Whirlpool | BLF 5121 W | Use and care guide | Whirlpool BLF 5121 W Упутство за употребу

Whirlpool BLF 5121 W Упутство за употребу
Uputstvo za zdravlje i bezbednost,
upotrebu i održavanje i ugradnju
www.whirlpool.eu/register
srpski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
str. 3
SR
SRPSKI
ZDRAVLJE, SIGURNOST,
UPOTREBU, ODRŽAVANJE
i POSTAVLJANJE
Hvala Vam što ste kupili Whirlpool proizvod.
Kako biste dobili kompletniju podršku,
molimo da registrujete Vaš uređaj na www.whirlpool.eu/register
Indeks
BEZBEDNOSNA UPUTSTVA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
IZJAVA O USAGLAŠENOSTI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Uputstvo za upotrebu i održavanje
OPIS PROIZVODA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
UREĐAJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
KONTROLNA TABLA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
VRATA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
SVETLO FRIŽIDERA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
POLICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
ODELJAK FRIŽIDERA NO-FROST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ODMRZAVANJE ODELJKA ZAMRZIVAČA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
PRIBOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
KAKO KORISTITI UREĐAJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
PRVA UPOTREBA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
MONTIRANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
SVAKODNEVNA UPOTREBA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
SAVETI ZA SKLADIŠTENJE HRANE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
PREPORUKA U SLUČAJU NEKORIŠĆENJA UREĐAJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
VODIČ ZA REŠAVANJE PROBLEMA I POSTPRODAJNI SERVIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
ZVUKOVI PRILIKOM RADA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
VODIČ ZA REŠAVANJE PROBLEMA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
POSTPRODAJNI SERVIS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Uputstvo za ugradnju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3
BEZBEDNOSNA UPUTSTVA
VAŽNO JE DA SE PROČITAJU I
POŠTUJU
Pažljivo pročitajte ova
bezbednosna uputstva pre
upotrebe aparata.
Držite ih pri ruci za buduću
upotrebu.
U ovom uputstvu i na samom
uređaju nalaze se važna
upozorenja vezana za
bezbednost kojih se treba stalno
pridržavati.
Proizvođač se odriče svake
odgovornosti u slučaju
nepridržavanja bezbednosnih
uputstava, nepravilne upotrebe
uređaja ili nepravilnog
podešavanja i rukovanja.
BEZBEDNOSNA UPOZORENJA
Veoma mala deca (do 3 godine) i
mala deca (od 3 do 8 godina)
moraju da se drže podalje od
uređaja, osim u slučaju
neprekidnog nadzora.
Deca starosti od 8 godina i više i
osobe sa umanjenim fizičkim,
čulnim ili mentalnim
sposobnostima ili manjkom
iskustva i znanja, mogu da koriste
ovaj uređaj samo ako su pod
nadzorom ili ako su im data
uputstva za bezbedno korišćenje
uređaja i razumeju moguće rizike.
Deca se ne smeju igrati uređajem.
Čišćenje i održavanje ne smeju
vršiti deca bez nadzora.
DOZVOLJENA UPOTREBA
Ovaj uređaj je konstruisan za
kućnu, a ne profesionalnu
upotrebu.
Nemojte koristiti uređaj na
otvorenom.
Nemojte skladištiti eksplozivne
ili zapaljive supstance poput
sprejeva i nemojte stavljati, ili
koristiti benzin ili druge zapaljive
materije u uređaju ili blizu njega:
ukoliko se aparat slučajno
uključi, može da izbije požar.
4
OPREZ: Nije predviđeno da se
vrši upravljanje uređajem
pomoću spoljnog tajmera ili
odvojenog sistema daljinskog
upravljanja.
Ovaj uređaj je namenjen za
upotrebu u domaćinstvu i slične
primene kao što su:
- kuhinje za osoblje u
prodavnicama, kancelarijama i
drugim radnim okruženjima;
- seoska gazdinstva i za klijente u
hotelima, motelima i drugim
objektima za smeštaj;
– smeštaja sa prenoćištem i
doručkom;
– keteringa i u sličnim primenama
koje ne spadaju u maloprodaju.
Sijalica koja se koristi u uređaju je
posebno dizajnirana za kućne
uređaje i nije pogodna za sobno
osvetljenje u domaćinstvu (EZ
pravilnik 244/2009).
Ovaj uređaj je podešen za rad na
mestima sa sledećim
temperaturnim rasponima, u
skladu sa klimatskom klasom
navedenom na pločici sa tehničkim
podacima. Uređaj možda neće
ispravno raditi ako se duže vreme
ostavi na temperaturama van
navedenih opsega.
Klimatska klasa amb. temp. (°C)
SN Od 10 do 32
N Od 16 do 32
ST Od 16 do 38
T Od 16 do 43
Ovaj uređaj ne sadrži hloro-fluorougljenike (CFC). Rashladno kolo
sadrži R600a (HC).
Uređaji sa izobutanom (R600a):
izobutan je prirodni gas bez uticaja
na životnu sredinu, ali je zapaljiv.
Zbog toga je važno da se ne oštete
cevi rashladnog kola. Obratite
posebnu pažnju u slučaju da zbog
oštećenja cevi dođe do pražnjenja
rashladnog kola.
UPOZORENJE: Nemojte oštetiti
cevi rashladnog kola uređaja.
UPOZORENJE: Ventilacione otvore,
u pregradi uređaja ili na ugradnoj
strukturi, oslobodite prepreka.
UPOZORENJE: Nemojte koristiti
mehanička, električna ili hemijska
sredstva koja se razlikuju od onih
koje preporučuje Proizvođač, kako
biste ubrzali proces odmrzavanja.
UPOZORENJE: Nemojte koristiti
niti postavljati električne uređaje u
odeljke uređaja osim ako
Proizvođač nije izričito odobrio
takve uređaje.
UPOZORENJE: Ledomati i/ili
dispenzeri za vodu koji nisu
direktno povezani na dovod vode
moraju se puniti isključivo vodom
za piće
UPOZORENJE: Automatski
ledomati i/ili dispenzeri za vodu
moraju da budu povezani na
dovod vode koji obezbeđuje
isključivo pijaću vodu, sa glavnim
pritiskom vode između 0,17 i 0,81
MPa (1,7 i 8,1 bar).
Nemojte da jedete (neotrovni)
sadržaj pakovanja za led (kod nekih
modela).
Kockice leda ili sladoled na štapiću
nemojte jesti neposredno nakon
vađenja iz zamrzivača zato što
mogu da izazovu promrzline.
Kod proizvoda koji su osmišljeni
tako da koriste filter za vazduh
unutar dostupnog poklopca
ventilatora, filter mora uvek da
bude na svom mestu kada frižider
radi.
Nemojte ostavljati staklene posude
sa tečnošću u zamrzivaču zato što
mogu da se polome.
Nemojte zaklanjati ventilator (ako
je dostupan) hranom.
Nakon smeštanja hrane, proverite
da li su vrata odeljaka pravilno
zatvorena, naročito vrata na
zamrzivaču.
Oštećena zaptivka mora se
zameniti što je pre moguće.
Frižider koristite isključivo za
smeštanje sveže hrane, a zamrzivač
samo za smeštanje zamrznute
hrane, zamrzavanje sveže hrane i
pravljenje kockica leda.
Izbegavajte smeštanje
nezapakovane hrane u
SR
neposrednom kontaktu sa
površinama frižidera ili zamrzivača.
Aparati mogu da imaju specijalne
pregrade (odeljak za svežu hranu,
kutija sa nula stepeni...).
Osim ako nije drugačije navedeno
u posebnoj brošuri za proizvod,
one se mogu ukloniti, a da se zadrži
isti učinak.
C-pentan se koristi kao sredstvo za
raspršivanje u izolacionoj peni i
spada u zapaljive gasove.
MONTIRANJE
Radove na instaliranju i
održavanju mora da obavi
kvalifikovan tehničar, u skladu sa
uputstvima proizvođača i
odgovarajućim lokalnim
bezbednosnim propisima.
Nemojte da popravljate delove
uređaja ili da ih menjate ukoliko
to nije izričito navedeno u
uputstvu za upotrebu.
Deca ne smeju obavljati radove
na ugradnji. Držite decu podalje
u toku ugradnje. Držite
ambalažu (plastične kese,
polistirenske delove, itd.) van
domašaja dece u toku ugradnje i
nakon nje.
Ovim uređajem moraju rukovati
i postavljati ga dve osobe ili više
njih. Koristite zaštitne rukavice
za raspakivanje i montiranje
uređaja.
Pazite da ne oštetite pod (npr.
parket) prilikom pomeranja
aparata.
Uređaj postavite i podesite da
stoji ravno na podu ili podlozi
koja je dovoljno čvrsta da izdrži
njegovu težinu i na mestu koje
odgovara njegovoj veličini i
nameni.
Nakon otpakivanja uređaja,
uverite se da nije došlo do
oštećenja prilikom transporta. U
slučaju da ima nekih problema,
obratite se svom prodavcu ili
najbližoj postprodajnoj službi.
Pre bilo kog koraka ugradnje,
uređaj mora da bude isključen sa
električne mreže.
Pazite da tokom ugradnje uređaj
ne ošteti kabl za napajanje.
Kako biste osigurali adekvatnu
ventilaciju, ostavite prostora sa
obe strane uređaja i iznad njega.
Udaljenost između pozadine
uređaja i zida koji se nalazi iza
uređaja treba da iznosi najmanje
50 mm kako ne bi došlo do
kontakta sa vrućim površinama.
Smanjenje ovog rastojanja će
povećati energetsku potrošnju
proizvoda.
Aktivirajte uređaj tek nakon
završetka ugradnje.
Sačekajte najmanje dva sata pre
nego što uključite uređaj, da bi
se obezbedila potpuna
efikasnost rashladnog sistema.
Proverite da uređaj nije
postavljen blizu izvora toplote.
Ako utikač koji je montiran na
uređaj ne odgovara utičnici u
vašoj kući, obratite se
kvalifikovanom serviseru.
Nemojte koristiti produžne
kablove, višestruke utičnice ili
adaptere.
Nemojte da rukujete ovim
uređajem ako mu je oštećen
mrežni kabl za napajanje ili
utikač, ako ne radi kako treba ili
ako je oštećen ili ispušten na tlo.
Držite kabl dalje od vrelih
površina.
Nakon ugradnje električni delovi
ne smeju da budu dostupni
korisniku.
Nemojte dodirivati uređaj
vlažnim delovima tela ili ga
koristiti neobuveni.
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
Tokom čišćenja i održavanja
koristite zaštitne rukavice.
Pre bilo kog koraka održavanja,
ELEKTRIČNA UPOZORENJA
uređaj mora da bude isključen
sa električne mreže.
Da bi montaža bila u skladu sa
Nikad nemojte da koristite
trenutnim bezbednosnim
propisima, potreban je višepolni opremu za čišćenje parom.
Nemojte koristiti abrazivna ili
prekidač sa minimalnom
veličinom kontaktnog zazora od agresivna sredstva za čišćenje
poput sprejeva za prozore,
3 mm i uređaj mora da bude
praška za ribanje, zapaljivih
uzemljen.
tečnosti, voska za poliranje,
Ako namontirani utikač ne
koncentrovanih deterdženata,
odgovara vašoj utičnici,
izbeljivača ili sredstava za
kontaktirajte kvalifikovanog
čišćenje koji sadrže proizvode
tehničara.
Kabl za napajanje mora da bude od nafte na plastičnim delovima,
unutrašnjosti i ivicama i
dovoljno dug za priključenje
zaptivkama vrata. Nemojte
uređaja nakon što je isti
koristiti papirne ubruse, jastučiće
postavljen u svoje kućište.
Nemojte vući kabl za napajanje. za ribanje ili druge grube
Ako je kabl za napajanje oštećen, pribore za čišćenje.
zamenite ga istim takvim.
Kabl za napajanje mora da
zameni samo kvalifikovan
tehničar u skladu sa uputstvima
proizvođača i važećim
bezbednosnim propisima.
Kontaktirajte ovlašćeni servisni
centar.
5
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
Odlaganje ambalaže
Materijal za pakovanje je moguće
100% reciklirati i označen je
reciklažnim simbolom.
Stoga različite delove ambalaže treba
odgovorno odložiti i u potpunosti u
skladu sa propisima lokalnih vlasti o
odlaganju otpada.
Odlaganje kućnih
uređaja
Prilikom odlaganja uređaja, učinite ga
neupotrebljivim tako što ćete odseći
kabl za napajanje i ukloniti vrata i
police (ukoliko postoje) tako da se
deca ne mogu jednostavno popeti
unutra i ostati zarobljena.
Ovaj uređaj je proizveden od
materijala koji se mogu reciklirati ili
ponovo upotrebiti. Odložite ga u
skladu sa lokalnim propisima o
odlaganju otpada.
Za detaljnije informacije o preradi,
rekuperaciji i recikliranju električnih
aparata za domaćinstvo kontaktirajte
lokalnu nadležnu organizaciju, servis
za sakupljanje domaćeg otpada ili
prodavnicu u kojoj ste kupili uređaj.
Ovaj uređaj je označen prema
Evropskoj Direktivi o odlaganju
električne i elektronske opreme
2012/19/EZ (Waste Electrical and
Electronic Equipment – WEEE).
Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda
doprinećete izbegavanju mogućih
negativnih posledica po životnu
sredinu i zdravlje ljudi koje bi inače
mogle da budu prouzrokovane
nepravilnim rukovanjem ovim
proizvodom kao otpadom.
na proizvodu ili pratećim
Simbol
dokumentima ukazuje da s njim ne
treba postupati kao sa komunalnim
otpadom, već ga treba predati
odgovarajućem centru za sakupljanje i
reciklažu električne i elektronske
opreme.
SAVETI ZA UŠTEDU ENERGIJE
Uređaj postavite u suvu, dobro
provetrenu prostoriju, daleko od
izvora toplote (npr. radijatora, šporeta
itd.), na mestu koje nije direktno
izloženo suncu. Ako je neophodno,
upotrebite izolacionu ploču.
Da bi se obezbedila odgovarajuća
ventilacija, pratite uputstva za
postavljanje.
Nedovoljna ventilacija sa zadnje
strane proizvoda može da poveća
potrošnju energije i smanji efikasnost
hlađenja.
Na temperaturu u uređaju može da
utiče spoljna temperatura, učestalost
otvaranja vrata, kao i mesto na kom se
uređaj nalazi. Ove faktore bi trebalo
uzeti u obzir prilikom podešavanja
temperature.
IZJAVA O USAGLAŠENOSTI
Ovaj uređaj je konstruisan, izrađen i
stavljen u promet u skladu sa
zahtevima evropskih direktiva:
LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU i
RoHS 2011/65/EU).
Ovaj uređaj je konstruisan, izrađen i
6
stavljen u promet u skladu sa
bezbednosnim zahtevima direktiva za
ekološki dizajn i označavanje
energetske klase direktiva EZ:
2009/125/EZ i 2010/30/ EU.
Otvaranje vrata svedite na najmanju
moguću meru. Kada otapate
zamrznutu hranu, stavite je u frižider.
Niska temperatura zaleđenih
proizvoda hladi hranu u frižideru.
Toplu hranu i napitke treba ohladiti
pre nego što ih smestite u uređaj.
Razmeštaj polica u frižideru nema
nikakav uticaj na efikasnost korišćenja
energije. Hranu smestite na police
tako da se obezbedi odgovarajuća
cirkulacija vazduha (hrana ne sme
međusobno da se dodiruje i mora se
ostaviti prostor između hrane i
zadnjeg zida).
Skladišni kapacitet za smrznutu hranu
može da se poveća uklanjanjem korpi
i, ako postoji, police za sprečavanje
sakupljanja leda, a da se zadrži ista
potrošnja energije.
Proizvodi visoke energetske klase
imaju visokoefikasne motore koji duže
rade, ali imaju malu potrošnju
energije. Nemojte se brinuti ako motor
radi tokom dužih vremenskih perioda.
SR
Uputstvo za upotrebu i održavanje
OPIS
PROIZVODA
UREĐAJ
6
7
1
2
8
9
3
4
5
10
11
1. Elektronska kontrolna tabla / jedinica osvetljenja
2. Police
3. Pločica sa podacima sa komercijalnim nazivom
4. Pregrada za voće i povrće
5. Set za pomeranje vrata
6. Police u vratima
7. Polica za jaja
8. Separator flaša
9. Polica za flaše
10. Zaptivka vrata
Odeljak zamrzivača
10. Zaptivka vrata
11. Fioka zamrzivača
12. Nivo
13. Donja fioka: najhladnija zona
najbolja za zamrzavanje sveže hrane
14. Posuda za led
12
13
14
KONTROLNA TABLA
1. Led diode indikatori (za prikaz
postavljene vrednosti temperature
ili funkcije Brzo hlađenje)
2. Dugme za brzo hlađenje /
Dugme za temperaturu
1
2
7
VRATA
Pomeranje vrata
Napomena: Smer otvaranja vrata se može promeniti.
Ukoliko se ova radnja obavi od strane Postprodajnog
servisa nije pokrivena garancijom. Preporučeno je da
promenu smera otvaranja vrata obave dve osobe.
Pratite uputstva u uputstvu za ugradnju.
SVETLO
FRIŽIDERA
Sistem osvetljenja unutar odeljka frižidera koristi LED
svetlo, omogućavajući bolje osvetljenje kao i veoma
nisku potrošnju energije.
Ukoliko LED sistem osvetljenja ne radi, molimo
kontaktirajte Servis radi zamene.
POLICE
Sve police, poklopci i korpe koje se izvlače, mogu se
izvaditi.
8
Važno: Svetlo odeljka frižidera se uključuje kada
su vrata frižidera otvorena. Ukoliko su vrata otvorena više od 8 minuta svetlo će se automatski
isključiti.
SR
ODELJAK
FRIŽIDERA NO-FROST
Odmrzavanje odeljka frižidera je potpuno automatsko.
Kapljice vode na zadnjem zidu unutar odeljka frižidera
ukazuju na to da je faza automatskog odmrzavanja u
toku. Voda od odmrzavanja se usmerava u odvod, a
zatim sakuplja u posudi iz koje isparava.
ODMRZAVANJE ODELJKA
ZAMRZIVAČA
Zamrzivač treba odmrzavati jednom ili dvaput
godišnje ili kada je prisutna veća količina leda (debljine
3 mm). Formiranje leda je normalno.
Količina i stopa akumuliranja leda zavisi od uslova
prostorije i od toga koliko se često otvaraju vrata.
Za odmrzavanje jedinice, isključite proizvod i izvadite
svu hranu.
Ostavite vrata otvorena kako bi se led otopio.
Za uređaje na slici samo izvucite odvod vode od
odmrzavanja i postavite posudu ispod odvoda.
Kada je operacija završena, vratite
odvod vode od odmrzavanja.
Očistite unutrašnjost zamrzivača.
Temeljno isperite i osušite.
Ponovo uključite uređaj i vratite
hranu unutra.
PRIBOR
POLICA ZA JAJA
SEPARATOR FLAŠA
Posuda za led
9
KAKO KORISTITI
UREĐAJ
PRVA UPOTREBA
KAKO POKRENUTI UREĐAJ
Nakon priključenja na električnu mrežu, automatski
započinje sa radom.
Nakon pokretanja uređaja, sačekajte najmanje 4-6 sati
pre nego što stavite hranu u uređaj.
POSTAVKA TEMPERATURE
Uređaj je fabrički podešen za rad pri preporučenoj
srednjoj temperaturi.
Za detaljnije informacije o podešavanju temperature
- videti Svakodnevno referentno uputstvo.
MONTIRANJE
POSTAVLJANJE UREĐAJA
Kako biste osigurali adekvatnu ventilaciju, ostavite
prostora sa obe strane uređaja i iznad njega.
Udaljenost između pozadine uređaja i zida koji se
nalazi iza uređaja treba da iznosi najmanje 50 mm.
Smanjenje ovog rastojanja će povećati energetsku
potrošnju proizvoda.
50mm
50mm
10
Kada je uređaj povezan na električnu mrežu, displej
zasvetli i sve ikone se pojavljuju na displeju na
približno 1 sekund. Podrazumevane (fabričke)
vrednosti postavki odeljka frižidera svetle.
Napomena: Prikazane postavljene vrednosti
odgovaraju prosečnoj temperaturi u celom frižideru.
SR
SVAKODNEVNA UPOTREBA
KAKO POVEĆATI SKLADIŠNI KAPACITET
ZAMRZIVAČA
• uklanjanje korpi kako bi se omogućilo odlaganje
većih proizvoda.
• stavljanje prehrambenih proizvoda direktno na police
zamrzivača.
• uklanjanje dodatnog pribora koji se može vaditi.
• Nemojte blokirati prostor izlaza vazduha (na zadnjem
zidu i na unutrašnjem dnu proizvoda) namirnicama.
• Sve police i korpe koje se izvlače, mogu se izvaditi.
• Na temperaturu u uređaju mogu da utiču spoljna
temperatura, učestalost otvaranja vrata, kao i mesto
na kom se uređaj nalazi.
Ove faktore bi trebalo uzeti u obzir prilikom
podešavanja temperature.
• Ukoliko nije drugačije naznačeno, pribor uređaja nije
pogodan za pranje u mašini za pranje sudova.
UKLANJANJE POSUDE SA FIOKAMA ZAMRZIVAČA
• Otvorite vrata zamrzivača
• Povucite gornju posudu na gore tako što ćete je
uhvatiti za levi i desni ugao (1)
• Izvucite fioku (2)
1
FUNKCIJE
2
• Postavite gornju posudu suprotnim redosledom
6Th SENSE
Ova funkcija omogućava brzo
postizanje optimalnih uslova
skladištenja (koji se tiču temperature i
vlažnosti) unutar uređaja.
6th Sense radi automatski.
BRZO HLAĐENJE
Upotreba ove funkcije se preporučuje
kod stavljanja velike količine hrane u
odeljke frižidera i zamrzivača.
Korišćenjem funkcije Brzo hlađenje
moguće je povećati kapacitet hlađenja
u odeljcima frižidera i zamrzivača.
Da biste maksimizovali kapacitet
hlađenja, molimo da držite uključen
ventilator.
Napomena: Funkcija Brzo hlađenje bi
takođe trebalo da bude uključena pre
zamrzavanja sveže hrane u odeljku
zamrzivača, u cilju maksimizovanja
kapaciteta zamrzavanja.
ALARM ZA OTVORENA
VRATA
Alarm za otvorena vrata se aktivira kada
su vrata ostavljena otvorena više od 5
minuta.
Indikacija alarma se prikazuje
treperenjem LED svetla vrata.
Ukoliko su vrata ostavljena otvorena
duže od 8 minuta LED svetlo vrata se
isključuje.
11
SAVETI ZA SKLADIŠTENJE HRANE
ODELJAK FRIŽIDERA
Frižider je idealno mesto za čuvanje gotovih jela, sveže
i konzervisane hrane, mlečnih proizvoda, voća, povrća
i napitaka.
KAKO DA SKLADIŠTITE SVEŽU HRANU I NAPITKE
Koristite posude od plastike koja se može reciklirati,
metala, aluminijuma i stakla i prianjajuću foliju za
obmotavanje hrane.
› Uvek koristite zatvorene posude za tečnosti i za
hranu koja može da širi ili da prima miris ili ukus, ili ih
poklopite.
› Hrana koja ispušta veliku količinu etena i ona koja je
osetljiva na ovaj gas, poput voća, povrća i salate, uvek
treba da bude odvojena ili obmotana kako se ne bi
skratio vek trajanja; na primer nemojte čuvati paradajz
zajedno sa kivijem ili kupusom.
› Nemojte čuvati hranu previše blizu kako biste
omogućili dovoljnu cirkulaciju vazduha.
› Kako biste izbegli ispadanje flaša, možete koristiti
držač za flaše (dostupan na odabranim modelima).
› Ukoliko imate malu količinu hrane za skladištenje u
frižideru, preporučujemo da koristite police iznad
pregrade za voće i povrće, jer je ovo najhladnija zona
odeljka.
GDE DA SKLADIŠTITE SVEŽU HRANU I NAPITKE
› Na policama frižidera: gotova jela, južno voće, sirevi,
delikates.
› U najhladnijoj zoni (onoj iznad pregrade za voće i
povrće): meso, riba, mesne prerađevine, kolači.
12
› U pregradi za voće i povrće: voće, salata, povrće.
› U vratima: puter, džem, sosovi, kiseli krastavci,
limenke, flaše, tetrapakovi, jaja.
SR
Legenda
UMERENA ZONA Predlaže se za
skladištenje južnog voća, limenki,
pića, jaja, sosova, kiselih
krastavaca, putera, džema.
HLADNA ZONA Predlaže se za
skladištenje sira, mleka, obroka,
delikatesa, jogurta.
FIOKA ZA VOĆE I POVRĆE
FIOKA ZONE ZA ZAMRZAVANJE
(MAKSIMALNO HLADNA ZONA)
Predlaže se za zamrzavanje sveže/
kuvane hrane.
STANDARDNA FIOKA
ZAMRZIVAČA
Napomena
Siva nijansa legende se ne poklapa
sa bojom fioka
13
ODELJAK ZAMRZIVAČA
Zamrzivač je idealno skladišno mesto za čuvanje
zamrznute hrane, pravljenje kockica leda i
zamrzavanje sveže hrane u odeljku zamrzivača.
SAVETI ZA ZAMRZAVANJE I ČUVANJE SVEŽE
HRANE
› Predlažemo da označite i napišete datum na svoj
vašoj zamrznutoj hrani. Dodavanje etikete će Vam
pomoći da prepoznate hranu i da znate do kada bi je
trebalo iskoristiti. Nemojte iznova zamrzavati
odmrznutu hranu.
› Pre zamrzavanja umotajte i hermetički zatvorite
svežu hranu u:
aluminijumsku foliju, prianjajuću foliju, plastične kese
koje ne propuštaju vazduh i vodu, polietilenske
posude sa poklopcima ili posude za zamrzivač
pogodne za zamrzavanje sveže hrane.
› Hrana mora da bude sveža, zrela i prvoklasnog
kvaliteta da bi se dobila visokokvalitetna zamrznuta
hrana.
zamrznuta hrana: saveti za kupovinu
Prilikom kupovine zamrznutih proizvoda:
› Uverite se da pakovanje nije oštećeno (zamrznuta
hrana u oštećenim pakovanjima može da bude
pokvarena). Ako je pakovanje naduveno ili je na
pojedinim mestima vlažno, moguće je da nije bilo
čuvano pod optimalnim uslovima i da je već počelo
odmrzavanje.
› Kada ste u kupovini, kupujte zamrznutu hranu tek na
kraju i prenesite je u toplotno izolovanoj rashladnoj
torbi.
14
Maksimalni broj kilograma sveže hrane koja se može
zamrznuti u 24-časovnom periodu je naznačen na
pločici sa podacima (…kg/24h).
Ukoliko imate malu količinu hrane za skladištenje u
zamrzivaču, preporučujemo korišćenje donje zone.
› Sveže povrće i voće bi trebalo da se zamrzne čim se
ubere da bi se očuvali potpuna originalna hranljiva
vrednost, trajnost, boja i ukus. Neko meso, naročito
divljač, treba da bude osušeno pre nego što je
zamrznuto.
› Toplu hranu uvek ostavite da se ohladi pre nego što
je stavite u zamrzivač.
› Potpuno ili delimično odmrznutu hranu pojedite
odmah.
Nemojte ponovo da zamrzavate hranu, osim ako je ne
prokuvate nakon otapanja. Kada se skuva, odmrznuta
hrana može ponovo da se zamrzne.
› Nemojte zamrzavati flaše sa tečnošću.
› Molimo da koristite funkciju brzog hlađenja da biste
ubrzali hlađenje u procesu zamrzavanja (videti
Uputstvo za svakodnevnu upotrebu).
› Čim stignete kući, odmah stavite zamrznutu hranu u
zamrzivač.
› Nemojte ponovo da zamrzavate hranu koja se čak i
delimično odmrzla. Konzumirajte u roku od 24 sata.
› Izbegavajte ili smanjite temperaturne oscilacije na
minimum. Pridržavajte se datuma isteka roka trajanja
na pakovanju.
› Uvek poštujte informacije o odlaganju koje se nalaze
na pakovanju.
SR
PERIOD ČUVANJA
ZAMRZNUTE HRANE
Meso
Govedina
Svinjetina, teletina
Jagnjetina
Zečetina
Mleveno meso/
Iznutrice
Kobasice
meseci
8 - 12
6-9
6-8
4-6
Meso, Živina
Mlečni proizvodi
6
3
2-3
Slatka pavlaka
1-2
1-2
Sladoled
Jaja
2-3
8
5-7
6
2-3
Supe i sosovi
Rak, jastog
1-2
Supa
Sos sa mesom
Pašteta
Ratatuj
Kraba, jastog
1-2
Pecivo i hleb
Rakovi
Školjke
Ostrige, očišćene
2-3
2-3
1
8
Voće
Jabuke
Kajsije
Kupine
Crne ribizle / Crvene
ribizle
Trešnje
Breskve
Kruške
Šljive
Maline
Jagode
Rabarbara
Voćni sokovi
(pomorandža, limun,
grejpfrut)
meseci
12
8
8 - 12
8 - 12
10
10
8 - 12
10
8 - 12
10
10
4-6
Povrće
2-3
Hleb
Kolači (obični)
Kremaste torte (kolači)
Palačinke
1-2
4
2-3
1-2
Špargla
Bosiljak
Pasulj
Artičoke
8 - 10
6-8
12
8 - 10
3-4
Živo testo
2-3
Brokoli
8 - 10
Kiš
Pica
1-2
1-2
Prokelj
Karfiol
Šargarepe
Celer
Pečurke
Peršun
Paprike
Grašak
Boranija
Spanać
Paradajz
Tikvice
8 - 10
8 - 10
10 - 12
6-8
8
6-8
10 - 12
12
12
12
8 - 10
8 - 10
1-2
Riba
“masno meso” (losos,
haringe, skuša)
“posno” (bakalar, riba
list)
meseci
2-3
Puter
Sir
Živina
Piletina
Ćuretina
Guščje iznutrice
Gulaši
15
PREPORUKA U SLUČAJU
NEKORIŠĆENJA UREĐAJA
ODSUSTVO / ODMOR
U slučaju dužeg odsustva preporučuje se da iskoristite
hranu i da isključite uređaj iz električne mreže, kako
biste uštedeli energiju.
SELIDBA
1. Izvadite sve unutrašnje delove.
2. Dobro ih obmotajte, i pričvrstite zajedno
samolepljivom trakom kako ne bi udarali jedni u
druge ili se izgubili.
3. Pričvrstite podesive nožice tako da ne dodiruju
podlogu.
4. Zatvorite i pričvrstite vrata samolepljivom trakom
i, opet pomoću samolepljive trake, pričvrstite strujni
kabl za uređaj.
NESTANAK STRUJE
U slučaju nestanka struje, pozovite lokalno
predstavništvo kompanije za snabdevanje električnom
energijom i pitajte koliko dugo će trajati.
Za nestanke struje koji traju i do 24 sata.
Držite vrata uređaja zatvorenim. Ovo će omogućiti da
hrana ostane što je moguće duže hladna.
Napomena: Imajte na umu da će uređaj koji je pun
duže ostati napunjen u odnosu na onaj koji je
delimično napunjen.
Za nestanke struje koji traju više od 24 sata.
Ispraznite odeljak zamrzivača i poređajte hranu u
prenosivi zamrzivač. Ukoliko ova vrsta zamrzivača nije
na raspolaganju, kao što ni, pakovanja veštačkog leda
nisu dostupna, pokušajte da iskoristite hranu, koja je
kvarljivija.
Ukoliko se kristali leda još uvek vide na proizvodu,
može se zamrznuti ponovo, premda to može uticati na
ukus i aromu.
Ukoliko je hrana u lošem stanju, najbolje je da je
bacite.
16
Ispraznite posudu za led.
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
upozorenje
Pre bilo kakvog održavanja ili čišćenja, isključite
uređaj ili isključite kabl za napajanje sa dovoda
struje.
Nikada nemojte koristiti abrazivna sredstva. Nikada
nemojte čistiti delove frižidera zapaljivim tečnostima.
› Periodično čistite uređaj krpom i rastvorom mlake
vode i neutralnog deterdženta posebno za unutrašnje
delove frižidera.
› Spoljašnjost uređaja i zaptivku vrata čistite vlažnom
krpom i obrišite mekom krpom.
› Kondenzator koji se nalazi na pozadini uređaja treba
redovno čistiti usisivačem.
SR
upozorenje
Nemojte koristiti uređaje za čišćenje parom.
Dugmad i displej kontrolne table se ne smeju čistiti
alkoholom ili supstancama koje su derivati alkohola,
već suvom krpom.
Važno:
› Dugmad i displej kontrolne table se ne smeju čistiti
alkoholom ili supstancama koje su derivati alkohola,
već suvom krpom.
› Cevi sistema za hlađenje se nalaze blizu jedinice za
odmrzavanje i mogu se veoma zagrejati. Periodično ih
očistite usisivačem.
Da biste osigurali neprestan i pravilan protok vode
od odmrzavanja, redovno čistite unutrašnjost
odvodnog otvora na pozadini frižidera u blizini
fioke za voće i povrće, pomoću isporučenog alata.
17
VODIČ ZA REŠAVANJE
PROBLEMA I POSTPRODAJNI
SERVIS
PRE KONTAKTIRANJA POSTPRODAJNOG
SERVISA...
Problemi u radu su često posledica manjih stvari koje
možete da locirate i popravite sami bez ikakvog alata.
ZVUKOVI PRILIKOM RADA
Zvukovi koji dolaze iz vašeg uređaja su normalni jer se
u njemu nalaze brojni ventilatori i motori koji regulišu
rad i automatski se uključuju i isključuju.
Neki od zvukova prilikom rada mogu se
smanjiti pomoću:
› Nivelisanja uređaja i postavljanja istog na ravnu
površinu.
› Proveravanja da li su unutrašnje komponente
pravilno postavljene.
› Odvajanja i izbegavanja kontakta između uređaja i
nameštaja.
› Proveravanja da flaše i posude nisu u međusobnom
kontaktu.
Neki od zvukova prilikom rada
koje možete da čujete
Šištanje prilikom uključivanja
uređaja po prvi put nakon duže
pauze.
Grgoljenje kada rashladna
tečnost ulazi u cevi.
Brujanje potiče od rada
kompresora.
Zujanje kada ventil za vodu ili
ventilator počnu da rade.
Pucketanje kada se pokreće
kompresor.
KLIK se čuje zbog termostata koji
podešava koliko često će raditi
kompresor.
18
SR
VODIČ ZA REŠAVANJE
PROBLEMA
Problem
Mogući uzrok
Rešenje
Uređaj ne radi
Možda postoji problem sa
napajanjem uređaja.
› Proverite da li je kabl za napajanje
priključen na utičnicu sa
odgovarajućim naponom.
› Proverite zaštitne uređaje i
osigurače električnog sistema u
vašem domu
u jedinici za odmrzavanje
se nalazi voda
Ovo je normalno po toplom,
vlažnom vremenu. Jedinica može
biti i do pola puna.
› Uverite se da je uređaj nivelisan
kako se voda ne bi prelivala.
ivice ormana uređaja, koje
dolaze u kontakt sa
zaptivkom vrata, su tople
na dodir
To nije kvar.
Ovo je normalno po toplom
vremenu i kada kompresor radi.
svetlo ne radi
Možda mora da se zameni sijalica.
Možda je uređaj u stanju
pripravnosti
izgleda da motor radi
previše
Vreme rada motora zavisi od
različitih stvari: broja otvaranja
vrata, količine uskladištene hrane,
temperature prostorije,
podešavanja kontrola temperature.
› Proverite da li zaštitni uređaji i
osigurači električnog sistema u
vašem domu rade ispravno.
› Proverite da li je kabl za napajanje
priključen na utičnicu sa
odgovarajućim naponom
› U slučaju da su LED diode
pokvarene korisnik mora pozvati
servis radi zamene istim tipom koji
je na raspolaganju samo preko
našeg Postprodajnog servisnog
centra ili ovlašćenog prodavca.
› Uverite se da su kontrole uređaja
ispravno podešene.
› Proverite da nije veća količina
hrane stavljena u uređaj.
› Proverite da vrata nisu otvarana
previše često.
› Proverite da li se vrata propisno
zatvaraju.
19
temperatura uređaja je
previsoka
Može postojati više uzroka (videti
“Rešenja”)
› Uverite se da u kondenzatoru
(pozadina uređaja) nema prašine i
akumulirane prljavštine.
› Uverite se da se vrata propisno
zatvaraju.
› Uverite se da zaptivke vrata
propisno naležu.
› Po toplom vremenu ili ako je
prostorija topla, prirodno je da
motor radi duže.
› Ukoliko su vrata uređaja bila
otvorena neko vreme ili ako je veća
količina hrane uskladištena, motor
će raditi duže kako bi rashladio
unutrašnjost uređaja.
vrata se ne otvaraju i ne
zatvaraju propisno
Može postojati više uzroka (videti
“Rešenja”)
› Proverite da pakovanja hrane ne
blokiraju vrata.
› Proverite da unutrašnji delovi ili
automatski ledomat nisu van
položaja.
› Proverite da zaptivke vrata nisu
prljave ili lepljive.
› Uverite se da je uređaj nivelisan.
20
SR
POSTPRODAJNI
SERVIS
PRE NEGO ŠTO POZOVETE
POSTPRODAJNI SERVIS
1.
Proverite da li možete da rešite problem sami
uz pomoć saveta u VODIČU ZA REŠAVANJE
PROBLEMA.
2.
Uključite pa isključite uređaj i proverite da li je
kvar i dalje prisutan
UKOLIKO I POSLE GORE NAVEDENIH PROVERA
KVAR I DALJE POSTOJI, OBRATITE SE NAJBLIŽEM
POSTPRODAJNOM SERVISU
Za dobijanje podrške, pozovite broj prikazan na
garantnoj knjižici, ili sledite instrukcije na veb lokaciji
www.whirlpool.eu
Uvek navedite:
• kratak opis kvara;
• tip i tačan model uređaja;
• servisni broj (broj iza reči Servis na pločici sa
podacima). Servisni broj je takođe naveden u
garantnoj knjižici;
• vašu punu adresu;
• vaš broj telefona.
Ukoliko su potrebne bilo kakve popravke, obratite se
ovlašćenom postprodajnom servisu (kako biste se
pobrinuli za korišćenje originalnih rezervnih delova i
pravilno izvršenu popravku).
Proizvođač:
Whirlpool Europe s.r.l. - Socio Unico
Viale Guido Borghi 27
21025 Comerio (VA)
Italy
21
Uputstvo za ugradnju
2
50mm
abc
4x
1x
1x
1x
A
B
C
D
1
c
2
3
4
5
b
a
c
c
6
c
c
a
22
SR
8
7
9
c
a
10
11
12
c
b
13
B
14
b
a
D
B
15
A
b
23
21
1
1
2
2
3
1
2
3
4
5
6
1
1
45
o
2
2
1
1
45
o
3
2
24
SR
SR
400010867966
Whirlpool® je zaštićena robna marka kompanije Whirlpool, SAD
011
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising