Whirlpool | WMG 702SC TK | Instruction for Use | Whirlpool WMG 702SC TK Kullanici rehberi

Whirlpool WMG 702SC TK Kullanici rehberi
Kullanma talimatları
ÇAMAŞIR MAKİNESİ
İçindekiler
TR
Türkçe,1
TR
Montaj, 2-3
Ambalajın çıkartılması ve aynı seviyeye getirilmesi
Su ve elektrik bağlantıları
İlk yıkama
Teknik bilgiler
Çamaşır makinesinin tanıtımı, 4-5
Kumanda paneli
Ekran
Bir çamaşır çevriminin çalıştırılması, 6
Yıkama çevrim ve seçenekleri, 7
Program ve yıkama çevrimi tablosu
Yıkama seçenekleri
WMG 702
Deterjan ve çamaşır, 8
Deterjan dağıtma çekmecesi
Çamaşırın hazırlanması
Özel yıkama çevrimleri
Yük dengeleme sistemi
Önlem ve öneriler, 9
Genel güvenlik uyarıları
Atıkların tasfiye edilmesi
Cam kapağın açılması
Bakım ve onarım, 10
Su ve elektrik kesilmesi
Çamaşır makinesin temizlenmesi
Deterjan haznesinin temizlenmesi
Kapak ve hazne bakımı
Pompanın temizlenmesi
Su besleme hortumunun kontrol edilmesi
Sorun giderme, 11
Teknik Servis, 12
1
Montaj
TR
! Bu kitapçığı gerektiği her an danışabilmeniz için özenle
saklayınız. Çamaşır makinesinin satılması, devri veya
nakli durumlarında da, yeni sahibinin faydalanabilmesi
için bu kılavuz makineyle beraber saklanmalıdır.
! Talimatları dikkatlice okuyunuz; montaj, kullanım ve
güvenliğe ilişkin önemli bilgiler içermektedir.
Ambalajın çıkartılması ve aynı seviyeye
getirilmesi
Ambalajdan çıkartılması
1. Çamaşır makinesinin ambalajdan çıkartılması.
2. Çamaşır makinesinin taşıma esnasında hasar
görmemiş olduğunu kontrol ediniz. Hasar görmüş ise
monte etmeyiniz. Satıcıya başvurunuz.
3. Taşıma sırasında arka
tarafta bulunan 4 adet
koruyucu vidayı ve ara
parçasıyla birlikte buradaki
lastiği de çıkartınız
(bakınız şekil).
4. Delikleri ambalajda bulacağınız plastik kapaklarla
kapayınız.
5. Tüm parçaları muhafaza ediniz: çamaşır makinesinin
nakli gerektiği takdirde takılmaları gerekmektedir.
Sağlıklı bir dengeleme, çamaşır makinesine sağlam bir
duruş kazandıracağı gibi, çalışması esnasındaki sarsıntı,
gürültü ve hareketlilikleri de önleyecektir. Zeminde
moket veya halı olması halinde, ayarı makinenin altında
havalandırma olabilecek şekilde yapınız .
Su ve elektrik bağlantıları
Su besleme hortumunun takılması
1. Hortumu, 3/4 ölçülerinde
vidalı bir gaz başlığı
kullanmak suretiyle,
makinenin ambalajında
bulunan filtre ve contayı
da ilave ederek, hortumun
musluğa sabit bir şekilde
tesbit edildiğinden emin
olarak takınız. C harfiyle
işaretlenmiş olan su
hortumunun soğuk su
musluğuna, H harfiyle işaretlenmiş olanın da sıcak su
musluğuna takılması gerekmektedir (sular sıcaklığı
yi geçmemelidir 60°C). Her iki hortum da, makineyle
beraber teslim edilen Y şeklindeki öok başlı ara ünite
kullanılmak suretiyle soğuk su musluğuna takılabilir (bkz.
şekil).
Bağlantıyı yapmadan önce, suyu berraklaşana kadar
akıtınız.
Uyarı: Filtreleri düzenli olarak, suyun altına tutarak
temizleyiniz.
2. Su besleme hortumunu
arka kısımının üst sağ
köşesinde bulunan su
girişine vidalayarak
makineye bağlayınız (bkz.
şekil).
! Ambalajlar çocuk oyuncağı değildir.
Cihazın aynı seviyeye getirilmesi
1. çamaşır makinesini düz ve sert bir zemine yerleştiriniz,
duvar veya mobilyalara dayamayınız.
2. Yerleştirilecek zemin
tam düz değilse çamaşır
makinesinin vidalı ön
ayaklarını sıkarak veya
gevşeterek dengeyi
sağlayınız (bkz. şekil);
eğim açısı, makinenin üst
tezgahına göre 2° den
fazla olmamalıdır.
3. Hortumda katlanma ve ezilme olmamasına dikkat
ediniz.
! Musluğun su basıncının Teknik Veriler tabelasında
belirtildiği gibi olması gerekir (bkz. yan sayfa).
! Besleme hortumunun boyu yetersizse yetkili bir satıcı
mağaza veya teknisyene başvurunuz.
! Kesinlikle daha önceden kullanılmış hortum
kullanmayınız.
! Makine ile birlikte verilen hortumları kullanınız.
2
Tahliye hortumunun bağlanması
65 - 100 cm
Tahliye hortumunu
bükmeden zeminden 65
ila 100 cm yukarıda yer
alan pis su borusuna
veya duvar tahliyesine
bağlayın;
! Kablo bükülmemeli veya sıkıştırılmamalıdır.
TR
! Güç kablosu ve fisi sadece yetkili teknisyenler
tarafından degistirilmelidir.
Uyarı! Bu standartlara uyulmaması durumunda sirket
sorumlu tutulamaz.
İlk yıkama
Buna alternatif olarak,
makine ile birlikte
verilen pis su borusunu
musluğa (şekle bakınız)
bağlayarak lavabo
veya küvetin kenarına
yerleştirin. Hortumun
serbest kalan ucu suya
daldırılmamalıdır.
Ilk kullanimdan önce programlar tablosundaki 2. Programi
kullanarak çamasir olmadan deterjanla bir yikama yapin.
! Hortum eklerinin kullanımı önermiyoruz; kesinlikle
gerekliyse ek hortum orijinal hortum ile aynı çapta olmalı
ve uzunluğu 150 cm. aşmamalıdır.
Teknik bilgiler
Elektrik bağlantıları
Model
WMG 702
Ölçüler
genişlik 59,5 cm
yükseklik 85 cm
derinlik 54 cm
Kapasite
1 - 7 kg
• Prizin teknik veri tablosunda gösterilmekte olan maksimum
cihaz elektrik yüküne dayanıp dayanamayacagından
(teknik veri tablosuna bakiniz);
Elektrik
bağlantıları
makine üstünde takılı olan teknik
veriler plakasına bakınız.
• Güç kaynagı voltajının teknik veri tablosunda gösterilen
degerlere uygun olup olmadigindan (teknik veri tablosuna
bakiniz);
Su bağlantıları
max. su basıncı 1 MPa (10 bar) min.
su basıncı 0,05 MPa (0,5 bar)
tambur kapasitesi 52 litre
Sıkma hızı
maksimum dakikada 1000 devire
kadar
EN 60456
standartları
uyarınca kontrol
programları
program 4; 60°C sıcaklıkta;
7 kg çamaşırla.
Cihazı elektrik prizine takmadan önce, aşağıdakilerden
emin olun:
• Prizin topraklandıgından ve ilgili mevzuata uygun
oldugundan;
• Elektrik prizinin çamaşır makinesinin fişi ile uyumlu olup
olmadığından emin olun. Muhafazalı değilse, priz veya
fişi değiştirin.
! Çamaşır makinesi kapalı alan olsa bile, evin dışına
yerleştirilmemelidir. Cihazın yağmur, fırtına ve diğer hava
koşullarına maruz bırakılması son derece tehlikelidir.
! Çamaşır makinesi yerleştirildiğinde, elektrik prizi kolay
ulaşılabilir bir durumda olmalıdır.
Bu makina aşağıda belirtilen AB
normlarına uygundur:
- 2004/108/CE (Elektromanyetik Uyum)
- 2002/96/CE
- 2006/95/CE (Alçak gerilim)
! Uzatma kablosu veya çoklu priz kullanmayın.
3
Çamaşır makinesinin tanıtımı
TR
Kumanda paneli
TEMİZLEME
ŞEKLİ düğmesi
AÇMA/KAPAMA
dügmesi
SİCAKLİK
AYARİ dügmesi
SEÇİM düğmeleri ve
gösterge lambaları
EKRAN
Deterjan çekmecesi
YIKAMA
ÇEVRİMİ
SEÇİCİ DÖNER
DÜĞME
Deterjan çekmecesi: deterjan ve katkı maddelerini
dagıtmak için kullanılır (“Deterjan ve çamasır”’a bakınız).
AÇMA/KAPAMA
düğmesi: makineyi açmak ya da
kapatmak için bu tuşa kısa süreli basınız. Yeşil renkte
yanıp sönen BAÞLAT/DURDUR uyarı lambası makinenin
açık olduğunu gösterir. Makineyi çalışır vaziyetteyken
kapatmak için tuşu daha uzun, yaklaşık 3 saniye, basılı
tutmanız gerekir;hafifçe ya da yanlışlıkla basıldığında
makine kapanmaz. Makinenin çalışır vaziyetteyken
kapatılması devrede olan yıkama programını iptal eder.
PROGRAM SEÇME DÜGMESI
Istenilen yıkama çevrimini ayarlamak için kullanılır
(“Program ve yıkama çevrimi tablosu”’na bakınız).
SEÇİM düğmeleri ve gösterge lambaları: mevcut
seçenekleri seçmek için basın. Seçilen seçenek ile ilgili
gösterge ışığı açık kalacaktır.
TEMİZLEME ŞEKLİ
dügmesi: arzu edilen yıkama
yoğunluğunu seçmek için bu tuşa basınız
SİCAKLİK AYARİ
düğmesi: sıcaklığı düsürmek veya
tamamen iptal etmek için basın; değer ekranda görünür.
DEVIR AYARİ
dügmesi: Devir dügmesi: Sikma hizini
düsürmek veya tamamen iptal etmek için basin; deger
ekranda görünür.
ZAMAN AYARİ
düğmesi: seçilen yıkama çevrimi için
bir gecikmeli çalıştırma ayarlamak için basın: gecikme
süresi ekranda belirir.
4
DEVIR
AYARİ
düğmesi
ÇOCUK
KILIDI
düğmesi
BAÞLAT/DURDUR
düğmesi ve gösterge
lambası
ZAMAN
AYARİ
düğmesi
BAÞLAT/DURDUR düğmesi ve gösterge lambası:
yeşil lamba yavaşça yanıp sönünce istediğiniz yıkama
programını başlatmak için tuşa basınız. Yıkama programı
başladıktan sonra uyarı lambası yanık kalır. Seçilen
bir programın beklemeye alınması için aynı tuşa tekrar
basınız; uyarı lambası turuncu renkte yanıp sönecektir.
Sembol
yanık değilse makine kapağı açılabilir.
Yıkama programının kaldığı yerden devam etmesi için
aynı tuşa tekrar basınız.
ÇOCUK KILIDI düğmesi
: kontrol paneli etkin haline
getirmek için tuşu yaklaşık 2 saniye basılı tutmanız
gerekir. Sembol
açık ise; kontrol panelinin kilitli
olduğunu gösterir. Böylece özellikle çocuklarınız varsa
programın yanlışlıkla değiştirilmesi engellenir. kontrol
panelini etkisiz haline getirmek için tuşu yaklaşık 2
saniye basılı tutmanız gerekir.
Bekleme modu
Yeni enerji tasarrufu düzenlemeleri ile uyumlu bu çamaşır
makinesine herhangi bir faaliyet algılanmadığında 30
dakika içinde devreye sokulan otomatik bekleme sistemi
yerleştirilmiştir AÇMA/KAPAMA düğmesine bir süre basın
ve makinenin tekrar çalışmasını bekleyin.
Ekran
B
TR
A
C
Ekran makineyi programlarken çok yardımcı olur ve faydalı bilgiler sağlar.
Mevcut yıkama çevrimlerinin ve çalışan çevriminin kalan süresi bölüm A’da görünür; ZAMAN AYARİ seçeneği
ayarlanmışsa, seçili programın başlangıcı için geri sayım görünecektir.
Ilgili dügmeye basılması ayarlı yıkama çevrimi sırasında makine tarafından ulasılan maksimum sıkma hızını ve sıcaklık
degerlerini veya ayarlı yıkama çevrimi ile uyumlu ise en son seçilen degerleri görüntülemenize izin verir.
Programa ve seçilen yıkama tipine göre, makine devrenin sonunda kalan süreyi otomatik olarak hesaplar. Devre
başladığı zaman,
ikonu makinenin programa ve seçilen yıkama tipine göre verileri hazırlamakta olduğunu
belirterek yanıp sönmeye başlayacaktır. İlk 10 dakika içinde,
ikon sabitlenir ve ekran üzerinde kesin kalan süre
görüntülenecektir. Daha sonra
ikonu, kesin kalan süre görüntülendikten yaklaşık 1 dakika sonra sönecektir.
Seçilen ve çalismakta olan programin asamalari bölüm B’de ekrana gelir:
Yıkama
Durulama
Sıkma
Su Boşaltma
“Sıcaklık”, “Sıkma” ve “Zaman ayarı” (soldan çalısır) ile ilgili simgeler C bölümünde ekrana gelir.
“Sıcaklık” barları
ayarlı çevrim için seçilebilen maksimum sıcaklık seviyesini gösterir.
“Sıkma” barları
ayarlı çevrim için seçilebilen maksimum sıkma hızını gösterir.
“Zaman ayarı” sembolü
yandıgında, ayarlı “gecikmeli baslatma” degerinin ekranda gösterildigine isaret eder.
KAPI KİLİTLİ
gösterge lambası:
Yanan sembol kapagın kilitli oldugunu gösterir. Makinenin hasar görmesini önlemek için, kapagı açmadan önce sembol
sönene kadar bekleyin.
Bir program çalisirken kapagi açmak için, BAÞLAT/DURDUR düğmesine basın, KAPAK KİLİTLİ
sembolü kapalı ise,
kapak açılmayabilir.
5
Bir yıkama çevriminin çalıştırılması
TR
1. MAKİNEYİ AÇIN.
düğmesine basın, BAÞLAT/
DURDUR gösterge lambası yeşil renkte yavaş yavaş
yanıp sönecektir.
2. ÇAMAŞIRI YERLEŞTİRİN. Yan kapağı açın.
Aşağıdaki sayfada yer alan program ve yıkama
çevrimi tablosunda gösterilen maksimum yük değerini
aşmamaya dikkat ederek, çamaşırı yerleştirin.
3. DETERJANI ÖLÇÜP AYIRIN. Deterjan çekmecesini
çekip çıkarın ve deterjanı “Deterjan ve çamasır”’da
tanımlandıgı gibi ilgili bölmelere dökün.
4. KAPAĞI KAPATIN.
5. YIKAMA ÇEVRIMINI SEÇIN. Istenilen yıkama
çevrimini seçmek için YIKAMA ÇEVRIMI SEÇICI
döner dügmeyi kullanın. Sıcaklık ve s hızı her yıkama
çevrimi için ayrı ayrı ayarlıdır, bu degerlerde degisiklik
yapılabilir. Çevrim süresi ekranda gösterilecektir.
6. YIKAMA ÇEVRİMİNİ ÖZELLEŞTİRİN. İlgili düğmeleri
kullanın:
Sıcaklık ve/veya dönüş hızını değiştirin.
Makine, seçilen çevrimle uyumlu ise maksimum
sıcaklığı, seçilen çevrim için ayarlı dönüş hızı
değerlerini veya en son kullanılan ayarları otomatik
olarak görüntüler. Sıcaklık, soğuk Yıkama “OFF”
ayarına ulaşana kadar
düğmesine basılarak
düşürülebilir. Dönüş hızı, tamamen devre dışı
bırakılana kadar
düğmesine basılarak kademe
kademe azaltılabilir “OFF”. Bu düğmelere tekrar
basılırsa, maksimum değerler sıfırlanır.
Gecikmeli çalıştırmanın ayarlanması.
Seçilen çevrim için gecikmeli başlatmayı ayarlamak
amacıyla, gerekli gecikme süresine ulaşana kadar
ilgili düğmeye tekrar tekrar basın. Bu seçenek
etkinleştirildiğinde,
sembolü ekranda yanacaktır.
Gecikmeli başlatma ayarını kaldırmak için “OFF”
yazısı ekranda görünene kadar düğmeye basın.
Arzu edilen yıkama yoğunluğunu ayarlayınız.
opsiyonu, çamaşırların kirlilik derecesine göre ve
arzu edilen yıkama yoğunluğunda yıkama işlemini en
uygun hale getirmemize olanak tanır.
Yıkama programını seçiniz, yıkama devri aynı
derecede kirli olan çamaşırlar için en uygun olan
“Normal” seviyede otomatik olarak ayarlanır,
(otomatik olarak “Narin” seviyede ayarlanan “Yünlüler”
için geçerli olmayan ayar).
Çok kirli çamaşırlar için cihaz “Yoğun” seviyeye
ulaşana kadar
tuşuna basınız. Bu seviye, yıkama
programının başlangıç aşamasında daha çok su ve
daha fazla mekanik hareket kullanılması sayesinde
6
yüksek verimde yıkama performansı sağlamaktadır ve
en inatçı lekeleri bile ortadan kaldırmaya elverişlidir.
Çamaşır suyu ile ya da çamaşır suyu olmadan
kullanılabilir.
Eğer beyazlatma işlemi gerçekleştirilmek istenir ise
makine ile birlikte verilen ilave hazneyi 4, hazne 1
içine koyunuz. Çamaşır suyu dozajını ayarlarken
orta seviyede gösterilen “max” seviyeyi geçmeyiniz
(bakınız şekil syf. 8).
Az kirli çamaşırlar veya en hassas kumaşlar için
“Narin” seviyesine ulaşana kadar
tuşuna basınız.
Hassas çamaşırlar için kusursuz yıkama sonuçlarını
garanti etmek için mekanik hareket azaltılacaktır.
Çevrim ayarlarını değiştirin.
• Seçimi etkinleştirmek için düğmeye basın, düğmeyle
ilgili gösterge lambası yanacaktır.
• Seçimi devre dışı bırakmak için düğmeye tekrar
basın, gösterge lambası kapanacaktır.
! Seçilen seçenek ayarlı yıkama çevirimi ile uyumlu
degilse, gösterge lambası yanıp sönecek ve seçenek
etkinlestirilmeyecektir.
! Seçilen seçenek önceki seçilenle uyumlu degilse,
seçilen ilk fonksiyonla ilgili gösterge lambası yanıp
sönecek ve sadece ikinci seçenek etkinlestirilecektir,
etkinlestirilen seçenegin gösterge lambası
aydınlatılacaktır.
! Seçenekler önerilen yük değerini ve/veya çevrim
süresini etkileyebilir.
7. YIKAMA ÇEVRİMİNİ BAŞLATIN. BAÞLAT/DURDUR
düğmesine basın. İlgili gösterge lambası sürekli yanık
kalacak şekilde yeşil dönecek ve kapak kilitlenecektir
(KAPAK KİLİTLİ
sembolü yanacaktır). Bir yıkama
çevrimini yürütüldüğü sırada değiştirmek için, BAÞLAT/
DURDUR düğmesini kullanarak çamaşır makinesini
duraklatın (BAÞLAT/DURDUR gösterge lambası
yavaş yavaş turuncu renkte yanıp sönecektir) ve
sonra istediğiniz çevrimi seçin ve BAÞLAT/DURDUR
düğmesine tekrar basın. Bir çevrim yürütülürken
kapağı açmak için, BAÞLAT/DURDUR düğmesine
basın, KAPAK KİLİTLİ
sembolü kapalı ise,
kapak açılmayabilir. Yıkama çevrimini yarıda
kesildiği noktadan başlatmak için, BAÞLAT/DURDUR
düğmesine tekrar basın.
8. YIKAMA ÇEVRİMİNİN SONA ERMESİ. Bu durum
“END” yazısı ekranda gösterilecektir, KAPAK KİLİTLİ
sembolü kapandığında, kapak açılabilir. Kapağı
açın, çamaşırı boşaltın ve makineyi kapatın.
! Başlamış olan bir yıkama çevrimini iptal etmek
istiyorsanız,
düğmesini basılı tutun. Çevrim
durdurulacak ve makine kapanacaktır.
Yıkama çevrim ve seçenekleri
Yıkama
çevrimleri
Program ve yıkama çevrimi tablosu
7
8
9
10
11
ÖZENLİ Temizlik
Leke Çıkarma
Beyazlar
Pamuklu ön Yıkama: aşırı kirli beyazlar.
Pamuklu (1): Çok kirli beyazlar ve dayanıklı renkliler.
Pamuklu (2): Çok kirli beyazlar ve hassas renkliler.
Sentetikler: Çok kirlenmiş dayanıklı renkliler.
Sentetikler (3): Çok kirlenmiş dayanıklı renkliler.
ÖZEL PROGRAMLAR
Anti-Alerji
Bebek Programı
Yünlüler: Yün, kaşmir vs.
Hassas Çamaşırlar
Hızlı Yıkama: Az kirlenmiş giysileri hemen temizlemek için (elle
yıkamayı gerektiren yün, ipek ve elbiseler için uygun değildir).
EKO PROGRAMLAR
Maks. Maks. Hız
Sıcak (dev/dak.)
(°C)
Deterjan ve katkı maddeleri
Maks. Çevrim
yük
Ön
Ana
Çamaşır Yumu- (kg) süresi
yıkama Yıkama
suyu
şatıcı
40°
60°
90°
60°
40°
60°
40°
1000
1000
1000
1000
1000
800
800

-


















4
4
7
7
7
3
3
60°
40°
40°
30°
1000
1000
800
0
-






-




4
4
1,5
1
60°
1000
-

-

3,5
Soğuk
su
Soğuk
su
Soğuk
su
1000
-

-

7
800
-

-

3
800
-

-

3
Durulama
-
1000
-
-
-

7
Sıkma + Su Boşaltma
-
1000
-
-
-
-
7
12 Pamuklu
13 Sentetikler
14 Hızlı Yıkama 30’
Yıkama çevrimlerinin süresi ekrandan kontrol edilebilir.
1
2
3
4
5
6
6
Yıkama çevrimi açıklaması
TR
Ekran veya kitapçık üzerinde gösterilen devre süresi, standart şartlara göre hesaplanmış tahmini bir süredir. Geçerli olan süre, girişteki sıcaklık derecesi ve suyun
basıncı, ortam sıcaklığı, deterjan miktarı, yük miktarı ve tipi, yükün dengesi, seçilen ilave seçenekler gibi sayısız faktörlere göre değişiklik gösterebilmektedir.
Bütün Test merkezleri için:
1) EN 60456 düzenlemesine uygun test yıkama çevrimi: 60°C sıcaklıkta yıkama çevrimi 4’yi seçin.
2) Pamuklular için kısa yıkama çevrimi: 40°C sıcaklıkta yıkama çevrimi 5’yi seçin.
3) Uzun sentetik programı: 40°C sıcaklıkta yıkama çevrimi 6’yi seçin.
Yıkama seçenekleri
Ekstra Durulama
Bu seçenek seçilerek, durulamanın verimliliği arttırılır ve
deterjanın iyice çıkarılması sağlanır. Özellikle hassas
ciltler için faydalıdır.
! Sonraki programlarda uygulanamaz: 7, 10, 14,
.
Zaman Tasarrufu
Bu opsiyonu seçince, aynı zamanda su ve enerji
tasarrufu sağlayarak, programın süresi seçilen devreye
göre % 50’ye kadar azalır. Bu devreyi aşırı derecede kirli
olmayan çamaşırlar için kullanınız.
! Sonraki programlarda uygulanamaz: 1, 2, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,
,
.
7
Deterjan ve çamaşır
TR
Deterjan çekmecesi
Başarılı yıkama sonuçları aynı zamanda doğru miktarda
deterjan kullanımına bağlıdır: çok fazla deterjan ilave
edilmesi daha iyi bir yıkama ile sonuçlanmadığı gibi, cihazın
içerisinde birikir ve çevre kirliliğine katkıda bulunur.
! Çok fazla köpük yapacağından çitileme deterjanı
kullanmayın.
A
B
MAX
4
Deterjan çekmecesini açın
ve deterjan veya katkı
maddelerini aşağıdaki
şekilde dökün.
1
3
2
Bölüm 1: Ön yıkama deterjanı (toz)
Deterjanı dökmeden önce, ilave bölme 4’ün çıkarıldığından
emin olun.
Bölüm 2: Yıkama deterjanı (toz veya sıvı)
Sıvı deterjan kullanılması halinde doğru doz ayarlaması
için makinede gösterilen A kademesini kullanmanız
önerilir. Toz deterjan ile yıkamalarda B kademesini
kullanınız.
Bölüm 3: Katkı maddeleri (yumuşatıcı vs.)
Yumuşatıcı ızgaranın dışına taşmamalıdır.
ilave bölme 4: Çamaşır suyu
Çamaşırın hazırlanması
• Çamaşırı aşağıdakilere göre ayırın:
- etiketteki kumaş türü/sembole
- renge: renkli giysileri beyazlardan ayırın.
• Bütün cepleri boşaltın ve düğmeleri kontrol edin.
• Kuruturken çamaşırın ağırlığına göre listelenen değerleri aşmayın:
Dayanıklı kumaslar: maks. 7 kg
Sentetik kumaslar: maks. 3 kg
Hassas kumaslar: maks. 2 kg
Yün: maks. 1,5 kg
Ipek: maks. 1 kg
Çamaşırınız ağırlığı ne kadardır ?
1 çarşaf 400-500 gr
1 yastık kılıfı 150-200 gr
1 masa örtüsü 400-500 gr
1 bornoz 900-1.200 gr
1 havlu 150-250 gr
Özel yıkama çevrimleri
Leke Çıkarma: Program 1, renkleri solmayan ve çok kirli
çamaşırların yıkanması için uygundur. Program, standart
sınıftan yüksek bir yıkama sınıfını garanti eder (A sınıfı).
Farklı renkteki çamaşırları bu programda yıkamayınız.
8
Toz deterjan kullanılması ve inatçı lekeler için özel katkı
maddeleri ile ön yıkama yapmanız önerilir.
Beyazlar: beyaz çamaşırları yıkama devresini kullanınız.
Program 2, zaman içinde beyaz parlaklığının korunması
için düşünülmüştür. Daha iyi sonuçlar için, toz deterjanın
kullanılması tavsiye edilir.
Anti-Alerji: Polen, mayt, kedi ve köpek tüyü gibi temel
alerjenleri ortadan kaldırmak için 7 programını kullanınız.
Bebek Programı: Bu program 8 çocuklara ve
bebeklere ait tipik kirleri yok ettiği gibi, bezlerde
deterjan kalmamasını sağlar ve böylece bebeklerin
hassas ciltlerine zarar vermez. Bu program, daha fazla
miktarda su kullanarak ve deterjana ilave edilen özel
hijyen sağlayıcı katkı maddelerinin etkisini optimize
ederek bakteri oranını azaltmak amacına yönelik
tasarlanmıştır.
Yünluler: yıkama çevrimi 9, “sadece elde yıkama”
etiketini taşısalar bile tüm yünlü giysileri makinede yıkamak
için kullanılabilir. En iyi sonucu elde etmek için, özel bir
deterjan kullanın ve 1,5 kg’lık maksimum çamaşırı aşmayın.
Hassas Çamaşılrar: Taşlı veya pullu giysiler gibi çok
hassas çamaşırları yıkamak için programını kullanınız 10.
Çamaşırları yıkamadan önce ters çevirmeniz ve küçük
parçaları hassas çamaşırların yıkanması için kullanılan
özel torba içerisine koymanız önerilir.
Daha iyi sonuçlar elde etmek için hassas çamaşırlara
özel sıvı deterjanın kullanılması önerilir.
İpekli kumaşları ve perdeleri yıkamak için programı
10 seçiniz ve
opsiyonunun “Narin” seviyesini
ayarlayınız; makine çamaşırları durulama suyu içinde
bekletir ve BAÞLAT/DURDUR uyarı lambası yanıp
sönmeye başlar. Su boşaltmak için BAÞLAT/DURDUR
düğmesine basmanız gerekir.
Eko Programlar
Eco programlar, çevre için bir avantaja ve ekonomik
bir tasarrufa sahip daha az elektrik enerjisi kullanmayı
sağlayarak, düşük sıcaklıklarda etkili yıkama
performansları sunmaktadır.
Eco programlar (Pamuklu 12, Sentetikler 13 ve Hızlı
Yıkama 30’ 14), farklı kumaş türleri ve az kirli çamaşırlar
için oluşturulmuştur.
En iyi sonucu garanti etmek için, sıvı bir deterjan
kullanmanızı öneririz; manşet, yaka ve lekeleri önceden
işleme tabi tutmanız tavsiye edilir.
Yük dengeleme sistemi
Her dönüş çevriminden önce aşırı titreşimi önlemek
ve yükü tek bir yönde dağıtmak için, tambur yıkama
dönüş hızından biraz daha fazla olan bir hızda sürekli
döner. Birkaç denemeden sonra, yük doğru şekilde
dengelenmezse, makine düşük bir dönüş hızında döner.
Yük çok dengesizse, çamaşır makinesi döndürme yerine
dağıtma işlemini uygular. Gelişmiş yük dağılımı ve
dengeyi desteklemek için, küçük ve büyük giysilerin yük
içerisinde karıştırılmasını öneririz.
Önlemler ve püf noktaları
! Çamaşır makinesi uluslararası güvenlik standartlarına
uygun olarak projelendirilmiş ve üretilmiştir. Bu uyarılar
güvenlik amaçlı olup dikkatlice okunmalıdır.
Genel güvenlik uyarıları
• Makine meskenlerde kullanılmak üzere tasarlanmış
olup profesyonel kullanım amaçlı değildir.
• Kullanım güvenliklerinden sorumlu bir kişinin komutları
ve denetimi altında gerçekleşmediği sürece, cihaz,
fiziksel kapasitesi yetersiz (çocuklar dahil), işitsel veya
zihinsel olarak yeterli olamayan kişiler ile yetersiz bilgi ve
deneyime sahip olan kişiler tarafından kullanılmamalıdır.
Cihazla oynamamalarını garanti etmek için çocukların
kontrol altında olmaları gerekmektedir.
• Çamaşır makinesi yalnızca yetişkin kişiler tarafından
ve kullanma talimatına uygun olarak kullanılmalıdır.
• Cihaza ayaklarınız çıplakken yada elleriniz veya
ayaklarınız ıslak yada nemliyken dokunmayınız.
• Fişi prizden çekerken kablosundan değil fişin
kendisinden tutarak çekiniz.
• Makine çalışırken deterjan haznesini açmayınız.
• Tahliye suyuna el sürmeyiniz, yüksek ısıda olabilir.
Cihazların tasfiye edilmesi konusunda daha geniş bilgi
almak için cihaz sahiplerinin mevcut müşteri hizmetine
veya satış noktalarına başvurulması gerekir.
Cam kapağın açılması
Elektrik kesildiğinde makine kapağını açamadığınız
zaman çamaşırları çıkarıp asmak istediğinizde aşağıdaki
gibi yapınız:
20
1. fişi prizden çekiniz.
2. makinenin içindeki
su seviyesinin makine
kapağından daha alçak
olmasını sağlayınız,
aksi takdirde A şeklinde
gösterildiği gibi bir kapta
toplanacak şekilde boşaltma
hortumu vasıtasıyla içindeki
suyu gideriniz.
3. çamaşır makinesinin
ön panelini, bir tornavida
vasıtasıyla, çıkartınız (bkz.
şekil).
• Kapağı, hiçbir şekilde zorlamayınız: istenmedik
açılmalara karşı olan güvenlik mekanizması arıza
yapabilir.
• Arıza halinde onarmak amacıyla iç mekanizmaları
kurcalamayınız.
• Çocukların çalışır vaziyetteki makineye yaklaşmalarına
mani olunuz.
• Çalışma esnasında kapak ısınabilir.
• Taşınması gerektiğinde, bu işlemin, iki veya üç kişi
tarafından, azami dikkatle yapılması gerekir. Kesinlikle
tek başınıza yapmayınız, çünkü makine çok ağırdır.
• Çamaşırları yerleştirmeden evvel, sepetin boş
olduğundan emin olunuz.
Atıkların tasfiye edilmesi
• Ambalaj malzemelerinin tasfiye edilmesi: yerel yasalara
uyunuz, bu şekilde ambalajların geri dönüşümü
mümkün olur.
• Elektrik ve elektronik cihazların atıklarını değerlendirme
2002/96/CE sayılı Avrupa Konseyi direktifinde; beyaz
eşyaların kentsel katı atık genel yöntemi ile tasfiye
edilmemesi öngörülmüştür. Kullanılmayan cihazların,
madde geri kazanım ve geri dönüşüm oranını en
yüksek seviyeye yükseltmek, çevre ve insan sağlığına
olası zararları engellemek için ayrı ayrı toplanması
gerekir. Tüm ürünlerin üzerinde; ayrı toplama
hükümlerini hatırlatmak amacıyla üstünde çarpı işareti
olan sepet sembolü verilmiştir.
4. şekilde gösterilen dilciğinden tutarak blokajından
çıkıncaya kadar dışarıya doğru çekiniz; aynı anda aºağı
doğru çekerek kapıyı açınız.
5. paneli takarken, tam yerleştirmeden evvel, kancaların
yuvalara gelip gelmediğini kontrol ediniz.
9
TR
Bakım ve onarım
TR
Su ve elektrik kesilmesi
Pompanın temizlenmesi
• Su musluğunu her yıkamadan sonra kapatınız.
Böylece çamaşır makinesinin su tesisatının eskimesi
engellenir, su kaçağı tehlikesi ortadan kalkar.
Çamaşır makinesinin pompası kendini temizleyen bir
özelliğe sahip olup, ayrıca temizlik gerektirmez. Ancak,
bazı küçük cisimler (madeni para, düğme) pompanın alt
kısmındaki koruyucu bölmeye düşebilirler.
• Bakım ve temizlik işlemleri esnasında çamaşır
makinesinin fişini çekiniz.
Çamaşır makinesinin temizlenmesi
• Dış gövde ve plastik aksam ılık su ve sabunla ıslatılmış
bir bez vasıtasıyla temizlenebilir. Çözücü ve aşındırıcı
maddeler kullanmayınız.
• Çamaşır makinesinde tambur boşken çalıştırılması
gereken “Kendi kendini temizleme” programı
bulunmaktadır.
Deterjan (az kirli çamaşırlar için tavsiye edilen miktarın
%10’u kadar) veya çamaşır makinesinin temizliği için
kullanılan özel katkı maddeleri, yıkama programında
yardımcı olarak kullanılabilir. 40 yıkamada bir “Kendi
kendini temizleme” programını çalıştırmanız önerilir.
Programı devreye sokmak için 5 saniye boyunca A ve B
tuşlarına aynı anda basınız (bakınız Şekil).
Program, otomatik olarak başlayacak ve yaklaşık 70
dakika sürecektir. Devreyi durdurmak için BAÞLAT/
DURDUR tuşuna basınız.
A
! Yıkama devresinin bitmiş olup olmadığını kontrol ediniz
ve fişini çekiniz.
Pompa koruyucu bölgesine erişebilmek için:
1. çamaşır makinesinin
ön kapama panelini, bir
tornavida vasıtasıyla
çıkartınız (bkz. şekil);
2. makine kapağını saatin
ters yönünde çevirerek
sökünüz (bkz. şekil).
bir miktar su gelmesi
normaldir;
B
3. içini dikkatlice temizleyiniz;
4. kapağı vidalayınız;
5. paneli takarken, tam yerleştirmeden evvel, kancaların
yuvalara gelip gelmediğini kontrol ediniz.
Deterjan haznesinin temizlenmesi
Hazneyi kaldırarak,
dışarıya doğru çekmek
suretiyle çıkartınız (bkz.
şekil).
Akar su altında yıkayınız,
bu çekmecenin temizliği sık
sık yapılmalıdır.
1
2
Kapak ve hazne bakımı
• Kötü kokuların oluşmasını engellemek için kapağı
daima aralık bırakınız.
10
Su besleme hortumunun kontrol edilmesi
Su besleme hortumunu, en azından senede bir defa
kontrol ediniz. Yarık veya çatlaklar varsa değiştiriniz:
yıkama esnasındaki yüksek basınçlar ani patlamalara yol
açabilirler.
! Kesinlikle daha önceden kullanılmış hortum
kullanmayınız.
Sorun giderme
Çamasır makineniz bazen çalısmayabilir. Teknik Destek Servis ile temas kurmadan önce (“Teknik Destek Servis”’ine bakınız),
asagıdaki listeyi kullanarak sorunun kolayca çözülüp çözülemeyeceginden emin olunuz.
Sorun:
Olası nedenleri / Çözümler:
Çamaşır makinesi çalışmıyor.
• Cihazın fişi prize düzgün bir şekilde takılmamıştır veya yeterli temas yoktur.
• Evde elektrik yoktur.
Yıkama çevrimi başlamadı.
•
•
•
•
•
Çamaşır makinesi kapağı düzgün şekilde kapatılmamıştır.
AÇMA/KAPAMA düğmesine basılmamıştır.
BAÞLAT/DURDUR düğmesine basılmamıştır.
Su musluğu açık değildir.
Gecikmeli bir çalıştırma ayarlanmıştır.
Çamasır makinesi su almıyor
(“H2O” yazısı ekranda yanıp
sönüyor).
•
•
•
•
•
•
Su giriş hortumu musluğa bağlanmamıştır.
Hortum bükülmüştür.
Su musluğu açık değildir.
Evde su yoktur.
Basınç çok düşüktür.
BAÞLAT/DURDUR düğmesine basılmamıştır.
Çamaşır makinesi sürekli su alıp,
tahliye ediyor.
• Tahliye hortumu yerden 65 ila 100 cm arasındaki bir yüksekliğe
yerleştirilmemiştir (“Montaj”’a bakınız).
• Hortumun boşta kalan ucu suyun altındadır (“Montaj”’a bakınız).
• Duvar tahliye sistemine havalandırma borusu takılmamıştır.
Bu kontrollerden sonra da hala sorun devam ederse, su musluğunu kapatın,
cihazı kapatın ve Teknik Destek Servisi ile temasa geçin. Ev binanın üst
katlarından birindeyse, çamaşır makinesinin sürekli su alıp tahliye etmesine
neden olan su drenajı ile ilgili bir sorun vardır. Bu güçlüğün giderilmesine
yardımcı olacak özel tahliye önleyici valfler mağazalarda satılmaktadır.
Çamaşır makinesi tahliye veya
dönüş yapmıyor.
• Yıkama çevrimi tahliyeyi içermemektedir: bazı çevrimler tahliye işleminin
manüel olarak etkinleştirilmesini gerektirir.
• Tahliye hortumu bükülmüştür (“Montaj”’a bakınız).
• Pis su borusu tıkanmıştır.
Sýkma sırasında çamaşır makinesi • Tamburun kilidi montaj sırasında doğru şekilde açılmamıştır (“Montaj”’a
çok titriyor.
bakınız).
• Makine dengeli değildir (“Montaj”’a bakınız).
• Çamaşır makinesi dolap ve duvar arasında sıkışmıştır (“Montaj”’a bakınız).
Çamaşır makinesi su sızdırıyor.
• Su giris hortumu düzgün sekilde takılmamıstır (“Montaj”’a bakınız).
• Deterjan dağıtma çekmecesi tıkalıdır (temizlik talimatları için, “Bakım ve
onarım”’a bakınız).
• Tahliye hortumu bükülmüştür (“Montaj”’a bakınız).
“Seçenek” ve BAÞLAT/DURDUR
• Makineyi kapatıp, fişini çekin, yaklaşık 1 dakika bekleyin ve daha sonra tekrar
gösterge lambaları hızlı hızlı yanıp
açın.
söner ve hata kodu ekranda belirir
Sorun devam ederse, Teknik Destek Servis’i ile temas kurun.
(örnegin : F-01, F-..).
Çok fazla köpük var.
• Deterjan çamaşır makinesi için uygun değildir (“çamaşır makineleri için” veya
“elde ve makinede yıkama” ya da benzeri bir yazının ekrana gelmesi gerekir).
• Çok fazla deterjan kullanılmıştır.
11
TR
Teknik Servis
195094125.00
06/2011 - Xerox Fabriano
TR
Teknik Servis ile temas kurmadan önce:
• Sorunu tek başınıza çözüp çözemeyeceğinizi kontrol edin (“Sorun Giderme”’ye bakınız);
• Sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol etmek için yıkama çevrimini yeniden başlatın;
• Bu durum söz konusu değilse, yetkili bir Teknik Destek Merkezi ile temasa geçin.
! Her zaman yetkili teknisyen yardımı talep edin.
Aşağıdaki bilgileri hazır durumda bulundurun:
• Sorunun türü;
• cihaz modeli (Mod.);
• seri numarası (S/N).
Bu bilgiler çamaşır makinesinin arkasına yapıştırılan künye levhasından veya kapağı açarak cihazın önünde de
bulunabilir.
Cihazın ömrü 10 yıldır.
Tüm Türkiye’de; Yetkili Teknik Servis, Orijinal Yedek Parça, Bakım Ürünlerimiz ve Garanti ile ilgili bilgi için:
0 212 444 50 10.
12
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising