Whirlpool | HB 10 A.1 (WH) /HA | Instruction for Use | Whirlpool HB 10 A.1 (WH) /HA Benutzerhandbuch

Whirlpool HB 10 A.1 (WH) /HA Benutzerhandbuch
Gebruiksaanwijzing
OVEN
Samenvatting
NL
DE
Nederlands, 1 Deutsch, 12
GR
ÅëëçíéêÜ, 23
Het installeren, 2-4
Plaatsing
Elektrische aansluiting
Typeplaatje
Beschrijving van het apparaat, 5
Algemeen aanzicht
Bedieningspaneel
Starten en gebruik, 6
De oven starten
Programma’s, 7-8
Kookprogramma’s
Praktische kooktips
Kooktabel
HB 10 A.1/HA
HB 10 A.1 IX/HA
Kookplaat, 9
Type kookplaat
Aanzetten kookplaat glaskeramiek
Praktische tips voor het gebruik van de
glaskeramische kookplaat
Voorzorgsmaatregelen en advies, 10
Algemene veiligheidsmaatregelen
Afvalverwijdering
Energiebesparing en milieubesef
Onderhoud en verzorging, 11
De elektrische stroom afsluiten
Schoonmaken van de oven
De ovendeur reinigen
Vervangen van het lampje
Service
NL
Het installeren
Bewaar dit boekje zorgvuldig voor eventuele verdere
raadpleging. Wanneer u het product weggeeft,
verkoopt, of wanneer u verhuist, dient u dit boekje bij
de oven te bewaren zodat alle nodige informatie
voorhanden blijft.
Lees de gebruiksaanwijzingen zorgvuldig door: er
staat belangrijke informatie in over installatie, gebruik
en veiligheid.
Ventilatie
Om een goede ventilatie te kunnen garanderen is het
noodzakelijk de achterkant van het meubel te
verwijderen. Het verdient de voorkeur de oven op
twee houten balken te plaatsen, of eventueel op een
enkele plank die een opening heeft van tenminste 45
x 560 mm (zie afbeeldingen).
Plaatsing
560
Het verpakkingsmateriaal is niet bestemd voor
kinderen en dient daarom te worden weggegooid
volgens de geldende normen (zie
Voorzorgsmaatregelen en advies).
De installatie moet worden uitgevoerd door een
bevoegde installateur en volgens de instructies van
de fabrikant. Een verkeerde installatie kan schade
berokkenen aan personen, dieren of dingen.
Inbouw
Voor een goede werking van het apparaat moet het
keukenmeubel de juiste kenmerken hebben:
• de zijkanten van de kastjes die aan de oven
grenzen moeten hittebestendig zijn;
mm
.
45 m
m.
Centreren en bevestigen
Regel de 4 klemmetjes aan de zijkant van de oven in
overeenkomst met de 4 gaten in de lijst. De stand
hangt af van de dikte van de zijkant van het meubel:
als de dikte 20 mm is: verwijder
dan het beweegbare gedeelte
van het voetje (zie afb.);
• in het bijzonder moet, in geval van meubels met
fineer, de lijm bestand zijn tegen temperaturen van
100°C;
• voor het inbouwen van de oven, zowelonder het
aanrecht (zie figuur) alsin stapelbouw, dient het
meubel de volgende afmetingen te hebben:
580
39
500
0
48
+4
-0
560 +4 -0
m
in
in
m
45
572
23
7
54
575-585 min
555
15
als de dikte 18 mm is: gebruik
dan de eerste gleuf; zoals al
door de fabriek is voorzien (zie
afb.);
als de dikte 16 mm is: gebruik
de tweede gleuf (zie afb.).
595
558 min
54
53
NL
595
Nadat het apparaat is ingebouwd, mag er geen contact
meer mogelijk zijn met de elektrische onderdelen.
Het energieverbruik dat staat aangegeven op het
typeplaatje is gebaseerd op dit soort installatie.
2
Om het apparaat aan het keukenkastje te bevestigen:
open de ovendeur en schroef de 4 houtschroeven in
de 4 gaten in de zijrand.
Alle beschermende onderdelen moeten zodanig
worden bevestigd dat ze niet kunnen worden
verwijderd zonder gereedschap te gebruiken.
Elektrische aansluiting
N
L1 L2 L3
2
4
Slechts op
enkele
modellen
aanwezig
1
3
INBOUWPLAAT
NL
400V 3N~H05RR-F
5x2.5 CEI-UNEL 35363
5
De keuken moet aan het elektrische net worden
aangesloten. Deze functioneert met de wisselstroom,
de spanning en de frequentie die aangegeven staan
op het typeplaatje (zie volgende pagina).
De kookplaat wordt door een speciale aansluiting aan
het fornuis verbonden.
Het klemmenbord is ingesteld voor een verbinding
op 400 V driefasenstroom (zie afbeeldingen onder).
P
N
WIT
ROOD GEEL BLAUW
L1
GROEN
L2
L3
INBOUWFORNUIS
Nadat u de kookplaat heeft aangesloten, dient u de
metalen bescherming weer op zijn plaats te doen.
Als de kookplaat wordt verwijderd moet u de rode
dop, die oorspronkelijk op de rode connector zat,
weer op zijn plaats doen.
Monteren voedingskabel
Als de elektrische installatie andere eigenschappen
heeft (zie afbeeldingen onder), dient u de
elektrische verbinding tot stand te brengen door
middel van de verbindings-U-bouten in doos P.
230V ~H05RR-F 3x4
CEI-UNEL 35363
N
1
3
5
2
4
400V 2N~H05RR-F 4x4
CEI-UNEL 35363
N
L1 L2
1
3
5
2
4
1. Licht de lipjes aan
de zijkant van het
deksel van het
klemmenbord op met
een schroevendraaier:
trek het deksel van het
klemmenbord open (zie
afb.).
2. Draai de schroef van
de kabelklem los en
verwijder hem met
behulp van een
schroevendraaier (zie
afbeelding).
3. Verwijder de
schroeven van de
en
contacten L-Nbevestig de draden
onder de koppen van
de schroeven met
inachtneming van de
kleuren: Blauw (N) Bruin
(L) Geel-Groen ( ).
L
3. Maak de voedingskabel vast aan de speciale
kabelklem.
4. Maak het deksel van het klemmenbord dicht.
3
NL
Het aansluiten van de voedingskabel aan het net
Gebruik voor de voedingskabel een stekker die
genormaliseerd is voor de lading aangegeven op het
typeplaatje(zie hiernaast).
Wanneer het apparaat rechtstreeks op het net wordt
aangesloten moet men tussen het apparaat en het net
een meerpolige schakelaar aanbrengen met een
afstand tussen de contacten van minstens 3mm,
aangepast aan het elektrische vermogen en voldoend
aan de geldende normen (de aarding mag niet
worden onderbroken door de schakelaar). De
voedingskabel moet zodanig geplaatst worden dat hij
nergens een temperatuur bereikt die 50°C hoger is
dan de kamertemperatuur.
De installateur is verantwoordelijk voor de correcte
elektrische verbinding en het in acht nemen van de
geldende veiligheidsnormen.
Vóór het aansluiten moet u controleren dat:
• het stopcontact geaard is en voldoet aan de
geldende normen;
• het stopcontact in staat is het maximale vermogen
van het apparaat te verdragen, zoals aangegeven
op het typeplaatje (zie onder);
• de spanning zich bevindt tussen de waarden die
staan aangegeven op het typeplaatje (zie onder);
• het stopcontact en de stekker overeenkomen. Als
dat niet zo is, dient u ofwel de stekker ofwel het
stopcontact te vervangen; gebruik geen
verlengsnoeren of dubbelstekkers.
Wanneer het apparaat geïnstalleerd is, moeten de
snoer en het stopcontact makkelijk te bereiken zijn.
De kabel mag niet worden gebogen of
samengedrukt.
De kabel moet van tijd tot tijd worden gecontroleerd
en mag alleen door erkende monteurs worden
vervangen (zie Service).
De fabrikant kan niet verantwoordelijkheid
worden gesteld als deze normen niet worden
nageleefd.
4
TYPEPLAATJE
Afmetingen
breedte 43,5 cm.
hoogte 32 cm.
diepte 43,5 cm.
Inhoud
liter 60
Elektrische
aansluitingen
spanning 230V/400V~ 3N 50/60Hz
maximum vermogen 8400W
Richtlijn 2002/40/CE op etiket van
elektrische ovens.
Norm EN 50304
ENERGY LABEL
Energieverbruik verklaring Klasse
convectie Natuurlijk
verwarmingsfunctie: Traditioneel
Dit apparaat voldoet aan de volgende
EU Richtlijnen:
73/23/EEG van 19/02/73
(laagspanning) en daaropvolgende
wijzigingen;
-89/336/EEG van 03/05/89
(elektromagnetische compatibiliteit)
en daaropvolgende wijzigingen
- 93/68/EEG van 22/07/93 en
daaropvolgende wijzigingen
Beschrijving van het
apparaat
Algemeen aanzicht
NL
GLEUVEN om
roosters in te
schuiven
Bedieningspaneel
positie 5
positie 4
positie 3
positie 2
positie 1
Rooster GRILL
Rooster LEKPLAAT
Bedieningspaneel
Controlelampje
KOOKPLATEN
0
0
0
Controlelampje
THERMOSTAAT
0
0
1
6
1
6
1
6
1
6
2
5
2
5
2
5
2
5
3
4
3
4
3
4
3
4
MAX
Knop
KOOKPLATEN
60
220
180
100
140
Knop
PROGRAMMA'S
5
Starten en gebruik
NL
Wij raden u aan bij het eerste gebruik de oven
minstens een uur leeg te laten functioneren, op
maximum temperatuur en met de deur dicht. Nadat u
de oven hebt uitgedaan, opent u de ovendeur en lucht
u het vertrek. De lucht die u ruikt komt door het
verdampen van de middelen die worden gebruikt om
de oven te beschermen.
De oven starten
1. Door aan de knop PROGRAMMA’S te draaien kunt
u het gewenste kookprogramma kiezen.
2. Een lijst met kooktijden en aanbevolen
kooktemperaturen kunt u terugvinden in de Kooktabel
(zie Programma’s).
3. Als het controlelampje THERMOSTAAT aan is,
bevindt de oven zich in de verwarmingsfase en is
bezig de ingestelde temperatuur te bereiken.
4. Tijdens het koken kunt u nog altijd:
- het kookprogramma veranderen met behulp van de
knop PROGRAMMA’S;
- het koken onderbreken door de knop
PROGRAMMA’S weer op stand “0” te zetten.
Zet nooit voorwerpen op de bodem van de oven; u
riskeert hiermee het email te beschadigen.
Plaats de ovenschalen altijd op bijgeleverde
roosters.
6
Ovenverlichting
Deze gaat werken door de knop PROGRAMMA’S op
& te draaien. Ze blijft aan wanneer u een
kookprogramma selecteert.
Programma’s
Kookprogramma’s
Praktische kooktips
Programma TRADITIONELE OVEN
Bij de functie GRILL raden wij u aan de lekplaat op
stand 1 te zetten om eventueel vet of jus op te
vangen.
De onderste en bovenste verwarmingselementen
gaan aan. Met deze traditionele kookwijze is het beter
een enkel rooster te gebruiken: met meerdere roosters
riskeert u een slechte temperatuursverspreiding.
De ingestelde temperatuur wordt automatisch bereikt
en constant gehouden door de thermostaat die
geregeld wordt door de knop PROGRAMMA’S.
?
Programma OVEN BOVEN
Het bovenste verwarmingselement gaat aan. Deze
functie kan worden gebruikt voor het afmaken van een
gerecht. Kook met de ovendeur dicht.
NL
GRILL
• Plaats de grill op stand 3 of 4, plaats de gerechten
op het midden van de grill.
• Het is normaal dat het bovenste
verwarmingselement niet constant aan blijft: zijn
werking wordt geregeld door een thermostaat.
PIZZA
• Gebruik een lichte aluminium ovenschaal en zet
hem op het bijgeleverde ovenrooster.
Bij gebruik van de bakplaat duurt het langer en
krijgt u waarschijnlijk geen krokante pizza.
• Bij zeer gevulde pizza’s raden wij aan de
mozzarella of andere kaas pas halverwege de
kooktijd toe te voegen.
7
NL
Kooktabel
Gewicht (kg)
Roosterstanden
Voorverwarming
(minuten)
Aangeraden
temperatuur
Kooktijd
(minuten)
Pasta
Lasagne
Cannelloni
Tagliatelle
2,5
2,5
2,5
3
3
3
-
210
210
210
75-80
75-80
75-80
Vlees
Kalfsvlees
Kip
Kalkoen
Eend
Konijn
Varkensvlees
Lamsvlees
1,7
1,5
3,0
1,8
2,0
2,1
1,8
3
3
3
3
3
3
3
-
220
220
220-Max
220
220
220
220
85-90
110-115
95-100
120-125
105-110
100-110
90-95
Vis
Makreel
Zwaardvis
Forel
1,1
1,5
1,0
3
3
3
-
210-230
210-230
210-230
55-60
60-65
40-45
Pizza
Napoletana
1,0
3
15
Max
30-35
Taarten
Koekjes
Jamtaart
Chocoladetaart
Taart die moet rijzen
0,5
1,1
1,0
1,0
3
3
3
3
15
15
15
15
180
180
200
200
30-35
30-35
45-50
50-55
Gerechten
8
Kookplaat
Type kookplaten
Bij de oven hoort een kookplaat die samengesteld kan zijn
uit twee verschillende verwarmingselementen: gietijzeren
elektrische kookplaten (zie afbeelding 1) of
glaskeramische kookplaten (zie afbeelding 2).
A
A
afbeelding 1
afbeelding 2
A
A
C
Praktische tips voor het gebruik van de
glaskeramische kookplaat
NL
De lijm die gebruikt is voor de afdichtingen laat wat
vetvlekjes op het glas achter. Voordat u de kookplaat
gebruikt, raden wij u aan de vlekken te verwijderen met
een niet-schurend schoonmaakmiddel. Gedurende de
eerste uren van gebruik is het mogelijk dat u een
rubbergeur ruikt, die echter snel wegtrekt.
Teneinde optimale resultaten te bereiken van de
kookplaat:
• gebruik pannen met een platte bodem die perfect
aansluiten aan het verwarmgedeelte;
Aanzetten kookplaat glaskeramiek
Traditioneel kookgedeelte
De traditionele straalelementen (A) zijn gemaakt van
cirkelvormige verwarmingselementen die pas zo’n
tiental seconden na ontsteking rood worden.
Ieder kookgedeelte heeft zijn eigen bedieningsknop
waarmee u 6 verschillende temperaturen kunt kiezen,
met een minimumwaarde van 1 tot een maximumwaarde
van 6.
Controlelampje resterende warmte *
De warmtecontrolelampjes (C) geven aan dat het
betreffende kookgedeelte warmer is dan 60°C, ook
nadat het verwarmingselement is uitgeschakeld.
Aangeraden stroomsterktes voor verschillend gebruik:
Positie
Normale of snelle plaat
0
Uit
1
Groenten en vis
2
Aardappelen (gestoom d), soep, capucijners,
bonen
3
Doorkoken van grote hoevelheeden,
minestroni enz.
4
Braden (medium)
5
Braden (hard)
6
Bruin bakken of snel aan de kook brengen
• gebruik pannen die groot genoeg zijn om de
kookplaat geheel te bedekken teneinde alle
beschikbare hitte te benutten;
• houdt de bodem van de pannen altijd schoon en
droog zodat ze goed aansluiten op het kookvlak. Dit
verlengt de levensduur van zowel de pannen als het
kookgedeelte.
• vermijdt dezelfde pannen te gebruiken die u ook op
een gasfornuis gebruikt: de warmteconcentratie van
gasbranders kan de bodem van pannen vervormen,
waardoor ze niet goed meer aansluiten;
• laat nooit een kookgedeelte aan staan zonder een pan
erop. De verhitting, die snel het maximum niveau
bereikt, zou de verwarmingselementen kan
beschadigen.
* Slechts op enkele modellen aanwezig.
9
Voorzorgsmaatregelen en advies
NL
Dit apparaat is ontworpen en vervaardigd volgens de
geldende internationale veiligheidsvoorschriften. Deze
aanwijzingen zijn geschreven voor uw veiligheid en u dient
ze derhalve goed door te nemen.
•
Algemene veiligheidsmaatregelen
•
• Dit apparaat is vervaardigd voor niet-professioneel
gebruik binnenshuis.
• Het apparaat dient niet buitenshuis te worden
geplaatst, ook niet in overdekte toestand. Het is erg
gevaarlijk als het in aanraking komt met regen of als
het onweert.
• Maak gebruik van de handgrepen aan de zijkant van
de oven als u het apparaat moet verplaatsen.
• Raak de oven niet blootsvoets of met natte handen of
voeten aan.
• Het apparaat dient om gerechten te koken. Het mag
uitsluitend worden gebruikt door volwassenen en alleen
volgens de instructies die beschreven staan in deze
handleiding.
• Gedurende het gebruik van de oven worden de
verwarmingselementen en enkele delen van de
ovendeur heet. Raak ze niet aan en houdt kinderen
op afstand.
• Voorkom dat elektrische snoeren van andere kleine
keukenapparaten op warme delen van de oven
terechtkomen.
• Laat de ventilatieopeningen en warmteafvoer vrij.
• Pak het handvat van de ovendeur alleen in het midden
vast: aan de zijkant zou het heet kunnen zijn.
• Gebruik altijd ovenwanten om gerechten in de oven te
zetten en eruit te halen.
• Plaats geen aluminiumfolie op de bodem van de oven.
• Plaats geen brandbaar materiaal in de oven: als de
oven plotseling aan zou worden gezet, zou dit
materiaal vlam kunnen vatten.
• Controleer altijd dat de knoppen in de positie “l”/“¡”
staan als het fornuis niet gebruikt wordt.
• Haal de stekker nooit uit het stopcontact door aan het
snoer te trekken.
• Maak de oven niet schoon of voer geen onderhoud uit
als de stekker nog in het stopcontact zit.
• Als de oven defect is, mag u nooit aan het interne
systeem sleutelen om een reparatie proberen uit te
voeren. Neem contact op met de Technische Dienst
(zie Service).
• Plaats geen zware voorwerpen op de open ovendeur.
• De glaskeramische kookplaat is bestand tegen
mechanische stoten. Hij kan echter worden
beschadigd (of barsten) als hij wordt geraakt door een
puntig object, bijvoorbeeld door gereedschap. Als dit
10
•
•
gebeurt, moet u onmiddellijk het apparaat afsluiten van
de elektrische stroom en contact opnemen met de
Technische Dienst.
Vergeet niet dat de temperatuur in het kookgedeelte
aanzienlijk hoog blijft tot minstens 30 minuten nadat het
wordt uitgeschakeld.
Houdt voorwerpen die kunnen smelten op afstand van
de kookplaat, zoals b.v. plastic, aluminium of
suikerhoudende etenswaren. Let vooral op plastic of
aluminium verpakkingen of folie: als u ze op het nog
warme of lauwe kookvlak neerlegt, kunt u een zware
schade aanrichten.
Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen
(kinderen inbegrepen) met een beperkt lichamelijk,
sensorieel of geestelijk vermogen of personen die niet
de nodige ervaring of kennis hebben met het apparaat,
tenzij onder toezicht van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid of nadat hun is
uitgelegd hoe het apparaat werkt.
Voorkom dat kinderen met het apparaat spelen.
Afvalverwijdering
• Verwijdering van het verpakkingsmateriaal: houdt u aan
de plaatselijke normen, zodat het verpakkingsmateriaal
hergebruikt kan worden.
• De Europese Richtlijn 2002/96/EC over Vernietiging van
Electrische en Electronische Apparatuur (WEEE),
vereist dat oude huishoudelijke electrische apparaten
niet mogen vernietigd via de normale ongesorteerde
afvalstroom. Oude apparaten moeten apart worden
ingezameld om zo het hergebruik van de gebruikte
materialen te optimaliseren en de negatieve invloed op
de gezondheid en het milieu te reduceren. Het
symbool op het product van de “afvalcontainer met
een kruis erdoor” herinnert u aan uw verplichting, dat
wanneer u het apparaat vernietigt, het apparaat apart
moet worden ingezameld.
Consumenten moeten contact opnemen met de locale
autoriteiten voor informatie over de juiste wijze van
vernietiging van hun oude apparaat.
Energiebesparing en milieubesef
• Door de oven te gebruiken vanaf het late middaguur tot
aan de vroege ochtend zorgt u ervoor dat uw
elektriciteitscentrale minder wordt belast tijdens het
‘spitsuur’.
• Houdt bij de functie GRILL altijd de ovendeur dicht: dit
om betere resultaten te bereiken en voor een betere
energiebesparing (circa 10%).
• Houdt de afdichtingen altijd schoon zodat ze goed
aansluiten op de deur en er geen hitte vrij kan komen.
Onderhoud en verzorging
De elektrische stroom afsluiten
3. pak de deur aan de
zijkanten beet en sluit hem,
maar niet helemaal. Trek dan
de deur naar u toe en haal
hem uit zijn voegen (zie
afbeelding). Zet de deur weer
op zijn plaats door deze
handelingen in omgekeerde
volgorde uit te voeren.
Sluit altijd eerst de stroom af voordat u tot enige
handeling overgaat.
Schoonmaken van de oven
• De buitenkant, dus zowel het email en het roestvrij
staal als de rubberen afdichtingen, kunnen met een
spons en een sopje worden afgenomen. Als de
vlekken moeilijk te verwijderen zijn, kunt u een
speciaal reinigingsmiddel gebruiken. Na het
reinigen dient u alles goed af te spoelen en te
drogen. Gebruik geen schuurmiddelen of bijtende
producten.
• De binnenkant van de oven kunt u het beste
direct na gebruik schoonmaken, als hij nog lauw
is. Gebruik warm water en een
schoonmaakmiddel, spoel vervolgens af en droog
met een zachte doek. Gebruik geen
schuurmiddelen.
• De accessoires kunnen gewoon worden
afgewassen (eventueel ook in de vaatwasser).
Controleer de afdichtingen
Controleer regelmatig de staat van de afdichting
rondom de ovendeur. In het geval de afdichtingen
beschadigd zijn, dient u zich tot de dichtstbijzijnde
Technische Dienst te wenden (zie Service). Gebruik
de oven niet voordat de reparatie is uitgevoerd.
Vervangen van het lampje
Voor het vervangen van het ovenlampje:
Gebruik nooit stoom- of hogedrukreinigers voor het
reinigen van het apparaat.
De ovendeur reinigen
Reinig het glas van de deur met een spons en niet
schurende producten. Droog met een zachte doek.
Gebruik geen ruwe schurende materialen of scherpe
schrapertjes die het oppervlak zouden kunnen
krassen waardoor als gevolg het glas zou kunnen
barsten. U kunt voor een grondige reiniging de
ovendeur verwijderen:
1. open de deur volledig (zie
afbeelding).
1. Schroef het glazen lampenkapje los.
2. Schroef het lampje los en vervang het met
eenzelfde soort lampje: sterkte 25W, fitting E 14.
3. Plaats het deksel er weer op (zie afb.).
Service
2. til de hendeltjes op die
zich aan de scharnieren
bevinden en draai ze (zie
afb.);
Dit dient u door te geven:
• het model oven (Mod.)
• het serienummer (S/N)
Deze informatie bevindt zich op het typeplaatje op
het apparaat en/of op de verpakking.
11
NL
Bedienungsanleitung
BACKOFEN
Inhaltsverzeichnis
NL
DE
Nederlands, 1 Deutsch, 12
GR
ÅëëçíéêÜ, 23
Installation, 13-15
Aufstellung
Elektroanschluss
Typenschild
Beschreibung des Gerätes, 16
Geräteansicht
Bedienfeld
Inbetriebsetzung und Gebrauch, 17
Inbetriebsetzung des Backofens
Programme, 18-19
Garprogramme
Praktische Back-/Brathinweise
Back-/Brattabelle
HB 10 A.1/HA
HB 10 A.1 IX/HA
Kochfeld, 20
Kochfeldart
Einschalten des Glaskeramik-Kochfeldes
Praktische Hinweise zum Gebrauch des
Glaskeramik-Kochfeldes
Vorsichtsmaßregeln und Hinweise, 21
Allgemeine Sicherheit
Entsorgung
Energie sparen und Umwelt schonen
Reinigung und Pflege, 22
Abschalten Ihres Gerätes vom Stromnetz
Reinigung des Gerätes
Reinigung der Tür
Lampenaustausch
Kundendienst
DE
Installation
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung bitte sorgfältig
auf, damit Sie sie jederzeit zu Rate ziehen können. Sorgen
Sie dafür, dass sie im Falle eines Verkaufs, eines Umzugs
oder einer Übergabe an einen anderen Benutzer das
Gerät stets begleitet, damit auch der Nachbesitzer die
Möglichkeit hat, darin nachschlagen zu können.
Lesen Sie bitte folgende Hinweise aufmerksam
durch, sie liefern wichtige Informationen hinsichtlich
der Installation, dem Gebrauch und der Sicherheit.
Belüftung
DE
Um eine einwandfreie Belüftung zu gewährleisten, muss
die Rückwand des Schrankumbaus abgenommen werden.
Der Backofen sollte möglichst so installiert werden, dass er
auf zwei Holzleisten oder aber auf einer durchgehenden
Fläche aufliegt, die über einen Ausschnitt von mindestens
45 x 560 mm verfügt (siehe Abbildungen).
Aufstellung
Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug für Kinder.
Es ist entsprechend den Vorschriften bezüglich der
getrennten Müllsammlung zu entsorgen (siehe
Vorsichtsmaßregeln und Hinweise).
Die Installation ist gemäß den vorliegenden
Anweisungen und von Fachpersonal durchzuführen.
Jede unsachgemäße Installation kann Menschen und
Tiere gefährden oder Sachschaden verursachen.
Einbau
Um eine einwandfreie Betriebsweise des Gerätes zu
gewährleisten, muss der Umbauschrank folgende
Eigenschaften aufweisen:
• Die an den Backofen angrenzenden Schrankwände
müssen aus hitzebeständigem Material gefertigt sein.
• Bei Möbeln aus Furnierholz muss der verwendete
Leim einer Temperatur von 100°C standhalten.
• Für den Einbau des Backofens in einen
Unterschrank (siehe Abbildung) oder in einen
Hochschrank, muss das entsprechende Möbel
über folgende Abmessungen verfügen:
560
mm
.
45 m
m.
Zentrierung und Befestigung
Bringen Sie die 4 seitlich am Backofen befindlichen
Klampen mit den 4 Löchern des Rahmens in
Übereinstimmung. Achten Sie dabei darauf, dass bei
einer Stärke der
Umbauschrankwand von:
20 mm: der bewegliche Teil
der Klampe abgenommen wird
(siehe Abbildung);
18 mm: die erste, werkseitig
bereits angebrachte Rille
genutzt wird (siehe Abbildung);
580
39
500
+4
0
-0
16 mm: die zweite Rille genutzt
wird (siehe Abbildung).
560 +4 -0
48
in
45
m
in
m
595
572
23
7
54
575-585 min
555
15
54
53
558 min
595
Nach dem Einbau des Gerätes muss eine Berührung
mit den Elektroteilen ausgeschlossen sein.
Die auf dem Typenschild enthaltenen
Verbrauchsangaben wurden bei dieser Art der
Installation ermittelt.
Befestigung des Gerätes am Möbel: Öffnen Sie die
Backofentür und schrauben Sie die 4 Holzschrauben in
die 4 im Backofenrahmen vorgesehenen Löcher ein.
Alle zum Schutz dienenden Teile müssen so
befestigt werden, dass ein Entfernen derselben ohne
Zuhilfenahme eines Werkzeugs nicht möglich ist.
13
DE
Elektroanschluss
1
3
2
4
EINBAU-KOCHFELD
5
Der Anschluss an das Stromnetz ist am Herd
vorzunehmen, der werkseitig für den Betrieb mit
Wechselstrom zu der auf dem Typenschild (siehe
nachfolgende Seite) angegebenen Spannung und
Frequenz ausgelegt ist.
Das Kochfeld wird mittels eines geeigneten
Verbinders an den Herd angeschlossen.
Das Klemmengehäuse ist werkseitig für den
Anschluss an ein 400 V/3-Phasen-Netz voreingestellt
(siehe untenstehende Abbildung).
400V 3N~H05RR-F
5x2.5 CEI-UNEL 35363
N
L1 L2 L3
Nur bei
einigen
Modellen
P
N
WEISS
ROT GELB
BLAU
L1
GR N
L2
EINBAUHERD
Bringen Sie den metallenen Schutz nach Anschluss
des Kochfeldes wieder an. Im Falle eines Ausbaus
des Kochfeldes muss der rote Originalstöpsel wieder
auf den roten Verbinder aufgesetzt werden.
L3
Sollte die Hausanlage andere Eigenschaften
aufweisen (siehe untenstehende Abbildung), sind
beim Elektroanschluss die im Gehäuse P
untergebrachten Brücken zu verwenden.
230V ~H05RR-F 3x4
CEI-UNEL 35363
Anschluss des Netzkabels
L
1
3
2
4
400V 2N~H05RR-F 4x4
CEI-UNEL 35363
N
L1 L2
1
3
5
2
4
14
N
5
1. Öffnen Sie das
Klemmengehäuse,
indem Sie unter
Zuhilfenahme eines
Schraubenziehers die
seitlichen Zungen des
Klemmengehäusedeckels
anheben. Ziehen Sie den
Deckel ab (siehe
Abbildung).
2. Schrauben Sie die
Schraube der
Kabelklemme aus und
drücken Sie sie durch
Einwirken auf den
Schraubenzieher heraus.
3. Schrauben Sie die
Schrauben der Kontakte
aus und
L-Nbefestigen Sie die
Drähte dann unter
Beachtung der
entsprechenden Farben
unter den
Schraubenköpfen: Blau
(N), Braun (L), Gelb/Grün
( ).
3. Befestigen Sie das Zuleitungskabel in der
entsprechenden Kabelklemme.
4. Schließen Sie den Deckel des Klemmengehäuses.
Anschluss des Versorgungskabels an das
Stromnetz
DE
Versehen Sie das Kabel mit einem Normstecker für
die auf dem Typenschild angegebene Belastung
(siehe nebenstehende Tabelle).
Wird das Gerät direkt an das Stromnetz
angeschlossen, ist zwischen Stromnetz und Gerät ein
allpoliger, der Last und den einschlägigen
Vorschriften entsprechender Schalter mit einer
Mindestöffnung der Kontakte von 3 mm
zwischenzuschalten. (Der Erdleiter darf vom Schalter
nicht unterbrochen werden.) Das Versorgungskabel
muss so verlegt werden, dass es an keiner Stelle einer
Temperatur ausgesetzt wird, die 50°C über der
Raumtemperatur liegt.
Der Installateur ist für den ordnungsgemäßen
elektrischen Anschluss sowie die Einhaltung der
Sicherheitsvorschriften verantwortlich.
Vor dem Anschluss stellen Sie bitte sicher, dass:
• die Netzsteckdose geerdet ist und den
gesetzlichen Bestimmungen entspricht;
• die Netzsteckdose für die maximale
Leistungsbelastung des Gerätes ausgelegt ist, die
auf dem Typenschild angegeben ist (siehe unten);
• die Versorgungsspannung im Bereich der auf dem
Typenschild angegebenen Werte liegt (siehe
unten);
TYPENSCHILD
Abmessungen
Breite 43,5 cm
Höhe 32 cm
Tiefe 43,5 cm
• die Netzsteckdose mit dem Netzstecker kompatibel
ist. Sollte dies nicht der Fall sein, wechseln Sie bitte
die Netzsteckdose oder den Netzstecker aus;
verwenden Sie keine Verlängerungen und
Mehrfachsteckdosen.
Nutzvolumen
Liter 60
Elektrischer
Anschluss
Spannung 230V/400V~ 3N
50/60Hz
Maximale Leistungsaufnahme
8400W
Richtlinie 2002/40/EG über die
Etikettierung von Elektrobacköfen.
Norm EN 50304
Elektrokabel und Netzsteckdose müssen bei
installiertem Gerät leicht zugänglich sein.
Das Kabel darf nicht gebogen oder eingeklemmt
werden.
Das Kabel muss regelmäßig kontrolliert werden und
darf nur durch autorisiertes Fachpersonal
ausgetauscht werden (siehe Kundendienst).
Der Hersteller lehnt jede Verantwortung ab, falls
diese Vorschriften nicht eingehalten werden
sollten.
ENERGIE-ETIKETT
Deklarierte
Energieverbrauchsklasse
Natürliche Konvektion
Heizfunktion: Standard Plus
Dieses Gerät entspricht den
folgenden EG-Richtlinien:
73/23/EWG vom 19.02.73
(Niederspannung) und
nachfolgenden Änderungen
- 89/336/EWG vom 03.05.89
(elektromagnetische
Verträglichkeit) und nachfolgenden
Änderungen
- 93/68/EWG vom 22.07.93 und
nachfolgenden Änderungen
15
Beschreibung des
Gerätes
Geräteansicht
DE
GLEITFÜHRUNGEN
für die Einschübe
Bedienfeld
Einschubhöhe 5
Einschubhöhe 4
Einschubhöhe 3
Einschubhöhe 2
Einschubhöhe 1
Einschub BACKOFENROST
Einschub FETTPFANNE
Bedienfeld
Kontrollleuchte
KOCHZONEN
0
0
0
Kontrollleuchte
THERMOSTAT
0
0
1
6
1
6
1
6
1
6
2
5
2
5
2
5
2
5
MAX
3
4
3
4
3
4
3
Drehknopf
KOCHZONEN
16
180
4
60
220
100
140
Drehknopf
PROGRAMME
Inbetriebsetzung und
Gebrauch
Bei erstmaliger Inbetriebnahme sollte der leere
Backofen für etwa eine Stunde bei Höchsttemperatur
und geschlossener Backofentür in Betrieb genommen
werden. Schalten Sie das Gerät dann aus, öffnen Sie
die Backofentür und lüften Sie die Küche. Der bei
diesem Vorgang entstehende Geruch wird durch das
Verdunsten der zum Schutz des Backofens
aufgetragenen Stoffe verursacht.
Backofenlicht
DE
Um dieses einzuschalten, drehen Sie den Knopf
PROGRAMME auf &. Es bleibt eingeschaltet, wenn
ein Garprogramm eingestellt wird.
Inbetriebsetzung des Backofens
1. Wählen Sie das gewünschte Garprogramm durch
Drehen des Knopfes PROGRAMME aus.
2. Eine Liste von Garprogrammen nebst der
empfohlenen Temperaturen kann in der Back-/BratTabelle eingesehen werden (siehe Programme).
3. Die Kontrollleuchte des THERMOSTATEN bleibt
während der Aufheizphase bis zum Erreichen der
Temperatur eingeschaltet.
4. Während des Garvorgangs sind folgende
Einstellungen jederzeit möglich:
- Änderung des Garprogramms durch Betätigen des
Drehknopfes PROGRAMME;
- Unterbrechung des Garvorgangs durch Drehen des
Knopfes PROGRAMME auf die Position „0“.
Stellen Sie niemals Kochgeschirr auf dem
Backofenboden ab, da dadurch das Email beschädigt
werden könnte.
Stellen Sie Ihr Kochgeschirr stets auf den mit dem
Gerät gelieferten Backofenrost.
17
Programme
DE
Garprogramme
Praktische Back-/Brathinweise
Programm Standard Plus
Setzen Sie zum GRILLEN die Fettpfanne zum
Auffangen von abtropfendem Fett oder Fleischsaft auf
Einschubhöhe 1 ein.
Es setzen sich die beiden Heizelemente, das untere
und das obere, in Betrieb. Bei dieser Garart
verwenden Sie bitte nur eine Einschubhöhe: Bei
gleichzeitigem Garen bzw. Backen auf mehreren
Ebenen ist keine gleichmäßige Hitzeverteilung
gewährleistet.
Die eingestellte Temperatur wird automatisch erreicht
und durch den mittels des Drehknopfes PROGRAMME
gesteuerten Thermostaten konstant beibehalten.
?
Programm OBERHITZE
Das obere Heizelement schaltet sich ein. Diese
Funktion kann zum kurzen Überbacken bereits
gegarter Gerichte verwendet werden. Garen Sie bei
geschlossener Backofentür.
GRILL
• Schieben Sie den Grillrost in die Führung 3 oder 4
ein, und legen Sie die zu garenden Speisen auf die
Mitte des Grillrostes.
• Im Übrigen ist es bei dieser Funktion völlig normal,
dass das obere Heizelement nicht ständig rot glüht:
Es wird durch einen Thermostaten gesteuert.
PIZZA
• Verwenden Sie eine Leichtmetallform und stellen
Sie diese direkt auf den Rost.
Bei Verwendung der Fettpfanne wird die Garzeit
verlängert, und man wird kaum eine knusprige
Pizza erhalten.
• Bei reich belegten Pizzas ist es ratsam, den
Mozzarella erst nach Verstreichen der halben
Backzeit hinzuzugeben.
18
Back-/Brattabelle
DE
Gew. (kg)
Einschubhöhe
Vorheizzeit
(Minuten)
Empfohlene
Temperatur
Garzeit
(Minuten)
Nudelgerichte
Lasagne
Cannelloni
Bandnudeln
2,5
2,5
2,5
3
3
3
-
210
210
210
75-80
75-80
75-80
Fleisch
Kalb
Hähnchen
Pute
Ente
Kaninchen
Schwein
Lamm
1,7
1,5
3,0
1,8
2,0
2,1
1,8
3
3
3
3
3
3
3
-
220
220
220-Max
220
220
220
220
85-90
110-115
95-100
120-125
105-110
100-110
90-95
Fisch
Makrelen
Zahnbrasse
Seezunge in Silberfolie
1,1
1,5
1,0
3
3
3
-
210-230
210-230
210-230
55-60
60-65
40-45
Pizza
Pizza N apoli
1,0
3
15
Max
30-35
Kuchen
Kleingebäck
Torten
Schokoladenkuchen
Hefekuchen
0,5
1,1
1,0
1,0
3
3
3
3
15
15
15
15
180
180
200
200
30-35
30-35
45-50
50-55
Speisen
19
Kochfeld
DE
Kochfeldarten
Der Backofen wird in Kombination mit einem Kochfeld
geliefert, das mit zwei Arten von Heizelementen bestückt
sein kann: Elektroplatten aus Gusseisen (siehe Abb.1),
oder Glaskeramik-Kochfelder (siehe Abb. 2).
A
A
Abbildung 1
Abbildung 2
A
A
C
Einschalten des Glaskeramik-Kochfeldes
Praktische Hinweise zum Gebrauch des
Glaskeramik-Kochfeldes
Der auf die Dichtungen aufgetragene Leim könnte
Fettspuren auf dem Glas hinterlassen. Wir empfehlen
Ihnen, diese vor Einsatz des Gerätes mit einem
herkömmlichen Reinigungsmittel (eine nicht scheuernde
Poliercreme) zu entfernen. Während der ersten
Betriebsstunden könnte ein Geruch verbrannten Gummis
zu vernehmen sein. Dies wird sich nach kurzer Zeit geben.
So gibt Ihnen Ihr Kochfeld sein Bestes:
• Benutzen Sie Kochgeschirr mit flachem Boden, um zu
gewährleisten, dass der Boden vollständig auf der
Heizfläche aufliegt.
Traditionelle Kochzonen
Bei den traditionellen Heizelementen (A) handelt es sich
um Ringheizkörper mit extrem kurzer Aufglühzeit (nur
wenige Sekunden nach dem Einschalten).
Jede Kochzone hat ihren eigenen Schalter, mit dem 6
unterschiedliche Temperaturen (vom Mindestwert 1 bis
zum Höchstwert 6) eingestellt werden können.
• Benutzen Sie Kochgeschirr, dessen Durchmesser mit
dem der Kochzone übereinstimmt, d.h. dessen Boden
die Kochzone ganz bedeckt, und somit die gesamte
Wärme genutzt wird.
Restwärmeanzeigen *
Die Kontrollleuchten (C) zeigen an, dass die entsprechende
Kochzone, auch wenn sie bereits ausgeschaltet wurde,
noch heiß ist, und eine Temperatur von 60°C übersteigt.
Empfohlene Leistungsstufen für die unterschiedlichen
Gararten:
Einstellung
Normal- oder Schnellkochplatte
0
Ausgeschaltet
1
Garen von Gemüse, Fisch
2
Kartoffeln (dämpfen) Gemüsesuppen,
Kichererbsen, Bohnen
3
Weitergaren von Eintopfgerichten und
Gemüsesuppen
4
Braten (mäßige Hitze)
5
Braten (starke Hitze)
6
Anbraten von Fleisch und rasches
Aufkochen von Speisen
* Nur bei einigen Modellen.
20
• Achten Sie darauf, dass der Boden des Kochgeschirrs
trocken und sauber ist; nur so ist ein perfektes Aufliegen
des Geschirrbodens, sowie eine lange Lebensdauer
von Kochzone und Geschirr gewährleistet.
• Vermeiden Sie den Einsatz von Kochgeschirr, das
auch auf Gasflammen verwendet wird: Die äußerst
hohe Hitzekonzentration der Gasbrenner könnte die
Topfböden leicht verformen und demnach die
korrekte Auflage beeinträchtigen.
• Lassen Sie niemals eine Kochzone eingeschaltet,
wenn kein Topf darauf steht. Auf diese Weise würde
die Kochzone in kürzester Zeit auf Höchsttemperatur
gebracht, was Schäden an den Heizelementen zur
Folge haben könnte.
Vorsichtsmaßregeln
und Hinweise
Das Gerät wurde entsprechend den strengsten
internationalen Sicherheitsvorschriften entworfen und gebaut.
Nachstehende Hinweise werden aus Sicherheitsgründen
geliefert und sollten aufmerksam gelesen werden.
Allgemeine Sicherheit
• Dieses Gerät ist für den nicht professionellen Einsatz im
privaten Haushalt bestimmt.
• Das Gerät darf nicht im Freien aufgestellt werden, auch
nicht, wenn es sich um einen geschützten Platz handelt. Es
ist gefährlich, das Gerät Gewittern und Unwettern
auszusetzen.
• Benutzen Sie zum Handling des Gerätes stets die sich
seitlich am Backofen befindlichen Gerätegriffe.
• Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen oder feuchten
Händen oder Füßen und auch nicht, wenn Sie barfuß sind.
• Das Gerät darf nur von Erwachsenen und gemäß den
Hinweisen der vorliegenden Bedienungsanleitung zur
Zubereitung von Lebensmitteln verwendet werden.
• Bei in Betrieb befindlichem Gerät werden die
Heizelemente und einige Ofentürteile sehr heiß.
Berühren Sie sie nicht und halten Sie Kinder vom Ofen
fern.
• Vermeiden Sie, dass die Stromkabel anderer Elektrogeräte
in Kontakt mit heißen Backofenteilen gelangen.
• Die zur Belüftung und Wärmeableitung vorgesehenen
Öffnungen dürfen nicht zugestellt bzw. abgedeckt werden.
• Fassen Sie den Griff zur Türöffnung stets in der Mitte an. An
den Seiten könnte er heiß sein.
• Verwenden Sie stets Backofenhandschuhe.
• Kleiden Sie den Boden des Backofens nicht mit
Aluminiumfolie aus.
• Legen Sie keine entzündbaren Materialien in den
Backofen: Sie könnten sich entzünden, wenn das Gerät
versehentlich eingeschaltet wird.
• Vergewissern Sie sich stets, dass sich die Reglerknöpfe auf
Position “l”/“¡” befinden, wenn das Gerät nicht in Betrieb
ist.
• Ziehen Sie den Netzstecker nicht am Kabel aus der
Netzsteckdose, sondern nur am Netzstecker selbst.
• Ziehen Sie vor der Reinigung oder vor
Wartungsmaßnahmen stets den Netzstecker aus der
Netzsteckdose.
• Bei etwaigen Störungen versuchen Sie bitte nicht,
Innenteile selbst zu reparieren. Kontaktieren Sie den
Kundendienst (siehe Kundendienst).
• Stellen Sie bitte keine schweren Gegenstände auf der
geöffneten Backofentür ab.
• Das Glaskeramikkochfeld ist stoßfest; dennoch kann es
durch Stöße bzw. Aufprall von spitzen Gegenständen
zerbrechen. Schalten Sie das Kochfeld in einem solchen
Fall vom Stromnetz und wenden Sie sich an die
Kundendienststelle.
• Bitte berücksichtigen Sie, dass die Kochzonen noch für ca. 30
Minuten nach dem Ausschalten sehr heiß bleiben.
• Halten Sie sämtliche Gegenstände, die schmelzen könnten,
wie Plastikteile oder Kunststoffe sowie Zucker oder stark
zuckerhaltige Speisen von dem Kochfeld fern. Achten Sie
besonders auf Verpackungsmaterial, Frischhaltefolie und
Alufolie: wird derartiges Material auf den noch heißen oder
warmen Oberflächen belassen, können sie das Kochfeld
dauerhaft beschädigen.
• Das Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen
(einschließlich Kinder) mit eingeschränkten
körperlichen, geistigen oder Wahrnehmungsfähigkeiten
oder aber ohne ausreichende Erfahrung und
Produktkenntnis geeignet, sofern sie nicht durch eine
für ihre Sicherheit verantwortliche Person beaufsichtigt
werden oder zuvor Anleitungen zum Gerätegebrauch
erhalten haben.
• Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Entsorgung
• Entsorgung des Verpackungsmaterials: Befolgen Sie die
lokalen Vorschriften; Verpackungsmaterial kann
wiederverwertet werden.
• Gemäß der Europäischen Richtlinie 2002/96/EC über
Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) dürfen
Elektrohaushalts-Altgeräte nicht über den herkömmlichen
Haushaltsmüllkreislauf entsorgt werden. Altgeräte müssen
separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und
das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren
und die Einflüsse auf die Umwelt und die Gesundheit zu
reduzieren. Das Symbol „durchgestrichene Mülltonne“ auf
jedem Produkt erinnert Sie an Ihre Verpflichtung, dass
Elektrohaushaltsgeräte gesondert entsorgt werden müssen.
Endverbraucher können sich an Abfallämter der
Gemeinden wenden, um mehr Informationen über die
korrekte Entsorgung ihrer Elektrohaushaltsgeräte zu
erhalten.
Energie sparen und Umwelt schonen
• Für einen sparsamen Energieverbrauch verwenden Sie
den Backofen in den Stunden zwischen dem späten
Nachmittag und dem frühen Morgen.
• Es empfiehlt sich, das Garprogramm GRILL stets bei
geschlossener Backofentür zu verwenden: Dadurch
erzielen Sie nicht nur optimale Ergebnisse, sondern sparen
auch Energie (ca. 10%).
• Halten Sie die Dichtungen sauber und in einem
einwandfreien Zustand, so dass sie gut an der Tür anliegen
und keine Wärmeverluste verursachen.
21
DE
Reinigung und Pflege
DE
Abschalten Ihres Gerätes vom Stromnetz
3. fassen Sie die Tür an den
beiden äußeren Seiten und
schließen Sie sie langsam,
jedoch nicht ganz. Ziehen Sie
die Tür dann zu sich hin aus
ihrer Lagerung heraus (siehe
Abbildung). In umgekehrter
Reihenfolge wird die
Backofentür wieder angebracht.
Vor jeder Reinigung und Pflege ist das Gerät vom
Stromnetz zu trennen.
Reinigung des Gerätes
• Die emaillierten oder aus Edelstahl gefertigten
Außenteile des Gerätes sowie die Gummidichtungen
können mit einem mit lauwarmem Wasser und
einem neutralen Reinigungsmittel getränkten
Schwamm gereinigt werden. Sollten die Flecken nur
schwer zu entfernen sein, verwenden Sie spezielle
Reinigungsmittel. Es ist ratsam, die Teile nach der
Reinigung gut nachzuspülen und trockenzureiben.
Benutzen Sie auf keinen Fall Scheuermittel oder
sonstige scharfe Reiniger.
• Der Backofen sollte möglichst nach jedem
Gebrauch, solange er noch leicht warm ist, gereinigt
werden. Verwenden Sie hierzu warmes Wasser und
ein Reinigungmittel, spülen Sie mit Wasser nach
und reiben Sie den Backofen mit einem weichen
Tuch trocken. Vermeiden Sie Scheuermittel.
• Das Zubehör lässt sich wie normales Geschirr
reinigen (auch im Geschirrspüler).
Überprüfung der Dichtungen
Kontrollieren Sie in regelmäßigen Abständen den
Zustand der Dichtung rund um die Backofentür.
Wenden Sie sich im Falle einer Beschädigung dieser
Dichtung an Ihre nächstgelegene Kundendienststelle
(siehe Kundendienst). Es empfiehlt sich, den
Backofen bis zur erfolgten Reparatur nicht in
Gebrauch zu nehmen.
Lampenaustausch
Verfahren Sie zum Austausch der Backofenlampe wie folgt:
Verwenden Sie zur Reinigung der Kochmulde keine
Dampf- oder Hochdruckreinigungsgeräte.
Reinigung der Tür
Reinigen Sie die Backofentür aus Glas bitte nur mit
einem weichen Schwamm und mildem Spülmittel und
trocknen Sie sie abschließend mit einem weichen
Tuch. Verwenden Sie keine rauen, scheuernden
Materialien oder scharfkantige, metallische Schaber,
da diese Kratzer auf ihrer Oberfläche hinterlassen und
das Zerbrechen des Glases zur Folge haben können.
Um den Backofen mühelos gründlich reinigen zu
können, kann die Backofentür abgenommen werden:
1. Öffnen Sie die Tür ganz
(siehe Abbildung);
1. Drehen Sie die Glasabdeckung der
Lampenhalterung heraus.
2. Schrauben Sie die Lampe heraus und ersetzen Sie
sie durch eine neue Lampe desselben Typs: Leistung
25 W, Sockel E 14.
3. Bringen Sie die Glasabdeckung wieder an (siehe
Abbildung).
Kundendienst
2. klappen Sie die seitlich an
den beiden Scharnieren
befindlichen Hebel hoch und
drehen Sie diese (siehe
Abbildung);
22
Geben Sie bitte Folgendes an:
• das Gerätemodell (Mod.)
• die Modellnummer (S/N).
Letztere Informationen finden Sie auf dem
Typenschild, das sich auf dem Gerät und/oder der
Verpackung befindet.
Ïäçãßåò ÷ñÞóçò
ÖÏÕÑÍÏÓ
Ðåñéå÷üìåíá
NL
DE
Nederlands, 1 Deutsch, 12
ÅãêáôÜóôáóç, 24-26
GR
ÅëëçíéêÜ,
!
ÔïðïèÝôçóç
ÇëåêôñéêÞ óýíäåóç
Ðéíáêßäá ÷áñáêôçñéóôéêþí
ÐåñéãñáöÞ ôçò óõóêåõÞò, 27
ÓõíïëéêÞ Üðïøç
Ðßíáêáò åëÝã÷ïõ
Åêêßíçóç êáé ÷ñÞóç, 28
Åêêßíçóç ôïõ öïýñíïõ
ÐñïãñÜììáôá, 29-30
ÐñïãñÜììáôá ìáãåéñÝìáôïò
ÐñáêôéêÝò óõìâïõëÝò øçóßìáôïò
Ðßíáêáò øçóßìáôïò
HB 10 A.1/HA
HB 10 A.1 IX/HA
ÅðéöÜíåéá ìáãåéñÝìáôïò, 31
Ôõðïëïãßá ôçò åðéöÜíåéáò ìáãåéñÝìáôïò
¢íáììá ôçò õáëïêåñáìéêÞò åðéöÜíåéáò
ÐñáêôéêÝò óõìâïõëÝò ãéá ôç ÷ñÞóç ôçò õáëïêåñáìéêÞò
åðéöÜíåéáò
ÐñïöõëÜîåéò êáé óõìâïõëÝò, 32
ÃåíéêÞ áóöÜëåéá
ÄéÜèåóç
Åîïéêïíüìçóç åíÝñãåéáò êáé óåâáóìüò óôï
ðåñéâÜëëïí
ÓõíôÞñçóç êáé öñïíôßäá, 33
Áðïêëåéóìüò ôïõ çëåêôñéêïý ñåýìáôïò
Êáèáñéóìüò ôçò óõóêåõÞò
Êáèáñéóìüò ôçò ðüñôáò
ÁíôéêáôÜóôáóç ôçò ëõ÷íßáò
Ôå÷íéêÞ õðïóôÞñéîç
GR
ÅãêáôÜóôáóç
! Åßíáé óçìáíôéêü íá äéáôçñåßôå ôï åã÷åéñßäéï áõôü ãéá
íá ìðïñåßôå íá ôï óõìâïõëåýåóôå ïðïéáäÞðïôå óôéãìÞ.
Óå ðåñßðôùóç ðþëçóçò, ðáñá÷þñçóçò Þ
ìåôáêüìéóçò, âåâáéùèåßôå üôé ðáñáìÝíåé ìáæß ìå ôç
óõóêåõÞ ãéá ðëçñïöüñçóç ôïõ íÝïõ éäéïêôÞôç ãéá ôç
ëåéôïõñãßá êáé ôùí ó÷åôéêþí ðñïåéäïðïéÞóåùí.
! ÄéáâÜóôå ðñïóåêôéêÜ ôéò ïäçãßåò: õðÜñ÷ïõí
óçìáíôéêÝò ðëçñïöïñßåò ãéá ôçí åãêáôÜóôáóç, ôç
÷ñÞóç êáé ôçò áóöÜëåéáò.
Áåñéóìüò
Ãéá ôç äéáóöÜëéóç êáëïý áåñéóìïý èá ðñÝðåé íá
áöáéñÝóåôå ôï ðßóù ôïß÷ùìá ôïõ äéáìåñßóìáôïò. Åßíáé
ðñïôéìüôåñï íá åãêáôáóôÞóåôå ôï öïýñíï Ýôóé ðïõ íá
óôçñßæåôáé óå äýï îýëá Þ óå Ýíáí óõíå÷Þ ðÜãêï ðïõ íá
Ý÷åé Üíïéãìá ôïõëÜ÷éóôïí 45 x 560 mm (âëÝðå åéêüíåò
).
560
ÔïðïèÝôçóç
! Ïé óõóêåõáóßåò äåí åßíáé ðáé÷íßäéá ãéá ðáéäéÜ êáé
áðïìáêñýíïíôáé óýìöùíá ìå ôïõò êáíüíåò ãéá ôç
äéáöïñïðïéçìÝíç óõëëïãÞ (âëÝðå ÐñïöõëÜîåéò êáé
óõìâïõëÝò).
! Ç åãêáôÜóôáóç äéåíåñãåßôáé óýìöùíá ìå ôéò ïäçãßåò
áõôÝò êáé áðü ðñïóùðéêü åðáããåëìáôéêÜ åéäéêåõìÝíï.
Ìéá åóöáëìÝíç åãêáôÜóôáóç ìðïñåß íá ðñïêáëÝóåé
æçìéÝò óå Üôïìá, æþá Þ áíôéêåßìåíá.
mm
.
45 m
m.
ÊåíôñÜñéóìá êáé óôåñÝùóç
Ñõèìßóôå ôïõò 4 ôÜêïõò ðïõ âñßóêïíôáé ðëåõñéêÜ ôïõ
öïýñíïõ, áðÝíáíôé áðü ôéò 4 ïðÝò óôï ðåñéìåôñéêü
ðëáßóéï, ìå âÜóç ôï ðÜ÷ïò ôïõ ðëáúíïý ôïõ åðßðëïõ:
ðÜ÷ïò 20 mm: áöáéñÝóôå ôï
êéíçôü ìÝñïò ôïõ ôÜêïõ (âëÝðå
åéêüíá ).
Åíôïé÷éóìüò
Ãéá ôç äéáóöÜëéóç ìéáò êáëÞò ëåéôïõñãßáò ôçò
óõóêåõÞò åßíáé áðáñáßôçôï ôï Ýðéðëï íá Ý÷åé ôá
êáôÜëëçëá ÷áñáêôçñéóôéêÜ:
• ôá ãåéôïíéêÜ ðÜíåë ôïõ öïýñíïõ ðñÝðåé íá åßíáé áðü
õëéêü áíèåêôéêü óôç èåñìüôçôá.
• óôçí ðåñßðôùóç åðßðëùí áðü ìïñéïóáíßäá, ïé
êüëëåò ðñÝðåé íá åßíáé áíèåêôéêÝò óå èåñìïêñáóßá
100°C.
• ãéá ôïí åíôïé÷éóìü ôïõ öïýñíïõ, ôüóï óôçí
ðåñßðôùóç åéóáãùãÞò êÜôù áðü ôïí ðÜãêï
(âëÝðå åéêüíá) üóï êáé óå óôÞëç, ôï Ýðéðëï ðñÝðåé
íá Ý÷åé ôéò áêüëïõèåò äéáóôÜóåéò:
580
39
500
0
48
+4
-0
560 +4 -0
575-585 min
m
in
in
m
45
572
23
7
54
54
53
558 min
595
! Áöïý åíôïé÷éóôåß ç óõóêåõÞ äåí ðñÝðåé íá õößóôáíôáé
åðáöÝò ìå ôá çëåêôñéêÜ ìÝñç.
Ïé äçëþóåéò êáôáíÜëùóçò ðïõ áíáöÝñïíôáé óôçí
ôáìðåëßôóá ÷áñáêôçñéóôéêþí ìåôñÞèçêáí ãéá áõôüí ôïí
ôýðï åãêáôÜóôáóçò.
24
ðÜ÷ïò 18 mm: ÷ñçóéìïðïéÞóôå
ôï ðñþôï êáíÜëé, üðùò
õößóôáôáé áðü ôïí
êáôáóêåõáóôÞ (âëÝðå åéêüíá)
ðÜ÷ïò 16 mm: ÷ñçóéìïðïéÞóôå
ôï äåýôåñï êáíÜëé (âëÝðå
åéêüíá).
555
15
595
GR
Ãéá íá óôåñåþóåôå ôç óõóêåõÞ óôï Ýðéðëï: áíïßîôå ôçí
ðüñôá ôïõ öïýñíïõ êáé âéäþóôå 4 îýëéíåò âßäåò óôéò 4
ïðÝò ðïõ âñßóêïíôáé óôï ðåñéìåôñéêü ðëáßóéï.
! ¼ëá ôá ìÝñç ðïõ åîáóöáëßæïõí ôçí ðñïóôáóßá
ðñÝðåé íá åßíáé óôåñåùìÝíá ìå ôÝôïéï ôñüðï ðïõ íá
ìçí ìðïñïýí íá áöáéñåèïýí ÷ùñßò ôç âïÞèåéá êÜðïéïõ
åñãáëåßïõ.
ÇëåêôñéêÞ óýíäåóç
GR
400V 3N~H05RR-F
5x2.5 CEI-UNEL 35363
L1 L2 L3
1
3
2
4
Åðßðåäï åíôïß÷éóçò
N
5
Ç çëåêôñéêÞ óýíäåóç óôï äßêôõï ðñÝðåé íá
ðñáãìáôïðïéåßôáé óôçí êïõæßíá, ðïõ åßíáé Ýôïéìç ãéá
ôç ëåéôïõñãßá ìå åíáëëáóóüìåíï ñåýìá, ìå ôÜóç êáé
óõ÷íüôçôá ðïõ áíáöÝñïíôáé óôçí ôáìðåëßôóá
÷áñáêôçñéóôéêþí (âëÝðå åðüìåíç óåëßäá).
Ç åðéöÜíåéá ìáãåéñÝìáôïò óõíäÝåôáé óôçí êïõæßíá
äéáìÝóïõ åíüò áíôßóôïé÷ïõ óõíäÝóìïõ.
Ôï êïõôß áêñïäåêôþí ðñïóöÝñåôáé ãéá óýíäåóç óå
400 V ôñéöáóéêÜ (âëÝðå åéêüíåò ðáñáêÜôù ).
Ìüíï óå
ïñéóìÝíá
ìïíôÝëá
P
N
ËÅÕÊÏ
ÊÏÊÊÉÍÏ ÊÉÔÑÉÍÏ ÌÐËÅ
L1
ÐÑÁÓÉÍÏ
L2
L3
ÊÏÕÆÉÍÁ ÅÍÔÏÉ×ÉÆÏÌÅÍÇ
ÅðáíáôïðïèåôÞóôå ôçí ìåôáëëéêÞ ðñïóôáóßá ìåôÜ ôç
óýíäåóç ôïõ ðëáéóßïõ. Óå ðåñßðôùóç áöáßñåóçò ôïõ
ðëáéóßïõ èá ðñÝðåé íá îáíáâÜëåôå ôï êüêêéíï ðþìá
óôçí áñ÷Þ ðÜíù áðü ôïí êüêêéíï óýíäåóìï.
Áí ç çëåêôñéêÞ åãêáôÜóôáóç áíôéóôïé÷åß óå Üëëá
÷áñáêôçñéóôéêÜ (âëÝðå åéêüíåò ðáñáêÜôù),
äéåíåñãÞóôå ôçí çëåêôñéêÞ óýíäåóç ÷ñçóéìïðïéþíôáò
ôéò áðïëÞîåéò óýíäåóçò ðïõ âñßóêïíôáé ìÝóá óôï
êïõôß P.
Óõíáñìïëüãçóç êáëùäßïõ ôñïöïäïóßáò
1
3
2
4
400V 2N~H05RR-F 4x4
CEI-UNEL 35363
L1 L2
1
3
2
4
3. ÂãÜëôå ôéò âßäåò ôùí
åðáöþí L-N- êáé
êáôüðéí óôåñåþóôå ôá
êáëþäéá êÜôù áðü ôéò
êåöáëÝò ôùí âéäþí ìå
âÜóç ôá ÷ñþìáôá Ìðëå
(N) ÊáöÝ (L) ÊéôñéíïðñÜóéíï ( ).
N
5
2. Îåâéäþóôå ôç âßäá ôïõ
óöéãêôÞñá êáëùäßïõ êáé
áöáéñÝóôå ôïí êÜíïíôáò
êüíôñá ìå Ýíá êáôóáâßäé
(âëÝðå åéêüíá).
230V ~H05RR-F 3x4
CEI-UNEL 35363
L
5
1. Áíïßîôå ôï êïõôß
áêñïäåêôþí
÷ñçóéìïðïéþíôáò ùò
ìï÷ëü Ýíá êáôóáâßäé
óôéò ðëåõñéêÝò
ãëùóóßôóåò ôïõ
êáðáêéïý: ôñáâÞîôå êáé
áíïßîôå ôï êáðÜêé
(âëÝðå åéêüíá).
N
3.
Óôåñåþóôå ôï êáëþäéï ôñïöïäïóßáò óôï
áíôßóôïé÷ï óôïð.
4.
Êëåßóôå ôï êáðÜêé ôïõ êïõôéïý áêñïäåêôþí.
25
GR
Óýíäåóç ôïõ êáëùäßïõ ôñïöïäïóßáò óôï äßêôõï
ÌïíôÜñåôå óôï êáëþäéï ìéá êáíïíéêïðïéçìÝíç ðñßæá
ãéá ôï öïñôßï ðïõ áíáöÝñåôáé óôçí ôáìðåëßôóá
÷áñáêôçñéóôéêþí (âëÝðå äßðëá).
Óå ðåñßðôùóç Üìåóçò óýíäåóçò óôï äßêôõï ðñÝðåé íá
ðáñåìâÜëëåôå ìåôáîý ôçò óõóêåõÞò êáé ôïõ äéêôýïõ
Ýíáí ðïëõðïëéêü äéáêüðôç ìå åëÜ÷éóôï Üíïéãìá ìåôáîý
ôùí åðáöþí 3 mm êáôÜëëçëï ãéá ôï öïñôßï êáé
óýìöùíï ìå ôïõò éó÷ýïíôåò êáíïíéóìïýò (ôï óýñìá
ôçò ãåßùóçò äåí ðñÝðåé íá äéáêüðôåôáé áðü ôïí
äéáêüðôç). Ôï êáëþäéï ôñïöïäïóßáò ðñÝðåé íá åßíáé
ôïðïèåôçìÝíï Ýôóé ðïõ óå êáíÝíá óçìåßï íá ìçí
îåðåñíÜåé êáôÜ 50°C ôç èåñìïêñáóßá ôïõ
ðåñéâÜëëïíôïò.
! Ï ôå÷íéêüò åãêáôÜóôáóçò åßíáé õðåýèõíïò ãéá ôç
óùóôÞ çëåêôñéêÞ óýíäåóç êáé ãéá ôçí ôÞñçóç ôùí
êáíüíùí áóöáëåßáò.
Ðñéí äéåíåñãÞóåôå ôç óýíäåóç âåâáéùèåßôå üôé:
• Ç ðñßæá íá äéáèÝôåé ãåßùóç êáé íá åßíáé óýìöùíá ìå
ôï íüìï.
• Ç ðñßæá íá åßíáé óå èÝóç íá õößóôáôáé ôï ìÝãéóôï
öïñôßï éó÷ýïò ôçò ìç÷áíÞò, üðùò áíáöÝñåôáé óôçí
ôáìðåëßôóá ÷áñáêôçñéóôéêþí (âëÝðå ðáñáêÜôù);
• ç ôÜóç ôñïöïäïóßáò íá ðåñéëáìâÜíåôáé óôéò ôéìÝò ôçò
ôáìðåëßôóáò ÷áñáêôçñéóôéêþí (âëÝðå ðáñáêÜôù);
• ç ðñßæá íá åßíáé óõìâáôÞ ìå ôï âýóìá ôçò óõóêåõÞò.
Óå áíôßèåôç ðåñßðôùóç áíôéêáôáóôÞóôå ôçí ðñßæá.
Ìç ÷ñçóéìïðïéåßôå ðñïåêôÜóåéò êáé ðïëýðñéæá.
! Áöïý åãêáôáóôáèåß ç óõóêåõÞ, ôï çëåêôñéêü êáëþäéï
êáé ç çëåêôñéêÞ ðñßæá ðñÝðåé íá åßíáé åýêïëá
ðñïóâÜóéìá.
! Ôï êáëþäéï äåí ðñÝðåé íá äéðëþíåé Þ íá óõìðéÝæåôáé.
! Ôï êáëþäéï ðñÝðåé íá åëÝã÷åôáé ðåñéïäéêÜ êáé íá ôï
áíôéêáèéóôÜôå ìüíï áðü åîïõóéïäïôçìÝíïõò ôå÷íéêïýò
(âëÝðå Ôå÷íéêÞ ÕðïóôÞñéîç).
! Ç åðé÷åßñçóç áðïðïéåßôáé êÜèå åõèýíçò üôáí ïé
êáíüíåò áõôïß äåí ôçñïýíôáé.
ÐÉÍÁÊÉÄÁ ×ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÙÍ
ÄéáóôÜóåéò
ðëÜôïò cm 43,5
ýøïò cm 32
âÜèïò cm 43,5
¼ãêïò
60 ëßôñá
ÇëåêôñéêÝò
óõíäÝóåéò
ôÜóç 230V/400V~ 3N 50/60Hz
ìÝãéóôç áðïññïöïýìåíç éó÷ýò 8400W
Ïäçãßá 2002/40/CE ãéá ôçí åôéêÝôá ôùí
çëåêôñéêþí öïýñíùí.
Êáíïíéóìüò EN 50304
ENERGY
LABEL
ÊáôáíÜëùóç åíÝñãåéáò äÞëùóç
Êáôçãïñßáò ÖõóéêÞò äéÜäïóçò ôçò
èåñìüôçôáò
ëåéôïõñãßá èÝñìáíóçò: óôáôéêüò
Ç óõóêåõÞ áõôÞ åßíáé óýìöùíç ìå ôéò
áêüëïõèåò ÊïéíïôéêÝò Ïäçãßåò: 73/23/CEE
ôçò 19/02/73 (×áìçëÞ ÔÜóç) êáé
ìåôáãåíÝóôåñåò ôñïðïðïéÞóåéò 89/336/CEE ôçò 03/05/89
(ÇëåêôñïìáãíçôéêÞ Óõìâáôüôçôá) êáé
ìåôáãåíÝóôåñåò ôñïðïðïéÞóåéò 93/68/CEE ôçò 22/07/93 êáé
ìåôáãåíÝóôåñåò ôñïðïðïéÞóåéò.
2002/96/EK
26
ÐåñéãñáöÞ ôçò óõóêåõÞò
ÓõíïëéêÞ Üðïøç
GR
Πίνακας ελέγχου
ΟΔΗΓΟΙ
ολίσθησης
των επιπέδων
Επίπεδο ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ
θέση 5
θέση 4
θέση 3
θέση 2
θέση 1
Επίπεδο ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΗ
Ðßíáêáò åëÝã÷ïõ
Åíäåéêôéêü
öùôÜêé
ÅÓÔÉÙÍ
0
0
0
Åíäåéêôéêü
öùôÜêé
ÈÅÑÌÏÓÔÁÔÇ
0
0
1
6
1
6
1
6
1
6
2
5
2
5
2
5
2
5
MAX
3
4
3
4
3
4
3
ÅðéëïãÝáò
ÅÓÔÉÙÍ
180
4
60
220
100
140
ÅðéëïãÝáò
ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÙÍ
27
Åêêßíçóç êáé ÷ñÞóç
GR
! Óôï ðñþôï Üíáììá ëåéôïõñãÞóôå ôï öïýñíï Üäåéï
ãéá ôïõëÜ÷éóôïí ìéá þñá ìå ôï èåñìïóôÜôç óôï
ìÝãéóôï êáé ìå ôçí ðüñôá êëåéóôÞ. ÌåôÜ óâÞóôå,
áíïßîôå ôçí ðüñôá ôïõ öïýñíïõ êáé áåñßóôå ôï ÷þñï.
Ç ïóìÞ ðïõ áíáäýåôáé ïöåßëåôáé óôçí åîÜôìéóç ôùí
ïõóéþí ðïõ ÷ñçóéìïðïéÞèçêáí ãéá ôçí ðñïóôáóßá
ôïõ öïýñíïõ.
Åêêßíçóç ôïõ öïýñíïõ
1. ÅðéëÝîôå ôï åðéèõìçôü ðñüãñáììá ìáãåéñÝìáôïò
óôñÝöïíôáò ôïí åðéëïãÝá ôùí ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÙÍ.
2. Ìéá ëßóôá ìå ôá øçóßìáôá êáé ôéò ó÷åôéêÝò
ðñïôåéíüìåíåò èåñìïêñáóßåò åßíáé äéáèÝóéìç óôïí
Ðßíáêá øçóßìáôïò (âëÝðå ÐñïãñÜììáôá).
3. ÊáôÜ ôï ìáãåßñåìá ìðïñåßôå ðÜíôá:
- íá áëëÜîåôå ôï ðñüãñáììá ìáãåéñÝìáôïò åíåñãþíôáò
óôïí åðéëïãÝá ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÙÍ
- íá äéáêüðôåôå ôï ìáãåßñåìá öÝñíïíôáò ôïí åðéëïãÝá
ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÙÍ óôç èÝóç “0”.
! Ìçí áðïèÝôåôå ðïôÝ áíôéêåßìåíá óôç âÜóç ôïõ
öïýñíïõ äéüôé ìðïñåß íá ðñïêëçèïýí æçìéÝò óôï
óìÜëôï.
! Íá èÝôåôå ðÜíôá ôá óêåýç ìáãåéñÝìáôïò óôï
ðáñå÷üìåíï ðëÝãìá.
28
Öùò ôïõ öïýñíïõ
ÁíÜâåé åðéëÝãïíôáò & ìå ôïí åðéëïãÝá
ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÙÍ. ÐáñáìÝíåé áíáììÝíï üôáí
åðéëÝãåôáé Ýíá ðñüãñáììá øçóßìáôïò.
ÐñïãñÜììáôá
ÐñïãñÜììáôá ìáãåéñÝìáôïò
ÐñáêôéêÝò óõìâïõëÝò øçóßìáôïò
ÐñïãñÜììáôá ÐÁÑÁÄÏÓÉÁÊÏÕ ÖÏÕÑÍÏÕ
ÐñáêôéêÝò óõìâïõëÝò øçóßìáôïò
Åíåñãïðïéïýíôáé ôá äýï èåñìáíôéêÜ óôïé÷åßá, ôï êÜôù
êáé ôï åðÜíù. Ìå áõôü ôï ðáñáäïóéáêü ìáãåßñåìá åßíáé
êáëýôåñá íá ÷ñçóéìïðïéåßôå ìüíï Ýíá åðßðåäï: ìå
ðåñéóóüôåñá åðßðåäá õðÜñ÷åé êáêÞ êáôáíïìÞ ôçò
èåñìïêñáóßáò.
Ç ôåèåßóá èåñìïêñáóßá åðéôõã÷Üíåôáé áõôüìáôá êáé
äéáôçñåßôáé óôáèåñÞ áðü ôï èåñìïóôÜôç ðïõ
äéåõèýíåôáé áðü ôïí åðéëïãÝá ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÙÍ.
! Óôá ìáãåéñÝìáôá GRILL, íá ôïðïèåôåßôå ôïí
ëéðïóõëëÝêôç óôç èÝóç 1 ãéá ôç óõëëïãÞ ôùí
õðïëåéììÜôùí ìáãåéñÝìáôïò (æïõìéÜ Þ/êáé ëßðç).
?
• Ìçí îáöíéÜæåóôå áí ç åðÜíù áíôßóôáóç äåí åßíáé
óõíå÷þò áíáììÝíç: ç ëåéôïõñãßá ôçò åëÝã÷åôáé áðü
èåñìïóôÜôç.
Ðñüãñáììá ÖÏÕÑÍÏÓ ÅÐÁÍÙ
ÁíÜâåé ôï åðÜíù èåñìáíôéêü óôïé÷åßï. Ç ëåéôïõñãßá
áõôÞ ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ãéá óõìðëÞñùóç ôïõ
øçóßìáôïò. Äéåíåñãåßôå ôá ìáãåéñÝìáôá ìå ôçí ðüñôá
ôïõ öïýñíïõ êëåéóôÞ.
GR
GRILL
• Ôïðïèåôåßôå ôï ðëÝãìá óôç èÝóç 3 Þ 4, äéåõèåôþíôáò
ôá ôñüöéìá óôï êÝíôñï ôïõ ðëÝãìáôïò.
кÔÓÁ
• ×ñçóéìïðïéÞóôå Ýíá ôáøß åëáöñïý áëïõìéíßïõ
ôïðïèåôþíôáò ôï óôï ðëÝãìá ðïõ óáò ðáñÝ÷åôáé.
Ìå ôïí ëéðïóõëëÝêôç áõîÜíïõí ïé ÷ñüíïé øçóßìáôïò
êáé äýóêïëá ðåôõ÷áßíåôå ìéá ðßôóá ôñáãáíÞ.
• Óå ðåñßðôùóç ìå ðßôóåò ìå ðëïýóéá ãÝìéóç
óõíéóôÜôáé íá åéóÜãåôå ôç ìïôóáñÝëá óôç ìÝóç ôïõ
øçóßìáôïò.
29
GR
Ðßíáêáò øçóßìáôïò
Ô ñ ü ö éì á
ÂÜñïò
(K g )
È Ýóç ôù í
å ð éð Ý ä ù í
Ð ñïèÝñìáíóç
( ë å ð ôÜ )
Ð ñ ï ô å éí ü ì å í ç
è å ñ ì ï ê ñ á ó ßá
Ä éÜ ñ ê å éá
ø ç ó ßì á ô ï ò
(ë å ð ô Ü )
Æ õ ì á ñ éê Ü
Ë á æ Ü í éá
Ê á í åë ü íéá
Ô á ë éá ôÝë å ò
2 ,5
2 ,5
2 ,5
3
3
3
2 10
2 10
2 10
-
7 5 -8 0
7 5 -8 0
7 5 -8 0
Ê ñ å á ô éê Ü
Ì ïó ÷Ü ñé
Ê ï ôü ð ï õ ë ï
à áëï ð ïýëá
Ð Ü ð éá
Ê ï õ íÝë é
× ï éñ éíü
Á ñ íß
1 ,7
1 ,5
3 ,0
1 ,8
2 ,0
2 ,1
1 ,8
3
3
3
3
3
3
3
2 20
2 20
2 2 0 -M a x
2 20
2 20
2 20
2 20
-
8 5 -9 0
1 1 0 -1 1 5
9 5 -1 0 0
1 2 0 -1 2 5
1 0 5 -1 1 0
1 0 0 -1 1 0
9 0 -9 5
Ø Ü ñ éá
Ó êïõ ìð ñß
Ó õ í á ã ñ ßä á
Ð Ý ó ôñ ï ö á ó ôï á ë ï õ ì éí ü ÷ á ñ ôï
1 ,1
1 ,5
1 ,0
3
3
3
2 1 0 -2 3 0
2 1 0 -2 3 0
2 1 0 -2 3 0
-
5 5 -6 0
6 0 -6 5
4 0 -4 5
Ð ßô ó á
Í á ð ï ë éôÜ í á
1 ,0
3
M ax
15
3 0 -3 5
Ê Ý éê
Ì ð éó ê ü ôá
Ê ñ ï ó ôÜ ôá
Ê Ý éê ó ï ê ï ë Ü ôá ò
Ê Ý éê ì å ì á ã éÜ
0 ,5
1 ,1
1 ,0
1 ,0
3
3
3
3
1 80
1 80
2 00
2 00
15
15
15
15
3 0 -3 5
3 0 -3 5
4 5 -5 0
5 0 -5 5
30
Åðßðåäï øçóßìáôïò
Ï öïýñíïò óõíäõÜæåôáé óå ìéá åðéöÜíåéá ìáãåéñÝìáôïò
ðïõ ìðïñåß íá áðïôåëåßôáé áðü äýï ôýðïõò
èåñìáíôéêþí óôïé÷åßùí: çëåêôñéêÝò åóôßåò áðü
÷õôïóßäçñï
(âëÝðå åéêüíá 1) Þ õáëïêåñáìéêÝò åðéöÜíåéåò (âëÝðå
åéêüíá 2).
A
A
åéêüíá 2
åéêüíá 1
A
A
C
ÐñáêôéêÝò óõìâïõëÝò ãéá ôç ÷ñÞóç ôçò
õáëïêåñáìéêÞò åðéöÜíåéáò
GR
! Ç êüëëá ðïõ åöáñìüæåôáé óôéò åðåíäýóåéò áöÞíåé
ïñéóìÝíá ß÷íç ãñÜóïõ óôï ãõáëß. Ðñéí ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôç
óõóêåõÞ, ðñïôåßíåôáé íá ôá áðïìáêñýíåôå ìå Ýíá åéäéêü
ðñïúüí ãéá ôç óõíôÞñçóç ìç áðïîõóôéêü. Óôéò ðñþôåò þñåò
ëåéôïõñãßáò ìðïñåß íá áíôéëçöèåßôå ìéá ïóìÞ ëÜóôé÷ïõ, ðïõ
üìùò èá åîáöáíéóôåß óýíôïìá.
Ãéá íá ðåôý÷åôå ôéò âÝëôéóôåò åðéäüóåéò áðü ôï åðßðåäï
øçóßìáôïò:
• ÷ñçóéìïðïéåßôå êáôóáñüëåò ìå åðßðåäç âÜóç ãéá íá åßóôå
óßãïõñïé üôé åöáñìüæïõí ôÝëåéá óôç èåñìáíôéêÞ æþíç.
¢íáììá ôçò åðéöÜíåéáò ìáãåéñÝìáôïò
ÐáñáäïóéáêÝò ðåñéï÷Ýò ìáãåéñÝìáôïò
Ôá ðáñáäïóéáêÜ èåñìáíôéêÜ óôïé÷åßá áðïôåëïýíôáé áðü
áíôéóôÜóåéò êõêëéêÝò êáé ãßíïíôáé êüêêéíåò ìüíï ìåôÜ áðü
ìåñéêÝò äåêÜäåò äåõôåñïëÝðôùí áðü ôï ÜíáììÜ ôïõò.
ÊÜèå ðåñéï÷Þ ìáãåéñÝìáôïò äéáèÝôåé Ýíá ÷åéñéóôÞñéï ðïõ
åðéôñÝðåé ôçí åðéëïãÞ 6 äéáöïñåôéêþí èåñìïêñáóéþí,
áðü ìéá åëÜ÷éóôç ôéìÞ 1 Ýùò ìéá ìÝãéóôç 6.
• íá ÷ñçóéìïðïéåßôå ðÜíôá êáôóáñüëåò äéáìÝôñïõ ôÝôïéáò ðïõ
íá êáëýðôåé ôåëåßùò ôç èåñìáíôéêÞ æþíç, Ýôóé þóôå íá
åîáóöáëßæåôáé ç åêìåôÜëëåõóç üëçò ôçò äéáèÝóéìçò
èåñìüôçôáò.
ÅíäåéêôéêÜ öùôÜêéá õðïëåéðüìåíçò èåñìüôçôáò*
Ôá åíäåéêôéêÜ öùôÜêéá (C) äåß÷íïõí üôé ç áíôßóôïé÷ç æþíç
ìáãåéñÝìáôïò åßíáé óå ìéá èåñìïêñáóßá ìåãáëýôåñç ôùí
60°C, êáé ìåôÜ ôï óâÞóéìï ôïõ èåñìáíôéêïý óôïé÷åßïõ.
Ðñïôåéíüìåíá åðßðåäá éó÷ýïò ãéá äéÜöïñïõò
ôýðïõò ìáãåéñÝìáôïò:
Qšsh
Est a kanonik¾ ¾ tace a
SbhstÒ
Y»simo cortarikèn, yarikèn
2
Pat£tej ston atmÒ, minšstrej, fasÒlia,
rebÚqia
3
Sunšcish yhs matoj meg£lwn trof mwn,
minšstrej
4
Y»simo (mštrio)
5
Y»simo (dunatÒ)
6
Rodokokk nisma h ep teuxh brasmoÚ se
sÚntomo crÒno
• âåâáéùèåßôå üôé ç âÜóç ôùí êáôóáñïëþí åßíáé ðÜíôá
áðüëõôá óôåãíÞ êáé êáèáñÞ, ãéá íá åîáóöáëéóôåß ç óùóôÞ
åöáñìïãÞ êáé ìåãáëýôåñç äéÜñêåéá æùÞò, ôüóï ôùí æùíþí
ìáãåéñÝìáôïò, üóï êáé ôùí ßäéùí ôùí êáôóáñïëþí.
• áðïöåýãåôå íá ÷ñçóéìïðïéåßôå ôéò ßäéåò êáôóáñüëåò ðïõ
÷ñçóéìïðïéÞóáôå
óôïõò êáõóôÞñåò áåñßïõ: ç óõãêÝíôñùóç èåñìüôçôáò
óôïõò êáõóôÞñåò áåñßïõ ìðïñåß íá ðáñáìïñöþóåé ôç
âÜóç ôçò êáôóáñüëáò, ðïõ Ýôóé ÷Üíåé óôçí åöáñìïãÞ.
• ìçí áöÞíåôå ðïôÝ ìéá æþíç ìáãåéñÝìáôïò áíáììÝíç ÷ùñßò
êáôóáñüëá äéüôé ç èÝñìáíóÞ ôçò, öôÜíïíôáò ôá÷ýôáôá óôï
ìÝãéóôï åðßðåäï, èá ìðïñïýóå íá ÷áëÜóåé ôá èåñìáíôéêÜ
óôïé÷åßá.
* ÕðÜñ÷åé ìüíï óå ïñéóìÝíá ìïíôÝëá.
31
ÐñïöõëÜîåéò êáé óõìâïõëÝò
GR
! Ç óõóêåõÞ ó÷åäéÜóôçêå êáé êáôáóêåõÜóôçêå óýìöùíá ìå ôïõò
äéåèíåßò êáíüíåò áóöáëåßáò. Ïé ðñïåéäïðïéÞóåéò áõôÝò ðáñÝ÷ïíôáé
ãéá ëüãïõò áóöáëåßáò êáé ðñÝðåé íá äéáâáóôïýí ðñïóåêôéêÜ.
ÃåíéêÞ áóöÜëåéá
• Ç óõóêåõÞ áõôÞ ó÷åäéÜóôçêå ãéá ìç åðáããåëìáôéêÞ ÷ñÞóç óôï
åóùôåñéêü êáôïéêßáò.
• Ç óõóêåõÞ äåí åãêáèßóôáôáé óå åîùôåñéêü ÷þñï, êé ïýôå áí ï
÷þñïò óêåðÜæåôáé, äéüôé åßíáé ðïëý åðéêßíäõíï íá ôçí áöÞóåôå
åêôåèåéìÝíç óå âñï÷Þ êáé êáêïêáéñßá.
• Ãéá íá ìåôáêéíÞóåôå ôç óõóêåõÞ íá ÷ñçóéìïðïéåßôå ðÜíôá ôéò
áíôßóôïé÷åò ëáâÝò ðïõ âñßóêïíôáé óôá ðëáúíÜ ôïõ öïýñíïõ.
• Ìçí áããßæåôå ôç ìç÷áíÞ ìå ðüäéá ãõìíÜ Þ ìå ôá ÷Ýñéá Þ ôá
ðüäéá âñåãìÝíá.
• Ç óõóêåõÞ ðñÝðåé íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ãéá ôï ìáãåßñåìá
ôñïößìùí, ìüíï áðü Üôïìá åíÞëéêá êáé óýìöùíá ìå ôéò
ïäçãßåò ðïõ áíáöÝñïíôáé óôï ðáñüí åã÷åéñßäéï.
• ÊáôÜ ôç ÷ñÞóç ôçò óõóêåõÞò ôá èåñìáíôéêÜ óôïé÷åßá êáé
ïñéóìÝíá ìÝñç ôçò ðüñôáò ôïõ öïýñíïõ êáèßóôáíôáé ðïëý
èåñìÜ. ÐñïóÝ÷åôå íá ìçí ôá áããßæåôå êáé êñáôÜôå ôá
ðáéäéÜ ìáêñéÜ.
• Áðïöåýãåôå ôï êáëþäéï ôñïöïäïóßáò Üëëùí ïéêéáêþí
óõóêåõþí íá áããßæåé ôá èåñìÜ ìÝñç ôïõ öïýñíïõ.
• Ìç âïõëþíåôå ôá áíïßãìáôá áåñéóìïý êáé áðáãùãÞò ôçò
èåñìüôçôáò.
• Íá ðéÜíåôå ôç ëáâÞ áíïßãìáôïò ôçò ðüñôáò óôï êÝíôñï: óôá
ðëáúíÜ ìðïñåß íá åßíáé æåóôÞ.
• ×ñçóéìïðïéåßôå ðÜíôá ãÜíôéá öïýñíïõ ãéá íá âÜæåôå Þ íá
âãÜæåôå óêåýç.
• Ìçí êáëýðôåôå ôç âÜóç ôïõ öïýñíïõ ìå áëïõìéíü÷áñôï.
• Ìçí ôïðïèåôåßôå åýöëåêôï õëéêü óôï öïýñíï: áí ç óõóêåõÞ
ôåèåß îáöíéêÜ óå ëåéôïõñãßá èá ìðïñïýóå íá ðÜñåé öùôéÜ.
• Íá âåâáéþíåóôå ðÜíôá üôé ïé åðéëïãåßò åßíáé óôç èÝóç “l”/“¡”
üôáí ç óõóêåõÞ äåí ÷ñçóéìïðïéåßôáé.
• Ìç âãÜæåôå ôï âýóìá áðü ôçí çëåêôñéêÞ ðñßæá ôñáâþíôáò ôï
êáëþäéï, áëëÜ ðéÜíïíôáò ôï âýóìá.
• Ìçí êÜíåôå êáèáñéóìü Þ óõíôÞñçóç ÷ùñßò ðñïçãïõìÝíùò íá
Ý÷åôå âãÜëåé ôï âýóìá áðü ôçí çëåêôñéêÞ ðñßæá.
• Óå ðåñßðôùóç âëÜâçò, ìç åðåìâáßíåôå óå êáìßá ðåñßðôùóç
óôïõò åóùôåñéêïýò ìç÷áíéóìïýò ãéá íá åðé÷åéñÞóåôå ôçí
åðéóêåõÞ. ÅðéêïéíùíÞóôå ìå ôçí Ôå÷íéêÞ ÕðïóôÞñéîç (âëÝðå
ÕðïóôÞñéîç).•
Ìçí áðïèÝôåôå âáñéÜ áíôéêåßìåíá óôçí
áíïé÷ôÞ ðüñôá ôïõ öïýñíïõ.
• Ç õáëïêåñáìéêÞ åðéöÜíåéá åßíáé áíèåêôéêÞ óôéò ìç÷áíéêÝò
êñïýóåéò, ùóôüóï ìðïñåß íá ñáãßóåé (Þ åíäå÷ïìÝíùò íá
óðÜóåé) áí ÷ôõðçèåß ìå áé÷ìçñü áíôéêåßìåíï, üðùò Ýíá
åñãáëåßï. Óôéò ðåñéðôþóåéò áõôÝò, áðïóõíäÝóôå áìÝóùò ôç
óõóêåõÞ áðü ôï äßêôõï çëåêôñéêü êáé áðåõèõíèåßôå óôçí
ÕðïóôÞñéîç.
32
• Ìçí îå÷íÜôå üôé ç èåñìïêñáóßá ôùí æùíþí ìáãåéñÝìáôïò
ðáñáìÝíåé áñêåôÜ õøçëÞ ãéá ôïõëÜ÷éóôïí ôñéÜíôá ëåðôÜ ìåôÜ ôï
óâÞóéìï.
• Íá êñáôÜôå óå ëïãéêÞ áðüóôáóç áðü ôçí åðéöÜíåéá
ìáãåéñÝìáôïò ïðïéïäÞðïôå áíôéêåßìåíï ðïõ èá ìðïñïýóå íá
ëåéþóåé, ãéá ðáñÜäåéãìá ðëáóôéêÜ áíôéêåßìåíá, áëïõìßíéï Þ
ðñïúüíôá ìå õøçëÞ óõãêÝíôñùóç æÜ÷áñçò. ÐñïóÝîôå éäéáßôåñá
óôéò óõóêåõáóßåò êáé ôá ößëì áðü ðëáóôéêü Þ áëïõìßíéï: áí ôá
îå÷Üóåôå óôéò åðéöÜíåéåò áêüìç æåóôÝò Þ ÷ëéáñÝò ìðïñåß íá
ðñïêëçèåß óïâáñÞ æçìéÜ óôçí åðéöÜíåéá.
• Äåí ðñïâëÝðåôáé ç ÷ñÞóç ôçò óõóêåõÞò áðü Üôïìá
(óõìðåñéëáìâáíïìÝíùí ôùí ðáéäéþí) ìå ìåéùìÝíåò öõóéêÝò,
áéóèçôéêÝò Þ íïçôéêÝò éêáíüôçôåò, áðü Üôïìá ìç Ýìðåéñá Þ
÷ùñßò åîïéêåßùóç ìå ôï ðñïúüí, åêôüò êé áí åðïðôåýïíôáé áðü
Üôïìï õðåýèõíï ãéá ôçí áóöÜëåéÜ ôïõò Þ Ý÷ïõí äå÷ôåß
ðñïêáôáñêôéêÝò ïäçãßåò ãéá ôç ÷ñÞóç ôçò óõóêåõÞò.
• Áðïöåýãåôå íá ðáßæïõí ôá ðáéäéÜ ìå ôç óõóêåõÞ.
ÄéÜèåóç
• ÄéÜèåóç ôïõ õëéêïý óõóêåõáóßáò: íá åöáñìüæåôå ôïõò ôïðéêïýò
êáíïíéóìïýò, Ýôóé ïé óõóêåõáóßåò èá ìðïñïýí íá
åðáíá÷ñçóéìïðïéçèïýí.
• Ç åõñùðáúêÞ ïäçãßá 2002/96/EK ãéá ôá Áðüâëçôá Çëåêôñéêïý
êáé Çëåêôñïíéêïý Åîïðëéóìïý (ÁÇÇÅ), áðáéôåß üôé ïé ðáëáéÝò
ïéêéáêÝò çëåêôñéêÝò óõóêåõÝò äåí ðñÝðåé íá áðïâÜëïíôáé ìáæß
ìå ôá õðüëïéðá áðüâëçôá ôïõ äçìïôéêïý äéêôýïõ. Ïé ðáëáéÝò
óõóêåõÝò ðñÝðåé íá óõëëå÷èïýí ÷ùñéóôÜ ðñïêåéìÝíïõ íá
âåëôéóôïðïéçèïýí ç áðïêáôÜóôáóç êáé ç áíáêýêëùóç ôùí
õëéêþí ðïõ ðåñéÝ÷ïõí êáé ìå óêïðü ôç ìåßùóç ôùí âëáâåñþí
åðéðôþóåùí óôçí áíèñþðéíç õãåßá êáé ôï ðåñéâÜëëïí. Ôï
óýìâïëï ìå ôï äéåãñáììÝíï “äï÷åßï áðïâëÞôùí” óôï ðñïúüí
õðåíèõìßæåé óå óáò ôçí õðï÷ñÝùóÞ óáò, ðùò üôáí åðéèõìåßôå
íá ðåôÜîåôå ôç óõóêåõÞ ,ðñÝðåé íá óõëëå÷èåß ÷ùñéóôÜ.
Ïé êáôáíáëùôÝò èá ðñÝðåé íá áðåõèýíïíôáé óôéò ôïðéêÝò áñ÷Ýò
Þ óôá êáôáóôÞìáôá ëéáíéêÞò ãéá ðëçñïöïñßåò ðïõ áöïñïýí ôç
óùóôÞ äéÜèåóç ôùí ðáëáéþí çëåêôñéêþí óõóêåõþí.
Åîïéêïíüìçóç åíÝñãåéáò êáé óåâáóìüò óôï
ðåñéâÜëëïí
• ÈÝôïíôáò óå ëåéôïõñãßá ôï öïýñíï óôá ùñÜñéá ðïõ êõìáßíïíôáé
áðü áñãÜ ôï áðüãåõìá ìÝ÷ñé ôéò ðñþôåò ðñùéíÝò þñåò,
óõìâÜëëåôå óôçí ìåßùóç ôïõ öïñôßïõ áðïññüöçóçò ôùí
åðé÷åéñÞóåùí çëåêôñéêïý.
• ÓõóôÞíåôáé íá äéåíåñãåßôå ðÜíôá ôá ìáãåéñÝìáôá óôï GRILL ìå
ôçí ðüñôá êëåéóôÞ: ôüóï ãéá íá ðåôý÷åôå êáëýôåñá
áðïôåëÝóìáôá üóï êáé ãéá ìéá áéóèçôÞ åîïéêïíüìçóç åíÝñãåéáò
(10% ðåñßðïõ).
• Íá äéáôçñåßôå áðïôåëåóìáôéêÝò êáé êáèáñÝò ôéò ôóéìïý÷åò, Ýôóé
þóôå íá åöáñìüæïõí êáëÜ óôçí ðüñôá êáé íá ìçí
ðñïêáëïýíôáé áðþëåéåò èåñìüôçôáò.
ÓõíôÞñçóç êáé öñïíôßäá
Áðïêëåéóìüò ôïõ çëåêôñéêïý ñåýìáôïò
Ðñéí áðü êÜèå åñãáóßá íá áðïìïíþíåôå ôç óõóêåõÞ
áðü ôï äßêôõï çëåêôñéêÞò ôñïöïäïóßáò.
3. ðéÜóôå ôçí ðüñôá óôá äýï
åîùôåñéêÜ ðëåõñÜ, êëåßíïíôÜò
ôçí áñãÜ ü÷é üìùò ðëÞñùò.
ÌåôÜ ôñáâÞîôå ôçí ðñïò ôï
ìÝñïò óáò âãÜæïíôÜò ôçí áðü
ôçí Ýäñá ôçò (âëÝðå åéêüíá).
ÎáíáìïíôÜñåôå ôçí ðüñôá
áêïëïõèþíôáò ìå áíôßóôñïöç
óåéñÜ ôç äéáäéêáóßá.
Êáèáñéóìüò ôçò óõóêåõÞò
• Ôá åîùôåñéêÜ åðéóìáëôùìÝíá ìÝñç Þ ôá áíïîåßäùôá
êáé ïé ëáóôé÷Ýíéåò ôóéìïý÷åò ìðïñïýí íá
êáèáñßæïíôáé ìå Ýíá óöïõããáñÜêé âñåãìÝíï ìå
÷ëéáñü íåñü êáé ïõäÝôåñï óáðïýíé. Áí ïé ëåêÝäåò
åßíáé äýóêïëïé ãéá íá öýãïõí ÷ñçóéìïðïéÞóôå
ðñïúüíôá åéäéêÜ. Ðñïôåßíåôáé íá îåðëÝíåôå ìå
Üöèïíï íåñü êáé íá óôåãíþíåôå ìåôÜ ôïí êáèáñéóìü.
Ìç ÷ñçóéìïðïéåßôå áðïîõóôéêÝò óêüíåò Þ
äéáâñùôéêÝò ïõóßåò.
• Ôï åóùôåñéêü ôïõ öïýñíïõ êáèáñßæåôáé êáôÜ
ðñïôßìçóç êÜèå öïñÜ ìåôÜ ôç ÷ñÞóç, üóï åßíáé
áêüìç ÷ëéáñü. Íá ÷ñçóéìïðïéåßôå æåóôü íåñü êáé
áðïññõðáíôéêü, íá îåðëÝíåôå êáé íá óôåãíþíåôå ìå
ìáëáêü ðáíß. Áðïöåýãåôå ôá áðïîõóôéêÜ.
• Ôá áîåóïõÜñ ìðïñïýí íá ðëÝíïíôáé óáí êáíïíéêÜ
óêåýç. áêüìç êáé óôï ðëõíôÞñéï ðéÜôùí.
Ìç ÷ñçóéìïðïéåßôå ðïôÝ óêïýðåò áôìïý Þ óå õøçëÞ
ðßåóç ãéá ôïí êáèáñéóìü ôçò óõóêåõÞò.
ÅëÝãîôå ôéò ôóéìïý÷åò
Íá åëÝã÷åôå ðåñéïäéêÜ ôçí êáôÜóôáóç ôçò ôóéìïý÷áò
ãýñù áðü ôçí ðüñôá ôïõ öïýñíïõ. Óå ðåñßðôùóç
ðïõ ðÜèåé æçìéÜ íá áðåõèõíèåßôå óôï ðëçóéÝóôåñï
ÊÝíôñï Ôå÷íéêÞò ÕðïóôÞñéîçò (âëÝðå ÕðïóôÞñéîç).
ÓõíéóôÜôáé íá ìç ÷ñçóéìïðïéåßôå ôï öïýñíï ìÝ÷ñé íá
åðéóêåõáóôåß.
ÁíôéêáôÜóôáóç ôçò ëõ÷íßáò
Ãéá ôçí
áíôéêáôÜóôáóç ôçò
ëõ÷íßáò öùôéóìïý
ôïõ öïýñíïõ:
Êáèáñéóìüò ôçò ðüñôáò
Êáèáñßóôå ôï ãõáëß ôçò ðüñôáò ìå óöïõããÜñéá êáé ìç
áðïîõóôéêÜ ðñïúüíôá êáé óôåãíþóôå ìå Ýíá ðáíß
ìáëáêü. Ìç ÷ñçóéìïðïéåßôå õëéêÜ ôñá÷éÜ Þ îÝóôñá
áêïíéóìÝíá ãéáôß èá ìðïñïýóáí íá ãñáôóïõíßóïõí ôçí
åðéöÜíåéá êáé íá ðñïêáëÝóïõí èñáýóç ôïõ ãõáëéïý.
Ãéá Ýíáí ðéï åðéìåëÞ êáèáñéóìü ìðïñåßôå íá
áðïóõíáñìïëïãÞóåôå ôçí ðüñôá ôïõ öïýñíïõ:
1. áíïßîôå ôåëåßùò ôçí ðüñôá
(âëÝðå åéêüíá).
1. Îåâéäþóôå ôï ãõÜëéíï êáðÜêé áðü ôç ëõ÷íßá.
2. Îåâéäþóôå ôç ëõ÷íßá êáé áíôéêáôáóôÞóôå ôçí ìå ìéá
áíÜëïãç: éó÷ýò 25 W, óýíäåóç E 14.
3. îáíáìïíôÜñåôå ôï êáðÜêé (âëÝðå åéêüíá).
Ôå÷íéêÞ
2. óçêþóôå êáé óôñÝøôå ôïõò
ìï÷ëïýò ðïõ âñßóêïíôáé óôïõò
äýï ìåíôåóÝäåò (âëÝðå åéêüíá).
ÃíùóôïðïéÞóôå:
• ôï ìïíôÝëï ôçò ìç÷áíÞò (Mod.)
• ôïí áñéèìü óåéñÜò (S/N)
ÁõôÝò ïé ôåëåõôáßåò ðëçñïöïñßåò âñßóêïíôáé óôçí
ôáìðåëßôóá ÷áñáêôçñéóôéêþí ðïõ âñßóêåôáé óôç
óõóêåõÞ Þ/êáé óôç óõóêåõáóßá.
33
GR
GR
34
GR
35
02/2009 - 195061703.01
XEROX FABRIANO
GR
36
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising