Whirlpool | SMP 9010 C/NE/IXL | Use and care guide | Whirlpool SMP 9010 C/NE/IXL Manualul utilizatorului

Whirlpool SMP 9010 C/NE/IXL Manualul utilizatorului
Manual de utilizare
www.whirlpool.eu/register
MANUAL DE UTILIZARE
VĂ MULŢUMIM CĂ AŢI ACHIZIŢIONAT UN PRODUS WHIRLPOOL.
Pentru a beneficia de servicii complete de asistenţă, vă rugăm să vă înregistraţi produsul pe www‌.‌whirlpool‌.‌eu/‌register.
CUPRINS
GHID PRIVIND SĂNĂTATEA ŞI SIGURANŢA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Instrucţiuni privind siguranţa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
GHID DE UTILIZARE ŞI ÎNTREŢINERE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Descrierea produsului. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Panoul de comandă. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Accesorii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Utilizarea aparatului. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Prima utilizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Utilizarea zilnică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Funcţii speciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Indicatori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Tabel cu informaţii privind prepararea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Întreţinerea şi curăţarea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Remedierea defecţiunilor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Sunete emise în timpul funcţionării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Preparare verificată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Serviciul de asistenţă tehnică post-vânzare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
GHID DE INSTALARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2
RO
Ghid privind sănătatea şi siguranţa
INSTRUCŢIUNI PRIVIND
SIGURANŢA
IMPORTANT: TREBUIE CITITE ŞI RESPECTATE
Înainte de a utiliza aparatul, citiţi aceste instrucţiuni
privind siguranţa. Păstraţi-le la îndemână pentru a le
putea consulta şi pe viitor.
Aceste instrucţiuni şi aparatul în sine furnizează
avertismente importante privind siguranţa, care
trebuie respectate întotdeauna. Producătorul nu îşi
asumă nicio răspundere pentru nerespectarea
acestor instrucţiuni de siguranţă, pentru utilizarea
necorespunzătoare a aparatului sau pentru setarea
incorectă a butoanelor de comandă.
AVERTISMENT: Aparatul şi părţile sale accesibile
se înfierbântă în timpul utilizării. Trebuie evitată
atingerea elemente de incalzire. Copiii cu vârste mai
mici de 8 ani nu trebuie lăsaţi să se apropie de aparat,
cu excepţia cazurilor în care sunt supravegheaţi în
permanenţă.
AVERTISMENT: Dacă suprafața plitei este crăpată,
nu folosiți aparatul - risc de electrocutare.
AVERTISMENT: Pericol de incendiu: nu depozitaţi
articole pe suprafeţele de gătit.
ATENŢIE: Procesul de preparare trebuie să fie
supravegheat. Un proces de preparare care durează
puţin trebuie să fie supravegheat în permanenţă.
AVERTISMENT: Prepararea la plită cu grăsime sau
ulei poate fi periculoasă - risc de incendiu. Nu
încercaţi NICIODATĂ să stingeţi un incendiu folosind
apă: opriţi aparatul şi apoi acoperiţi flacăra, de
exemplu, cu un capac sau cu o pătură ignifugă.
Nu utilizaţi plita ca suprafaţă de lucru sau suport. Nu
amplasaţi articole vestimentare sau alte materiale
inflamabile lângă aparat până când nu s-au răcit complet
toate componentele acestuia - pericol de incendiu.
Obiectele metalice precum cuţite, furculiţe,
linguri şi capace nu trebuie aşezate pe suprafaţa
plitei, deoarece pot deveni fierbinţi.
Nu lăsaţi aparatul la îndemâna copiilor foarte mici
(0-3 ani). Nu lăsaţi aparatul la îndemâna copiilor mici
(3-8 ani) decât dacă sunt supravegheaţi în permanenţă.
Copiii cu vârsta de peste 8 ani şi persoanele cu
capacităţi fizice, senzoriale sau mintale reduse sau
fără experienţă şi cunoştinţe pot folosi acest aparat
doar dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu
privire la utilizarea în siguranţă şi înţeleg riscurile
implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
Curăţarea şi întreţinerea nu trebuie să fie efectuate de
către copii fără a fi supravegheaţi.
După utilizare, opriţi plita folosind butonul de
comandă şi nu vă bazaţi pe detectorul de vase de gătit.
precum un temporizator, sau al unui sistem de
comandă la distanţă separat.
Acest aparat este proiectat pentru a fi utilizat în
locuinţe, precum şi în alte spaţii, cum ar fi: bucătării
destinate personalului din magazine, birouri şi alte
spaţii de lucru; ferme; de către clienţii din hoteluri,
moteluri, unităţi de cazare de tip „bed and breakfast”
şi alte spaţii rezidenţiale.
Nu este permisă nicio altă utilizare (de ex.,
încălzirea încăperilor).
Acest aparat nu este destinat utilizării în scop
profesional. Nu utilizaţi aparatul afară.
INSTALARE
Manevrarea şi instalarea aparatului trebuie să fie
efectuate de două sau mai multe persoane - risc de
rănire. Folosiţi mănuşi de protecţie la despachetare
şi instalare - risc de tăiere.
Instalarea, inclusiv racordarea la reţeaua de
alimentare cu apă (dacă este necesară) şi la reţeaua
de alimentare cu energie electrică, precum şi
reparaţiile trebuie efectuate de un tehnician calificat.
Nu reparaţi şi nu înlocuiţi nicio componentă a
aparatului, cu excepţia cazului în care acest lucru este
indicat în mod expres în manualul de utilizare. Nu
lăsaţi copiii în apropierea zonei de instalare. După
despachetarea aparatului, asiguraţi-vă că acesta nu a
fost deteriorat în timpul transportului. Dacă apar
probleme, contactaţi distribuitorul sau cel mai
apropiat serviciu de asistenţă tehnică post-vânzare.
Odată instalat aparatul, deşeurile de ambalaje (bucăţi
de plastic, polistiren etc.) nu trebuie lăsate la îndemâna
copiilor - risc de asfixiere. Înainte de orice operaţie de
instalare, aparatul trebuie să fie deconectat de la
reţeaua de alimentare cu energie electrică - risc de
electrocutare. În timpul instalării, aveţi grijă ca aparatul
să nu deterioreze cablul de alimentare - risc de
incendiu sau de electrocutare. Activaţi aparatul numai
atunci când instalarea a fost finalizată.
Efectuați toate operațiile de tăiere a dulapului
înainte de montarea aparatului și îndepărtați toate
așchiile de lemn și rumegușul.
În cazul în care aparatul nu este montat deasupra
unui cuptor, trebuie să fie instalat un panou
despărțitor (neinclus în dotarea aparatului) în
compartimentul de sub acesta.
AVERTISMENTE PRIVIND ALIMENTAREA CU
ENERGIE ELECTRICĂ
Aparatul trebuie să poată fi deconectat de la
reţeaua electrică fie prin scoaterea ştecherului din
UTILIZAREA PERMISĂ
ATENŢIE: aparatul nu trebuie să fie pus în priză (dacă ştecherul este accesibil), fie prin intermediul
funcţiune prin intermediul unui comutator extern, unui întrerupător multipolar situat în amonte de
3
Ghid privind sănătatea şi siguranţa
priză, în conformitate cu normele privind cablurile
electrice, și trebuie să fie împământat în conformitate
cu standardele naţionale privind siguranţa electrică.
Nu utilizaţi prelungitoare, prize multiple sau
adaptoare. După finalizarea instalării, componentele
electrice nu trebuie să mai fie accesibile pentru
utilizator. Nu utilizaţi aparatul dacă aveţi părţi ale
corpului umede sau când sunteţi desculţi. Nu puneţi
în funcţiune acest aparat dacă are cablul de
alimentare sau ştecherul deteriorat, dacă nu
funcţionează corespunzător sau dacă a fost
deteriorat sau a căzut pe jos.
În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu unul
identic de către producător, agentul său de service
sau alte persoane calificate, pentru a evita orice
pericol sau risc de electrocutare.
CURĂŢAREA ŞI ÎNTREŢINEREA
AVERTISMENT: Asigurați-vă că aparatul este oprit
și deconectat de la sursa de alimentare înainte de a
efectua orice operație de întreținere; nu folosiţi
niciodată aparate de curăţare cu aburi - risc de
electrocutare.
Nu utilizaţi produse abrazive sau corozive, produse
pe bază de clor sau bureţi de sârmă pentru vase.
ELIMINAREA AMBALAJULUI
Ambalajul este reciclabil în proporţie de 100% şi este marcat cu simbolul
reciclării
.
Prin urmare, diferitele părţi ale ambalajului nu trebuie aruncate la
întâmplare, ci trebuie eliminate în conformitate cu normele stabilite de
autorităţile locale.
ELIMINAREA APARATELOR ELECTROCASNICE
Acest aparat este fabricat cu materiale reciclabile sau reutilizabile.
Eliminaţi-l în conformitate cu normele locale referitoare la eliminarea
deşeurilor. Pentru informaţii suplimentare referitoare la tratarea,
valorificarea şi reciclarea aparatelor electrocasnice, contactaţi autorităţile
locale competente, serviciul de colectare a deşeurilor menajere sau
magazinul de unde aţi achiziţionat aparatul. Acest aparat este marcat
în conformitate cu Directiva europeană 2012/19/UE privind deşeurile de
echipamente electrice şi electronice (DEEE).
Asigurându-vă că acest produs este eliminat în mod corect, contribuiţi
la prevenirea consecinţelor negative asupra mediului înconjurător şi
sănătăţii persoanelor.
Simbolul de pe produs sau de pe documentele care îl însoţesc indică
faptul că acest aparat nu trebuie eliminat ca deşeu menajer, ci trebuie
predat la un centru de colectare corespunzător, pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice.
RECOMANDĂRI PRIVIND ECONOMISIREA
ENERGIEI
Profitați din plin de căldura reziduală a plăcii fierbinți prin oprirea
aparatului cu câteva minute înainte de a termina prepararea.
Baza oalei sau a cratiței trebuie să acopere placa fierbinte în întregime; un
recipient care este mai mic decât placa fierbinte va duce la irosirea energiei.
Acoperiți oalele și cratițele cu capace etanșe în timpul preparării și folosiți cât mai
puțină apă. Prepararea fără capac va crește foarte mult consumul de energie.
Utilizaţi numai oale şi cratiţe cu baza plată.
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
Acest aparat respectă cerinţele de proiectare ecologică prevăzute de
Regulamentul european nr. 66/2014, în conformitate cu standardul
european EN 60350-2.
4
RO
Ghid de utilizare şi întreţinere
DESCRIEREA PRODUSULUI
1. Zonă de gătit
2. Panou de comandă
1
2
PANOUL DE COMANDĂ
1
6
1. Buton de pornire/oprire
2. Indicator luminos - plita pornită
3. Buton 6th Sense (funcţii speciale)
2
3
7
8
4
9
4. Indicator luminos - opţiunea de blocare a
tastelor activă
5. Blocarea tastelor
6. Afişaj de selectare a zonei de gătit
7. Buton de oprire a zonei de gătit
5
10
8. Ecran tactil cu glisare
9. Buton pentru încălzire rapidă
10. Afişajul „Gestionare funcţii”
5
Ghid de utilizare şi întreţinere
ACCESORII
OALE ŞI TIGĂI
Folosiţi numai oale şi tigăi din material feromagnetic
OK
NO
care sunt adecvate pentru utilizarea pe plite cu
inducţie. Pentru a stabili dacă o oală este adecvată,
verificaţi simbolul
(de obicei, acesta se află pe
partea inferioară). Puteţi utiliza un magnet pentru a
verifica dacă oalele sunt magnetice.
Calitatea şi structura bazei oalei poate modifica rezultatele de preparare.
Anumite indicaţii pentru diametrul bazei nu corespund cu diametrul
efectiv al suprafeţei feromagnetice.
OALELE GOALE SAU OALELE CU BAZA SUBŢIRE
Nu amplasaţi oale şi tigăi goale pe plita pornită.
Plita este dotată cu un sistem de siguranţă intern care monitorizează
în mod constant temperatura, activând funcţia de „oprire automată”
la detectarea unor temperaturi înalte. Atunci când este utilizată cu
recipiente goale sau cu recipiente care au baze subţiri, temperatura
poate creşte foarte rapid, iar funcţia de „oprire automată” poate fi
declanşată cu o uşoară întârziere, determina astfel deteriorarea tigăii
sau suprafeţei plitei. Dacă se întâmplă acest lucru, nu atingeţi nimic şi
aşteptaţi până când se răcesc toate componentele.
Dacă apare orice mesaj de eroare, contactaţi centrul de service.
DIAMETRU MINIM AL BAZEI OALEI/TIGĂII PENTRU DIFERITELE
ZONE DE GĂTIT
Pentru a vă asigura că plita funcţionează în mod corespunzător, oala
trebuie să acopere unul sau mai multe puncte de referinţă indicate pe
suprafaţa plitei, şi trebuie să aibă un diametru minim adecvat.
120
190
240
100
UTILIZAREA APARATULUI
PRIMA UTILIZARE
Setările plitei pot fi modificate în orice moment. Pentru a modifica setările,
faceţi clic pe simbolul
care apare pe afişajul de gestionare a funcţiilor.
Dacă are loc întreruperea alimentării cu curent electric, setările sunt
păstrate.
Din meniul de setări, puteţi:
•
selecta limba;
•
regla luminozitatea;
•
regla volumul avertizărilor sonore;
•
regla tonalităţile butoanelor;
•
regla nivelul de putere a plitei;
•
restabili setările din fabrică ale plitei;
•
verifica versiunea software-ului instalat.
REGLAREA NIVELULUI DE PUTERE A PLITEI
Nivelul maxim de putere a plitei poate fi setat din meniul de setări, în
conformitate cu cerinţele sau cu durata setată a temporizatorului.
Sunt disponibile următoarele niveluri de putere: 4.0kW – 6.0kW – 7.4kW –
11kW.
UTILIZAREA ZILNICĂ
ACTIVAREA/DEZACTIVAREA PLITEI
Pentru a porni plita, apăsaţi pe butonul de pornire timp de aprox.
1 secundă până când se aprind afişajele.
Plita va fi dezactivată automat după 10 secunde dacă nu selectaţi o
funcţie în acest interval de timp.
Pentru a o opri, apăsaţi pe acelaşi buton până când afişajele se sting.
Toate zonele de gătit sunt dezactivate. Plita se opreşte dacă ţineţi apăsat
orice buton timp de mai mult de 10 secunde.
Dacă plita a fost utilizată, în momentul opririi acesteia, toate zonele
de gătit vor fi dezactivate, iar indicatorul de căldură reziduală „H” va
rămâne aprins până la răcirea zonelor de gătit.
SELECTAREA ZONEI DE GĂTIT
Zona de gătit dorită poate fi selectată de pe afişajul din stânga, apăsând
pe panoul corespunzător. Zonele selectate sunt evidenţiate.
Pentru a crea o zonă flexibilă:
Selectaţi mai multe panouri sau culisaţi cu degetul pe suprafaţă,
grupând treptat panourile.
Pentru a împărţi o zonă flexibilă:
Apăsaţi şi menţineţi apăsaţi timp de 3 secunde panoul corespunzător
zonei pe care doriţi să o separaţi. Ca alternativă, apăsaţi butonul de
„împărţire a zonei” care apare pe afişajul de gestionare a funcţiilor.
Atunci când zona de gătit este împărţită, acelaşi nivel de putere este
setat pentru fiecare zonă în parte.
Dacă nu sunt acoperite toate zonele de gătit selectate cu o oală în decurs
de 30 de secunde, va apărea o bandă groasă pe afişajul din stânga.
Puteţi reactiva zona respectivă folosind comanda „Adăugaţi oala” de pe
afişajul din dreapta.
SELECTAREA ZONEI FLEXIBILE
Zona flexibilă este zona în care se suprapun mai multe zone de gătit şi
poate fi utilizată ca zonă de gătit simplă.
6
RO
Ghid de utilizare şi întreţinere
ACTIVAREA/DEZACTIVAREA ZONELOR DE GĂTIT ŞI REGLAREA
NIVELURILOR DE PUTERE
*
Pentru a activa zonele de gătit:
1. Activaţi plita. Dacă este amplasat deja un recipient, plita îl detectează
automat. Selectaţi zona recomandată pentru a alege nivelul de putere.
2. Amplasaţi oala în zona de gătit selectată, asigurându-vă că acoperă
unul sau mai multe puncte de referinţă de pe suprafaţa plitei.
* Folosirea aceste poziţii vă va permite să beneficiaţi de nivelul maxim de
putere.
Vă rugăm să reţineţi: Nu trebuie să acoperiţi afişajul sau ecranul tactil cu
glisare cu accesorii. În cazul în care o ustensilă acoperă unul dintre afişaje,
este posibil ca plita să nu funcţioneze corespunzător. Pe afişajul din dreapta,
va apărea mesajul „VERIFICAŢI ZONA TACTILĂ, îndepărtaţi obiectul în decurs
de un minut”. Îndepărtaţi obiectul şi aşteptaţi până când dispare mesajul.
Dacă problema persistă, deconectaţi şi reconectaţi plita de la alimentarea
electrică.
În cazul zonelor de gătit localizate în apropierea panoului de comandă,
se recomandă să ţineţi oalele şi cratiţele în interiorul marcajelor (luând în
considerare atât baza, cât şi marginea superioară a cratiţei, aceasta din urmă
având tendinţa să fie mai mare).
Acest lucru împiedică încălzirea excesivă a panoului tactil. Atunci când
frigeţi sau prăjiţi alimente, vă rugăm să utilizaţi onele de gătit din partea
posterioară, oricând acest lucru este posibil.
COMANDA „ADĂUGAŢI OALA”
Atunci când utilizaţi o suprafaţă de gătit alcătuită din mai multe zone,
oala poate fi aşezată oriunde pe zona activă. Plita va recunoaşte automat
poziţia efectivă a oalei.
Dacă doriţi să mai adăugaţi o oală pe zona de gătit activă, utilizaţi
comanda „Adăugaţi oala”
pentru a-i permite plitei să detecteze oala
nouă.
BLOCAREA TASTELOR
Pentru a preveni activarea accidentală a plitei în timpul curăţării sau
pentru a preveni schimbarea accidentală a butoanelor de comandă în
timpul procesului de preparare, apăsaţi butonul „Blocare taste”
timp
de 3 secunde: emiterea unui semnal sonor şi aprinderea unei lumini de
avertizare indică faptul că funcţia a fost activată.
Panoul de comandă va fi blocat, cu excepţia butonului de oprire.
Pentru a reactiva butoanele de comandă, apăsaţi din nou butonul
„Blocare taste”
timp de 3 secunde. Lumina de avertizare se stinge,
iar plita este din nou activă.
TEMPORIZATORUL
Atunci când plita este oprită, puteţi utiliza afişajul din dreapta ca şi
temporizator.
Pentru a activa temporizatorul:
1. Activaţi plita.
2. Apăsaţi pe pictograma clepsidră care apare pe afişajul de gestionare
a funcţiilor.
3. Utilizaţi butoanele +/- pentru a seta ora.
4. Când a trecut intervalul de timp stabilit, se aude un semnal acustic.
Pentru a modifica sau dezactiva temporizatorul:
1. Apăsaţi pe pictograma clepsidră care apare pe afişajul de gestionare
a funcţiilor.
2. Utilizaţi butoanele + şi - pentru a reseta durata de timp dorită sau
apăsaţi butonul „STOP” pentru a opri temporizatorul.
3. Selectaţi zona de gătit sau zona flexibilă de pe afişajul din stânga.
4. Setaţi nivelul de putere dorit apăsând sau mişcând degetul orizontal
pe ecranul tactil cu glisare.
Nivelul de putere setat va apărea pe panoul zonei de gătit selectate.
Fiecare zonă de gătit oferă o varietate de setări pentru nivelul de putere,
de la „1” (putere minimă) la „18” (putere maximă).
Folosind ecranul tactil cu glisare, puteţi selecta, de asemenea, funcţia de
încălzire rapidă, care va fi indicată pe afişaj prin litera „P”.
Vă rugăm să reţineţi: Panoul zonei de gătit va clipi dacă oala nu este adecvată
pentru prepararea cu inducţie, dacă aceasta nu este poziţionată corect sau
dacă nu prezintă dimensiunea corespunzătoare. Dacă în interval de 30 de
secunde nu este detectată niciun vas de gătit, zona de gătit se dezactivează.
SETAREA DURATEI DE PREPARARE
Zonele de gătit pot fi programate să se oprească automat.
Pentru a seta durata de preparare:
1. Selectaţi zona de gătit şi setaţi nivelul de putere necesar.
2. Apăsaţi pe pictograma cronometru
care apare pe afişajul de
gestionare a funcţiilor.
3. Utilizaţi butoanele +/- pentru a seta ora.
4. La finalizarea duratei programate, se activează un semnal acustic,
iar zona de gătit se opreşte automat.
Pentru a modifica sau anula durata de preparare:
1. Selectaţi zona de gătit activă
2. Apăsaţi pe pictograma cronometru
care apare pe afişajul de
gestionare a funcţiilor.
3. Utilizaţi butoanele + şi - pentru a reseta durata de timp dorită sau
apăsaţi butonul „STOP” pentru a anula durata de preparare setată.
O durată de preparare poate fi setată pentru fiecare zonă în parte sau
pentru zona flexibilă urmând aceeaşi paşi.
Pentru a dezactiva zonele de gătit:
Selectaţi zona de gătit de pe afişajul din stânga şi apăsaţi butonul de
„OPRIRE” din partea superioară a ecranului tactil cu glisare. Dacă zona de
gătit încă mai este fierbinte, indicatorul de căldură reziduală „H” apare
pe panoul aferent.
H
7
Ghid de utilizare şi întreţinere
FUNCŢII SPECIALE
6th SENSE
Butonul «6th Sense» permite utilizatorilor să acceseze mai multe funcţii
speciale:
•
Preparare Asistată
•
Chef Control
•
Complet Flexi
Pe afişajul de gestionare a funcţiilor din dreapta, puteţi naviga prin
funcţiile speciale şi puteţi selecta opţiunea dorită.
Folosind săgeţile
, puteţi derula prin opţiunile disponibile.
Utilizaţi butonul
pentru a confirma alegerea făcută şi săgeata dublă
pentru a reveni la meniul anterior.
PREPARARE ASISTATĂ
Această funcţie vă permite să selectaţi una din funcţiile presetate care
vă ajută să preparaţi diferite tipuri de alimente în mod optim.
Plita asistă utilizatorul oferindu-i condiţiile ideale pentru încălzirea
şi prepararea ingredientelor din oală. De asemenea, furnizează
instrucţiunile care trebuie respectate în diferite etape ale procesului de
preparare, pentru a se obţine rezultate optime.
Pentru a activa funcţia Preparare asistată:
1. Apăsaţi butonul „6th Sense”.
2. Selectaţi „Preparare asistată” de pe afişajul de gestionare a funcţiilor
şi confirmaţi.
MENIU 6TH SENSE
Preparare asistată
3. Selectaţi categoria de alimente pe care doriţi să le preparaţi şi
confirmaţi.
SELECTARE ALIMENTE
Legume
4. Selectaţi metoda de preparare şi confirmaţi.
SELECTARE MOD
Grătar
˘ jire i
Pra
î ˆ n tigaie
8. Pe afişajul din dreapta, vor apărea instrucţiunile care trebuie
respectate (de exemplu, „Adăugaţi ulei” sau „Adăugaţi alimente”).
La finalul fiecărei etape, utilizatorul trebuie să confirme pentru a
continua procesul de preparare.
9. Dacă este necesar, nivelul de putere presetat poate fi modificat în
orice moment, folosind butoanele + şi -.
10. La finalizarea procesului de preparare, apăsaţi butonul „STOP”
pentru a opri zona de gătit. Dacă au fost utilizate mai multe zone în
timpul procesului de preparare, mai întâi trebuie să selectaţi zona
de gătit pe care doriţi să o opriţi.
Paste
STOP
Fierbere
Vă rugăm să reţineţi: Funcţia „Preparare asistată” poate fi activată chiar şi
atunci când una sau mai multe zone de gătit sunt deja active.
Pentru a activa funcţia Preparare asistată pentru mai multe zone de
gătit:
După activarea funcţiei „Preparare asistată” pentru prima zonă de gătit,
apăsaţi din nou butonul „6TH Sense” şi repetaţi procesul de activare
pentru o zonă de gătit nouă. Zonele care sunt deja active nu pot fi
selectate.
Vă rugăm să reţineţi: Puteţi folosi până la 4 zone cu funcţia „Preparare
asistată”, cu condiţia ca nivelul de putere selectat să permită acest lucru.
Zonele nu pot fi combinate pentru a forma o zonă mai mare.
Pentru a prepara alimente în mod tradiţional atunci când funcţia
Preparare asistată este activă:
Atunci când funcţia „Preparare asistată” este activă, puteţi selecta zona
de gătit pe care doriţi să o activaţi de pe afişajul din stânga şi puteţi
seta nivel de putere pentru această zonă, înainte de a trece la utilizarea
acesteia în mod obişnuit.
Opţiuni selectabile
CLASA DE ALIMENTE
METODĂ DE PREPARARE
Fierbere
5. Selectaţi condiţiile de preparare şi confirmaţi.
SELECTAT, I GROSIMEA
Gros
Subtire
,
6. Aşezaţi oala în poziţie, asigurându-vă că acoperă cel puţin două din
punctele de referinţă de pe suprafaţa plitei.
Modul de preparare „Moca” este singurul care permite acoperirea unui
singur punct de referinţă.
În continuare, este prezentat un exemplu de poziţionare a mai multor
accesorii.
7. Selectaţi zona de gătit dorită de pe afişajul din stânga. Va apărea
litera „A” pe zona selectată. Zonele disponibile recomandate pentru
poziţionarea vasului apar pe afişaj.
8
Carne
Frigere la grătar, prăjire în tigaie, fierbere
Peşte
Frigere la grătar, prăjire în tigaie, fierbere
Legume
Frigere la grătar, prăjire în tigaie, fierbere
Sosuri, supe
Sosuri (Roşii, supe creme, bechamel)
Supe (uscare, fără pre-încălzire)
Deserturi
Şarlotă, panna cotta, ciocolată topită, clătite
Ouă
Ouă prăjite, omletă, fierbere (ouă fierte, ouă fierte moi),
frittata, ouă jumări
Brânzeturi
Frigere la grătar, prăjire în tigaie, fondue
Paste şi orez
Fierbere, prăjire în tigaie, rizoto, budincă de orez
Băuturi
Fierbere la foc mic (lapte), apă (fierbere, fierbere la
foc mic), moca
Personalizat
Fierbere, frigere la grătar, prăjire în tigaie, fierbere
la foc mic, topire
METODE DE PREPARARE PRINCIPALE
(Fiecare metodă poate include opţiuni suplimentare)
TOPIRE
Pentru a aduce alimentele la temperatura ideală de topire şi pentru a
menţine starea acestora fără riscul de a le arde.
RO
Ghid de utilizare şi întreţinere
Această metodă nu deteriorează alimentele delicate precum ciocolata şi
împiedică aderarea acestora la suprafaţa vasului de gătit.
Viteza de preparare poate fi setată oricând folosind butoanele + şi - de
pe afişajul din dreapta.
FIERBERE LA FOC MIC
Pentru prepararea lentă a alimentelor şi pentru evaporarea lentă a
lichidelor, menţinând starea acestora fără riscul de a le arde. Această
metodă nu deteriorează alimentele şi împiedică aderarea acestora la
suprafaţa vasului de gătit.
Calitatea şi tipul de oală pot afecta rezultatele sau duratele de preparare.
Viteza de preparare poate fi setată oricând folosind butoanele + şi - de
pe afişajul din dreapta.
FIERBERE*
Pentru a încălzi apa în mod eficient şi pentru a avertiza utilizatorul atunci
când aceasta începe să fiarbă, prin intermediul unui semnal sonor şi vizual.
În timpul în care aşteptă confirmarea din partea utilizatorului, sistemul
menţine apa în stare de fierbere la foc mic controlat, prevenind vărsarea
şi consumul de energie. Când această funcţie este activă, o alarmă
acustică avertizează utilizatorul în cazul în care oala este goală (nu
conţine apă) sau dacă apa s-a evaporat prin fierbere.
Viteza de preparare poate fi setată oricând folosind butoanele + şi - de
pe afişajul din dreapta.
Adăugaţi sare numai după ce a fost emisă avertizarea sonoră privind
fierberea.
PRĂJIREA ÎN TIGAIE*
Pentru a preîncălzi sau pentru a introduce ingrediente într-o oală sau
o cratiţă goală. Un semnal sonor şi vizual indică faptul că a fost atinsă
temperatura ideală pentru alimentele care trebuie adăugate în oală sau
cratiţă. În timpul în care aşteptă confirmarea din partea utilizatorului,
sistemul menţine accesoriul la o temperatură controlată, prevenind ca
acesta să atingă temperaturi dăunătoare şi evitând consumul de energie.
Pentru a beneficia de condiţii optime de preparare, utilizaţi această
funcţie cu oale şi ingrediente la temperatura camerei.
Viteza de preparare poate fi setată oricând folosind butoanele + şi - de
pe afişajul din dreapta.
Pentru această funcţie trebuie să se utilizeze accesorii corespunzătoare.
Nu utilizaţi capacul - pentru a asigura protecţie împotriva stropirii, se
recomandă utilizarea unei protecţii antistropire.
Se recomandă să utilizaţi uleiuri adecvate pentru prăjire atunci când
gătiţi cu această funcţie, de exemplu, uleiuri vegetale de diverse tipuri.
Atunci când utilizaţi uleiuri diferite, supravegheaţi întotdeauna procesul
de preparare la prima utilizare a acestora.
GRĂTAR*
Această funcţie permite frigerea optimă la grătar a unei game variate de
alimente, în funcţie de grosimea acestora. La atingerea temperaturii ideale
pentru alimentele care trebuie adăugate, plita emite un semnal sonor.
Apoi, plita stabilizează temperatura pe parcursul desfăşurării procesului
de preparare, menţinând-o constantă. Odată ce utilizatorul a confirmat
faptul că alimentele au fost adăugate, începe procesul de preparare.
Se recomandă să preparaţi alimentele în timpul etapei de încălzire,
adăugându-le imediat ce auziţi semnalul sonor.
Pentru a beneficia de condiţii optime de preparare, utilizaţi această
funcţie cu oale şi ingrediente la temperatura camerei.
Viteza de preparare poate fi setată oricând folosind butoanele + şi - de
pe afişajul din dreapta.
Dacă nu utilizaţi grătarul de sârmă conceput în acest scop, acordaţi
atenţie deosebită atunci când utilizaţi pentru prima dată funcţia Grătar,
deoarece calitatea bazei vasului de gătit poate afecta durata de încălzire.
Accesoriile cu baza foarte subţire pot atinge temperaturi foarte înalte
într-un timp scurt.
MOKA*
Această funcţie permite încălzirea automată a espressorului „moca”.
Ciclul de încălzire poate fi activat prin selectarea funcţiei din meniu;
se va emite un semnal sonor atunci când prepararea cafelei este
finalizată. Funcţia este programată să se oprească automat, prevenind
astfel vărsarea. La prima utilizare a acestei funcţii, verificaţi întotdeauna
dacă sunt îndeplinite condiţiile descrise. Pentru a beneficia de condiţii
optime de preparare, utilizaţi această funcţie cu espressorul şi apa la
temperatura camerei.
* Pentru aceste funcţii, se recomandă folosirea accesoriilor
corespunzătoare:
•
pentru fierbere: WMF SKU: 07.7524.6380
•
pentru prăjire în tigaie: WMF SKU: 05.7528.4021
•
frigere la grătar: WMF SKU: 05.7650.4291
•
pentru Moca, Bialetti: MOKA INDUZIONE 3TZ ANTRACITE
Vă rugăm să reţineţi: Încercaţi să nu mişcaţi oala sau cratiţa în primul minut
de încălzire, pentru a permite plitei să funcţioneze în mod optim.
CHEF CONTROL
Această funcţie împarte plita în patru zone de gătit, activându-le
simultan la un nivel de putere presetat. Funcţia vă permite să mutaţi
oalele de pe o zonă pe alta, astfel încât să puteţi continua prepararea la
temperaturi diferite.
Pentru a activa funcţia Chef Control:
1. Aşezaţi oala în poziţie.
2. Apăsaţi butonul „6th Sense”.
3. Selectaţi „Chef Control” de pe afişajul de gestionare a funcţiilor şi
confirmaţi.
MENIU 6TH SENSE
Chef Control
4. Cele patru panouri ale zonei de gătit apar pe afişajul din stânga,
însoţite de nivelul de putere corespunzător (redus, mediu, ridicat).
5. Dacă doriţi să adăugaţi mai multe oale, utilizaţi comanda „Adăugaţi
oala”
.
6. Pentru a părăsi această funcţie, apăsaţi „STOP”.
CHEF CONTROL
˘
Punet,i o oala
STOP
Pentru a modifica nivelul de putere a zonei de gătit:
1. Selectaţi zona de gătit.
2. Selectaţi nivelul de putere dorit culisând cu degetul pe ecranul
tactil cu glisare; acesta va rămâne vizibil timp de 30 de secunde.
3. Cuvântul corespunzător nivelului de putere selectat (redus, mediu,
ridicat) reapare.
Vă rugăm să reţineţi: Setările modificate sunt salvate până când le modificaţi
din nou sau până când le resetaţi.
COMPLET FLEXI
Acest lucru permite combinarea celor patru zone pentru a fi utilizate ca
zonă unică de gătit.
Pentru a activa funcţia Complet Flexi:
1. Aşezaţi oala în poziţie.
2. Apăsaţi butonul „6th Sense”.
3. Selectaţi „Complet Flexil” de pe afişajul de gestionare a funcţiilor
şi confirmaţi.
MENIU 6th SENSE
Complet Flexi
4. Setaţi nivelul de putere dorit de pe ecranul tactil cu glisare. Nivelul
de putere setat apare pe afişajul din stânga.
5. Dacă doriţi să adăugaţi mai multe oale, utilizaţi comanda „Adăugaţi
oala”
.
6. Pentru a părăsi această funcţie, apăsaţi „STOP”.
COMPLET FLEXI
˘
Punet,i o oala
STOP
9
Ghid de utilizare şi întreţinere
INDICATORI
INDICATORUL DE CĂLDURĂ REZIDUALĂ
Atunci când litera „H” apare pe unul din panourile de pe afişajul
de selectare a zonei de gătit, acest lucru înseamnă că zona de gătit
corespunzătoare încă mai este fierbinte. Atunci când zona de gătit s-a
răcit, litera „H” dispare.
TABEL CU INFORMAŢII PRIVIND PREPARAREA
NIVEL DE PUTERE
Nivel de putere
max.
P
14 - 18
10 - 14
5-9
1-4
Putere
zero
Off
TIP DE PREPARARE
UTILIZARE RECOMANDATĂ
Indicaţiile completează experienţa şi obiceiurile dumneavoastră culinare
Încălzire rapidă
Ideală pentru creşterea rapidă a temperaturii alimentelor în scopul fierberii
rapide (a apei) sau pentru încălzirea rapidă a lichidelor pentru gătit.
Prăjire, fierbere
Ideală pentru a rumeni, a căli, a prăji produse congelate, a fierbe rapid lichidele.
Rumenire, prăjire uşoară,
fierbere, frigere la grătar
Ideală pentru a prăji uşor, a menţine fierberea, a coace şi a frige la grătar.
Rumenire, preparare,
fierbere înăbuşită, prăjire
uşoară, frigere la grătar
Ideală pentru a prăji uşor, a menţine fierberea lentă, a coace şi a frige la grătar,
şi a preîncălzi accesoriile.
Preparare, înăbuşire, prăjire
uşoară, frigere la grătar,
preparare până la obţinerea
unei texturi cremoase
Ideală pentru a înăbuşi, a menţine fierberea lentă, a coace şi a frige la grătar
(pentru perioade îndelungate de timp).
Preparare, fierbere la foc mic,
îngroşare, obţinerea unei
texturi cremoase
Ideală pentru preparate cu durată lungă de coacere (orez, sosuri, fripturi, peşte)
cu lichide (de ex. apă, vin, bulion, lapte) şi obţinerea unei texturi cremoase
a pastelor făinoase.
Ideală pentru preparate cu durată lungă de coacere (volume mai mici de
1 litru: orez, sosuri, fripturi, peşte) cu lichide (de ex. apă, vin, bulion, lapte).
Topire, decongelare
Ideală pentru a înmuia untul, pentru a topi delicat ciocolata,
pentru a decongela produse de mici dimensiuni.
Menţinerea la cald a alimentelor,
obţinerea unei texturi cremoase
pentru rizoto
Ideală pentru a menţine la cald porţii mici de mâncare, a căror preparare abia
s-a terminat, pentru menţinerea la temperatura adecvată a felurilor
de mâncare gata pentru a fi servite şi pentru a condimenta rizoto
-
Plită în modul Standby sau Oprit (este posibil să existe căldură reziduală
la finalizarea etapei de preparare, semnalată prin afişarea literei „H”).
ÎNTREŢINEREA ŞI CURĂŢAREA
!
AVERTISMENT
•
Nu utilizaţi aparate de curăţat cu aburi.
•
Înainte de a începe operaţiunile de curăţare, asiguraţi-vă că zonele de gătit sunt oprite şi că indicatorul de căldură
reziduală („H”) a dispărut.
Important:
•
Nu utilizaţi bureţi abrazivi sau din sârmă deoarece aceştia pot
deteriora suprafaţa din sticlă.
•
După fiecare utilizare, curăţaţi plita (după ce s-a răcit) pentru a
elimina depunerile şi petele cauzate de resturile de mâncare.
•
Zahărul şi alimentele cu un conţinut ridicat de zaharuri deteriorează
plita şi trebuie să fie îndepărtate imediat.
•
Sarea, zahărul şi nisipul pot zgâria suprafaţa de sticlă.
•
Folosiţi o lavetă moale, hârtie absorbantă pentru bucătărie sau
produse speciale pentru curăţarea plitei (respectaţi instrucţiunile
producătorului).
•
Pătrunderea lichidului în zonele de gătit poate provoca deplasarea
sau vibrarea vaselor de gătit.
•
Uscaţi temeinic plita după ce o curăţaţi.
10
Dacă apare sigla iXelium™ pe sticlă, înseamnă că plita a fost tratată cu
tehnologia iXelium™, un finisaj exclusiv de la Whirlpool, care asigură
rezultate de curăţare perfecte şi menţine suprafaţa plitei strălucitoare
pentru mai mult timp.
Pentru a curăţa plitele iXelium™, urmaţi recomandările de mai jos:
•
Folosiţi o lavetă moale (preferabil din microfibre), umezită cu apă
sau cu detergent universal pentru suprafeţe din sticlă.
•
Pentru rezultate optime, lăsaţi o lavetă umedă pe suprafaţa din sticlă
a plitei timp de câteva minute.
RO
Ghid de utilizare şi întreţinere
REMEDIEREA DEFECŢIUNILOR
•
•
•
Controlaţi să nu fie întreruptă alimentarea cu electricitate.
Dacă, după utilizarea plitei, nu reuşiţi să o dezactivaţi, deconectaţi-o
de la reţeaua de alimentare cu energie electrică.
Dacă, atunci când porniţi plita, pe afişaj apar coduri alfanumerice,
consultaţi tabelul următor pentru instrucţiuni.
Vă rugăm să reţineţi că: Apa, lichidele vărsate din oale sau obiectele de
orice tip care ating butoanele plitei pot activa sau dezactiva accidental
funcţia de blocare a panoului de comandă.
Cod de eroare
Descriere
Posibile cauze
Soluţie
C81, C82
Zona comenzilor se stinge din cauza
temperaturii prea ridicate.
Temperatura internă a părţilor
electronice este foarte ridicată.
Aşteptaţi ca plita să se răcească
înainte de a o folosi din nou.
F02, F04
Conexiunea plitei nu are
voltajul corect.
Senzorul detectează o tensiune
diferită de cea de conexiune.
Deconectaţi plita de la reţea şi
controlaţi conexiunea.
F01, F06, F12, F13, F25,
F34, F35, F36, F37, F41,
F47, F58, F61, F76
Deconectaţi plita de la reţeaua electrică. Aşteptaţi câteva secunde, apoi reconectaţi plita la reţeaua de alimentare
cu energie electrică. Dacă problema persistă, apelaţi centrul de service şi specificaţi codul de eroare care apare pe afişaj.
SUNETE EMISE ÎN TIMPUL FUNCŢIONĂRII
În timpul funcţionării normale, plitele cu inducţie pot emite diverse
sunete, precum şuierat sau scârţâit. De apt, aceste zgomote provin
de la accesoriile pentru gătit şi sunt legate de caracteristicile părţilor
inferioare ale cratiţelor (de exemplu, atunci când părţile inferioare sunt
realizate din straturi diferite de material sau sunt neregulate).
Aceste zgomote pot varia în funcţie de tipul de accesorii pentru gătit
folosite şi de cantitatea de alimente conţinută şi nu reprezintă un motiv
de îngrijorare.
PREPARARE VERIFICATĂ
Tabelul de mai jos a fost creat special pentru a permite organismelor de
control să folosească produsele noastre.
Proces de preparare verificat
Poziţii de preparare verificate
Distribuţia căldurii, testată pentru preparare „Clătite”
conform EN 60350-2 §7.3
Performanţa căldurii, testată pentru preparare „Cartofi prăjiţi”
conform EN 60350-2 §7.4
Topire şi menţinere la cald, testare pentru preparare „ciocolată”
Fierbere la foc mic, testată pentru preparare „budincă de orez”
PROIECTARE ECOLOGICĂ: Testul a fost efectuat în conformitate cu normele, selectând toate zonele de gătit ale plitei pentru a forma o zonă unică,
sau utilizând funcţia Complet Flexi.
11
Ghid de utilizare şi întreţinere
SERVICIUL DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ POST-VÂNZARE
ÎNAINTE DE A CONTACTA SERVICIUL DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ POSTVÂNZARE:
1. Încercaţi să rezolvaţi singuri problema, cu ajutorul recomandărilor din
GHIDUL DE REMEDIERE A DEFECŢIUNILOR.
2. Opriţi şi puneţi din nou în funcţiune aparatul pentru a verifica dacă
defecţiunea persistă.
DACĂ PROBLEMA PERSISTĂ CHIAR ŞI DUPĂ CONTROALELE
MENŢIONATE, CONTACTAŢI CEL MAI APROPIAT SERVICIU DE
ASISTENŢĂ TEHNICĂ POST-VÂNZARE.
Pentru asistenţă, sunaţi la numărul de telefon specificat pe certificatul de
garanţie sau urmaţi instrucţiunile de pe site-ul web www‌.‌whirlpool‌.‌eu.
Atunci când contactaţi serviciul de asistenţă tehnică post-vânzare,
specificaţi întotdeauna:
•
o scurtă descriere a defecţiunii;
•
tipul şi modelul exact al aparatului;
Type: XXX
Mod.: XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Made in X
12
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
01
XXXX XXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX XXXX XXXXX
•
numărul de service (numărul care se găseşte după cuvântul
„Service” de pe plăcuţa cu date tehnice). Numărul de service este
indicat, de asemenea, în certificatul de garanţie;
•
•
adresa dumneavoastră completă;
numărul dumneavoastră de telefon.
Dacă sunt necesare orice fel de reparaţii, vă rugăm să contactaţi un
serviciu de asistenţă tehnică post-vânzare autorizat (pentru a avea
garanţia că se folosesc piese de schimb originale şi că reparaţiile vor fi
executate corect).
În cazul instalării încastrate, apelaţi serviciul de asistenţă tehnică postvânzare pentru a solicita asamblarea kitului de şuruburi 4801 211 00112.
860 mm
4 mm
510 mm
A
53 mm
A
R = Min. 6.5mm
Max. 8mm
483 mm
832 mm
6mm
0
0
490 + 2 mm
863 + 2 mm
R = 11.5mm
R = 11.5 mm
0
840 + 2 mm
0
513 + 2 mm
Min. 50 mm
0
840 + 2 mm
2 x kit 4801 211 00112
0
R = Min. 6.5 mm
Max. 8 mm
490 + 2 mm
65mm
min. 45mm
min. 20mm
60mm
100mm
15mm
min. 5mm
min. 550mm
min. 20mm
60mm
min. 20mm
min. 5mm
min. 45mm
min. 550mm
min. 20mm
13
x4
1
2
x4
2mm
3
2
1
x4
14
90°C
220-240V~
220-240V~
380-415V 3 N~
380-415V 2 N~
AU-UK-IRL
220-240V3~
BE
230V 2 Phase 2N~
R
S
T
=E
N
NL
black-nero-negro-preto-μαύροσ-must-melns-juodas-czarny-schwarz-noir-zwart-negru
черно-црн-črna-crno-черный-чорний-қара-černá-čierna-fekete-svart-musta-svart-sort
siyah-dubh
brown-marrone-marrón-marrom-καφέ-pruun-brūns-rudas-brązowy-braunen-brun-bruin
maro-кафяв-браон-rjava-smeđ-коричневый-коричневий-қоңыр-hnědý-hnedý-barna
brunt-ruskea-brunt-brun-kahverengi-donn
blue (gray)-blu (grigio)-azul (gris)-azul (cinza)-μπλε (γκρι)-sinine (hall)-zila (pelēka)
mėlyna(pilkas)-niebieski (szary)-blau (grau)-bleu (gris)-blauw (grijs)-albastru (gri)
синьо (сиво)-плава (сива)-modro(sivo)-plava (siva)-синий (серый)-синій (сірий)
көк (сұр)-modrý (šedá)-modrý(sivá)-kék (szürke)-blå (grå)-sininen (harmaa)-blå (grå)
blåt (gråt)-mavi (gri)-gorm (liath)
yellow/green-giallo/verde-amarillo/verde-amarelo/verdeκίτρινο/πράσινο-kollane/roheline
dzeltens/zaļš-geltona/žalia-żółty/zielony-gelb/grün-jaune/vert-geel/groen-galben/verde
жълто/зелено-жуто/зелена-rumeno/zeleno-žuto/zelena-желтый/зеленый-gul/grønn
жовтий/зелений-жасыл/сары-žlutá/zelená-žltá/zelená-sárga/zöld-keltainen/vihreä
gul/grön-gul/grøn-sarı/yeşil-buí/glas
blue-blu-azul-azul-μπλε-sinine-zila-mėlyna-niebieski-blau-bleu-blauw-albastru-синьо
плава-modro-plava-синий-синій-көк-modrý-modrý-kék-blå-sininen-blå-blåt-mavi-gorm
400011390233
15
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising