Whirlpool | SI4 1 W.1 | Use and care guide | Whirlpool SI4 1 W.1 Használati útmutató

Whirlpool SI4 1 W.1 Használati útmutató
Használati útmutató
www.indesit.com/register
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
KÖSZÖNJÜK, HOGY AZ INDESIT TERMÉKÉT VÁLASZTOTTA!
Ahhoz, hogy átfogóbb támogatásban részesüljön, kérjük, regisztrálja készülékét a www.indesit.com/register
oldalon
TÁRGYMUTATÓ
EGÉSZSÉGVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Biztonsági utasítások. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
A termék bemutatása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Vezérlőpanel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
A hűtőszekrény világítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Polcok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Ajtó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
A készülék használata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Első használat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
A hűtőtér és az élelmiszerek tárolása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
A friss élelmiszerek és italok tárolása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Működési zajok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Javaslatok arra az esetre, ha nem használja a készüléket. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Tisztítás és karbantartás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Hibaelhárítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Vevőszolgálat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ÜZEMBE HELYEZÉSI ÚTMUTATÓ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2
Egészségvédelmi és biztonsági útmutató
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
A készülék használata előtt olvassa el az alábbi
biztonsági útmutatót. Őrizze meg a későbbi
felhasználás érdekében.
A kézikönyvben és a készüléken található fontos
biztonsági figyelmeztetéseket mindig olvassa el
és tartsa be. A gyártó nem vállal felelősséget a
biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyásából,
a készülék nem rendeltetésszerű használatából
vagy a készülék kezelőszerveinek helytelen
beállításaiból eredő károkért.
Kisgyermekeket (0–3 év között) ne engedjen a
készülék közelébe. Gyermekek (3–8 év között)
kizárólag felügyelet mellett tartózkodhatnak a
készülék közelében. A 8 éves vagy idősebb
gyermekek, továbbá csökkent fizikai, érzékszervi
vagy mentális képességekkel élő, illetve kellő
tapasztalattal és a készülékre vonatkozó
ismeretekkel nem rendelkező személyek csak
felügyelet mellett használhatják a készüléket,
továbbá ha előzőleg ellátták őket útmutatásokkal
a készülék használatára vonatkozóan, és ismerik a
használatból eredő esetleges kockázatokat. Soha
ne engedje, hogy a gyermekek játsszanak a
készülékkel. Gyermekek nem végezhetik a készülék
tisztítását és karbantartását felügyelet nélkül.
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
VIGYÁZAT! Kialakításából adódóan a készülék
működtetése nem lehetséges külső időzítő
szerkezettel vagy külön távirányítóval.
Ezt a készüléket háztartási, illetve ahhoz
hasonló célokra tervezték, mint például:
üzletekben, irodákban és munkahelyeken lévő
konyhákban; tanyán; szállodák, motelek, reggelit
és szobát kínáló és egyéb szálláshelyek vendégei
számára.
A készülék nem nagyüzemi használatra való.
Ne használja a készüléket a szabadban.
A készülékben lévő izzót kifejezetten háztartási
gépekhez
tervezték,
ezért
helyiségek
megvilágítására nem alkalmas (244/2009/EK
rendelet).
A készüléket az alábbi hőmérsékleti
tartományok közül abban a klímaosztályban kell
üzemeltetni, amelynek jelzése a készülék
adattábláján fel van tüntetve. Előfordulhat, hogy a
készülék nem működik megfelelően, ha hosszabb
időn át az előírt tartományon kívüli hőmérsékleten
üzemelteti.
Klímaosztály Körny. hőm. (°C)
SN: 10 és 32 °C között;
N: 16 és 32 °C között
ST: 16 és 38 °C között;
T: 16 és 43 °C között
HU
OLVASSA EL ÉS TARTSA BE
Ez a készülék nem tartalmaz CFC-ket. A hűtőkör
R600a (HC) hűtőközeget tartalmaz. Izobutánt
(R600a) alkalmazó készülékek: Az izobután olyan
földgáz, amely nem károsítja a környezetet, viszont
gyúlékony. Ezért, különösen a hűtőkör ürítésekor,
győződjön meg arról, hogy nem sérültek-e a
hűtőkör csövei.
FIGYELEM: Tilos a készülék hűtőkörének csöveit
megrongálni.
FIGYELEM: Hagyja szabadon a készülék házán és
a beépített részeken lévő nyílásokat.
FIGYELEM: A leolvasztás felgyorsítása érdekében
kizárólag a gyártó ajánlásait kövesse, és ne
alkalmazzon egyéb mechanikus, elektromos vagy
vegyi módszereket.
FIGYELEM: Ne tegyen a készülékbe a gyártó által
ajánlottaktól
eltérő
típusú
elektromos
berendezéseket, illetve ne használjon ilyeneket.
FIGYELEM: A vízhálózatba közvetlenül nem
bekötött jégkockakészítőket és/vagy vízadagolókat
kizárólag ivóvízzel szabad feltölteni.
FIGYELEM: Az automata jégkockakészítőt és/
vagy vízadagolót kizárólag olyan ivóvízhálózatra
szabad csatlakoztatni, amelynek nyomása a 0,17 és
0,81 MPa (1,7 és 8,1 bar) közötti tartományba esik.
Tilos a készülékbe robbanásveszélyes anyagokat,
például gyúlékony hajtógázt tartalmazó aeroszolos
palackokat behelyezni.
Ne nyelje le a jégakkuban lévő (nem mérgező)
folyadékot (ha a készülék jégakkuval rendelkezik).
Miután a jégkockákat vagy a jégkrémet kivette a
készülékből, ne fogyassza el azonnal, mert fagyási
sérüléseket szenvedhet.
Ha a készülék ventilátorának burkolata alatt
levegőszűrő található, a szűrőnek a készülék
használata közben mindig a helyén kell lennie.
A fagyasztótérben ne tároljon folyadékot
üvegedényekben, mert az edények széttörhetnek.
A ventilátort (ha van) ne takarja el élelmiszerekkel.
Az élelmiszerek behelyezése után győződjön meg
arról, hogy a hűtőszekrény ajtajai – különösen a
fagyasztó ajtaja – megfelelően be vannak zárva.
A sérült tömítéseket a lehető leghamarabb ki
kell cserélni.
A hűtőteret kizárólag friss élelmiszerek
tárolására, a fagyasztóteret pedig mélyhűtött
ételek tárolására, friss ételek lefagyasztására és
jégkockakészítésre használja.
A nem csomagolt élelmiszereket úgy helyezze
el, hogy azok ne érjenek hozzá a hűtőtér/
fagyasztótér falához.
3
Egészségvédelmi és biztonsági útmutató
A készülékek speciális rekeszekkel vannak
kialakítva (pl. friss élelmiszereket tároló rekesz,
zéró hőmérsékletű rekesz stb.). Ha a készülékhez
kapott tájékoztató másként nem rendelkezik, a
rekeszek eltávolíthatók anélkül, hogy a teljesítmény
csökkenne.
A C-pentán egy gyúlékony gáz, amelyet
habosítóanyagként használnak a szigetelőhabhoz.
ÜZEMBE HELYEZÉS
A készülék mozgatását és üzembe helyezését a
sérülésveszély csökkentése érdekében két vagy
több személy végezze. Viseljen védőkesztyűt a
készülék kicsomagolása és üzembe helyezése
során, nehogy megvágja magát.
A készülék üzembe helyezését és javítását, a
vízbekötést (ha van) és az elektromos
csatlakoztatást is beleértve, kizárólag képzett
szakember végezheti. Csak akkor javítsa meg vagy
cserélje ki a készülék egyes alkatrészeit, ha az
adott
művelet
szerepel
a
felhasználói
kézikönyvben. Ne engedje a gyermekeket abba a
helyiségbe, ahol az üzembe helyezést végzi. A
kicsomagolás után ellenőrizze, hogy a készülék
sérült-e a szállítás során. Probléma esetén vegye
fel a kapcsolatot a kereskedővel vagy a legközelebbi
vevőszolgálattal. Üzembe helyezés után a
csomagolóanyagokat (műanyag, habszivacs stb.)
az esetleges fulladásveszély miatt olyan helyen
tárolja, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá. Az
áramütés elkerülése érdekében az üzembe
helyezési műveletek előtt húzza ki a készülék
hálózati csatlakozóját. Az áramütés és a tűzveszély
elkerülése érdekében az üzembe helyezés során
győződjön meg arról, hogy a készülék miatt nem
sérül-e a hálózati tápkábel. A készüléket csak a
megfelelő üzembe helyezést követően kapcsolja
be.
A készülék mozgatása közben ügyeljen a padló
(pl. parketta) épségére. A készüléket olyan
helyiségben helyezze el, ahol a padló vagy az
emelvény elbírja a készülék súlyát, és amely
megfelel a készülék méretének és rendeltetésének.
Az üzembe helyezés során ügyeljen arra, hogy a
készülék ne legyen hőforrás közelében, mind a
négy lába stabilan álljon a padlón, és szükség
esetén állítsa be azokat. Vízmérték segítségével
ellenőrizze, hogy a készülék tökéletesen
vízszintesen áll-e. A készülék bekapcsolása előtt
várjon legalább két órát, hogy a hűtőrendszer
tökéletes hatásfokkal működjön.
A megfelelő szellőzés érdekében hagyjon üres
helyet a készülék két oldalánál, illetve a készülék
felett. A készülék hátoldala és a készülék mögötti
4
fal között 50 mm távolságnak kell lenni a forró
felületekkel való érintkezés elkerülésére. Ennél
kisebb távolság esetén nő a készülék
energiafogyasztása.
FIGYELEM: Az instabilitásból, rossz elhelyezésből
vagy hibás beszerelésből származó veszélyek
elkerülése érdekében a készülék beüzemelését és
javítását a gyártó utasításaival összhangban kell
elvégezni. Tilos a hűtőt úgy elhelyezni, hogy a
készülék hátához (a hűtőcsövekhez) a gáztűzhely
fémcsöve, fém gázcső, vízvezetékcső vagy
elektromos vezetékek érjenek hozzá.
ELEKTROMOS ÁRAMMAL KAPCSOLATOS
FIGYELMEZTETÉSEK
Fontos, hogy a készüléket le lehessen választani
az elektromos hálózatról a villásdugó kihúzásával
vagy az aljzat és a készülék közé szerelt, többpólusú
megszakítóval, illetve kötelező a készüléket a
biztonsági előírásoknak megfelelően földelni.
Ne használjon hosszabbítót, elosztót vagy
adaptert. Beszerelés után az elektromos
alkatrészeknek hozzáférhetetlennek kell lenniük a
felhasználó számára. Ne használja a készüléket
mezítláb, és ne nyúljon hozzá nedves kézzel. Ne
használja a készüléket, ha a tápkábel vagy a
csatlakozódugó sérült, illetve ha a készülék nem
működik megfelelően, megsérült vagy leejtették.
Ha a hálózati kábel megsérül, az áramütés
kockázatának elkerülése érdekében a gyártóval,
annak szervizképviselőjével vagy egy hasonlóan
képzett szakemberrel kell egy ugyanolyan kábelre
kicseréltetni.
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
FIGYELEM: Bármilyen karbantartási művelet
előtt győződjön meg arról, hogy a készüléket
kikapcsolta és kihúzta a konnektorból. Az áramütés
elkerülése érdekében soha ne használjon
gőznyomással működő tisztítókészüléket.
Ne használjon maró hatású vagy erős
tisztítószereket, például ablaktisztító sprayt,
súrolószert, gyúlékony folyadékot, ápolóviaszt,
mosogatószer-koncentrátumot
vagy
kőolajszármazékokat a készülék műanyag részein,
belsejében, illetve az ajtó tömítésein. Ne használjon
papírtörlőt, dörzsszivacsot vagy más durva
tisztítóeszközt.
A CSOMAGOLÓANYAGOK HULLADÉKKEZELÉSE
A csomagolóanyag 100%-ban újrahasznosítható, és el van látva az
újrahasznosítás jelével .
A csomagolás egyes részeinek hulladékkezelését megfelelően, a
hulladékok ártalmatlanítására vonatkozó helyi rendelkezések szerint
kell elvégezni.
Egészségvédelmi és biztonsági útmutató
HÁZTARTÁSI GÉPEK HULLADÉKKÉNT TÖRTÉNŐ
ELHELYEZÉSE
Ez a készülék újrahasznosítható vagy újrafelhasználható anyagok
felhasználásával készült. Leselejtezésekor a helyi hulladék-elhelyezési
szabályokkal összhangban járjon el. Az elektromos háztartási
készülékek kezelésére, hasznosítására és újrafeldolgozására vonatkozó
további információkért forduljon az illetékes helyi hatósághoz,
a háztartási hulladékok begyűjtését végző vállalathoz vagy az
üzlethez, ahol a készüléket vásárolta. Ez a készülék az elektromos és
elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EK irányelv
szerinti jelölésekkel rendelkezik. A hulladékká vált termék szabályszerű
elhelyezésével Ön segít elkerülni a környezettel és az emberi
egészséggel kapcsolatos negatív következményeket.
jel azt jelzi,
A terméken vagy a kísérő dokumentumokon található
hogy a készüléket nem szabad háztartási hulladékként kezelni, hanem
az elektromos és elektronikai készülékeknek megfelelő gyűjtőhelyen
kell leadni.
ENERGIATAKARÉKOSSÁGI TANÁCSOK
A készülék beüzemelésére egy száraz, jól szellőző helyiséget válasszon
hőforrásoktól (pl. radiátortól, tűzhelytől stb.) távol, olyan helyen,
amelyet nem ér közvetlenül napfény. Igény szerint használjon
szigetelőlapot.
HU
A megfelelő szellőzés biztosítása érdekében kövesse a beszerelési
utasításokat. Ha a készülék hátoldalánál nem megfelelő a szellőzés, nő
az energiafogyasztás, és csökken a hűtési hatékonyság.
A gyakori ajtónyitás az energiafogyasztás növekedéséhez vezethet.
A készülék belső hőmérsékletét és energiafogyasztását a külső
hőmérséklet és a készülék helye is befolyásolhatja. A hőmérsékletet
tehát e szempontoknak megfelelően kell beállítani.
Minél kevesebbszer nyissa ki az ajtót.
Kiolvasztáskor tegye a fagyasztott élelmiszereket a hűtőtérbe. A
fagyasztott élelmiszerek alacsony hőmérséklete lehűti a hűtőtérben
lévő élelmiszereket. Várja meg, amíg a meleg élelmiszerek és italok
lehűlnek, mielőtt betenné őket a hűtőszekrénybe.
A hűtőszekrényben lévő polcok elrendezése nem befolyásolja a
hatékony energiafelhasználást. Az élelmiszereket úgy kell elhelyezni a
polcokon, hogy a levegőzés megfelelő legyen (ügyeljen arra, hogy az
élelmiszerek ne érjenek egymáshoz, és tartson megfelelő távolságot az
élelmiszerek, illetve a készülék hátlapja között).
A fagyasztott élelmiszerek tárolási kapacitásának növelése érdekében a
kosarak és a jégtelenítő polc (ha van) eltávolíthatók.
A kompresszor által keltett zajok a normális működés részei, lásd a
készülék Rövid útmutatóját.
5
Használati és kezelési útmutató
A TERMÉK BEMUTATÁSA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1
2
9
4
3
X
X
Ventilátor*
Vezérlőpanel / Világítóegység
Palackállvány*
Polctér
Adattábla a kereskedelmi névvel
Rekesz a zöldségek és gyümölcsök
frissen tartásához*
7. Ajtónyitás irányának
megfordításához szükséges készlet
8. Palacktartó*
9. Ajtópolcok
10. Ajtótömítés
8
5
6
7
10
VEZÉRLŐPANEL
1.
1. Hőmérséklet-szabályozási beállító
jelzés
2. A fagyasztótér és a hűtőtér
hőmérséklete
3. LED
2.
3.
A HŰTŐTÉR
HŐMÉRSÉKLETE
Ennek a hűtőszekrénynek az elindítása a hűtőtérben
elhelyezett hőmérséklet-szabályozó gomb segítségével
történik.
A hűtő- és a fagyasztótér hőmérséklete a hőmérsékletszabályozó gombbal módosítható.
Hőmérséklet-szabályozó 1-2. állásban: minimális hűtés
Hőmérséklet-szabályozó 3-5. állásban: közepes hűtés
Hőmérséklet-szabályozó 6-7. állásban: maximális hűtés
Hőmérséklet-szabályozó állásban: nincs hűtés, nincs
világítás
Ha a hőmérséklet-szabályozót a helyzetbe állítja, a
készülék kikapcsol.
•
•
* Kizárólag adott típusok esetén
6
Használati és kezelési útmutató
A HŰTŐSZEKRÉNY VILÁGÍTÁSA
A hűtőtér világítása LED-ekkel történik, ami a hagyományos
izzóknál jobb megvilágítást és rendkívül alacsony
energiafogyasztást eredményez.
HU
Ha csere szükséges, vegye fel a kapcsolatot a műszaki
ügyfélszolgálattal.
Fontos megjegyzés: A hűtőtér belső világítása akkor kapcsol
be, ha a hűtő ajtaját kinyitja.
POLCOK
Valamennyi fiók, ajtópolc és polc kivehető.
AJTÓ
MEGFORDÍTHATÓ AJTÓ
Megjegyzés: Az ajtónyitás iránya módosítható. Ha ezt a műveletet a
vevőszolgálat végzi, a munkára nem terjed ki a garancia.
Kövesse az Üzembe helyezési útmutató utasításait.
7
Használati és kezelési útmutató
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA
ELSŐ HASZNÁLAT
Az üzembe helyezést követően várjon legalább két órát,
mielőtt a készüléket csatlakoztatná az elektromos hálózathoz.
Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz, majd
forgassa el a hőmérséklet-szabályozó gombot a készülék
bekapcsolásához.
A készülék a bekapcsolás után 4-6 órával éri el a megfelelő
tárolási hőmérsékletet szokásos mennyiségű élelmiszer
tárolása esetén. Helyezze be a ventilátorba az antibakteriális
szagtalanító szűrőt a csomagoláson látható utasítások szerint
(ha van).
A HŰTŐTÉR ÉS AZ ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA
A hűtőtér a friss ételek és italok tárolására szolgál. A hűtőtér
jégtelenítése teljesen automatikusan történik. Az automatikus
jégtelenítés folyamatát a hűtőtér belső részében, a hátsó
falon időnként megjelenő vízcseppek jelzik. A leolvasztáskor
képződő víz automatikusan egy leeresztőnyílásba folyik, és
összegyűlik egy edényben, amiből azután elpárolog.
Megjegyzés: A külső hőmérséklet, az ajtónyitások gyakorisága és a
készülék elhelyezése befolyásolhatja a két rekesz hőmérsékletét. A
hőmérsékleteket ezen tényezők figyelembevételével kell beállítani.
Nagyon magas páratartalom esetén kondenzvíz képződhet a
hűtőtérben, elsősorban az üvegpolcokon.
Ilyen esetben célszerű lezárni a folyadékot tartalmazó
tárolóedényeket (például a leveses tálat), becsomagolni a nagy
folyadéktartalmú élelmiszereket (például a zöldségeket) és
bekapcsolni a ventilátort, ha van.
Valamennyi fiók, ajtópolc és polc kivehető.
SZELLŐZÉS
A hűtőtérben a levegő természetes áramlása különböző
hőmérsékletű zónákat eredményez. A hőmérséklet
közvetlenül a gyümölcsös és zöldséges rekesz felett, illetve
a készülék hátlapjánál a legalacsonyabb. A hőmérséklet a
hűtőtér elülső felső részén a legmagasabb.
Ha a szellőzés nem megfelelő, az energiafogyasztás nő, a
hűtési teljesítmény pedig csökken.
A FRISS ÉLELMISZEREK ÉS ITALOK TÁROLÁSA
A nagy mennyiségű etilént kibocsátó élelmiszereket (alma,
sárgabarack, körte, őszibarack, avokádó, füge, szilva,
áfonya, dinnye, bab) és az erre érzékeny élelmiszereket
(pl. gyümölcsök, zöldségek, saláta) egymástól elkülönítve
vagy becsomagolva kell tárolni eltarthatóságuk megőrzése
érdekében; például ne tároljon együtt paradicsomot kivivel
vagy fejes káposztával.
Ne tegye túl közel egymáshoz az élelmiszereket, hogy
a levegő megfelelően tudjon áramlani. Az ételek
csomagolásához használjon újrahasznosítható, műanyagból,
fémből, alumíniumból és üvegből készült tárolóedényeket,
illetve háztartási fóliát.
Ha a hűtőtérben kis mennyiségű élelmiszert szeretne
tárolni, azt javasoljuk, hogy a gyümölcsös és zöldséges
rekesz feletti polcokat használja, mivel a hűtőtérnek ez a
leghidegebb része. Mindig zárt tárolóedényeket használjon
azokhoz a folyadékokhoz és élelmiszerekhez, amelyek
erőteljes szagokat vagy ízeket bocsátanak ki, és átvehetik
egymás szagát, vagy fedje be őket. Az üvegek felborulása
megelőzhető a palacktartó segítségével (bizonyos modellek
esetén elérhető).
Jelmagyarázat
MÉLYHŰTÖTT ZÓNA
MÉRSÉKELT HŐMÉRSÉKLETŰ ZÓNA
Déligyümölcs, konzerv, italok, tojás, szósz,
savanyúság, vaj, lekvár tárolásához ajánlott
X
X
HIDEG ZÓNA
Sajt, tej, mindennapi élelmiszerek, csemegeáruk,
joghurt tárolásához ajánlott
LEGHIDEGEBB ZÓNA
Felvágottak, desszertek, hal és hús tárolásához
ajánlott
ZÖLDSÉGES ÉS GYÜMÖLCSÖS REKESZ
8
HU
Használati és kezelési útmutató
MŰKÖDÉSI ZAJOK
1. A készülék működése közben hallható zúgást a
kompresszor okozza, és nem jelez hibát.
2. A csörgedező és kattogó hangokat a hűtőgáz hűtőkörbe
érkezése okozza, így ezek is a normál működéssel járó
zajoknak számítanak.
4. Az esetleges rezgések elkerülése érdekében ellenőrizze,
hogy a hűtőajtón lévő polcok, valamint a hűtőtérben lévő
polcok és rekeszek megfelelően vannak-e behelyezve.
5. A rezgések elkerülése érdekében az üvegedényeket
(palackokat, befőttesüvegeket stb.) úgy helyezze el, hogy
ne érjenek egymáshoz.
6. A készülék kompresszorral rendelkezik, amely a lehető
legalacsonyabb energiafogyasztás érdekében optimális
fordulatszámon működik. Ezért előfordulhat, hogy
bizonyos esetekben (nyáron vagy nagy mennyiségű
élelmiszer behelyezésekor) a kompresszor nagyobb
fordulatszámra vált, így működése a szokásosnál
zajosabb lesz.
3. Működő és álló kompresszor mellett is előfordulhatnak
recsegő hangok: ezek a készülék felépítéséből adódó
zajok.
JAVASLATOK ARRA AZ ESETRE, HA NEM HASZNÁLJA A KÉSZÜLÉKET
HA HASZNÁLATON KÍVÜL HELYEZI A KÉSZÜLÉKET
ÁRAMKIMARADÁS ESETÉN
Válassza le a készüléket az elektromos hálózatról, ürítse ki,
jégtelenítse (ha szükséges) és tisztítsa meg.
Hagyja résnyire nyitva az ajtót, hogy a levegő átáramolhasson
a belső részekben. Ily módon megelőzhető, hogy a készülék
bepenészesedjen és büdös legyen.
Tartsa csukva az ajtót, hogy az ételek a lehető legtovább
maradjanak hidegen. A részben már felengedett ételeket
sose fagyassza le újra. Tartós áramkimaradás esetén az ezt
jelző riasztás is aktiválódhat (az elektronikával is felszerelt
termékekben).
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
A tisztítási vagy karbantartási műveletek megkezdése előtt húzza ki a készülék tápkábelét a csatlakozóaljzatból,
vagy szüntesse meg a tápellátást.
Soha ne használjon súrolószereket. Soha ne tisztítsa a hűtőszekrény alkatrészeit gyúlékony folyadékkal.
Ne használjon gőzzel tisztító berendezéseket.
A gombok és a vezérlőpanel kijelzője nem tisztítható alkohollal vagy alkoholszármazékokkal; kizárólag száraz
törlőkendőt használjon.
Időnként tisztítsa meg a készüléket kifejezetten a hűtőgépek
belső részeinek tisztítására szolgáló semleges tisztítószer
vizes oldatába mártott ruhával.
A jégtelenítéskor keletkezett víz folyamatos és megfelelő
elvezetése érdekében rendszeresen
tisztítsa meg a gyümölcs- és
zöldségtartó rekesz mögött, a hűtőtér
hátsó falán található leeresztőnyílást az
erre szolgáló eszközzel.
9
Használati és kezelési útmutató
HIBAELHÁRÍTÁS
Mi a teendő, ha...
Lehetséges okok
Megoldások
A készülék nem
működik.
Lehetséges, hogy a készülék
elektromos tápellátásával van
gond.
Ellenőrizze, hogy:
• nincs-e áramkimaradás;
• a csatlakozódugó megfelelően van-e csatlakoztatva
a hálózati aljzatba, és a kétpólusú kapcsoló (ha van) a
megfelelő (bekapcsolt) állásban van-e;
• működnek-e a lakás elektromos hálózatának védelmi
berendezései;
• nem hibásodott-e meg a hálózati kábel;
• a hőmérséklet-szabályozó nincs-e „ ” állásban.
•
A készülék belső
Elképzelhető, hogy izzócsere
világítása nem működik. szükséges.
Válassza le a készüléket az elektromos hálózatról. Ha csere
szükséges, forduljon a műszaki ügyfélszolgálathoz.
A rekeszek belsejében
lévő hőmérséklet nem
elég alacsony.
Ennek különböző okai lehetnek
(lásd a „Megoldások” oszlopot).
Ellenőrizze a következőket:
• az ajtók megfelelően zárnak;
• nincs hőforrás a készülék közelében;
• megfelelő hőmérséklet van beállítva;
• nem akadályozza-e valami a levegő áramlását a készülék
alján lévő szellőzőnyílásoknál.
A hűtőtér alján víz
található.
A kiolvasztott víz elvezetése
akadályozva van.
Tisztítsa meg a leolvasztott víz leeresztőnyílását (lásd a
„Tisztítás és karbantartás” című részt).
A készülék elülső része
Nem jelez meghibásodást. Ez a
az ajtótömítésnél meleg. páralecsapódás megakadályozása
miatt van.
A hűtőtér hőmérséklete
túl alacsony.
10
•
•
Nincs szükség hibaelhárításra.
A beállított hőmérséklet túl
•
alacsony.
•
Valószínűleg nagy mennyiségű
friss élelmiszert tett a
•
fagyasztótérbe.
Állítson be magasabb hőmérsékletet.
Ha friss élelmiszert tett a fagyasztótérbe, várjon, amíg a
fagyasztás befejeződik.
Kapcsolja ki a ventilátort (ha van) a „VENTILÁTOR”
részben leírtak szerint.
HU
Használati és kezelési útmutató
VEVŐSZOLGÁLAT
MIELŐTT A VEVŐSZOLGÁLATOT HÍVNÁ
1. Ellenőrizze, hogy a probléma megoldható-e a
HIBAELHÁRÍTÁS részben található javaslatok alapján.
2. Kapcsolja ki, majd kapcsolja be újra a készüléket, hogy
lássa, fennáll-e még a hiba.
HA A FENTI LÉPÉSEK ELVÉGZÉSE UTÁN
A HIBA TOVÁBBRA IS FENNÁLL,
FORDULJON A HELYI VEVŐSZOLGÁLATHOZ
Ha segítségre van szüksége, hívja a garanciafüzetben
található telefonszámot, vagy kövesse a weboldalon (www.
indesit.com) megadott utasításokat
Ha a vevőszolgálathoz fordul, minden esetben meg kell adnia
a következő adatokat:
• a hiba rövid leírását;
• a készülék típusát és pontos modellszámát;
•
a szervizszámot (az adattáblán a „Service” szó után
látható). A szervizszám a garancialevélen is fel van
tüntetve;
• a teljes címét;
• a telefonszámát.
Ha bármilyen javításra van szükség, csak a hivatalos
vevőszolgálathoz forduljon (így biztosítható az eredeti
alkatrészek használata és a megfelelő javítás).
11
1.
6a.
6b.
2.
3.
4.
5.
A
12
6a.
6b.
7.
8.
9.
10.
19515373000
13
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising