Indesit | DIFP 68B1 A EU | Setup and user guide | Indesit DIFP 68B1 A EU Käyttöohjeet

Indesit DIFP 68B1 A EU Käyttöohjeet
FI
PÄIVITTÄISEN KÄYTÖN
OPAS
KIITOS SIITÄ, ETTÄ OSTIT INDESIT-TUOTTEEN.
Jotta voit saada parempaa palvelua, rekisteröi laitteesi
osoitteessa www.indesit.com
Voit ladata turvallisuusohjeet sekä käyttö- ja huoltooppaan sivustoltamme docs.indesit.eu ja noudattamalla
tämän vihkosen takakannen ohjeita.
Terveys- ja turvallisuusopas on luettava huolellisesti ennen laitteen käyttämistä.
TUOTTEEN KUVAUS
LAITE
1
7
2
8
3
4
5
9
6
11
10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Yläkori
Taivutettavat läpät
Yläkorin korkeuden säätäjä
Ylempi suihkuvarsi
Alakori
Ruokailuvälinekori
Alempi suihkuvarsi
Sihtiryhmä
Suolasäiliö
Pesuaine- ja huuhtelukirkastelokerot
Arvokilpi
Käyttöpaneeli
Service:
0000 000 00000
12
KÄYTTÖPANEELI
1
1.
2.
3.
4.
2
3 4
5
Virta/nollauspainike ja sen merkkivalo
Ohjelman valintapainike
Suolan täytön merkkivalo
Huuhtelukirkasteen täytön merkkivalo
6 7
8
5.
6.
7.
8.
Ohjelman numero ja viiveajan merkkivalo
Ajastuksen merkkivalo
Näyttö
Ajastuspainike
1
ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA
SUOLA, HUUHTELUAINEEN JA PESUAINETTA
ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA KOSKEVIANEUVOJA
Poista asennuksen jälkeen korien pysäyttimet sekä yläkoria
pidättelevät joustavat kappaleet.
SUOLASÄILIÖN TÄYTTÄMINEN
Suolan käyttäminen estää KALKKEUTUMIEN syntymistä astioihin ja koneen toiminnan kannalta oleellisiin osiin.
• On tärkeää, että suolasäiliö ei ole koskaan tyhjä.
• Veden kovuuden asettaminen on tärkeä seikka.
Suolasäiliö sijaitsee astianpesukoneen alaosassa (ks. TUOTTEEN KUVAUS) ja se tulee täyttää kun SUOLASÄILIÖN TÄYTÖN merkkivalo
käyttöpaneelissa palaa.
1. Poista alakori ja kierrä auki säiliön korkki (vastapäivään).
2. Tee näin vain ensimmäisellä kerralla: täytä suolasäiliö vedellä.
3. Laita suppilo (ks. kuva) paikalleen ja täytä suolasäiliö reunaan asti (noin 1 kg); vähäisen vesimäärän valuminen ulos ei ole epätavallista.
4. Ota suppilo pois ja pyyhi aukolta kaikki suolajäänteet.
Varmista, että korkki on kierretty kiinni kunnolla, jotta säiliöön ei pääse
pesuainetta pesuohjelman aikana (tämä seikka saattaisi vahingoittaa
vedenpehmennintä korjaamattomalla tavalla).
Aina kun suolaa on tarpeen lisätä, toimenpide on vietävä loppuun
ennen pesujakson aloittamista.
VEDEN KOVUUDEN ASETTAMINEN
Jotta vedenpehmennin pystyy toimimaan asianmukaisesti, on asetetun veden kovuuden vastattava asunnon veden todellista kovuutta.
Tämä asia selviää paikalliselta vesilaitokselta.
Tehdasasetus vastaa keskitasoista veden kovuutta (3).
• Laita laite päälle painamalla VIRTA-painiketta.
• Sammuta laite painamalla VIRTA-painiketta.
• Pidä P-painiketta painettuna 5 sekunnin ajan, kunnes kuuluu äänimerkki.
• Laita laite päälle painamalla VIRTA-painiketta.
• Voimassa olevaa tasovalintaa kuvaava numero ja suolan merkkivalo
vilkkuvat.
• Valitse haluttu kovuustaso painamalla painiketta P (ks. VEDEN KOVUUSTAULUKKO).
Veden kovuustaulukko
Taso
°dH
°fH
Saksalaiset asteet
Ranskalaiset asteet
1
Pehmeä
0-6
0 - 10
2
Keskikova
7 - 11
11 - 20
3
Puolikova
12 - 17
21 - 30
4
Kova
18 - 34
31 - 60
5
Hyvin kova
35 - 50
61 - 90
• Sammuta laite painamalla VIRTA-painiketta.
Asetus on suoritettu!
Käynnistä tämän prosessin loputtua ohjelma konetta täyttämättä.
Käytä ainoastaan erityisesti astianpesukoneille suunniteltua
suolaa.
Kun suola on kaadettu koneeseen, SUOLAN TÄYTÖN merkkivalo
sammuu.
Jos suolasäiliötä ei täytetä, vedenpehmennin ja lämmityselementti
saattavat vahingoittua.
2
HUUHTELUKIRKASTESÄILIÖN TÄYTTÄMINEN
Huuhtelukirkaste helpottaa astioiden KUIVAAMISTA.
Huuhtelukirkastesäiliö A on täytettävä kun HUUHTELUKIRKASTEEN
TÄYTÖN merkkivalo
käyttöpaneelissa palaa.
35
25
MA X
B
A
1. Avaa säiliö B painamalla ja vetämällä kannen nupista.
2. Lisää huuhtelukirkastetta varovaisesti täyttötilan maksimimerkkiin
(110 ml) asti – älä läikytä ainetta. Jos näin käy, pyyhi vuotanut aine välittömästi pois kuivalla liinalla.
3. Paina kantta alaspäin kunnes kuulet sulkemisesta ilmoittavan
napsahduksen.
ÄLÄ koskaan kaada huuhtelukirkastetta suoraan pesutilaan.
HUUHTELUKIRKASTEEN ANNOSTELUN SÄÄTÄMINEN
Jos et ole täysin tyytyväinen kuivaustulokseen, voit säätää käytetyn
huuhtelukirkasteen määrää.
• Laita astianpesukone päälle VIRTA-painikkeesta.
• Laita se pois päältä VIRTA-painikkeesta.
• Paina P-painiketta kolme kertaa – kuuluu äänimerkki.
• Laita se päälle VIRTA-painikkeesta.
• Voimassa olevaa tasovalintaa kuvaava numero ja huuhtelukirkasteen
merkkivalo vilkkuvat.
• Valitse täytettävän huuhtelukirkastemäärän määrän taso painamalla
P-painiketta.
• Laita se pois päältä VIRTA-painikkeesta
Asetus on suoritettu!
Jos huuhtelukirkasteen tason arvoksi on asetettu NOLLA (SÄÄSTÖ),
huuhtelukirkastetta ei annostella. ALHAISESTA HUUHTELUKIRKASTEMÄÄRÄSTÄ ilmoittava merkkivalo ei syty, jos huuhtelukirkaste loppuu.
Astianpesukoneen mallista riippuen käytettävissä on korkeintaan 5 eri
tasoa. Tehdasasetus koskee erityisesti tätä mallia; noudata yllä annettuja
ohjeita tarkastaessasi tämän koneestasi.
• Jos astioissa näkyy sinertäviä raitoja, aseta arvoksi matala numero
(1-2).
• Jos astioissa on vesipisaroita tai kalkkijäämiä aseta arvoksi korkea
numero (3-4).
PESUAINELOKERON TÄYTTÄMINEN
Pesuainesäiliö avataan
avauslaitteesta A.
Laita pesuainetta ainoastaan kuivaan
säiliöön B.
Laita esipesuun tarkoitettu
B
pesuainemäärä suoraan pesutilan
A
sisään.
1. Kun mittaat pesuainetta, katso sen
oikea määrä aiemmin ilmoitetusta kohdasta. Lokeron B sisällä on pesuaineen
annostelua helpottavat merkinnät.
2. Poista pesuainejäämät säiliön reunasta ennen kannen sulkemista ja sulje
kansi; se napsahtaa kiinni.
3. Sulje pesuainesäiliön kansi vetämällä sitä ylöspäin, kunnes sulkulaite
asettuu paikalleen.
Pesuainelokero avautuu automaattisesti oikeaan aikaan ohjelman
mukaisesti.
Jos käytetään all-in-one-pesuainetta, on suositeltavaa käyttää TABLETTI-painiketta, sillä se säätää ohjelman siten, että saadaan aina parhaat pesu- ja
kuivaustulokset.
FI
Kuivausvaihe
OHJELMATAULUKKO
Ohjelma
Mahdolliset
lisävalinnat *)
Pesuainelokero
Pesujakson
kesto
(h:min)**)
Veden
kulutus
(l/jakso)
Energiankulutus
(kWh/jakso)
3:40
11,0
1,04
2:00 - 3:10
14,0 - 17,0
1,50 - 1,85
1:30 - 2:30
14,5 - 16,0
1,15 - 1,30
-
1:40
11,5
1,20
0:40
9,0
0,90
0:12
4,5
0,01
1:20
12,0
1,50
1:00
11,0
1,20
Pesutila
1. Säästö
50°
2. Automaattinen
Tehopesu
65°
3. Automaattinen
Normaali
55°
4. Hellä
45°
5. Pikapesu 40’
50°
-
-
-
-
-
6. Liotus
7. Puolitäyttö
55°
8. Extra
50°
B
-
-
-
-
-
SÄÄSTÖ-ohjelman tiedot on mitattu eurooppalaisen EN 50242 -standardin mukaisissa laboratorio-olosuhteissa. Huomautus testauslaitoksille:
yksityiskohtaisten tietojen saamiseksi vertailevan EN testin ehdoista, lähetä pyyntö sähköpostiosoitteeseen: assistenza_en_lvs@indesitcompany.com
Astioiden esikäsittelyä ei tarvita ennen mitään näistä ohjelmista.
*) Kaikkia lisävalintoja ei ole mahdollista käyttää samanaikaisesti.
**) Näytöllä tai oppaassa ilmoitettu ohjelman kesto on vakio-olosuhteiden mukaan laskettu arvio. Todellinen aika saattaa vaihdella eri tekijöiden
mukaisesti. Näitä ovat muun muassa veden lämpötila ja sen tulopaine, huoneen lämpötila, pesuaineen määrä, astioiden määrä ja niiden tyyppi, kuorman tasapaino, valitut lisätoiminnot sekä anturin kalibrointi. Anturin kalibrointi saattaa lisätä ohjelman kestoa jopa 20 minuuttia.
Kulutus valmiustilassa: Kulutus kun virta on päällä: 6 W - kulutus kun virta ei päällä: 0,5 W
OHJELMIEN KUVAUS
Ohjelman valintaa koskevat ohjeet.
SÄÄSTÖ
Normaalilikaiset astiat. Normaaliohjelma on tehokkain ohjelma veden ja
sähkön yhdistetyn kulutuksen mukaan mitattuna.
AUTOMAATTINEN TEHOPESU
Automaattinen ohjelma erittäin likaisille astioille ja pannuille (ei saa
käyttää aroille astioille).
AUTOMAATTINEN NORMAALI
Automaattinen ohjelma normaalisti likaisille pannuille ja astioille.
HELLÄ
Jakso on tarkoitettu aroille astioille, jotka ovat herkkiä korkeille
lämpötiloille, kuten esimerkiksi lasit ja kupit.
PIKAPESU 40’
Ohjelmaa käytetään hieman likaisille astioille, joissa ei ole kuivuneita
ruokatahroja.
LIOTUS
Myöhemmin pestävät astiat. Tämän ohjelman kanssa ei käytetä
pesuainetta.
PUOLITÄYTTÖ
Ihanteellinen hieman tai normaalisti likaisten astioiden puolen kuorman pesemiseen.
EXTRA
Ohjelma, joka mahdollistaa alatelineeseen asetettujen erittäin suurten
astioiden pesun.
Huomautuksia:
Huomaa, että pikapesuohjelmat sopivat parhaiten vain vähän likaisille
astioille.
Kulutusta saadaan vähennettyä edelleen pesemällä astianpesukoneella ainoastaan täysiä koneellisia.
3
LISÄVALINNAT JA TOIMINNOT
LISÄVALINNAT voidaan valita suoraan painamallavastaavaapainiketta (ks. Käyttöpaneeli).
Jos jokin lisävalinta ei sovi yhteen valitun ohjelman kanssa (ks. Ohjelmataulukko), vastaava LED vilkkuu nopeasti 3
kertaa ja kuuluu äänimerkki. Lisävalintaa ei voida käyttää.
AJASTUS
On mahdollista viivästää ohjelman käynnistystä 1 - 12
tuntia:
1. Paina VIIVÄSTETYN KÄYNNISTYKSEN näppäintä:
näytöllä näkyy vastaava tunnus; jokaisella seuraavalla
painalluksella lisätään aikaa (1h, 2h, jne. aina 12 h
saakka) valitun ohjelman käynnistykseen.
2. Valitse ohjelma ja sulje luukku: alkaa käänteinen
laskenta;
3. Asetetun ajan kuluttua umpeen merkkivalo sammuu
ja ohjelma käynnistyy.
Viivästyksen muuttamiseksi ja uuden, lyhyemmän ajan
valitsemiseksi paina VIIVÄSTETYN KÄYNNISTYKSEN
näppäintä. Sen nollaamiseksi paina näppäintä peräkkäin
niin monta kertaa, että viivästetyn käynnistyksen
merkkivalo sammuu.
Ohjelma käynnistyy, kun luukku suljetaan.
AJASTUS-toimintoa ei voida asettaa sen jälkeen kun
ohjelma on alkanut.
EXTRA-OHJELMA
EXTRA-ohjelmalla
voidaan
pestä
tehokkaasti
suurikokoiset astiat aina enimmäiskorkeuteen 53 cm
saakka: uunivuoat ja ritilät, uunipannut, keittotason
ritilät, suuret kattilat, tarjoiluastiat, pizzavuoat,
ruostumatonta
terästä
olevat
liesituulettimen
suodattimet.
Suurikokoisten astioiden lastaamiseksi on poistettava
yläkori.
Avaa
kaksi
kiinnikettä
oikealla ja vasemmalla sekä
poista kori.
Yläkori
paikalleen
asetettuna kiinnikkeiden on
oltava aina suljettuina.
Jotta
suihku
saavuttaa astioiden
kaikki osat, aseta ne
kuvan osoittamalla
tavalla.
Älä käytä astianpesukonetta ilman yläkoria muiden
jaksojen kuin EXTRA kanssa.
Pestäessä EXTRA-jaksolla laita pesuaine suoraan altaaseen
pesuainelokerikon sijasta.
4
FI
PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
1. TARKASTA VESILIITÄNTÄ
Tarkasta, että astianpesukone on kytketty vesijohtoverkkoon ja että hana on auki.
2. KYTKE ASTIANPESUKONE PÄÄLLE
Avaa luukku ja paina VIRTA-painiketta.
3. TÄYTÄ TELINEET (ks. KORIEN TÄYTTÄMINEN)
4. PESUAINELOKERON TÄYTTÄMINEN
(ks. OHJELMATAULUKKO)
5. VALITSE OHJELMA JA TEE JAKSON LISÄVALINNAT
Valitse sopivin ohjelma astiatyypin ja sen likaisuusasteen
mukaan (ks. OHJELMIEN KUVAUS) painamalla painiketta P.
Tee halutut lisävalinnat (ks. LISÄVALINNAT JA TOIMINNOT).
6. KÄYNNISTÄ
Käynnistä pesujakso sulkemalla luukun. Kun ohjelma käynnistyy, kuulet äänimerkin.
7. PESUJAKSON PÄÄTTYMINEN
Ohjelman loppu osoitetaan äänimerkeillä ja ohjelman numero
vilkkuu näytöllä. Avaa luukku ja sammuta laite painamalla
VIRTA-painiketta.
Odota muutama minuutti ennen kuin otat astiat pois; näin
vältyt palovammoilta. Tyhjennä korit; aloita alakorista.
Kone sammuu automaattisesti, jos mikään toiminto ei ole
aktiivisena pitempään aikaan; tarkoituksena on säästää
sähkön kulutusta. Jos astiat ovat vain hieman likaisia tai ne on
huuhdeltu vedellä ennen astianpesukoneeseen laittamista,
vähennä pesuaineen määrää sopivassa suhteessa.
KÄYNNISSÄ OLEVAN OHJELMAN MUOKKAAMINEN
Jos on valittu väärä ohjelma, voidaan se vaihtaa siinä tapauksessa, että se on juuri alkanut: avaa luukku, paina VIRTA-painiketta, kone sammuu.
Laita kone uudelleen päälle VIRTA -painikkeesta ja valitse uusi
pesujakso sekä mahdollisesti halutut lisätoiminnot; käynnistä
jakso sulkemalla luukku.
ASTIOIDEN LISÄÄMINEN
Avaa luukku konetta sammuttamatta (varo KUUMAA höyryä!)
ja laita astiat astianpesukoneeseen. Sulje luukku ja jakso alkaa
uudelleen kohdasta, johon se keskeytettiin.
VAHINGOSSA TAPAHTUVAT KESKEYTYKSET
Jos luukku avataan pesujakson aika, tai sähkö katkeaa, jakso
pysähtyy. Se käynnistyy uudestaan kohdasta, johon se keskeytyi,
kun luukku suljetaan tai sähköt palaavat.
Toimintoja koskevia lisätietoja saat tilaamalla tai lataamalla käyttö- ja huolto-oppaan Internetin kautta viimeisen sivun ohjeita noudattaen.
NEUVOJA JA VIHJEITÄ
NEUVOJA
SOPIMATTOMAT ASTIAT
Ennen korien täyttämistä poista astioista kaikki ruoantähteet ja tyhjennä lasit. Huuhteleminen etukäteen juoksevalla vedellä ei ole
tarpeen.
Asettele astiat siten, että ne pysyvät tukevasti paikallaan eivätkä
pääse kaatumaan; aseta kaikki säiliöastiat ylösalaisin, aukinainen
sivu alaspäin, ja koverat/kuperat pinnat vinoon siten, että vesi
pääsee kaikille pinnoille sekä virtaamaan vapaasti.
Varoitus: kannet, kahvat, pellit ja paistinpannut eivät saa estää suihkuvarsia pyörimästä.
Aseta kaikki pienet esineet ruokailuvälinekoriin.
Erittäin likaiset astiat ja pannut olisi sijoitettava alakoriin, sillä alhaalla vesisuihku tulee voimakkaampana ja parantaa siten pesutulosta.
Varmista laitteen täyttämisen jälkeen, että suihkuvarret pääsevät
pyörimään vapaasti.
LASIEN JA ASTIOIDEN VAHINGOITTUMINEN
DESINFIOINTI
Hajujen ja astianpesukoneen pesutilan pohjalle laskeutuvien
kerääntymien estämiseksi on vähintään kerran kuussa käytettävä
kuuman lämpötilan ohjelmaa. Käytä laitteen puhdistamiseen tässä
yhteydessä teelusikallinen pesuainetta, ja anna sen käydä tyhjänä.
• Puiset astiat ja ruokailuvälineet.
• Arat, koristellut lasit, taidelasi ja antiikkiastiat. Näiden koristelut eivät kestä konepesua.
• Synteettisistä materiaaleista valmistetut osat, jotka eivät kestä korkeita lämpötiloja.
• Kupari- ja tina-astiat.
• Tuhkaan, vahaan, voitelurasvaan tai musteeseen likaantuneet astiat.
Lasiin tehtyjen koristelujen värit sekä alumiiniset/hopeiset esineet saattavat haalistua tai muuttaa sävyjään pesuprosessin
aikana. Eräät lasityypit (esim. kristalliesineet) saattavat myöskin
muuttua himmeiksi useiden pesujaksojen pesujaksojen seurauksena.
• Pese koneessa ainoastaan lasi- ja posliiniesineitä, joiden valmistaja takaa kestävän konepesua.
• Käytä astioille sopivaa hellävaraista pesuainetta, jotta laseihin ei tule valkoisia raitoja.
• Ota lasit ja ruokailuvälineet pois astianpesukoneesta heti
kun pesujakso on loppunut.
5
KORIEN TÄYTTÄMINEN
YLÄKORI
ALAKORI
Aseta koriin arat ja kevyet astiat: lasit, kupit, teevadit, matalat
salaattikulhot.
Padoille, kansille, lautasille, salaattikulhoille, aterimille, veitsille ja
vastaaville. Suuret lautaset ja kannet on hyvä sijoittaa sivuille, jotta ne
eivät häiritse suihkuvarren toimintaa. Alakorissa on pystyyn nostettavia tukia, joita voidaan pystyasennossa käyttää lautasten järjestelyyn
tai vaaka-asennossa (ala-asento) pannujen ja salaattikulhojen sijoittelun helpottamiseen.
(yläkorin täyttöesimerkki)
YLÄKORIN KORKEUDEN SÄÄTÄMINEN
Yläkorin korkeutta voidaan säätää: korkea asento on tarpeen silloin,
kun alakoriin laitetaan kookkaita astioita, ja matala asento silloin, kun
halutaan lisätilaa ylös hyödyntämällä pystyyn nostettavia tukia, samalla
estäen törmäyksiä alakorissa olevien astioiden kanssa.
Yläkori on varustettu yläkorin
korkeussäätimellä (ks. kuva), nosta sitä
yksinkertaisesti ylöspäin korin sivuista
pitäen ja vipuja painamatta heti kun kori
A
on tukevasti yläasennossaan.
Ala-asento palautetaan painamalla korin
sivuissa olevia vipuja A ja siirtämällä sitten
itse koria alaspäin.
Korin korkeutta ei saa säätää sen
ollessa täytettynä.
Älä KOSKAAN nosta tai laske koria vain
toiselta sivulta.
TAIVUTETTAVIEN LÄPPIEN SÄÄDETTÄVÄT ASENNOT
Taivutettavat sivuläpät voidaan asettaa
kolmelle eri korkeudelle koriin sijoitettavien
astioiden järjestelyn helpottamiseksi.
Viinilasit voidaan sijoittaa turvallisesti
taivutettaviin läppiin asettamalla kunkin
lasin varren niille tarkoitettuihin aukkoihin.
Parhaiden kuivaustulosten saamiseksi on
taivutettavia läppiä taivutettava lisää.
Kaltevuutta muutetaan vetämällä läpästä,
liu’uttamalla sitä hieman ja asettamalla se
sitten halutulla tavalla.
6
(alakorin täyttöesimerkki)
RUOKAILUVÄLINEKORI
Korin yläosassa on ritilät, jotka helpottavat ruokailuvälineidensijoittamista paikalleen. Ruokailuvälinekorin saa sijoittaa ainoastaan
alakorin etuosaan.
Veitset ja muut teräväreunaiset keittiövälineet on sijoitettava
ruokailuvälinekoriin terät alaspäin tai vaaka-asentoon yläkorin
pystyyn nostettaviin tukiosastoihin.
FI
PUHDISTUS JA HUOLTO
SIHTIRYHMÄN PUHDISTAMINEN
SUIHKUVARSIEN PUHDISTAMINEN
Puhdista sihtiryhmä säännöllisesti, jotta sihdit eivät tukkiudu ja jotta
jätevesi pääsee virtaamaan pois asianmukaisella tavalla.
Sihtiryhmään kuuluu kolme sihtiä, jotka poistavat pesuvedestä ruoan
jätteitä ja kierrättävät sitten vettä uudelleen. Ne on puhdistettava, jos
jokaisella pesukerralla halutaan parhaat pesutulokset.
Toisinaan ruokajätteitä saattaa tarttua suihkuvarsiin tukkien reiät, joista vettä suihkuaa. Tämän vuoksi on suositeltavaa tarkastaa varret ajoittain ja puhdistaa ne pienellä ei-metallisella harjalla.
Astianpesukonetta ei saa käyttää ilman sihtejä tai jos sihti on löysä.
Tarkasta sihtiryhmä useamman pesujakson jälkeen ja puhdista se tarpeen vaatiessa huolellisesti juoksevalla vedellä, ei-metallista harjaa
käyttäen ja seuraavien ohjeiden mukaisesti:
1. Käännä sylinterimäinen sihti A vastapäivään ja vedä se ulos
(Kuvio 1).
2. Irrota kuppimainen sihti B painamalla hiukan sivuläpistä (Kuvio 2).
3. Liu’uta ruostumattomasta teräksestä valmistettu levysihti C ulos.
(Kuvio 3).
4. Tarkasta lokero ja poista kaikki ruokajätteet. ÄLÄ KOSKAAN
POISTA pesujakson pumpun suojusta (musta osa) (Kuvio 4).
1
Ylempi suihkuvarsi poistetaan kiertämällä muovista lukitusrengasta
vastapäivään. Ylempi suihkuvarsi tulisi vaihtaa niin, että yläpuolelle tu-
2
B
A
A
lee se puoli, jossa on enemmän reikiä.
TAlempi suihkuvarsi voidaan poistaa painamalla sivukielekkeitä ja vetämällä sitä ylöspäin.
VEDENOTTOLETKUN PUHDISTAMINEN
C
3
4
Jos vesiletkut ovat uudet tai niitä ei ole käytetty pitkään aikaan, varmista, että letku on puhdas antamalla veden virrata ennen kytkentöjen
suorittamista. Jos tätä varotoimea ei suoriteta, vedenotto saattaa estyä, mikä puolestaan vahingoittaa astianpesukonetta.
Sihtien puhdistamisen jälkeen aseta sihtiryhmä uudelleen paikalleen
ja kiinnitä se oikein; tämä on oleellisen tärkeää astianpesukoneen toimintatehon säilyttämiseksi.
7
VIANETSINTÄ
Astianpesukoneesi ei ehkä toimi aina oikein.
Ennen kuin otat yhteyttä huoltopalveluun, tarkasta voitko ratkaista ongelman käymällä läpi seuraavan listan korjauskeinot.
ONGELMAT
Astianpesukone
ei käynnisty tai ei
vastaa ohjaustoimiin.
MAHDOLLISET SYYT
RATKAISUT
Laitetta ei ole kytketty kunnolla virtaan. Laita pistoke pistorasiaan.
Sähkökatko.
Astianpesukone käynnistyy automaattisesti kun virta palaa.
Astianpesukoneen luukku ei ole kiinni.
Työnnä luukkua päättäväisesti kunnes kuulet sen napsahtavan.
Se ei vastaa ohjaustoimiin.
Sammuta laite painamalla VIRTA-painiketta, laita se uudelleen
päälle noin minuutin kuluttua ja nollaa ohjelma.
Pesujakso ei ole vielä päättynyt.
Odota kunnes pesujakso päättyy.
Tyhjennysletku on mutkalla.
Varmista, että tyhjennysletku ei ole mutkalla (ks. ASENNUSOHJEET).
Tyhjennysputki viemäriin on tukossa.
Puhdista viemäriin johtava tyhjennysputki.
Sihti on tukossa ruoan jätteistä
Puhdista sihti (ks. SIHTIRYHMÄN PUHDISTAMINEN).
Astianpesukoneesta tulee liikaa
ääntä.
Astiat kolisevat toisiaan vasten.
Sijoita astiat koneeseen oikein (ks. KORIEN TÄYTTÄMINEN).
On syntynyt liikaa vaahtoa.
Pesuainetta ei ole annosteltu oikein tai se ei sovellu käytettäväksi
astianpesukoneissa (ks. PESUAINELOKERON TÄYTTÄMINEN). Nollaa
nykyinen sykli sammuttamalla astianpesukone ja kytke se uudelleen, valitse uusi ohjelma ja sulje ovi. Älä lisää pesuaineita.
Astiat eivät ole
puhtaita.
Astioita ei ole sijoitettu koneeseen
oikein.
Sijoita astiat koneeseen oikein (ks. KORIEN TÄYTTÄMINEN).
Suihkuvarret eivät pääse pyörimään
vapaasti, sillä astiat estävät liikettä.
Sijoita astiat koneeseen oikein (ks. KORIEN TÄYTTÄMINEN).
Pesujakso on liian hellävarainen.
Valitse sopiva pesujakso (ks. OHJELMATAULUKKO).
On syntynyt liikaa vaahtoa.
Pesuainetta ei ole annosteltu oikein tai se ei sovellu käytettäväksi
astianpesukoneissa (ks. PESUAINELOKERON TÄYTTÄMINEN).
Astianpesukone ei
tyhjennä vettä.
Huuhtelukirkastelokeron korkkia ei ole Varmista, että huuhtelukirkastesäiliön korkki on suljettu.
suljettu kunnolla.
Sihti on likainen tai tukossa.
Puhdista sihtiryhmä (ks. PUHDISTUS JA HUOLTO).
Suolaa ei ole.
Täytä suolasäiliö (ks. SUOLASÄILIÖN TÄYTTÄMINEN).
HUOLTO- JA VIANETSINTÄOPAS
Huoltotoimenpiteistä sekä vianetsinnästä on lisätietoja
käyttö- ja huolto-oppaassa.
Käyttö- ja huolto-oppaan saat haltuusi seuraavasti:
• Huoltopalvelu; puhelinnumero on ilmoitettu takuukirjasessa.
• Lataamalla sivustolta: docs.indesit.eu
• Käytä QR-koodia:
YHTEYDEN OTTAMINEN HUOLTOPALVELUUN
Kun otetaan yhteyttä huoltopalveluun, on tässä
yhteydessä ilmoitettava astianpesukoneen luukun
sisäpuolelle vasempaan tai oikeaan kiinnitetyssä
arvokilvessä olevat koodit.
Puhelinnumero on ilmoitettu
takuukirjasessa tai sivustolla:
www.indesit.com
IEC 436
:
TEKNISET TIEDOT
Tekniset tiedot, mukaan lukien energiankulutusta koskevat
seikat, voidaan ladata sivustolta
docs.indesit.eu
400011385281
07/2019 ks - Xerox Fabriano
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising