Indesit | IDCL G5 B H (EU) | Instruction for Use | Indesit IDCL G5 B H (EU) Kullanici rehberi

Indesit IDCL G5 B H (EU) Kullanici rehberi
Kullanım talimatları
KURUTMA MAKİNESİ
Indeks
TR
TR
Türkçe
Montaj, 66
Uyarılar, 68
Koruma ve bakım, 70
Kurutma Makinesinin tanımı, 72
Kurutma işleminin gerçekleştirilmesi, 74
Programlar ve opsiyonlar, 75
IDCL G5 B H
Çamaşırlar, 78
Sorun giderme, 79
Teknik Servis, 80
www.indesit.com
Bu sembol bu talimat kitapçığını
okumanız gerektiğini size hatırlatır.
!
Her durumda kolaylıkla ulaşabileceğiniz şekilde bu kitapçığı
elinizin altında bulundurunuz. Kitapçığı her zaman kurutma
makinesine yakın bir yerde bulundurunuz; cihazın başka kişilere
satılması veya devredilmesi halinde, kurutma makinesinin
kullanımı hakkındaki uyarı ve önerileri cihazın yeni sahiplerinin
bilmelerine olanak sağlayacak şekilde bu kitapçığı onlara teslim
etmeyi unutmayınız.
Bu talimatları dikkatlice okuyunuz: aşağıdaki sayfalar, kurulum
hakkında önemli bilgiler ve elektrikli ev aletinin çalışması üzerine
faydalı öneriler içermektedir.
!
65
Montaj
Eğer elektrikli ev aleti
bir çalışma tezgahı
alrına monte edilecek
ise, elektrikli ev aletinin
üst paneli ve bunun
üzerinde yer alan diğer
15 mm
15 mm
nesneler arasında 10
mm’lik ve elektrikli ev
aletinin yan tarafları ve
duvarlar veya yanındaki
teçhizatlar arasında 15 mm’lik bir boşluk
bırakmak gerekir. Bu şekilde, yeterli bir hava
sirkülasyonu sağlanır.
Cihaz arka yüzeyi bir duvara gelecek
şekilde monte edilmelidir.
2
2
Havalandırma
Kurutma makinesinin nemli olmayan ve uygun bir hava
sirkülasyonu ile donatılmış bir ortama monte edildiğinden
emin olunuz. Kurutma makinesinin çevresindeki hava akışı,
yıkama işlemi sırasında üretilen suyun yoğuşmasına olanak
tanımak için esastır; kurutma makinesi, eğer kapalı bir
boşluk veya bir mobilyanın içine yerleştirilir ise düzgün bir
şekilde çalışmaz.
Eğer kurutma makinesi küçük veya soğuk bir odada
kullanılıyor ise, biraz kondensat oluşması mümkündür.
Suyun boşaltılması
Eğer makine bir boşaltma borusuna yakın yerleştirilmiş ise,
su toplama kabını kullanmak zorunda olmadan doğrudan
kondensasyon suyunu akıtmak mümkündür. Bu durumda, her
devreden sonra suyun toplama kabını boşaltmak artık gerekli
değildir.
Eğer kurutma makinesi bir çamaşır makinesinin üzerine
veya yanına yerleştirilmiş ise, aynı tahliye çıkışını ortaklaşa
kullanabilir. Şekil A’da gösterilen borunun bağlantısını kesmek
ve tahliye çıkışına boruyu bağlamak yeterlidir. Eğer tahliye
çıkışı borunun uzunluğundan daha uzakta bulunuyor ise,
tahliye çıkışına ulaşmak için aynı çapa ve gereken uzunluğa
sahip bir boruyu satın almak ve bağlamak mümkündür.
Yeni boruyu monte etmek için, aynı konuma takarak şekil B’de
gösterildiği gibi mevcut olan ile değiştirmek yeterlidir.
Tahliye çıkışı, kurutma makinesinin alt tarafına göre 1 m. daha
aşağıda bulunmalıdır.
Kurutma makinesini monte ettikten sonra, tahliye borusunun
katlanmamış veya bükülmemiş olduğunu kontrol ediniz.
H<1m
10 mm
TR
Kurutma makinesinin monte
edileceği yer
Şekil. A
Şekil. B
Kurutma makinesinin bir dolap içerisine
monte edilmesi tavsiye edilmez; elektrikli ev
aleti, hiçbir zaman anahtar ile kilitlenen,
sürgülü veya menteşeleri kurutma
makinesinin kapağının karşı tarafında yer
alan bir kapının arkasında monte
edilmemelidir.
Elektrik bağlantısı
Fişi elektrik prizine takmadan önce,
aşağıdaki durumları kontrol ediniz:
Ellerinizin kuru olduğundan emin olunuz.
Priz, topraklı olmalıdır.
Priz, uygulama verilerinin madeni levhası
üzerinde belirtilen, makine için öngörülen
maksimum gücü destekleyecek
kapasitede olmalıdır (bakınız Kurutma
makinesinin tanımı).
Besleme gerilimi, uygulama verilerinin
madeni levhası üzerinde belirtilen
değerler arasında olmalıdır (bakınız
Kurutma makinesinin tanımı).
Uzatma kablosu kullanmayınız. Kabloyu
çekmeyiniz. Cihazın fişi varsa çoklu priz
kullanmayınız. Ürünle birlikte gelen fiş
evinizdeki elektrik prizine uymuyorsa
uzman personele başvurunuz.
Kurutma makinesi, korunmuş bile olsa
dış ortamlara monte edilemez.
Kurutma makinesinin kurulumu
yapıldıktan sonra, elektrik kablosu ve fiş
ulaşabileceğiniz bir yerde kalmalıdır.
66
Elektrik kablosu, ne katlanmış ne de
ezilmiş olmalıdır.
Eğer değiştirilecek olan fiş birleşik tipte
ise, emniyetli bir şekilde imha etmek gerekir.
Bir prize takılabilecek ve elektrik
çarpmalarına neden olabilecek yerde
bırakMAYINIZ.
Elektrik kablosu düzenli olarak kontrol
edilmelidir. Besleme kablosu hasarlıysa,
servis yetkilisi değiştirilmelidir (bakınız Teknik
servis).
Cihazın montajı yetkili servis tarafından
gerçekleştirilecektir
Üretici firma, bu kurallara riayet
edilmemesi takdirde her türlü
sorumluluğu reddeder.
Yukarıda belirtilen bilgiler hakkında
şüphe duyulması halinde, konusunda
uzman nitelikli bir elektrik tesisatçısı ile
irtibata geçiniz.
Ön bilgiler
Kurutma makinesinin kurulum işlemi bittikten sonra,
çalıştırmaya başlamadan önce tamburun içini temizleyiniz
ve taşıma sırasında birikebilen pislikleri kaldırınız.
Maximum load sizes: 8 kg
TR
Ürün Verileri - 392/2012 Yönergesine
Marka
INDESIT
Model
IDCL G5 B H (EU)
Tam yükte "standart pamuklu programı" için pamuklu
çamaşırların nominal kapasitesi - KG
8.0
Bu ev tipi tamburlu kurutma makinesi
A+++ (düşük tüketim)'dan D (yüksek tüketim)'e Enerji verimlilik
sınıfı
Yoğ.
Ağırlıklı Yıllık Enerji Tüketimi (AEc)* Kwh 1)
Bu ev tipi tamburlu kurutma makinesi
Tam yükle enerji tüketimi; Edry- kWh 2)
Kısmi yükle enerji tüketimi; Edry½,- kWh 2)
Güç tüketimi: kapalı mod (Po) - Watts
Güç tüketimi: açık bırakılmış mod (Pl) - Watts
561.0
Oto.
4.74
2.54
0.42
2.24
B
Güç yönetimi sistemi için 'açık bırakılmış mod'un süresi - dakika
30
Progr. Süresi - ağırlıklı (Tt) tam ve kısmi yük- dakika 3)
Tam yük (Tdry) - dakika
Kısmi yük (Tdry½) - dakika
Yoğunlaştırma verimliliği sınıfı
Ortalama yoğunlaştırma verimliliği - %
111
147
84
B
ağırlıklı (Ct) tam ve kısmi yük 3)
tam yük Cdr
kısmi yük Cdry½
Havada yayılan akustik gürültü emisyonları - dB(A) re 1 pW
81
81
81
68
1) Tam ve kısmi yükte "standart pamuklu programı”, etikette ve ürün bilgilerinde
yazan standart programlardır. Standart pamuklu programı, pamuklu çamaşırları
dolap kurutması seviyesinde (%0) kurutmak için uygundur ve enerji tüketimi
açısından en verimli programdır. Kısmi yük, nominal yükün yarısıdır.
Yıllık tüketim, tam ve kısmi yükte ve düşük güç modlarında standart pamuklu
programda 160 kurutma devrine dayalıdır. Devir başına gerçek enerji tüketimi,
makinenin kullanımına bağlı olacaktır.
3) Tam yükte 3 devir ve yarım yükte 4 devrin ağırlıklı ortalaması.
932/2012 Yönergesine
Sentetik kumaşlar: Tam yükle enerji tüketimi; kWh
Sentetik kumaşlar: Tam yük - dakika
Sentetik kumaşlar: Kısmi yük Yok
1.73
70
67
Uyarılar
TR
! Bu elektrikli ev aleti, güvenlik konusundaki
uluslararası mevzuatlara riayet edilerek
tasarlanmış ve üretilmiştir. Aşağıdaki bilgiler,
güvenliği sağlamak amacıyla verilmiştir. Bu
yüzden dikkatlice okunması gerekir.
Genel güvenlik uyarıları
• Bu cihaz 8 yaşında ve daha büyük
çocuklar, sınırlı fiziksel, duyusal veya
zihinsel yeteneklere sahip veya deneyim
ve bilgiden yoksun kişiler tarafından
gözetim altında veya cihazın güvenliği
bir şekilde kullanımı ile ilgili talimat
verilmiş ve olası tehlikeleri anlamışlarsa
kullanılabilir..
• Bu kurutma makinesi, profesyonel değil
evde kullanım amaçlı tasarlanmıştır.
• Elektrikli ev aletine çıplak ayakla, el ve
ayaklarınız ıslakken dokunmayınız.
• Elektrikli ev aletinin bağlantısını elektrik
şebekesinden kabloyu değil fişi çekerek
kesiniz.
• Kullandıktan sonra, kurutma makinesini
kapatınız ve elektrik şebekesinden
bağlantısını kesiniz. Çocukların kurutma
makinesini bir oyun aracı olarak
kullanabilmelerini önlemek amacıyla,
kapağını kapalı tutunuz.
• Çocuklar, kurutma makinesi ile
oynamamalarından emin olmak için,
kontrol edilmelidirler.
• Elektrikli ev aleti, doğru bir şekilde
kurulmalı ve uygun bir havalandırmaya
sahip olmalıdır. Kurutma makinesinin
ön tarafında yer alan hava girişi ve
arka tarafta yer alan hava delikleri
hiçbir zaman kapatılmamalıdır (bakınız
Kurulum).
• 3 yaşından küçük çocuklar sürekli
gözetim altından olmadıkları sürece
cihazdan uzak tutulmalıdır.
• Elektrikli ev aleti, doğru bir şekilde
kurulmalı ve uygun bir havalandırmaya
sahip olmalıdır. Kurutma makinesinin
ön tarafında yer alan hava girişi ve
arka tarafta yer alan hava delikleri
hiçbir zaman kapatılmamalıdır (bakınız
Kurulum).
• Tüy uzunluğunun kurutma makinesinin
altından hava girişini engelleyecek şekilde
olması halinde, kurutma makinesini hiçbir
zaman duvardan duvara halı üzerinde
kullanmayınız.
• Kurutma makinesini doldurmadan önce
boş olduğunu kontrol ediniz.
68
Kurutma makinesinin arka tarafı çok
sıcak olabilir:
makine çalışırken asla dokunmayınız.
• Eğer filtre, su toplama kabı ve
kondensatör doğru bir şekilde
yerleştirilmemiş ise kurutma makinesini
kullanmayınız (bakınız Bakım).
• Kurutma makinesini fazka doldurmayınız
(bakınız Maksimum doldurma ölçüleri için
çamaşırlar).
• Tamamen ıslak çamaşırları koymayınız.
• Çamaşırların yıkanması için etiketler
üzerinde aktarılan tüm talimatları her
zaman dikkatli bir şekilde takip ediniz
(bakınız Çamaşırlar).
• Yüksek sıcaklık derecelerinde akrilik lifleri
kurutmayınız.
• Kurutma makinesini henüz sıcak olan
ürünler içerdiği zaman kapatmayınız.
• Her kullanım sonrası filtreyi temizleyiniz
(bakınız Bakım).
• Her kullanım sonrası su toplama kabını
boşaltınız (bakınız Bakım).
• Yoğuşma ünitesini düzenli olarak temizleyiniz
(bakınız Bakım).
• Kurutma makinesinin içerisinde hav
birikmesini önleyiniz.
• Makineye zarar verebileceğinden dolayı,
kurutma makinesinin üst paneli üzerine
çıkmayınız.
• Her zaman elektrik normlarına ve
özelliklerine riayet ediniz (bakınız
Kurulum).
• Her zaman orijinal aksesuar ve yedek
parçaları satın alınız (bakınız Teknik
Servis).
Tamburlu kurutucunuzda yangın riskini
en aza indirmek için aşağıdakilere
dikkat edilmelidir:
• Sadece su ve deterjanla yıkanmış,
durulanmış ve sıkılmış giysileri kurutun.
Su ile YIKANMAMIŞ giysilerin kurutulması
yangın tehlikesi oluşturur.
• Kimyasal ürünlerle işlem yapılmış giysileri
kurutmayın.
• Bitkisel veya pişirme yağlarıyla lekelenmiş
veya ıslanmış giyeceklerinizi kurutmayın,
yangın tehlikesi oluşturur. Yağlanmış
giysiler, özellikle kurutucu gibi yüksek
sıcaklığına maruz kaldığında aniden
alev alabilir. Isınan giysiler yağla birlikte
oksitlenmeye neden olur, Oksitlenme
ısı üretir. Isı dışarı çıkmazsa, giyecekler
yangına neden olacak kadar sıcak olur.
•
Yağlanmış giysileri katlamak, yığmak veya
yığınlamak ısının çıkmasını engeller, bu
da yangın tehlikesi oluşturur. Bitkisel veya
pişirme yağı olan dokumaların kurutulması
gerekiyorsa veya giysilere saç bakımı
ürünleri bulaştıysa, kurutucuya konmadan
önce daha fazla deterjanla yıkanmalıdır,
bu, tehlike riskini azaltacaktır. Kurutucudan
çıkarıldıktan sonra sıcak olarak
katlanmamalı veya yığınlanmamalıdır.
• Benzin veya diğer petrol ürünleriyle daha
önce temizlenmiş veya yıkanmış ya da
bulaşmış giysileri kurutmayın, temizleme
solventlerini veya diğer yanıcı veya
patlayıcı maddeleri kurutun. Yüksek alev
alma riski taşıyan maddeler, genellikle
evlerde kullanılan pişirme yağı, ispirto, gaz
yağı, leke çıkarıcılar, terebentin, cila ve cila
çıkarıcılar vb.’dir. Bu giysilerin, kurutucuda
kurutulmadan önce daha fazla deterjanla
sıcak suyla yıkandıklarından emin olun.
• Köpük kauçuk (lateks köpük olarak da
bilinir) veya kauçuk benzeri malzeme
içeren eşyaları kurutmayın. Köpük kauçuk
malzemeler ısındığında ani tutuşma
sonucunda yangına sebep olur.
• Çamaşır yumuşatıcısı ürününün
üreticisi tarafından özellikle kullanılması
belirtilmedikçe, çamaşır yumuşatıcılarını
ve benzeri ürünler, statik elektrik etkisini
ortadan kaldırmak için kurutucuda
kullanılmamalıdır.
• Örneğin, metal güçlendirmeli demirleri olan
lehimler gibi metal güçlendiriciler içeren
iç çamaşırlarını kurutmayın. Kurutma
sırasında metal güçlendiriciler çıkarsa,
kurutucuya zarar verebilir.
• Duş başlığı, veya bebek su geçirmez
çarşaf, polietilen veya kağıt gibi kauçuk
veya plastik parçaları kurutmayın.
• Kauçuk kaplamalı spor ayakkabılar, galoş, yastık,
köpük kauçuk pedli giysilergibi kauçuk destekli
çamaşırları kurutmayın.
• Çakmak, kibrit gibi her türlü cismi ceplerden
çıkarın.
! Dikkat: bütün çamaşırlar hızlı bir
şekilde alınmadıkça ve ısıyı dağıtacak
şekilde yayılmadıkça, kurutma devresi
bitmeden önce kurutma makinesini asla
durdurmayınız.
Enerji tasarrufu ve çevreye saygı
• Çamaşırları kurutmadan önce, olası suyun büyük bir miktarın
almak için çamaşırları sıkınız (eğer çamaşır makinesi önce
kullanılıyorsa, bir santrifüj devresi ayarlayınız). Bu şekilde
kurutma işlemi sırasında enerjiden tasarruf edilir.
• Kurutma makinesini her zaman tam yüklü kullanarak,
enerjiden tasarruf edilir: tek parça çamaşırlar ve küçük
yükler kurumak için daha fazla zaman harcarlar.
• Enerji tüketimine bağlı maliyetleri kontrol altına almak amacıyla
her devre sonunda filtreyi temizleyiniz (bakınız Bakım).
Tüketicilerin Seçimlik Hakları
Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un 11. maddesi
çerçevesinde malın ayıplı olduğunun anlaşılması
durumunda tüketici, satıcıdan (i) satılanı geri vermeye
hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, (ii) satılanı
alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, (iii)
aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları
satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını
isteme, (iv) imkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile
değiştirilmesini isteme seçimlik haklarına sahiptir. Ücretsiz
onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları
üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir.
Ücretsiz onarım hakkının seçilmesi durumunda işçilik
masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi
bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımı
yapılacak veya yaptırılacaktır.
Ücretsiz onarım hakkının kullanması halinde malın, garant
süresi içinde tekrar arızalanması, tamiri için gereken azam
sürenin aşılması, tamirinin mümkün olmadığının, yetkili
servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir
raporla belirlenmesi durumlarında, malın bedel iadesi, ayıp
oranında bedel indirimi veya imkan varsa malın ayıpsız
misli ile değiştirilmesi (mevzuattaki istisnalar saklı kalmak
kaydıyla) talep edilebilecektir.
Sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden
indirim hakkının seçildiği durumlarda, satıcı, malın
bedelinin tümünü veya bedelden yapılan indirim tutarını
derhal tüketiciye iade edecektir. Malın ayıpsız misli
ile değiştirilmesi hakkının seçilmesi durumunda talep
kendilerinebildirilmesinden itibaren satıcı veya üretici
tarafından azami otuz iş günü içerisinde, bu talep yerine
getirilecektir.
Kullanım Hataları
Cihazın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı
kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı
dışındadır.
Tüketici Şikayetleri
Çıkabilecek sorunlar için tüketiciler şikayet ve itirazları
konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve
tüketici hakem heyetlerine yapabilirler.
69
TR
Koruma ve bakım
TR
Elektrik beslemesinin kesilmesi
bir durumdur. Bu renkli metal yüzey küfünün kurutma
makinesinin performansı üzerinde hiçbir etkisi yoktur.
! Kurutma makinesinin elektrik bağlantısını
çalışmıyorken ve aynı zamanda temizlik ve
bakım işlemleri sırasında da kesiniz.
Her devreden sonra su toplama kabının
boşaltılması
2
Her devreden sonra filtrenin temizliği
Filtre, kurutma
makinesinin önemli
bir parçasıdır: görevi,
kurutma işlemi
sırasında oluşan hav ve
tüyleri toplamaktır.
Kurutma işlemi
sonunda, filtreyi
elektrik süpürgesi ile
temizleyerek veya
akan suyun altında
yıkayarak temizleyiniz.
Filtrenin tıkanması
halinde, kurutma
makinesinin içindeki
hava akışı ciddi bir
şekilde tehlikeye
atılacaktır: kurutma
süreleri uzar ve daha
fazla enerji tüketilir.
Ayrıca, kurutma makinesinde hasarlar
meydana gelebilir.
Filtre, kurutma makinesinin sızdırmazlık
contasının önünde bulunmaktadır (şekle
bakınız).
Filtrenin kaldırılması:
1. Filtrenin plastik kolunu yukarı doğru
çekiniz (şekle bakınız).
2. Klipsi serbest bırakarak filtreyi açınız.
3. Filtreyi havdan temizleyiniz ve doğru bir
şekilde yeniden yerine yerleştiriniz. Filtrenin
kurutma makinesinin sızdırmazlık contası
ile tamamen yanyana takılmış olduğundan
emin olunuz.
! Filtreyi yerine yeniden takmadan kurutma
makinesini kullanmayınız.
Her devreden sonra tamburun kontrolü
Kurutma makinesinin içerisine kalabilecek olan daha küçük
çamaşırları (mendiller) almak için manüel olarak tamburu
döndürünüz.
Tamburun temizliği
! Tamburun temizliği için, aşındırıcı maddeler, bulaşık
teli veya paslanmaz çelik için olan temizlik maddelerini
kullanmayınız.
Paslanmaz çelik tambur üzerinde renkli bir metal yüzey
küfü oluşabilir. Bu, su kombinasyonunun ve/veya
yumuşatıcı gibi temizlik maddelerinin neden olabildiği
70
Kurutma makinesinden kabı
çıkartınız ve bir lavaboya veya
başka uygun bir tahliye kanalına
boşaltınız, doğru bir şekilde
yeniden yerine yerleştiriniz.
Toplama kabını her zaman
kontrol ediniz ve yeni bir
kurutma programı başlatmadan
önce boşaltınız.
Su toplama kabının boşaltılmaması, aşağıdaki durumlara
neden olabilir:
- Makinenin ısınmasının durması (yük, kurutma devresinin
sonunda hala daha nemli olabilir).
- ”Kabı boşalt” led’i, kabın dolu olduğunu bildirmek için
yanar.
Su toplama sisteminin dolması
Kurutma makinesi yeni olduğu zaman, sistem dolana
kadar su toplama kabı toplama yapmaz. Bu işlem, 1 veya
2 kurutma devresi kullanabilir. Dolduğu zaman, sistem her
devrede su toplar.
Yoğuşma ünitesinin temizliği
• Yoğuşma ünitesini periyodik olarak (her
ay) kaldırınız ve kondensatörün arka
tarafından akıtılan soğuk su ile musluğun
altında çalkalayarak olası hav artıklarını
madeni levhalardan
temizleyiniz.
Kondensatörün
kaldırılması:
1. Kurutma makinesinin
bağlantısını elektrik
şebekesinden kesiniz
ve kapağı açınız.
2. Kondensatörün
kapağını açınız (şekle bakınız), saat
yönünün tersinde 90°
döndürerek üç kilidi
de serbest bırakınız
ve kondensatörü kol
vasıtasıyla çekerek
çıkartınız.
3. Contaların yüzeyini
temizleyiniz ve
kilitlerin sıkıca
sabitlenmiş olduğunu
kontrol ederek, yukarı doğru yönelmiş
olan oklar ile üniteyi yeniden yerleştiriniz.
TR
Kurutma makinesinin temizliği
• Metal ve plastik dış bölümler ve kauçuk kısımlar, nemli bir bez
ile temizlenebilmektedir.
• Periyodik olarak (her 6 ayda bir) kurutma makinesinin ön
hava girişinin ızgarasını ve arka tarafında bulunan hava
deliklerini olası hav, tüy ve toz birikintilerini almak için
elektrikli süpürge ile temizleyiniz. Ayrıca, ara sıra elektrik
süpürgesi kullanarak kondensatörün ve filtrenin alanlarının ön
bölümünden hav birikintilerini alınız.
! Çözücü ve aşındırıcı maddeler kullanmayınız.
! Kurutma makinesi, yağlama gerektirmeyen yuvarlak
parçalar kullanmaktadır.
! Elektrikli ve mekanik parçaların güvenliğini sağlamak
amacıyla, yetkili teknik personel tarafından kurutma
makinesini düzenli olarak kontrol ettiriniz (bakınız Teknik
Servis).
Hızlı İpuçları
Musluk
! Her yüklemeden sonra kapı filtresini ve
Yoğuşma ünitesinin temizleyin.
! Her yüklemeden sonra su kabınızı boşaltın.
! Bunu yapmak makinenizin en iyi şekilde
Arka
Yoğuşma
ünitesi
2
Ön
Su toplama
kabı
Filtre
Yoğuşma ünitesi
Hava
girişi
Kilitler
Kondensatörün
Kapağı
Kol
71
Kurutma
Makinesinin tanımı
Kapak açma
Özellikler
TR
Kapağa basınız
Plaka
Su haznesi
Model & Seri
numaraları
Filtre
Kondansatör
ünitesi
(açık kapak)
Konsansatör kapak kolu
(açmak için çekiniz)
Hava ızgarası
Kontrol paneli
Seçenek düğmeleri
ve gösterge
lambaları
Kurutma evresi ya
da Geç başlama
gösterge lambaları
Program seçme ve OFF
Kapatma düğmesi
Başlat/Durdur
düğmesi ve gösterge
lambası
(START/PAUSE)
72
Devamlılık gösterge
lambaları
Program seçme düğmesi
Program seçmeye yarar:istediğiniz programa gelinceye kadar düğmeyi çeviriniz. OFF pozisyonuna getirdiğinizde kurutma makinesi
kapanır. (Başlatma ve Program Seçme bölümlerine göz atınız).
Seçenek (opsiyon) düğmeleri
Seçilen programda var olan seçenekler arasından seçim yapmanıza olanak tanırlar. İlgili lambalar, opsiyon seçildiğinde yanar
(programlar ve opsiyonlar kısmını gözden geçiriniz).
BAŞLAT/DURDUR düğmesi ve gösterge lambası (START/PAUSE)
Yeşil düğme yavaş yavaş yanıp sönmeye başladığında program seçmek için düğmeye basınız. Yanıp sönen lamba, devir başladığında
sadece sabit olarak yanacaktır. Programı durdurmak istediğinizde yeniden düğmeye basınız. Lamba turuncu renge geçecek ve
tekrar yanıp sönmeye başlayacaktır. Programı kaldığı yerden yeniden başlatmak için tekrar düğmeye basınız (Başlatma ve Program Seçimi bölümüne göz atınız).
Gösterge lambaları
‘Bakım’ gösterge lambası
Gösterge lambaları önemli bilgiler verir. Anlamları aşağıdaki gibidir:
Her program öncesinde
FİLTRE TEMİZLEME ve
SU BOŞALTMA Lambaları, kurutma makinesini çalıştırmaya başlamadan
evvel filtreyi temizlemenin ve su haznesini boşaltmanın şart olduğunu hatırlatır (Koruma ve Bakım bölümüne göz atınız).
Program esnasında su haznesi dolarsa led lambası yanar. Devrin kaldığı yerden devam edebilmesi için Su haznesi BAŞLAT/
DURDUR düğmesine basmadan önce boşaltılmalıdır.
‘Kondansatör temizliği lambası’ kondansatörü
göz atınız).
periyodik olarak temizlemek gerektiğini hatırlatır (Koruma ve Bakım bölümüne
‘Kurutma Evresi’ lambası
Bu lamba kurutma evresinin devrede olduğunu gösterir.
SOĞUK DEVİR lambası soğutma evresinin devrede olduğunu gösterir.
SON lambası programın bittiğini gösterir.
‘’Geç Başlatma’ lambası
Şayet ‘Geç Başlatma’ opsiyonu seçilmişse (Opsiyonlar bölümüne bakınız), programı çalıştırdıktan sonra, seçilen geç başlamaya
ait lamba yanıp sönmeye başlayacaktır:
Bir süre sonra kalan gecikme süresi ekranda belirecek ve ilgili lamba yanıp sönecektir.
Seçilen geç balangıç süresi sona erdiinde, yanıp sönmekte olan lamba sönecek ve ayarlanan program balayacaktır.
73
TR
Kurutma ileminin
gerçekletirilmesi
Başlatma ve program seçimi
TR
1. Kurutma makinesinin fişini elektrik prizine takınız.
2. Çamaşır tipine göre programı seçiniz (Bakınız Çamaşırlar).
3. Makinenin kapağını açınız ve filtrenin temiz ve doğru bir şekilde takılı olduğundan emin olunuz. (Bakınız: Bakım ve Temizlik).
4. Hiçbir çamaşırın kapak ve lastik conta arasına girmemesine dikkat ederek makineyi doldurunuz. Kapağı kapatınız.
5. Makineyi çalıştırmak için, düğmeyi OFF’un dışında bir pozisyona getiriniz.
6. Programlar tablosunu (Bakınız Programlar ve Seçenekler) ve her kumaş tipine ait bilgileri (Bakınız Çamaşırlar) kontrol
ederek, gösterge kurutulacak kumaş tipine uygun olan programa doğru yönlendirilene kadar Programlar düğmesini döndürünüz.
! Dikkat: eğer BAŞLAT/DURDUR (START/PAUSE) düğmesine bastıktan sonra program düğmesinin konumu değişirse,
yeni konum seçilmiş olan programı değiştirmez. Programı değiştirmek için, programı durdurmak üzere BAŞLAT/DURDUR
düğmesine basınız (uyarı lambası turuncu renk yanıp söner), akabinde yeni programı ve ilgili opsiyonları seçiniz. Yeni programı
başlatmak için BAŞLAT/DURDUR düğmesine basınız.
7. Eğer gerekirse, geciktirmeli başlatma süresini ve diğer opsiyonları ayarlayınız (Bakınız Programlar ve Seçenekler).
8. Başlatmak için, BAŞLAT/DURDUR düğmesine basınız.
Kurutma programı sırasında çamaşırları kontrol etmek ve kuruyan çamaşırları, diğerlerini programa devam etmeleri için
bırakarak, çıkarmak mümkündür. Kapağı yeniden kapattıktan sonra, makineyi yeniden çalıştırmak için BAŞLAT/DURDUR
düğmesine basınız.
9. Kurutma programlarının son dakikaları sırasında, program bitmeden önce, son SOĞUK KURUTMA aşaması başlar (kumaşlar
soğutulur); her zaman bu aşamayı tamamlatmak gerekir.
10. Bitiş uyarı lambasının yanması ve 3 defa bip sesi programın tamamlandığını belirtir. Kapağı açınız, çamaşırları
çıkartınız,filtreyi temizleyiniz ve yeniden yerine takınız. (Bakınız: Bakım ve Temizlik).
Eğer çamaşırlar makineden hemen çıkarılmazsa ve otomatik “Kurutma sonrası buruşmaz” opsiyonu seçilmiş ise, 10 saat
boyunca veya kapak açılana kadar çamaşırlar ara sıra döndürülür.
11. Program seçim düğmesini OFF’a getirerek çamaşır makinesini kapatınız.
12. Kurutma makinesinin bağlantısını elektrik şebekesinden kesiniz.
Otomatik Buruşma Önleyici
Bu, seçilebilir bir fonksiyon değildir ve otomatik olarak devreye girer. Gerek gecikmeli başlatma gerekse bu özellikle uyumlu
yıkama programlarının bitiminde buruşma, çamaşırları makinenin içinde dönüşümlü olarak çevirmek suretiyle önlenir. (Bakınız:
Programlar Tablosu). Bu aşama makinenin kapağı açıldığında veya OFF düğmesine basıldığında sona erer.
Stand-by modu
Enerji tasarrufuna bağlı yeni yönetmeliklere uygun olan bu kurutma makinesi, kullanılmama halinde yaklaşık 30 dakika sonra
devreye giren bir otomatik kapanma (stand by) sistemi ile donatılmıştır.
Kurutma makinesi yeniden etkinleşene kadar ON/OFF düğmesini basılı tutun.
74
Programlar ve opsiyonlar
Programlar tablosu
Program
TR
Maks. yük
(Kg)
Uygun opsiyonlar
Devir süresi*
Energy Saver
1 Eco Pamuklular
2
Gecikmeli başlatma
60'
2 Eco Sentetikler
1
Gecikmeli başlatma
50'
Pamuklular
3 Standart Pamuklular**
Maks
Gecikmeli başlatma - Narin Kurutma
140'
4 Ekstra Pamuklular
Maks
Gecikmeli başlatma
150'
5 Ütülenmeyen Pamuklular
Maks
Gecikmeli başlatma - Narin Kurutma
105'
6 Sentetikler
4
Gecikmeli başlatma - Narin Kurutma
100'
7 Karışık Kumaşlı Çamaşırlar
3
Gecikmeli başlatma
115'
8 Yünlüler
1
-
60’
9 Spor
4
Gecikmeli başlatma
100'
10 Teknik
2
Gecikmeli başlatma
90'
11 Jeans
3
Gecikmeli başlatma
90’
Özel
Tempo Libero
My Time
1.5
Gecikmeli başlatma - Narin Kurutma
-
13 Ekspres 35’
1
Gecikmeli başlatma - Narin Kurutma
-
14 Günlük 60’
2
Gecikmeli başlatma - Narin Kurutma
-
-
-
12 Ekstra Hızlı 15’
Extra
Hava ile tazeleme
20’
Not: *Program süresi makinenin içindeki çamaşırın miktarına, kumaş türüne, seçtiğiniz sıkma hızına ve seçilen
diğer opsiyonlara göre farklılık gösterir.** Bu program enerji tüketimi açısından en etkili programdır (UE 392/2012).
Özel/Spor/Kısmi Programlar
“Energy Saver” Enerji Tasarruflu Programlar”
Bu programlar enerji tüketimini azaltarak sadece çevre için değil, size gelen enerji faturaları için de faydalıdır!
Enerji Tasarruflu Programlar birçok farklı tür kumaşta kullanılabilir. Küçük çapta kurutmalar için mükemmel sonuç verecek
şekilde tasarlanmışlarıdr.
Enerji Tasarruflu Programlar, makineye az çamaşır yüklenmesi şartıyla, mükemmel bir zaman ve nem kurutma oranı tutturarak
çok iyi bir kurutma sağlar.
PAMUKLULAR
Standart Pamuklular: Kurutma seviyesi çamaşırların makineden çıkar çıkmaz dolaba konabilecek şekilde ayarlıdır.
Ekstra Pamuklular: Kurutma seviyesi, bu tür kumaşlar için mümkün olabilecek en yüksek kurutmayı sağlar.
Ütülenmeyen Pamuklular: Kurutma seviyesi, ütüye gereksinim duymayan pamuklu kumaşların makineden çıkarılıp ipe
konulması için ayarlıdır.
Sentetikler
Sentetik kumaşların nazik bir şekilde kurutulması için tasarlanmıştır. Bu programda narin/akrilik kumaşlar da (2 kg) , “Narin Kurutma” seçeneğini devreye sokarak kurutulabilir.
Karışık Kumaşlı Çamaşırlar
Bu program pamuklu ve sentetik kumaşları bir arada kurutmak için idealdir.
75
TR
Yünlüler Programı
Bu, sembolü ile gösterilen tamburlu kurutmayi destekleyen ürünlere ayrilmis bir programdir. 1 kg’a kadar olan yükler için
kullanılabilir. (Yaklaşık 3 kazak). Kurutma isleminden önce ürünleri ters çevirmeniz tavsiye edilir.
Bu program ile kurutulan ürünler, genellikle giyilmeye hazırdır fakat daha ağır olan bazı ürünlerde kenarlar hafif nemli kalabilir.
Daha fazla bir kurutma işlemi ürünlere zarar verebileceğinden dolayı, doğal bir şekilde kurumaya bırakınız.
! Diğer materyallerin aksine, yünün çekilme süreci değiştirilemezdir, yani ürün orijinal ölçü ve şekline geri dönmez.
! Bu program, akrilik ürünler için tavsiye edilmez.
Spor Program
Bu program sembolü ile gösterilen merserize , hırka, çorap gibi giysileri güvenli bir şekilde kurutmak içindir. Bu programda
makineyi 4 kg.’ya kadar doldurabilirsiniz. Kurutma isleminden önce ürünleri ters çevirmeniz tavsiye edilir.
Teknik Program
Bu program su geçirmez ( polyester, yağmurluk, goreteks vb.) kumaşların kurutulması içindir. Yıkama sonrası kurutma işlemi
bu tür kumaşlar üzerinde olumlu etki yaparak su geçirmez özelliklerini yeniden kazanmalarını sağlar. Bu programda makineyi 2
kg.’ya kadar doldurabilirsiniz.
Programma Jeans
Bu program pamuklu kot kumaşlar içindir. Kotları kurutmadan önce ceplerini ters çeviriniz. Açık ve koyu renkli kumaşları aynı
anda makineye koymayınız. Bu program ceket, mont gibi benzer kumaşlı giysiler içinde kullanılabilir. Ekstra kurutma ayarı ile
kurutulmuş kıyafetler , dikiş yerleri ve cepleri bazen hafif nemli kalabilse de genellikle giyilmeye hazır olur.Bu gibi durumlarda
kotları ters çevirerek kısa süreli kurutmaya alınız.
! Bu program, esnek kısımlı, nakışlı veya farklı malzeme ile süslenmiş kot kumaşlar için tavsiye edilmez.
‘My Time’ Benim Zamanım (15’- 35’- 60’)
Bu programlar, süreyi kendi başınıza ayarlamak istediğinizde kullanılabilir.
Ekstra Hızlı 15’: Bu program kumaşları hızlı bir şekilde kurutmak için idealdir. Örneğin; bir kere kullanılmış bornoz, havlu,
bulaşık kurutma bezleri gibi.
Ekspres 35’: Süreye ayarlanmış hızlı bir programdır ve çamaşır makinesinde hızla sıkılabilen kumaşları kurutmak için idealdir.
Örneğin; bir hafta kullanılmış gömlek gibi.
Günlük 60’: Süreye ayarlanmış bir programdır ve çamaşır makinesinde hızla sıkılabilen kumaşları kurutmak için idealdir.
Örneğin; çarşaf gibi.
Hava ile tazeleme
Bu kısa program kumaşların dokularını temiz hava ile tazelemek için idealdir. Yaklaşık 20 dakika sürer.
! Bu bir kurutma programı değildir ve hala ıslak olan kumaşlar için kullanılmaz.
Bu program için makineyi herhangi bir doldurma limiti yoktur, ancak makinede ne kadar az çamaşır olursa o kadar iyi sonuç
verir.
76
76
Opsiyonlar
TR
Opsiyonlar, kendi ihtiyaçlarınıza göre seçilen programı özelleştirmenize olanak tanır.
Gecikmeli başlatma
Bazı programların başlatılması (bakınız Programlar ve opsiyonlar) 9 saate kadar geciktirilebilir. İstenilen geciktirme süresine
ulaşana kadar düğmeye birkaç kere basınız. Gecikmeli bir başlatma işlemini ayarlamadan önce, su toplama kabının boş ve
filtrenin temiz olduğundan emin olunuz.
Çocuk Kilidi
Bu fonksiyon, ayarlanan programların değiştirilmesini önler. Program ve opsiyonları seçtikten sonra iki opsiyon düğmesini 3
saniye basılı tutunuz. ( Bakınız: Kurutma makinesi hakkında bilgi)
İki düğmeye basılı tutulduğunda uzun bir bip sesi duyulur ve seçenek düğmelerinin lambaları iki kere yavaş yavaş yanıp söner.
Akabinde seçenekler kısmında daha önce seçilen opsiyonların lambaları yanık kalır ve bir daha değişiklik yapılamaz.
Çocuk kilidi devredeyken ayarlarda değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, sesli ve görsel uyarılar ( 3 kısa bip sesi ve
hızla yanıp sönen lambalar) size devam etmekte olan programda değişiklik yapılamayacağını bildirir. Çocuk kilidini devreden
çıkarmak için seçenekler düğmesini 3 saniye boyunca basılı tutunuz.
Çocuk Kilidi fonksiyonu tüm programlarda kullanılabilir.
OFF pozisyonu kurutma makinesini kapatır.
Narin Kurutma
En narin çamaşırları en itinalı şekilde kurutmak için tasarlanmış bir seçenektir. Bu seçeneğin düğmesine basarak fonksiyonu
başlatabilir ve daha düşük ısılarda kurutma yapabilirsiniz.
Narin Kurutma fonksiyonu seçildiğinde kurutma süresi uzar.
! Her fonksiyonu her programda kullanmak mümkün değildir (Bakınız: Programlar ve Seçenekler).
Kapağın açılması
Bir program çalışır haldeyken makinenin kapağını açarak veya Başlat/Durdur düğmesine basarak makineyi durdurduğunuzda
aşağıdaki durumlar gerçekleşir:
• Başlat/Durdur lambası turuncu renkte yanıp söner.
• Geciktirmeli başlatma devredeyse, geciktirme süresi işlemeye devam eder. Geciktirmeli başlatma programını yeniden
çalıştırmak için Başlat/Durdur düğmesine basmak gerekir. Gecikmeli başlatma düğmelerinden biri yanıp sönmeye başlayarak
halihazırdaki gecikme ayarını gösterir.
• Programı yeniden devreye sokmak için Başlat/Durdur düğmesine basmak gerekir. Lambalar, bulunulan aşamayı gösterir ve
Başlat/Durdur düğmesinin ışığı yanıp sönmeyi bırakarak yeşil renge döner.
• Kurutma sonrasında buruşma önleyici otomatik aşama aktifleştirilmişse, kurutma programı sona ermiş demektir. Başlat/Durdur
düğmesine basarak yeni bir program en başından başlatılır. Yeni bir programı başlatmak için Başlat/Durdur düğmesine basınız.
• Programlar düğmesini yeni bir programın üzerine gelecek şekilde çevirince Başlat/Durdur düğmesinin ışığı yeşil renkte yanıp
söner. Bu aşamayı, eğer çamaşırların yeterince kuruduğunu düşünüyorsanız, Soğuk Kurutma programını seçmek üzere
kullanmak mümkündür.
Yeni bir programı başlatmak için Başlat/Durdur düğmesine basınız.
ÖNEMLİ: Elektrik bağlantısının kesilmesi halinde, fişi prizden çekiniz. Düğme istenen programın üzerine getirilerek kurutma
makinesi açılır. ( Programı başlatmak için Başlat/Durdur düğmesine basınız.) OFF posizyonuna getirilerek makine kapanır.
77
Çamaşırlar
TR
Çamaşırların ayrılması
Kurutma süreleri
• Çamaşırların tamburlu kurutma işlemine maruz
bırakılabileceğini doğrulamak için, farklı çamaşırların
etiketleri üzerinde aktarılan sembolleri kontrol ediniz.
• Kumaş tipine göre çamaşırları ayırınız.
• Cepleri boşaltınız ve düğmeleri kontrol ediniz.
• Fermuarları ve kopçaları kapatınız ve kemerleri ve
kravatları sıkmadan bağlayınız.
• Olası suyun büyük bir kısmını gidermek için çamaşırları
sıkınız.
! Tamamen su dolu çamaşırlar ile kurutma makinesini
doldurmayınız.
Maksimum doldurma boyutları
Tamburu maksimum kapasitenin üzerinde doldurmayınız.
Aşağıdaki değerler, kuru çamaşırların ağırlığına ilişkindir:
Doğal lifler: maksimum 8 kg
Sentetik lifler: maksimum 4 kg
! Kurutma makinesinin performansının azalmasını
önlemek için, kurutma makinesini fazla doldurmayınız.
Kurutma süreleri tahminidir ve aşağıdaki durumlara göre
değişebilir:
• Santrifüjden sonra ürünler tarafından tutulan su miktarı:
havlular ve hassas ürünler çok su çekerler.
• Kumaş: Aynı kumaştan olan ürünler, fakat farklı atkı ipliği ve
kalınlık ile farklı kurutma süreleri gösterebilirler.
• Çamaşır miktarı: doldurulan tek ve küçük ürünler
kurutulmak için daha fazla süre harcayabilirler.
• Kurutma: eğer ürünler ütülenmek zorunda ise biraz nemli iken
makineden çıkarılabilirler. Tamamen kurutulmak zorunda olan
ürünler ise daha uzun süre makinede bırakılabilirler.
• Ayarlanan sıcaklık derecesi.
• Odanın sıcaklığı: kurutma makinesinin içinde bulunduğu
odanın sıcaklık derecesi ne kadar düşük olursa, ürünlerin
kurutulması için de o kadar fazla süre gerekecektir.
• Hacim: bazı hacimli ürünler kurutma aşamasında özel dikkat
gerektirirler. Bu ürünleri çıkarmanız, çırpmanız ve yeniden
kurutma makinesine koymanız tavsiye edilir: bu işlem, kurutma
devresi sırasında birden fazla tekrarlanmalıdır.
Bakım etiketleri
Ürün etiketlerini, özellikle de bu ürünler ilk defa kurutma
makinesine giriyor ise, kontrol ediniz. Aşağıda en yaygın
semboller aktarılmaktadır:
Kurutma makinesine girebilir.
! Ürünleri fazla kurutmayınız.
Bütün kumaşlar, yumuşaklıklarını ve şeffaflıklarını muhafaza
etmeye yarayan doğal nemlilik içermektedirler.
Aşağıdaki tablo, saat cinsinden TAHMİNİ kurutma sürelerini
göstermektedir:
Verilen süreler, giysilerin otomatik Kurutma programlarına ilişkindir.
En uygun süre opsiyonunu daha iyi seçmek için, Süreli
kurutma ayarları da belirtilmektedir.
Ağırlıklar, kuru çamaşırlara ilişkindir.
Kurutma makinesinde kurutulamaz.
Yüksek sıcaklık derecesinde kurutunuz.
Düşük sıcaklık derecesinde kurutunuz.
Otomatik kurutma süreleri
Pamuklular
Kurutma süreleri 800-1000 rpm devirli yıkama sonrası ve %60 oranında başlangıç nem oranı için verilmiştir.
1 kg
2 kg
3 kg
4 kg
5 kg
6 kg
7 kg
8 kg
30 - 40
dakika
40 - 55
dakika
55 - 70
dakika
70 - 80
dakika
80 - 90
dakika
95 - 120
dakika
120 - 140
dakika
130 - 150
dakika
Sentetikler
Hafif kurutma
Kurutma süreleri daha düşük devirli yıkama sonrası ve %40 oranında başlangıç nem oranı için verilmiştir.
1 kg
2 kg
3 kg
4 kg
30 - 40 m dakika
40 - 50 dakika
50 - 70 dakika
70 - 90 dakika
Akrilikler
Hafif kurutma
Kurutma süreleri daha düşük devirli yıkama sonrası ve %40 oranında başlangıç nem oranı için verilmiştir.
78
1 kg
2 kg
40 - 80 dakika
60 - 100 dakika
Sorun giderme
Şayet kurutma makinenizin düzgün çalışmadığını düşünüyorsanız, Teknik Servis Merkezini (bakınız Servis) aramadan önce
aşağıdaki sorun giderme tavsiyelerini okuyunuz.
TR
Kurutma makinesi çalışmaya başlamıyor.
•
Fiş yeterince iyi takılmamış olabilir.
•
Bir akım kesintisi olmuştur.
•
Sigorta yanmış olabilir. Aynı prize başka bir aparat takıp deneyiniz.
•
Eğer uzatma kablosu kullanılıyorsa, makineyi prize doğrudan bağlamayı deneyiniz.
•
Kapak iyi kapanmamış olabilir.
•
Program doğru seçilmemiş olabilir. (Bakınız:Kurutma devrini yürütme).
•
BAŞLAT/DURDUR (START/PAUSE) düğmesine basılmamış olabilir (Bakınız:Kurutma devrini yürütme).
•
Tuş kilitli sistemine sahip cihazlarda opsiyonun girilmiş olmadığını kontrol ediniz (Bakınız. Programlar ve Opsiyonlar).
Kurutma evresi başlamıyor.
•
Geç başlatma seçeneği kurulmuş olabilir (Bakınız. Programlar ve Opsiyonlar).
•
BAŞLAT/DURDUR düğmesine basılmıştır; kurutucu çalışmaya başlamadan önce kısa bir gecikme gerçekleşir. Kurutma
evresinin başlamasını bekleyin; BAŞLAT/DURDUR düğmesine basmayın, aksi takdirde kurutucu durma moduna geçer ve
kurutma evresi başlamaz.
Kurutma süreleri çok uzun.
•
Filtre temizlenmemiş olabilir. (Koruma ve Bakım bölümüne göz atınız).
•
Su haznesinin boşaltılması gerekiyor olabilir mi? ‘Su haznesi boşaltma’ lambası yanıp söner (Koruma ve Bakım bölümüne göz
atınız).
•
Kondansatörün temizlenmesi gerekiyor olabilir (Koruma ve Bakım bölümüne göz atınız).
•
Kurutulacak kumaşa uygun ısı ayarı doğru seçilmemiş olabilir (Programlar ve Opsiyonlar bölümüne bakınız).
•
Yükleme şekli ile uyumlu doğru kurutma zamanı seçilmemiş olabilir (Yıkama ile ilgili bölüme bakınız).
•
Hava ızgarası veya hava vantilatörleri tıkanmış olabilir. (Kurulum ve Koruma ve Bakım bölümlerine göz atınız).
•
Kurutulacak çamaşırlar fazlasıyla ıslaksa kurutucu iyi çalışmaz. (Yıkama ile ilgili bölüme bakınız).
•
Kurutma makinesi kapasitesinden daha fazla doldurulmuş olabilir. (Yıkama ile ilgili bölüme bakınız).
‘Su haznesi boşaltma’ lambası yanıp sönüyor.
•
Su haznesi programa başlamadan önce boşaltılmamıştır. Her yeni kurutma programına başlarken daima hazneyi boşaltınız. (
Kurutma makinesinin tanımı ile ilgili açıklamalı bölümleri okuyunuz) Su haznesini boşaltmadan önce tam sinyali beklemeyiniz.
(her 5 saniyede bir bip sesi duyulur ve gösterge lambası yanıp söner).
Program bitti ancak çamaşırlar beklenenden daha ıslak.
! Güvenlik amacıyla kurutma programları en fazla 5 saat sürer. Eğer otomatik program bu aralıkta istenilen nihai nem seviyesini
tanımamışsa, makine kurutma programını bitirir ve durur. Yukarıdaki hususları kontrol ettikten sonra programı tekrar çalıştırınız;
eğer çamaşırlar hala ıslak çıkıyorsa Teknik Servis Merkezi ile irtibata geçiniz. (Servis ile ilgili bölüme göz atınız).
Kurutucu ilk dakikalarda gürültülü çalışıyor.
•
Bu normaldir, özellikle de kurutucu uzun süredir kullanılmamışsa. Eğer gürültü tüm evre boyunca devam ediyorsa Teknik
Servis Merkezi ile irtibata geçiniz.
Kurutucu açık olmasına rağmen kontrol panelindeki lambalar sönük.
Kurutucu, enerji tasarrufu için standby (bekleme) moduna geçmiştir. Eğer kurutucuyu açık bırakmışsanız ya da akım kesintisi
olmuşsa makine bunu yapar. Eğer
- bir programa başlamadan önce kurutucuyu açık bırakmışsanız;
- kurutma programınız bittikten sonra 30 dakika süre gerekir.
Kolu istenilen program üzerine getirecek şekilde çevirirseniz kurutma makinesi tekrar çalışmaya başlar (programı başlatmak için
START/PAUSE (BAŞLAT/DURDUR)’u basınız. OFF konumuma getirirseniz kurutma makinesi durur.
79
Teknik Servis
02/2017 - Xerox Fabriano
TR
Teknik servis ile telefon irtibatında bulunmadan önce:
• Kisisel olarak arizayi düzeltmenin mümkün olup
olmadigini görmek için sorunlarin çözüm rehberini takip
ediniz (bakiniz Sorunlar ve çözümleri).
• Aksi takdirde, kurutma makinesini kapatınız ve en yakın
Teknik Servisi çağırınız.
Teknik servise bildirilecek veriler:
• Ad, adres ve posta kodu;
• telefon numarasi;
• arıza tipi;
• satin alim tarihi;
• cihazin modeli (Mod.);
• kurutma makinesinin seri numarasi (S/N).
Bu bilgiler, yuvarlak camın arkasına tatbik edilen veri etiketi
üzerinde bulunmaktadır.
Yedek parçalar
Bu kurutma makinesi, komplike bir makinedir. Kişisel
olarak makineyi tamir etmeye kalkışarak veya nitelikli
olmayan bir kişiye onarması için teslim ederek, kişilerin
güvenliğini tehlikeye atma, makineye zarar verme ve yedek
parçalar üzerindeki garantiyi geçersiz kılma göze alınır.
Bu makinenin kullanımı ile ilgili sorunlar olması halinde,
her zaman yetkili bir teknik elemana başvurunuz.
Bizimle İletişim
www.indesit.com.tr
Indesit Servis – Güvenebileceğiniz servis hizmeti
servis
Indesit olarak, Türkiye’nin neresinde olursanız olun sizlere mümkün olan en iyi servis hizmetini
444 50 10
sunabilmekten gurur duyuyoruz.
Rahatlıkla söyleyebiliriz ki, hiç kimse Indesit cihazınızı, yardım için gelişmiş teknolojik
araçlara sahip Yetkili Teknik Servisimizden daha iyi bilemez.
Siz nerede iseniz biz oradayız – Yaklaşık 800 adet eğitimli Indesit teknisyeni ile tüm Türkiye’de hızlı ve güvenilir hizmet.
Çağrı merkezi hizmeti:Türkiye’nin her yerinden tek numara ile (444 50 10) tüm yetkili servislerimize ve çağrı merkezilerimize
ulaşabilirsiniz. Pazartesi - Cumartesi arası 08:00 -20:00 saat aralığında hizmet veren ekiplerimiz müşteri memnuniyeti ilkesi ile
sizlere en hızlı çözümleri sunmak için eğitilmiştir.
Cihazın ömrü 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi).
Üretici Firma:
Whirlpool EMEA S.p.A.
via Carlo Pisacane n.1,
20016 Pero (MI), Italy
İthalatçı Firma:
Indesit Company Beyaz Eşya PAZARLAMA A.Ş.
Balmumcu Cad. Karahasan Sok.
No: 11, 34349 – Balmumcu Beşiktaş – İstanbul
Tel: (0212) 355 53 00
Faks: (0212) 212 95 59
Satış Sonrası Hizmetler:
Indesit Company Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret
A.Ş.
Balmumcu Cad. Karahasan Sok.
No: 11, 34349 – Balmumcu Beşiktaş – İstanbul
Tel: (0212) 355 53 00
Geri dönüüm ve imha etme hakkında bilgiler
Çevrenin korunması konusundaki daimi vazifemiz çerçevesinde, müşteri maliyetlerini azaltmak ve malzeme atıklarını minimuma
indirmek için kaliteli geri dönüştürülmüş parçaları kullanma hakkını saklı tutuyoruz.
• Ambalaj malzemelerinin tasfiye edilmesi: ambalaji geri dönüstürmemize olanak taniyacak yerel mevzuatlari takip ediniz.
• Çocuklardaki kaza riskini azaltmak için, kapağı ve prizi çıkartınız ve tam anlamıyla cihaza uygun olarak besleme kablosunu
kesiniz. Elektrikli ev aletinin bir akım prizine artık bağlı olmadığından emin olmak için, bu parçaları ayrı ayrı imha ediniz.
Eski elektrikli ev aletlerinin atılması
Elektrik ve elektronik cihazların atıklarını (RAEE) değerlendirme konusunu düzenleyen 2012/19/CE sayılı Avrupa
Birliği mevzuatında; beyaz eşyaların kentsel katı atık genel yöntemi ile imha edilmemesi öngörülmüştür. Kullanılmayan
cihazların, madde geri kazanım ve geri dönüşüm oranını en yüksek seviyeye yükseltmek, çevre ve insan sağlığına
olası zararları engellemek için ayrı ayrı toplanması gerekmektedir. Tüm ürünlerin üzerinde; ayrı toplama hükümlerini
hatırlatmak amacıyla üstünde çarpı işareti olan sepet sembolü verilmiştir.
Cihazların tasfiye edilmesi konusunda daha geniş bilgi almak için cihaz sahiplerinin mevcut müşteri hizmetine veya satış
noktalarına başvurulması gerekir.
Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) Kontrolü Yönetmeliği - AEEE Yönetmeliğine uygundur.
Bu elektrikli ev aleti, aşağıdaki CE direktiflerine uygundur:
- LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU.
80
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising