Whirlpool | SI8 1Q WD | Setup and user guide | Whirlpool SI8 1Q WD Uživatelská příručka

Whirlpool SI8 1Q WD Uživatelská příručka
STRUČNÝ NÁVOD K RYCHLÉMU POUŽITÍ
1
2
on - off
10
5
3
X
X
VENTILÁTOR
Ventilátor udržuje rovnoměrnější teplotu uvnitř chladicího oddílu, a tím zajišťuje lepší
podmínky pro uchování potravin.
Z výroby je ventilátor zapnutý.
Doporučujeme ponechat ventilátor zapnutý, pokud je okolní teplota vyšší než
27─28 °C anebo pokud na skleněných policích zaregistrujete vodní kapky či
pozorujete přílišnou vlhkost.
Chcete-li ventilátor vypnout, stiskněte tlačítko ventilátoru.
Upozorňujeme, že je-li ventilátor zapnutý, neznamená to, že bude nepřetržitě
fungovat. Ventilátor se spouští/zastavuje v závislosti na teplotě nebo vlhkosti uvnitř
chladničky.
Z tohoto důvodu je naprosto normální, že se ventilátor netočí, i když je zapnutý.
9
TLAČÍTKO teploty
K nastavení teploty od nejteplejší přes střední až po nejchladnější použijte tlačítko
teploty na ovládacím panelu.
Nastavení teploty se po stisknutí tohoto tlačítka cyklicky mění.
Při prvním zapojení spotřebiče se teplota nastaví na střední hodnotu (nastavení
z výroby).
Následující tabulka ukazuje nastavení teploty:
4
6
7
8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Tlačítko TEPLOTY
Tlačítko RYCHLÉ
CHLAZENÍ
11
Ventilátor*
Elektronický ovládací panel / osvětlení
Police na láhve*
Kryt snímače
Oblast s policemi
Výrobní štítek s obchodním názvem
Zásuvka na čerstvé ovoce a zeleninu*
Sada ke změně směru otevírání dvířek
Držák na lahve*
Dveřní přihrádky
Těsnění dveří
* K dispozici u vybraných modelů
ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE
Po zapojení do sítě se spotřebič automaticky spustí. Po
spuštění spotřebiče počkejte alespoň 4–6 hodin a teprve
pak do něj vložte potraviny. Po připojení spotřebiče
k elektrické síti se rozsvítí displej a na 1 sekundu se
zobrazí všechny ikony. Rozsvítí se hodnoty výchozího
nastavení (z výroby) chladicího oddílu.
ZMĚNA OTEVÍRÁNÍ DVÍŘEK
- projděte si pokyny v přiloženém návodu k použití
(Verze_2)
Změnu otevírání dveří se doporučuje provádět za účasti
dvou osob.
Změna otevírání dvířek není možná:
- u modelů s vestavěnou rukojetí,
- u modelů, které mají dveře se skleněným panelem.
Specifikace, technické údaje a obrázky se mohou
u jednotlivých modelů lišit
Pomoc získáte na čísle uvedeném v záručním listě
nebo postupujte podle pokynů na webové stránce
www.indesit.com
Led ON
high temp.
Led OFF
Led ON
high temp.
Led OFF
med-high temp.
med-high temp.
Kontrolky LED zobrazující aktuální nastavení teploty
nebo funkci Rychlého chlazení.
OSVĚTLENÍ CHLADNIČKY
Uvnitř chladničky jsou použity žárovky LED, které umožňují lepší
osvětlení při současné velmi nízké spotřebě energie.
Pokud osvětlovací systém LED nefunguje, obraťte se na servisní
středisko a požádejte o výměnu.
Upozornění: Při otevření dvířek chladicího oddílu se rozsvítí
vnitřní osvětlení. Pokud dvířka zůstanou otevřena po dobu delší
než 8 minut, světlo se automaticky vypne.
medium temp.
Funkce RYCHLÉHO CHLAZENÍ
Funkci Rychlého chlazení se doporučuje
používat:
med-low temp.
– ke zvýšení rychlosti chlazení chladicího oddílu při
uložení velkého množství potravin. low temp.
Přejete-li si aktivovat funkci rychlého chlazení, stiskněte
a po dobu 3 sekund držte tlačítko pro teplotu nacházející
se na ovládacím panelu, dokud se všechny 3 LED
kontrolky nerozsvítí.
Funkce se automaticky deaktivuje po 6 hodinách a teplota
se vrátí zpět na předchozí nastavenou hodnotu. Funkci
lze také vypnout ručně, a to stisknutím a podržením
tlačítka pro teplotu na ovládacím panelu po dobu
3 sekund.
medium temp.
med-low temp.
low temp.
Led ON
high temp.
Led OFF
med-high temp.
Poznámka: Zobrazené hodnotymedium
odpovídají
temp. průměrné teplotě v celé
chladničce.
med-low temp.
low temp.
TABULKA S POPLACHY
TYP VÝSTRAHY
Signalizace
Příčina
Řešení
Upozornění při otevřených dveřích
Světlo v chladničce bliká
Dvířka byla otevřena déle než 5 minuty.
Zavřete dveře
Upozornění při otevřených dveřích
Světlo v chladničce se vypnulo
Dvířka byla otevřena déle než 8 minuty.
Zavřete dveře
Závada
Bliká některá z kontrolek teploty
Jedná se o závadu produktu.
Obraťte se na servisní středisko
BG CS DK
FI
FR HU KK NO
PL
RO RU
SK
SV
UK GB
Vytištěno v Itálii 04/16 - Whirlpool® Registrovaná ochranná známka / TM Ochranná známka Whirlpool, USA – © Copyright Whirlpool Europe s.r.l. 2014. Všechna práva vyhrazena – http://www.whirlpool.eu
Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte
návod k použití.
CS
19515044200
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising