Indesit | AQD1071F 49 TK | Instruction for Use | Indesit AQD1071F 49 TK Kullanici rehberi

Indesit AQD1071F 49 TK Kullanici rehberi
Montaj ve kullanım
talimatları
ÇAMAŞIR MAKİNESİ
!
Bu sembol size bu talimatlar kılavuzunu
okumayı hatırlatır.
TR
Türkçe,1
İçindekiler
Montaj, 2-3
Ambalajdan çıkarma ve tesviye
Elektrik ve su bağlantılarının yapılması
Teknik bilgiler
Bakım ve onarım, 4
Su ve elektrik bağlantılarının kesilmesi
Makinenin temizlenmesi
Deterjan dağıtma çekmecesinin temizlenmesi
Cihaz tamburuna bakım yapılması
Pompanın temizlenmesi
Su giriş hortumunun kontrol edilmesi
AQUALTIS
AQD1071F 49
Önlem ve öneriler, 5
Genel güvenlik
Atma
Yan kapağın manüel olarak açılması
Makinenin tanıtımı, 6-7
Kumanda paneli
Bir yıkama veya kurutma işlemi nasıl
yapılır, 8
Programlar ve seçenekleri, 9
Program tablosu
Yıkama seçenekleri
Deterjan ve çamaşır, 10
Deterjan
Çamaşırın hazırlanması
Yıkama önerileri
Yük dengeleme sistemi
Sorun giderme, 11
Teknik Servis, 12
1
TR
Montaj
TR
! Bu kullanma kılavuzunun saklanması daha
sonradan da okunup faydalı olabilmesi
açısından önemlidir. Çamaşır makinesinin
satılması, devri veya nakli durumlarında da,
bu kılavuzun çamaşır makinesi ile birlikte
kalmasını sağlayınız.
! Talimatları dikkatlice okuyunuz: montaj,
kullanım ve güvenliğe ilişkin önemli bilgiler
içermektedir.
! Bu kılavuzu içeren torbanın içinde garanti
dahil montaj için gereken detaylar mevcuttur.
Ambalaj malzemesinin kaldırılması
ve makinenin seviye ayarının
yapılması
Ambalaj malzemesinin kaldırılması
1. Ambalajı açıldıktan sonra çamaşır
makinesinin taşıma esnasında hasar
görmemiş olduğunu kontrol ediniz.
Hasar görmüş ise monte etmeden satıcıya
başvurunuz.
2. Arkada bulunan 4
adet nakliye emniyet
vidalarını ve ilgili ara
parçasını çıkartınız
(bkz. şekil).
3. Nakliye emniyetlerinin boşaltığı deliklere
ambalaj torbasındaki plastik tıpaları takınız.
4. Tüm parçaları saklayınız; iç hasar
görmesini önlemek için herhangi bir nakliye
sırasında çamaşır makinenisini yine nakliye
emniyetleri takılı olarak taşıyınız.
! Ambalajlar çocuk oyuncağı değildir.
Makinenin seviye ayarının yapılması
1. Çamaşır
makinesini düz
ve sert bir zemine
yerleştiriniz, duvar
veya mobilyalara
dayamayınız.
2. Ayarlanabilir
ayakları gevşeterek
ya da sıkarak
makinenin zemine
tamamen oturmasını
sağlayınız (en fazla 2 derece eğilebilir).
2
! Makinenin seviyesinin dikkatlice
ayarlanması makinenin titremesini, özellikle
sıkma programı çalışırken ses çıkarmasını ve
yerinden oynamasını engeller.
! Zeminde moket veya halı olması halinde,
ayakları makinenin altında havalandırma
sağlanacak şekilde ayarlayınız.
Elektrik ve su bağlantıları
Su besleme hortumunun bağlanması
! Su besleme hortumunu su şebekesine
bağlamadan önce berrak su gelene kadar
suyu akıtınız.
1. Su besleme
hortumunu arka
kısımının üst sağ
köşesinde bulunan su
girişine vidalayarak
makineye bağlayınız
(bkz. şekil).
2. Giris hortumunu
3/4 gaz vidalı baglantı
kullanarak bir soguk
su musluguna
baglayın (sekle
bakınız).
Baglantıyı yapmadan
önce, iyice temiz
olana kadar suyun
akmasına izin verin.
3. Hortumun katlanmamasına ve
ezilmemesine dikkat ediniz.
! Musluğun su basıncının Teknik Veriler
tablosunda belirtildiği gibi olması gerekir (bkz.
yan sayfa).
! Besleme hortumunun boyu yetersiz ise
yetkili bir satış mağazasına veya teknik
servise başvurunuz.
! Eski veya kullanılmış hortumları asla
kullanmayınız. Makine ile birlikte verilmiş
olanları kullanınız.
Tahliye hortumunun bağlanması
65 - 100 cm
Tahliye hortumunu,
katlanmamasına
dikkat ederek
zeminden veya
yerden 65 cm ile 100
cm arasındaki bir
yükseklikten duvar
tahliyesine takınız.
veya, ambalaj
torbasındaki
hortum dirseğiyle,
düşmeyecek
şekilde sabitleyerek
boşaltma hortumunu
lavabo ya da küvete
asınız (bkz. şekil).
Tahliye hortumunun
serbest ucunun suya
girmemesi gerekir.
! Tahliye hortumunun ek yapılarak
uzatılmaması tavsiye edilir; başka seçenek
yoksa, uzatma hortumunun çapının da aynı
olması ve 150 cm’yi. den uzun olmaması
gerekir.
! Uzatma kablosu ve çoklu prizler
kullanmayınız.
! Kablonun ezilmemesi ve katlanmaması
gerekir.
! Beslenme kablosu ve priz yalnızca yetkili
servis tarafından değiştirilmelidir.
Dikkat! Bu şartlara uyulmaması halinde firma
tüm sorumluluklardan muaftır.
Teknik bilgiler
Model
Ölçüler
Kapasite
Elektrik
bağlantιlarι
Su
bağlantιlarι
Sιkma hιzι
Elektirik bağlantısı
Makinenin fişini bir elektrik prizine takmadan
önce aşağıdakileri kontrol ediniz:
• tesisat topraklı prize sahip ve yürürlükteki
normlara uygun olmalıdır;
• elektrik prizi, Teknik Veriler tablosunda
belirtilen makinenin maksimum güç yükünü
taşıyabilmelidir (bkz. yan taraf);
• besleme gerilimi Teknik Veriler tablosunda
belirtilen değer sınırı kapsamında olmalıdır
(bkz. yan taraf);
• priz ve makinenin fişi birbiriyle uyumlu
olmalıdır. Aksi takdirde ya prizi, yada fişi
değiştiriniz.
! Makine, üzeri kapalı bile olsa açık alanlara
monte edilmez, zira yağmur ve fırtınaya
maruz kalması son derece tehlikelidir.
TR
EN 50229
standartlarι
uyarιnca
kontrol
programlarι
AQD1071F 49
genişlik 59,5 cm
yükseklik 85 cm
derinlik 64,5 cm
yιkama için 1 kg’dan 10 kg’a;
kurutma için 1 kg dan 7 kg’a.
makine üstünde takιlι olan
teknik veriler plakasιna
bakιnιz.
max. su basιncι 1 MPa (10 bar)
min. su basιncι 0,05 MPa (0,5 bar)
tambur kapasitesi 71 litre
maksimum dakikada 1400
devire kadar
yιkama: program ; 60°C
sιcaklιkta; 10 kg çamaşιrla.
kurutma: daha az yükün
kurutulması (3kg) “L2” kurutma seviyesi seçilerek
gerçekleştirilmelidir, çamaşır
yükü 3 çarşaf, 2 yastık kılıfı ve
2 havludan oluşmalıdır;
kalan yükün kurutulması, “L4”
kurutma seviyesi seçilerek
gerçekleştirilmelidir.
Bu makina aşağιda belirtilen
AB normlarιna uygundur:
- 2004/108/CE (Elektromanyetik Uyum)
- 2012/19/EU (WEEE)
- 2006/95/CE (Alçak gerilim)
! Makine monte edildikten sonra priz kolayca
erişilebilir durumda olmalıdır.
3
Bakım ve onarım
TR
Su ve elektrik bağlantılarının
kesilmesi
• Her programdan sonra musluğu kapatın.
Bu makine içerisindeki hidrolik sistemin
aşınmasını sınırlayacak ve sızıntıların
önlenmesine yardımcı olacaktır.
• Temizlik ve tüm bakım işleri sırasında
cihazı fişten çekin.
Ön hazneye erişmek için:
1
2
Makinenin temizlenmesi
Cihazın dış parçaları ve kauçuk parçaları
soğuk sabunlu suya batırılmış yumuşak bir
bez kullanılarak temizlenebilir. Çözücü veya
aşındırıcı kullanmayın.
Deterjan çekmecesinin
temizlenmesi
1
1
2
2
Çekmeceyi çıkarmak
için, kola(1) basın ve
çekmeceyi (2) dışarı
doğru çekin (şekile
bakınız).
Musluk suyunun
altında yıkayın,
bu işlem sık sık
tekrarlanmalıdır.
Cihaz tamburuna bakım yapılması
• İstenmeyen kokuların oluşmasını önlemek
için kapağı daima aralık bırakın.
Pompanın temizlenmesi
Çamaşır makinesine, bakım gerektirmeyen
kendini temizleyen bir pompa takılmıştır.
Bazen, küçük cisimler (madeni para veya
düğme gibi) pompanın alt bölümündeki
koruyucu ön hazneye düşebilir.
! Programın bittiğinden ve cihazın fişten çekili
olduğundan emin olun.
4
1. Çıkarana kadar ilk önce ortaya doğru
bastırarak ve her iki yanından iterek
makinenin önündeki kapak panelini
çıkarın(şekile bakınız);
2. Akan suyu toplamak
için bir kap yerleştirin
(yaklaşık 1.5 l) (şekile
bakınız);
3. saat yönünde
çevirerek kapağı
yerinden çıkarın
(şekile bakınız);
4. içerisini iyice temizleyin;
5. kapağı geri takın;
6. cihazın üstüne itmeden önce kancaların
güvenli bir şekilde yerine takıldığından emin
olarak, paneli yerine yerleştirin.
Su giriş hortumunun kontrol
edilmesi
Giriş hortumunu yılda bir kez kontrol
edin. Herhangi bir çatlak varsa, hemen
değiştirilmesi gerekmektedir: program
sırasında su basıncı çok güçlüdür, çatlak bir
hortum kolayca yarılabilir.
Önlem ve öneriler
! Makine uluslararası güvenlik düzenlemelerine uygun
olacak şekilde tasarlanmış ve imal edilmiştir. Aşağıdaki
bilgiler güvenlik amacıyla verilmiştir ve bu nedenle dikkatli
bir şekilde okunması gerekmektedir.
Genel güvenlik
• Makine meskenlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olup
profesyonel kullanım amaçlı değildir.
• Bu cihaz, eğer gözetim altında bulunuyorlar
ise veya güvenli şekilde ve ilişkin tehlikeler
göz önünde bulundurularak, cihazın kullanımı
hakkında uygun eğitim almışlar ise, 8 yaşından
büyük çocuklar ve fiziksel, duyusal veya mental
kapasitelerden yoksun veya yetersiz tecrübe
ve bilgiye sahip kişiler tarafından kullanılabilir.
Çocuklar, cihaz ile oynamamalıdır. Bakım
ve temizlik işlemleri, denetimsiz çocuklar
tarafından gerçekleştirilmemelidir.
– Yıkanmayan malzemeleri kurutmayınız.
– Besinsel yağ, aseton, alkol, benzin, parafin,
leke çıkarıcı, terebentin, cila ve bunları
çıkarıtıcı maddeler ile kirlenen malzemelerin
çamaşır kurutma makinasında kurutulmadan
önce yüksek miktarda deterjan ile sıcak suda
yıkanması gerekmektedir.
– Genişlemiş lastik (köpük kauçuk) gibi
maddeler, duş bonesi, su geçirmez tekstil
ürünleri, bir bölümünde lastik olan malzemeler
ve köpük kauçuk parçası olan yastıklar ve
kıyafetler çamaşır kurutma makinasında
kurutulmamalıdır.
– Yumuşatıcılar ve benzeri ürünler, üreticinin
talimatlarına göre kullanılmalıdır.
– Çamaşır kurutma makinasının bir devrinin
son aşaması, ürünlerin zarar görmemesini
garantilemek amacıyla sıcaklık olmadan
(soğutucu devirde) gerçekleşir.
DİKKAT: Çamaşır kurutma makinasını,
kurutma programı sona ermeden asla
açmayınız. Böyle bir durumda bütün
çamaşırları geri çıkarınız ve çabuk soğumaları
için onları seriniz.
• Cihaza ayaklarınız çıplakken yada elleriniz veya ayaklarınız
ıslak yada nemliyken dokunmayınız.
• Fişi prizden çekerken kablosundan değil fişin kendisinden
tutarak çekiniz.
• Makine çalışırken deterjan haznesini açmayınız.
• Tahliye suyuna el sürmeyiniz, yüksek ısıda olabilir.
• Kapağı, hiçbir şekilde zorlamayınız: istenmedik açılmalara
karşı olan güvenlik mekanizması arıza yapabilir.
• Arıza halinde onarmak amacıyla iç mekanizmaları
kurcalamayınız.
• Çocukların çalışır vaziyetteki makineye yaklaşmalarına mani
olunuz.
• Çalışma esnasında kapak ısınabilir.
• Taşınması gerektiğinde, bu işlemin, iki veya üç kişi tarafından,
azami dikkatle yapılması gerekir. Kesinlikle tek başınıza
yapmayınız, çünkü makine çok ağırdır.
• Çamaşırları yerleştirmeden evvel, sepetin boş olduğundan
emin olunuz.
• Kurutma esnasında kapak ısınabilir.
• 3 yaşından küçük çocuklar sürekli gözetim
altından olmadıkları sürece cihazdan uzak
tutulmalıdır.
• Çakmak, kibrit gibi her türlü cismi ceplerden
çıkarın.
Atma
• Ambalaj malzemelerinin atılması: Ambalaj malmzelerinin
tekrar kullanılabilmesi için yerel düzenlemelere uyun.
• Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlarla ilgili Avrupa Birliği
Yönergesi 2012/19/EU evde kullanılan cihazların normal
katı kentsel atık dönüşümünü kullananlarla birlikte
atılmaması gerektiğini ifade etmektedir. Hurda cihazlar,
atmosfere ve halk sağlığına yönelik potansiyel tehlikeyi
önlemenin yanısıra makine içerisindeki malzemelerin
tekrar kullanım ve geri dönüşüm maliyetini en uygun hale
getirmek için ayrı ayrı toplanmalıdır. Ayrılmış atık toplama
ile ilgili yükümlülüklerini cihaz sahiplerine hatırlatmak için
tüm ürünler çarpı konulmuş çöp kutusu ile işaretlenmiştir.
Eve ait cihazların doğru şekilde atılması ile ilgili daha
fazla bilgi almak için, cihaz sahipleri yerel makamlarla
ve cihaz satıcıları ile temas kurmalıdır.
• Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) Kontrolü
Yönetmeliği.
• AEEE Yönetmeliğine uygundur.
Yan kapağın manüel olarak açılması
Elektrik kesintisinden dolayı
kapağın açılması mümkün
olmadığında ve çamaşırı
çıkarmak istiyorsanız:
1. Fişi elektrik prizinden çekin.
2. Makine içerisindeki suyun
kapak açılışından daha düşük
seviyede olmasına dikkat edin,
bu durumda değilse, fazla
suyu şekilde gösterildiği gibi
tahliye hortumunu kullanarak
bir kovanın içerisine boşaltın.
3. çamaşır makinesinin ön
alt tarafındaki kapak panelini
çıkarın (arka sayfaya bakınız).
4. şekilde gösterilen dilciğinden
tutarak blokajından çıkıncaya
kadar dışarıya doğru çekiniz;
aynı anda aºağı doğru çekerek
kapıyı açınız..
5. cihazın üstüne itmeden
önce kancaların güvenli bir
şekilde yerine takıldığından
emin olarak, paneli yerine
yerleştirin.
• Yanıcı çözücülerle (örn. Trikloreten) yıkanmış
çamaşırları kurutmayınız.
• Süngeri veya benzer elastomer ürünleri
kurutmayınız.
• Kurutma safhası esnasında su musluğunun açık olmasını
sağlayınız.
5
TR
Makinenin tanıtımı
TR
Kumanda
paneli
KAPAK
KAPAK
TUTMA YERİ
AYAK
ÇARPMASINDAN
KORUYUCU PANEL
AYARLANABİLİR
AYAKLAR
KAPAK
A
Kapağı açmak için her
zaman tutma yerini kullanın
(şekle bakınız).
3
1
210
180
150
120
90
60
B
2
1. ön yıkama bölmesi: toz
deterjan kullanın.
! Deterjanı dökmeden
önce, ilave bölme 3’ün
çıkarıldığından emin olun.
2. ana yıkama bölmesi: Sıvı
deterjan kullanılması halinde
doğru doz ayarlaması için
makinede gösterilen A
kademesini kullanmanız
önerilir. Toz deterjan ile
yıkamalarda B kademesini kullanınız.
3. ilave bölme: çamaşır suyu
! İlave bölme 3’ün kullanımı ön yıkama işlevini önler.
DETERJAN ÇEKMECESİ
Deterjan çekmecesi
makinenin içerisinde
bulunmaktadır, kapak
açılarak erişilebilir.
Deterjan miktarı hakkında
daha fazla bilgi için, lütfen
“Deterjan ve çamaşır” başlıklı
bölüme bakınız.
6
çamaşır katkı maddeleri bölmesi: kumaş
yumuşatıcıları ve sıvı katkı maddeleri. Kadran tarafından
gösterilen maksimum seviyenin aşılmamasını ve
yoğunlaştırılmış kumaş yumuşatıcılarının suyla
seyreltilmemesini öneririz.
Bekleme modu
Yeni enerji tasarrufu düzenlemeleri ile uyumlu bu çamaşır
makinesine herhangi bir faaliyet algılanmadığında 30
dakika içinde devreye sokulan otomatik bekleme sistemi
yerleştirilmiştir ON/OFF
düğmesine bir süre basın ve
makinenin tekrar çalışmasını bekleyin.
Off-mode’da tüketim: 0,5 W
Left-on’da tüketim: 8 W
Kumanda paneli
Gösterge lambası bulunan
PROGRAM SEÇİCİ
döner düğme
Gösterge lambaları
bulunan SEÇİM
düğmesi
Gösterge lambaları
bulunan SEÇİM
düğmesi
ECO
gösterge
lambası
START/PAUSE
PROGRAM
AŞAMA simgeleri
Ekranı
ON/OFF gösterge
lambası bulunan düğme
SICAKLIK AYARİ
düğmesi
KURUTMA
düğmesi
ON/OFF gösterge lambası bulunan düğme: Makineyi
açıp, kapamak için bu düğmeye bir süre basın. Yeşil
gösterge lambası makinenin açık olduğunu gösterir.
Program sırasında, çamaşır makinesini kapatmak için,
yaklaşık 3 saniye düğmeyi basılı tutun, düğmeye bir süre
veya istemeden basılırsa, makine kapanmayacaktır.
Program sırasında makine kapatılırsa, bu program iptal
edilecektir.
PROGRAM SEÇİCİ döner düğme: her iki yöne de
döndürülebilir. En uygun programı seçmek için, lütfen
“Programlar Tablosu”’na bakınız. Program sırasında
döner düğme hareket etmeyecektir.
SICAKLIK AYARİ
düğmesi: sıcaklık ayarında
değişiklik yapmak veya devre dışı bırakmak için basın,
seçilen değer üstteki ekranda görüntüye gelecektir (“Bir
yıkama veya kurutma işlemi nasıl yapılır”’na bakınız).
KURUTMA
düğmesi: düğmesi: kurutmayı arttırmak
veya kaldırmak için basın; seçilen kurutma seviye veya
zamanı ekranda görülecektir (“Bir yıkama veya kurutma
işlemi nasıl yapılır”’na bakınız).
YİKAMA ZAMANİ ERTELEME
düğmesi: seçilen
program için gecikmeli çalışmayı ayarlamak amacıyla
basın; ayarlanan gecikmeli çalıştırma süresi üstteki
ekranda görüntüye gelecektir (“Bir yıkama veya kurutma
işlemi nasıl yapılır”’na bakınız).
Gösterge lambaları bulunan SEÇİM düğmesi: mevcut
seçenekleri seçmek için basın. Seçilen seçeneğe karşılık
gelen gösterge lambası yanacaktır (“Bir yıkama veya
kurutma işlemi nasıl yapılır”’na bakınız).
YİKAMA ZAMANİ
ERTELEME
düğmesi
Gösterge lambası bulunan
LOCK
ÇOCUK KİLİDİ düğmesi
gösterge
lambası
PROGRAM AŞAMA simgeleri: bu simgeler program
sürecini göstermek için aydınlanır (Yıkama
–
Durulama
–Sıkma/Boşatlma
– Kurutma
).
yazısı program bitiminde yanar.
Gösterge lambası bulunan START/PAUSE düğmesi:
yeşil gösterge lambası yavaş yavaş yanıp söner, bir
program başlatmak için düğmeye basın. Program başlar
başlamaz, gösterge lambası sürekli yanacaktır. Programı
duraklatmak için, düğmeye tekrar basın, gösterge
lambası turuncu renkte yanıp sönecektir. “LOCK”
gösterge lambası kapanırsa, kapak açılmayabilir.
Programı yarıda kesildiği noktadan başlatmak için,
düğmeye tekrar basın.
LOCK gösterge lambası: kapağın kilitli olduğunu
gösterir. Kapağı açmak için, programı duraklatın (“Bir
yıkama veya kurutma işlemi nasıl yapılır”’na bakınız).
Gösterge lambası bulunan ÇOCUK KİLİDİ
düğmesi:
kontrol panelini devreye sokmak veya devreden çıkarmak
için, düğmeyi yaklaşık 2 saniye basılı tutun. Gösterge
lambası aydınlatıldığında, kumanda paneli kilitlenir
(ON/OFF tuşu hariç). Bu, özellikle çocuklar evde olduğu
sırada, programda kazayla değişiklik yapılmasını
önlemenin mümkün olduğu anlamına gelir.
ECO gösterge lambası:
simgesi yandığında, Yıkama
parametreleri değiştirildikten sonra, en az %10 enerji
tasarrufu sağlanır. Ayrıca, makine “Bekleme” moduna
girmeden önce, simge birkaç saniye yanacak; makine
kapandığında hesaplanana enerji tasarrufu %80 işareti
etrafında olacaktır.
7
TR
Bir yıkama veya kurutma işlemi
nasıl yapılır
TR
UYARI: Çamaşır makinasının ilk kullanımından önce, ön
yıkamasız 90 pamuklu programını kullanarak deterjanla
çamaşırsız bir yıkama yapın
1. MAKİNEYİ AÇ.
düğmesine basın. Bütün gösterge
lambaları 1 saniyeliğine yanacaktır,
düğmesine ait
gösterge lambası sürekli yanık kalacak ve START/
PAUSE gösterge lambası hızlı bir şekilde yanıp
sönecektir.
2. PROGRAMI SEÇİN. İstediğiniz programı seçene
kadar PROGRAM SEÇİCİ DÖNER DÜĞME’yi sağa
veya sola çevirin.
3. ÇAMAŞIRI YERLEŞTİRİN .Kapağı açın. Bir sonraki
sayfadaki programlar tablosunda gösterilen maksimum
yük değerini aşmamaya dikkat ederek çamaşırı
yerleştirin.
4. DETERJANI ÖLÇÜP AYIRIN. Deterjan çekmecesini
çekip çıkarın ve “Makinenin Tanıtımı” bölümünde
belirtilen ilgili bölmelere deterjanı dökün.
5. KAPAĞI KAPATIN.
6. PROGRAMI ÖZELLEŞTİRİN. Kumanda panelindeki
ilgili düğmeleri kullanın:
Sıcaklık değiştirin.
Makine, seçilen programla uyumlu ise maksimum
sıcaklığı veya en son kullanılan ayarları otomatik olarak
görüntüler. Soğuk yıkama (
) ayarına ulaşana kadar
sıcaklık
düğmesine basılarak düşürülebilir. Bu
düğmelere tekrar basılırsa, maksimum değerler sıfırlanır.
! İstisna:
programı seçildiğinde sıcaklık derecesi
90°C ye kadar yükseltilebilir.
Kurutma çevriminin ayarlanması.
Düğmeye ilk basıldığında
, makine seçilen yıkama
çevrimiyle uyumlu maksimum kurutma çevrimini otomatik
olarak seçecektir. Çevrim tamamen sonlandırılana kadar
sonraki presler kurutma seviyesini ve daha sonra kurutma
süresini arttıracaktır (
).
Bu düğmelere tekrar basılırsa, maksimum değerler
sıfırlanır.
İki tip kurutma seçilebilir:
A - Ayarlanan süreye bağlı: 20 ila 180 dakika arasında.
B - Daha önceki nemli giysilerin kurutulma şekline göre:
Ütü “L1”: Hafif nemli giysiler, ütülenmesi kolaydır.
Askı “L2”: tamamen kuruması gerekmeyen çamaşırlar
için idealdir.
Gardrop “L3”: ütülenmeden tekrar dolaba konulacak
çamaşır için uygundur.
Ekstra “L4”: sünger ve bornoz gibi tamamen kurutulması
gereken giysiler için uygundur.
İstisnai olarak yıkanacak ve kurutulacak çamaşır yükü
öngörülen maksimum miktarın üzerinde ise, yıkama
işlemini başlatınız, seçtiğiniz program sona erdiğinde
çamaşırları çıkarınız ve ikiye bölerek yarısını yeniden
sepete koyunuz. Şimdi ‘Sadece kurutma’ işlemini
yapmak için verilmiş olan talimatları uygulayınız. Geri
kalan çamaşır yükü için de aynı işlemi tekrarlayınız.
8
Not: kurutma işlemi sona erdikten sonra her seferinde
makine bir soğutma arası verir.
Sadece kurutma
PROGRAMLAR düğmesini kumaş tipine göre kurutma
konumlarından birine ( - - ) getiriniz ve sonra da
KURUTMA tuşu
ile istediğiniz kurutma tipini seçiniz.
Yıkama Zamanı Erteleme ayarla.
İstediğiniz gecikme süresine ulaşana kadar düğmeye
basın. Ayarlama işlemi sırasında, gecikme süresi
ekranda gösterilir ve
sembolü yanıp söner.
Gecikmeli çalıştırma süresi seçildikten sonra, sabit
sembolü ve çevrim süresi ekranda belirecektir. Seçilen
gecikme süresini görüntülemek için düğmeye bir kez
basın. Gecikmeli çalıştırma seçeneğini iptal etmek için,
ekran OFF yazısını gösterene kadar düğmeye basın,
sembolü ekrandan kaybolacaktır.
! START/PAUSE düğmesine basılır basılmaz, gecikme
süresi düşürülecektir.
Program ayarlarini değiştirin.
İhtiyacınıza uygun olarak programı özelleştirmek için
SEÇİM düğmelerine basın.
• Seçimi etkinleştirmek için düğmeye basın, ilgili
gösterge lambası yanacaktır.
• Seçimi devre dışı bırakmak için düğmeye tekrar
basın, gösterge lambası kapanacaktır.
! Seçim, seçilen program ile uyumlu değilse, bu
uyumsuzluk gösterge lambasının hızlı bir şekilde yanıp
sönmesi ve bir alarm sesi (3 bip) ile bildirilecektir,
seçim devreye sokulmayacaktır.
! Seçim önceden seçilmiş başka bir seçim ile uyumlu
değilse, seçilen ilk seçime ait gösterge lambası yanıp
sönecek ve sadece ikinci seçim devreye sokulacaktır,
düğmeye ait gösterge lambası sürekli yanacaktır.
7. PROGRAMI BAŞLATIN. START/PAUSE düğmesine
basın. İlgili gösterge lambası sürekli yanar ve kapak
kilitlenir ( LOCK gösterge lambası yanar). Program
sırasında aşamanın yürütülmekte olduğunu göstermek
için program aşamalarına ait simgeler yanacaktır.
Bir kez başlamış olan programı değiştirmek için,
START/PAUSE düğmesine basarak çamaşır
makinesini duraklatın, daha sonra istenilen programı
seçin ve tekrar START/PAUSE düğmesine basın.
Program sırasında kapağı açmak için, START/
PAUSE düğmesine basın, LOCK gösterge lambası
kapalıysa, kapağı açabilirsiniz. Programı yarıda
kesildiği noktadan başlatmak için, START/PAUSE
düğmesine tekrar basın.
8. PROGRAM BİTTİ. Bu durum aydınlatılan END yazısı
ile gösterilir. Kapak hemen açılmayabilir. START/
PAUSE gösterge lambası yanıyorsa, programı sona
erdirmek için düğmeye basın. Kapağı açın, çamaşırı
boşaltın ve makineyi kapatın.
! Başlamış olan bir programı iptal etmek istiyorsanız,
program durana ve makine kapanan kadar
düğmesini
basılı tutun.
Programlar ve seçenekleri
Simge
Program tablosu
Yýkama çevrimi açýklamasý
TR
Maks.
Sýcak
(°C)
Deterjan ve katký maddeleri
Maks.
Maks. Hýz KuruÇevrim
yük
Yu(dev/dak.) tma Ön yýka- Çamaþýr Çamaþýr
süresi
malý
deterjaný suyu muþatýcý (kg)
40°
1400

-



10
Sentetik Dayanýklý
60°
800

-



5
Beyazlar
60°
1400

-

-

6
Renkliler
40°
1400

-



6
Koyu Renkliler
30°
800

-

-

6
Yünlü: Yün, kaþmir vs.
40°
800

-

-

2,5
Ultra Narýnler
30°
0

-

-

1
Anti Alerji
60°
1400

-

-

6
Durulama
-
1400

-
-


10
Sýkma ve Boþaltma
-
1400

-
-
-
-
10
1
Yýka & Kurut
30°
1400

-

-

Kurutma Pamuklu
-
-

-
-
-
-
7
Kurutma Yünlü
-
-

-
-
-
-
2,5
Kurutma Sentetik
Ön yýkamalý beyaz Pamuklu
(Ýlgili hazneye deterjan koyunuz).
-
-

-
-
-
-
5
90°
1400



-

10
1400

-



10
60°
Pamuklu (1): Çok kirli beyazlar ve dayanýklý renkliler.
(Max. 90°C)
(*) Yıkama çevrimlerinin süresi ekrandan kontrol edilemez.
Pamuklu (2): Çok kirli beyazlar ve hassas renkliler.
Ekran veya kitapçık üzerinde gösterilen devre süresi, standart şartlara göre hesaplanmış tahmini bir süredir. Geçerli olan süre, girişteki sıcaklık derecesi ve suyun
basıncı, ortam sıcaklığı, deterjan miktarı, yük miktarı ve tipi, yükün dengesi, seçilen ilave seçenekler gibi sayısız faktörlere göre değişiklik gösterebilmektedir.
(*) Not: BAŞLAT işleminden 10 dakika sonra, makine içerisindeki yükü temel alarak programın sonuna kadar kalan süreyi tekrar hesaplayacaktır.
Tüm Test Enstitüleri için:
1) EN 50229 düzenlemesine uygun test yıkama çevrimi:
programını 60°C’ye ayarlayınız.
2) Pamuklu uzun programı;
programda 40°C’ye ayarlayınız.
Yıkama seçenekleri
- Seçim, seçilen program ile uyumlu değilse,
bu uyumsuzluk gösterge lambasının hızlı bir
şekilde yanıp sönmesi ve bir alarm sesi (3 bip) ile
bildirilecektir, seçim devreye sokulmayacaktır.
- Seçim önceden seçilmiş başka bir seçim ile uyumlu
değilse, seçilen ilk seçime ait gösterge lambası yanıp
sönecek ve sadece ikinci seçim devreye sokulacaktır,
düğmeye ait gösterge lambası sürekli yanacaktır.
Ekstra Durulama
Bu seçeneği seçenerek, durulamanın verimliliği arttırılır
ve kalan deterjanın iyice çıkarılması sağlanır. Özellikle
deterjanlar için hassas olan ipek için kullanışlıdır. Bu
seçeneğin tam yüklü yıkamada ve çok fazla miktarda
deterjan gerekli olduğunda kullanılması önerilir.
Kolay Ütüleme
Bu seçeneğin seçilmesi, yıkama ve sıkma programlarında
iz oluşumunun azaltılması için değişiklik yapacaktır.
Program sonunda, çamaşır makinesi tamburu yavaş bir
şekilde dönecek, “Kolay Ütüleme” ve START/PAUSE
gösterge lambaları yanıp sönecektir. Programı sona
erdirmek için, START/PAUSE düğmesine veya “Kolay
Ütüleme” düğmesine basın.
Not: ayrıca kurutma devrini çalıştırmak isterseniz, bu işlev
yalnızca “L1” seviyesiyle birlikte etkinleştirilir.
Süper Yıkama
Bu seçenek, programın
ilk aşamasında büyük
3
miktarda su kullandığından
ve arttırılmış programı
1
süresinden dolayı yüksek
performanslı bir yıkama
2
sağlar.
Bu fonksiyon özellikle
inatçı lekelerin çıkarılması
için kullanışlıdır. Çamaşır
suyu ile veya çamaşır suyu
olmadan kullanılabilir.
Ağartma isterseniz, ilave raf bölmesini (3) bölme 1 ‘in
içerisine yerleştirin. Çamaşır suyunu bölmeye dökerken,
ortadaki milde işaretli “max”(maksimum) seviyesini
aşmamaya dikkat edin (şekile bakınız). Tam yıkama
işlemi olmadan çamaşırı ağartmak için, çamaşır
suyunu ilave bölme 3’e dökün, “Durulama” programını
’i seçin ve “Süper Yıkama” seçeneği
’i devreye sokun.
Zaman Kazandıran
Bu opsiyonu seçince, aynı zamanda su ve enerji tasarrufu
sağlayarak, programın süresi seçilen devreye göre
% 50’ye kadar azalır. Bu devreyi aşırı derecede kirli olmayan
çamaşırlar için kullanınız.
9
Deterjan ve çamaşır
TR
Deterjan
Gerekli deterjan miktarı, renk, yıkama sıcaklığı,
kirlenme seviyesi ve bölgedeki suyun sertliğinin yanı
sıra yıkamakta olduğunuz kumaş türüne (pamuk, yün,
ipek vs.) bağlıdır. Deterjanın dikkatli bir şekilde ölçülüp
ayrılması israfı önleyecek ve çevrenin korunmasına
yardımcı olacaktır: Biyolojik olarak çözünebilir olmalarına
rağmen, deterjanlar yinede doğanın dengesini
değiştirecek maddeleri içermektedir.
Aşağıdakileri yapmanızı önermekteyiz:
• beyaz pamuklu elbiseler ve ön yıkama için toz deterjan
kullanın.
• Hassas pamuklu giysiler ve düşük sıcaklığa sahip tüm
programlar için sıvı deterjan kullanın.
• yünlü ve ipek giysiler için hassas sıvı deterjanlar
kullanın.
Program başlamadan önce, deterjan ilgili bölmeye –
veya doğrudan tamburun içerisine yerleştirilen dağıtıcıya
dökülmelidir. Son durumda, ön yıkama programlı
Pamukluların seçilmesi mümkün olmayacaktır.
! Çok fazla köpük yapacağından çitileme deterjanı
kullanmayın.
Çamaşırın hazırlanması
• Makinenin içerisine yerleştirmeden önce giysileri silkin.
• Renkli giysileri beyaz olanlardan ayırmaya dikkat
ederek, çamaşırı kumaş türüne (yıkama talimatı
etiketindeki sembol) ve rengine göre ayırın;
• Bütün cepleri boşaltın ve düğmeleri kontrol edin,
• Kurulama sırasında çamaşırın ağırlığını gösteren
“Programlar Tablosu”’’daki değerleri aşmayın.
Çamaşırınızin ağırlığı ne kadardır ?
1 çarşaf
1 yastık kılıfı
1 masa örtüsü
1 bornoz
1 havlu
1kot pantolon
1 gömlek
400-500 gr
150-200 gr
400-500 gr
900-1200 gr
150-250 gr
400-500 gr
150-200 gr
Yıkama önerileri
Beyazlar: beyaz çamaşırları yıkama devresini kullanınız.
Program , zaman içinde beyaz parlaklığının korunması
için düşünülmüştür. Daha iyi sonuçlar için, toz deterjanın
kullanılması tavsiye edilir.
Kurutma fonksiyonunu seçince, yıkama işlemi sonunda
güneş ışınları nedeniyle sararmaya neden olmayan
ve havada mevcut olan olası toz nedeniyle beyazlığın
kaybını önleyen avantajlar ile açık alandaki gibi otomatik
olarak bir kurutma işlemi gerçekleştirilir. Sadece seviyeli
kurutmalar ayarlanabilir.
Renkliler:
açık renk çamaşırları yıkama devresini
kullanınız. Program, zaman içinde renklerin canlılığının
korunması için düşünülmüştür.
Koyu Renkliler: Koyu renk çamaşırların yıkanması için
programını kullanınız. Program, koyu renklerin uzun
süre korunması için düşünülmüştür. En iyi sonuçlar elde
etmek için koyu renk çamaşırları yıkarken sıvı deterjan
kullanılması önerilir.
10
Kurutma fonksiyonunu seçince, yıkama işlemi sonunda,
çamaşırların rengini koruyan narin bir kurutma işlemi
otomatik olarak gerçekleşir. Ekran, “L2” seviyesini
görüntüleyecektir. Maks. yük: 3 kg
Yünlü: bu Hotpoint-Ariston çamaşır makinesinin “Yünlüler”
yıkama devresi, yıkama işlemi giysilerin etiketi üzerinde
aktarılan talimatlara ve elektrikli ev aletinin üretici firması
tarafından verilen talimatlara riayet ederek gerçekleştirildiği
sürece, “elde yıkanabilir” olarak sınıflandırılan yünlü
çamaşırların yıkanması için Woolmark Company
tarafından test edilmiş ve onaylanmıştır. Hotpoint-Ariston,
yıkama performanslarından ve su ve elektrik tüketiminden
dolayı Woolmark Company tarafından Woolmark Apparel
Care - Platinum sertifikasını elde eden ilk çamaşır
makinesi markasıdır. (M1135)
Ultra Narınler: Taşlı veya pullu giysiler gibi çok hassas
çamaşırları yıkamak için
programını kullanınız.
Çamaşırları yıkamadan önce ters çevirmeniz ve küçük
parçaları hassas çamaşırların yıkanması için kullanılan
özel torba içerisine koymanız önerilir.
Daha iyi sonuçlar elde etmek için hassas çamaşırlara
özel sıvı deterjanın kullanılması önerilir.
Sadece süreli kurutma fonksiyonunu seçince, yıkama
işlemi sonunda yavaş bir hareket sayesinde ve uygun
şekilde kontrol edilen bir sıcaklık derecesine sahip bir
hava püskürtmesi tarafından özel bir hassas kurutma
işlemi gerçekleştirilir.
Tavsiye edilen süreler:
1 kg sentetik --> 160 dak.
1 kg sentetik ve pamuklu --> 180 dak.
1 kg pamuklu --> 180 dak.
Kurutma derecesi, yüke ve kumaşın bileşimine bağlı olacaktır.
İpekli kumaşların ve perdelerin yıkanması için
programını seçiniz ve
opsiyonunu devreye sokunuz;
makine çamaşır ıslatılırken programı sona erdirecek
ve
gösterge lambası yanıp sönecektirtir. Çamaşır
çıkarılmadan önce suyu tahliye etmek için, START/
PAUSE düğmesine veya
düğmesine basın.
Anti Alerji: Polen, mayt, kedi ve köpek tüyü gibi temel
alerjenleri ortadan kaldırmak için programını kullanınız.
Yıka & Kurut : az kirlenmiş giysilerini hızlı bir şekilde
kurutmak için tasarlanmıştır. Bu çevrim 45 dakika
içerisinde 1 kg’a kadar çamaşırı yıkamak ve kurutmak
için kullanılabilir. En iyi sonucu almak için, sıvı deterjan
kullanın ve kol, yaka ve lekeleri çitileyin.
İnatçı lekeler: İnatçı lekelerin yıkamadan önce sabunla
elden geçirilmesi ve Ön-yıkamalı Pamuklular programının
kullanılması akıllıca olacaktır.
Yük dengeleme sistemi
Her sıkma aşamasından önce aşırı titreşimi önlemek
ve yükü tek bir yönde dağıtmak için, tambur yıkama
dönüş hızından biraz daha fazla olan bir hızda sürekli
döner. Birkaç denemeden sonra, yük doğru şekilde
dengelenmezse, makine düşük bir dönüş hızında döner.
Yük çok dengesizse, çamaşır makinesi döndürme yerine
dağıtma işlemini uygular. Gelişmiş yük dağılımı ve
dengeyi desteklemek için, küçük ve büyük giysilerin yük
içerisinde karıştırılmasını öneririz.
Sorun giderme
Çamaşır makineniz bazen çalışmayabilir. Teknik Destek Merkezi ile temas kurmadan önce (“Teknik Servis” ’e bakınız),
aşağıdaki listeyi kullanarak sorunun kolayca çözülüp çözülemeyeceğinden emin olunuz.
Sorun:
Çamaşır makinesi çalışmıyor.
TR
Olası nedenleri / Çözümler:
• Cihazın fişi prize düzgün bir şekilde takılmamıştır veya yeterli temas yoktur.
• Evde elektrik yoktur.
Program başlamadı.
•
•
•
•
Kapak düzgün şekilde kapatılmamıştır.
START/PAUSE düğmesine basılmamıştır.
Su musluğu açık değildir.
Gecikmeli bir çalıştırma ayarlanmıştır.
Çamaşır makinesi su almıyor.
•
•
•
•
•
•
Su giriş hortumu musluğa bağlanmamıştır.
Hortum bükülmüştür.
Su musluğu açık değildir.
Evde su yoktur.
Basınç çok düşüktür.
START/PAUSE düğmesine basılmamıştır.
Çamaşır makinesi kilitli kalıyor.
• “Kolay ütüleme
” opsiyonunu seçince, devre sonunda çamaşır makinesi
tamburun yavaş dönmesini sağlayacaktır, programı durdurmak için, “START/
PAUSE” düğmesine veya “Kolay ütüleme
” düğmesine basın.
Makine süreki su alıp, tahliye
ediyor.
• Tahliye hortumu yerden 65 ila 100 cm arasındaki bir yüksekliğe
yerleştirilmemiştir (“Montaj”’a bakınız).
• Hortumun boşta kalan ucu suyun altındadır (“Montaj”’a bakınız).
• Ev binanın üst katlarından birindeyse, çamaşır makinesinin sürekli su alıp
tahliye etmesine neden olan su drenajı ile ilgili bir sorun vardır. Bu güçlüğün
giderilmesine yardımcı olacak özel tahliye önleyici valfler mağazalarda
satılmaktadır.
• Duvar tahliye sistemine havalandırma borusu takılmamıştır.
Çamaşır makinesi tahliye veya
dönüş yapmıyor.
• Program tahliyeyi içermemektedir: Bazı programlar tahliye aşamasının
manüel olarak çalıştırılmasını gerektirir (“Programlar ve seçenekleri”’ne
bakınız).
• “Kolay ütüleme” seçeneği devre dışı bırakılır: programı tamamlamak için,
START/PAUSE düğmesine basın (“Programlar ve seçenekleri”).
• Tahliye hortumu bükülmüştür (Montaj’a bakınız).
• Pis su borusu tıkanmıştır.
Sıkma sırasında makine
çok titriyor.
•
•
•
•
Çamaşır makinesi su sızdırıyor.
• Su giriş hortumu düzgün şekilde takılmamıştır(“Montaj”’a bakınız).
• Deterjan dağıtıcısı tıkalıdır (temizlemek için, “Bakım ve onarım”’a bakınız).
• Tahliye hortumu yerine düzgün şekilde yerleştirilmemiştir (“Montaj”’a bakınız).
“Yürütülmekte olan aşama” ile
ilgili simgeler ON/OFF gösterge
lambası ile aynı anda hızlı bir
şekilde yanıp sönüyor.
Tamburun montaj sırasında doğru şekilde kilidi açılmamıştır (“Montaj”’a bakınız).
Makine dengeli değildir (“Montaj”’a bakınız).
Makine dolap ve duvar arasında sıkışmıştır (“Montaj”’a bakınız).
Yük dengesizdir (see “Deterjan ve çamaşır”’ na bakınız).
• Makineyi kapatıp, fişini çekin, yaklaşık 1 dakika bekleyin ve daha sonra
tekrar açın. Sorun devam ederse, Teknik Destek Servis’i ile temas kurun.
Çok fazla köpük var.
• Deterjan çamaşır makinesi için uygun değildir (“çamaşır makineleri için” veya
“Elde ve makinede yıkama” ya da benzeri bir yazının ekrana gelmesi gerekir).
• Çok fazla deterjan kullanılmıştır.
Çamaşır makinesi kilitli kalıyor.
• Manüel kilitleme işlemi uygulayın (“Önlemler ve ip uçları”’na bakınız).
Çamaşır makinesi kurutmuyor.
• Fiþ prize takýlý deðil veya tam temas etmiyor.
• Evde elektrik yok.
• Makinanýn kapaðý tam kapanmamýþ.
• Gecikmeli baþlatmada bir gecikme süresi ayarlanmýþ.
• KURUTMA düðmesi (
) pozisyonunda.
11
Teknik Servis
195118150.03
12/2014 - Xerox Fabriano
TR
Destek bölümünü aramadan önce:
• Sorunu kendi kendinize çözüp çözemeyeceğinizi kontrol edin (“Sorun Giderme”’ye bakınız);
• Sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol etmek için programı yeniden başlatın;
• Çözülmediyse, yetkili Teknik Servisi ile temas kurun.
! Çamaşır makinesi hatalı bir şekilde monte edilmiş veya kullanılmamışsa, servis çağırma için ücret ödemeniz
gerekecektir.
! Her zaman yetkili servis yardımı talep edin.
Lütfen aşağıdaki bilgileri hazır durumda bulundurun:
• Sorunun türü;
• cihaz modeli (Mod.);
• seri numarası (S/N).
Yukarıdaki bilgiler cihazın üzerine yerleştirilen künye levhasından alınabilir.
Cihazın ömrü 10 yıldır.
Tüm Türkiye’de; Yetkili Teknik Servis, Orijinal Yedek Parça, Bakım Ürünlerimiz ve Garanti ile ilgili bilgi için:
0 212 444 50 10
! Not: “Demo mod”’undan çıkmak için, çamaşır makinesi kapatmak, “START/PAUSE”
ikisine de aynı anda 3 saniye kadar basın.
İthalatçı Firma:
Indesit Company Beyaz Eşya PAZARLAMA A.Ş.
Balmumcu Cad. Karahasan Sok.
No: 11, 34349 – Balmumcu Beşiktaş – İstanbul
Tel: (0212) 355 53 00
12
ve “ON/OFF”
düğmelerinin her
Üretici Firma:
Indesit Company Spa
Viale Aristide Merloni, 47
60044 Fabriano Italy
Tel: +39 0732 66 11
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising