Hotpoint | LFB 4M010 X TK | Instruction for Use | Hotpoint LFB 4M010 TK Kullanici rehberi

Hotpoint LFB 4M010 TK Kullanici rehberi
Kullanım talimatları
BULAŞIK MAKİNESİ
TR
Türkçe, 1
EN
Εnglish, 14
İçindekiler
TR
Ürün bilgilerine, 2
Önlemler ve tavsiyeler 3
Genel güvenlik
İmha Etme
Enerji tasarrufu ve Çevreye saygı
Kurulum ve destek, 4-5
Konumlandırma ve düzleştirme
Su ve elektrik bağlantılarının yapılması
İlk yıkama programı hakkında öneri
Teknik bilgiler
Yardım
Cihazın tanımı, 6
Genel Bakış
Kontrol Paneli
LFB 4M010
Rafların yüklenmesi, 7-8
Alt raf
Çatal-bıçak sepeti
Üst raf
Çalıştırma ve kullanım, 9
Bulaşık makinesinin çalıştırılması
Deterjanın ölçülmesi
Yıkama programları, 10
Yıkama programları tablosu
Parlatıcı ve rafine tuz, 11
Durulama maddesinin ölçülmesi
İşlenmiş tuzun ölçülmesi
Temizlik ve bakım, 12
Su ve elektrik bağlantısının kapatılması
Bulaşık makinesinin temizlenmesi
İstenmeyen kokuların önlenmesi
Püskürtücü kollarının temizlenmesi
Su Giriş Filtresinin Temizlenmesi
Filtrelerin temizlenmesi
Makinenin uzun süre kullanılmaması
Sorun giderme, 13
1
Ürün bilgilerine
TR
ürün bilgilerine
Marka
HOTPOINT ARISTON
Model
LFB 4M010
Standart yer yerleşimlerinde nominal kapasite (1)
14
A+++ (düşük tüketim)’’dan D (yüksek tüketim)’’e Enerji verimlilik sınıfı
A+
kWh cinsinden yıllık enerji tüketimi (2)
295.0
kWh cinsinden standart temizleme programının enerji tüketimi
1.04
W’’de off-modun güç tüketimi
0.5
W’’de left-on modun güç tüketimi
5.0
Litre olarak yıllık su tüketimi (3)
3080.0
A (yüksek verim)’’dan G (düşük verim)’’e kurutma verimlilik sınıfı
A
Dakika cinsinden standart temizleme programı için program süresi
190’
Left-on modun dakika cinsinden süresi
10
Yıkamada dB(A) re 1 pW cinsinden gürültü
52
Ankastre Model
Hayır
Notlar
1) Etiket ve fiş üzerinde yer alan bilgi, standart yıkama programı ile ilişkilidir, bu programın normal olarak kirlenmiş sofra takımlarını
yıkamak için uygundur ve kombine enerji ve su tüketimi açısından en etkili programlardır. Standart yıkama programı, Eco program’’dır.
2) Soğuk su kullanılan 280 adet standart yıkama programına ve ve düşük güç modlarının tüketimine dayanmaktadır. Gerçek enerji
tüketimi cihazın nasıl kullanıldığına göre değişecektir.
3) 280 adet standart yıkama programına dayanmaktadır. Gerçel su tüketimi, cihazın nasıl kullanıldığına bağlıdır.
2
Önlemler ve öneriler
Bu cihaz, uluslararası güvenlik standartlarına
uygun olarak tasarlanıp üretilmiştir. Aşağıdaki bilgiler
güvenlik amacıyla verilmiştir ve bu nedenle dikkatle
okunmalıdır.
Bu kullanım kılavuzunu, gelecekte referans olarak
kullanmak üzere saklayın. Cihazı satarsanız, birine
hediye ederseniz veya başka bir yere taşırsanız, kullanım
kılavuzunu da vermeyi/götürmeyi ihmal etmeyin.
Lütfen bu talimatları dikkatle okuyun: talimatlar,
kurulum, kullanım ve güvenlik hakkında önemli
bilgiler içermektedir.
Bu cihaz, evde kullanmanın yanı sıra benzeri
uygulamalarda da kullanılmak üzere tasarlanmıştır;
örneğin:
- mağazalar, ofisler ve diğer çalışma ortamlarındaki
personel mutfağı alanları;
- çiftlik evleri;
- oteller, moteller ve diğer yerleşim türü ortamlarında
müşteriler tarafından;
- oda-kahvaltı sistemiyle hizmet veren turistik tesisler.
Genel güvenlik
• Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından
cihazın kullanımıyla ilgili talimatlar kendilerine
öğretilmeden veya bu kişinin gözetimi altında olmadan
fiziksel, ruhsal veya akli durumları yeterli olmayan
kişiler (çocuklar dahil) ya da gerekli bilgi ve tecrübeye
sahip olmayan kişiler tarafından kullanılmamalıdır.
• Yetişkinler, cihazla oynamadıklarından emin olmak
için çocukları her zaman gözetim altında tutmalıdır.
• Cihaz ev içi kullanım için tasarlanmıştır ve ticari
veya endüstriyel kullanım amaçlanmamıştır.
• Ev bulaşıklarının bu kullanım kılavuzunda belirtilen
şekilde yıkanması için makine sadece yetişkinler
tarafından kullanılmalıdır.
• Aygıt, üzeri kapatılarak olsa bile açık alanlara
kurulmamalıdır. Makinenin yağmur ve fırtınaya
maruz bırakılması son derece tehlikelidir.
• Ayaklarınız çıplakken cihaza dokunmayın.
• Cihazı fişten çekerken, daima fişi duvardaki
elektrik prizinden çekin, kablodan çekmeyin.
Kablosunu çekmeyin.
• Cihaz temizlenmeden veya bakım yapılmadan
önce su besleme musluğu kapatılmalı ve cihazın
fişi mutlaka prizden çıkarılmalıdır.
• Makine arızalanırsa, hiçbir koşulda makineyi
kendiniz tamir etmeye çalışmayın ve makinenin
iç kısımlarına dokunmayın.
• Cihaza yaslanmayın, üzerine oturmayın: cihaz
devrilebilir.
• Kapak, tehlikeli bir engel yaratabileceği için açık
bırakılmamalıdır.
• Deterjan ve parlatıcıyı çocukların erişemeyeceği
bir yerde muhafaza edin.
• Ambalaj malzemeleri çocuklar tarafından oyuncak
gibi kullanılmamalıdır:
kullanılabilir olup olmadığına dair yerel yasaları
inceleyin.
• Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanların (WEEE)
elden çıkarılması hakkında Avrupa birliği Direktifi
2012/19/EU, elektrikli ev aletlerinin normal
evsel atıklar gibi elden çıkarılmaması gerektiğini
belirtmektedir. Hizmet ömrünü tamamlayan
cihazlar, makinenin içindeki malzemelerin yeniden
kullanılma ve geri dönüştürülme maliyetlerinin
optimize edilmesini sağlamak ve doğaya ya da halk
sağlığına zararlı etkileri önlemek amacıyla ayrı bir
şekilde toplanmalıdır. Üzeri çarpı işaretli çöp kovası
simgesi, bu atıkların ayrı bir şekilde toplanması
gerektiği konusunda o ürünün kullanıcılarını
uyarmak amacıyla tüm ürünlere konmaktadır.
Konutlarda kullanılan elektrikli cihazların doğru bir
şekilde elden çıkarılması konusunda ayrıntılı bilgi
edinmek için ilgili kamu kuruluşuna ya da yerel
bayinize başvurabilirsiniz.
TR
Enerji tasarrufu ve Çevreye saygı
Su ve enerji tasarrufu
• Sadece bulaşık makinesi dolu olduğu zaman
yıkama devrini başlatın. Bulaşık makinesinin
dolmasını beklerken, sudan geçirme devrini
kullanarak istenmeyen kokuların oluşmasını
önleyin (Yıkama Devirleri’ne bakın).
• Yıkama devirleri tablosunu kullanarak bulaşıkların
kirlilik seviyesine ve bulaşık tipine uygun olan
yıkama devrini seçin:
- normal bulaşık seviyesindeki tabaklar için, düşük
enerji ve su tüketimi seviyelerini temin eden
Ekonomik yıkama devrini kullanın.
- Bulaşıklar normalden daha azsa, Yarım Bulaşık
seçeneğini etkinleştirin* (bkz. Çalıştırma ve Kullanım).
• Elektrik tedarikçiniz indirimli elektrik tarifeleri
hakkında bilgi vermişse, yıkama devirlerini
elektrik fiyatlarının düşük olduğu zamanlarda
gerçekleştirin. Gecikmeli Çalıştırma düğmesi *
(bkz. Çalıştırma ve Kullanım) yıkama devirlerinizi
buna göre düzenlemenize yardımcı olur.
Enzim içeren fosfatsız ve klorsuz deterjanlar
• Bu ürünler çevreye zararlı olduğu için fosfat veya
klor içeren deterjanları kullanmamanızı kesinlikle
tavsiye ederiz.
• Enzimler 50°C civarındaki sıcaklıklarda özel bir
etki sağlar ve bunun sonucunda enzim içeren
deterjanlar normal 65°C'lik yıkama devriyle aynı
sonucu elde etmek için düşük sıcaklıktaki yıkama
devirlerinde kullanılabilirler.
• Deterjanın boşa kullanılmasını önlemek için,
ürünü üretici önerilerine dayanan miktar, su
sertliği, bulaşık seviyesi ve çanak çömlek
miktarında kullanın. Toprakta çözünebilir olsalar
bile, deterjanlar doğanın dengesinde değişiklik
yapabilecek maddeler içerir.
Elden Çıkarma
• Ambalaj malzemesinin elden çıkarılması:
paketlerin/ambalaj malzemelerinin yeniden
* Yalnızca belirli modellerde bulunmaktadır.
3
Kurulum
TR
Bu kullanım kılavuzunu, gelecekte referans olarak
kullanmak üzere saklayın. Cihaz satılır, başka bir yere verilir
veya taşınırsa, lütfen yeni sahibinin içerisinde bulunan
açıklamalardan faydalanabilmesi için kılavuzun makineyle
birlikte verildiğinden emin olun.
Lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun: Cihazın
güvenli bir şekilde montajı, kullanımı ve bakımı ile ilgili önemli
bilgiler içermektedir.
Cihazın taşınması gerekirse, dik konumda tutun, bu
kesinlikle zorunludur, yapılmazsa arkaya devrilebilir.
Bu aygıt, evde ve aşağıdaki gibi uygulamalarda kullanmak
için tasarlanmıştır:
- mağazalar, ofisler ve diğer çalışma ortamlarındaki personel
mutfağı alanları;
- çiftlik evleri;
- oteller, moteller ve diğer yerleşim türü ortamlarında müşteriler
tarafından ;
- oda ve kahvaltı türü ortamlarda.
Konumlandırma ve düzleştirme
1. Cihazdan tüm ambalaj malzemelerini sökün ve nakliye
sırasında hasar görüp görmediğini kontrol edin.
Hasar görmüşse, satıcıyla temasa geçin ve montaj işlemine
başlamayın.
2. Bulaşık makinesini yerine yerleştirerek her iki yanının
veya arka panelin bitişiğindeki dolaplar yada duvarla temas
edip etmediğini kontrol edin. Bu cihaz dolapsız bir mutfak
tezgahının altına da yerleştirilebilir.* (bkz. Montaj talimatı
Su giriş ve çıkış hortumları ile elektrik kablosu, mümkün
olan en iyi montaj konumunu elde etmek için sağa veya sola
yerleştirilebilir.
Su giriş hortumunun bağlanması
• Uygun bir soğuk su bağlantı noktasına: hortumu
bağlamadan önce, suda bulunabilecek kirli maddelerin
cihazı tıkamaması için suyun iyice temizlenene kadar
akmasına izin verin, bu işlemi yaptıktan sonra, giriş
hortumunu ¾’lük vida dişi açılmış bir musluğa sıkı olacak
bir şekilde bağlayın.
• Uygun bir sıcak su bağlantı noktasına: bulaşık makineniz,
sıcaklığı 60°C’yi geçmeyecek şekilde elektrik kaynağından
gelen sıcak su ile beslenebilir (radyatörlü bir merkezi ısıtma
sisteminiz varsa).
Soğuk su şebekesine bağlantı için hortumu musluğa
tanımlandığı gibi bağlayın.
Giriş hortumu yeterince uzun değilse, uzman bir mağaza
veya yetkili bir teknisyenle temasa geçin (Servis’e bakınız).
Su basıncı, Teknik Bilgiler Tablosu’nda gösterilen değer
aralığında olmalıdır (yandaki bilgilere bakınız).
Hortum bükülmemeli veya sıkıştırılmamalıdır.
Su çıkış hortumunun bağlanması
Çıkış hortumunu (bükmeden) en az 4 cm çapa sahip bir pis
su borusuna bağlayın.
sayfası).
3. Bulaşık makinesini, düz ve dayanıklı bir yüzey üzerine
yerleştirin. Yüzey düz değil ise cihazın ön ayağı, makine
yatay bir pozisyona gelene kadar ayarlanabilir. Cihaz düzgün
şekilde dengelenirse, daha sabit olacak ve çalışırken büyük
bir ihtimalle daha az hareket veya titreşim ve gürültüye neden
olacaktır.
4. Bulaşık makinesinin alt orta kısmında cihazın ön tarafından
* arka ayak yüksekliğini 8 mm'lik altıgen anahtarla ayarlayın.
Yüksekliği artırmak için saat yönünde, yüksekliği azaltmak için
saat yönü tersine çevirin.
Su ve elektrik bağlantılarının yapılması
Su ve elektrik tesisatına bağlantı sadece yetkili bir
teknisyen tarafından yapılmalıdır.
Bulaşık makinesi su hortumlarının veya elektrik
kablosunun üzerinde durmamalıdır.
Cihaz, su tesisatına yeni hortumlar kullanılarak
bağlanmalıdır.
Eski hortumları kullanmayın.
4
Çıkış hortumu, bulaşık makinesinin (A) bulunduğu zeminden/
yüzeyden yaklaşık 40-80 cm yüksekte olmalıdır.
Su çıkış hortumunu lavabo giderine bağlamadan önce plastik
tapayı sökün (B).
Su basmasına karşı koruma
Su baskınlarının meydana gelmesini engellemek için,
bulaşık makinesi:
- arıza veya cihaz içerisinden sızıntı olması durumunda su
teminini engelleyen özel bir sistemle donatılmıştır.
Bazı modellerde, New Acqua Stop* (Yeni Su Durdurma)
olarak bilinen ve besleme hortumunun yırtılması durumunda
bile su basmalarına karşı koruma sağlayan destek güvenlik
cihazları da bulunmaktadır.
* Yalnızca belirli modellerde bulunmaktadır.
UYARI: TEHLİKELİ VOLTAJ!
Hiçbir suretle su giriş hortumu üzerinde elektrik bulunan
elektrikli parçaları taşıdığı için kesilmemelidir.
Elektrik bağlantısı
Fişi elektrik prizine takmadan önce şunları kontrol edin:
• Priz topraklanmış olup uygulanan tüm yönetmeliklere
uygundur.
• Priz, kapağın iç kısmında bulunan bilgi plakası üzerinde
belirtilen cihazın maksimum yüküne dayanacak güçtedir.
(Aygıtın tanıtılması başlıklı bölümü inceleyin)
• Güç kaynağı voltajı, kapağın iç kısmında bulunan bilgi
plakasının üzerinde belirtilen değerler içerisinde değişir.
• Priz, cihazın fişi ile uyumludur. Uyumlu değilse, yetkili
teknisyenden fişi değiştirmesini isteyin (Yardım bölümüne
bakın); uzatma kablosu yada çoklu priz kullanmayın.
Cihazın kurulumu tamamlandıktan sonra güç kaynağı
kablosu ve elektrik prizi kolaylıkla ulaşılabilir bir yerde
olmalıdır.
Kablo bükülmemeli veya sıkıştırılmamalıdır.
Güç kaynağı kablosu zarar görmüş ise tüm potansiyel
tehlikelerin önlenmesi için kablo, imalatçı ya da Teknik Destek
Servisi tarafından değiştirilmelidir. (Servis’e bakınız)
Şirket, bu kurallara uyulmaması nedeniyle meydana gelen
hiçbir kazadan sorumlu tutulamaz.
Teknik bilgiler
Boyutlar
genişlik 60 cm
yükseklik 85 cm
derinlik 60 cm
Kapasite
14 standart yer ayarı
Su şebeke
basıncı
0.05 ÷ 1MPa (0.5 ÷ 10 bar)
7,25 – 145 psi
Güç kaynağı
voltajı
Bilgi levhasına bakınız
Toplam
absorbe edilen
güç
Bilgi levhasına bakınız
Sigorta
Bilgi levhasına bakınız
Bu bulaşık makinesi aşağıdaki
Avrupa Birliği Yönergelerine
uygundur:
-2006/95/EC (düşük voltaj)
-2004/108/EC (elektromanyetik
uyumluluk)
-2009/125/EC (AB Direktifi
1016/2010) (Ecodesign)
-97/17/EC (Etiketleme)
-2012/19/AB Atık Elektrikli
ve Elektronik Donanım (WEEE)
Yoğunlaşma önleyici şerit*
TR
Bulaşık makinesini kurduktan sonra kapağı açın ve bulaşık
makinenizi yoğuşma nedeniyle oluşan muhtemel sorunlardan
korumak için yapışkanlı bandı ahşap rafın altına yapıştırın.
İlk yıkama programı hakkında öneri
Kurulumdan sonra stoperleri raflardan çıkarın ve varsa üst
raftaki elastik sabitleme elemanlarını da sökün.
İlk yıkamadan hemen sonra, yaklaşık 1 kg kadar tuz ekleyin
(Durulama maddesi ve işlenmiş tuz başlıklı bölümü inceleyin).
Su taşabilir: bu normal bir durumdur, endişe etmeyin. Su
sertliği değerini seçin (Durulama maddesi ve işlenmiş tuz
bağlıklı bölümü inceleyin). - Tuz, makinenin içine döküldükten
sonra, YETERSİZ TUZ (LOW SALT) göstergesi* sönecektir.
Tuz kabı dolu değilse, su yumuşatıcı ve ısıtma elemanı
bunun sonucunda hasar görebilir.
Yardım
Desteğe başvurmadan önce
• Problemin Sorun Giderme rehberi kullanılarak çözülüp
çözülmeyeceğini kontrol edin (bkz. Sorun Giderme).
• Karşılaştığınız problemin devam edip etmediğini görmek
için programı baştan başlatın.
• Sorun devam ediyorsa, Yetkili Teknik Servis ile temas
kurun.
Yetkisiz teknisyenlerin verdiği hizmetleri kullanmayın.
Lütfen aşağıda belirtilen bilgileri hazır edin:
• Arıza tipi.
• Cihaz Modeli (Mod).
• Seri Numarası (S/N).
Bu bilgiler, cihazın bilgi plakası üzerinde bulunur (bkz. Cihazın
tanımı).
INDESIT COMPANY BEYAZ EŞYA PAZARLAMA A.Ş.
Karahasan Sok. No:11 Balmumcu 34349 Beşiktaş/
İstanbul
TEL: (+90) 212 355 53 00
FAKS: (+90) 212 212 95 59
WEB: www.hotpoint-ariston.com.tr
5
Cihazın açıklaması
TR
Genel Bakış
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Üst raf
Üst püskürtücü kolu
Açılır/kapanır dağıtıcılar
Raf yüksekliği ayarlayıcı
Alt raf
Alt püskürtücü kolu
Yıkama filtresi
Tuz dağıtım bölmesi
Deterjan dağıtıcı, durulama katkı maddesi
dağıtıcı ve Active Oxygen cihazı*
Bilgi levhası
Kontrol paneli***
Kontrol Paneli
Gösterge ışığı Düşük Tuz
Düğme ve gösterge
ışığı
Açma-kapama/
Sıfırlama
Devir safhaları
Devir seçim düğmesi
Gösterge ışığı
Düşük Parlatıcı
Gösterge ışığı Yıkama
Gösterge ışığı Kurulama
Gösterge ışığı Yıkama
Devri Tamamlandı
*** Yalnızca tamamen gömme olan modellerde.
* Yalnızca belirli modellerde bulunmaktadır.
Yıkama programı ve seçeneklerinin sayısı ve türü bulaşık makinesi modeline bağlı olarak farklılık gösterebilir.
6
Düğme ve
gösterge ışığı
Başlat/Duraklat
Rafların yerleştirilmesi
İpuçları
Rafları yerleştirmeden önce, çanak çömleklerdeki tüm yiyecek
kalıntılarını temizleyin ve bardak ve kaplardaki sıvıları boşaltın.
Akan su altında önleyici durulama gerekmez.
Tabakları devrilmeyecek ve sağlam bir şekilde yerleştirin; kapları
ağız kısımları aşağı bakacak, içbükey/dışbükey parçaları ise
yanlamasına yerleştirin; bu sayede suyun tüm yüzeylere kolayca
ulaşması sağlanır.
Kapakların, kolların, tepsilerin ve kızartma tavalarının püskürtücü
kolların dönüşünü engellemediğinden emin olun. Küçük cisimleri
çatal-bıçak sepetine koyun.
Plastik tabaklar ve teflon tavalar genellikle daha fazla su damlası
tuttuğundan, bunların kurutulması porselen veya paslanmaz çelik
tabakların kurutulması kadar kolay olmaz.
Plastik kaplar gibi hafif cisimleri üst rafa yerleştirin ve hareket
etmeyecek biçimde sabitleyin.
Bulaşıkları cihaza yerleştirdikten sonra, püskürtücü kollarının
serbestçe dönüp dönmediğini kontrol edin.
Alt raf
Pek çok bulaşık makinesi modeli çeşitli açılır-kapanır bölmeye
sahiptir*.
Tencerelerin ve salata kaselerinin kolayca yerleştirilebilmesi
için yanlamasına, tabakların düzgün yerleştirilmesi içinse dikey
olarak kullanılabilir.
TR
Çatal-bıçak sepeti
Modüler sepet, çatal-bıçak takımlarının daha iyi yerleştirilmesi
için üst ızgaralara sahiptir. Çatal-bıçak sepeti sadece alt rafın
ön kısmına konumlandırılmalıdır
Tencereleri, kapakları, tabakları, salata kaselerini, çatal-bıçakları
vs. alt rafa dizebilirsiniz. Büyük tabakları ve kapaklar ise yanlara
dizilmelidir.
Bıçaklar ve keskin kenarlı diğer bulaşıklar, çatak ve bıçak
sepetinin içine keskin kısımları alta gelecek şekilde ya da üst
rafta bulunan eğimli kısımlar üzerine yatay olarak yerleştirilmelidir.
Üst raf
Bu rafı, bardak, fincan, cezve ve sığ salata kasesi gibi hafif
cisimlerle doldurun.
Çok kirli tencereler ve tabaklar alt rafa dizilmelidir, çünkü bu
kısıma daha kuvvetli su püskürtülür ve yıkama performansı
daha yüksektir.
*Sadece farklı numara ve konumlara sahip bazı modellerde
mevcuttur.
Pek çok bulaşık makinesi modeli çeşitli açılır-kapanır bölmeye
sahiptir*.
Bu bölümleri, çay cezvelerinin yerleştirilmesi sırasında dikey
olarak, kaselerin veya yemek kaplarının yerleştirilmesinde ise
aşağı konumda kullanabilirsiniz.
7
TR
Ayarlanabilir konumlu açılır kapanır bölmeler
Çatal ve bıçakların raf içinde en etkin şekilde yerleştirilmesi
için, yan kısımdaki açılır kapanır bölmeleri üç farklı yükseklikte
ayarlayabilirsiniz.
Şarap kadehlerini, sap kısımlarını ilgili yuvalara oturacak biçimde
yerleştirerek açılır kapanır bölmelere güvenle koyabilirsiniz.
Üst rafın yüksekliğini, ihtiyaçlarınıza bağlı olarak ayarlayabilirsiniz:
büyük çatal bıçakları alt rafa koymak için yüksek konumu, açılırkapanır bölmelerden olabildiğince fazla yararlanmak amacıyla
yukarıya doğru daha fazla alan elde etmek içinse aşağı konumu
tercih edebilirsiniz.
Üst rafın yüksekliğinin ayarlanması
Yemek takımlarının yerleştirilmesini kolaylaştırmak için, üst raf
yüksek veya alçak bir konuma yerleştirilebilir.
Üst rafın yüksekliği RAF BOŞKEN uygun şekilde ayarlanabilir.
ASLA rafı sadece bir tarafından kaldırmayın veya indirmeyin.
Çatal bıçak tepsisi*
Bazı bulaşık makinesi modelleri, servis takımlarının veya küçük
fincanların konulabilecek bir sürgülü tepsiye sahiptir. ideal bir
yıkama performansı için, büyük çatal bıçakları tepsinin altına
yerleştirmeyin.
Çatal bıçak tepsisi çıkarılabilir (Şekile bakınız).
Raf bir Kaldırma elemanına* sahipse (bkz. şekil) ,
yanlarından tutarak kaldırın. Yeniden aşağı indirmek için rafın
yanlarındaki kollara (A) basın ve rafı aşağı doğru çekin.
Uygun olmayan sofra takımları
• Ahşap sofra (çatal, bıçak, kaşık, tabak vs.) takımları.
• Narin dekoratif bardaklar, sanat eserleri ve antika yemek
takımları. Bunların dekoratif kısımları dayanıklı değildir.
• Yüksek sıcaklıklara dayanamayan sentetik malzemeden
mamul parçalar.
• Bakır ve kalay takımlar.
• Kül, parafin, gres veya mürekkeple kirlenmiş takımlar.
Cam dekoratif ürünlerin ve alüminyum/gümüş parçaların rengi
yıkama sırasında solabilir veya değişebilir. Bazı cam ürünler
(kristal vs.) birkaç yıkama devrinden sonra matlaşabilir.
Cam ve diğer takımların hasar görmesi
Nedenleri:
• Camın ve cam üretimi sürecinin türü.
• Deterjanın kimyasal bileşkesi.
• Durulama devrindeki su sıcaklığı.
İpuçları:
• Bulaşık makinesinde yıkama konusunda üreticinin garanti
verdiği cam ve porselen ürünleri kullanın.
• Takımlar için uygun bir deterjan kullanın.
• Yıkama devri bitince cam ürünleri ve diğer takımları hemen
makineden çıkarın.
Tepsiyi yerleştirmeden önce, desteklerin üst rafa düzgün şekilde kenetlendiğinden emin olun (Şekile bakınız).
* Yalnızca belirli modellerde bulunmaktadır.
8
Başlangıç ve kullanım
Bulaşık makinesinin çalıştırılması
1. Su musluğunu açın.
2. AÇMA/KAPAMA düğmesine basın: birkaç saniye boyunca
kontrol paneli üzerinde bulunan tüm gösterge ışıkları yanacaktır.
3. Kapağı açın ve yeterli miktarda deterjan dökün (deterjan
ölçümü kısmına bakın).
4. Rafları yükleyin (Rafların yüklenmesi başlıklı bölümü inceleyin)
ve kapağı kapatın.
5. YIKAMA DEVRİ SEÇME düğmesini saat yönünde çevirerek
bir yıkama devri seçin: düğmenin üzerindeki çentiği, istediğiniz
yıkama devrini gösteren numara veya sembolle aynı hizaya
getirin. BAŞLAT/DURDUR gösterge ışığı yanıp sönecektir.
6. Yıkama seçeneklerini seçin* (bkz. Özel Yıkama Devirleri ve
Seçenekleri).
7. BAŞLAT düğmesine basarak yıkama devrini başlatın; gösterge
ışığı yanıp sönmeyi durduracak ve sabit bir şekilde yanmaya
devam edecektir. Yıkama devrinin başladığını bildirir yıkama
fazına ilişkin gösterge ışığı yanacaktır.
8. Yıkama devrinin sonunda BİTTİ (END) gösterge ışığı
yanacaktır (sabit ışık). ON/OFF AÇMA/KAPAMA düğmesine
basarak cihazı kapatın, musluğu kapatın ve cihazı fişten çekin.
9. Elinizi yakmamak için yemek takımlarını çıkarmadan önce
birkaç dakika bekleyin. Rafları alttan başlayarak boşaltın.
Deterjanın ölçülmesi
TR
İyi bir yıkama sonucu elde edilmesi, kullanılan
deterjan miktarının doğru olmasına da bağlıdır.
Belirtilen miktarın aşılması daha etkili yıkamayla
sonuçlanmadığı gibi çevreyi de kirletir.
Ürünlerin ne kadar kirli olduğuna bağlı olarak, toz veya sıvı
deterjan miktarını duruma göre ayarlayabilirsiniz.
Normal derecede kirlenmiş ürünler için 35 gr toz deterjan
veya 35 ml sıvı deterjan yeterlidir. Tablet kullanıyorsanız tek
tablet yeterli olacaktır.
Çatak, kaşık ve bıçaklar az kirli ise ya da bulaşık makinesine
yerleştirilmeden önce sudan geçirilmişler ise bu doğrultuda
kullanılan deterjan miktarını azaltın.
Daha iyi yıkama sonuçları elde etmek için, deterjan paketinde
belirtilen talimatlara da uyun.
Detaylı bilgi almak için deterjan üreticisinin Danışma
Merkezlerine başvurun.
Deterjan dağıtıcısını kullanmak için açma elemanını “A”
kullanın.
- Makine, elektrik sarfiyatını azaltmak amacıyla, uzun bir
süre işlem yapılmadığı takdirde otomatik olarak kapanır.
OTOMATİK YIKAMA DEVİRLERİ*: Bazı bulaşık makinesi
modelinde kirlenme seviyesini değerlendirmek ve dolayısıyla
otomatik olarak en verimli ve ekonomik yıkama devrini seçmek
için kullanılabilen özel bir sensör bulunmaktadır. Otomatik yıkama
devirlerinin süreleri sensörün çalışmasından dolayı değişebilir.
Çalışma sırasında yıkama devrini değiştirme
Yıkama devrini seçerken bir hata yaptıysanız, devir başlatıldıktan
sonra çok kısa bir süre geçmiş olması şartıyla bu devri
değiştirebilirsiniz: yıkama devri başladıktan sonra yıkama devrini
değiştirmek için, AÇMA/KAPAMA/Sıfırlama düğmesini basılı
tutarak makineyi durdurun. Aynı düğmeyi kullanarak tekrar açın
ve istenilen yıkama devrini ve seçenekleri belirleyin.
İlave çanak çömleklerin yerleştirilmesi
Buharın kaçmamasına dikkat ederek AÇMA/KAPAMA düğmesine
basın, kapağı açın ve yemek takımlarını bulaşık makinesinin
içerisine yerleştirin. Başlat/Duraklat düğmesine basın: Uzun bir
bip sesinin ardından devir yeniden başlayacaktır.
Gecikmeli başlatmayı ayarladıysanız, geri sayımın sonunda
yıkama devri başlamayacaktır. Makine, Duraklat modunda
kalacaktır.
Makineyi duraklatmak için Başlat/Duraklat düğmesine basın;
yıkama devri durdurulur.
Bu aşamada yıkama devrinin değiştirilmesi mümkün değildir.
Yanlışlıkla devire ara verilmesi
Yıkama devri sırasında kapak açılırsa yada elektrik kesilirse,
devir durur. Kapak kapatıldığında veya elektrik yeniden geldiğinde
tekrar yarıda kesildiği yerden başlar.
Deterjanı sadece kuru deterjan dağıtıcısına “B” koyun. Ön
yıkama için kullanacağınız deterjan miktarını teknenin içine
doğrudan yerleştirin.
1. Deterjan ölçümü yaparken, doğru miktarda eklemeyi temin
etmek için yıkama devirleri tablosuna başvurun.
B bölmesi, her bir devir için konulabilecek azami sıvı veya toz
deterjan miktarını gösteren bir seviye belirtecine sahiptir.
2. Deterjan kalıntılarını dağıtıcının kenarlarından temizleyin ve
kapağı yerine kilitlenene kadar kapatın.
3. Kapanma elemanı yerine sabitlenene kadar yukarı kaldırarak
deterjan dağıtıcısının kapağını kapatın.
Deterjan dağıtıcısı, yıkama devrine bağlı olarak doğru zamanda
otomatik olarak açılır.
Hepsi bir arada türü deterjan kullanıyorsanız, yıkama devrini
en iyi yıkama ve kurulama sonuçlarına göre ayarlayan TABS
(Sekmeler) seçeneğini kullanmanızı öneririz.
Sadece bulaşık makineleri için özel olarak tasarlanan
deterjanları kullanın.
Sıvı bulaşık deterjanı KULLANMAYIN.
Aşırı deterjan kullanımı devir bittikten sonra makinede köpük
kalıntıların kalmasıyla sonuçlanacaktır.
Tabletlerin kullanımı, sadece ÇOK FONKSİYONLU
TABLETLER opsiyonunu sunan modeller için tavsiye
edilmektedir.
Her yıkama ve kurulama devrinden sonra en mükemmel
sonucu elde etmek için, toz deterjan, sıvı durulama katkısı
ve tuz kullanılmalıdır.
* Yalnızca belirli modellerde bulunmaktadır.
9
Yıkama programları
TR
Yıkama çevrimi verileri, EN 50242 AB Standardı’na göre laboratuvar koşulları altında ölçülür.
Farklı kullanım koşullarına bağlı olarak yıkama çevrimi süresi ve verileri değişebilir.
Yıkama programı ve seçeneklerinin sayısı ve türü bulaşık makinesi modeline bağlı olarak farklılık gösterebilir.
Kurutma
Seçenekler
Yıkama Çevrimi
Süresi
Su Sarfiyatı (lt/
çevrim)
Enerji Sarfiyatı
(kWh/çevrim)
Eco
Evet
Hayır
03:10’
11
1,04
Yoğun
Evet
Hayır
02:30’
16,5
1,75
Ekspres 40'
Hayır
Hayır
00:40’
9
Yarım yükleme
Evet
Hayır
01:20’
12
Yıkama Çevrimi
1
1,15
Yıkama devri seçimi ve deterjan dozajı hakkında talimatlar:
1. ECO yıkama çevrimi, enerji etiketi verilerinde belirtilen standart yıkama çevrimidir. Normal seviyede kirlenmiş yemek takımlarını
yıkamada kullanılabilir ve bu tür bulaşıkların yıkanmasında enerji ve su sarfiyatı bakımından en verimli yıkama çevrimidir.
27 gr/ml + 6 gr/ml** – 1 sekme (**ön yıkama deterjanının miktarı)
2. Çok kirli tabaklar ve tencereler (narin ürünlerle kullanılmamalıdır). 30 gr/ml – 1 sekme
3. Az kirlenmiş bulaşıklar için kullanılacak hızlı yıkama çevrimi (2 yerleşimli ayarlar için ideal) 25 gr/ml – 1 sekme
4. Normal kirlilik düzeyinde az miktarda çatal bıçaklar i çin ideal devir. 25 gr/ml – 1 sekme
Bekleme konumunda sarfiyat: Açık bırakma modunda sarfiyat: 5 W - Kapalı modda sarfiyat: 0,5 W
Notlar:
"Hızlı ve Express 40'" programlarının en yüksek performansları, belirtilen yer sayısına riayet ederek elde edilir.
Sarfiyatı daha da azaltmak için, bulaşık makinesini sadece tam dolu olduğu zamanlarda çalıştırın.
Deney laboratuvarları için not: EN karşılaştırma deneyinin koşulları hakkında bilgi almak için, aşağıdaki adrese başvurunuz:
ASSISTENZA_EN_LVS@indesitcompany.com
10
Parlatıcı ve rafine tuz
Sadece bulaşık makineleri için özel olarak tasarlanmış
ürünleri kullanın.
Sofra tuzu, endüstriyel tuz yada sıvı bulaşık deterjanı
kullanmayın.
Paket üzerinde verilen talimatları izleyin.
Çok fonksiyonlu bir ürün kullanıyorsanız, parlatıcı eklemeniz
gerekmez. Ancak, özellikle suyun sert veya çok sert olduğu
bir bölgede yaşıyorsanız mutlaka tuz eklemenizi öneririz.
(Paket üzerinde verilen talimatları izleyin).
Tuz ya da parlatıcı eklemezseniz YETERSİZ TUZ *
YETERSİZ PARLATICI* gösterge ışığı kesintisiz yanar.
Parlatıcı Ölçümü
Parlatıcı, su bulaşık yüzeylerinden daha rahat aktığı ve böylece
iz veya leke bırakmadığı için yemek takımlarının kurumasını
kolaylaştırır. Parlatıcı, dağıtım bölmesi aşağıdakiler olduğunda
doldurulmalıdır:
• Kontrol panelinde YETERSİZ PARLATICI gösterge ışığı*
yanarsa, 1-2 yıkama devri kadar bir parlatıcı hala mevcut
demektir;
MA X
Bulaşık makinesi, kirliliği azaltacak ve bölgenizdeki su
sertliğine göre yıkama performansını optimize edecek
seçenekler sunmaktadır. Bu bilgi, konutunuza su tedarik eden
organizasyondan öğrenilebilir.
- AÇMA/KAPAMA düğmesini kullanarak bulaşık makinesini
açıp kapatın. Başlat/Duraklat düğmesini 3 dakika basılı tutun;
AÇMA/KAPAMA düğmesini kullanarak makineyi kapatın ve ayar
menüsüne erişin - tuzun gösterge ışığı yanar.
- YIKAMA DEVRİ SEÇME düğmesini kullanarak istediğiniz
seviyeyi (1 ila maks. 4* arasında) seçin (su yumuşatıcı orta
seviyeye ayarlı).
Ayarı kaydetmek için AÇMA/KAPAMA düğmesine basın.
Çok fonksiyonlu tabletler kullanılırken bile su dağıtıcı
doldurulmalıdır.
Su Sertlik Tablosu
Orta yeterlilik** tuz
konteyneri
ay
5 ay
°dH
0 - 11
°fH
0 - 20
mmol/l
1,1 - 2
2
12 - 17
21 - 30
2,1 - 3
3 ay
3
17 - 34
31 - 60
3,1 - 6
2 ay
seviye
1
6,1 - 9
2/3 hafta
4* 34 - 50 61 - 90
0°f ile 10°f arasýnda tuz kullanýlmamasý tavsiye edilir.
* 4 e ayarlandýðýnda süre uzayabilir.
** günde 1 yýkama ile
(°dH = Alma ölçü sisteminde ölçülen sertlik - °f = Fransız ölçü
sisteminde ölçülen sertlik – mmol/l = litre başına milimol)
İşlenmiş tuzun ölçülmesi
1. Sekmeye basıp yukarı çekerek dağıtıcıyı “D” açın
(kapağın üzerindeki sekme);
2. Dolum bölgesinin maksimum seviye çentiğine kadar dikkatlice
parlatıcı ekleyin; başka yere dökülmemesine dikkat edin. Taşarsa,
dökülenleri hemen kuru bir bezle silin.
3. "Klik" sesi duyana kadar kapağı bastırıp kapatın.
KESİNLİKLE parlatıcıyı doğrudan cihazın yıkama bölümüne
dökmeyin.
Parlatıcı dağıtıcısının ayarlanması
Kurutma sonuçlarından tam anlamıyla memnun değilseniz
parlatıcı miktarını ayarlayabilirsiniz. AÇMA/KAPAMA düğmesini
kullanarak bulaşık makinesini açıp kapatın. Başlat/Duraklat
düğmesine 3 kez basın; AÇMA/KAPAMA düğmesini kullanarak
makineyi açın ve ayar menüsüne ulaşın; parlatıcının gösterge
ışığı yanar (fabrika seviyesine ayarlı).
YIKAMA DEVRİ SEÇME düğmesini kullanarak parlatıcı seviyesini
ayarlayın. Her bir yıkama devri için bir parlatıcı seviyesi vardır (0
ila maks. 4 arasında).
Ayarı kaydetmek için AÇMA/KAPAMA düğmesine basın.
Parlatıcı seviyesi ZERO (Sıfır) (ECO) olarak ayarlanırsa parlatıcı
kullanılmaz. Parlatıcı bitince YETERSİZ PARLATICI gösterge
ışığı yanmaz.
• Bulaşıkların üzerinde çizgiler oluşuyorsa, ayarlayıcıyı daha
küçük bir sayıya getirin (1-2)
• Bulaşıkların üzerinde su damlaları oluşuyorsa, ayarlayıcıyı
daha büyük bir sayıya getirin (3-4)
Su sertliğinin ayarlanması
Her bulaşık makinesinde özellikle bu tür cihazlar için tasarlanan
işlenmiş tuz kullanarak daha sonra bulaşıkları yıkamak için
kullanılan suyun içindeki kireci alan bir su yumuşatıcısı
bulunmaktadır.
Bir yıkama devrinden mümkün olan en iyi sonucu elde etmek
için, tuz dağıtım bölmesini kesinlikle boş bırakmayın.
Rafine tuz kireci sudan temizler ve bu sayede çanak çömlekte
kalıntı oluşmasını önler.
Tuz dağıtıcı, bulaşık makinesinin alt kısmında bulunmakta olup
(bkz. Açıklama) şu şekilde doldurulmalıdır:
• Tuz dağıtıcısının kapağına bakıldığında yeşil ibre *
görünmediğinde;
• Panel/gösterge üzerinde YETERSİZ PARLATICI gösterge ışığı
yandığında *;
1. Alt rafı sökün ve kapağını vidalarını açın (saat yönünün
tersine).
2. Bunu ilk kez yapıyorsanız, su tankını
kenarına kadar doldurun.
3. Huniyi yerleştirin* (bkz. şekil) ve tuz dağıtıcıyı
kenar kısmına kadar doldurun (yaklaşık 1 kg).
Bir miktar suyun taşması doğaldır.
4. Huniyi* çıkartın ve açıklık üzerinde kalan
tüm tuz artıklarını temizleyin; akan su altında kapağı durulayın
ve ardından kapağın alt kısmında yıldız şeklinde düzenlenmiş
olarak bulunan dört yarıktan suyun dışarı çıkmasını sağlamak için
aşağıya doğru bakan başlığa tekrar vidalayın (yeşil şamandıralı
başlık*).
Dağıtıcıya her tuz eklediğinizde bu işlemleri gerçekleştirmenizi
tavsiye ederiz.
Kapağın yerine sıkıca vidalanmış olduğundan emin olun; böylece
yıkama döngüsü süresince kabın içine herhangi bir deterjan
madde giremeyecektir (Bu durum su yumuşatıcısına tamir
edilemez bir şekilde zarar verebilirdi.).
Gerektiğinde, tuz bölmesinden dışarı sızan her türlü tuz
solüsyonun temizlenebilmesi için tuzu yıkama devrinden önce
ölçüp ayırın.
* Yalnızca belirli modellerde bulunmaktadır.
11
TR
Bakım ve onarım
TR
Su ve elektrik bağlantısının kapatılması
• Sızıntıları önlemek için her yıkama devrinden sonra su
musluğunu kapatın.
• Makine temizlenirken ya da bakımı yapılırken makinenin fişini
çekin.
Bulaşık makinesinin temizlenmesi
• Makinenin dış yüzeyini ve kontrol panelini suyla nemlendirilmiş
aşındırıcı olmayan bir bezle kullanarak silin. Çözücü veya
aşındırıcı ürünler kullanmayın.
• Cihaz içinde oluşan leke ya da izler nemli bir bez ile ve az bir
sirke ile temizlenebilir.
İstenmeyen kokuların önlenmesi
• Her zaman makine içerisinde nem oluşmasını ve hapsolmasını
önlemek için cihazın kapağını yarı açık durumda tutun.
• Kapak ve deterjan dağıtım bölmelerinin çevresindeki contaları
düzenli aralıklarla nemli bir bezle silin. Bu, yiyecek artıklarının
bantlar üzerinde kalmasını engelleyecek ve bu artıkların
neden olduğu istenmeyen kokuların oluşumunu önleyecektir.
Filtrelerin temizlenmesi
Filtre grubu, yıkama suyundan yiyecek kalıntılarını temizleyen
ve suyu tekrar döndüren üç ayrı filtreden oluşmaktadır. Her
yıkamada en iyi sonuçları elde etmek için temizlenmelidirler.
Filtreleri düzenli aralıklarla temizleyin.
Bulaşık makinesi filtreler bulunmadan ya da filtreler gevşek
durumdayken kullanılmamalıdır.
• Birkaç yıkamadan sonra, filtre takımını kontrol edin ve
gerekiyorsa akan musluk suyunun altında metal olmayan bir
fırça kullanarak ve aşağıdaki talimatlara uyarak iyice temizleyin:
1. C silindirik filtresini saat yönünün tersine döndürün ve dışarı
çekin (şek. 1).
2. Kapak filtresi B’yi yan kanatlara hafif basınç uygulayarak
çıkartın (şek 2).
3. Paslanmaz çelik plaka filtresi A’yı dışarı doğru kaydırın (şek. 3).
4. Tıkacı kontrol edin ve her türlü yiyecek kalıntısını temizleyin.
Yıkama devri pompa korumasını ASLA SÖKMEYİN
(siyah kısım) (şek.4).
Püskürtücü kollarının temizlenmesi
Yiyecek kalıntısı püskürtücü kolların üzerine kabuk tutabilir ve
suyu püskürtmek için kullanılan delikleri tıkayabilir. Bu nedenle,
kolların ara sıra kontrol edilmesini ve metal olmayan küçük bir
fırça ile temizlenmesini öneririz.
Her iki püskürtücü kol da çıkartılabilir.
Üst püskürtücü kolunu çıkarmak
için, plastik kilitleme halkasını
saat yönünün aksi istikametinde
döndürün. Üst püskürtücü kolu
daha çok sayıda delik bulunan
taraf yukarı bakacak şekilde
değiştirilmelidir.
Alt püskürtücü kol, yandaki
sekmelere basarak ve yukarıya
doğru çekerek çıkartılabilir.
Filtreleri temizledikten sonra filtre grubunu yeniden yerine takın
ve sabitleyin; bu durum bulaşık makinesinin verimli kullanımının
elde edilmesi için gereklidir.
Su Giriş Filtresinin Temizlenmesi*
Su hortumları yeniyse ya da uzun bir süre boyunca
kullanılmamışsa, gerekli bağlantıları yapmadan önce hortumların
temiz ve artıklardan arındırılmış olduğundan emin olmak için
su hortumlarından su geçişine izin verin. Söz konusu önlem
alınmazsa su girişi tıkanabilir ve bulaşık makinesi hasar görebilir.
Musluk çıkışındaki su giriş filtresini düzenli olarak temizleyin.
- Su musluğunu kapatın.
- Su giriş hortumunun ucunun vidalarını sökün, filtreyi çıkartın
ve akan suyun altında dikkatlice temizleyin.
- Filtreyi yenisi ile değiştirin ve su hortumunu eski pozisyonunda
vidalayın.
12
Makinenin uzun süre kullanılmaması
• Cihazın elektrik bağlantısı kesin ve su musluğunu kapatın.
• Cihazın kapağını yarı açık durumda bırakın.
• Geri döndüğünüzde, bulaşık makinesi boş halde bir yıkama
devri yaptırın.
* Yalnızca belirli modellerde bulunmaktadır.
Sorun Giderme
Cihazın çalışmasında problem olması durumunda Destek talebinde bulunmadan önce aşağıdaki listede bulunan
çözüm yollarını kontrol edin:
Sorun:
Olası nedenleri / Çözümler:
Bulaşık makinesi başlatılamıyor
veya kontrol edilemiyor.
• Açma/Kapama düğmesine basarak makineyi kapatın ve bir dakika sonra tekrar açıp
programı sıfırlayın.
• Makine fişi doğru takılmamıştır.
• Bulaşık makinesinin kapağı düzgün kapatılmamıştır.
Kapak kapatılamıyor
• Kilit serbest kalmıştır. "Klik" sesi duyulana kadar kapağı güçlüce itin.
Bulaşık makinesinden hiç su tahliye
edilmiyor.
•
•
•
•
Bulaşık makinesi aşırı gürültü
yapıyor.
• Tabaklar birbirlerine veya püskürtücü kollara çarparak ses çıkartıyordur.
• Aşırı köpük meydana geldi: deterjan doğru olarak ölçülmemiş ya da bulaşık
makinelerinde kullanımı uygun değil (bkz. Başlatma ve kullanım).
Bulaşıklar ve bardaklar beyaz bir
tabaka ile ya da kireç ile kaplanıyor.
• Rafine tuz seviyesi az veya dozaj ayarı su sertliğine uygun değil
(bkz. Parlatıcı ve Tuz).
• Tuz dağıtıcısındaki kapak doğru şekilde kapatılmamıştır.
• Parlatıcı bitmiştir veya dozaj çok azdır.
Tabak ve bardaklarda çizgiler yada
mavimsi lekeler oluşuyor.
• Parlatıcı dozajı çok fazla.
Çanak çömlekler düzgün
kurutulmamış.
•
•
•
•
Tabaklar temizlenmemiş.
•
•
•
•
•
Bulaşık makinesi içeri hiç su
almıyor - Musluk kapalı alarmı
(birkaç kısa bip sesi duyulur*)
(Kurutma ve Son gösterge ışıkları
yanıp söner).
•
•
•
•
Su giriş hortumu alarmı/Su giriş
filtresi tıkanmış
(Yıkama, Kurutma ve Son gösterge
ışıkları yanıp söner).
• ON (AÇ) / OFF (KAPAT) düğmesine basarak makineyi durdurun. Su basması riskini
engellemek için su musluğunu kapatın ve fişi elektrik prizinden çekin.
Su giriş filtresinin artık maddelerle tıkanmadığını teyit edin (bkz. “Bakım ve Temizlik”
bölümü).
TR
Bulaşık makinesi devri henüz sona ermemiştir.
Su giriş hortumu bükülmüştür (bkz. Montaj).
Pis su borusu tıkalıdır.
Filtre, yiyecek artıkları nedeniyle tıkanmıştır.
Kurutma programsız bir yıkama devri seçilmiştir.
Parlatıcı bitmiştir veya dozaj çok azdır (bkz. Parlatıcı ve Tuz).
Parlatıcı dağıtıcısının ayarı uygun değil.
Yıkanan ürünler yapışmaz veya plastik malzemeden üretilmiştir.
Raflar çok fazla doldurulmuştur (bkz. Rafların Yerleştirilmesi).
Yemek takımları doğru yerleştirilmemiştir.
Püskürtme kolları serbest hareket edemiyordur.
Yıkama devri çok hassastır (bkz. Yıkama Devirleri).
Aşırı köpük meydana geldi: deterjan doğru olarak ölçülmemiş ya da bulaşık
makinelerinde kullanımı uygun değil (bkz. Başlatma ve kullanım).
• Parlatıcı bölmesindeki kapak doğru şekilde kapatılmamıştır.
• Filtre kirli veya tıkalıdır (bkz. Temizlik ve Bakım).
• Rafine tuz seviyesi azdır (bkz. Parlatıcı ve Tuz).
Şebeke suyu kesiktir.
Su giriş hortumu bükülmüştür (bkz. Montaj).
Musluğu açın; makine birkaç dakika sonra çalışacaktır.
Bip sesi duyulduğunda herhangi bir işlem yapılmadığından makine kilidi
etkinleştirildi*. AÇMA/KAPAMA düğmesini kullanarak makineyi kapatın, musluğu
açın ve 20 saniye sonra aynı düğmeye basarak makineyi tekrar açın. Makineyi
tekrar programlayın ve yıkama devrini yeniden başlatın.
* Yalnızca belirli modellerde bulunmaktadır.
13
Operating instructions
DISHWASHER
EN
English, 14
Contents
Product Fiche, 15
Precautions and advice 16
General safety
Disposal
Saving energy and respecting the environment
Installation and Assistance, 17-18
Positioning and levelling
Connecting the water and electricity supplies
Advice regarding the first wash cycle
Technical data
Assistance
LFB 4M010
Description of the appliance, 19
Overall view
Control panel
Loading the racks, 20-21
Lower rack
Cutlery basket
Upper rack
Start-up and use, 22
Starting the dishwasher
Measuring out the detergent
Wash cycles, 23
Table of wash cycles
Rinse aid and refined salt, 24
Measuring out the rinse aid
Measuring out the refined salt
Care and maintenance, 25
Shutting off the water and electricity supplies
Cleaning the dishwasher
Preventing unpleasant odours
Cleaning the sprayer arms
Cleaning the water inlet filter
Cleaning the filters
Leaving the machine unused for extended periods
Troubleshooting, 26
Product Fiche
Product Fiche
EN
Brand
HOTPOINT ARISTON
Model
LFB 4M010
Rated capacity in standard place settings (1)
14
Energy efficiency class on a scale from A+++ (low consumption) to D (high consumption)
A+
Energy consumption per year in kWh (2)
295.0
Energy consumption of the standard cleaning cycle in kWh
1.04
Power consumption of the off-mode in W
0.5
Power consumption of the left-on mode in W
5.0
Water consumption per year in litres (3)
3080.0
Drying efficacy class on a scale from G (low efficacy) to A (high efficacy)
A
Programme time for standard cleaning cycle in minutes
190’
The duration of the left-on mode in minutes
10
Noise in dB(A) Re 1pW
52
Built-in model
No
NOTES
1) The information on the label and fiche relates to the standard cleaning cycle, this programme is suitable to clean normally soiled
tableware and it is the most efficient programme in terms of combined energy and water consumption. The standard cleaning cycle
corresponds to the Eco cycle.
2) Based on 280 standard cleaning cycles using cold water fill and the consumption of the low power modes. Actual energy
consumption depends on how the appliance is used.
3) Based on 280 standard cleaning cycles. Actual water consumption depends on how the appliance is used.
15
Precautions and advice
EN
This appliance was designed and manufactured
in compliance with international safety standards
The following information has been provided for
safety reasons and should therefore be read
carefully.
Keep this instruction manual in a safe place for future
reference. If the appliance is sold, given away or
moved, please ensure the manual is kept with the
machine.
Please read these instructions carefully: they contain
important information on installation, use and safety.
This appliance is designed for domestic use or
similar applications, for example:
- staff kitchen areas in shops, offices and other work
environments;
- farmhouses;
- use by guests in hotels, motels and other residential
settings;
- bed & breakfasts.
General safety
• The appliance should not be operated by people
(including children) with reduced physical,
sensory or mental capacities, or by inexperienced
people who are not familiar with the product,
unless supervision or instructions on how to
use it are provided by someone who assumes
responsibility for their safety.
• An adult must supervise children at all times to
prevent them from playing with the appliance.
• The appliance was designed for domestic
use inside the home and is not intended for
commercial or industrial use.
• The appliance must be used by adults only to
wash domestic crockery in accordance with the
instructions in this manual.
• The appliance must not be installed outdoors,
even in covered areas. It is extremely dangerous
to leave the machine exposed to rain and storms.
• Do not touch the appliance when barefoot.
• When unplugging the appliance always pull the
plug from the mains socket. Do not pull on the
cable.
• The water supply tap must be shut off and the
plug should be removed from the electrical socket
before cleaning or maintaining the appliance.
• If the appliance breaks down, do not under any
circumstances touch the internal parts in an
attempt to perform the repair work yourself.
• Do not lean or sit on the open door of the
appliance: this may cause the appliance to
overturn.
• The door should not be left open as it may create
a dangerous obstacle.
• Keep detergent and rinse aid out of reach of
children.
• The packaging material should not be used as a
toy for children.
Disposal
• Disposal of packaging material: observe local
legislation so that the packaging may be reused.
• The European Directive 2012/19/EU relating
to Waste Electrical and Electronic Equipment
(WEEE) states that household appliances should
not be disposed of using the normal solid urban
waste cycle. Exhausted appliances should be
collected separately in order to optimise the reusing and recycling rate of the materials inside the
machine, while preventing potential damage to
the environment and public health. The crossedout dustbin symbol is marked on all products to
remind the owners of their obligations regarding
separated waste collection.
For further information relating to the correct
disposal of household appliances, owners may
contact the relevant public authority or the local
appliance dealer.
Saving energy and respecting the
environment
Saving water and energy
• Only begin a wash cycle when the dishwasher is
full. While waiting for the dishwasher to be filled,
prevent unpleasant odours using the Soak cycle
(see Wash cycles).
• Select a wash cycle that is suited to the type of
crockery and to the soil level of the crockery using
the Table of wash cycles:
- for dishes with a normal soil level use the Eco
wash cycle, which ensures low energy/water
consumption levels.
- If the load is smaller than usual activate the Half
Load option* (see Start-up and use).
• If your electricity supply contract gives details of
electricity-saving time bands, run wash cycles
when electricity prices are lower. The Delayed
Start button * (see Start-up and use) helps you
organise the wash cycles accordingly.
Phosphate-free and chlorine-free detergents
containing enzymes
• We strongly recommend that you use detergents
that do not contain phosphates or chlorine, as
these products are harmful to the environment.
• Enzymes provide a particularly effective action at
temperatures around 50°C. As a result detergents
containing enzymes can be used in conjunction
with low-temperature wash cycles in order to
achieve the same results as a normal 65°C wash
cycle.
• To avoid wasting detergent, use the product in
appropriate quantities based on the manufacturer’s
recommendations, the hardness of the water,
the soil level and the quantity of crockery to
be washed. Even if they are biodegradable,
detergents contain substances which may alter
the balance of nature.
* Only available in selected models.
16
Installation and Assistance
If the appliance must be moved at any time, keep it in an
upright position; if absolutely necessary, it may be tilted onto its
back.
Positioning and levelling
1. Remove the appliance from all packaging and check that
it has not been damaged during transportation. If it has been
damaged, contact the retailer and do not proceed any further
with the installation process.
The hose should not be bent or compressed.
EN
Connecting the water outlet hose
Connect the outlet hose (without bending it) to a drain duct with
a minimum diameter of 4 cm.
The outlet hose must be at a height ranging from 40 to 80 cm
from the floor / surface where the dishwasher rests (A).
2. Arrange the dishwasher so that its sides or back panel are in
contact with the adjacent cabinets or the wall. This appliance
can also be recessed under a single worktop* (see the Assembly
Instruction sheet.)
3. Position the dishwasher on a level sturdy floor. If the floor
is uneven, the front feet of the appliance should be adjusted
until it reaches a horizontal position. If the appliance is levelled
correctly, it will be more stable and much less likely to move or
cause vibrations and noise while it is operating.
4*. To adjust the height of the rear foot, turn the red hexagonal
bushing on the lower central part at the front of the dishwasher
using a hexagonal spanner with an opening of 8 mm. Turn the
spanner in a clockwise direction to increase the height and in an
anticlockwise direction to decrease it (see Building-in Instruction
sheet attached to the documentation.)
Connecting the water and electricity supplies
Connection to the water and electricity supplies should only
be performed by a qualified technician.
Before connecting the water outlet hose to the sink drain, remove
the plastic plug (B).
Anti-flooding protection
To ensure floods do not occur, the dishwasher:
- is provided with a special system which blocks the water supply
in the event of anomalies or leaks from inside the appliance.
Some models are also equipped with the supplementary safety
device New Acqua Stop*, which guarantees anti-flooding
protection even in the event of a supply hose rupture.
WARNING: HAZARDOUS VOLTAGE!
The dishwasher should not stand on the water hoses or
electricity supply cable.
Under no circumstances should the water inlet hose be cut, as
it contains live electrical parts.
The appliance must be connected to the water supply
network using new hoses.
Do not use old piping.
Electrical connection
The water inlet and outlet hoses and the electricity supply cable
may be positioned towards the right or the left in order to achieve
the best possible installation.
Connecting the water inlet hose
• To a suitable cold water connection point: before attaching
the hose, run the water until it is perfectly clear so that any
impurities that may be present in the water do not clog the
appliance; after performing this operation, screw the inlet
hose tightly onto a tap with a ¾ gas threaded connection.
• To a suitable hot water connection point: your dishwasher
may be supplied with hot water from the mains supply (if you
have a central heating system with radiators) provided that it
does not exceed a temperature of 60°C.
Screw the hose to the tap as described for connection to a
cold water supply.
Before inserting the plug into the electrical socket, make sure
that:
• The socket is earthed and complies with current regulations.
• the socket can withstand the maximum load of the appliance,
which is indicated on the data plate located on the inside of
the door
(see Description of the appliance);
• The power supply voltage falls within the values indicated on
the data plate on the inside of the door.
• The socket is compatible with the plug of the appliance. If
this is not the case, ask an authorised technician to replace
the plug (see Assistance); do not use extension cables or
multiple sockets.
Once the appliance has been installed, the power supply
cable and the electrical socket should be easily accessible.
The cable should not be bent or compressed.
If the inlet hose is not long enough, contact a specialist store
or an authorised technician (see Assistance.)
If the power supply cable is damaged, it must be replaced
by the manufacturer or its Technical Assistance Service in order
to prevent all potential hazards (see Assistance.)
The water pressure must be within the values indicated in
the Technical Data table (see adjacent information.)
* Only available in selected models.
17
EN
Anti-condensation strip*
After installing the dishwasher, open the door and stick the
adhesive transparent strip under the wooden shelf in order
to protect it from any condensation which may form.
Advice regarding the first wash cycle
After the installation, remove the stoppers from the racks and
the retaining elastic elements from the upper rack, if any.
Immediately before the first washing, completely fill the salt
dispenser with water and add only then approximately 1
kg of salt (see chapter entitled Rinse aid and refined salt).
The water may overflow: this is normal and is not a cause
for concern. Select the water hardness value (see chapter
entitled Rinse aid and refined salt). - After the salt has been
poured into the machine, the LOW SALT indicator light*
switches off.
If the salt container is not filled, the water softener and
the heating element may be damaged as a result.
Assistance
Before contacting Assistance:
• Check whether the problem can be resolved using the
Troubleshooting guide (see Troubleshooting).
• Restart the programme to check whether the problem has
ceased to exist.
• If the problem persists, contact the Authorised Technical
Assistance Service.
Never use the services of unauthorised technicians.
Please have the following information to hand:
• The type of malfunction.
• The appliance model (Mod.).
• The serial number (S/N).
This information can be found on the appliance data plate
(see Description of the appliance).
The machine has a buzzer/set of tones (depending on the
dishwasher model) to inform the user that a command has
been implemented: power on, cycle end etc.
The symbols/indicator lights/LEDs on the control panel/
display may vary in colour and may have a flashing or fixed
light (depending on the dishwasher model).
The display* provides useful information concerning the
type of wash cycle, wash cycle phase, remaining time,
temperature etc.
Technical data
Dimensions
width 60 cm
height 85 cm
depth 60 cm
Capacity
14 standard place-settings
Water supply
pressure
0,05 ÷ 1MPa (0.5 ÷ 10 bar)
7,25 – 145 psi
Power supply
voltage
See appliance data plate
Total absorbed
power
See appliance data plate
Fuse
See appliance data plate
This dishwasher conforms to the
following European Community
Directives:
-2006/95/EC (Low Voltage)
-2004/108/EC (Electromagnetic
Compatibility)
-2009/125/EC (Comm. Reg.
1016/2010) (Ecodesign)
-97/17/EC (Labelling)
-2012/19/EU Waste Electrical
and Electronic Equipment
(WEEE)
* Only available in selected models.
18
Description of the
appliance
Overall view
EN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Upper rack
Upper sprayer arm
Tip-up dispensers
Rack height adjuster
Lower rack
Lower sprayer arm
Washing filter
Salt dispenser
Detergent dispenser, rinse-aid dispenser and
Active Oxygen device*
Data plate
Control panel***
Control panel
Indicator light Low Salt
Button and
indicator light
On-Off/Reset
Cycle selection knob
Cycle phases
Button and
indicator lights
Start/Pause
Indicator light Low
Rinse Aid
Indicator light Washing
Indicator light Drying
Indicator light Wash
Cycle Complete
***Only in completely built-in models.
* Only available in selected models.
The number and type of wash cycles and options may vary depending on the dishwasher model.
19
Loading the racks
EN
Tips
Before loading the racks, remove all food residues from the
crockery and empty liquids from glasses and containers. No
preventive rinsing is needed under running water.
Arrange the crockery so that it is held in place firmly and does
not tip over; and arrange the containers with the openings facing
downwards and the concave/convex parts placed obliquely,
thus allowing the water to reach every surface and flow freely.
Make sure that the lids, handles, trays and frying pans do not
prevent the sprayer arms from rotating. Place any small items
in the cutlery basket.
Since plastic dishes and non-stick frying pans usually retain more
water drops, their drying will be not so good as that of ceramic
or stainless-steel dishes.
Lightweight items such as plastic containers should be placed
in the upper rack and arranged so that they cannot move.
After loading the appliance, make sure that the sprayer arms
can rotate freely.
Lower rack
Several dishwasher models are fitted with tip-up sectors*.
They can be used in a vertical position when arranging dishes
or in a horizontal position (lower) to load pans and salad bowls
easily.
Cutlery basket
The modular basket can slide to optimise the space inside the
lower rack. It is equipped with top grilles for improved cutlery
arrangement.
The lower rack can hold pans, lids, dishes, salad bowls, cutlery
etc. Large plates and lids should ideally be placed at the sides.
Knives and other utensils with sharp edges must be placed
in the cutlery basket with the points facing downwards or they
must be positioned horizontally in the tip-up compartments on
the upper rack
Upper rack
Load this rack with delicate and lightweight crockery such as
glasses, cups, saucers and shallow salad bowls.
Very soiled dishes and pans should be placed in the lower rack
because in this sector the water sprays are stronger and allow
a higher washing performance.
*Only available in selected models with different numbers and
positions.
20
Several dishwasher models are fitted with tip-up sectors*.
They can be used in a vertical position when arranging tea/
dessert saucers or in a lower position to load bowls and food
containers.
Tip-up compartments with adjustable position
The side tip-up compartments can be positioned at three
different heights to optimize the arrangement of crockery inside
the rack.
Wine glasses can be placed safely in the tip-up compartments
by inserting the stem of each glass into the corresponding slots.
The upper rack can be adjusted for height based on requirements:
high position to place bulky crockery in the lower rack and low
position to make the most of the tip-up compartments/sectors by creating more space upwards.
Adjusting the height of the upper rack
In order to make it easier to arrange the crockery, the upper rack
may be moved to a higher or lower position.
The height of the upper rack should be adjusted WHEN THE
RACK IS EMPTY.
NEVER raise or lower the rack on one side only.
Cutlery tray*
Some dishwasher models are fitted with a sliding tray which
can be used to hold serving utensils or small cups. For optimum
washing performance avoid positioning bulky crockery directly
below the tray. The cutlery tray can be removed (see Figure).
If the rack is equipped with a Lift-Up device* (see figure), lift
it up by holding its sides. To restore the lower position, press
the levers (A) at the sides of the rack and follow the rack down.
Unsuitable crockery
• Wooden crockery and cutlery.
• Delicate decorated glasses, artistic handicraft and antique
crockery. Their decorations are not resistant.
• Parts in synthetic material which do not withstand high
temperatures.
• Copper and tin crockery.
• Crockery soiled with ash, wax, lubricating grease or ink.
The colours of glass decorations and aluminium/silver pieces can
change and fade during the washing process. Some types of
glass (e.g. crystal objects) can become opaque after a number
of wash cycles too.
Damage to glass and crockery
Caused by:
• Type of glass and glass production process.
• Chemical composition of detergent.
• Water temperature of rinse cycle.
Tips:
• Only use glasses and porcelain guaranteed by the manufacturer as dishwasher safe.
• Use a delicate detergent suitable for crockery.
• Collect glasses and cutlery from the dishwasher as soon as the wash cycle is over.
Before loading the tray, make sure the supports are properly
coupled to the upper rack (see Figure).
* Only available in selected models.
21
EN
Start-up and use
EN
Starting the dishwasher
1. Turn the water tap on.
2. Press the ON/OFF button: all the indicator lights on the control
panel will light up for a few seconds.
3. Open the door and pour in a suitable amount of detergent
(see Measuring out the detergent).
4. Load the racks (see Loading the racks) and shut the door.
5. Select the wash cycle by turning the WASH CYCLE SELECT
knob clockwise: align the notch on the knob with the number or
symbol representing the desired wash cycle. The START/PAUSE
indicator light will flash.
6. Select the wash options* (see Special Wash Cycles and Options).
7. Start the cycle by pressing the START button; the indicator
light will stop flashing and stay lit in a fixed manner. The indicator
light corresponding to the wash phase will switch on, signalling
that the wash cycle has begun.
8. At the end of the wash cycle the END indicator light will switch
on (fixed light). Switch off the appliance by pressing the ON/OFF
button, shut off the water tap and unplug the appliance from the
electricity socket.
9. Wait for a few minutes before removing the crockery in order
to avoid burns. Unload the racks, beginning with the lower level.
Measuring out the detergent
A good wash result also depends on the correct
amount of detergent being used. Exceeding the stated
amount does not result in a more effective wash and
increases environmental pollution.
Based on how soiled the items are, the amount can be
adjusted to individual cases using powder or liquid
detergent.
In the case of normally soiled items, use approximately
either 35 gr (powder detergent) or 35 ml (liquid detergent).
If tablets are used, one tablet will be enough.
If the crockery is only lightly soiled or if it has been rinsed
with water before being placed in the dishwasher, reduce
the amount of detergent used accordingly.
For good washing results also follow the instructions shown
on the detergent box.
For further questions please ask the detergent producers'
Advice Offices.
To open the detergent dispenser use the opening device “A”.
- The machine will switch off automatically during long
periods of inactivity in order to minimise electricity
consumption.
AUTO WASH CYCLES*: some models of dishwasher are
equipped with a special sensor which can be used to assess
the level of soiling and automatically select the most efficient
and economic wash cycle accordingly. The duration of the auto
wash cycles may vary due to the operation of the sensor.
Changing a wash cycle in progress
If a mistake was made in the wash cycle selection process, it is
possible to change the cycle provided that it has only just begun:
once the wash cycle has started, in order to change the wash
cycle switch off the machine by pressing and holding the ON/
OFF/Reset button. Switch it back on using the same button and
select the desired wash cycle and options.
Adding extra crockery
Press the Start/Pause button and open the door, taking care to
avoid the escaping steam, and place the crockery inside the
dishwasher. Press the Start/Pause button: The cycle will start
again after a long beep has been emitted.
If the delayed start has been set, at the end of the countdown
the wash cycle will not start. It will stay in Pause mode.
Press the Start/Pause button to pause the machine; the wash
cycle is stopped.
At this stage it is not possible to change the wash cycle.
Accidental interruptions
If the door is opened during the wash cycle or there is a power
cut, the cycle stops. It starts again from the point at which it
was interrupted once the door has been shut or the electricity
supply is restored.
* Only available in selected models.
22
Introduce the detergent into the dry dispenser “B” only.
Place the amount of detergent for pre-washing directly
inside the tub.
1. When measuring out the detergent refer to the Table of wash
cycles to add the proper quantity. Compartment B comprises
a level showing the maximum quantity of liquid or powder
detergent that can be added to each cycle.
2. Remove detergent residues from the edges of the dispenser
and close the cover until it clicks.
3. Close the lid of the detergent dispenser by pulling it up until
the closing device is secured in place.
The detergent dispenser automatically opens up at the right time
according to the wash cycle.
If all-in-one detergents are used, we recommend using the TABS
option, because it adjusts the cycle so that the best washing
and drying results are always achieved.
Only use detergent which has been specifically designed
for dishwashers.
DO NOT USE washing-up liquid.
Using excessive detergent may result in foam residue
remaining in the machine after the cycle has ended.
The use of tablets is only recommended for models which
offer the MULTI-FUNCTIONAL TABLETS option.
To achieve the best results from each washing and drying
cycle, powder detergent, liquid rinse aid and salt should
be used.
Wash cycles
Wash-cycle data is measured under laboratory conditions according to European Standard EN 50242.
Based on the different conditions of use, the wash-cycle duration and data can change.
EN
The number and type of wash cycles and options may vary depending on the dishwasher model.
Wash cycle
which
include
drying
Options
Approximate
duration of wash
cycles
Water
consumption
(l/cycle)
Energy
consumption
(KWh/cycle)
Eco*
Yes
No
03:10’
11
1,04
Intensive
Yes
No
02:30’
16,5
1,75
Express 40’
No
No
00:40’
9
1
Half Load wash
Yes
No
01:20’
12
1,15
Wash cycle
Instructions on wash-cycle selection and detergent dosage
1. The ECO wash cycle is the standard cycle to which the energy label data refers. It can be used to wash crockery with a normal
soil level and is the most efficient cycle in terms of energy and water consumption for this type of crockery. 29 gr/ml + 6 gr/ml** – 1
Tab (**Quantity of pre-washing detergent)
2. Heavily soiled dishes and pans (not to be used for delicate items). 35 gr/ml – 1 Tab
3. Fast cycle to be used for slightly dirty dishes (ideal for 2 place settings) 25 gr/ml – 1 Tab
4. Ideal cycle for small loads of crockery with a normal soil level. 25 gr/ml – 1 Tab
Standby consumption: Left-on mode consumption: 5 W - Off mode consumption: 0.5 W.
Notes:
Optimum performance levels when using the “Fast" and "Express 40’” cycles can be achieved by respecting the specified number
of place settings.
To reduce consumption even further, only run the dishwasher when is full.
Note for Test Laboratories: for information on comparative EN testing conditions, please send an email to the following address:
ASSISTENZA_EN_LVS@indesitcompany.com
23
Rinse aid and refined salt
EN
Only use products which have been specifically designed
for dishwashers.
Do not use table/industrial salt or washing-up liquid.
Follow the instructions given on the packaging.
If using a multi-functional product it is not necessary to add
any rinse aid. However, we recommend that you add salt,
especially if you live in an area where the water is hard or
very hard. (Follow the instructions given on the packaging).
If you do not add salt or rinse aid, the LOW SALT* and
LOW RINSE AID* indicator lights will stay lit.
Measuring out the rinse aid
Rinse aid makes it easier for the crockery to dry, as water runs off
the surfaces more readily and therefore does not leave streaks
or marks. The rinse aid dispenser should be filled:
• When the LOW RINSE AID indicator light* on the control panel
is illuminated, a reserve supply of rinse aid is still available
for 1-2 cycles;
water hardness level in your area. This information can be
obtained from the organisation which supplies your household
with water.
- Switch the dishwasher on and off using the ON/OFF button.
Hold down the Start/Pause button for min. 3 seconds; switch
on the machine using the ON/OFF button and access the
adjustment menu - the salt indicator light is lit.
- Select the desired level (1 to 4* max.) using the SELECT WASH
CYCLE knob. (water softener set to medium level).
Press the ON/OFF button to save the setting.
Even if using multi-functional tablets, the salt dispenser should
still be filled.
Water Hardness Table
level
°dH
°fH
1 0 - 11
0 - 20
mmol/l
1,1 - 2
Average salt container
capacity duration**
months
5 months
2
12 - 17
21 - 30
2,1 - 3
3
17 - 34
31 - 60
3,1 - 6
2 months
4*
34 - 50
61 - 90
6,1 - 9
2/3 weeks
3 months
For values between 0°f and 10°f, we do not recommend the use of salt.
* this setting may cause a slight increase in the duration of the cycles.
** for 1 wash cycle per day.
MA X
1. Open the dispenser “D” by pressing and pulling up the tab
on the lid;
2. Carefully introduce the rinse aid as far as the maximum
reference notch of the filling space - avoid spilling it. If this
happens, clean the spill immediately with a dry cloth.
3. Press the lid down until you hear a click to close it.
NEVER pour the rinse aid directly into the appliance tub.
Rinse-aid dispenser setting
If you are not completely satisfied with the drying results, you
can adjust the quantity of rinse aid. Switch the dishwasher on
and off using the ON/OFF button. Press the Start/Pause button
3 times; switch on the machine using the ON/OFF button and
access the adjustment menu - the rinse-aid indicator light is lit
(set to factory level).
Adjust the level of rinse aid supply using the WASH CYCLE
SELECT knob. There is a rinse aid level for each wash cycle
(0 to 4 max.)
Press the ON/OFF button to save the setting.
If the rinse aid level is set to ZERO (ECO), no rinse aid will be
supplied. The LOW RINSE AID indicator light will not be lit if you
run out of rinse aid.
• If there are streaks on the crockery, set the adjustment device
to a lower number (1-2.)
• If there are drops of water or limescale marks, set the
adjustment device to a higher number (3-4.)
Setting the water hardness
Every dishwasher is equipped with a water softener which, by
using refined salt designed specially for this type of appliance,
supplies water without limescale which is then used to wash
the crockery.
This dishwasher offers a setting which helps to reduce pollution
and optimises washing performance in accordance with the
(°dH = hardness measured in German degrees - °f = hardness
measured in French degrees – mmol/l = millimoles per litre)
Measuring out the refined salt
In order to obtain the best possible results from a wash cycle,
make sure that the salt dispenser is never empty.
Refined salt removes limescale from the water, thus avoiding
the formation of deposits on crockery.
The salt dispenser is located in the lower part of the dishwasher
(see Description) and should be filled:
• When the green float* cannot be seen by simply looking at
the cap of the salt dispenser;
• When the LOW RINSE AID indicator light on the panel/display
is illuminated *;
1. Remove the lower rack and unscrew the
cap (anticlockwise).
2. The first time you do this: fill the water
tank right up to its edge.
3. Position the funnel* (see figure) and
fill the salt dispenser up to the edge
(approximately 1 kg). It is normal for a little
water to leak out.
4. Remove the funnel* and wipe any salt residues away from
the opening; rinse the cap under running water and then screw
it on, the head facing downwards so as to let the water flow out
of the four slots (star-shaped arrangement) in the lower part of
the cap (cap with green float*).
It is advisable to perform this procedure every time you add
salt to the dispenser.
Make sure the cap is screwed on tightly so that no detergent can
get into the container during the wash cycle (this could damage
the water softener beyond repair).
When necessary, measure out the salt before a wash cycle
so that any saline solution which has leaked out of the salt
dispenser is removed.
* Only available in selected models.
24
Care and maintenance
Shutting off the water and electricity
supplies
• Turn off the water tap after every wash cycle to avoid leaks.
• Always unplug the appliance when cleaning it and when
performing maintenance work.
Cleaning the dishwasher
• The external surfaces of the machine and the control panel
can be cleaned using a non-abrasive cloth which has been
dampened with water. Do not use solvents or abrasive
products.
• Any marks on the inside of the appliance may be removed
using a cloth dampened with water and a little vinegar.
Preventing unpleasant odours
• Always keep the door of the appliance ajar in order to avoid
moisture from forming and being trapped inside the machine.
• Clean the seals around the door and detergent dispensers
regularly using a damp sponge. This will avoid food becoming
trapped in the seals, which is the main cause behind the
formation of unpleasant odours.
Cleaning the filters
The filter assembly consists of three filters which remove food
residues from the washing water and then recirculate the water.
They should be cleaned if you wish to achieve the best results
in every wash.
Clean the filters regularly.
The dishwasher should not be used without filters or if the
filter is loose.
• After several washes, check the filter assembly and if necessary
clean it thoroughly under running water, using a non-metallic
brush and following the instructions below:
1. Turn the cylindrical filter C in an anti-clockwise direction and
pull it out (fig. 1).
2. Remove the cup filter B by exerting a slight pressure on the
side flaps (fig. 2);
3. Slide out the stainless-steel plate filter A. (fig. 3).
4. Inspect the trap and remove any food residues. NEVER
REMOVE the wash-cycle pump protection (black detail) (fig.4).
Cleaning the sprayer arms
Food residue may become encrusted onto the sprayer arms
and block the holes used to spray the water. It is therefore
recommended that you check the arms from time to time and
clean them with a small non-metallic brush.
The two sprayer arms may both be removed.
To remove the upper sprayer arm,
turn the plastic locking ring in an
anti-clockwise direction. The upper
sprayer arm should be replaced
so that the side with the greater
number of holes is facing upwards.
The lower sprayer arm can be
removed by pressing on the side
tabs and pulling it upwards.
After cleaning the filters, re-place the filter assembly and fix it in
position correctly; this is essential for maintaining the efficient
operation of the dishwasher.
Leaving the machine unused for extended
periods
Cleaning the water inlet filter*
If the water hoses are new or have not been used for an extended
period of time, let the water run to make sure it is clear and free
of impurities before performing the necessary connections. If this
precaution is not taken, the water inlet could become blocked
and damage the dishwasher.
Clean the water inlet filter at the tap outlet regularly.
- Turn off the water tap.
- Unscrew the end of the water inlet hose, remove the filter and
clean it carefully under running water.
- Re-place the filter and screw the water hose back into position.
• Disconnect the appliance from the electricity supply and shut
off the water tap.
• Leave the door of the appliance ajar.
• When you return, run a wash cycle when the dishwasher is
empty.
* Only available in selected models.
25
EN
Troubleshooting
EN
Whenever the appliance fails to work, check for a solution from the following list before calling for Assistance.
Problem:
Possible causes / Solutions:
The dishwasher does not start or
cannot be controlled
• Switch off the appliance by pressing the ON/OFF button, switch it back on after
approximately one minute and reset the program.
• The appliance has not been plugged in properly.
• The dishwasher door has not been shut properly.
The door won’t close
• The lock was released. Strongly push the door until a “clacking” noise is heard.
No water drains out from the
dishwasher.
•
•
•
•
The dishwasher makes excessive
noise.
• The dishes are rattling against each other or against the sprayer arms.
• An excessive amount of foam has been produced: the detergent has not been
measured out correctly or it is not suitable for use in dishwashers (see Start-up
and use).
The dishes and glasses are
covered in a white film or
limescale deposits.
• The level of the refined salt is low or the dosage setting is not suited to the
hardness of the water (see Rinse aid and salt).
• The lid on the salt dispenser is not closed properly.
• The rinse aid has been used up or the dosage is too low.
The dishes and glasses are
streaked or have a bluish tinge.
• The rinse aid dosage is too high.
The crockery has not been dried
properly.
• A wash cycle without a drying program has been selected.
• The rinse aid has been used up or the dosage is too low (see Rinse aid and
salt).
• The rinse aid dispenser setting is not suitable.
• The crockery is made from non-stick material or plastic.
The dishes are not clean.
•
•
•
•
•
The dishwasher does not take any
water in - Tap shut-off alarm
(several short beeps are emitted*)
(the Drying and End indicator lights
flash).
•
•
•
•
The dishwasher cycle has not yet finished.
The water inlet hose is bent (see Installation).
The drain duct is blocked.
The filter is clogged up with food residues.
The racks are overloaded (see Loading the racks).
The crockery has not been arranged well.
The sprayer arms cannot move freely.
The wash cycle is too gentle (see Wash cycles).
An excessive amount of foam has been produced: the detergent has not been
measured out correctly or it is not suitable for use in dishwashers (see Start-up
and use).
• The lid on the rinse aid compartment has not been shut correctly.
• The filter is dirty or blocked (see Care and maintenance).
• The refined salt level is low (see Rinse aid and salt).
There is no water in the mains supply.
The water inlet hose is bent (see Installation).
Turn on the tap and the appliance will start after a few minutes.
The appliance lock has been activated because no action was taken when the
beeps* sounded. Switch off the appliance using the ON/OFF button, turn on the
tap and switch the appliance back on after 20 seconds by pressing the same
button. Re-program the appliance and restart the wash cycle.
Water inlet hose alarm / Water inlet • Switch off the appliance by pressing the ON/OFF button. Shut off the water tap
filter blocked
to eliminate the risk of flooding and remove the plug from the electrical socket.
(the Washing, Drying and End
Make sure the water inlet filter has not become blocked by impurities (see “Care
indicator lights flashes).
and maintenance” chapter).
* Only available in selected models.
26
EN
27
195115743.01
04/2014 jk - Xerox Fabriano
EN
Indesit Company Spa
Viale Aristide Merloni 47
60044 Fabriano (AN)
Italy
www.hotpoint-ariston.com
28
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising