Indesit | IWDC 6105 (EU) | Instruction for Use | Indesit IWDC 6105 (EU) User guide

Indesit IWDC 6105 (EU) User guide
Տեղակայման և շահագործման
ձեռնարկ
ԼՎԱՑՔԻ ՄԵՔԵՆԱ
!
Այս պայմանանշանը հիշեցնում է տվյալ
տեխնիկական ուղեցույցին ծանոթանալու
անհրաժեշտությունը:
AM
Հայերեն, 1
KGZ
Кыргыз, 13
AM
Ցանկ
Տեղադրում, 2-3
Փաթեթավորման հեռացում և
հավասարակշռեցում
Միացումը ջրատարին և էլեկտրական ցանցին
Լվացման առաջին փուլը
Տեխնիկական բնութագրեր
Լվացքի մեքենայի և ծրագրերի մեկնարկի
կարգի նկարագիրը, 4-5
Կառավարման վահանակ
Ցուցիչներ
Ծրագրի մեկնարկման կարգը
Ծրագրեր, 6
Ծրագրերի աղյուսակ
IWDC 6105
Անհատականացված կարգավորումներ 7
Ջերմաստիճանի կարգավորում
Չորացման ծրագրավորում
Լրացուցիչ Գործառույթներ
Լվացող նյութեր և սպիտակեղենի տեսակներ, 8
Լվացող նյութերի բաշխիչ.
Սպիտակեղենի նախապատրաստումը
Յուրահատուկ գործվածքների լվացման
առանձնահատկությունները
Սպիտակեղենի կարգաբերման համակարգ
Զգուշացում և խորհրդատվություն, 9
Անվտանգության ընդհանուր պահանջներ
Օգտահանություն
Տեղափոխման և պահպանման պայմանները
Տեխնիկական սպասարկում և խնամք, 10
Ջրի և էլեկտրականության անջատում
Լվացքի մեքենայի խնամքը
Լվացող նյութերի բաշխիչի խնամքը
Դռնակի և թմբուկի խնամքը
Մղիչի խնամքը
Ջրամուտքի խողովակի ստուգում
Անսարքությունները և դրանց
վերացմանմեթոդները, 11
Սերվիսային ծառայություն 12
1
Տեղադրում
AM
! Կարևոր է պահպանել տվյալ ձեռնարկը հետագայում
անհրաժեշտության դեպքում նրանից օգտվելու համար:
Հեըևեք որպեսզի վաճառքի, փոխանակման կամ
տեղափոխման ժամանակ տվյալ ձեռնարկը ուղեկցի
լվացքի մեքենային:
! Ուշադիր կարդացեք հրահանգները` այն
պարունակում է լվացքի մեքենայի տեղադրման,
շահագործման և
անվտանգության վերաբերյալ կարևոր
տեղեկություններ:
! Փաթեթում, Ձեռնարկի հետ մեկտեղ, բացի
երաշխավորման կտրոնից դուք կգտնեք որոշ
պահեստամասեր որոնք անհրաժեշ են մեքենայի
տեղեդրման համար:
Փաթեթավորման հեռացում և հավասարակշռեցում
Փաթեթի հեռացում
1. Հեռացրեք մեքենայի փաթեթավորումը:
2. Համոզվեք, որ տեղափոխման ընթացքում սարքը չի
վնասվել: Վնասվածքների հայտնաբերման դեպքում՝ մի
միացրեք մեքենան՝ կապնվեք մատակարարի հետ:
3. Հեռացռեք մեքենայի
ետնամասում գտնվող
թվով պտուտակները,
որոնք
պահպանում են մեքենան
տեղափոխման
ընթացքում և
պահանգները (տես նկ.)
4. Փակեք անցքերը ռետինե խցաններով, որոնք դուք
կգտնեք փաթեթում:
5. Պահեք բոլոր բաղադրիչները, դրանք անհրաժեշտ
կլինի տեղադրել լվացքի մեքենայի հետագա
տեղափոխման ժամանակ, մեքենայի վնասվածքներից
խուսափելու նպատակով:
! Թույլ մի տվեք երեխաներին խաղալ փաթեթավորման
նյութերով:
Հավասարակշռեցում
1. Տեղադրեք մեքենան հարթ և ամուր հատակին
այնպես,
որ այն չդիպչի պատերին, կահույքին և այլ
առարկաներին:
2. Հավասարակշռեցրեք
մեքենան առջևի
կարգավորվող ոտիկները
պտտելու միջոցով մինչև
մեքենայի լիարժեք
հավասարակշռեցումը
(տես նկ): Դրա համար
սկզբում թույլացրեք
հակամանեկը,
հավասարակշռեցումը
ավարտելուց հետո, ձգեք
հակամանեկը:
2
Մեքենան տեղադրելուց հետո, հարթացույցի օգնությամբ
ստուգեք մեքենայի իրանի վերին կափարիչի
հորիզոնականությունը, շեղումը չպետք է գերազանցի 2°
Սարքավորման ճիշտ հավասարակշռեցումը թույլ է
տալիս խուսափել աղմուկից, վիբրացիաներից և
տեղաշարժերից մեքենայի աշխատանքի ընթացքում:
Եթե լվացքի մեքենան տեղակայված է խալով պատված
հատակին համոզվեք, որ նրա իրանը բարձր է խալու
ծածկույթից: Հակառակ դեպքում մեքենայի
օդափոխությունը կխանգարվի կամ կընդատվի:
Միացումը ջրատարին և էլեկտրական ցանցին
Ջրամուտքի խողովակի միացման կարգը
1. Միացնել
մատակարարման
գուլպաներ հրավիրում է
նրան, որ սառը ջրի թակել
հետ 3/4 գազի խնդրում
բերանը: (տես նկ.):
Միացնելուց առաջ բացեք
ծորակը և թույլ տվեք
աղտոտված ջուրը հոսի:
2. Միացրեք ջրամուտքի
խողովակը լվացքի
մեքենային, ձգելով այն
մեքենայի ետևի վերին
աջ մասում գտնվող
ջրընդունիչի վրա (տես
նկ.)
3. Համոզվեք, որ խողովակը ոլորված և սեղմված չէ:
! Անհրաժեշտ է, որ ջրի ճնշումը լինի Տեխնիկական
բնութագրերի աղյուսակում բերված արժեքների
սահմաններում (տես էջ 3):
! Եթե ջրամուտքի խողովակի երկարությունը
չբավարարի դիմեք Արտոնագրրված սպաարկման
կենտրոն:
! Երբեքմիօգտագործեքօգտագործվածկամհնամաշխող
ովակներ
Ջրահեռացման խողովակի միացումը
Կախեք ջրահեռացման
խողովակի թեք ծայրը
լվացարանի, լոգարանի
կողքից կամ տեղադրեք
կոյուղուհատուկ ելքում:
Խողովակը չպետք է ծալվի:
Ջրահեռացման խողովակի
65 - 100 cm
վերին կետը պետք է
գտնվի գետնից 65- 100
սմ. Բարձրության վրա:
Ջրահեռացման խողովակի
տեղակայումը պետք է
ապահովի ջրահեռացման
հասքի խզում (խողովակի
ծայրը չպետք է գտնվի ջրի
մեջ): Լվացարանի կամ
լոգարանի կողքից ամրացման
դեպքում, խողովակը
կախվում է ուղղորդի միջոցով
(մտնում էմատակարարման
կո մպլեկտի մեջ), որը
ամրացվում է ծորակին (տես
նկ.):
! Խորհուրդ չի տրվում
ջրահեռացման խողովակի
երկարացուցչի կիրառումը:
Անհրաժեշտության դեպքում
թույլատրվում է դրա
ավելացումը նույն տրամագծի խողովակով ոչ ավել, քան
150 սմ. երկարության:
Էլեկտրականության միացումը Ուշադրություն! Սարքը
պետք է պարտադիր հողանցված լինի:
1. Մեքենան միացվում է էլէկտրական ցանցին հողանցման
միացումով երկբևեռ վարդակի միջոցով (վարդակը չի
մատակարարվում մեքենայի հետ): Ֆազի լարը անհրաժեշտ
է միացնել ցանցի պաշտպանիչ ավտոմատի միջոցով,
որը հաշվարկված կլինի 16A հոսանքի առավելագույն
ուժի (գործարկման հոսանք) և 0.1 վրկ. գործարկման
ժամանակահատվածով:
2. Էլեկտրական ցանցի լրամշակում չի իրականացվում,
եթե մեքենայի տեղակայման ենթադրվող տեղի
մոտակայքումառկա է հողանցմանմիացումովվարդակ,
որը ունի ոչ պակաս քան 1.5 մմ2 հատումովպղնձե (կամ 2.5
մմ2 հատումով ալյումինե) երակներով եռալարլարանցում:
Նշված վարդակի և լարանցման բացակայության դեպքում
անհրաժեշտ է իրականացնել դրանց մոնտաժումը:
3. Առանձին լարով հողանցման անցկացումը չի թույլատրվում:
4. Էլեկտրական ցանցի լրամշակման համար խորհուրդ է
տրվում ППВ3х1,5380ГОСТ6223-79 տիպի լարերի կիրառումը:
Թույլատրվում է նաև այլ մակնիշներիմալուխների
կիրառումը, որոնք մեքենայի շահագործման ընթացքում
կապահովեն հրդեհա- և էլեկտրաանվտանգությունը:
Նախքան մեքենայի հոսանքին միացնելը համոզվեք, որ
 վարդակը և լարերը համապատասխանում են ձեռնարկի
տվյալ
բաժնում նկարագրված պահանջներին;
 հոսանքի լարումը և հաճախականությունը
համապատասխանում
են մեքենայի տվյալներին;
 վարդակը և խրոցը միևնույն տիպի են;
 վարդակը հողանցված է ձեռնարկի տվյալ
բաժնում նկարագրված անվտանգության նորմերին
համապատասխան:
Եթե խրոցը չի համապատասխանում վարդակին, այն
անհրաժեշտ է փոխարինել համապատասխան խրոցով,
կամ փոխարինել սնուցող մալուխը: Մալուխի փոխարինումը
պետք է իրականացվի միայն որակավորում ունեցող
մասնագետի կողմից: Արգելվում է անցումների, երկակի կամ
ավել վարդակների և երկարացուցիչների օգտագործումը
(դրանք հրդեհավտանգ են):
Եթե Դուք գտնում եք, որ դրանց օգտագործումը
անհրաժեշտ է, օգտագործեք միայն մեկ երկարացուցիչ,
որը կբավարարի անվտանգության պահանջներին:
Այս ձեռնարկում շարադրված բարձր հզորությամբ
կենցաղային սարքերի անվտանգության կանոնների
պահանջների խախտումով միացված սարքավորումը
հանդիսանում է պոտենցիալ վտանգավոր: Առողջությանը
և սեփականությանը պատճառված վնասների համար
արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում, եթե
դրանք առաջացել են տեղակայման նշվածված նորմերի
չպահպանման արդյունքում:
Լվացքի առաջին փուլը
Տեղակայման ավարտից հետո, շահագործումից առաջ
անհրաժեշտ է կատարել լվացքի մեկ փուլ լվացող փոշիով,
սակայն առանց սպիտակեղենի, “90օC առանց նախնական
լվացման” ծրագրով:
Տեխնիկական բնութագրեր
Մակնիշ
IWC 6105
Արտադրող երկիր
ԻՏԱԼԻԱ
Գաբարիտային
չափեր
լայնք` 59.5 սմ
բարձրություն` 85 սմ
խորություն` 53,5 սմ
Տարողունակություն
1-իցմինչև 6 կգլվացմանփուլիհամար
1-իցմինչև 5 կգչորացմանփուլիհամար
Լարման անվանական
արժեքը կամ լարման
միջակայքը
220-240 V ~
Առավելագույն
հզորություն
1850 W
Էլեկտրական հոսանքի
տեսակի պայմանական
նշանակումը կամ
փոփոխական հոսանքի
անվանական
հաճախականությունը
50 Hz
Էլեկտրական
հոսանքի
խոցելիությունից
պաշտպանության
դասը
պաշտպանության դասը I
Ջրատարի միացումը
առավելագույն ճնշումը 1ՄՊա (10 բար)
նվազագույն ճնշումը 0,05 ՄՊա (0.5 բար)
թմբուկի տարողություն 58 լիտր
Քամելու
արագությունը
միչև 1000 պտույտ րոպեյում
Կառավարման
ծրագրերը
EN 50229 հրահանգի
համապատասխան
Լվացում`ծրագիր`2; ջերմաստիճան`
60°C ;բեռնում` 6 կգ սպիտակեղեն
Չորացում՝ ընտրեք «Բամբակ»
չորացման ծրագիրը և երկու
բեռնումների համար նշեք « »
«Լրացուցիչ չորացում» մակարդակը:
Չորացման առաջին ցիկլը պետք է
իրականացվի հաշվարկված բեռնմամբ:
Տվյալ ապրանքատեսակը
համապատասխանում է Եվրոպական
Հանրության հետևյալ հրահանգներին`
- EMC 2014/30/EU
(էլեկտրամագնիսական
համատեղելիություն);
- LVD 2014/35/EU (Ցածր լարում);
- 2012/19/EU - (WEEE)
Պինդ մասնիկների և խոնավության թափանցումից
պաշտպանության աստիճանը, որը ապահովվում է
պաշտպանական ծածկույթով, բացառությամբ խոնավությունից
պաշտպանություն չունեցող ցածր լարման սարքավորումների
IPX4
Տվյալ տխնիկայի
արտադրման
ամսաթիվը կարելի է
ստանալ սերիական
համարից, որը
գտնվում է շտրիխծածկագրի տակ
(S/N XXXXXXXXX),
հետևյալ կերպ
- S/N ծածկագրի 1-ին թիվը
համապատասխանում է տարեթվի
վերջին նիշին;
- S/N ծածկագրի 2-րդ և 3-րդթվերը`
ամսվա հերթականհամարին;
- S/Nծածկագրի4-րդև5-րդթվերը` օրվան
Էներգախնայողության
դաս
A
3
AM
Լվացքի մեքենայի և ծրագրերի
մեկնարկի կարգի նկարագիրը
AM
Կառավարման վահանակ
ՓՈՒԼԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ /
ՀԵՏԱՁԳՎԱԾ
ՄԵԿՆԱՐԿԻ ցուցիչներ
ՄԻԱՑՈՒՄ/
ԱՆՋԱՏՈՒՄ
կոճակ
Լվացող նյութերի բաշխիչ
ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ
ընտրություն
ԾՐԱԳՐԵՐԻ
ընտրության կոճակ
Լվացող նյութերի բաշխիչ`լվացող նյութերի և
հավելումների բեռնման համար (տես Լվացող նյութեր
և սպիտակեղենի տեսակներ)
ՄԻԱՑՈՒՄ/ԱՆՋԱՏՈՒՄ (ВКЛ/ВЫКЛ) կոճակ`
ծառայում է լվացքի մեքենայի միացման և անջատմանը
ԾՐԱԳՐԵՐ ընտրության վահանակ`ծառայում է ծրագրի
ընտրությանը :Ծրագրի կատարման ընթացքւմ
վահանակը չի պտտվում:
ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐ` Հավելյալ գործառույթների
ընտրության կոճակ ցուցիչով: Ընտրված գործառույթին
համապատասխանող ցուցիչը կմնա միացած:
ՉՈՐԱՑՈՒՄ կարգավորիչ`ծառայում է
չորացման անհրաժեշտ փուլի ընտրությանը(տես
«Անհատականացված կարգավորում»):
ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆ ընտրության կարգավորիչ`ծառայում է
ջերմաստիճանի կարգավորման կամ սառը ջրում լվացքի
ընտրությանը(տես «Անհատականացված կարգավորում»):
ՓՈՒԼԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ /ՀԵՏԱՁԳՎԱԾ ՄԵԿՆԱՐԿԻ
ցուցիչները ցույց են տալիս լվացման ծրագրի
կատարման հերթականությունը: Եթե միացված է «
Հետաձգված մեկնարկի» գործառույթը, ցուցիչները
ցույց կտան մինչև ծրագրի մեկնարկը մնացած
ժամանակը(տես էջ 5):
4
ՀԱՎԵԼՅԱԼ
ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐ
ցուցիչներով կոճակներ
ՄԵԿՆԱՐԿ/
ԴԱԴԱՐ
կոճակ ցուցիչով
ԴՌՆԱԿԸ
ԲԼՈԿԱՎՈՐՎԱԾ Է
ցուցիչ
ՉՈՐԱՑՈՒՄ
ԿԱՐԳԱՎՈՐԻՉ
ԴՌՆԱԿԸ ԲԼՈԿԱՎՈՐՎԱԾ է ցուցիչ` ցույց է տալիս
դռնակի բացման հնարավորությունը (տես էջ 5):
ՄԵԿՆԱՐԿ/ԴԱԴԱՐ կոճակ ցուցիչով `ծառայում է
ծրագրի մեկնարկի կամ ժամանակավոր դադարի
համար:
ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ`լվացքի հարկադիր դադարի համար
նորից սեղմեք կոճակը, ցուցիչը կթարթի նարնջագույն
լույսով: Եթե ԴՌՆԱԿԸ ԲԼՈԿԱՎՈՐՎԱԾ է ցուցիչը
անջատվեց, կարելի է բացել դռնակը: Լվացման դադարի
պահից վերագործարկելու համար նորից սեղմեք
ՄԵԿՆԱՐԿ/ԴԱԴԱՐ կոճակը:
Սպասողական ռեժիմ
Տվյալ լվացքի մեքենան համապատասխանում է
էլեկտրաէներգիայի տնտեսման նոր
նորմատիվներին, կոմպլեկտավորված է ավտոմատ
անջատման (էներգիայի պահպանման ռեժիմ)
համակարգով, որը միանում է մեքենայի 30
րոպե պարապուրդից հետո: Սեղմեք ՄԻԱՑՈՒՄ/
ԱՆՋԱՏՈՒՄ կոճակը մեկ անդամ և մեքենան կրկին
կմիանա:
Ցուցիչներ
Ցուցիչները հայտնում են օգտատերերին կարևոր
տեղեկություններ: Ցուցիչների արժեքները՝
Հետաձգման ծամանակացուցիչ`
Եթե գործարկված է « Հետաձգման ծամանակացուցիչ»
գործառույթը (տես Անհատականացված
կարգավորումներ), ապա ծրագրի մեկնարկից հետո
կսկսի թարթել բեռնված հետաձգման ժամանակին
համապատասխանող ցուցիչը:
Փուլի ընթացող ֆազաների ցուցիչներ`
Լվացման փուլի ընտրության և մեկնարկից հետո
մեկը մյուսի ետևից կմիանան ցուցիչները, ցույց տալով
ծրագրի կատարման հերթականությունը:
AM
Լվացում
Ողողում
Քամում / ջրահեռացում
Ջրահեռացում
Չորացում
Ծանուցում`«Ջրահեռացում» փուլի ընթացքում միանում է
«Քամում»փուլին համապատասխանող ցուցիչը:
Ժամանակի ընտացքի հետ կփոփոխվի մեկնարկին
մնացած ժամանակը իրեն համապատասխանող
ցուցիչի հետ միասին:
Հետաձգված ժամանակի ավարտին բեռնված ծրագիրը
կակտիվանա:
Հավելյալ գործառույթների կոճակները և դրանց
համապատասխան ցուցիչները Գործառույթի
ընտրության հետ մեկտեղ միանում է նրան
համապատասխանող ցուցիչը: Եթե ընտրված
գործառույթը անհամատեղելի է ընտրված ծրագրի
հետ, ապա համապատասխանող ցուցիչը կթարթի
և գործառույթը չի միանա:Եթե ընտրված հավելյալ
գործառույթը ահնամատեղելի է նախորոք
բեռնված հավելյալ գործառույթի հետ ,կթարթի
համապատասղան ցուցիչը և կակտիվանա վերջինը
ընտրված գարծառույթը նրան համապատասխանող
ցուցիչը կմիանա:
Դռնակի բլոկավորման ցուցիչ: Միացված
ցուցիչը նշանակում է, որ դնակը բլոկավորված է
պատահական բացելուց խուսափելու համար:Ցուցիչի
անջատվելուց մոտ 3 րոպե հետո դուք կկարողանաք
բացել դռնակը: Եթե անհրաժեշտ է դռնակը բացել
փուլի մեկնարկից հետո, ապա սեղմեք ՄԵԿՆԱՐԿ/
ԴԱԴԱՐ կոճակը:ԴՌՆԱԿԸ ԲԼՈԿԱՎՈՐՎԱԾ Է ցուցիչի
անջատվելուց հետո դռնակը կարող եք բացել:
Ծրագրի մեկնարկման կարգը
1. Միացրեք մեքենան` սեղմելով Միացում/Անջատում կոճակը: Բոլոր ցուցիչների լույսերը կմիանան մի քանի
վարկյանով, այնուհետև կմարեն և կսկսի թարթել Մեկնարկ/Դադար ցուցիչը
2. Լիցքավորեք սպիտակեղենը և փակեք մեքենայի դռնակը:
3. Ծրագրերիընտրությանկարգավորիչիմիջոցովընտրեքանհրավեշտծրագիրը:
4. Ընտրեք լվացման ջերմաստիճանը (տես Անհատականացված կարգավորումներ )
5 .Անհարաժեշտության դեպքում ծրագրավորեք չորացման փուլը (տես «Անհատականացված կարգաբերումներ»):
6. Բեռնեք լվացող նյութերը և հավելումները (տես Լվացող նյութեր և սպիտակեղենի տեսակներ )
7. Գործածեք անհրաժեշտ հավելյալ գործառույթները
8. Մեկնարկեք ծրագիրը ՄԵԿՆԱՐԿ/ԴԱԴԱՐ կոճակի օգնությամբ, համապատասխան ցուցիչը կմիանա կանաչ լույսով:
Բեռնված փուլի չեղյալացման համար ՄԵԿՆԱՐԿ/ԴԱԴԱՐ կոճակի օգնությամբ փոխադրեք մեքենան դադարի ռեժիմ,
այնուհետև ընտրեք նոր փուլ:
9.Ծրագրի ավարտին կմիանա END(ԱՎԱՐՏ) ցուցիչը: Դռնակը կարող եք բացել ԴՌՆԱԿԻ ԲԼՈԿԱՎՈՐՄԱՆ
ցուցիչի անջատվելուց հետո (մոտ.3րոպե): Հանեք սպիտակեղենը, մեքենայի դռնակի դուռը թողեք կիսաբաց թմբուկի
չորացման նպատակով: Անջատեք մեքենան`սեղմելով ՄԻԱՑՈՒՄ/ԱՆՋԱՏՈՒՄ (ВКЛ/ВЫКЛ) կոճակը:
5
Ծրագրեր
Ծրագրերի աղյուսակ
90°
90°
1000
1000
l
l
l
-
l
l
l
l
6
6
215’
200’
2 Բամբակ ինտենսիվ լվացում (1)` խիստ աղտոտված սպիտակ և կայուն
ներկված գունավոր սպիտակեղեն
60°
1000
l
-
l
l
6
210’
40°
1000
l
-
l
l
6
220’
60°
1000
l
-
l
l
6
160’
40°
1000
l
-
l
l
6
125’
60°
1000
l
-
l
l
4,5
140’
9 Սպորտ ինտենսիվ
40°
30°
40°
30°
800
0
800
600
l
-
-
l
l
l
l
l
l
l
l
2
1
4
4
90’
55’
80’
65’
10 Սպորտային կոշիկ
30°
800
-
-
l
l
Մաքս. 2
զույգ
50’
-
-
l
l
-
-
-
5
4
-
30°
1000
l
-
l
l
0,5
30’
-
1000
1000
0
l
l
-
-
-
l
-
6
6
6
50’
10’
3’
Ծրագրի նկարագիր
Չորա
ցում
Փուլի
տևողու
թյուն
Լվացող նյութեր
Մաքսիմ.
Բեռնում
(կգ.)
Մաքս
Մաքս
ջերմ
Արագու
աստի
թյուն
ճան (պտույտ/
(°C)
րոպե
2 Բամբակ ինտենսիվ լվացում` խիստ աղտոտված սպիտակ սպիտակեղեն
ծրագրեր
Программы
AM
Նախ նա Լվա
կան լվա ցում
ցում
Ողո
ղում
Ստանդարտ
1 Բամբակ` թրջոցով լվացում
2
3
4
5
Բամբակ ինտենսիվ լվացում (2)` խիստ աղտոտված սպիտակ և նուրբ
գունավոր սպիտակեղեն
Բամբակ` խիստ աղտոտված սպիտակ և կայուն ներկված գունավոր սպիտակեղեն
Բամբակ նուրբ լվացում թեթև աղտոտված սպիտակ և նուրբ գունավոր
սպիտակեղեն
Սինթետիկ ինտենսիվ լվացում` խիստ աղտոտված կայուն ներկված
գունաղոր սպիտակեղեն
Հատուկ
6 Բուրդ`բրդի, քաշմիրի, և այլն
7 Մետաքս / Վարագույրներ `մետաքսյա և այլ նուրբ գործվածքների, ներքնաշորերի համար
8 Ջինս
Ծրագրեր
11 Բամբակ
12 Սինթետիկ
13 Էքսպրես լվացում և չորացում
Հավելյալ
Ողողում
Քամում
Ջրահեռացում առանց Քամում
Փուլի տևողությունը, որը արտացոլվում է էկրանին և գրված է ձեռնարկի մեջ, հաշվարկված է ստանդարտ պայմաններում: Փաստացի տևողությունը կարող է փոփոխվի բազմազան
գործոններից կախված, օր` ջրի ճնշումը և ջերմաստիճանը, տարածքի ջերմասըիճանը, լվացող նյութի քանակը, բեռնված սպիտակեղենի քանակը, ընտրված հավելյալ գործառույթները և այլ
Տեստավորման կենտրոնների համար`
1) Կառավարման ծրագրեր` EN 50229 Հրահանգին համապատասխան գործարկեք 2 ծրագիրը 60°C ջերմաստիճանով:
2) Բամբակից իրերի համար երկար ծրագիր` գործարկեք 2 ծրագիրը 40°C ջերմաստիճանով:
Հատուկ ծրագրեր
Սպորտ ինտենսիվ (ծրագիր 9` հատուկ մշակված է սպորտային հագուստի շատ խիստ աղտոտված գործվածքների
համար(սպորտային համազգեստ, գուլպաներ և այլ): Լավագույն արդյունքին հասնելու համար խորհուրդ է տրվում
չգերազանցել բեռնման մաքսիմալ նորմերը, նշված Ծրագրերի աղյուսակում: Խորհուրդ ենք տալիս օգտագործել
հեղուկ լվացող նյութեր կիսով չափ բեռնման համապատասխանող քանակությամբ:
Սպորտային կոշիկ (ծրագիր 10` հատուկ մշակված է սպորտային կոշիկների համար; լավագույն արդյունքին հասնելու
համար խորհուրդ է տրվում լվանալ միաժամանակ 2 զույգից ոչ ավել:
Էքսպրես լվացում և չորացում (ծրագիր 13) ` նախատեսված է թեթև աղտոտված սպիտակեղենի արագ լվացման և
չորացման համար: Այս ծրագրով կարելի է լվանալ 0,5կգ սսպիտակեղեն ընդհամենը 30 րոպեյում:Առավել օպտիմալ
արդյունքի համար օգտագործեք հեղում լվացող նյութեր, նախորոք մշակեք մանժետները, վերնաշապիկների օձիքները
և լաքաները:
6
Անհատականացված
կարգավորումներ
Ջերմաստիճանի կարգավորում
Լվացման ջերմաստիճանի կարգավորումը կատարվում է ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ընտրության կարգավորիչի օգնությամբ
(տես Ծրագրերի աղյուսակ): Ջերմաստիճանի առժեքը կարող է նղազեցված լինի ընդհուպ մինչև սառը ջրում լվացման ( ).
Մեքենան ավտոմատ կերպով թույլ չի տալիս ընտրել նախատեսված մաքսիմալ արժեքները գերազանցող ջերմաստիճան:
AM
արդուկումã
կախել
առանձնասենյակ
բեռ
առավելագույնը
(KG)
Աղյուսակ չորացման անգամ (տվյալների սեղանին զուտ վկայում):
Չորացման ծրագրավորում
ՉՈՐԱՑՈՒՄ կարգավորիչի օգնությամբ կարելի է
ընտրել չորացման անհրաժեշտ ռեժիմ:
Մեքենայի կողմից նախատեսված է չորացման երկու
տեսակը
Լվացքի տիպը
ռեժիմ`
կմախք
A-Ժամանակային ռեժիմ` 40 ից 180 րոպե:
B-սպիտակեղենի խոնավության աստիճանից կախված
ռեժիմ
Արդուկում : `խորհուրդ է տրվում լվացումից
ԲԱՄԲԱԿ
Սպիտակեղեն
5
255
230
180
հետո արդուկում պանահջող իրերի համար:
Սպիտակեղեն տարբեր չափերի
Մնացորդային խոնավության անհրաժեշտ
աստիճանը փափկեցնում է ծալքերը և հեշտացնում
իրերի արդուկումը:
Թերթ,
ՍԻՆԹԵՏԻԿ
4
180
130
115
Վերնաշապիկներ
Կախիչի վրա
: `առավել հարմար է ամբողջությամբ
չորացում չպահանջող իրերի համար:
Պահարանի մեջ : հարմար առանց արդուկվելու է իանգամից պահարան դրվող սպիտակեղենի համար Եթե լվացման համար
նախատեսված իրերի քաշը գերազանցում է չորացման մաքսիմալ թույլատրելի բեռնվածությունը(տես ծրագրերի աղյուսակ),
ապա կատարեք լվացման փուլը, և նրա ավարտից հետո բաժանեք սպիտակեղենը մասերի և չորացրեք այն մաս-մաս:
Միայն չորացում
Ծրագրերի կարգավորիչի օգնությամբ ընտրեք չորացման ռեժիմը (11-12) սպիտակեղենի տեսակից կախված: Անհրաժեշտ
ռեժիմը և չորացման տևողությունը կարելի է ընտրել նաև ՉՈՐԱՑՈՒՄ կոճակի օգնությամբ :
ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐ
Լվացման տարբեր գործառույթները թույլ են տալիս հասնել լվացվող սպիտակեղենի մաքրության և սպիտակեցման
1.Սեղմեք անհրաժեշտ գործառույթի կոճակը
2.համապատասխաան ցուցիչը միացումը նշանակում է, որ գործառոիյթը մեկնարկված է
Ծանուցում`
- Եթե ընտրված գործառույթը անհամատեղելի է ընտրված ծրագրի հետ, ապա համապատասխանող ցուցիչը կթարթի և
գործառույթը չի միանա:
- Եթե ընտրված հավելյալ գործառույթը ահնամատեղելի է նախորոք բեռնված հավելյալ գործառույթի հետ, կթարթի առաջին
ընտրվածգործառույթին համապատասղան ցուցիչը, արդյունքում կակտիվանա վերջինը ընտրված գարծառույթը և կթարթի
նրան համապատասխանող ցուցիչը:
Այս ռեժիմի ընտրության դեպքում մեխանիկական շարժումը, ջերմասիճանը և ջուրը օպտիմալացվում են թեթևացրած
բեռնման `թեթև աղտոտված բամբակյա և սինթետիկ գործվածքների լվացման համար (տես Ծրագրերի աղյուսակ):
“
” ռեժիմում կարելի է լվանալ իրերը կրճատված ժամանակահատվածում` խնայելուվ ջուրը և էլեկտրաէներգիան:
Խորհուրդ է տրվում բեռնման քանակին համապատասխան հեղուկ լվացող նյութի ճիշտ չափաբաժինը:
1000-500 `այս կոճակի օգնությամբ նվազեցվում է քամելու արագությունը:
Հեշտ Արդուկում
Այս գործառույթի ընտրության դեպքում լվացման և քամելու փուլերը փոփոխվում թն այնպես, որ պակասեցնեն
սպիտակեղենի ճմրթվածությունը: Փուլի ավարտին մեքենան կատարում է թմբուկի դանդաղ պտույտ: ՀԵՇՏ ԱՐԴՈՒԿՈՒՄ և
ՄԵԿՆԱՐԿ/ԴԱԴԱՐ կսկսեց թարթել(առաջինը` կանաչ, երկրորդը` նարնջագույն), կմիանա «END» ցուցիչը : Փուլի ավարտի
համար սեղմեք ՄԵԿՆԱՐԿ/ԴԱԴԱՐ կամ ՀԵՇՏ ԱՐԴՈՒԿՈՒՄ ցուցիչնեչից մեկը: ՄԵՏԱՔՍ ծրագրի ընտրության դեպքում
մեքենան ավարտում է փուլը առանց ջրահեռացման, ՀԵՇՏ ԱՐԴՈՒԿՈՒՄ և ՄԵԿՆԱՐԿ/ԴԱԴԱՐ ցուցիչները փարփում են
(նարնջագույն), «Ողողում» փուլի ցուցիչը միանում է:
Ջրահեռացման և սպիտակեղենի դուրս բերման համար անհրաժեշտ է սեցմել ՄԵԿՆԱՐԿ/ԴԱԴԱՐ կամ ՀԵՇՏ ԱՐԴՈՒԿՈՒՄ
կոճակը: Ծանուցում` եթե դուք կցանկանաք օգտագործել նաև չորացման փուլ, ապա այս գործառույթը կարող է գարծարկվել
միայն «Արդուկում»
ռեժիմի հետ:
Հետաձգված Մեկնարկ գործառույթը`հետաձգում է մեկնարկը մինչև 9 ժամ: Սեղմեք կոճակը մի քանի անգամ մինչև
բեռնված հետաձգման արծեքին համապատասխանող ցուցիչի միանալը: Հինգերորդ սեղմումից գործառույթը կանջատվի:
ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ` ՄԵԿՆԱՐԿ/ԴԱԴԱՐ կոճակին սեղմելիս, կարելի է միայն նվազեցնել հետաձգման արժեքը:
7
Լվացող նյութեր և սպիտակեղենի
տեսակներ
AM
Լվացող նյութերի բաշխիչ.
Լվացքի լավ արդունքը կախված է նաև լվացող նյութերի
չափաքանակից` վերջինիս ավելցուկը ոչ միայն չի
երաշխավորում ավելի արդյունավետ լվացք, այլ նաև
կարող է հանգեցնել մեքենայի ներսում նստվածքների
առաջացմանը և շրջակա միջավայրի աղտոտմանը:
! Մի օգտագործեք ձեռքի լվացքի համար նախատեսված
փոշի` այն առաջացնում է չափազանց քանակի փրփուր
Քաշեք բաշխիչը և բեռնեք
լվացող նյութերը հետևյալ
1
2
3
կարգով: Խցիկ 1` Նախնական լվացքի համար
նախատեսված լվացող նյութեր(փոշի)
Խցիկ 2: լվացող նյութեր (փոշի կամ հեղուկ)
Հեղուկ նյութի օգտագործման դեպքում նյութը պետք է
լցնել բաշխիչի մեջ անմիջապես մեքենայի մեկնարկից
առաջ:
Խցիկ 3: Հավելումներ(ողողիչներ, փափկեցուցիչներ և այլ)
Մի բեռնեք խցիկ 3-ը ցանցից բարձր
! ՄԻ օգտագործեք ձեռքի լվացքի համար նախատեսված
լվացող նյութեր`վերջինիս օգտագործումից առաջացող
չափազանց քանակի փրփուրը վատթարացնում է
լվացման արդյունքը և կարող է շարքից հանել լվացքի
մեքենան:
Սպիտակեղենի նախապատրաստումը
• Կանոնավորեք սպիտակեղենը`
- ըստ գործվածքի տեսակների / պիտակի վրայի
նշումներ
- ըստ գույնի`առանձնացրեք սպիտակը գունավորից
• Դատարկեք գրպանների պարունակությունը և ստուգեք
կոճակների ամրությունը
• Մի գերազանցեք այն արժեքները, որոնք նշված
են, «Ծրագրերի աղյուսակում», որտեղ նշված է չոր
սպիտակեղենի քաշը
Սպիտակեղենի քաշը
1 սավան 400 – 500 գ
1 բարձի երես 150 -200 գ
1 սփրոց 400 – 500 գ
1 խալաթ 900 –1200 գ
1 սրբիչ 150 -250 գ
8
Յուրահատուկ գործվածքների լվացման
առանձնահատկությունները
Բուրդ ` լվացքի մեքենայի 6 ծրագրի ռեժիմը ընտրելիս
կարելի է լվանալ ցանկացած բրդյա իր, անգամ
նրանք, որոնց պիտակի վրա նշված է «միայն ձեռքով
լվացում»
: Լավագույն արդյունքին հասնելու
համար օգտագործեք հատուկ լվացող նյութեր և 2 կգ մի
չափազանցեք լվացքի բեռնումը:
Մետաքս` օգտագործեք 7 հատուկ ծրագիրը բոլոր
մետաքսյա իրերի լվացման համար:Խորհուրդ է
տրվում օգտագործել նուրբ գործվածքների համար
նախատեսված հատուկ լվացող նյութեր:
Վարագույրներ` ծալեք և տեղադրեք այն բարձի երեսի
կամ ցանցանման տոպրակի մեջ: Օգտագործեք 7
ծրագիրը:
Ջինսեր` լվացումից առաջ շրջեք իրերը թարս կողմ և
օգտագործեք հեղուկ լվացող նյութեր: Օգտագործեք 8
ծրագիրը:
Սպիտակեղենի կարգաբերման համակարգ
Չափազանց վիբրացիայից խուսափելու և
սպիտաակեղենի հավասարաչափ բաշխման
նպատակով մեքենան ամեն անգամ քամելուց առաջ
կատարում է լվացքի արագուփյունը քիչ գերազանցող
արագությամբ պտույտներ:Եթե մի քանի փորձից
հետո սպիտակեղենը ճիշտ բաշխված չեղավ, մեքենան
քամումը կիրականացնի նախատեսվածից ցածր
արագության տակ:Սխալ կարգաբերման պատճառով
մեքենան կարող է քամելու փոխարեն սպիտակեղենի
կարգաբերում կատարի:
Զգուշացում և
խորհրդատվություն
! Լվացքի մեքենան նախագծված և արտադրված
է անվտանգության միջազգային նորմերին
համապատասխան: Ուշադիր կարդացեք այս
զգուշացումները, որոնք կազմված են ձեր իսկ
անվտանգության նկատառումներից ելնելով
Անվտանգության ընդհանուր պահանջներ
• Մեքենայի օգտագործումից հետո անպայման
անջատեք այն էլեկտրական ցանցից և փակեք
ջրամատակարարման ծորակը:
• Տվյալ սարքը նախատեսված է բացառապես տան
պայմաններում օգտագործման համար:
• Թույլ մի տվեք օգտվել մեքենայից (ներառյալ
երեխաներին) սահմանափակ մտավոր, ֆիզիկական
կամ զգայարանական ունակություններով կամ
գիտելիքների և կյանքի փորձի բացակայության
տեր անձանց, եթե նրանք չեն օգտվում մեքենայից
հսկողության տակ և հրահանգավորված չեն իրենց
անվտանգության համար պատասխանատու
անձանց կողմից: թույլ մի տվեք երեխաներին խաղալ
մեքենայի հետ:
• Մի դիպչեք մեքենային, եթե ձեր ձեռքերը կամ ոտքերը
խոնավ են, մի օգտվեք մեքենայից ոտաբոբիկ:
• Մի քաշեք սնուցող մալուխից խրոցը վարդակից
հանելու նպատակով`բռնեք վարդակից:
• Մի բացեք լվացող նյութերի բաշխիչը լվացման
ընթացքում:
• Մի դիպչեք հեռացվող ջրին`նրա ջերմաստիճանը
կարող է շատ բարձր լինել:
• Արգելվում է բացել դռնակը ուժով դա կարող է
հանգեցնել բլոկավորման մեխանիզմի վնասվելուն:
• Անսարքության դեպքում ոչ մի պարագայում մի
դիպչեք մեքենայի ներսի մասերին`փորձելով սարքել
այն:
• խուսափեք երեխաների շփումից աշխատող մեքենայի
հետ:
• Լվացման ընթացքում մեքենայի դռնակը կաչող է
տաքանալ:
• Եթե անհրաժեշտ է մեքենան տեղափոխել, կատարեք
այդ գործողությունը երկու կամ երեք հոգով
չափազանց զգուշությամբ: Երբեք մի փորձեք
տեղափոխել մեքենան միայնակ`այն չափազանց
ծանրէ:
• Լվացքի մեքենայի մեջ սպիտակեղենի բեռնումից առաջ
համոզվեք, որ թմբուկը դատառկ է:
• Լվացքի մեքենան նախատեսված չի (ներառյալ
երեխաների) նվազ մտավոր, ֆիզիկական կամ
զգայարանական կարողություններով օժտված կամ
գիտելիքների և կյանքի փորձի բացակայության տեր
անձանց, եթե նրանք չեն գտնվում հսկողության
տակ և/կամ տեղեկացված չեն սարքի օգտագործման
մասին իրենց անվտանգությունը ապահովող
անձի կողմից: Երեխաները պետք է գտնվեն
հսկողության տակ լվացքի մեքենայի հետ խաղալու
հնարավուրությունը բացառելու նպատակով
Օգտահանություն
• Փաթեթավորման նյութերի վերացում` պահպանեք
փաթեթավորման նյութերի վերացման գործող
պահանջները դրանց կրկնակի օգտագործման
նպատակով:
• Համաձայն 2012/19EU - WEEE Եվրոպական հրահանգի
էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքավորումների
օգտահանման վերաբերյալ, սարքավորումները
չպետք է դեն նետվենքաղաքային աղբի հետ
միասին: Շարքից դուրս եկած սարքերը պետք է
առանձին հավաքվեն վերջիններիս օգտահանման
օպտիմիզացիայի, ինչպես նաև շրջակա միջավայրի
և առողջության անվտանգության նկատառումներից
ելնելով: Բոլոր սարքերի վրա փակցված ջնջված
աղբաման պայմանանշանը ծառայում է որպես
հիշեցում դրանց առանձին օգտահանման մասին:
Սարքերի օգտահանման մասին ավելի
մանրամասն տեղեկություններ ստանալու համար
օգտատերերը կարող են դիմել հատուկ պետական
կազմակերպույուններ: կամ խանութ:
Տեղափոխման և պահպանման պայմանները
• Փաթեթավորած լվացքի մեքենան անհրաժեշտ
է պահպանել 80%-ից ոչ ավել հարաբերական
խոնավության բնական օդափոխությամբ
փակ տարածքներում: Եթե մեքենան երկար
ժամանակ չի օգտագործվելու և պահպանվելու է
չջեռուցվող տարացքում, անհրաժեշտ է մեքենայից
ամբողջությամբ հեռացնել ջուրը:
Մեքենայի տեղափոխելուց առաջ անհրաժեշտ է
տեղադրել տեղափոխման պտուտակները իրենց
միջադիրներով, որպեսզի բացառվի լվացքի
մեքենայի բաքի վնասումը: Մեքենան անհրաժեշտ
է տեղափոխել ուղահայաց դիրքում ապահով
ամրացնելով այն փակ ծածկով տրանսպորտային
միջոցով:
Արգելվում է լվացքի մեքենան ենթարկել հարվածիչ
բեռնավորման բեռնափոխադրման աշխատանքների
ընթացքում:
9
AM
Տեխնիկական սպասարկում և
խնամք
AM
Ջրի և էլեկտրականության անջատում
• Փակեք ջրամատակարարման ծորակը յուրաքանչյուր
լվացքից հետո: Այդպիսով կպակասի է մեքենայի
ջրատար համակարգի մաշվածությունը և վերացվում է
ջրի արտահոսքի հնարավորությունը:
2. Հանեք կափարիչը
պտտելով այն
ժամացույցի սլաքին
հակառակ (տես նկ.)՝
ջրի թեթև արտահոսքը
նորմալ երևույթ է:
• Պարտադիր հանեք խրոցը վարդակից մեքենան
լվանալուց և տեխնիկական սպասարկումից առաջ:
Լվացքի մեքենայի խնամքը
Մեքենայի արտաքին և ռետինե մասերը մաքրեք
փափուկ գործվածքով և տաք օճառաջրով: Մի
օգտագործեք լուծիչներ կամ հղկիչ մաքրող նյութեր:
Լվացող նյութերի բաշխիչի խնամքը
Հանեք բաշխիչը երկու
կողմից սեղմելով այն և
դուրս քաշելով (տես նկ.)
Լվացրեք բաշխիչը տաք
ջրով: Այս գործառույթը
անհրաժեշտ է կատարել
պարբերաբար:
3. Մանրակրկիտ մաքրեք պատյանը ներսից:
4. Կափարիչը ձգեք տեղը:
5. Տեղադրեք առջևի վահանակը, նախապես
համոզվելով, որ կեռիկները մտել են համապատասխան
կապօղակների մեջ:
Ջրամուտքի խողովակի ստուգում
Ստուգեք խողովակը ոչ պակաս քան տարին մեկ
անգամ: Ջրի արտահոսքի ցանկացած նշանների կամ
վնասվածքների դեպքում անհապաղ փոխարինեք
խողովակը: Մեքենայի աշխատանքի ժամանակ
բարձր ճնշման տակ գտնվող խողովակը կարող է
հանկարծակիպոկվել:
! Երբեքմիօգտվեքօգտագործվածխողովակներից:
Դռնակի և թմբուկի խնամքը
• Մեքեմայի յուրաքանչյուր օգտագործումից հետո
դռնակը թողեք կիսաբաց՝ թմբուկում տհաճ հոտերի
առաջացումից խուսափելու համար:
Մղիչի խնամքը
Լվացքի մեքենան ունի ինքնամաքրվող մղիչ, որը
չի պահանջում տեխնիկական սպասարկում:
Սակայն մանր իրերը (մետաղադրամներ, կոճակներ)
կարող են ընկնել մղիչի ներգևում տեղակայված
մղիչըպաշտպանողպատյանիետևը:
! Համոզվեք, որլվացմանփուլըավարտված է, և
անջատեք սարքը էլեկտրական ցանցից
Պատյանին հասնելու համար՝
1. Պտուտակահանի
օգնությամբ հանեք
լվացքի
մեքենայի առջևի
վահանակը
(տեսնկ)
10
Անսարքությունները և դրանց
վերացմանմեթոդները
Եթե ձեր լվացքի մեքենան անսարք է: Մինչ արտոնագրրված սպաարկման կենտրոն դիմելը (տես Սերվիսային սպասարկում),
ստուգեք, արդյոքհնարավորչէվերացնելանսարքությունը, ուղղորդվելովհաջորթիվբերվածցանկիխորհուրդներով:
Անսարքություններ`
Լվացքի մեքենան չի միանում.
Հնարավոր պատճառներ/Վերացման մեթոդներ
• Խրոցըագուցածչէվարդակինկամվատէագուցած,
ինչըխափանումէկոնտակտը:
• Բնակարանումանջատվածէէլ.հոսանքը
Լվացքի փուլը չի ակտիվանում
• Վատէփակվածմեքենայիդռնակը
• ՍեղմվածչէՄԻԱՑՈՒՄ/ԱՆՋԱՏՈՒՄկոճակը
• Միացվածչէ ՄԵԿՆԱՐԿ/ԴԱԴԱՐկոճակը
• Ջրիմատուցմանխողովակըփակէ
• Ծրագրավորած է փուլի գործարկման հետաձգում (Մեկնարկի հետաձգում
տես «Լվացման փուլիիրականացմանկարգը»):
Լվացքի մեքենան ջրով չի լցվում
• Ջրամատակարարմանխողովակըմիացվածչիծորակին
• Խողովակըծալվածէ
• Փակէջրիմատակարարմանծորակը
• Տանըջուրչկա
• Ջրմուղիճնշումըբավականաչափչէ
• ՍեղմվածչիեղելՄԵԿՆԱՐԿ/ԴԱԴԱՐկոճակը
Լվացքի մեքենան անընդհատ լցնում և
դատարկում է ջուրը
• Ջրահեռացմանխողովակըգտնվումէգետնիմակևրեվույթից 65 ցածրկամ100
սմբարճր(տես Տեղադրում)
• Ջրահեռացմանխողովակիծայրըգտնվումէջրիմեջ(տեսՏեղադրում).
Եթե վերը թվարկած ստուգումներից անսարքությունը չի վերացվի,
անհրաժեշտ է փակել ջրամատակարարման ծորակը, անջատել լվացքի
մեքենան և դիմել Սերվիսային ՍպասարկմանԿենտրոն:
Եթե ջրահեռացումը միացված է կոյուղուն, ի նկատի ունեցեք, որ բարձր
հարկերում կարող է առաջանալ «սիֆոնային էֆֆեկտ»`մեքենան
անընդհատ լցնում և դատարկումէ ջուրը: Դրանից
խուսափելուհամարանհրաժեշտէտեղադրելհատուկփական:
Լվացքի մեքենան չի իրականացնում
ջրահեռացում և չի
քամում սպիտակեղենը
• Ընտրված ծրագիրը չի նախատեսումջրի հեռացում, որոշ ծրագրերի համար
անհրաժեշտէիրականացնելհավելյալջրահեռացում:
• Միացված է ԹԵԹԵՎ ԱՐԴՈՒԿՈՒՄ Ծրագիրը ավարտելու համար
սեղմեքՄԵԿՆԱՐԿ/ԴԱԴԱՐկոճակը(տեսԾրագրերև գործառույթներ):
• Ջրահեռացմանխողովակըծալվածէ(տես.Տեղադրում)
• Աղտոտվածէկոյուղին
Ուժեղ վիբրացիա քամելու ժամաանակ
• Լվացքի մեքենայի տեղադրման ժամանակ թմբուկը սխալ է
հակաբլոկավորված (տես Տեղադրում).
• Լվացքիմեքենանվատէ հավասարակշռված(տեսՏեղադրում).
• Մեքենանդիպչումէպատինկամկահույքին(տեսՏեղադրում).
Ջրի արտահոսք լվացքի մեքենայից
• Վատէամրեցվածմատակարողխողովակը(տեսՏեղադրում).
• Լվացող նյութերի բաշխիչը աղտոտված է: (Բաշխիչի մաքրումը տես
Տեխնիկական սպասարկումևխնամք):
• Վատէամրեցրածջրահեռացմանխողովակը(տեսՏեղադրում).
«Ընթացող փուլ»-ի ցուցիչները և
Մեկնարկ/Դադար ցուցիչը
միաժամանակ թարթում են:
• Անջատեք մեքենան, հանեք խրոցը վարդակի միջից, սպասեք 1 րոպե,
այնուհետև նորից միացրեքմեքենան: Եթեանսարքությունըչիվերանում,
դիմեքՍերվիսայինԾառայություն:
• Լվացողնյութընախատեսված չիլվացքիմեքենայիհամար(փաթեթիվրապե
տք էնշված լինի «լվացքիմեքենայիհամար» կամ«ձեռքիևմեքենայիլվացքիհ
ամար»).
Փրփուրի չափազանց քանակի
առաջացում
• Լվացողնյութիքանակիչափազանցումբաշխիչիմեջ
Լվացքի մեքենան չի կատարում
չորացում
• Խրոցը ագուցած չէ վարդակին կամ վատ է ագուցած, ինչը խափանում է կոնտակտը:
• Բնակարանումանջատվածէէլ.հոսանքը
• Մեքենայիդռնակըամուրչիփակված
• Ծրագրավորվածէեղելփուլիհետաձգվածմեկնարկ
• Չորացումկարգավորիչըգտնվումէ 0 դիրքում:
11
AM
Սերվիսային ծառայություն
AM
Մենք հոգում ենք մեր գնորդների համար և ջանում ենք որպեսզի ծառայությունների մատուցումը լինի առավել
որակյալ: Մենք անընդհատ կատարելագործվում ենք, որպեսզի Ձեր շփումը տեխնիկայի հետ լինի պարզ և հաճելի:
Տեխնիկայի խնամքը
Երկարաձգեք շահագործման ժամկետը և նվազեցրեք վթարի հավանականությունը
Օգտվեք տեխնիկայի խնամքի համար նախատեսված Indesit Professional պրոֆեսիոնալ նյութերով Ձեր կենցաղային
տեխնիկայի առավել պարզ, էֆեկտիվ և հեշտ խնամքի համար
Indesit Professional արտադրանքը արտադրվում է Իտալիայում պահպաննելով Եվրոպական բարձր ստանդարտները
որակի, էկոլոգիայի և օգտագործման անվտանգության ոլորտներում և ստեղծված հաշվի առնելով են տեխնիկ
արտադրողի բազմամյա փորձը: Մանրամասները` www.indesit.com կայքի “Service” բաժնում և հարցրեք Ձեր
քաղաքի խանութներում:
Արտոնագրված սերվիսային կենտրոններ
Մեր սպառողներին մոտ գտնվելու համար, մենք ստեղծել ենք ծառայությունների մատուցման լայն ցանց, որի
յուրահատկությունն է սերվիսային վարպետների բարձր պատրաստվածությանը, արհեստավարժությանը և
արդարությանը: Այսօր ցանցը ներառում է ավելի քան 350 սերվիս կենտրոններ Ռուսաստանի և ԱՊՀ տարածքում:
Դրանց կոնտակտային տվյալները կարող եք գտնել սերվիսային արտոնագրում և www.indesit.com կայքի “Service”
բաժնում
Եթե Ձեզ անհրաժեշտ է դիմել սերվիս կոնտրոն`
Ուշադրություն! Պահանջեք որպեսզի վերանորոգման ժամանակ օգտագործվեն օրիգինալ պահեստամասեր;
Արտոնագրված սերվիսային կենտրոն դիմելուց առաջ
- Համոզվեք, որ ինքնուրույն ի վիճակի չեք վերացնել անսարքությունը (տես էջ 11):
- Կրկին վերագործարկեք ծրագիրը մեքենայի սարքինությունը ստուգելու համար:
- Հակառակ դեպքում դիմեք Արտոնագրված սերվիսային կենտրոն` երաշխավորության փաստաթղթում նշված
հեռախոսահամարով:
! Մի օգտվեք Արտադրողի կողմից չլիազորված անձանծ ծառայություններից:
Պահանջեք որպեսզի վերանորոգման ժամանակ օգտագործվեն օրիգինալ պահեստամասեր;
Արտոնագրված սերվիսային կենտրոն դիմելուց հայտնեք`
- անսարքության տիպը
- երաշխավորության փաստաթղթի համարը (սերոիսային գրքույք, սերոիսային սերտիֆիկատ և այլ)
- Լվացքի մեքենայի ետևի վահանակին փակցված մեքենայի մոդելը (MOD) և սերիական համարը (S/N):
Այլ օգտակար տեղեկատվությունը և նորությունները Դուք կարող եք գտնել www.indesit.com կայքի “Service” բաժնում:
12
Пайдалануу боюнча
нускама
KGZ
Кыргыз
Кир жуугуч машина
!
Бул символ Сизге бул техникалык
колдонмону пайдалануу зарылчылыгы жөнүндө
эскертет.
Мазмуну
Орнотуу 14-15
Таңгагын чечүү жана нивелирдөө
Суу түтүгүнө жана электрге туташтыруу
Биринчи жуушун цикли
Техникалык маалыматтар
Кир жуугуч машинаны жана программаларды
иштетүү тартибин сүрөттөө, 16-17
Башкаруу панели
Индикаторлор
Программаны иштетүү тартиби
ПРОГРАММАЛАР, 18
Программалардын таблицасы
IWDC 6105
Персоналдаштырылган программалар, 19
Температураны жөнгө салуу
Кургатууну программалоо
Кошумча функциялар
Жуучу заттар жана кирдин түрлөрү, 20
Жуучу каражаттарды бөлүштүрүү
Кирди даярдоо
Кылдат жууганды талап кылган буюмдар
Кирди тең салмактоо тутуму
Сактык жана сунуштар, 21
Коопсуздукка карата жалпы талаптар
Утилизациялоо
Сактоо жана ташуу шарттары
Техникалык тейлөө жана кам көрүү, 22
Сууну жана электр тогун өчүрүү
Кир жуугуч машинага кам көрүү
Жуучу каражаттарды бөлүштүргүчкө кам көрүү
Люкка жана барабанга кам көрүү
Соркыскычка кам көрүү
Суу түтүк ийкем түтүгүн текшерүү
Бузуктар жана аларды жоюу методдору, 23
Сервистик тейлөө, 24
13
KGZ
Орнотуу
KGZ
! Бул колдонмону сактап коюңуз. Ал жабдууну сатуу,
берүү же жаңы батирге көчүү учурунда, жабдуунун
жаңы ээси анын иштөөсүнүн жана тейлөөнүн
эрежелери менен тааныша алуусу үчүн, кир жуугуч
машина менен бирге комплектте болушу керек.
Эгерде кир жуугуч машина килем төшөлгөн полдо
турса, анын негизи килемден жогору турганын
текшериңиз. Болбосо желдетүү кыйындайт же
таптакыр мүмкүн болбой калат.
! Колдонмону жакшылап окуңуз: анда кир жуугуч
машинаны орнотуу жана коопсуз пайдалануу боюнча
маанилүү маалыматтар камтылган.
Суу куюучу ийкем түтүгүн туташтыруу
Таңгагын чечүү жана нивелирдөө
Таңгагын чечүү
1. Кир жуугуч машинанын таңгагын чечиңиз.
2. Жабдуу ташуу убагында бузулбаганын текшериңиз.
Бузулууларды аныктаганда – машинаны иштетпеңиз
– дароо жеткирүүчү менен байланышыңыз.
3. Кир жуугуч
машинанын төрт ташуу
бурамаларын жана арткы
ж а г ы н д а ж а й г а ш ка н
төшөмдөрү менен резина
тыгындарын а лыңыз
(сүрөттү кара.).
4. Тешиктерди сунушталуучу пластик тыгын менен
жабыңыз.
5. Бардык деталдарын сактаңыз: алар кир жуугуч
машинаны киийнки жолу ташууда Сизге керек болот.
! Балдардын таңгактоо материалдары менен
ойноосуна жол бербеңиз.
Тегиздөө
1. Кир жуугуч машинаны тегиз жана бекем полго
ал дубалга, эмерекке жана башка предметтерге
тийбегендей орнотуңуз.
2. Машинаны орунга
о р н о т ко н д о н к и й и н
а л д ы ң к ы бу т т а р ы н
айлантуу аркылуу
анын туруктуу абалын
жөндөңүз (сүрөттү
кара.). Бул үчүн
а л г ач ко н т р г а й ка н ы
бошотуңуз, жөнгө
салууну аяктагандан
кийин контргайканы
бураңыз.
Машинаны орунга орноткондон кийин деңгээл
б о ю н ч а ко р п у с т у н жо го р к у к а п к а г ы н ы н
горизонталдуулугун текшериңиз, горизонталдын
жантаюусу 2° көп болбошу керек.
Жабдууну туура тегиздөө машина иштеп жаткан
убактагы чурулдоодон, вибрациядан жана жылуудан
алыс болууга жардам берет.
14
Суу түтүк жана электр тармагына туташтыруу
1. А төшөмүн суу куюучу
ийкем түтүгүнүн учуна
коюңуз жана аны 3/4
дюйм сай тешиги менен
муздак суу түтүгүнүн
чыгуусуна бурап
бекитиңиз (сүрөттү
кара.).
Ту т а ш т ы ру у а л д ы н да суу түтүк кранын
ачыңыз жана кир сууну
агызыңыз.
2. Суу куюучу ийкем
түтүгүн кир жуугуч машинанын оң жагындагы арткы жогорку
бөлүгүндө жайгашкан
суу кабылдагычка бурап,
кир жуугуч машинага
туташтырыңыз (сүрөттү
кара.).
3. Ийкем түтүк оролуп калбаганын жана кысылбаганын текшериңиз.
! Суунун басымы Техникалык мүнөздөмөлөрдүн таблицасында көрсөтүлгөн маанилердин чегинде болушу керек (15-бетти кара).
! Эч качан пайдалануудан чыккан ийкем түтүктү
пайдаланбаңыз.
Бир нерсе куюла турган шлангдын кошуу
Бир нерсе куюла турган шланганын ийри-буйру аягы раковинанын, ваннанын чети,
илип коюусуз же атайын канализациянын чыгарууга салсыз. Шланг эңкейүү милдетбейт. Бир нерсе куюла турган
65 - 100 cm
шланг үстүнкү точкасы полдон 65-100 см. бийиктикте туруу керек. Бир нерсе куюла
турган шланганын жайлаштыруу агышынын жарылыш
куюу алдындагы камсыздоо
керек (Шланганын аягы сууда коюу керек эмес). Ваннанын
же раковинанын чети орун дашуу кокустан, шланг кыймылды багыттоочу жардам менен
илип коюлат (тапшыруунун
комплектке кирген), ошондой
эле кранга орун дашат (сүр.)
! Бир нерсе куюла турган
шланг үчүн узарткычтарды
колдонбоңуз, эгер зарыл болуп
калса, анын ошондой эле диаметр жана узуну 150 см. ашпасы шлангдын улоо жол коюлат.
Электр тармагынга туташтыруу
Көңүл бургула! Жабдуулар милдеттүү түрдө токту жерге
кийирүү болуу керек!
1. Машина электр тармагыга экиполюс розетканы токту
жерге кийирган контакт менен жардам менен кошуп
байланышты (розетка машина менен жеткирбейт).
Фаздык провод тордун коргоо автоматтан туташтыруу
болуу керек, 16 А максималдуу тогуну ойлогон (киргизүү
тогу), киргизүү убакытта – 0, 1 с. Артык эмес.
2. Эгер машинанын болжолдогон орнотуунун орун
жакын жерде розетканы токту жерге кийирган контакт
менен, үч сымдуу кабельдын тартып келүү жез
тарамыштар кесилиштин 1,5 мм. Кв. кем эмес (же
алюминий тарамыштар кесилиштин 2,5 мм. Кв. кем
эмес), электросеттин иштеп бүтүрүү өндүрүп чыгарбайт.
Көрсөтүлгөн розетканын же проводканын жок болушу
анан монтаж жүргүзүү керек.
3. Токту жерге кийирүүнүн салуу айрым провод менен
жол коюлбайт.
4. Электр тармагын иштеп бүтүрүү ППВ 3х1,5 380
МамСТ 6223-79 тиби сым еңеш берет. Башка кабелин
марканы колдонуу өрт коопсуздугу жана электрдинин
коопсуздугу камсыздайт. Машынаны торго киргизүү
алдында, ишенсиз:
• розетка жана сым талабынанылайык келүү, бул
колдонмодон бөлүгү баяндышты;
• токтун напряжение жана токтун ылдамдыгы
машинанын маалыматтарга ылайык келешет;
• розетка жана вилка бирдей типка;
• розетк а коопсуздукту ченемден токту жерге
кийирет, бул колдонмодон бөлүгү баяндышты. Башка
кабельдин марканы колдонуу жол коюлат, машинанын
эксплуатациялоодон өрт коопсуздугу жана электр
коопсуздугу камсыздашат.
Эгер, вилка розетке астына кирбейт, анында жаңы керек,
розеткага ылайык келет же ордуна жумшоо тойгузган
кабели. Кабельдын алмаштыруу квалификациялуу
персоналды керек жасалат.
Переходниктерди, эки кабат жана артык розеткалардын жана
узарткычтарды колдонбоңуз (алар өртү коркунучту жасат).
Эгер сиз анын пайдалануу зарыл эсептейсиз, бир жалгыз
удлинитель коопсуздугуну талабынан туура келген
колдонусуз.
Жабдуулар коопсуздугу турмуштагы приборлор чоң
кубаттулук талабы бул колдонмодо бяндогон бузуу кошуп
байланыштырган түпкүлүгү коопту болуп саналат. Өнд
үрүүчу жооп керчиликтти өзүнөн алып ташбайт зыянды
жана менчиги эгер ал бул нормаларды тутпоочагарган.
Биринчи жуушун цикли
Коюудун кийин, эксплуатациялоо алдында, жуушун бир
цикли кир жууй турган менен жасоо, бирок кирдынсыз,
90° С программадан алдын ала жуушсуз.
Техникалык маалыматтар
Модели
IWDC 6105
Өндүрүүчү өлкө
Èòàëèÿ
Габариттик
өлчөмдөр
туурасы 59,5 см.
бийиктиги 85 см.
тереңдиги 53,5 см.
Сыйымдуулугу
Кир жуу циклы үчүн 1ден 6 кг чейин кир
Кургатуу циклы үчүн 1ден 5 кг чейин кир
Электр
азыктандыруунун
чыңалуусунун
номиналдык
мааниси же
чыңалуунун
диапазону
Электр тогунун
түрүнүн шарттуу
белгиси же өзгөрмө
токтун номиналдуу
жыштыгы
220-240 V ~
50 Hz
Электр тогуна
урунуудан коргоо
классы
I коргоо классы
Суу түтүк
туташуусу
максималдуу басым 1 МПа (10 бар)
минималдуу басым 0,05 МПа (0,5 бар)
барабандын сыйымдуулугу 58 литр
Сыгуунун
ылдамдыгы
Мүнөтүнө 1000 айланууга чейин
EN 50229
Директивасына
ылайык башкаруу
программасы
Кир жуу: 2 программа; температура
60°C;жүктөө 6 кг кир
Кургатуу: эки жүктөөгө тең,
“Пахта” кургатуу программасын
тандап, кургатуу деңгээлин “ ”
режимине коюңуз. Биринчи кургатуу
цикли, номиналдык жүктөө менен
аткарылышы керек.
Бул буюм Европа Коомдоштугунун
төмөндөгү Директиваларына шайкеш
келет:
- EMC 2014/30/EU (Электр магниттик
шайкештик);
- LVD 2014/35/EU (Төмөнкү чыңалуу)
- 2012/19/EU - (WEEE)
Нымдан коргоого ээ болбогон, төмөнкү вольттуу жабдуудан
тышкары, коргоочу кабык менен камсыздалуучу, катуу
бөлүкчөлөрдүн жана нымдын түшүүсүнөн коргоо деңгээли: IPX4
Бул техниканы
өндүрүү датасын
төмөндөгүдөй
түрдө, штрихкод астында
жайгашкан серия
номеринен
алууга болот (S/N
XXXXXXXXX)
Энергияны керектөө
классы
-S/N 1-саны жылдын акыркы санына
туура келет,
- S/N 2 жана 3-саны – ирет номери
боюнча жылдын айына.
- S/N 4 жана 5-сандары – күн.
A
15
KGZ
Кир жуугуч машинаны жана программаларды
иштетүү тартибин сүрөттөө
KGZ
Башкаруу панели
ЦИКЛДЫН ФАЗАЛАРЫН
АТКАРУУ/КИЙИНКИГЕ
КАЛТЫРЫЛГАН ИШТЕТҮҮ
индикаторлору
КҮЙ/ӨЧҮР
баскычы
Кир жуучу каражаттарды
бөлүштүргүч
ПРОГРАММАЛАРДЫ
тандоо туткасы
Кир жуучу каражаттарды бөлүштүргүч: кир жуучу
заттарды жана кошулмаларды жүктөө үчүн (“Кир
жуучу заттар жана кир кийимдин түрлөрү” кара.).
КҮЙ/ӨЧҮР баскычы: кир жуугуч машинаны күйгүзүү
жана өчүрүү үчүн кызмат кылат.
ПРОГРАММАЛАРДЫ тандоо туткасы:
программаларды тандоо үчүн кызмат кылат.
Программаны аткаруу процессинде тутка айланбайт.
Кошумча ФУНКЦИЯЛАРДЫН индикатору менен
баскычтар: болгон кошумча функцияларды тандоо
үчүн кызмат кылат. Тандалган функцияга ылайык
келген индикатор күйгөн бойдон калат.
КУРГАТУУ туткасы: кургатуунун керектүү циклын
тандоо үчүн (“Персоналдаштырылган тескөөлөрдү”
кара).
ТЕМПЕРАТУРА жөндөгүч: температураны жөндөө
үчүн же муздак сууда жуу үчүн кызмат кылат
(“Персоналдаштырылган тескөөлөрдү”кара.).
ЦИКЛДЫН ФАЗАЛАРЫН АТКАРУУ/КИЙИНКИГЕ
КАЛТЫРЫЛГАН ИШТЕТҮҮ индикаторлору: кир жуу
программасын аткаруунун ырааттуулугун көрсөтөт.
Күйгүзүлгөн индикатор учурдагы фазага шайкеш
келет. Эгерде “Мөөнөтүн жылдыруу таймери”
функциясы күйгүзүлсө, индикаторлор программаны
иштетүүгө чейин калган убакытты көрсөтөт (бетти
капталынан кара).
16
Кошумча
ФУНКЦИЯЛАРДЫН
индикаторлору
менен баскычтар
ИШТЕТҮҮ/
ТЫНЫГУУ
индикатору
менен баскыч
ЛЮКТУ
ТОСМОЛОО
индикатору
ТЕМПЕРАТУРА
жөндөгүч
КУРГАТУУ
туткасы
ЛЮКТУ ТОСМОЛОО индикатору: люкту ачууга
болоорун көрсөтөт (бетти капталынан кара).
ИШТЕТҮҮ/ТЫНЫГУУ индикатору менен баскыч:
программаны иштетүү үчүн же убактылуу токтотуу
үчүн кызмат кылат.
ЭСКЕРТҮҮ: кир жуунун учурдагы циклын убактылуу
токтотуу үчүн бул баскычты басыңыз.
Тийиштүү индикатор кызгыл сары түс менен
бүлбүлдөйт, ал эми кир жуунун учурдагы
фазасынын индикатору бүлбүлдөбөй күйөт. Эгерде
ЛЮКТУ ТОСМОЛОО индикатору өчсө, люкту
ачууга болот (болжол менен 3 мүнөт күтүңүз).
Кир жуу циклын ал токтотулган жерден улантуу
үчүн, кайрадан ИШТЕТҮҮ/ТЫНЫГУУ баскычын
басыңыз.
Күтүү режими
Бул кир жуугуч машина электр энергиясын үнөмдөө
боюнча жаңы нормативдердин талаптарына жооп
берет, машина 30 мүнөт тургандан кийин күйө
турган, автоматтык түрдө өчүү тутуму (энергияны
сактоо режими) менен себилденген. КҮЙ/ӨЧҮР
баскычын бир жолу басыңыз жана машина кайра
күйгөнчө күтө туруңуз.
Индикаторлор
Индикаторлор пайдалануучуга маанилүү
маалыматтарды билдирет. Индикаторлордун мааниси:
Мөөнөтүн жылдыруу таймери
Эгерде “Мөөнөтүн жылдыруу таймери” функциясы
күйгүзүлсө (“Персоналдаштырылган тескөөлөрдү”
кара.), программаны иштеткенден кийин
тапшырылган кармоо убактысына ылайык индикатор
бүлбүлдөй баштайт:
Циклдын учурдагы фазасынын индикаторлору:
Циклды тандап жана иштеткенден кийин
программаны аткаруунун ырааттуулугун көрсөтүү
менен, индикаторлор биринин артынан бири күйөт:
KGZ
Кир жуу
Чайкоо
Сыгуу / Төгүү
Кургатуу
Циклдын аягы
Эскертүү: “Төгүү” фазасынын процессинде “Сыгуу”
фазасына ылайык келген индикатор күйөт
Убакытты эсептөөгө жараша тийштүү индикатордун
бүлбүлдөөсү менен калган убакыт көрсөтүлөт.
Белгиленген кармоо аяктагандан кийин тапшырылган
программа активдешет.
Кошумча функциялардын баскычтары жана
тийиштүү индикаторлор
Функцияны тандоодо тийиштүү баскыч күйөт.
Эгерде тандалган функция тапшырылган программа
менен шайкеш болуп саналбаса, тийиштүү индикатор
бүлбүлдөйт жана мындай функция күйгүзүлбөйт.
Эгерде тандалган функция башка, мурда
тапшырылган кошумча функция менен шайкеш
келбей турган болуп саналса, биринчи тандалган
функциянын индикатору бүлбүлдөйт жана экинчи
кошумча функция гана күйөт, күйгүзүлгөн функциянын
индикатору күйөт.
Люкту тосмолоо индикатору:
Күйгүзүлгөн индикатор люк аны капыстан ачып
алуудан алыс болуу үчүн тосмолонгонун түшүндүрөт.
Аны ачуу үчүн индикатор өчкөнгө чейин күтө туруу
керек (болжол менен 3 мүнөт күтүңүз). Эгерде люкту
циклды иштеткенден кийин ачуу талап кылынса,
ИШТЕТҮҮ/ТЫНЫГУУ баскычын басыңыз. ЛЮКТУ
ТОСМОЛОО индикатору өчкөндө, люкту ачууга болот.
Программаны иштетүү тартиби
1. КҮЙ/ӨЧҮР баскычын басып, кир жуугуч машинаны иштетиңиз. Бардык индикаторлор бир нече секундга күйөт,
андан кийн өчөт, ИШТЕТҮҮ/ТЫНЫГУУ индикатору бүлбүлдөйт.
2. Кирди барабанга жүктөңүз жана люкту жабыңыз.
3. ПРОГРАММА туткасы менен керектүү программаны тапшырыңыз.
4. Кир жуу температурасын тапшырыңыз (“Персоналдаштырылган тескөөлөрдү” кара).
5. Зарыл болгондо кургатуу циклын программалаңыз (“Персоналдаштырылган тескөөлөрдү” кара).
6. Жуучу каражаттарды жана кошулмаларды салыңыз (“Жуучу заттар жана кирдин түрлөрүн” кара).
7. Керектүү кошумча функцияларды иштетиңиз.
8. ИШТЕТҮҮ/ТЫНЫГУУ баскычынын жардамы менен программаны иштетиңиз, тийиштүү индикатор жашыл
түс менен күйөт.
Тапшырылган циклды токтотуу үчүн машинаны ИШТЕТҮҮ/ТЫНЫГУУ баскычынын жардамы менен тыныгуу
режимине которуңуз жана жаңы циклды тандаңыз.
9. Программаны аяктагандан кийин
. индикатору күйөт. ЛЮКТУ ТОСМОЛОО индикатору өчкөндөн кийин
люкту ачууга болот (болжол менен 3 мүнөт күтүңүз). Кирди алыңыз жана барабанды кургатуу үчүн люкту жарым
ачык калтырыңыз. КҮЙ/ӨЧҮР баскычын басып, кир жуугуч машинаны өчүрүңүз.
17
ПРОГРАММАЛАР
Программалардын таблицасы
Макс.
темп
(С)
Макс.
ылдамдык
(айл./мүн.)
Кургатуу
Программа
Программы
2 Пахта интенсивдүү жуу: абдан кирдеген ак кийим
90°
90°
1000
1000
l
l
l
-
l
l
2 Пахта интенсивдүү жуу (1): абдан кирдеген ак жана бекем боелгон түстүү кийим
60°
1000
l
-
2 Пахта интенсивдүү жуу (2): абдан кир ак жана кылдат түстүү кийим
40°
1000
l
3 Пахта: абдан кирдеген ак жана бекем боелгон түстүү кийим
60°
1000
l
4 Пахта кылдат жуу: азыраак кирдеген ак жана кылдат түстүү кийим
40°
1000
5 Синтетика интенсивдүү жуу: абдан кирдеген бекем боелгон түстүү кийим.
60°
Кир жуучу каражаттар
Макс.
жүктөм
(кг)
Циклдын
узактыгы
KGZ
l
l
6
6
215’
200’
l
l
6
210’
-
l
l
6
220’
-
l
l
6
160’
l
-
l
l
6
125’
1000
l
-
l
l
4,5
140’
9 Спорт интенсив
40°
30°
40°
30°
800
0
800
600
l
-
-
l
l
l
l
l
l
l
l
2
1
4
4
90’
55’
80’
65’
10 Спорт бут кийими
30°
800
-
-
l
l
(2 эки даана
максималдуу)
50’
-
-
l
l
-
-
-
5
4
-
30°
1000
l
-
l
l
0,5
30’
-
1000
1000
0
l
l
-
-
-
l
-
6
6
6
50’
10’
3’
Программаны сүрөттөө
Алдын ала Жуу
жуу
Агарткыч
Стандарттуу программалар
1 ПАХТА: чылап коюу менен жуу
Атайын программалар
6 ЖҮН: жүн, кашемир үчүн
7 ЖИБЕК: жибектен, вискоздон жасалган буюмдар жана ич кийим үчүн.
8 Джинсы
Программалар
11 Пахта
12 Синтетика
13 Экспресс жуу жана кургатуу
Кошумча программалар
Чайкоо
Сыгуу
Сыкпай төгүү
Дисплейде көрсөтүлгөн же нускамаларда көрсөтүлгөн циклдын узактыгы стандарттуу шарттардын негизинде жасалган эсептөө болуп саналат. Иш жүзүндөгү узактык
берүүдөгү суунун температурасы жана басымы, бөлмөнүн температурасы, жуучу каражаттын өлчөмү, жүктөлгөн кирдин өлчөмү жана түрү, кирди тең салмактоо, тандалган
кошумча функциялар сыяктуу көптөгөн факторлорго жараша өзгөрөт.
Бардык тестирлөө институттары үчүн:
1) EN 50229 Директивасына ылайык башкаруу программалары: 60°C температурасы менен 2-программаны тапшырыңыз.
2) Пахта кийим үчүн узун программа: 40°C температурасы менен 2-программаны тапшырыңыз.
Атайын программалар
Спорт интенсив (9-программа): спорт кийимдеринин (спорттук костюмдар, байпактар ж.б.) абдан кир
кездемелерин жуу үчүн иштелип чыккан; жакшы жыйынтыктарга жетүү үчүн “Программалардын таблицасында”
көрсөтүлгөн, жүктөөнүн максималдуу чегинен ашырбоону сунуштайбыз. Жүктөө үчүн ылайык келген өлчөмдө суюк
жуучу каражатттарды пайдаланууну сунуштайбыз.
Спорт бут кийими (10-программа): спорттук бут кийим үчүн иштелип чыккан; жакшы жыйынтыктарга жетүү үчүн
бир жолу 2 жуптан көп бут кийимди жууну сунуштабайбыз.
кспресс жуу жана кургатуу (13-программа): азыраак кирдеген кийимди жуу жана кургатуу үчүн арналган. Бул
режимди тандоодо болгону 30 мүнөттө 0,5 кг чейинки кирди жууганга жана кургатканга болот.
Оптималдуу жыйынтыктарды алуу үчүн суюк жуугуч затты пайдаланыңыз; алдын ала көйнөктүн жеңин, жакасын
жана тактарды тазалаңыз.
18
Персоналдаштырылган
программалар
Температураны жөнгө салуу
Кир жуу температурасын тескөө ТЕМПЕРАТУРА жөндөгүчүнүн жардамында жүргүзүлөт (Программалар таблицасын
кара.). Температуранын мааниси муздак сууда жууганга чейин азайтылышы мүмкүн ( ).
Машина ар бир программа үчүн каралган максималдуу мааниден ашык болгон температураны тандоого автоматтык түрдө
жол бербейт.
Кургатуунун узактыгынын таблицасы (болжолдуу маани)
Кургатууну программалоо
Макс.
Бырышты
жүктөө Шкафка Илгичке
жазуу
КУРГАТУУ жөндөгүчүнүн жардамы менен кургатуунун Кездеменин Жүктөө
түрү
(кг)
керектүү режимин тандоого болот. Машина эки
режимди карайт:
Ар кандай
А – Убактылуу режим: 40 тан 180 мүнөткө чейин.
Пахта
өлчөмдөгү кийим,
5
255
230
180
В – Кийимдин нымдуулугунун деңгээлине жараша
түктүү сүлгү
кургатуу режими:
Бырышты жазуу
: кийин үтүктөөнү талап кылган
Шейшеп, көйнөк,
кийим үчүн сунушталат. Калган нымдын деңгээли Синтетика
пижама, байпак
4
180
130
115
ж.б
бырышты жумшартат жана үтүктөөнү оңой кылат.
Илгичке
: толук кургатууга муктаж болбогон
буюмдар үчүн жарайт.
Шкафка : үтүктөбөй туруп шкафка салынуучу кийим чүн жарайт. Дисплейде көрсөтүлөт.
Эгерде жуу жана кургатуу үчүн арналган кирдин салмагы максималдуу жол берилген жүктөмдөн ашса (программалардын
таблицасын караңыз), кир жуу циклын аткарыңыз жана ал аяктагандан кийин кирди бөлүп жана кургатууну аткарыңыз.
“Кургатуу гана” функциясын сүрөттөгөн нускамаларды сактаңыз.
Калган кир үчүн ошол эле операцияны кайталаңыз.
Кургатуу гана
Программаларды тандоо туткасынын жардамы менен кийимдин түрүнө жараша кургатуунун режимин тандаңыз (1112). Ошондой эле КУРГАТУУ баскычынын жардамы менен сизге керектүү кургатуу режимин жана узактыгын тандай
аласыз.
Кошумча функциялар
Машинанын ар кандай кир жуу функциялары сиздин кирдин каалаган тазалыгына жана актыгына жетүүнү шарттайт.
Функцияларды тандоо тартиби:
1. сизге керектүү функциянын баскычын басыңыз;
2. тийиштүү индикаторду күйгүзүү функция күйгүзүлгөнүн түшүндүрөт.
Эскертүү:
- Эгерде тандалган функция тапшырылган программа менен шайкеш болуп саналбаса, тийиштүү индикатор бүлбүлдөйт
жана бул функция күйгүзүлбөйт.
- Эгерде тандалган функция башка, мурда тапшырылган кошумча функция менен шайкеш келбесе, биринчи тандалган
функциянын индикатору бүлбүлдөйт жана экинчи кошумча функция гана иштетилет, күйгүзүлгөн функциянын индикатору күйөт.
Бул опцияны тандоо менен, механикалык кыймыл, температура жана суу өтө кир эмес пахта жана синтетикалык
буюмдарды азыраак жүктөмү үчүн оптималдаштырылат (“Программалардын таблицасын” кара). “
” режиминде
буюмду сууну жана электр энергиясын үнөмдөө менен, кыска убакытта жууганга болот. Жүктөмдүн өлчөмүнө ылайык
келген суюк жуучу каражаттын дозасын пайдаланууну сунуштайбыз.
1000-500
Бул баскычтын жардамы менен сыгуунун ылдамдыгы кыскарат.
Жеңил үтүктөө функциясы
Бул функцияны тандоодо кир жуу жана сыгуу циклдары кирдиш бырышуусун кыскартуу үчүн өзгөрөт. Циклды
аяктагандан кийин машина барабанды жай айлантат. ЖЕҢИЛ ҮТҮКТӨӨ жана ИШТЕТҮҮ/ТЫНЫГУУ опцияларынын
индикаторлору бүлбүлдөй баштайт (биринчиси жашыл, экинчиси кызгыл сары) жана “END” индикатору күйөт. Циклды
аяктоо үчүн ИШТЕТҮҮ/ТЫНЫГУУ баскычын же ЖЕҢИЛ ҮТҮКТӨӨ баскычын басыңыз. Жибек (7) программасын
тандоодо машина циклды сууну төгүүсүз аяктайт жана ЖЕҢИЛ ҮТҮКТӨӨ функциясынын индикатору бүлбүлдөйт
(кызгыл сары түс менен), “Чайкоо” фазасынын индикатору бүлбүлдөбөй, күйөт. Сууну төгүү жана кирди алуу үчүн
ИШТЕТҮҮ/ТЫНЫГУУ баскычын же ЖЕҢИЛ ҮТҮКТӨӨ баскычын басуу керек.
Эскертүү: Эгерде сиз кургатуу циклын иштетүүнү кааласаңыз, бул функция ( ) кургатуу деңгээли (Бырышты жазуу)
менен гана айкалышып пайдаланылышы мүмкүн
Мөөнөтүн артка жылдыруу таймери
Циклды иштетүүнүн 9 саатка чейин кармайт. Кармоонун керектүү маанисине ылайык келген индикаторду күйгүзгөнгө
чейин баскычты бир нече жолу басыңыз.Баскычты бешинчи жолу басууда функция өчүрүлөт.
ЭСКЕРТҮҮ: ИШТЕТҮҮ/ТЫНЫГУУ баскычын баскандан кийин кармоо убактысынын маанисин азайтууга гана болот.
19
KGZ
Жуучу заттар жана
кирдин түрлөрү
KGZ
Жуучу каражаттарды бөлүштүрүү
Кылдат жууганды талап кылган буюмдар
Кир жуунун жакшы жыйынтыгы жуучу заттарды
туура дозалоодон дагы көз каранды болот: ашыкча
жуучу заттар натыйжалуу жууну кепилдебейт,
тескерисинче, кир жуугуч машинанын ичинде
кеберлердин пайда болушун жана курчап турган
чөйрөнүн булганышын шарттайт.
! Колго жууганга арналган жуучу каражаттарды
пайдаланбаңыз, анткени алар өтө көп көбүк
чыгарат.
Бөлүштүргүчтү
чыгарыңыз жана ага
жуучу каражатты
же кошулмаларды
3
төмөндөгүдөй тартипте
2
салыңыз.
Жүн: кир жуугуч машинанын 6-программасынын
режиминде бардык жүн буюмдарды, анын ичинде
“кол менен гана жуу”
этикеткасы менен
буюмдарды жууганга болот. Жакшы жыйынтыкка
жетүү үчүн атайын жуучу каражатты пайдаланыңыз
жана 2 кг кир жүктөөнү ашырбаңыз.
Жибек: бардык жибек буюмдарды жуу үчүн
атайын 7-программаны пайдаланыңыз. Кылдат
кездемелер үчүн атайын кир жуучу затты
пайдалануу сунушталат.
Парда: аларды ороп жаздык тышка же тор
мүшөккө салуу сунушталат. 7-программаны
пайдаланыңыз.
Джинсы: жуу алдында кирди ичинен аңтарыңыз
жана суюк жуучу каражатты пайдаланыңыз.
8-программаны пайдаланыңыз.
1
Кирди тең салмактоо тутуму
1-бөлүк: алдын ала жуу үчүн жуучу каражат
(порошок)
2-бөлүк: Кир жуу үчүн жуучу каражат (порошок
же суюк)
Кир жуу үчүн жуучу каражат түздөн-түз машинаны
иштетүү алдында куюлат.
3-бөлүк: Кошулмалар (жумшарткычтар, жыпар
жыт бергичтер ж.б.)
Чайкагычтар үчүн 3-бөлүктү торунан жогору
толтурбаңыз.
! Колго жууганга арналган жуучу каражаттарды
пайдаланбаңыз – пайда болгон көп көбүк кир
жуунун жыйынтыгын начарлатат жана кир жуугуч
машинаны бузушу мүмкүн.
Кирди даярдоо
• Кирди төмөндөгү белгилери боюнча бөлүңүз:
- кездеменин түрү / этикеткадагы белги.
- түс: түстүү кирди ак кирден бөлүңүз.
• Чөнтөктөн бардык предметтерди чыгарыңыз жана
топчуну текшериңиз.
• Кургак кирдин салмагын көрсөтүүчү,
“Программалар таблицасында” көрсөтүлгөн
мааниден ашырбаңыз.
Кир канча салмакта болот?
1 шейшеп 400-500 гр.
1 жаздык тыш 150-200 гр.
1 дастаркон 400-500 гр.
1 халат 900-1200 гр.
1 сүлгү150-250 гр.
20
Ар бир сыгуунун алдында ашыкча вибрациядан
алыс болуу үчүн жана барабанда кирди
тегиз бөлүштүрүү үчүн машина кир жуунун
ылдамдыгынан бир аз жогору ылдамдык менен
айлантат. Эгерде бир нече аракеттен кийин кир
туура тең салмакталбаса, машина каралгандан
азыраак ылдамдыкта сыгат.
Сактык жана сунуштар
! Кир жуугуч машина коопсуздук боюнча эл аралык
нормативдерге ылайык долбоорлонгон жана
даярдалган. Сиздин коопсздугуңуз максатында
түзүлгөн ушул эскертүүлөрдү көңүл коюп окуу керек.
Коопсуздукка карата жалпы талаптар
• Машинаны пайдалангандан кийин аны сөзсүз
өзгөрмө токтун тармагынан өчүрүңүз жана суу түтүк
кранын жабыңыз.
• Бул буюм үйдө пайдалануу үчүн гана арналган.
• Машинаны дене бойлук, сенсордук, акыл-эс
жөндөмдүүлүктөрү чектелүү жана жетиштүү билимге
жана тажрыйбага ээ болбогон адамдардын (анын
ичинде балдардын) пайдалануусуна жол берилбейт,
алар машинаны алардын коопсуздугу үчүн
жооптуу адамдар тарабынан байкоо астында жана
нускамалоодон кийин гана пайдалана алышат.
• Буюмга нымдуу кол менен, жылаңайлак же нымдуу
кийимчен тийбеңиз.
• Буюмду электр розеткасынан ажыратуу үчүн
тармактык кабелден тартпаңыз, айрыны кол менен
кармаңыз.
• Кир жуу процессинде порошокту бөлүштүргүчтү
ачпаңыз.
• Төгүлүүчү суу менен байланышуудан алыс болуңуз,
анткени ал абдан ысык болушу мүмкүн.
• Люкту күч менен ачууга таптакыр тыюу салынат:
бул машинанын капыстан ачуудан коргоочу, коргоо
механизминин бузулушуна алып келиши мүмкүн.
• Бузук учурда буюмду өз алдынча оңдоо максатында
анын ички механизмдерин ачууга тыюу салынат.
• Балдардын иштеп жаткан кир жуугуч машина менен
байланышуусунан алыс болуңуз.
• Кир жуу процессинде кир жуугуч машинанын люгу
ысып кетиши мүмкүн.
• Кир жуугуч машинаны жылдыруу керек болгондо бул
операциясы эки же үч адам абдан этият аткарышы
керек. Эч качан машинаны жалгыз жылдырбаңыз,
анткени машина өтө оор.
• Кир жуугуч машинага кир жүктөө алдында, барабан
бош экенин текшериңиз.
• Кир жуугуч машина дене бойлук, сезимдик же
акыл-эс жөндөмдүүлүктөрү төмөн адамдардын
(балдардын) же аларда жашоо тажрыйбасы
же билими жок болгондо, эгерде алар алардын
коопсуздугу үчүн жооптуу адам тарабынан көзөмөл
астында болбосо же приборду пайдалануу жөнүндө
нускама албаса, алардын пайдалануусу үчүн
арналган эмес. Балдардын кир жуугуч машина менен
ойноосуна жол бербөө үчүн алар көзөмөл астында
болушу керек.
Утилизациялоо
• Таңгактоо материалдарын жок кылуу: таңгактоо
материалдарын кайталап пайдалануу максатында
жергиликтүү нормативдерди сактаңыз.
• Электрондук жана электр приборлорду
утилизациялоого тиешелүү 2012/19/EU WEEE Европа Директивасына ылайык, электр
приборлорду кадимки шаар таштандысы менен
чогуу ыргытылбашы керек. Иштебей калган
приборлор аларды утилизациялоону жана алардын
курамдык материалдарынын рекуперациясын
оптималдаштыруу үчүн, ошондой эле курчап турган
чөйрөнүн жана ден соолуктун коопсуздугу үчүн
өзүнчө топтолушу керек. Бардык приборлордо
боло турган чийилген таштанды челегинин
символу аларды өзүнчө утилизациялоо жөнүндө
эскерткич катары кызмат кылат. Тиричилик электр
приборлорун туура утилизациялоо жөнүдө кеңири
маалымат алуу үчүн пайдалануучулар атайын
мамлекеттик уюмга же дүкөнгө кайрыла алышат.
Сактоо жана ташуу шарттары
• Таңгакталган кир жуугуч машинаны табигый
желдетүүсү бар жабык жайларда 80%дан көп
эмес салыштырмалуу нымдуулукта сактоо керек.
Эгерде машина узак убакыт пайдаланылбаса
жана жылытылбаган жайда сактала турган болсо,
машинаны суудан толук өчүрүү керек. Машинаны
ташуу алдында кир жуугуч машинанын багынын
бузулушуна жол бербөө үчүн, тыгыны менен
транспорттук бурамаларды орнотуу керек.
Машинаны жабык машинанын бардык түрү
менен, аны бекем бекитип жумушчу абалында
(вертикалдуу) ташуу керек.
Кир жуугуч машинаны жүктөө-түшүрүү иштеринде
урунууга кабылтууга ТЫЮУ САЛЫНАТ.
21
KGZ
Техникалык тейлөө жана
кам көрүү
KGZ
Сууну жана электр тогун өчүрүү
• Ар бир жолу кир жуугандан кийин суу түтүк кранын
жабыңыз. Мындай жол менен машинанын суу түтүк
тутутумун эскириши кыскарат жана агып калуу
тобокелдиги азаят.
• Кир жуугуч машинаны тазалоо жана техникалык
тейлөө процессинде штепселдик айрыны электр
розеткасынан сууруңуз.
Кир жуугуч машинага кам көрүү
Кир жуугуч машинанын тышкы жана резина
бөлүктөрүн тазалоо үчүн самын менен жылуу сууга
нымдалган чүпүрөктү пайдаланыңыз. Эриткичтерди
же абразивдик тазалоочу каражаттарды
пайдаланбаңыз.
Жуучу каражаттарды бөлүштүргүчкө кам көрүү
Бөлүштүргүчтү эки
тарабынан басып
жана сыртка тартып,
чыгарыңыз (схеманы
кара).
Бөлүштүргүчтү жылуу
суу менен жууңуз. Бул
операция үзгүлтүксүз
аткарылышы керек.
Люкка жана барабанга кам көрүү
• Кир жуугуч машинаны пайдалангандан кийин
барабанда жагымсыз жыттардын пайда болуусунан
алыс болуу үчүн люкту жарым ачык калтыруу керек.
Соркыскычка кам көрүү
Кир жуугуч машина техникалык тейлөөгө муктаж
болбогон, өзүн өзү тазалоочу соркыскыч менен
жабдылган. Ошентсе дагы майда предметтер тыйын,
топчу) төмөнкү бөлүгүндө жайгашкан, соркыскычты
сактоочу каптоочко түшүп кетиши мүмкүн.
! Кир жуу циклы аяктаганын текшериңиз жана
штепселдик айрыны тармактык розеткадан сууруңуз.
22
Каптоочко жетүү үчүн:
1. кир жуугуч машинанын
алдыңкы панелин
бурагычтын жардамы
менен алыңыз (схеманы
кара);
2. капкакты саат
жебесине каршы бурап,
аны ачыңыз (схеманы
кара):бир аз суунун
агышы нормалдуу
көрүнүш болуп саналат;
3. каптоочтун ичин жакшылап тазалаңыз;
4. капкакты ордуна бураңыз;
5. алдыңкы панелди машинага бекитүү алдында
илмектери тийиштүү илгичтерге киргенин текшерип,
аны ордуна орнотуңуз.
Суу түтүк ийкем түтүгүн текшерүү
Жылына бир жолудан көп эмес суу берүү ийкем
түтүгүн текшериңиз. Ийкем түтүктүн жараңкаларын
же айрылууларын аныктаганда аны алмаштырыңыз:
кир жуу процессинде суу түштүгүндөгү катуу басым
ийкем түтүктүн капилет ажырап калуусуна алып
келиши мүмкүн.
! Эч качан таңгагы жок ийкем түтүктөрдү
пайдаланбаңыз.
Бузуктар жана аларды
жоюу методдору
Эгерде сиздин кир жуугуч машина иштебесе, Сервистик тейлөө борборуна кайрылуудан мурда (Сервистик тейлөө
кара.), төмөндөгү тизмеде берилген сунуштарды сактоо менен, бузуктарды жоюуга болоорун текшериңиз.
Бузуктар:
Кир жуугуч машина күйбөйт.
Мүмкүн болуучу себептери / Жоюу методдору:
• Штепселдик айры электр розеткасы менен кошулган эмес же түшүп
калат жана байланышты камсыздабайт.
• Үйдө электр жок.
Кир жуу циклы иштебейт
• Машинаны люгу бекем жабылган эмес.
• КҮЙГҮЗҮҮ/ӨЧҮРҮҮ баскычы басылган эмес.
• ИШТЕТҮҮ/ТЫНЫГУУ баскычы басылган эмес.
• Суу түтүк краны жабык.
• Циклды иштетүүнү кармоо программаланган (“Кир жуу циклын аткаруу
тартибин” кара).
Кир жуугуч машиа сууну куюубайт
• Суу түтүк ийкем түтүгү кранга туташтырылган эмес.
• Ийкем түтүк бүгүлүп калган.
• Суу түтүк краны жабык.
• Үйдө суу жок.
• Жетишсиз суу түтүк басымы.
• ИШТЕТҮҮ/ТЫНЫГУУ баскычы басылган эмес
Машина тынымсыз сууну куят жана
төгөт
• Суу төгүүчү ийкем түтүк полдон 65-100 см бийиктикте жайгашкан эмес
(“Орнотууну” кара).
• Суу төгүүчү ийкем түтүктүн учу сууга салынган (“Орнотууну” кара).
• Дубалдагы суу төгүүчү тешик аба чыгаруу үчүн вантуз менен жабдылган эмес.
Эгерде жогоруда саналган текшерүүлөрдөн кийин бузук жоюлбаса, суу
түтүк кранын жабып, кир жуугуч машинаны өчүрүп жана Сервистик Тейлөө
Борборуна кайрылуу керек. Эгерде сиздин батир имараттын акыркы кабатында
жайгашса, сифон көрүнүшү байкалышы мүмкүн, ошондуктан кир жуугуч
машина сууну үзгүлтүксүз төгүүнү жана куюуну жүргүзөт. Бул аномалияны жоюу
үчүн сатыкта сифон көрүнүшүнө каршы атайын клапандар бар.
Кир жуугуч машина сууну төкпөйт
жана кирди сыкпайт
• Тандалган программа сууну төгүүнү карабайт: айрым программалар
үчүн кол менен төгүүнү күйгүзүү керек.
• ЖЕҢИЛ ҮТҮКТӨӨ функциясы күйгүзүлгөн: программаны аяктоо үчүн ИШТЕТҮҮ/
ТЫНЫГУУ баскычын басыңыз (“Программалар жана функциялар” кара).
• Суу төгүүчү ийкем түтүк ийилип клаган (“Орнотууну” кара).
• Суу төгүүчү кубур түтүк толуп калган.
Кир жуугуч машина сыгуу
процессинди катуу титирейт
• Кир жуугуч машинаны орнотуу учурунда барабан туура эмес
тосмолонгон (“Орнотууну” кара).
• Кир жуугуч машина түз орнотулган эмес (“Орнотууну” кара).
• Машина дубалдын жана эмеректин ортосунда кысылган (“Орнотууну” кара).
Кир жуугуч машинадан суунун
агышы
• Суу түтүк ийкем түтүгү начар буралган (“Орнотууну” кара).
• Жуучу каражаттарды бөлүштүргүч булганган (аны тазалоо тартибин
“Техникалык тейлөө жана кам көрүү” параграфынан кара).
• Суу төгүүчү ийкем түтүк начар бекитилген (“Орнотууну” кара).
Туташтыруу /Люк Тосмолгон
Көрсөткүч
• Машинаны өчүрүңүз жана штепселдик айрыны тармактык розеткадан
сууруңуз, 1 мүнөт күтө туруңуз жана кайрадан машинаны күйгүзүңүз.
Эгерде бузук жоюлбаса, Сервистик Кызматка кайрылыңыз.
Кир жуу процессинде өтө көп көбүк
пайда болот
• Жуучу каражат кир жуугуч машинада жуу үчүн жарабайт (таңгакта “кир
жуугуч машинада жуу үчүн”, “кол менен жана машинада жуу үчүн” же
башка көрсөтүлүшү керек).
• Бөлүштүргүчкө ашыкча өлчөмдө жуучу каражат салынган.
Кир жуугуч машина кургатпайт
• Штепселдик айры элекр розеткасын менен кошулган эмес же түшүп
калып жана байланышты камсыздабайт
• Үйдө электр өчүрүлгөн
• Машинанын люгу жакшы жабылган эмес
• Циклды иштетүүнү кийинкиге калтыруу программаланган.
• КУРГАТУУ жөндөгүчү 0 абалында турат.
23
KGZ
Сервистик тейлөө
195146683.01
10/2016
KGZ
Биз өз сатып алуучуларыбыз жөнүндө кам көрөбүз жана сервистик тейлөөнү сапаттуу кылууга аракет
кылабыз. Сиздин техника менен мамилеңиз жөнөкөй жана жагымдуу болушу үчүн, биз продукттарды
туруктуу өркүндөтөбүз.
Техникага кам көрүү
Пайдалануу мөөнөтүн узартыңыз жана техниканын бузулуу мүмкүндүгүн төмөндөтүңүз.
Сиздин тиричилик техникага жөнөкөй, натыйжалуу жана оңой кам көрүү үчүн Indesit Professional компаниясынан
техникага кам көрүү үчүн кесипкөй каражаттарды пайдаланыңыз.
Indesit Professional продукттары сапат, экология жана пайдалануунун коопсуздушу жаатында жогорку европалык
стандарттарды сактоо менен Италияда өндүрүлүгөн жана техниканы өндүрүүчүнүн көп жылдык тажрыйбасын эске
алуу менен түзүлгөн. Кеңири маалыматты www.indesit.com сайтындагы “Тейлөө” бөлүмүнөн билиңиз жана Сиздин
шаардагы дүкөндөрдөн сураңыз.
Авторлоштурулган тейлөө борборлору
Биздин керектөөчүлөргө жакын болуу үчүн, биз кеңири тейлөө тармагын түздүк, анын өзгөчөлүгү тейлөө
мастерлеринин жогорку даярдыгы, кесипкөйлүгү жана чынчылдыгы болуп саналат. Бүгүнкү күндө Россиянын жана
КМШ аймагында 350гө жакын тейлөө борборлору бар.
Алардын байланыштарын Сиз сервистик сертификаттан жана www.indesit.com сайтындагы “Тейлөө” бөлүмүнөн
таба аласыз.
Эгерде сиз сервистик борборго кайрылышыңыз керек болсо:
Көңүл буруңуз! Оңдоодо түп нуска камдык бөлүктөрүн пайдаланууну талап кылыңыз.
Авторлоштурулган Сервис борборуна кайрылуунун алдында:
• Сиз бузукту өз алдыңызча кетире албай турганыңызды текшериңиз (23-бетти кара.).
• Машинанын оңдугун текшерүү үчүн программаны кайра иштетиңиз.
• Болбосо кепилдик документинде көрсөтүлгөн телефон боюнча Авторлоштурулган Сервис борборуна
кайрылыңыз.
! Өндүрүүчү тарабынан ыйгарым укук берилбеген адамдардын кызматтарын пайдаланбаңыз.
Оңдоодо түп нуска камдык бөлүктөрүн пайдаланууну талап кылыңыз.
Авторлоштурулган Сервис борборуна кайрылганда билдириңиз:
• бузуктун түрү;
• кепилдик документинин номери (сервис китепчеси, сервис сертификаты ж.б.);
• кир жуугуч машинанын арткы панелинде жайгашкан, маалымат тактачасында көрсөтүлгөн машинанын модели
(Мод.) жана сервистик номери (S/N).
Башка пайдалуу маалыматтарды жана жаңылыктарды Сиз www.indesit.com сайтындагы “Тейлөө” бөлүмүнөн
таба аласыз.
Indesit Company Spa
Viale Aristide Merloni, 47
60044 Fabriano (AN)
Italy
www.hotpoint.eu
24
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising