Whirlpool | FA3 544 C IX HA | Use and care guide | Whirlpool FA3 544 C IX HA User guide

Whirlpool FA3 544 C IX HA User guide
Guia d’higiene i seguretat, ús i manteniment i instal·lació
www.hotpoint.eu/register
CATALÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2
CA
CATALÀ
GUIA DE SALUT I SEGURETAT,ÚS
I MANTENIMENT i INSTAL·LACIÓ
GRÀCIES PER COMPRAR UN PRODUCTE HOTPOINT‑ARISTON.
Si voleu rebre un servei més complet,
registreu l’aparell a www.hotpoint.eu/register
Índex
Guia de salut i seguretat
INSTRUCCIONS DE SEGURETAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
DECLARACIÓ DE CONFORMITAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Guia d’ús i cura
DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
TAULER DE CONTROL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
DESCRIPCIÓ DE LA PANTALLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
ACCESSORIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
INSERIR LA REIXETA I ALTRES ACCESSORIS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
TREURE I TORNAR A COL·LOCAR LES GUIES DEL PRESTATGE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
FUNCIONS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
COM FER SERVIR EL FORN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
ÚS DE L’APARELL PER PRIMERA VEGADA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
ÚS DIARI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
CONSELLS ÚTILS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
TAULA DE COCCIÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
RECEPTES PROVADES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
NETEJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
MANTENIMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
RETIRADA DE LA PORTA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
TORNAR A COL·LOCAR LA PORTA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
FEU CLIC PER NETEJAR - NETEJA DEL VIDRE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
SUBSTITUCIÓ DEL LLUM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
ABAIXAR LA RESISTÈNCIA SUPERIOR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
SOLUCIÓ DE PROBLEMES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
FITXA DEL PRODUCTE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
SERVEI POSTVENDA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Guia d’instal·lació. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3
INSTRUCCIONS DE SEGURETAT
ÉS IMPORTANT QUE LLEGIU
I SEGUIU LES
RECOMANACIONS
SEGÜENTS
Llegiu les instruccions de
seguretat abans de fer servir
l’aparell.
Guardeu-les per a consultes
futures.
Aquestes instruccions i el propi
aparell proporcionen
advertències de seguretat
importants que s’han de seguir
en tot moment.
El fabricant declina qualsevol
responsabilitat derivada de
l’incompliment d’aquestes
instruccions de seguretat, de l’ús
inadequat de l’aparell o de la
configuració incorrecta dels
comandaments.
ADVERTÈNCIES DE
SEGURETAT
Els nens menors de 8 anys han
de mantenir-se allunyats de
l’aparell, tret que se’ls supervisi
contínuament.
Els nens a partir de 8 anys i les
persones amb capacitats
físiques, sensorials o mentals
reduïdes o manca d’experiència
i coneixements poden fer servir
aquest aparell només sota
supervisió o en cas que hagin
rebut instruccions sobre l’ús
segur i comprenguin els perills a
què s’exposen. Impediu als nens
jugar amb l’aparell. Els nens no
han de fer la neteja ni el
manteniment sense supervisió.
ADVERTÈNCIA: El dispositiu i les
seves parts accessibles s’escalfen
durant l’ús, mantingueu els nens
menors de 8 anys allunyats de
l’aparell, tret que estiguin
supervisats.
ADVERTÈNCIA: Eviteu tocar els
elements tèrmics i les superfícies
interiors de l’aparell, ja que
existeix el risc de cremades.
Mai deixeu de vigilar l’aparell
quan assequeu menjar.
Si l’aparell és apte per a l’ús
d’una sonda, feu servir només
4
una sonda de temperatura
recomanada per a aquest forn.
Mantingueu la roba i altres
materials inflamables allunyats
de l’aparell fins que tots els
components s’hagin refredat
completament.
Els olis i greixos sobreescalfats
s’encenen fàcilment. Estigueu
sempre atents quan cuineu
aliments rics en greix, oli o quan
hi afegiu alcohol (com ara rom,
conyac o vi), ja que hi ha risc
d’incendi.
Feu servir guants per treure les
cassoles i accessoris, tenint cura
de no tocar els elements tèrmics.
Al final de la cocció, aneu amb
compte en obrir la porta i deixeu
sortir gradualment l’aire calent o
el vapor abans d’accedir a
l’aparell.
No obstruïu les obertures de
ventilació d’aire calent que hi ha
a la part frontal del forn.
ÚS PERMÈS
ADVERTÈNCIA: L’aparell no s’ha
dissenyat per fer-lo servir
mitjançant un temporitzador
extern o un sistema de control
remot independent.
Aquest aparell és només per a
ús domèstic, no per a ús
professional.
No feu servir l’aparell a l’aire
lliure.
No emmagatzemeu substàncies
explosives o inflamables, com
ara llaunes d’aerosol a prop de
l’aparell i no col·loqueu ni feu
servir gasolina o altres materials
inflamables a sobre ni a prop de
l’aparell: ja que pot iniciar-se un
incendi si l’aparell s’encén sense
voler.
No el feu servir per a cap altre ús
(com ara escalfar una habitació).
INSTAL·LACIÓ
La manipulació i instal·lació de
l’aparell les han de realitzar dues
o més persones. Feu servir
guants de protecció per
desembalar i instal·lar l’aparell.
La instal·lació i les reparacions
ha de realitzar-les un tècnic
qualificat, de conformitat amb
les instruccions del fabricant i
amb la normativa local de
seguretat. No repareu ni
substituïu cap part de l’aparell
llevat que s’indiqui
expressament al manual de
l’usuari.
Els nens no haurien de realitzar
operacions d’instal·lació. Durant
el procés d’instal·lació,
mantingueu els nens allunyats.
Mantingueu els embalatges
(bosses de plàstic, poliestirè,
etc.) fora de l’abast dels infants
durant la instal·lació i després.
Després de desembalar l’aparell,
comproveu que no s’hagi danyat
durant el transport. En cas de
problemes, poseu-vos en
contacte amb el distribuïdor o el
Servei Postvenda més proper.
Abans de la instal·lació, l’aparell
ha d’estar desendollat de la
xarxa elèctrica.
Durant la instal·lació, comproveu
que l’aparell no faci malbé el
cable d’alimentació.
No engegueu l’aparell fins que
no hàgiu finalitzat la instal·lació.
Després de la instal·lació no s’ha
de poder accedir a la part
inferior de l’aparell.
Realitzeu totes les operacions de
tall dels armaris abans de
muntar l’aparell al moble i
elimineu amb compte totes les
restes de fusta i serradures.
No obstruïu la separació mínima
entre el taulell i la part superior
del forn.
No traieu el forn de la seva base
d’escuma de poliestirè fins al
moment de la instal·lació.
No instal·leu l’aparell darrere
d’una porta decorativa, podria
provar risc d’incendi.
ADVERTÈNCIES
D’ELECTRICITAT
Per tal que la instal·lació
compleixi les normatives de
seguretat vigents, cal fer servir
un interruptor omnipolar amb
una separació mínima entre
contactes de 3 mm i l’aparell ha
d’estar connectat a terra.
Si el cable d’alimentació està
danyat, substituïu-lo per un
d’igual. El cable d’alimentació
només el pot substituir un tècnic
qualificat seguint les
instruccions del fabricant i la
normativa de seguretat vigent.
Contacteu amb un centre
d’assistència tècnica autoritzat.
S’ha de poder desconnectar
l’aparell del subministrament
elèctric desendollant-lo si podeu
accedir a l’endoll o amb
interruptor multipolar instal·lat a
sobre de la presa de corrent de
conformitat amb la normativa
de seguretat elèctrica nacional.
La placa identificativa es troba a
la part de davant del forn (visible
quan s’obre la porta).
Si heu de substituir el cable
d’alimentació, contacteu amb un
centre d'assistència tècnica.
Si l’endoll no és adequat a la
vostra presa de corrent,
contacteu amb un tècnic
qualificat.
El cable d’alimentació ha de ser
prou llarg com per connectar
l’aparell a la presa de corrent,
una vegada muntat a la seva
ubicació. No estireu el cable
d’alimentació.
No feu servir allargadors, endolls
múltiples ni adaptadors.
No feu servir l’aparell si té
malmesos el cable o l’endoll, si
no funciona correctament o si
ha patit algun desperfecte o ha
caigut. Eviteu el contacte del
cable amb superfícies calentes.
Els components elèctrics han de
ser inaccessibles per a l’usuari
després de la instal·lació.
No toqueu l’aparell amb cap
part del cos humida i no
l’utilitzeu amb els peus
descalços.
NETEJA I MANTENIMENT
No utilitzeu mai aparells de
neteja amb vapor.
ADVERTÈNCIA: Assegureu-vos
que l’aparell estigui apagat
abans de substituir-ne la
bombeta per evitar la
possibilitat d’una descàrrega
elèctrica.
No feu servir netejadors abrasius
ni fregalls metàl·lics esmolats
per netejar el vidre de la porta
de l’aparell, ja que poden ratllar
la superfície, i això pot provocar
que el vidre es trenqui.
Poseu-vos guants de protecció
per a les tasques de neteja i
manteniment.
L’aparell ha d’estar desconnectat
del subministrament elèctric
abans de realitzar qualsevol
tasca de manteniment.
Assegureu-vos que l’aparell
s’hagi refredat abans de realitzar
cap operació de neteja o
manteniment.
CA
5
PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT
ELIMINACIÓ DEL MATERIAL
D’EMBALATGE
El material d’embalatge és 100 %
reciclable i està marcat amb el símbol
de reciclatge . Per tant, cal que
llenceu les diferents parts de
l’embalatge de manera responsable,
respectant sempre les normes locals
sobre eliminació de residus.
ELIMINACIÓ D’APARELLS
DOMÈSTICS
Quan elimineu l’aparell, inutilitzeu-lo
tallant el cable d’alimentació i traieu-li
les portes i els prestatges (si n’hi ha)
per tal que els infants no puguin
ficar-se a dins i quedar-hi atrapats.
Aquest aparell està fabricant amb
materials reciclables o
reutilitzables. Elimineu-lo d’acord amb
la normativa local d’eliminació de
residus.
Per a més informació sobre el
tractament, la recuperació i el
reciclatge d’aparells elèctrics
domèstics, contacteu amb l’autoritat
local pertinent, amb el servei de
recollida de residus domèstics o amb
la botiga on vau comprar l’aparell.
Aquest aparell porta la marca de
conformitat amb la Directiva europea
2012/19/CE sobre residus d’aparells
elèctrics i electrònics (RAEE).
Si elimineu correctament aquest
aparell, evitareu les possibles
conseqüències nocives per al medi
ambient i la salut de les persones que
es podrien derivar de la incorrecta
manipulació d'aquest producte.
CONSELLS PER A L’ESTALVI
D’ENERGIA
Preescalfeu el forn només si ho indica
la taula de cocció o la recepta que feu
servir.
Feu servir motlles de forn lacats o
esmaltats, perquè absorbeixen millor
l’escalfor.
que apareix al producte
El símbol
o a la documentació que l’acompanya
indica que no s’ha de tractar com a
residu domèstic, sinó que s’ha de dur
a un centre de recollida apropiat per
al reciclatge d’aparells elèctrics i
electrònics.
DECLARACIÓ DE CONFORMITAT
Aquest aparell s’ha dissenyat, fabricat i
distribuït de conformitat amb els
requisits de les Directives CE:
LVD 2014/35/ EU, EMC 2014/30/EU i
RoHS 2011/65/ EU.
6
Aquest aparell, dissenyat per entrar en
contacte amb aliments, compleix el
núm.
reglament europeu
1935/2004/CE.
Aquest aparell compleix els requisits
de disseny ecològic dels reglaments
europeus núm. 65/2014 i núm.
66/2014 de conformitat amb la Norma
europea EN 60350-1.
CA
Guia d’ús i cura
DESCRIPCIÓ
DEL PRODUCTE
1
2
6
3
4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7
8.
Tauler de control
Ventilador
Suau
Guies de prestatge
(el nivell està indicat a la paret del
compartiment de cocció)
Porta
Resistència superior/grill
Placa d’identificació
(no la traieu)
Resistència inferior
(no visible)
8
5
Atenció:
Durant la cocció, es possible que el ventilador es posi en marxa per minimitzar el consum d’energia.
Quan s’hagi finalitzat la cocció i s’hagi apagat el forn, pot ser que el ventilador segueixi funcionant una estona.
7
TAULER DE CONTROL
1
23
4
5
1. SELECTOR
Per encendre el forn seleccionant
una funció.
Gireu fins a la posició per apagar
el forn.
3. CONFIGURACIÓ DEL TEMPS
Per accedir a l’ajustament del
temps de cocció, l’inici diferit i el
temporitzador. Per mostrar l’hora
quan el forn està apagat.
2. LLUM
Amb el forn encès, premeu per
encendre o apagar el llum del forn.
4. PANTALLA
6
5. BOTONS D’AJUSTAMENT
Per canviar la configuració del
temps de cocció.
6. SELECTOR DEL TERMÒSTAT
Gireu per seleccionar la
temperatura desitjada quan
activeu les funcions manuals.
Les funcions automàtiques
utilitzen .
DESCRIPCIÓ DE LA PANTALLA
2
1
6
8
5
4
3
1. Símbol de preescalfament
2. Rellotge; informació i durada
de la funció
3. Temporitzador de cuina
4. Hora de finalització de la
cocció
5. Durada
6. Rellotge
CA
ACCESSORIS
REIXETA
SAFATA DE FORN
Per cuinar aliments o com
a suport d’olles, motlles de
pastissos i altres
recipients de cocció al forn.
Útil per rostir pa, carn, peix i
verdures.
Per coure tot tipus de pa i
pastes, a més de rostits, peix
a la papillota, etc.
El nombre d’accessoris pot variar en funció del model que hàgiu adquirit.
ACCESSORIS ADDICIONALS: Podeu comprar altres accessoris no subministrats per separat a través del Servei Postvenda.
INSERIR LA REIXETA I ALTRES ACCESSORIS
•
Introduïu la reixeta horitzontalment desplaçant-la
per les guies del prestatge i assegureu-vos que el
costat amb la vora alçada miri cap amunt.
•
Els altres accessoris, com la safata d’enfornar,
s’insereixen horitzontalment de la mateixa manera
que la reixeta.
9
TREURE I TORNAR A COL·LOCAR LES GUIES DEL PRESTATGE
•
10
Per extreure les guies dels prestatges, agafeu bé
la part externa de la guia i estireu-la cap a vosaltres
per extreure el suport i les dues clavilles internes de
l’allotjament.
•
Per tornar a col·locar les guies dels prestatges,
col·loqueu-les a prop de la cavitat i inseriu primer
les dues clavilles als seus allotjaments. Després,
col·loqueu la part externa a prop del seu allotjament,
inseriu el suport i premeu fort cap a la paret de la
cavitat per assegurar-vos que la guia dels prestatges
quedi ben fixada.
FUNCIONS
CONVENCIONAL
Per cuinar qualsevol plat només en un
prestatge. Feu servir el 3r prestatge. Si rostiu peces
de carn o coeu pasta al forn, feu servir el 2.n nivell.
Preescalfeu el forn abans de col·locar menjar dins.
FORN DE CONVECCIÓ
Per cuinar en dos prestatges com a màxim al
mateix temps. Feu servir el 2n prestatge per cuinar
només a un prestatge. Per cuinar en dos prestatges,
us recomanem que feu servir el 2.n i el 4.t prestatges:.
És recomanable intercanviar la posició de les safates
de forn a mitja cocció. Preescalfeu el forn abans de
col·locar menjar dins.
GRILL
Per rostir carn, broquetes, salsitxes i verdures
gratinades o per torrar pa. Col·loqueu els aliments
al 5.è prestatge. Quan rostiu carn, feu servir la
safata de forn per recollir els sucs de la cocció:
Col·loqueu-la al 4.t prestatge i afegiu-hi 200 ml
d’aigua aproximadament. Preescalfeu el forn durant
3-5 min. Durant la cocció, mantingueu la porta del
forn tancada.
TURBO GRILL
Per rostir peces grans de carn (cuixes, rosbif,
pollastres). Col·loqueu els aliments al 2n prestatge.
Us recomanem que feu servir la safata de forn
per recollir els sucs de la cocció: Col·loqueula al 1.r prestatge i afegiu-hi 200 ml d’aigua
aproximadament. La porta del forn ha de romandre
tancada durant la cocció.
DESCONGELACIÓ
Per descongelar aliments ràpidament.
Col·loqueu els aliments al prestatge del mig. Us
recomanem que deixeu el menjar al seu embalatge
per evitar que s’assequi.
CA
FORN DE CONVECCIÓ ECO*
Per cuinar peces de carn (farcides) en un únic
prestatge. Aquesta funció fa servir una circulació de
l’aire suau i intermitent per evitar que els aliments
s’assequin massa. Amb la funció ECO habilitada, el
llum es manté apagat durant el procés de cocció i es
. Per aconseguir la
pot tornar a encendre prement
màxima eficiència energètica, es recomana no obrir
la porta durant la cocció. Us recomanem que feu
servir el 3.r prestatge. El forn no s’ha de preescalfar.
PA AUTO
Feu servir aquesta funció per coure pa. Per
obtenir un bon resultat, us recomanem que seguiu la
recepta al peu de la lletra. Aquesta funció selecciona
automàticament la temperatura i el temps de
cocció ideals per al pa. Un cop cuits els aliments, la
cocció finalitzarà automàticament i el forn emetrà
un so. Activeu la funció quan el forn estigui fred.
Si la temperatura interior del forn és superior a
la programada, apareixerà el missatge «Hot» a la
pantalla i no es podrà iniciar la cocció. Cal que
espereu que el forn s’hagi refredat.
POSTRES AUTO
Feu servir aquesta funció per coure pastissos
amb o sense llevats químics. Fiqueu l’aliment al
forn amb el forn fred. Aquesta funció selecciona
automàticament la temperatura i temps de cocció
ideals per als pastissos. Un cop cuinats els aliments,
la cocció finalitzarà automàticament i el forn emetrà
un so. Activeu la funció quan el forn estigui fred.
Si la temperatura interior del forn és superior a
la programada, apareixerà el missatge «Hot» a la
pantalla i no es podrà iniciar la cocció. Cal que
espereu que el forn s’hagi refredat.
* Funció utilitzada com a referència de la declaració d’eficiència
energètica de conformitat amb la normativa (EU) Núm.
65/2014
11
COM FER SERVIR
EL FORN
Llegiu detingudament les instruccions de seguretat abans de fer servir l’aparell
ÚS DE L’APARELL PER PRIMERA VEGADA
1. CONFIGURACIÓ DE L’HORA
Quan engegueu l’aparell per primera vegada, us
fins que
demanarà que definiu l’hora: Premeu
i els dos dígits de l’hora comencin a
la icona
parpellejar a la pantalla.
Feu servir o per establir l’hora i premeu
per
confirmar. Els dos dígits dels minuts començaran a
parpellejar. Feu servir o per configurar l'hora
per confirmar.
correcta i premeu
Atenció: Quan la icona
parpellegi, per exemple després
de talls de corrent de llarga durada, haureu de tornar a
configurar l’hora.
12
2. REESCALFAR EL FORN
Un forn nou pot emetre olors procedents del procés
de fabricació: és completament normal.
Abans de començar a cuinar-hi aliments, recomanem
escalfar el forn buit per eliminar possibles olors.
Traieu qualsevol cartró protector o paper de plàstic
transparent del forn i qualsevol accessori del seu
interior.
Escalfeu el forn a 250 °C durant una hora fent servir la
funció «Forn de convecció». Durant aquest procés, el
forn ha d’estar buit.
Seguiu les instruccions per configurar la funció
correctament.
Atenció: És recomanable ventilar l’estança després de fer
servir l’aparell per primera vegada.
ÚS DIARI
1. SELECCIONAR UNA FUNCIÓ
Per seleccionar una funció, gireu el selector fins
al símbol de la funció que desitgeu: la pantalla
s’il·luminarà i sonarà un senyal acústic.
2. ACTIVAR UNA FUNCIÓ
MANUAL
Per iniciar la funció seleccionada, gireu el selector del
termòstat per ajustar la temperatura desitjada.
Atenció: Durant la cocció, es pot canviar la funció girant
el selector o ajustar la temperatura girant el selector del
termòstat.
La funció no s’activarà si el selector del termòstat és a
la posició . Podeu ajustar el temps de cocció, l’hora de
finalització de la cocció (només si ajusteu un temps de
cocció) i el temporitzador.
AUTOMÀTIC
Per iniciar la funció automàtica seleccionada («Pa» o
«Postres»), mantingueu el selector del termòstat a la
posició de les funcions automàtiques .
Per finalitzar la cocció, gireu el selector fins a la posició
0.
Atenció: Podeu ajustar l’hora de finalització de la cocció i el
temporitzador.
3. PREESCALFAMENT
Un cop iniciada la funció, un senyal acústic i una icona
que parpelleja a la pantalla indiquen que la fase de
preescalfament s’ha activat.
Al final d’aquesta fase, un senyal acústic i una icona
fixa a la pantalla indiquen que el forn ha arribat a la
temperatura establerta: ara, col·loqueu els aliments a
l’interior i inicieu la cocció.
Atenció: Introduir els aliments al forn abans que finalitzi el
preescalfament pot tenir efectes adversos en el resultat final
de cocció.
CA
. PROGRAMACIÓ DE LA COCCIÓ
Caldrà que seleccioneu una funció abans de començar
a programar la cocció.
DURADA
Mantingueu premut fins que la icona i «00:00»
comencin a parpellejar a la pantalla.
Feu servir o per programar el temps de cocció
desitjat i premeu per confirmar.
Activeu la funció fent girar el selector del termòstat fins
a la temperatura desitjada: sonarà un senyal acústic i
la pantalla indicarà que la cocció s’ha completat.
Nota: Per cancel·lar el temps de cocció programat,
mantingueu premut fins que la icona comenci a
parpellejar a la pantalla. Després, feu servir per restaurar el
temps de cocció a «00:00».
Aquest temps de cocció inclou la fase de preescalfament.
PROGRAMACIÓ DE L’HORA DE FINALITZACIÓ DE LA
COCCIÓ / INICI DIFERIT
Després d’establir un temps de cocció, es pot ajornar
l’inici de la funció programant l’hora de finalització:
premeu fins que la icona i l’hora actual
comencin a parpellejar a la pantalla.
Feu servir o per establir a quina hora voleu que
acabi la cocció i premeu per confirmar.
Activeu la funció fent girar el selector del termòstat
fins a la temperatura desitjada: la funció romandrà
pausada fins que s’activi automàticament quan hagi
transcorregut el temps calculat per tal que la cocció
finalitzi a l’hora que hàgiu establert.
Notes: Per cancel·lar la configuració, apagueu el forn girant el
selector fins a la posició « ».
13
FINALITZACIÓ DE LA COCCIÓ
Sonarà un senyal acústic i la pantalla indicarà que la
funció ha finalitzat.
Gireu el selector per seleccionar una altra funció o per
posar la posició « » per apagar el forn.
Atenció: Si el temporitzador està activat, la pantalla mostrara
la paraula «END» alternada amb el temps restant.
. CONFIGURACIÓ DEL TEMPORITZADOR
Aquesta opció no interromp ni programa la cocció
però permet utilitzar la pantalla com a temporitzador,
tant si és quan hi ha una funció activada com quan el
forn està apagat.
Mantingueu premut fins que la icona i «00:00»
comencin a parpellejar a la pantalla.
Feu servir o per establir el temps desitjat i
premeu per confirmar.
Se sentirà un senyal acústic quan hagi finalitzat el
compte enrere del temporitzador.
Notes: Per desactivar el temporitzador, mantingueu premut
fins que la icona comenci a parpellejar i després feu
servir per restaurar el temps a «00:00».
. FUNCIÓ DIAMOND CLEAN
Per activar la funció de neteja «Diamond Clean»,
afegiu 200 ml d’aigua a la base del forn i després gireu
el selector i el selector del termòstat fins a la icona .
La funció s’activarà automàticament: la pantalla
mostra el temps restant alternat amb «DC».
Atenció: Només es pot programar l’hora de finalització
d’aquesta funció. La durada es programa automàticament a
35 minuts.
14
CONSELLS ÚTILS
COM LLEGIR LA TAULA DE COCCIÓ
La taula indica la millor funció a utilitzar per qualsevol
menjar, per cuinar-lo en un o més prestatges al
mateix temps. El temps de cocció comença quan
s’ha ficat el menjar al forn, sense tenir en compte el
preescalfament (quan calgui). Les temperatures i els
temps de cocció són només orientatius i dependran
de la quantitat de menjar i del tipus d'accessori
utilitzat. Feu servir els valors recomanats més baixos
per començar i, si l’aliment no és prou cuit, podeu
augmentar els valors. Feu servir els accessoris
subministrats i preferiblement motllos i safates de
forn de metall i color fosc. També podeu fer servir
estris i accessoris de pírex o ceràmica, però tingueu en
compte que els temps de cocció seran lleugerament
més llargs. Per obtenir un bon resultat, us recomanem
que seguiu les recomanacions de la taula de cocció
al peu de la lletra quan seleccioneu els accessoris
subministrats per col·locar-los als prestatges.
COCCIÓ SIMULTÀNIA DE DIFERENTS ALIMENTS
La funció «Forn de convecció» permet cuinar diferents
aliments al mateix temps (per exemple: peix i
verdures), fent servir diferents prestatges. Canvieu la
posició dels prestatges quan hagin transcorregut dos
terços del temps de cocció, si cal. Retireu els aliments
que requereixin menys temps de cocció i deixeu al
forn els que necessitin més temps.
POSTRES
- Cuineu les postres delicades amb la funció
convencional en un sol prestatge. Feu servir safates
de forn de metall de color fosc i col·loqueu-les sempre
sobre la reixeta subministrada. Per cuinar en més
d’un prestatge, seleccioneu la funció de «Ventilació
forçada» i col·loqueu les safates d’enfornar en diversos
prestatges per facilitar la circulació de l’aire calent.
- Feu servir safates d’enfornar de metall de color fosc i
col·loqueu-les sempre sobre la reixeta subministrada.
- Per comprovar si un bescuit és cuit, introduïu
un escuradents de fusta al mig del bescuit. Si
l’escuradents en surt net, el pastís està fet.
Si feu servir motllos antiadherents, no recobriu
les vores amb mantega, ja que el pastís no pujarà de
manera uniforme en aquestes zones.
- Si el producte s’infla durant la cocció, feu servir
una temperatura més baixa el proper cop i reduïu la
quantitat de líquid que hi afegiu o remeneu la barreja
amb més suavitat.
- Per a les postres amb farciments humits (pastís de
formatge o pastissos de fruita), feu servir la funció
«Forn de convecció». Si la base del pastís està humida,
abaixeu el prestatge i repartiu molles de pa o de
galetes pel fons del pastís abans d’afegir el farciment.
CA
MEAT
- Feu servir qualsevol tipus de safata de forn o plata
de pyrex adequada a la grandària de la peça de carn
que s’ha de cuinar. Per fer costelles rostides, és millor
afegir una mica de brou al fons de la plata, regant la
carn durant la cocció per donar-li més sabor. Tingueu
en compte que durant l’operació es generarà vapor.
Quan el rostit estigui a punt, deixeu-lo reposar al
forn 10-15 minuts més, o emboliqueu-lo amb paper
d’alumini.
- Quan rostiu peces de carn, escolliu trossos de la
mateixa mida per obtenir una cocció uniforme.
Les peces de carn molt gruixudes necessiten més
temps de cocció. Per evitar que es cremi la carn per
fora, abaixeu la posició de la reixeta i mantingueu
allunyada la carn del gratinador. Tombeu la carn quan
hagin transcorregut dos terços del temps de cocció.
Vigileu amb el vapor quan obriu la porta.
Per recollir els sucs de la cocció, es recomana
col·locar una safata de degoteig amb 200 ml d’aigua
directament a sota la reixeta on es col·oquen els
aliments. Torneu a omplir-la quan calgui.
PIZZA
Greixeu lleugerament les safates per assegurar-vos
que la base de la pizza estigui cruixent. Repartiu la
mozzarella per sobre de la pizza quan quedi una
tercera part del temps de cocció.
FUNCIÓ PA AUTO
Feu servir aquesta funció per coure pa: Per obtenir un
bon resultat, us recomanem que seguiu la recepta al
peu de la lletra.
Recepta per a 1.000 g de massa:
600 g de farina, 360 g d’aigua, 11 g de sal, 25 g de
llevat fresc (o dos paquets de llevat en pols).
Passos:
- Barregeu la farina i la sal en un bol gran.
- Diluïu el llevat a l’aigua (que ha d’estar una mica
tèbia; al voltant de 35° C).
- Feu un forat a la farina i afegiu-hi la barreja d’aigua
i llevat i després treballeu-la fins que tingueu una
massa suau i una mica enganxosa. Treballeu la massa
amb les mans estirant-la i doblegant-la durant uns
10 minuts. Feu una bola amb la massa i deixeu-la
fermentar en un bol cobert amb una tapa transparent
per evitar que la superfície de la massa s’assequi.
- Espereu fins que la massa hagi doblat el volum:
Deixeu-la uns 90 minuts a temperatura ambient per
obtenir uns resultats de fermentació òptims.
- Dividiu la massa en dues peces, afegiu-hi una mica
de farina i feu uns talls petits a la superfície. Després,
col·loqueu el pa en una safata d’enfornar amb paper
de forn.
- Fiqueu la massa al forn (fred), afegiu 100 ml d’aigua
potable freda a la base del forn i activeu la funció «Pa
Auto». Després de la cocció, deixeu reposar la massa
en una reixeta fins que s’hagi refredat del tot.
15
TAULA DE COCCIÓ
RECEPTA
FUNCIÓ
PREESCALF. TEMPERATURA (°C)
TEMPS DE COCCIÓ
(Min)
NIVELL I
ACCESSORIS
Sí
160-180
30-90
2/3
Sí
160-180
30-90 ***
4
Sí
160–200
35-90
2
Sí
160–200
35 - 90 ***
4
Sí
170 - 180
15-45
3
Sí
160-180
20-45 ***
4
Sí
180 - 220
30-40
3
Sí
180-190
35-45 ***
4
Sí
90
150-200
3
Sí
90
140-200
4
-
-
60
2
Sí
190-250
15-50
2
Sí
190-250
25-50 ***
4
Sí
250
10 - 15
3
Sí
250
10 - 20 ***
4
Sí
175 - 200
45-60
3
Sí
175 - 200
45 - 60 ***
4
Sí
190-200
20-30
3
Sí
180 - 190
15 - 40 ***
4
Lasanya / pasta al forn /
canelons / pastissos
Sí
190 - 200
45 - 65
2
Xai/vedella/bou/porc 1 kg
Sí
190-200
80-110
3
Pollastre/conill/ànec 1 kg
Sí
200 - 230
50 - 100
2
Gall dindi / oca 3 kg
-
190 - 200
100 - 160
2
Peix al forn/a la papillota (filet, sencer)
Sí
170 - 190
30-50
2
Bescuits
Pastís farcit
(pastís de formatge, strudel, pastís de
fruita)
Galetes/Cassoletes
Lioneses
Merengues
Pa
Pa/Pizza/Focaccia
Pizza congelada
Pastissos salats
(pastís de verdures, quiche)
Vol-au-vents / galetes de pasta de
full
1
2
2
2
2
2
2
2
2
FUNCIONS
Convencional
ACCESSORIS
16
Prestatge
Grill
Turbo Grill
Plata o safata de forn a
sobre de la reixeta
Forn de convecció
Pa Auto
Safata de forn a sobre de Safata de forn amb 200 ml
la reixeta
d’aigua
Forn de convecció Eco
Safata d’enfornar
CA
RECEPTA
FUNCIÓ
PREESCALF. TEMPERATURA (°C)
TEMPS DE COCCIÓ
(Min)
NIVELL I
ACCESSORIS
Verdures farcides
(tomàquet, carbassó, albergínia)
Sí
180-200
50-70
2
Pa torrat
5’
250
2-6
5
Filets/talls de peix
-
230 - 250
15-30 *
4
3
Salsitxes / Broquetes / Costelles /
Hamburgueses
-
250
15-30 *
5
4
Pollastre rostit 1-1,3 kg
Sí
200 - 220
55-70 **
2
1
Rosbif poc fet 1 kg
Sí
200 - 210
35-50 **
3
Cuixa de xai / Garró de porc
Sí
200 - 210
60-90 **
3
Patates rostides
Sí
200 - 210
35-55 **
3
Verdures gratinades
-
200 - 210
25 - 55
3
Lasanya i carn
Sí
200
50 - 100 ****
4
1
Carn i patates
Sí
190-200
45 - 100 ****
4
1
Peix amb verdures
Sí
180
30 - 50 ****
4
1
Carn farcida / peces farcides
rostides
-
170 - 180
100 - 150
2
El temps indicat no inclou la fase de preescalfament: us recomanem que fiqueu els aliments al forn i ajusteu el temps de
cocció quan el forn hagi assolit la temperatura desitjada.
* Tombeu el menjar a mitja cocció.
** Gireu el menjar quan hagin transcorregut dos terços del
temps de cocció (si cal).
*** Canvieu de nivell a mitja cocció.
*** Durada prevista: podeu treure els plats del forn abans
o després en funció de les vostres preferències. Canvieu la
posició dels prestatges quan hagin transcorregut dos terços
del temps de cocció, si cal.
FUNCIONS
Convencional
ACCESSORIS
Prestatge
Grill
Turbo Grill
Plata o safata de forn a
sobre de la reixeta
Forn de convecció
Pa Auto
Safata de forn a sobre de Safata de forn amb 200 ml
la reixeta
d’aigua
Forn de convecció Eco
Safata d’enfornar
17
RECEPTES PROVADES
Compilada pels òrgans de certificació de conformitat amb les normes IEC 60350-1.
NIVELL
TEMP. (°C)
DURADA
(MIN)
Sí
3
150
30-40
Safata de degoteig/safata d’enfornar
Sí
3
150
35-45
Safata de degoteig/safata d’enfornar
Sí
2-4
160
30-40
Prestatge 4: safata d’enfornar
Prestatge 2: safata de degoteig / safata
d’enfornar
Sí
3
160
25 - 35
Safata de degoteig/safata d’enfornar
Sí
3
160
25 - 35
Safata de degoteig/safata d’enfornar
Sí
2-4
150
35-45
Prestatge 4: safata d’enfornar
Prestatge 2: safata de degoteig / safata
d’enfornar
Sí
3
170
35-45
motlle de pastissos a la reixeta
Sí
2
160
35-45
motlle de pastissos a la reixeta
Sí
1-4
160
45 - 55
Prestatge 4: motlle de pastís al prestatge
Prestatge 1: motlle de pastís al prestatge
Sí
2
185
70-90
motlle de pastissos a la reixeta
Sí
2
175
70-90
motlle de pastissos a la reixeta
Sí
1-4
175
75 - 95
Prestatge 4: motlle de pastís al prestatge
Prestatge 1: motlle de pastís al prestatge
Torrades
5 min
5
250
2-5
Hamburgueses
5 min
5
250
18 - 30
RECEPTA
FUNCIÓ PREESCALFAMENT
Galetes de
mantega
Pastissets
Pa de pessic
sense greix
2 Pastissos de
poma
* Els accessoris no subministrats es poden adquirir al
Servei Postvenda.
ACCESSORIS* I OBSERVACIONS
Reixeta
Prestatge 5: prestatge (tombeu el
menjar a mitja cocció)
Prestatge 4: Safata de forn amb aigua
Classe d’eficiència energètica (segons la
normativa IEC 60350-1): Consulteu la taula
específica per realitzar la prova.
FUNCIONS
Convencional
18
Grill
Turbo Grill
Forn de convecció
Pa Auto
Forn de convecció Eco
CA
NETEJA
No empreu aparells de neteja
amb vapor.
Feu servir guants de protecció
durant totes les operacions.
Dugueu a terme les operacions
necessàries amb el forn fred.
Desendolleu el forn de
l’alimentació.
SUPERFÍCIES EXTERIORS
• Netegeu les superfícies amb un drap de microfibra
humit. Si hi ha molta brutícia, afegiu-hi unes gotes
de detergent pH neutre. Per acabar, passeu-hi un
drap sec.
SUPERFÍCIES INTERIORS
• El forn està equipat amb panells catalítics
especials que faciliten la neteja del compartiment
de cocció gràcies al seu revestiment especial
d’autoneteja, que és molt porós i capaç d'absorbir
el greix i la brutícia.
Atenció: no feu servir detergents corrosius o abrasius,
raspalls durs, fregalls per a cassoles o esprais per a forns que
podrien fer malbé la superfície catalítica i les seves propietats
d'autoneteja.
Si necessiteu panells de recanvi, contacteu amb el Servei
Postvenda.
•
No feu servir detergents corrosius o abrasius. Si
qualsevol d’aquests productes entra en contacte
sense voler amb les superfícies de l’aparell, netegeulo immediatament amb un drap humit de microfibra.
•
Després de cada ús, espereu que el forn es refredi
abans de netejar-lo i feu-ho preferiblement
quan encara estigui una mica calent per eliminar
els residus i taques de les restes de menjar. Per
assecar la condensació que s’hagi format com
a resultat de la cocció d’aliments amb un alt
contingut d’aigua, deixeu que el forn es refredi
completament i després passeu-hi un drap o una
esponja.
Netegeu el vidre de la porta amb un detergent
líquid adient.
La porta es pot treure fàcilment i tornar a col·locar
per facilitar la neteja del vidre.
La resistència superior del grill es pot abaixar per
netejar el sostre del forn.
•
•
•
ACCESSORIS
Poseu els accessoris en remull amb aigua amb
detergent després de fer-los servir i manipuleu-los
amb cura i amb guants de forn si encara són calents.
No feu servir fregalls metàl·lics,
fregalls abrasius o productes de
neteja abrasius/corrosius, ja que
podrien danyar la superfície de
l’aparell.
Els residus de menjar es poden eliminar fàcilment
amb un raspall o una esponja.
19
MANTENIMENT
Feu servir guants de protecció
durant totes les operacions.
Dugueu a terme les operacions
necessàries amb el forn fred.
Desendolleu el forn de
l’alimentació.
RETIRADA DE LA PORTA
1.
Obriu completament la porta.
4. Agafeu la porta fermament amb les dues mans; no
l’agafeu pel mànec.
Desmunteu la porta mentre la tanqueu, estirant-la cap
amunt fins que surti del seu allotjament.
~15°
b
2. Abaixeu els fiadors tant com pugueu.
a
5. Poseu la porta en un costat, deixant-la damunt
d’una superfície tova.
3.
20
Tanqueu la porta fins al màxim.
TORNAR A COL·LOCAR LA PORTA
1. Acosteu la porta al forn, alineant els ganxos de les
frontisses amb el seu allotjament.
CA
5. Proveu de tancar la porta i comproveu que estigui
alineada amb el tauler de control. Si no ho està,
torneu a repetir els passos anteriors: Si no funciona
correctament, la porta es podria fer malbé.
2. Assegureu la part superior al seu allotjament.
3.
Abaixeu la porta i després obriu-la completament.
4. Abaixeu els fiadors fins a la seva posició original:
Assegureu-vos d'abaixar-los del tot.
a
b
21
FEU CLIC PER NETEJAR - NETEJA DEL VIDRE
1. Un cop treta la porta i recolzada sobre una
superfície tova amb el mànec cara avall, premeu
simultàniament els dos ganxos de retenció i traieu la
part superior de la porta estirant-la cap a vosaltres.
3. Per tornar a col·locar el vidre correctament,
assegureu-vos que la lletra «R» sigui visible a l’angle
de la dreta i la superfície llisa (no impresa) miri cap
amunt.
Primer introduïu la part llarga del vidre indicada
amb una «R» als allotjaments dels suports i després
abaixeu-lo.
4. Recol·loqueu la part superior: Un clic us indicarà
que la posició és correcta. Assegureu-vos que la junta
estigui assegurada abans de tornar a col·locar la
porta.
2. Aixequeu i subjecteu bé el vidre interior amb les
dues mans, traieu-lo i col·loqueu-lo damunt d’una
superfície tova abans de netejar-lo.
22
CA
SUBSTITUCIÓ DEL LLUM
1. Desendolleu el forn.
2. Desenrosqueu la tapa del llum, canvieu la
bombeta i torneu a enroscar-la.
Atenció: Feu servir bombetes halògenes 25 W/230 V tipus G9,
T300 °C.
La bombeta utilitzada a l’interior de l’aparell està
especialment dissenyada per a aparells domèstics i no és
apta per a la il·luminació general d’una habitació de la llar
(Reglament CE 244/2009).
Les bombetes estan disponibles al nostre Servei Postvenda.
- No agafeu les bombetes amb les mans nues perquè
podríeu danyar-les amb els dits. No feu servir el forn fins que
no hàgiu tornat a col·locar la tapa de la bombeta.
3.
Torneu a endollar el forn.
ABAIXAR LA RESISTÈNCIA SUPERIOR
1.
Traieu la resistència del seu allotjament.
3. Per tornar a col·locar la resistència al seu lloc,
aixequeu-la, estireu-la lleugerament cap a vosaltres
i assegueu-vos que la pestanya superior sigui al seu
allotjament.
2. Abaixeu la resistència.
23
SOLUCIÓ DE PROBLEMES
En general, qualsevol problema o avaria que pugui sorgir es pot resoldre fàcilment.
Abans de posar-vos en contacte amb el Servei Postvenda, mireu la següent taula per veure si podeu resoldre el
problema vosaltres mateixos.
Si el problema persisteix, poseu-vos en contacte amb el Servei Postvenda més proper.
Llegiu les instruccions de seguretat atentament abans de realitzar qualsevol
de les següents accions
PROBLEMA
CAUSA POSSIBLE
SOLUCIÓ
El forn no funciona.
Assegureu-vos que el forn estigui connectat
Desconnecteu-lo de la xarxa elèctrica. a la xarxa elèctrica.
Apagueu el forn i torneu-lo a engegar per
Avaria.
veure si l’anomalia persisteix.
La pantalla mostra el missatge
«Hot» i la funció seleccionada no
s’inicia.
Temperatura massa alta.
Deixeu que el forn es refredi abans d’activar
la funció. Seleccioneu una altra funció.
La cocció no s’inicia.
Temperatura no configurada/selector
del termòstat en posició no correcta.
Per iniciar la funció seleccionada, gireu el
selector del termòstat fins a la temperatura
o posició desitjades.
El temps parpelleja.
Tall de subministrament elèctric.
Cal reiniciar el temps: Seguiu les
instruccions de la secció «Fer servir l’aparell
per primera vegada».
La pantalla mostra la lletra «F»
seguida d’un número.
Avaria de programari.
Poseu-vos en contacte amb el Servei
Postvenda més proper i indiqueu el número
que apareix després de la lletra «F».
El llum no funciona.
24
Forn apagat.
No hi ha bombeta.
Gireu el selector per seleccionar una funció i
encendre el forn.
Si el problema persisteix, seguiu les
instruccions de la secció de «Manteniment»
per canviar la bombeta.
CA
FITXA DEL PRODUCTE
WWW
La fitxa del producte, que inclou les dades sobre energia d’aquest aparell, es pot descarregar al lloc web
docs.hotpoint.eu
SERVEI POSTVENDA
ABANS DE POSAR-VOS EN CONTACTE AMB EL
NOSTRE SERVEI POSTVENDA
1. Comproveu si podeu resoldre el problema
vosaltres mateixos fent servir alguna de les mesures
descrites a la secció «Resolució de problemes».
2. Apagueu el forn i torneu-lo a engegar per veure si
l’anomalia persisteix.
SI L’AVARIA PERSISTEIX DESPRÉS DE REALITZAR
TOTES LES COMPROVACIONS NECESSÀRIES, POSEUVOS EN CONTACTE AMB EL SERVEI POSTVENDA MÉS
PROPER.
Per rebre assistència, telefoneu al número que
apareix al fullet de garantia o seguiu les instruccions
de la nostra pàgina web. Tingueu a punt la següent
informació:
• Una breu descripció del tipus d’avaria;
• El tipus de producte i el model exacte;
• El codi d’assistència (el número que hi ha després de
la paraula SERVICE a la placa d’identificació adjunta
al producte; la podreu veure al marge de la banda
esquerra amb la porta del forn oberta;
• La vostra adreça completa;
• Un número de telèfon de contacte.
XXXXXXXXXX
XXX
XX
XXXXXX
XXXX
XX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Model: xxxXXXXxx
XXXXXX XXXXXX
XXXXX XXXXXXX
XXXXXX
Atenció: En cas que sigui necessària una reparació, poseu-vos
en contacte amb un Centre d’Assistència Tècnica autoritzat
que garanteixi l’ús de recanvis originals i que les reparacions
es facin correctament.
Per a més informació sobre la garantia, consulteu el fullet de
garantia adjunt.
25
x2
90°C
26
CA
20
423
557
97
478
595
89° màx.
525
570
5
4
595
549
min560
min560
560
600
min40
560
583+2
min40
5
27
=
=
x2
CA
29
001
400010864407
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising