Indesit | TCF 87B 6PY1 (EU) | Instruction for Use | Indesit TCF 87B 6PY1 (EU) Manualul utilizatorului

Indesit TCF 87B 6PY1 (EU) Manualul utilizatorului
MANUAL DE INSTALARE ªI UTILIZARE
U S C Ă T O RUL TCF 87B 6PY1 (EU)
!Păstrați acest manual la îndemână pentru a-l consulta când va fi necesar. Păstrați-l în
caz de mutare,vânzare sau cesiune.Înmânațimanualul noului cumpărător pentru ca acesta
să poată fi informat referitor la avertismente și sugestii sau funcționarea aparatului.
!Citiți
cu
atenție
instrucțiunile;următoarele
pagini
conțin
informații
importante
referitoare la instalare și sugestii despre funcționarea acestuia.
!!! CONDIÞII OBLIGATORII PENTRU INSTALAREA ªI
UTILIZAREA PRODUSELOR INDESIT COMPANY SPA:
TOATE PRODUSELE VOR FUNCÞIONA ÎN PARAMETRII
PROIECTAÞI ªI VOR FI GARANTATE DACÃ:
- VOR FI INSTALATE ªI UTILIZATE ÎNTR-UN MEDIU CU
TEMPERATURA AMBIANTÃ CUPRINSÃ ÎNTRE 16-32OC, LIPSIT
DE CONDENS ªI UMIDITATE;
- PRESIUNEA GAZULUI NATURAL (METAN) ESTE DE 20 mbari ªI
30 mbari PENTRU GPL (BUTELIE);
- PRESIUNEA APEI ªI TENSIUNEA REÞELEI ELECTRICE SUNT ÎN
LIMITELE IMPUSE DE STANDARDELE ÎN VIGOARE.
DACÃ ACESTE CONDIÞII NU SUNT ÎNDEPLINITE, PRODUSUL
NU VA FUNCÞIONA ÎN PARAMETRII PROIECTAÞI, IAR
PRODUCÃTORUL, PRIN SERVICE-UL AUTORIZAT, ΪI ASUMÃ
DREPTUL DE A SUSPENDA GARANÞIA PRODUSULUI PÂNÃ
CE ACESTA VA FI INSTALAT ÎN CONDIÞIILE IMPUSE
DE PRODUCÃTOR.
2
Informații importante
Pasul 2.
Scoateți filtrul (folosiți-vă de cele 2 cleme)
Pentru a asigura o funcționare corectă a
aparatului dvs., trebuie saă urmați câteva
reguli de întreținere, după cum urmează:
Filtrul...
! Trebuie să curățați filtrul după fiecare ciclu
de uscare.
Pasul 3.
Curățați orice reziduu de pe filtru.
Pasul 1.
Deschideți ușa aparatului
Pasul 4.
Reintroduceți filtrul – nu utilizatț aparatul dacă
filtrul nu este introdus.
! Dacă nu curățati filtrul după fiecare ciclu de uscare veti
afecta performantele aparatului dvs. Astfel, aparatul îsi
va prelungi durata de uscare si va consuma mai multă
electricitate pe parcursul procesului de uscare.
3
Indicatorul„Goliți rezervorul”
vă
reamintește să goliți rezervorul la începutul și
la încheierea fiecărui program.
Rezervorul de apă
! Trebuie sa umpleti rezervorul de apa dupa
fiecare ciclu de uscare.
Pasul 1.
Trageți rezervorul de apă către dvs., scoațândul din uscător.
! Dacă nu ati golit rezervorul, veti constata
urmatoarele:
• Aparatul nu va mai usca (rufele pot fi umede
la încheierea ciclului de uscare)
• Indicatorul „Goliti rezervorul”
vă va
reaminti ca rezervorul este plin, display-ul
va vizualiza "H2O", iar simbolul
rezervor
apă plin va lumina intermitent.
Pasul 2. Goliți cantitatea de apă colectată în
rezervor.
Punerea în functiune a sistemului de colectare a
apei
Dacă aparatul este nou, rezervorul de apa nu va
colecta apa decât după 1-2 cicluri de uscare.
Ulterior va colecta apa pe parcursul fiecarui
ciclu de uscare.
Ansamblu condensator
! Trebuie sa curatati ansamblul condensator în
FIECARE lună.
Pasul 3.
Umpleți din nou rezervorul, asigurându-va de
corectitudinea reintroducerii.
Pasul 1.
Deschideți capacul condensatorului
cu ajutorul mânerului, trăgeți-l spre dvs.
4
Pasul 2.
Verificati urmatoarele:
Scoateți condensatorul, rotindu-l cu ajutorul
- poziția săgeților în sus
- cele 3 agrafe sunt securizate si se afla în
poziția „blocare”.
celor 3 agrafe dupa care trageti condensatorul
spre dvs.(se poate scurge o mica cantitate de
apă, fapt considerat normal).
Pasul 3.
Curatăți condensatorul, tinându-l sub apa,
(partea din spate) pentru a
îndeparta reziduurile.
Pasul 4.
Reintroduceti condensatorul
! Absenta curatarii condensatorului poate
cauza deteriorarea prematura a aparatului.
- asigurati-vă de corectitudinea introducerii,
toate cele 3 agrafe trebuie securizate, iar
săgețile de pe fața condensatorului sunt
îndreptate în sus.
5
Instalare
• Nu instalați uscatorul electric în apropierea
unui aragaz pe gaz, a unei sobe sau a unei plite
deoarece flacara arzatorului ar putea produce
daune aparatului.
• Atunci când doriti sa încastrati aparatul,
trebuie sa lasati spatiu suficient pentru circulatia
aerului de-a lungul grilajului din spate, cel putin
15 mm pe fiecare latura si 10 mm distanta între
aparat si partea de sus; fluxul de aer este esential
pentru a condensa apa acumulata pe durata
procesului de uscare a rufelor; uscatorul nu va
functiona eficient într-un spatiu închis.
Verificati orificiile de ventilare din partea din
spate – acestea nu trebuie obstructionate.
! Nu vă recomandam sa încastrati aparatul în
mobilier sau sa-l instalati în spatele unei usi
închise cu cheie, a unei usi culisante sau a unei
usi prevazute cu balama pe partea opusa a usii
uscatorului.
! Daca instalati uscatorul într-o camera mica si
rece este posibil sa se formeze condens.
Aerisire
Pe durata functionarii aparatului trebuie sa-i
asigurati
acestuia
o
ventilare
corespunzatoare. Verificati încaperea în care
instalati aparatul –aceasta nu trebuie sa
prezinte umiditate si trebuie sa asigure o
circulatie corespunzatoare a aerului. Fluxul de
aer din jurul aparatului este esential pentru a
condensa apa produsa pe parcursul
spalarii,
altfel
aparatul
nu
va
functiona eficient într-un spatiu închis
sau încastrat.
6
Evacuarea apei
Branșament electric
Dacă uscătorul este instalat în apropierea unei
scurgeri, apa poate fi evacuată aici. Acest fapt
evită golirea rezervorului de apă. Dacă instalați
uscătorul dedesuptul sau în apropierea unei
mașini de spălat rufe, puteți folosi aceeași
scurgere. Înălțimea furtunului nu trebuie să fie
mai mică de 3’ (1m) pornind de la baza
uscătorului. Îndepărtați colierul de fixare și
furtunul ca în fig. de mai jos:
Înainte de a introduce stecherul în priza de
curent, verificati ca:
- priza sa fie cu împamântare;
- priza sa fie în gradul de a suporta puterea
maximă prevazuta pentru acest aparat (aceasta
este indicată pe eticheta c e contine
caracteristicile aparatului (a se vedea cap.
„Descrierea uscatorului”);
- tensiunea de alimentare să fie cuprinsă în
valorile indicate de eticheta care conți ne
performanțe le aparatului (a se vedea cap.
„Descrierea uscatorului”);
- priza să fie compatibilă cu stecherul uscatorului.
În caz contrar, înlocuiti priza.
! Uscatorul nu poate instalat în spa tii deschise,
chiar dacă acestea sunt protejate de un
acoperiș. Poate fi foarte periculoasă expunerea
aparatului la ploi sau intemperii.
După ce aparatul a fost instalat, priza sau
stecherul trebuie sa fie usor accesibile.
! Nu utilizați prelungitoare;
! Cablul electric nu trebuie deteriorat;
! Verificați cu regularitate cablul electric si,
daca este necesar, solicitați înlocuirea acestuia
de catre tehnicieni autorizati (a se vedea cap.
„Asistență”);
!Producatorul își declină orice responsabilitate
în cazurile în care regulile mai sus menționate nu
sunt respectate.
! Dacă aveți dubii, consultați un electrician
autorizat.
Înainte de a pune în funcțiune uscătorul
Odată instalat aparatul, înainte de a-l pune în
funcțiune, curățați interiorul tamburului astfel
încât să eliminați murdaria acumulată pe
parcursul transportului.
Instalați un furtun de o lungime
corespunzătoare si refixați colierul:
! Asigurați-vă ca furtunul nu este deteriorat
odată ce ați fixat uscătorul în poziția finală.
7
Descrierea uscătorului
Rezervor apă
Eticheta cu caracteristici
Model & Serie numerică
Filtru
Mâner capac
condensator (Trageți
pentru a deschide)
Grătar pătrundere aer
Capac
Panoul de control
8
Buton ON/OFF : : daca aparatul este în
functiune si țineți apăsat acest buton mai mult de
3 secunde, aparatul se opreste, cronometrează
3, 2, 1, Off, iar programul se anulează. Țineți
apăsat acest buton mai mult de 3 secunde, iar
aparatul isi va relua functionarea.
Display-ul va oferă indicații referitoare la durata
sau întârzierea programului de uscare, iar
indicatoarele vă avertizează și vă indică statusul
avansării programului selectat. Selectorul
PROGRAME: permite stabilirea programului
dorit: rotiti-l pâna când indicatorul
corespunzator se pozitionează în dreptul
programului pe care doriti sa-l selectati (a se
vedea cap. „Pornire si Programe”).
Cele 3 butoane de sub Display selectează
"Automat" sau "Uscare temporizata" sau, dacă
a fost selectată, Pornirea intârziată (a se vedea
cap. : "Pornire și Programe" sau "Display-ul").
Butonul/ledul Siguranță copii
: țineți apăsat
butonul după ce ați selectat programul și
opțiunile; ledul se aprinde. Acesta previne
modificarea setărilor programului. Când ledul
este aprins, celelalte butoane se dezactivează.
Țineți apăsat butonul pentru anulare, iar ledul
se va stinge.
Indicatorul luminos Golire apă
: vă
semnalează faptul ca recipientul de colectare a
apei trebuie golit.. Display-ul se va actualiza în
câteva secunde după ce ați repoziționat
recipientul gol-pentru aceasta aparatul trebuie
să fie în funcțiune (a se vedea paragraful
Butoanele cu leduri OPTIUNI: va permit
selectarea optiunilor disponibile pentru
programul ales (a se vedea cap. „Pornire si
Programe”). Indicatoarele indică selectarea
opțiunii.
„Comenzi”).
Obs.: Dacă recipientul cu apă se alimentează,
simbolul
"recipient apă plin" luminează
intermitent, display-ul indică
, căldura
este oprită, iar rufele nu sunt uscate.
Butonul START/PAUZĂ
: activeaza un
program selectat. În momentul apasarii acestui
buton se va emite un semnal acustic, iar
indicatoarele de avansare vor lumina intermitent
pentru a vă con firma actiunea. Pe parcursul
functionarii programului, dacă tineti apasat
acest buton, programul face o pauză, iar
uscatorul se opreste. Ledul se coloreaza
c
in
verde pe parcursul functionarii programului,
luminează in termitent in culoarea
chihlimbarului dacă programul face o pauză sau
luminează intermitent în culoarea verde daca
dac
programul se află în standby, în asteptarea
setarii unui program (a se vedea cap. „Pornire
și Programe”).
Indicatorul luminos Curățare Filtru
: vă
reamintește, înaintea inițierii fiecărui program
că este esențială curățarea filtrului la fiecare
utilizare a aparatului (a se vedea cap.
„Întreținere și Îngrijire”).
Indicatorul luminos Curățare Condensator
:
vă reamintește că este esențială curățarea
condensatorului la intervale regulate (a se vedea
cap. „Întreținere și Îngrijire”).
9
Alegerea unui program
Obs.: Uscătorul, conform reglementărilor de reducere energie este echipat
cu un sistem automat standby care se activează după 30 min. de
inactivitate. Țineți apăsat butonul până la reactivarea uscătorului.
1. Conectați uscatorul la o priză electrică.
2. Sortați rufele în functie de tipul țesăturii (a se
vedea cap. „Rufe”)
3. Deschideți usa si verificati dacaă filtrul este
curat și corect fixat și dacă recipientul de apă
este gol și corect fixat (a se vedea cap.
„Întreținere”)
4. Încărcați rufele și asigurați-vă că încuietoarea
mașinii nu este blocată de rufe. Închideți ușa.
5. Daca niciun indicator nu este aprins: apasati
butonul ON/OFF
.
6. Alegeți un program, consultând Ghidul de
Programe (a se vedea cap. „Programe”) ș i ,
deasemenea indicatii referitoare la tipul
rufelor (a se vedea cap. „Rufe”).
- Selectați un program, rotind selectorul
Programe.
7. Alegeți opțiunea Uscare temporizata sau
Nivele de uscare:
-pentru Durată temporizată, apăsați și eliberați
butonul până la vizualizarea duratei dorite. sau
- pentru modificarea setărilor standard de
uscare, apăsați și eliberați butonul Senzor
Uscare până ce nivelul dorit va fi indicat (a se
vedea cap."Display-ul ". Pentru detalii despre
programe, a se vedea Tabelul de Programe.
8. Stabiliți o pornire întârziată sau diverse
opțiuni dacă este necesar.
9. Indicatorul Start/Pauză luminează intermitent
(culoare verde):
- apasați Start/Pauză pentru pornire. Indicatorul
nu va mai lumina intermitent. Pe parcursul
programului de uscare puteți verifica rufele si
le puteți scoate pe cele uscate în timp ce restul
va urma procedura de uscare pâna la final. În
momentul în care închideti ușa din nou, apasati
butonul Start/Pauza pentru a continua uscarea.
(În momentul deschiderii usii, indicatorul
Start/Pauz ă va lumina intermitent- c hihlimbar,
după închiderea usii si apasarea butonului
Start/Pauză, ledul Start/Pauz ă nu va mai
lumina intermitent – culoare verde).
10
10. Încheierea programului este semnalată
prin emiterea unui semnal de 3 ori (Obs.: dacă
ați selectat opțiunea SUNET, semnalul sonor se
va repeta de 3 ori la fiecare 30 sec. pentru 5
min.). Deschideți usa, scoateți rufele, curatati
filtrul si repozitionati-l. Goliti recipientul de apa
si repoziționați-l (a se vedea cap. „Întreținere”.
11. Deconectati aparatul.
Comenzi
Selector Programe
! Avertizare. Dacă după ce ati apasat butonul
START/Pauză
,poziția selectorului s-a
modificat, nu veti mai putea schimba programul
selectat. Pentru a modifica un program selectat,
apasați butonul Start/Pauză
: indicatorul
lumineaza intermitent – culoare chihlimbar-,
indicându-va o pauză în program. Selectați un
nou program și alte opțiuni, dacă este necesar:
indicatorul va lumina intermitent (culoare
verde). Apăsați butonul Start/Pauză
din
nou și se va activa noul program ales.
Butoanele/leduri OPȚIUNI
Aceste butoane sunt folosite pentru a
personaliza programul selectat în functie de
exigențele personale. Nu toate opțiunile sunt
disponibile pentru toate programele (a se vedea
cap. „Pornire și Programe”). Dacă o opțiune nu
este
disponibilă
și
apăsați
butonul,
semnalizatorul acustic va emite 3 bipuri. Dacă
opțiunea este disponibilă, ledul opțiunii de pe
buton se va aprinde pentru a confirma selectarea
acesteia. După apăsarea butonului
doar opțiunea Sunet (Semnal sonor)- dacă este
disponibilă) va putea fi schimbată.
Simboluri Avansare
Pe parcursul acestei faze, tamburul se rotește
până la evitarea formării cutelor) .
Butoane cu leduri Nivele de Căldură
Nu toate programele vă permit modificarea
nivelului de căldură, iar unele vă permit
selectarea celor 3 opțiuni de nivele căldură:
Redus, Mediu și Ridicat.
Când opțiunile de nivele de căldură sunt
disponibile, apăsând acest buton se schimbă
nivelul de căldură, iar ledul corespunzător
selecției se aprinde.
Semnal Sonor (Sunet)
Dacă opțiunea a fost selectată, veți fi avertizați
referitor la încheierea ciclului de uscare pentru
a vă amintii că rufele pot fi scoase. Nu este
disponibilă cu programul Încălzire articole
baie.
Display-ul
. Vă indică durata reziduală sau
vă oferă o indicație referitoare la durata unui
program de uscare (a se vedea Display-ul ).
Coloanele dintre ore și minute de pe display
luminează intermitent, indicând contorizarea
duratei. Când programul își încheie faza de răcire,
display-ul indică "End".
Simbol Golire apă/Recipient
(
Uscare,
Faza de
(Daca uscătorul a fost conectat la o conductă de
Racire)
evacuare, acest indicator poate fi ignorat, dat fiind
Aceste simboluri apar pe Display, indicând
faptul că nu este necesar să goliți recipientul de
starea de avansare a uscătorului. Fiecare simbol
apă). Ledul se aprinde
pentru a vă aminti
se aprinde în corespondență cu faza de pornire.
necesitatea de a goli recipientul de apă.
Îngrijire Extra
Dacă recipientul se umple pe durata unui program,
Această funcție destinată rufelor din Bumbac
dispozitivul de încălzire se oprește, iar uscătorul
contribuie la întreținerea strălucirii rufelor
inițiază o fază de Răcire. Ulterior semnalul acustic
pentru o periodă îndelungată, grație rotirii
se activează, simbolul "recipient plin" luminează
tamburului (reduse în ultima parte a ciclului) și
intermitent, display-ul indică
, iar simbolul
temperaturii corecte.
"golire recipient"
se aprinde . Este necesar să
Obs. Nu poate fi folosită cu Uscare Extra,
goliți recipientul de apă și să reporniți uscătorul,
Uscare în dulap și Uscare ușoară (nivele uscare).
altfel rufele nu se vor usca. După repornirea
Pornirea Întârziată
mașinii va fi nevoie de câteva secunde pentru ca
Pornirea anumitor programe (a se vedea cap.
display-ul să se restarteze. Pentru a evita această
„Pornire si Programe”) poate fi întârziată cu
procedură, goliți întotdeauna recipientul de apă la
pâna la 24 rore. Verificați ca recipientul să fie
11 fiecare utilizare a uscătorului (a se vedea capitolul
golit înainte de a opta pentru o pornire
„Întreținere”)
întârziată.
Deschiderea usii
Deschizând ușa (sau apăsând butonul Start/
Pauză) pe durata funcționării unui program,
uscătorul se va opri și vor rezulta următoarele
situații:
• Ledul Start/Pauză luminează intermitentculoare chihlimbar.
• Pe parcursul unei faze de întârziere, va
continua contorizarea întârzierii.
• Butonul START/Pauză trebuie apăsat pentru
a relua un program de întârziere. Ledurile de
avansare se vor modifica pentru a indica starea
actuală, iar ledul Start/Pauză nu va mai lumina
intermitent - culoare verde.
• Repoziționând selectorul de programe
veți selecta un nou program, iar
indicatorul Start/Pauză va lumina
intermitent-culoare verde. Puteți folosi
această opțiune pentru a selecta
programul de Împrospătare
pentru a
„raci” rufele, daca vi se par prea uscate.
Apasați butonul Start/Pauză pentru a
iniția un nou program.
Obs.: În cazul unei întreruperi de curent,
opriți aparatul sau deconectați-l. Odată
reluată activitatea electrică, apăsați
butonul ON/OFF până ce uscătorul se
reactivează, după care butonul Start/
Pauză.
Rufe
Sortarea rufelor
1. Verificați simbolurile aflate pe etichetele
rufelor dvs. pentru a afla dacă este recomandat
sau nu ca rufele să fie uscate în uscator.
2. Împărțiti încarcatura de rufe în functie de
tipul de tesătură.
3. Goliți buzunarele și controlați nasturii
4. Închideți nasturii și fermoarele
5. Stoarceți rufele pentru a elimina pe cât posibil
o parte din apă.
! Nu introduceți în uscator rufe care contin o
mare cantitate de apă.
Capacitate maximă
Nu supraîncărcați uscătorul. Următoarele valori
fac referire la greutatea rufelor uscate:
• fibre naturale: max. 8 kg. (18Ib)
• fibre sintetice: max. 3 kg. (6.6 Ib)
Avertisment: nu supraincarcati uscatorul
deoarece îi veți reduce performantele de
uscare.
12
Rufe
Bluze
Rochii
Bumbac
Altele
Bumbac
Altele
Pantaloni (Jeans)
10 scutece
Cămăși
Bumbac
Altele
150 gr. (5oz)
100 gr. (3oz)
500 gr. (1Ib 2oz)
350 gr. (12oz)
700 gr. (1Ib 6oz)
1000 gr. (2Ib 3oz)
300 gr. (10 oz)
200 gr. (7 oz)
125 gr. (4 oz)
Tricouri
Haine de casă
Plic pilotă/Dublă
Față de masă-mare
1500 gr (3lb 5 oz)/1000 gr (2lb 3 oz)
700 gr (1lb 6 oz)
250 gr (9 oz)
100 gr.(3 oz)
700 gr. (1lb 6 oz)
350 gr. (12 oz)
500 gr. (1 Ib 2oz)
350 gr. (12 oz)
Față de masă-mică
Prosop de masă
Prosop de baie
Prosop de șters pe mâini
Cearșaf dublu
Cearșaf mic
Dacă se grupeaza tesaturi sintetice cu tesaturi
din bumbac, acestea din urmă pot fi încă umede
Articole nerecomandate a fi uscate în uscător
- Articole conținând materiale din plastic sau
similare, plastifiate (de exemplu: perne,
impermeabile din PVC) sau orice articol
inflamabil sau conținând substante inflamabile
(de exemplu: prosoape murdare de fixativ).
- Fibre din sticl ă (de exemplu: anumite tipuri
de perdele).
- Tesaturi care sunt complet uscate
- Tesaturi ce contin simbolul ITCL
(a se
vedea paragraful „Rufe speciale ”) ce pot fi
curatate cu produse speciale de curatare.
Urmati îndeaproape instructiunile.
-Articole foarte voluminoase (perne, pilote,
cuverturi de pat, etc.) care împiedica
circulatia aerului în uscator.
la încheierea programului de uscare. În acest
caz este suficient sa inițiati ulterior un scurt
program de uscare.
Etichete cu instructiuni pentru spalare
Verificati cu atentie etichetele rufelor, mai ales
daca uscati anumite rufe pentru prima data în
uscator. Simbolurile cele mai întâlnite sunt:
- pot fi uscate în uscător
- nu pot fi uscate în uscător
- - uscare la temperatură ridicată
- u - uscare la temperatură redusă
13
Rufe care necesită un tratament special
Cuverturi și paturi: articole din acril. Acestea
trebuie uscate cu mult a grija si la temperatura
redusă. Nu trebuie uscate îndelung pentru a nu
se deteriora din cauza caldurii excesive.
Rufe prezentând cute sau cutate
Uscatorul este în masură să usuce orice tip de
țesătură fără nici o problemă, totuși, înainte de a
iniția această operație trebuie să citiți
îndeaproape instrucțiunile recomandate de
producător pentru uscare.
Articole apretate
Articolele apretate sunt introduse în uscător
singure pentru a evita ca rufele care nu au
fost tratate cu apret să se păteze. Îndepărtați
cea mai mare parte de apret de
pe rufe în momentul în care introduceți astfel
de rufe în uscător. Scoateti rufele din uscător
imediat ce au atins nivelul de uscare cerut:
dacă se usucă prea mult timp, apretul se
transformă în praf.
Durata de uscare – aproximativă, exprimată în
minute (greutatea se referă la rufele „uscate”).
Durata de uscare este aproximativă și poate
varia în funcție de:
•Cantitatea de apă reținută de rufe după
stoarcere: prosoapele și rufele delicate rețin o
cantitate mare de apă.
•Rufe: țesăturile de același tip, dar de
dimensiuni și forme diferite au durată de uscare
diferită
•Cantitatea de rufe: rufele singure și
încărcăturile mici beneficiază de o durată
prelungită de uscare
•Uscare: dacă rufele trebuie călcate, este
recomandat să le scoateți din uscător când sunt
încă umede. Celelalte pot fi lăsate mai mult
timp în uscător.
•Temperatura stabilită
•Temperatura camerei: cu cât temperatura
camerei e mai joasă, cu atât durata de uscare a
rufelor se prelungește.
• Volum: rufele voluminoase necesită o îngrijire deosebită în procesul de uscare. Este recomandat să
scoateți aceste rufe, sa le scuturati si sa le reintroduceti în uscator: aceasta operatie trebuie repetata
de mai multe ori pe parcursul programului de uscare.
! Nu uscati prea mult rufele.
Toate rufele conțin o mica cantitate de umiditate naturala - aceasta contribuie la pastrarea
aspectului de țesături vaporoase.
14
Display-ul
Display-ul este prevăzut cu trei funcții principale, fiecăreia corespunzându-i un buton.
Nivele detectare Uscare
După ce ați seletat un program prevăzut cu opțiunea Senzor Uscare, țineți apăsat și eliberați butonul până la
vizualizarea nivelului de uscare dorit. Dacă opțiunea de detectare nu este disponibilă pentru programul selectat, display-ul va
lumina intermitent, iar semnalul sonor se va activa de 3 ori! Anumite programe de detectare nu sunt prevăzute cu toate cele 7
nivele de uscare disponibile.
Nivele de uscare
Uscare umedă
mașini sau a unei prese.
Uscare prin călcare
călcat.
Uscare pe umeraș-Plus
scopul finalizării uscării
uscării
„
Uscare pe umeraș
Uscare ușoară
Uscare în dulap
Uscare Extra
Usucă rufele pentru a fi pregătite pentru călcarea cu ajutorul unei
Usucă rufele pentru a fi pregătite pentru călcarea cu fierul de
Usucă rufele delicate pentru a fi pregătite pentru așezarea pe umeraș în
Usucă rufele pentru a fi pregătite pentru așezarea pe umeraș în scopul finalizării
Usucă rufele delicate pentru a fi pregătite pentru depozitare
Usucă rufele pentru a fi pregătite pentru depozitare
Usucă rufele pentru a fi pregătite pentru a fi purtate
Uscare programată (temporizată)
După ce ați selectat un program prevăzut cu opțiunea Uscare temporizată, apăsați butonul , iar simbolul Uscare
temporizată se va aprinde; display-ul va reduce durata la fiecare apăsare și eliberare a butonului (a se
vedea Pornire și Programe). Fiecărui program prevăzut cu opțiunea temporizată îi corespunde o durată diferită disponibilă, iar
selectarea a peste 11 durate va depinde și de setarea nivelului de căldură ales.
Fiecare apăsare a butonului
reduce durata de uscare. Dacă vă răzgândiți, apăsați butonul Senzor Uscare (Detectare Senzor
Uscare), iar nivelele de detectare uscare vor fi disponibile.
Dacă opțiunea Uscare Temporizată nu este disponibilă, display-ul va lumina intermitent, iar semnalul sonor se va
declanșa de 3 ori.
Durata selectată va rămâne vizualizată pe display după inițierea programului, putând fi modificată pe parcursul programului
dacă doriți.
Pornire Întârziată
După selectarea unui program prevăzut cu opțiunea pornire întârziată, puteți selecta o întârziere a programului. La fiecare apăsare
a butonului Pornirii întârziate
, durata de așteptare se mărește cu 30 minute de la la
, după care crește de la
la ,
ulterior
și, după cinci secunde durata de așteptare se anulează.
Pentru întârzieri de 10 ore sau mai mult,
display-ul contorizează durata în ore până la 10 ore, după care indică
și continuă contorizarea în minute.
Pentru întârzieri de 9 ore sau mai puțin, display-ul indică ore și minute și, ulterior contorizează în minute pentru întreaga durată.
Dupa apăsarea butonului Start/Pauză
, durata poate fi modificată sau anulată. La încheierea întârzierii, simbolul
este stins
și veți vizualiza Durată Încheiere.
Obs.: Pe parcursul acestei faze, rufele se vor rotii ocazional pentru a preveni formarea cutelor.
Încheiere durată
Dacă simbolul
este stins, durata indicată este Durata de Încheiere a programului în desfășurare.
Când programele temporizate sunt selectate, durata indicată pe parcursul unui ciclu corespunde efectiv duratei rămase.
Când programele automate sunt selectate, durata indicată corespunde unei estimări a duratei rămase: la selectarea
programului, display-ul indică durata solicitată de uscare pentru o încărcătură totală, după circa 10 minute, sistemul de
verificare calculează o estimare mai precisă a duratei ciclului care este actualizată pe parcursul programului.
Durata de Încheiere este vizualizată în ore și minute și contorizează fiecare minut.
Coloanele dintre ore și minute de pe display luminează intermitent pentru a indica contorizarea duratei.
Display-ul semnalează de asemenea apariția unei probleme a uscătorului, dacă este cazul, iar display-ul indică F urmat
de codul numeric de eroare, cele 3 leduri de opțiuni, iar ledul Start/Pauză va lumina intermitent (culoare chihlimbar)-a
se vedea cap. Anomalii și remedii.
15
Pornire și Programe
Cămăși
Opțiune Temperatură Ridicată
- acest program este destinat cămășilor din bumbac
- poate fi folosit pentru încărcături de până la 3 kg (aproximativ 10 cămăși)
Opțiune Temperatură Medie
- acest program este destinat cămășilor din materiale sintetice sau dintr-un material mixt de fibre naturale și
sintetice, ca de ex.: poliester cu bumbac
- poate fi folosit pentru încărcături de până la 3 kg (aproximativ 14 cămăși).
Durata acestui program depinde de încărcătură, setarea de uscare dorită și turația de stoarcere folosită în
mașina de spălat.
Rufele uscate, folosind setarea Uscare în dulap sunt de obicei gata de a fi purtate, marginile și cusăturile pot fi
ușor umede. În acest caz, încercați să întorceți cămășile pe dos și să reluați programul pentru o scurtă
perioadă.
Articole de pat și baie
- acest program este destinat prosoapelor și cearșafurilor din bumbac
- durata acestui program depinde de încărcătură, setarea de uscare dorită și turația de stoarcere folosită în
mașina de spălat (a se vedea Rufe) .
- rufele uscate, folosind setarea Uscare Extra sunt de obicei gata de a fi folosite, marginile și cusăturile pot fi
ușor umede, mai ales în cazul articolelor de mari dimensiuni. În acest caz, încercați să le rearănjați și să
reluați programul după o scurtă perioadă.
Program Antialergic
Acest program beneficiază de omologarea Allergy UK care se reflectă în reducerea și eliminarea efectivă a
alergenilor de pe rufe. Acest program, grație constanței temperaturii pentru o perioadă îndelungată permite
neutralizarea acțiunii celor mai obișnuiți alergeni (inclusiv a acarienilor și a polenului).
Poate fi folosit cu încărcătură totală umedă pentru uscare și tratare sau pentru o încărcătură de 4 kg pentru
tratarea rufelor dvs.
Sintetice
- acest program este destinat articolelor din materiale sintetice sau dintr-un material mixt sintetic/bumbac,
- durata acestui program depinde de dimensiunea î ncărcăturii, setarea de uscare dorită și turația de
stoarcere folosită în mașina de spălat (a se vedea Rufe).
Uscare Rapidă
Acest program este recomandat în cazul încărcăturilor mici de max. 1 kg. Obs.: poate fi folosit doar cu setarea
Uscare în dulap. Durata de uscare este foarte redusă, înregistrându-se o reducere de timp de 53% la bumbac (cu
opțiunea Temperatură Ridicată) și de 50% la sintetice (cu opțiunea Temperatură Medie).
16
Pornire și Programe
Jeans
- acest program este destinat pantalonilor (blugilor) din denim. Înainte de a usca pantalonii, întoarceți buzunarele
frontale pe dos
- poate fi folosit pentru încărcături de până la 3 kg (aproximativ 4 perechi)
- nu amestecați articole închise cu deschise
- poate fi folosit cu alte articole confecționate din același material, de exemplu: jachete
- durata acestui program depinde de încărcătură și de turația de stoarcere folosită în mașina de spălat.
- rufele uscate, folosind acest program sunt de obicei gata de a fi purtate, marginile și cusăturile pot fi ușor umede. În
acest caz, încercați să le rearănjați și să reluați programul după o scurtă perioadă.
!Nu recomandăm folosirea acestui program în cazul pantalonilor ce conțin centuri elastice, ornamente sau broderii.
Programul de Lână
- acest program este destinat articolelor a căror etichetă conține simbolul
- poate fi folosit pentru încărcături de până la 1 kg (aproximativ 3 pulovere)
- vă recomandăm, înainte de a usca aceste articole, să le întoarceți pe dos
- durata acestui program depinde de încărcătură, densitatea acesteia și de turația de stoarcere folosită în mașina de
spălat.
- rufele uscate, folosind acest program sunt de obicei gata de a fi purtate, dar la anumite articole, mai grele,
marginile pot fi ușor umede. Lăsați-le să se usuce natural deoarece o uscare în plus le-ar putea deteriora.
! Spre deosebire de alte materiale, mecanismul " strângerii" lânei este ireversibil, adică rufele nu-și vor recăpăta
dimensiunea și forma.
! Acest program nu este recomandat pentru articole din acril.
Mătase
- acest program este destinat uscării articolelor din mătase
- poate fi folosit pentru încărcături de până la 0.5 kg
- durata acestui program depinde de încărcătură, densitatea acesteia și de turația de stoarcere folosită în
mașina de spălat.
- rufele uscate, folosind acest program sunt de obicei gata de a fi purtate, dar la anumite articole, mai
grele, marginile pot fi ușor umede. În acest caz, scoateți încărcătura și rearănjați-o, reluând programul
pentru o perioadă scurtă.
Delicate
- acest program este destinat uscării articolelor delicate. de ex. acril
- poate fi folosit pentru încărcături de până la 2 kg
- durata acestui program depinde de încărcătură, densitatea acesteia și de turația de stoarcere folosită în
mașina de spălat.
- rufele uscate, folosind acest program sunt de obicei gata de a fi purtate, dar la anumite articole,
marginile pot fi ușor umede. În acest caz, scoateți încărcătura și rearănjați-o, reluând programul pentru
o perioadă scurtă.
Pilote
! Mare atenție când utilizați acest program: nu uscați niciun articol deteriorat deoarece ați putea bloca
filtrul și grilajele de ventilare. Riscați să provocați un incendiu.
- poate fi folosit pentru o singură mărime: nu este recomandat pentru pilote duble sau de dimensiuni
mari.
- rufele uscate prin intermediul acestui program sunt de obicei gata de a fi folosite, dar ar putea fi ușor
umede în anumite părți. În acest caz, încercați să le scoateți și să le scuturați, reluând programul pentru
o scurtă perioadă.
- poate fi folosit și pentru veste matlasate
- selectați Temperatură ridicată pentru pilote din bumbac și medie pentru cele sintetice.
- durata acestui program depinde de mărimea și densitatea încărcăturii și de turația de stoarcere folosită
în mașina de spălat.
17
Ciclul Baby
- acest program este folosit pentru uscarea articolelor delicate ale bebelușului, de mici dimensiuni-îmbrăcăminte și
lenjerie de pat (bumbac, etc.) și pentru uscarea rufelor delicate.
- NU USCAȚI articole, ca de ex.: bavețele și pantaloni scutec, conținând părți din plastic.
- poate fi folosit pentru încărcături de până la 2 kg
- durata acestui program depinde de mărimea și densitatea încărcăturii și de turația de stoarcere folosită în mașina
de spălat.
- rufele uscate, folosind acest program sunt de obicei gata de a folosite, dar la anumite articole, marginile pot fi ușor
umede. În acest caz, încercați să le rearănjați și să reluați programul pentru o scurtă perioadă de timp.
Program plușuri
Folosind acest program puteți elimina mai rapid praful și spăla jucăriile din pluș mai des deoarece durata de uscare
este mult redusă în comparație cu uscarea în aer liber. Este un program de uscare delicată ce folosește temperaturi
reduse și , grație acțiunii delicate menține calitatea originală și strălucirea articolelor.
Obs. : pentru protecția alergică, introduceți la rece plușurile pentru 24 ore, după care spălați-le și uscați-le. Repetați
procedura la fiecare 6 săptămâni. Înainte de a usca, îndepărtați accesoriile ca de ex.: rufe, colierele sau elementele
muzicale și protejați ochii din plastic cu bandă adezivă după uscarea cu ajutorul unui material.
Durata programului variază în funcție de conținutul exact al încărcăturii.
Încărcătura maximă nu trebuie să depășească 2.5 kg, si niciun articol individual nu trebuie să cântărească mai mult
de 600g.
Încălzire articole de baie
Acest program vă permite să încălziți prosoape&halate pentru a obține o senzație de căldură la ieșirea din baie sau
duș. Este folositor și pentru încălzirea rufelor înainte de a le îmbrăca (iarna). Acest ciclu încălzește rufele la 37 grade
(Temperatura corpului) și rulează la această temperatură pentru maxim 4 ore sau până ce întrerupeți ciclul prin
desch
deschiderea
deschiderea
ușii.ușii.
Încărcătură maximă: 3 kg.
Obs.: Pe parcursul acestui program, un simbol se rotește pe display până la atingerea
temperaturii dorite, după care simbolul nivel de uscare luminează intermitent.
Programul de Călcare ușoară
Este un program scurt de 10 minute (8 min. pentru încălzire și 2 min. pentru răcire) care „revigorează”
fibrele rufelor ce au fost lăsate în aceeași poziție/loc pentru o perioadă prelungită de timp. Acest ciclu
„relaxeaza” fibrele, facilitând călcarea și împachetarea lor.
! „Călcare ușoară” nu este un program de uscare și nu trebuie folosit pentru articole umede.
Pentru obținerea celor mai bune rezultate, procedați astfel:
1. Nu depășiți încărcătura max. recomandată.
Valorile de mai jos fac referire la rufele umede:
18
Încărcătura maximă
Tipul țesăturii Bumbac
2,5
kg
și Bumbac mixt
2 kg
Sintetice
2 kg
Denim
2. Scoateți rufele la încheierea programului, călcați-le, împachetați-le și depozitați-le în dulap. Dacă acest
fapt nu este posibil, repetați programul.
„Călcare ușoară” variază de la o țesătură la alta. Este recomandată pentru țesăturile din Bumbac sau
Bumbac mixt, și mai puțin pentru fibrele din acril.
Împrospătare
! "Împrospătare"nu este un program de uscare și nu trebuie folosit pentru articole umede! Poate fi folosit
pentru încărcarea oricărei încărcături, dar este mai eficient în cazul încărcăturilor mai mici. Este un
program de 20 min. care "aerisește" rufele cu aer rece. Îl puteți folosi și în cazul răcirii rufelor calde.
! Nu supraîncărcați aparatul (a se vedea Rufe) .
! Este un program de 20 minute care aerisește rufele cu aer rece. Poate fi folosit și pentru răcirea "calde".
Programe Esențiale-Tabel de Programe
19
Avertismente si recomandari
! Acest aparat a fost proiectat în conformitate
cu standardele de siguranta internationala.
Aceste avertismente sunt furnizate din motive
de siguranta si este important sa le cititi cu
atentie.
acestuia în interiorul locuintelor, nu pentru o utilizare
profesională.
• Acest aparat trebuie utilizat doar de persoane adulte,
Siguranță generală
• Uscatorul nu este recomandat
• Nu
• Uscatorul a fost proiectat pentru utilizarea
conform instrucțiunilor cuprinse în acest manual.
persoanelor
(inclusiv
copiilor)
reduse
mintal,
cu
deficiente
fizice
sau
senzoriale sau a celor ce nu detin
informatii/instructiuni despre aparat, doar
daca acestea utilizeaza aparatul sub
supravegherea
unei
persoane
cu
experienta.
•Nu supraincarcati uscatorul (a se vedea
paragraful „Rufe” referitor la limitele de încărcare)
•Nu introduceți rufe nestoarse (ude)
•Urmați îndeaproape instructiunile de spalare
aflate pe etichetele rufelor (a se vedea paragraful
„Rufe”)
•Nu introduceti în uscator tesaturi foarte
voluminoase, largi.
•Nu uscați tesaturi din acrilic la temperaturi
ridicate
•Completati orice program cu faza specifică de
Răcire.
•Nu opriti uscatorul daca în interiorul acestuia
se află rufe
•Curățați filtrul dupa fiecare utilizare (a se vedea
paragraful „Întreținere”)
•Goliți recipientul de apă după fiecare utilizare (a
se vedea paragraful „Întreținere”)
•Goliți cu regularitate ansamblul condensator (a
se vedea paragraful „Întreținere”)
•Nu lăsați să se acumuleze scame în apropierea
uscătorului
•Nu vă sprijiniți de aparat deoarece l-ați putea
deteriora
•Respectați
întotdeauna
standardele
și
caracteristicile electrice (a se vedea cap. "Instalare")
20
atingeti
aparatul
daca
aveti
mâinile/picioarele ude/umede.
• Pentru a deconecta aparatul, nu trageți de
cablul de alimentare, ci de ștecherul acestuia.
• Nu permiteți niciodata copiilor sa faca din spatiul
alocat aparatului un teren de joaca – închideti
întotdeauna ușa aparatului dacă copii se află în
vecinatatea acestuia. Dupa ce ați folosit uscătorul,
opriți-l sau deconectați-l.
• Copii trebuie supravegheati pentru a va
asigura ca nu se joaca în preajma aparatului
• Aparatul trebui instalat corect. Nu obturati
orificiile de patrundere a aerului. (a se vedea
paragraful „Instalare”)
• Nu folositi niciodata aparatul daca acesta a fost
instalat pe mochete.
• Înainte de a introduce rufele în uscător,verificați
ca interiorul acestuia să fie gol.
• Partea din spate a uscatorului poate
atinge temperaturi ridicate. Nu o atingeți
pe durata funcționarii.
• Nu folositi aparatul fara filtru, recipientul de
apă sau dacă nu ați pozitionat corect condensorul (a
se vedea paragraful „Întretinere”)
• Nu introduceti deodorante sau aditivi când utilizați
uscatorul
• Nu opriți uscătorul dacă interiorul acestuia este încă
cald.
• Folosiți doar piese de schimb originale (a se vedea
cap. " Asistență" )
Pentru a elimina riscul de incendii, trebuie
respectate următoarele indicații:
• Nu uscați articole conținând spumă de cauciuc,
echipamente prevăzute cu tampoane de cauciuc, pantofi
de tenis, galoși, perne de puf, genți din piele, etc.
•Înainte de a introduce rufele în uscator, acestea
• Scoateți toate obiectele din buzunare, în special
trebuie sa fii fost spălate cu apa, sapun, clatite si
stoarse. Este periculoasă uscarea rufelor care nu au
fost spălate cu apă.
brichete, etc. (risc de explozie).
!Averisment: Nu opriți niciodată aparatul înaintea
încheierii ciclului de uscare dacă nu ați avut
posibilitatea de a scoate toate rufele foarte rapid și de a
le întinde pentru a se evacua caldura.
•Nu uscați în uscător țesături care au fost tratate
chimic
•Nu introduceți în uscător rufe care au fost în
prealabil spălate sau curățate, înmuiate sau pătate cu
petrol, gaz, ulei, solvenți sau substanțe de curățare
uscată sau inflamabile/explozibile, substanțele cu risc
de aprindere, de uz domestic, ca de ex. uleiul de
coacere, acetona, alcoolul denaturat, kerosenul, etc.
Acestea trebuie spălate în apă fierbinte cu o mare
cantitate de detergent înainte de a fi uscate în uscător.
•Nu introduceti în uscător articole conținând cauciuc
spumă (spumă latex) sau materiale/texturi similarematerialele din cauciuc, la încălzire se pot aprinde
prin combustie spontană.
Economisirea de detergent, apă, energie și timp
•Stoarceți bine rufele pentru a îndeparta cantitatea de
apa retinuta de acestea înainte de a le introduce în
uscător (daca rufele au fost spălate în mașina de spălat,
efecțuati un program de stoarcere). În acest mod se vor
economisi timp și energie pe parcursul programului de
uscare.
•De fiecare dată când utilizați uscătorul - încărcătură
totală, se economiseste energie: o cantitate redusă de
rufe va necesita o durată îndelungată de uscare.
•Curățați filtrul la încheierea fiecărui program de uscare
(a se vedea paragraful: „Întreținere”).
•Nu uscați articole care au fost pătate sau inmuiate în
uleiuri vegetale sau de gătit deoarece există riscul de
aprindere. Rufele pătate cu ulei se pot aprinde
spontan, mai ales când au fost expuse la surse de
căldură, de ex. : uscătorul. Rufele devin calde,
producând o reacție de oxidare în combinație cu
uleiul, generând căldură. Dacă căldura nu poate fi
evacuată, rufele se pot încălzi excesiv, existând riscul
aprinderii. Suprapunerea, stocarea articolelor,
conținând ulei poate împiedica evacuarea căldurii,
provocând astfel un incendiu. Dacă trebuie să uscați
articole care au fost contaminate cu uleiul vegetal, de
gătit, cu produse de coafat, vă recomandăm să le
spălați în prealabil cu mult detergent. Această
precauție minimalizează, dar nu elimină riscul
aprinderii. Faza de uscare la rece trebuie utilizată
pentru a reduce temperatura articolelor. Articolele nu
trebuie scoase din uscător când sunt încă calde.
•Balsamul sau produsele similare nu trebuie
introduse în uscător pentru a elimina efectele
electricității statice, excepție fâcând cazul în care
utilizarea acestor produse este recomandată de
producătorul acestora.
•Nu uscați articole ce conțin părți metalice de ex.:
sutienele. Dacă aceste părți s-ar desprinde, ar putea
deteriora uscătorul.
•Nu uscați articole conținând cauciuc uscat, articole
din plastic ca de ex.: căștile de duș sau huse
impermeabile, polietilenă sau hârtie.
21
Întreținere și îngrijire
Deconectarea aparatului de la rețeaua de energie electrică
! Uscatorul trebuie întotdeauna deconectat daca nu este utilizat si daca doriti sa efectuati operatii
de curatare sau întretinere.
Curățarea filtrului la încheierea fiecărui program
Filtrul este componenta fundamentală a uscătorului: funcția acestuia este de a colecta scamele care
se formează pe parcursul uscării. La încheierea fiecărui program de uscare este important sa curățați
filtrul, sub apă curentă, după care cu ajutorul aspiratorului. Dacă filtrul se înfundă, fluxul de aer din
interior va fi îngreunat: durata de uscare se va prelungi, iar consumul de energie va crește. Se poate
deteriora chiar și aparatul.
Filtrul este situat în vecinatatea garniturii.
Filtru
Recipient
colectare apa
Bloc condensator
Capac condensator
Opritoare
Orificii de aer
Mâner
22
Îndepartarea filtrului:
1. Trageti spre sus mânerul din plastic
al filtrului (a se vedea figura)
2. Deschideți filtrul și curățați scamele din
interior
3. Repozitionați-l corect. Asigurati-vă că
filtrul este introdus bine în orificiul
corespunzător al uscătorului.
4. Îndepărtați orice urmă de scame din
interiorul ușii și de jur împrejurul
garniturii ușii.
Robinet
! Nu utilizati uscatorul daca filtrul nu a fost
repozitionat.
Spate
Golirea recipientului de apa la încheierea
fiecărui program
Scoateți recipientul din uscator , îndepărtați fie
capacul mic sau mare și goliti-l într-o chiuvetă
sau gură de evacuare, dupa care repuneți
capacul și repozitionati-l corect.
Verificați întotdeauna recipientul si goliți-l
înaintea inițierii unui nou program de uscare.
Fata
Bloc
condensator
Controlul tamburului la încheierea fiecarui
program
Rotiti manual tamburul pentru a îndeparta
mici articole care pot ramâne în interiorul
uscătorului (batiste, etc.).
Curățarea tamburului
! Nu folositi abrazivi sau produse de curatare a inoxului.
O dâra colorată poate apărea pe suprafața tamburului, aceasta poate fi cauzata de o combinatie de
apă și/sau de produse de curățare, ca de ex. balsamul de la spălare. Prezența acestei dâre nu afectează
performanțele de uscare.
Curatarea blocului condensator
Scoateți periodic (lunar) blocul condensator si curatati eventualele resturi formate sub jetul de
apa rece de la robinet, pe latura posterioar ă a condensatorului.
23
Curatarea uscătorului
Scoaterea blocului condensator
Părțile exterioare din metal si plastic si partile
cauciucate pot fi curățate cu un material umed.
Periodic (la fiecare 6 luni) curățați cu un
aspirator grătarul și orificiile de evacuare situate
în partea din spate a uscătorului pentru a
îndeparta acumularea de resturi de material, praf
sau alte impurități. Mai mult, pentru a îndeparta
acumularea de scame pe partea frontală a
condensatorului și de pe orificiile filtrelor,
curățați din când în când cu ajutorul unui
aspirator.
! Nu folosiți solvenți sau produse abrazive.
! Uscătorul folosește componente specifice care
nu necesită lubrifiere.
! Uscătorul ar trebui verificat cu regularitate de
tehnicieni autorizați pentru a asigura siguranța
electrică și mecanică (a se vedea Service) .
1. Deconectați aparatul de la reteaua electrică și
deschideți ușa
2. Deschideți capacul condensatorului (a se
vedea
schema).
Deblocati
cele
3
opritoare, rotindu-le la 90 grade, în sens
invers acelor de ceasornic, îndepartând astfel
condensatorul de uscător, actionând asupra
mânerului.
3. Curatăți suprafața garniturilor și repoziționați
blocul condensator, asigurându-va ca
opritoarele au fost blocate.
Asistență
Se poate întâmpla ca aparatul dvs. sa nu mai functioneze. Verificati daca puteti remedia anomalia
dvs. În acest sens vă facem câteva sugestii:
Anomalii și remedii
Verificarea defectiunilor
Daca uscatorul nu functioneaza corect, înainte de a chema Unitatea de Service,
verificati urmatoarele:
Cum sa procedati în urmatoarele cazuri:
Uscatorul nu porneste:
Verificati daca:
• ștecherul a fost introdus corect în priza
• este curent electric
• priza funcționează. Încercați să conectați aparatul la o altă priză.
• Folosiți un prelungitor? Va recomandam sa introduceti stecherul direct în
priză.
• Selectorul de Programe nu a fost corect pozitionat (a se vedea cap.
„Pornire si programe”)
• ușa a fost bine închisă
• butonul Start/Pauză nu a fost apăsat (a se vedea cap. „Pornire si programe”)
24
Programul de uscare nu poate fi activat
• Verificati daca ati optat pentru o pornire întârziata (a se vedea cap.
„Pornire si programe”)
Uscatorul necesita o perioada îndelungata de uscare:
Verificati daca:
• filtrul a fost bine curățat (a se vedea paragraful „Între ținere”)
• temperatura stabilită este adecvata tipului de tesatura de uscat (a se vedea
paragrafele „Pornire și programe” și „Rufe”)
• ați golit recipientul de apă (simbolul recipient plin luminează
intermitent, display-ul indică
, iar simbolul golire apă
se aprinde.
(a se vedea paragraful „Întretinere”)
• ați curățat condensorul (a se vedea paragraful „Întretinere”)
• ați selectat durata de uscare adecvata tipului de tesatura (a se vedea cap.
"Pornire și Programe" și „ Rufe”)
• gratarul de patrundere a aerului sau orificiile nu au fost obturate (a se
vedea cap. „Instalare” și „Întretinere”)
• nu ați introdus rufe „excesiv de ude” (a se vedea cap. „Rufe”)
• aparatul a fost supraîncarcat (a se vedea cap. „Rufe”);
• durata de uscare corespunde încărcăturii (a se vedea cap. „Rufe”)
Indicatorul de golire apa
lumineaza intermitent, display-ul indica
aparatul a fost recent pornit
Verificati daca:
,dar
• recipientul de apa nu a fost golit de la activarea programului. Nu asteptati
semnalul de golire apa; verificati întotdeauna recipientul si goliti-l înainte
de activarea unui nou program de uscare (a se vedea cap. „Întretinere”).
Indicatorul de golire apa
lumineaza si recipientul de apa nu este plin
• Este normal, indicatorul lumineaza intermitent pentru a va reaminti sa goliti
recipientul (a se vedea cap. „Pornire si programe”).
25
Display-ul îndică un cod de eroare F urmat de unul sau două numere
• Dacă display-ul indică o eroare:
- opriți-l și scoateți din priză. Curățați filtrul și blocul condensator (a
se vedea "Întreținere"). Ulterior, reintroduceți în priză, activați și
porniți un alt program. Dacă eroarea este vizualizată: notați-vă codul
și contactați Service-ul (a se vedea cap. „Service”).
Programul se încheie, iar rufele sunt mai umede decât e normal
! Pentru motive de siguranta, programele uscatorului au o durata de max. 4 ore.
Daca un anumit program automat nu a atins umiditatea corespunzatoare,
uscatorul va completa programul si se va opri. Verificati si reporniti programul.
Daca rezultatul este acelasi, contactati Service-ul (a se vedea cap. „Asistenta”).
Service
Înainte de a apela Rețeaua de Service:
- incercați să identificați dvs. anomalia, verificând informațiile de la cap. " Anomalii și
remedii" .
Dacă, dupa ce ati efectuat toate aceste verificari, uscatorul nu functionează, urmați
aceste indicatii:
- opriti uscatorul si scoateti stecherul din priza
- adresati-va Unitatii Service
Apelati Reteaua de Service, comunicând aceste informatii:
- numele, adresa utilizatorului
- data achizitiei
- defectiunea intervenita
- modelul uscatorului si seria acestuia, pe care, de altfel le gasiti pe eticheta cu
date tehnice situata în interiorul uscatorului;
Piese de schimb
Acest uscător este un aparat complex. Încercând să-l reparați singuri sau cu ajutorul unui
tehnician neautorizat poate dauna persoanelor, aparatului sau invalida garanția acestui
produs.
Utilizați doar piese de schimb originale și nu recurgeți niciodată la sfaturile /
recomandările / asistența unui personal necalificat.
Nu folosiți piesele de schimb decât în scopul în care au fost proiectate.
26
Informații referitoare la reciclare și colectare
Acest aparat corespunde următoarelor Directive CE:
- 2006/95/CE (Echipament Tensiune Joasă)
- 2004/108/CE (Compatibilitate Electromagnetică)
Dispozitii de reciclare
Pentru a ajuta mediul înconjurător, Producătorul își rezervă dreptul de a folosi componentele de calitate
pentru reciclare în scopul reducerii costurilor clienților și a minimizării pierderilor de materiale.
- aruncarea materialelor de împachetare: urmați reglementările în vigoare astfel încât ambalajul să poată
fi refolosit
- pentru a minimiza riscul de rănire al copiilor: scoateți ușa și ștecherul- după care cablul aparatului.
Aruncați aceste componente separat pentru a vă asigura că aparatul nu va mai putea fi conectat în altă
priză.
Diretiva Europeanã 2002/19/CE cu privire la deșeurile care provin de la aparatura electricã sau electronicã
(DEEE) prevede ca aparatele electrocasnice sã nu fie colectate împreunã cu deșeurile urbane solide, obișnuite.
Aparatele scoase din uz trebuie sã fie colectate separat atât pentru a optimiza rata de recuperare și de
reciclare a materialelor componente cât și pentru a evita pericolele care pot duce la dãunarea sãnãtãții omului
sau poluarea mediului înconjurãtor.
Simbolul tomberonului tãiat care apare pe toate produsele vã amintește tocmai obligația de a le colecta
separat.
Aparatele electrocasnice scoase din uz pot fi trimise unui centru public de colectare, centrelor orãșenești sau,
dacã legea naționalã prevede, ele pot fi returnate vânzãtorului, în momentul achiziționãrii unor noi produse,
echivalente.
Toți producãtorii importanți de aparaturã electrocasnicã și-au unit eforturile pentru a crea sisteme speciale
de gestionare, care se ocupã cu colectarea și scoaterea din uz a aparatelor vechi.
NOTA:
Indesit Company îºi rezervã dreptul de a modifica anumite caracteristici tehnice ale
produselor fãrã o comunicare prealabilã.
27
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising