Whirlpool | HIO 3C23 WF | Setup and user guide | Whirlpool HIO 3C23 WF Használati útmutató

Whirlpool HIO 3C23 WF Használati útmutató
HU
MINDENNAPI HASZNÁLATI
ÚTMUTATÓ
KÖSZÖNJÜK, HOGY A HOTPOINT ARISTON TERMÉKÉT
VÁLASZTOTTA! Teljes körű támogatásért kérjük, regisztrálja
termékét honlapunkon: www.hotpoint.eu/register
A Biztonsági útmutatót és a Használati és kezelési
útmutatót letöltheti honlapunkról: docs.hotpoint.eu
illetve kérjük, hogy kövesse a füzet hátulján levő
útmutatásokat.
A termék használata előtt figyelmesen olvassa el az Egészségvédelmi és biztonsági útmutatót!
A TERMÉK BEMUTATÁSA
KÉSZÜLÉK
2
1
3
4
7
Service:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
9
5
6
8
11
10
Felső kosár
Evőeszköztartó
Lehajtható polcok
Felső kosár magasságbeállítója
Felső permetezőkar
Alsó kosár
Alsó permetezőkar
Szűrőegység
Sótartály
Mosogatószer- és öblítőszer-adagoló
Adattábla
Kezelőpanel
0000 000 00000
12
KEZELŐPANEL
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2
3 4
5
Be/Ki/Újraindítás gomb és jelzőfény
Programválasztó gomb
Só utántöltése jelzőfény
Öblítőszer utántöltése jelzőfény
Program száma és a késleltetés kijelzése
Késleltetés jelzőfénye
6 7 8
9
10
7.
8.
9.
10.
11.
11
Kijelző
Zone Wash 3D jelzőfénye
Késleltetés gomb
Zone Wash 3D gomb
Tabletta (Tab) gomb és jelzőfény
1
ELSŐ HASZNÁLAT
SÓ, ÖBLÍTŐSZER ÉS MOSOGATÓSZER
TANÁCSOK AZ ELSŐ HASZNÁLATHOZ
Az üzembe helyezés után távolítsa el az ütközőket a kosarakról és a
rugalmas rögzítőelemeket a felső kosárról.
A SÓTARTÁLY FELTÖLTÉSE
Só használatával elkerülhető, hogy VÍZKŐ képződjön az edényeken és
a gép funkcionális alkatrészein.
• Fontos, hogy a sótartály soha ne legyen üres.
• Fontos, hogy a vízkeménység be legyen állítva.
A sótartály a mosogatógép alsó részén található (lásd PROGRAMOK
ISMERTETÉSE), és akkor kell feltölteni, amikor a kezelőpanelen a SÓ
UTÁNTÖLTÉSE jelzőfény kigyullad.
1. Vegye ki az alsó kosarat, és csavarja ki a tartály
kupakját (az óramutató járásával ellentétes
irányba).
2. Csak a legelső használatkor: töltse fel vízzel a
sótartályt!
3. Helyezze be a tölcsért (lásd az ábrát), és töltse fel teljesen a sótartályt (ehhez kb. 1 kg só
szükséges). Előfordulhat, hogy egy kevés víz
kifolyik a rekeszből.
4. Vegye ki a tölcsért, és törölje le az esetlegesen
kiszóródott sót a nyílás környékéről.
Zárja vissza szorosan a kupakot úgy, hogy a mosogatási program során
ne kerülhessen mosogatószer a tartályba (ellenkező esetben a
vízlágyító helyrehozhatatlanul károsodhat).
Ha esedékes a só hozzáadása, mindenképpen el kell végezni az
eljárást a mosogatási ciklus megkezdése előtt.
A VÍZKEMÉNYSÉG BEÁLLÍTÁSA
A vízlágyító akkor működik tökéletesen, ha a vízkeménységet a
lakóhelyén elérhető víz tényleges keménysége alapján állítja be. Ezzel
kapcsolatban érdeklődjön a helyi vízműveknél.
A gyári beállítás a közepes (3) vízkeménység.
• Kapcsolja be a készüléket a BE/KI gombbal.
• Kapcsolja ki a készüléket a BE/KI gombbal.
• Nyomja meg és tartsa lenyomva a P gombot 5 másodpercig, amíg sípolás
nem hallatszik.
• Kapcsolja be a készüléket a BE/KI gombbal.
• Villogni kezd az aktuálisan kiválasztott szintet jelző szám és asótöltetet
jelző fény.
• Nyomja meg a P gombot a kívánt keménységi szint
kiválasztásához (lásd VÍZKEMÉNYSÉGI TÁBLÁZAT).
°dH
°fH
Német rendszer
Francia rendszer
0-6
0 - 10
1
Lágy
2
Közepes
7 - 11
11 - 20
3
Átlagos
12 - 17
21 - 30
4
Kemény
18 - 34
31 - 60
5
Nagyon kemény
35 - 50
61 - 90
• Kapcsolja ki a készüléket a BE/KI gombbal.
A beállítás megtörtént.
Ezután edények nélkül futtasson le egy programot.
Kizárólag mosogatógépekhez készült sót használjon.
Miután sót öntött a készülékbe, a „SÓ UTÁNTÖLTÉSE” jelzőfény kialszik.
Ha nem tölti fel a sótartályt, a vízlágyító és a fűtőelem károsodhat.
2
Az öblítőszerrel könnyebben SZÁRADNAK az edények. Az
öblítőszeradagolót A akkor kell feltölteni, ha az ÖBLÍTŐSZER
UTÁNTÖLTÉSE jelzőfény világít a kezelőpanelen.
35
25
MA X
B
A
1. Nyissa ki az adagolót B úgy, hogy a fedélen lévő fület lenyomja, majd
felfelé húzza.
2. Óvatosan öntse be az öblítőszert. Ne lépje túl a tartályban jelölt
maximális mennyiséget (110 ml), és ne öntse ki a folyadékot. Ha
ez mégis megtörténik, azonnal törölje fel a kiömlött folyadékot
egy száraz ruhával.
3. Csukja vissza a fedelet: ehhez nyomja le, amíg kattanás nem hallatszik.
SOHA ne öntse az öblítőszert közvetlenül a mosogatótérbe.
AZ ÖBLÍTŐSZER ADAGOLÁSA
Ha nem elégedett a szárítási eredménnyel, módosítsa a használt
öblítőszer mennyiségét.
• Kapcsolja be a mosogatógépet a BE/KI gombbal.
• Kapcsolja ki a készüléket a BE/KI gombbal.
• Nyomja meg háromszor a P gombot, ekkor sípolás hallatszik.
• Kapcsolja be a készüléket a BE/KI gombbal.
• Az aktuálisan kiválasztott szintet jelző szám és az öblítőszer jelzőfénye
villog.
• Az adagolandó öblítőszer mennyiségét jelző szint beállításához
nyomja meg a P gombot.
• Kapcsolja ki a készüléket a BE/KI gombbal.
A beállítás megtörtént.
Ha az öblítőszer szintjét 0-ra állítja (ECO), a készülék nem adagol öblítőszert.
Az ÖBLÍTŐSZER UTÁNTÖLTÉSE jelzőfény nem fog kigyulladni, amikor
kifogy az öblítőszer.
A mosogatógép típusától függően legfeljebb 5 szint állítható be. A gyári
beállítás a modelltől függ – az adott készüléken történő meghatározáshoz
kövesse a fenti utasításokat.
• Ha kékes csíkok jelennek meg az edényeken, alacsony értéket állítson be (1-2).
• Ha vízcseppek vagy vízkő látható az edényeken, magas értéket állítson be (3-4).
A MOSOGATÓSZER-ADAGOLÓ FELTÖLTÉSE
Vízkeménységi táblázat
Szint
AZ ÖBLÍTŐSZER-ADAGOLÓ FELTÖLTÉSE
A mosogatószer-adagoló nyitásához használja az A eszközt.
A mosogatószer kizárólag a száraz B adagolóba önthető.
Az előmosogatáshoz használt mosogatószert közvetlenül
a mosogatótérbe helyezze
1. A mosogatószer kimérésekor a helyes
mennyiség meghatározását az eddigi
információk alapján végezze. A mosogatószer-adagoló B belsejében elhelyB
ezett jelzések segítenek a megfelelő
A
mennyiség meghatározásában.
2. Törölje le a kiömlött mosogatószert az
adagoló széléről, majd zárja vissza a fedelet kattanásig.
3. Zárja vissza a mosogatószer-adagoló fedelét: húzza felfelé, amíg
a zárszerkezet rögzül.
A mosogatószer-adagoló automatikusan kinyílik, amikor a program az
adott szakaszba ér.
Kombinált mosogatószer használatakor javasoljuk, hogy nyomja meg
a TABLETTA gombot. Ezzel a program úgy módosul, hogy a legjobb
mosogatási és szárítási eredményt nyújtsa.
HU
Program
ActivEco
Szárítási
fázis
PROGRAMTÁBLÁZAT
Mosogatószer tartály
Választható beállítások *)
Kád
B
A mosogatási
program
időtartama
(óra:perc)**)
Vízfogyasztás
(liter/ciklus)
Energiafogyasztás
(kWh/ciklus)
3:10
9,5
0,93
2:00 - 3:10
14,0 - 17,0
1,50 - 1,85
1:30 - 2:30
14,5 - 16,0
1,15 - 1,30
1. ECO
50°
2. Auto Intenzív
65°
3. Auto Normál
55°
4. Auto Fast
50°
-
-
-
0:55 - 1:20
13,0 - 14,5
1,15 - 1,25
5. Express 30’
50°
-
-
-
0:30
9,0
0,55
6. Good Night
50°
-
-
3:30
15,0
1,15
7. Fertőtlenítő
65°
-
-
1:40
10,0
1,30
0:12
4,5
0,01
0:50
8,0
0,85
8. Áztatás
9. Öntisztítás
-
-
-
-
-
-
65°
-
-
-
-
Az ECO program adatainak mérése laboratóriumi körülmények között, az EN 50242 európai szabvány előírásainak megfelelően történt.
Megjegyzés a vizsgáló laboratóriumok számára: az EN összehasonlító vizsgálatainak körülményeivel kapcsolatos információkért írjon a következő címre:
assistenza_en_lvs@indesitcompany.com. Az edények előkezelése egyik programnál sem szükséges.
*) Nem minden opció használható egyszerre.
**) A program kijelzőn látható vagy útmutatóban jelzett időtartama becsült érték, amely szabványos feltételek esetén érvényes. A tényleges időtartam számos tényezőtől függ, mint például a belépő víz hőmérsékletétől és nyomásától, a helyiség hőmérsékletétől, a mosogatószer mennyiségétől, az
edények mennyiségétől és típusától, a súlyelosztástól, a kiválasztott kiegészítő funkcióktól és az érzékelő kalibrációjától. Az érzékelő kalibrációja akár 20
perccel is növelheti a program hosszát.
Fogyasztás készenléti üzemmódban: Fogyasztás bekapcsolt állapotban: 6 W - Fogyasztás kikapcsolt állapotban: 0,5 W
A PROGRAMOK BEMUTATÁSA
Utasítások a mosogatási ciklus kiválasztásához.
ECO
Normál mértékben szennyezett edényekhez használható. Átlagosan
szennyezett edényekhez használatos program, amely az összesített
energia- és vízfogyasztás szempontjából a leghatékonyabb.
AUTO INTENZÍV
Erősen szennyezett edények és serpenyők mosogatásához (kényes
edényekhez nem használható).
AUTO NORMÁL
Normál szennyezettségű edényekhez.
AUTO FAST
Korlátozott mennyiségű, normál szennyezettségű edényhez. Ez a ciklus
rövid idő alatt optimálisan tisztít.
EXPRESS 30’
Program az enyhén szennyezett edényekhez, amelyeken nincs rászáradt ételmaradék.
GOOD NIGHT
Ha a készüléket éjszaka kívánja működtetni, ez a megfelelő program.
Optimális mosogatási és szárítási eredményt nyújt a legalacsonyabb
zajszint mellett.
FERTŐTLENÍTŐ
Normál vagy erősen szennyezett edényekhez használható program,
amely egy kiegészítő antibakteriális mosogatást is tartalmaz.
ÁZTATÁS
Az edények frissítéséhez, amennyiben azokat később szeretné elmosogatni. Ehhez a programhoz nem kell mosogatószert használni
ÖNTISZTÍTÁS
A mosogatógép karbantartására szolgáló ciklus. Forró vízzel tisztítja
a készülék belsejét.
Megjegyzések:
Ne feledje, hogy a Express és Fast programok inkább enyhén szennyezett
edényekhez valók
A fogyasztás tovább csökkenthető, ha a mosogatógépet mindig
teljes töltettel indítja el.
3
OPCIÓK ÉS FUNKCIÓK
Az OPCIÓK kiválasztásához nyomja meg a megfelelő gombot (lásd: KEZELŐPANEL).
Ha valamely opció nem kompatibilis a kiválasztott programmal (lásd: PROGRAMOK TÁBLÁZATA), a megfelelő LED háromszor
gyorsan felvillan, és sípoló hangjelzések hallhatók. Az opció nem aktív.
KÉSLELTETÉS
A program kezdő időpontja 1-12 órával késleltethető.
1. Nyomja meg a KÉSLELTETÉS gombot: a kijelzőn kigyullad a
megfelelő szimbólum; a gomb minden megnyomásakor nő
a beállított mosogatási ciklus indításáig hátralévő idő (1 óra,
2 óra stb., de legfeljebb 12 óra).
2. Válassza ki a mosogatási programot, majd csukja be az ajtót.
Az időzítő elkezdi a visszaszámlálást.
3. A beállított idő leteltekor kialszik a jelzőfény, és elindul a
mosogatási ciklus.
A késleltetési idő módosításához, azaz rövidebb idő
kiválasztásához nyomja meg a KÉSLELTETÉS gombot. A
késleltetés törléséhez nyomja meg többször egymás után a
gombot, amíg a késleltetett indításhoz tartozó jelzőfény kialszik.
Az ajtó becsukásakor a mosogatási program automatikusan
elindul.
A KÉSLELTETÉS funkció nem állítható be, ha a program
már fut.
ZONE WASH 3D (ZÓNAMOSOGATÁS 3D)
Az opció egyszerre egy kosárnál működik. Különösen a Normál és
Intenzív programokhoz ajánlott: a mosogatótér alján elhelyezett
extra 3D vízsugaraknak köszönhetően a ZONE WASH 3D
(ZÓNAMOSOGATÁS 3D) opcióval energiát takaríthat meg, vagy
javíthat a mosogatógép teljesítményén:
• ZONE WASH (ZÓNAMOSOGATÁS 3D) + NORMÁL PROGRAM:
Akár 40%-kal csökkenti az energiafelhasználást.
• ZONE WASH 3D (ZÓNAMOSOGATÁS 3D) + INTENZÍV PROGRAM:
Akár 40%-kal javítja a mosogatógép teljesítményét. Ez a mosogatási ciklus ideális a nagyon szennyezett, vegyes edényekhez,
pl. lábasokhoz és serpenyőkhöz, lerakódásokkal erősen szennyezett edényekhez és nehezen tisztítható edényekhez (reszelő,
zöldségdaráló, piszkos evőeszközök).
Az opció aktiválásához:
1. Válasszon egy kompatibilis programot.
2. Alapértelmezett beállításként a készülék mindkét kosárban
elvégzi a mosogatást. Ha csak az egyik kosár tartalmát szeretné elmosni, nyomja meg többször a gombot:
látható a kijelzőn (csak az alsó kosár aktív)
látható a kijelzőn (csak a felső kosár aktív)
látható a kijelzőn (csak az evőeszközkosár aktív)
látható a kijelzőn (a beállítás KI VAN KAPCSOLVA, a készülék az
összes kosár tartalmát elmossa).
Csak a kiválasztott kosárba tegye be az edényeket.
4
TABLETTA
Ezzel a beállítással a használt mosogatószer típusának
megfelelően optimalizálható a program hatékonysága. Ha
tabletta formájában kombinált (öblítőt, sót és mosogatószert
egyaránt tartalmazó) mosogatószert használ, nyomja meg és
tartsa lenyomva a TABLETTA gombot (kigyullad a jelzőfény).
Ha mosogatóport vagy folyékony mosogatószert használ,
ezt az opciót ki kell kapcsolni.
ActivEco
ActivEco egy olyan konvekciós szárítórendszer, amely automatikusan
kinyitja az ajtót a szárítási fázis közben/után a folyamatos, kiemelkedően
jó szárítási eredmény érdekében. Az ajtó csak olyan hőmérsékleten nyílik
ki, amely nem károsítja a konyhaszekrényeket, tehát a POWER CLEAN®
vagy SHORT TIME funkciók során az ajtó nem fog kinyílni.
A gőz ellen további védelmet nyújt a mosogatógéphez mellékelt, külön
erre a célra tervezett védőfólia . A védőfólia felhelyezésének lépéseit az
ÜZEMBE HELYEZÉSI ÚTMUTATÓBAN találja.
A ActivEco működését a felhasználó kikapcsolhatja:
1. Lépjen be a mosogatógép szoftver menüjébe a P gomb nyomva
tartásával (kb. 6 másodpercig).
2. Ekkor megjelenik a ActivEco Control (ActivEco vezérlés) menü, ahol
a P gombbal ki- vagy bekapcsolhatja a ActivEco funkciót:
E – engedélyez
d – letilt
A beállítás jóváhagyásához és a menüből való kilépéshez tartsa nyomva
a P gombot (3 másodpercig).
HU
MINDENNAPI HASZNÁLAT
1.
A VÍZCSATLAKOZÁS ELLENŐRZÉSE
Ellenőrizze, hogy a mosogatógép csatlakozik-e a vízhálózathoz,
és a csap nyitva van-e.
2.
A MOSOGATÓGÉP BEKAPCSOLÁSA
Nyissa ki az ajtót, és nyomja meg a BE/KI gombot.
3.
A KOSARAK MEGTÖLTÉSE
(lásd: A KOSARAK MEGTÖLTÉSE)
4.
A MOSOGATÓSZER-ADAGOLÓ FELTÖLTÉSE
(lásd: PROGRAMOK TÁBLÁZATA)
5.
A PROGRAM KIVÁLASZTÁSA ÉS A CIKLUS BEÁLLÍTÁSA
Az edények típusa és szennyezettségi szintje alapján válassza ki a
leginkább megfelelő programot (lásd: PROGRAMOK ISMERTETÉSE)
a P gombbal.
Állítsa be a kívánt opciókat (lásd: OPCIÓK ÉS FUNKCIÓK).
6.
INDÍTÁS
Indítsa el a mosogatási ciklust a Csukja be az ajtót. A program indulásakor sípolás hallatszik.
7.
A MOSOGATÁSI CIKLUS VÉGE
A mosogatási ciklus végét szaggatottan sípoló hang, illetve a mosogatási ciklus számának villogása jelzi a kijelzőn.
Nyissa ki az ajtót, és kapcsolja ki a készüléket a BE/KI gombbal. Az
égési sérülések elkerülése érdekében az edények kipakolása előtt
várjon néhány percet. Vegye ki az edényeket. Először az alsó kosarat
ürítse ki.
FOLYAMATBAN LÉVŐ PROGRAM MÓDOSÍTÁSA
Ha rossz programot választott, röviddel a program indulása után a
kiválasztás még módosítható. Nyissa ki az ajtót. Nyomja meg és tartsa
lenyomva a BE/KI gombot, ekkor a gép kikapcsol.
Kapcsolja vissza a mosogatógépet a BE/KI gombbal, majd válassza ki az
új mosogatási ciklust és az esetleges opciókat. Indítsa el a ciklust: csukja
be az ajtót.
TOVÁBBI EDÉNYEK HOZZÁADÁSA
Anélkül, hogy kikapcsolná a gépet, nyissa ki az ajtót (vigyázzon,
FORRÓ gőz távozhat!), és helyezze az edényeket a mosogatógépbe.
Csukja be az ajtót, és A ciklus onnan folytatódik, ahol korábban
megszakította azt.
VÉLETLEN MEGSZAKÍTÁS
Ha a mosogatási ciklus közben kinyitják az ajtót, vagy elmegy az áram, a
ciklus leáll. Miután becsukta az ajtót, illetve helyreállt az áramszolgáltatás,
a ciklus onnan folytatódik, ahol korábban megszakadt.
A funkciókról további információkat kaphat, ha igényli vagy az
internetről a füzet hátulján lévő utasításokat követve letölti
a Használati és kezelési útmutatót.
Az energiafogyasztás csökkentése érdekében a készülék
automatikusan kikapcsol, ha bizonyos ideig nem használják.
Ha az edények enyhén szennyezettek, vagy a mosogatógépbe
helyezés előtt vízzel leöblítették azokat, használjon kevesebb
mosogatószert.
TANÁCSOK ÉS TIPPEK
TANÁCSOK
A kosarak megtöltése előtt távolítsa el az ételmaradékokat az
edényekről, és ürítse ki a poharakat. Mosogatás előtt nem szükséges
folyó vízzel leöblíteni az edényeket.
Az edényeket úgy rendezze el, hogy biztosan álljanak, ne dőljenek el
könnyen. Az edények nyílása lefelé nézzen, és a homorú/domború
részek ferdén álljanak, hogy a víz mindenhova elérjen, és
akadálytalanul folyhasson.
Vigyázat! A fedők, fogantyúk, tálak és serpenyők nem állítják meg a
forgó szórókarokat.
A kisebb tárgyakat az evőeszközkosárba helyezze.
Az erősen szennyezett edényeket az alsó kosárba kell helyezni, mivel
ott erősebb a vízpermet, azaz jobb a mosogatási eredmény.
A készülék megtöltése után ellenőrizze, hogy a szórókarok forgását
nem akadályozza-e valami.
HIGIÉNIA
A mosogatógépben keletkező kellemetlen szag és lerakódások
elkerülése érdekében legalább havonta egyszer futtasson le egy magas
hőmérsékletű programot. Használjon egy teáskanál mosogatószert, és
a készülék tisztításához futtassa le a programot edények nélkül.
GÉPBEN NEM MOSOGATHATÓ EDÉNYEK
• Fából készült edények és evőeszközök.
• Kényes, díszes poharak, kézműves és antik edények. Ezek a díszítések
nem bírják a gépi mosogatást.
• Szintetikus anyagból készült részek, amelyek nem bírják a magas hőmérsékletet.
• Réz- és bádogedények.
• Hamuval, viasszal, kenőzsírral vagy tintával szennyezett edények.
A poharakon lévő díszítés és az alumínium- vagy ezüstedények színe
megváltozhat, kifakulhat a mosogatás során. Egyes üvegtípusok (pl.
kristályüveg) néhány mosogatási ciklus után homályossá válhatnak.
A POHARAK ÉS AZ EDÉNYEK KÁROSODÁSA
• A készülékbe kizárólag olyan üveg- és porcelánedények helyezhetők,
amelyek a gyártó állítása szerint mosogatógépben mosogathatók.
• Az edényekhez megfelelő, kímélő mosogatószert használjon.
• Az edényeket és az evőeszközöket a mosogatási ciklus végeztével azonnal vegye ki a mosogatógépből.
5
A KOSARAK MEGTÖLTÉSE
EVŐESZKÖZTARTÓ
ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ LEHAJTHATÓ POLCOK
A harmadik kosár az evőeszközök
bepakolására szolgál.
Az evőeszközöket az ábrán
látható módon helyezze el.
A külön gyűjtött evőeszközök
a mosogatás után könnyebben
kivehetők, valamint így
a mosogatási és szárítási
eredmény is javul.
A késeket és egyéb éles eszközöket élükkel lefelé rakja a kosárba.
A kosár kialakításának köszönhetően az olyan kisméretű
edények, mint a kávéscsészék
középre helyezhetők.
FELSŐ KOSÁR
A kosárban lévő edények optimális elrendezése
érdekében a lehajtható polcok három
különböző magasságba állíthatók.
A borospoharak biztonságosan helyezhetők a
lehajtható polcokra: a poharak talpát illessze a
megfelelő nyílásokba.
A legjobb szárítási eredmény érdekében hajtsa
le jobban a polcokat. A dőlésszög
módosításához húzza felfelé a lehajtható polcot,
enyhén csúsztassa el, majd állítsa a kívánt
pozícióba.
ALSÓ KOSÁR
Ide fazekak, fedők, tányérok, salátástálak, evőeszközök stb. pakolhatók.
A nagyobb tányérokat és fedőket lehetőség szerint a kosár szélére
helyezze, hogy biztosan ne érjenek a szórókarokhoz.
Az alsó kosár lehajtható tartóelemekkel rendelkezik: függőleges
helyzetbe állítva tányérokat, vízszintes (leengedett) helyzetbe állítva
pedig tálakat, lábasokat pakolhat be egyszerűen.
Ide helyezhetők a kényesebb
és könnyű edények, például
poharak, csészék, tálkák, kis
salátástálak.
(Példa a megtöltött alsó kosárra)
ZONE WASH 3D (Zónamosogatás 3D)
(Példa a megtöltött felső kosárra)
A FELSŐ KOSÁR MAGASSÁGÁNAK BEÁLLÍTÁSA
A felső kosár magassága állítható. Ha a felső állásba állítja, az alsó
kosárba nagyobb edények helyezhetők; ha az alsó állásba állítja,
maximálisan kihasználhatók a lehajtható rögzítőelemek: függőlegesen
több hely áll rendelkezésre, és az alsó kosárba pakolt edényeknek is
elegendő hely jut.
A felső kosár magasságbeállítóval
rendelkezik (lásd az ábrát). Magasabbra
állításához fogja meg a kosár két
A
oldalát, és az emelőkarok megnyomása
nélkül emelje azt feljebb. A kosár a felső
helyzetbe áll. Az alsó helyzetbe állításához
nyomja meg a kosár két oldalán lévő
emelőkarokat A, és tolja lefelé a kosarat.
Kifejezetten javasoljuk, hogy ne módosítsa
a kosár magasságát akkor, amikor a kosárban edények találhatók.
A kosár lejjebb vagy feljebb helyezésekor SOHA ne csak az egyik
oldal magasságát módosítsa.
6
A Zone Wash 3D (Zónamosogatás 3D) extra
vízsugarakkal működik, melyek a mosogatótér
felső és alsó részein helyezkednek el (narancs
színnel jelölve).
Ezek több vizet juttatnak az erősen szennyezett
edényekre, így növelve a mosogatás
hatékonyságát.
Példa: Helyezzen fazekakat és sütőtálakat
szájukkal lefelé a Zona Wash 3D
(Zónamosogatás 3D) alul elhelyezett
tartozékai fölé, majd aktiválja a Zona Wash 3D
(Zónamosogatás 3D) opciót a kezelőlapon.
HU
ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS
A SZŰRŐEGYSÉG TISZTÍTÁSA
Rendszeresen tisztítsa ki a szűrőegységet, így megelőzhető a szűrők
eltömődése, és a víz szabadon tud távozni.
A szűrőegység három szűrőből áll, amelyek eltávolítják az
ételmaradékokat a mosogatóvízből, majd visszaforgatják a vizet: a
legjobb mosogatási eredményt úgy érheti el, ha a szűrőket mindig
tisztán tartja.
A mosogatógép nem használható szűrők nélkül vagy meglazult
szűrővel.
Néhány mosogatás után ellenőrizze a szűrőegységet, és szükség
esetén tisztítsa meg alaposan folyó víz alatt, nemfémes kefével, az
alábbi utasításoknak megfelelően:
A SZÓRÓKAROK TISZTÍTÁSA
Időnként ételmaradék száradhat a szórókarokra, és eltömítheti a víz
permetezésére szolgáló nyílásokat. Ezért javasoljuk, hogy rendszeresen
ellenőrizze a szórókarokat, és tisztítsa meg azokat egy kisméretű,
nemfémes kefével.
1. Forgassa a henger alakú szűrőt A az óramutató járásával ellentétes
irányba, majd húzza ki (1. ábra).
2. Vegye ki a kehely alakú szűrőt B úgy, hogy enyhén megnyomja az
oldalsó füleket (2. ábra).
3. Csúsztassa ki a rozsdamentes acélból készült szűrőlemezt C (3. ábra).
4. Ellenőrizze a szűrőrészt, és távolítsa el az ételmaradékokat. SOHA
NE TÁVOLÍTSA EL a mosogatóciklust végző pumpa védőfedelét
(feketével jelölve) (4. ábra)!
1
A felső szórókar leszereléséhez forgassa el a műanyag rögzítőgyűrűt az
óramutató járásával ellentétes irányba. A felső szórókar
visszahelyezésekor ügyeljen arra, hogy a több nyílást tartalmazó oldala
nézzen felfelé.
2
B
A
A
Az alsó szórókart felfelé húzva lehet kivenni a helyéről.
A VÍZBEVEZETŐ TÖMLŐ TISZTÍTÁSA
C
3
4
Ha a víztömlők újak, vagy azokat hosszabb ideig nem használták, a
csatlakoztatás előtt folyasson át rajtuk vizet, hogy biztosan tiszták és
szennyeződéstől mentesek legyenek. Ha nem végzi el ezt az
óvintézkedést, a vízbevezető tömlő eltömődhet, és károsíthatja a
mosogatógépet.
A szűrők tisztítása után helyezze vissza a szűrőegységet, és rögzítse
megfelelően a helyére. Ez elengedhetetlen a mosogatógép hatékony
működéséhez.
7
HIBAELHÁRÍTÁS
Előfordulhat, hogy a mosogatógép nem megfelelően működik. Mielőtt a vevőszolgálathoz fordulna, az alábbi lista segítségével ellenőrizze, hogy nem oldható-e meg a probléma önállóan.
HIBA
LEHETSÉGES OK
MEGOLDÁS
A mosogatógép
nem indul vagy
nem reagál a
parancsokra.
Nem megfelelően csatlakoztatta a
készüléket.
Csatlakoztassa a dugót a hálózati aljzatba.
Áramkimaradás.
A mosogatógép automatikusan elindul, amint visszatér az áramszolgáltatás.
Nincs bezárva a mosogatógép ajtaja.
Erőteljesen nyomja be az ajtót, amíg kattantást nem hall.
A készülék nem reagál a parancsokra.
Kapcsolja ki a készüléket a BE/KI gombbal, majd kb. 1 perc elteltével kapcsolja
vissza, és indítsa újra a programot.
Még tart a mosogatási ciklus.
Várja meg, amíg a mosogatási ciklus véget ér.
Meghajlott a leeresztőtömlő.
Ellenőrizze, hogy nem hajlott-e meg a leeresztőtömlő (lásd BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ).
Eltömődött a mosogató lefolyócsöve.
Tisztítsa meg a mosogató lefolyócsövét.
Az ételmaradékok eltömítették a
szűrőt.
Tisztítsa ki a szűrőt (lásd A SZŰRŐEGYSÉG TISZTÍTÁSA).
A mosogatógép
túl hangosan
működik.
Az edények egymáshoz ütődnek.
Az edényeket megfelelően rendezze el (lásd A KOSARAK MEGTÖLTÉSE).
Nem megfelelően mérte ki a mosogatószert, vagy az nem használható mosogatógépben (lásd A MOSOGATÓSZER-ADAGOLÓ FELTÖLTÉSE). Indítsa újra a mosogatógépet a LEERESZTÉS gombbal (lásd: OPCIÓK ÉS FUNKCIÓK), és futtasson le egy új
programot mosogatószer nélkül.
Az edények nem
tiszták.
Nem megfelelően rendezte el az
edényeket.
A mosogatógép
nem ereszti le a
vizet.
Túl sok hab képződött.
Az edényeket megfelelően rendezze el (lásd A KOSARAK MEGTÖLTÉSE).
A szórókarok nem forognak szabadon, Az edényeket megfelelően rendezze el (lásd A KOSARAK MEGTÖLTÉSE).
mivel az edények útban vannak.
A mosogatási ciklus túlzottan kímélő.
Válasszon megfelelő mosogatási ciklust (lásd: PROGRAMOK TÁBLÁZATA).
Túl sok hab képződött.
Nem megfelelően mérte ki a mosogatószert, vagy az nem használható mosogatógépben (lásd A MOSOGATÓSZER-ADAGOLÓ FELTÖLTÉSE).
Nem megfelelően zárta vissza az
öblítőszer rekeszének kupakját.
Zárja vissza az öblítőszer-adagoló kupakját.
A szűrő szennyezett vagy eltömődött.
Tisztítsa ki a szűrőegységet (lásd ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS).
Kifogyott a só.
Töltse fel a tartályt (lásd A SÓTARTÁLY FELTÖLTÉSE).
KARBANTARTÁSI ÉS HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ
További információkat, karbantartási eljárásokat és hibaelhárítási
ötleteket a Használati és kezelési útmutatóban talál. A Használati és
kezelési útmutató beszerezhető:
• a vevőszolgálaton; a telefonszám a garanciafüzetben található.
• töltse le honlapunkról: docs.hotpoint.eu
• shasználja a QR-kódot:
A VEVŐSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGEI
A vevőszolgálaton történő ügyintézéskor
meg kell adnia az adattáblán szereplő
kódokat (az adattábla a mosogatógép
ajtajának belső felén található, a jobb vagy
a bal oldalon). A telefonszámot keresse a
garanciafüzetben vagy a weboldalán:
www.hotpoint.eu
IEC 436
:
MŰSZAKI ADATLAP
A készülék technikai és energiafogyasztási adatait letöltheti
a honlapunkról: docs.hotpoint.eu
400011361877B
04/2019 ks - Xerox Fabriano
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising