Whirlpool | RI 360 C | Instruction for Use | Whirlpool RI 360 C User guide

Whirlpool RI 360 C User guide
RI 360 C
ՀԱՅԵՐԵՆ
Ցուցումներ օգտագործման համար
Էջ 2
1
ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
ԿԱՐԵՎՈՐ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ
ՆԱԽՔԱՆ ԱՊԱԿՅԱ-ԿԵՐԱՄԻԿԱՅԻՑ ՍԱԼԻԿԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ
ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ
ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒՄՆԵՐ
ԷՆԵՐԳԱԽՆԱՅՈՂՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ
ՊԱՀՊԱՆԵԼ ՄԻՋԱՎԱՅՐԸ
ԱՊԱԿՅԱ-ԿԵՐԱՄԻԿԱՅԻՑ ՍԱԼԻԿԻ ԽՆԱՄՔԸ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ
ԱՆՍԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ
ՎԱՃԱՌՎԱԾ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԹԵՐԹԻԿ
2
ԿԱՐԵՎՈՐ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ
ՁԵՐ ԵՎ ՄՅՈՒՍՆԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ նյութեր մինչև բոլոր բաղադրիչների բավականաչափ սառելը:
• Չի կարելի դնել դյուրավառ նյութեր սարքավորման վրա կամ
ՇԱՏ ԿԱՐԵՎՈՐ Է
դրա կողքին:
Այս ձեռնարկը և սարքն ինքնին տրամադրում են կարևոր
անվտանգության հաղորդագրություններ` բոլոր ժամանակներում
կարդալու և դիտարկելու համար:
ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ.
Անվտանգությանը վերաբերող բոլոր հաղորդագրությունները
նշում են պոտենցիալ ռիսկը, և ցույց են տալիս ինչպես
նվազեցնել սարքավորման ոչ ճիշտ օգտագործման արդյունքում
առաջացած վնասվածք ստանալու և էլեկտրահարվելու ռիսկը:
Համոզվեք, արդյոք համապատասխանում է հետևյալը.
• Սարքավորումը պետք է անջատել էլեկտրամատակարարումից
նախքան տեղադրման որևէ աշխատանք իրականացնելը:
• Տեղադրումը և պահպանումը պետք է իրականացվի
որակավորված տեխնիկի կողմից` արտադրողի ցուցումների
և պարտադիր տեղի անվտանգության կանոնների համաձայն:
Չի կարելի վերանորոգել կամ փոխել սարքի որևէ մաս, եթե
տվյալ արտադրանքի ձեռնարկում նշված չէ:
• Սարքավորումը պետք է հողանցվի:
• Գլխավոր էլեկտրամատակարարմանը միացնելու համար
հոսանքի մալուխը պետք է բավականաչափ երկար լինի
սարքավորումը միացնելու համար:
• Որպեսզի տեղադրումը համապատասխանի ընթացիկ
անվտանգության կանոնակարգերին` անհրաժեշտ է օգտագործել
մինիմում 3 մմ շփման բացով եռաթև անջատիչ:
• Չի կարելի օգտագործել բազմաթիվ վարդակներ կամ
երկարացման լարեր:
• Չի կարելի քաշել սարքավորման հոսանքի մալուխը:
• Էլեկտրական բաղադրիչները չպետք է հասանելի լինեն
օգտագործողին տեղադրելուց հետո:
• Սարքավորումը նախագծված է միայն կենցաղային
օգտագործման` մթերք պատրաստելու համար: Այլ օգտագործում
չի թույլատրվում (օր.` տաքացնել սենյակները): Արտադրողը
որևէ պատասխանատվություն չի կրում ոչ պատշաճ
օգտագործման կամ վերահսկողության սխալ նշանակման
համար:
• Սարքավորումը և դրա պարագաները տաքանում են
օգտագործման ժամանակ: Պետք է անել այնպես, որպեսզի
խուսափեք տաքացած մասերին դիպչելուց: 8 տարեկանից
փոքր երեխաներին չպետք է թույլ տալ մոտենալ առանց
հսկողության:
• Հասանելի մասերը կարող են շատ տաքանալ օգտագործման
ժամանակ: Փոքր երեխաներին պետք է հեռու պահել
սարքավորումից և հսկել, որպեսզի նրանք չխաղան դրա հետ:
• Չի կարելի դիպչել սարքավորման տաք էլեմենտներին
օգտագործման ընթացքում և դրանից հետո: Չի կարելի թույլ
տալ, որ սարքավորմանը դիպչի կտոր կամ այլ դյուրավառ
• Տաքացած ձեթից և յուղից հեշտորեն կրակ է բռնկվում: Եղեք
ուշադիր յուղով և ձեթով հարուստ մթերքներ պատրաստելիս:
• Այս սարքը կարող են օգտագործել ֆիզիկական,զգայական
և մտավոր սահմանափակումներ ունեցող կամ փորձ և
գիտելիքներ չունեցող 8 և ավել տարեկան երեխաները և
անձինք, եթե նրանք ստացել են սարքի անվտանգ օգտագործման
համապատասխան հրահանգներ և ցուցումներ, ինչպես նաև
տեղյակ են հնարավոր վտանգների մասին:
• Եթե մակերեսը ճաքած է, անջատեք սարքավորումը, որպեսզի
խուսափեք էլեկտրահարվելուց:
• Այս սարքավորումը նախատեսված չէ արտաքին ժամանակաչափի
կամ հեռակառավարվող համակարգի միջոցով գործարկելու
համար:
• Յուղով և ձեթով պատրաստման գործընթացն առանց
հսկողության թողնելը կարող է վտանգավոր լինել և կրակ
առաջացնել: ԵՐԲԵՔ չփորձեք մարել կրակը ջրով, այլ`
անջատեք սարքավորումը, իսկ հետո ծածկեք կրակը օր.`
կափարիչով կամ կրակի համար նախատեսված ծածկոցով:
Հրդեհի վտանգ. չի կարելի առարկաներ դնել պատրաստման
համար նախատեսված մակերեսներին:
• Չի կարելի օգտագործել գոլորշիով մաքրիչներ:
• Մետաղական առարկաները, ինչպիսիք են դանակները,
պատառաքաղները, գդալները և կափարիչները չպետք է դնել
սալօջախի մակերեսին, քանի որ դրանք կարող են տաքանալ:
3
ՆԱԽՔԱՆ ԱՊԱԿՅԱ-ԿԵՐԱՄԻԿԱՅԻՑ ՍԱԼԻԿԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ
• Ձեր սալօջախից առավելագույն արդյունք ստանալու համար, անհրաժեշտ է մանրամասն
կարդալ այս ցուցումները և պահել դրանք հետագա օգտագործման համար:
ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ
ϿцювсШц
АхЭлл
Վառարանի սալիկ
• Սալիկի վերին մասը պետք է տեղադրվի աշխատող վերնամասից 20 մմ և 50 մմ
խորությամբ:
• Սալիկի վերնամասի և վառարանի միջև ոչինչ չպետք է լինի (խաչվող ռելսեր,
բրաներ և այլն):
• Ապակե-կերամիկայից սալիկի ներքևի մասի և պահարանի կամ բաժանող
վահանակի միջև հեռավորությունը պետք է առնվազն 20 մմ լինի:
• Եթե սալիկը պետք է տեղադրվի սյունին մոտ, առնվազն 100մմ հեռավորություն
թողեք սալիկի ծայրից մինչև սյունը:
• Աշխատող վերնամասից բացվածք արեք՝ հաշվի առնելով արտադրանքի նկարագրության
թերթիկում նշված չափերը:
• Սալիկին տեղադրեք մատակարված մեկուսիչը (եթե այն արդեն տեղադրված չէ) մակերեսը
մաքրելուց հետո:
АхЭлл
нхЭлл
1
Կարևոր է
Որպեսզի կանխվի էլեկտրական լարերի գերտաքացումը և դրա հետևանքով դրանց վնասումը,
խորհուրդ է տրվում հետևյալը՝
• Չի կարելի սալօջախը դնել աման լվանալու մեքենայի կամ լվացքի մեքենայի
վերևում, որպեսզի էլեկտրական սխեմաները շփման մեջ չմտնեն գոլորշու կամ
խոնավության հետ, քանի որ կարող են վնասել դրանց:
Եթե վառարանը (մեր վառարանների շարքից) տեղադրված է պատրաստման վերնամասի
ներքևում, համոզվեք, որ այն ունի սառեցման համակարգ: Եթե էլեկտրական լարերի
ջերմաստիճանը գերազանցի առավելագույն թույլատրելի ջերմաստիճանը, սալիկը ավտոմատ
կանջատվի: այս դեպքում, սպասեք մի քանի վայրկյան մինչև էլեկտրական լարերի ներքին
ջերմաստիճանը հասնի տանելի մակարդակի,որի դեպքում հնարավոր կլինի կրկին միացնել
սալիկը:
• Օգտագործելուց հետո սալիկը անջատեք:
2
3
4
ϻутювлШф
ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒՄՆԵՐ
Էլեկտրական միացումը պետք է իրականացվի նախքան սարքը էներգիայի մատակարարման
աղբյուրին միացնելը: Սարքը պետք է տեղադրվի որակավորված էլեկտրիկի կողմից, ով
ամբողջությամբ գիտի ընթացիկ անվտանգության և տեղադրման կանոնակարգերը: Հատկապես,
տեղադրումը պետք է իրականացվի տեղական էլեկտրաէներգիայի մատակարարման կանոնների
համաձայն: Համոզվեք, որ սարքի արժեքների վահանակում նշված հոսանքի լարումը
համապատասխանում է հոսանքի աղբյուրի լարմանը: Ըստ կանոնակարգերի` սարքը պետք
է հողանցվի: օգտագործեք միայն համապատասխան չափի կոնդուկտորներ (ներառյալ հողի
կոնդուկտոր): Արտադրողը որևէ պատասխանատվություն չի կրում մարդկանց, կենդանիների
կամ սեփականությանը հասցված վնասի համար` կանոնակարգերը չդիտարկելու դեպքում, որոնք
ներկայացված են այս գլխում: Էլեկտրականության միացման համար օգտագործեք H05RR-F
մալուխ, (ինչպես նշված է ներքևի աղյուսակում):
Հոսանքի մատակարարման լարում
ЊШйпчЫврнЬч
ОШнШж[рШъ
Иa
[лл²
Иa
[лл² лвШмнϻхфцчШгвШ
Иa
[лл²
И1a
[лл²
И1a
[лл²
Միացրեք սարքավորումը հոսանքի մատակարարմանը` մինիմումը 3 մմ շփման բացով
բազմաբևեռ անջատիչով:
Ուշադրություն. հոսանքի մատակարարման մալուխը պետք է բավականաչափ երկար լինի,
որպեսզի հնարավոր լինի սալիկը հեռացնել աշխատող վերնամասից խուսափելու համար
վնասվածքներից և գերտաքացումի հիմքի հետ շփման արդյունքում:
Միացում տերմինալ բլոկին
Ծանուցում. դեղին/կանաչ հողանցման լարըպետք է միացվի նշանով տերմինալին և պետք
է ավելի երկար լինի, քան մյուս լարերը:
• Հոսանքի մատակարարման մալուխից հեռացրեք մոտ 70 մմ մալուխի պատյանը (B):
• Մաքրեք լարերի մոտավորապես 10 մմ թաղանթը: Հոսանքի մատակարարման մալուխը
տեղադրեք մալուխի մամլիչի մեջ և լարերը միացրեք տերմինալ բլոկին (ինչպես նշված
է գծագրում):
• Պաշտպանեք հոսանքի մատակարարման մալուխը (B) մալուխի մամլիչի միջոցով:
• Տերմինալի խուցը ծածկեք կափարիչով (A)՝ ամրացնելով այն տրամադրված պտուտակով:
• Էլեկտրական միաումից հետո,հարմարացրեք սալիկը վերևից և կախեք այն հենման
զսպանակներից, ինչպես ներկայացված է նկարում:
ԷՆԵՐԳԱԽՆԱՅՈՂՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ
• Օգտագործել պատրաստման գոտուն համապատասխան տրամագծով կաթսաներ և թավաներ:
• Օգտագործել միայն հարթ հատակով կաթսաներ և թավաներ:
• Եթե հնարավոր է, ապա պատրաստման ընթացքում կաթսայի կափարիչները պահել դրանց
վրա:
• Բանջարեղենը և կարտոֆիլը պատրաստեք քիչ ջրով` պատրաստման ժամանակը կրճատելու
համար:
• Օգտագործել ճնշումային կաթսա, ավելի շատ էներգիա և ժամանակ խնայելու համար:
NO!
5
ՊԱՀՊԱՆԵԼ ՄԻՋԱՎԱՅՐԸ
1. Փաթեթավորում
• Փաթեթավորման նյութը հնարավոր է 100% վերամշակել, ինչպես հաստատում է
վերամշակման նշանը:
.
2. Արտադրանքներ
- Այս սարքը համապատասխանում է Էլեկտրական և Էլեկտրոնային Սարքավորումների
Թափոնների վերաբերյալ 2012/19/ԵՄ Եվրոպական սզբունքին: Համոզվելով, որ արտադրանքի
հեռացումը կատարվել է ճիշտ կերպով, դրանով օգնած կլինեք կանխելու պոտենցիալ
բացասական հետևանքները շրջակա միջավայրի և մարդու առողջության վրա:
Արտադրանքի վրա կամ կից փաստաթղթերում նշված նշանը ցույց է տալիս, որ այս
սարքավորումը պետք չէ դեն նետել որպես կենցաղային աղբ. Փոխարենը այն պետք է
հանձնվի սարքի հավաքման կետ էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքերի վերամշակման
համար: - Հեռացումը պետք է իրականցավի թափոնների հեռացման վերաբերյալ տեղական
բնապահպանական կանոնակարգի համաձայն: Այս արտադրանքի վերանորոգման և
վերամշակման վերաբերյալ ինֆորմացիա ստանալու համար անհրաժեշտ է կապ հաստատել
տեղի իրավասու գրասենյակի կամ Ձեր տեղամասի կենցաղային աղբի հավաքման ծառայության
հետ կամ դիմել այն խանութը որտեղից գնել եք սարքավորումը:
Համապատասխանության Հայտարարագիր CE
• Այս սալիկը կարող է մթերքին դիպչել և համապատասխանում ԵՄ 1935/ 2004
Կանոնակարգին:
• Այս սարքերը նախատեսված են միայն որպես պատրաստման սարքերի համար: Սարքերի
օգտագործումը ցանկացած այլ նպատակով (օրինակ սենյակի ջեռուցման համար) ճիշտ չէ
և պոտեցյալ վտանգ է ներկայացնում:
• Սարքերը նախագծվել, ստեղծվել և վաճառվել են համապատասխան՝
• ՝- «Ցածր լարման» ՈՒղեցույցի 2006/95/ԵԽ անվտանգության նպատակների (որը
փոխարինում է 73/23/ԵՏՀ-ին և հետագա փոփոխություններին);
• - «EMC» 2004/108/ԵՀ ՈՒղեցույցի պաշտպանության պահանջների:
ԱՊԱԿՅԱ-ԿԵՐԱՄԻԿԱՅԻՑ ՍԱԼԻԿԻ ԽՆԱՄՔԸ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ
Յուրաքանչյուր օգտագործումից հետո մաքրեք սալիկը,երբ այն սառն է: Այն կկանխի կեղտի
կուտակումը և կհեշտացնի մաքրելը:
Կարևոր է` խուսափեք ջրի ուժեղ ճնշմամբ կամ շիթերով մաքրման սարքից:
• Օգտագործեք մաքուր կտոր, ներծծող խոհանոցային անձեռոցիկներ և լվանալու հեղուկ կամ
ապակե-կերամիկայից իրերի հատուկ մաքրող նյութ:
• Հեռացրեք կուտակված կեղտը հատուկ քերիչ գործիքով (եթե տրամադրվել է) և հատուկ
մաքրող նյութերով:
• Թափված մթերքը պետք է մաքրվի նախքան այն կկուտակվի ապակե-կերամիկայից մակերեսին:
• Շաքարավազի մեծ պարունակությամբ մթերքները (շաքարով և կարագով պատրաստված
քաղցրավենիք,մրգահյութ, ջեմ և այլն), որոնք պատրաստման ընթացքում եռում են կամ
դուրս թռած շաքարի ավելցուկները պետք է անմիջապես հեռացվեն քերիչով:
• Չի կարելի կիրառել հղկող նյութեր, սպիտակեցնող նյութ, վառարանի մաքրման սպրեյ կամ
կաթսայի քերիչներ:
Սալիկը պետք է պարբերաբար մշակել հատուկ ապակե-կերամիկայից սալիկների համար լավ
ապրանքանիշի պաշտպանիչ վաքսով:
ԱՆՍԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ
Սալիկը չի աշխատում
• Կառավարման կոճակները սեղմելիս, արդյոք հետևել եք կից «Արտադրանքի Նկարագրության
Թերթիկում» «Սալիկի օգտագործում» բաժնի ցուցումներին:
• Արդյո՞ք հոսանքի խափանում կա:
• Արդյոք մաքրելուց հետո մանրակրկիտ չորացրել եք սալօջախը:
1. Եթե պատրաստման գոտին ընտրվել է և էկրանին հայտվում է «F» կամ «ER», որին
հաջորդում է թիվ,ապա կապվեք Վաճառված ապրանքների սպասարկման կենտրոն և
տեղեցրեք նրանց:
-- Մինչ դեռ «F03» կամ «ER03» հաղորդագրությունը նշանակում է, որ վերահսկման
տարածքը սխալ է մաքրվել:
-- Խնդրի լուծման համար հետևեք Ապակե-կերամիկայից սալիկի մաքրում և պահպանում
պարբերության ցուցումներին:
2. Եթե սալիկը ինտեսիվ օգտագործումից հետո չի աշխատում, ապա սալիկի ներքին
ջերմաստիճանը չափազանց բարձր է: Սպասեք մի քանի րոպե մինչև սալիկը սառչի:
ՎԱՃԱՌՎԱԾ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
Նախքան Վաճառված Ապրանքերի Սպասարկման Կենտրոնի հետ կապ հաստատելը.
1. Փորձեք լուծել խնդիրը (տես «Խնդիրների վերացման Ուղեցույցը»):
2. Անջատեք վառարանը և նորից միացրեք այն, տեսնելու արդյոք խնդիրը վերացել է
Եթե վերը նշված ստուգումներից հետո խնդիրը դեռ առկա է, ապա կապ հաստատեք
մոտակա Վաճառված Ապրանքների Սպասարկման Ծառայության հետ:
Խնդրում ենք տրամադրել • Խնդրի կարճ նկարագրությունը:
• վառարանի տեսակը և ճշգրիտ մոդելը,
• ծառայության համարը (այն համարը, որը գրված է “Service” (Ծառայություն) բառից
հետո` տեխնիկական տվյալների վահանակի վրա ), որը գտնվում է սալիկի ներքևում կամ
Արտադրանքի Նկարագրության Թերթիկի վար:
• Ձեր ամբողջական հասցեն և հեռախոսահամարը: Եթե վերանորոգման կարիք կա, խնդրում
6
են կապվել պատասխանատու Վաճառված ապրանքների սպասարկման, ինչպես նշված
է երաշխիքում: Այն դեպքում, եթե գործողությունը կամ վերանորոգումը իրականցվում է
չլիազորված տեխնիկի կողմից, միշտ պահանջեք իրականացված աշխատանքի վավերացում
և պնդեք, որ օրիգինալ պահեստամասեր օգտագործվեն: Այս հրահանգներին չհետևելու
դեպքում վտանգվում է ապրանքի անվտանգությունը և որակը:
ӿԞԝӿԂԞӿԔԢԉԔԍӿԞӿԁԞԖԠԇԓӿԔԇԃԞԇԉԍ
2
3
ІпщфШчиШжсШцчШфцлШнЪпцвÉ
ІпщфШчиШжсШцчШфцлШнЪпцвÉ
ЀпщмЪгпщфШчиШжсШцчШфцлШнЪпцвÉ
ЁжчШн
ԄԮՃՍՀՂ԰Խ԰Տ
ӿՅԬԺՀԬԺ԰ՋԬԿԶԺԬՀԶՌՉ԰ՋՁԬԿԬՈԳԬՁՉ԰ՋԬԯԬՋԼ
ՄՉՁԬՈ԰ԷՃՍԻԬԿԬՋՄԶԺԬՋ԰ԷԶՐԮՊԬԮՃՋԹ԰Էԩ
ӿՀՁՅԶՈԶԺԬԴՈԬՁ԰ՋՃՋՃՁՌՊԬԺԳԻԬՋԴՄԲ
ԅԿԬԷԬՅԬՊԻԬՊԬԺՃՉԿ԰ՊԬԽՀԬԺԬԴՈԬՁ԰Ջ
ԟԬՁԺԬՌԬԹՉՁԬՈՉԬԹՏՁ԰Ջ Տ԰ՋԼՉԬԹՏԿԬԺ԰Ջ԰ՈԬՀԶ
ՁՂԬՁՁ԰ՋՒԬՀԷՁ Պ԰ԽԬԯՋԿԬՁՅԬԻԶՁ
Յ԰ՊՏԲԬՁԿԶՆԬՅ԰ՈԻԬՀՊՁ԰Է
1
4
ԛӿԊԉԍԉԗӿԡԃԞ ԿԿ
ԒՃՍՊՏԬԮՋ԰Տ3/($7Ԝa9ԜaԎՌԺԜ
7
C
F
D
B
A
E
$
%
&(
ЎвШшШеϻнтШцхШе
'
ЗцЬйнЬчвъШжпщл
)
ϼϻЀЎϻЉЅϽВЙЅϻжцвхШшпщлϻсШШжцвхШшпщл
ДШцчШфцлШнЪпцпщюбШлШнШжШрШъвЯнцчпщампщн
ЕЬчлпщамШнЩШчичШшпщлювтЬшпщл
ϻуШтвнШнЪШлцЬйШЫчЬгвфжШуШхШчлШнхШзШнШжЯЪпчеШупщмаШмвнъпчиШчжпщлЮ
вчШжШнШшнпщллпцхШмчжмШнпчвшзЬцпШмнШхцплШцлвШнпщлЮœ.H\ORFN¬ЪпчеШупщмавн
ϽпчеШупщмаЯШсШШжцвхШшнЬгпщзШлШчфЬйлЬыюсШзЬыœ'¬жпкШжЯиШмнШмвнШЭЫШноШн
жзнрвюзШлШсШцШфдШнгпщфШЫвпЫЯжлвШнШ
ЈϻАВМЛВМЎХϿаЬШнзчШбЬоцЮхЬчШжШчЪШхпчЬгжчжнЬыхЬчюпщлнжШчШЪчхШеЪпчеЯнаШшЯ
ЗШгвжЯлвШшнЬгпщзШлШчфЬйлШесШзЬыœ$¬жпкШжЯлпцхШмчжмШнсШцчШфцлШн
ЪпцвнЬчЯшпщмшЬнцШгвфœ¬ϿаЬхШмчжмШнвЯнаШшыпщлсШцчШфцлШнЪпцвнЬчвшпрлЬжЯ
рвШжцвхШнпщлфШгвжЯШхцплШцШнтШцхпщлЮХШнхцШнЪпщампщнвшнжШцШупщлнЬчвшЬгнЬгпх
ЗЬйлЬыжпкШжнЬчвшлЬжЯœ%¬пчЯзШлШсШцШфдШнпщлЮШмнсШцчШфцлШнЪпцпщнпчЯпч
шШнжШнпщлЬыьЪцШЪпчеЬгЕЬчлпщамШнжШчЪШхпчпщлЯЯнцчЬыœ(¬жШлœ&¬жпкШжнЬчпх
ЎмпщфЯнцчхпйсШцчШфцлШнжШчЪШхпчпщлнЬчЬнвшЯЗЬйлЬыжпкШжнЬчЯлвюнпщмн
бШлШнШжЩпгпчжШчЪШхпчпщлнЬчЯрЬйШчжЬгпщзШлШч
ЗЬйлЬгпхœ¬жпкШжЯЬчЩчЫлШжШЫШжвнЬызШфнпщлХœ%RRVWHU¬ЪпчеШупщмаЯ
ШжцвхШнпщлЮюЮжчШнвнзШцнхпщлЮœ$¬цШуЯ
ԍӿԞԃԜԖԞԅжШчЪШхпчлШнхШзШнШжЯхШмчжмШнШсШжцвхнШпщлЮтЬчлпщамШн
жШчЪШхпчпщлЯЯнцчЬгпщшзЬцпЕЬчлпщамШнжШчЪШхпчпщлЯъпдЬгпщзШлШчнШджчжвнфЬйлЬы
œ%¬ЯнцчпщамШнжпкШжЯШсШъпдЬыжШчЪШхпчпщлЯХœ(¬жШлœ&¬жпкШжнЬчпх
08/7,3/(=21(ԩЛШнжШгвЪпцвнЯнцчЬгпщшюлШжШчЫШжЯжШчЪШхпчЬгпщшзЬцп
внрсЬфнжШчШЪчхШеЮнШджвнЩШбнпщл фЬйлЬыœ)¬жпкШжвхЬчювшпщшврЯлвШнпщл
ЮХШжцвхШшнЬгпхгчШшпщшврЪпцв
ϼШЭлШжвЪпцвнжШчпйЮьЪцШЪпчехЬглвШмнЬаЬ
ДШцчШфцлШнЪпцвнцчШлШЫчхпщлЮЩШЭлШжвЪпцпх
ЂнцчхШезЭпчпщамШнлШжШчЫШжЯвшлЬеЮ
ϼШЭлШжвЪпцвнШсШжцвхШшнЬгпщзШлШчфЬйлЬышШнжШгвЪпцпщœ%¬жпкШжЯ
ШсШжчжвнфЬйлЬыœ)¬ЄШлШнШжШрШъвЪпчеШупщмаЯфШзлШнЬгпщзШлШчЯнцчЬышШнжШгв
сШцчШфцлШнЪпцвнюзЭпчпщамШнфШзлШнШрШъЯШсШжчжвнфЬйлЬысШцчШфцлШнЪпцпщ
жпкШжЯюбШлШнШжШрШъпххЬчШзфжхпйсШцчШфцлШнЪпцпщЮжчШнвнжзШмцнхвгпщфШчиШжжЬц
ЮжчШннЬчвнаШчапщлЮœ¬ЗЬйлЬыœ&¬жШлœ(¬жпкШжнЬчЯвшЯбШлЯ
7,0(5 фШзлШнЬгпщзШлШчԍӿԞԃԜԖԞԅхШмчжмШнзЬцпбШлШнШжШрШъвЮжчШннЬчЯшпщмш
жцШнлмпщфсШцчШфцлШнЪпцпщзЭпчпщамШнфШзлШнШрШъЯ
ДШцчШфцлШнлнШшШебШлШнШжЯцЬфнЬгпщзШлШчЬчжпщШнЪШлфЬйлЬыбШлШнШжШрШъпх
хЬчШзфжхпйсШцчШфцлШнЪпцпщжпкШжЯ.(</2&.ЪпчеШупщмаЯлвШнпщлЮХœ'¬жпкШжЯ
нЬчыюсШзЬгпхШмныШнлвнрюЪпчеШупщмавжпкШжвхЬчювжЬцЯхШухв.H\ORFNЪпчеШупщмаЯШчЪЬгШъШжпщл
ЮфШгвжвлмпщфЩпгпчЪпчеШупщманЬчЯЩШшШупщамШлЩЎвШшлШнϻнтШцлШнœ$¬жпкШжЯϽпчеШупщмаЯлвШшШе
ЮлнпщлнпщмнвфжЬчЩфШгвжЯШнтШцхпщлюжчжвнлвШнпщлЮюжШчпйЮШсШШжцвхШшхЬгХжчжвнфЬйлЬгпхœ'¬
жпкШжЯлвнрЪпчеШупщмавжпкШжвхЬчювжЬцЯШнтШцхв
ԒԔӿԟԖԞԂӿԓԉԔԙԃԞԒԖԠԇԓӿԔԟԖԠԟԉԗ
ϿчЩсШцчШфцлШнЪпцвнШнтШцхпщлЮлнШшпчЫШмвнтЬчлпщамШнœ+¬шпщшврЯлвШшШеЮлнпщлжШлаШчапщл
+
ЮъпдШчвнхЬгпхœ¬лвнрюфШгвжвтЬчлШфцвкШнЯхЬчШЫШунпщлЮШнхцШнЪлШжШчЫШж
ԍӿԞԃԜԖԞԅЗШгвжвШнхцШнЪпщамШнЪпчепйпщампщннЬчвшЮЪпчеШупщмавШхцплШцШнтШцхЬгЯ
ЎвюнпщмнтЬчлпщамШнфШзлШнШрШъЯЬчжШчьЪцШЪпчеЬгЯиЪиЪпщлЮсШцчШфцлШнЪпцпщШхцплШц
ШнтШцпщлЯ ьчвнШжХлпцбШлШуШхЬгШЪпщмнтЬчлпщамШнфШзлШнШрШъвшзЬцпсШцчШфцлШн
ЪпцвнШнтШцхпщлЮ AR
400011100013
8
04/17
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising