Whirlpool | WITL 85 (EU) | Instruction for Use | Whirlpool WITL 85 (EU) Guia de usuario

Whirlpool WITL 85 (EU) Guia de usuario
Упутство за употребу
МАШИНА ЗА ПРАЊЕ РУБЉА
Садржај
SB
СРПСКИ, 1
PT
Português, 13
SB
Инсталација, 2-3
Отварање и постављање
Прикључак за воду и струју
Први циклус прања
Технички подаци
Опис машине за прање рубља, 4-5
Контролни панел
Како отворати и затварати бубањ
Сијалице
Укључивање и програми, 6
Укратко: започињање програма
Табела програма
Посебна подешавања, 7
WITL 85
Одабир температуре
Одабир центрифуге
Функције
Детерџенти и рубље, 8
Фиока за детерџент
Циклус бељења
Припрема рубља
Посебне напомене
Упозорења и савети, 9
Општа безбедност
Отпад
Чување и поштовање околине
Одржавање и хигијена, 10
Искључивање довода воде и струје
Чишћење машине за рубље
Чишћење фиоке за детерџент
Одржавање врата и бубња
Контрола цеви за довод воде
Чишћење фиоке за детерџент
Неисправности и решења, 11
Помоћ, 12
Пре него што позовете помоћ
1
Инсталација
SB
! Чувајте ову књижицу ради консултација у случају
потребе. У случају продаје, преноса или селидбе,
чувајте је уз машину ради информисања будућег
власника.
! Пажљиво прочитајте упутство: унутра су важне
информације о инсталацији, употреби и безбедности.
Отварање и постављање
Отварање
1. Отварање машине за
рубље.
2. Преконтролишите
машину да нема
оштећења везаних за
транспорт. Ако има
оштећења, немојте
је прикључивати, већ
контактирајте продавца.
3. Уклоните четири
штитника и заштитну
гумицу за транспорт
постављене на задњој
страни (види слику).
4. Затворите отворе
приложеним пластичним
затварачима.
5. Сачувајте све делове: у случају транспорта машине
морају поново бити намонтирани.
Пажња. У случају поновне употребе краћи навоји
морају да буду навијени високо.
! Амбалажа није играчка за децу!
Постављање
1. Инсталирајте машину на
равну и чврсту површину,
не наслањајте је на зид,
намештај и друге површине.
2. Ако површина није
савршено хоризонтална,
исправите неправилност
одвртањем предњих ногара
(види слику); угао нагиба,
измерен на радној површини,
не сме да пређе 2°.
Прецизно постављање даје стабилност и спречава
вибрације, буку и померање током рада машине. У
случају да машину постављате на итисон или тепих,
подесите ногаре тако да испод машине оставите
довољно простора за вентилацију.
2
Постављање, померање.
Ваша машина је
опремљена посебним
колицима са точкићима
на вађење који се лако
постављају. Како бисте
спустили колица и
померали их без напора
потребно је да повучете
црну полугу која се
налази на доњој левој
страни, испод поклопца.
На крају га поставите у почетну позицију. Сада је
машина солидно постављена (види горњу слику).
Прикључак за воду и струју
Подешавање црева за довод воде
1. Ïîâåæèòå öðåâî çà
äîâîä âîäå ñà ñëàâèíîì
çà õëàäíó âîäó è íàâè¼òå
¼å 3/4 äóæèíå íàâî¼à
(âèäè ñëèêó).
Ïðå ïîâåçèâàњà ïóñòèòå
âîäó äà òå÷å ñâå äîê íå
ïîñòàíå ÷èñòà.
2. Наместите црево за
довод воде на машину
и затегните га у смеру
стрелице (види слику).
3. Пазите да нема
оштећења на цреву и
навоју.
! Притисак воде у славини мора да буде у оквиру
вредности у табели Технички подаци (види доле).
! Ако дужина црева за довод воде није довољна,
обратите се специјализованој продавници или
овлашћеном сервису.
Подешавање црева за пражњење
65 - 100 cm
Наместите црево
за пражњење, без
савијања, на одводну
цев или на одвод у зиду
уграђен 65 до 100 цм од
земље;
! Кабал не сме да буде савијен и притиснут.
SB
! Кабал за довод мора да задовољава строга
техничка правила.
Пажња! Произвођач се ограђује од било какве
одговорности у случају непоштовања ових норми.
Први циклус прања
можете га пребацити
преко ивице умиваоника
или каде, али га
морате причврстити за
славину (види сликку).
Слободни крај црева за
пражњење не сме да
буде уроњен у воду.
! Не препоручује се употреба продужетака за црева;
ако је неопходно да га користите, продужетак мора
да има исти пречник као и оригинално црево и не
сме да буде дужи од 150 цм.
Електрични прикључак
Након инсталације, пре прве употребе, покрените
циклус прања са детерџентом а без рубља у
програму на 90°C без претпрања.
Технички подаци
Модел
WITL 85
Димензије
ширина 40 цм
висина 85 цм
дубина 60 цм
Капацитет
од 1 до 5 кг
Електрични
прикључак
Види налепницу са техничким
карактеристикама која се налази на
машини
• се напон довода уклапа у приказане вредности у
табели Технички подаци (види доле);
Прикључак за
воду
максимални притисак 1 MPa (10 bar)
минимални притисак 0,05 MPa (0,5 bar)
капацитет бубња 42 литара
• је утичница компатибилна са утикачем машине. У
случају да није, промените утичницу или утикач.
Брзина
центрифуге
до 800 обртаја у минуту
! Машину немојте инсталирати на отвореном
Контролни
програми према
норми EN 60456
програм 2; температура 60°C;
највише 5 кг терета.
Пре него што гурнете утикач у утичницу, проверите
да ли:
• утичница има уземљење по законској норми;
• утичница може да издржи снагу потребну за рад
машине, приказан у табели Технички подаци
(види доле);
простору, чак иако је простор наткривен, пошто
је изузетно опасно да буде изложена киши и
променама времена.
! Код инсталирања машине утичница мора да буде
лако доступна.
! Не користите продужне каблове и вишеструке
утичнице.
Ова машина је у складу са
следећим стандардима:
- 89/336/CEE од 03.05.1989
(електромагнетска компатибилност)
и даљим модификацијама
- 2006/95/CE (ниски напон)
- 2002/96/CE)
3
Опис машине за прање рубља
SB
Контролни панел
Дугме
УКЉУЧИ/
ИСКЉУЧИ
Сијалица
УКЉУЧЕНО/
ВРАТА БЛОКИРАНА
Тастери
ФУНКЦИЈА
Дугме
СТАРТУЈ/
РЕСЕТУЈ
Сијалице
Дугме
ЦЕНТРИФУГА
езичак: отвара се повлачењем жутог језичка у стану.
Сијалице: за преглед програма прања.
Ако је активирана функција Delay Timer, показују време
до почетка програма (види стр. 5).
Тастери ФУНКЦИЈЕ: за одабир могућих функција.
Дугме које се односи на одабрану функцију ће остати
осветљен.
Дугме ТЕМПЕРАТУРА: за активирање прања у топлој
или хладној води (види стр. 7).
Дугме ЦЕНТРИФУГА: за активирање или искључивање
центрифуге (види стр. 7).
Дугме УКЉУЧИ/ИСКЉУЧИ: за укључивање и
искључивање машине.
Дугме
ТЕМПЕРАТУРА
ПРОГРАМАТОР
Дугме СТАРТУЈ/РЕСЕТУЈ: за започињање програма
или поништавање погрешних команди.
Сијалица УКЉУЧЕНО/ВРАТА БЛОКИРАНА:
показује да ли је машина укључена и да ли се бубањ
може отворити (види стр. 5).
ПРОГРАМАТОР: за одабир програма (види стр. 6).
Програматор се увлачи: да бисте га извукли благо
га притисните ка центру. Током рада програма
програматор се не помера.
Stand By
Ова машина за прање испуњава све нове стандарде
везане за уштеду електричне енергије и опремљена
је системом за аутоматско гашење (stand by) који се
активира за 30 минута у случају да се машина не
користи. Накратко притисните тастер СТАРТУЈ/
РЕСЕТУЈ и машина ће се поново активирати.
Сијалица УКЉУЧЕНО/ВРАТА БЛОКИРАНА:
Када светли сијалица “укључено” показује да су врата блокирана и да се не могу отворити; како бисте избегли
штету неопходно је да проверите да ли сијалица светли пре отварања врата.
! Треперење сијалице УКЉУЧЕНО/ВРАТА БЛОКИРАНА уз истовремено светљење друге сијалице указује на
неисправност. Позовите стручно лице.
4
SB
Како отворати и затварати бубањ
А) Отварање горњег поклопца (Сл. 1):
- Подигните спољни поклопац и широм га
отворите.
Б) Отварање бубња са обе руке, као на
слици (Сл. 2):
Сл. 1
Сл. 2
- притисните дугме на које показује стрелица
на сл. 2 и благим притиском наниже,
ослањајући се на једну руку, пазећи да врата
приликом отварања не прикљеште прсте;
- на овај начин приступајте вратима која се
лако затварају и отварају.
В) Слагање рубља (Сл. 3).
Г) Затварање (Сл. 4).
Сл. 3
Сл. 4
Сијалице
Сијалице дају важне информације.
Ево шта оне значе:
Укључено одложено активирање:
Ако је активирана функција Delay Timer (види
стр. 7), након што програм започне почеће да
светли сијалица која се односи на одабрано време
одлагања:
- добро затворите бубањ тако што ћете прво
спустити предња врата а затим и задња;
- пазите да реза предњих врата буде
савршено постављена у седиште на задњим
вратима;
- када чујете «клик» након уклапања, благо
притисните наниже обоја врата која не смеју
да се расклопе.
- затворите спољни поклопац.
Фазе прања:
Током циклуса прања сијалице се укључују једна за
другом и показују докле је циклус стигао.
Претпрање
Прање
Испирање
Центрифуга
Пажња: током фазе пражњења светлеће сијалица
која се односи на фазу Центрифуга.
Са протицањем времена моћићете да видите колико
је времена преостало, а одговарајућа сијалица ће
светлети:
Центрифуга
ТАСТЕРИ ФУНКЦИЈА такође служе и као сијалице.
Одабиром одређене функције укључиће се одређено
дугме.
Ако одабрана функција није компатибилна са
одабраним програмом дугме ће засветлети и функција
неће бити активирана.
У случају да одаберете функцију која није
компатибилна са претходно одабраном функцијом,
активираће се само последња коју сте одабрали.
Када време одлагања буде протекло сијалица
која светли ће се угасити и одабрани програм ће
започети.
5
Укључивање и програми
Укратко: започињање програма
SB
1.Укључите машину притиском на дугме
. Све сијалице
се укључују на пар секунди, затим се гасе а сијалица
УКЉУЧЕНО/ВРАТА БЛОКИРАНА почиње да светли.
2.Сипајте детерџент и додатке (види стр. 8) и затворите врата
и поклопац.
3.На ПРОГРАМАТОРУ одаберите жељени програм.
4.Одаберите температуру прања (види стр. 7).
Табела програма
5.Одаберите брзину центрифуге (види стр. 7).
6. Започните програм притиском на дугме СТАРТУЈ/
РЕСЕТУЈ. За поништавање држите дугме СТАРТУЈ/
РЕСЕТУЈ притиснуто око 2 секунде.
7. По завршетку програма сијалица УКЉУЧЕНО/ВРАТА
БЛОКИРАНА ће светлети и показивати да се врата могу
отворити. Извадите рубље и оставите врата отворена
како би се бубањ осушио. Искључите машину притиском
.
на дугме
Äåòåðåíò
Âðñòà òêàíèíå è ïðšàâøòèíå ðîã- Òåìïåðàìè ðàòóðà
Ñòàíäàðä
Ïàìóê: Èçóçåòíî çàïðšàíî áåëî
ðóášå (ïîñòåšèíà, ñòîëœàöè, èòä.)
Ïàìóê: Èçóçåòíî çàïðšàíî áåëî
ðóášå (ïîñòåšèíà, ñòîëœàê, èòä.)
Ïàìóê: Âåîìà çàïðšàíî áåëî è
øàðåíî ïîñòî¼àíèõ áî¼à
Ïàìóê: Âåîìà çàïðšàíî îñåòšèâî
áåëî è øàðåíî ðóášå
Ïàìóê: Ìàëî çàïðšàíî áåëî è
îñåòšèâî øàðåíî ðóášå
(êîøóšå, òðèêîòàæà, èòä)
Ñèíòåòèêà: Âåîìà çàïðšàíî
øàðåíî ðóášå ïîñòî¼àíèõ áî¼à
(îäåà çà áåáå, èòä.)
Ñèíòåòèêà: Âåîìà çàïðšàíî
øàðåíî ðóášå ïîñòî¼àíèõ áî¼à
(îäåà çà áåáå, èòä.)
Ñèíòåòèêà: Øàðåíî îñåòšèâî
(ðóášå ñâèõ âðñòà, ìàëî çàïðšàíî)
Òðà¼àœå
Îìåê- Îïöè¼à
öèêëóñà
øèâà÷ Áåšåœå/
Áåëèëî (ìèíóòè)
ïðåòïð. Ïðàœå
Îïèñ öèêëóñà ïðàœà
•
Îñåòšèâî/
Êëàñè÷íî
Îñåòšèâî/
Êëàñè÷íî
Îñåòšèâî/
Êëàñè÷íî
140
Ïðåòïðàœå, ïðàœå, èñïèðàœå,
öåíòðèôóãå íà ïîëà è êðà¼ó öèêëóñà
Ïðàœå, èñïèðàœå, öåíòðèôóãå
íà ïîëà è êðà¼ó öèêëóñà
Ïðàœå, èñïèðàœå, öåíòðèôóãå
íà ïîëà è êðà¼ó öèêëóñà
Ïðàœå, èñïèðàœå, öåíòðèôóãå
íà ïîëà è êðà¼ó öèêëóñà
•
•
Îñåòšèâî/
Êëàñè÷íî
99
Ïðàœå, èñïèðàœå, öåíòðèôóãå
íà ïîëà è êðà¼ó öèêëóñà
60°C
•
•
Îñåòšèâî
80
Ïðàœå, èñïèðàœå, ïðîòèâ
ãóæâàœà èëè áëàãà öåíòðèôóãà
4
40°C
•
•
Îñåòšèâî
71
Ïðàœå, èñïèðàœå, ïðîòèâ
ãóæâàœà èëè áëàãà öåíòðèôóãà
5
40°C
•
•
Îñåòšèâî
71
Âóíà
6
40°C
•
•
50
£àêî îñåòšèâå òêàíèíå
(çàâåñå, ñâèëà, âèñêîçà, èòä.)
7
30°C
•
•
52
Ïðàœå, èñïèðàœå, ïðîòèâ
ãóæâàœà èëè áëàãà öåíòðèôóãà
Ïðàœå, èñïèðàœå è áëàãà
öåíòðèôóãà
Ïðàœå, èñïèðàœå, ïðîòèâ
ãóæâàœà èëè ïðàæœåœå
8
60°C
•
•
60
Ïðàœå, èñïèðàœå, öåíòðèôóãå
íà ïîëà è êðà¼ó öèêëóñà
1
90°C
2
•
•
•
90°C
•
•
2
60°C
•
•
2
40°C
•
3
40°C
4
167
152
150
Âàøå âðåìå
Ïàìóê: Âåîìà çàïðšàíî áåëî è
øàðåíî ïîñòî¼àíèõ áî¼à
Ïàìóê: Ìàëî çàïðšàíî áåëî è
îñåòšèâî øàðåíî ðóášå
(êîøóšå, òðèêîòàæà, èòä)
Ñèíòåòèêà: Øàðåíî îñåòšèâî
(ðóášå ñâèõ âðñòà, ìàëî çàïðšàíî)
9
40°C
•
•
50
Ïðàœå, èñïèðàœå, öåíòðèôóãå
íà ïîëà è êðà¼ó öèêëóñà
10
40°C
•
•
40
Ïðàœå, èñïèðàœå è áëàãà
öåíòðèôóãà
Ñèíòåòèêà: Øàðåíî îñåòšèâî
(ðóášå ñâèõ âðñòà, ìàëî çàïðšàíî)
11
30°C
•
•
30
Ïðàœå, èñïèðàœå è áëàãà
öåíòðèôóãà
Ïàòèêå (Ìàêñ. 2 ïàðà.)
12
30°C
•
•
50
Õëàäíî ïðàœå (áåç äåòåðŸåíòà),
ïðàœå, èñïèðàœå è áëàãà
öåíòðèôóãà
Òêàíèíå çà ñïîðòñêó îäåó
(ñâå âðñòå øîðòñåâà, èòä.)
13
30°C
•
•
63
Ïðàœå, èñïèðàœå, öåíòðèôóãå
íà ïîëà è êðà¼ó öèêëóñà
Ñïîðò
ÏΣÅÄÈÍÀ×ÍÈ ÏÐÎÃÐÀÌÈ
Èñïèðàœå
•
Îñåòšèâî/
Êëàñè÷íî
Èñïèðàœå è öåíòðèôóãà
Öåíòðèôóãà
Ïðàæœåœå è öåíòðèôóãà
Ïðàæœåœå
Ïðàæœåœå
Напомена
-За програме 8 - 9 не прелазите количину рубља од 3,5 кг.
-За програм 13 саветује се максимални терет од 2 кг рубља.
-За опис опције против гужвања: види Благо окретање, следећа страна. Подаци у табели имају индикативну
вредност.
Посебни програми
Дневни 30’ (програм 11 за синтетику) је разрађен за прање мало запрљаног рубља за кратко време: траје само
30 минута и на тај начин штеди енергију и време. Одабиром програма (11 на 30°C) могуће је истовремено прање
тканина раличитог порекла (искључујући вуну и свилу) уз максималну количину од 3 кг. Препоручује се употреба
течног детерџента.
6
Посебна подешавања
C
Одабир температуре
Окретањем дугмета ТЕМПЕРАТУРА бира се температура прања (види Табелу програма на стр. 6).
Температура се може смањити све до хладног прања ( ).
SB
Одабир центрифуге
Окретањем дугмета ЦЕНТРИФУГА бира се брзина центрифуге одабраног програма.
Максималне предвиђене брзине за програме су:
Програми
Максимална брзина
Памук
800 обртаја у минуту
Синтетика 800 обртаја у минуту
Вуна
600 обртаја у минуту
Свилане
0
Брзина центрифуге се може смањити или искључити одабиром симбола
.
Машина аутоматски спречава већу центрифугу од максималне предвиђене за сваки програм.
!             
           
              
  
        
           
Функције
Различите предвиђене функције прања омогућавају жељену чистоћу и белину. За активирање функција:
1. притисните дугме за жељену функцију, према приложеној табели;
2. укључивање одређеног дугмета показује да је функција активна.
Пажња: треперење дугмета указује да одређена функција није у складу са одабраним програмом.
Функције
Дејство
Напомена
Одлаже време
почетка рада
машине до 9 часа.
Притисните дугме више пута док не укључите сијалицу за Свим
жељено време одлагања.
На пети притисак дугмета функција се деактивира.
Пажња: Када притиснете дугме Start/Reset време одлагања
се може само смањити.
Циклус бељења
прилагођен
елиминисању
отпорних флека.
Не заборавите да сипате белило у фиоку 4 (види стр. 8).
Смањује наборе
на тканинама, што
олакшава пеглање.
Одабиром ове функције, програми 4, 5, 7 се прекидају уз 3, 4, 5, 7,
8, 9, 10 и
потапање (против гужвања) и сијалица за фазу Испирање
Испирање.
ће засветлети:
Delay Timer
(одложено
време)
Бељење
Није компатибилно са функцијом БЛАГО ОКРЕТАЊЕ.
Активна
са
програмима:
2, 3, 4, 5,
Испирање.
- за завршетак циклуса притисните дугме СТАРТУЈ/РЕСЕТУЈ;
- за одабир само пражњења окрените програматор на симбол
и притисните СТАРТУЈ/РЕСЕТУЈ.
Није компатибилно са функцијом БЕЉЕЊЕ.
Благо окретање
Није компатибилна са опцијом БЕЉЕЊЕ.
Додатно
испирање
Побољшава
делотворност
испирања.
Препоручује се за пун товар рубља или повишене дозе 1, 2, 3, 4,
5, 8, 9, 10,
детерџента.
12, 13 и
Испирање.
7
Детерџенти и рубље
SB
Фиока за детерџент
Резултат прања зависи и од правилне дозе
детерџента: превелике дозе не перу ништа ефикасније
а доприносе стварању наслага на унутрашњим
деловима машине и загађењу околине.
Подигните поклопац
посуде за детерџент
и сипајте детерџент и
адитиве на следећи
начин:
Припрема рубља
• Рубље поделите према:
- врсти тканине/ симболу на етикети.
- боји: одвојите обојено од белог рубља.
• Испразните џепове и преконтролишите дугмад.
• Не прелазите дозвољене вредности, које се
односе на суво рубље.
Отпорне тканине: макс. 5 кг
Синтетичке тканине: макс. 2,5 кг
Осетљиве тканине: макс. 2 кг
Вуна: макс. 1 кг
Колико је тешко рубље?
суд 1: Детерџент за претпрање (у праху)
суд 2: Детерџент за прање (у праху или течни)
Течни детерџент је најбоље сипати до половине
одређене количине у посуди.
! Не користите детерџенте за ручно прање, пошто
стварају много пене.
суд 3: Додаци (омекшивачи, итд.)
Када у преградак 3 сипате омекшивач, пазите да не
пређете обележени максимални ниво.
Омекшивач ће се аутоматски разлити по машини
током задњег испирања. На крају програма прања
у одељку 3 ће остати остаци воде. Они служе за
разблаживање густих омекшивача, или за растварање
концентрованих. Ако у одељку 3 остане више
воде него што је потребно, то значи да је контрола
пражњења блокирана.
За чишћење види стр. 10.
додатни суд 4: Белило
Циклус бељења
Класично белило се користи за беле и отпорне
тканине, а белило за осетљиве тканине за обојено
рубље, синтетику и вуну.
Код дозирања белила не прелазите ниво «max»
обележен на суду 4 (види слику).
Како бисте обавили само бељење рубља, сипајте
белило у посуду 4, одаберите програм “Испирање”
и притисните дугме за функцију “Бељење»
.
8
1 чаршав 400-500 гр.
1 јастучница 150-200 гр.
1 столњак 400-500 гр.
1 кућна хаљина 900-1.200 гр.
1 пешкир 150-250 гр.
Посебне тканине
Завесе: склопите их и сложите у јастучницу или
мрежасту кесу. Перите их саме не прелазећи
половину дозвољеног терета.
Перјани покривачи и ветровке: ако су пуњени
гушчијим или пачијим перјем могу да се перу у
машини. Преврните их и напуните машину највише
2-3 кг, поновите испирање једном или двапут уз
благу центрифугу.
Платнене патике: очистите их од блата. Могу да
се перу са џинсом и отпорним тканинама, али не са
белим рубљем.
Вуна: за најбоље резултате користите посебан
детерџент и не прелазите терет од 1 кг.
Упозорења и савети
! Машина је пројектована и направљена да
задовољи све међународне безбедносне норме.
Ова упозорења се односе на безбедност и морају
строго бити поштована.
Општа безбедност
• Овај апарат је предвиђен за употребу у
домаћинству, не професионалну, и његове
функције се не смеју мењати.
• Уређај не смеју да користе особе (укључујући децу)
са смањеним физичким, сензорним или менталним
способностима и недовољним искуством и знањем,
осим ако коришћење не надгледа или њиме
не управља особа која је одговорна за њихову
безбедност. Децу треба надгледати како би се
обезбедило да се не играју са уређајем.
• Машину могу да користе само одрасле особе
према упутствима из ове књижице.
• Не дирајте машину босоноги или када су вам руке
или ноге мокре или влажне.
• Не вадите утикач из струје вучењем кабла, већ
чврсто ухватите утикач.
• Не отварајте фиоку за детерџент док машина
ради.
• Не дирајте воду коју машина испушта, пошто
може бити врућа.
• Никада немојте на силу отварати врата машине:
можете да оштетите сигурносни механизам који
спречава случајно отварање.
• У случају квара, никако немојте сами да
покушавате да извршите поправку.
• Увек пазите да деца нису у близини машине док
ради.
• Током прања врата машине могу да се загреју.
• Ако се помери са места, пажљиво је вратите на
место уз нечију помоћ. Никада је не померајте
сами јер је изузетно тешка.
• Пре убацивања рубља проверите да ли је бубањ
празан.
Отпад
SB
• Бацање амбалаже:
руководите се локалним нормама, пошто
амбалажа може да се поново искористи.
• Уклањање старе машине:
пре него што је баците, онеспособите је за рад
извлачењем електричног кабла и врата.
Чување и поштовање околине
Технологија у служби околине
Ако вам се чини да је у бубњу мало воде, то је
стога што нова Аристон технологија омогућава
максималну чистоћу са упола мање воде: у сврху
очувања околине.
Штедите детерџент, воду, енергију и време
• Ради очувања околине машину треба увек
користити са максималним теретом. За два
месеца пун терет штеди до 50% енергије.
• Претпрање је неопходно само за изузетно
прљаво рубље. Избегавањем претпрања штедите
детерџент, време, воду и 5 до 15 % енергије.
• Третирањем флека посебним средствима или
потапањем пре прања, смањује се потреба за
прањем на високим температурама. Коришћење
програма од 60°C уместо 90°C, 40°C уместо
60°C, штеди до 50% енергије.
• Обављање прања касно после подне или рано
предвече смањује оптерећење електричној
компанији. Опција Delay Timer (одложено прање)
(види стр. 7) изузетно помаже код организовања
прања у том смислу.
• Правилно дозирање детерџента, зависно од
тврдоће воде, степена прљавштине и количине
рубља, спречава отпад и штити околину: иако су
биолошки распадни, детерџенти садрже елементе
који могу да поремете природну равнотежу. Што је
више могуће избегавајте омекшиваче.
• Ако рубље сушите у машини за сушење,
одаберите високу брзину центрифуге. Мање воде
у рубљу штеди време и енергију у програму за
сушење.
9
Одржавање и хигијена
SB
Искључивање довода воде и струје
• Затегните славину за воду након сваког прања. Овим
се спречава хабање водених инсталација машине и
елиминише опасност од кварова.
• Електрични кабал уклоните када чистите машину и
током поправки.
За сакупљање предмета који евентуално упадну у
преткомору:
1. уклоните панел за
затварање са предње
стране машине тако
што ћете извадити
странице потковице
(види слику);
2. окрените поклопац
у правцу супротном
к азаљк ама на сат у
(види слику): нормално
је да мало воде исцури;
Чишћење машине за рубље
• Спољашњи и гумени делови се могу чистити меком
крпом наквашеном млаком водом и сапуницом. Не
користите абразивне растворе.
3. пажљиво очистите
унутрашњост;
4. вратите панел;
Одржавање поклопца и бубња
5. наместите панел,
али пазите да пре него
што га навијете назад
на машину, убаците
шарке на право место.
• Врата бубња увек остављајте полуотвореним како
бисте избегли стварање непријатних мириса.
Чишћење пумпе
Машина је опремљена самочистећом пумпом коју не
треба посебно одржавати. Може да се догоди да мали
предмети (новчићи, дугмад) испадну у преткомору која
штити пумпу, а налази се са њене доње стране.
! Проверите да ли је циклус прања завршен и извуците
утикач.
Контрола цеви за довод воде
! Никада не користите половне цеви.
Контролишите цев за довод воде најмање једном
годишње. Ако се појаве пукотине треба га заменити:
током прања јак притисак може да доведе до пуцања.
Чишћење фиоке за детерџент
Расклапање:
Благо притисните дугме
на предњем делу фиоке
за детерџент и повуците
је навише (сл. 1).
Чишћење:
Очистите фиоку под млазом воде (сл. 3) уз употребу
једноставне назубљене четкице и, одвивши пар сифона
који се налазе на горњем делу одељака 1 и 2 (сл. 4),
проверите да исти не буду блокирани и исперите их.
Сл. 1
Сл. 2
10
Сл. 3
Поновно склапање:
Не заборавите да поново
поставите пар сифона на
одређено место и затим
вратите на место фиоку
(сл. 4, 2, 1).
Сл. 4
Неисправности и решења
Може да се догоди да машина не ради. Пре него што позовете стручну помоћ (види стр. 12), проверите да се не
ради о неком баналном проблему који можете сами да решите.
Неисправности:
Могући узроци / Решења:
Машине се не укључује.
• Утикач није прикључен у довод струје, или нема контакт.
• Нема струје у кући.
Циклус прања не започиње.
•
•
•
•
•
Врата нису добро затворена.
Дугме
није притиснуто.
Дугме СТАРТУЈ/РЕСЕТУЈ није притиснуто.
Славина за воду није одврнута.
Можда сте одабрали одложено време прања (Delay Timer, види стр. 7).
Машина не прима воду.
•
•
•
•
•
•
Цев за довод воде није заврнута на славину.
Цев је савијена.
Славина за воду није одврнута.
У кући нема воде.
Притисак воде је слаб.
Дугме СТАРТУЈ/РЕСЕТУЈ није притиснуто.
Машина наизменично прима и
испушта воду.
• Цев за пражњење није постављена 65-100 цм изнад земље (види стр. 3).
• Крај цеви за пражњење је уроњен у воду (види стр. 3).
• Цев у зиду пропушта ваздух.
Ако се након ових провера проблем не реши, затворите славину за
воду, извадите рубље и позовите помоћ. Ако живите на последњем
спрату зграде, могуће је да притисак варира, због чега машина стално
узима и губи воду. За решење овог проблема у продаји се налазе
неповратни вентили.
Машина не испушта воду или не
центрифугира.
• Програм не предвиђа пражњење: код неких програма потребно је
да започнете ручно (види стр. 6).
• Опција Благо окретање је активна: за завршетак програма
притисните дугме СТАРТУЈ/РЕСЕТУЈ (види стр. 7).
• Цев за пражњење је савијена (види стр. 3).
• Цев за пражњење је блокирана.
Машина јако вибрира током
центрифуге.
• Бубањ у тренутку инсталације није био правилно одблокиран (види
стр. 2).
• Машина не стоји на равној површини (види стр. 2).
• Машина је постављена између намештаја и зида (види стр. 2).
Машина губи воду.
• Цев за довод воде није навијена (види стр. 2).
• Фиока за детерџенте је блокирана (за чишћење види стр. 10).
• Цев за пражњење није добро намештена (види стр. 3).
Сијалица УКЉУЧЕНО/ВРАТА
БЛОКИРАНА трепери истовремено
са другом сијалицом.
• Зовите стручно лице јер ово указује на неисправност.
Ствара много пене.
• Употребљен је погрешан детерџент (на њему мора да пише «за
машинско прање», «за ручно и машинско прање», и сл.)
• Доза је превелика.
11
SB
Помоћ
SB
Пре него што позовете помоћ:
• Проверите да ли сами можете да решите проблем (види стр. 11);
• Поново започните програм да видите да ли је проблем отклоњен;
• У негативном случају контактирајте овлашћено стручно лице на број написан на гаранцији.
! Никада не користите неауторизоване сервисе.
Објасните:
• врсту неисправности;
• модел машине (Мо.);
• серијски број (S/N).
Ови подаци се налазе на етикети налепљеној на задњој страни машине.
12
Instruções para utilização
MÁQUINA DE LAVAR ROUPA
PT
Sumário
PT
Português
Instalação, 14-15
Desembalar e nivelar
Ligações hidráulicas e eléctricas
Primeiro ciclo de lavagem
Dados técnicos
Descrição da máquina de lavar
roupa, 16-17
Painel de comandos
Como abrir e fechar o tambur
Indicadores luminosos
Início e Programas, 18
WITL 85
Como iniciar um programa
Tabela dos programas
Personalizações, 19
Seleccione a temperatura
Seleccione a centrifugação
Funções
Detergentes e roupa, 20
Gaveta dos detergentes
Ciclo para branquear
Preparar a roupa
Roupas especiais
Precauções e conselhos, 21
Segurança geral
Eliminação
Economizar e respeitar o meio ambiente
Manutenção e cuidados, 22
Interromper a alimentação de água e de corrente eléctrica
Limpar a máquina de lavar roupa
Cuidados com a porta de vidro e o tambor
Limpar a bomba
Verificar o tubo de alimentação de água
Como limpar a gaveta dos detergentes
Anomalias e soluções, 23
Assistência, 24
Antes de contactar a Assistência Técnica
13
Instalação
PT
! É importante guardar este manual para poder consultá-lo
a qualquer momento. Se a máquina for vendida, cedida
ou transferida, certifique-se que este manual permaneça
com a máquina para informar o novo proprietário acerca
do seu funcionamento e das respectivas advertências.
! Leia com atenção estas instruções: contém informações importantes acerca da instalação, da utilização e da
segurança.
Desembalar e nivelar
Desembalar
1. Tire a máquina de
lavar roupa da embalagem.
2. Verifique se a máquina
de lavar roupa sofreu
danos no transporte. Se
estiver danificada não
efectue a sua ligação e
contacte o revendedor.
3. Tire os quatro parafusos para protecção no
transporte e a borrachinha com o respectivo
calço, situados na parte
traseira (veja a figura).
4. Tampe os furos com
as tampas em plástico fornecidas.
5. Guarde todas as peças: se for necessário transportar a máquina de lavar roupa, terão de ser montadas outra vez.
Atención: si vuelve a utilizar los tornillos más cortos, se
deben colocar arriba.
! Embalagens não são brinquedos para as crianças.
Nivelamento
1. Instale a máquina de
lavar roupa sobre um
pavimento plano e rígido,
sem encostá-la a paredes,
móveis ou outros.
2. Se o pavimento não for
perfeitamente horizontal,
para compensar qualquer
irregularidade, desatarraxe ou atarraxe os pés
dianteiros (veja a figura);
o ângulo de inclinação,
medido no plano de trabalho, não deve ultrapassar 2°.
14
Um cuidadoso nivelamento dá estabilidade à máquina e
evita vibrações, ruídos e deslocamentos durante o funcionamento. Se tiver tapete ou alcatifa, regule os pés de modo
a que por baixo da máquina de lavar roupa haja espaço
suficiente para ventilação.
Colocaçao, deslocamentos
Se a máquina de lavar for
equipada com o carrinho
especial com rodas embutidas, serão possiveis fáceis
deslocamentos. Para o
carrinho descer e então conseguir deslocar a máquina
sem esforço, será necessário
puxar a alavanca situada
embaixo do lado esquerdo,
debaixo do rodapé. Depois
de terminar o deslocamento,
coloque na posiçao inicial. A máquina nesta altura estará
colocada firme (veja figura).
Ligações hidráulicas e eléctricas
Ligação do tubo de alimentação da água
1. Realize a ligação do tubo
de alimentação parafusandoo a uma torneira de água fria
com bocal de rosca de 3/4
gás (veja a figura).
Antes de realizar esta ligação,
deixe a água escorrer até
estar límpida.
2. Ligue o tubo de alimentação na máquina de lavar
roupa atarraxado no apropriado fornecimento da água,
na parte traseira, em cima à
direita (veja a figura).
3. Tome cuidado para o
tubo não ser dobrado nem
esmagado.
! A pressão hídrica da torneira deve ser entre os valores da
tabela dos dados técnicas (veja a página ao lado).
! Se o comprimento do tubo de alimentação não for sufi-
ciente, contacte uma oficina especializada ou um técnico
autorizado.
! Nunca utilize tubos já usados.
Ligação do tubo de descarga
65 - 100 cm
Ligue o tubo de descarga, sem dobrá-lo, a uma
conduta de descarga ou a
uma descarga na parede
situada entre 65 e 100
cm. de altura do chão;
! O cabo não deve ser dobrado nem apertado.
PT
! O cabo de alimentação deve ser substituído somente
por técnicos autorizados.
Atenção! O fabricante declina toda a responsabilidade se
estas regras não forem respeitadas.
Primeiro ciclo de lavagem
Depois da instalação, antes de usar, efectue um ciclo
de lavagem com detergente mas sem roupa, defina o
programa de 90°C sem pré-lavagem.
ou coloque na beira de
um lavabo ou de uma banheira, prenda na torneira
a guia fornecida (veja a
figura). A ponta solta do
tubo de descarga não
deve permanecer emergida na água.
! É desaconselhado empregar tubos de extensão; mas
se for indispensável, a extensão deve ter o mesmo diâmetro do tubo original e não medir mais de 150 cm. de
comprimento.
Ligação eléctrica
Ante de ligar a ficha na tomada eléctrica, certifique-se
que:
• a tomada tenha uma ligação à terra e que esteja nos
termos da legislação;
• a tomada tem capacidade para suportar a carga máxima de potência da máquina, indicada na tabela de
dados técnicos (veja ao lado);
• a tensão de alimentação seja entre os valores indicados na tabela de dados técnicos (veja ao lado);
• a tomada seja compatível com a ficha da máquina de
lavar roupa. Se não for, substitua a tomada ou a ficha.
! Esta máquina de lavar roupa não deve ser instalada ao
ar livre, nem mesmo abrigada, porque é muito perigoso
deixá-la exposta à chuva e às tempestades.
! Depois de ter instalado a máquina de lavar roupa, o
acesso à tomada eléctrica deve ser fácil.
! Não empregue extensões nem fichas múltiplas.
Dados técnicos
Modelo
WITL 85
Medidas
largura 40 cm.
altura 85 cm.
profundidade 60 cm.
Capacidade
de 1 a 5 kg.
Ligações
eléctricas
Veja a placa das características técnicas colocada na máquina.
Ligações
hídricas
pressão máxima 1 MPa (10 bars)
pressão mínima 0,05 MPa (0,5 bar)
capacidade do tambor 42 litros
Velocidade da
centrifugação
até 800 rotações por minuto
Programas de
controlo segundo a norma EN
60456
programa 2; temperatura 60°C; realizado com carga de 5 kg.
Esta aparelhagem é em conformidade
com as seguintes Directivas Comunitárias:
- 89/336/CEE dl 03/05/89 (Compatibilidade Electromagnética) e posteriores
modificações.
- 2002/96/CE
- 2006/95/CE (Baixa Tensão)
15
Descrição da máquina
de lavar roupa
PT
Painel de comandos
Tecla de
START/RESET
Indicador luminoso
ON-OFF PORTA
TRANCADA
Teclas das
FUNÇÕES
Tecla de
LIGA/
DESLIGA
Indicadores
luminosos
Selector de
CENTRIFUGAÇÃO
Gaveta dos detergentes: para carregar detergentes e
aditivos (veja a pág. 20).
Indicadores luminosos: Indicam a fase do programa
de lavagem.
Se tiver sido seleccionada a função Delay Timer, indicarão
o tempo que falta para iniciar o programa (veja a pág. 17).
Selector de CENTRIFUGAÇÃO: para seleccionar a velocidade de centrifugação ou desactivá-la (veja a pág. 19).
Teclas das FUNÇÕES: para seleccionar as funções disponíveis. A tecla correspondente à função seleccionada
permanecerá acesa (veja a pág. 19).
Selector da TEMPERATURA: para definir a temperatura
ou a lavagem a frio (veja a pág. 19).
Selector de
TEMPERATURA
Selector de
PROGRAMAS
Indicador luminoso ON-OFF /PORTA TRANCADA: para
saber se a máquina de lavar roupa está ligada e se é possível
abri-la (veja a pág. 17).
Tecla LIGA/DESLIGA: para ligar e desligar a máquina de
lavar roupa.
Selector de PROGRAMAS: para escolher os programas.
Durante o programa o selector permanece parado (veja a
pág. 18).
Modalidade de Stand by
Esta máquina de lavar e secar roupa, em conformidade
com as novas normas sobre a economia energética, dispõe
de um sistema de desligação automática (stand by) que
entra em função aproximadamente 30 minutos depois, no
caso de inutilização. Carregue brevemente no botão LIGA/
DESLIGA e aguarde até a reactivação da máquina.
Tecla de START/RESET: para iniciar os programas ou
apagar programações erradas.
Indicador luminoso ON-OFF/PORTA TRANCADA:
O indicador luminoso aceso indica que a porta está trancada para impedir aberturas acidentais; para evitar danos é necessário aguardar que o indicador luminoso esteja intermitente antes de abrir a porta.
! O indicador luminoso ON-OFF/PORTA TRANCADA piscando rápida e intermitentemente, juntamente com outro indicador
luminoso indica uma anomalia (veja a pág. 23).
16
Como abrir e fechar o tambor
A) ABERTURA (Fig. 1)
Levante a tampa externa e abra-a inteiramente
B) Abra em seguida o tambor com ambas as mãos,
da maneira indicada na Fig. 2:
- carregue no botão indicado pela seta na Fig. 2 a exercer
uma leve pressão para baixo, mantenha apoiada uma
mão, para evitar que as portas ao abrirem se repentinamente machuquem os dedos;
Fig. 1
Fig. 2
Fig. 3
Fig. 4
Indicadores luminosos
Os indicadores luminosos fornecem informações importantes. Vejamos o que significam:
Atraso definido:
Se tiver sido activada a função Delay Timer (veja a pág.
19), e após o início do programa, começará a lampejar o
indicador luminoso relativo ao atraso seleccionado:
- acompanhe então as portas que se desengancharão e
se abrirão facilmente.
C) INTRODUÇÃO DA ROUPA (Fig. 3)
D) FECHAMENTO (Fig. 4)
- feche bem o tambor, antes abaixe a porta dianteira e, em
seguida, encoste nesta a porta traseira;
- certifique-se então que os ganchos da porta dianteira estejam perfeitamente encaixados na sede da porta traseira;
- depois de ouvir o “clique” quando se enganchar, exerça
uma leve pressão para baixo em ambas as portas que
não devem se desengancharem;
- feche finalmente a tampa externa.
Fase em curso:
Durante o ciclo de lavagem os indicadores luminosos
acender-se-ão progressivamente para indicar a fase do
programa:
Pré-lavagem
Lavagem
Enxaguamento
Centrifugação
Observação: durante a fase de descarga acender-se-á o indicador luminoso correspondente à fase de Centrifugação.
Com o passar do tempo será mostrado o atraso restante, mediante o respectivo indicador luminoso aceso
e intermitente:
Depois de ter passado o tempo de atraso seleccionado, o
indicador luminoso intermitente irá desligar-se e começará
o programa estabelecido.
Teclas das funções
AS TECLAS DAS FUNÇÕES também funcionam como
indicadores luminosos.
Se seleccionar uma função a respectiva tecla acender-se-á.
Se a função seleccionada não for compatível com o programa definido, a tecla ficará intermitente e a função não
será activada.
Se for seleccionada uma função incompatível com outra
anteriormente seleccionada, permanecerá activa somente
a última seleccionada.
17
PT
Início e Programas
Como iniciar um programa
PT
1. Para ligar a máquina de lavar roupa, carregue na tecla
. Todos os indicadores luminosos acender-se-ão alguns segundos
e, em seguida, se apagarão e o indicador luminoso ON-OFF/
PORTA TRANCADA ficará intermitente.
2. Coloque dentro a roupa, coloque o detergente e os eventuais
aditivos (veja a pág. 20) e feche finalmente a tampa externa.
3. Seleccione através do selector de PROGRAMAS o programa
que desejar.
4. Seleccione a temperatura de lavagem (veja a pág. 19).
5. Seleccione a velocidade de centrifugação (veja a pág. 19).
6. Para iniciar o programa carregue na tecla START/RESET. Para anular
mantenha pressionada a tecla START/RESET pelo menos 2 segundos.
7. No final do programa, o indicador luminoso ON-OFF/PORTA
TRANCADA passará a intermitente para indicar que a porta pode
ser aberta. Tire a roupa lavada de dentro e deixe a porta entreaberta para que o tambor seque. Para desligar a máquina de lavar
.
roupa, carregue na tecla
Tabela dos programas
Natureza dos tecidos e da sujidade
Padrão
Algodão: Brancos muito sujos
(lençóis, toalhas etc.)
Algodão: Brancos muito sujos
(lençóis, toalhas etc.)
Algodão: Brancos e coloridos resistentes muito sujos
Algodão: Brancos e coloridos delicados muito sujos
Algodão: Brancos pouco sujos e cores delicadas (camisas, camisolas etc.)
Sinteticos: Coloridos resistentes
muito sujos (roupas de bebé etc.)
Sinteticos: Coloridos resistentes
muito sujos (roupas de bebé etc.)
Sinteticos: Cores delicadas (roupas
de todos os tipos ligeiramente sujas)
AntiDetergente
Progra- TempeAma- mancha/ Duração
do ciclo Descrição do ciclo de lavagem
mas ratura préciador Branque- (minutos)
lavag.
ador
lav.
1
90°C
2
•
•
•
90°C
•
•
2
60°C
•
•
2
40°C
•
•
3
40°C
•
4
60°C
4
167
152
•
Delicada /
Tradicional
Delicada /
Tradicional
Delicada /
Tradicional
Delicada /
Tradicional
•
•
Delicada
80
40°C
•
•
Delicada
71
5
40°C
•
•
Delicada
71
Lã
6
40°C
•
•
50
Tecidos muito delicados (cortinas,
seda, viscose etc.)
Time 4 you
Algodão: Brancos e coloridos resistentes muito sujos
Algodão: Brancos pouco sujos e cores delicadas (camisas, camisolas etc.)
Sinteticos: Cores delicadas (roupas
de todos os tipos ligeiramente sujas)
Sinteticos: Cores delicadas (roupas
de todos os tipos ligeiramente sujas)
Desporto
Calçados desportivos
(MÁX. 2 pares.)
Tecidos de vestuário desportivo
(fatos de treino, calções etc.)
PROGRAMAS PARCIAIS
7
30°C
•
•
52
8
60°C
•
•
60
9
40°C
•
•
50
10
40°C
•
•
40
11
30°C
•
•
30
12
30°C
•
•
50
13
30°C
•
•
63
Enxaguamento
•
Delicada /
Tradicional
150
140
99
Pré-lavagem, lavagem, enxaguamentos,
centrifugações intermediárias e final
Lavagem, enxaguamentos, centrifugações intermediárias e final
Lavagem, enxaguamentos, centrifugações intermediárias e final
Lavagem, enxaguamentos, centrifugações intermediárias e final
Lavagem, enxaguamentos, centrifugações intermediárias e final
Lavagem, enxaguamentos, anti-dobras
ou centrifugação delicada
Lavagem, enxaguamentos, anti-dobras
ou centrifugação delicada
Lavagem, enxaguamentos, anti-dobras
ou centrifugação delicada
Lavagem, enxaguamentos, centrifugação delicada
Lavagem, enxaguamentos, anti-dobras
ou descarga
Lavagem, enxaguamentos, centrifugações intermediárias e final
Lavagem, enxaguamentos, centrifugações intermediárias e final
Lavagem, enxaguamentos e centrifugação delicada
Lavagem, enxaguamentos e centrifugação delicada
Lavagem a frio (sem detergente), lavagem,
enxaguamentos e centrifugação delicada
Lavagem, enxaguamentos, centrifugações intermediárias e final
Enxaguamentos e centrifugação
Centrifugação
Descarga e centrifugação
Descarga
Descarga
Observações
-Para os programas 8 - 9 é aconselhável que a roupa a ser lavada não ultrapasse 3,5 kg.
-Para o programa 13 é aconselhável não ultrapassar uma carga de 2 kg. de roupa.
-Para seleccionar a opção anti-rugas: veja Engomar Fácil, na página ao lado. Os dados apresentados na tabela têm valor indicativo.
Programa especial
Diário 30’ (programa 11 para Sintéticos) foi estudado para lavar peças levemente sujas em pouco tempo; dura apenas 30 minutos
e, desta maneira, economiza energia e tempo. Se regular o programa (11 a 30°C) será possível lavar juntos tecidos de natureza
diferente (excepto lã e seda), com uma carga máxima de 3 Kg.
Aconselhamos a utilização de detergente líquido.
18
Personalizações
C
Seleccione a temperatura
Gire o selector da TEMPERATURA para seleccionar a temperatura de lavagem (veja a Tabela dos programas na pág. 18).
A temperatura pode ser diminuída até à lavagem a frio ( ).
PT
Seleccione a centrifugação
Gire o selector da CENTRIFUGAÇÃO para seleccionar a velocidade de centrifugação do programa seleccionado.
Indicamos de seguida, a velocidade máxima consoante o programa seleccionado:
Programas
Velocidade máxima
Algodão
800 rotações por minuto
Sintéticos
800 rotações por minuto
Lã
600 rotações por minuto
Seda
não centrifugar
A velocidade de centrifugação pode ser diminuída, ou excluída se seleccionar o símbolo
.
A máquina impedirá automaticamente a realização de uma centrifugação superior à máxima de cada um dos programas.
! Para evitar vibrações excessivas, antes de cada centrifugação, a máquina distribui a carga de maneira uniforme, isto é
realizado efectuando rotações contínuas do tambor a uma velocidade ligeiramente superior à da lavagem.
Quando, apesar de várias tentativas, a carga não estiver perfeitamente distribuída, a máquina efectuará a centrifugação a
uma velocidade inferior à programada.
Em presença de desequilíbrio excessivo, a máquina efectua a distribuição em vez da centrifugação.
As eventuais tentativas de equilibrar podem alongar a duração total do ciclo até 10 minutos no máximo.
Funções
As várias funções de lavagem da máquina de lavar roupa possibilitam obter a máxima limpeza e branquear o que desejar.
Para activar as funções:
1. carregue na tecla correspondente à função que desejar, segundo a tabela abaixo;
2. a respectiva tecla acende-se para avisar que a função está activa.
Observação: Se a tecla acender intermitentemente, significa que a respectiva função não pode ser seleccionada para o
programa definido.
Funções
Efeito
Observações para utilização
Possível
nos programas:
Possibilita a programação do início da
lavagem até 9 horas.
Carregue várias vezes na tecla até acender o indicador luminoso
correspondente ao atraso desejado.
À quinta vez que carregar na tecla, a função desactivar-se-á.
Obs.: Depois de ter carregado na tecla Start/Reset, é possível
mudar o valor do atraso, mas somente para diminui-lo.
Todos
Delay Timer
Ciclo branqueador ade- Coloque lixívia na gaveta adicional 4 (veja a pág. 20).
quado para eliminar as
nódoas mais resistentes. Não é compatível com a função ENGOMAR FÁCIL.
2, 3, 4, 5,
Enxaguamentos
O tecido sairá menos
Se esta função for seleccionada, os programas 4, 5, 7 interromamarrotado e mais fácil per-se-ão, ficando a roupa de molho (Anti-rugas) e o indicador
de engomar.
luminoso da fase Enxaguamento
acenderá intermitentemente:
3, 4, 5, 7, 8,
9, 10, Enxaguamentos
Anti-mancha
- para completar o ciclo carregue na tecla START/RESET;
- para efectuar apenas uma descarga, coloque o selector no
correspondente símbolo
e carregue na tecla START/RESET.
Engomar Fácil
Não é compatível com a função ANTI-MANCHA.
Aumenta a eficácia do
enxaguamento
Enxaguamento
Extra
É aconselhável se a máquina de lavar roupa estiver muito cheia ou
com uma grande dose de detergente.
1, 2, 3, 4,
5, 8, 9, 10,
12, 13,
Enxaguamentos
19
Detergentes e roupa
PT
Gaveta dos detergentes
Preparar a roupa
O bom resultado da lavagem depende também do uso
da dose certa de detergente: com excessos não se lava
melhor, e contribui-se quer para a formação de incrostações nas peças internas da máquina de lavar, quer para a
poluição do meio ambiente.
• Separe a roupa em função:
- do tipo de tecido / do símbolo na etiqueta.
- as cores: separe as peças coloridas das brancas.
• Esvazie as algibeiras e verifique se há botões soltos.
• Não ultrapasse os valores indicados referentes ao peso da
roupa enxuta:
Tecidos resistentes: máx. 5 kg.
Tecidos sintéticos: máx. 2,5 kg.
Tecidos delicados: máx. 2 kg.
Lã máx. 1 kg.
Tire a gaveta dos detergentes e deite o detergente ou o aditivo da
seguinte maneira:
Quanto pesa a roupa?
gaveta 1: Detergente para pré-lavagem (em pó)
gaveta 2: Detergente para lavagem
(em pó ou líquido )
O detergente líquido deve ser colocado depois da máquina
ter iniciado a lavagem.
gaveta 3: Aditivos (amaciador, etc.)
Os produtos para amaciar podem ser empregados para
tecidos felpudos, de malha, cortinas etc. Deite o produto
no compartimento 3 da gaveta, obedeça as indicações
do produtor. Quando deitar o amaciador, certifique-se de
que não ultrapasse o nível “máx.” indicado. O produto para
amaciar é automaticamente emitido na máquina durante
a última enxaguada. No final do programa de lavagem, no
compartimento 3 ficará um resíduo de água. Esta água
serve para emitir produtos para amaciar muito densos, ou
seja, para diluir os concentrados. Se no compartimento 3
ficar mais água do normal, isto significa que o dispositivo de
escoamento está entupido, e interrompe assim o efeito aspirante do dispositivo. Para a limpeza veja a pág. 22. Nunca
deite no compartimento produtos para amaciar e goma
juntos, porque poderão entupir o sistema de fornecimento.
gaveta adicional 4: Lixívia
! Não use detergentes para lavagem à mão, porque fazem
demasiada espuma.
Ciclo para branquear
! A Lixívia tradicional pode ser utilizada para tecidos
resistentes brancos, enquanto que a delicada pode ser
utilizada para tecidos coloridos, sintéticos e para lã.
Quando deitar a lixívia no gaveta 4, certifique-se de que
não ultrapasse o nível “máx.” indicado no pino.
Para branquear somente, deite lixívia na gaveta adicional 4
e escolha o programa Enxaguamento
(para tecidos de
algodão) e carregue o funcoe Anti-mancha .
20
1 lençol 400 - 500 g.
1 fronha 150 - 200 g.
1 toalha de mesa 400 - 500 g.
1 roupão 900 - 1.200 g.
1 toalha de rosto 150 - 250 g.
Roupas especiais
Cortinas: dobre-as bem e coloque-as dentro de uma fronha ou de um saquinho de rede. Lave-as separadas, sem
ultrapassar a meia carga. Utilize o programa 7 que exclui
automaticamente a centrifugação.
Edredões e anoraques: se forem acolchoadas com penas
de ganso ou pato, podem ser lavados na máquina de lavar
roupa. Vire as peças do avesso e coloque no máximo de 2-3
kg., repita o enxaguamento uma ou duas vezes e utilize a
centrifugação delicada.
Sapatilhas: Tire a lama e lave-as juntamente com calças de
ganga e peças resistentes (mas nunca com peças brancas).
Lã: para obter os melhores resultados, utilize um detergente
específico e não ultrapasse 1 kg. de carga.
Precauções e conselhos
! Esta máquina de lavar roupa foi projectada e fabricada
em conformidade com os regulamentos internacionais de
segurança. Estas advertências são fornecidas por razões
de segurança e devem ser lidas com atenção.
Segurança geral
• Este aparelho foi projectado para um uso doméstico.
• Esta máquina de lavar roupa deve ser utilizada somente por pessoas adultas e conforme as instruções
apresentadas neste manual.
• O aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimentos, salvo se supervisionadas ou se tiverem recebido
instruções sobre a utilização do dispositivo por parte
de uma pessoa responsável pela sua segurança. As
crianças devem ser mantidas sob vigilância para evitar
que brinquem com a máquina.
• Não toque na máquina com os pés descalços nem
com as mãos ou os pés molhados ou húmidos.
• Não puxe o cabo eléctrico para tirar a ficha da tomada, pegue somente na ficha.
• Não abra a gaveta dos detergentes enquanto a máquina estiver a funcionar.
• Não toque na água de descarga, pois poderá estar
muito quente.
• Em nenhum caso force a porta para abri-la: poderá
danificar o mecanismo de segurança que a protege
contra aberturas acidentais.
• Se houver avarias, não mexa em caso algum nos
mecanismos internos para tentar reparar.
• Verifique sempre que as crianças não se aproximem
da máquina em funcionamento.
• Durante a lavagem a porta de vidro tende a aquecer.
• Se for preciso deslocar a máquina, são precisas pelo
menos duas ou três pessoas, não tente fazê-lo sozinho porque a máquina é muito pesada.
• Antes de colocar a roupa verifique se o tambor está
vazio.
Eliminação
• Elimine a embalagem obedecendo aos regulamentos
locais, de maneira a que as embalagens possam ser
reutilizadas.
• Recolha dos electrodomésticos
A directiva Europeia 2002/96/CE referente à gestão de
resíduos de aparelhos eléctricos e electrónicos (RAEE),
prevê que os electrodomésticos não devem ser escoados
no fluxo normal dos resíduos sólidos urbanos. Os aparelhos
desactualizados devem ser recolhidos separadamente para
optimizar a taxa de recuperação e reciclagem dos materiais que os compõem e impedir potenciais danos para a
saúde humana e para o ambiente. O símbolo constituído
por um contentor de lixo barrado com uma cruz deve ser
colocado em todos os produtos por forma a recordar a
obrigatoriedade de recolha separada. Os consumidores
devem contactar as autoridades locais ou os pontos de
venda para solicitar informação referente ao local apropriado onde devem depositar os electrodomésticos velhos.
• Eliminação de um máquina de lavar roupa velha: antes
de eliminá-la, para torná-la inutilizável, corte o cabo de
alimentação eléctrica e desmonte a porta de vidro.
Economizar e respeitar o meio ambiente
Tecnologia ao serviço do meio ambiente
Se pela porta de vidro notar pouca água é porque, com a
nova tecnologia Indesit, é suficiente menos de metade da
água para se obter a limpeza máxima: uma meta atingida
para respeitar o meio ambiente.
Economizar detergente, água, energia e tempo
• Para não desperdiçar recursos, é necessário utilizar
a máquina de lavar roupa com a carga máxima. Uma
carga plena em vez de duas cargas pela metade permite
economizar até 50% de energia.
• A pré-lavagem só é necessária para roupa muito suja.
Evite-a para economizar detergente, tempo, água e entre
5 e 15% de energia.
• Trate as nódoas com um produto anti-nódoas ou deixe
de molho antes de lavar, desta maneira diminui a necessidade de lavar com altas temperaturas. Um programa
a 60°C em vez de 90°C ou a 40°C em vez de 60°C,
economiza até 50% de energia.
• Se dosear bem o detergente em função da dureza da
água, do nível de sujidade e da quantidade de roupa, evitará desperdícios e protegerá o meio ambiente: mesmo
os detergentes biodegradáveis contêm componentes
que alteram o equilíbrio da natureza.Evite sempre que
possível o uso de amaciador.
• Lavar desde o fim da tarde até as primeiras horas da
manhã ajuda a diminuir a carga de absorção das empresas eléctricas.
Com a opção Delay Timer (veja a pág. 19) pode programar lavagens desta maneira.
• Se for secar a roupa num secador, seleccione uma velocidade
de centrifugação mais alta. Se houver pouca água na roupa
economizará tempo e energia no programa de secagem.
21
PT
Manutenção e cuidados
PT
Interromper a alimentação de água e de
corrente eléctrica
Para obter acesso à pré-câmara e recobrar pequenos objectos
de metal a:
• Feche a torneira da água depois de cada lavagem. Desta
maneira diminuiu-se o desgaste do sistema hidráulico da
máquina de lavar roupa e elimina-se o risco de inundação.
1. Para o acesso a esta précâmara é suficiente tirar o
painel de cobertura situado
na parte inferior da máquina
de lavar (veja a figura);
• Tire a ficha da tomada eléctrica quando for limpar a máquina de lavar roupa e durante os trabalhos de manutenção.
2. para desenroscar a tampa
gire-a na direcção contrária
aos ponteiros do relógio
(veja a figura): é normal que
perca um pouco de água;
Limpar a máquina de lavar roupa
A parte externa e as peças em borracha podem ser limpas
com um pano molhado com água morna e sabão. Não
empregue solventes nem abrasivos.
3. limpe o interior com cuidado;
Limpar a gaveta dos detergentes
4. enrosque outra vez a
tampa;
Para tirar a gaveta, erga-a e puxe-a para fora (veja a figura).
Lave-a com água corrente; esta limpeza deve ser efectuada
frequentemente.
5. monte outra vez o painel,
certifique-se, antes de empurrar a máquina, que os
ganchos foram colocados
nas respectivas ranhuras.
Cuidados com a porta e o tambor
• Deixe a porta sempre entreaberta para evitar que se
formem odores desagradáveis.
Verificar o tubo de alimentação de água
Limpar a bomba
Esta máquina de lavar roupa é equipada com uma bomba
com limpeza automática que não precisa de operações de
manutenção. Entretanto pode acontecer que pequenos objectos (moedas, botões) caiam na pré-câmara que protege
a bomba, situada na parte inferior da mesma.
Verifique o tubo de alimentação pelo menos uma vez por ano.
Se houver rachas ou fendas, será necessário substitui-lo:
durante as lavagens as fortes pressões podem dar origem a
estas situações.
! Nunca utilize tubos já usados.
! Certifique-se que o ciclo de lavagem tenha terminado e
tire a ficha da tomada.
Como limpar as gavetas de detergente
Desmontar:
Limpeza:
Fig. 1
Fig. 2
Exerça uma leve pressão sobre
o grande botão na parte dianteira da gaveta de detergente e
puxe-a para cima (fig. 1).
22
Montar novamente:
Limpe então a gaveta embaixo de uma torneira (fig. 3), utilize
também uma velha escova de dentes e, depois de tirar o
par de pequenos sifões colocados na parte superior dos
compartimentos 1 e 2 (fig. 4), controle se os mesmos estão
entupidos e enxagúe-os.
Fig. 3
Não se esqueça de colocar
novamente o par de pequenos sifões nos respectivos
encaixes e finalmente colocar
de novo a gaveta no seu lugar,
enganchada (fig. 4, 2, 1).
Fig. 4
Anomalias e soluções
Pode acontecer que a máquina de lavar roupa não funcione. Antes de telefonar para a Assistência Técnica (veja a pág.
24), verifique que não se trata de um problema fácil de resolver com ajuda da seguinte lista:
PT
Anomalias
Possíveis causas / Solução:
A máquina de lavar
roupa não liga.
• A ficha não está colocada na tomada eléctrica, ou não o suficiente para
haver contacto.
• Em casa não há corrente.
O ciclo de lavagem não inicia.
•
•
•
•
•
A porta da máquina não está bem fechada.
não foi pressionada.
A tecla
A tecla START/RESET não foi pressionada.
A torneira da água não está aberta.
Foi programado um início posterior (Delay Timer, veja a pág. 19).
A máquina de lavar roupa não
carrega água.
•
•
•
•
•
•
O tubo de alimentação de água não está ligado à torneira.
O tubo está dobrado.
A torneira da água não está aberta.
Está a faltar água em casa.
Não há pressão suficiente.
A tecla START/RESET não foi pressionada.
A máquina de lavar roupa carrega
e descarrega água continuamente.
• O tubo de descarga não está instalado entre 65 e 100 cm. de altura do
chão (veja a pág. 15).
• A ponta do tubo de descarga está emergida na água (veja a pág. 15).
• A descarga na parede não tem ventilação de ar.
Se depois destas verificações o problema não for resolvido, feche a torneira
da água, desligue a máquina de lavar roupa e chame a assistência técnica.
Se a sua casa é nos últimos andares de um edifício, é possível que aconteçam fenómenos de sifão, e por isso a máquina de lavar roupa carrega
e descarrega água continuamente. Para eliminar este inconveniente, há à
venda no mercado válvulas apropriadas contra o efeito sifão.
A máquina de lavar roupa não
descarrega ou nem realiza centrifugação.
• O programa não faz a descarga: com alguns programas será necessário
iniciar a descarga manualmente (veja a pág. 18).
• Está activada a opção Engomar Fácil: para completar o programa carregue na tecla START/RESET (veja a pág. 19).
• O tubo de descarga está dobrado (veja a pág. 15).
• A conduta de descarga está entupida.
A máquina de lavar roupa vibra
muito durante a centrifugação.
• O tambor, no momento da instalação, não foi liberado correctamente (veja
a pág. 14).
• A máquina de lavar roupa não está nivelada (veja a pág. 14).
• A máquina de lavar roupa está apertada entre móveis e parede (veja a
pág. 14).
Da máquina de lavar roupa está a
perder água.
• O tubo de alimentação da água não está bem enroscado (veja a pág. 14).
• O gaveta dos detergentes está entupida (para limpá-la veja a pág. 22).
• O tubo de descarga não está bem preso (veja a pág. 15).
Se o indicador luminoso ON-OFF/PORTA TRANCADA piscar rápida e intermitentemente ao mesmo tempo, que
pelo menos outro indicador luminoso.
• Desligue a máquina e tire a ficha da tomada, aguarde aproximadamente
1 minuto e volte a ligá-la. Se a anomalia persistir, contacte a Assistência
Técnica.
Está a formar-se demasiada espuma.
• O detergente não é específico para máquina de lavar roupa (deve haver
a escrita “para máquina de lavar”, “à mão e para máquina de lavar” ou
similares).
• A dose de detergente foi excessiva.
23
Assistência
195083386.00
02/2010 - Xerox Fabriano
PT
Antes de contactar a Assistência Técnica:
• Verifique se consegue resolver a anomalia (veja a pág. 23);
• Reinicie o programa para verificar se o inconveniente foi resolvido;
• Em caso negativo, contacte a assistência técnica autorizada no número de telefone indicado no certificado de garantia.
! Nunca recorra a técnicos não autorizados.
Comunique:
• o tipo de anomalia;
• o modelo da máquina (Mod.);
• o número de série (S/N).
Estas informações encontram-se na placa colocada na parte traseira da máquina de lavar roupa.
24
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising