Whirlpool | SI8 1Q WD | Setup and user guide | Whirlpool SI8 1Q WD instrukcja

Whirlpool SI8 1Q WD instrukcja
SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI
Przed użyciem urządzenia należy uważnie
przeczytać instrukcję obsługi.
1
2
on - off
10
5
3
X
X
WENTYLATOR
Wentylator zapewnia korzystniejszy rozkład temperatur w komorze chłodziarki, a w
konsekwencji lepsze warunki przechowywania artykułów spożywczych.
Domyślnie wentylator jest włączony.
Zaleca się włączenie wentylatora w przypadku, gdy temperatura powietrza jest
wyższa niż 27 - 28°C lub w przypadku zauważenia kropel wody na szklanych
półkach lub w przypadku dużej wilgotności powietrza.
Aby włączyć wentylator, nacisnąć przycisk wentylatora.
Należy pamiętać, że włączony wentylator nie pracuje bez przerwy. Wentylator
rozpoczyna/kończy pracę w zależności od temperatury oraz/lub poziomu wilgotności
wewnątrz chłodziarki.
W związku z tym jest rzeczą całkowicie normalną, że wentylator może się nie
obracać, nawet jeśli zostanie włączony.
9
Przycisk TEMPERATURA CHŁODZIARKI
Naciśnięcie przycisku Temperatura na panelu sterowania umożliwia ustawienie
temperatury od najwyższej do najniższej.
Każdorazowe naciśnięcie przycisku Temperatury powoduje zmianę ustawienia
temperatury.
Po pierwszym włączeniu urządzenia ustawiona jest średnia wartość temperatury
(ustawienie fabryczne).
Wartości ustawień temperatury zostały przedstawione w poniższej tabeli:
4
6
7
8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Przycisk TEMPERATURA
PRZYCISK SZYBKIE
CHŁODZENIE
11
Wentylator*
Elektroniczny panel sterowania / oświetlenie
Stojak na butelki*
Osłona czujnika
Półki stref
Tabliczka znamionowa z handlową nazwą
urządzenia
Pojemnik na owoce i warzywa*
Zestaw do zmiany mocowania drzwi
Półka na butelki*
Półki drzwiowe
Uszczelka drzwiowa
* Dostępna w wybranych modelach
URUCHOMIENIE URZĄDZENIA
Po podłączeniu do zasilania urządzenie zaczyna działać
automatycznie. Po uruchomieniu urządzenia należy
odczekać co najmniej 4–6 godzin przed włożeniem
żywności do środka. Po podłączeniu urządzenia do zasilania
wyświetlacz zostaje podświetlony i przez około 1 s widoczne
są wszystkie ikony. Zostają podświetlone domyślne
(fabryczne) wartości ustawień komory chłodziarki.
Led ON
high temp.
Led OFF
Led ON
high temp.
Led OFF
med-high temp.
med-high temp.
Wskaźniki LED wyświetlają bieżącą wartość
temperatury lub informują o funkcji SZYBKIEGO
CHŁODZENIA.
Funkcja SZYBKIE CHŁODZENIE
medium
temp.
Używanie funkcji Szybkiego chłodzenia
jest zalecane
w
następujących sytuacjach:
med-low temp.
- aby zwiększyć szybkość chłodzenia, gdy do komory
temp.
zamrażarki zostanie włożona bardzolow
duża
ilość
żywności
Aby włączyć funkcję Szybkiego chłodzenia, na panelu
sterowania należy nacisnąć przycisk Temperatury i
przytrzymać go przez 3 sekundy, aż zaświecą się 3 diody LED.
OŚWIETLENIE CHŁODZIARKI
W systemie oświetlenia wewnątrz chłodziarki zastosowano
diody LED, które zapewniają lepszą widoczność przy
jednoczesnym niskim zużyciu energii.
Jeśli oświetlenie LED nie działa, należy skontaktować się z
serwisem w celu jego wymiany.
medium temp.
med-low temp.
low temp.
Led ON
high temp.
Led OFF
med-high temp.
medium temp.
Ważne: Oświetlenie wewnątrz komory chłodziarki włącza się po
otwarciu drzwiczek. Jeśli drzwi pozostają otwarte przez ponad 8
minut, oświetlenie jest automatycznie wyłączane.
Po 6 godzinach funkcja jest automatycznie wyłączana
i chłodziarka powraca do poprzednio wybranej
wartości ustawienia. Funkcję można wyłączyć ręcznie,
naciskając przycisk Temperatury na panelu sterowania i
przytrzymując go przez 3 sekundy.
Uwaga: Wyświetlone punkty odpowiadają średniej temperaturze w całej
med-low temp.
chłodziarce.
low temp.
JAK ZMIENIĆ MOCOWANIE DRZWI
- patrz załączona Instrukcja obsługi (Version_2)
Zaleca się, aby zamocowanie drzwiczek w celu zmiany
kierunku ich otwierania było wykonywane przez dwie osoby.
Nie można zmienić mocowania drzwi w następujących
przypadkach:
- modele z wbudowaną klamką
- modele z panelem szklanym na drzwiach.
TYP ALARMU
Sygnał
Przyczyna
Rozwiązanie
Alarm otwartych drzwi
Oświetlenie chłodziarki miga
Drzwiczki są otwarte przez ponad 5 minuty.
Zamknąć drzwi
Specyfikacje, dane techniczne i ilustracje mogą
różnić się w zależności od modelu.
Alarm otwartych drzwi
Oświetlenie chłodziarki nie świeci
Drzwiczki są otwarte przez ponad 8 minuty.
Zamknąć drzwi
Usterka
Miga dowolna kontrolka temperatury
Usterka urządzenia.
Należy skontaktować się z serwisem technicznym
W celu uzyskania pomocy zadzwonić pod numer
telefonu zamieszczony w karcie gwarancyjnej lub
postępować zgodnie z instrukcjami podanymi na
stronie internetowej www.indesit.com
TABELA ALARMÓW
BG CS DK
FI
FR HU KK NO PL
RO RU
SK
SV
UK GB
Wydrukowano we Włoszech 04/16 - Whirlpool® Zastrzeżony znak towarowy/TM Znak towarowy Whirlpool, USA - © Copyright Whirlpool Europe s.r.l. 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone – http://www.whirlpool.eu
PL
19515044200
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising