Whirlpool | SMP 9010 C/NE/IXL | Use and care guide | Whirlpool SMP 9010 C/NE/IXL User guide

Whirlpool SMP 9010 C/NE/IXL User guide
Օգտագործողի ձեռնարկ
www.whirlpool.eu/register
ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԻ ՁԵՌՆԱՐԿ
ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ WHIRLPOOL ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԸ ԳՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ:
Ավելի համապարփակ օգնություն և աջակցություն ստանալու համար գրանցեք Ձեր ապրանքը www‌.‌whirlpool‌.‌eu/‌register հղումով:
ԻՆԴԵՔՍ
ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ և ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Անվտանգության ցուցումներ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ և ԽՆԱՄՔԻ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Նկարագրություն. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Վերահսկողության վահանակ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Պարագաներ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ինչպես օգտագործել սարքավորումը . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Առաջին օգտագործում. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ամենօրյա օգտագործում. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Հատուկ գործառույթներ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Ցուցիչներ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Պատրաստման աղյուսակ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Պահպանում եվ մաքրում. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Անսարքություն . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Գործարկման ժամանակ արձակված ազդանշաններ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Ստուգված պատրաստում . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Վաճառված ապրանքների սպասարկման կենտրոն . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2
HY
Առողջության և Անվտանգության ուղեցույց
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ
Նախքան սարքի օգտագործումը, ընթերցեք այս հրահանգները:
Պահեք դրանք ձեռքի տակ` հետագայում անդրադառնալու
համար:
Այս ցուցումներն ու սարքավորումները պարունակում են
կարևոր անվտանգության նախազգուշացումներ, որոնք պետք
է դիտարկել ցանկացած ժամանակ: Արտադրողը որևէ
պատասխանատվություն չի կրում այս անվտանգության
ցուցումներին չհետևելու, սարքերի ոչ պատշաճ օգտագործման
և վերահսկողության համակարգի սխալ տեղադրման համար:
ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ. Սարքավորումը և դրա պարագաները
տաքանում են օգտագործման ժամանակ: Պետք է անել այնպես,
որպեսզի խուսափեք տաքացած մասերին դիպչելուց: 8
տարեկանից փոքր երեխաներին չպետք է թույլ տալ մոտենալ
առանց հսկողության:
ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ. Եթե սալօջախի մակերեսը ճաքած է,
ապա մի օգտագործեք սարքավորումը, քանի որ կա
էլեկտրահարվելու վտանգ:
ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ. Հրդեհի վտանգ. չի կարելի
առարկաներ դնել պատրաստման համար նախատեսված
մակերեսներին:
ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ. Պատրաստման գործընթացը պետք է
վերահսկել: Կարճաժամկետ պատրաստման գործընթացը պետք
է անընդհատ վերահսկել:
ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ. Յուղով և ձեթով պատրաստման
գործընթացն առանց հսկողության թողնելը կարող է վտանգավոր
լինել, քանի որ կա հրդեհի վտանգ: ԵՐԲԵՔ չփորձեք կրակը
մարել ջրով. փոխարենը` անջատեք սարքավորումը, իսկ հետո
կրակը ծածկեք կափարիչով կամ հրդեհային անվտանգության
ծածկոցով:
Չի կարելի սալօջախն օգտագործել, որպես աշխատանքային
մակերես կամ հենարան: Հագուստը կամ այլ դյուրավառ
նյութերը հեռու պահեք սարքավորումից մինչև դրա բոլոր
բաղադրիչներն ամբողջությամբ սառչեն - կա հրդեհի վտանգ:
Մետաղական առարկաները, ինչպիսիք են դանակները,
պատառաքաղները, գդալները և կափարիչները չպետք է դնել
սալօջախի մակերեսին, քանի որ դրանք կարող են տաքանալ:
Շատ փոքր երեխաներին (0-3 տարեկան) պետք է հեռու
պահել սարքավորումից: Փոքր երեխաներին (3-8 տարեկան)
պետք է հեռու պահել սարքավորումից և շարունակաբար
վերահսկել: 8 տարեկան և ավելի երեխաները, ինչպես նաև այն
անձիք ովքեր ունեն թույլ ֆիզիկական, զգայական և մտավոր
կարողություններ և սարքերի վերաբերյալ փորձի և գիտելիքի
պակաս, կարող են առնչվել այդ սարքերի հետ, եթե նրանց
տրվել է դրանց օգտագործման համար անհրաժեշտ
անվտանգության ցուցումներ, ինչպես նաև գիտակցում են թե
ինչպիսի վտանգ են դրանք պարունակում: Երեխաները չպետք է
խաղան սարքերի հետ: Դրանց մաքրումը և պահպանումը չպետք
է իրականացվի երեխաների կողմից առանց խորհրդատվության:
Օգտագործելուց հետո, անջատեք սալօջախի էլեմենտն իր
վերահսկողությունից:
ԿԱՐԵՎՈՐ Է ԿԱՐԴԱԼ ԵՎ ԴԻՏԱՐԿԵԼ
ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ
ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ. Այս սարքավորումը նախատեսված չէ
արտաքին անջատման սարքով շահագործելու համար, ինչպիսիք
են` ժամանակաչափը կամ հեռակառավարվող համակարգը:
Այս սարքավորումը նախատեսված է կենցաղում և
նմանատիպ միջավայրերում օգտագործելու համար, ինչպիսիք
են` խանութներում, գրասենյակներում և այլ աշխատանքային
միջավայրերում աշխատակազմի համար նախատեսված
խոհանոցային տարածքներում, գյուղատնտեսական տներում,
հյուրանոցների, մոթելների և այլ բնակելի միջավայրերի
հաճախորդների կողմից:
Այլ օգտագործում չի թույլատրվում (օր.` տաքացնել
սենյակները):
Այս սարքավորումը նախատեսված չէ մասնագիտական
օգտագործման համար: Չի կարելի սարքն օգտագործել դրսում:
ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ
Սարքավորումը պետք է տեղադրեն երկու կամ ավելի անձիք.
կավնասվածքստանալուհավանականություն.Փաթեթավորումից
հանելու և տեղադրելու համար օգտագործեք պաշտպանիչ
ձեռնոցներ. կա կտրվածք ստանալու հավանականություն:
Տեղադրումը` ներառյալ ջրամատակարարումը (առկայության
դեպքում),
էլեկտրամիացումները
և
վերանորոգման
աշխատանքները պետք է իրականացվեն որակավորված
տեխնիկի կողմից: Չի կարելի վերանորոգել կամ փոխել սարքի
որևէ մաս, եթե տվյալ արտադրանքի ձեռնարկում նշված չէ:
Երեխաներին պետք է հեռու պահել տեղադրման վայրից:
Սարքավորումը փաթեթավորումից հանելուց հետո պետք է
համոզվել, որ այն չի վնասվել տեղափոխման ժամանակ:
Խնդիրների դեպքում կապ հաստատեք մատակարարի կամ Ձեր
մոտակա Վաճառված Ապրանքների Սպասարկման Ծառայության
հետ: Տեղադրելուց հետո, փաթեթավորման նյութերը
(պլաստմաս, փրփրապլաստմասե մասեր և այլն) պետք է պահել,
որպեսզի դրանք հասանելի չլինեն երեխաներին. Կա շնչահեղձ
լինելու հավանականություն: Սարքավորումը չպետք է միացված
լինի հոսանքին նախքան տեղադրելը. կա էլեկտրահարվելու
հավանականաություն: Տեղադրման ընթացքում համոզվեք որ
սարքավորումը չի վնասել հոսանքի մալուխը. կա
էլեկտրահարվելու հավանականաություն: Ակտիվացրեք
սարքավորումը միայն, երբ տեղադրումն ավարտել եք:
Կատարեք խցիկի կտրման աշխատանքները` նախքան
սարքավորումը տեղադրելը և հեռացրեք փայտի տաշեղները և
թեփը:
Եթե սարքավորումը տեղադրված չէ ջեռոցի վերևում, ապա
անհրաժեշտ է բաժանարար պանել (ներառված չէ) տեղադրել
խցիկի մեջ` սարքավորման մեջ:
ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄՆԵՐ
Անհրաժեշտ է սարքավորումն անջատել հոսանքի աղբյուրից`
հանելով խրոցակը, կամ բազմաբևեռ անջատիչի միջոցով, որը
տեղադրված է վարդակի վերին մասում` էլեկտրագծերի
անցկացման կանոնների համաձայն, ինչպես նաև սարքավորումը
պետք է հողանցվի` համաձայն ազգային անվտանգության
ստանդարտների:
3
Առողջության և Անվտանգության ուղեցույց
Չի կարելի օգտագործել երկարացման լարեր, բազմաթիվ
վարդակներ կամ ադապտերներ: Էլեկտրական բաղադրիչները
չպետք է հասանելի լինեն օգտագործողին տեղադրելուց հետո:
Չի կարելի օգտագործել սարքավորումը, երբ Ձեր ձեռքերը թաց
են կամ ոտաբոբիկ եք: Չի կարելի սարքավորումը շահագործել,
եթե դրա մալուխը կամ խրոցակը վնասված են, պատշաճ կերպով
չի աշխատում, վնասված է կամ ընկել է:
Եթե էլեկտրամատակարարման լարը վնասված է, ապա այն
պետք է փոխարինել նմանատիպ լարով`արտադրողի կամ
որակավորված անձանց կողմից` վտանգից խուսափելու համար
- կա էլեկտրահարվելու վտանգ:
ՄԱՔՐՈՒՄԸ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ
ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ. Ստուգեք` արդյոք սարքավորումն
անջատված է հոսանքի մատակարարումից, նախքան սպասարկման
որևէ գործողություն իրականացնելը. Երբեք չօգտագործել
գոլորշիով մաքրող սարքեր - կա էլեկտրահարվելու
հավանականություն:
Չի կարելի օգտագործել հղկող կամ քայքայիչ նյութեր, քլորի
հիմքով մաքրիչներ կամ հղկող մանրաթելեր:
ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՀԵՌԱՑՈՒՄ
Փաթեթավորման նյութը 100%-ով վերամշակման ենթակա է և նշված է այդ նշանով
:
Փաթեթավորման տարբեր մասերը պետք է հեռացնել պատշաճ կերպով և աղբի
հեռացման տեղի իրավական կանոններին համապատասխան:
ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՀԵՌԱՑՈՒՄ
Այս սարքավորումն արտադրված է վերամշակվող կամ վերաօգտագործվող
նյութերից: Դրա հեռացումն անհրաժեշտ է կատարել տեղի աղբահանման
կանոններին համապատասխան: Կենցաղային էլեկտրատեխնիկաների վերանորոգման
և վերամշակման վերաբերյալ ինֆորմացիա ստանալու համար անհրաժեշտ է կապ
հաստատել Ձեր համապատասխան տեղամասի կենցաղային աղբի հավաքման
ծառայության հետ կամ դիմել այն խանութը որտեղից գնել եք սարքավորումը: Այս
սարքավորումը նշված է ըստ Եվրոպական հրահանգի 2012/19/ԵՄ, Էլեկտրական և
Էլեկտրոնային Սարքավորումներ:
Համոզվելով, որ արտադրանքի հեռացումը կատարվել է ճիշտ կերպով, դրանով
օգնած կլինեք կանխելու պոտենցիալ բացասական հետևանքները շրջակա միջավայրի
և մարդու առողջության վրա:
Արտադրանքի վրա կամ դրա փաստաթղթերում նշված նշանը
ցույց է տալիս,
որ այն չպետք է մշակվի որպես կենցաղային աղբ այլ պետք է տեղափոխել
համապատասխան կենտրոն, որտեղ կատարվում է էլեկտրական և էլեկտրոնային
սարքերի վերամշակում:
ԷՆԵՐԳԱԽՆԱՅՈՂՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ
Նախքան պատրաստման գործընթացն ավարտելը, մի քանի րոպե շուտ անջատեք այն,
քանի որ սալիկը դեռ պահպանում է իր մնացորդային ջերմությունը:
Ձեր թավայի կամ կաթսայի հատակը պետք է ամբողջությամբ ծածկի սալիկը: այն
տարան, որը փոքր է սալիկից` կհանգեցնի էներգիայի ծախսի:
Պատրաստելու ժամանակ կաթսաները և թավաները ծածկեք ամուր փակվող
կափարիչներով և հնարավորինս քիչ ջուր օգտագործեք: Բաց կափարիչով
պատրաստման գործընթացը կհանգեցնի էներգիայի ծախսի բարձրացմանը:
Օգտագործեք միայն հարթ հատակով թավաներ և կաթսաներ:
ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ
Այս սարքավորումը համապատասխանում է Եվրոպական կանոնակարգի հ. 66/2014
էկոդիզայնի պահանջներին` սահմանված համաձայն Եվրոպական Ստանդարտի ԵՆ
60350-2:
4
HY
Օգտագործման և Խնամքի ուղեցույց
ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
1. Պատրաստման տարածք
2. Վերահսկողության
վահանակ
1
2
ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՎԱՀԱՆԱԿ
1
2
6
1. Միացման/անջատման կոճակ
2. Ցուցիչ լույս - սալօջախը միանում է
3. 6th Sense կոճակ (հատուկ գործառույթներ)
3
7
4.
5.
6.
7.
8
4
9
Ցուցիչ լույս - ստեղների փակումն ակտիվ է
Ստեղների փակում
Պատրաստման գոտու ընտրման էկրան
Պատրաստման գոտու անջատման կոճակ
5
10
8. Սահող հպման էկրան
9. Արագ տաքացման կոճակ
10. «Կառավարման գործառույթների» էկրան
5
Օգտագործման և Խնամքի ուղեցույց
ՊԱՐԱԳԱՆԵՐ
ԿԱԹՍԱՆԵՐ և ԹԱՎԱՆԵՐ
Միայն ֆերոմագնիսական նյութերից պատրաստված թավաներ
OK
NO
և կաթսաներ օգտագործեք, որոնք հարմար են իդուկցիոն
սալօջախների օգտագործման համար: Որոշելու համար, թե արդյոք
կաթսան հարմար է, ստուգեք
նշանը (որը սովորաբար կնքված
է ներքևից): Կարող եք մագնիս օգտագործել ստուգելու համար
արդյոք կաթսաները մագնիսական են:
Կաթսայի հատակի որակը և կառուցվածքը կարող է փոխել պատրաստման
կատարողականությունը: Կաթսայի հատակի տրամագծի որոշ ցուցումներ չեն
համապատասխանում ֆեռոմագնիսական մակերեսի իրական տրամագծին:
ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՏԱՐԲԵՐ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱԹՍԱՅԻ/ԹԱՎԱՅԻ
ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՏՐԱՄԱԳԻԾ:
Որպեսզի համոզվեք, արդյոք սալօջախը գործում է պատշաճ կերպով, անհրաժեշտ
է որպեսզի կաթսան ծածկի սալօջախի մակերեսին նշված մեկ կամ երկու կետերը և
լինի համապատասխան նվազագույն տրամագծով:
120
ԲԱՐԱԿ ՀԻՄՔՈՎ ԴԱՏԱՐԿ ԿԱԹՍԱՆԵՐ ԵՒ ԹԱՎԱՆԵՐ
Երբ սալօջախը միացված է, մի կիրառեք դատարկ կաթսաներ և թավաներ. Սալօջախը
զինված է ներքին անվտանգության համակարգով, որը պարբերաբար մշտադիտարկում
է ջերմաստիճանը՝ ակտիվացնելով "ավտոմատ անջատում" գործառույթը, երբ բարձր
ջերմաստիճան է հայտաբերվում. Երբ բարակ հիմքով կաթսաներ և թավաներ են
կիրառվում,ջերմաստիճանը կարող է շատ արագ բարձրանալ և "ավտոմատ անջատում"
գործառույթը անմիջապես կարող է չգործել՝ վնասելով թավայի կամ սալօջախի
մակերեսը: Եթե այն տեղի է ունենում, ոչինչ ձեռք մի տվեք և սպասեք, որ բոլոր
բաղադրիչները սառչեն:
Եթե որևէ սխալի հաղորդագրություն է հայտվում, զանգահարեք սպասարկման կենտրոն:
190
240
100
ԻՆՉՊԵՍ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄԸ
ԱՌԱՋԻՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ
Սալօջախի կարգավորումները կարող են փոխվել ցանկացած ժամանակ:
Կարգավորումները փոխելու համար, սեղմեք
նշանը, որը հայտնվում է
կառավարման գործառույթների էկրանին:
Կարգավորումների մենյուից դուք կարող եք`
•
ընտրել լեզուն,
•
կարգավորել պայծառությունը,
•
կարգավորել ձայնային ահազանգերի ծավալը,
•
կարգավորել կոճակի հնչերանգները,
•
կարգավորել սալօջախի հզորությունը,
ԱՄԵՆՕՐՅԱ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ
ՍԱԼՕՋԱԽԻ ՄԻԱՑՈՒՄ/ԱՆՋԱՏՈՒՄ
Սալօջախը միացնելու համար, կոճակը սեղմեք մոտավորապես 1 վայրկյան` մինչև
էկրանները լուսավորվեն:
Սալօջախն ավտոմատ կերպով կապաակտիվանա 10 վայրկյան անց, եթե այդ ընթացքում
որևէ գործառույթ չընտրեք:
Անջատելու համար սեղմեք նույն կոճակը, մինչև լույսն անջատվի: Պատրաստման
բոլոր գոտիներն ապաակտիվացած են:
Սալիկը անջատվում է,եթե դուք սեղմում եք ցանկացած կոճակ 10 վայրկյանից ավել:
Եթե սալօջախն անջատում եք, երբ այն օգտագործվում է, ապա պատրաստման բոլոր
գոտիները կապաակտիվանան, իսկ մնացորդային ջերմության ցուցիչը "H" կմնա
վառ` մինչև պատրաստման գոտիները սառեն:
ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԳՈՏՈՒ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
Նախընտրելի պատրաստման գոտին կարող եք ընտրել ձախակողմյան էկրանից`
սեղմելով համապատասխան պանելը: Ընտրված գոտիները գունանշված են:
•
•
վերականգնել սալօջախի գործարանային կարգավորումները,
ստուգել տեղադրված ծրագիրը:
Հոսանքի խափանման դեպքում` կարգավորումները պահպանվում են:
Սալօջախի հզորության կարգավորում
Սալօջախի առավելագույն հզորության մակարդակը կարող եք սահմանել
կարգավորումների մենյուից` համաձայն պահանջների կամ ժամանակաչափի
տևողության:
Առկա հզորության մակարդակներն են ՝ 4.0 կՎտ - 6.0 կՎտ - 7.4 կՎտ - 11.0կՎտ:
Ճկուն տարածք ստեղծելու համար`.
Ընտրեք մի քանի պանելներ կամ Ձեր ձեռքը սահեցրեք դրանց վրայով`
աստիճանաբար դրանք միացնելով իրար:
Ճկուն տարածքը բաժանելու համար`.
Սեղմեք և 3 վայրկյան պահեք այն գոտու պանելը, որը ցանկանում եք բաժանել:
Որպես ալտերնատիվ տարբերակ, կարող եք սեղմել "divide zone" կոճակը , որը
հայտնվում է կառավարման գործառույթների էկրանին:
Երբ պատրաստման գոտիները բաժանվում են, հզորության նույն մակարդակը
սահմանվում է յուրաքանչյուր առանձին գոտու համար:
Եթե բոլոր ընտրված պատրաստման գոտիները 30 վայրկյան կաթսայով ծածկված
չեն ձախ կողմի էկրանին հաստ գիծ կառաջանա: Դուք կարող եք նորից ակտիվացնել
այդ տարածքը "Դրեք կաթսան" հրահանգով` օգտագործելով աջակողմյան էկրանը:
ԸՆՏՐԵԼ ՃԿՈՒՆ ՏԱՐԱԾՔԸ
Ճկուն տարածքն այն տարածքն է, որտեղ մի քանի պատրաստման գոտիներ կարող
են ծածկվել և օգտագործվել, որպես մեկ պատրաստման գոտի:
6
Օգտագործման և Խնամքի ուղեցույց
ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԳՈՏԻՆԵՐԻ ԱԿՏԻՎԱՑՈՒՄ/ԱՊԱԱԿՏԻՎԱՑՈՒՄ և
ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄ
*
Ակտիվացնել պատրաստման գոտիները:
1. Միացնել սալօջախը Եթե մթերքը իր տեղում է, սալօջախն ավտոմատ զգում է
այն: Ընտրեք առաջարկվող գոտին` հզորությունն ընտրելու համար:
2. PԿաթսան դրեք ընտրված պատրաստման գոտում` համոզվելով, որ այն ծածկում
է սալօջախի մակերեսին նշված կետերից մեկը կամ ավելին:
* Այս դիրքի օգտագործումը թույլ կտա Ձեզ օգտվել առավելագույն հզորությունից:.
PԽնդրում ենք հաշվի առնել. Չի կարելի էկրանը կամ սահող սենսորային էկրանը
ծածկել պարագաներով: Եթե պարագաները փակում են էկրաններից մեկը,
սալիկը հնարավոր է լավ չաշխատի: Աջակողմյան էկրանին կհայտնվի հետևյալ
հաղորդագրությունը` “ՍՏՈՒԳԵՔ ՍԵՆՍՈՐԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԸ, հեռացրեք առարկան
մեկ րոպեի ընթացքում”: Հանեք առարկան և սպասեք մինչև հաղորդագրությունը
անհայտանա: Եթե խնդիրը չկարգավորվի, ապա վառարանը անջատեք և նորից
միացրեք հոսանքին:
Վերահսկողության վահանակի մոտ գտնվող պատրաստման գոտիներում խորհուրդ է
տրվում թավաները և կաթսաները պահել նշված տեղերում (հաշվի առնելով թավայի
հատակը և վերին եզրը, քանի որ այն սովորաբար ավելի մեծ է լինում):
Սա կանխարգելում է սենսորային պանելի գերտաքացումը: Խորովելիս կամ
տապակելիս խորհուրդ է տրվում օգտագործել հետևի պատրաստման գոտիները:
3. Ընտրեք պատրաստման գոտին կամ ճկուն տարածքը` ձախակողմյան էկրանից:
4. Սահմանեք նախընտրելի հզորության մակարդակը` սեղմելով կամ շարժելով
Ձեր մատը հորիզոնական` սահող սենսորային էկրանի վրայով:
HY
ՏԵՂԱԴՐԵՔ ԿԱԹՍԱ
Մի քանի գոտիներից բաղկացած պատրաստման տարածքն օգտագործելիս` կաթսան
կարող եք դնել ցանկացած ակտիվ տարածքում: Սալօջախն ավտոմատ կերպով կզգա
կաթսայի փաստացի դիրքը:
Եթե ցանկանում եք պատրաստման ակտիվ տարածքում ավելացնել լրացուցիչ
կաթսա, ապա օգտագործեք "Տեղադրեք կաթսա"
հրահանգը, որպեսզի սալօջախն
զգա նոր դրված կաթսան:
ՍՏԵՂՆԵՐԻ ՓԱԿՈՒՄ
Մաքրելու ժամանակ` սալօջախի պատահական ակտիվացումից խուսափելու կամ
պատրաստման ընթացքում` վերահսկողության փոփոխումը կանխելու համար, 3 վայրկյան
սեղմեք "Ստեղների փակում"
կոճակը. տու ազդանշանը և նախազգուշացնող լույսը
ցույց են տալիս, որ այս գործառույթն ակտիվացել է:
Վերահսկողության վահանակը կարգելափակվի` բացառությամբ "off" կոճակի:
Վերահսկողությունը կրկին ակտիվացնելու համար` նորից սեղմեք "Key Lock"
կոճակը 3 վայրկյան: Նախազգուշացնող լույսն անջատվում է և սալօջախը նորից
ակտիվանում է:
ԺԱՄԱՆԱԿԱՉԱՓ
Երբ սալօջախն անջատված է, դուք կարող եք աջակողմյան էկրանն օգտագործել,
որպես ժամանակաչափ:
Ժամանակաչափը ակտիվացնելու համար.
1. Միացնել սալօջախը:
2. Սեղմեք ավազային ժամացույցի նշանը, որը հայտնվում է կառավարման
գործառույթների էկրանին:
3. Օգտագործեք +/- կոճակները` ժամանակը սահմանելու համար:
4. Երբ սահմանված ժամանակը լրանում է, հնչում է ձայնային ազդանշան:
Ժամանակաչափը փոխելու կամ ապաակտիվացնելու համար.
1. Սեղմեք ավազային ժամացույցի նշանը, որը հայտնվում է կառավարման
գործառույթների էկրանին:
2. Օգտագործեք + և - կոճակները` նախընտրելի ժամանակը նորից սահմանելու
համար, կամ սեղմեք "STOP" կոճակը` ժամանակաչափն անջատելու համար:
ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ
Պատրաստման գոտիները կարող եք ծրագրավորել, որպեսզի դրանք ավտոմատ
կերպով անջատվեն:
Սահմանված հզորության մակարդակը կհայտնվի ընտրված պատրաստման գոտու
պանելին:
Յուրաքանչյուր պատրաստման գոտի առաջարկում է մի շարք ջերմային պարամետրեր`"1"ից (նվազագույն հզորություն) մինչև "18" (առավելագույն հզորություն):
Օգտագործելով սահող սենսորային էկրանը, դուք կարող եք ընտրել նաև արագ
ջերմային գործառույթը, որը կհայտնվի էկրանին "P" տառի տեսքով:
Խնդրում ենք հաշվի առնել. Ապա պատրաստման գոտու պանելը կսկսի թարթել Եթե
կաթսան հարմար չէ ինդուկցիոն պատրաստման համար ճիշտ չի դիրքավորվում կամ
համապատասխան չափի չէ:ատվում է:
Ակտիվացնել պատրաստման գոտիները:
Ձախակողմյան էկրանին ընտրեք պատրաստման գոտին և սեղմեք "ԱՆՋԱՏՈՒՄ"
կոճակը` սահող սենսորային էկրանի վերևում: Եթե պատրաստման գոտին դեռ տաք
է, ապա մնացորդային ջերմության ցուցիչը "H" կհայտնվի համապատասխան պանելի
վրա:
Պատրաստման ժամանակը սահմանելու համար.
1. Ընտրեք պատրաստման գոտին և սահմանեք պահանջվող հզորության
մակարդակը:
2. Սեղմեք վայրկենաչափի նշանը, որը հայտնվում է կառավարման գործառույթների
էկրանին:
3. Օգտագործեք +/- կոճակները` ժամանակը սահմանելու համար:
4. Հենց որ սահմանված ժամանակն ավարտվում է, հնչում է ձայնային ազդանշան
և պատրաստման գոտին ավտոմատ կերպով անջատվում է:
Պատրաստման ժամանակաչափը փոխելու կամ ապաակտիվացնելու
համար.
1. Ընտրեք պատրաստման ակտիվ գոտին:
2. Սեղմեք վայրկենաչափի նշանը, որը հայտնվում է կառավարման գործառույթների
էկրանին:
3. Օգտագործեք + և - կոճակները` նախընտրելի ժամանակը նորից սահմանելու
համար կամ սեղմեք "STOP" կոճակը` սահմանված պատրաստման ժամանակը
չեղարկելու համար:
Յուրաքանչյուր գոտու կամ ճկուն տարածքի համար կարող եք սահմանել
պատրաստման ժամանակ` հետևելով նույն քայլերին:
H
7
Օգտագործման և Խնամքի ուղեցույց
ՀԱՏՈՒԿ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐ
6 SENSE
“6th Sense" կոճակը թույլ է տալիս օգտագործողներին օգտվել մի շարք հատուկ
առանձնահատկություններից.
•
Պատրաստում Ինչ-Որ Բանով
•
Chef Control
•
Flexifull
Աջակողմյան կառավարման գործառույթների էկրանին դուք կարող եք թերթել
հատուկ գործառույթները և ընտրել Ձեր նախընտրած տարբերակը:
Սլաքների օգնությամբ
դուք կարող եք թերթել առկա տարբերակները:
Օգտագործեք
կոճակը` Ձեր ընտրությունը հաստատելու համար, իսկ կրկնակի
սլաքը`
նախորդ մենյուին վերադառնալու համար:
th
ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ ԻՆՉ-ՈՐ ԲԱՆՈՎ
Այս գործառույթը թույլ է տալիս Ձեզ ընտրել նախապես սահմանված գործառույթներից
որևէ մեկը, որն օգնում է լավագույնս պատրաստել մի շարք տարբեր տեսակի մթերքներ:
Սալօջախն օգնում է օգտագործողին` ապահովելով իդեալական պայմաններ կաթսայի
տաքացման համար: Այն նաև տալիս է ցուցումներ` պատրաստման տարբեր փուլերի
ընթացքում` օպտիմալ արդյունքների հասնելու համար:
Օժանդակ պատրաստման գործառույթն ակտիվացնելու համար.
1. Սեղմեք “6th Sense" կոճակը:
2. Ընտրեք “Assisted Cooking” գործառույթը կառավարման գործառույթների
էկրանից և հաստատեք:
6TH SENSE ЛϻАЉ
ДШцчШфцпщл внр-пч ЩШнпх
3. Ընտրեք մթերքի տեսակը որը ցանկանում եք պատրաստել և հաստատեք:
ЂАЙКϿІ ЎЃϿКОЂ
8. Աջակողմյան էկրանին կհայտնվեն Ձեզ տրվող ցուցումները (օր.` "Ավելացնել
ձեթ" կամ "Ավելացնել մթերք"): Յուրաքանչյուր փուլի վերջում, օգտագործողը
պետք է հաստատի` պատրաստման գործընթացը շարունակելու համար:
9. Անհրաժեշտության դեպքում, նախապես սահմանված հզորության մակարդակը
կարող եք փոխել ցանկացած ժամանակ` օգտագործելով + և - կոճակները:
10. Երբ պատրաստման գործընթացն ավարտվում է, սեղմեք "STOP" կոճակը`
պատրաստման գոտին անջատելու համար Եթե պատրաստման ընթացքում
օգտագործել եք բազմաթիվ գոտիներ, ապա սկզբում պետք է ընտրեք այն գոտին,
որը ցանկանում եք անջատել:
Խնդրում ենք հաշվի առնել. "Օժանդակ պատրաստման" գործառույթը կարող եք
ակտիվացնել նույնիսկ, երբ մեկ կամ ավելի պատրաստման գոտիներ արդեն ակտիվ
են:
Օժանդակ պատրաստման գործառույթի ակտիվացում` մեկից ավելի
պատրաստման գոտիների համար.
Առաջին պատրաստման գոտու համար` “Օժանդակ պատրաստման” գործառույթն
ակտիվացնելուց հետո, նորից սեղմեք "6th Sense" կոճակը և կրկնեք ակտիվացման
գործընթացը պատրաստման նոր գոտու համար: Ակտիվ վիճակում գտնվող գոտիները
չեն կարող ընտրվել:
Խնդրում ենք հաշվի առնել. “Օժանդակ պատրաստման” գործառույթով դուք կարող եք
ընտրել մինչև 6 գոտի, այնպես որ ընտրված հզորության մակարդակի պարամետրը
դա թույլ տա:
Գոտիները չեն կարող համակցվել` մեծ տարածք ձևավորելու համար:
Պատրաստում ավանդական ձևով, երբ օժանդակ պատրաստման
գործառույթն ակտիվ է.
Երբ “Օժանդակ պատրաստման” գործառույթն ակտիվ է, դուք կարող եք ընտրել
պատրաստման այն գոտին, որը ցանկանում եք ակտիվացնել ձախակողմյան էկրանից
և սահմանել հզորության մակարդակ այս գոտու համար` նախքան շարունակելը այն
օգտագործել նորմալ ձևով:
ϼШнтШчЬйЬн
Ընտրովի տարբերակներ
4. Ընտրեք պատրաստման մեթոդը և հաստատեք:
ԒԇԃԞԢԉԝԃԛӿԍԆ
ЂАЙКϿІ ЖϿЄЅЎЂ
Ўвф
ЇпчпхпщлЃШхШмпхцШсШжЬгЇШопщл
Їпчпхпщл
ЃШхШмпх цШсШжЬг
ЇШопщл
Ћпщж
ЇпчпхпщлЃШхШмпхцШсШжЬгЇШопщл
ϼШнтШчЬйЬн
ЇпчпхпщлЃШхШмпхцШсШжЬгЇШопщл
ЗппщфнЬчспЫгвхШнЬч
ШспщчнЬч
ЗппщфнЬч ЙплШцжШанШмвнШспщчнЬчЩЬоШлЬг
ϻспщчнЬч рпчШшпщлШуШншнШдШсЬфцШыШшлШн
ϻйШнЫЬч
ϿъШеыШйшчжчЬлсШннШжпцШзШгЬшчШеопжпгШЫЩгванЬч
Ћпщ
ЙШсШжШеипщихШеЬйдШоШе дШоШеипщÑODFRTXH эчвцШцШихШеЬй
ДШнвч
ЇпчпхпщлаШхШмпхцШсШжпщлэпнЫмпщ
ЎШжШчпнюЩчвни
ЇШопщлаШхШмпхцШсШжпщлувЭпццпЩчнипхспщЫвнЪ
ЂлсЬгвынЬч
ϼгаЩгапш жШа тпщч ЬуШгЩгаЩгаШг лпжШ
ϽнпщлнЬч
ϿупщлдШопщлаШхШмпхцШсШжпщлЩгаЩгаШшпщлзШгЬшпщл
5. Ընտրեքպատրաստման պայմանները և հաստատեք:
ЂАЙКϿІ ЊϻЗЙВМЃЏВМАЂ
ЊШфц
ϼШчШж
6. Կաթսան դրեք իր դիրքում այնպես, որ այն ծածկի սալօջախի մակերեսին նշված
կետերից առնվազն երկուսը:
“Moka” պատրաստման ռեժիմը միակն է, որը թույլ է տալիս ծածկել ընդամենը մեկ կետ:
Ստորև տրված է օրինակ` մի շարք պարագաների դիրքավորման համար:
7. Ձախակողմյան էկրանից ընտրեք նախընտրելի պատրաստման գոտին:
Ընտրված գոտում կհայտնվի "A". Առկա գոտիները, որոնք առաջարկվում են
պարագաները դնելու համար, կհայտնվեն էկրանին:
8
ԘӿԝԞӿԛԝԒӿԔԒԃԇԖԂ
ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ
(Յուրաքանչյուր մեթոդ կարող է ներառել լրացուցիչ տարբերակներ)
ՀԱԼԵՑՈՒՄ
Նախատեսված է մթերքը հալեցնելու համար անհրաժեշտ իդեալական ջերմաստիճանի
հասցնելու և մթերքի վիճակը պահպանելու համար` առանց այրելու ռիսկի:
Այս մեթոդը չի վնասում նուրբ մթերքները, ինչպիսիք են` շոկոլադը և կանխում է այն
կաթսային կպչելուց:
Պատրաստման արագությունը կարող եք կարգավորել ցանկացած ժամանակ` աջակողմյան
էկրանի վրա օգտագործելով + և - կոճակները:
HY
Օգտագործման և Խնամքի ուղեցույց
ԲԼԹԲԼԹՈՒՄ
Ուտեստը դանդաղ եփելու և հեղուկը դանդաղ գոլորշիացնելու համար` պահպանելով
մթերքի վիճակը` առանց այրելու ռիսկի: Այս մեթոդով մթերքը չի վնասվում և կանխում
է այն կաթսային կպչելուց:
Կաթսայի որակը և տեսակը կարող են ազդեցություն ունենալ արդյունավետության և
պատրաստման ժամանակի վրա:
Պատրաստման արագությունը կարող եք կարգավորել ցանկացած ժամանակ` աջակողմյան
էկրանի վրա օգտագործելով + և - կոճակները:
ԽԱՇՈՒՄ*
Ջուրն արդյունավետորեն տաքացնելու և օգտագործողին զգուշացնելու համար, երբ այն
սկսում է եռալ` լսելի և տեսողական ազդանշանով:
Մինչ օգտագործողի կողմից հաստատմանը սպասելը` համակարգը ջուրը պահում է
վերահսկելի բլթբլթոցով` կանխելով թափվածքները և էներգիայի վատնումը: Մինչ այս
գործառույթն ակտիվ է, լսելի ահազանգը զգուշացնում է օգտագործողին, եթե կաթսան
դատարկ է (ջուր չկա) կամ այն եռացել չորացել է:
Պատրաստման արագությունը կարող եք կարգավորել ցանկացած ժամանակ `
աջակողմյան էկրանի վրա օգտագործելով + և - կոճակները:
Եռման ահազանգը հնչելուց հետո, ավելացրեք միայն աղ:
ԹԱՎԱՅՈՎ ՏԱՊԱԿԵԼ*
Դատարկ կաթսան կամ թավան նախապես տաքացնելու համար: Լսելի և տեսողական
ազդանշանը ցույց է տալիս, որ կաթսան կամ թավան հասել է իդեալական ջերմաստիճանի`
մթերքը դրանց մեջ ավելացնելու համար: Մինչ օգտագործողի կողմից հաստատմանը
սպասելը` համակարգը պարագան պահում է վերահսկելի ջերմությամբ` կանխելով
թավային հասնել վնասակար ջերմաստիճանի և խուսափելով էներգիայի վատնումից:
Օպտիմալ պայմանների համար` այս գործառույթն օգտագործեք կաթսաների և
սենյակային ջերմաստիճանում պատրաստելու համար:
Պատրաստման արագությունը կարող եք կարգավորել ցանկացած ժամանակ `
աջակողմյան էկրանի վրա օգտագործելով + և - կոճակները:
Հատուկ պարագաներ պետք է օգտագործվեն այդ գործառույթի համար:
Չի կարելի օգտագործել կափարիչ` ցայտքերից պաշտպանելու համար, առաջարկում ենք
օգտագործել ցայտք կափույր:
Խորհուրդ է տրվում օգտագործել յուղեր, որոնք հարմար են տապակելու համար` այս
գործառույթով պատրաստելու ժամանակ, ինչպիսիք են օրինակ` սերմային յուղերը:
Առաջին անգամ պատրաստելու ժամանակ տարբեր յուղեր օգտագործելիս` մշտապես
լրացուցիչ վերահսկողություն ապահովեք:
ԽՈՐՈՎՈՒՄ*
Այս գործառույթը թույլ է տալիս օպտիմալ կերպով խորովել մի շարք մթերքներ` ըստ
իրենց հաստության: Երբ մթերքն ավելացնելու համար նախատեսված ջերմաստիճանը
հասնում է իր մակարդակին` սալօջախից լսվում է տու ազդանշանը: Այնուհետև,
պատրաստելու ընթացքում սալօջախը կայունացնում է ջերմաստիճանը` պահելով այն
հաստատուն: Երբ օգտագործողը հաստատում է, որ մթերքն ավելացված է, պատրաստման
գործընթացը սկսվում է:
Խորհուրդ է տրվում մթերքը պատրաստել տաքացման փուլում` ավելացնելով այն, հենց
լսվում է տու ազդանշանը:
Օպտիմալ պայմանների համար` այս գործառույթն օգտագործեք կաթսաների և
սենյակային ջերմաստիճանում պատրաստելու համար:
Պատրաստման արագությունը կարող եք կարգավորել ցանկացած ժամանակ `
աջակողմյան էկրանի վրա օգտագործելով + և - կոճակները:
Եթե չեք օգտագործում դրա համար նախատեսված ցանցե դարակը, ապա պետք է
լրացուցիչ ուշադրություն դարձնել` գրիլի գործառույթն առաջին անգամ օգտագործելիս,
քանի որ կաթսայի հատակի որակը կարող է ազդեցություն ունենալ տաքացման
ժամանակի վրա: Բարակ հատակով պարագաները կարճ ժամանակում կարող են հասնել
բարձր ջերմաստիճանի:
MOKA*
Այս գործառույթը թույլ է տալիս, որպեսզի "մոկա" սուրճ պատրաստիչներն ավտոմատ
կերպով տաքանան: Տաքացման փուլը կարող է ակտիվանալ` մենյուից ընտրելով
գործառույթը, և կհնչի տու ազդանշան, երբ սուրճը պատրաստ լինի: Գործառույթը
ծրագրավորված է ավտոմատ կերպով անջատվելու համար` կանխելով հեղուկի թափվելը:
Առաջին անգամ օգտագործելիս ստուգեք, որպեսզի նկարագրված պայմանները
համապատասխանեն: Օպտիմալ պայմանների համար, այս գործառույթի դեպքում
օգտագործեք սուրճ պատրաստիչ և սենյակային ջերմաստիճանի ջուր:
* Այս գործառույթների համար խորհուրդ է տրվում համապատասխան
պարագաներ կիրառել:
•
խաշելու համար: WMF SKU: 07.7524.6380
•
թավայով տապակելու համար: WMF SKU: 05.7528.4021
•
խորովելու համար: WMF SKU: 05.7650.4291
•
Մոկայի, Բիալետտի համար: MOKA INDUZIONE 3TZ ANTRACITE
Խնդրում ենք հաշվի առնել. Տաքացման առաջին րոպեի ընթացքում փորձեք չշարժել
կաթսան կամ թավան, որպեսզի սալօջախն օպտիմալ կերպով աշխատի:
CHEF CONTROL
Այս գործառույթը սալօջախը բաժանում է պատրաստման չորս գոտիների`
ակտիվացնելով դրանք միաժամանակ` նախապես սահմանված հզորության
մակարդակով: Այն թույլ է տալիս Ձեզ կաթսան տեղաշարժել մի տարածքից մյուսը`
պատրաստման գործընթացը տարբեր ջերմաստիճաններում շարունակելու համար:
Chef Control գործառույթն ակտիվացնելու համար.
1. Դրեք կաթսան իր դիրքում:
2. Սեղմեք “6th Sense" կոճակը:
3. Ընտրեք “Chef Control” գործառույթը` կառավարման գործառույթների էկրանից
և հաստատեք:
6TH SENSE ЛϻАЉ
Chef Control
4. Պատրաստման չորս գոտիների պանելները կհայտնվեկ ձախակողմյան
էկրանին` համապատասխան հզորության մակարդակով (ցածր, միջին, բարձր):
5. Եթե ցանկանում եք էլի կաթսաներ ավելացնել, ապա օգտագործեք "Դրեք
կաթսան" հրահանգը:
.
6. Այս գործառույթից դուրս գալու համար` սեղմեք “STOP” (ԱՆՋԱՏՈՒՄ):
CHEF CONTROL
ЙЬйШЫчЬы жШафШ
ϻАЕϻЙВМЎ
Պատրաստման գոտու հզորությունը փոխելու համար.
1. Ընտրեք պատրաստման գոտին:
2. Ընտրեք նախընտրելի հզորության մակարդակը` սահեցնելով Ձեր մատը
սենսորային էկրանի վրայով, որը տեսանելի կմնա 30 վայրկյան:
3. Ընտրված հզորության մակարդակին համապատասխան բառը (ցածր, միջին,
բարձր) կանհետանա:
Խնդրում ենք հաշվի առնել. Փոփոխված պարամետրերը կպահպանվեն, մինչև որ
դուք այն նորից փոխեք կամ նորից սահմանեք:
FLEXIFULL
Սա թույլ է տալիս, որպեսզի պատրաստման չորս գոտիները համադրվեն և
օգտագործվեն, որպես պատրաստման մեկ ընդհանուր տարածք:
Flexifull գործառույթն ակտիվացնելու համար.
1. Կաթսան դրեք իր դիրքում:
2. “6th Sense" կոճակը:
3. Կառավարման գործառույթների էկրանից ընտրեք “Flexifull” գործառույթը և
հաստատեք:
6TH SENSE
Flexifull
4. Սենսորային էկրանից սահմանեք հզորության մակարդակը: Սահմանված
հզորության մակարդակը հայտնվում է ձախակողմյան էկրանին:
5. Եթե ցանկանում եք էլի կաթսաներ ավելացնել, ապա օգտագործեք «Դրեք
կաթսան» հրահանգը
:
6. Այս գործառույթից դուրս գալու համար` սեղմեք “STOP” (ԱՆՋԱՏՈՒՄ):
FLEXIFULL
‘
9
Օգտագործման և Խնամքի ուղեցույց
ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
ՄՆԱՑՈՐԴԱՅԻՆ ՋԵՐՄՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԻՉ
Երբ "H" տառը հայտնվում է պատրաստման գոտու ընտրման էկրանի պանելներից
մեկի վրա, սա նշանակում է, որ համապատասխան պատրաստման գոտին դեռ տաք
է: Երբ պատրաստման գոտին սառում է` "H" տառն անհետանում է:
ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԱՂՅՈՒՍԱԿ
ԎԄԖԞԖԠԇԓӿԔ
ԒӿԍӿԞԂӿԍ
ϻуШхЬгШЪпщмн
цШыущамШн
P
фШзлШнущл
14 - 18
10 - 14
5-9
ԘӿԝԞӿԛԝԒӿԔ
ԝԃԛӿԍ
ϻчШЪцШышпщл
ЅЫЬШгШжШнЮтЬчлШфцвкШнвЩШчичШшлШнонпчзвхШчШЪЬуШшнЬгпщзШлШчтчвжШл
зЬйпщжпхжЬчШжпщчнЬчвШчШЪцШыШшлШнЫЬсыпщл
ЙШсШжЬгЬуШшнЬг
ЅЫЬШгШжШнЮжШчлчШшнЬгпщЬъЬгпщдпчЯфШушШжШгШелаЬчынЬчЯцШсШжЬгпщвнрсЬфнШю
ШчШЪЬуШшнЬгпщзШлШч
ЉШчлчШшнЬгиЬапхжШлмпщйпх
цШсШжЬгЬуШшнЬгдпчпхЬг
ЅЫЬШгШжШнЮиЬапхжШлмпщйпхцШсШжЬгпщШчШЪЬулШнЪпчеЯнаШшЯсШзсШнЬгпщЬъЬгпщ
юдпчпхЬгпщзШлШч
ЉШчлчШшнЬгЬъЬгопЪЬдШоЬг
мпщйпхжШлиЬапхцШсШжЬг
дпчпхЬг
ЅЫЬШгШжШнЮиЬапхжШлмпщйпхцШсШжЬгпщШчШЪЬулШнЪпчеЯнаШшЯсШзсШнЬгпщ
ЬъЬгпщюдпчпхЬгпщзШлШчвнрсЬфнШюсШчШЪШнЬчЯнШдШсЬфцШсШжЬгпщзШлШч
ϿъЬгопЪЬдШоЬгмпщйпхжШл
иЬапхцШсШжЬгдпчпхЬг
фцШнШгфЬчпщшыШмвнфппщф
ЅЫЬШгШжШнЮопЪЬдШоЬгпщлЬйлЬулШнЪпчеЯнаШшЯсШзсШнЬгпщЬъЬгпщю
дпчпхЬгпщзШлШч ЬчжШчбШлШнШжШзШцхШепщл ЃдЬгЩгаЩгаШгдцШнШг
фцШнШгфЬчпщшыШмвнфппщф
ЅЫЬШгШжШнЮЬчжШчсШцчШфцхпйзЬйпщжпх ЩчвнифппщфнЬчцШсШжШелфЬйЬн
ипщж ЩШйШЫчШцплфЬчвзШлШч ьчтпщчЪвнвШчЪШнШжжШа внрсЬфнШю
фЬчпщшыШмвнфппщфпхлШжШчпнЬйЬнвзШлШч
ЅЫЬШгШжШнЮзЬйпщжпхЬчжШчсШцчШфцхпй гвцчвшыврыШнШжпщамШнЩчвнифппщфнЬч
цШсШжШелфЬйЬнипщж ЩШйШЫчШцплфЬчвзШлШч ьчтпщчЪвнвШчЪШнШжжШа ЊШгЬшпщл
ЅЫЬШгШжШнЮЬчжШчъШъжЬшнЬгпщюопжпгШЫЯлЬйлпчЬнзШгЬшнЬгпщъпычжцпчнЬчв
зШгЬшнЬгпщзШлШч
ЎаЬчыЯцШысШзЬг
фЬчпщшыШмвнувЭпцп
ЅЫЬШгШжШнЮзЬншнпчсШцчШфцхШелаЬчыЯъпычрШъШЩШбвннЬчпхсШзЬгпщвнсЬфнШю
пщцЬфцнЬчЯцШыхвкШжпщллШцпщшЬгпщюувЭпццпнфЬчпщшыпхсШцчШфцЬгпщзШлШч
1-4
ЀчпмШжШн
зЭпчпщампщн
ԃԞӿԕԋӿԜԖԞԜӿԌԣԁԝӿԁԖԞԌԖԠԒ
ЛпщмшЮцШгвфсШцчШфцлШнъпчинпщфпхпчпщманЬчЯ
Off
-
ЗШгьтШдЯфсШфлШнжШлШнтШцлШнуЬбвлпщлЮ сШцчШфцлШнШхШчцвлнШшпчЫШмвн
цШыпщампщнпчЯшпщшШЫчхпщлಮ+ಯпх ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ ԵՎ ՄԱՔՐՈՒՄ
!
ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ
•
•
Չի կարելի օգտագործել գոլորշիով մաքրող սարք:
Նախքան մաքրելը` համոզվեք, արդյոք պատրաստման գոտիներն անջատված են, իսկ մնացորդային տաքության ցուցիչը («H») չի
ցուցադրվում էկրանին
Կարևոր է`
•
Չի կարելի օգտագործել հղկող սպունգեր կամ մաքրող բարձիկներ, քանի որ
դրանք կարող են վնասել ապակին:
•
Յուրաքանչյուր օգտագործումից հետո մաքրեք սալօջախը (երբ այն սառել է),
մթերքի մնացորդներից առաջացած դժվարանցանելի հետքերը և նստվածքները
հեռացնելու համար:
•
Շաքարը կամ շաքարի բարձր պարունակությամբ մթերքները վնասում են
սալօջախը և պետք է անմիջապես հեռացվեն:
•
Աղը, շաքարը և ավազը կարող են քերծել ապակու մակերեսը:
•
Օգտագործեք փափուկ կտոր, ներծծող խահանոցային թուղթ կամ հատուկ
սալօջախի մաքրիչ (հետևեք Արտադրողի ցուցումներին):
•
Պատրաստման գոտիների թափված հեղուկը կարող է կաթսաների
տեղաշարժման կամ ճոճվելու պատճառ դառնալ:
•
Մաքրելուց հետո մանրակրկիտ չորացրեք սալօջախը:
10
Եթե iXelium™ լոգոն հայտվում է ապակու վրա, սալօջախը պատրաստվել է
iXelium™ տեխնոլոգիայով՝ բացառիկ Ուիրլփուլի արդյունք, որը ապահովում
է կատարյալ մաքրման արդյունքներ, ինչպես նաև սալօջախի մակերեսը երկար
ժամանակ փայլուն պահելու համար է:
iXelium™ սալօջախները մաքրելու համար, հետևեք այս խորհուրդներին:
•
օգտագործեք փափուկ կտոր` (միկրոֆայբրային կտորն ամենալավն է)
խոնավեցրած ջրով կամ ապակու մաքրող հեղուկով:
•
Լավագույն արդյուքների համար, թաց կտորը մի քանի րոպե ապակե սալօջախի
մակերեսին թողեք:
HY
Օգտագործման և Խնամքի ուղեցույց
ԱՆՍԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆ
•
•
•
Ստուգեք, արդյոք էլեկտրամատակարարումը չի խափանվել:
Եթե օգտագործելուց հետո, սալօջախը չեք կարողանում անջատել, ապա
անջատեք այն հոսանքի մատակարարումից:
Եթե սալօջախի միացած լինելու ժամանակ տառաթվային ծածկագրեր են
հայտնվում էկրանին, ապա հաշվի առեք հետևյալ ցուցումների աղյուսակը:
Խնդրում ենք հաշվի առնել. Ջրի, կաթսայից թափված հեղուկի կամ այլ առարկաների
առկայությունը սալօջախի կոճակների վրա, կարող է պատահաբար ակտիվացնել
կամ ապաակտիվացնել վերահսկողության վահանակի արգելափակման գործառույթը:
ЗдШгвеШежШЪвч
АжШчШЪчпщампщн
ЊнШчШхпчсШцкШунЬч
Іпщепщл
C81, C82
ϻхЬгпчЫЩШчичтЬчлШфцвкШнвш
хЬчШзфжпйпщамШнхШзШнШжн
ШнтШцхпщлЮ
ЁгЬжцчпнШмвнлШфЬчвнЬчывн
тЬчлШфцвкШнЯрШъШЭШншЩШчичЮ
ЗсШфЬыпчсЬфЭвфШгьтШдЯфШурвC
нШдыШнШмннпчвшьЪцШЪпчеЬгЯ
F02, F04
ЎвШшлШнгШчпщлЯфдШгЮ
ЗЬнфпчЯзШмцнШЩЬчпщлЮ
ШнзШлШсШцШфдШнпщампщнC
фШчыШхпчлШнгШчлШнюзвлнШжШн
лШцШжШчШчхпйзпфШнывлвтю
ϻнтШцЬыфШгьтШдЯзвлнШжШнгШчвш
юфцпщЪЬыЮгЬжцчШжШнпщампщнЯ
F01, F06, F12, F13,
F25, F34, F35, F36,
F37, F41, F47, F58, F61,
F76
ϻнтШцЬыфШгьтШдЯЮгЬжцчШлШцШжШчШчпщлвшЗсШфЬылвыШнвхШмчжмШнШсШнпчвшлвШшчЬыфШгьтШдЯ
ЮгЬжцчШлШцШжШчШчлШнЯ
ϿаЬднЫвчЯЫЬуШужШЮЭШнЪШзШчЬыфсШфШчжлШнжЬнцчпнюноЬыфдШгвеШежШЪвчЯпчЯзШмцнхпщлЮЮжчШнвн
ԳՈՐԾԱՐԿՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՐՁԱԿՎԱԾ ԱԶԴԱՆՇԱՆՆԵՐ
Սալօջախը կարող է ձայներ հանել նորմալ աշխատանքի ժամանակ:
Կաթսան զգալու փուլում` կաթսան կտտոցի ձայն է հանում, իսկ պատրաստման
ընթացքում կարող եք լսել ֆշշոցի կամ շխկոցի ձայն: Ֆշշոցի կամ շխկոցի ձայնն
իրականում գալիս է կաթսաներից, որն առաջանում է օգտագործվող կաթսայի
հատակի հատուկ առանձնահատկությունների շնորհիվ (օրինակ, երբ հատակը
պատրաստված է մի քանի շերտ նյութից կամ անկանոն է): Ձայները կարող են լինել
տարբեր` կախված օգտագործվող պարագայից և դրանցում պարունակվող մթերքի
քանակից, սակայն դրանք որևէ թերության ցուցիչ չեն:
ՍՏՈՒԳՎԱԾ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ
Ստորև գտնվող աղյուսակը հատուկ պատրաստված է տեսչական մարմիններին
հնարավորություն տալու համար մեր ապրանքները կիրառել:
ԛՊՃՍԺԬԹ԰ՎՃՍԿ
ԛՊՃՍԮՉԬԹ԰Վ԰ԷՃՍԯԶՋՏ԰ՋՋ
ЙШыпщамШнЩШодпщлಮϼгванЬчвಯъпчиШчжпщлзШлШиШмн
EN 60350-2˜
ЙШыпщамШнಮРчШнфвШнэчвнЬчвಯъпчиШчжпщлзШлШиШмн
EN 60350-2˜
ЊШгЬшнЬгюцШысШзЬгಮопжпгШЫಯ
БпЪЬдШопщлಮЩчвниспщЫвнЪಯ
ЁЉВАϻЇϻϽЅЈХНпчиШчжпщлвчШжШнШшхЬгЮжШнпнШжШчЪЬчвзШлШиШмнХЯнцчЬгпхфШгьтШдвхчШсШцчШфцлШнЩпгпчЪпцвнЬчЯлЬжцШчШеы
июШхпчЬгпщзШлШчюьЪцШЪпчеЬгпх)OH[LIXOOЪпчеШупщмаЯ
11
Օգտագործման և Խնամքի ուղեցույց
ՎԱՃԱՌՎԱԾ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
ՆԱԽՔԱՆ ՎԱՃԱՌՎԱԾ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ ԶԱՆԳԱՀԱՐԵԼԸ:
1. Տեսեք` արդյոք կարող եք ինքներդ լուծել խնդիրը` օգտվելով
Անսարքությունների ուղեցույցում տրված առաջարկներից:
2. Անջատեք սարքավորումը և կրկին միացրեք, տեսնելու արդյոք խնդիրը
վերացել է
ԵԹԵ ՎԵՐԸ ՆՇՎԱԾ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻՑ ՀԵՏՈ ԽՆԴԻՐԸ ԴԵՌ
ԱՌԿԱ Է, ԱՊԱ ԿԱՊ ՀԱՍՏԱՏԵՔ ՁԵՐ ՄՈՏԱԿԱ ՎԱՃԱՌՎԱԾ
ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՀԵՏ.
Աջակցություն ստանալու համար, զանգահարեք երաշխիքի գրքույկում
նշված համարով կամ հետևեք վեբ կայքում տրված ցուցումներին
www‌.‌whirlpool‌.‌eu.
Վաճառված ապրանքների սպասարկման կենտրոնի հետ կապ հաստատելիս`
միշտ նշեք.
• խնդրի կարճ նկարագրությունը,
• սարքավորման տեսակը և ճշգրիտ մոդելը,
Type: XXX
Mod.: XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Made in X
12
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
01
XXXX XXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX XXXX XXXXX
•
ծառայության համարը (այն համարը որը գրված է Ծառայություն
բառից հետո` տեխնիկական տվյալների սանդղակի վրա): Ծառայության
համարը նաև նշված է երաշխիքային գրքույկի վրա,
•
•
Ձեր ամբողջական հասցեն,
Ձեր հեռախոսի համարը:
Եթե վերանորոգման անհրաժեշտություն կա, ապա կապ հաստատեք
լիազորված վաճառված ապրանքների սպասարկման կենտրոնի հետ
(երաշխավորելու այն, որ պետք է օգտագործվեն օրիգինալ կցամասերը և
վերանորոգումը ճիշտ է իրականացված):
Ներկառուցված տեղադրում իրականացնելու դեպքում զանգահարեք
Վաճառված Ապրանքների Սպասարկման Կենտրոն, որպեսզի հայտ
ներկայացնեք համպատասխան պտուտակների համար 4801 211 00112:
860 mm
4 mm
510 mm
A
53 mm
A
R = Min. 6.5mm
Max. 8mm
483 mm
832 mm
6mm
0
0
490 + 2 mm
863 + 2 mm
R = 11.5mm
R = 11.5 mm
0
840 + 2 mm
0
513 + 2 mm
Min. 50 mm
0
840 + 2 mm
2 x kit 4801 211 00112
0
R = Min. 6.5 mm
Max. 8 mm
490 + 2 mm
65mm
min. 45mm
min. 20mm
60mm
100mm
15mm
min. 5mm
min. 550mm
min. 20mm
60mm
min. 20mm
min. 5mm
min. 45mm
min. 550mm
min. 20mm
13
x4
1
2
x4
2mm
3
2
1
x4
14
90°C
220-240V~
220-240V~
380-415V 3 N~
380-415V 2 N~
AU-UK-IRL
220-240V3~
BE
230V 2 Phase 2N~
R
S
T
=E
N
NL
black-nero-negro-preto-μαύροσ-must-melns-juodas-czarny-schwarz-noir-zwart-negru
черно-црн-črna-crno-черный-чорний-қара-černá-čierna-fekete-svart-musta-svart-sort
siyah-dubh
brown-marrone-marrón-marrom-καφέ-pruun-brūns-rudas-brązowy-braunen-brun-bruin
maro-кафяв-браон-rjava-smeđ-коричневый-коричневий-қоңыр-hnědý-hnedý-barna
brunt-ruskea-brunt-brun-kahverengi-donn
blue (gray)-blu (grigio)-azul (gris)-azul (cinza)-μπλε (γκρι)-sinine (hall)-zila (pelēka)
mėlyna(pilkas)-niebieski (szary)-blau (grau)-bleu (gris)-blauw (grijs)-albastru (gri)
синьо (сиво)-плава (сива)-modro(sivo)-plava (siva)-синий (серый)-синій (сірий)
көк (сұр)-modrý (šedá)-modrý(sivá)-kék (szürke)-blå (grå)-sininen (harmaa)-blå (grå)
blåt (gråt)-mavi (gri)-gorm (liath)
yellow/green-giallo/verde-amarillo/verde-amarelo/verdeκίτρινο/πράσινο-kollane/roheline
dzeltens/zaļš-geltona/žalia-żółty/zielony-gelb/grün-jaune/vert-geel/groen-galben/verde
жълто/зелено-жуто/зелена-rumeno/zeleno-žuto/zelena-желтый/зеленый-gul/grønn
жовтий/зелений-жасыл/сары-žlutá/zelená-žltá/zelená-sárga/zöld-keltainen/vihreä
gul/grön-gul/grøn-sarı/yeşil-buí/glas
blue-blu-azul-azul-μπλε-sinine-zila-mėlyna-niebieski-blau-bleu-blauw-albastru-синьо
плава-modro-plava-синий-синій-көк-modrý-modrý-kék-blå-sininen-blå-blåt-mavi-gorm
400011390233
15
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising