Whirlpool | IWDE 7125 B (EU) | Setup and user guide | Whirlpool IWDE 7125 B (EU) User guide

Whirlpool IWDE 7125 B (EU) User guide
Տեղակայման և շահագործման
ձեռնարկ
ԼՎԱՑՔԻ ՄԵՔԵՆԱ
!
Այս պայմանանշանը հիշեցնում է տվյալ
տեխնիկական ուղեցույցին ծանոթանալու
անհրաժեշտությունը:
AM
Հայերեն, 1
KGZ
Кыргыз, 13
DE
Deutsch, 37
FR
Deutsch, 25
AM
Ցանկ
Տեղադրում, 2-3
Փաթեթավորման հեռացում և
հավասարակշռեցում
Միացումը ջրատարին և էլեկտրական ցանցին
Լվացման առաջին փուլը
Տեխնիկական բնութագրեր
Լվացքի Մեքենայի Նկարագիրը, 4-5
Կառավարման վահանակ
Էկրան
Լվացման փուլի իրականացման կարգը, 6
Ծրագրեր և գործառույթներ 7
Ծրագրերի աղյուսակ
Լվացման լրացուցիչ գործառույթներ
IWDE 7125
Լվացող նյութեր և սպիտակեղենի տեսակներ, 8
Լվացող նյութերի բաշխիչ
Սպիտակեղենի նախապատրաստում
Հատուկ ծրագրեր
Սպիտակեղենի հավասարակշռեցման
համակարգ
Զգուշացում և խորհրդատվություն, 9
Անվտանգության ընդհանուր պահանջներ
Օգտահանություն
Տեղափոխման և պահպանման պայմանները
Տեխնիկական սպասարկում և խնամք, 10
Ջրի և էլեկտրականության անջատում
Լվացքի մեքենայի խնամքը
Լվացող նյութերի բաշխիչի խնամքը
Դռնակի և թմբուկի խնամքը
Մղիչի խնամքը
Ջրամուտքի խողովակի ստուգում
Անսարքությունները և դրանց
վերացմանմեթոդները, 11
Սերվիսային ծառայություն 12
1
Տեղադրում
AM
! Կարևոր է պահպանել տվյալ ձեռնարկը հետագայում
անհրաժեշտության դեպքում նրանից օգտվելու համար:
Հեըևեք որպեսզի վաճառքի, փոխանակման կամ
տեղափոխման ժամանակ տվյալ ձեռնարկը ուղեկցի
լվացքի մեքենային:
! Ուշադիր կարդացեք հրահանգները` այն
պարունակում է լվացքի մեքենայի տեղադրման,
շահագործման և
անվտանգության վերաբերյալ կարևոր
տեղեկություններ:
! Փաթեթում, Ձեռնարկի հետ մեկտեղ, բացի
երաշխավորման կտրոնից դուք կգտնեք որոշ
պահեստամասեր որոնք անհրաժեշ են մեքենայի
տեղեդրման համար:
Փաթեթավորման հեռացում և հավասարակշռեցում
Փաթեթի հեռացում
1. Հեռացրեք մեքենայի փաթեթավորումը:
2. Համոզվեք, որ տեղափոխման ընթացքում սարքը չի
վնասվել: Վնասվածքների հայտնաբերման դեպքում՝ մի
միացրեք մեքենան՝ կապնվեք մատակարարի հետ:
3. Հեռացռեք մեքենայի
ետնամասում գտնվող
թվով պտուտակները,
որոնք
պահպանում են մեքենան
տեղափոխման
ընթացքում և
պահանգները (տես նկ.)
4. Փակեք անցքերը ռետինե խցաններով, որոնք դուք
կգտնեք փաթեթում:
5. Պահեք բոլոր բաղադրիչները, դրանք անհրաժեշտ
կլինի տեղադրել լվացքի մեքենայի հետագա
տեղափոխման ժամանակ, մեքենայի վնասվածքներից
խուսափելու նպատակով:
! Թույլ մի տվեք երեխաներին խաղալ փաթեթավորման
նյութերով:
Հավասարակշռեցում
1. Տեղադրեք մեքենան հարթ և ամուր հատակին
այնպես,
որ այն չդիպչի պատերին, կահույքին և այլ
առարկաներին:
2. Հավասարակշռեցրեք
մեքենան առջևի
կարգավորվող ոտիկները
պտտելու միջոցով մինչև
մեքենայի լիարժեք
հավասարակշռեցումը
(տես նկ): Դրա համար
սկզբում թույլացրեք
հակամանեկը,
հավասարակշռեցումը
ավարտելուց հետո, ձգեք
հակամանեկը:
2
Մեքենան տեղադրելուց հետո, հարթացույցի օգնությամբ
ստուգեք մեքենայի իրանի վերին կափարիչի
հորիզոնականությունը, շեղումը չպետք է գերազանցի 2°
Սարքավորման ճիշտ հավասարակշռեցումը թույլ է
տալիս խուսափել աղմուկից, վիբրացիաներից և
տեղաշարժերից մեքենայի աշխատանքի ընթացքում:
Եթե լվացքի մեքենան տեղակայված է խալով պատված
հատակին համոզվեք, որ նրա իրանը բարձր է խալու
ծածկույթից: Հակառակ դեպքում մեքենայի
օդափոխությունը կխանգարվի կամ կընդատվի:
Միացումը ջրատարին և էլեկտրական ցանցին
Ջրամուտքի խողովակի միացման կարգը
1. Միացնել
մատակարարման
գուլպաներ հրավիրում է
նրան, որ սառը ջրի թակել
հետ 3/4 գազի խնդրում
բերանը: (տես նկ.):
Միացնելուց առաջ բացեք
ծորակը և թույլ տվեք
աղտոտված ջուրը հոսի:
2. Միացրեք ջրամուտքի
խողովակը լվացքի
մեքենային, ձգելով այն
մեքենայի ետևի վերին
աջ մասում գտնվող
ջրընդունիչի վրա (տես
նկ.)
3. Համոզվեք, որ խողովակը ոլորված և սեղմված չէ:
! Անհրաժեշտ է, որ ջրի ճնշումը լինի Տեխնիկական
բնութագրերի աղյուսակում բերված արժեքների
սահմաններում (տես էջ 3):
! Եթե ջրամուտքի խողովակի երկարությունը
չբավարարի դիմեք Արտոնագրրված սպաարկման
կենտրոն:
! Երբեքմիօգտագործեքօգտագործվածկամհնամաշխող
ովակներ
Ջրահեռացման խողովակի միացումը
Կախեք ջրահեռացման
խողովակի թեք ծայրը
լվացարանի, լոգարանի
կողքից կամ տեղադրեք
կոյուղուհատուկ ելքում:
Խողովակը չպետք է ծալվի:
Ջրահեռացման խողովակի
65 - 100 cm
վերին կետը պետք է
գտնվի գետնից 65- 100
սմ. Բարձրության վրա:
Ջրահեռացման խողովակի
տեղակայումը պետք է
ապահովի ջրահեռացման
հասքի խզում (խողովակի
ծայրը չպետք է գտնվի ջրի
մեջ): Լվացարանի կամ
լոգարանի կողքից ամրացման
դեպքում, խողովակը
կախվում է ուղղորդի միջոցով
(մտնում էմատակարարման
կո մպլեկտի մեջ), որը
ամրացվում է ծորակին (տես
նկ.):
! Խորհուրդ չի տրվում
ջրահեռացման խողովակի
երկարացուցչի կիրառումը:
Անհրաժեշտության դեպքում
թույլատրվում է դրա
ավելացումը նույն տրամագծի խողովակով ոչ ավել, քան
150 սմ. երկարության:
Էլեկտրականության միացումը Ուշադրություն! Սարքը
պետք է պարտադիր հողանցված լինի:
1. Մեքենան միացվում է էլէկտրական ցանցին հողանցման
միացումով երկբևեռ վարդակի միջոցով (վարդակը չի
մատակարարվում մեքենայի հետ): Ֆազի լարը անհրաժեշտ
է միացնել ցանցի պաշտպանիչ ավտոմատի միջոցով,
որը հաշվարկված կլինի 16A հոսանքի առավելագույն
ուժի (գործարկման հոսանք) և 0.1 վրկ. գործարկման
ժամանակահատվածով:
2. Էլեկտրական ցանցի լրամշակում չի իրականացվում,
եթե մեքենայի տեղակայման ենթադրվող տեղի
մոտակայքումառկա է հողանցմանմիացումովվարդակ,
որը ունի ոչ պակաս քան 1.5 մմ2 հատումովպղնձե (կամ 2.5
մմ2 հատումով ալյումինե) երակներով եռալարլարանցում:
Նշված վարդակի և լարանցման բացակայության դեպքում
անհրաժեշտ է իրականացնել դրանց մոնտաժումը:
3. Առանձին լարով հողանցման անցկացումը չի թույլատրվում:
4. Էլեկտրական ցանցի լրամշակման համար խորհուրդ է
տրվում ППВ3х1,5380ГОСТ6223-79 տիպի լարերի կիրառումը:
Թույլատրվում է նաև այլ մակնիշներիմալուխների
կիրառումը, որոնք մեքենայի շահագործման ընթացքում
կապահովեն հրդեհա- և էլեկտրաանվտանգությունը:
Նախքան մեքենայի հոսանքին միացնելը համոզվեք, որ
 վարդակը և լարերը համապատասխանում են ձեռնարկի
տվյալ
բաժնում նկարագրված պահանջներին;
 հոսանքի լարումը և հաճախականությունը
համապատասխանում
են մեքենայի տվյալներին;
 վարդակը և խրոցը միևնույն տիպի են;
 վարդակը հողանցված է ձեռնարկի տվյալ
բաժնում նկարագրված անվտանգության նորմերին
համապատասխան:
Եթե խրոցը չի համապատասխանում վարդակին, այն
անհրաժեշտ է փոխարինել համապատասխան խրոցով,
կամ փոխարինել սնուցող մալուխը: Մալուխի փոխարինումը
պետք է իրականացվի միայն որակավորում ունեցող
մասնագետի կողմից: Արգելվում է անցումների, երկակի կամ
ավել վարդակների և երկարացուցիչների օգտագործումը
(դրանք հրդեհավտանգ են):
Եթե Դուք գտնում եք, որ դրանց օգտագործումը
անհրաժեշտ է, օգտագործեք միայն մեկ երկարացուցիչ,
որը կբավարարի անվտանգության պահանջներին:
Այս ձեռնարկում շարադրված բարձր հզորությամբ
կենցաղային սարքերի անվտանգության կանոնների
պահանջների խախտումով միացված սարքավորումը
հանդիսանում է պոտենցիալ վտանգավոր: Առողջությանը
և սեփականությանը պատճառված վնասների համար
արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում, եթե
դրանք առաջացել են տեղակայման նշվածված նորմերի
չպահպանման արդյունքում:
Լվացքի առաջին փուլը
Տեղակայման ավարտից հետո, շահագործումից առաջ
անհրաժեշտ է կատարել լվացքի մեկ փուլ լվացող փոշիով,
սակայն առանց սպիտակեղենի, “90օC առանց նախնական
լվացման” ծրագրով:
Տեխնիկական բնութագրեր
Մակնիշ
IWDE 7125
Արտադրող երկիր
ԻՏԱԼԻԱ
Գաբարիտային
չափեր
լայնք` 59.5 սմ
բարձրություն` 85 սմ
խորություն` 53,5 սմ
Տարողունակություն
1-իցմինչև 7 կգլվացմանփուլիհամար
1-իցմինչև 5 կգչորացմանփուլիհամար
Լարման անվանական
արժեքը կամ լարման
միջակայքը
220-240 V ~
Առավելագույն
հզորություն
1850 W
Էլեկտրական հոսանքի
տեսակի պայմանական
նշանակումը կամ
փոփոխական հոսանքի
անվանական
հաճախականությունը
50 Hz
Էլեկտրական
հոսանքի
խոցելիությունից
պաշտպանության
դասը
պաշտպանության դասը I
Ջրատարի միացումը
առավելագույն ճնշումը 1ՄՊա (10 բար)
նվազագույն ճնշումը 0,05 ՄՊա (0.5 բար)
թմբուկի տարողություն 58 լիտր
Քամելու
արագությունը
միչև 1200 պտույտ րոպեյում
Կառավարման
ծրագրերը
EN 50229 հրահանգի
համապատասխան
Լվացում`ծրագիր`2; ջերմաստիճան`
60°C ;բեռնում` 7 կգ սպիտակեղեն
Չորացում՝ ընտրեք «Բամբակ»
չորացման ծրագիրը և երկու
բեռնումների համար նշեք «A4»
«Լրացուցիչ չորացում» մակարդակը:
Չորացման առաջին ցիկլը պետք է
իրականացվի հաշվարկված բեռնմամբ:
Տվյալ ապրանքատեսակը
համապատասխանում է Եվրոպական
Հանրության հետևյալ հրահանգներին`
- EMC 2014/30/EU
(էլեկտրամագնիսական
համատեղելիություն);
- LVD 2014/35/EU (Ցածր լարում);
- 2012/19/EU - (WEEE)
Պինդ մասնիկների և խոնավության թափանցումից
պաշտպանության աստիճանը, որը ապահովվում է
պաշտպանական ծածկույթով, բացառությամբ խոնավությունից
պաշտպանություն չունեցող ցածր լարման սարքավորումների
IPX4
Տվյալ տխնիկայի
արտադրման
ամսաթիվը կարելի է
ստանալ սերիական
համարից, որը
գտնվում է շտրիխծածկագրի տակ
(S/N XXXXXXXXX),
հետևյալ կերպ
- S/N ծածկագրի 1-ին թիվը
համապատասխանում է տարեթվի
վերջին նիշին;
- S/N ծածկագրի 2-րդ և 3-րդթվերը`
ամսվա հերթականհամարին;
- S/Nծածկագրի4-րդև5-րդթվերը` օրվան
Էներգախնայողության
դաս
A
3
AM
Լվացքի Մեքենայի Նկարագիրը
AM
Կառավարման վահանակ
ՄԻԱՑՈՒՄ/
ԱՆՋԱՏՈՒՄ
կոճակ
ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ
կոճակ
ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ
ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐ
կոճակներ
ցուցիչներով
Ցուցիչով կոճակ
ՄԵԿՆԱՐԿ/ԴԱԴԱՐ
Էկրան
Լվացող նյութերի խցիկ
ԾՐԱԳՐԵՐԻ
ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ
կարգավորիչ
Լվացող նյութերի խցիկ` լվացքի փոշու և
փափկեցուցիչների բեռնման համար (տես «Լվացող
նյութեր և սպիտակեղենի տեսակներ»):
ՄԻԱՑՈՒՄ/ԱՆՋԱՏՈՒՄ կոճակ՝ արագ սեղմեկ
կոճակը մեքենայի միացնելու կամ անջատելու համար:
Կանաչ լույսով հազվադեպ թարթող ՄԵԿՆԱՐԿ/
ԴԱԴԱՐ ցուցիչը ցույց է տալիս, որ մեքենան միացված
է: Լվացման ընթացքում մեքենան անջատելու
համար անհրաժեշտ է կոճակը սեղմած պահել մոտ 3
վայրկյան: Կարճատև կամ հանկարծակի սեղմումը չի
բերի մեքենայի անջատմանը: Մեքենայի անջատումը
լվացման ընթացքում չեղյալացնում է լվացման
ընթացիկ փուլը:
ԾՐԱԳՐԵՐԻ ընտրության կարգավորիչ՝ ծառայում է
անհրաժեշտ ծրագրի ընտրության համար: Լվացման
ընթացքում կարգավորիչը չի պտտվում:
ՀԱՎԵԼՅԱԼ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐ ցուցիչներով
կոճակներ՝
ծառայում են առկա լրացուցիչ գործառույթների
ընտրության համար: Ընտրված լրացուցիչ գորճառույթի
ցուցիչը մնում է միացած:
ՔԱՄՈՒՄ : կոճակը՝ սեղմեք արագության
կրճատման կամ բացառելու քամելը՝ արժեքը
ցուցադրվում է էկրանին:
ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ : կոճակը՝ սեղմեք ջերմաստիճանի
իջեցման կամ տաքացումը բացառելու համար՝ արժեքը
ցուցադրվում է էկրանին:
4
ՔԱՄՈՒՄ
կոճակ
ՉՈՐԱՑՈՒՄ
կոճակ
ՉՈՐԱՑՈՒՄ
: կոճակը՝ սեղմեք տևողության
կրճատման կամ բացառելու չորացումը՝ ընտրված
ռեժիմը և չորացման տևողությունը ցուցադրվում
են էկրանին: (տես Լվացման և չորացման փուլի
իրականացման կարգը)
ՄԵԿՆԱՐԿ/ԴԱԴԱՐ : ցուցիչով կոճակ՝ երբ կանաչ
ցուցիչը հազվադեպ թարթում է, սեղմեք այն լվացման
փուլի մեկնարկի համար: Փուլի մեկնարկից հետո
ցուցիչը կդադարի թարթել: Լվացումը կասեցնելու
համար նորից սեղմեք կոճակը՝ ցուցիչը կթարթի
նարնջագույն լույսով: Եթե ցուցիչը չի վառվում ապա
կարելի է բացել մեքենայի դռնակը (սպասեք մոտ 3
րոպե): Լվացման դադարի պահից վերագործարկելու
համար նորից սեղմեք այդ կոճակը:
Սպասողական ռեժիմ
Այս մեքենան համապատասխանում է
էլեկտրաէներգիայի տնտեսման նոր նորմատիվների
պահանջներին, կոմպլեկտավորված է ավտոմատ
անջատման համակարգով (էներգիայի պահպանման
ռեժիմ), որը միանում է մեքենայի պարապաուրդի 30
րոպեն լրանալիս: Մեկ անգամ սեղմեք ՄԻԱՑՈՒՄ/
ԱՆՋԱՏՈՒՄ կոճակը և սպասեք մինչև մեքենան կրկին
միանա:
Հոսանքի սպառումը անջատված ռեժիմում՝ 0,5 Վտ
Հոսանքի սպառումը միացված ռեժիմում՝ 8 Վտ
Էկրան
AM
B
A
C
Էկրանը ծառայում է մեքենայի ծրագրավորման համար և բազմաթիվ տեղեկություններ է տարամադրում
օգտագործողին
A բաժնում արտացոլվում են առկա ծրագրերի տարբեր փուլերի տևողությունը և, մեկնարկած փուլի ժամանակ՝
դրա ավարտին մնացած ժամանակը; ԼՎԱՑՄԱՆ ՄԵԿՆԱՐԿԻ ՀԵՏԱՁԳՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՑԻՉԻ ակտիվացման
դեպքում ցուցադրվում է մինչև նշված ծրագրի մեկնարկին մնացած ժամանակը: Բացի դրանից, համապատասխան
կոճակը սեղմելիս, Մեքենան ավտոմատ կերպով ցուցադրում է էկրանին ընտրված ծրագրով նախատեսված
առավելագույն «ջերմաստիճանը» և քամելու «արագությունը», կամ վերջին ընտրված արժեքները, եթե դրանք
համատեղելի են ընտրված ծրագրի հետ:
B բաժնում արտացոլվում են «լվացման փուլերը», որոնք նախատեսված են նշված ցիկլի համար, իսկ ակտիվացված
ծրագրի համար ՝ընթացիկ «լվացման փուլը»:
Լվացում
Ողողում
Քամում / ջրահեռացում
Չորացում
C բաժնում վերևից ներքև համապատասխանաբչ տեղակայված են «ջերմաստիճանի»
պտտման արագության» : պատկերագրերը:
, «Չորացման»
և «թմբուկի
պայմանանաշանի միացումը նշանակում է, որ էկրանին դուրս է բերվում «ջերմաստիճանի» տրված արժեքը:
պայմանանաշանը միանում է, չորացման ծրագրավորման ընթացքում:
պայմանանաշանի միացումը նշանակում է, որ էկրանին դուրս է բերվում «թմբուկի պտտման արագության» տրված
արժեքը:
Բլոկավորված դռնակի պայմանանշանը
Պայմանանաշանի միացումը նշանակում է դռնակի բլոկավորում: Վնասվածքներից խուսափելու համար դռնակը
բացելուց առաջ, անհրաժեշտ է սպասել մինչև պայմանանշանը կմարի (սպասեք մոտ 3 րոպե.): Եթե պահանջվում է
բացել դռնակը ցիկլի մեկնարկից հետո, սեղմեք ՄԵԿՆԱՐԿ/ԴԱԴԱՐ կոճակը: Երբ կմարի ԴՌՆԱԿԸ ԲԼՈԿԱՎՈՐՎԱԾ
Է ,ցուցիչը կարելի է բացել դռնակը:
5
Լվացման փուլի իրականացման
կարգը
AM
1. ՄԵՔԵՆԱՅԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ. Սեղմեք
.
կոճակը: ՄԵԿՆԱՐԿ/ԴԱԴԱՐ ցուցիչը կսկսի թարթել
կանաչ լույսով:
2. ՍՊԻՏԱԿԵՂԵՆԻ ԲԵՌՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ. Բացեք
մեքենայի դռնակը: Բեռնեք սպիտակեղենը թմբուկի
մեջ չգերազանցելով հաջորդ էջում բերված ծրագրերի
աղյուսակում նշված թույլատրելի առավելագույն
քաշը:
3. ԼՎԱՑՈՂ ՆՅՈՒԹԻ ՉԱՓԱԲԱՇԽՈՒՄԸ. Հանեք
չափաբաշխիչը և տեղադրեք լվացող նյութը հատուկ
խցիկի մեջ, ինչպես նկարագրված է «Լվացքի
մեքենայի նկարագիրը» բաժնում:
4. ՓԱԿԵՔ ԴՌՆԱԿԸ.
5. ԾՐԱԳՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ. Պտտեք ԾՐԱԳՐԵՐԻ
ԿԱՐԳԱՎՈՐԻՉԸ ձեզ անհրաժեշտ ծրագիրի վրա:
Ծրագրի հետ կցուցադրվի ջերմաստիճանը և քամելու
արագությունը, որոնք կարող են փոփոխվել: Էկրանին
ցուցաբերվում է տվյալ փուլի տևողությունը:
6. ԼՎԱՑՄԱՆ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ՓՈՒԼԵՐ. Սեղմեք
համապատասխան կոճակները:
Ջերմաստիճանի և քամելու արագության
փոփոխության կարգը: Մեքենան ավտոմատ կերպով
էկրանին ցույց է տալիս ընտրված ծրագրի համար
նախատեսված առավելագույն ջերմաստիճանի
և քամելու արագության արժեքները, կամ վերջին
ընտրված արժեքները, եթե դրանք համատեղելի են
ընտրված ծրագրի հետ
կոճակի օգնությամբ
կարելի է աստիճանաբար նվազեցնել
ջերմաստիճանը ընդհուպ մինչև լվացումը սառը
ջրում “OFF”
կոճակի օգնությամբ կարելի է
աստիճանաբար նվազեցնել քամելու արագությունը
ընդհուպ մինչև դրա բացառումը “OFF”: Այդ
կոճակների կրկին սեղմմամբ կվերադարձվեն
առավելագույն թույլատրելի արժեքները:
Չորացման ծրագրավորումը
Կոճակը սեղմելիս մեքենան ավտոմատ կերպով
ընտրում է ընտրված ծրագրի հետ համատեղելի
չորացման առավելագույն ռեժիմը: Կոճակի հաջորդ
հպումները ռեժիմը նվազում է և, հետևաբար, նվազում է
չորացման տևողությունը ինչև դրա բացառումը «OFF»:
Կարելի է ընտրել չորացման հետևյալ ռեժիմները:
A – ըստ սպիտակեղենի չորացման պահանջվող ռեժիմի՝
Արդուկում՝ խորհուրդ է տրվում հետագայում
արդուկում պահանջող սպիտակեղենի համար:
Մնացորդային խոնավությունը փափկեցնում է
ծալքերը և արդուկումը դարձնում է ավելի դյուրին:
Էկրանին արտացոլվում է «A1»:
Կախիչի վրա՝ իդեալական է լիովին չորացում չպահանջող
իրերի համար Էկրանին արտացոլվում է «A2»:
Պահարանի մեջ` համապատասխանում է միանգամից,
առանց արդուկելու պահարան տեղադրվող
սպիտակեղենի համար: Էկրանին արտացոլվում է «A3»:
Extra` համապատասխանում է լիարժեք չորացում
պահանջող, ինչպիսիք են խավավոր սրբիչներ
և խալաթներ, սպիտակեղենի համար: Էկրանին
արտացոլվում է «A4»:
B – ըստ տևողության՝ 30 –ից մինչև 180 րոպե:
Այն դեպքում, եչբ լվացման և չորացման համար
նախատեսված սպիտակեղենի քաշը գերազանցում
6
է չորացման հնարավոր առավելագույն
բեռնվածությունը (տես կողքի աղյուսակը)
իրականացրեք լվացման ցիկլը, և դրա ավարտին
բաժանեք սպիտակեղենը մասերի և կատարեք
չորացումը մաս առ մաս:
Այնուհետև հետևեք «Միայն չորացում» գործառույթի
հրահանգներին: Կրկնեք նույն գործողությունները
մնացած սպիտսկեղենի չորացման համար:
Ծանուցում՝ չորացումից հետո միշտ իրականացվում
է սպիտակեղենի հովացում:
Միայն չորացում
Ծրագրերի ընտրության կարգավորիչի օգնությամբ
ընտրեք չորացման ռեժիմը (11-12)՝ կախված
սպիտակեղենի տեսակից: Կարելի է նաև ընտրել
անհրաժեշտ ռեժիմը կամ չորացման տևողությունը
ՉՈՐԱՑՈՒՄ
. կոճակի օգնությամբ:
Փուլի պարամետրերի փոփոխություն:
• Սեղմեք կոճակը գործառույթը ընտրելու համար՝
կմիանա համապատասխան կոճակի ցուցիչը:
• Կրկին սեղմեք կոճակը գործառույթը անջատելու
համար՝ ցուցիչը կմարի:
! Եթե ընտրված լրացուցիչ գործառույթը
անհամատեղելի է ընտրված ծրագրի հետ, ապա
կթարթի ցուցիչը և այդ գործառույթը չի միանա:
! Եթե ընտրված գործառույթը անհամատեղելի է
ավելի վաղ ընտրված լրացուցիչ գործառույթի հետ,
ապա կթարթի առաջին ընտրված գործառույթի
ցուցիչը և կմիանա միայն երկրորդ ընտրված
լրացուցիչ գործառույթը, միացված գործառույթի
ցուցիչը կմիանա առանց թարթելու:
! Լրացուցիչ գործառույթները կարող են փոփոխել
մեքենայի առաջարկվող բեռնվածությունը և/կամ
ցիկլի տևողությունը:
7. ԾՐԱԳՐԻ ՄԵԿՆԱՐԿԸ. Սեղմեք ՄԵԿՆԱՐԿ/ԴԱԴԱՐ
կոճակը: Կմիանա համապատասխան ցուցիչը
և մեքենայի դռնակը կարգելափակվի (կմիանա
ԴՌՆԱԿԸ ԱՐԳԵԼԱՓԱԿՎԱԾ Է
ցուցիչը):
Ընթացիկ ծրագրի փոփոխության համար,
մեկնարկեք մեքենայի դադար ռեժիմը սեղմելով
ՄԵԿՆԱՐԿ/ԴԱԴԱՐ կոճակը (ՄԵԿՆԱՐԿ/ԴԱԴԱՐ
ցուցիչը թարթում է նարնջագույն լույսով): Այնուհետև
ընտրեք անհրաժեշտ փուլը և կրկին սեղմեք
ՄԵԿՆԱՐԿ/ԴԱԴԱՐ կոճակը: Եթե պահանջվում
է բացել դռնակը ցիկլի մեկնարկից հետո, սեղմեք
ՄԵԿՆԱՐԿ/ԴԱԴԱՐ կոճակը: Երբ կմարի ԴՌՆԱԿԸ
ԲԼՈԿԱՎՈՐՎԱԾ Է , ցուցիչը կարելի է բացել
դռնակը (սպասեք մոտ 3 րոպե): Կրկին սեղմեք
ՄԵԿՆԱՐԿ/ԴԱԴԱՐ կոճակը ծրագիրը դադարի
պահից վերագործարկելու համար:
8. ԾՐԱԳՐԻ ԱՎԱՐՏԸ. Ադարարվում է «END» գրառման
միացումով. Դռնակը կարելի է բացել անմիջապես:
Եթե «LOCK» , ցուցիչը մարեց, կարելի է բացել
դռնակը: Բացեք դռնակը, դուրս բերեք սպիտակեղենը
և անջատեք մեքենան:
! Ընթացիկ փուլի չեղյալացնելու համար . կոճակը
սեղմած պահեք մի քանի վայրկյան: Փուլը
կընդհատվի և մեքենան կանջատվի:
Ծրագրեր և գործառույթներ
Ծրագ
րեր
Ծրագրերի աղյուսակ
Ծրագրի նկարագի
Մաքս. Մաքս.
ջերմ արագութ Չորա
(°C) (պտույտ/ ցում
րոպե)
AM
Լվացում, նյութեր,
հավելումներ
Նախն.
Լվացում
Լվա
ցում
Ողո
ղիչ
Մաքս. Փուլի
բեռնում տևողու
(կգ)
թյուն
Ստանդարտ ծրագրեր
90°
1200
l
l
l
l
7
90°
1200
l
-
l
l
7
60°
1200
l
-
l
l
7
40°
1200
l
-
l
l
7
60°
1200
l
-
l
l
7
40°
1200
l
-
l
l
7
60°
1000
l
-
l
l
4.5
6 Բուրդ` բրդյա, քաշմիրի, և այլ
40°
800
-
-
l
l
7 Մետաքս / վարագույր` մետաքսյա, վիսկոզե և ներքնազգեստ
30°
0
-
-
l
l
8 Ջինսեր
40°
800
l
-
l
l
9 Սպորտային պարագաներ
30°
600
-
-
l
l
2
1
4
4
10 Սպորտային կոշիկ
30°
800
-
-
l
l
11 Չորացում բուրդ
-
-
l
-
-
-
12 Չորացում ՍԻՆԹԵՏԻԿ
-
-
l
-
-
-
30°
1200
l
-
l
l
ՈՂՈՂՈՒՄ
-
1200
l
-
-
l
ՔԱՄՈՒՄ
-
1200
l
-
-
-
ՋՐԱՀԵՌԱՑՈՒՄ*
-
0
-
-
-
-
(Առավ. 2
զույգ)
Չորացում ծրագրեր
13 Էքսպրես լվացում և չորացում
5
4
0,5
Փուլերիտևողությունըարտացոլվում է
Էկրանին.
1 Բամբակ՝ լվացում թռչոցով
ինտենսիվ լվացում՝ խիստ աղտոտված սպիտակ
2 Բամբակ
սպիտակեղեն
ինտենսիվ լվացում (1)՝ խիստ աղտոտված սպիտակ և
2 Բամբակ
կայուն գունավոր սպիտակեղեն
ինտենսիվ լվացում (2)՝ խիստ աղտոտված նուրբ սպիտակ
2 Բամբակ
ևգունավոր սպիտակեղեն
՝ խիստ աղտոտված սպիտակ ևկայուն գունավոր
3 Բամբակ
սպիտակեղեն
նուրբ լվացում ՝ թեթև աղտոտված նուրբ սպիտակ և
4 Բամբակ
գունավոր սպիտակեղեն
ինտենսիվ լվացում՝ խիստ աղտոտված կայուն ներկված
5 Սինթետիկ
գունավոր սպիտակեղեն
Հատուկ ծրագրեր
Լրացուցիչ ծրագրեր
7
7
7
Էկրանին ցուցադրված կամ ձեռնարկներում նշված փուլի տևողությունը հանդիսանում է ստանդար տպայմաններում հաշվարկված մեծություն: Փաստացի տևողությունը կարող է տատանվել բազմաթիվ գործոններից կախված
այնպիսի ինչպիսինն են մուտք գործող ջրի ջերմաստիճանն և ճնշումը, սենյակի ջերմաստիճանը, լվացող նյութի քանակը, բեռնված սպիտակեղենի քանակը և տեսակը, սպիտակեղենի հավասարակշռեցումը, ընտրված լրացուցիչ
գործառույթները:
Թեսթավորման կենտրոնների համար՝
1. Կառավարման ծրագրեր՝ EN 50229 Հրահանգին համապատասխան գործարկեք թիվ 2 ծրագիրը 60°C ջերմաստիճանով
2. Բամբակից իրերի համար երկար ծրագիր՝ գործարկեք թիվ 2 ծրագիրը 40°C ջերմաստիճանով:
Լվացման լրացուցիչ գործառույթներ
- Եթե ընտրված գործառույթը անհամատեղելի է ընտրված
ծրագրի հետ, ապա կթարթի համապատասխան ցուցիչը և
գործառույթը չի միանա:
- Եթե ընտրված գործառույթը անհամատեղելի է ավելի
վաղ ընտրված լրացուցիչ գործառույթի հետ, ապա կթարթի
առաջին ընտրված գործառույթի ցուցիչը և կմիանա միայն
երկրորդ ընտրված լրացուցիչ գործառույթը, միացված
գործառույթի ցուցիչը կմիանա առանց թարթելու:
Այս ռեժիմի ընտրելիս մեխանիկական շարժումը,
ջերմասիճանը և ջուրը օպտիմալացվում են թեթևացրած
բեռնման `թեթև աղտոտված բամբակյա և սինթետիկ
գործվածքների լվացման համար (տես Ծրագրերի
աղյուսակ): “
” ռեժիմում կարելի է լվանալ իրերը
կրճատված ժամանակահատվածում` խնայելուվ ջուրը
և էլեկտրաէներգիան: Խորհուրդ է տրվում բեռնման
քանակին համապատասխան հեղուկ լվացող նյութի ճիշտ
չափաբաժինը:
Թեթև արդուկում՝
Այս գործառույթի ընտրության ժամանակ լվացումը և
քամումը այնպես են փոխվում, որպեսզի կրճատվի ծալքերի
առաջացումը:
Փուլի ավարտին մեքենան կատարում է թմբուկի դանդաղ
պտույտներ, «ԹԵԹԵՎ ԱՐԴՈՒԿՈՒՄ» և ՄԵԿՆԱՐԿ/ԴԱԴԱՐ
ցուցիչները թարթում են (առաջինը կանաչ, երկրորդը
նարնջագույն): Փուլը ավարտելու համար սեղմեք ՄԵԿՆԱՐԿ/
ԴԱԴԱՐ կոճակը կամ «ԹԵԹԵՎ ԱՐԴՈՒԿՈՒՄ» կոճակը:
Մետաքս/Վարագույր թիվ 7 ծրագիրը ընտրելիս մեքենան
ավարտում է փուլը առանց ջրահեռացման և «ԹԵԹԵՎ
ԱՐԴՈՒԿՈՒՄ» ցուցիչը թարթում է: Ջրահեռացման և
սպիտակեղենի դուրս բերման համար անհրաժեշտ է սեղմել
ՄԵԿՆԱՐԿ/ԴԱԴԱՐ կոճակը կամ «ԹԵԹԵՎ ԱՐԴՈՒԿՈՒՄ»
կոճակը:
Ծանուցում`Եթե Դուք ցանկանում եք բեռնել նաև չորացման
փուլը, այս գործառույթը կարող է գործածվել միայն չորացման
«A1» ցիկլի հետ
լրացուցիչ ողողում
Հավելյալ Ողողում` Այս գործառույթի ընտրությունը
բարձրացնում է ողողման էֆեկտիվությունը, ապահովելով
լվացող նյութի մնացորդների մաքսիմալ հեռացում: Այս
գործառույթը հատկապես հարմար է լվացող նյութերի
հանդեպ զգայուն մաշկ ունեցող մարդկանց համար:
Հետաձգման մեկնարկիչ
Ընտրված ծրագրի հետաձգված մեկնարկի ծրագրավորելու
համար սեղմեք կոճակը մինչև անհրաժեշտ հետաձգման
ցուցիչի միանալը: Երբ միացված է գործառույթը,
համաատասխան ցուցիչը միանում է: Հետաձգման ծրագրի
չեղյալացման համար սեղմեք կոճակը մի քանի անգամ, մինչև
էկրանին արտացոլվի «OFF» գրառումը:
7
Լվացող նյութեր և սպիտակեղենի
տեսակներ
AM
Լվացող նյութերի բաշխիչ
Լվացման լավ արդյունքը կախված է նաև լվացող
նյութերի չափաքանակից` լվացող նյութի չափազանց
քանակը չի երաշխավորում ավելի արդյունավետ
լվացք, այլ հակառակը հանգեցնում է մեքենայի ներսում
նստվածքների առաջացմանը և շրջակա միջավայրի
աղտոտմանը:
! Մի օգտագորեք ձեռքով լվացման համար նախատեսված
լվացող նյութեր, քանի որ դրանք չափազանց շատ փրփուր
են առաջացնում:
Դուր բեռեք բաշխիչը և լցրեք
դրա մեջ լվացող նյութը կամ
հավելումը հետևյալ կերպ:
1
2
3
Խցիկ 1: նախնական լվացքի նյութեր (փոշի)
Խցիկ 2 : լվացող նյութեր (փոշի կամ հեղուկ)
Լվացող նյութը լցվում է անմիջապես մեքենայի մեկնարկից
առաջ:
Խցիկ 3: Հավելումներ (ողողիչ և այլ)
Մի լիցքավորեք ողողիչը խցիկի վանդակից բարձր
Սպիտակեղենի նախապատրաստում
• Տարանջատեք սպիտակեղենը ըստ հետևյալ
հատկանիշերի՝
- գործվածքի տեսակը / նշվում է պիտակի վրա
- գույնը՝ տարանջատեք գունավոր իրերը սպիտակներից:
• Ստուգեք կոճակները և հանեք գրպաններից բոլոր իրերը:
• Մի գերազանցեք չոր սպիտակեղենի քաշի համար
«Ծրագրերի աղյուսակ»-ում նշված արժեքները:
Որքա՞ն է սպիտակեղենի քաշը
1 սավան 400-500գր
1 բարձի երես 150-200գր
1 սփռոց 400-500գր
1 խալաթ 900-1200գր
1 սրբիչ 150-250գր
Հատուկ ծրագրեր
Բուրդ` Լվացքի մեքենայի թիվ 6 ռեժիմով կարելի է լվանալ
ցանկացած տիպի բրդյա իրեր այդ թվում «միայն ձեռքով
լվացում»
. պիտակով իրերը: Լվացման լավագույն
արդյունքի ձեռքբերման համար օգտագործեք հատուկ
լվացող նյութեր և մի գերազանցեք 2 կգ սպիտակեղենի
բեռնումը:
Մետաքս՝ օգտագործեք թիվ 7 հատուկ ծրագիրը բոլոր
մետաքսե իրերի լվացման համար: Խորհուրդ է տրվում
օգտագործել նուրբ գործվածքների համար նախատեսված
հատուկ լվացող նյութեր:
Վարագույր` խորհուրդ է տրվում ծալել դրանք և տեղադրել
բարձի երեսի կամ ցանցանման տոպրակի մեջ: Օգտագործեք
թիվ 7 ծրագիրը:
8
Ջինսեր՝ լվացումից առաջ շրջեք գործվածքը հակառակ կողմ
և օգտագործեք հեղուկ լվացող նյութ: Օգտագործեք թիվ 8
ծրագիրը:
Սպորտային պարագաներ (ծրագիր 9)` մշակված է թեթև
աղտոտված սպորտային հագուստի գործվածքների համար
(սպորտային համազգեստ, գուլպաներ և այլ): Լավագույն
արդյունքին հասնելու համար խորհուրդ է տրվում
չգերազանցել Ծրագրերի աղյուսակում նշված բեռնման
մաքսիմալ չափանիշները: Խորհուրդ է տրվում օգտագործել
հեղուկ լվացող նյութեր կիսաբեռնմանը համապատասխան
քանակով:
Սպորտային կոշիկ(ծրագիր 10)` մշակված է սպորտային
կոշիկների համար; լավագույն արդյունքին հասնելու համար
խորհուրդ է տրվում լվանալ միաշամանակ 2 զույգից ոչ ավել:
Էքսպրես լվացում և չորացում (ծրագիր 13) ` նախատեսված
է թեթև աղտոտված սպիտակեղենի արագ լվացման և
չորացման համար: Այս ծրագրով կարելի է լվանալ 0,5կգ
սսպիտակեղեն ընդհամենը 30 րոպեյում:Առավել օպտիմալ
արդյունքի համար օգտագործեք հեղում լվացող նյութեր,
նախորոք մշակեք մանժետները, վերնաշապիկների
օձիքները և լաքաները:
Սպիտակեղենի հավասարակշռեցման համակարգ
Յուրաքանչյուր քամումից առաջ, ավելորդ տատանումներից
խուսափելու համար և թմբուկում սպիտակեղենի
հավասարաչափ բաշխման համար մեքենան կատարում է
պտույտներ լվացման փուլի արագությունից քիչ ավելի արագ:
Եթե մի քանի փորձից հետո սպիտակեղենը ճիշտ
չհավասարակշռվեց, մեքենան կատարում է քամում
նախատեսվածից ավելի ցածր արագությամբ:
Զգուշացում և
խորհրդատվություն
! Լվացքի մեքենան նախագծված և արտադրված
է անվտանգության միջազգային նորմերին
համապատասխան: Ուշադիր կարդացեք այս
զգուշացումները, որոնք կազմված են ձեր իսկ
անվտանգության նկատառումներից ելնելով
Անվտանգության ընդհանուր պահանջներ
• Մեքենայի օգտագործումից հետո անպայման
անջատեք այն էլեկտրական ցանցից և փակեք
ջրամատակարարման ծորակը:
• Տվյալ սարքը նախատեսված է բացառապես տան
պայմաններում օգտագործման համար:
• Թույլ մի տվեք օգտվել մեքենայից (ներառյալ
երեխաներին) սահմանափակ մտավոր, ֆիզիկական
կամ զգայարանական ունակություններով կամ
գիտելիքների և կյանքի փորձի բացակայության
տեր անձանց, եթե նրանք չեն օգտվում մեքենայից
հսկողության տակ և հրահանգավորված չեն իրենց
անվտանգության համար պատասխանատու
անձանց կողմից: թույլ մի տվեք երեխաներին խաղալ
մեքենայի հետ:
• Մի դիպչեք մեքենային, եթե ձեր ձեռքերը կամ ոտքերը
խոնավ են, մի օգտվեք մեքենայից ոտաբոբիկ:
• Մի քաշեք սնուցող մալուխից խրոցը վարդակից
հանելու նպատակով`բռնեք վարդակից:
• Մի բացեք լվացող նյութերի բաշխիչը լվացման
ընթացքում:
• Մի դիպչեք հեռացվող ջրին`նրա ջերմաստիճանը
կարող է շատ բարձր լինել:
• Արգելվում է բացել դռնակը ուժով դա կարող է
հանգեցնել բլոկավորման մեխանիզմի վնասվելուն:
• Անսարքության դեպքում ոչ մի պարագայում մի
դիպչեք մեքենայի ներսի մասերին`փորձելով սարքել
այն:
• խուսափեք երեխաների շփումից աշխատող մեքենայի
հետ:
• Լվացման ընթացքում մեքենայի դռնակը կաչող է
տաքանալ:
• Եթե անհրաժեշտ է մեքենան տեղափոխել, կատարեք
այդ գործողությունը երկու կամ երեք հոգով
չափազանց զգուշությամբ: Երբեք մի փորձեք
տեղափոխել մեքենան միայնակ`այն չափազանց
ծանրէ:
• Լվացքի մեքենայի մեջ սպիտակեղենի բեռնումից առաջ
համոզվեք, որ թմբուկը դատառկ է:
• Լվացքի մեքենան նախատեսված չի (ներառյալ
երեխաների) նվազ մտավոր, ֆիզիկական կամ
զգայարանական կարողություններով օժտված կամ
գիտելիքների և կյանքի փորձի բացակայության տեր
անձանց, եթե նրանք չեն գտնվում հսկողության
տակ և/կամ տեղեկացված չեն սարքի օգտագործման
մասին իրենց անվտանգությունը ապահովող
անձի կողմից: Երեխաները պետք է գտնվեն
հսկողության տակ լվացքի մեքենայի հետ խաղալու
հնարավուրությունը բացառելու նպատակով
Օգտահանություն
• Փաթեթավորման նյութերի վերացում` պահպանեք
փաթեթավորման նյութերի վերացման գործող
պահանջները դրանց կրկնակի օգտագործման
նպատակով:
• Համաձայն 2012/19EU - WEEE Եվրոպական հրահանգի
էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքավորումների
օգտահանման վերաբերյալ, սարքավորումները
չպետք է դեն նետվենքաղաքային աղբի հետ
միասին: Շարքից դուրս եկած սարքերը պետք է
առանձին հավաքվեն վերջիններիս օգտահանման
օպտիմիզացիայի, ինչպես նաև շրջակա միջավայրի
և առողջության անվտանգության նկատառումներից
ելնելով: Բոլոր սարքերի վրա փակցված ջնջված
աղբաման պայմանանշանը ծառայում է որպես
հիշեցում դրանց առանձին օգտահանման մասին:
Սարքերի օգտահանման մասին ավելի
մանրամասն տեղեկություններ ստանալու համար
օգտատերերը կարող են դիմել հատուկ պետական
կազմակերպույուններ: կամ խանութ:
Տեղափոխման և պահպանման պայմանները
• Փաթեթավորած լվացքի մեքենան անհրաժեշտ
է պահպանել 80%-ից ոչ ավել հարաբերական
խոնավության բնական օդափոխությամբ
փակ տարածքներում: Եթե մեքենան երկար
ժամանակ չի օգտագործվելու և պահպանվելու է
չջեռուցվող տարացքում, անհրաժեշտ է մեքենայից
ամբողջությամբ հեռացնել ջուրը:
Մեքենայի տեղափոխելուց առաջ անհրաժեշտ է
տեղադրել տեղափոխման պտուտակները իրենց
միջադիրներով, որպեսզի բացառվի լվացքի
մեքենայի բաքի վնասումը: Մեքենան անհրաժեշտ
է տեղափոխել ուղահայաց դիրքում ապահով
ամրացնելով այն փակ ծածկով տրանսպորտային
միջոցով:
Արգելվում է լվացքի մեքենան ենթարկել հարվածիչ
բեռնավորման բեռնափոխադրման աշխատանքների
ընթացքում:
9
AM
Տեխնիկական սպասարկում և
խնամք
AM
Ջրի և էլեկտրականության անջատում
• Փակեք ջրամատակարարման ծորակը յուրաքանչյուր
լվացքից հետո: Այդպիսով կպակասի է մեքենայի
ջրատար համակարգի մաշվածությունը և վերացվում է
ջրի արտահոսքի հնարավորությունը:
2. Հանեք կափարիչը
պտտելով այն
ժամացույցի սլաքին
հակառակ (տես նկ.)՝
ջրի թեթև արտահոսքը
նորմալ երևույթ է:
• Պարտադիր հանեք խրոցը վարդակից մեքենան
լվանալուց և տեխնիկական սպասարկումից առաջ:
Լվացքի մեքենայի խնամքը
Մեքենայի արտաքին և ռետինե մասերը մաքրեք
փափուկ գործվածքով և տաք օճառաջրով: Մի
օգտագործեք լուծիչներ կամ հղկիչ մաքրող նյութեր:
Լվացող նյութերի բաշխիչի խնամքը
Հանեք բաշխիչը երկու
կողմից սեղմելով այն և
դուրս քաշելով (տես նկ.)
Լվացրեք բաշխիչը տաք
ջրով: Այս գործառույթը
անհրաժեշտ է կատարել
պարբերաբար:
3. Մանրակրկիտ մաքրեք պատյանը ներսից:
4. Կափարիչը ձգեք տեղը:
5. Տեղադրեք առջևի վահանակը, նախապես
համոզվելով, որ կեռիկները մտել են համապատասխան
կապօղակների մեջ:
Ջրամուտքի խողովակի ստուգում
Ստուգեք խողովակը ոչ պակաս քան տարին մեկ
անգամ: Ջրի արտահոսքի ցանկացած նշանների կամ
վնասվածքների դեպքում անհապաղ փոխարինեք
խողովակը: Մեքենայի աշխատանքի ժամանակ
բարձր ճնշման տակ գտնվող խողովակը կարող է
հանկարծակիպոկվել:
! Երբեքմիօգտվեքօգտագործվածխողովակներից:
Դռնակի և թմբուկի խնամքը
• Մեքեմայի յուրաքանչյուր օգտագործումից հետո
դռնակը թողեք կիսաբաց՝ թմբուկում տհաճ հոտերի
առաջացումից խուսափելու համար:
Մղիչի խնամքը
Լվացքի մեքենան ունի ինքնամաքրվող մղիչ, որը
չի պահանջում տեխնիկական սպասարկում:
Սակայն մանր իրերը (մետաղադրամներ, կոճակներ)
կարող են ընկնել մղիչի ներգևում տեղակայված
մղիչըպաշտպանողպատյանիետևը:
! Համոզվեք, որլվացմանփուլըավարտված է, և
անջատեք սարքը էլեկտրական ցանցից
Պատյանին հասնելու համար՝
1. Պտուտակահանի
օգնությամբ հանեք
լվացքի
մեքենայի առջևի
վահանակը
(տեսնկ)
10
Անսարքությունները և դրանց
վերացմանմեթոդները
Եթե ձեր լվացքի մեքենան անսարք է: Մինչ արտոնագրրված սպաարկման կենտրոն դիմելը (տես Սերվիսային սպասարկում),
ստուգեք, արդյոքհնարավորչէվերացնելանսարքությունը, ուղղորդվելովհաջորթիվբերվածցանկիխորհուրդներով:
Անսարքություններ`
Լվացքի մեքենան չի միանում.
Հնարավոր պատճառներ/Վերացման մեթոդներ
• Խրոցըագուցածչէվարդակինկամվատէագուցած,
ինչըխափանումէկոնտակտը:
• Բնակարանումանջատվածէէլ.հոսանքը
Լվացքի փուլը չի ակտիվանում
• Վատէփակվածմեքենայիդռնակը
• ՍեղմվածչէՄԻԱՑՈՒՄ/ԱՆՋԱՏՈՒՄկոճակը
• Միացվածչէ ՄԵԿՆԱՐԿ/ԴԱԴԱՐկոճակը
• Ջրիմատուցմանխողովակըփակէ
• Ծրագրավորած է փուլի գործարկման հետաձգում (Մեկնարկի հետաձգում
տես «Լվացման փուլիիրականացմանկարգը»):
Լվացքի մեքենան ջրով չի լցվում
(Էկրանին արտացոլվում է թարթող
հաղորդագրություն H2O)
• Ջրամատակարարմանխողովակըմիացվածչիծորակին
• Խողովակըծալվածէ
• Փակէջրիմատակարարմանծորակը
• Տանըջուրչկա
• Ջրմուղիճնշումըբավականաչափչէ
• ՍեղմվածչիեղելՄԵԿՆԱՐԿ/ԴԱԴԱՐկոճակը
Լվացքի մեքենան անընդհատ լցնում և
դատարկում է ջուրը
• Ջրահեռացմանխողովակըգտնվումէգետնիմակևրեվույթից 65 ցածրկամ100
սմբարճր(տես Տեղադրում)
• Ջրահեռացմանխողովակիծայրըգտնվումէջրիմեջ(տեսՏեղադրում).
Եթե վերը թվարկած ստուգումներից անսարքությունը չի վերացվի,
անհրաժեշտ է փակել ջրամատակարարման ծորակը, անջատել լվացքի
մեքենան և դիմել Սերվիսային ՍպասարկմանԿենտրոն:
Եթե ջրահեռացումը միացված է կոյուղուն, ի նկատի ունեցեք, որ բարձր
հարկերում կարող է առաջանալ «սիֆոնային էֆֆեկտ»`մեքենան
անընդհատ լցնում և դատարկումէ ջուրը: Դրանից
խուսափելուհամարանհրաժեշտէտեղադրելհատուկփական:
Լվացքի մեքենան չի իրականացնում
ջրահեռացում և չի
քամում սպիտակեղենը
• Ընտրված ծրագիրը չի նախատեսումջրի հեռացում, որոշ ծրագրերի համար
անհրաժեշտէիրականացնելհավելյալջրահեռացում:
• Միացված է ԹԵԹԵՎ ԱՐԴՈՒԿՈՒՄ Ծրագիրը ավարտելու համար
սեղմեքՄԵԿՆԱՐԿ/ԴԱԴԱՐկոճակը(տեսԾրագրերև գործառույթներ):
• Ջրահեռացմանխողովակըծալվածէ(տես.Տեղադրում)
• Աղտոտվածէկոյուղին
Ուժեղ վիբրացիա քամելու ժամաանակ
• Լվացքի մեքենայի տեղադրման ժամանակ թմբուկը սխալ է
հակաբլոկավորված (տես Տեղադրում).
• Լվացքիմեքենանվատէ հավասարակշռված(տեսՏեղադրում).
• Մեքենանդիպչումէպատինկամկահույքին(տեսՏեղադրում).
Ջրի արտահոսք լվացքի մեքենայից
• Վատէամրեցվածմատակարողխողովակը(տեսՏեղադրում).
• Լվացող նյութերի բաշխիչը աղտոտված է: (Բաշխիչի մաքրումը տես
Տեխնիկական սպասարկումևխնամք):
• Վատէամրեցրածջրահեռացմանխողովակը(տեսՏեղադրում).
Հավելյալ գործառույթների ցուցիչները և
Մեկնարկ/Դադար ցուցիչը թարթում են,
էկրանին արտացոլվում են արտասովոր
ծածկագրեր(օր. F-01, F-…)
• Անջատեք մեքենան, հանեք խրոցը վարդակի միջից, սպասեք 1 րոպե,
այնուհետև նորից միացրեքմեքենան: Եթեանսարքությունըչիվերանում,
դիմեքՍերվիսայինԾառայություն:
• Լվացողնյութընախատեսված չիլվացքիմեքենայիհամար(փաթեթիվրապե
տք էնշված լինի «լվացքիմեքենայիհամար» կամ«ձեռքիևմեքենայիլվացքիհ
ամար»).
Փրփուրի չափազանց քանակի
առաջացում
• Լվացողնյութիքանակիչափազանցումբաշխիչիմեջ
Լվացքի մեքենան չի կատարում
չորացում
• Խրոցը ագուցած չէ վարդակին կամ վատ է ագուցած, ինչը խափանում է կոնտակտը:
• Բնակարանումանջատվածէէլ.հոսանքը
• Մեքենայիդռնակըամուրչիփակված
• Ծրագրավորվածէեղելփուլիհետաձգվածմեկնարկ
• Չորացումկարգավորիչըգտնվումէ OFF դիրքում:
11
AM
Սերվիսային ծառայություն
AM
Մենք հոգում ենք մեր գնորդների համար և ջանում ենք որպեսզի ծառայությունների մատուցումը լինի առավել
որակյալ: Մենք անընդհատ կատարելագործվում ենք, որպեսզի Ձեր շփումը տեխնիկայի հետ լինի պարզ և հաճելի:
Տեխնիկայի խնամքը
Երկարաձգեք շահագործման ժամկետը և նվազեցրեք վթարի հավանականությունը
Օգտվեք տեխնիկայի խնամքի համար նախատեսված Indesit Professional պրոֆեսիոնալ նյութերով Ձեր կենցաղային
տեխնիկայի առավել պարզ, էֆեկտիվ և հեշտ խնամքի համար
Indesit Professional արտադրանքը արտադրվում է Իտալիայում պահպաննելով Եվրոպական բարձր ստանդարտները
որակի, էկոլոգիայի և օգտագործման անվտանգության ոլորտներում և ստեղծված հաշվի առնելով են տեխնիկ
արտադրողի բազմամյա փորձը: Մանրամասները` www.indesit.com կայքի “Service” բաժնում և հարցրեք Ձեր
քաղաքի խանութներում:
Արտոնագրված սերվիսային կենտրոններ
Մեր սպառողներին մոտ գտնվելու համար, մենք ստեղծել ենք ծառայությունների մատուցման լայն ցանց, որի
յուրահատկությունն է սերվիսային վարպետների բարձր պատրաստվածությանը, արհեստավարժությանը և
արդարությանը: Այսօր ցանցը ներառում է ավելի քան 350 սերվիս կենտրոններ Ռուսաստանի և ԱՊՀ տարածքում:
Դրանց կոնտակտային տվյալները կարող եք գտնել սերվիսային արտոնագրում և www.indesit.com կայքի “Service”
բաժնում
Եթե Ձեզ անհրաժեշտ է դիմել սերվիս կոնտրոն`
Ուշադրություն! Պահանջեք որպեսզի վերանորոգման ժամանակ օգտագործվեն օրիգինալ պահեստամասեր;
Արտոնագրված սերվիսային կենտրոն դիմելուց առաջ
- Համոզվեք, որ ինքնուրույն ի վիճակի չեք վերացնել անսարքությունը (տես էջ 11):
- Կրկին վերագործարկեք ծրագիրը մեքենայի սարքինությունը ստուգելու համար:
- Հակառակ դեպքում դիմեք Արտոնագրված սերվիսային կենտրոն` երաշխավորության փաստաթղթում նշված
հեռախոսահամարով:
! Մի օգտվեք Արտադրողի կողմից չլիազորված անձանծ ծառայություններից:
Պահանջեք որպեսզի վերանորոգման ժամանակ օգտագործվեն օրիգինալ պահեստամասեր;
Արտոնագրված սերվիսային կենտրոն դիմելուց հայտնեք`
- անսարքության տիպը
- երաշխավորության փաստաթղթի համարը (սերոիսային գրքույք, սերոիսային սերտիֆիկատ և այլ)
- Լվացքի մեքենայի ետևի վահանակին փակցված մեքենայի մոդելը (MOD) և սերիական համարը (S/N):
Այլ օգտակար տեղեկատվությունը և նորությունները Դուք կարող եք գտնել www.indesit.com կայքի “Service” բաժնում:
12
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising