Indesit | IWD 51052 C ECO TK | Instruction for Use | Indesit IWD 51052 C ECO TK Kullanici rehberi

Indesit IWD 51052 C ECO TK Kullanici rehberi
Kullanma Kılavuzu
ÇAMAŞIR MAKİNESİ
İçindekiler
TR
Türkçe
TR
Montaj, 2-3
Ambalajın çıkartılması ve seviye ayarı getirilmesi
Su ve elektrik bağlantıları
İlk yıkama
Teknik veriler
Bakım ve özen, 4
Su ve elektrik kesilmesi
Çamaşır makinesin temizlenmesi
Deterjan haznesinin temizlenmesi
Kapak ve hazne bakımı
Pompanın temizlenmesi
Su besleme hortumunun kontrol edilmesi
Önlemler ve öneriler, 5
IWD 51052
Genel güvenlik uyarıları
Atıkların tasfiye edilmesi
Çamaşır makinesinin tanımı ve
programların çalıştırılması, 6-7
Kontrol paneli
Işıklı göstergeler
Bir programın başlatılması
Programlar, 8
Program tablosu
Kişisel ayarlar, 9
Sıcaklık ayarı
Sıkma hızı ayarı
Fonksiyonlar
Deterjan ve çamaşır, 10
Deterjan haznesi
Çamaşırın hazırlanması
Özel çamaşırlar
Yük dengeleme sistemi
Arızalar ve onarımlar, 11
Teknik Servis, 12
1
Montaj
TR
! Bu kitapçığı gerektiği her an danışabilmeniz
için özenle saklayınız. Çamaşır makinesinin
satılması, devri veya nakli durumlarında da,
yeni sahibinin faydalanabilmesi için bu kılavuz
makineyle beraber saklanmalıdır.
! Talimatları dikkatlice okuyunuz; montaj,
kullanım ve güvenliğe ilişkin önemli bilgiler
içermektedir.
! Taşıma ve nakliye sırasında dikat edilecek
konular
Taşıma ve nakliye sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan emin olunuz,
Taşıma ve nakliye işlemini orijinal ambalajı ile
yapınız.
Taşıma esnasında üründe hasar ve arıza
oluşmamasına, vurma, çarpma, düşürme vb.
dış etkenler nedeniyle ürünün zarar görmemesine dikkat ediniz.
Ambalajı zarar verebilecek nem, su, v.b. dış
etkenlere karşı koruyunuz.
Ambalajın çıkartılması ve aynı seviyeye getirilmesi
Ambalajdan çıkartılması
1. Çamaşır makinesinin ambalajdan
çıkartılması.
2. Çamaşır makinesinin taşıma esnasında
hasar görmemiş olduğunu kontrol ediniz.
Hasar görmüş ise monte etmeyiniz. Satıcıya
başvurunuz.
3. Taşıma sırasında
arka tarafta bulunan
3 adet koruyucu vidayı
ve ara parçasıyla birlikte buradaki lastiği
de çıkartınız (bakınız
şekil).
4. Delikleri ambalajda bulacağınız plastik kapaklarla kapayınız.
5. Tüm parçaları muhafaza ediniz: çamaşır
makinesinin nakli gerektiği takdirde takılmaları
gerekmektedir.
! Ambalajlar çocuk oyuncağı değildir.
Cihazın aynı seviyeye getirilmesi
1. çamaşır makinesini düz ve sert bir zemine yerleştiriniz, duvar veya mobilyalara
dayamayınız.
2
2. Yerleştirilecek zemin tam düz değilse
çamaşır makinesinin
vidalı ön ayaklarını
sıkarak veya
gevşeterek dengeyi
sağlayınız (bkz. şekil);
eğim açısı, makinenin
üst tezgahına göre 2°
den fazla olmamalıdır.
Sağlıklı bir dengeleme, çamaşır makinesine
sağlam bir duruş kazandıracağı gibi, çalışması
esnasındaki sarsıntı, gürültü ve hareketlilikleri de önleyecektir. Zeminde moket veya
halı olması halinde, ayarı makinenin altında
havalandırma olabilecek şekilde yapınız .
Su ve elektrik bağlantıları
Su besleme hortumunun takılması
1. Tedarik borusunu
3/4 gaz vidalı bağlantı
kullanarak bir soğuk su
musluğuna bağlayın
(bkz. şekil). Bağlantı
öncesinde berrak su
gelene kadar suyu
akıtınız.
2. Besleme hortumunu
arka kısımda üst sağ
köşedeki su girişine
vidalayarak çamaşır
makinesine takınız
(bkz. şekil).
3. Hortumda katlanma ve ezilme olmamasına
dikkat ediniz.
! Musluğun su basıncının Teknik Veriler
tabelasında belirtildiği gibi olması gerekir (bkz.
yan sayfa).
! Besleme hortumunun boyu yetersizse yetkili
bir satıcı mağaza veya teknisyene başvurunuz.
! Kesinlikle daha önceden kullanılmış hortum
kullanmayınız.
! Makine ile birlikte verilen hortumları kullanınız.
Tahliye hortumunun takılması
65 - 100 cm
Tahliye hortumunu,
katlanmasını önleyerek, zemindeki veya
yerden 65 ile 100 cm
yükseklik arasındaki
bir duvar tahliyesine
takınız
veya mevcut olan
kılavuzu çeşmeye
bağlayarak lavabo
ya da küvet kenarına
yaslayınız (bkz.
şekil). Tahliye hortumunun serbest ucunun suya girmemesi
gerekir.
! Tahliye hortumu için ilave uzatma
kullanılmaması tavsiye olunur; aksi mümkün
değilse, uzatma hortumunun çapının da aynı
olması ve 150 cm. den uzun olmaması gerekir.
Elektrik bağlantısı
Fişi prize takmadan evvel aşağıdaki hususlara dikkat ediniz:
• prizin topraklamasının yürürlükteki normlara uygun olmasına;
• prizin, makinenin Teknik Veriler tabelasında
belirtilen, azami gücünü taşıyabilecek
olmasına (bkz. yan taraf);
• şebeke geriliminin, Teknik Veriler
tabelasında belirtilen değerlere uygun
olmasına (bkz. yan taraf);
• prizin çamaşır makinesinin fişiyle uyumlu olmasına. Aksi takdirde fişi veya prizi
değiştiriniz.
! Çamaşır makinesi, muhafazalı olsa bile açık
alanda monte edilemez, çünkü rüzgara ve
yağmura maruz kalması çok tehlikelidir.
! Monte edilen çamaşır makinesinin fişinin
kolaylıkla erişilebilir olması gerekir.
! Uzatma kablosu ile çoklu prizler kullanmayınız.
! Kablonun ezilmemesi ve katlanmaması gerekir.
! Beslenme kablosunun yalnızca yetkili teknisyenler tarafından değiştirilmelidir.
Dikkat! Bu kurallara uyulmaması halinde firma
hiç bir sorumluluk kabul etmemektedir.
! Cihazın montajı yetkili servis tarafından
gerçekleştirilecektir.
İlk yıkama
Montajdan sonra, çamaşır koymaksızın
deterjanla 5. programı ayarlayarak yıkama
yapınız.
Teknik bilgiler
Model
IWD 51052
Ölçüler
geniþlik 59,5 cm
yükseklik 85 cm
derinlik 51,7 cm
Kapasite
1 - 5 kg
makine üstünde takýlý
olan teknik veriler plakasýna bakýnýz.
max. su basýncý 1 MPa
(10 bar) min.
Su baðlantýlarý su basýncý 0,05 MPa
(0,5 bar)
tambur kapasitesi 46 litre
maksimum dakikada
Sýkma hýzý
1000 devire kadar
1061/2010 ve
1015/2010 sayılı Program 5:
Düzenleme
Eko Pamuklu 60°C.
göre
Program 5:
kontrol
Eko Pamuklu 40°C.
programları
Elektrik baðlantýlarý
Bu makina aþaðýda belirtilen
AB normlarýna uygundur:
- 2004/108/CE (Elektromanyetik Uyum)
- 2012/19/EU - WEEE
- 2006/95/CE (Alçak gerilim)
3
TR
Bakım ve özen
TR
Su ve elektrik kesilmesi
• Su musluğunu her yıkamadan sonra
kapatınız. Böylece çamaşır makinesinin su
tesisatının eskimesi engellenir, su kaçağı
tehlikesi ortadan kalkar.
• Bakım ve temizlik işlemleri esnasında
çamaşır makinesinin fişini çekiniz.
2. makine kapağını
saatin ters yönünde
çevirerek sökünüz
(bkz. şekil). bir miktar
su gelmesi normaldir;
Çamaşır makinesinin temizlenmesi
Dış gövde ve plastik aksam ılık su ve sabunla ıslatılmış bir bez vasıtasıyla temizlenebilir. Çözücü ve aşındırıcı maddeler
kullanmayınız.
Deterjan haznesinin temizlenmesi
Hazneyi kaldırarak,
dışarıya doğru
çekmek suretiyle
çıkartınız (bkz. şekil).
Akar su altında
yıkayınız, bu çekmecenin temizliği sık sık
yapılmalıdır.
Kapak ve hazne bakımı
• Kötü kokuların oluşmasını engellemek için
kapağı daima aralık bırakınız.
Pompanın temizlenmesi
Çamaşır makinesinin pompası kendini temizleyen bir özelliğe sahip olup, ayrıca temizlik
gerektirmez. Ancak, bazı küçük cisimler (madeni para, düğme) pompanın alt kısmındaki
koruyucu bölmeye düşebilirler.
! Yıkama devresinin bitmiş olup olmadığını
kontrol ediniz ve fişini çekiniz.
Pompa koruyucu bölgesine erişebilmek için:
1. çamaşır makinesinin ön kapama panelini, bir tornavida
vasıtasıyla çıkartınız
(bkz. şekil);
4
3. içini dikkatlice temizleyiniz;
4. kapağı vidalayınız;
5. paneli takarken, tam yerleştirmeden evvel,
kancaların yuvalara gelip gelmediğini kontrol
ediniz.
Su besleme hortumunun kontrol
edilmesi
Su besleme hortumunu, en azından senede
bir defa kontrol ediniz. Yarık veya çatlaklar
varsa değiştiriniz: yıkama esnasındaki yüksek basınçlar ani patlamalara yol açabilirler.
! Kesinlikle daha önceden kullanılmış hortum
kullanmayınız.
Önlemler ve öneriler
! Çamaşır makinesi uluslararası güvenlik standartlarına
uygun olarak projelendirilmiş ve üretilmiştir. Bu uyarılar
güvenlik amaçlı olup dikkatlice okunmalıdır.
• Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) Kontrolü
Yönetmeliği.
• AEEE Yönetmeliğine uygundur.
Genel güvenlik uyarıları
• Makine meskenlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olup
profesyonel kullanım amaçlı değildir.
• Bu cihaz, eğer gözetim altında bulunuyorlar
ise veya güvenli şekilde ve ilişkin tehlikeler göz önünde bulundurularak, cihazın
kullanımı hakkında uygun eğitim almışlar
ise, 8 yaşından büyük çocuklar ve fiziksel,
duyusal veya mental kapasitelerden yoksun veya yetersiz tecrübe ve bilgiye sahip
kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar,
cihaz ile oynamamalıdır. Bakım ve temizlik
işlemleri, denetimsiz çocuklar tarafından
gerçekleştirilmemelidir.
• Cihaza ayaklarınız çıplakken yada elleriniz veya
ayaklarınız ıslak yada nemliyken dokunmayınız.
• Fişi prizden çekerken kablosundan değil fişin kendisinden
tutarak çekiniz.
• Makine çalışırken deterjan haznesini açmayınız.
• Tahliye suyuna el sürmeyiniz, yüksek ısıda olabilir.
• Kapağı, hiçbir şekilde zorlamayınız: istenmedik açılmalara
karşı olan güvenlik mekanizması arıza yapabilir.
• Arıza halinde onarmak amacıyla iç mekanizmaları
kurcalamayınız.
• Çocukların çalışır vaziyetteki makineye yaklaşmalarına
mani olunuz.
• Çalışma esnasında kapak ısınabilir.
• Taşınması gerektiğinde, bu işlemin, iki veya üç kişi
tarafından, azami dikkatle yapılması gerekir. Kesinlikle
tek başınıza yapmayınız, çünkü makine çok ağırdır.
• Çamaşırları yerleştirmeden evvel, sepetin boş olduğundan
emin olunuz.
Atıkların tasfiye edilmesi
• Ambalaj malzemelerinin tasfiye edilmesi: yerel yasalara
uyunuz, bu şekilde ambalajların geri dönüşümü mümkün
olur.
• Elektrik ve elektronik cihazların atıklarını değerlendirme
2012/19/EU - WEEE sayılı Avrupa Konseyi direktifinde;
beyaz eşyaların kentsel katı atık genel yöntemi ile tasfiye
edilmemesi öngörülmüştür. Kullanılmayan cihazların,
madde geri kazanım ve geri dönüşüm oranını en yüksek
seviyeye yükseltmek, çevre ve insan sağlığına olası
zararları engellemek için ayrı ayrı toplanması gerekir.
Tüm ürünlerin üzerinde; ayrı toplama hükümlerini
hatırlatmak amacıyla üstünde çarpı işareti olan sepet
sembolü verilmiştir.
Cihazların tasfiye edilmesi konusunda daha geniş bilgi
almak için cihaz sahiplerinin mevcut müşteri hizmetine
veya satış noktalarına başvurulması gerekir.
5
TR
Çamaşır makinesinin tanımı ve
programların çalıştırılması
TR
Kontrol paneli
ZAMAN AYARÝ
tuþ
PROGRAM TAKÝP
Uyarý lambasý
FONKSÝYON
AÇ/KAPA düðmesi
EKRAN
uyarý lambalý
tuþlarý
SÝCAKLÝK AYARÝ
Deterjan Bölmesi
düðmesi
PROGRAMLAR
düðmesi
SÝKMA HÝZÝ AYARÝ
düðmesi
BAÞLAT/
DURDUR
uyarý lambalý tuþ
KAPAK
KÝLÝTLÝ
göstergesi
Deterjan Bölmesi: ve diğer katkıları koyunuz (“Deterjanlar
bölümüne” bakınız).
KAPAK KİLİTLİ göstergesi: çamaşır makinesinin kapağının
açılabilirliğini görmek için (bkz. yan sayfa).
AÇ/KAPA düğmesi: çamaşır makinesini çalıştırmak ve
kapatmak için.
BAÞLAT/DURDUR uyarı lambalı tuş: programları
başlatmak yada geçici olarak durdurmak için.
Not: devrede olan bir programın beklemeye alınması için
bu düğmeye basınız; turuncu renkli uyarı lambası yanıp
sönecektir. MAKİNE KAPAĞI KİLİTLİ uyarı lambası kapalı
ise, kapak açılabilir (yaklaşık 3 dakika bekleyiniz).
Yıkama programının kaldığı yerden devam etmesi için bu
düğmeye tekrar basınız.
PROGRAMLAR uyarı lambalı tuşları: programları ayarlamak. Program esnasında düğme sabit kalır.
FONKSİYON düğmeleri: işlev seçimi için. Seçilen işlev
düğmesinde ışıklı gösterge yanık kalır.
SİKMA HİZİ AYARİ düğmesi: sıkma çalıştırmak veya durdurmak için (bkz. Kişisel ayarlar bölümü).
SİCAKLİK AYARİ düğmesi: istenen sıcaklığı veya soğuk
suyla yıkamayı ayarlamak için (bkz. Kişisel ayarlar bölümü).
EKRAN: Mevcut programlarin süresini ve çalisan devrin
kalan süresini görmek için; ZAMAN AYARİ seçenegi
ayarlanmissa, seçili programin baslangici için geri sayim
görünecektir.
ZAMAN AYARİ tuş
: seçilen programı geciktirmeli
çalıştırmak için basınız. Gecikme ekranda belirtilecektir
PROGRAM TAKİP uyarı lambası: yıkama programının
aşamalarını görmek için.
Uyarı lambası makinenin açık olduğunu gösterir.
6
Bekleme modu
Yeni enerji tasarrufu düzenlemeleri ile uyumlu bu çamaşır
makinesine herhangi bir faaliyet algılanmadığında 30
dakika içinde devreye sokulan otomatik bekleme sistemi
yerleştirilmiştir AÇ/KAPA düğmesine bir süre basın ve makinenin tekrar çalışmasını bekleyin.
Işıklı göstergeler
Işıklı göstergeler önemli bilgiler verir.
İşte verdikleri bilgiler:
Program Takip uyarı lambasi
İstenilen yıkama devresini seçtikten sonra çalışma
esnasında ışıklı göstergeler sürekli yanarak yürütülmekte olan işlemi gösterecektir.
KAPAK KİLİTLİ göstergesi
Gösterge ışığı açık olduğunda, yan kapak açılmaması için
kilitlenir; kapağı açmadan önce gösterge ışığının kapalı
olduğundan emin olunuz (yaklaşık 3 dakika bekleyiniz).
Devam eden yıkama devri sırasında kapağı açmak için,
BAÞLAT/DURDUR düğmesine basınız; kapak KAPAK
KİLİTLİ göstergesi ışığı söndüğünde açılabilir.
Yıkama
Durulama
Sıkma
Su boşaltma
Yıkama sonu
FINE
SON
FONKSİYON tuşları ve ilgili uyarı lambaları
Herhangi bir işlem seçildiğinde ilgili gösterge yanacaktır.
Seçilen işlem yürütülen programla uyumlu olmadığı
takdirde,ilgili gösterge yanıp sönecek ve işlev
başlatılmayacaktır.
Seçilen fonksiyon ayarlanmış olan programla uyumlu
olmadığı takdirde, ilk işlevle ilgili uyarı lambası yanıp
sönecek ve etkinleştirilmiş işlev yanıp sönmesi sona
erecektir.
Bir programın başlatılması
1. AÇ/KAPA tuşuna basarak çamaºır makinasını çalıştırınız. Tüm göstergeler bir an için yanacak sonra söneceklerdir.
2. Çamaşırı yerleştirip kapağı kapatınız.
3. PROGRAMLAR düğmesiyle istenen programı seçiniz.
4. Yıkama suyu sıcaklığını seçiniz (bkz. “Kişisel ayarlar”).
5. Sıkma hız ayarını seçiniz (bkz. “Kişisel ayarlar”).
6. Deterjan ve diğer katkıları koyunuz (Bkz. Deterjanlar ve çamaşırlar bölümü).
7. İstenilen işlevleri seçin.
8. BAÞLAT/DURDUR düğmesine basmak suretiyle programı çalıştırınız ve ilgili gösterge yeşil renkte yanık kalacaktır.
Seçilen programı iptal etmek için makineyi beklemeye aldıktan sonra BAÞLAT/DURDUR tuşunu basılı tutarak yeni bir
program seçiniz.
9. Program bitiminde “SON” göstergesi yanmaya başlayacaktır. Kapak, KAPAK KİLİTLİ
göstergesi ışığı söndüğünde
açılabilir (yaklaşık 3 dakika bekleyiniz). Çamaşırı çıkarınız ve içerisinin kuruması için kapağı hafif aralık bırakınız. AÇ/KAPA
tuşuna basarak çamaşır makinasını kapatınız.
7
TR
Programlar
12
13












20°
20°
20°
1000
1000
800
-






30°
40°
40°
0
800
800
-



30°
30°
600
600
-
30°
600
Durulama
-
Sýkma + Su boþaltma
-
Sadece boþaltma *
-
14 Spor Ayakkabýlar
*
Devir süresi

-
Toplam su lt
1000
1000
1000
1000
1000
1000
Günlük programlar
Beyaz Pamuklu 90° + P: aþýrý kirli beyazlar.
Renklý pamuklular: az kirli beyazlar ve nazik renkliler.
Sentetikler: çok kirli dayanýklý renkli çamaþýrlar.
Sentetikler (3): az kirli dayanýklý renkli çamaþýrlar.
Eko Pamuklu 60°C (1): çok kirli dayanýklý beyaz ve renkliler.
Eko Pamuklu 40°C (2): az kirli hassas renkli ve beyazlar.
20° Zone
Pamuklu Standart 20°C: az kirli hassas renkli ve beyazlar.
Karma Hafif Kirli
20 dk. Yenileme
Özel
Ýpekliler/Perdeler: ýpekli, viskoz ve iç çamaþýrlar için kullanýlýr.
Yünlüler: yün ve kaþmir için kullanýlýr.
Jeans
Spor 30°
Yoðun Spor Kýyafetler
Hafif Spor Kýyafetler
Enerji
tüketimi kWh
90°
40°
60°
40°
60°
40°
Program açýklamasý
Kalan nem %
Yumuþatýcý
9
10
11
Yýkama
6
7
8
Önyýkama
1
2
3
4
5
5
Deterjanlar
Maks. Isý Maks Hýz
derecesi (Dakikada
(°C)
devir)
Maks yük (Kg)
Program tablosu
Programlar
TR
5
5
3
3
5
5
-
-
-
**
-
-
-
**
44
0,78
-
-
50 105’
-
**
62
0,75 47,2 150’
62
0,68
5
5
1,5
-
-
-
-
-
-
**
-
-
-
20’



1
1,5
3
-
-
-
**
-
-
-
**
-
-
-
**




-
-
-
**
-
-
-
**
-


3
3
En fazla
2 çift
-
-
-
**
1000
-
-

5
-
-
-
**
1000
-
-
-
5
-
-
-
**
-
-
-
5
-
-
-
**
66 130’
**
programını seçer ve dönüş çevirimini devre dışı bırakırsanız, makine sadece tahliye yapar.
** Yýkama programalarýnýn süresi ekrandan kontrol edilebilir.
Ekran veya kitapçýk üzerinde gösterilen devre süresi, standart þartlara göre hesaplanmýþ tahmini bir süredir. Geçerli olan süre, giriþteki sýcaklýk derecesi ve
suyun basýncý, ortam sýcaklýðý, deterjan miktarý, yük miktarý ve tipi, yükün dengesi, seçilen ilave seçenekler gibi sayýsýz faktörlere göre deðiþiklik gösterebilmektedir.
1) 1061/2010 standartlarý uyarýnca kontrol programlarý 60°C ve 5. programa ayarlayýnýz.
Bu devre, orta kirlilikteki pamuklu çamaşırları temizlemek için uygundur ve 60°C de yıkanabilir çamaşırlar üzerinde kullanılacak, kombine enerji ve su tüketimi açısından
en etkili devredir. Geçerli olan yıkama sıcaklık derecesi, belirtilen sıcaklık derecesinden farklı olabilir.
2) 1061/2010 standartlarý uyarýnca kontrol programlarý 40°C ve 5. programa ayarlayýnýz.
Bu devre, orta kirlilikteki pamuklu çamaşırları temizlemek için uygundur ve 40°de yıkanabilir çamaşırlar üzerinde kullanılacak, kombine enerji ve su tüketimi açısından
en etkili devredir. Geçerli olan yıkama sıcaklık derecesi, belirtilen sıcaklık derecesinden farklı olabilir.
Tüm Test Enstitüleri için:
2) Pamuklu uzun programý; 5 programda 40°C’ye ayarlayýnýz.
3) Sentetik programı boyunca: 40°C lik bir sıcaklık ile 4 yıkama döngüsü ayarlamak
20° programlar (20° Zone), çevre için bir avantaja ve ekonomik bir tasarrufa sahip daha az elektrik enerjisi kullanmayı
sağlayarak, düşük sıcaklıklarda etkili yıkama performansları sunmaktadır.
20° programlar, tüm ihtiyaçlara cevap verir:
Pamuklu Standart 20°C (program 6) kirli pamuklu çamaşırlar için idealdir. 40°’de bir yıkama ile mukayese edilebilen, soğuk suda
da etkili olan performanslar, yinelenen ve karşılaştırılan en yüksek hız varyasyonu ile çalışan mekanik bir hareket ile sağlanır.
20° Karma Hafif Kirli (program 7) orta kirlilikteki karışık çamaşırlar (pamuklu ve sentetikler) için idealdir. Soğuk suda da
etkili yıkama performansları, orta ve belirli aralıklar üzerindeki hız varyasyonu ile çalışan mekanik bir hareket ile sağlanır.
20 dk. Yenileme (program 8) kısa sürede hafif kirli çamaşırları yenilemek ve yıkamak için ideal olan devre.
Sadece 20 dakika sürer ve böylece zaman ve enerji tasarrufu sağlar. Farklı kumaş türünde çamaşırları bir arada yıkamak
mümkündür (yünlüler ve ipekliler hariç) ve maksimum 1,5 kg çamaşır yüklenebilir.
Yoðun Spor Kýyafetler (program 12) ağır lekeli spor kıyafetlerinin kumaşları (eşofman, şort, vb.) için kullanılır; en iyi sonuçlar
için, “Program tablosu” nda gösterilen maksimum yükü geçmemeniz tavsiye edilir.
Hafif Spor Kýyafetler (program 13): hafif lekeli spor kıyafetlerinin kumaşları (eşofman, şort, vb.) için kullanılır; en iyi sonuçlar için,
“Program tablosu” nda gösterilen maksimum yükü geçmemeniz tavsiye edilir. Sıvı deterjan ve yarım yük doz kullanmanız tavsiye edilir.
Spor Ayakkabılar (program 14) spor ayakkabılarını yıkamak için kullanılır; en iyi sonuçlar için, aynı anda 2 çiftten fazla yıkamayınız.
8
Kişisel ayarlar
Sıcaklık ayarı
Yıkama suyu ısısını SİCAKLİK AYARI düğmesini çevirerek seçiniz (bkz. Program tablosu).
sıcaklık ayarı soğuk suyla yıkanacak seviyeye kadar düşürülebilir ( ). Makine, seçilen program için öngörülenin üzerinde
bir yıkama ısısını otomatik olarak uygulamayacaktır.
Sıkma hızı ayarı
Seçilen programın SIKMA HIZI ayarı bu düğmenin çevrilmesiyle yapılır.
Programlar için öngörülen azami süratler şöyledir:
Programlar
Azami Sıkma hızı
Pamuklular
Dakikada 1000 devir
Sentetik kumaşlar
Dakikada 1000 devir
Yünlüler
Dakikada 800 devir
İpekli
sadece boşaltma
Sıkma sürati azaltılabilir veya
işareti seçilerek devre dışı bırakılabilir.
Makine, her bir program için öngörülenin üzerinde bir sıkma hızını kabul etmez.
Fonksiyonlar
Çamaşır makinesince öngörülen muhtelif işlemler arzu edilen temizlik ve beyazlıktaki yıkamalara olanak sağlar.
İşlevleri çalıştırmak için:
1. istediğiniz işlev düğmesine basınız;
2. ilgili göstergenin yanması işlevin başladığını belirtir.
Not:
- Seçilen işlem yürütülen programla uyumlu olmadığı takdirde,ilgili gösterge yanıp sönecek ve işlev başlatılmayacaktır.
- Seçilen fonksiyon ayarlanmış olan programla uyumlu olmadığı takdirde, ilk işlevle ilgili uyarı lambası yanıp sönecek ve
etkinleştirilmiş işlev yanıp sönmesi sona erecektir.
Zaman Ayarı
Seçilmiş olan programın gecikmeli başlamasını ayarlamak için istenilen gecikme süresi ayarlanıncaya kadar tuşa basınız.
Bu opsiyon açık olduğunda ekranda
sembolü görüntülenecektir. Gecikmeli başlatmayı iptal etmek için ekranda OFF
yazısı görüntüleninceye kadar tuşa basınız.
Bu seçeneği seçerek hafif lekeli pamuklu ve sentetik kumaşların (“Program tablosu”na bakınız) yükünü azaltmak için
tambur yönünü, sıcaklık ve suyu uygun bir şekilde ayarlayabilirsiniz. “
” daha kısa sürede yıkamanızı ve dolayısıyla
su ve elektrikten tasarruf etmenizi sağlar. Yük miktarına göre ölçülmüş sıvı deterjan kullanmanız tavsiye edilir.
fonksiyonu, hem çevre hem de elektrikli giriş için bir avantaj olan - çamaşırları yıkamak için kullanılan suyu
ısıtmadan enerji tasarrufuna katkıda bulunmaktadır. Aslına bakılırsa, güçlendirilmiş etki ve en iyi şekilde kullanılan su
tüketimi ortalama standart bir devre süresinde mükemmel sonuçların elde edilmesini garanti etmektedir. Daha iyi yıkama
sonuçları elde etmek için, sıvı deterjan kullanımı tavsiye edilmektedir.
9
TR
Deterjanlar ve çamaşır
TR
Deterjan haznesi
Yük dengeleme sistemi
Yıkamanın iyi sonuç vermesi doğru dozda deterjan
kullanılmasına da bağlıdır: aşırı deterjan kullanmak suretiyle daha temiz çamaşırlar elde edilemeyeceği gibi makinenin
aksamına zarar verilerek, çevre kirliliğine sebebiyet verilir.
! Elde yıkama deterjanları kullanmayınız, çünkü aşırı
köpük yaparlar.
! Beyaz pamuklu çamaşırlar, ön yıkama ve 60°C’den yüksek
sıcaklık derecesi ile yıkamalar için toz deterjan kullanınız.
! Deterjan ambalajı üzerinde aktarılan bilgileri takip ediniz.
Deterjan haznesini açınız
ve deterjan ile katkı maddelerini aşağıdaki şekilde
koyunuz.
Aşırı titremenin engellenmesi ve yükün düzenli dağılması
için her sıkma devrinden önce iç sepet normal yıkama
hızından biraz daha hızlı döner. Farklı şekillerde çamaşırları
makineye doldurduktan sonra yük dengeli hale gelmediyse
makine daha yavaş bir sıkma devrini uygular. Yük çok dengesiz ise çamaşır makinesi sıkma devrini gerçekleştirmeden
çamaşırları dağıtır. Yükün daha iyi yerleştirilmesi ve dengeli
olması için küçük giysilerle büyük giysileri karıştırınız.
1
2
3
hazne 1: Ön yıkama için deterjan (toz)
hazne 2: Yıkama için deterjan (toz veya likit)
Sıvı deterjan, yalnızca, makine çalıştırılmadan konulabilir.
hazne 3: Katkı maddeleri (yumuşatıcı, vs.)
Yumuşatıcı ızgara seviyesini aşmamalıdır
Çamaşır hazırlanması
• Çamaşırları aşağıdaki gibi ayırınız:
- kumaş tipi / etiketteki işaret.
- renkler: renkli çamaşırları beyazlardan ayırınız.
• Ceplerini boşaltınız ve düğmeleri kontrol ediniz.
• Kurulama sırasında çamaşırın ağırlığını gösteren “Programlar Tablosu”’’daki değerleri aşmayın.
Çamaşırların ağırlığı nedir?
1 çarşaf 400-500 gr.
1 yastık kılıfı 150-200 gr.
1 masa örtüsü 400-500 gr.
1 bornoz 900-1.200 gr.
1 havlu 150-250 gr.
Özel çamaşırlar
İpekliler: ipekli tüm dokumalar için tasarlanmış olan 9.
programın kullanılması tavsiye edilir. Hassas dokumalar
için özel bir deterjan kullanılması önerilir.
Perdeler: katlayarak bir yastık kılıfı veya file içerisine
yerleştiriniz. 9. programın kullanılması önerilir.
Yünlüler: tüm yünlü kıyafetler üzerinde “yalnızca elde
yıkayın”
etiketi olsa bile program 10 kullanılarak
yıkanabilir. En iyi sonuçlar için, özel deterjanlar kullanın ve
1,5 kg çamaşırı geçmeyin.
Jeans: Yıkamadan önce kıyafetleri ters çevirin ve sıvı
deterjan kullanın. program 11’i kullanın.
10
Arızalar ve onarımlar
Çamaşır makinesi çalışmıyor olabilir. Teknik Servise başvurmadan önce (Teknik Servis bölümüne bakınız) aşağıdaki liste
yardımıyla kolay çözülebilecek bir problem olup olmadığını kontrol ediniz.
Arızalar:
Olası nedenler / Çözümler:
Çamaşır makinesi çalışmıyor.
• Fiş prize takılı değil veya tam temas etmiyor.
• Evde elektrik yok.
Yıkama işlemi başlamıyor.
•
•
•
•
•
Makinanın kapağı tam kapanmamış.
AÇ/KAPA düğmesine basılmamış.
BAÞLAT/DURDUR düğmesine basılmamış.
Su musluğu açık değil.
Gecikmeli başlatmada bir gecikme süresi ayarlanmış (bkz. Kişisel ayarlar).
Çamaşır makinesi su almıyor (ekranda “H2O” ibaresi yanip söner).
•
•
•
•
•
•
Su besleme hortumu musluğa takılı değil.
Hortum bükülmüş.
Su musluğu açık değil.
Evde su kesik.
Basınç yetersiz.
BAÞLAT/DURDUR düğmesine basılmamış.
Çamaşır makinesi devamlı su alıp
veriyor.
• Tahliye hortumu yerden 65 ile 100 cm arasında yerleştirilmemiş (bkz. “Montaj”).
• Tahliye hortumunun başı suya girmiş (bkz. “Montaj”).
• Duvardaki tahliyenin hava boşluğu yok.
Bu kontrollerden sonra olumlu sonuç alınamazsa, musluğu ve kapatıp,
çamaşır makinesini durdurarak Servise haber veriniz. Daire, binanın üst
katlarındaysa, sifon olayı meydana gelerek çamaşır makinesi devamlı su
alıp, veriyor olabilir. Bu sorunun çözümü için piyasada sifon önleyici valflar
satılmaktadır.
Çamaşır makinesi su boşaltmıyor
veya santrifüj yapmıyor.
• Program su boşaltmayı öngörmüyor: bazı programlarda su boşaltma işlemini
elle müdahale ederek başlatmak gerekir.
• Tahliye hortumu bükülmüş (bkz. “Montaj”).
• Tahliye kanalı tıkalı.
Çamaşır makinesi santrifüj esnasında
aşırı sarsılıyor.
• Hazne, çamaşır makinesinin montajı esnasında düzgün çözülmemiş (bkz.
“Montaj”).
• Çamaşır makinesinin bulunduğu zemin düz değil (bkz. “Montaj”).
• Çamaşır makinesi mobilyalarla duvar arasında sıkışmış (bkz. “Montaj”).
Çamaşır makinesi su kaçırıyor.
• Su giriş hortumu tam sıkılmamış (bkz. “Montaj”).
• Deterjan haznesi tıkanmış (temizlemek için bkz. “Bakım ve özen”).
• Tahliye hortumu düzgün takılmamıº (bkz. “Montaj”).
“Safha işlemi sürüyor”göstergesi
yanarken “Fonksiyonlar” göstergesi
yanar ve “BAÞLAT/DURDUR” göstergesi yanıp söner ve “kapak kilitli”
göstergesi sabit bir şekilde yanar.
• Makineyi kapatınız, prizden fişi çekiniz ve 1 dakika sonra tekrar açınız.
Arıza çözülmüyorsa Teknik Servisine başvurunuz.
Aşırı köpük oluşuyor.
• Deterjan çamaşır makinesi için uygun değil (“çamaşır makinesi için”, elde
yıkama ve çamaşır makinesi için” veya benzer ibareler olmalıdır).
• Aşırı doz kullanıldı.
11
TR
Teknik Servis
195131962.01
02/2015
TR
Servise başvurmadan önce:
• Servise başvurmadan çözülebilecek bir ariza olup olmadığını kontrol ediniz (“Arızalar ve onarımlar” bölümüne bakınız);
• Programı tekrar başlatarak, sorunun çözülüp çözülmediğini görünüz;
• Aksi takdirde, garanti belgesinde belirtilen telefon numaralarından teknik servisi arayınız.
! Kesinlikle, yetkili olmayan tamircilere müracaat etmeyiniz.
Şunları bildiriniz:
• arıza tipini;
• cihazın modeli (Mod.);
• seri numarası (S/N).
Bu bilgiler, çamaşır makinesinin arkasındaki plakada bulunurlar.
Cihazın ömrü 10 yıldır.
Tüm Türkiye’de; Yetkili Teknik Servis, Orijinal Yedek Parça, Bakım Ürünlerimiz ve Garanti ile ilgili bilgi için:
0 212 444 50 10
Tüketicinin Hakları
Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici,
satıcıdan (i) satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, (ii) satılanı alıkoyup ayıp oranında satış
bedelinden indirim isteme, (iii) aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın
ücretsiz onarılmasını isteme, (iv) imkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme seçimlik haklarına sahiptir.
Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Ücretsiz onarım
veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden
dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanacaktır. Tüketiciler, çıkabilecek sorunlar için şikayet ve
itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabilirler.
Ürün Verileri
Üretici Firma:
Indesit Company Beyaz Eşya PAZARLAMA A.Ş.
Balmumcu Cad. Karahasan Sok.
No: 11, 34349– Balmumcu Beşiktaş – İstanbul
Tel: (0212) 355 53 00
12
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising