Whirlpool | SW8 AM2C KAR | Use and care guide | Whirlpool SW8 AM2C KAR Käyttöohjeet

Whirlpool SW8 AM2C KAR Käyttöohjeet
Käyttöopas
www.whirlpool.eu/register
KÄYTTÖOPAS
KIITOS SIITÄ, ETTÄ OSTIT WHIRLPOOL-TUOTTEEN.
Täyden tuen saamiseksi on laite
rekisteröitävä osoitteessa www.whirlpool.eu/register
SISÄLTÖ
KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Tuotteen kuvaus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Käyttöpaneeli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Jääkaapin sisävalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Hyllyt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Luukku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Nollatilalaatikko*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Laitteen käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Ensimmäinen käyttökerta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Jääkaappiosasto ja ruoan säilytys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Tuoreiden elintarvikkeiden ja juomien säilytysohjeita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Toimintaäänet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Suositeltavat toimenpiteet, jos laitetta ei käytetä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Puhdistus ja huolto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Vianetsintä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Huoltopalvelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ASENNUSOPAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2
Terveys- ja turvallisuusopas
TURVALLISUUSOHJEET
OHJEET ON LUETTAVA JA NIITÄ ON NOUDATETTAVA
Lue nämä turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttöä.
Säilytä ne lähettyvillä tulevaa tarvetta varten.
Näissä ohjeissa ja itse laitteessa on tärkeitä
turvallisuutta koskevia varoituksia, joita on aina
noudatettava. Valmistaja kieltäytyy kaikesta
vastuusta, jos näitä turvallisuusohjeita ei noudateta
tai jos laitetta käytetään sopimattomasti tai säätimet
asetetaan virheellisesti.
Pikkulapset (0-3 vuotta) on pidettävä loitolla
laitteesta. Hieman vanhemmat lapset (3-8 vuotta)
on pidettävä loitolla laitteesta, ellei heitä valvota
jatkuvasti. Laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat
lapset sekä fyysisesti, aisteiltaan tai henkisesti
rajoitteiset tai kokemattomat ja taitamattomat
henkilöt ainoastaan, jos heidän turvallisuudestaan
vastaava henkilö valvoo tai opastaa heitä laitteen
turvallisessa käytössä ja osoittaa mahdolliset
vaaratilanteet. Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
Lapset eivät saa suorittaa puhdistus- tai
huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.
SALLITTU KÄYTTÖ
FI
VARO: Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi
ulkopuolisen kytkentälaitteen, kuten esimerkiksi
ajastimen, tai erillisen kauko-ohjausjärjestelmän
kanssa.
Tämä laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön ja
vastaaviin käyttötarkoituksiin, kuten: henkilöstön
keittiötiloihin kaupoissa, toimistoissa ja muissa
työympäristöissä; maataloissa; asiakaskäyttöön
hotelleissa, motelleissa, aamiaismajoituspaikoissa ja
muissa asuinympäristöissä.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön.
Älä käytä laitetta ulkona.
Laitteessa käytetty polttimo on suunniteltu
erityisesti kodinkoneita varten, eikä se sovellu
huonevalaistukseen (EY-asetus N:o 244/2009).
Laite on suunniteltu toimimaan paikoissa, joissa
ympäristön lämpötila on seuraavien rajoitusten
puitteissa, arvokilpeen merkityn ilmastoluokan
mukaisesti. Laitteen toiminnassa saattaa esiintyä
häiriöitä, jos se jätetään pidemmäksi aikaa
lämpötilaan, joka on sallitun alueen ulkopuolella.
Ymp. lämpötilaluokka (°C)
SN: 10 – 32 °C;
N: 16 – 32 °C
ST: 16 – 38 °C;
T: 16 – 43 °C
Tämä laite ei sisällä kloorihiilivetyjä (CFC).
Kylmäainepiiri
sisältää
R600a-kaasua
(HC).
Isobutaania sisältävät laitteet (R600a): Isobutaani on
luonnonkaasu,
jolla
ei
ole
haitallisia
ympäristövaikutuksia, mutta se on tulenarkaa.
Varmista sen vuoksi, että kylmäainepiirin putkissa ei
ole
vaurioita,
etenkin
kylmäainepiiriä
tyhjennettäessä.
VAROITUS: Älä vaurioita laitteen kylmäainepiirin
putkia.
VAROITUS: Pidä laitteen vaipassa tai sen
asennuskalusteessa
olevat
tuuletusaukot
esteettöminä.
VAROITUS: Älä yritä nopeuttaa sulatusta
käyttämällä mekaanisia, sähköisiä tai kemiallisia
apuvälineitä, joita valmistaja ei ole suositellut.
VAROITUS: Älä käytä tai säilytä laitteen osastojen
sisällä sähkölaitteita, elleivät ne ole valmistajan
nimenomaan hyväksymää tyyppiä.
VAROITUS: Jääpalakoneet ja/tai vesiautomaatit,
joita ei ole kytketty suoraan vesijohtoverkkoon, on
täytettävä vain juomakelpoisella vedellä.
VAROITUS: Automaattiset jääpalakoneet ja/tai
vesiautomaatit on ehdottomasti kytkettävä
ainoastaan juomakelpoista vettä antavaan
vesipisteeseen, jonka syöttöpaine on 0,17 –
0,81 MPa (1,7 – 8,1 bar).
Älä varastoi tässä laitteessa räjähtäviä aineita,
kuten aerosolisuihkeita, joiden ponneaine on
syttyvää.
Älä laita suuhun kylmävaraajien (toimitetaan
joidenkin mallien mukana) sisältämää (myrkytöntä)
ainetta. Älä syö jääkuutioita tai mehujäitä suoraan
pakastimesta ottamisen jälkeen, sillä ne voivat
aiheuttaa kylmävammoja.
Jos laitteessa käytetään tuulettimen kannen
sisäpuolelle
asennettavaa
ilmansuodatinta,
suodattimen on oltava paikoillaan aina, kun
jääkaappi on käytössä.
Älä säilytä pakastinosastossa nesteitä sisältäviä
lasiastioita, sillä ne saattavat särkyä.
Älä estä tuulettimen pyörimistä elintarvikkeilla (jos
laitteessa on tuuletin). Varmista elintarvikkeiden
sijoittamisen jälkeen, että osastojen, erityisesti
pakastimen, ovet sulkeutuvat kunnolla.
Vioittuneet
tiivisteet
on
vaihdettava
mahdollisimman pian.
Käytä jääkaappiosastoa vain tuoreiden
elintarvikkeiden säilyttämiseen ja pakastinosastoa
vain pakasteiden säilyttämiseen, tuoreiden
elintarvikkeiden pakastamiseen ja jääkuutioiden
valmistamiseen.
Vältä pakkaamattomien ruokien säilyttämistä
kosketuksissa
jääkaapin
tai
pakastimen
sisäpintoihin.
Laitteissa voi olla erikoislokeroita (tuoretuotelokero,
Zero Degree -lokero, jne.). Ellei tuotteen ohjeissa
nimenomaisesti toisin mainita, ne voidaan poistaa
ilman, että laitteen suorituskyky heikkenee.
C-pentaania
käytetään
eristysmassan
paisutusaineena, ja se on syttyvä kaasu.
3
ASENNUS
Laitteen käsittely ja asennus edellyttää kahta tai
useampaa henkilöä – loukkaantumisvaara. Käytä
suojakäsineitä pakkauksen avaamisen ja asennuksen
yhteydessä – leikkautumisvaara.
Asennus, mukaan lukien vesikytkennät (jos niitä
on) ja sähkökytkennät sekä korjaukset on annettava
pätevän asentajan tehtäväksi. Älä korjaa tai vaihda
mitään laitteen osaa, ellei näin ole nimenomaisesti
kehotettu toimimaan käyttöoppaassa. Pidä lapset
loitolla asennuspaikasta. Kun olet purkanut laitteen
pakkauksesta varmista, että laite ei ole vahingoittunut
kuljetuksen aikana. Jos havaitset ongelmia, ota
yhteyttä
jälleenmyyjään
tai
lähimpään
huoltopalveluun. Kun asennus on suoritettu,
pakkausjätteet (muovi, styrox-osat, jne.) on
säilytettävä
poissa
lasten
ulottuvilta
–
tukehtumisvaara. Laite on kytkettävä irti
sähköverkosta ennen mitään asennustoimenpiteitä
– sähköiskuvaara. Varmista asennuksen aikana, että
laite ei vahingoita virtajohtoa – tulipalon tai
sähköiskun vaara. Ota laite käyttöön vasta kun
asennus on viety täysin päätökseen.
Lattian vaurioitumista (esim. parkettipinta) on
varottava laitetta siirrettäessä. Asenna laite lattialle tai
tukipinnalle, joka on riittävän vankka tukemaan sen
painon. Valitun tilan on myös sovelluttava
käyttötarkoitukseen ja oltava riittävän suuri. Varmista,
että laite ei ole lämmönlähteen läheisyydessä, että
kaikki neljä jalkaa ovat tukevasti kiinni ja että ne
tulevat kunnolla kiinni lattiaan; säädä niitä tarvittaessa
tilanteen vaatimalla tavalla. Tarkasta vesivaa'an avulla,
että laite on täysin vaakasuorassa. Odota vähintään
kaksi tuntia ennen kuin kytket laitteen päälle, jotta
kylmäainepiiri toimisi tehokkaasti.
Riittävän ilmanvaihdon varmistamiseksi jätä
laitteen kummallekin sivulle ja yläpuolelle tyhjää tilaa.
Laitteen takaosan ja seinän väliin tulisi jättää 50 mm:n
rako, jotta estettäisiin pääsy kuumille pinnoille. Tätä
pienempi etäisyys lisää tuotteen energiankulutusta.
VAROITUS: Laite on asennettava valmistajan
ohjeiden mukaisesti, ettei laitteen epävakaus,
asettelu tai kiinnitys aiheuta vahinkoja. Jääkaappia
ei saa sijoittaa siten, että kaasulieden metalliputki tai
metalliset kaasu- tai vesiputket tai sähköjohdot ovat
kosketuksissa jääkaapin takaseinään (lauhduttimen
kierukka).
SÄHKÖASIOITA KOSKEVAT VAROITUKSET
Laite on voitava kytkeä irti sähköverkosta
irrottamalla pistoke pistorasiasta, jos se on
saavutettavissa, tai pistorasiaa ennen asetetusta
moninapaisesta kytkimestä kytkentöjä koskevien
määräysten mukaisesti. Laite on maadoitettava
kansallisten, sähköistä turvallisuutta koskevien
turvamääräysten mukaisesti.
4
Terveys- ja turvallisuusopas
Älä käytä jatkojohtoja, jakorasioita tai adaptereita.
Kun asennus on tehty, sähköosat eivät saa olla
käyttäjän ulottuvilla. Älä käytä laitetta märkänä tai
paljasjaloin. Älä käytä tätä laitetta, jos virtajohto tai
pistoke on vahingoittunut, jos laite ei toimi kunnolla
tai jos se on vaurioitunut tai pudonnut.
Jos syöttöjohto on vahingoittunut, sen tilalle on
vaihdettava toinen samanlainen; vaarojen
välttämiseksi vaihdon saa suorittaa valmistaja,
valmistajan huoltopalvelu tai vastaava pätevä
henkilöstö – sähköiskuvaara.
PUHDISTUS JA HUOLTO
VAROITUS: Varmista, että laite on sammutettu ja
että se on irrotettu sähkövirrasta ennen mihinkään
huoltotoimenpiteisiin ryhtymistä; älä koskaan käytä
höyrypesuria – sähköiskuvaara.
Älä
käytä
hankaavia
tai
voimakkaita
puhdistusaineita
kuten
lasinpesusuihkeita,
hankausaineita, syttyviä nesteitä, puhdistusvahoja,
pesuainetiivisteitä, valkaisuaineita tai petrolipohjaisia
tuotteita sisältäviä puhdistusaineita muoviosiin,
sisäosiin ja luukun tiivisteisiin tai vuorauksiin. Älä
käytä paperiliinoja, hankaussieniä tai muita
hankaavia puhdistusvälineitä.
PAKKAUSMATERIAALIEN HÄVITTÄMINEN
Pakkaus on valmistettu 100-prosenttisesti kierrätettävästä materiaalista
ja siinä on kierrätysmerkki .
Pakkauksen osia ei saa heittää roskiin vaan ne on hävitettävä paikallisten
jätehuoltoviranomaisten määräysten mukaisesti.
KODINKONEIDEN HÄVITTÄMINEN
Tämä tuote on valmistettu kierrätettävistä tai uusiokäyttöön soveltuvista
materiaaleista. Hävitä laite paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
Lisätietoja sähkökäyttöisten kodinkoneiden käsittelystä, materiaalin
keräämisestä ja kierrätyksestä saat paikallisilta viranomaisilta,
jätehuollosta tai liikkeestä, josta laite on ostettu. Tämä laite on
merkitty sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivin 2012/19/EU (WEEEdirektiivi) mukaisesti. Varmistamalla, että tuote poistetaan käytöstä
asianmukaisesti, voidaan auttaa estämään ympäristö- ja terveyshaittoja.
Laitteessa tai sen mukana toimitetuissa käsikirjoissa oleva symboli
tarkoittaa, että laitetta ei saa käsitellä tavanomaisena yhdyskuntajätteenä,
vaan se on toimitettava asianmukaiseen keräyspisteeseen sähkö- ja
elektroniikkaosien kierrätystä varten.
ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJA
Asenna laite kuivaan, hyvin ilmastoituun tilaan, kauas lämmönlähteistä
(lämpöpattereista, liesistä jne.) ja suojaan suoralta auringonvalolta. Käytä
tarvittaessa eristelevyä.
Noudata asennusohjeita riittävän ilmanvaihdon varmistamiseksi.
Tuotteen takaosan puutteellinen ilmanvaihto lisää energiankulutusta ja
vähentää jäähdytystehoa.
Oven avaaminen usein saattaa nostaa energian kulutusta.
Laitteen sisälämpötilaan ja energiankulutukseen saattaa vaikuttaa
myös ympäristön lämpötila sekä laitteen sijainti. Huomioi nämä tekijät
säätäessäsi lämpötila-asetusta.
Availe ovea mahdollisimman vähän.
Kun sulatat pakastettuja elintarvikkeita, laita ne jääkaappiin.
Pakastettujen tuotteiden alhainen lämpötila jäähdyttää jääkaapissa
olevia elintarvikkeita. Anna lämpimien ruokien ja juomien jäähtyä ennen
niiden laittamista laitteeseen.
Jääkaapin hyllyjen sijoittelulla ei ole vaikutusta energiankulutukseen.
Elintarvikkeet tulisi sijoittaa hyllyille siten, että ilma pääsee kiertämään
(elintarvikkeet eivät saa koskettaa toisiaan, ja elintarvikkeiden ja
takaseinän väliin on jätettävä rako).
Saat lisätilaa pakasteiden säilytystä varten irrottamalla korit tai Stop Frost
-hyllyn, jos sellainen on.
Älä huolestu kompressorista kuuluvasta äänestä, jonka on ilmoitettu
olevan normaalia tämän tuotteen pikaoppaassa.
FI
Terveys- ja turvallisuusopas
TUOTTEEN KUVAUS
1
2
3
4
5
6
16
18
7
X
X
12
8
9
10
17
11
13
14
15
19
1. Käyttöpaneeli
2. Tärkeimmät LED-merkkivalot*
3. Puhallin
4. Multi-flow-mallien merkkivalot*
5. Hyllyn jakaja*
6. Multi-flow-mallien kylmä alue*
7. Pulloteline*
8. Anturin suojakansi
9. Nollatilalaatikko*
10. Arvokilpi, jossa laitteen kauppanimi
11. Viileä osasto (paras säilytyspaikka
lihalle ja kalalle)*
12. Hyllyalue
13. Hedelmä- ja vihanneslaatikko
14. Hedelmä- ja vihanneslaatikon
jakaja*
15. Oven kätisyyden vaihtotarvikkeet*
16. Kananmuna-astia*
17. Pulloerotin*
18. Ovihyllyt
19. Oven tiiviste
KÄYTTÖPANEELI
6.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
3.
On/Standby
Lämpötilan näyttö
Pikajäähdytys-painike
Hälytyksen merkkivalo
Lämpötila-painike
6th sense fresh control
4.
5.
ON/STANDBY
Jos haluat asettaa laitteen valmiustilaan, paina
-painiketta 3 sekunnin ajan. Kaikki kuvakkeet, paitsi On/
Standby merkkivalo , sammuvat. Laitteen voi kytkeä
käyttöön uudelleen painamalla tätä painiketta (lyhyesti).
(katso Käyttöohjeet)
PIKAJÄÄHDYTYS-PAINIKE
Pikajäähdytystoiminnolla voidaan parantaa
jääkaappiosaston jäähdytystehoa. Tätä toimintoa kannattaa
käyttää silloin, kun jääkaappiosastoon asetetaan kerralla
suuria määriä elintarvikkeita. Paina Pikajäähdytys-painiketta
, kun haluat ottaa pikajäähdytystoiminnon käyttöön. Kun
toiminto on käytössä, pikajäähdytyksen merkkivalo näkyy
näytössä. Toiminto kytkeytyy pois päältä automaattisesti 6
tunnin kuluttua, tai sen voi kytkeä pois päältä manuaalisesti
painamalla pikajäähdytyspainiketta uudelleen.
PYSÄYTÄ HÄLYTYS -PAINIKE
LÄMPÖTILA-PAINIKE
Paina lämpötila -painiketta , kun haluat muuttaa
lämpötilaa: arvo vaihtuu järjestyksessä 8–2 °C välillä.
Huomaa: Näytössä näytettävät arvot vastaavat koko jääkaapin
keskimääräistä lämpötilaa.
6TH SENSE FRESH CONTROL
Tämän toiminnon tarkoituksena on varmistaa
automaattisesti elintarvikkeiden optimaaliset
säilytysolosuhteet. Jos haluat poistaa 6th Sense Fresh Control
-toiminnon käytöstä, paina painikkeita Pikajäähdytys
ja Pysäytä hälytys yhtä aikaa 3 sekunnin ajan, kunnes
laite antaa äänimerkin ja 6th Sense Fresh Control -kuvake
sammuu sen merkiksi, että toiminto on poistettu käytöstä.
Toiminnon voi ottaa käyttöön uudelleen toistamalla edellä
kuvatun toimenpiteen.
Huomaa: Toiminnon pois kytkeminen sammuttaa jääkaapin
tuulettimen.
Paina, kun haluat sammuttaa hälytysäänen.
* Vain tietyissä malleissa
5
Terveys- ja turvallisuusopas
TUULETIN
Tuuletin parantaa lämmön jakautumista laitteen sisällä,
jolloin elintarvikkeet säilyvät paremmin. Tuuletin on
oletuksena päällä. Jos haluat poistaa tuulettimen
käytöstä, paina Pikajäähdytys - ja Pysäytä hälytys
-painikkeita yhtä aikaa 3 sekunnin ajan, kunnes laite antaa
äänimerkin ja 6th Sense Fresh Control -kuvake sammuu
sen merkiksi, että tuuletin on kytketty pois päältä. Voit
kytkeä TUULETTIMEN käyttöön toistamalla edellä kuvatun
toimenpiteen. Laite antaa äänimerkin, ja kuvake syttyy.
Huomaa: Käyttöohjeiden ENERGIANSÄÄSTÖVINKKEJÄ-osiossa on
syitä, miksi tuuletin saattaa kannattaa kytkeä pois päältä.
LOMA-PAINIKE
Tämän toiminnon avulla voidaan alentaa laitteen
virrankulutusta, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
Varmista ennen toiminnon kytkemistä, että kaikki
pilaantuvat ruoat on poistettu jääkaappiosastosta ja että
ovi on suljettu huolellisesti, koska jääkaapin lämpötila
säädetään epämiellyttävien hajujen muodostumisen
estämiselle vaaditulle tasolle (+12 °C). Loma-tila voidaan
ottaa käyttöön / poistaa käytöstä painamalla Lomapainiketta 3 sekunnin ajan.
Kun toiminto on käytössä, sen merkkivalo näkyy näytössä
ja jääkaappiosaston lämpötila asetetaan normaalia
korkeammaksi (näytössä näkyy lämpötilan uusi asetus, +12
°C). Lämpötila-asetuksen muuttaminen kytkee toiminnon
automaattisesti pois käytöstä.
JÄÄKAAPIN SISÄVALO
Jääkaappiosaston sisällä oleva valojärjestelmä käyttää
LED-valoja. Niillä saadaan aikaan parempi valaistus kuin
perinteisillä lampuilla ja niiden energiankulutus on hyvin
alhainen.
Ota yhteyttä tekniseen tukeen, jos tarvitset varapolttimon.
Tärkeää: Jääkaappiosaston sisävalo syttyy, kun jääkaapin ovi
avataan.
HYLLYT
Kaikki laatikot, ovihyllyt ja hyllyt ovat irrotettavissa.
LUUKKU
OVEN KÄTISYYS
Huomaa: Oven avaussuunta voidaan vaihtaa. Jos tämä toimenpide
suoritetaan huoltopalvelun toimesta, takuu ei kata sitä.
Seuraa asennusoppaan ohjeita.
NOLLATILALAATIKKO*
Nolla-astelokero on suunniteltu ylläpitämään alhainen
lämpötila ja oikea kosteus, joiden ansiosta tuoretarvikkeet
(esimerkiksi liha, kala, hedelmät ja talvivihannekset) säilyvät
pidempään.
LOKERON OTTAMINEN KÄYTTÖÖN JA
POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ
Lokero laitetaan päälle/pois päältä
painamalla painiketta kuvan mukaisesti.
Kun lokero on otettu käyttöön, symboliin
syttyy valo.
Kun lokero on käytössä, sen sisäinen lämpötila on noin 0°.
Seuraavat tekijät ovat ratkaisevan tärkeitä nolla-astelokeron
kunnolliselle toiminnalle:
• jääkaappiosaston täytyy olla kytketty päälle
• jääkaappiosaston lämpötilan on oltava välillä +2 °C – +5 °C
• lokeron on oltava paikallaan, jotta se voidaan ottaa
käyttöön
• laitteessa ei saa olla valittuna erikoistoimintoja (Standbyvalmiustila, loma – mallikohtaisesti).
Jos jokin näistä erikoistoiminnoista on valittu, nollaastelokero on poistettava käytöstä manuaalisesti ja sen sisällä
olevat tuoretuotteet poistettava. Jos lokeroa ei poisteta
käytöstä manuaalisesti, sen toiminta lakkaa automaattisesti 8
tunnin kuluttua.
Huomaa:
-- Jos symboli ei syty kun toiminto käynnistetään, tarkista että
laatikko on oikein paikallaan. Jos ongelma toistuu, ota yhteys
valtuutettuun huoltopalveluun.
-- Jos toiminto on käytössä ja laatikko on auki, käyttöpaneelin
merkkivalo saattaa sammua automaattisesti. Jos laatikko
asetetaan paikalleen, merkkivalo syttyy jälleen
-- Toiminnon tilasta riippumatta laitteesta saattaa kuulua hieman
ääntä: tämä on normaalia toimintaa, josta ei tarvitse huolestua.
-- Kun toiminto ei ole toiminnassa, lokeron lämpötila on
sidoksissa jääkaapin sisällä olevaan yleiseen lämpötilaan.
Tässä tapauksessa siinä on suositeltavaa säilyttää hedelmiä ja
vihanneksia, jotka eivät ole herkkiä kylmälle (marjat, omenat,
aprikoosit, porkkanat, pinaatti, lehtisalaatti).
Tärkeää: Kun toiminto on käytössä ja jääkaapissa on paljon
vettä sisältäviä tuotteita, hyllyille voi tiivistyä lauhdevettä. Jos
näin tapahtuu, sammuta toiminto joksikin aikaa.
*Vain tietyissä malleissa. Tarkista PIKAOPPAASTA, onko tämä
toiminto käytettävissä ostamassasi mallissa.
*Vain tietyissä malleissa. Tarkista PIKAOPPAASTA, onko tämä toiminto käytettävissä ostamassasi mallissa.
6
FI
Terveys- ja turvallisuusopas
LAITTEEN KÄYTTÖ
ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA
Odota vähintään kaksi tuntia asennuksen jälkeen ennen kuin
kytket laitteen verkkovirtaan.
Kytke laite verkkovirtaan ja käynnistä se kääntämällä
lämpötilan valitsinta.
Odota laitteen virran kytkemisen jälkeen 4–6 tuntia, että
laite saavuttaa oikean säilytyslämpötilan normaalille
täyttömäärälle. Aseta antibakteerinen hajunpoistosuodatin
tuulettimeen suodattimen pakkauksessa kuvatulla tavalla (jos
kuuluu toimitukseen).
JÄÄKAAPPIOSASTO JA RUOAN SÄILYTYS
Jääkaappiosastossa voidaan säilyttää tuoreita elintarvikkeita
ja juomia. Jääkaappiosaston sulatus on täysin automaattinen.
Osaston takaseinässä silloin tällöin näkyvät vesipisarat ovat
merkki automaattisen sulatuksen toiminnasta. Sulatusvesi
valuu tyhjennysaukkoon ja siitä haihdutusastiaan, josta se
haihtuu.
Huomaa: ympäristön lämpötila, ovien avaustiheys ja laitteen sijainti
saattavat vaikuttaa kummankin osaston sisälämpötiloihin. Säädä
lämpötila-asetus näiden tekijöiden perusteella.
Erittäin kosteassa ympäristössä jääkaappiin, erityisesti lasihyllyihin,
saattaa tiivistyä vettä.
Jos näin tapahtuu, on suositeltavaa sulkea nestettä sisältävät
säiliöt (esim. liemiastiat), sulkea vesipitoiset elintarvikkeet (esim.
vihannekset) kääreisiin ja käynnistää tuuletin, jos laitteessa on
sellainen.
Kaikki laatikot, ovihyllyt ja hyllyt ovat irrotettavissa.
ILMANKIERTO
Jääkaappiosaston luontainen ilmankierto saa aikaan
alueita, joissa on eri lämpötila. Kylmintä on heti hedelmäja vihanneslaatikon yläpuolella ja takaseinän lähellä.
Lämpimintä on osaston yläetuosassa.
Puutteellinen ilmanvaihto lisää energiankulutusta ja vähentää
jäähdytystehoa.
TUOREIDEN ELINTARVIKKEIDEN JA JUOMIEN SÄILYTYSOHJEITA
Ruoat, joista vapautuu suuria määriä etyleenikaasua (omenat,
aprikoosit, päärynät, persikat, avokado, viikunat, luumut,
mustikat, melonit, pavut) sekä ne, jotka ovat herkkiä tälle
kaasulle, kuten hedelmät, vihannekset ja salaatti, tulisi aina
erotella tai kääriä, jotta niiden säilymisaika ei lyhentyisi;
esimerkiksi tomaatteja ei saisi säilyttää yhdessä kiivien tai
kaalin kanssa.
Jätä elintarvikkeiden väliin riittävästi tilaa, jotta ilma pääsee
kiertämään. Käytä ruokien suojana kierrätyskelpoisia muovi-,
metalli-, alumiini- ja lasiastioita tai tuorekelmua.
Jos jääkaapissa säilytettävää ruokaa on vain vähän, on
suositeltavaa käyttää hedelmä- ja vihanneslaatikon
yläpuolella olevia hyllyjä, sillä se on osaston kylmin paikka.
Laita nestemäiset tuotteet sekä makuja tai hajuja levittävät tai
imevät tuotteet aina suljettuihin astioihin tai kääreisiin. Käytä
pullotelinettä, jotta pullot eivät kaadu (saatavilla joissakin
malleissa).
Selitys
PAKASTINALUE
X
X
VIILEÄ ALUE
Suositellaan trooppisten hedelmien, tölkkien,
juomien, kananmunien, kastikkeiden,
pikkelssien, voin, hillojen säilytykseen
KYLMÄ ALUE
Suositellaan juustojen, maidon, maitotuotteiden,
herkkutavaroiden, jugurtin säilytykseen
KYLMIN ALUE
Suositellaan kylmien leikkeiden, jälkiruokien,
kalan ja lihan säilytykseen
HEDELMÄ- JA VIHANNESLAATIKKO
7
Terveys- ja turvallisuusopas
TOIMINTAÄÄNET
1. Kompressorista tuotteen toiminnan aikana kuuluva surina
on normaalia.
2. Kupliva ja naksuttava ääni syntyy kylmäainekaasun
kulkiessa kylmäainepiirissä ja ne ovat siis normaaleja
ääniä.
4. Tärinän ehkäisemiseksi varmista, että jääkaapin oven
sisäpuolella ovat hyllyt sekä varsinaisen jääkaappiosaston
hyllyt ja laatikot ovat kunnolla paikoillaan.
5. Älä aseta lasiastioita (pulloja, tölkkejä, jne.) suoraan
kosketukseen toistensa kanssa, sillä tällöin saattaa syntyä
tärinää.
6. Tämä laite on varustettu kompressorilla, joka
toimii energiankulutuksen vähentämisen kannalta
ihanteellisella nopeudella. Joissakin tilanteissa (kesällä
tai kun laitteeseen laitetaan runsaasti ruokaa) saattaa
kompressori nostaa nopeutta ja olla siksi tavallista
kovaäänisempi.
3. On mahdollista kuulla naksutusta kompressorin
ollessa päällä tai pois päältä: se on normaalia tuotteen
rakenteeseen kuuluvaa ääntä.
SUOSITELTAVAT TOIMENPITEET, JOS LAITETTA EI KÄYTETÄ
KUN LAITETTA EI KÄYTETÄ
SÄHKÖKATKOT
Kytke laite irti sähköverkosta ja sitten tyhjennä, sulata
(tarvittaessa) ja puhdista se.
Jätä ovi hieman auki, jotta ilma pääsee kiertämään osastoissa.
Tämä estää homeen ja pahojen hajujen muodostumisen.
Pidä ovet kiinni, jotta elintarvikkeet pysyvät kylminä
mahdollisimman pitkään. Älä pakasta osittain sulaneita
elintarvikkeita uudelleen. Jos sähkökatko kestää pitkään,
sähkökatkohälytys saattaa aktivoitua (elektroniikalla
varustetut tuotteet).
PUHDISTUS JA HUOLTO
Irrota pistoke pistorasiasta tai kytke laite irti sähköverkosta ennen minkään huolto- tai puhdistustoimenpiteen
aloittamista.
Älä käytä hankaavia pesuaineita. Älä koskaan puhdista jääkaapin osia syttyvillä nesteillä.
Älä käytä höyrypesuria.
Painikkeet ja käyttöpaneelin näyttö on puhdistettava kuivalla liinalla. Puhdistamiseen ei saa käyttää alkoholia tai
alkoholipohjaisia aineita.
Puhdista laite silloin tällöin liinalla, joka on kastettu lämmintä
vettä ja neutraaleja, erityisesti jääkaapin sisäosien
puhdistukseen tarkoitettuja puhdistusaineita sisältävään
liuokseen.
8
Puhdista jääkaapin takaseinässä, hedelmä- ja
vihanneslaatikon kohdalla oleva
poistoaukko säännöllisesti laitteen
mukana toimitetulla työkalulla,
jotta sulatusvesi pääsee poistumaan
esteettä ja oikeaa väylää pitkin.
FI
Terveys- ja turvallisuusopas
VIANETSINTÄ
Mitä tehdä jos...
Mahdolliset syyt
Ratkaisut
Laite ei toimi.
Laitteen virransaannissa voi olla
ongelma.
Tarkasta, että:
• kyseessä ei ole sähkökatko
• pistoke on kiinnitetty kunnolla pistorasiaan ja
kaksinapainen kytkin (jos sellainen on) on oikeassa
asennossa (on-asento)
• kotitalouden sähköverkon vikavirtasuojalaitteet toimivat
oikein
• virtajohto ei ole rikki
Laitteen sisävalo ei
toimi.
Polttimo täytyy mahdollisesti
vaihtaa.
Irrota laitteen kytkentä verkkovirtaan ja ota yhteyttä
tekniseen tukeen varaosan hankkimista varten.
Osastojen sisälämpötila
ei ole riittävän alhainen.
Syitä on useampia (ks, kohta
“Ratkaisut”).
Tarkista seuraavat seikat:
• ovet on suljettu kunnolla
• laitetta ei ole asennettu lähelle lämmönlähdettä
• lämpötila on asetettu oikein
• laitteen alalaidassa olevien ritilöiden kautta tapahtuva
ilmanvaihto ei ole estynyt.
Jääkaappiosaston
pohjalla on vettä.
Sulatusveden tyhjennysaukko on
tukossa.
Puhdista sulatusveden tyhjennysaukko (ks. kohta “Puhdistus
ja huolto").
Laitteen etureuna on
kuumentunut kohdasta,
jossa se koskee oven
tiivisteeseen.
Kyseessä ei ole vika. Tämä toiminto Tilanne ei vaadi mitään toimenpiteitä.
estää kosteuden muodostumista.
Jääkaappiosaston
lämpötila on liian
alhainen.
•
Lämpötila on asetettu liian
alhaiseksi.
•
•
Aseta lämpötila hieman korkeammaksi.
Sammuta tuuletin (jos sellainen on), josta on kerrottu
kappaleessa “TUULETIN”.
9
Terveys- ja turvallisuusopas
HUOLTOPALVELU
ENNEN KUIN OTAT YHTEYTTÄ HUOLTOPALVELUUN
1. Katso onnistutko ratkaisemaan ongelman itse kohdassa
VIANETSINTÄ annettujen neuvojen avulla. Sammuta
laite ja kytke se päälle uudestaan nähdäksesi onko vika
korjaantunut.
JOS VIKA EI OLE KORJAUTUNUT YLLÄ MAINITTUJEN
TARKASTUSTEN JÄLKEEN, OTA YHTEYTTÄ LÄHIMPÄÄN
HUOLTOPALVELUUN
Jos tarvitset huoltopalvelun apua, soita takuukirjassa olevaan
numeroon tai katso ohjeet sivustolta www‌.‌whirlpool‌.‌eu
Kun otat yhteyttä huoltopalveluun, ilmoita aina seuraavat
seikat:
• vian laatu,
• laitteen tyyppi ja malli,
•
huoltokoodi (sanan Service jälkeen tuleva numero
arvokilvessä). Huoltokoodi on merkitty myös
takuukorttiin
• täydellinen osoitteesi,
• puhelinnumerosi.
Jos tuotetta täytyy korjata, ota yhteyttä valtuutettuun
huoltopalveluun. (Näin voit olla varma, että korjaukseen
käytetään alkuperäisiä varaosia ja että korjaustyöt suoritetaan
oikein).
10
1.
6a.
6b.
2.
3.
4.
5.
A
11
6a.
6b.
7.
8.
9.
10.
19515386300
12
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising