Whirlpool | SMP 9010 C/NE/IXL | Use and care guide | Whirlpool SMP 9010 C/NE/IXL Käyttöohjeet

Whirlpool SMP 9010 C/NE/IXL Käyttöohjeet
Käyttöopas
www.whirlpool.eu/register
KÄYTTÖOPAS
KIITOS SIITÄ, ETTÄ OSTIT WHIRLPOOL-TUOTTEEN.
Täyden tuen saamiseksi on tuote rekisteröitävä osoitteessa www‌.‌whirlpool‌.‌eu/‌register.
HAKEMISTO
TERVEYS- JA TURVALLISUUSOPAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Turvallisuusohjeet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Tuotteen kuvaus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Ohjauspaneeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Lisävarusteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Kuinka laitetta käytetään. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ensimmäinenkäyttökerta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Päivittäinen käyttö. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Erikoistoiminnot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Osoittimet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Paistotaulukko. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Laitteen huolto ja puhdistus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Vianetsintä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Toiminnan aikana syntyvät äänet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Tarkastetut reseptit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Huoltopalvelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
ASENNUSOPAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2
FI
Terveys- ja turvallisuusopas
TURVALLISUUSOHJEET
Lue nämä turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttöä.
Säilytä ne lähettyvillä tulevaa tarvetta varten.
Näissä ohjeissa ja itse laitteessa on tärkeitä
turvallisuutta koskevia varoituksia, joita on
noudatettava aina. Valmistaja kieltäytyy kaikesta
vastuusta, jos näitä turvallisuusohjeita ei noudateta
tai jos laitetta käytetään sopimattomasti tai säätimet
asetetaan virheellisesti.
VAROITUS: Laite ja sen kosketettavissa olevat osat
tulevat kuumiksi käytön aikana. Varo koskettamasta
lämmitysvastuksia. Alle 8-vuotiaat lapset on
pidettävä loitolla, ellei heitä valvota jatkuvasti.
VAROITUS: Jos lieden pinnassa on halkeamia, ei
laitetta saa käyttää – sähköiskun vaara.
VAROITUS: Tulipalon vaara: älä säilytä esineitä
keittopintojen päällä.
HUOMIO: Ruoan kypsennystä on valvottava.
Lyhytaikaista kypsennystä on valvottava jatkuvasti.
VAROITUS: Rasvassa tai öljyssä kypsentäminen
ilman valvontaa voi olla vaarallista – tulipalon vaara.
ÄLÄ KOSKAAN yritä sammuttaa tulipaloa vedellä:
sammuta sen sijaan laite ja peitä liekit sitten
esimerkiksi kannella tai palopeitteellä.
Älä käytä liettä työ- tai laskutasona. Pidä vaatteet ja
muut palonarat materiaalit etäällä laitteesta, kunnes
kaikki osat ovat kokonaan jäähtyneet – tulipalon vaara.
Älä laita keittotasolle metalliesineitä, kuten
veitsiä, haarukoita, lusikoita ja kansia, sillä ne voivat
kuumentua.
Pikkulapset (0–3-vuotiaat) on pidettävä loitolla
laitteesta. Hieman isommat lapset (3–8-years) on
pidettävä loitolla laitteesta, ellei heitä valvota
jatkuvasti. Laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä
vanhemmat lapset sekä henkilöt, joiden fyysinen,
henkinen tai aistitoimintojen suorituskyky on
rajoittunut taikka joilla ei ole riittävää kokemusta ja
tietoja vain, jos heitä valvotaan tai heille on annettu
turvallista käyttöä koskevat ohjeet ja he ymmärtävät
mahdolliset vaaratilanteet. Lapset eivät saa leikkiä
laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistus- tai
huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.
Kytke liesitaso käytön jälkeen pois päältä sen
kytkimestä äläkä luota yksinomaan keittoastian
tunnistimeen.
SALLITTU KÄYTTÖ
HUOMIO: Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi
ulkopuolisen kytkimen, kuten esimerkiksi ajastimen,
tai erillisen kauko-ohjausjärjestelmän kanssa.
Tämä laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön ja
vastaaviin käyttötarkoituksiin, kuten: henkilöstön
keittiötiloihin kaupoissa, toimistoissa ja muissa
työympäristöissä; maatiloille; asiakaskäyttöön
TÄRKEÄ LUKEA JA NOUDATTAA
hotelleissa, motelleissa, aamiaismajoituspaikoissa ja
muissa asuinympäristöissä.
Mikä tahansa muu käyttö on kiellettyä (esimerkiksi
huoneiden lämmittäminen).
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön.
Älä käytä laitetta ulkona.
ASENNUS
Laitteen siirtämisessä ja asennuksessa tarvitaan
vähintään kaksi henkilöä – loukkaantumisen vaara.
Käytä suojakäsineitä purkamisen ja asennuksen
aikana – leikkaantumisvaara.
Asennus, mukaan lukien vesikytkennät (jos niitä
on), sähkökytkennät ja korjaukset on annettava
pätevän asentajan tehtäviksi. Älä korjaa tai vaihda
mitään laitteen osaa, ellei käyttöohjeessa nimenomaan
näin kehoteta. Pidä lapset loitolla asennuspaikasta.
Purettuasi laitteen pakkauksestaan tarkista, ettei se
ole vahingoittunut kuljetuksen aikana. Jos ilmenee
ongelmia, ota yhteys jälleenmyyjään tai lähimpään
huoltopisteeseen. Asennuksen jälkeen pakkausjätteet
(muovi, styroksiosat, jne.) on säilytettävä lasten
ulottumattomissa – tukehtumisvaara. Laite on
kytkettävä irti sähköverkosta ennen mitään
asennustoimenpiteitä – sähköiskun vaara. Varmista
asennuksen aikana, että laite ei vaurioita virtajohtoa –
tulipalon tai sähköiskun vaara. Kytke laite päälle vasta,
kun asennus on valmis.
Tee kaikki kalusteen leikkaustyöt ennen laitteen
sijoittamista ja poista kaikki lastut ja sahanpuru.
Jos laitetta ei asenneta uunin yläpuolelle, on
laitteen alla olevaan tilaan asennettava välipaneeli
(ei kuulu toimitukseen).
SÄHKÖÄ KOSKEVAT VAROITUKSET
Laite on voitava kytkeä irti sähköverkosta
irrottamalla pistoke pistorasiasta, jos pistorasia on
saavutettavissa, tai pistorasian edelle asennetusta
moninapaisesta kytkimestä, minkä lisäksi laite on
maadoitettava kansallisten sähköistä turvallisuutta
koskevien määräysten mukaisesti.
Älä käytä jatkojohtoja, jakorasioita tai adaptereita.
Kun asennus on tehty, sähköosat eivät saa olla
käyttäjän ulottuvilla. Älä käytä laitetta kun olet
märkä tai kun olet paljain jaloin. Älä käytä tätä
laitetta, jos virtajohto tai pistoke on vahingoittunut,
jos laite ei toimi kunnolla tai jos se on vaurioitunut
tai pudonnut.
Jos virtajohto on vahingoittunut, on sen tilalle
vaihdettava toinen samanlainen; vaaratilanteiden
estämiseksi vaihdon saa suorittaa valmistaja, sen
huoltohenkilö tai vastaava pätevä henkilö –
sähköiskun vaara.
3
Terveys- ja turvallisuusopas
PUHDISTUS JA HUOLTO
VAROITUS: Varmista, että laite on sammutettu ja
sen virtakytkentä on katkaistu ennen kuin ryhdyt
mihinkään huoltotoimenpiteisiin; älä koskaan käytä
puhdistamiseen höyrypesuria – sähköiskun vaara.
Älä käytä hankaavia tai syövyttäviä aineita,
klooripitoisia valkaisuaineita tai hankaussieniä.
PAKKAUSMATERIAALIEN HÄVITTÄMINEN
Pakkaus on valmistettu 100-prosenttisesti kierrätettävästä materiaalista
ja siinä on kierrätysmerkki .
Pakkauksen osat on hävitettävä asianmukaisella tavalla ja paikallisten
jätehuoltoviranomaisten määräysten mukaisesti.
KODINKONEIDEN KÄYTÖSTÄPOISTO JA
HÄVITTÄMINEN
Tämä laite on valmistettu kierrätettävästä tai uusiokäyttöön kelpaavasta
materiaalista. Hävitä laite paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
Lisätietoja sähkökäyttöisten kodinkoneiden käsittelystä, materiaalin
keräämisestä ja kierrätyksestä saat paikallisilta viranomaisilta,
jätehuollosta tai liikkeestä, josta laite on ostettu. Tämä laite on merkitty
sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin 2012/19/EU
(WEEE) mukaisesti.
Varmistamalla, että tuote poistetaan käytöstä asianmukaisesti, voidaan
auttaa estämään ympäristö- ja terveyshaittoja.
Symboli
tuotteessa tai sen asiakirjoissa tarkoittaa, ettei laitetta saa
hävittää kotitalousjätteiden mukana. Sen sijaan tuote on toimitettava
sähkö- ja elektroniikkakomponenttien keräys- ja kierrätyspisteeseen.
ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJA
Hyödynnä lämmityslevyn jälkilämpöä sammuttamalla se muutama
minuutti ennen kypsennyksen päättymistä.
Kattilan tai pannun pohjan tulisi peittää lämmityslevy kokonaan;
lämmityslevyä pienemmän astian käyttäminen tuhlaa energiaa.
Peitä kattilat ja pannut tiiviisti sulkevilla kansilla kypsennyksen ajaksi ja
käytä mahdollisimman vähän vettä. Ilman kantta tapahtuva kypsennys
nostaa huomattavasti energian kulutusta.
Käytä vain tasapohjaisia kattiloita ja pannuja.
VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
Tämä laite täyttää EU-asetuksen 66/2014 ekosuunnitteluvaatimukset
eurooppalaisen standardin EN 60350-2 mukaisesti.
4
FI
Käyttö- ja huolto-opas
TUOTTEEN KUVAUS
1. Keittotaso
2. Ohjauspaneeli
1
2
OHJAUSPANEELI
1
2
6
1. Virtapainike
2. Merkkivalo – liesitaso on kytketty päälle
3. 6th Sense -painike (erikoistoiminnot)
3
7
4.
5.
6.
7.
8
Merkkivalo – painikelukitus päällä
Painikelukitus
Keittoalueen valintanäyttö
Keittoalueen sammutuspainike
4
9
5
10
8. Liukuvalitsin
9. Pikakuumennuspainike
10. ”Toimintojen hallinta” -näyttö
5
Käyttö- ja huolto-opas
LISÄVARUSTEET
PANNUT JA KATTILAT
Käytä ainoastaan ferromagneettisesta materiaalista
OK
EI
valmistettuja kattiloita ja pannuja, jotka soveltuvat
induktioliedelle. Saat selville keittoastian sopivuuden
tarkastamalla onko siinä
-symboli (yleensä painettu
pohjaan). Magneettisuuden varmistamiseen voidaan
käyttää magneettia.
Keittoastian pohjan laatu ja rakenne saattavat vaikuttaa keittotulokseen.
Jotkut alustaa koskevat halkaisijan mitat eivät vastaa ferromagneettisen
pinnan todellista halkaisijaa.
KATTILAN/PANNUN POHJAN MINIMIHALKAISIJA ERI
KEITTOALUEILLE
Jotta liesitaso toimisi oikein, on keittoastian peitettävä yksi tai useampi
liesitason pinnalle merkityistä viitepisteistä, ja sen minimihalkaisijan
tulee olla sopiva.
120
TYHJÄT TAI OHUTPOHJAISET KEITTOASTIAT
Älä laita käynnissä olevalle liesitasolle tyhjiä kattiloita tai pannuja.
Liesitaso on varustettu sisäisellä turvajärjestelmällä, joka valvoo
jatkuvasti lämpötilaa ja joka käynnistää automaattisen sammutuksen,
jos havaitaan korkeita lämpötiloja. Jos käytetään tyhjiä tai ohutpohjaisia
keittoastioita, lämpötila saattaa nousta erittäin nopeasti, jolloin
automaattinen sammutustoiminto saattaa laueta hieman myöhässä
ja kattila tai pannu saattaa vahingoittua. Jos näin tapahtuu, älä koske
mihinkään, vaan anna kaikkien osien jäähtyä.
Jos näkyviin tulee virheviestejä, soita huoltokeskukseen.
190
240
100
KUINKA LAITETTA KÄYTETÄÄN
ENSIMMÄINENKÄYTTÖKERTA
Liesitason asetuksia voidaan muuttaa milloin tahansa. Asetuksia muutetaan
napsauttamalla symbolia
, joka tulee näkyviin toimintojen hallinnan
näytöllä.
Asetusvalikosta on mahdollista:
•
valita kieli
•
säätää kirkkautta
•
säätää äänimerkkien äänenvoimakkuutta
•
säätää painikkeiden ääntä
•
säätää lieden tehoa
•
•
palauttaa liesitason tehdasasetukset
tarkastaa asennettu ohjelmistoversio.
Sähkökatkon tapahtuessa asetukset pysyvät voimassa.
LIESITASON TEHON SÄÄTÄMINEN
Liesitason maksimi tehotaso voidaan asettaa asetusvalikosta, vaatimusten
mukaisesti, tai ajastimen kestoa käyttäen.
Valittavissa olevat tehotasot ovat: 4.0kW – 6.0kW – 7.4kW – 11kW.
PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
LIESITASON KYTKEMINEN PÄÄLLE/POIS
Liesitaso kytketään toimintaan painamalla painiketta noin 1 sekunnin
ajan, kunnes näytöt syttyvät.
Liesitaso sammuu automaattisesti 10 sekunnin kuluttua, jos mitään
toimintoa ei valita tänä aikana.
Sammuta painamalla samaa painiketta, kunnes näytöt sammuvat. Kaikki
keittoalueet kytkeytyvät pois toiminnasta. Liesi sammuu, jos painat mitä
tahansa painiketta yli 10 sekunnin ajan.
Jos liesitasoa on käytetty, kun se sammutetaan, kaikki keittoalueet
sammuvat ja jälkilämmön merkkivalo H palaa, kunnes keittoalueet ovat
jäähtyneet.
KEITTOALUEEN VALITSEMINEN
Haluttu keittoalue valitaan vasemmanpuoleisesta näytöstä painamalla
vastaavaa ruutua. Valitut alueet valaistuvat.
Muuntuvan alueen luominen:
Valitse useampia ruutuja tai liu’uta sormeasi niiden yli yhdistäen ruudut
vähitellen.
Muuntuvan alueen erottaminen:
Paina sitä aluetta vastaavaa ruutua, jonka haluat erottaa, ja pidä
sitä painettuna 3 sekunnin ajan. Vaihtoehtoisesti voit painaa alueen
erottamispainiketta , joka tulee näkyviin toimintojen hallintanäytölle.
Kun keittoalue on erotettu, kummallakin erotetulla alueella on käytössä
sama tehotaso.
Jos kaikkia valittuja keittoalueita ei peitetä keittoastialla 30 sekunnin
kuluessa, vasemmanpuoleiselle näytölle tulee näkyviin tiheitä raitoja.
On mahdollista aktivoida tällainen alue uudelleen ”Lisää keittoastia”
-toiminnolla oikeanpuoleista näyttöä käyttäen.
MUUNTUVAN ALUEEN VALITSEMINEN
Muuntuva alue on alue, jossa useammat keittoalueet vaikuttavat
samanaikaisesti, ja jota voidaan käyttää yhtenä ainoana keittoalueena.
6
FI
Käyttö- ja huolto-opas
KEITTOALUEIDEN KYTKEMINEN PÄÄLLE / POIS SEKÄ TEHON
SÄÄTÄMINEN
*
Keittoalueiden kytkeminen päälle:
1. Käynnistä liesitaso. Jos astia on jo paikallaan, liesi tunnistaa sen
automaattisesti. Valitse tehon valintaa varten ehdotettu alue.
2. Aseta keittoastia valitulle keittoalueelle varmistaen, että se peittää
yhden tai useamman liesitason pinnalla olevista viitepisteistä.
* Tämän kohdan käyttäminen sallii hyödyntää suurinta tehoa.
Huomaa: Älä peitä näyttöä tai liukuvalitsinta keittiövälineillä. Jos jokin
keittiöväline peittää jommankumman näytön, liesi ei ehkä toimi kunnolla.
Oikeanpuoleiselle näytölle tulee näkyviin viesti ”TARKASTA KOSKETUSALUE,
poista esine minuutissa”. Poista esine ja odota kunnes viesti poistuu. Jos
ongelma jatkuu, katkaise keittotasosta virta ja kytke se takaisin.
Kattilat ja pannut on hyvä pitää ohjauspaneelin lähellä keittovyöhykkeen
merkityn alueen sisällä (ottaen huomioon sekä pannun pohja että yläreuna,
koska yläreuna on yleensä suurempi).
Näin estetään kosketuslevyn ylikuumeneminen. Grillattaessa tai paistettaessa
tulee käyttää takakeittovyöhykkeitä aina kun mahdollista.
3. Valitse keittoalue tai muuntuva alue vasemmanpuoleisesta näytöstä.
4. Aseta haluttu tehotaso painamalla tai liikuttamalla sormeasi
vaakasuunnassa liukuvalitsimen yli.
LISÄÄ KEITTOASTIA
Useammasta alueesta koostuvaa keittoaluetta käytettäessä keittoastia
voidaan asettaa mihin tahansa kohtaan aktiivisella alueella. Liesitaso
tunnistaa automaattisesti keittoastian todellisen sijainnin.
Jos haluat lisätä jonkin toisen keittoastian aktiiviselle keittoalueelle,
käytä ”Lisää keittoastia”
toimintoa, jotta liesitaso tunnistaisi uuden
keittoastian.
PAINIKELUKITUS
Liesitason vahingossa tapahtuvan aktivoitumisen estämiseksi tai
toimintojen tahattoman muuttumisen estämiseksi ruoanlaiton aikana,
paina painikelukituksen
painiketta 3 sekunnin ajan: äänimerkki ja
varoitusvalo ilmoittavat, että tämä toiminto on aktivoitu.
Ohjauspaneeli on lukittuna off-painiketta lukuun ottamatta.
Säätimet otetaan uudelleen käyttöön painamalla painikelukituksen
painiketta uudelleen 3 sekunnin ajan. Varoitusvalo sammuu ja liesitasoa
voidaan taas käyttää normaalisti.
HÄLYTINAJASTIN
Kun liesitaso on poissa käytöstä, voit käyttää oikeanpuoleista näyttöä
ajastimena.
Ajastimen käynnistäminen:
1. Käynnistä liesitaso.
2. Paina tiimalasin kuvaketta , joka tulee näkyviin toimintojen
hallintanäytölle.
3. Aseta aika plus- ja miinuspainikkeilla (+/-).
4. Asetetun ajan päätyttyä kuuluu äänimerkki.
Ajastimen muuttaminen tai sen sammuttaminen:
1. Paina tiimalasin kuvaketta , joka tulee näkyviin toimintojen
hallintanäytölle.
2. Aseta haluttu aika plus- ja miinuspainikkeista (+/-) tai paina ”STOP”painiketta, jos haluat sammuttaa ajastimen.
KYPSENNYSAJAN ASETTAMINEN
Keittoalueet voidaan ohjelmoida sammumaan automaattisesti.
Asetettu tehotaso tulee näkyviin valitun keittoalueen ruutuun.
Jokainen keittoalue tarjoaa eri lämpöasetuksia, joiden teho vaihtelee
arvosta 1 (minimiteho) arvoon 18 (maksimiteho).
Liukuvalitsinta käyttämällä voit valita myös pikakuumennustoiminnon,
joka näkyy näytöllä kirjaimella ”P” ilmaistuna.
Huomaa: Keittoalueen ruutu vilkkuu, jos keittoastia ei sovellu induktioliedelle,
sitä ei ole sijoitettu oikein tai se ei ole kooltaan sopiva. Jos keittoastiaa
ei tunnisteta 30 sekunnin kuluessa valinnan suorittamisesta, keittoalue
kytkeytyy pois toiminnasta.
Keittoalueiden kytkeminen pois toiminnasta:
Valitse keittoalue vasemmasta näytöstä ja paina liukuvalitsimen
yläpuolella olevaa ”OFF”-painiketta. Jos keittoalue on vielä kuuma,
jälkilämmön ilmaisin “H” tulee näkyviin kyseiseen ruutuun.
Kypsennysajan asettaminen:
1. Valitse keittoalue ja aseta haluttu tehotaso.
2. Paina ajanottokellon kuvaketta , joka tulee näkyviin toimintojen
hallintanäytölle.
3. Aseta aika plus- ja miinuspainikkeilla (+/-).
4. Kun asetettu aika on kulunut, laite antaa äänimerkin ja keittovyöhyke
kytkeytyy automaattisesti pois päältä.
Kypsennysajastimen muuttaminen tai sen sammuttaminen:
1. Valitse aktiivinen keittoalue.
2. Paina ajanottokellon kuvaketta , joka tulee näkyviin toimintojen
hallintanäytölle.
3. Aseta haluttu aika plus- ja miinuspainikkeista (+/-) tai paina ”STOP”painiketta, jos haluat peruuttaa asetetun kypsennysajan.
Kypsennysaika voidaan asettaa kullekin alueelle tai muuntuvalle alueelle
samoja vaiheita noudattaen.
H
7
Käyttö- ja huolto-opas
ERIKOISTOIMINNOT
AVUSTETTU RUOANLAITTO
Tällä toiminnolla valitaan yksi esiasetuista toiminnoista, joka auttaa
valmistamaan erityyppisiä ruokia parhaalla mahdollisella tavalla.
Liesitaso auttaa käyttäjää luomalla ihanteelliset olosuhteet keittoastian
kuumentamiseen ja rasvapolttamiseen. Se myös antaa ohjeita, joita
kypsennyksen eri vaiheissa noudattamalla saadaan optimaaliset tulokset.
Avustetun ruoanlaiton kytkeminen toimintaan:
1. Paina “6th Sense” -painiketta.
2. Valitse toimintojen hallintanäytöstä ”avustettu ruoanlaitto” ja
vahvista.
6th SENSE -VALIKKO
Avustettu ruoanlaitto
3. Valitse ruokatyyppi, jota haluat valmistaa ja vahvista.
VALITSE RUOKA
8. Oikeanpuoleiselle näytölle tulevat näkyviin ohjeet, joita tulee
seurata (esim. ”Lisää öljy” tai ”Lisää ruoka”). Kunkin vaiheen lopussa
käyttäjän on annettava vahvistus, jotta kypsennystä voidaan jatkaa.
9. Tarpeen vaatiessa esiasetettua tehotasoa voidaan vaihtaa milloin
tahansa plus- ja miinuspainikkeilla (+/-).
10. Kun kypsennys on viety päätökseen, sammuta keittoalue
painamalla ”STOP”-painiketta. Jos kypsennyksen aikana on käytetty
useampia alueita, on ensin valittava kypsennysalue, joka halutaan
sammuttaa.
Pasta
STOP
:
6 SENSE
”6th Sense” -painikkeesta päästään erikoisominaisuuksiin:
•
Avustettu Ruoanlaitto
•
Chef Control
•
Flexifull
Oikeanpuoleiselta toimintojen hallintanäytöltä selataan erikoistoimintoja
ja valitaan haluttu vaihtoehto.
Nuolilla
selataan käytettävissä olevia vaihtoehtoja.
Vahvista valintasi -painikkeella; edellisen valikkoon puolestaan palataan
kaksoisnuolella
.
th
Keittaäminen
Huomaa: Avustettu ruoanlaittotoiminto voidaan käynnistää silloinkin kun
yksi tai useampi keittoalue on jo aktiivinen.
Avustetun ruoanlaiton käyttöönotto useammalla kuin yhdelle
keittoalueelle:
Kun avustettu ruoanlaittotoiminto on käynnistetty ensimmäiselle
keittoalueelle, paina ”6th Sense” -painiketta uudelleen ja toista
käyttöönottoprosessi uudelle keittoalueelle. Ei ole mahdollista valita
alueita, jotka ovat jo aktiivisia.
Huomaa: Voit käyttää korkeintaan 6 aluetta avustetulla ruoanlaittotoiminnolla,
jos valittu tehotason asetus sallii sen.
Alueita ei voida yhdistää suuremman alueen muodostamista varten.
Perinteinen ruoanlaitto avustetun ruoanlaittotoiminnon ollessa
käytössä:
Avustetun ruoanlaittotoiminnon ollessa käytössä voit valita keittoalueen,
jonka haluat ottaa käyttöön vasemmasta näytöstä ja asettaa tehotason
tätä aluetta varten, ennen kuin jatkat sen käyttämistä normaaliin tapaan.
Valittavat toiminnot
Vihannekset
4. Valitse kypsennystapa ja vahvista.
VALITSE TAPA
RUOKALAJIRYHMÄ
Liha
Grillaaminen, pannussa paistaminen, keittäminen
Kala
Grillaaminen, pannussa paistaminen, keittäminen
Vihannekset
Grillaaminen, pannussa paistaminen, keittäminen
Kastikkeet,
paistinkastikkeet,
keitot
Kastikkeet (tomaatti, kermaiset keitot, béchamelkastike)
Keitot (kuumennetaan, ei esilämmitystä)
Jälkiruoat
Munakastike, panna cotta, sulatettu suklaa, pannukakku
Munat
Paistetut munat, omeletti, keittäminen (keitetyt munat,
pehmeäksi keitetyt munat), munakas, munakokkeli
Juustot
Grillaaminen, pannussa paistaminen, fondue
Pasta ja riisi
Keittäminen, pannussa paistaminen, risotto, riisipuuro
Juomat
Haudutus (maito), vesi (keittäminen, haudutus), mokka
Mukautettu
Keittäminen, grillaaminen, pannussa paistaminen,
haudutus, sulatus
Grillaaminen
:
Pannussa paistaminen
Keittaäminen
5. Valitse ruoan ominaisuudet ja vahvista.
VALITSE PAKSUUS
Paksu
Ohut
6. Aseta keittoastia paikalleen, varmista, että se peittää vähintään
kaksi viitepistettä liesitason pinnalla.
Ainoastaan kypsennystavassa ”Mokka” on sallittua peittää vain yksi
viitepiste.
Alla on esimerkki erilaisten välineiden sijoittamisesta.
KYPSENNYSTAPA
PÄÄASIALLISET KYPSENNYSTAVAT
(Kuhunkin tapaan saattaa sisältyä muita vaihtoehtoja)
7. Valitse haluttu keittoalue vasemmanpuoleisesta näytöstä. Valitulle
alueelle tulee näkyviin ”A”. Suosittellut alueet keittovälineen
sijoittamiseksi näkyvät näytöllä.
8
SULATUS
Saattaa ruoan ihanteelliseen lämpötilaan sulattamista varten ja pitää
sen tässä tilassa ilman, että on vaaraa sen palamisesta.
Tämä tapa ei vahingoita arkoja ainesosia, kuten suklaata, ja estää niiden
palamisen pohjaan.
Kypsennystasoa voidaan säätää milloin tahansa oikeanpuoleisen näytön
plus- ja miinuspainikkeista (+/-).
FI
Käyttö- ja huolto-opas
HAUDUTUS
Kypsentää hitaasti sekä haihduttaa hitaasti nesteet pitäen ruoan tilassa,
jossa ei ole vaaraa sen palamisesta. Tämä tapa ei vahingoita ruokaa ja
estää sen palamisen pohjaan.
Keittoastian laatu ja tyyppi saattavat vaikuttaa tulokseen sekä
kypsennysaikoihin.
Kypsennystasoa voidaan säätää milloin tahansa oikeanpuoleisen näytön
plus- ja miinuspainikkeista (+/-).
KEITTÄMINEN*
Kuumentaa veden tehokkaasti ja ilmoittaa käyttäjälle kun vesi alkaa
kiehua äänimerkillä ja näkyvällä merkillä.
Käyttäjän vahvistusta odottaessaan järjestelmä pitää veden valvotussa
kiehumistilassa, jolloin se ei roisku eikä energiaa tuhlaannu. Tämän
toiminnon ollessa käytössä äänimerkki varoittaa käyttäjää, jos keittoastia
on tyhjä (siinä ei ole vettä) tai jos se on kiehunut pois.
Kypsennystasoa voidaan säätää milloin tahansa oikeanpuoleisen näytön
plus- ja miinuspainikkeista (+/-).
Lisää suola vasta kiehumisesta ilmoittavan äänimerkin kuuluttua.
PANNUSSA PAISTAMINEN*
Tyhjän keittoastian tai pannun esikuumentaminen tai rasvapolttaminen.
Äänimerkki ja näkyvä merkki ilmoittavat, kun on saavutettu ihanteellinen
lämpötila ruoan laittamiseksi keittoastiaan tai pannuun. Käyttäjän
vahvistusta odottaessaan järjestelmä pitää astian valvotussa lämmössä,
jolloin se ei saavuta vahingoittavia lämpötiloja eikä energiaa tuhlaannu.
Ihanteellisten olosuhteiden saamiseksi käytä tätä toimintoa
huoneenlämpötilassa olevien keittoastioiden esikuumentamiseen sekä
rasvapolttoon.
Kypsennystasoa voidaan säätää milloin tahansa oikeanpuoleisen näytön
plus- ja miinuspainikkeista (+/-).
Tätä toimintoa varten on käytettävä erityisvarusteita.
Älä käytä kantta – roiskumisen estämiseksi on suositeltavaa käyttää
roiskesuojaa.
Tämän toiminnon yhteydessä on suositeltavaa käyttää paistamiseen
soveltuvia öljyjä, kuten esimerkiksi erityyppisiä siemenöljyjä. Eri öljyjä
käytettäessä valvo kypsennystä erityisen huolellisesti ensimmäisellä
käyttökerralla.
GRILLAAMINEN*
Tällä toiminnolla saadaan ihanteellinen grillaustulos monille
erityyppisille ruoille, niiden paksuuden mukaisesti. Kun ihanteellinen
lämpötila ruoan laittamiseksi keittoastiaan on saavutettu, liesi antaa
äänimerkin. Sitten liesi vakiinnuttaa lämpötilan kypsennyksen
kestoajaksi, pitäen sen tasaisena. Kun käyttäjä vahvistaa lisänneensä
ruoan, kypsentäminen alkaa.
On suositeltavaa valmistella ruoka kuumennusvaiheen aikana, jotta se
voidaan lisätä heti kun äänimerkki kuuluu.
Ihanteellisten olosuhteiden saamiseksi käytä tätä toimintoa
huoneenlämpötilassa olevien keittoastioiden esikuumentamiseen sekä
rasvapolttoon.
Kypsennystasoa voidaan säätää milloin tahansa oikeanpuoleisen näytön
plus- ja miinuspainikkeista (+/-).
Jos et käytä tähän tarkoitettua ritilää, ole erittäin huolellinen käyttäessäsi
grillitoimintoa ensimmäisen kerran, sillä pohjan laatu saattaa vaikuttaa
kuumennusaikoihin. Erittäin ohutpohjaiset keittiövarusteet saattavat
saavuttaa erittäin korkeita lämpötiloja lyhyessä ajassa.
MOKA*
Tällä toiminnolla voidaan liesitason päälle sijoitettavat mokkakahvinkeittimet kuumentaa automaattisesti. Kuumennusjakso voidaan
aktivoida valitsemalla kyseinen toiminto valikosta, ja äänimerkki
ilmoittaa, kun kahvi on valmista. Toiminto on ohjelmoitu sammumaan
automaattisesti roiskumisen estämiseksi. Tarkasta aina ensimmäisellä
käyttökerralla, että kuvatut olosuhteet toteutuvat. Ihanteellisten
olosuhteiden saamiseksi käytä tätä toimintoa huoneenlämpötilassa
olevalle kahvinkeittimelle ja vedelle.
* Näitä toimintoja varten on suositeltavaa käyttää niille tarkoitettuja
erityisiä varusteita:
•
keittäminen: WMF SKU: 07.7524.6380
•
pannussa paistaminen: WMF SKU: 05.7528.4021
•
grillaaminen: WMF SKU: 05.7650.4291
•
Mokka, Bialetti: MOKA INDUZIONE 3TZ ANTRACITE
Huomaa: Yritä olla liikuttamatta keittoastiaa tai pannua ensimmäisen
kuumennusminuutin aikana, jotta liesitaso toimisi ihanteellisesti.
CHEF CONTROL
Tämä toiminto jakaa liesitason neljään kypsennysalueeseen aktivoiden
ne samanaikaisesti esiasetetulla tehotasolla. Se sallii keittoasioiden
siirtämisen alueelta toiselle, jolloin kypsentämistä voidaan jatkaa eri
lämpötiloissa.
Chef Control -toiminnon aktivoiminen:
1. Aseta keittoastia paikalleen.
2. Paina “6th Sense” -painiketta.
3. Valitse toimintojen hallintanäytöstä ”Chef Control” ja vahvista.
6th SENSE -VALIKKO
Chef Control
4. Neljä keittoalueen ruutua tulevat näkyviin vasemmalle näytölle
vastaavan tehotason kanssa (matala, keski, korkea).
5. Jos haluat lisätä keittoastioita, käytä ”Lisää keittoastia” -toimintoa
.
6. Toiminnosta poistutaan painamalla ”STOP”.
CHEF CONTROL
Aseta keittoastia
STOP
Keittoalueen tehon muuttaminen:
1. Valitse keittoalue.
2. Valitse haluttu tehotaso vetämällä sormella liukuvalitsimen yli, joka
jää näkyviin 30 sekunnin ajaksi.
3. Tehotasoa vastaava sana (matala, keski, korkea) tulee uudelleen
näkyviin.
Huomaa: Muutetut asetukset tallennetaan kunnes vaihdat ne uudelleen tai
nollaat ne.
FLEXIFULL
Tämä mahdollistaa neljän alueen yhdistämisen yhdeksi keittoalueeksi.
Flexifull-toiminnon aktivoiminen:
1. Aseta keittoastia paikalleen.
2. Paina “6th Sense” -painiketta.
3. Valitse toimintojen hallintanäytöstä ”Flexifull” ja vahvista.
6th SENSE -VALIKKO
Flexifull
4. Aseta haluttu tehotaso liukuvalitsimesta. Asetettu tehotaso tulee
näkyviin vasemmalle näytölle.
5. Jos haluat lisätä keittoastioita, käytä ”Lisää keittoastia” -toimintoa
.
6. Toiminnosta poistutaan painamalla ”STOP”.
FLEXIFULL
Aseta keittoastia
STOP
9
Käyttö- ja huolto-opas
OSOITTIMET
JÄLKILÄMMÖN MERKKIVALO
Kun keittoalueen valinnan näyttöruutuun tulee kirjain ”H”, se tarkoittaa,
että vastaava keittoalue on edelleen kuuma. Kun keittoalue on
jäähtynyt, ”H” katoaa.
PAISTOTAULUKKO
KYPSENNYSTYYPPI
TEHOTASO
Maks.
kuumennusasetus
P
14 - 18
10 - 14
Nollateho
SUOSITELTU KÄYTTÖ
Ilmoittaa kypsennyskokemukset ja -tavat
Pikakuumennus
Ihanteellinen ruoan lämpötilan nopeaan nostamiseen pikakiehuttamista varten
(vedelle) ja keitettävien nesteiden pikakuumennukseen.
Paistaminen, keittäminen
Ihanteellinen ruskistamiseen, kypsennyksen aloittamiseen,
pakastettujen tuotteiden paistamiseen rasvassa, nesteiden pikakiehuttamiseen.
Ruskistus, soteeraus,
keittäminen, grillaus
Ihanteellinen haudutukseen, eloisan kiehunnan ylläpitämiseen,
keittämiseen ja grillaamiseen.
Ruskistus, keittäminen,
haudutus, soteeraus, grillaus
Ihanteellinen haudutukseen, hiljaisen kiehunnan ylläpitämiseen,
keittämiseen ja grillaamiseen sekä varusteiden esilämmittämiseen.
Kypsennys, pitkä haudutus,
haudutus, grillaaminen,
kypsentäminen sakeaksi
Ihanteellinen haudutukseen, hiljaisen kiehunnan ylläpitämiseen,
keittämiseen ja grillaamiseen (pitempiä aikoja).
Ihanteellinen hitaasti kypsennettäville ruokalajeille (riisi, kastikkeet, paistit, kala),
jotka sisältävät nesteitä (esim. vesi, viini, liemi, maito), ja pastan sekoittamiseen.
5-9
Kypsennys, haudutus,
sakeuttaminen, sekoittaminen
1-4
Pehmentäminen,
sulattaminen
Ihanteellinen voin pehmentämiseen, suklaan hellävaraiseen sulattamiseen,
pienten palojen sulattamiseen.
Ruoan lämpimänäpito,
risotton sekoittaminen
Ihanteellinen pienten, vasta valmistettujen ruokamäärien lämpimänä pitämiseen,
tarjoiluastioiden pitämiseen lämpiminä tai risottojen sekoittamiseen.
Off
-
Ihanteellinen hitaasti kypsennettäville ruokalajeille (alle 1 litra: riisi, kastikkeet,
paistit, kala), jotka sisältävät nesteitä (esim. vesi, viini, liemi, maito).
Keittotaso valmiustilassa tai kytketty pois toiminnasta (mahdollinen jälkilämpö,
jonka merkkinä on H-kirjain).
LAITTEEN HUOLTO JA PUHDISTUS
!
VAROITUS
•
Älä käytä höyrypesuria.
•
Varmista ennen puhdistamisen aloitusta, että keittoalueet on sammutettu ja että jälkilämmön ilmaisin (H) ei ole
näkyvissä.
Tärkeää:
•
Älä käytä hankaavia sieniä, teräsvillaa tai vastaavia, sillä ne saattavat
vahingoittaa lasia.
•
Puhdista liesitaso aina käytön jälkeen (sen jäähdyttyä) ja poista siltä
kaikki tahrat ja ruokajäämät.
•
Sokeri ja runsaasti sokeria sisältävät ruoat saattavat vahingoittaa
liesitasoa ja ne on poistettava heti.
•
Suola, sokeri ja hiekka voivat naarmuttaa lasipintaa.
•
Käytä pehmeää liinaa, imukykyistä keittiöpaperia tai erityistä lieden
pesutuotetta (noudata valmistajan ohjeita).
•
Nesteroiskeet keittoalueilla saattavat siirtää keittoastioita tai
aiheuttaa niiden tärinää.
•
Kuivaa liesitaso kauttaaltaan puhdistuksen lopuksi.
10
Jos lasissa on Xelium™ -logo, liesitaso on käsitelty iXelium™ -teknologialla,
eksklusiivisella Whirlpoolin viimeistelykäsittelyllä, joka takaa täydelliset
puhdistustulokset pitäen liesitason pinnan kiiltävänä pitkään.
iXelium™ -liesitasot puhdistetaan seuraavien ohjeiden mukaisesti:
•
Käytä vedellä tai päivittäiskäyttöön soveltuvalla lasinpesuaineella
kostutettua pehmeää liinaa (mikrokuitu antaa parhaan tuloksen).
•
Parhaat tulokset saadaan jättämällä liesitason lasipinnalle märkä
liina muutaman minuutin ajaksi.
FI
Käyttö- ja huolto-opas
VIANETSINTÄ
•
•
•
Tarkista, että kyseessä ei ole sähkökatko.
Jos et voi sammuttaa liesitasoa käytön jälkeen, irrota se
sähköverkosta.
Jos näyttöön keittotasoa käynnistettäessä tulee aakkosnumeerinen
koodi, toimi seuraavan taulukon mukaan.
Huomaa: Vesi, kattiloista roiskunut neste tai jokin esine liesitason
säätönuppien kohdalla saattaa vahingossa aktivoida tai ottaa pois
käytöstä ohjauspaneelin lukitustoiminnon.
Virhekoodi
Kuvaus
Mahdolliset syyt
Korjaustoimi
C81, C82
Käyttöpaneeli sammuu liian
korkeiden lämpötilojen vuoksi.
Elektronisten osien sisäinen
lämpötila on liian korkea.
Odota liesitason jäähtymistä, ennen
kuin käytät sitä uudelleen.
F02, F04
Kytkentäjännite on väärä.
Anturi tunnistaa ristiriidan laitteen
jännitteen ja sähköverkon
jännitteen välillä.
Kytke laite irti sähköverkosta ja
tarkista sähköliitäntä.
F01, F06, F12, F13,
F25, F34, F35, F36,
F37, F41, F47, F58, F61,
F76
Kytke liesi irti sähköverkosta. Odota muutama sekunti, ja kytke sitten liesitaso uudelleen virtaan.
Jos ongelma toistuu, soita huoltokeskukseen ja ilmoita näytöllä näkyvä virhekoodi.
TOIMINNAN AIKANA SYNTYVÄT ÄÄNET
Liesistä saattaa kuulua ääniä normaalin toiminnan aikana.
Keittoastian tunnistusvaiheen aikana liedestä kuuluu napsahdus kun
taas kypsennyksen aikana saattaa kuulua sihinää tai naksahtelua.
Sihinä ja naksahtelu itse asiassa kuuluvat keittoastioista ja ne johtuvat
käytetyn keittoastian pohjan tietyistä ominaisuuksista (esimerkiksi
jos pohja on valmistettu useammista materiaalikerroksista tai jos se
on epäsäännöllinen). Nämä äänet saattavat vaihdella käytettyjen
välineiden mukaan sekä riippuen niiden sisältämästä ruokamäärästä,
eivätkä ne ole merkkinä minkäänlaisista vioista.
TARKASTETUT RESEPTIT
Alla oleva taulukko on luotu erityisesti tarkastusviranomaisille tuotteen
käyttöä varten.
Tarkastetut reseptit
Tarkastetut kypsennysasennot
Lämmön jakautuminen, "Pannukakku" testi standardin
EN 60350-2 §7.3 mukaisesti
Lämmön tehokkuus, "Ranskalaiset perunat" testi standardin
EN 60350-2 §7.4 mukaisesti
Sulattaminen ja lämpimänäpito, "suklaa"
Haudutus, "riisipuuro"
EKOSUUNNITTELU: Testaus on suoritettu määräysten mukaisesti valitsemalla lieden kaikki keittoalueet muodostaen yhden ainoan alueen tai
käyttäen Flexifull-toimintoa.
11
Käyttö- ja huolto-opas
HUOLTOPALVELU
ENNEN KUIN OTAT YHTEYTTÄ HUOLTOPALVELUUN:
1. Kokeile, voitko korjata vian itse, kohdassa VIANMÄÄRITYS
annettujen ohjeiden avulla.
2. Kytke laite pois toiminnasta ja uudelleen toimintaan nähdäksesi,
onko häiriö poistunut.
JOS VIKA EI OLE KORJAUTUNUT YLLÄ MAINITTUJEN TARKASTUSTEN
JÄLKEEN, OTA YHTEYTTÄ LÄHIMPÄÄN HUOLTOPALVELUUN.
Avun saamiseksi voit soittaa takuukortissa olevaan puhelinnumeroon
tai voit seurata ohjeita, jotka on annettu sivustolla www‌.‌whirlpool‌.‌eu.
Kun otat yhteyttä asiakaspalveluun, ilmoita aina:
•
lyhyt kuvaus viasta;
•
laitteen tyyppi ja malli;
Type: XXX
Mod.: XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Made in X
12
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
01
XXXX XXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX XXXX XXXXX
•
huoltokoodi (arvokilvessä sanan Service jälkeen oleva numero).
Huoltokoodi on merkitty myös takuukorttiin;
•
•
täydellinen osoitteesi;
puhelinnumerosi.
Jos tuotetta täytyy korjata, ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun
(näin voit olla varma, että käytetyt varaosat ovat alkuperäisiä ja että
korjaukset suoritetaan oikein).
Jos kyseessä on uppoasennus, ota yhteyttä huoltopalveluun ja tilaa
tarvittava ruuvipakkaus 4801 211 00112.
860 mm
4 mm
510 mm
A
53 mm
A
R = Min. 6.5mm
Max. 8mm
483 mm
832 mm
6mm
0
0
490 + 2 mm
863 + 2 mm
R = 11.5mm
R = 11.5 mm
0
840 + 2 mm
0
513 + 2 mm
Min. 50 mm
0
840 + 2 mm
2 x kit 4801 211 00112
0
R = Min. 6.5 mm
Max. 8 mm
490 + 2 mm
65mm
min. 45mm
min. 20mm
60mm
100mm
15mm
min. 5mm
min. 550mm
min. 20mm
60mm
min. 20mm
min. 5mm
min. 45mm
min. 550mm
min. 20mm
13
x4
1
2
x4
2mm
3
2
1
x4
14
90°C
220-240V~
220-240V~
380-415V 3 N~
380-415V 2 N~
AU-UK-IRL
220-240V3~
BE
230V 2 Phase 2N~
R
S
T
=E
N
NL
black-nero-negro-preto-μαύροσ-must-melns-juodas-czarny-schwarz-noir-zwart-negru
черно-црн-črna-crno-черный-чорний-қара-černá-čierna-fekete-svart-musta-svart-sort
siyah-dubh
brown-marrone-marrón-marrom-καφέ-pruun-brūns-rudas-brązowy-braunen-brun-bruin
maro-кафяв-браон-rjava-smeđ-коричневый-коричневий-қоңыр-hnědý-hnedý-barna
brunt-ruskea-brunt-brun-kahverengi-donn
blue (gray)-blu (grigio)-azul (gris)-azul (cinza)-μπλε (γκρι)-sinine (hall)-zila (pelēka)
mėlyna(pilkas)-niebieski (szary)-blau (grau)-bleu (gris)-blauw (grijs)-albastru (gri)
синьо (сиво)-плава (сива)-modro(sivo)-plava (siva)-синий (серый)-синій (сірий)
көк (сұр)-modrý (šedá)-modrý(sivá)-kék (szürke)-blå (grå)-sininen (harmaa)-blå (grå)
blåt (gråt)-mavi (gri)-gorm (liath)
yellow/green-giallo/verde-amarillo/verde-amarelo/verdeκίτρινο/πράσινο-kollane/roheline
dzeltens/zaļš-geltona/žalia-żółty/zielony-gelb/grün-jaune/vert-geel/groen-galben/verde
жълто/зелено-жуто/зелена-rumeno/zeleno-žuto/zelena-желтый/зеленый-gul/grønn
жовтий/зелений-жасыл/сары-žlutá/zelená-žltá/zelená-sárga/zöld-keltainen/vihreä
gul/grön-gul/grøn-sarı/yeşil-buí/glas
blue-blu-azul-azul-μπλε-sinine-zila-mėlyna-niebieski-blau-bleu-blauw-albastru-синьо
плава-modro-plava-синий-синій-көк-modrý-modrý-kék-blå-sininen-blå-blåt-mavi-gorm
400011390233
15
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising