Whirlpool | LSB 5B019 X EU | Instruction for Use | Whirlpool LSB 5B019 X EU Manualul utilizatorului

Whirlpool LSB 5B019 X EU Manualul utilizatorului
LSB 5B019 X EU
RO
Română
Instrucţiuni de folosire
MAŞINA DE SPĂLAT VASE - Sumar
Precauţii şi recomandări,
Fişa produsului,
Asistenţă,
Instalare,
Date tehnice,
Descrierea aparatului,
Sare de dedurizare şi Agent de strălucire,
Încărcarea coşurilor,
Detergentul şi folosirea maşinii de spălat vase,
Programe,
Întreţinere şi curăţire,
Programe speciale și opțiuni,
Anomalii şi remedii,
RO
Precauţii şi recomandări
Aparatul a fost proiectat şi fabricat
conform normelor internaţionale de
siguranţă. Recomandările sunt furnizate
pentru siguranţa dvs. şi vă recomandăm
să le citiţi cu atenţie.
Este important să păstraţi acest manual
pentru a-l putea consulta în orice moment.
În cazul vânzării, cedării sau mutării
maşinii, manualul trebuie să însoţească
maşina.
Citiţi cu atenţie instrucţiunile: acestea
conţin informaţii importante privind
instalarea, utilizarea şi siguranţa.
Acest aparat este proiectat pentru uzul
casnic.
Scoateţi maşina de spălat din ambalajul
său şi verificaţi să nu fi suferit daune pe
durata transportului.
Nu racordaţi maşina dacă este
deteriorată şi contactaţi distribuitorul.
Siguranţă generală
• Copiii nu trebuie să se joace cu
aparatul.
• Întreţinerea aparatului trebuie să fie
efectuată de utilizator. Nu trebuie
efectuată de copiii nesupravegheaţi.
• Acest aparat a fost conceput pentru un
uz neprofesional în interiorul
locuinţelor.
• Maşina trebuie utilizată pentru spălarea
vaselor de uz casnic, potrivit
instrucţiunilor din acest manual.
• Aparatul nu trebuie instalat în aer liber,
nici chiar în cazul în care spaţiul este
adăpostit, deoarece expunerea acestuia
la ploi şi furtuni este foarte periculoasă.
• Nu atingeţi maşina când sunteţi desculţi.
• Nu scoateţi ştecherul din priză, trăgând
de cablu, ci de ștecher.
• La încheierea fiecărui ciclu și înaintea
efectuării operaţiunilor de curăţare şi
întreţinere, închideţi robinetul de apă şi
scoateţi ştecherul din priză.
• Numărul maxim de vase este menţionat
în fişa produsului
• În caz de defecţiune, nu interveniți în niciun
caz în mecanismele din interior şi nu
încercaţi să o reparaţi singuri.
• Nu vă sprijiniţi şi nu vă aşezaţi pe uşa
deschisă a maşinii: aceasta se poate
răsturna.
• Uşa trebuie ţinută închisă, pentru că altfel
reprezintă un pericol de a vă împiedica.
• Nu păstraţi detergentul şi agentul de
strălucire la îndemâna copiilor.
• Ambalajele nu constituie jucării pentru
copii.
• Cuţitele şi articolele cu marginile tăioase
trebuie să fie amplasate cu vârfurile/
lamele orientate în jos în coşul de
tacâmuri sau aşezate în poziţie orizontală
pe rafturi sau în tavă/al treilea coş la
modelele în care sunt prezente.
• Aparatul trebuie conectat la
reţeaua hidrică, conectând noul furtun
de alimentare; vechiul furtun nu trebuie
reutilizat.
Eliminarea deşeurilor
• Eliminarea deşeurilor de ambalaje se
va face cu respectarea normelor locale,
în acest mod ambalajele putând fi
reutilizate.
• Directiva Europeană 2012/19/EU cu
privire la deşeurile care provin de la
aparatele electrice şi electronice
(RAEE)
prevede
că
aparatele
electrocasnice
trebuie
să
fie
eliminate separat de deşeurile
solide urbane. Aparatele scoase din
uz trebuie să fie colectate separat,
pentru
a
optimiza
rata
de
recuperare şi reciclare a materialelor
care le compun, precum şi pentru a
evita efectele dăunătoare asupra
sănătăţii şi mediului înconjurător.
1
Simbolul utilizat pentru a reaminti
obligaţia de colectare separată a
acestora este tomberonul tăiat; acesta
este reprezentat grafic pe toate
aparatele. Pentru informaţii suplimentare
cu privire la scoaterea din uz a
electrocasnicelor, deţinătorii acestora
se pot adresa centrelor de colectare a
deşeurilor sau distribuitorilor.
Protejaţi şi respectaţi mediul înconjurător
Economisiţi apa şi energia electrică
• Porniţi maşina de spălat vase numai
dacă este încărcată complet. Până la
umplerea completă a maşinii, preveniţi
mirosurile neplăcute, efectuând un ciclu
de Înmuiere (dacă este disponibil - a se vedea
capitolul Programe).
• Selectaţi un program adecvat tipului
de veselă şi gradului de murdărire
al acestora, consultând Tabelul
programelor:
-pentru vase murdare normal, utilizaţi
programul Eco, ce garantează consumuri
de energie şi apă reduse.
-pentru cantităţi de veselă mai mici,
activaţi opţiunea Încărcare pe jumătate
(dacă este disponibilă - a se vedea capitolul
Programe speciale şi Opţiuni).
• În cazul în care contractul dvs. de
furnizare a energiei electrice prevede
intervale orare cu tarife economice, vă
recomandăm să spălaţi vasele în acele
intervale. Opţiunea Pornire întârziată
poate facilita organizarea spălărilor în
acest sens (dacă este disponibilă - a se vedea
capitolul Programe speciale şi Opţiuni).
2
RO
Fişa produsului
Fişa produsului
HOTPOINT ARISTON
Marca
Model
LSB 5B019 X EU
Capacitate nominală în număr de setări standard (1)
13
Clasa de eficienţă energetică pe o scară de la A+++ (consum redus) la D (consum ridicat)
A+
Consumul de energie anual exprimat în kWh (2)
295
Consumul de energie la programul de spălare standard exprimat în kWh
1.04
Consumul de energie în modul off (oprit) exprimat în W
0.5
Consumul de energie în modul left-on (rămas în funcţiune) exprimat în W
5.0
Consumul de apă anual exprimat în litrii (3)
3080
Clasa de eficienţă la stoarcere pe o scară de la G (eficienţă minimă) la A (eficienţă maximă)
A
Durata programului de spălare rufe standard exprimată în minute
138
Durata modului left-on (rămas în funcţiune) exprimată în minute
12
Nivelul de zgomot exprimat în dB(A) re 1 pW
49
Model încorporabil
DA
1) Informaţiile de pe etichetă şi din fişa produsului fac referire la ciclul de spălare standard, acest program este adecvat pentru spălare
veselei cu grad de murdărie normal şi este programul cel mai eficient din punct de vedere al consumului combinat de energie şi apă.
Ciclul de spălare standard corespunde ciclului Eco.
2) Pe baza programelor cu 280 de cicluri de spălare standard cu apă rece şi şi a consumului modurilor cu consum redus. Consumul real
de energie va depinde de modul în care este utilizat aparatul.
3) Pe baza programelor cu 280 de cicluri de spălare. Consumul real de apă va depinde de modul în care este utilizat aparatul.
RO
Asistenţă
Înainte de a contacta serviciul de Asistenţă:
• Verificaţi dacă puteţi remedia singuri anomalia (vezi
"Anomalii şi Remedii").
• Reporniţi programul, pentru a controla dacă
inconvenientul a fost eliminat.
• În cazul în care inconvenientul nu a fost eliminat,
contactaţi Service-ul Autorizat de Asistenţă Tehnică.
Nu apelaţi niciodată la personal tehnic neautorizat.
Comunicaţi:
• tipul defecţiunii;
• modelul maşinii (Mod.);
• numărul de serie (S/N).
Aceste informaţii se găsesc pe plăcuţa cu caracteristici,
montată pe aparat (vezi "Descrierea maşinii").
3
Instalare
Dezambalarea produsului.
Inaintea instalarii, produsul trebuie dezambalat integral. Se vor scoate toate elementele de protectie ale aparatului, pentru transport, cum ar fi: folie
protectoare, elemente din polistiren, elemente din carton, benzi adezive, folie plastic ce acopera integral suprafata exterioara produsului aplicata in mod
compact cu rol de a proteja produsul avand aspect adeziv ,care se se desface manual prin tragere de la colturile produsului sau ale elementelor produsului
care pot fi protejate cu folie in asemenea fel. Nerespectarea modalitatii de dezambalare in mod integral poate afecta starea produsului, pe perioada utilizarii in
mod iremediabil ceea ce poate duce la scoaterea din garantie a produsului.
În cazul transportului, menţineţi maşina de spălat în
poziţie verticală, iar dacă va fi necesar, înclinaţi-o pe
latura posterioară.
Racordări hidraulice
Adaptarea instalaţiei hidraulice în vederea instalării
maşinii va fi realizată numai de către persoane calificat
Furtunurile de alimentare şi de evacuare a apei pot fi orientate
spre dreapta sau stânga, pentru o instalare cât mai corectă.
Furtunurile nu trebuie să fie îndoite sau strivite de maşina
de spălat vase.
Racordarea furtunului de alimentare cu apă
• La o priză de apă de 3/4” gaz, rece sau caldă (max. 60°C).
• Lăsaţi apa să curgă până când devine limpede.
• Înşurubaţi bine furtunul de alimentare şi deschideţi
robinetul.
Dacă furtunul de alimentare nu este suficient de lung,
contactaţi un magazin specializat sau un tehnician autorizat
(consultaţi capitolul Asistență).
Presiunea apei trebuie să fie cuprinsă în valorile
indicate în tabelul conţinând Datele tehnice, în caz contrar
maşina de spălat vase ar putea să nu funcţioneze corect.
Fiţi atenţi ca furtunul să nu fie nici pliat, nici îndoit
Racordarea furtunului de evacuare a apei
Racordaţi furtunul de evacuare la o ţeavă de evacuare cu
diametrul de cel puţin 2 cm. (A)
Racordul furtunului de evacuare trebuie să fie la o înălţime
cuprinsă între 40 şi 80 cm. de la podea sau de la planul de
sprijin al maşinii de spălat vase.
MAX 80 cm
MIN 40 cm
Înainte de a conecta furtunul de evacuare a apei la sifonul
chiuvetei, scoateţi dopul de plastic (B).
Siguranţă împotriva scurgerilor de apă
Maşina dvs. este prevăzută cu un dispozitiv care
întrerupealimentarea cu apă în cazul pierderilor sau
anomaliilor din interiorul acesteia. Anumite modele sunt
echipate cu un dispozitiv suplimentar de siguranță (denumit
New Water Stop*) care împiedică scurgerile, chiar şi în cazul
ruperii furtunului de alimentare.
ATENŢIE: TENSIUNE PERICULOASĂ!
Furtunul de alimentare cu apă nu trebuie în niciun caz
secţionat, deoarece conţine părţi aflate sub tensiune.
Racordarea electrică
Înainte de a introduce ştecherul în priza de curent,
asiguraţi-vă ca:
• priza să fie cu împământare şi conformă prevederilor
legale;
• priza trebuie să suporte sarcina maximă de putere a
maşinii, indicată pe plăcuţa cu caracteristici de pe uşă
(consultaţi capitolul Descrierea maşinii de spălat);
• tensiunea de alimentare trebuie să fie cuprinsă între
valorile indicate pe plăcuţa cu caracteristici de pe uşă;
• priza să fie compatibilă cu ştecherul aparatului. În caz
contrar, solicitaţi unui tehnician autorizat înlocuirea
ştecherului (consultaţi capitolul Asistenţa); nu utilizaţi
prelungitoare sau prize multiple.
După instalarea aparatului, cablul de alimentare şi priza
de curent trebuie să fie uşor accesibile
Cablul nu trebuie să fie îndo t sau comprimat.
Dacă este deteriorat, cablul de alimentare trebuie înlocuit
de fabricant sau de Serviciul de Asistenţă Tehnică, pentru a
evita orice risc. (Vezi capitolul Asistenţă)
Constructorul îşi declină orice responsabilitate în cazul
nerespectării acestor norme.
Poziţionare şi aşezare la nivel
1. Poziţionaţi maşina de spălat vase pe o pardoseală plană şi
rigidă. Compensaţi denivelările acesteia prin deşurubarea sau
înşurubarea picioruşelor anterioare, până la fix rea orizontală
a maşinii. Poziţionarea perfectă la nivel a maşinii îi conferă
stabilitate, evitând producerea vibraţiilor şi a zgomotelor.
2. După montarea sub blat a maşinii de spălat vase, lipiţi
banda adezivă transparentă* sub blatul de lemn, pentru a-l
proteja de condens.
3. Aşezaţi maşina, fixând părţile laterale sau spatele acesteia
pe mobilierul alăturat sau pe perete. Maşina poate fi de
asemenea încastrată sub un blat continuu* (a se consulta
schema de Montare).
4*. Pentru a regla înălţimea picioarului posterior, acţionaţi
asupra accesoriului hexagonal deculoare roşie, situat în
partea de jos, faţă, centrală a maşinii de spălat vase, cu
ajutorul unei chei cu hexagonală (cu deschidere de 8 mm),
rotind în sensul acelor de ceasornic pentru înălţare, iar în
sens contrar acestora, pentru coborâre (a se vedea foaia de
instrucţiuni referitoare la încastrare, anexată documentaţiei).
* Prezent numai la anumite modele.
4
Avertizări la prima utilizare a maşinii
După instalare, îndepărtaţi tampoanele poziţionate pe coşuri
şi elasticele de reţinere de pe coşul superior (dacă sunt
prezente).
Setări dedurizator apă
Înainte de a iniția prima spălare, setaţi nivelul de duritate
al apei din reţea. (a se vedea capitolul Agent de strălucire şi
sare de dedurizare)
Prima încărcare a rezervorului dedurizatorului trebuie făcută
cu apă, după care introduceţi aproximativ 1 kg de sare; este
normal să scurgă o mică cantitate de apă.
Porniţi imediat după un ciclu de spălare.
Folosiţi numai sare specială pentru maşini de spălat vase.
După încărcare, ledul LIPSĂ SARE*se stinge.
Neîncărcarea rezervorului cu sare poate determina
deteriorarea sistemului de dedurizare a apei şi a elementului
de încălzire.
Maşina este dotată cu senzori acustici/tonuri (în funcţie de
modelul maşinii de spălat vase) care vă indică efectuarea
comenzii: pornire, încheierea ciclului etc.
Simbolurile/indicatoarele/ledurile luminoase de pe panoul
de comenzi/display pot avea culori diferite, pot lumina
intermitent sau fix (în funcţie de modelul maşinii de spălat
vase).
Display-ul furnizează informaţii utile referitoare la tipul
programului setat, faza de spălare/uscare, durata
reziduală,temperatură, etc.
Date Tehnice
Dimensiuni
Lãțime 59,5 cm
Înãlțime 82 cm
Adâncime 57 cm
Capacitate
Presiunea apei
de alimentare
Tensiune de
alimentare
Putere totalã
absorbitã
13 tacâmuri standard
0,05 ÷ 1MPa (0.5 ÷ 10 bar)
7,25 – 145 psi
Siguranþã
vezi plãcuța cu caracteristici
vezi plãcuța cu caracteristici
vezi plãcuța cu caracteristici
Acest aparat este conform cu
urmãtoarele Directive Comunitare:
-2006/95/EC (Joasã Tensiune)
-2004/108/EC (Compatibilitate
Electromagneticã)
2009/125/EC (Com. Reg.
1016/2010) (Ecodesign)
-97/17/EC (Etichetare)
-2012/19/EC (WEEE)
* Numai la anumite modele.
5
Descrierea aparatului
Vedere de ansamblu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Coş superior
Pulverizator superior
Rafturi rabatabile
Dispozitiv reglare a înălţimii coşului
Coş inferior
Braţ de pulverizare inferior
Filtru spălare
Rezervor sare
Compartimente pentru detergent, rezervor
agent de strălucire și dispozitiv Active Oxygen*
Plăcuţă caracteristici
Panou de comandă***
Panou de comandă
*** Numai pentru modelele cu încorporare totală
* Prezent doar la anumite modele.
Numărul şi tipul programelor şi opţiunile disponibile variază în funcţie de modelul maşinii de spălat vase.
6
Agent de limpezire şi sare
dedurizantă
Folosiţi numai produsele special concepute pentru maşinile de
spălat vase.
Nu folosiţi sare de masă/sare industrială sau lichid de spălare.
Respectaţi instrucţiunile de pe ambalaj.
Dacă folosiţi un produs multifuncţional, nu este necesar să adăugaţi
agent de limpezire. Însă, vă recomandăm să adăugaţi sare, în special
dacă locuiţi într-o zonă cu apă dură sau foarte dură. (Respectaţi
instrucţiunile de pe ambalaj.)
Porniţi şi opriţi maşina de spălat vase folosind butonul ON/OFF.
Țineți apăsată tasta Pornire/Pauză cel puțin 5 secunde; porniți mașina cu
ajutorul tastei ON/OFF; se aprinde indicatorul de sare (numărul de
aprinderi corespunde setării curente). Poziționați selectorul în dreptul
numărului de duritate dorit (a se vedea tabelul aferent). Opriți cu ajutorul
tastei ON/OFF. Setare completă!
Chiar dacă folosiţi tablete multifuncţionale, trebuie umplut distribuitorul de
sare.
Dacă nu adăugaţi sare sau agent de limpezire, indicatoarele
LIPSĂ SARE* şi LIPSĂ AGENT DE LIMPEZIRE* vor rămâne aprinse.
Încărcarea agentului de limpezire
Agentul de strălucire face mai uşoară uscarea vaselor, întrucât apa se
scurge de pe suprafeţe mai rapid, astfel că nu rămân dungi sau urme.
Distribuitorul de agent de strălucire trebuie umplut:
• Când indicatorul luminos LIPSĂ AGENT LIMPEZIRE* de pe
panoul de comandă se aprinde, o rezervă de agent de limpezire va
rămâne disponibilă pentru încă 1-2 programe;
Tabel duritate apă
Nivel
1
2
3
4
5*
°dH
0-6
6 - 11
12 - 17
17 - 34
34 - 50
°fH
0 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 60
61 - 90
Capacitatea medie a
compartimentului pentru sare**
mmol/L
0-1
1,1 - 2
2,1 - 3
3,1 - 6
6,1 - 9
luni
7 luni
5 luni
3 luni
2 luni
2/3 săptămâni
Pentru valori între 0°f şi 10°f, nu recomandăm folosirea sării.
* setarea valorii 5 poate duce la creşterea duratei programului.
** 1 program de spălare pe zi.
(°dH = duritate măsurată în grade germane - °f = duritate măsurată în
grade franceze - mmol/l = milimoli pe litru)
Măsurarea sării dedurizate
1. Deschideţi distribuitorul „D”, apăsând şi trăgând fanta de pe capac.
2. Introduceţi cu grijă agentul de strălucire până la marcajul maxim din
spaţiul de umplere – evitaţi depășirea marcajului. Dacă acest lucru se
întâmplă, curăţaţi imediat cu o lavetă uscată.
3. Apăsaţi capacul până când auziţi un clic de închidere.
NU vărsați niciodată agentul de strălucire direct în cuva maşinii.
Reglarea cantităţii de agent de limpezire
Dacă nu sunteţi pe deplin mulţumiţi de uscare, puteţi ajusta cantitatea de
agent de strălucire folosită. Porniţi şi opriţi maşina de spălat cu ajutorul
butonului ON/OFF. Apăsaţi butonul Pornire/Pauză de trei ori. Porniți
mașina, apăsând butonul ON/OFF; poziționați selectorul în dreptul
numărului nivelului cantității de agent de strălucire. Opriți cu ajutorul
tastei ON/OFF. Setare completă!
Nivelul agentului de strălucire poate fi setat la ZERO (ECO), caz în care
agentul nu va fi folosit, iar indicatorul luminos nu va indica consumarea
acestuia. Se pot seta max 4 nivele în baza modelului aparatului.
Valoarea setată este egală nivelului mediu.
• În cazul în care există dungi pe vase, setaţi dispozitivul de dozare la un
nivel mai mic (1-2).
• Dacă rămân picături de apă pe vase sau dacă există urme de calcar,
setaţi distribuitorul la un număr mai mare (3-4).
Setarea durităţii apei
Fiecare maşină de spălat vase este dotată cu un dedurizator de apă care,
folosind sare dedurizată, special creată pentru acest tip de maşină,
furnizează apă fără calcar, care este apoi utilizată pentru spălarea vaselor.
Această maşină de spălat vase, prin reglajul specific contribuie la
reducerea poluării şi optimizează performanţele de spălare în funcţie de
gradul de duritate al apei din zona dumneavoastră. Aceste informaţii pot fi
obţinute de la furnizorul dumneavoastră de apă menajeră.
7
Pentru a obţine cele mai bune rezultate de spălare, asiguraţi-vă că
distribuitorul nu este niciodată gol. Sarea dedurizată îndepărtează calcarul
din apă, evitând astfel formarea de depuneri pe vase.
Compartimentul pentru sare se află în partea de jos a maşinii de spălat
vase (vezi capitolul Descriere) şi trebuie umplut:
• Când flotorul verde* nu este vizibil, observând
capacul compartimentului pentru sare.
• Când indicatorul luminos LIPSĂ AGENT DE LIMPEZIRE de
pe panoul luminos se aprinde*;
Scoateţi coșul inferior şi deşurubaţi capacul compartimentului (în sensul
invers acelor de ceasornic).
1. Scoateţi coșul inferior şi deşurubaţi capacul (în sensul invers acelor de
ceasornic).
2. Prima dată când executaţi această
operaţiune: umpleţi rezervorul de apă până la
margine.
3. Aşezaţi pâlnia* (vezi figura) şi umpleţi
compartimentul pentru sare până la margine
(ar trebui să intre aproximativ 1 kg). Este
normal să se scurgă puţină apă.
4. Scoateţi pâlnia* şi ştergeţi orice urmă de
reziduuri de sare de pe margini; clătiţi capacul
sub jet de apă şi apoi înşurubaţi-l, cu capul în jos, pentru ca apa să se
scurgă din cele patru orificii (aranjate în formă de stea) în partea de jos a
capacului. (capacul cu flotor verde*)
Se recomandă executarea acestei proceduri de fiecare dată când
adăugaţi sare în compartiment.
Asiguraţi-vă că respectivul capac este bine înşurubat, pentru ca nicio
urmă de detergent să nu intre în recipient pe parcursul programului de
spălare (acesta poate deteriora definitiv dedurizatorul de apă).
Când este necesar, dozaţi sarea înaintea unui program de spălare,
pentru ca orice urmă de soluţie salină care se scurge din compartimentul
pentru sare să fie îndepărtată.
*Disponibil numai la modelele selectate.
Încărcarea coşurilor
Înainte de a încărca coșurile, îndepărtaţi toate reziduurile
alimentare de pe vase şi goliţi paharele şi recipientele.
Nu este necesară clătirea prealabilă sub jet de apă
Aranjaţi vasele astfel încât să stea nemişcate şi să nu se
răstoarne; şi aranjați recipientele cu deschiderile în jos şi
părţile concave/convexe oblice, permiţând, astfel, apei să
ajungă la fiecare suprafaţă şi să curgă liber. Capacele,
mânerele, tăvile şi tigăile nu trebuie să împiedice rotirea
braţelor de stropire. Aşezaţi obiectele mici în coşul pentru
tacâmuri. Întrucât farfuriile din plastic şi tigăile anti-aderente
reţin, de obicei, mai multe picături de apă, uscarea lor nu va
fi la fel de bună ca a farfuriilor din ceramică sau oţel
inoxidabil. Articolele uşoare, precum recipientele din plastic,
trebuie aşezate în coșul superior şi aranjate astfel în să nu
se poată mişca. După încărcarea maşinii, asiguraţi-vă că
braţele porului se rotesc liber.
Coşul pentru tacâmuri
Coşul este dotat cu grătare superioare pentru o mai bună
aranjare a tacâmurilor. Coşul pentru tacâmuri trebuie amplasat
numai în partea din faţă a coșului inferior
Coșul inferior
În coșul inferior pot şi aşezate cratiţe, capace, farfurii, castroane,
tacâmuri, etc. Farfuriile mari şi capacele trebuie aşezate pe
marginile coșului.
Cuţitele şi alte ustensile cu margini tăioase trebuie aşezate
în coşul pentru tacâmuri cu vârfurile în jos, sau trebuie aşezate
pe orizontală în compartimentele rabatabile din coșul superior.
Coșul superior
Încărcaţi acest coș cu vase delicate şi uşoare: pahare, căni,
farfurii şi castroane mai puţin adânci.
Farfuriile şi tigăile foarte murdare trebuie aşezate în coșul
inferior, întrucât în acest sector jeturile de apă sunt mai puternice
şi permit performanţe de spălare mai ridicate.
Anumite modele de maşini de spălat vase sunt dotate cu secţiuni
rabatabile*. Acestea pot fi folosite în poziţie verticală când
aranjaţi farfurii sau în poziţie orizontală (mai joasă) când încărcați
cratiţe și castroane.
Anumite modele de maşini de spălat vase au sectoare
rabatabile.* Acestea pot fi utilizate în poziţie verticală când
aranjaţi farfurii de ceşti/de desert, sau în poziţie coborâtă, în
cazul castroanelor şi recipientelor pentru alimente.
*Disponibil numai la modelele selectate. Numărul şi poziţia pot
varia.
8
*Doar la anumite modele.
Compartimente rabatabile cu poziţie reglabilă
Compartimentele rabatabile laterale pot fi poziţionate la trei
înălţimi diferite, pentru a optimiza aranjarea vaselor în coș.
Paharele de vin pot fi aşezate în siguranţă în compartimentele
rabatabile, introducând piciorul fiecărui pahar în deschiderea
corespunzătoare.
Coșul superior poate fi ajustat în funcţie de cerinţele de înălţime:
poziţie înaltă pentru amplasarea vaselor voluminoase în coșul
inferior şi poziţie coborâtă pentru a beneficia mai mult de
compartimentele/sectoarele rabatabile, creând mai mult spaţiu în
partea de sus.
Reglarea înălţimii coșului superior
Pentru a aranja mai uşor vasele, coșul superior poate fi mutat
mai sus sau mai jos.
Înălţimea coșului superior trebuie reglată CÂND COȘUL
ESTE GOL.
NU ridicaţi sau coborâţi coșul numai de o laterală.
Tava pentru tacâmuri*
Anumite maşini de spălat vase sunt echipate cu un coş glisant
care poate fi folosit pentru ustensilele de servit sau ceşcuţe.
Pentru performanţe de spălare optime, nu aşezaţi vasele
voluminoase direct dedesubtul tăvii.
Dacă coșul este dotat cu un dispozitiv de ridicare* (vezi
figura),ridicaţi-l de ambele laturi. Pentru a-l coborî din nou,
apăsaţi manetele (A) de pe lateralele coșului şi lăsaţi coșul să
cadă uşor în poziţie.
Articole care nu trebuie spălate în maşina de spălat vase
• Veselă şi tacâmuri din lemn.
• Sticlă decorată delicată, vase artistice realizate manual şi
antice. Decoraţiunile acestora nu sunt rezistente.
• Articole din material sintetic care nu rezistă la temperaturi
ridicate.
• Vase din cupru şi aluminiu.
• Vase murdare de cenuşă, ceară, unsoare sau cerneală.
Culorile decoraţiunilor de sticlă şi articolele din aluminiu/argint pot
suferi modificări şi se pot decolora în timpul spălării. De
asemenea, anumite tipuri de sticlă (de exemplu, obiectele din
cristal) pot deveni opace după câteva spălări.
Deteriorarea sticlei şi vaselor de ceramică
Cauzată de:
• Tipul de sticlă şi procesul de producere a sticlei
• Compoziţia chimică a detergentului.
• Temperatura apei în cadrul ciclului de
clătire.
Sfaturi:
• Folosiţi numai sticlă şi porţelan garantat de producător ca sigur
în maşina de spălat
• Folosiţi un detergent delicat, potrivit pentru vase.
• Scoateţi paharele şi vasele din maşina de spălat imediat ce sa încheiat programul de spălare.
Înainte de a încărca compartimentul, asigurați-vă că dispozitivele
de susținere sunt bine fixate pe coșul superior (a se vedea figura).
9
Pornire şi utilizare
Pornirea maşinii de spălat vase
1. Apăsaţi butonul ON/OFF.
Măsurarea detergentului
2.Deschideți ușa și dozaţi detergentul(vezi Măsurarea detergentului).
Spălarea eficientă depinde de cantitatea corectă de detergent
panoul de comandă se vor aprinde pentru câteva secunde.
folosită. Depăşirea cantităţii specificate nu duce la o spălare
mai eficientă, ci creşte poluarea mediului.
3. Încărcaţi coșurile (vezi capitolul Încărcarea coșurilor).
În funcţie de cât de murdare sunt vasele, cantitatea poate fi
4. Selectaţi programul de spălare, rotind selectorul Programe în
ajustată pentru cazuri individuale, folosind detergent sub
sens orar (selectorul trebuie să coincidă cu simbolul si numărul
formă de pudră sau lichid.
programului). Ledul aferent tastei Pornire/Pauză luminează.
În cazul vaselor cu grad normal de murdărire, folosiţi
aproximativ 35 gr. (detergent sub formă de pudră) sau 35 ml
5. Selectaţi opţiunile de spălare*(vezi Opțiuni și Programe Speciale).
(detergent lichid). Dacă folosiţi tablete, o tabletă este
6. Porniţi programul de spălare, apăsând tasta Pornire, un semnal suficientă.
acustic* și aprinderea ledului spălării semnalează inițierea
Dacă vasele sunt numai puţin murdare sau dacă au fost
programului.
clătite cu apă înainte de a fi aşezate în maşina de spălat
7. Se emit semnale acustice* ce indică încheierea programului, iar vase, reduceţi cantitatea de detergent în mod proporţional.
ledul END se aprinde. Opriți maşina, apăsând butonul ON/OFF.
Pentru rezultate de spălare optime, respectaţi şi
8. Aşteptați câteva minute înainte de a scoate vasele pentru a evita instrucţiunile de pe cutia de detergent.
să vă accidentați. Închideți robinetul de apă şi scoateţi maşina din Pentru informaţii suplimentare, contactaţi birourile de
priză. Descărcaţi coșurile, începând cu cel inferior.
consiliere ale producătorilor.
Pentru a deschide distribuitorul de detergent, folosiţi
deschiderea
„A”.
- Maşina se va opri automat în anumite perioade pentru
a minimiza consumul de energie electrică.
Modificarea unui program de spălare în desfăşurare
În cazul unei erori de selectare a programului de spălare, se poate
schimba programul, cu condiţia ca acesta să fi început de scurt timp:
pentru a schimba programul, acesta fiind activat, opriți mașina,
ţinând apăsat butonul ON/OFF/Reset și reporniți-o cu ajutorul
butonului ON/OFF; selectaţi din nou programul de spălare și
opţiunile dorite.
Adăugare vase suplimentare
Apăsați butonul Pornire/Pauză (ledul tastei luminează intermitent),
deschideţi uşa, fiind atenţi la aburul care iese şi introduceți vasele
în maşină. Apăsați aceeași tastă (led fix), programul se r eia.
Apăsând tasta Pornire/Pauză pentru a activa o pauză mașinii se
întrerupe programul și Pornirea Întârziată dacă ați optat pentru
această setare. În această fază nu puteți schimba programul.
Întreruperi accidentale
Dacă uşa se deschide pe parcursul programului de spălare sau
dacă se întrerupe curentul, programul se opreşte. Acesta se va
relua din punctul în care a fost întrerupt după închiderea uşii sau
după reluarea alimentării cu energie electrică.
* Disponibil numai la modelele selectate.
Introduceţi detergentul numai în distribuitorul uscat „B”.
Introduceţi cantitatea de detergent pentru prespălare direct
în cuvă.
1. Când măsuraţi detergentul, consultaţi Tabelul programelor de
spălare pentru a adăuga cantitatea corespunzătoare.
Compartimentul B are un marcat de nivel ce indică cantitatea
maximă de lichid sau pudră care poate fi adăugată fiecărui
program.
2. Îndepărtaţi reziduurile de detergent de pe marginile
distribuitorului şi închideţi capacul până când se aude un clic.
3. Închideţi capacul distribuitorului de detergent trăgându-l în sus
până când dispozitivul de închidere este în poziţie.
Distribuitorul de detergent se deschide automat la momentul
potrivit, conform programului de spălare.
Folosiţi numai detergent special conceput pentru
maşinile de spălat vase.
NU FOLOSIŢI lichid de spălat vase.
Folosirea unei cantităţi prea mari de detergent poate
produce reziduuri de spumă ce rămân în maşină la
încheierea programului.
Folosirea tabletelor se recomandă numai pentru modelele
dotate cu opţiunea TABLETE MULTIFUNCŢIONALE.
Pentru o eficienţă maximă a fiecărui program de spălare şi
uscare, trebuie folosit detergent sub formă de pudră, agent
de strălucire şi sare.
Se recomandă utilizarea detergenților fără clor
care sunt cei mai indicați pentru a proteja
ambientul.
10
Programe
Numărul, tipul programelor de spălare şi opţiunile pot varia în funcţie de modelul maşinii de spălat vase.
Datele referitoare la programe au fost obținute în condiții de laborator conform Normei EN 50242. În funcție de
condițiile de utilizare, durata și datele programelor pot varia.
Program
Uscare
Opțiuni
Durata
programelor
Consum
apă (l/ciclu)
Consum
energie
(KWh/ciclu)
Eco
Da
Nu
02:108
11
1,04
Intensiv
Da
Nu
02:30’
16,5
1,65
Normal
Da
Nu
02:00’
16,0
1,35
Express 40
Nu
Nu
00:40’
9
0,95
Încărcare la jumătate
Da
Nu
01:20’
12
1,1
Notă: Datele de mai sus privind timpul sunt relative, în funcție de temperatura apei de alimentare, valoarea tensiunii de
alimentare, temperatura mediului ambiant etc.
Indicații pentru alegerea programelor și dozarea detergentului
1. Programul de spălare ECO este programul standard la care se referă datele de pe eticheta energetică; acest program poate fi folosit pentru
a spăla vasele ce prezintă un grad normal de murdărie şi este cel mai eficient din perspectiva consumului de energie şi apă pentru acest tip
de vase. 27 gr/ml+6 gr/ml**- 1 tabletă (**cantitatea de detergent pentru prespălare).
2. Vase foarte murdare (a nu se spăla vase delicate). 30 gr/ml-1 tabletă.
3. Vase murdare în mod obișnuit. 27 gr/ml+6 gr/ml**-1 tabletă;
4. Ciclu rapid de utilizat pentru vase puțin murdare (ideal pentru 2seturi) 25 gr/ml-1 tabletă
5. Ciclu ideal pentru spălarea unei cantități reduse de vase, murdare în mod obișnuit. 25 gr/ml-1 tabletă
Consum în standby: Consum în modul lăsat pornit: 5 W – Consum în modul oprit: 0,5 W.
Obs.:
Se pot atinge performanţe optime când folosiţi programele „Rapid” şi „Expres 40’”, dacă respectaţi cantitatea maximă de vase specificată.
Pentru consumuri reduse, folosiți încărcătura maximă de vase.
11
Întreţinere şi curăţare
Întreruperea alimentării cu apă şi curent
electric
• Închideţi robinetul de apă după fiecare spălare pentru a elimina
pericolul pierderilor.
• În timpul operaţiunilor de curăţare sau de întreţinere a maşinii
scoateţi ştecherul din priză.
Curăţarea maşinii de spălat vase
• Suprafaţa exterioară a maşinii şi panoul de comandă pot fi
curăţate cu o cârpă moale înmuiată în apă, neabrazivă. Nu
folosiţi solvenţi sau detergenţi abrazivi.
• Cuva interioară se poate curăţa de eventualele pete cu o
cârpă înmuiată în apă şi puţin oţet.
Evitarea mirosurilor neplăcute
• Lăsaţi întotdeauna uşa maşinii întredeschisă, pentru a elimina
umezeala.
• Curăţaţi regulat cu un burete umed garniturile de etanşare a
uşii şi a compartimentelor pentru detergent. Astfel veţi evita
depunerea resturilor de alimente, principalele responsabile
pentru mirosurile neplăcute.
Curăţarea filtrelo
Grupul de filtrare este compus din trei filtre care purifică apa de
spălare de resturile de mâncare şi o recirculă: pentru a obţine
rezultate bune la spălare, este necesară curăţarea acestor filtre
Curăţaţi regulat filtrele
Maşina de spălat vase nu poate fi utilizată fără filtre sau cu
filtrele desprinse
• După câteva spălări, controlaţi ansamblul de filtrare şi, dacă este
nevoie, curăţaţi-l cu grijă cu apă şi o perie nemetalică, conform
instrucţiunilor de mai jos:
1.rotiţi filtrul cilindric C în sens invers acelor de ceasornic şi
extrageţi-l (fig. 1 .
2.Apăsaţi uşor aripioarele laterale şi scoateţi paharul filtrului B
(Fig. 2);
3.Scoateţi placa filtrului din inox A. ( ig. 3).
4.Verificați orificiul de control şi înlăturaţi eventualele resturi de
alimente.NU ÎNLĂTURAŢI NICIODATĂ protecţia pompei de
spălare (element de culoare neagră) (fig. 4 .
Curăţarea stropitoarelor
Este posibil ca resturile de mâncare să se lipească de
stropitoare şi să obtureze orificiile prin care se scurge apa:
se recomandă controlarea lor periodică şi curăţarea cu o perie
nemetalică. Cele două stropitoare sunt demontabile.
Pentru demontarea stropitorului
superior, rotiţi piuliţa din plastic în
sens invers acelor de ceasornic.
Stropitorul superior trebuie remontat
cu partea care are cel mai mare
număr de orificii orientată în sus
Pentru a demonta stropitorul inferior,
apăsaţi cele două clapete laterale şi
trageţi stropitorul în sus.
C
1
A
3
După curăţarea fil relor, montaţi din nou grupul de fil rare şi
aşezaţi-l corect în locaşul său; este extrem de important pentru
o bună funcţionare a maşinii de spălat vase.
În cazul unei absenţe prelungite:
Curăţarea filtrului de alimentare cu apă*
Dacă conductele de apă sunt noi sau n-au fost utilizate timp
îndelungat, înainte de racordare, lăsaţi apa să curgă până
când devine limpede şi lipsită de impurităţi. Fără această
măsură de precauţie, există riscul ca orificiul de pătrundere a
apei să se înfunde, deteriorând astfel maşina.
• Debranşaţi conexiunile electrice şi închideţi robinetul de apă.
• Lăsaţi uşa maşinii întredeschisă.
• La întoarcere, efectuaţi un ciclu de spălare în gol.
Periodic, curăţaţi filtrul de la alimentarea cu apă, aflat la gura
de ieşire a robinetului.
- Închideţi robinetul de apă.
- Deşurubaţi capătul furtunului de alimentare cu apă, scoateţi
filtrul şi curăţaţi-l cu grijă sub un jet de apă
- Montaţi la loc filtrul şi înşurubaţi furtunul
* Prezent numai la anumite modele.
12
Anomalii şi remedii
În cazul în care aparatul prezintă anomalii de funcţionare, controlaţi următoarele aspecte înainte de a apela la service-ul
de Asistenţă.
Anomalii:
Cauze posibile / Rezolvare:
Maşina de spălat vase nu
porneşte sau nu răspunde la
comenzi
• Opriţi maşina de la butonul ON/OFF, porniţi-o din nou după aproximativ un minut şi resetaţi
programul.
• Ştecherul nu este introdus corect în priza de curent
• Uşa maşinii nu este corect închisă.
Uşa nu se închide
• Verificaţi ca coşurile sunt introduse până la capăt.
• Încuietoarea nu funcționează; împingeţi energic uşa până când auziţi “clic”.
Maşina de spălat vase nu
evacuează apa.
• Programul de spălare nu s-a încheiat încă.
• Furtunul de evacuare a apei este îndoit (a se consulta capitolul Instalare).
• Canalul de scurgere este înfundat.
• Filtrul este înfundat de resturi de alimente.
• Verificați înălțimea furtunului.
Maşina de spălat vase face
zgomot.
• Vasele se lovesc unele de altele sau de pulverizatoare. Amplasaţi corect vasele şi verificaţi
dacă pulverizatoarele au loc suficient pentru a se putea roti
• Prezenţa excesivă a spumei: detergentul nu a fost corect dozat sau nu corespunde utilizării
în maşina de spălat vase. (vezi capitolul Detergentul şi folosirea maşinii de spălat vase). Nu
prespălaţi vasele.
Pe vase şi pahare există
depuneri de calcar sau o
peliculă albă.
• Lipseşte sarea de dedurizare.
• Reglarea durităţii apei nu este corectă; măriţi valorile. (vezi capitolul Sare de dedurizare şi
Agent de limpezire).
• Capacul rezervorului de sare nu este bine închis.
•Agentul de limpezire s-a consumat sau a fost insuficient dozat.
Pe vase şi pahare există
dâre sau urme albăstrui.
• Agentul de limpezire a fost dozat în mod excesiv.
Vasele nu sunt uscate.
• A fost selectat un program fără uscare.
• Agentul de limpezire s-a consumat (vezi capitolul Sare de dedurizare şi Agent de limpezire).
•Reglarea agentului de strălucire nu este corectă.
• Vasele sunt din material antiaderent sau din plastic; este normală prezenţa picăturilor de apă.
Vasele nu sunt curate.
• Vasele nu sunt aşezate corect.
• Pulverizatoarele nu au loc suficient pentru a se putea roti, blocate de vase
• Programul de spălare este prea slab (a se consulta capitolul Programe).
• Prezenţa excesivă a spumei: detergentul nu a fost corect dozat sau nu corespunde utilizării în
maşina de spălat vase. (vezi capitolul Detergentul şi folosirea maşinii de spălat vase).
• Capacul rezervorului cu agent de limpezire nu a fost corect închis.
• Filtrul este murdar sau înfundat (a se consulta capitolul Întreţinerea şi îngrijirea maşinii).
• Lipseşte sarea de dedurizare (vezi capitolul Sare de dedurizare şi Agent de limpezire).
• Verificați înălțimea vaselor în coș.
• Orificiile de pe brațele de pulverizare sunt înfundate.
Maşina de spălat vase nu
se alimentează cu apă
• Nu există apă în reţeaua de alimentare sau robinetul este închis.
• Furtunul de alimentare cu apă este îndoit (a se consulta capitolul Instalare).
• Filtrele sunt înfundate; trebuie să fie curăţate. (a se consulta capitolul Întreţinerea şi îngrijirea).
• Evacuarea este înfundată; trebuie să fie curăţată
• După ce aţi efectuat operaţiunile de verificare şi curăţare, opriţi şi porniţi maşina de spăla
vase şi porniţi un ciclu nou de spălare.
• Dacă problema persistă, închideţi robinetul de apă, scoateţi din priză şi contactaţi centrul de
asistenţă.
(este blocată,
indicatoarele luminează
intermitent).
* Prezent numai la anumite modele.
13
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising