Whirlpool | WMF 7025 B TK | Instruction for Use | Whirlpool WMF 7025 B TK Kullanici rehberi

Whirlpool WMF 7025 B TK Kullanici rehberi
Kullanma talimatları
ÇAMAŞIR MAKİNESİ
İçindekiler
TR
Türkçe,1
TR
Montaj, 2-3
Ambalajın çıkartılması ve aynı seviyeye getirilmesi
Su ve elektrik bağlantıları
İlk yıkama
Teknik bilgiler
Bakım ve onarım, 4
Su ve elektrik kesilmesi
Çamaşır makinesin temizlenmesi
Deterjan haznesinin temizlenmesi
Kapak ve hazne bakımı
Pompanın temizlenmesi
Su besleme hortumunun kontrol edilmesi
Önlem ve öneriler, 5
WMF 7025
Genel güvenlik uyarıları
Atıkların tasfiye edilmesi
Cam kapağın açılması
Çamaşır makinesinin tanıtımı, 6-7
Kumanda paneli
Ekran
Bir çamaşır çevriminin çalıştırılması, 8
Yıkama çevrim ve seçenekleri, 9
Programlar tablosu
Yıkama seçenekleri
Deterjan ve çamaşır, 10
Deterjan dağıtma çekmecesi
Çamaşırın hazırlanması
Özel yıkama çevrimleri
Sorun giderme, 11
Teknik Servis, 12
1
Montaj
TR
! Bu kitapçığı gerektiği her an danışabilmeniz
için özenle saklayınız. Çamaşır makinesinin
satılması, devri veya nakli durumlarında
da, yeni sahibinin faydalanabilmesi için bu
kılavuz makineyle beraber saklanmalıdır.
! Talimatları dikkatlice okuyunuz; montaj,
kullanım ve güvenliğe ilişkin önemli bilgiler
içermektedir.
Ambalajın çıkartılması ve aynı
seviyeye getirilmesi
Ambalajdan çıkartılması
1. Çamaşır makinesinin ambalajdan
çıkartılması.
2. Çamaşır makinesinin taşıma esnasında
hasar görmemiş olduğunu kontrol ediniz.
Hasar görmüş ise monte etmeyiniz. Satıcıya
başvurunuz.
3. Taşıma sırasında
arka tarafta bulunan
4 adet koruyucu
vidayı ve ara
parçasıyla birlikte
buradaki lastiği de
çıkartınız (bakınız
şekil).
4. Delikleri ambalajda bulacağınız plastik
kapaklarla kapayınız.
5. Tüm parçaları muhafaza ediniz: çamaşır
makinesinin nakli gerektiği takdirde
takılmaları gerekmektedir.
! Ambalajlar çocuk oyuncağı değildir.
Cihazın aynı seviyeye getirilmesi
1. çamaşır makinesini düz ve sert bir
zemine yerleştiriniz, duvar veya mobilyalara
dayamayınız.
olmamalıdır.
2
2. Yerleştirilecek
zemin tam düz
değilse çamaşır
makinesinin vidalı
ön ayaklarını sıkarak
veya gevşeterek
dengeyi sağlayınız
(bkz. şekil); eğim
açısı, makinenin
üst tezgahına
göre 2° den fazla
Sağlıklı bir dengeleme, çamaşır makinesine
sağlam bir duruş kazandıracağı gibi,
çalışması esnasındaki sarsıntı, gürültü ve
hareketlilikleri de önleyecektir. Zeminde
moket veya halı olması halinde, ayarı
makinenin altında havalandırma olabilecek
şekilde yapınız .
Su ve elektrik bağlantıları
Su besleme hortumunun takılması
1. Tedarik borusunu 3/4 gaz vidalý
baðlantý kullanarak
bir soðuk su musluðuna baðlayýn (bkz.
þekil).
Baðlantýyý yapmadan
önce, suyu berraklaþana kadar akýtýnýz.
2. Su besleme
hortumunu arka
kısımının üst
sağ köşesinde
bulunan su girişine
vidalayarak
makineye bağlayınız
(bkz. şekil).
3. Hortumda katlanma ve ezilme olmamasına
dikkat ediniz.
! Musluğun su basıncının Teknik Veriler
tabelasında belirtildiği gibi olması gerekir
(bkz. yan sayfa).
! Besleme hortumunun boyu yetersizse
yetkili bir satıcı mağaza veya teknisyene
başvurunuz.
! Kesinlikle daha önceden kullanılmış hortum
kullanmayınız.
! Makine ile birlikte verilen hortumları
kullanınız.
Tahliye hortumunun bağlanması
65 - 100 cm
Tahliye hortumunu
bükmeden zeminden
65 ila 100 cm
yukarıda yer alan pis
su borusuna veya
duvar tahliyesine
bağlayın;
! Uzatma kablosu veya çoklu priz kullanmayın.
! Kablo bükülmemeli veya sıkıştırılmamalıdır.
! Güç kablosu ve fisi sadece yetkili
teknisyenler tarafından degistirilmelidir.
Uyarı! Bu standartlara uyulmaması
durumunda sirket sorumlu tutulamaz.
İlk yıkama
Buna alternatif
olarak, makine
ile birlikte verilen
pis su borusunu
musluğa (şekle
bakınız) bağlayarak
lavabo veya küvetin
kenarına yerleştirin.
Hortumun serbest
kalan ucu suya
daldırılmamalıdır.
! Hortum eklerinin kullanımı önermiyoruz;
kesinlikle gerekliyse ek hortum orijinal hortum
ile aynı çapta olmalı ve uzunluğu 150 cm.
aşmamalıdır.
Elektrik bağlantıları
Cihazı elektrik prizine takmadan önce,
aşağıdakilerden emin olun:
• Prizin topraklandıgından ve ilgili mevzuata
uygun oldugundan;
• Prizin teknik veri tablosunda gösterilmekte
olan maksimum cihaz elektrik yüküne
dayanıp dayanamayacagından (teknik veri
tablosuna bakiniz);
• Güç kaynagı voltajının teknik veri tablosunda
gösterilen degerlere uygun olup olmadigindan
(teknik veri tablosuna bakiniz);
• Elektrik prizinin çamaşır makinesinin fişi
ile uyumlu olup olmadığından emin olun.
Muhafazalı değilse, priz veya fişi değiştirin.
! Çamaşır makinesi kapalı alan olsa bile, evin
dışına yerleştirilmemelidir. Cihazın yağmur,
fırtına ve diğer hava koşullarına maruz
bırakılması son derece tehlikelidir.
! Çamaşır makinesi yerleştirildiğinde, elektrik
prizi kolay ulaşılabilir bir durumda olmalıdır.
Ilk kullanimdan önce programlar tablosundaki
“Kendi kendini temizleme” Programi
kullanarak çamasir olmadan deterjanla
bir yikama yapin (“Çamaşır makinesinin
temizlenmesi” bakınız).
Teknik bilgiler
Model
WMF 7025
Ölçüler
genişlik 59,5 cm
yükseklik 85 cm
derinlik 54 cm
Kapasite
1 - 7 kg
Elektrik
bağlantıları
makine üstünde takılı olan
teknik veriler plakasına
bakınız.
max. su basıncı
1 MPa (10 bar)
min. su basıncı
0,05 MPa (0,5 bar)
tambur kapasitesi 52 litre
maksimum dakikada 1000
devire kadar
Su
bağlantıları
Sıkma hızı
1061/2010 ve
1015/2010
sayýlý direktiflere
göre kontrol
programlarý
Program
;
Pamuklu Standart 60°C.
Program
;
Pamuklu Standart 40°C.
Bu makina aşağıda belirtilen
AB normlarına uygundur:
- 2004/108/CE (Elektromanyetik Uyum)
- 2012/19/EU
- 2006/95/CE (Alçak gerilim)
3
TR
Bakım ve onarım
TR
Su ve elektrik kesilmesi
Pompanın temizlenmesi
• Su musluğunu her yıkamadan sonra
kapatınız. Böylece çamaşır makinesinin su
tesisatının eskimesi engellenir, su kaçağı
tehlikesi ortadan kalkar.
• Bakım ve temizlik işlemleri esnasında
çamaşır makinesinin fişini çekiniz.
Çamaşır makinesinin pompası kendini
temizleyen bir özelliğe sahip olup, ayrıca
temizlik gerektirmez. Ancak, bazı küçük
cisimler (madeni para, düğme) pompanın alt
kısmındaki koruyucu bölmeye düşebilirler.
Çamaşır makinesinin temizlenmesi
• Dış gövde ve plastik aksam ılık su ve
sabunla ıslatılmış bir bez vasıtasıyla
temizlenebilir. Çözücü ve aşındırıcı maddeler
kullanmayınız.
• Çamaşır makinesinde tambur boşken
çalıştırılması gereken “Kendi kendini
temizleme” programı bulunmaktadır.
Deterjan (az kirli çamaşırlar için tavsiye
edilen miktarın %10’u kadar) veya çamaşır
makinesinin temizliği için kullanılan özel katkı
maddeleri, yıkama programında yardımcı
olarak kullanılabilir. 40 yıkamada bir “Kendi
kendini temizleme” programını çalıştırmanız
önerilir.
Programı devreye
A
sokmak için, 5 san.
boyunca A tuşuna
basınız (bakınız
Şekil).
Program, otomatik
olarak başlayacak ve
yaklaşık 70 dakika
sürecektir. Devreyi
durdurmak için
BAÞLAT/DURDUR
tuşuna basınız.
Deterjan haznesinin temizlenmesi
1
2
Hazneyi kaldırarak,
dışarıya doğru
çekmek suretiyle
çıkartınız (bkz. şekil).
Akar su altında
yıkayınız, bu
çekmecenin temizliği
sık sık yapılmalıdır.
Kapak ve hazne bakımı
• Kötü kokuların oluşmasını engellemek için
kapağı daima aralık bırakınız.
4
! Yıkama devresinin bitmiş olup olmadığını
kontrol ediniz ve fişini çekiniz.
Pompa koruyucu bölgesine erişebilmek için:
1. çamaşır
makinesinin ön
kapama panelini, bir
tornavida vasıtasıyla
çıkartınız (bkz. şekil);
2. makine kapağını
saatin ters yönünde
çevirerek sökünüz
(bkz. şekil). bir miktar
su gelmesi normaldir;
3. içini dikkatlice temizleyiniz;
4. kapağı vidalayınız;
5. paneli takarken, tam yerleştirmeden evvel,
kancaların yuvalara gelip gelmediğini kontrol
ediniz.
Su besleme hortumunun kontrol
edilmesi
Su besleme hortumunu, en azından senede
bir defa kontrol ediniz. Yarık veya çatlaklar
varsa değiştiriniz: yıkama esnasındaki
yüksek basınçlar ani patlamalara yol
açabilirler.
! Kesinlikle daha önceden kullanılmış hortum
kullanmayınız.
Önlem ve öneriler
! Çamaşır makinesi uluslararası güvenlik standartlarına
uygun olarak projelendirilmiş ve üretilmiştir. Bu uyarılar
güvenlik amaçlı olup dikkatlice okunmalıdır.
Genel güvenlik uyarıları
• Makine meskenlerde kullanılmak üzere tasarlanmış
olup profesyonel kullanım amaçlı değildir.
• Bu
cihaz, eğer gözetim altında bulunuyorlar
ise veya güvenli şekilde ve ilişkin tehlikeler
göz önünde bulundurularak, cihazın kullanımı
hakkında uygun eğitim almışlar ise, 8 yaşından
büyük çocuklar ve fiziksel, duyusal veya mental
kapasitelerden yoksun veya yetersiz tecrübe
ve bilgiye sahip kişiler tarafından kullanılabilir.
Çocuklar, cihaz ile oynamamalıdır. Bakım
ve temizlik işlemleri, denetimsiz çocuklar
tarafından gerçekleştirilmemelidir.
• Çamaşır makinesi yalnızca yetişkin kişiler tarafından
ve kullanma talimatına uygun olarak kullanılmalıdır.
• Cihaza ayaklarınız çıplakken yada elleriniz veya
ayaklarınız ıslak yada nemliyken dokunmayınız.
• Fişi prizden çekerken kablosundan değil fişin
kendisinden tutarak çekiniz.
• Makine çalışırken deterjan haznesini açmayınız.
• Tahliye suyuna el sürmeyiniz, yüksek ısıda olabilir.
• Kapağı, hiçbir şekilde zorlamayınız: istenmedik
açılmalara karşı olan güvenlik mekanizması arıza
yapabilir.
hükümlerini hatırlatmak amacıyla üstünde çarpı işareti
olan sepet sembolü verilmiştir.
Cihazların tasfiye edilmesi konusunda daha geniş bilgi
almak için cihaz sahiplerinin mevcut müşteri hizmetine
veya satış noktalarına başvurulması gerekir.
• Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) Kontrolü
Yönetmeliği.
• AEEE Yönetmeliğine uygundur.
Cam kapağın açılması
Elektrik kesildiğinde makine kapağını açamadığınız
zaman çamaşırları çıkarıp asmak istediğinizde aşağıdaki
gibi yapınız:
20
1. fişi prizden çekiniz.
2. makinenin içindeki
su seviyesinin makine
kapağından daha alçak
olmasını sağlayınız,
aksi takdirde A şeklinde
gösterildiği gibi bir kapta
toplanacak şekilde boşaltma
hortumu vasıtasıyla içindeki
suyu gideriniz.
3. çamaşır makinesinin
ön panelini, bir tornavida
vasıtasıyla, çıkartınız (bkz.
şekil).
• Arıza halinde onarmak amacıyla iç mekanizmaları
kurcalamayınız.
• Çocukların çalışır vaziyetteki makineye yaklaşmalarına
mani olunuz.
• Çalışma esnasında kapak ısınabilir.
• Taşınması gerektiğinde, bu işlemin, iki veya üç kişi
tarafından, azami dikkatle yapılması gerekir. Kesinlikle
tek başınıza yapmayınız, çünkü makine çok ağırdır.
• Çamaşırları yerleştirmeden evvel, sepetin boş
olduğundan emin olunuz.
Atıkların tasfiye edilmesi
• Ambalaj malzemelerinin tasfiye edilmesi: yerel yasalara
uyunuz, bu şekilde ambalajların geri dönüşümü
mümkün olur.
• Elektrik ve elektronik cihazların atıklarını değerlendirme
2012/19/EU sayılı Avrupa Konseyi direktifinde; beyaz
eşyaların kentsel katı atık genel yöntemi ile tasfiye
edilmemesi öngörülmüştür. Kullanılmayan cihazların,
madde geri kazanım ve geri dönüşüm oranını en
yüksek seviyeye yükseltmek, çevre ve insan sağlığına
olası zararları engellemek için ayrı ayrı toplanması
gerekir. Tüm ürünlerin üzerinde; ayrı toplama
4. şekilde gösterilen dilciğinden tutarak blokajından
çıkıncaya kadar dışarıya doğru çekiniz; aynı anda aºağı
doğru çekerek kapıyı açınız.
5. paneli takarken, tam yerleştirmeden evvel, kancaların
yuvalara gelip gelmediğini kontrol ediniz.
5
TR
Çamaşır makinesinin tanıtımı
TR
Kumanda paneli
TEMİZLEME
ŞEKLİ düğmesi
AÇMA/KAPAMA
dügmesi
ÇOCUK
SİCAKLİK
AYARİ dügmesi
KILIDI
düğmesi
EKRAN
Deterjan çekmecesi
YIKAMA
ÇEVRİMİ
SEÇİCİ DÖNER
DÜĞME
Deterjan çekmecesi: deterjan ve katkı maddelerini
dagıtmak için kullanılır (“Deterjan ve çamasır”’a bakınız).
AÇMA/KAPAMA
düğmesi: makineyi açmak ya da
kapatmak için bu tuşa kısa süreli basınız. Yeşil renkte
yanıp sönen BAÞLAT/DURDUR uyarı lambası makinenin
açık olduğunu gösterir. Makineyi çalışır vaziyetteyken
kapatmak için tuşu daha uzun, yaklaşık 3 saniye, basılı
tutmanız gerekir;hafifçe ya da yanlışlıkla basıldığında
makine kapanmaz. Makinenin çalışır vaziyetteyken
kapatılması devrede olan yıkama programını iptal eder.
PROGRAM SEÇME DÜGMESI
Istenilen yıkama çevrimini ayarlamak için kullanılır
(“Program ve yıkama çevrimi tablosu”’na bakınız).
SEÇİM düğmeleri ve gösterge lambaları: mevcut
seçenekleri seçmek için basın. Seçilen seçenek ile ilgili
gösterge ışığı açık kalacaktır.
TEMİZLEME ŞEKLİ
dügmesi: arzu edilen yıkama
yoğunluğunu seçmek için bu tuşa basınız
SİCAKLİK AYARİ
düğmesi: sıcaklığı düsürmek veya
tamamen iptal etmek için basın; değer ekranda görünür.
DEVIR AYARİ
dügmesi: Devir dügmesi: Sikma hizini
düsürmek veya tamamen iptal etmek için basin; deger
ekranda görünür.
ZAMAN AYARİ
düğmesi: seçilen yıkama çevrimi için
bir gecikmeli çalıştırma ayarlamak için basın: gecikme
süresi ekranda belirir.
6
DEVIR
AYARİ
düğmesi
ZAMAN
AYARİ
düğmesi
BAÞLAT/DURDUR
düğmesi ve gösterge
lambası
SEÇİM düğmeleri ve
gösterge lambaları
BAÞLAT/DURDUR düğmesi ve gösterge lambası:
yeşil lamba yavaşça yanıp sönünce istediğiniz yıkama
programını başlatmak için tuşa basınız. Yıkama programı
başladıktan sonra uyarı lambası yanık kalır. Seçilen
bir programın beklemeye alınması için aynı tuşa tekrar
basınız; uyarı lambası turuncu renkte yanıp sönecektir.
Sembol
yanık değilse makine kapağı açılabilir.
Yıkama programının kaldığı yerden devam etmesi için
aynı tuşa tekrar basınız.
ÇOCUK KILIDI düğmesi
: kontrol paneli etkin haline
getirmek için tuşu yaklaşık 2 saniye basılı tutmanız
gerekir. Sembol
açık ise; kontrol panelinin kilitli
olduğunu gösterir (AÇMA/KAPAMA tuşu hariç). Böylece
özellikle çocuklarınız varsa programın yanlışlıkla
değiştirilmesi engellenir. kontrol panelini etkisiz haline
getirmek için tuşu yaklaşık 2 saniye basılı tutmanız
gerekir.
Bekleme modu
Yeni enerji tasarrufu düzenlemeleri ile uyumlu bu çamaşır
makinesine herhangi bir faaliyet algılanmadığında 30
dakika içinde devreye sokulan otomatik bekleme sistemi
yerleştirilmiştir AÇMA/KAPAMA düğmesine bir süre basın
ve makinenin tekrar çalışmasını bekleyin.
Ekran
TR
Ekran makineyi programlarken çok yardımcı olur ve faydalı bilgiler sağlar.
Mevcut olan farklı programların süresi ve devre başladığı zaman aynı devrenin sonunda kalan süre görüntülenir; ZAMAN
AYARİ seçeneği ayarlanmışsa, seçili programın başlangıcı için geri sayım görünecektir.
Ilgili dügmeye basılması ayarlı yıkama çevrimi sırasında makine tarafından ulasılan maksimum sıkma hızını ve sıcaklık
degerlerini veya ayarlı yıkama çevrimi ile uyumlu ise en son seçilen degerleri görüntülemenize izin verir.
KAPI KİLİTLİ
gösterge lambası:
Yanan sembol kapagın kilitli oldugunu gösterir. Makinenin hasar görmesini önlemek için, kapagı açmadan önce sembol
sönene kadar bekleyin.
Bir program çalisirken kapagi açmak için, BAÞLAT/DURDUR düğmesine basın, KAPAK KİLİTLİ
sembolü kapalı ise,
kapak açılmayabilir.
7
Bir yıkama çevriminin çalıştırılması
TR
1. MAKİNEYİ AÇIN.
düğmesine basın, BAÞLAT/
DURDUR gösterge lambası yeşil renkte yavaş yavaş
yanıp sönecektir.
2. ÇAMAŞIRI YERLEŞTİRİN. Yan kapağı açın.
Aşağıdaki sayfada yer alan program ve yıkama
çevrimi tablosunda gösterilen maksimum yük değerini
aşmamaya dikkat ederek, çamaşırı yerleştirin.
3. DETERJANI ÖLÇÜP AYIRIN. Deterjan çekmecesini
çekip çıkarın ve deterjanı “Deterjan ve çamasır”’da
tanımlandıgı gibi ilgili bölmelere dökün.
4. KAPAĞI KAPATIN.
5. YIKAMA ÇEVRIMINI SEÇIN. Istenilen yıkama
çevrimini seçmek için YIKAMA ÇEVRIMI SEÇICI
döner dügmeyi kullanın. Sıcaklık ve s hızı her yıkama
çevrimi için ayrı ayrı ayarlıdır, bu degerlerde degisiklik
yapılabilir. Çevrim süresi ekranda gösterilecektir.
6. YIKAMA ÇEVRİMİNİ ÖZELLEŞTİRİN. İlgili düğmeleri
kullanın:
Sıcaklık ve/veya dönüş hızını değiştirin.
Makine, seçilen çevrimle uyumlu ise maksimum
sıcaklığı, seçilen çevrim için ayarlı dönüş hızı
değerlerini veya en son kullanılan ayarları otomatik
olarak görüntüler. Sıcaklık, soğuk Yıkama “OFF”
ayarına ulaşana kadar
düğmesine basılarak
düşürülebilir. Dönüş hızı, tamamen devre dışı
bırakılana kadar
düğmesine basılarak kademe
kademe azaltılabilir “OFF”. Bu düğmelere tekrar
basılırsa, maksimum değerler sıfırlanır.
! İstisna:
programı seçildiğinde sıcaklık derecesi
90°C ye kadar yükseltilebilir.
Gecikmeli çalıştırmanın ayarlanması.
Seçilen çevrim için gecikmeli başlatmayı ayarlamak
amacıyla, gerekli gecikme süresine ulaşana kadar
ilgili düğmeye tekrar tekrar basın. Bu seçenek
etkinleştirildiğinde,
sembolü ekranda yanacaktır.
Gecikmeli başlatma ayarını kaldırmak için “OFF”
yazısı ekranda görünene kadar düğmeye basın.
Arzu edilen yıkama yoğunluğunu ayarlayınız.
opsiyonu, çamaşırların kirlilik derecesine göre ve
arzu edilen yıkama yoğunluğunda yıkama işlemini en
uygun hale getirmemize olanak tanır.
Yıkama programını seçiniz, yıkama devri aynı
derecede kirli olan çamaşırlar için en uygun olan
“Normal” seviyede otomatik olarak ayarlanır,
(otomatik olarak “Narin” seviyede ayarlanan “Yünlüler”
için geçerli olmayan ayar).
Çok kirli çamaşırlar için cihaz “Yoğun” seviyeye
ulaşana kadar
tuşuna basınız. Bu seviye, yıkama
8
programının başlangıç aşamasında daha çok su ve
daha fazla mekanik hareket kullanılması sayesinde
yüksek verimde yıkama performansı sağlamaktadır ve
en inatçı lekeleri bile ortadan kaldırmaya elverişlidir.
Çamaşır suyu ile ya da çamaşır suyu olmadan
kullanılabilir.
Eğer beyazlatma işlemi gerçekleştirilmek istenir ise
makine ile birlikte verilen ilave hazneyi 4, hazne 1
içine koyunuz. Çamaşır suyu dozajını ayarlarken
orta seviyede gösterilen “max” seviyeyi geçmeyiniz
(bakınız şekil syf. 10).
Az kirli çamaşırlar veya en hassas kumaşlar için
“Narin” seviyesine ulaşana kadar
tuşuna basınız.
Hassas çamaşırlar için kusursuz yıkama sonuçlarını
garanti etmek için mekanik hareket azaltılacaktır.
Çevrim ayarlarını değiştirin.
• Seçimi etkinleştirmek için düğmeye basın, düğmeyle
ilgili gösterge lambası yanacaktır.
• Seçimi devre dışı bırakmak için düğmeye tekrar
basın, gösterge lambası kapanacaktır.
! Seçilen seçenek ayarlı yıkama çevirimi ile uyumlu
degilse, gösterge lambası yanıp sönecek ve seçenek
etkinlestirilmeyecektir.
! Seçenekler önerilen yük değerini ve/veya çevrim
süresini etkileyebilir.
7. YIKAMA ÇEVRİMİNİ BAŞLATIN. BAÞLAT/DURDUR
düğmesine basın. İlgili gösterge lambası sürekli yanık
kalacak şekilde yeşil dönecek ve kapak kilitlenecektir
(KAPAK KİLİTLİ
sembolü yanacaktır). Bir yıkama
çevrimini yürütüldüğü sırada değiştirmek için, BAÞLAT/
DURDUR düğmesini kullanarak çamaşır makinesini
duraklatın (BAÞLAT/DURDUR gösterge lambası
yavaş yavaş turuncu renkte yanıp sönecektir) ve
sonra istediğiniz çevrimi seçin ve BAÞLAT/DURDUR
düğmesine tekrar basın. Bir çevrim yürütülürken
kapağı açmak için, BAÞLAT/DURDUR düğmesine
basın, KAPAK KİLİTLİ
sembolü kapalı ise,
kapak açılmayabilir. Yıkama çevrimini yarıda
kesildiği noktadan başlatmak için, BAÞLAT/DURDUR
düğmesine tekrar basın.
8. YIKAMA ÇEVRİMİNİN SONA ERMESİ. Bu durum
“END” yazısı ekranda gösterilecektir, KAPAK KİLİTLİ
sembolü kapandığında, kapak açılabilir. Kapağı
açın, çamaşırı boşaltın ve makineyi kapatın.
! Başlamış olan bir yıkama çevrimini iptal etmek
istiyorsanız,
düğmesini basılı tutun. Çevrim
durdurulacak ve makine kapanacaktır.
Yıkama çevrim ve seçenekleri
Kalan nem %
Enerji tüketimi kWh
Toplam su lt
Çevrim
süresi
TR
Maks. yük
(kg)
Maks.
Sıcak
(°C)


-


4
4
-
-
-
180’
180’



7
Ana
Yıkama
Çamaşır
suyu
Yumuşatıcı
Yıkama çevrimi açıklaması
Deterjan ve katkı
maddeleri
Maks.
Hız
(dev/
dak.)
Ön
yıkama
Yıkama
çevrimleri
Programlar tablosu
ÖZENLİ Temizlik
1 Leke Çıkarma
2 Beyazlar
Pamuklu Standart 60° (1): çok kirli dayanıklı beyaz ve renkliler.
Pamuklu Standart 40° (2): çok kirli beyazlar ve hassas renkliler.
62 1.07 52.5 180’
40°
1000
-



7
62 1.00
75
170’
60°
40°
800
800








3.5
3.5
44 0.93
44 0.57
47
46
115’
100’
Hassas Çamaşırlar
60°
40°
40°
30°
1000
1000
800
0

-






-




4
4
1.5
1
-
195’
145’
70’
80’
Hızlı Yıkama: Az kirlenmiş giysileri hemen temizlemek için (elle
60°
1000
-

-

3.5
40
60’
-
170’
5 Sentetikler: çok kirlenmiş dayanıklı renkliler.
5 Sentetikler (4): kirlenmiş dayanıklı renkliler.
6
7
8
9
40°
1000 
60°
1000 
60°
1000 (3)
(Max. 90°)
ÖZEL PROGRAMLAR
Anti - Alerji
Bebek Programı
Yünlüler: Yün, kaşmir vs.
10 yıkamayı gerektiren yün, ipek ve elbiseler için uygun değildir).
-
-
62 0.81
EKO PROGRAMLAR
11 Pamuklu Standart 20°: çok kirli beyazlar ve hassas renkliler.
20°
1000
-



7
12 Eko Pamuklu
Soğuk
su
-
-
1000
-

-

7
62 0.17
63
80’
13 Eko Sentetikler
Soğuk
su
800
-

-

3
48 0.07
30
70’
14 Eko Hızlı Yıkama 30’
Soğuk
su
800
-

-

3
71 0.04
34
30’
Durulama
-
1000
-
-
-

7
-
-
-
36’
Sıkma + Su Boşaltma
-
1000
-
-
-
-
7
-
-
-
16’
Ekran veya kitapçık üzerinde gösterilen devre süresi, standart şartlara göre hesaplanmış tahmini bir süredir. Geçerli olan süre, girişteki sıcaklık derecesi ve suyun
basıncı, ortam sıcaklığı, deterjan miktarı, yük miktarı ve tipi, yükün dengesi, seçilen ilave seçenekler gibi sayısız faktörlere göre değişiklik gösterebilmektedir.
1) 1061/2010 düzenlemesine uygun test yıkama çevrimi: 60°C sıcaklıkta yıkama çevrimi
yi seçin.
Bu devre, orta kirlilikteki pamuklu çamaşırları temizlemek için uygundur ve 60°C’de yıkanabilir çamaşırlar üzerinde kullanılacak, kombine enerji ve su tüketimi
açısından en etkili devredir. Geçerli olan yıkama sıcaklık derecesi, belirtilen sıcaklık derecesinden farklı olabilir.
2) 1061/2010 düzenlemesine uygun test yıkama çevrimi: 40°C sıcaklıkta yıkama çevrimi
yi seçin.
Bu devre, orta kirlilikteki pamuklu çamaşırları temizlemek için uygundur ve 40°C’de yıkanabilir çamaşırlar üzerinde kullanılacak, kombine enerji ve su tüketimi
açısından en etkili devredir. Geçerli olan yıkama sıcaklık derecesi, belirtilen sıcaklık derecesinden farklı olabilir.
3) 60 °C sıcaklıkta “Ön Yıkama” fonksiyonu etkinleştirilemez.
Bütün Test merkezleri için:
2) Pamuklular için kısa yıkama çevrimi: 40°C sıcaklıkta yıkama çevrimi
4) Uzun sentetik programı: 40°C sıcaklıkta yıkama çevrimi 5’yi seçin.
yi seçin.
Yıkama seçenekleri
Ön Yıkama
Bu işlev seçildiğinde en dayanıklı lekeleri çıkarmak için
kullanılan ön yıkama gerçekleştirilir
Not: Mevcut olan hazneye deterjan koyunuz.
! Sonraki programlarda uygulanamaz:
(60°),
, 6, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14,
,
.
9
Deterjan ve çamaşır
TR
Deterjan çekmecesi
Başarılı yıkama sonuçları aynı zamanda doğru miktarda
deterjan kullanımına bağlıdır: çok fazla deterjan ilave
edilmesi daha iyi bir yıkama ile sonuçlanmadığı gibi, cihazın
içerisinde birikir ve çevre kirliliğine katkıda bulunur.
! Beyaz pamuklu çamaşırlar, ön yıkama ve 60°C’den yüksek
sıcaklık derecesi ile yıkamalar için toz deterjan kullanınız.
! Deterjan ambalajı üzerinde aktarılan bilgileri takip ediniz.
! Çok fazla köpük yapacağından çitileme deterjanı
kullanmayın.
Deterjan çekmecesini açın
A
B
ve deterjan veya katkı
4
maddelerini aşağıdaki
şekilde dökün.
MAX
1
3
2
Bölüm 1: Ön yıkama
deterjanı (toz)
Deterjanı dökmeden
önce, ilave bölme 4’ün
çıkarıldığından emin olun.
Bölüm 2: Yıkama deterjanı (toz veya sıvı)
Sıvı deterjan kullanılması halinde doğru doz ayarlaması
için makinede gösterilen A kademesini kullanmanız
önerilir. Toz deterjan ile yıkamalarda B kademesini
kullanınız.
Bölüm 3: Katkı maddeleri (yumuşatıcı vs.)
Yumuşatıcı ızgaranın dışına taşmamalıdır.
ilave bölme 4: Çamaşır suyu
Çamaşırın hazırlanması
• Çamaşırı aşağıdakilere göre ayırın:
- etiketteki kumaş türü/sembole
- renge: renkli giysileri beyazlardan ayırın.
• Bütün cepleri boşaltın ve düğmeleri kontrol edin.
• Kurulama sırasında çamaşırın ağırlığını gösteren
“Programlar Tablosu”’’daki değerleri aşmayın.
Çamaşırınız ağırlığı ne kadardır ?
1 çarşaf 400-500 gr
1 yastık kılıfı 150-200 gr
1 masa örtüsü 400-500 gr
1 bornoz 900-1.200 gr
1 havlu 150-250 gr
Özel yıkama çevrimleri
Leke Çıkarma: Program 1, renkleri solmayan ve çok kirli
çamaşırların yıkanması için uygundur. Program, standart
sınıftan yüksek bir yıkama sınıfını garanti eder (A sınıfı).
Farklı renkteki çamaşırları bu programda yıkamayınız.
Toz deterjan kullanılması ve inatçı lekeler için özel katkı
maddeleri ile ön yıkama yapmanız önerilir.
Beyazlar: beyaz çamaşırları yıkama devresini kullanınız.
Program 2, zaman içinde beyaz parlaklığının korunması
için düşünülmüştür. Daha iyi sonuçlar için, toz deterjanın
kullanılması tavsiye edilir.
Anti-Alerji: Polen, mayt, kedi ve köpek tüyü gibi temel
alerjenleri ortadan kaldırmak için 6 programını kullanınız.
10
Bebek Programı: Bu program 7 çocuklara ve
bebeklere ait tipik kirleri yok ettiği gibi, bezlerde
deterjan kalmamasını sağlar ve böylece bebeklerin
hassas ciltlerine zarar vermez. Bu program, daha fazla
miktarda su kullanarak ve deterjana ilave edilen özel
hijyen sağlayıcı katkı maddelerinin etkisini optimize
ederek bakteri oranını azaltmak amacına yönelik
tasarlanmıştır.
Yünlüler: bu Hotpoint-Ariston çamaşır makinesinin
“Yünlüler” yıkama devresi, yıkama işlemi giysilerin etiketi
üzerinde aktarılan talimatlara ve elektrikli ev aletinin üretici
firması tarafından verilen talimatlara riayet ederek
gerçekleştirildiği sürece, “elde yıkanabilir” olarak
sınıflandırılan yünlü çamaşırların yıkanması için Woolmark
Company tarafından test edilmiş ve onaylanmıştır.
Hotpoint-Ariston, yıkama performanslarından ve su ve
elektrik tüketiminden dolayı Woolmark Company
tarafından Woolmark Apparel Care - Platinum sertifikasını
elde eden ilk çamaşır makinesi markasıdır. (M1126)
Hassas Çamaşılrar: Taşlı veya pullu giysiler gibi çok
hassas çamaşırları yıkamak için programını kullanınız 9.
İpekli kumaşları ve perdeleri yıkamak için programı
9 seçiniz ve
opsiyonunun “Narin” seviyesini
ayarlayınız.
Çamaşırları yıkamadan önce ters çevirmeniz ve küçük
parçaları hassas çamaşırların yıkanması için kullanılan
özel torba içerisine koymanız önerilir.
Daha iyi sonuçlar elde etmek için hassas çamaşırlara
özel sıvı deterjanın kullanılması önerilir.
Eko Programlar
Eco programlar, çevre için bir avantaja ve ekonomik
bir tasarrufa sahip daha az elektrik enerjisi kullanmayı
sağlayarak, düşük sıcaklıklarda etkili yıkama
performansları sunmaktadır.
Eco programlar (Eko Pamuklu 12, Eko Sentetikler 13 ve
Eko Hızlı Yıkama 30’ 14), farklı kumaş türleri ve az kirli
çamaşırlar için oluşturulmuştur.
En iyi sonucu garanti etmek için, sıvı bir deterjan
kullanmanızı öneririz; manşet, yaka ve lekeleri önceden
işleme tabi tutmanız tavsiye edilir.
Pamuklu Standart 20°C: kirli pamuklu çamaşırlar için
idealdir. 40°’de bir yıkama ile mukayese edilebilen,
soğuk suda da etkili olan performanslar, yinelenen ve
karşılaştırılan en yüksek hız varyasyonu ile çalışan
mekanik bir hareket ile sağlanır.
Yük dengeleme sistemi
Her dönüş çevriminden önce aşırı titreşimi önlemek ve
yükü tek bir yönde dağıtmak için, tambur yıkama dönüş
hızından biraz daha fazla olan bir hızda sürekli döner. Birkaç
denemeden sonra, yük doğru şekilde dengelenmezse,
makine düşük bir dönüş hızında döner. Yük çok dengesizse,
çamaşır makinesi döndürme yerine dağıtma işlemini uygular.
Gelişmiş yük dağılımı ve dengeyi desteklemek için, küçük
ve büyük giysilerin yük içerisinde karıştırılmasını öneririz.
Sorun giderme
Çamasır makineniz bazen çalısmayabilir. Teknik Destek Servis ile temas kurmadan önce (“Teknik Destek Servis”’ine bakınız),
asagıdaki listeyi kullanarak sorunun kolayca çözülüp çözülemeyeceginden emin olunuz.
Sorun:
Olası nedenleri / Çözümler:
Çamaşır makinesi çalışmıyor.
• Cihazın fişi prize düzgün bir şekilde takılmamıştır veya yeterli temas yoktur.
• Evde elektrik yoktur.
Yıkama çevrimi başlamadı.
•
•
•
•
•
Çamaşır makinesi kapağı düzgün şekilde kapatılmamıştır.
AÇMA/KAPAMA düğmesine basılmamıştır.
BAÞLAT/DURDUR düğmesine basılmamıştır.
Su musluğu açık değildir.
Gecikmeli bir çalıştırma ayarlanmıştır.
Çamasır makinesi su almıyor
(“H2O” yazısı ekranda yanıp
sönüyor).
•
•
•
•
•
•
Su giriş hortumu musluğa bağlanmamıştır.
Hortum bükülmüştür.
Su musluğu açık değildir.
Evde su yoktur.
Basınç çok düşüktür.
BAÞLAT/DURDUR düğmesine basılmamıştır.
Çamaşır makinesi sürekli su alıp,
tahliye ediyor.
• Tahliye hortumu yerden 65 ila 100 cm arasındaki bir yüksekliğe
yerleştirilmemiştir (“Montaj”’a bakınız).
• Hortumun boşta kalan ucu suyun altındadır (“Montaj”’a bakınız).
• Duvar tahliye sistemine havalandırma borusu takılmamıştır.
Bu kontrollerden sonra da hala sorun devam ederse, su musluğunu kapatın,
cihazı kapatın ve Teknik Destek Servisi ile temasa geçin. Ev binanın üst
katlarından birindeyse, çamaşır makinesinin sürekli su alıp tahliye etmesine
neden olan su drenajı ile ilgili bir sorun vardır. Bu güçlüğün giderilmesine
yardımcı olacak özel tahliye önleyici valfler mağazalarda satılmaktadır.
Çamaşır makinesi tahliye veya
dönüş yapmıyor.
• Yıkama çevrimi tahliyeyi içermemektedir: bazı çevrimler tahliye işleminin
manüel olarak etkinleştirilmesini gerektirir.
• Tahliye hortumu bükülmüştür (“Montaj”’a bakınız).
• Pis su borusu tıkanmıştır.
Sýkma sırasında çamaşır makinesi • Tamburun kilidi montaj sırasında doğru şekilde açılmamıştır (“Montaj”’a
çok titriyor.
bakınız).
• Makine dengeli değildir (“Montaj”’a bakınız).
• Çamaşır makinesi dolap ve duvar arasında sıkışmıştır (“Montaj”’a bakınız).
Çamaşır makinesi su sızdırıyor.
• Su giris hortumu düzgün sekilde takılmamıstır (“Montaj”’a bakınız).
• Deterjan dağıtma çekmecesi tıkalıdır (temizlik talimatları için, “Bakım ve
onarım”’a bakınız).
• Tahliye hortumu bükülmüştür (“Montaj”’a bakınız).
“Seçenek” ve BAÞLAT/DURDUR
• Makineyi kapatıp, fişini çekin, yaklaşık 1 dakika bekleyin ve daha sonra tekrar
gösterge lambaları hızlı hızlı yanıp
açın.
söner ve hata kodu ekranda belirir
Sorun devam ederse, Teknik Destek Servis’i ile temas kurun.
(örnegin : F-01, F-..).
Çok fazla köpük var.
• Deterjan çamaşır makinesi için uygun değildir (“çamaşır makineleri için” veya
“elde ve makinede yıkama” ya da benzeri bir yazının ekrana gelmesi gerekir).
• Çok fazla deterjan kullanılmıştır.
11
TR
Teknik Servis
195108251.01
11/2013 - Xerox Fabriano
TR
Teknik Servis ile temas kurmadan önce:
• Sorunu tek başınıza çözüp çözemeyeceğinizi kontrol edin (“Sorun Giderme”’ye bakınız);
• Sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol etmek için yıkama çevrimini yeniden başlatın;
• Bu durum söz konusu değilse, yetkili bir Teknik Destek Merkezi ile temasa geçin.
! Her zaman yetkili teknisyen yardımı talep edin.
Aşağıdaki bilgileri hazır durumda bulundurun:
• Sorunun türü;
• cihaz modeli (Mod.);
• seri numarası (S/N).
Bu bilgiler çamaşır makinesinin arkasına yapıştırılan künye levhasından veya kapağı açarak cihazın önünde de
bulunabilir.
Cihazın ömrü 10 yıldır.
Tüm Türkiye’de; Yetkili Teknik Servis, Orijinal Yedek Parça, Bakım Ürünlerimiz ve Garanti ile ilgili bilgi için:
0 212 444 50 10.
Ürün Verileri
12
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising