Indesit | DIFP 8T94 Z | Setup and user guide | Indesit DIFP 8T94 Z Korisnički vodič

Indesit DIFP 8T94 Z Korisnički vodič
HR
VODIČ ZA
SVAKODNEVNU UPOTREBU
ZAHVALJUJEMO VAM NA KUPOVINI PROIZVODA
INDESIT. Kako bismo vam mogli pružiti
potpuniju pomoć, registrirajte svoj uređaj na adresi:
www.indesit.com
Vodič za upotrebu i održavanje možete preuzeti tako da
posjetite naše web-mjesto docs.indesit.eu
i slijediteupute na poleđini ove knjižice.
Prije upotrebe uređaja pažljivo pročitajte Vodič za zdravlje i sigurnost.
OPIS PROIZVODA
UREĐAJ
1
7
2
8
3
4
5
9
6
11
10
Service:
1.
2.
3.
Gornja košara
Klizna ladica Pomični preklopi
Mehanizam za podešavanje gornje košare po
visini
4. Gornji nosač prskalica
5. Donja košara
6. Košara za pribor za jelo
7. Donji nosač prskalica
8. Sklop filtra
9. Spremnik za sol
10. Spremnici za deterdžent i sredstvo za ispiranje
11. Natpisna pločica
12. Upravljačka ploča
0000 000 00000
12
UPRAVLJAČKA PLOČA
1
1.
2.
3.
4.
2
3 4
5
6 7
8
Gumb za/ponovno postavljanje sa svjetlom indikatora
Gumb za odabir programa
Svjetlo indikatora za dodavanje soli
Svjetlo indikatora za dodavanje sredstva za ispiranje
5.
6.
7.
8.
Indikator broja programa i vremena odgode
Svjetlo indikatora odgode
Zaslon
Gumb odgode
1
PRVA UPOTREBA
SOL, SREDSTVO ZA ISPIRANJE I DETERDŽENT
SAVJETI ZA PRVU UPOTREBU
Nakon postavljanje uklonite graničnike s košara i pričvrsne elastične
elemente s gornje košare.
PUNJENJE SPREMNIKA ZA SOL
Upotreba soli sprječava stvaranje kamenca na posuđu i na
funkcionalnim sastavnim dijelovima stroja.
• Spremnik za sol nikada ne smije biti prazan.
• Tvrdoća vode mora se postaviti.
Spremnik soli nalazi se na donjem dijelu perilice suđa (pogledajte OPIS
PROGRAMA) i treba se napuniti kada se svjetlo indikatora PUNJENJE
SOLI
uključi na upravljačkoj ploči.
1. Skinite donju košaru i odvijte čep spremnika (u
smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu).
2. Samo kod prve uporabe: napunite spremnik za
sol vodom.
3. Postavite lijevak (pogledajte sliku) i spremnik
soli napunite do samog ruba (približno 1 kg);
Curenje male količine vode nije neobično.
4. Uklonite lijevak i obrišite ostatke soli s otvora.
Provjerite je li poklopac čvrsto zategnut tako da deterdžent ne može
ući u spremnik tijekom programa pranja (to bi moglo nepovratni oštetiti omekšivač vode).
Svaki put kada trebate dodati sol obavezno treba završiti cijeli
postupak prije početka ciklusa pranja.
POSTAVLJANJE TVRDOĆE VODE
Kako bi omekšivač vode mogao savršeno raditi, tvrdoća vode mora
se postaviti na temelju stvarne tvrdoće vode u domaćinstvu.
Tu informaciju možete dobiti u lokalnom vodoopskrbnom poduzeću.
Tvornička postavka je za prosječnu (3) tvrdoću vode.
• Uključite uređaj tako da pritisnete gumb za uključivanje/isključivanje.
• Uređaj isključite tako da pritisnete gumb za uključivanje/isključivanje.
• Gumb P držite pritisnut 5 sekundi, dok ne začujete zvučni signal bip.
• Uključite uređaj tako da pritisnete gumb za uključivanje/isključivanje.
• Broj trenutačno odabrane razine i svjetlo indikatora soli trepću.
• Pritisnite gumb P za odabir željene razine tvrdoće (pogledajte TABLICU
TVRDOĆE VODE).
Tablica tvrdoće vode
Razina
°dH
°fH
Njemački stupnjevi
Francuski stupnjevi
1
Meka
0-6
0 - 10
2
Srednja
7 - 11
11 - 20
3
Prosječna
12 - 17
21 - 30
4
Tvrda
18 - 34
31 - 60
5
Vrlo tvrda
35 - 50
61 - 90
• Uređaj isključite tako da pritisnete gumb za uključivanje/isključivanje.
Postavljanje je dovršeno!
Čim taj postupak završi, pokrenite program bez punjenja.
Upotrebljavajte isključivo sol koja je napravljena posebno za
perilice suđa.
Nakon što se sol ulije u stroj, isključuje se svjetlo indikator PUNJENJE
SOLI.
Ako spremnik za sol nije napunjen, može doći do oštećenje
omekšivača vode i grijača.
2
PUNJENJE DOZATORA SREDSTVA ZA ISPIRANJE
Sredstvo za ispiranje olakšava SUŠENJE posuđa. Dozator sredstva za
ispiranje A treba se napuniti kada se svjetlo indikatora PUNJENJE
SPREMNIKA ZA ISPIRANJE
uključi na upravljačkoj ploči.
35
25
MA X
B
A
1. Otvorite dozator B tako da pritisnete i povučete jezičac na poklopcu.
2. Pažljivo uvedite sredstvo za ispiranje do referente oznake maksimalne količine (110 ml) prostora za punjenje, pazite da ne dođe do prolijevanja. Ako se to dogodi, suhom krpom odmah očistite proliveno.
3. Pritisnite poklopac dok se ne zatvori uz klik.
Sredstvo za ispiranje NIKADA ne ulijevajte izravno u kadicu.
PODEŠAVANJE DOZIRANJA SREDSTVA ZA ISPIRANJE
Ako niste potpuno zadovoljni rezultatima sušenja, možete podesiti količinu upotrijebljenog sredstva za ispiranje.
• Perilicu suđa uključite pomoću gumba za uključivanje/isključivanje.
• Isključite je pomoću gumba za uključivanje/isključivanje.
• Tri puta pritisnite gumb P: oglasit će se zvučni signal bip.
• Uključite je pomoću gumba za uključivanje/isključivanje.
• Broj trenutačno odabrane razine i svjetlo indikatora sredstva za ispiranje trepere.
• Pritisnite gumb P za odabir razine količine sredstva za ispiranje koja će
se upotrijebiti.
• Isključite ga pomoću gumba za uključivanje/isključivanje.
Postavljanje je dovršeno!
Ako je razina sredstva za ispiranje postavljena na NULU (EKO), sredstvo za
ispiranje neće se upotrijebiti. Svjetlo indikatora NISKA RAZINA SREDSTVA
ZA ISPIRANJE neće se uključiti ako ste potrošili sredstvo za ispiranje.
Ovisno o vrsti perilice suđa mogu se postaviti najviše 5 razine.
Tvornička postavka posebno je napravljena za ovaj model, pratite gore
navedene upute da biste je provjerili na svom uređaju.
• Ako na suđu primijetite plavičaste pruge, postavite nizak broj (1 – 2).
• Ako na suđu ima kapi vode ili tragova kamenca, postavite viši broj
(3 – 4).
PUNJENJE DOZATORA DETERDŽENTA
B
Upotrijebite uređaj za otvaranje A
za otvaranje dozatora deterdženta.
Deterdžent stavite samo u suhi
dozator B. Količinu deterdženta za
pretpranje stavite izravno u kadu.
1. Prilikom doziranja deterdženta pogledajte
ranije navedene informacije kako biste stavili
odgovarajuću količinu. Unutar dozatora B
nalaze se oznake koje vam pomažu prilikom
doziranja.
2 . Uklonite ostatke deterdženta s rubova spremnika prije no što
poklopac zatvorite tako da sjedne.
3. Poklopac dozatora deterdženta zatvorite tako da ga povučete dok
se mehanizam za zatvaranje ne učvrsti.
A
Spremnik za deterdžent automatski se otvara u odgovarajućem trenutku
ovisno o programu. Ako se upotrebljava kombinirani deterdžent,
preporučujemo upotrebu gumba TABLETE jer on prilagođava program
tako da se uvijek ostvaruju najbolju rezultati pranja i sušenja.
HR
Program
1. Eko
Dostupne
opcije *)
Spremnik za
deterdžent
Trajanje
programa
pranja
(h:min)**)
Potrošnja
vode
(litara po
ciklusu)
Potrošnja
energije
(kWh po
ciklusu)
3:10
9,5
0,93
-
2:00 - 3:10
14 - 17,0
1,50 - 1,85
-
1:30 - 2:30
14,5 - 16
1,15 - 1,30
0:40
9,0
0,90
0:12
4,5
0,01
Bubanj
B
50°
2.
Automatsko
Intenzivno
65°
3.
Automatsko
Normalno
55°
4. Brzo 40’
CoolDry
Faza
sušenja
TABLICA PROGRAMA
-
50°
-
-
-
-
-
-
-
5. Namakanje
-
Pranje Posuđa
za Djecu
65°
-
-
1:40
10,0
1,30
7. Pola punjenja
50°
-
-
1:20
12,0
1,50
8. Extra
50°
-
-
1:00
11,0
1,20
6.
-
Podaci EKO programa izmjereni su u laboratorijskim uvjetima u skladu s europskom normom EN 50242. Napomena za pokusne laboratorije: podrobne
informacije o uvjetima za komparativni pokus EN zatražite na adresi: assistenza_en_lvs@indesitcompany.com
Prije primjene bilo kojeg programa nije potrebno obraditi posuđe.
*) Sve opcije ne mogu se istovremeno upotrebljavati.
**) Trajanje programa prikazano na zaslonu ili u knjižici predstavlja procijenjeno trajanje izračunato prema uobičajenim uvjetima. Stvarno vrijeme može
se razlikovati ovisno o brojnim čimbenicima kao što su temperatura i tlak ulazne vode, sobna temperatura, količina deterdženta, količina i vrsta punjenja,
ravnoteža punjenja, dodatne odabrane opcije i baždarenje senzora. Baždarenje senzora može povećati trajanje programa do 20 min.
Potrošnja u mirovanju: Potrošnja u stanju uključenosti: 6 W / Potrošnja u stanju isključenosti: 0,5 W
OPIS PROGRAMA
Upute za odabir ciklusa pranja.
EKO
Normalno zaprljano posuđe. Standardni program najučinkovitiji u
pogledu potrošnje energije i vode.
AUTOMATSKO INTENZIVNO
Automatski program za jače zaprljano posuđe i lonce (ne upotrebljavati
za osjetljivo posuđe).
AUTOMATSKO NORMALNO
Automatski program za normalno zaprljane lonce i posuđe.
PRANJE POSUĐA ZA DJECU
Ovaj je program u kombinaciji s posebno oblikovanom košarom za
dječju njegu daje najbolje rezultate pranja i dezinfekcije dječje opreme
(varalica, grickalice) uz istovremeno pranje uobičajeno ili jako zaprljanog posuđa.
POLA PUNJENJA
Savršen ciklus za manju količinu uobičajeno prljavog posuđa.
EXTRA
Program koji omogućuje pranje vrlo velikih predmeta u donjoj košari.
BRZO 40’
Program koji se treba upotrebljavati za malo zaprljano posuđe bez
osušenih ostataka hrane.
NAMAKANJE
Upotrebljava se za osvježavanje posuđa koje će se prati kasnije. S ovim
programom ne upotrebljava se deterdžent.
Napomene:
Napominjemo da su ciklusi kao što su „Sixty” ili „Brzi” najučinkovitiji kod
malo zaprljanog posuđa.
Kako bi se dodatno smanjila potrošnja, perilicu uključujte samo
kada je puna.
3
OPCIJE I FUNKCIJE
OPCIJE se mogu izravno odabrati pritiskom na odgovarajući gumb (pogledajte UPRAVLJAČKA PLOČA).
Ako neka opcija nije kompatibilna s odabranim programom (pogledajte TABLICA PROGRAMA) odgovarajuće LED svjetlo 3
puta brzo trepne i oglašava se zvučno upozorenje bip. Opcija se neće omogućiti.
EXTRA
S programom EXTRA možete intenzivno prati posuđe
velikih dimenzija, do visine od najviše 53 cm: posude
za pečenje i rešetke za pećnicu, plehove, rešetke ploče
za kuhanje, velike lonce, tanjure za posluživanje i za
pizzu, filtere kuhinjske nape od nehrđajućeg čelika.
Kako biste u perilicu mogli staviti glomazno posuđe,
morate izvući gornju policu.
Otvorite dvije kočnice,
desnu i lijevu, i izvucite
policu.
Kad je gornja polica u
perilici, kočnice moraju
uvijek biti zatvorene.
ODGODA
Vrijeme pokretanja programa može se odgoditi u
razdoblju između: 1 i 12 sati.
1. Pritisnite gumb ODGODA: odgovarajući simbol
pojavljuje se na zaslonu; svakim pritiskom gumba
povećat će se vrijeme (1 h, 2 h i tako do maks. 12 h)
od početka željenog ciklusa pranja.
2. Odaberite program pranja i zatvorite vrata: mjerač
vremena započet će odbrojavanje;
3. Po isteku vremena svjetlo indikatora isključuje se i
ciklus pranja automatski započinje.
Za podešavanje vremena odgode i odabir kraćeg
razdoblja, pritisnite gumb ODGODA. Za njeno
poništavanje uzastopce pritišćite gumb sve dok se ne
isključi svjetlo indikatora odgode pokretanja.
Program pranja automatski započinje čim zatvorite vrata.
Funkcija ODGODE ne može se postaviti nakon
početka programa.
Kako bi mlaz
mogao dostići
cijelu površinu
posuđa, razmjestite
ga kao što se
prikazuje na slici.
CoolDry
Nemojte pokretati perilicu posuđa bez gornje police s
drugim ciklusima pranja osim EXTRA.
Za izvođenje ciklusa EXTRA stavite deterdžent izravno u
unutrašnjost perilice, a ne u spremnik.
CoolDry konvekcijski je sustav sušenja koji automatski otvara vrata
tijekom/nakon faze sušenja da bi svakodnevno zajamčio izvanrednu
učinkovitost sušenja. Vrata se otvaraju na temperaturi sigurnoj za vaš
kuhinjski namještaj stoga se vrata neće otvarati kada je uključena opcija
HIGIJENSKO ISPIRANJE ili TURBO.
Kao dodatnu zaštitu od pare, zajedno s perilicom posuđa, isporučuje se
posebno dizajnirana zaštitna folija (ovisno o vrsti modela – možda ćete
ga trebati kupiti). Način postavljanja zaštitne folije pogledajte u dijelu
(VODIČ ZA POSTAVLJANJE).
Korisnik funkciju CoolDry može isključiti na sljedeći način:
1. Idite na izbornik softvera Perilica posuđa tako da pritisnete i držite
gumb P (6 s).
2. Prebacili ste se na izbornik upravljanja CoolDry u kojem možete
promijeniti stanje funkcije CoolDry pritiskom na gumb P:
E – omogućeno
d – onemogućeno
Da biste potvrdili promjenu i izašli iz izbornika upravljanja, pritisnite i
držite gumb P (3 s).
4
HR
SVAKODNEVNA UPOTREBA
1. PROVJERA PRIKLJUČKA ZA VODU
Provjerite je li perilica suđa spojena na dovod vode i je li
otvorena slavina.
2. UKLJUČIVANJE PERILICE SUĐA
Otvorite vrata i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje.
3. PUNJENJE KOŠARA
(pogledajte PUNJENJE KOŠARA)
4. PUNJENJE SPREMNIKA ZA DETERDŽENT
(pogledajte TABLICU PROGRAMA)
5. ODABIR PROGRAMA I PRILAGOĐAVANJE CIKLUSA
Odaberite najprikladniji program prema vrsti posuđa i razini zaprljanja (pogledajte OPIS PROGRAMA) pritiskom na
gumb P.
Odaberite željene opcije (pogledajte OPCIJE I FUNKCIJE).
6. POKRETANJE
Pokrenite ciklus pranja tako da zatvorite vrata. Kada program započne čut ćete zvučni signal bip.
7. KRAJ CIKLUSA PRANJA
Kraj ciklusa pranja označavaju zvučni signali bip i treperenje broja
ciklusa pranja na zaslonu. Otvorite vrata i uređaj isključite
tako da pritisnete gumb za uključivanje/isključivanje.
Pričekajte nekoliko minuta prije vađenja posuđa kako biste
izbjegli opekotine.
Ispraznite košare, započinjući s donjom košarom.
IZMJENA PROGRAMA RADA
Ako odaberete pogrešan program, možete ga promijeniti pod
uvjetom da je tek započeo: otvorite vrata, pritisnite i držite gumb
za uključivanje/isključivanje, stroj će se isključiti.
Ponovno uključite stroj pomoću gumba za uključivanje/
isključivanje i odaberite novi ciklus pranja i sve željene opcije;
pokrenite ciklus tako da zatvorite vrata.
DODAVANJE DODATNOG SUĐA
Ne isključujući stroj otvorite vrata (pazite na VRUĆU paru!) i stavite
suđe u perilicu suđa. Zatvorite vrata i ciklus će započeti od točke
prekida.
SLUČAJNI PREKIDI
Ako se tijekom ciklusa pranja vrata otvore ili ako je došlo do nestanka
struje, ciklus se zaustavlja. On ponovno započinje od točke prekida
kada se vrata zatvore ili se ponovno uspostavi dovod struje.
Dodatne informacije o funkcijama možete zatražiti ili preuzeti s WEB
mjesta Vodič za upotrebu i održavanje prateći upute na posljednjoj
stranici.
Stroj će se automatski isključiti tijekom produženog razdoblja
neaktivnosti kako bi se smanjila potrošnja struje.
Ako je posuđe samo malo prljavo ili ako ga ispirete prije
stavljanja u perilicu posuđa, u skladu s tim smanjite količinu
deterdženta.
SAVJETI
SAVJETI
NEPRIKLADNO SUĐE
HIGIJENSKI PROGRAM
OŠTEĆENJE ČAŠA I SUĐA
Prije punjenja košara uklonite sve ostatke hrane s posuđa i
ispraznite čaše. Ne morate ih ispirati tekućom vodom.
Posuđe složite tako da čvrsto stoji i ne prevrće se; spremnike složite
tako da su otvori okrenuti prema dolje,a konkavni/konveksni
dijelovi ukošeni kako bi se omogućilo da voda dođe do svih
površina i slobodno protiče.
Upozorenje: poklopci,ručke, pladnjevi i tave ne sprječavaju
okretanje nosača mlaznica. Sitne predmete stavite u košare za
pribor za jelo. Vrlo prljavo suđe i tave treba staviti u donju košaru
jer je u tom dijelu jači mlaz vode i omogućuje se bolja učinkovitost
pranja. Nakon punjenja uređaja provjerite mogu li se nosači
mlaznica slobodno okretat.
Kako bi se izbjegla pojava neugodnih mirisa i taloga koji se može
nakupiti u perilici suđa, program s visokom temperaturom pokrećite
najmanje jednom mjesečno. Upotrijebite čajnu žlicu deterdženta i
pokrenite perilicu bez punjenja kako biste očistili uređaj.
• Drveno suđe i pribor za jelo.
• Osjetljive ukrašene čaše, umjetnički predmeti i antičko suđe.
Njihovi ukrasi nisu otporni.
• Dijelovi od sintetičkog materija koji ne podnose visoke temperature.
• Suđe od bakra i lima.
• Suđe zaprljano pepelom, voskom, mazivima ili tintom.
Boje ukrasa na čašama i aluminijski/srebrni dijelovi mogu se
promijeniti i izblijediti tijekom postupka pranja. Neke vrste
čaša (npr. kristali predmeti) mogu se postati neprozirni nakon
određenog broja ciklusa pranja.
• Upotrebljavajte samo čaše i porculansko suđe za koje proizvođač
jamči da se može prati u perilici suđa.
• Upotrebljavajte deterdžent za osjetljivo posuđe prikladan za
posuđe
• Čaše i pribor za jelo izvadite iz perilice suđa čim ciklus pranja završi.
5
PUNJENJE KOŠARA
GORNJA KOŠARA
Punite je osjetljivim, laganim suđem: čašama, šalicama, posudama za
umake i laganim zdjelama za salatu.
DONJA KOŠARA
Za lonce, tave, tanjure, zdjele za salatu, pribor za jelo itd. Velike tanjure i
poklopce idealno bi bilo postaviti sa strane kako bi se izbjeglo da
ometaju nosače mlaznica.
Donja košara ima potpornje za postavljanje koji se mogu upotrebljavati
u okomitom položaju prilikom slaganja tanjura ili u vodoravnom
(donjem) položaju za jednostavno slaganje zdjela za salatu.
(primjer punjenja za gornju košaru)
PODEŠAVANJE GORNJE KOŠARE PO VISINI
Visina gornje košare može se podesiti: visoki položaj za postavljanje
glomaznog suđa u donju košaru i niski položaj za potpuno
iskorištavanje potpornja za postavljanje stvaranjem više mjesta u
gornjem dijelu i izbjegavanje udaraca s predmetima u donjoj košari.
Gornja je košara opremljena
mehanizmom za podešavanje gornje
košare po visini (pogledajte sliku) i bez
pritiska na ručice podignite je tako da smo
A
uhvatite stranice košare čim je košara
stabilna u svom gornjem položaju.
Za ponovno postavljanje u donji položaj
pritisnite ručice A na stranicama košare i
pomaknite je prema dolje.
Preporučujemo da podešavanje po
visini ne obavljate s punom košarom.
Košaru NIKADA ne podižite ili spuštajte samo na jednoj strani.
(primjer punjenja za donju košaru)
POMIČNI PREKLOPI S PODESIVIM POLOŽAJEM
Noževe i ostali pribor s oštrim vrhom treba postaviti u košaru pribora
za jelo s vrhom okrenutim prema dolje ili se moraju staviti vodoravno u
spremnike s potpornjem u gornjoj košari.
Pomični preklopi mogu se postaviti na
različite visine kako bi se poboljšalo
slaganje suđa u košari.
Čaše za vino mogu se sigurno postaviti u
pomične preklope tako da se nožica svake
čaše umetne u odgovarajući otvor.
Za optimalne rezultate sušenja više nagnite
pomične preklope. Za promjenu nagiba
izvucite pomični preklop, malo ga skliznite i
postavite kako želite.
6
KOŠARA ZA PRIBOR ZA JELO
Modularna košara opremljena je gornjim rešetkama za bolje slagane pribora
za jelo. Košara za pribor za jelo mora se postaviti isključivo na prednji dio
donje košare.
HR
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
ČIŠĆENJE SKLOPA FILTRA
Redovito čistite sklop filtra tako da se filtri ne začepe i da otpadna voda
ispravno istječe.
Sklop filtra sastoji se od tri filtra koji uklanjaju ostatke hrane iz vode za
pranje i zatim ponovno pokreću kruženje vode: za najbolje rezultate
pranja održavajte ih čistim.
Perilica suđa ne smije se upotrebljavati bez filtara ili s otpuštenim
filtrom.
Nakon nekoliko pranja provjerite sklop filtra i po potrebi ga potpuno
očistite tekućom vodom upotrebljavajući četku koja nije od metala i
prema uputama u nastavku:
1. Cilindrični filtar A okrenite u smjeru suprotnom od smjera kazaljke
na satu i izvucite ga (sl. 1).
2. Skinite filtar šalicu B tako da lagano pritisnete bočna krilca (sl. 2).
3. Klizno izvadite pločasti filtar od nehrđajućeg čelika C (sl. 3).
4. Pregledajte otvor i uklonite sve ostatke hrane.
NIKADA NE SKIDAJTE štitnik pumpe ciklusa pranja (crni detalj) (sl. 4).
1
2
ČIŠĆENJE NOSAČA MLAZNICA
Povremeno, ostaci hrane mogu se skoriti na nosačima mlaznica i
blokirati otvore za raspršivanje vode. Zbog toga se preporučuje da
povremeno provjerite nosače i očistite ih malom četkicom koja nije
metalna.
Za uklanjanje gornjeg nosača mlaznice okrenite plastični prsten za
zabravljivanje u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu. Gornji
nosač mlaznice treba se zamijeniti tako da je strana s većim brojem
otvora okrenuta prema gore.
B
A
A
Donji krak mlaznice može se skinuti tako da se povuče prema gore.
ČIŠĆENJE ULAZNOG CRIJEVA ZA VODU
C
3
Nakon čišćenje filtara vratite sklop filtra i pravilno ga učvrstite na
mjesto; to je važno za održavanje učinkovitog rada perilice suđa.
4
Ako su crijeva za vodu nova ili se dulje vrijeme nisu upotrebljavala
pustite da kroz njih prođe voda kako biste bili sigurni da nema
nečistoća prije obavljanja potrebnih priključivanja. Ako se ne
pridržavate te mjera opreza, može se dogoditi da je blokiran ulaz vode
u da se perilica suđa ošteti.
7
RJEŠAVANJE PROBLEMA
Perilica suđa ne radi ispravno.
Prije no što se obratite servisnom centru provjerite u sljedećoj tablici možete li samo riješiti problem.
PROBLEMI
MOGUĆI UZROCI
RJEŠENJA
Perilica suđa se
ne pokreće ili
ne odgovara na
komande.
Uređaj nije ispravno priključen.
Uključite utikač u električnu utičnicu.
Nestanak struje.
Perilica suđa automatski se pokreće kada se struja vrati.
Vrata perilice suša nisu zatvorena.
Ne odgovara na komande.
Vrata čvrsto zatvorite tako da začujete “klik”.
Uređaj isključite pritiskom na gumb uključivanje/isključivanje pa ga nakon
otprilike jedne minute ponovno uključite i ponovno postavite program.
Ciklus pranja još nije završio.
Pričekajte da ciklus pranja završi.
Odvodno crijevo je savijeno.
Provjerite da crijevo za pražnjenje nije savijeno (pogledajte UPUTE ZA POSTAVLJANJE).
Perilica suđa ne
ispušta vodu.
Crijevo za pražnjenje izljeva je blokirano. Očistite crijevo za pražnjenje izljeva.
Filtar je začepljen ostacima hrane
Čišćenje filtra (pogledajte ČIŠĆENJE SKLOPA FILTRA).
Perilica suđa
stvara preveliku
buku.
Suđe se međusobno udara.
Pravilno složite suđe (pogledajte PUNJENJE KOŠARA).
Došlo je do stvaranja prevelike količine pjene.
Deterdžent nije pravilno izmjeren ili nije prikladan za upotrebu u perilici suđa
(pogledajte PUNJENJE DOZATORA ZA DETERDŽENT). Resetirajte trenutačni ciklus
ISKLJUČIVANJEM perilice suđa, zatim je ponovno uključite, odaberite novi program i zatvorite vrata. Molimo, nemojte dodavati deterdžent.
Suđe nije čisto.
Suđe nije ispravno složeno.
Pravilno složite suđe (pogledajte PUNJENJE KOŠARA).
Nosači mlaznica ne mogu se slobodno Pravilno složite suđe (pogledajte PUNJENJE KOŠARA).
okretati jer ih ometa suđe.
Ciklus pranja je prenježan.
Odaberite odgovarajući ciklus pranja (pogledajte TABLICU PROGRAMA).
Došlo je do stvaranja prevelike količine pjene.
Deterdžent nije pravilno izmjeren ili nije prikladan za upotrebu u perilici suđa (pogledajte PUNJENJE DOZATORA ZA DETERDŽENT).
Čep na spremniku sredstva za ispiranje nije pravilno zatvoren.
Provjerite je li čep spremnika za ispiranje zatvoren.
Filtar je prljav ili začepljen.
Očistite sklop filtra (pogledajte ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE).
Nema soli.
Napunite spremnik soli (pogledajte Punjenje i Spremnik soli).
VODIČ ZA ODRŽAVANJE I OTKLANJANJE PROBLEMA
Dodatne informacije o postupcima održavanja i otklanjanju
problema potražite u Vodiču za upotrebu i održavanje.
Vodič za upotrebu i održavanje može se dobiti u:
• u postprodajnom servisu; broj telefona potražite
u knjižici jamstva.
• preuzeti s web-mjesta: docs.indesit.eu
• upotrijebite QR kod:
KONTAKTIRANJE POSTPRODAJNOG SERVISA
Kada kontaktirate postprodajni servis
morate navesti kodove na nazivnoj
pločici pričvršćenoj na lijevoj ili desnoj
strani na unutrašnjosti vrata perilice suđa.
Telefonski broj naveden je u jamstvenoj
knjižici ili na web-mjestu:
www.indesit.com
IEC 436
:
TEHNIČKI PODACI
Tehnički podaci koji sadrže podatke o potrošnji energije s
web-mjesta: docs.indesit.eu
400011356368
03/2019 jk - Xerox Fabriano
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising