Whirlpool | SMP 9010 C/NE/IXL | Use and care guide | Whirlpool SMP 9010 C/NE/IXL Керівництво користувача

Whirlpool SMP 9010 C/NE/IXL Керівництво користувача
Інструкція з експлуатації
www.whirlpool.eu/register
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ДЯКУЄМО ЗА ПРИДБАННЯ ВИРОБУ ФІРМИ WHIRLPOOL.
Для отримання більш повної допомоги зареєструйте свій прилад на сайті www‌.‌whirlpool‌.‌eu/‌register.
ІНДЕКС
ПОСІБНИК З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Інструкції з техніки безпеки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА МОНТАЖУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Опис виробу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Панель керування. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Приладдя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Використання приладу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Перше використання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Щоденне використання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Cпеціальні функції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Індикатори. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Таблиця приготування. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Обслуговування і очищення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Посібник з усунення несправностей. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Звуки, які прилад виробляє під час функціонування. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Підтверджене готування. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Післяпродажне обслуговування. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2
UK
Посібник з техніки безпеки
ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ
БЕЗПЕКИ
ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ, ЯКУ СЛІД ПРОЧИТАТИ
ТА ЯКОЇ СЛІД ДОТРИМУВАТИСЯ
Перед використанням приладу прочитайте ці
інструкції з техніки безпеки. Збережіть їх для
використання у майбутньому.
У цих інструкціях та на самому приладі містяться
важливі попередження про небезпеку, які слід
завжди виконувати. Виробник не несе жодної
відповідальності за недотримання цих інструкцій
з техніки безпеки, за неналежне використання
приладу або неправильне налаштування
елементів управління.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Під час використання прилад
і його доступні частини нагріваються. Слід бути
обережними, щоб не торкнутися нагрівальних
елементів. Дітей до 8 років не можна залишати
поруч із приладом без постійного нагляду.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Якщо варильна поверхня
тріснула, не користуйтеся приладом - існує ризик
ураження електричним струмом.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Щоб уникнути пожежі, не
зберігайте жодних предметів на поверхнях для
приготування.
ОБЕРЕЖНО: слід наглядати за процесом
готування. За короткочасним процесом готування
слід наглядати постійно.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Необережне приготування
їжі із вмістом жиру або олії на варильній панелі
може бути небезпечним - це може призвести до
виникнення пожежі. НІКОЛИ не намагайтеся
загасити вогонь водою: Натомість, вимкніть
прилад та накрийте полум’я, наприклад, кришкою
або протипожежним покривалом.
Не використовуйте варильну панель як робочу
поверхню або як підставку. Не кладіть одяг або
інші легкозаймисті матеріали поблизу приладу,
доки повністю не охолонуть всі його компоненти
- існує ризик виникнення пожежі.
Не кладіть металеві предмети, зокрема ножі,
виделки, ложки або кришки на варильну панель,
оскільки вони можуть нагріватися.
Не дозволяйте маленьким дітям (від 0 до 3
років) підходити до приладу. Не дозволяйте
маленьким дітям (від 3 до 8 років) підходити надто
близько до приладу без постійного нагляду. До
користування приладом допускаються діти віком
від 8 років, особи з фізичними, сенсорними чи
розумовими вадами, а також особи, які не мають
досвіду чи знань щодо використання цього
приладу, тільки за умови, що такі особи отримали
інструкції щодо безпечного використання
приладу, розуміють можливий ризик або
використовують прилад під наглядом. Не
дозволяйте дітям гратися з приладом. Не
дозволяйте дітям чистити та обслуговувати
прилад без нагляду.
Після використання вимикайте конфорку за
допомогою її елемента керування, не покладаючись
на детектор посуду.
ДОЗВОЛЕНЕ ВИКОРИСТАННЯ
ОБЕРЕЖНО: Цей прилад не призначено для
управління
зовнішнім
пристроєм
для
перемикання, наприклад, таймером або окремою
системою дистанційного керування.
Цей прилад призначено для використання в
побутових і подібних умовах, наприклад таких: у
кухонних зонах магазинів, офісів та інших робочих
середовищ; у фермерських господарствах;
клієнтами в готелях, мотелях, хостелах і інших
житлових приміщеннях.
Забороняється використовувати прилад для
інших цілей (наприклад, для опалення приміщень).
Цей пристрій не призначений для професійного
використання. Не використовуйте прилад поза
приміщенням.
УСТАНОВЛЕННЯ
Установлення і обслуговування приладу
мають виконувати принаймні дві особи - існує
ризик травмування. Під час розпакування та
встановлення приладу використовуйте захисні
рукавиці - існує ризик порізів.
Установлення,
включаючи
підключення
водопостачання (за наявності), виконання
електричних з’єднань, і ремонт має виконувати
кваліфікований персонал. Не ремонтуйте та не
заміняйте жодну частину приладу, якщо в інструкції
з експлуатації прямо не вказано, що це необхідно
зробити. Не дозволяйте дітям наближатись до
місця установлення. Розпакувавши прилад,
перевірте, чи немає на ньому пошкоджень після
транспортування. У випадку виникнення проблем
зверніться до продавця або найближчого центру
післяпродажного
обслуговування.
Після
установлення, залишки упаковки (пластик,
пінополістиролові елементи і т.п.) повинні
зберігатися в недоступному для дітей місці - існує
небезпека удушення. Перед проведенням будьяких робіт з установлення прилад слід відключити
від електромережі - існує ризик ураження
електричним струмом. Під час установлення
приладу переконайтеся, що він не перетискає
кабель живлення - існує ризик виникнення пожежі
3
Посібник з техніки безпеки
або ураження електрострумом. Вмикайте прилад УТИЛІЗАЦІЯ ПОБУТОВИХ ПРИЛАДІВ
прилад виготовлено з матеріалів, які підлягають вторинній
лише після завершення процедури його Цей
переробці або придатні для повторного використання. Утилізуйте
встановлення.
Перед проведенням будь-якого чищення або технічного
слід переконатися, що прилад охолонув.його
Перед вбудовуванням приладу слід виконати обслуговування
відповідно до місцевих правил утилізації відходів. Для отримання
всі столярні роботи, прибрати дерев’яну стружку додаткової інформації про поводження з побутовими електричними
приладами, їх утилізацію та вторинну переробку зверніться до
та тирсу.
органів, служби утилізації побутових відходів або в
Якщо прилад не встановлений над піччю, то місцевих
магазин, де ви придбали прилад. Цей прилад маркований відповідно
необхідно встановити розділювальну панель (не до Європейської директиви 2012/19/EC про відходи електричного та
електронного обладнання (WEEE).
входить в комплект) у відділенні під приладом.
Забезпечивши правильну утилізацію цього приладу, ви допоможете
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО НЕБЕЗПЕКУ УРАЖЕННЯ
ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ
запобігти негативним наслідкам для довкілля та здоров’я людей.
на продукті або в супровідній документації вказує на те, що
Слід забезпечити можливість від’єднання Символ
прилад не можна утилізувати як побутові відходи, і що його потрібно
приладу від джерела живлення за рахунок здати на утилізацію до відповідного центру збору та вторинної
витягання вилки, якщо вона є доступною, або за переробки електричного й електронного обладнання.
допомогою багатополюсного перемикача, який ПОРАДИ ЩОДО ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
Скористайтеся залишковим теплом вашої плити, вимкнувши прилад
встановлено перед розеткою згідно з нормами за кілька хвилин до кінця приготування їжі.
прокладення електропроводки, крім того, Основа вашої каструлі або пательні має закривати плиту повністю;
менший за плиту, сприятиме витраті енергії.
прилад має бути заземлений відповідно до посуд,
Накривайте каструлі та пательні щільними кришками під час
національних стандартів електричної безпеки.
готування та використовуйте якомога менше води. Приготування
без кришки значно збільшить споживання енергії.
Не використовуйте подовжувачі, розгалужувачі страв
Використовуйте тільки каструлі та сковороди з плоским дном.
або адаптери. Після підключення електричні ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ
компоненти мають бути недосяжні користувачеві. Конструкція цього приладу відповідає екологічним вимогам,
Перед використанням пристрою, якщо ви мокрі які наведено в Регламентах ЄС 66/2014, а також Європейському
або босоніж. Забороняється користуватися цим стандарту EN 60350‑2.
приладом у разі пошкодження провода живлення
або вилки, неналежної роботи або пошкодження
чи падіння.
Якщо кабель електроживлення пошкоджений,
слід звернутися до виробника, його сервісного
агента або особи з подібною кваліфікацією для
заміни пошкодженого кабелю на ідентичний
кабель, щоб уникнути можливої небезпеки -існує
ризик ураження електричним струмом.
ЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перед виконанням технічного
обслуговування приладу переконайтеся в тому, що
він вимкнений і відключений від джерела живлення;
ніколи не застосовуйте пристрої чищення парою існує ризик ураження електричним струмом.
Не використовуйте абразивні чи їдкі матеріали,
очисники на основі хлору або металеві щітки.
УТИЛІЗАЦІЯ ПАКУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
Пакувальний матеріал на 100% підлягає вторинній переробці та
позначений символом .
Тому різні частини упаковки слід утилізувати відповідально та
відповідно до місцевих правил щодо утилізації відходів.
4
UK
Посібник з експлуатації та монтажу
ОПИС ВИРОБУ
1. Конфорка
2. Панель керування
1
2
ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ
1
6
1. Кнопка "Увімкн./вимкн."
2. Індикаторна лампа увімкнення варильної
панелі
3. Кнопка 6th Sense, спеціальні функції
2
3
7
8
4
9
4. Індикаторна лампа активування блокування
кнопок
5. Блокування кнопок
6. Дисплей вибору конфорки
7. Кнопка вимикання конфорки
5
10
8. Переміщення повзунка сенсорного
екрана
9. Кнопка швидкого підігрівання
10. Дисплей "Функції керування"
5
Посібник з експлуатації та монтажу
ПРИЛАДДЯ
КАСТРУЛІ ТА СКОВОРОДИ
Слід застосовувати лише каструлі і сковороди,
OK
НІ
які виготовлено з феромагнітного матеріалу, що
призначені для використання з індукційними
варильними панелями. Щоб визначити, чи
підходить каструля, перевірте наявність символу
(зазвичай виштампуваний на дні). Перевірити, чи є каструлі
магнітними, можна за допомогою магніту.
Якість і структура каструлі можуть змінити якість приготування.
Деякі індикатори діаметру основи не відповідають фактичному
діаметру феромагнітної поверхні.
У разі появи будь-яких повідомлень про помилки зверніться до
сервісного центру.
МІНІМАЛЬНИЙ ДІАМЕТР ОСНОВИ КАСТРУЛІ/СКОВОРОДИ ДЛЯ
РІЗНИХ КОНФОРОК
Для забезпечення належного функціонування варильної панелі
каструля має покривати одну або кілька відміток на поверхні
варильної панелі, а розмір її основи не може бути меншим за
відповідний мінімальний діаметр.
120
ПОРОЖНІ КАСТРУЛІ АБО КАСТРУЛІ З ТОНКОЮ ОСНОВОЮ
Не ставте на увімкнену варильну панель порожні каструлі або
сковороди.
Варильна панель оснащена внутрішньою системою безпеки, яка
постійно контролює температуру, активуючи функцію «Автоматичне
відключення» у разі виявлення високих температур. У разі використання
приладу з порожніми каструлями або каструлями з тонкою основою
температура може дуже швидко зростати, а функція «Автоматичне
відключення» спрацьовує з незначною затримкою, через що каструля
або сковорода пошкоджується. Якщо це сталося, нічого не торкайтеся
і зачекайте, поки охолонуть всі компоненти.
190
240
100
ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ
ПЕРШЕ ВИКОРИСТАННЯ
Налаштування варильної панелі можна змінити в будь-який момент.
Щоб змінити налаштування, натисніть на символ , який з’являється
на дисплеї функцій керування.
За допомогою меню налаштувань можна:
•
вибрати мову;
•
відрегулювати яскравість;
•
відрегулювати гучність звукового оповіщення;;
•
налаштувати звуковий тон кнопок;
•
встановити потужність варильної панелі;
•
•
відновити заводські налаштування варильної панелі;
перевірити версію встановленого програмного забезпечення.
У разі збою електропостачання налаштування зберігаються.
ВСТАНОВЛЕННЯ ПОТУЖНОСТІ ВАРИЛЬНОЇ ПАНЕЛІ
Максимальний рівень потужності варильної панелі можна встановити
з меню налаштувань відповідно до потреб або тривалості таймера.
Можна встановити наступні рівні потужності: 4,0 кВт - 6,0 кВт - 7,4 кВт
- 11кВт.
ЩОДЕННЕ ВИКОРИСТАННЯ
УВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ ВАРИЛЬНОЇ ПАНЕЛІ
Щоб увімкнути варильну панель, протягом приблизно 1 секунди
утримуйте натиснутою кнопку, доки не засвітяться дисплеї.
Якщо протягом цього часу не буде обрано жодної функції, через 10
секунд варильна панель автоматично вимкнеться.
Щоб вимкнути панель, утримуйте натиснутою ту ж саму кнопку,
доки елементи панелі керування не перестануть підсвічуватися. Усі
конфорки вимкнено. Конфорка вимикається, якщо ви натискаєте
будь-яку кнопку більше ніж протягом 10 секунд.
Якщо вимкнути варильну панель під час її використання, всі конфорки
будуть вимкнені, а індикатор залишкового тепла «Н» продовжуватиме
горіти, поки конфорки не охолонуть.
ВИБІР КОНФОРКИ
На дисплеї, що розташований ліворуч, можна обрати бажану конфорку,
натиснувши на відповідну панель. Обрані зони виділяються.
Щоб створити додаткову зону нагрівання:
Оберіть кілька панелей або проведіть пальцем по горизонталі,
поступово з’єднуючи панелі.
Щоб розділити додаткову зону нагрівання:
Протягом 3 секунд натисніть та утримуйте натисненою панель,
що відповідає зоні, яку потрібно розділити. Або натисніть кнопку
«Pозділення зони» , яка з’явиться на дисплеї функцій керування.
Коли конфорка розділена, для кожної з окремих зон буде
встановлено однаковий рівень потужності.
Якщо усі обрані зони для готування не закриті посудом протягом
30 секунд, на дисплеї ліворуч з’являється щільна смужка. Повторно
активувати цю зону можна за допомогою команди «Додати
каструлю» на дисплеї, що розташований праворуч.
ВИБІР ДОДАТКОВОЇ ЗОНИ НАГРІВАННЯ
Додаткова зона нагрівання є зоною, в якій кілька конфорок
перекривають одна одну і можуть бути використані як одна конфорка.
6
UK
Посібник з експлуатації та монтажу
УВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ КОНФОРОК І НАЛАШТУВАННЯ
ПОТУЖНОСТІ
*
Щоб увімкнути конфорки:
1. Увімкніть варильну панель. Якщо чашка вже на місці, варильна
поверхня автоматично виявляє її. Для вибору потужності
оберіть рекомендовану зону
2. Розташуйте каструлю на обраній конфорці, переконавшись в
тому, що вона покриває одну або кілька відміток на поверхні
варильної панелі.
* У разі використання цього положення ви зможете скористатися
максимальною корисною потужністю.
Зверніть увагу: Не закривайте дисплей або повзункову сенсорну
панель приладдям. Якщо посуд перекриває один з дисплеїв, варильна
панель може функціонувати неправильно. На дисплеї, розташованому
праворуч, з’явиться повідомлення «ПЕРЕВІРТЕ СЕНСОРНУ ЗОНУ,
приберіть предмет протягом однієї хвилини». Приберіть предмет та
почекайте, доки повідомлення зникне. Якщо проблему не вирішено,
від’єднайте і знову приєднайте живлення варильної поверхні.
Біля конфорок, розташованих поблизу панелі керування, доцільно
зберігати каструлі та сковорідки за обмежувальними позначками
(враховуючи нижню частину сковорідки та верхню кромку, оскільки
вони мають тенденцію збільшуватися).
Це запобігає перегріванню сенсорної панелі. Під час приготування на
грилі або смаження за можливості використовуйте задні конфорки.
3. Виберіть конфорку або додаткову зону нагрівання на дисплеї,
розташованому ліворуч.
4. Встановіть потрібний рівень потужності, натискаючи або
проводячи пальцем горизонтально по повзунковій сенсорний
панелі.
Встановлений рівень потужності з’явиться на панелі вибраної
конфорки.
Для кожної конфорки передбачено широкий діапазон налаштувань
нагрівання, від «1» (мінімальна потужність) до «18» (максимальна
потужність).
За допомогою повзункової сенсорної панелі також можна вибрати
функцію швидкого нагрівання, яка на дисплеї позначена символом «P».
Зверніть увагу: Панель почне блимати, якщо каструля не підходить для
готування з використанням індукції, встановлена неправильно або має
розмір, що не відповідає обраній конфорці. Якщо прилад протягом
30 секунд не виявить каструлю, конфорка вимкнеться.
Щоб вимкнути конфорки:
Виберіть конфорку на дисплеї, розташованому ліворуч, і натисніть
кнопку «ВИМК.» у верхній частині повзункової сенсорної панелі.
Якщо конфорка ще гаряча, на відповідній панелі відображатиметься
індикатор залишкового тепла «H».
H
ДОДАТИ КАСТРУЛЮ
У разі використання конфорки, що складається з декількох зон,
каструлю можна розмістити в будь-якому місці активної зони. Варильна
панель автоматично розпізнає фактичне положення каструлі.
Якщо потрібно поставити додаткову каструлю на активну конфорку,
використовуйте команду «Додати каструлю»
, щоб варильна
панель могла виявити нову каструлю.
БЛОКУВАННЯ КНОПОК
Для запобігання випадкового увімкнення варильної панелі під час
чищення або для запобігання випадкової зміни параметрів під час
готування натисніть і утримуйте кнопку «Блокування кнопок»
.
протягом 3 секунд: Звуковий сигнал і сигнальна лампа вказуватимуть
на те, що ця функція була активована.
Всю панель керування буде заблоковано за винятком кнопки вимкнення.
Для повторного активування елементів управління знову натисніть
і утримуйте кнопку «Блокування кнопок»
протягом 3 секунд.
Сигнальна лампа згасне і варильна панель стане знову доступною
для використання.
ТАЙМЕР
Коли варильну панель вимкнено, дисплей, розташований праворуч,
можна використовувати як таймер.
Щоб активувати таймер:
1. Увімкніть варильну панель.
2. Натисніть на значок пісочного годинника , який з’явиться на
дисплеї функцій управління.
3. Встановіть час за допомогою кнопок «+»/»-».
4. Коли мине встановлений час, пролунає звуковий сигнал.
Щоб змінити налаштування таймера або вимкнути його:
1. Натисніть на значок пісочного годинника , який з’явиться на
дисплеї функцій управління.
2. За допомогою кнопок «+» і «-» заново встановіть потрібний час
або натисніть на кнопку «СТОП», щоб вимкнути таймер.
НАЛАШТУВАННЯ ЧАСУ ГОТУВАННЯ
Можна запрограмувати автоматичне вимкнення конфорок.
Щоб встановити час готування:
1. Виберіть конфорку і встановіть потрібний рівень потужності.
2. Натисніть на значок секундоміра , який з’явиться на дисплеї
функцій управління.
3. Встановіть час за допомогою кнопок «+»/»-».
4. Щойно вказаний на таймері час приготування мине, пролунає
звуковий сигнал і конфорка автоматично вимкнеться.
Щоб змінити налаштування таймера готування або
деактивувати його:
1. Виберіть активну конфорку
2. Натисніть на значок секундоміра , який з’явиться на дисплеї
функцій управління.
3. За допомогою кнопок «+» і «-» заново встановіть потрібний час
або натисніть на кнопку «СТОП», щоб скасувати налаштування
таймера готування.
Час готування можна встановити для кожної зони або додаткової
зони нагрівання , виконавши ті ж самі кроки.
7
Посібник з експлуатації та монтажу
CПЕЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ
6th SENSE
Кнопка «6th Sense» дозволяє користувачам скористатися рядом
спеціальних функцій:
•
Електронний Помічник
•
Chef Control
•
Flexifull
На розташованому праворуч дисплеї функцій керування можна
здійснювати навігацію між спеціальними функціями і вибирати
потрібні опції.
За допомогою стрілок
можна переглядати список доступних
опцій.
За допомогою кнопки
підтвердіть свій вибір, кнопка з подвійною
стрілкою
дозволяє повернутися до попереднього меню.
ЕЛЕКТРОННИЙ ПОМІЧНИК
Цей режим дозволяє вибрати одну з попередньо налаштованих
функцій, за допомогою яких можна якнайкраще приготувати цілий
ряд страв різних видів.
Варильна панель допомагає користувачеві, забезпечуючи ідеальне
нагрівання та підтримання температури каструлі. Також він надає
інструкції, які слід виконувати на різних етапах готування, щоб
досягти оптимальних результатів.
Щоб активувати функцію «Електронний Помічник»:
1. Натисніть кнопку «6thSense».
2. Виберіть пункт «Електронний Помічник» на дисплеї функцій
керування і підтвердіть свій вибір.
6TH SENSE MENU
Електронний Помічни
3. Виберіть категорію продукту, який плануєте приготувати і
підтвердіть свій вибір.
ОБЕРІТЬ КАТЕГОРІЮ ПРОДУКТА
Овочі
4. Виберіть спосіб приготування і підтвердіть свій вибір.
ОБЕРІТЬ РЕЖИМ ПРИГОТУВАННЯ
Смаження на грилі
Смаження на сковороді
Кип’ятіння
5. Виберіть умови готування і підтвердіть свій вибір.
ОБЕРІТЬ КОНСИСТЕНЦІЮ
Товстий
Тонкий
6. Розташуйте каструлю на відповідному місці, переконавшись в
тому, що вона покриває щонайменше дві відмітки на поверхні
варильної панелі.
Режим готування «Кава Мока» є єдиним режимом, який дозволяє
покривати лише одну відмітку.
Нижче наведено один з прикладів розташування набору приладдя.
8. На дисплеї, розташованому праворуч, з’являтимуться інструкції
(наприклад, «Додайте олію» або «Додайте продукт»). Наприкінці
кожного етапу користувач має підтвердити продовження
готування.
9. За необхідності в будь-який час можна змінити попередньо
встановлений рівень потужності за допомогою кнопок «+» і «-».
10. Коли приготування страви завершено, натисніть кнопку
«СТОП», щоб вимкнути конфорку. Якщо під час готування
використовувалося декілька зон, спочатку слід вибрати
конфорку, яку необхідно вимкнути.
Макарони
СТОП
Кип’ятіння
Зверніть увагу: Функцію «Електронний Помічник» можна активувати
навіть у разі, якщо одна або кілька конфорок вже увімкнені.
Щоб активувати функцію «Електронний Помічник» для більш
ніж однієї конфорки:
Після активування функції «Електронний Помічник» для першої
конфорки знову натисніть кнопку «6th Sense» і знову виконайте
процес активування для іншої конфорки. Не можна вибрати зони, які
вже є активними.
Зверніть увагу: З функцією «Електронний Помічник» можна застосовувати
до 6 зон за умови вибору відповідних рівнів потужності.
Зони не можна об’єднувати, щоб сформувати одну більшу зону.
Для традиційного готування з активованою функцією
«Електронний Помічник»:
Якщо функцію «Електронний Помічник» активовано, можна вибрати
конфорку, яку необхідно увімкнути, на дисплеї, розташованому
ліворуч, і встановити рівень потужності для цієї зони, перш ніж
продовжити використання приладу в звичайному режимі.
Параметри на вибір
КАТЕГОРІЯ ПРОДУКТУ
МЕТОД ГОТУВАННЯ
М'ясо
Приготування на грилі, смаження на сковороді,
кип’ятіння
Риба
Приготування на грилі, смаження на сковороді,
кип’ятіння
Овочі
Приготування на грилі, смаження на сковороді,
кип’ятіння
Соуси, підливи,
супи
Соуси (томатний соус, крем-супи, бешамель)
Супи (обсмаження, без попереднього розігріву)
Десерти
Заварний крем, Панна котта, плавлений шоколад,
млинці
Яйця
Яєчня, омлет, кип'ятіння (варені яйця, яйця, зварені
некруто), Фріттата, збовтана яєчня
Сир
Приготування на грилі, смаження на сковороді,
Фондю
Паста і рис
Кип'ятіння, смаження на сковороді, Різотто,
рисовий пудинг
Напої
Повільне кипіння (молоко), вода (кипіння, повільне
кипіння), кава Мока
Особливі
Кип’ятіння, приготування на грилі, смаження на
сковороді, повільне кипіння, плавлення
ОСНОВНІ МЕТОДИ ГОТУВАННЯ
(Кожен метод може включати додаткові опції)
7. Виберіть потрібну конфорку на дисплеї, розташованому
ліворуч. У вибраній зоні з’явиться символ «А». Доступні зони,
рекомендовані для розміщення посуду, з’являються на дисплеї.
8
ПЛАВЛЕННЯ
Для досягнення температури, що ідеально підходить для
розтоплення продукту і підтримання цього стану продукту без
UK
Посібник з експлуатації та монтажу
ризику пригоряння.
У разі використання цього способу ніжні продукти, такі як шоколад,
не пошкоджуються і не прилипають до каструлі.
Швидкість готування можна регулювати в будь-який час за допомогою
кнопок «+» і «-» на дисплеї, розташованому праворуч.
функція запрограмована таким чином, що відбувається автоматичне
вимикання, що дозволяє уникнути розливанню. При першому
використанні завжди перевіряйте дотримання вказаних умов.
Для досягнення оптимальних умов використовуйте цю функцію з
кавоварками, а також водою, що має кімнатну температуру.
ПОВІЛЬНЕ КИПІННЯ
Для повільного готування страв і для повільного випаровування
рідини з підтриманням стану продукту без ризику пригоряння. У
разі використання цього способу продукти не пошкоджуються і не
прилипають до каструлі.
Якість і тип каструлі може впливати на здійснення або час готування.
Швидкість готування можна регулювати в будь-який час за допомогою
кнопок «+» і «-» на дисплеї, розташованому праворуч.
* З цими функціями рекомендуємо застосовувати спеціальне
приладдя:
•
для кип’ятіння: WMF SKU: 07.7524.6380
•
для смаження на сковороді: WMF SKU: 05.7528.4021
•
для смаження на грилі: WMF SKU: 05.7650.4291
•
для приготування кави, Bialetti: MOKA INDUZIONE 3TZ ANTRACITE
КИП’ЯТІННЯ*
Для ефективного нагрівання води і попередження користувача,
коли вона починає кипіти, за допомогою звукового та візуального
сигналу. Очікуючи підтвердження від користувача, система
підтримує контрольоване повільне кипіння води, запобігаючи
розливанню і непродуктивним витратам енергії. Доки ця функція
активна, звуковий сигнал попереджає користувача, якщо каструля
порожня (без води) або якщо вода повністю випарена.
Швидкість готування можна регулювати в будь-який час за
допомогою кнопок «+» і «-» на дисплеї, розташованому праворуч.
Додавайте сіль лише тоді, коли пролунає попередження про кипіння.
СМАЖЕННЯ НА СКОВОРОДІ*
Для попереднього нагрівання або підтримання температури
порожньої каструлі або сковороди. Звуковий та візуальний сигнал
вказують на те, що досягнута ідеальна температура для продукту,
доданого до каструлі або сковороди. Очікуючи підтвердження від
користувача, система здійснює контрольоване нагрівання приладдя,
запобігаючи досягнення температури пошкодження каструлі і
уникаючи непродуктивних втрат енергії.
Для досягнення оптимальних умов використовуйте цю функцію з
каструлями і підтримуйте кімнатну температуру.
Швидкість готування можна регулювати в будь-який час за допомогою
кнопок «+» і «-» на дисплеї, розташованому праворуч.
З цією функцією слід застосовувати спеціальне приладдя.
Не використовуйте кришку для захисту від бризок, для цього
рекомендується застосовувати бризговики.
Рекомендується використовувати олії, які придатні для смаження
під час готування з використанням цієї функції, такі як рослинні
масла з насіння різних типів. У разі використання різних олій завжди
будьте особливо обережними, контролюючи процес готування під
час першого використання.
ГРИЛЬ*
Ця функція дозволяє домогтися оптимального приготування продуктів
на грилі ряду відповідно до їх товщини. Коли для доданого продукту
буде досягнута ідеальна температура, варильна панель видасть
звуковий сигнал. Потім, протягом приготування, варильна панель
стабілізує температуру і підтримуватиме її на постійному рівні. Коли
користувач підтвердить, що продукт доданий, починається готування.
Рекомендується підготувати продукт під час стадії нагрівання і
додати його, як тільки пролунає звуковий сигнал.
Для досягнення оптимальних умов використовуйте цю функцію з
каструлями і підтримуйте кімнатну температуру.
Швидкість готування можна регулювати в будь-який час за допомогою
кнопок «+» і «-» на дисплеї, розташованому праворуч.
Якщо ви не використовуєте решітку, призначену для цієї мети, будьте
особливо обережними при першому використанні функції гриля,
оскільки якість основи може впливати на час нагрівання. Приладдя
з дуже тонкою основою може досягати дуже високих температур
протягом короткого часу.
MOKA*
Ця функція дозволяє автоматично нагрівати конфорку для кавоварки
«Кава Мока». Цикл нагрівання можна активувати, вибравши цю
функцію в меню, звуковий сигнал пролунає, коли кава буде готова. Ця
Зверніть увагу: Для оптимального функціонування варильної панелі не
переміщуйте каструлю або сковороду протягом першої хвилини нагрівання.
CHEF CONTROL
Ця функція розділює варильну панель на чотири конфорки, активуючи
їх одночасно з попередньо встановленим рівнем потужності. Це
дозволяє переміщувати каструлі з однієї зони в іншу для забезпечення
можливості продовження готування за різних температур.
Щоб активувати функцію «Chef Control»:
1. Встановіть каструлю на відповідне місце.
2. Натисніть кнопку «6th Sense».
3. Виберіть пункт «Chef Control» на дисплеї функцій керування і
підтвердіть свій вибір.
6TH SENSE MENU
Chef Control
4. На дисплеї, розташованому ліворуч, з’являться чотири панелі
конфорки з вказанням відповідного рівня потужності (низький,
середній, високий).
5. Якщо необхідно додати більше каструль, використайте команду
«Додати каструлю»
.
6. Для виходу з цієї функції натисніть кнопку «СТОП».
CHEF CONTROL
Розташуйте посуд
СТОП
Щоб змінити потужність конфорки:
1. Виберіть конфорку.
2. Виберіть потрібний рівень потужності, проводячи пальцем уздовж
повзункової сенсорної панелі, яка залишатиметься видимою
протягом 30 секунд.
3. На дисплеї знову з’явиться слово, що відповідає вибраному рівню
потужності (низький, середній, високий).
Зверніть увагу: Змінені налаштування будуть зберігатися, поки їх знову
не змінить або поки їх не скине користувач.
FLEXIFULL
Це дозволяє об’єднати чотири зони для використання в якості однієї
конфорки.
Щоб активувати функцію «Flexifull»:
1. Встановіть каструлю на відповідне місце.
2. Натисніть кнопку «6th Sense».
3. Виберіть пункт «Flexifull» на дисплеї функцій керування і
підтвердіть свій вибір.
6TH SENSE MENU
Flexifull
4. Встановіть потрібний рівень потужності за допомогою повзункової
сенсорної панелі. Встановлений рівень потужності з’явиться на
дисплеї, що розташований ліворуч.
5. Якщо необхідно додати більше каструль, використайте команду
«Додати каструлю»
.
9
Посібник з експлуатації та монтажу
6. Для виходу з цієї функції натисніть кнопку «СТОП».
FLEXIFULL
Розташуйте посуд
СТОП
ІНДИКАТОРИ
ІНДИКАТОР ЗАЛИШКОВОГО ТЕПЛА
Якщо на одній з панелей дисплею вибору конфорки відображається
символ «H», це означає, що відповідна конфорка ще гаряча. Коли
конфорка охолоне, символ «H» згасне.
ТАБЛИЦЯ ПРИГОТУВАННЯ
РІВЕНЬ ПОТУЖНОСТІ
Макс. налаштування
нагрівання
P
14 - 18
10 - 14
5-9
ТИП ГОТУВАННЯ
Швидке нагрівання
10
Off
З вказанням досвіду і особливостей готування
Ідеально підходить для різкого підвищення температури страви для
швидкого кип’ятіння (води) або швидкого нагрівання рідин.
Смаження, кип’ятіння
Ідеально підходить для підрум’янювання, початку приготування, смаження
продуктів глибокої заморозки, швидкого доведення рідин до стану кипіння.
Обсмаження, тушкування,
кип’ятіння, приготування
на грилі
Ідеально підходить для пасерування, підтримання інтенсивного кипіння,
готування та приготування на грилю.
Обсмаження, варіння,
тушкування, приготування
на грилі
Ідеально підходить для пасерування, підтримання повільного кипіння,
варіння та приготування на грилю, а також для підігрівання приладдя.
Варіння, тушкування,
пасерування, приготування
на грилі, уварювання до
кремоподібного стану
Ідеально підходить для тушкування, підтримання повільного кипіння,
варіння та приготування на грилю (протягом тривалого часу).
Варіння, повільне кип’ятіння,
згущення, розшарування
Ідеально підходить для страв повільного готування (рис, соуси, печеня, риба)
з використанням рідин (вода, вино, бульйон, молоко) і для розварювання
макаронних страв.
Ідеально підходить для страв повільного готування (кількістю до 1 л: рис,
соуси, печеня, риба), з використанням рідин (вода, вино, бульйон, молоко).
Топлення, розморожування
Ідеально підходить для пом'якшення масла, повільного топлення шоколаду,
розморожування дрібних продуктів.
Підтримання страви теплою,
розварювання різотто
Ідеально підходить для підтримання невеликих порцій щойно приготованої
страви або страв перед подаванням на стіл теплими або для
розварювання ризотто
1-4
Нульова
потужність
РЕКОМЕНДОВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ
-
Варильна панель в режимі очікування або вимкнута (після готування можлива
наявність залишкового тепла, про що свідчить літера «Н» на дисплеї).
UK
Посібник з експлуатації та монтажу
ОБСЛУГОВУВАННЯ І ОЧИЩЕННЯ
!
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
•
Ніколи не застосовуйте пристрої чищення паром.
•
Перед очищенням приладу переконайтеся, що конфорки вимкнуто, а ідентифікатор остаточного тепловиділення
(“H“) не світиться.
Важливо:
•
Не використовуйте металеві скребки або абразивні губки,
оскільки вони можуть пошкодити скло.
•
Після кожного використання очищуйте варильну панель (коли
вона охолоне) від плям та залишків їжі.
•
Цукор або продукти з високим вмістом цукру можуть
пошкоджувати поверхню варильної панелі, тому їх слід негайно
видаляти.
•
Сіль, цукор і пісок можуть подряпати скляну поверхню.
•
Використовуйте м’яку ганчірку, кухонну серветку, що вбирає
вологу, або спеціальний засіб чищення для варильної панелі
(дотримуйтесь інструкцій виробника).
•
Пролита на конфорки рідина може спричинити вібрацію та
зсування посуду.
•
Після чищення ретельно висушуйте варильну панель.
Якщо на склі є логотип iXelium™, варильну панель оброблено з
використанням технології iXelium™, що є ексклюзивною технологією
обробки від компанії Whirlpool, яка забезпечує ідеальне очищення і
дозволяє довше зберігати поверхню блискучою.
Щоб очистити варильні панелі iXelium™, дотримуйтесь наступних
рекомендацій:
•
Використовуйте м’яку тканину (найкраще - мікрофібру), зволожену
водою або звичайним засобом для миття скла.
•
Для досягнення найкращих результатів на декілька хвилин
залишайте зволожену тканину на скляній поверхні варильної
панелі.
ПОСІБНИК З УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
•
•
•
Перевірте, чи не перекрито постачання живлення.
Якщо не вдається вимкнути варильну панель після використання,
від’єднайте її від джерела живлення.
Якщо на дисплеї відображаються цифри та букви після
ввімкнення варильної панелі, перегляньте інструкції в таблиці
нижче.
Зверніть увагу: Наявність залишків води, пролитої з каструль рідини
чи інших об’єктів на кнопках варильної панелі може спричинити
випадкове увімкнення або вимкнення функції блокування доступу
до панелі керування.
Код помилки
Опис
Можливі причини
Догляд
C81, C82
Панель керування вимикається
через надзвичайно високу
внутрішню температуру.
Внутрішня температура
електронних частин панелі
зависока.
Перш ніж знову використовувати
варильну панель, зачекайте,
поки вона вихолоне.
F02, F04
Неправильна напруга
підключення.
Датчик виявляє розбіжність у
напрузі приладу та джерела
живлення.
Від’єднайте варильну панель
від джерела живлення та
перевірте підключення до
електромережі.
F01, F06, F12, F13,
F25, F34, F35, F36,
F37, F41, F47, F58, F61,
F76
Від’єднайте варильну поверхню від джерела живлення. Зачекайте кілька секунд, потім знову підключіть
варильну панель до електромережі.
Якщо проблема залишилася, зателефонуйте до сервісного центру і повідомте код помилки, який
відображається на дисплеї.
ЗВУКИ, ЯКІ ПРИЛАД ВИРОБЛЯЄ ПІД ЧАС ФУНКЦІОНУВАННЯ
Варильні панелі під час звичайного функціонування можуть шуміти.
На етапі розпізнавання каструлі з варильної панелі чути звук клацання,
а під час готування можна почути шипіння або потріскування. Шипіння
і потріскування утворюються у каструлях завдяки специфічним
особливостям використовуваного в них дна (наприклад, коли дно
виконане з декількох шарів матеріалу, або є нерівним). Виникнення
шумів може залежати від використовуваного приладдя, а також
кількості продукту, який вони містять. Такі звуки не є ознакою будьякої несправності.
11
Посібник з експлуатації та монтажу
ПІДТВЕРДЖЕНЕ ГОТУВАННЯ
Наведена нижче таблиця створена спеціально для можливості
перевірки наших виробів контролюючими органами.
Підтверджене готування
Положення для підтвердженого готування
Розподілення тепла, тест «Млинці» відп. до
EN 60350-2 §7.3
Ефективність нагрівання, тест «Картопля фрі» відп. до
EN 60350-2 §7.4
Плавлення і підтримання тепла, «шоколад»
Повільне кип'ятіння, «рисовий пудинг»
ЕКО-ДИЗАЙН: Цей тест проводили відповідно до правил, вибираючи всі конфорки на варильній панелі для формування єдиної зони
або з використанням функції Flexifull.
ПІСЛЯПРОДАЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
ПЕРШ НІЖ ЗВЕРТАТИСЯ ДО ЦЕНТРУ ПІСЛЯПРОДАЖНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ, ВИКОНАЙТЕ НАВЕДЕНІ НИЖЧЕ ДІЇ:
1. Перевірте, чи можна вирішити проблему самостійно за
допомогою порад, наведених у розділі ПОСІБНИК ІЗ УСУНЕННЯ
НЕСПРАВНОСТЕЙ.
2. Вимкніть прилад і знову увімкніть його, щоб перевірити, чи
несправність залишається.
•
сервісний номер (номер після слова Service на паспортній
табличці). Сервісний номер також вказано в гарантійному
талоні;
ЯКЩО ПІСЛЯ ВИЩЕВКАЗАНОЇ ПЕРЕВІРКИ НЕСПРАВНІСТЬ
НЕ ЗНИКНЕ, ЗВЕРНІТЬСЯ ДО НАЙБЛИЖЧОГО ЦЕНТРУ
ПІСЛЯПРОДАЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ.
Щоб отримати допомогу, зверніться за номером, що вказаний
у гарантійному талоні, або дотримуйтесь інструкцій на сайті
www‌.‌whirlpool‌.‌eu.
•
•
повна адреса вашого місця проживання;
ваш номер телефону.
Під час зв'язку з нашим Сервісом післяпродажного обслуговування
завжди уточнюйте::
•
короткий опис несправності;
•
тип і точну модель приладу;
Type: XXX
Mod.: XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Made in X
12
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
01
XXXX XXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX XXXX XXXXX
Якщо потрібен ремонт, зверніться в авторизований центр
післяпродажного обслуговування (щоб гарантувати, що будуть
використані оригінальні запчастини та ремонт буде виконано
правильно).
У випадку встановлення продукту врівень зверніться до центру
післяпродажного обслуговування, щоб отримати монтажний набір
гвинтів 4801 211 00112.
860 mm
4 mm
510 mm
A
53 mm
A
R = Min. 6.5mm
Max. 8mm
483 mm
832 mm
6mm
0
0
490 + 2 mm
863 + 2 mm
R = 11.5mm
R = 11.5 mm
0
840 + 2 mm
0
513 + 2 mm
Min. 50 mm
0
840 + 2 mm
2 x kit 4801 211 00112
0
R = Min. 6.5 mm
Max. 8 mm
490 + 2 mm
65mm
min. 45mm
min. 20mm
60mm
100mm
15mm
min. 5mm
min. 550mm
min. 20mm
60mm
min. 20mm
min. 5mm
min. 45mm
min. 550mm
min. 20mm
13
x4
1
2
x4
2mm
3
2
1
x4
14
90°C
220-240V~
220-240V~
380-415V 3 N~
380-415V 2 N~
AU-UK-IRL
220-240V3~
BE
230V 2 Phase 2N~
R
S
T
=E
N
NL
black-nero-negro-preto-μαύροσ-must-melns-juodas-czarny-schwarz-noir-zwart-negru
черно-црн-črna-crno-черный-чорний-қара-černá-čierna-fekete-svart-musta-svart-sort
siyah-dubh
brown-marrone-marrón-marrom-καφέ-pruun-brūns-rudas-brązowy-braunen-brun-bruin
maro-кафяв-браон-rjava-smeđ-коричневый-коричневий-қоңыр-hnědý-hnedý-barna
brunt-ruskea-brunt-brun-kahverengi-donn
blue (gray)-blu (grigio)-azul (gris)-azul (cinza)-μπλε (γκρι)-sinine (hall)-zila (pelēka)
mėlyna(pilkas)-niebieski (szary)-blau (grau)-bleu (gris)-blauw (grijs)-albastru (gri)
синьо (сиво)-плава (сива)-modro(sivo)-plava (siva)-синий (серый)-синій (сірий)
көк (сұр)-modrý (šedá)-modrý(sivá)-kék (szürke)-blå (grå)-sininen (harmaa)-blå (grå)
blåt (gråt)-mavi (gri)-gorm (liath)
yellow/green-giallo/verde-amarillo/verde-amarelo/verdeκίτρινο/πράσινο-kollane/roheline
dzeltens/zaļš-geltona/žalia-żółty/zielony-gelb/grün-jaune/vert-geel/groen-galben/verde
жълто/зелено-жуто/зелена-rumeno/zeleno-žuto/zelena-желтый/зеленый-gul/grønn
жовтий/зелений-жасыл/сары-žlutá/zelená-žltá/zelená-sárga/zöld-keltainen/vihreä
gul/grön-gul/grøn-sarı/yeşil-buí/glas
blue-blu-azul-azul-μπλε-sinine-zila-mėlyna-niebieski-blau-bleu-blauw-albastru-синьо
плава-modro-plava-синий-синій-көк-modrý-modrý-kék-blå-sininen-blå-blåt-mavi-gorm
400011390233
15
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising