KitchenAid | KDSDM 82143 | Setup and user guide | KitchenAid KDSDM 82143 Gebruikershandleiding

KitchenAid KDSDM 82143 Gebruikershandleiding
Gebruiksaanwijzing
2
Installatie..............................................................................................................................................� 4
Productbeschrijving..............................................................................................................................� 5
Eerste gebruik......................................................................................................................................� 6
Adviezen en tips...................................................................................................................................� 8
Rekken vullen.......................................................................................................................................� 8
Selecteren van een wascyclus en opties.............................................................................................10
Wascyclussentabel...............................................................................................................................11
Opties en instellingen...........................................................................................................................12
Instellingenmenu..................................................................................................................................13
Onderhoud en reiniging........................................................................................................................14
Probleemoplossing...............................................................................................................................15
Klantenservice......................................................................................................................................17
3
Lees voordat u het apparaat gaat gebruiken zorgvuldig de gids voor Gezondheid en Veiligheid.
INSTALLATIE
LET OP: Als het apparaat op een bepaald moment moet worden verplaatst, houd het dan rechtop; als dit absoluut noodzakelijk is, kan het op de
rug worden gekanteld.
DE WATERTOEVOER AANSLUITEN
ELEKTRISCHE AANSLUITING
Het aansluiten van de watertoevoer voor installatie mag alleen door
een gekwalificeerde technicus worden uitgevoerd.
De watertoevoer- en afvoerslangen kunnen naar rechts of naar links
worden geplaatst, voor een zo goed mogelijke installatie.
Zorg ervoor dat er door de afwasmachine geen knikken in de slangen
komen of dat de slangen geplet worden.
WAARSCHUWING: De watertoevoerslang mag onder geen
beding worden doorgesneden, omdat het elektrische delen
bevat.
Voordat de stekker in het stopcontact wordt gestoken ervoor zorgen dat:
• De aansluiting geaard
is en aan de huidige regelgeving voldoet;
• Het stopcontact bestand is tegen de maximale belasting van het
apparaat, zoals staat aangegeven op het typeplaatje aan de binnenkant van de deur (zie PRODUCTBESCHRIJVING).
• Het netspanningsvoltage binnen de waarden valt die staan aangegeven op het typeplaatje aan de binnenkant van de deur.
• Het stopcontact compatibel is met de stekker van het apparaat.
DE TOEVOERSLANG AANSLUITEN
• Het water laten lopen totdat het volkomen helder is.
• De toevoerslang strak aandraaien naar de gewenste positie en de
kraan open draaien.
Als de toevoerslang niet lang genoeg is, neem dan contact op met
een specialistische winkel of een erkende technicus.
De waterdruk moet binnen de waarden vallen die in de tabel Technische Gegevens staan aangegeven - dan kan de afwasmachine naar
behoren functioneren.
Zorg ervoor dat er geen knik in de slang zit of dat de slang niet samengedrukt is.
SPECIFICATIES VOOR DE AANSLUITING VAN DE WATERTOEVOERSLANG :
WATERTOEVOER
koud of warm (max. 60°C)
WATERINLAAT
3/4”
KRACHT VAN WATERDRUK
0,05 ÷ 1MPa (0,5 ÷ 10 bar)
7,25 – 145 psi
Als dit niet het geval is vraag dan een erkende monteur om de stekker te
vervangen (zie CONSUMENTENSERVICE). Gebruik geen verlengkabels of
meervoudige stopcontacten. Zodra het apparaat is geïnstalleerd moeten
de stroomkabel en het stopcontact gemakkelijk toegankelijk zijn.
De kabel moet zonder knikken en niet samengeperst zijn.
Als de stroomkabel beschadigd is deze laten vervangen door de fabrikant of een erkende technische hulpdienst, om alle mogelijke gevaren
te voorkomen.
Het bedrijf is niet aansprakelijk voor eventuele incidenten, als deze
voorschriften niet worden nageleefd.
PLAATSEN EN WATERPAS ZETTEN
DE WATERAFVOERSLANG AANSLUITEN
1. Plaats de afwasmachine op een vlakke stevige vloer. Als de vloer
ongelijk is kunnen de voorste poten van het apparaat worden afgesteld, totdat het horizontaal staat. Als het apparaat correct waterpas
staat is het stabieler en is er veel minder kans dat het beweegt of
trillingen en lawaai veroorzaakt tijdens de werking.
De afvoerslang aansluiten op een aftapleiding met een minimale
diameter van 2 cm A.
De aansluiting van de afvoerslang moet op een hoogte zijn, variërend
van 40 tot 80 cm vanaf de vloer of het oppervlak waar de afwasmachine op rust.
Verwijder voordat u de waterafvoerslang aansluit op de gootsteenafvoer de plastic plug B.
2. Voordat de afwasmachine in een nis wordt gezet, plakt u de zelfklevende transparante strip onder de houten plank vast, om het te
beschermen tegen eventuele condensatievorming.
3. Plaats de afwasmachine zodanig dat de zijkanten of achterzijde
tegen de aangrenzende kasten of de muur aankomen. Dit apparaat
kan ook worden ingebouwd onder een enkel aanrechtblad.
ANTI-OVERSTROMINGBEVEILIGING
Anti-overstromingbeveiliging. Om te zorgen dat overstromingen niet
voorkomen is de afwasmachine:
- voorzien van een speciaal systeem dat de watertoevoer blokkeert bij
defecten of lekken binnen het apparaat.
Een aantal modellen zijn ook uitgerust met het extra veiligheidssysteem New Aqua Stop, dat anti-overstromingbeveiliging zelfs garandeert bij een breuk in de toevoerslang.
De watertoevoerslang mag onder geen beding worden doorgesneden, omdat het elektrische delen bevat.
4. Voor het afstellen van de hoogte van de achterste voet de rode
zeshoekige bus op het lagere middengedeelte aan de voorkant
van de afwasmachine draaien met een zeshoekig moersleutel met
een opening van 8 mm. . De moersleutel naar rechts draaien om de
hoogte te vergroten en naar links om de hoogte te verkleinen.
AFMETINGEN EN CAPACITEIT:
MAX 80 cm
MIN 40 cm
4
BREEDTE
598 mm
HOOGTE
820 mm
DIEPTE
555 mm
CAPACITEIT
14 standaard couverts
Het bedieningspaneel van de afwasmachine wordt geactiveerd door het indrukken van de AAN/UIT-toets.
Om energie te besparen wordt het bedieningspaneel na 10 minuten automatisch uitgeschakeld als er geen
wascyclus is gestart.
PRODUCTBESCHRIJVING
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1
2
8
9
3
10
4
11
5
6
7
12
Bovenste rek
Bestekmand
Opvouwbare kleppen
Afsteller hoogte bovenste rek
Bovenste sproeierarm
Dynamic Clean-steun
Onderste rek
Onderste sproeierarm
Filtersysteem
Zoutreservoir
Doseerbakjes vaatwasmiddel en glansspoelmiddel
Typeplaatje
Bedieningspaneel
F105773
F105774,
F105777,
F105779
Service:
0000 000 00000
13
BEDIENINGSPANEEL
1
2
3
4
1. AAN-UIT-toets
2. PROGRAMMA'S 6 toetsen voor directe toegang tot veelgevraagde
wascyclussen
3. EXTRA PROGRAMMA'S toets. Toegang tot andere programma's
4. INFO-toets. Geeft info over de geselecteerde wascyclus
5. DISPLAY - Zone met indicatoren
6. DISPLAY - Informatiezone
7. TERUG toets voor opties/instellingen
8. SET-toets. Selecteren/veranderen van opties en instellingen
9. VOLGENDE toets voor opties/instellingen
10. START toets
5
6
7
8
9
DISPLAY - INDICATOREN
A
B
C
D
E
I
5
H
GF
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
STARTUITSTEL
ECO
MULTIZONE - Bestekmand
KRAAN DICHT
VOEG ZOUT TOE
MULTIZONE - Bovenste rek
MULTIZONE - Onderste rek
VOEG SPOELMIDD. TOE
TABLET
10
EERSTE GEBRUIK
Na de eerste aansluiting van het apparaat op het stroomnet geeft het
display de informatie weer voor het instellen van het apparaat voor
het eerste gebruik.
Zorg ervoor dat de dop strak is aangedraaid, zodat geen vaatwasmiddel in de container kan komen tijdens het wasprogramma (dit kan de
waterontharder onherstelbaar beschadigen).
Druk vervolgens op de SET-toets om de volgende stap uit te voeren.
1. De taal selecteren
NEDERLANDS INSTELLEN?
<> = WIJZIG
OK = JA
Gebruik alleen zout dat speciaal voor afwasmachines is bestemd.
Druk op de toets „<” of „>”. om de
gewenste taal te selecteren.
Wanneer u zout moet toevoegen, is u verplicht om de procedure helemaal uit te voeren alvorens de wascyclus te starten.
Bevestig dit door op de „SET”-toets
te drukken.
NEDERLANDS
GEKOZEN
Achtergebleven zoutoplossing of zoutkorrels kunnen leiden tot
corrosie waardoor de roestvrijstalen onderdelen onherstelbaar
beschadigd worden.
Nadat de taal bevestigd is, doorloopt het apparaat het menu van de
configuratie voor het eerste gebruik.
Er wordt geen enkele garantie verleend in geval van klachten
die hierop betrekking hebben.
Als het zoutreservoir niet gevuld wordt, kunnen de waterverzachter en het verwarmingselement beschadigd raken.
2. De waterhardheidsgraad instellen
De waterhardheidsgraad is standaard ingesteld op 3. Druk meerdere malen op de toets „<” of „>” om de
waterhardheidsgraad te wijzigen.
WATERHARDHEID
1=MIN, 5=MAX
WATERHARDHEID = 3
<> = WIJZIG
OK = JA
4. Het helderheidsniveau instellen
HELDERHEID AANPASSEN
1=MIN, 5=MAX
Bevestig dit door op de „SET”-toets
te drukken. De waterhardheidsgraad moet worden ingesteld
volgens de onderstaande tabel.
HELDERHEID = 5
<> = WIJZIG
OK = JA
Als u de waterontharder perfect wilt laten werken is het essentieel dat
de instelling van de waterhardheid is gebaseerd op de werkelijke waterhardheid in uw huis. Deze informatie kan bij uw lokale waterleverancier
worden opgevraagd.
SOORT AFWASMIDDEL
Duitse
graden °dH
Franse graden °fH
GEBRUIKT U
<> = NEE
OK = JA
0-6
0 - 10
“ALLES IN EEN”
<> = NEE
OK = JA
1
Zacht
2
Gemiddeld
7 - 11
11 - 20
3
Gemiddeld
12 - 17
21 - 30
4
Hard
18 - 34
31 - 60
5
Zeer hard
35 - 50
61 - 90
TABLETTEN?
<> = NEE
OK = JA
GIET 1,5 LITER
OK = KLAAR
WATER IN
OK = KLAAR
HET ZOUTVAKJE
OK = KLAAR
Bij deze stap is het zeer belangrijk
om te kiezen welk type afwasmiddel er wordt gebruikt (tablet/capsule of gel/poeder).
Als u voor de afwas liever gebruik
maakt van een Alles-in-een-afwasmiddel in de vorm van tabletten of
capsules, drukt u op „SET” en gaat u
vervolgens naar stap 7. Bediening
voor openen kraan op de volgende pagina.
Het symbool
op het display gaat branden. Als u voor de afwas
liever gebruik maakt van gel of poeder, drukt u op „<” of „>” en gaat u
vervolgens naar stap 6. Bediening voor glansspoelmiddel.
3. Het waterontharderbakje vullen
WATER BIJVULLEN
Bevestig dit door op de „SET”-toets
te drukken.
5. Bediening voor type afwasmiddel
Tabel waterhardheid
Niveau
Het helderheidsniveau is standaard
ingesteld op 5. Druk meerdere
malen op de toets „<” of „>” om de
helderheid te wijzigen.
Wanneer de waterhardheidsgraad
is ingesteld, moet het waterontharderbakje worden gevuld met water
en speciaal regenereerzout.
6. Bediening voor glansspoelmiddel*
*Het apparaat slaat deze stap over als bij de voorgaande stap voor een
Alles-in-een-afwasmiddel gekozen is.
Verwijder het onderste rek en draai de
dop van het reservoir los (linksom).
Eerst moet het reservoir worden
gevuld met water (~1,5 liter).
GLANSMIDD. BIJVULLEN
Druk vervolgens op de SET-toets
om de volgende stap uit te voeren.
VOEG SPOELMIDD. TOE
OK = KLAAR
ZOUT BIJVULLEN
IN HET RESERVOIR
OK = KLAAR
STROOI 1 KG ZOUT IN
OK = KLAAR
HET ZOUTVAKJE
OK = KLAAR
35
25
MA X
Plaats de trechter (zie afbeelding) en vul het zoutreservoir tot aan de
rand (ongeveer 1 kg); het is niet ongewoon dat er wat water uitstroomt.
B
Verwijder de trechter en veeg alle zoutresten weg van de opening.
6
A
8. Bediening voor de eerste afwascyclus
1. Open het doseerbakje C door de tab op het deksel in te drukken en
omhoog te trekken.
2. Breng het glansspoelmiddel zorgvuldig in tot aan de referentiegroef
van het maximum (110 ml) van de vulruimte A - voorkom morsen.
Wanneer dit gebeurt het gemorste glansspoelmiddel onmiddellijk
met een droge doek reinigen.
3. Om het te sluiten het deksel naar beneden drukken totdat u een klik
hoort.
4. Bevestig dit door op de „SET”-toets te drukken.
EERSTE WASCYCLUS
SVP DE INTENSIEVE
OK = KLAAR
CYCLUS INSCHAKELEN
OK = KLAAR
IN LEEG APPARAAT
OK = KLAAR
Het glansspoelmiddel NOOIT rechtstreeks in de kuip gieten.
OM DE INSTALLATIE
OK = KLAAR
Peil glansspoelmiddel instellen
AF TE RONDEN
OK = KLAAR
(niet nodig bij het gebruik van tabletten/capsules)
De dosering van het glansspoelmiddel kan worden aangepast aan het
gebruikte afwasmiddel. Hoe lager de instelling, hoe minder glansspoelmiddel wordt gebruikt. De fabrieksinstelling is niveau (5).
Om het te wijzigen volgt u de aanwijzingen in het deel
“INSTELLINGEN / MENU”.
Geadviseerd wordt om voorafgaand aan het normale gebruik van
het apparaat eerst het afwasprogramma Intensive uit te voeren om
het apparaat te kalibreren.
Voeg afwasmiddel toe in doseerbakje B (zie onder) en druk vervolgens op de „SET”-toets.
De intensieve wascyclus wordt automatisch geselecteerd. Druk op de
„START”toets en sluit de deur
van het apparaat.
De eerste afwascyclus kan vanwege
de automatische kalibratieprocedure tot 20 minuten langer duren.
Na deze procedure is het apparaat gereed voor normaal gebruik.
7. Bediening voor openen kraan
KRAAN OPENEN
OPEN
OK = KLAAR
DE WATERKRAAN
OK = KLAAR
Controleer of de waterkraan open is. Als de kraan dicht is, opent u de
kraan en bevestigt u dit door op de „SET”-toets te drukken.
VAATWASMIDDEL TOEVOEGEN
Druk om de vaatwasmiddeldoseerbakje te openen op toets A. Voer
het vaatwasmiddel alleen in het
droge doseerbakje B in. Plaats de
hoeveelheid vaatwasmiddel voor
voorspoelen direct in de kuip.
Gebruik alleen vaatwasmiddel dat speciaal voor afwasmachines
is bestemd.
Voor de beste was- en droogresultaten wordt het gecombineerde gebruik van vaatwasmiddel, vloeibaar glansspoelmiddel en zout vereist.
Het is raadzaam om vaatwasmiddelen zonder fosfaten of chloor te
gebruiken, aangezien deze producten schadelijk voor het milieu zijn.
B
A
1. Raadpleeg bij het afmeten van
het vaatwasmiddel de eerder
vermelde informatie om de
juiste hoeveelheid toe te voegen. in het doseerbakje B zijn er
indicaties die helpen het vaatwasmiddel te doseren.
2. Verwijder de resten vaatwasmiddel van de randen van het doseerbakje en sluit het deksel totdat het klikt.
3. Sluit het deksel van het vaatwasmiddeldoseerbakje door het omhoog te trekken tot het sluitingsmechanisme is vastgezet.
Het vaatwasmiddeldoseerbakje opent automatisch op het juiste moment, volgens het programma.
Goede wasresultaten zijn ook afhankelijk van de juiste hoeveelheid
vaatwasmiddel.
Het overschrijden van de aangegeven hoeveelheid leidt niet tot een
meer effectieve afwas en doet de milieuvervuiling toenemen.
De hoeveelheid kan aan de mate van vuilheid worden aangepast.
Gebruik bij normaal bevuilde stukken ongeveer 35 g (vaatwasmiddel in poedervorm) of 35 ml (vloeibaar vaatwasmiddel) en een extra
theelepel vaatwasmiddel direct in de kuip. Als er tabletten worden
gebruikt is één tablet voldoende.
Als het serviesgoed slechts licht bevuild is of als het voordat het in de
afwasmachine wordt geplaatst met water is afgespoeld kan de
hoeveelheid vaatwasmiddel dienovereenkomstig worden verminderd
(minimaal 25 g/ml) door bijv. poeder/gel in de kuip over te slaan.
Als u een Alles-in-een-afwasmiddel gebruikt, is het raadzaam om in
ieder geval zout toe te voegen, vooral als het water hard of zeer hard
is (volg de aanwijzingen op de verpakking).
7
ADVIEZEN EN TIPS
ADVIEZEN
ONGESCHIKT SERVIESGOED
Verwijder alvorens de manden te laden alle voedselresten uit het serviesgoed en leeg de glazen. Het serviesgoed hoeft niet tevoren onder
stromend water afgespoeld te worden.
Het serviesgoed zo rangschikken dat het stevig op zijn plaats staat en
niet omslaat; rangschik de containers met de openingen naar beneden gericht en de holle/bolle onderdelen schuin geplaatst, waardoor
het water elk oppervlak kan bereiken en vrij kan stromen.
Waarschuwing: zorg ervoor dat deksels, grepen, platen en koekenpannen de sproeierarmen niet belemmeren bij het draaien.
Plaats geen kleine voorwerpen in de bestekmand.
Erg vervuild vaatwerk en pannen moeten in de onderste mand worden geplaatst, omdat in deze ruimte de watersproeiers sterker zijn en
hogere wasprestaties hebben.
Zorg ervoor dat na het laden van het apparaat de sproeierarmen vrij
kunnen draaien.
• Houten servies en bestek.
• Kwetsbare gedecoreerde glazen, artistiek handwerk en antiek serviesgoed. Hun decoraties zijn hier niet tegen bestand.
• Delen van synthetisch materiaal die niet bestand zijn tegen hoge
temperaturen.
• Koperen en tinnen serviesgoed.
• Serviesgoed bevuild met as, was, smeervet of inkt.
De kleuren van glasdecoraties en aluminium/zilveren stukken kunnen
wijzigen en vervagen tijdens het wasproces. Sommige soorten glas
(bv. kristallen voorwerpen) kunnen na een aantal wascyclussen ook
dof worden.
SCHADE AAN GLASWERK EN SERVIESGOED
• Gebruik alleen glas en porselein waarvan de fabrikant garandeert
dat het veilig is voor de afwasmachine.
• Gebruik een zacht vaatwasmiddel dat geschikt is voor serviesgoed.
• Haal glazen en bestek uit de afwasmachine zodra het wasprogramma afgelopen is.
HYGIËNE
Om te voorkomen dat zich geur en afzetting ophoopt in de afwasmachine moet u ten minste eens per maand een programma met hoge
temperatuur laten draaien. Gebruik een theelepel vaatwasmiddel en
laat het apparaat zonder lading draaien.
REKKEN VULLEN
BESTEKLADE
Het derde rek werd ontworpen om het bestek te herbergen.
Rangschik het bestek zoals op de afbeelding.
Een aparte rangschikking voor het bestek maakt het oppakken na de
afwas eenvoudiger en verbetert de was- en droogprestaties.
Messen en ander scherp keukengerei moeten met de scherpe
kant naar beneden toe worden geschikt.
De geometrie van het rek maakt het mogelijk om kleine items als
koffiekopjes in het midden te plaatsen.
De bestekmand is uitgerust met twee schuifbladen, om optimaal gebruik te maken van de hoogte van de ruimte eronder en om het laden
van hoge items in het bovenste rek mogelijk te maken.
8
BOVENSTE REK
DE HOOGTE VAN HET BOVENSTE REK AFSTELLEN
De hoogte van het bovenste rek kan worden
afgesteld: hoge stand voor groot serviesgoed
in de onderste mand en lage stand om optimaal gebruik te maken van de opklapbare
steunen, door het creëren van meer ruimte
naar boven en botsen met de items die in het
onderste rek zijn geladen te voorkomen.
Het bovenste rek is uitgerust met een hoogteversteller bovenste rek (zie afbeelding ,
zonder op de hefbomen te hoeven drukken,
opheffen door gewoon de zijkanten van het
rek vast te houden, zodra het rek stabiel in de bovenste positie staat.
Voor herstellen naar de lagere positie op de hefbomen A aan de zijkanten van het rek drukken en de mand naar beneden verplaatsen.
Het is raadzaam de hoogte van het rek niet aan te passen wanneer het is geladen.
NOOIT de mand slechts aan één kant verhogen of verlagen.
Laad delicaat en licht vaatwerk:
glazen, kopjes, schoteltjes, lage
saladekommen.
Het bovenste rek heeft opklapbare steunen die in een verticale
positie kunnen worden gebruikt
bij het schikken van thee/dessertschoteltjes of in een lagere
positie om kommen en schalen
te laden.
(laadvoorbeeld voor het bovenste rek)
OPVOUWBARE KLEPPEN MET VERSTELBARE STAND
De opvouwbare kleppen aan de zijkant kunnen op
drie verschillende hoogtes worden geplaatst, voor
een optimale rangschikking van het serviesgoed in
het rek.
Wijnglazen kunnen veilig in de opvouwbare kleppen worden geplaatst door de steel van elk glas in
de overeenkomstige sleuven in te voeren.
Voor optimale droogresultaten de opvouwbare
kleppen meer laten kantelen. Voor het wijzigen
van de hellingshoek de opvouwbare klep optillen
lichtjes schuiven en plaats deze zoals u wenst.
ONDERSTE REK
Voor potten, deksels, platen, saladekommen, bestek enz. Grote platen
en deksels moeten idealiter aan de zijkanten worden geplaatst, om
aanraking met de sproeierarmen te voorkomen.
Het onderste rek heeft opklapbare steunen die in een verticale positie
kunnen worden gebruikt bij het schikken van platen of in een horizontale positie (lager) om pannen en saladekommen te laden.
DYNAMIC CLEAN IN ONDERSTE REK
Dynamic Clean maakt gebruik van de
speciale waterjets in de achterkant van
de opening om de hoog vervuilde voorwerpen intensiever te wassen.
Activeer DYNAMIC CLEAN op het
paneel tijdens het plaatsen van de pannen/ovenschalen tegenover het Dynamic Clean® component.
Het onderste rek heeft Dynamic Clean, een speciale uittrekbare steun
aan de achterzijde van het rek, die kan worden gebruikt ter ondersteuning van koekenpannen of braadpannen in verticale positie, zodat ze
minder ruimte in beslag nemen.
Dynamic Clean gebruiken:
1. Pas het Dynamic Clean gebied (G)
aan door de achterste bordenhouders omlaag te klappen om potten
en pannen te laden.
2. Laad potten, pannen en schalen
verticaal gekanteld in het Dynamic
Clean gebied. Potten en pannen
moeten naar de krachtige waterstralen toe gekanteld worden.
(laadvoorbeeld voor het onderste rek)
GLAZEN SERVIESGOED
Toegewijde accessoires
om glazen met een
lange steel veilig onder
te brengen onderin de
vaatwasmachine.
Reinigen & drogen is
mogelijk omdat de glazen
beter en stabieler geplaatst
worden.
2
3
1
2
1
3
B
A
9
SELECTEREN VAN EEN WASCYCLUS EN OPTIES
De lijst met beschikbare wascyclussen en opties kunt u vinden in
de Wascyclussentabel op de volgende pagina. De Ecocyclus is de
defaultselectie. Als u de laatste gebruikte wascyclus als defaultselectie
wenst, kunt u dat veranderen in het „Instellingenmenu”.
U kunt een wascyclus selecteren door op 1 van de 6 toetsen voor directe
toegang tot wascyclussen te drukken of door herhaaldelijk op de
toets voor „Extra progr” te drukken. Wanneer de laatste wordt bereikt, gaat
u terug naar de eerste als u opnieuw op de toets drukt.
WIJZIGEN VAN EEN LOPEND PROGRAMMA
Als er een verkeerd programma was geselecteerd is kan het worden
gewijzigd, mits het nog maar net begonnen is: open de deur, houd de
„AAN/UIT”-toets
ingedrukt, de machine wordt uitgeschakeld.
Schakel de machine weer in met de „AAN/UIT”-toets
en selecteer
het nieuwe wasprogramma en eventuele gewenste opties; start de
wascyclus door de „START”-toets
in te drukken en de deur te
sluiten.
Druk op de wascyclustoets om de wascyclus te kiezen dat op basis van
de Wascyclussentabel past bij de mate van vervuiling van het serviesgoed. Informatie wordt op het display weergegeven:
DE WASCYCLUS IN PAUZE ZETTEN (OM EXTRA STUKKEN IN TE
BRENGEN)
1
2
Open de deur en plaats het vaatwerk in de afwasmachine, (let op
HETE stoom!). Druk op de „START”-toets
en sluit de deur binnen
4 sec. om de cyclus te hernemen vanaf het punt waarop het was
onderbroken.
3
ECO
5
1.
2.
3.
4.
5.
Indicatoren
Naam van de gekozen wascyclus
Verticaal staafje toont enkel de positie van de extra wascycluslijst
Energieverbruik van de gekozen wascyclus
Waterverbruik van de gekozen wascyclus
50°
4:05h
POWER
CLEAN
Drie seconden na de selectie van een
wascyclus worden de duur en de temperatuur ervan weergegeven (indien
beschikbaar).
Druk op de „INFO”-toets
om een beknopte beschrijving weer te
geven van de wascyclus en het water/energieverbruik.
NORMAAL VERONTREINIGD VAATWERK.
STANDAARD PROGRAMMA,
Tijdens de selectiefase knippert de led
ONGEWENSTE ONDERBREKINGEN
Als de deur tijdens het wasprogramma wordt geopend of als er een
stroomstoring is wordt het wasprogramma gestopt. Om de cyclus te
hernemen vanaf het punt waarop het was onderbroken, drukt u op
de „START”-toets
en sluit de deur binnen 4 sec.
4
WATER
ENERGIE
van „START”.
Nadat de wascyclus is beëindigd, gaat een geluidssignaal af en het
display toont:
EINDE PROGRAMMA
Op het display kan extra informatie worden weergegeven:
• VOEG ZOUT TOE - zoutreservoir bijvullen.
• VOEG SPOELMIDD. TOE - glansspoelmiddel bijvullen.
• ONTVET EN REINIG DE. MACHINE. WIJ BEVELEN WPRO AAN.
- elke 50 cyclussen wordt aangeraden de WPRO machinereiniger te
gebruiken (volgens de instructies op het product).
Aanvullende opties zijn beschikbaar voor de meeste wascyclussen (zie
het deel „Opties en Instellingen”). Wanneer een optie wordt gekozen,
wordt de naam ervan weergegeven rechts op het display.
50°
4:05h
DYNAMIC
CLEAN
Als er meer dan een optie is gekozen,
wordt een stip voor elke optie weergegeven. Elke optienaam wordt 3 sec.
weergegeven met een volle stip.
Open de deur van het apparaat (er kan hete stoom uit komen!) en
maak het apparaat leeg, te beginnen met het onderste rek.
Als het zoutreservoir moet worden bijgevuld, dan wordt geadviseerd dit vlak voor de start van de volgende cyclus te doen.
Na 10 minuten wordt het apparaat uitgeschakeld.
Wanneer u de selectie van de wascyclus en de opties helemaal heeft
uitgevoerd, drukt u op de „START”-toets
en sluit u de deur binnen
de 4 seconden om de gekozen wascyclus te starten.
10
CYCLUS
Doseerbakje wasmiddel
Duur van
wascyclus
(h:min)*
Water
verbruik
(l/cyclus)
Energieverbruik
(kWh/cyclus)
TABLET, STARTUITSTEL,
DYNAMIC CLEAN, BOOST
4:05
9,5
0,75
TABLET, STARTUITSTEL, MULTIZONE,
DYNAMIC CLEAN, BOOST,
1:25 - 3:00
7,0 - 14,0
0,90 - 1,40
Beschikbare opties *
B
ECO
50°
DYNAMIC SENSOR
50-60°
PROFESSIONEEL
65°
KUIP
TABLET, STARTUITSTEL,
MULTIZONE, DYNAMIC CLEAN
-
2:27
16,5
1,70
DAGELIJKS
50°
TABLET, STARTUITSTEL, MULTIZONE
-
1:35
13,0
1,15
1H WASH
& DRY 55°
TABLET, STARTUITSTEL, MULTIZONE
-
1:00
10,5
1,20
FAST 30’
50°
TABLET, STARTUITSTEL, MULTIZONE
-
0:30
9,0
0,55
EXTRA PROGR - ter beschikking wanneer u op de toets
50°
TABLET, STARTUITSTEL
-
3:30
15,0
1,15
GLAS
45°
TABLET, STARTUITSTEL,
MULTIZONE, BOOST
-
2:05
11,5
1,20
-
0:12
4,5
0,01
STARTUITSTEL
-
1:40
10,0
1,30
STARTUITSTEL
-
0:50
8,0
0,85
STARTUITSTEL, MULTIZONE
-
drukt
STIL
VOORSPOELEN
koud
DYNAMIC
HYGIENE
65°
ZELFREINIGING
65°
Droogfase
WASCYCLUSSENTABEL
-
-
-
1. ECO - Normaal verontreinigd vaatwerk, standaardprogramma, het meest efficiënt met betrekking tot het gecombineerde energie- en waterverbruik.
2. DYNAMIC SENSOR - Voor normaal vervuilde vaat zonder opgedroogde etensresten. Meet de mate van vervuiling van het serviesgoed af en
past het programma dienovereenkomstig aan.
3. PROFESSIONEEL - Aanbevolen programma voor sterk verontreinigd vaatwerk, vooral geschikt voor pannen en koekenpannen (mag niet gebruikt worden bij delicaat vaatwerk).
4. DAGELIJKS - Voor normaal verontreinigd vaatwerk. Dagelijks programma voor optimaal afwassen in kortere tijd.
5. 1H WASH & DRY - Licht tot normaal verontreinigd vaatwerk. Dagelijks programma, geschikt voor niet-opgedroogde en verse vervuiling,
voor schoon en droog vaatwerk in slechts 60 minuten tijd.
6. FAST 30'- Programma voor licht verontreinigd vaatwerk zonder ingedroogde voedselresten.
EXTRA PROGR
7. STIL - Geschikt voor werking van het apparaat in de nacht. Optimale prestaties gewaarborgd.
8. GLAS- Programma voor delicaat vaatwerk, gevoelig voor hoge temperaturen, bijvoorbeeld glazen en kopjes.
9. VOORSPOELEN - Servies dat later gewassen moet worden. Met dit programma wordt er geen vaatwasmiddel gebruikt.
10. DYNAMIC HYGIENE - Programma voor normaal of sterk verontreinigd vaatwerk met antibacteriële afwasfase.
11. ZELFREINIGING- Programma voor het uitvoeren van onderhoud aan de afwasmachine. Reinigt de binnenkant van het apparaat met warm water.
Opmerkingen:
Merk op dat programma’s zoals Fast of Snel het meest effectief zijn voor licht verontreinigd vaatwerk.
Om het verbruik nog verder te verlagen de afwasmachine alleen laten draaien wanneer deze vol is.
De gegevens van het ECO-programma worden gemeten onder laboratoriumomstandigheden, volgens de Europese norm EN 50242.
Voorbehandeling van het vaatwerk vóór de programma’s is niet nodig.
* Niet alle opties kunnen tegelijkertijd gebruikt worden.
** De duur van het programma die op het scherm of in het boekje staat is een schatting, berekend onder normale omstandigheden. De werkelijke tijd is
afhankelijk van vele factoren, zoals de temperatuur en de druk van het toevoerwater, de kamertemperatuur, hoeveelheid vaatwasmiddel, de hoeveelheid en soort lading, evenwicht van de lading, extra gekozen opties en de kalibratie van de sensor. De kalibratie van de sensor kan de duur van het
programma met max. 20 min. verlengen.
Stand-by verbruik: Ingeschakelde modus verbruik: 6 W - Uitgeschakelde modus: 0,5 W
11
OPTIES EN INSTELLINGEN
Bij elke wascyclus kan gebruik worden gemaakt van extra opties. Een volledige lijst met de beschikbare opties voor specifieke wascyclussen kunt u vinden in
de Wascyclussentabel op de vorige pagina. Alle actieve opties worden op het display weergegeven.
Om een optie in te stellen drukt u op de „SET”-toets. De melding OPTIES INSTELLEN wordt enkele seconden weergegeven. Gebruik vervolgens de toets
„<” of „>” om de optielijst te doorlopen. Druk op „SET” om de optie te selecteren, in het menu van de instellingen gaat de led boven de „SET”-toets branden.
Als de optie niet beschikbaar is, blijft het zichtbaar op zijn plek maar met „
”
TABLET (Alles-in-één)
DYNAMIC CLEAN
Deze instelling laat u toe de cyclusprestatie te optimaliseren op basis
van het gebruikte afwasmiddel. Activeer het indien u gecombineerd
afwasmiddel in tabletvorm gebruikt (glansspoelmiddel, zout en afwasmiddel in 1 dosis).
Om de Tablet in te stellen, drukt u
TABLET
UIT
op de „SET”-toets om het menu van
de instellingen te openen, doorloTABLET
AAN op de instellingen met „< , >” tot
„TABLET” wordt weergegeven en
druk vervolgens op de „SET”-toets.
TABLET
AAN
STARTUITSTEL
Dankzij de extra waterstralen biedt deze optie een intensiever en krachtiger afwasprogramma op de betreffende plek in het onderste rek.
De start van de wascyclus kan uitgesteld worden met een tijdspanne die u
kiest.
Om een uitstel in te stellen drukt u op de „SET”-toets om het menu van de
instellingen te openen, doorloop de instellingen met „< , >” tot „STARTUITSTEL”
wordt weergegeven en druk vervolgens op de „SET”-toets.
Bij elke druk op de toets “>” of “<“ wordt de uitgestelde start vooruitgezet met:
• 0:30 als de selectie minder dan 4 uur is,
• 1:00 als de selectie minder dan 12 uur is,
• 2 uur als de selectie meer dan 12 uur is.
De standaardwaarde is UIT.
STARTUITSTEL
UIT
Als een uitstel is geselecteerd, gaat
branden.
<START OVER h>
UIT
Zodra u op de „SET”-toets drukt, is
het uitstel bevestigd. Op het display
<START OVER h>
4:00
verschijnt opnieuw het cyclusselectiescherm waarop de waarde van het
<START OVER h>
4:00 uitstel te zien is.
Om het uitstel te verwijderen drukt u op de toets „<” of „>” tot „UIT”
wordt weergegeven.
Druk op „START” en sluit binnen 4 seconden de deur om het uitstel te starten.
MULTIZONE
Als er niet veel vaatwerk moet worden gewassen, kan het in een enkel rek
geladen worden. Met deze optie kiest u in welk rek u wenst af te wassen.
Om de Boost in te stellen drukt u op de „SET”-toets om het menu van
de instellingen te openen, doorloop de instellingen met „< , >” tot
„BOOST” wordt weergegeven en druk vervolgens op de „SET”-toets.
MULTIZONE
OK
<ALLE KORVEN>
<>
<ONDERKORF>
<>
<BOVENKORF>
<>
<ENKEL BESTEK>
<>
De MULTIZONE is standaard niet
actief en alle rekpictogrammen
branden.
Het pictogram van de multizone
gaat branden.
DYNAMIC CLEAN
UIT
DYNAMIC CLEAN
AAN
DYNAMIC CLEAN
AAN
De standaardwaarde is UIT.
Om de Dynamic Clean in te stellen
drukt u op de „SET”-toets om het
menu van de instellingen te openen, doorloop de instellingen met
„< , >” tot „DYNAMIC CLEAN” wordt
weergegeven en druk vervolgens
op de „SET”-toets.
BOOST
De boostoptie verkort de duur van de hoofdcycli met 25%-67%, maar
verzekert een optimaal was- en droogniveau. Daarvoor is een wateren energieverbruik nodig dat vergelijkbaar is met dat van de normale
volledige cyclus. De optie kan geselecteerd worden voor de programma’s: Eco 50°, Dynamic Sensor 50-60°, Fijn 45°.
BOOST
UIT
BOOST
AAN
BOOST
AAN
Om de Boost in te stellen drukt u
op de „SET”-toets om het menu
van de instellingen te openen,
doorloop de instellingen met „< , >”
tot „BOOST” wordt weergegeven en
druk vervolgens op de „SET”-toets.
Telkens als u op de toets „>” of „<“ drukt, staat de optie AAN of UIT.
Bevestig dit door op de „SET”-toets te drukken.
VLOERLICHT
Er wordt LED-licht op de vloer geprojecteerd om aan te geven dat de
afwasmachine in bedrijf is. Het licht blijft tijdens de wascyclus branden
en dooft op het einde van de wascyclus.
Deze functie is standaard actief, maar kan worden uitgeschakeld in
het “INSTELLINGENMENU”.
KUIPLICHT
Wanneer de functie actief is, worden de leds in de kuip automatisch
aan/uitgeschakeld zodra de gebruiker de deur respectievelijk opent/
sluit.
Als de deur langer dan 10 min blijft openstaan, gaan de leds in de kuip
uit (om ze terug in te schakelen moet u de deur sluiten en opnieuw
openen). Deze functie is standaard actief maar kan worden uitgeschakeld in het “INSTELLINGENMENU”.
Het pictogram van de multizone
gaat branden.
Het pictogram van de multizone
gaat branden.
<ENKEL BESTEK>
12
INSTELLINGENMENU
Om de machine-instellingen te veranderen dient u het Instellingenmenu te openen.
Druk op de „SET”-toets en doorloop de instellingen met „< , >” tot INSTELLINGEN wordt weergegeven en druk vervolgens op de „SET”-toets.
Om het instellingenmenu af te sluiten drukt u op eender welke wascyclustoets of druk op de toets „< , >” tot VERLATEN wordt weergegeven,
en druk vervolgens op de „SET”-toets.
Taal
Kuiplicht
1.TAAL
OK
1.ENGLISH
<>
1.NEDERLANDS
Om de taal te veranderen drukt u
op de „SET”-toets om het menu van
de instellingen te openen, doorloop
de instellingen met „< , >” tot „TAAL”
wordt weergegeven en druk vervolgens op de „SET”-toets.
Eerste wascyclus
2.EERSTE CYCLUS
OK
2.<ECO>
<>
2.<LAATSTE KEUS>
U kunt kiezen welke wascyclus standaard wordt geselecteerd wanneer u
het apparaat aanzet: ECO of LAATSTE
KEUS.
Om de eerste wascyclus veranderen
drukt u op de „SET”-toets om het
menu van de instellingen te openen,
doorloop de instellingen met „< , >”
tot „EERSTE CYCLUS” wordt weergegeven en druk vervolgens op de
„SET”-toets.
Geluiden
3.GELUIDEN
3.<HOOG>
OK
<>
3.<UIT>
Om geluiden te veranderen drukt u
op de „SET”-toets om het menu van
de instellingen te openen, doorloop de instellingen met „< , >” tot
„GELUIDEN” wordt weergegeven en
druk vervolgens op de „SET”-toets.
Kies uit 2 niveaus: HOOG; LAAG.
Kan ook UIT zijn.
4.WATERHARDHEID4
Om de waterhardheid te veranderen drukt u op de „SET”-toets om
het menu van de instellingen te
openen, doorloop de instellingen
met „< , >” tot „WATERHARDHEID”
wordt weergegeven en druk vervolgens op de „SET”-toets.
5.SCHERMHELDERH.3
5
8.PEIL SPOELMIDD.
4
Om het peil van het glansspoelmiddel te veranderen drukt u op de
„SET”-toets om het menu van de
instellingen te openen, doorloop
de instellingen met „< , >” tot „PEIL
SPOELMIDD” wordt weergegeven en
druk vervolgens op de „SET”-toets.
Demo
9.DEMO
AAN
9.DEMO
UIT
Om de demo te zien, drukt u op de
„SET”-toets om het menu van de
instellingen te openen, doorloop
de instellingen met „< , >” tot
„DEMO” wordt weergegeven en
druk vervolgens op de „SET”-toets.
Standaard fabriekswaarden instellen
10.RESET INSTELL.
OK
10.AAN
<>
10.UIT
Om de fabriekswaarden terug in
te stellen drukt u op de „SET”-toets
om het menu van de instellingen
te openen, doorloop de instellingen met „< , >” tot „RESET INSTELL.”
wordt weergegeven en druk vervolgens op de „SET”-toets.
Afsluiten
11.VERLATEN<>
Vloerlicht
6.VLOERLICHTUIT
8.PEIL SPOELMIDD.
De fabrieksinstelling is niveau (5).
• Als u blauwe strepen op het vaatwerk ziet stel dan een laag getal in
(2-3).
• Als er druppels water of kalkaanslag op het vaatwerk zijn stel dan
een hoog getal in (4-5).
Kies uit vijf niveaus: 1, 2, 3, 4 en 5.
6.VLOERLICHTAAN
UIT
Als het peil van het glansspoelmiddel is ingesteld op 1, wordt geen
glansspoelmiddel afgegeven. Het controlelampje LAAG GLANSSPOELMIDDEL zal niet branden als het glansspoelmiddel op is.
Schermhelderheid
Om de helderheid van het scherm
te veranderen drukt u op de
„SET”-toets om het menu van de
instellingen te openen, doorloop de
instellingen met „< , >” tot „SCHERMHELDERH.” wordt weergegeven en
druk vervolgens op de „SET”-toets.
7.KUIPLICHT
Om het kuiplicht te veranderen
drukt u op de „SET”-toets om
het menu van de instellingen te
openen, doorloop de instellingen
met „< , >” tot „KUIPLICHT” wordt
weergegeven en druk vervolgens
op de „SET”-toets.
Kies uit vijf niveaus: 1, 2, 3, 4 en 5.
Om het juiste niveau in te stellen op basis van de waterhardheidsgraad, zie de tabel op pagina 6.
5.SCHERMHELDERH.5
AAN
Glansspoelmiddelpeil
Hardheidsgraad
4.WATERHARDHEID3
7.KUIPLICHT
Om het vloerlicht te veranderen
drukt u op de „SET”-toets om
het menu van de instellingen te
openen, doorloop de instellingen
met „< , >” tot „VLOERLICHT” wordt
weergegeven en druk vervolgens
op de „SET”-toets.
13
Om het instellingenmenu af te
sluiten drukt u op eender welke
wascyclustoets of druk op de toets
„< , >” tot VERLATEN wordt weergegeven, en druk vervolgens op de
„SET”-toets.
ONDERHOUD EN REINIGING
LET OP: Koppel het apparaat altijd los tijdens het reinigen en bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. Gebruik geen ontvlambare
vloeistoffen om de machine schoon te maken.
DE AFWASMACHINE SCHOONMAKEN
Controleer het filtersysteem na meerdere wasbeurten en reinig het
eventueel grondig onder stromend water, met een niet-metalen borstel en volgens de onderstaande instructies:
1. Draai het cilindrische filter A linksom en trek het uit (Afb. 1).
2. Verwijder het houderfilter B door licht op de zijkleppen te drukken (Afb. 2).
3. Schuif de roestvrij stalen plaat filter C er uit (Afb. 3) .
4. Inspecteer de sifon en verwijder eventuele voedselresten. VERWIJDER NOOIT de pompbescherming van het wasprogramma (zwart
detail) (Afb. 4).
Alle aanslag op de binnenkant van het apparaat kunnen worden verwijderd met een doek die is bevochtigd met water en een beetje azijn.
De externe oppervlakken van de machine en het
bedieningspaneel kunnen met een niet-schurende
doek, bevochtigd met water worden gereinigd. Gebruik geen oplosmiddelen of schuurmiddelen.
VOORKOMEN VAN ONAANGENAME GEUREN
Houd de deur van het apparaat altijd open, om te voorkomen dat er
vocht wordt gevormd dat niet uit de machine kan.
Reinig de afdichtingen rond de deur en de wasmiddeldoseerbakjes
regelmatig met een vochtige spons. Dit zal voorkomen dat er voedsel in
de afdichtingen blijft zitten, de belangrijkste oorzaak achter het vormen
van onaangename geuren.
1
2
B
A
A
DE WATERTOEVOERSLANG CONTROLEREN
Controleer de toevoerslang regelmatig op barsten of scheuren. Als
deze beschadigd is vervangen door een nieuwe slang, te verkrijgen
via onze Consumentenservice of uw gespecialiseerde dealer. Afhankelijk van het type slang:
Als de toevoerslang een doorzichtige coating heeft, regelmatig controleren of de kleur plaatselijk wordt geïntensiveerd. Zo ja, is de slang
wellicht lek en moet worden vervangen.
C
3
4
Na het schoonmaken van de filters het filtersysteem opnieuw plaatsen
en goed op zijn plaats zetten; dit is essentieel voor het behoud van de
efficiënte werking van de afwasmachine.
Voor waterstopslangen: controleer het kleine veiligheidsklepinspectievenster.(zie pijl). Als het rood is werd de waterstopfunctie in gang
gezet en moet de slang door een nieuwe worden vervangen.
Om deze slang los te schroeven op de ontspanknop drukken, terwijl
de slang wordt losgeschroefd.
DE TOEVOERSLANG REINIGEN
Als de waterslangen nieuw zijn of een langere periode niet zijn gebruikt laat dan, voordat de benodigde aansluitingen worden uitgevoerd, het water lopen, om ervoor te zorgen het helder is en vrij van
onzuiverheden. Als deze voorzorgsmaatregel niet wordt genomen
kan de waterinlaat geblokkeerd worden en kan de afwasmachine
beschadigd raken.
HET FILTERSYSTEEM REINIGEN
Reinig het filtersysteem regelmatig, zodat de filters niet verstoppen en
het afvalwater correct weg stroomt.
Het filtersysteem bestaat uit drie filters die voedselresten uit het
afwaswater verwijderen en vervolgens het water opnieuw laten circuleren: houd ze goed schoon, voor de beste wasresultaten.
De afwasmachine mag niet worden gebruikt zonder filters of als
het filter is losgeraakt.
DE SPROEIERARMEN REINIGEN
Af en toe kunnen er voedselresten
op de sproeierarmen vastzitten
en worden de openingen voor
het water sproeien geblokkeerd.
Het is daarom raadzaam dat u de
armen van tijd tot tijd controleert
en ze met een kleine niet-metalen
borstel schoonmaakt.
Voor het verwijderen van de
bovenste sproeierarm de kunststof borgring linksom draaien.
De bovenste sproeierarm moet
worden vervangen, zodat de zijde met het grotere aantal openingen
naar boven is gericht.
De onderste sproeierarm kan worden verwijderd door het omhoog
te trekken.
14
PROBLEEMOPLOSSING
Uw afwasmachine werkt mogelijk niet goed.
Controleer of het probleem opgelost kan worden door de onderstaande lijst na te lopen voordat u contact opneemt met de Consumentenservice.
PROBLEMEN
MOGELIJKE OORZAKEN
OPLOSSINGEN
Zoutreservoir is leeg.
Vul het reservoir met zout (zie pagina 6).
Pas de waterhardheidsgraad aan (zie pagina 6).
Glansspoelmiddelbakje is leeg.
Vul het doseerbakje met glansspoelmiddel (zie pagina 6).
Het apparaat moet ingeschakeld zijn.
Controleer de zekeringen in uw zekeringenkast als er geen stroom is.
De deur van het apparaat gaat niet
dicht.
Controleer of de deur van het apparaat gesloten is.
De optie “Startuitstel” is ingeschakeld.
Controleer of de optie "Startuitstel" geselecteerd is. Als deze functie geselecteerd is, start het apparaat pas als de ingestelde tijd verstreken is. Reset
zo nodig de actuele wascyclus: schakel de afwasmachine uit, vervolgens
terug in, selecteer een nieuwe wascyclus, druk op START en sluit de deur.
Waterdruk is te laag.
De waterkraan moet helemaal openstaan tijdens de watertoevoer
(minimale capaciteit: 0,5 liter per minuut).
Geknikte watertoevoerslang of
verstopte ingangsfilters.
De watertoevoerslang mag niet geknikt zijn en het ingangsfilter in de
waterkraanaansluiting mag niet vuil of verstopt zijn.
Vuile filters.
Reinig de filters.
Er zit een knik in de afvoerslang.
De afvoerslang mag niet geknikt zijn.
Sifonslangaansluiting is gesloten.
De sluitschijf van de sifonslangaansluiting moet verwijderd worden.
Vuile filters of sproeiarmen.
Reinig de filters en sproeiarmen.
Te weinig water in het systeem van
het apparaat.
Hol serviesgoed (bijv. kommen, kopjes) moet met de holle kant naar
beneden in het rek worden gezet.
Afvoerslang onjuist aangesloten.
De afvoerslang moet correct aangesloten zijn (laat bij hoog geplaatste
apparaten min. 200 - 400 mm van de onderste rand van het apparaat
vrij) - zie Installatie.
Veel schuim in de machine.
Herhaal de cyclus zonder afwasmiddel of wacht tot het schuim verdwijnt.
Waterdruk is te laag.
De waterkraan moet helemaal openstaan tijdens de watertoevoer
(minimale capaciteit: 0,5 liter per minuut).
Geknikte watertoevoerslang of
verstopte ingangsfilters.
De watertoevoerslang mag niet geknikt zijn en het ingangsfilter in de
waterkraanaansluiting mag niet vuil of verstopt zijn.
Weergave op het display:
Deur is niet binnen 4 seconden
gesloten na het indrukken van de
toets.
Druk nogmaals en sluit de deur van het apparaat binnen 4 seconden.
Weergave op het display:
De deur werd niet tussen de cycli
geopend.
Maak het apparaat leeg (indien dit niet eerder leeggemaakt is), open en
sluit de deur.
Apparaat heeft een technisch
defect.
Bel de klantenservice (meld de weergegeven storing).
Draai de kraan dicht.
Weergave op het display:
CONTROLEER ZOUT of
VOEG ZOUT TOE
Weergave op het display:
CONTR. SPOELMIDD.
of VOEG SPOELMIDD.
TOE
... werkt niet / start niet.
Weergave op het display: F6
symbool op het display indicatoren
Weergave op het display: F3
Weergave op het display: F2
DRUK OP START EN
SLUIT DE DEUR
OPEN EN SLUIT
DE DEUR
Weergave op het display: Fx
15
PROBLEMEN
MOGELIJKE OORZAKEN
OPLOSSINGEN
De deur wordt niet
vergrendeld.
Rekken zitten niet vast aan het einde.
Controleer of de rekken aan het einde vast zitten.
Het deurslot is niet vergrendeld.
De deur krachtig aanduwen totdat u het "klak" geluid hoort.
Het vaatwerk rammelt tegen elkaar.
Rangschik het serviesgoed goed (zie Rekken vullen).
Er is een bovenmatige hoeveelheid
schuim geproduceerd.
Het vaatwasmiddel is niet goed afgemeten of het is niet geschikt voor
gebruik in afwasmachines (zie Het vaatwasmiddeldoseerbakje vullen). Reset
de actuele wascyclus: schakel de afwasmachine uit, vervolgens terug in,
selecteer een nieuwe programma, druk op START en sluit de deur. Voeg
geen vaatwasmiddel toe.
De afwasmachine
maakt veel lawaai.
Het geselecteerde programma heeft geen Controleer in de programmatabel of het geselecteerde programma een
droogfase.
droogfase heeft.
Het vaatwerk is niet
droog.
Het vaatwerk is niet
schoon.
Het vaatwerk en het
glaswerk vertoont
calcinatie of een
witachtige film.
Het glansspoelmiddel is op of de resolutie Voeg het glansspoelmiddel toe of stel hogere doseringen af (zie Het glansis niet voldoende.
spoelmiddelbakje bijvullen).
Het vaatwerk heeft een antiaanbaklaag of
is van kunststof.
Een paar druppels water is normaal (zie Adviezen).
Het serviesgoed is niet goed gerangschikt.
Rangschik het serviesgoed goed (zie Rekken vullen).
De sproeierarmen kunnen niet vrij
draaien, ze worden door het vaatwerk
belemmerd.
Rangschik het serviesgoed goed (zie Rekken vullen).
Het wasprogramma is te zacht en/of de
efficiëntie van het afwasmiddel is laag.
Selecteer een geschikte wascyclus (zie Programmatabel).
Er is een bovenmatige hoeveelheid
schuim geproduceerd (zie CONSUMENTENSERVICE).
Het vaatwasmiddel is niet goed afgemeten of het is niet geschikt voor
gebruik in afwasmachines (zie Het vaatwasmiddeldoseerbakje vullen). Reset
de actuele wascyclus: schakel de afwasmachine uit, vervolgens terug in,
selecteer een nieuwe programma, druk op START en sluit de deur. Voeg
geen vaatwasmiddel toe.
De dop op het glansspoelmiddelcompartiment is niet correct afgesloten.
Zorg ervoor dat de dop van het glansspoelmiddelbakje is gesloten.
Het filter is bevuild of verstopt.
Reinig het filtersysteem (zie Onderhoud en reiniging).
Er is geen zout.
Vul het zoutreservoir (zie Het zoutreservoir vullen).
Het zoutniveau is te laag.
Vul het zoutreservoir (zie Het zoutreservoir vullen).
De aanpassing van de waterhardheid is
niet voldoende.
Verhoog de waarden (Zie Tabel Waterhardheid).
De dop van het zoutreservoir is niet goed
gesloten.
Controleer of de dop van het zoutreservoir goed is gesloten.
Het glansspoelmiddel is opgebruikt of de
dosering is onvoldoende.
Het glansspoelmiddel toevoegen of hogere doseringen toepassen.
Het vaatwerk en het
glas hebben blauwe De dosering van glansspoelmiddel is te
strepen of een
hoog.
blauwachtige tint.
Pas de doseringsaantallen hieronder aan.
16
KLANTENSERVICE
PRODUCTFICHE
De technische gegevens over het energieverbruik kunnen worden
gedownload van de website: http://docs.kitchenaid.eu
CONTACT OPNEMEN MET DE CONSUMENTENSERVICE
Onze contactgegevens staan in de garantiehandleiding . Wanneer u contact neemt met
de Consumentenservice, gelieve de codes
te vermelden die op het typeplaatje van het
apparaat staan.
IEC 436
:
17
18
19
Gedrukt in Italië
06/19
400011356879B
NL
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising