KitchenAid | KHGD4 60510 | Instruction for Use | KitchenAid KHGD4 60510 User guide

KitchenAid KHGD4 60510 User guide
Quick Reference Guide
Cooking gestures are
invisible ingredients.
They turn inspiration
into emotions and
emotions into a
masterpiece.
It’s all about artisanality,
that’s why we take it so
seriously.
Thanks for choosing
1
Мазмуну
KY���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3-бет
KitchenAid
Планы тамак
Газ
KY
Колдонуу боюнча нускама
Cooking gestures are
invisible ingredients.
They turn inspiration
into emotions and
emotions into a
masterpiece.
It’s all about artisanality,
that’s why we take it so
seriously.
Тандаганыңыз үчүн ыраазычылыгыбызды
билдиребиз
3
Norme di Sicurezza
Importante: da Leggere e Osservare
Толук нускама көрсөтмөлөрүн
http://d
‌‌ ocs.kitchenaid.eu сайтында
же кепилдик буклетинде
көрсөтүлгөн телефон номер
аркылуу чалыңыз
болсо механикалык вентиляциянын
деңгээлин көбөйтү.
ЭСКЕРТҮҮ: Шайман жана анын
жеткиликтүү бөлүктөрү колдонуу
учурунда ысыйт. Ысыган
элементтерге тийбөө үчүн сактык
сакталышы керек. Үзгүлтүктүзсүз
кароо болбосо, 8 жаштан ылдый
балдарды андан алыс кармаш
керек.
ЭСКЕРТҮҮ: Эгерде конфорканын
бетинде жарака кеткен болсо,
шайманды колдонбоңуз - токко
урунуу коркунучу бар.
ЭСКЕРТҮҮ: Өрт чыгуу коркунуч:
Нерселерди бышыруу аянттын
үстүндө сактабаңыз.
ЭСКЕРТҮҮ: Тамак-ашты даярдоо
учурунда көзөлдөө болуш керек.
Кыска мөөнөөтүү тамаш-ашты
даярдоо учуру үзгүлтүксүз
көзөмөлдө болуш керек.
ЭСКЕРТҮҮ: Көзөлмөлдөөсүз
тамак-ашты даярдоо учурунда
конфорканын үстүндө май жана
малдын майы болсо коркунучтуу
- өрт чыгуу коркунучу бар. Өрттү
ЭЧ КАЧАН суу менен өчүрбөгүлө,
бирок шайманды өчүргүлө жана
өрттүн үстүн жапкыла, мисалы
капкак же болбосо өрткө туруштук
берген жууркан менен.
Конфорканы иштөө түздүгү же
бир нерсени коюу үчүн
колдонбоңуз. Бардык компоненттер
толугу менен муздагыча,
кийимдерди же башка тез ѳрт
алуучу материалдарды шаймандан
алыс кармаңыз - өрт чыгуу
коркунучу бар.
Эгерде бул колдонмодогу
маалымат так аткарылбаса, өрт же
жарылуу болушу мүмкүн жана ал
мүлккө зыян келтириши же жаракат
алып келиши мүмкүн.
Шайманды колдонордон мурда бул
коопсуздук нускамаларын окуңуз.
Аларды келээрки керек болгонго
чейин сактап коюңуз.
Бардык убакытта сактоо үчүн бул
нускамалар менен шаймандын ѳзү
маанилүү коопсуздук
эскертүүлѳрдү камсыз кылат.
Шайман туура эмес колдонгон же
туура эмес жѳнгѳ салынган болсо,
ѳндүрүүчү бул коопсуздук
нускамаларын колдонуу
жѳндѳмсүздүгү боюнча
жоопкерчиликти четке кагат.
Эгерде шайманда өлкөнүн
белгиси бар болсо бул нускамалар
жарактуу болуп эсептелинет.
Эгерде шайманда белги жок болсо,
шайманды өлкөнүн ичине
колдонууга модификациялоого
техникалык нускамаларды алыш
керек, алар керектүү нускамаларды
берет.
ЭСКЕРТҮҮ: Газ менен бышыруу
шайманды колдонгондо ал ысыкты,
нымдуулукту жана күйүу өнүмдөрүн
орнотулган бөлмөңүн ичинде
жаратат. Шайман менен колдонуп
жатканда ашкана бөлмөсүндө
вентиляция жакшы болгонун
камсыз кылгыла: ашканада
вентиляция тешиктери ачык бойдон
болуш керек же механикалык
вентиляция түзмөгү орнотулуш
керек (механикалык аба чыгаруу).
Шайман көпкө созулган убакытка
колдонулса анда кошумча
вентиляция керек болушу мүмкүн,
мисалы терезени ачуу, же
эффективдүүрөөк вентиляция, бар
4
Өтө жаш балдар (0-3 жаштагы)
шаймандан алыс болушу зарыл.
Жаш балдар (3-8 жаштагы) кѳзѳмѳл
астында болбогон учурда,
шаймандан алыс болушу керек. 8
жаштагы жана бул жаштан ѳйдѳ
балдар жана физикалык, сезгич же
акыл жѳндѳмдүүлүгү чектелген же
тажрыйбасы жана билими
жетишпеген адамдар бул
шайманды кѳзѳмѳл астында же
коопсуздук нускамалар берилгенде
гана колдоно алышат жана
коркунуч келерин түшүнүшү керек.
Балдар шайман менен ойнобошу
зарыл. Кѳзѳмѳл жок балдар
тарабынан тазалоо же колдонуу
боюнча тейлѳѳ жүргүзүлбѳшү
керек.
ЭСКЕРТҮҮ : Ысык табак коюучу
айнек сынса:-бардык
конфоркаларды жана ысык
элементтердин баарын өчүрүп,
шайманды кубат камсыздоосунан
өчүрүңүз; - шаймандын үстүнө
тийбеңиз; - шайманды
колдонбоңуз.
Эгер ал ысытылса, капкак сынып
калышы мүмкүн. Капкакты
жапканга чейин бардык
конфоркаларды жана электрикалык
тегерекчелерди өчүрүңүз.
Конфорка күйүп турганда капкакты
жаппаңыз.
Мындан башкача колдонууга
уруксат берилбейт (мисалы:
бѳлмѳлѳрдү жылытууга).
Бул шайман, профессионалдык
колдонууга эмес. Шайманды
сыртта колдонбоңуз.
Идиштердин жана мискейлердин
түбү жана тамак жасоо аймагы
бирдей же кичине чоңураак болуш
керек (өзгөчө таблицаны караңыз).
Бышыруу туздүгүнүн кырына
идиштердин учу чыкпашгы керек.
Эгер торду туура жэмес
колдонсоңуз, ал бышыруу
туздүгүнүн бузулушуна алып
келиши мүмкүн: торчолорду өйдө
жагынан ылдый каратып же аларды
бышыруу түздүгүнүн арасында
сүрбөңүз.
Конфоркадагы жалынды идиштин кырларына
чыгарып күйгүзбөңүз.
Төмөндөгүлөрдү колдонбоңуз : Чугун, чопо жана
терракота казан-мискейлерин. Темир таяктар
сыяктуу ысыкты өткөргөн нерселерди. Бир узун
идиш үчүн эки идишти (мис. Балык идишин).
Эгер камсыз кылынган газду жергиликтүү
шарттардын кээ бирлери конфорканын дүрт
этүүсүндө көйгөй чыгарса, аны иштетүү үчун
отту акырын чыгарып көрүңүз.
Бышыруу аймагынын үстүнө соруп алуучу
капкакты орнотуп жатканда, кеңири маалымат
алууга анын колдонуу колдонмосун караңыз.
Торчолордун астындагы коргоочу резина жаш
балдардын ток урунуу коргунучун көрсөтөт.
торчолорду алып салганда, бардык астына
жайгаштырылган резиналардын туура келгенин
текшериңиз.
ОРНОТУУ
Шайман эки же кѳп адамдар
тарабынан кѳтѳрүлүшү жана
орнотулушу зарыл - жаракат
коркунучу бар. Таңгактан чыгарууга
жана орнотуу үчүн, коргоочу кол
каптарын колдонуңуз - кесип кетүү
коркунучу бар.
Орнотуу, суу менен камсыздоону
кошуу менен (эгер болсо) жана
электрикалык туташууларды, жана
оңдоолор, тажрыйбалуу техник
тараьынан өткөрүлүшү керек.
Колдонуучунун нускамасында
көрсөтүлгөн болбосо, шаймандын
бир да бөлүгүн оңдобоңуз жана
УРУКСАТ БЕРИЛГЕН КОЛДОНУУ
ЭСКЕРТҮҮ: Шайман тышкы
өчүрүү тутумдар, таймер же ѳзүнчѳ
пульт системасы сыяктуулар менен
башкарууга жасалган эмес.
Шайман үйдүн ичинде жана ушул
сыяктуу тѳмѳнкүлѳргѳ колдонууга
жасалган: дүкөндөрдүн,
кеңселердин жана башка жумуш
чөйрөлөрдүн ичинде
кызматкерлерге арналган ашкана
аймактарында; чарба үйлөрүндө;
кардарлар аркылуу
мейманкаларда, мотельдерде жана
башка турак жай чөйрөлөрүндө.
5
алмаштырбаңыз. Балдарды,
орнотулган жерден алыс кармаңыз.
Шайманды таңгактан чыгаргандан
кийин, ал жеткирүү убагында
сынып калбаганын текшериңиз.
Эгер көйгөйлөр болсо, дилер менен
же эң жакын жэериңизде
жайгашкан Сатып алуудан кийинки
кызматка байланышыңыз.
Орнотулгандан кийин, таңгактоону
жок кылуу (пластик, стирол
пенопластынын бөлүктөрү, ж.б.)
балдардан алыс кармалышы керек
- муунуу коркунучу бар. Орнотуу
иштерин жүргүзгѳнгѳ чейин шайман
электр тогунан ажыратылышы
зарыл - токкто урунуу коркунучу
бар. Орнотуу иштеринин
жүрүшүндѳ шайман электр
кабелине зыян келтирилбегендигин
ырастаңыз - токко урунуу коркунучу
бар. Шайманды, орнотуу
аяктаганда гана иштетиңиз.
Электрикалык жана газ
туташтыруулар жергиликтүү
эрежелерге ылайыктуу болуш
керек.
ЭСКЕРТҮҮ : Шайманды
модификациялоо жана анын
орнотуу ыкмалары шайманды
бардык кошумча өлкөлөрдө коопсуз
жана туура колдонууга маанилүү.
Нускамаларда көрсөтүлгөн газ
басымына жарактуу басымды
жөнгө салуучуну колдонгула.
Бөлүмдө аба чыгаруучуу
системасы орнотулушу керек, жана
ал ар кандай күйүү түтүндөрдү
чыгарышы керек. Ал аба чыгаруу
системасын же электрикалы
Бөлүмдө ошондой эле ылайык
аба айлануу болуш керек, анткени
аба туура күйүүгө керектүү. Жок
дегенде абанын айлануусу 2 м3/
саатына ар бир орнотулган кВт
кубаттулугуна болушу керек.
Абаны айлантуу системасы
абаны эшиктен түтүктүн жардамы
менен алып кириши мүмкүн.
Түтүктүн ички кайчылаш бөлүмү
жок дегенде 100 см2 болушу керек;
ачылуусу эч кандай тоскоолдордон
көз каранды болбошу керек.
Система ошондой эле күйүгө
керек абаны түз эмес камсыздоо
кылышы мүмкүн, мисалы үстүндө
жазылгандай жакынкы бөлүмдөр
аба айлантуу түтүктөр менен
жабдылышы мүмкүн. Бирок ,бул
бөлүмдөр жашоого арналган же
уктоочу бөлмөлөр же өрт чыгуу
мүмкүнчүлүгү бар бөлмөлөр
болбошу керек.
Суюк мунай газ ылдый түшөт
анткени ал абадан оорураак.
Ошондуктан, суюк мунай газ
баллондор бар бөлмөлөр
вентиляциялык тешиктер менен
жабдылыш керек. Ал газ чыгып
кеткен учурда аны чыгарып салат.
Ошондуктан суюк мунай газ
баллондор, жарым жартылай же
толук болгондо, биринчи каттын
астында орнотулбашы же
сакталбашы керек (погребтер, жана
башка). Бөлмөдө колдоно турган
гана баллонду кармоого
сунушталат, аны сырткы ысыкты
чыгарган нерселерден алыс
кармаш керек (духовкалар, очоктор,
мештер жана башкалар) алар
баллондун температурасын 50°C
өйдө көтөрүп салышы мүмкүн.
Шайманды эмерекке
орноштуруудан мурда бардык
отсектин кесүү иштерин аткарыңыз
жана бардык жыгач кырындыларын
жана жыгач таарындысын алып
салыңыз.
Эгерде шайман бышыруу
түздүгүнүн үстүндө орнотулган
эмес болсо, бөлгүч панельди
(камсыздалбаган) шаймандын
астындагы бөлүгүндө орнотуш
керек.
Эгерде конфоркалардын баскычтарын буроого
кыйынчылык чыкса, Саткандан кийинки
кызматына кайрылып конфорканын жапкычы
сынык болсо аны алмаштыргыла.
6
алат. Түтүктү айланткандан кийин
тыгыздоону ар дайым
алмаштырыш керек (тыгыздоо
шайман менен бирге келет). Газ
камсыздоо түтүгү бул айланма 1/2
газ цилиндрикалык эркек түрүндөгү
тиркеме.
Ийкемдүү бириктирүүсүз болот
түтүгүн резьбалуу бириктиргичке
туташтыруусу. Газ камсыздоо
түтүгү бул айланма 1/2 газ
цилиндрикалык эркек түрүндөгү
тиркеме. Орнотулган түтүктөр
толугу менен тартылганда 2000 мм
ден ашпашы керек. Орнотуу
бүткөндө, ийилме темир түтүгү
жылып турган бөлүмдөрдү тийбеш
керек жана басылбашы керек.
Азыркы жергиликтүү эрежелерге
ылайык гана түтүктөрдү жана
тыгыздоолорду колдонгула.
МААНИЛҮҮ: Эгерде дат баспаган
болоттон жасалган шлангты
колдонулса, ал эмеректин жылып
турган бөлүктөрүн тийбеш керек
(мисалы, суурма). Ал эч кандай
тоскоолдук жок жеринен өтүш керек
жана аны толугу менен текшерүүгө
мүмкүнчүлүк болуш керек.
Азыркы жергиликтүү эрежелерге
ылайык шайман негизги газ
камсыздоого же газ баллонго
туташтырылышы керек.
Туташтырууну аткаруудан мурда,
шайман сиз колдоно турган газ
камсыздоо менен шайкеш болорун
текшергиле. Эгерде андай болбосо,
"Ар кандай газ түрүнө
адаптациялоо" параграфында
берилген нускамаларды аткаргыла.
Газ камсыздоого туташкандан
кийин, самындуу суу менен чыгып
кетүүнү текшергиле.
Конфоркаларды күйгүзгүлө жана
өрттүн туруктуулугун текшерүүгө
баскычтарды максималдуу 1*
позициядан минималдуу 2*
позицияга бурагыла.
жана ысыкты таратууга арналган тешиктерди
эч качан жаппаш керек.
ГАЗ ТУТАШТЫРУУ
ЭСКЕРТҮҮ : Орнотуунун
астында, жергиликтүү таратуу
шарттарына (газдын касиети жана
газдын басымы) жана шаймандын
жөндөөлөрү туура келерин
текшергиле.
Камсыздалган газдын басымы 1
Таблицада (Конфорканын жана
саптоонун техникалык дайындары)
берилген сандары менен туура
келерин текшергиле.
ЭСКЕРТҮҮ : Бул шайманга
жөндөө шарттары этикеткада (же
маалымдама тактачасында)
көрсөтүлгөн.
ЭСКЕРТҮҮ : Бул шайман күйүү
өнүмдөрүн чыгаруу түзмөккө
туташтырылбаган. Ал жергиликтүү
орнотуу эрежелерине орнотулушу
жана туташтырылышы керек.
Тиешелүү вентиляцияга караштуу
талаптарга өзгөчө көңүл буруш
керек.
Эгерде шаймандар суюк газда
туташтырылса, регуляциялоо
буроосун мүмкүн болушунча тыгыз
бураш керек.
МААНИЛҮҮ: Газ баллон кабыл
алынганда, газ баллонду же газ
контейнерди туура коюш керек (тик
тургузуш керек).
ЭСКЕРТҮҮ : операцияны
квалификациясы бар техник
өткөрүш керек
Газ туташтырууга жалаң гана
ийилме же ийилбеген темир
шлангты колдонгула.
Катуу түтүк (жез же болот) мен
туташтыруу. Газ системасына
кошулуу шаймандын кандайдыр
бир жерине зыян келтирбестен
аткарылышы керек. Шайман латын
L- тамгага окшогон жөндөлө турган
түтүгү менен жабдылган жана түтүк
тыгыздоо менен жабдылган.
Тыгыздоолор чыгып кетүүнү алдын
7
АР КАНДАЙ ГАЗ ТҮРҮНӨ
АДАПТАЦИЯЛОО
ТАЗАЛОО ЖАНА КАРМОО
ЭСКЕРТҮҮ: Тейлөө ишаракеттерин аткаруудан мурун,
шаймандын өчүрүлгөнүн жана
электр туташуусунан
ажыратылганын тактаңыз; Буу
менен тазалоочу шаймандарын эч
качан колдонбоңуз - токко урунуу
ЭЛЕКТИКАЛЫК ЭСКЕРТҮҮЛӨР
коркунучу бар.
МААНИЛҮҮ: Чыңылууга жана
же коррозия берген өнүмдөрдү,
кубаттулукка караштуу маалымат курамында хлорин бар
дайындар тактасында көрсөтүлгөн. тазалагычтарды же кыргычтарды
Электр кабели шайманды электр колдонбоңуз.
тогуна кошуу үчүн жетиштүү узун
ТАӉГАКТАЛГАН МАТЕРИАЛДАРДЫ
болушу, жана ал, корпустан негизги ЖАЙГАШТЫРУУ
Таӊгакталган материалдар 100%га кайра
кубат камсыздоочусуна бир жолу
иштетүүлүүчү болуп саналат жана кайра
орнотулушу керек. Шаймандын
иштетүү символу менен белгиленет
.
Ошондуктан таңгактын ар бир бѳлүгү
электр кабелин тартпаңыз.
жоопкерчилик менен жана таштанды чыгарууну
Эгер шаймандын штепсель
жѳнгѳ салуучу жергиликтүү коопсуздук
вилкасы жеткиликтүү болсо электр эрежелерине толук ылайык чыгарылышы керек.
тогунан сууруп алуу, же улуттук
УЙДӨ КОЛДОНУЛГАН
ШАЙМАНДАРДЫ ЖОК КЫЛУУ
коопсуздук стандарттарына
Бул шайман кайра иштетүүчү же кайра
ылайык айры тешиктин үстүндө
колдонуучу материалдардан жасалды. Аны
орнотулган жеткиликтүү көп
жергиликтүү таштанды чыгаруу эрежелерине
ылайык чыгаруу керек. Электрдик турмушполярдык которгучту колдонуу
тиричилик техникаларын колдонуу, калыбына
менен ажыратуу зарыл жана
келтирүү жана кайра иштетүү боюнча
шайман жердетилиши керек.
кеӊири маалымат алуу үчүн тийиштүү
жергиликтүү бийликке, турмуш-тиричилик
Узарткыч кабелин, тармак
техникаларын ѳндүрүү жана таштандылары
чыгаруу вилкаларын же
чыгаруу кызматына же шайман сатып алган
адаптерлерди колдонбоңуз.
дүкѳнгѳ кайрылыӊыз. Бул шайман 2012/19/EU
Еврокомиссиянын иштен чыккан электрдик
Электрдик түзүүчүлѳр
жана электрондук шаймандарды иштетүү
орнотулгандан кийин
(ИЭЭЖИ) кѳрсѳтмѳсүнѳ ылайык белгиленди.
колдонуучуларга жеткиликтүү
Өңумдү туура жок кылуу менен колдонуучу
болбошу зарыл. Шайманды, сиз суу айлана-чөйрөгө терс таасирин жана
адамдардын ден соолугун сактоого салым
болсоңуз же жылаң аяк болсоңуз
кошот.
колдонбоңуз. Эгерде кубаттуулук
Өнүмдөгү
символ же кошо жиберилүүчү
шнуруна же вилкасына зыян
документтер бул үй таштандыларды катары
келтирилсе, тийиштүү иштебесе,
каралбастан, иштен чыккан электрдик жана
электрондук шаймандарды кайра иштетүү
же жабдууга зыян келтирилсе же
боюнча тийиштүү чогултуу борбору катары
түшүп кетсе, шайманды
каралгандыгын кѳрсѳтүп турат.
иштетпеңиз.
КУБАТТЫ ҮНѲМДѲѲ БОЮНЧА
Эгерде электр кабель бузулган
КЕҢЕШТЕР
Идиштердин жана мискейлердин түбү жана
болсо, зыян келтирүүнү алдын
жасоо зонасы бирдей болуш керек.
алууга аны өндүрүүчү, анын тейлөө тамак
Жалаң жалпак түптү идиштерди жана
агент же квалификациясы бар
мискейлерди колдонуңуз.
Мүмкүн болушунча тамаш-аш жасоо учурунда
адамдар тарабынан
идиштин капкагын жабык кармаш керек.
алмаштырылышы керек - токко
Андан дагы көбүрөк энергия жана убакыт
уруну коркунучу бар.
унөмдөө үчүн тез бышыруучу мискейди
Ар кандай газ түрүнө
адаптациялоо мешти башка газ
түрүнө адаптациялоого (этикеткада
көрсөтүлгөн), орноткондон кийин
төмөнкү жөнөкөй кадамдарды
аткарыңыз:.
8
колдонгула.
Идишти тамак-аш даярдоо зонасынын ортосуна
жайгаштыргыла.
ШАЙКЕШТИКТИ ЖАРЫЯЛОО
Бул шайман N. 66/2014 Европалык эрежелердин
эко дизайн талаптарына жооп берет, EN 30-2 -1
Европалык стандарттарга ылайык.
ИНЖЕКТОР ЖАДЫБАЛЫ
Урунулган
газдын тиби
Күйгүч
тиби
Тутандыргыч
белгис
Бааланган
ысык
киргизүүсү
Бааланган
сарптоо
КАТЕГОРИЯ II2H3+
Абасы
чыгарылган
термалдык
кубат
кВт
ТАБИГЫЙ ГАЗ
(Метан)
G20
СУЮЛТУЛГАН
МУНАЙ ГАЗЫ
(Бутан)
G30
СУЮЛТУЛГАН
МУНАЙ ГАЗЫ
(Пропан)
G31
Урунулган
газдын тиби
кВт
Жарым-жартылай бат
93 A
1,65
167 л/c
0,35
Кошумча
78 C
1,00
95 л/c
0,30
DCC - тышкы + ички
149 H3 +70 HI
3,70
352 л/c
2,20
DCC - ички
70 HI
0,90
86 л/c
0,30
Жарым-жартылай бат
68 A
1,65
127 г/c
0,35
Кошумча
50 A
1,00
73 г/c
0,30
80 + 41
3,30
240 г/c
1,90
41
0,90
65 г/c
0,30
DCC - тышкы + ички
DCC - ички
Жарым-жартылай бат
68 A
1,65
125 г/c
0,35
Кошумча
50 A
1,00
71 г/c
0,30
80 + 41
3,30
236 г/c
1,90
41
0,90
64 г/c
0,30
DCC - тышкы + ички
DCC - ички
Моделдин
конфигурациясы
4 жаздыргыч
Бааланган ысык
киргизүүсү (кВт)
Жалпы
бааланган
сарптоо
Газ басымы
мБар
мин.
ном.
макс.
17
20
25
20
2830
35
25
37
45
1 м³ газ күйгүзүүгү талап
кылынган аба (м³)
G20
20 мБар
2 SR - 1 AUX - 1DCC
8,00
781 л/c
9,52
G30
28-30 мБар
2 SR - 1 AUX - 1DCC
7,60
567 г/c
30,94
G31
37 мБар
2 SR - 1 AUX - 1DCC
7,60
557 г/c
23,80
КУБАТ ЖЕТКИРYY: 220–240 В ~ 50-60 Гц - 0,6 Вт
9
Орнотуу
ОРНОТУУ БОЮНЧА ТЕХНИКАЛЫК МААЛЫМАТТАР
• Өнүм менен иштөө, аны даярдоо жана орнотуу үчүн коргоочу мээлей кийиңиз.
• Бул продукт 60 мм 20 коюу барагын ачканда каптап болот.
• Очоктун алдында жаап бышырма жок болсо, иш бетинин бош жерине жок дегенде бирдей
бети бар ажыраткыч панелин киргизиңиз. Бул панель иш бетинин үстү жагынан эң көбү 150 мм
аралыкта, бирок очоктун түбүнөн 20 ммден кем эмес болуп жайгашышы керек. Очоктун алдына
жаап бышырма коломто орнотоюн десеңиз, ал суутуу системи менен жабдылган болушу керек.
Очоктун алдына башка брэнддеги жаап бышырма орнотулса, өндүрүүчү жоопкерчиликтин
баарын четке кагат.
ЭСКЕ АЛЫНЫШЫ КЕРЕК БОЛГОН ЧЕНДЕР ЖАНА АРАЛЫКТАР
590 mm
510 mm
min. 38 mm
max. 42 mm
A
560 + 20 mm
750mm
Min. 70 mm
50mm
min. 480 mm
max. 492 mm
B
100mm
R = Min. 6.5 mm
Max. 8 mm
ЭСКЕРТҮҮ: там текчелеринин ортосундагы “A” аралыгы 600 мм жана 730 мм ортосунда болсо,
“B” бийиктиги кеминде 530 мм болушу керек. Там текчелеринин ортосундагы “A” аралыгы
очоктун энинен чоң болсо,“B” бийиктиги кеминде 400 мм болушу керек. Очоктун үстүнө чорго
орноткондо чоргонун туурa аралык боюнча нускамаларын караңыз.
ЧОГУЛТУУ
Айланасындагы бетти тазалап бүткөн соң, очокко берилген төшөмөну
сүрөттөгүдөй кылып кыстарыңыз
Иш бетинде жасалган ачык жерге Нускамада көрсөтүлгөн чен-өлчөмдү
эске алуу менен очокту жайгаштырыңыз.
ЭСКЕ АЛЫҢЫЗ: кубат жеткирүү кабели аны өйдө карай чыгарганга
жеткичелик узун болушу керек.
Очокту бекиткенге берилген кыпчуурларды (A) урунуңуз. Кыпчуурларды жебе менен көрсөтүлгөн
тиешелүү бургуланган жерлерге тууралап, иш бетинин калыңдыгына жараша бурамаларынын
жардамы менен бекитиңиз (кийинки сүрөттөрдү караңыз).
20 mm
40 mm
20
30 mm
40
60 mm
30
ГАЗ ТУТАШУУСУ
• EN 549 ылайык берилген (A)* же (B)* чыканагын очоктун ичине кирүүчү негизги
түтүккө туташтырып, берилген (C) жуугучун ортосуна коюңуз.
* Франция үчүн (A) чыканагын, башка бардык жерлерде (B) чыканагын
колдонуңуз.
• Газ жеткирүүгө туташтыргандан кийин самындуу суу менен эч нерсе чыкпай элеби
деп текшериңиз. Бул баскычта күйгүчтөрдү жандырып, бурагычтарды максималдуу
абалдан минималдуу абалга айландырып, жалындын туруктуулугун текшериңиз.
60
A
C
B
C
C
МААНИЛҮҮ: Туташардан мурда тамак жасагычтын газ түтүгүнүн туташтыруучу көзөнөгүнөн
ташуу үчүн айрыны алып салыңыз.
10
Өнүмдүн Сүрөттөлүшү
4
1
3
1
5
1. Алып салына турган торлор
Символдор
2. Кошумча күйгүч
Көлөкөлөнгөн шакек
3. Жарым-жартылай бат күйгүч
4. Жарым-жартылай бат күйгүч
2
Бийик жалын
Төмөн жалын
5. 2 Шакек күйгүч
6. Кошумча күйгүч бурагычы
7. Жарым тез күйгүч көзөмөл бурагычы
8. Жарым тез күйгүч көзөмөл бурагычы
9. 2 Шакек күйгүч көзөмөл бурагычы
9
8
7
6
Күндѳлүк Колдонуу
ОЧОКТУ КАНТИП УРУНУШ КЕРЕК
Күйгүч жалынын көмөчтүн жээгинен ашып
кеткендей күйгүзбөңүз.
МААНИЛҮҮ: очок колдонулуп жатканда,
очоктун бүткүл аймагы ысып кетиши
мүмкүн.
• Күйгүчтөрдүн бирин тутандырыш үчүн тиешелүү
бурагычты саат жебесине каршы максималдуу
жалын баптоосуна чейин бураңыз.
• Күйгүч тутанышы үчүн бурагычты көзөмөл
панелине каршы басыңыз.
• Күйгүч тутанган соң, түзмөк ойдогудай иштей
баштагыча бурагычты 5–10 секунд басып
туруңуз.
• Капыстан (күтүлбөгөн шамал, газ берилишинин
үзгүлтүккө учурашы, суюктуктун ташып кетишинен
ж.б.) жалын тышка чыгып кетсе, бул күйгүчтүн
коопсуздук түзмөгү күйгүчкө газ берилишин
токтотот.
• Бурагычты 15 секунддан ашык басып
турбаш керек. Ал убактан ашкандан кийин
күйгүч күйгөн боюнча калбаса, аны кайра
жандырганга аракет кылардан мурун жок
дегенде бир мүнөт күтүш керек.
ЭСКЕРТҮҮ: жеткирилген газдын кайсы бир
жергиликтүү шарттары күйгүчтүн татаал
тутанышына себеп болуп жатса, аны
жалындын кичине баптоосуна коюп туруп
кайталап көрүү сунушталат.
Бурагыч бошотулганда күйгүч чыгып кетиши
мүмкүн. Бул коопсуздук түзмөгү жетиштүү
жылыган эмес дегенди билдирет. Мындай
болсо, үстүңкү сүрөттөлгөн операцияларды
кайталаңыз.
бир аз чоңураак казан-көмөчтөрдү урунуңуз
(оңдогу жадыбалды караңыз).
• жалпак
түптүү
кастрюлдарды
жана
көмөштандарды (сковородкаларды) гана
колдонуу керек.
• Тамак бышырганга туура өлчөмдөгү суу
пайдаланып, казанды жабык кармаңыз.
• торлордун үстүндөгү казандар очоктун
четинен ашпагандай жайгаштырылсын.
• Түбү томолок казандар болсо, колдоочу торду
урунуңуз (таңгакта жок), аны көп шакектүү
күйгүчкө гана жайгаштырыш керек.
• казандарга, торлор же башка тамак бышырууга
ылайыктуу идиштер менен кокусунан кагылышуудан
алыс
• дагы беш мүнөт үчүн мешке бош таба калтырбагыла.
МААНИЛҮҮ: торлорду орунсуз колдонуудан
очокко доо кетиши мүмкүн: торлорду
өйдө.каратып коюп же очоктун үстү менен
сүйрөбөңүз.
КүЙГүЧ
Ø ИДИШ-АЯКТЫН
ДИАМЕТРИ
2 Шакек
24-30 cm
Жарым-жартылай бат
16-22 cm
Кошумча
8-14 cm
Булар урунууга жарабайт:
• Чоюн гриддер, оллар таштар, терракотта
казандар жана көмөчтөр.
• металл чыбыр же башка кандай болбосун
ысык тараткычтар.
• бир идиш (мисалы, балык бышыргыч) үчүн
бир эле убакта эки күйгүч.
КҮЙГҮЧТӨРДҮ КОЛДОНУУ ҮЧҮН ПРАКТИКАЛЫК Очоктун ысык жерлерине суу төгүлсө, айнекке
зыян келтириши мүмкүн.
КЕҢЕШ
Бул очоктун түрдүү диаметрдеги күйгүчтөрү
бар. Күйгүч жакшыраак иштеши үчүн кийинки ГАЗДЫН ТҮРКҮН ТҮРЛӨРҮНӨ ТУУРАЛОО
эрежелерди карманыш керек:
Бул операцияны ишбилги техник аткарышы
• Тамандарынын эни күйгүчтөрдүн эниндей же
11
керек.
Шайман баалоо табагында жана очоктун
үстүндөгү маалымат энинде айтылган газ
тибинен башка түрдөгү газ менен иштетиле
турган болсо, инжекторлорду алмаштырыңыз.
Маалымат энин алып салып, аны нускамалар
китепчеси менен кошо кармаңыз.
Нускамада көрсөтүлгөн газ басымына
ылайыктуу басым жөндөгүчтөрүн урунуңуз.
• газ нозлдору (бөрктөрү) Сатуудан кийинки
кызмат же ишбилги техник тарабынан
алмаштырылышы керек.
• шайман менен чогуу берилбеген нозл
(бөрктөрдү) Сатуудан кийинки кызматтан
алыш керек.
• чорголордун
минималдуу
баптоосун
тууралаңыз.
ЭСКЕРТҮҮ: суюк мунай газы (G30/G31) колдонулганда
минималдуу газ баптоо бурамасын мүмкүн
болушунча ары бураш керек.
МААНИЛҮҮ: күйгүчтөрдүн бурагычын айландыруу
кыйын болуп жатса, күйгүч чоргосунда мандем
болсо, аны алмаштырганга Сатуудан кийинки
кызматка кайрылыңыз.
МААНИЛҮҮ: Газ баллону алынганда, аны
бекемдеп жайгаштырыш керек (тигинен
каратып).
ИНЖЕКТОРЛОРДУ АЛМАШТЫРУУ (Инжектор
жадыбалынын нускамасын караңыз)
• Торлорду чыгарыңыз (A).
• Күйгүчтөрдү (B) чыгарыңыз.
• Туура өлчөмдөгү гайка ачкычы менен
алмаштырыш керек болгон инжекторду (C)
бурап чыгарыңыз.
• Ордуна газдын жаңы тибине ылайыктуу
инжекторду коюңуз.
• Инжекторду (D) ичине кайра тагыңыз.
• Бир нече жолку таажы күйгүчүңүз болсо,
инжекторду бул каптал гайка ачкычы менен
алмаштырыңыз (E).
• жалындын бийиктигин азайтканга бураманы
ичкери бураңыз (-);
• жалындын бийиктигин чоңойтконго бураманы
тышкары бураңыз (+)
Чоргону минималдуу газ баптоо абалына коюп
туруп тууралаш керек) :
• күйгүчтөрдүн негизги абасын тууралоонун
кереги жок.
• бул баскычта күйгүчтөрдү жандырып, бурагычтарды
максималдуу абалдан
минималдуу абалга
айландырып, жалындын туруктуулугун текшериңиз.
Тууралап бүткөн соң, жабыштыруу момун
же так ошондой материал менен кайра
жабыштырыңыз.
ЖЫПАР ЖЫТТУУ ЗАТ ТҮТӨТҮЛҮҮЧҮ ИДИШТЕРДИН
ЖАНАСАЛЫМДАРЫКОЛДООҮЧҮНБЕКЕМДӨӨНҮН
ЖАЙГАШТЫРУУ
кыртышында төөнөгүчтөр жана ээси боюнча
конкурса колдонуу туура колдоо салып, оң
колу колдоо илгичтери боюнча киргизилген
колдоо түбүнө кыртышында төөнөгүчтөр жана
конкурса менен сол колдоо киргизүүгө.
Очокту
орнотуп
жатканда,
инжекторлор
менен берилген газды калибрдөө табагын газ
калибрдөөгө байланышкан мурунку маалыматты
жапкандай кылып орнотуңуз.
ЧОРГОЛОРДУН МИНИМАЛДУУ ГАЗ БАПТООСУН
ТУУРАЛОО
Минималдуу баптоо туура ылайыкталышы үчүн
бурагычты чыгарып, мындайча улантыңыз:
12
Тазалоо Жана Кармоо
Шайманды кубаттуулук агынынан ажыратыңыз. МЕШТИН БӨЛҮКТӨРҮН ТАЗАЛОО
• Айнек жана эмалданган бөлүктөрүн жумшак
чүпөрөк же спонж менен гана тазалаңыз.
ОЧОКТУН БЕТИН ТАЗАЛОО
• Торлор, күйгүч капкактары жана күйгүчтөрдү
• Эмалданган жана айнек бөлүктөрүнүн баарын
чыгарып алып тазаласа болот.
жылуу суу жана нейтралдуу аралашма менен • Аларды кол менен жылуу суу жана тытпаган
тазалаш керек.
детергент колдонуп тазалап, кандай болбосун
• Дат баспаган болот беттерине акиташтуу суу
тамак калдыктарын кетирип, күйгүчтүн
же күчтүү детергенттерди көпкө калтырып
тешиктеринин бири да бүтөлүп калбаганын
койсо, так калып калышы мүмкүн. Кандай
текшериңиз.
болбосун тамак төгүлүп кетсе, кургаганча • Чайкап, кургатыңыз.
сүрүп салыш керек.
• Күйгүчтөрдү
жана
күйгүч
капкактарын
• Жылуу суу жана нейтралдуу детергент менен
тиешелүү ордуларына туура киргизиңиз.
тазалап туруп, жумшак чүпүрөк же тери менен • Торлорду алмаштырганда, көмөч койчу аймак
кургатыңыз. Катып калган кирди дат баспаган
күйгүчкө тегизделиши керек.
болот беттер үчүн атайын тазалагычтар • Электр тутандыруу бөгөттөрү жана коопсуздук
менен кетириңиз.
түзмөгү менен жабдылган моделдер туура
ЭСКЕРТҮҮ: Дат баспаган болотту жумшак
иштеш үчүн бөгөттү жакшылап тазалап
чүпүрөк же спонж менен гана тазалаңыз.
турууну талап кылат. Бул нерселерди бат• Чийип сала турган же дат бастырган
баттан текшерип, зарыл болсо, ным чүпүрөк
өнүмдөрдү,
хлордун
негизиндеги
менен тазалаңыз. Катып калган тамактын
тазалагычтарды
же
кыл
жуугучтарды
баарын тиш чукугуч же ийне менен чыгарыш
колдонбоңуз.
керек.
• Буу менен тазалагычтарды колдонууга
ЭСКЕРТҮҮ: электр тутандыруу түзмөгүнө
болбойт.
доо кетирип албаш үчүн күйгүчтөр өз
• Бат тутанма өнүмдөрдү урунбаңыз.
ордуларында болбогондо муну кылбаңыз.
• Кычкылдуу же шакарлуу заттарды, мисалы,
уксус, кычы өнүмдөрүн, туз, шекер же лимон
кычкылын мештин үстүнө калтырбаңыз.
Бузуктуктарды Табуу
Очок туура иштебей жатса, Сатуудан кийинки 2. Жалын күйүп турбай элеби.
кызматка чалардан мурда көйгөйдү аныкташ
Текшериңиз:
үчүн Кемтиктерди таап оңдоо жетегин караңыз.
• Күйгүчтү жандырып жатканда бурагыч
коргоо түзмөгү жанданганга жетиштүү
1. Күйгүч тутанбай жатса же жалын бир
убакыт басылып турдубу.
ыктай болбосо.
• Күйгүч
ачылууларына
терможуптун
Текшериңиз:
жанында бир нерсе тыгылып калбаптырбы.
• газ
же
электр
жеткирүү
өчүрүп
• сайгычтын учу кир эмес бекен.
салынбаптырбы жа өзгөчө газ жеткирүү
• Минималдуу газ баптоосу туура бекен
чоргосу ачык бекен.
(тиешелүү абзацты караңыз).
• Газ баллону (суюк газ) бош эмес бекен.
• күйгүч ачылууларына бир нерсе тыгылып 3. Контейнерлер туруктуу эмес бекен
калбаптырбы.
Текшериңиз:
• Сайгычтын учу кир эмес бекен.
• Контейнердин түбү кынтыксыз жалпак
• Күйгүч
тетиктеринин
баары
туура
бекен
жайгаштырылыптырбы.
• Контейнер күйгүчтүн үстүндө так ортосуна
• Очоктун жанында шамал жүрбөй элеби.
коюлганбы.
• торлор алмашып кетпептирби же туура
эмес коюлуп калбаптырбы.
Үстүңкүлөрдү текшергенден кийин деле ката
кала берсе, жакынкы Сатуудан кийинки кызмат
менен байланышыңыз.
13
Саткандан Кийинки
Кызматыa
Толугураак жардам жана көмөк алыш үчүн
шаймаңызды
www.kitchenaid.eu/register
вебсайтында каттодон өткөрүңүз.
Type: XXX
Mod.: XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Made in X
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
01
XXXX XXX XXXXX
XX XXXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
САТУУДАН КИЙИНКИ ТЕЙЛӨӨГӨ ЧАЛУУДАН
МУРДА:
1. БУЗУКТУКТУ ЖОЮУ ҮЧҮН НУСКАМАДА
берилген сунуштардын жардамы менен • кызмат номери (техникалык маалыматтар
тактасындагы Кызмат деген сөздөн кийинки
көйгөйдү өз алдынча чече алаарыңызды
номер). Тейлөө номери ошондой эле кепилдик
көрүңүз.
буклетинде көрсөтүлгөн;
2. Бузуктук жоюлганын көрүү үчүн шайманды
өчүрүп кайра иштетиңиз.
ЭГЕРДЕ
ЖОГОРУДА
АТАЛЫП
ЧЫККАН
ТЕКШЕРҮҮЛӨРДӨН
КИЙИН
БУЗУКТУК
ЖОЮЛБАСА, ЖАКЫНКЫ САТУУДАН КИЙИНКИ
ТЕЙЛӨӨГӨ КАЙРЫЛЫҢЫЗ.
Жардам алуу үчүн, кепилдик буклетинде
көрсөтүлгөн номерге чалыңыз же вебсайттагы
нускамаларды аткарыңыз www.kitchenaid.eu.
• сиздин толук дарегиңиз;
• сиздин телефон номериңиз.
Эгер оңдоо талап кылынса, ыйгарым укуктуу
Сатуудан кийинки тейлөө менен байланышыңыз
(түпнуска камылган бөлүктөр колдонулаарына
жана оңдоо туура аткарыларына кепилденүү
Биздин Сатып алгандан кийин тейлөө кызматына
үчүн).
кайрылганданда ар дайым төмөнкүлөрдү тактаңыз:
• бузуктуктун кыскача сүрөттөмөсүн;
• шаймандын түрүн жана анык моделин;
Биздин www.kitchenaid.eu вебсайтка кирип колдонуу боюнча толук нускамаларды алыңыз.
Ага кошумча, сиз кошумча пайдалуу маалымат аласыз, мисалы биздин бренд элчилер же
эң жакынкы KitchenAid ашпозчу мектепте даярдалган жана текшерилген чыгармачыл
рецепттерди тапсаңыз болот.
14
WHIRLPOOL EMEA S.P.A.
via Carlo Pisacane n.1,
20016 Pero (MI),ITALY
15
KY
Printed in Italy
400011364456
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising