Whirlpool | FA3 544 C IX HA | Use and care guide | Whirlpool FA3 544 C IX HA User guide

Whirlpool FA3 544 C IX HA User guide
Ден соолук жана коопсуздук , Колдонуу жана кам
көрүү жана Орнотуу нускамасы
www.hotpoint.eu/register
КЫРГЫЗЧА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2
KIR
КЫРГЫЗЧА
ДЕН-СООЛУК ЖАНА КООПСУЗДУК, КОЛДОНУУ
ЖАНА КАРМОО жана ОРНОТУУ КОЛДОНМОСУ
HOTPOINT-ARISTON ӨНҮМҮН САТЫП АЛГАНЫҢЫЗГА РАХМАТ.
Толугураак жардам алуу үчүн, шайманыңызды
www.hotpoint.eu/register сайтында каттаңыз
Мазмуну
Ден-соолук жана коопсуздук колдонмосу
КООПСУЗДУК НУСКАМАЛАРЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
АЙЛАНА-ЧѲЙРѲНҮН КООПСУЗДУГУН КАМСЫЗ КЫЛУУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ШАЙКЕШТИКТИ ЖАРЫЯЛОО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Колдонуу жана кам көрүү колдонмосу
ӨНҮМДҮН СҮРѲТТѲЛҮШҮ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
БАШКАРУУ ПАНЕЛИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
ДИСПЛЕЙДИН СҮРѲТТѲЛҮШҮ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
АКСЕССУАРЛАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ТОР ТЕКЧЕНИ ЖАНА БАШКА АКСЕССУАРЛАРДЫ САЛУУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ТЕКЧЕЛЕРДИ АЛЫП САЛУУ ЖАНА КАЙРА САЛУУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ФУНКЦИЯЛАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ДУХОВКАНЫ КАНДАЙ КОЛДОНУУ КЕРЕК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
БИРИНЧИ ЖОЛУ КОЛДОНУУ ҮЧҮН. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
КҮНДѲЛҮК КОЛДОНУУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
ПАЙДАЛУУ КЕҢЕШТЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
БЫШЫРУУ ТАБЛИЦАСЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
ТЕКШЕРИЛГЕН РЕЦЕПТТЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
ТАЗАЛОО. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
КАРОО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ЭШИКТИ ЧЫГАРУУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ЭШИКТИ КАЙРА ОРНОТУУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
ТАЗАЛООГО БАСКЫЛА - АЙНЕКТИ ТАЗАЛОО. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
КИЧИНЕ ЛАМПАНЫ АЛМАШТЫРУУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
ЖОГОРКУ ЫСЫТУУ ЭЛЕМЕНТИН ЫЛДЫЙЛАТУУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
БУЗУКТУКТАРДЫ ТАБУУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
ТЕХНИКАЛЫК ДАЙЫНДАРЫНЫН МААЛЫМДАМА БАРАКЧАСЫ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
САТКАНДАН КИЙИНКИ ТЕЙЛӨӨ КЫЗМАТЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Орнотуу колдонмосу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3
КООПСУЗДУК НУСКАМАЛАРЫ
ОКУУГА ЖАНА КѲҢҮЛ
БУРУУГА МААНИЛҮҮ
Шайманды колдонордон
мурда бул коопсуздук
нускамаларын окуңуз.
Аларды келээрки керек
болгонго чейин сактап
коюңуз.
Бардык убакытта сактоо
үчүн бул нускамалар менен
шаймандын ѳзү маанилүү
коопсуздук эскертүүлѳрдү
камсыз кылат.
Шайман туура эмес
колдонгон же туура эмес
жѳнгѳ салынган болсо,
ѳндүрүүчү бул коопсуздук
нускамаларын колдонуу
жѳндѳмсүздүгү боюнча
жоопкерчиликти четке кагат.
КООПСУЗДУК
ЭСКЕРТҮҮЛѲРҮ
Ѳтѳ жаш (0дѳн 3 жашка
чейин) жана жаш балдар
(3тѳн 8 жашка чейин)
кѳзѳмѳл астында
болушпаса шаймандан
алыс болушу керек.
8 жаштагы жана бул жаштан
ѳйдѳ балдар жана
физикалык, сезгич же акыл
жѳндѳмдүүлүгү чектелген
же тажрыйбасы жана
билими жетишпеген
адамдар бул шайманды
кѳзѳмѳл астында же
коопсуздук нускамалар
берилгенде гана колдоно
алышат жана коркунуч
келерин түшүнүшү керек.
Балдар шайман менен
ойнобошу зарыл. Кѳзѳмѳл
жок балдар тарабынан
тазалоо же
колдонуучуларды тейлѳѳ
жүргүзүлбѳшү керек.
ЭСКЕРТҮҮ: Шайман жана
анын жеткиликтүү
бѳлүктѳрү колдонуу
учурунда ысыйт, 8 жашка
чыкпаган балдар кѳзѳмѳл
астында болушпаса
шаймандан алыс болушу
керек.
4
ЭСКЕРТҮҮ: Ысый турган
элементтерге же ички бетке
тийгенден алыс болуңуз,
күйүп калуу коркунучу бар.
Тамак-ашты кургатканда
жабдууну эч качан кароосуз
калтырбаңыз.
Эгерде шайман
термометрди колдонууга
жарактуу болсо, бул
духовкагы сунушталган
температура билдиргичин
гана колдонуӊуз.
Бардык компоненттер
толугу менен муздагыча,
кийимдерди же башка тез
ѳрт алуучу материалдарды
шаймандан алыс кармаңыз.
Ѳтѳ ысытылган майлар
жана мал майлары бат
тутанат. Мал майларына,
майларга бай тамак-аш
жасаганда же алкоголду
кошкондо (мисалы: ром,
коньяк, вино) ар дайым сак
болуңуз, ѳрт чыгуу
коркунучу бар.
Мискейлерди жана
аксессуарларды алып салуу
үчүн духовка колкаптарын
колдонуңуз, ысытуу
элементтерине тийбегенге
кѳңүл буруңуз.
Шайманга жетээрден мурда
тамак жасап бүткѳндѳ, ысык
абаны же бууну акырындап
чыгаруу менен эшикти
ачууда этият болуңуз.
Духовканын алды
жагындагы ысык аба
вентиляция тешиктерин
тоспоңуз.
УРУКСАТ БЕРИЛГЕН
КОЛДОНУУ
ЭТИЯТ БОЛУҢУЗ: Шайман
тышкы таймер же ѳзүнчѳ
пульт тутуму менен
башкарууга жасалган эмес.
Бул шайман
профессионалдык эмес,
үйдѳ гана колдонуу үчүн.
Шайманды эшикте
колдонбоуз.
Шаймандын ичине же
жанына аэрозоль
банкалары сыяктуу
жарылуучу же тез ѳрт
алуучу заттарды жана
бензин же башка тез ѳрт
алуучу материалдарды
койбоңуз: эгерде шайман
капыстан күйүп турса ѳрт
чыгып кетиши мүмкүн.
Мындан башка максатта
колдонууга уруксат
берилбейт (мисалы:
бѳлмѳлѳрдү жылытууга).
ОРНОТУУ
Шайман эки же кѳп адамдар
тарабынын кѳтѳрүлүшү
жана орнотулушу зарыл.
Таңгагын чечүү жана
шайманды орнотуу үчүн
коргой турган колкапты
колдонуңуз.
Ѳндүрүүчүнүн
колдонмолору жана
жергиликтүү коопсуздук
эрежелерине ылайык
орнотуу жана оңдоо
тажрыйбалуу техник
тарабынан жүргүзүлүшү
керек. Колдонуучунун
колдонмосунда
кѳрсѳтүлгѳндү эске
албастан жабдуунун бир да
бѳлүгүн оңдоого жана
алмаштырууга болбойт.
Орнотуу иштери балдар
тарабынан жүргүзүлбѳшү
керек. Орнотуу учурунда
балдарды жолотпоуз.
Орнотуу учурунда жана
андан кийин балдар жете
турган жерден чогултуу
материалдарын (пластик
баштыгын, полистирол
бѳлүктѳрүн ж.б.) алыс
кармаыз.
Шаймандын таңгагын
чечкенде ташып жеткирүү
учурунда ага зыян
келтирилбегендигине
ынаныңыз. Кѳйгѳйлѳр бар
болсо сатуучуга же сизге
жакын жайгашкан Сатып
алгандан кийинки тейлѳѳ
кызматына кайрылыңыз.
Орнотуу иштерин
жүргүзгѳнгѳ чейин шайман
электр тогунан
ажыратылышы зарыл.
Орнотуу иштеринин
жүрүшүндѳ шайман электр
кабелине зыян
келтирилбегендигин
ырастаңыз.
Орнотуу толугу менен
бүткѳндѳн кийин гана
шайманды кошуңуз.
Орноткондон кийин
шаймандын асты жагы
жеткиликтүү болбошу керек.
Шайманды эмерекке
орноштуруудан мурда
бардык отсектин кесүү
иштерин аткарыңыз жана
бардык жыгач
кырындыларын жана жыгач
таарындысын этияттык
менен алып салыңыз.
Жумушчу столдун үстү
менен духовканын өйдөңкү
кырынын ортосундагы
минималдуу өтмөктү
тоспоңуз.
Орнотуу учурунда гана
мешти анын
пенополистирол негизинен
алып салыңыз.
Шайманды кооздук эшиктин
артына орнотпоңуз- Өрт
чыгышы мүмкүн.
ЭЛЕКТРОНИКАЛЫК
ЭСКЕРТҮҮЛӨР
Жергиликтүү коопсуздук
эрежелерин сактоо үчүн
орнотуу учурунда жок
дегенде 3 мм кенемте
байланыштуу
омниполярдык которгуч
талап кылынат жана
шайман жердетилиши
керек.
Эгерде электр кабелине
зыян келтирилген болсо,
аны так ѳзүнѳ окшош
кабелине алмаштырыш
керек. Ѳндүрүү
нускамасына жана күндѳлүк
коопсуздук эрежелерине
ылайык электр кабели
тажрыйбалуу техник
тарабынан гана
алмаштырылышы керек.
Ыйгарым укуктуу тейлѳѳ
борборуна кайрылыңыз.
Эгерде шаймандын
штепсель вилкасы
жеткиликтүү болсо электр
тогунан сууруп алуу, же
улуттук электр коопсуздук
стандарттарына ылайык
айры тешиктин үстүндө
орнотулган жеткиликтүү көп
полярдык өчүргүчтү
колдонуу менен ажыратуу
зарыл.
Техникалык дайындары
көрнөкчөсү духовканын
алдыңкы бетинде болот
(эшик ачылганда кѳрүнүп
турат).
Электр кабелди
алмаштыруу керек болсо,
ыйгарым укукту Тейлөө
борборуна кайрылыңыз.
Эгерде сиздин айры
тешикке (розетка) штепсель
вилкасына туура келбесе
тажрыйбалуу техникке
кайрылыңыз.
Электр кабели шайманды
электр тогуна кошуу үчүн
жетиштүү узун болушу,
жана ал, корпустан негизги
кубат камсыздоочусуна бир
жолу орнотулушу керек.
Шайманды электр
кабелинен суурбаңыз.
Узарткыч кабелин, тармак
чыгаруу вилкаларын же
адаптерлерди колдонбоңуз.
Эгерде желе шнуруна же
вилкасына зыян
келтирилсе, тийиштүү
иштебесе, же жабдууга
зыян келтирилсе же түшүп
кетсе, шайманды
иштетпеңиз. Шнурун ысык
беттерден алыс кармаңыз.
Электрдик түзүүчүлѳр
орнотулгандан кийин
колдонуучуларга
жеткиликтүү болбошу
зарыл.
Жабдууну дененин бардык
суу бѳлүгү менен тийбегиле
жана жылаайлак болсоңуз
иштетпеңиз.
KIR
ТАЗАЛОО ЖАНА КАРМОО
Буу менен тазалоочу
шаймандарды эч качан
колдонбоңуз.
ЭСКЕРТҮҮ: Электр агыны
менен жабырлануу
мүмкүндүгүн болтурбоо
үчүн лампаны
алмаштыруудан мурда
прибор өчүк экенин
текшериңиз.
Шаймандын айнек эшигин
тазалоо үчүн катуу
тазалоочу каражаттарды же
курч темир кыргычтарды
колдонбоңуз, алар бетин
чийип кетиши мүмкүн,
мунун натыйжасында
айнектен жарака кетиши
мүмкүн.
Тазалоо жана тейлөө
учурунда коргой турган
колкапты кийиңиз.
Кармоо иштерин
жүргүзгѳнгѳ чейин шайман
электр тогунан
ажыратылышы зарыл.
Тазалоо же тейлөөнүн
астында шайман
муздаганын ырастаңыз.
5
АЙЛАНА-ЧѲЙРѲНҮН КООПСУЗДУГУН КАМСЫЗ КЫЛУУ
ЧОГУЛТУУ
МАТЕРИАЛДАРЫН
ЖАЙГАШТЫРУУ
Тагакталган материалдар
100%га кайра иштетүүлүүчү
болуп саналат жана кайра
иштетүү белги менен белгиленет
. Ошондуктан тагактын ар бир
бѳлүгү жоопкерчилик менен
жана таштанды чыгарууну жѳнгѳ
салуучу жергиликтүү коопсуздук
эрежелерине толук ылайык
чыгарылышы керек.
ТУРМУШ-ТИРИЧИЛИК
ТЕХНИКАЛАРЫН
ЖАРАКСЫЗ КЫЛУУ
Шайманды жараксыз кылууда
балдар ичине оңой кирбеш үчүн
жана капканга түшүп калбоосу
үчүн электр кабелин кесүү жана
эшик менен текчелерди (эгерде
бар болсо) алып салуу менен
колдонгонго жараксыз кылуу
керек.
Бул шайман кайра иштетүүчү
же кайра колдонуучу
материалдардан жасалды. Аны
жергиликтүү таштанды чыгаруу
эрежелерине ылайык чыгаруу
керек.
Электрдик турмуш-тиричилик
техникаларын колдонуу,
калыбына келтирүү жана кайра
иштетүү боюнча кеңири
маалымат алуу үчүн тийиштүү
жергиликтүү бийликке, турмуштиричилик техникаларын
ѳндүрүү жана таштандыларды
чыгаруу кызматына же жабдуу
сатып алган дүкѳнгѳ
кайрылыңыз.
Бул шайман Электр жана
Электрондук Жабдуулардын
Калдыктары (ЭЭЖК) боюнча ЕБ
2012/19/ Европа көрсөтмөсүнө
ылайык белгиленген.
Бул өнүм туура
чыгарылгандыгын камсыз кылуу
менен айлана-чѳйрѳгѳ жана
адамдын ден-соолугуна зыян
алып келүүчү потенциалдуу терс
тажрыйбаларды болтурбоого
жардам бересиз, мындай
болбосо алар бул продукция
тийиштүү эмес таштандыларын
чыгаруусуна себеп болушу
мүмкүн.
же кошо
өнүмдөгү белги
жиберилүүчү документтер бул үй
таштандыларды катары
каралбастан, иштен чыккан
электрдик жана электрондук
жабдууларды кайра иштетүү
боюнча тийиштүү чогултуу
борбору катары каралгандыгын
кѳрсѳтүп турат.
ЭНЕРГИЯ ҮНѲМДѲѲ
БОЮНЧА КЕҢЕШТЕР
Эгерде бышыруу таблицасында
же сиздин рецептте көрсөтүлсө
ошондо гана духовканы алдын
ала ысытыңыз.
Кара түстүү лак менен боелгон
же эмалировкасы бар бышыруу
модульдарды колдонуңуз
анткени алар ысыкты жакшыраак
өткөрөт.
ШАЙКЕШТИКТИ ЖАРЫЯЛОО
Бул шайман Еврокомиссиянын
коопсуздук эрежелеринин
кѳрсѳтмѳсүнѳ ылайык
долбоорлонду, курулду жана
жайытылды:
LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU
жана RoHS 2011/65/EU).
6
Тамак-аш азыктары менен
тийишип калуучу бул жабдуу
1935/2004
Бул шайман, Европалык №.
65/2014, жана №. 66/2014
эрежелеринин Эко
Жасалгасынын талаптарына
жооп берет, Европалык En
60350-1 стандартына шайкеш.
KIR
Колдонуу жана кам көрүү колдонмосу
ӨНҮМДҮН СҮРѲТТѲЛҮШҮ
1
2
6
1.
2.
3.
4.
3
5.
6.
4
7
7.
8.
Башкаруу панели
Желдеткич
Жарык лампасы
Текче багыттагычтар
(деңгээли духовканын
бышыруу бөлүмдүн
дубалында көрсөтүлгөн)
Эшик
Жогорку ысытуу элементи/
гриль
идентификациялоо көрнөгү
(алып салбаңыз)
Түпкү ысытуучу элементи
(көрүнбөйт)
8
5
Эсиңизде болсун:
Энергия сарптоону азайтуу үчүн даярдоо учурунда муздатуу желдеткич ѳзү эле бат-бат иштеши мүмкүн.
Даярдоо аяктаганда жана духовка ѳчүрүлгөндө, муздатуу желдеткич белгилүү мѳѳнѳткѳ чейин иштешин
улантышы мүмкүн.
7
БАШКАРУУ ПАНЕЛИ
1
23
4
5
1. ТАНДОО БАСКЫЧЫ
Функцияны тандап мешти
күйгүзүү.
позицияга буруп шайманды
өчурүнүз.
3. УБАКЫТТЫ КОЮУ
Бышыруу убакытты жөндөөгө,
кечиктирилген баштоого жана
таймерге кирүүгө. Меш өчүп
турганда убакытты көрсөтүүгө.
2. ЖАРЫК
Шайман күйүп турганда,
меш бөлүмдүн лампасын
күйгүзгөнгө же өчүргөнгө
бураңыз.
4. ДИСПЛЕЙ
6
5. ЖӨНДӨӨ БАСКЫЧТАР
Бышыруу убакытын жөндөөсүн
өзгөртүүгө.
6. ТЕРМОСТАТ БАСКЫЧЫ
Автоматтык эмес
функцияларды активациялоо
учурунда сизге керектүү
температураны тандоого
буруңуз.
Автоматтык функцияларды
колдонуу .
ДИСПЛЕЙДИН СҮРѲТТѲЛҮШҮ
2
1
6
8
5
4
3
1. Алдын ала ысытуу белгиси
2. Саат; маалымат жана
функциянын созулгандыгы
3. Ашкана таймери
4. Бышыруунун аяктоо
убакыты
5. Созулгандык
6. Саат
KIR
АКСЕССУАРЛАР
РЕШЕТКАЛУУ ТЕКЧЕ
БЫШЫРУУ ТАБАСЫ
Азыктарды бышырууда
идиштерге, калыптарга
жана башка бышыруу
идиштерине жөлөк
катары колдонууга.
.Бул нанды, этти,
балыкты жана
жашылчаларды грильге
бышырууга пайдалуу.
Бардык нан жана
кондитердик
азыктарды бышырууда,
бирок ошондой
эле этти, балык
энпапапилоттесин ж.б.
бышырууга колдонуу
үчүн.
Аксессуарлардын саны кайсы моделди сатып алгандыгыызга жараша ар кандай болушу мүмкүн.
КОШУМЧА АКСЕССУАРЛАР: Жабдылбаган башка аксессуарларды саткандан кийинки Кызматтан ѳзүнчѳ
сатып алууга болот.
ТОР ТЕКЧЕНИ ЖАНА БАШКА АКСЕССУАРЛАРДЫ САЛУУ
•
Решеткалуу текчени горизонталдык түрдѳ
текчелер аркылуу акырын жылдыруу менен
салыыз, кѳтѳрүлгѳн четинин капталы ѳйдѳнү
карап турушуна ынаныыз.
•
Бышыруучу поднос сыяктуу башка
аксессуарлар тор текчеси салынган жол
менен салынат.
9
ТЕКЧЕЛЕРДИ АЛЫП САЛУУ ЖАНА КАЙРА САЛУУ
•
10
Текче багыттагычтарды алып салууга,
колдоону жана эки ички кармагычты ордунан
чыгарууга багыттагычтардын сырткы жагын
катту кармап, жана аларды өзүнүз жакка
тартыңыз.
•
Текче багыттагычтарды кайра ордуна
салууга, аны көндөйдүн жанына койгула
жана биринчиден эки кармагычты ордуна
койгула. Андан кийин, сырткы жагын анын
орду жагына койгула, колдоону салгыла,
жана аны катуу көңдөйдүн дубалына
баскыла, жана текче багыттагычы ордуна
туура турганын текшергиле.
ФУНКЦИЯЛАР
ЫЛАЙЫКТУУ
Бир текчеде гана каалаган тамакты
бышыруу. 3чү текчени колдонуңуз. Бирок
эгерде эттин бөлүгүн кууруп же макаронду
бышырып жатсаңыз 2чи деңгээлди
колдонуңуз. Тамак ашты мештин ичине
салгандан мурда мешти алдын ала ысыткыла.
КОНВЕКТИВДѲѲ БЫШЫРУУ
Максимум эки текчеде бир убакытта
бышырууга. Бир гана текчеде бышыруу
үчүн, 2чи текчени колдонуңуз. эки текчеде
бышыруу үчүн, 2чи жана 4чү текчелерди
колдонгонуңузду сунуштайбыз. Бышыруу
убакыты ортосуна жеткенде бышыруу
подностордун ордун алмаштырылса жакшы
болот. Тамак ашты мештин ичине салгандан
мурда мешти алдын ала ысыткыла.
ГРИЛЬ
Стейктерди, кебектерди жана
сосискалады кактап бышыруу, нан күкүмү
себеленген жашылчаларды бышыруу
же нанды кууруу үчүн. 5чи текчеге тамак
ашты коюуну сунуштайбыз. Этти грильде
бышырууда, биз бышыруу подносту
бышыруудагы ширени чогултуу үчүн
колдонууну сунуш кылабыз: Ага болжол
менен 200 мл суу кошуп 4чү текчеге
жайгаштырыңыз. Мешти 3-5 мүнөткө
алдын ала ысытыңыз. Бышыруу убагында,
духовканын эшиги жабык бойдон турушу
керек.
ТУРБО ГРИЛЬ
Эттин чоң бөлүктөрүн (буттарда,
ростбиф, тоокторду) бышыруу үчүн.
Тамакты 2-чи текчеге коюңуз. Биз бышыруу
подносту бышыруудагы ширени чогултуу
үчүн колдонууну сунуш кылабыз: Ага
болжол менен 200 мл суу кошуп 1чи текчеге
жайгаштырыңыз. Бышыруу убагында,
духовканын эшиги жабык бойдон турушу
керек.
ЭРИТҮҮ
Тамакты тез эритүү үчүн. Тамакты
ортоңку текчеге коюңуз. Тамактын кургап
калуусунун алдын алуу үчүн, аны өз
таңгагында калтыруу сунушталат.
KIR
ЭКО КОНВЕКЦИЯЛЫК БЫШЫРУУ*
Бир гана текчеде (толтурулган)
муундарды куурууга. Бул функция тамак
аш өтө кургатылып кетпес үчүн жумшак,
үзгүлтүксүз аба айланууну колдонот.
ЭКО функция иштеп турганда, бышыруу
басып
процессинде жарык өчүп турат жана
аны кайра күйгүзсө болот. Кубаттуулуктун
натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн, бышыруу
убагында, эшикти ачпоо сунуштталынат. Биз
3чү текчени колдонууну сунуштайбыз. Мешти
алдын ала ысытуунун кереги жок.
НАН АВТО
Бул функцияны нанды бышырганда
колдонуңуз. Эң жакшы натыйжаларды
алыш үчүн биз сизге рецепти кылдаттык
менен аткарууну сунуштайбыз. Бул
функция автоматтык түрдө нанга эң мыкты
температураны жана бышыруу убакытын
тандайт. Бышыруу автоматтык түрдө
токтойт жана тамак аш бышырылганда
меш үн чыгарат. Меш муздак болгон кезде
бул функцияны күйгүзүнүз. Эгерде мештин
ичинде температурасы коюулгандан өйдө
болсо, "Hot" деген билдирүү дисплейде пайда
болот жана сизде бышырууну баштоого
мүмкүнчүлүк болбойт. Сиз меш муздаганга
чейин күтүп турүшуңуз керек.
ДЕСЕРТ АВТО
Бул функцияны тортторду бышырууга
колдонуңуз химиялык бышыруу каражаттарды
бар же жок. Меш муздак болгон кезде
аны мештин ичине салыңыз. Бул функция
автоматтык түрдө торторго эң мыкты
температураны жана бышыруу убакытын
тандайт. Бышыруу автоматтык түрдө
токтойт жана тамак аш бышырылганда
меш үн чыгарат. Меш муздак болгон кезде
бул функцияны күйгүзүнүз. Эгерде мештин
ичинде температурасы коюулгандан өйдө
болсо, "Hot" деген билдирүү дисплейде пайда
болот жана сизде бышырууну баштоого
мүмкүнчүлүк болбойт. Сиз меш муздаганга
чейин күтүп турүшуңуз керек.
* Функция, No. 65/2014 (ЕБ) Регламентине ылайык
энергиянын эффективдүүлүк декларациясы үчүн
таянуу катары колдонулган
11
ДУХОВКАНЫ КАНДАЙ КОЛДОНУУ КЕРЕК
Шайманды колдонордон мурда Ден-соолук жана коопсуздук колдонмосун кѳңүл коюп окуңуз.
БИРИНЧИ ЖОЛУ КОЛДОНУУ ҮЧҮН
1. УБАКЫТТЫ КОЮУ
Шайманды биринчи жолу иштеткенде убакытты
белгиси жана
жѳнгѳ салышыңыз керек:
сааттын эки саны дисплейде күйүп өчүп
басып туруңуз.
баштаганча
же
колдонуп саатты коюңуз жана
басып ырастаңыз. Мүнөттүн эки саны өчүп
же
деген белгилерди
күйүп баштайт.
деген жазууну
колдонуп мүнөттөрдү коюп
ырастоо үчүн басыңыз.
Эсиңизде болсун:
белгиси өчүп күйүп жатканда,
мисалы көпкө созулган электр камсыздоосу өчкөндө
сиз убакытты кайра жөндөшүнүз керек.
12
2. МЕШТИ КАЙРА ЫСЫТУУ
Жаңы меш жыттарды чыгарышы мүмкүн алар
өндүрүү учурунда калып калышы мүмкүн: бул
демейдеги көрүнүш.
Ошондуктан тамак ашты даярдоонун астында
бардык мүмкүн жыттарды кетирүү үчүн бош
духовканы ысытууга сунуштайбыз.
Коргоочу картонду жана тунук туткусун
духовканын ичинен жана ичиндеги
жабдууларды алып салыңыз.
"конвекция менен бышыруу" функциясын
колдонуп духовканы 250 °C 1 сааттын ичинде
ысытыңыз. Бул учурда мештин ичи бош болуш
керек.
Функцияны туура жѳнгѳ салуу үчүн
нускамаларды караңыз.
Эсиңизде болсун: Шайманды биринчи жолу
колдонгондон кийин бѳлмѳнү желдетүү сунушталат.
КҮНДѲЛҮК КОЛДОНУУ
1. ФУНКЦИЯНЫ ТАНДОО
Функцияны тандоого, тандоо баскычын бурап
керектүү функциянын белгисине алып келгиле:
дисплей күйүп калат жана үн белгиси угулат.
2. ФУНКЦИЯНЫ АКТИВАЦИЯЛОО
КОЛ МЕНЕН
Сиз тандаган функцияны баштоого,
термостат баскычын бурап сизге керектүү
температураны койгула.
Эсиңизде болсун: Бышыруу убагында сиз
функцияны өзгөртсөңүз болот ал үчүн тандоо
баскычын бураш керек же термостат баскычын
бурап температураны жөндөсөңүз болот.
Эгерде термостат баскычы күйүп турса бул
функция башталбайт. Сиз бышыруу убакытын,
бышыруунун бүткөн убакытын (бышыруу убакытын
койгон учурунда гана) жана таймерди койсоңуз
болот.
AUTOMATIC (АВТОМАТТЫК)
Сиз тандаган автоматтык функцияны баштоого
(“Нан” же “десерт”), термостат баскычын
автоматтык функциялар ордунда кармаңыз .
Бышырууну аяктоого, тандоо баскычын 0дүн
ордуна бургула.
Эсиңизде болсун: Сиз бышыруу убакытын,
бышыруунун бүткөн убакытын жана таймерди
койсоңуз болот.
3. АЛДЫН АЛА ЫСЫТУУ
Функция башталганда, үн белгиси жана өчүп
дисплейде алдын ала
күйгөн белгиси
фазасы активацияланганын билдирет.
Бул фаза бүткөндө, үн белгиси жана
дисплейде меш коюлган
туруктуу белгиси
температурасына жеткенин билдирет: Ушул
учурда тамаш ашты ичине салыңыз жана
бышырууну улантыңыз.
Эсиңизде болсун: Алдын ала ысытуу аяктаганга
чейин тамак-ашты духовкага салуу даярдоонун
акыркы натыйжасына жагымсыз таасир калтырышы
мүмкүн.
KIR
. БЫШЫРУУНУ ПРОГРАММАЛОО
Бышырууну программалоодон мурда сиз
функцияны тандашыңыз керек.
СОЗУЛГАНДЫК
белгиси пайда болгончо жана “00:00”
басып
дисплейде өчүп күйүп баштаганча
туруңуз.
Сизге керек бышыруу убакытты жѳнгѳ салуу
үчүн же колдонуңуз жана ырастоого
басыңыз.
Термостат баскычын сизге керектүү
температурага буруп функцияны
активациялагыла: үн белгиси угулат жана
дисплей бышыруу бүткөнүн көрсөтөт.
Эскертүү: Сиз койгон бышыруу убакытын жок
кылууга,
белгиси дисплейде өчүп күйүп
баштаганга чейин басып туруңуз, андан кийин
колдонуп бышыруу убакытын “00:00” койгула.
Бул бышыруу убакытына алдын ала фазасы
кошулат.
БЫШЫРУУ УБАКЫТЫН АЯКТООСУН /
КИЙИНКИГЕ ЖЫЛДЫРЫЛГАН БАШТООСУН
ПРОГРАММАЛОО
Бышыруу убакыты коюлгандан кийин,
функциянын баштоосу анын бүтүрү убакытын
программалоо менен функциянын баштоосун
белгиси жана азыркы
кечиктирсе болот:
баштоо убакыты дисплейде өчүп күйүп
баштаганга чейин басып туруңуз.
Даярдоонун аякташын талап кылган убакытты
же
колдонуңуз жана басып
тандоо үчүн
ырастаңыз.
Термостат баскычын сизге керектүү
температурага буруп функцияны
активациялагыла: Функция тыныгууда болуп
турат жана сиз жѳнгѳ салган убакытта
даярдоону аяктатууга белгиленген убакыттан
кийин меш автоматтык түрдѳ иштеп баштайт.
Эскертүү: Жөндөөнү жок кылууга, тандоо баскычын
“ ” ордуна бурап мешти өчүргүлө.
13
БЫШЫРУУНУ АЯКТОО
Үн белгиси угулат жана дисплей бышыруу
бүткөнүн көрсөтөт.
Башка функцияны тандоого же мешти өчүрүүгө
тандоо баскычын бурап “ ” ордуна койгула.
Эсиңизде болсун: Эгерде таймер иштеп турса,
дисплей "END" дегенди жана ошондой эле калган
убакытты көрсөтөт.
. ТАЙМЕРДИ ОРНОТУУ
Бул опция бышырууну токтотпойт же
программалабайт, бирок ал дисплейди
функция иштеп турганда же меш өчүп турганда
таймер катары колдонууга мүмкүнчүлүк берет.
белгиси пайда болгончо жана “00:00”
басып
дисплейде өчүп күйүп баштаганча
туруңуз.
же
колдонуп сизге керектүү убакытты
басып ырастаңыз.
коюңуз жана
Тандалган убакытты таймер санап бүткѳндѳ
добуш сигналы чыгат.
Эскертүү: Таймерди жок кылууга,
белгиси өчүп
күйүп баштаганга чейин басып туруңуз, андан
кийин
колдонуп убакытты “00:00” койгула.
. DIAMOND CLEAN ФУНКЦИЯСЫ
"Diamond clean" тазалоо функциясын
активациялоого, 200 мл сууну мештин түбүнө
белгисине тандоо
куйгула, андан кийин
баскычын жана термостат баскычын
бурагыла.
Функция автоматтык түрдө активацияланат:
дисплей аяктоого калган убакытын
көрсөтөт,“DC” деген жазуу менен алмашып
турат.
Эсиңизде болсун: Бул функциянын аяктоо убакытын
гана программалоого мүмкүн. Созулгандыгы
автоматтык түрдө 35 мүнөткө коюлган.
14
ПАЙДАЛУУ КЕҢЕШТЕР
БЫШЫРУУ ТАБЛИЦАНЫ КАНТИП ОКУУ КЕРЕК
Таблица, болгон берилген тамакка эң мыкты
функцияны, бир эле убакта бир же бир нече текчеде
жасоого колдонуу үчүн көрсөтөт. Бышыруу убагы,
тамак духовкага салынып, бирок алдын - ала (талап
кылынса гана) ысытуудан тышкааркы убакытты
санайт). Бышыруу температуралары жана убактары
толугу менен жолдоого гана жана бардыгы тамактын
көлөмүнөн жана колдонулган жабдыктан көз каранды.
Баштоого эң төмөн сунушталган жөндөөнү колдонуңуз
жана эгерде тамак аш даяр эмес болсо, андан кийин
жогорураак жөндөөлөргө которгула. Камсыз кылынган
аксессуарлар менен колдонуңуз жана алар мүмкүн
болсо, кара түстөгү темирден жасалган торт калыбы же
бышыруу подностор болуш керек. Pyrex же керамика
аксессуарларын колдоно аласыз, бирок даярдоо
убакыттары бир аз узагыраак болорун эске алыӊыз.
Эң жакшы натыйжаларды алыш үчүн, кайсы берилген
аксессуарларды кайсы текчеге коюуну тандаганда
бышыруу таблицасында берилген сунуштарды кунт
коюп аткаргыла.
БИР ЭЛЕ УБАКТА АР КАНДАЙ ТАМАКТАРДЫ
БЫШЫРУУ
"Конвекция менен бышыруу" функциясын колдонгондо,
сиз ар кандай тамак аштарды бир убакытта
бышырсаңыз болот (мисалы: балык жана жашылчалар),
ар башка текчелерди колдонуу аркылуу. Тамакты
бышыруунун үчтөн эки бөлүгүнө жеткенде текчелерди
алмаштырыңыз, керек болгон учурда. Кыскараак
убакытты талап кылган тамакты чыгарып, узагыраак
убакытты талап кылган тамакты духовканын ичинде
калтырыңыз.
ДЕСЕРТТЕР
- Назик десерттерди, бир гана текчеде, ылайыктуу
функция менен бышырыңыз. Кара түстөгу бышыруучу
темир мискейлерди колдонуңуз жана аларды дайыма
камсыз кылынган темир тор текчеге коюңуз. Бирден
ашык текчеде бышыруу учун, "Мажбурланган аба"
функциясын тандаңыз жана ысык аба айлануусун
жеңилдетүүгө, бышыруу формаларды ар кандай
текчелерге коюңуз.
- Кара түстөгу бышыруучу темир мискейлерди
колдонуңуз жана аларды дайыма камсыз кылынган
темир тор текчеге коюңуз.
- Бисквит тортунун бышып-бышпаганын билүү үчүн,
жыгач тиш чукугуч таякчаны бисквиттин так ортосуна
киргизиңиз. Эгер таякча таза болуп чыкса, анда бисквит
даяр болду.
- Эгерде жабышпай турган торт табактарын
колдонсоңуз, четтердин айланасындагы торт тегиз
кѳтѳрүлбѳй калышы үчүн четтерин майлабаңыз.
- Эгерде бышыруу учурунда «кѳѳп чыкса», кийинки жолу
тѳмѳнүрѳѳк температураны колдонууз жана кошулуучу
суюктуктун кѳлѳмүн азайтыыз же кошулманы акырын
аралаштырыңыз.
- Нымдуу толтурулмасы бар дессерттер үчүн (чизкейк
же жемиш пирогдору) "Конвекция менен бышыруу"
функциясын колдонуңуз. Эгерде торттун негизи
бышпаса, текчени тѳмѳн түшүрүңүз жана кошулманы
салардан мурда торт астына нандын күкүмүн же
печеньенин күкүмүн салыңыз.
KIR
ЭТ
- Бышырылып жаткан эттин көлөмүнө ылайыктуу
каалаган меш подносун же пирекс идиш аягын
колдонуңуз. Бөлүктөрүн кууруу үчүн, тамактын астына
бир азыктарды салып койсо, бышып жатканда кошумча
даам болот. Бул операция иштеп жатканда буу чыгарын
эске алгыла. Куурулган эт даяр болгондо, аны 10‑15
мүнөткө духовкада кармай туруңуз же аны алюминий
фолыгасына ороп коюңуз.
- Эттин бөлүктөрүн грильге бышырып жатканда, бирдей
бышыш үчүн бирдей калыңдык кесимдерди тандагыла.
Эттин өтө калың бөлүкчөлөрү, узагыраак бышыруу
убагын талап кылат. Эттин сырты күйүп кеипеши үчүн,
тор текчсинин турган жерин төмөндөтүңүз, грильден
тамакты алысыраак коюу керек. Этти бышыруу
убагынын үчтөн экиси өткөндө, которуңуз. Эшикти
ачып жатканда абайлаңыз, анткени буу чыгып кетиши
мүмкүн.
Бышыруу ширелерин чогултуп алуу үчүн, май
чогултуучу подносун 200 мл суу менен тамак аш
коюлган торчонун астына коюу сунушталынат. Аны
керек болгондо кайра толтургула.
ПИЦЦА
Пиццанын түбү бираз катырак болушу үчүн, табаларды
бираз майлаңыз. Пиццаны бышыруу убагынын
үчтөн экиси өткөндө, моцарелланы пиццанын үстүнө
үбөлөңүз.
НАН АВТО ФУНКЦИЯСЫ
Бул функцияны нанды бышырганда колдонуңуз: Мыкты
натыйжалар үчүн тамак бышыруу таблицасындагы
нускамаларды кунт коюп аткаргыла.
1000 гр камырга рецепт:
600 гр ун, 360 гр суу, 11 гр туз, 25 гр жаңы ачыткы (же
эки пакет ачыткы упасын).
Ыкма:
- Чоң идиштин ичинде унду жана тузду
аралаштырыңыз.
- Сууга ачыткыны суюлткула (суу жылуу болуш керек –
болжолу менен 35° C).
- Ундун ортосун ачкыла жана суу/ачыткы кошулмасын
кошкула, андан кийин тегиз, кичине жабышчаак
камырды жууругула. Камырды колуңар менен
аралаштыргыла, аны болжолу менен 10 мүнөткө
чойгула жана бүктөгүлө. Камырды тоголок калыпка
келтиргиле жана аны идишке ачытып койгула жана
анын бетин тунук капкак менен камырдын үстү кургап
кетпеш үчүн жабып койгула.
- Камыр эки эсе көлөмү көбөйгөнүн күтүп тургула:
Оптималдуу ачытууга аны 90 мүнөткө бөлмөдөгү
температурага калтырып койгула.
- Камырды бир же эки бөлүккө бөлгүлө, унду
чачыраткыла жана кичине бөлүктөрдү жасагыла. Андан
кийин нанды бышыруу кагазы төшөлгөн бышыруу
подноско салгыла.
- Камырды мешке (муздак) салгыла, 100 мл муздак
сууну мештин астына куйгула жана "Нан Авто"
функциясын күйгүзгүлө. Бышыруудан кийин, камырды
решеткалуу текчеге ал толугу менен муздаганча
калтырып койгула.
15
БЫШЫРУУ ТАБЛИЦАСЫ
РЕЦЕПТ
ФУНКЦИЯ
АЛДЫН АЛА
БЫШЫРУУ
ТЕМПЕРАТУРА (°C)
ЫСЫТУУ.
УБАКЫТЫ (Мүн.)
ДЕҢГЭЭЛ ЖАНА
АКСЕССУАРЛАР
Ооба
160-180
30-90
2/3
Ооба
160-180
30 - 90 ***
4
Ооба
160 – 200
35 - 90
2
Ооба
160–200
35 - 90 ***
4
Ооба
170 – 180
15 - 45
3
Ооба
160-180
20-45 ***
4
Ооба
180 - 220
30-40
3
Ооба
180-190
35-45 ***
4
Ооба
90
150 - 200
3
Ооба
90
140 - 200
4
-
-
60
2
Ооба
190-250
15-50
2
Ооба
190-250
25-50 ***
4
Ооба
250
10 - 15
3
Ооба
250
10 - 20 ***
4
Ооба
175 - 200
45 - 60
3
Ооба
175 - 200
45 - 60 ***
4
Ооба
190-200
20-30
3
Ооба
180 - 190
15 - 40 ***
4
Лазанья / бышырылган макарон /
каннелони/макарондон жасалган пирог
Ооба
190 - 200
45 - 65
2
Козу эти / торпок эти / уй эти / чочко эти
1 кг
Ооба
190 - 200
80 - 110
3
Тооктун эти / коёндун эти / өрдөктүн эти
1 кг
Ооба
200 - 230
50 - 100
2
-
190 - 200
100 - 160
2
Ооба
170 - 190
30 - 50
2
Ачытылган торттор
Толтурулган торт
(чизкейк, штрудель, жемиш пирогу)
Бисквиттер/Тарталеткалар
Пирожноелер
Меренгилер
Нан
Нан / пицца / фокачча
Тоңдурулган пицца
Туздуу торттор
(жашылча пирогу, киш)
Волован/ кттама камырынан жасалган
катырактар
Үндүктүн эти / каздын эти 3 кг
Бышырылган балык/папильоттордо
(филе, бүкүлү)
ФУНКЦИЯЛАР
АКСЕССУАРЛАР
16
Ылайыктуу
Торчо
Гриль
Tурбо гриль
Тордун үстүндөгү бышыруу
подносу же мештин подносу
Конвективдѳѳ бышыруу
Тордун үстүндөгү меш
подносу / бышыруучу поднос
Нан Авто
200 мл менен бышыруучу
подносу
1
2
2
2
2
2
2
2
2
Эко Конвекциялык
Бышыруу
Бышыруу подносу
KIR
РЕЦЕПТ
ФУНКЦИЯ
АЛДЫН АЛА
БЫШЫРУУ
ТЕМПЕРАТУРА (°C)
ЫСЫТУУ.
УБАКЫТЫ (Мүн.)
Фарш менен толтурулган жашылчалар
(помидорлор, кабакчоктор, баклажандар)
ДЕҢГЭЭЛ ЖАНА
АКСЕССУАРЛАР
Ооба
180 - 200
50 - 70
2
Кызартылган нан
5’
250
2-6
5
Сөөгү жок балык / кесимдер
-
230 - 250
15 - 30 *
4
3
Колбасалар/кебабтар/кабыргалар/
гамбургерлер
-
250
15 - 30 *
5
4
Куурулган тоок эти 1-1,3 кг
Ооба
200 - 220
55-70 **
2
1
Ростбиф каны менен 1 кг
Ооба
200 - 210
35 - 50 **
3
Козунун буту/ колу
Ооба
200 - 210
60-90 **
3
Куурулган картөшкө
Ооба
200 - 210
35-55 **
3
-
200 - 210
25 - 55
3
Лазанья жана эт
Ооба
200
50 - 100 ****
4
1
Эт жана картөшкө
Ооба
190-200
45 - 100 ****
4
1
Балык жана жашылчалар
Ооба
180
30 - 50 ****
4
1
-
170 - 180
100 - 150
2
Панировкадагы жашылчалар
Куурулган эт/фаршталган кууруу
бөлүктөрү
Көрсөтүлгөн убакытка алдын ала ысытуу фазасы кошулбайт: Биз керектүү температурасына жеткенде
гана тамак ашты мештин ичине салууну жана бышыруу убакытын жөндөөнү сунуштайбыз.
* Тамак ашты даярдоонун ортосунда оодарыңыз.
** Тамакты бышыруунун үчтөн эки бөлүгүнө
жеткенде оодарыңыз (керек болгон учурда).
*** , Бышыруу убагынын жарымында деңгээлдерди
которуңуз.
ФУНКЦИЯЛАР
АКСЕССУАРЛАР
Ылайыктуу
Торчо
Гриль
**** Болжонгон убакыттын узактыгы: тамактарды
духовкадан жеке тандоого жараша ар кандай
убакытта алып чыгууга болот. Тамакты бышыруунун
үчтөн эки бөлүгүнө жеткенде текчелерди
алмаштырыңыз, керек болгон учурда.
Tурбо гриль
Тордун үстүндөгү бышыруу
подносу же мештин подносу
Конвективдѳѳ бышыруу
Тордун үстүндөгү меш
подносу / бышыруучу поднос
Нан Авто
200 мл менен бышыруучу
подносу
Эко Конвекциялык
Бышыруу
Бышыруу подносу
17
ТЕКШЕРИЛГЕН РЕЦЕПТТЕР
60350-1 Эл аралык электр техникалык комиссиясынын стандартына ылайык тастыктоо органына түзүлдү.
РЕЦЕПТ
ФУНКЦИЯ
Үбөлөнмө печеньеси
Кичине торттор
Майсыздандырылган
бисквит
2 алма пирогтор
Тост наны
Бургерлер
АЛДЫН АЛА
ЫСЫТУУ
ДЕҢГ
TEMП. (°C)
СОЗУЛГАНДЫГЫ
(МҮНӨТ)
Ооба
3
150
30-40
Ооба
3
150
35-45
Ооба
2-4
160
30-40
Ооба
3
160
25 - 35
Ооба
3
160
25 - 35
Ооба
2-4
150
35-45
Ооба
3
170
35-45
Ооба
2
160
35-45
Ооба
1-4
160
45 - 55
Ооба
2
185
70 - 90
Ооба
2
175
70 - 90
Yes (Ооба)
1-4
175
75 - 95
5 мүнөт
5
250
2-5
5 мүнөт
5
* Меш менен келбеген ар кандай
аксессуарларды сиз Саткандан кийин тейлөө
кызматынан сатып алсаңыз болот.
ФУНКЦИЯЛАР
18
Ылайыктуу
Гриль
250
18 - 30
Аксессуарлар* жана эскертмелер
Май чогултуучу таба/бышыруучу
таба
Май чогултуучу таба/бышыруучу
таба
4 текче: бышыруу подносу
2 текче: май чогултуучу поднос/
бышыруучу поднос
Май чогултуучу таба/бышыруучу
таба
Май чогултуучу таба/бышыруучу
таба
4 текче: бышыруу подносу
2 текче: май чогултуучу поднос/
бышыруучу поднос
Тордун үстүндөгү тортту бышыруу
калыбы
Тордун үстүндөгү тортту бышыруу
калыбы
4 текче: тортту бышыруучу калып
атайын торчонун үстүндө
1 текче: тортту бышыруучу калып
атайын торчонун үстүндө
Тордун үстүндөгү тортту бышыруу
калыбы
Тордун үстүндөгү тортту бышыруу
калыбы
4 текче: тортту бышыруучу калып
атайын торчонун үстүндө
1 текче: тортту бышыруучу калып
атайын торчонун үстүндө
Тор текче
5 текче: торчо (азыкты бышыруу
убагынын ортосунда которуңуз)
4 текче: Суусу менен бышыруучу
поднос
Энергиянын натыйжалуулугунун классы
(IEC 60350-1 стандартка ылайык):
Текшерүүнү өткөрүүгө атайын таблицаны
карагыла.
Tурбо гриль
Конвективдѳѳ
бышыруу
Нан Авто
Эко Конвекциялык
Бышыруу
KIR
ТАЗАЛОО
Буу тазалоо шаймандарын
колдонбоңуз.
Бардык аткаруулардын
учурунда, коргоочу кол каптарды
колдонуңуз.
Талап кылынган аткарууларды
духовка муздак болгон учурда
аткарыңыз.
Электр тогунан духовканы
ажыратыңыз.
ТЫШКЫ БЕТТЕР
• Беттерди нымдуу микробулалуу чүпүрѳк
менен тазалаңыз. Эгерде алар кир болсо,
pH-нейтралдуу каражаттардын бир нече
тамчыларын кошуңуз. Кургак чүпүрѳк менен
аяктаңыз.
ИЧКИ БЕТТЕР
• Бул меш атайын каталитикалык панельдер
менен жабдылган, алар бышыруу бөлүмүн
тазалоосуна жардам берет анткени алар
өзүн өзү тазалоо катмар менен жабдылган.
Андай катмарлар жыртычкаларды камтыйт
жана алар майларды жана кирлерди соруп
ала турган касиеттерине ээ.
Эсиңизде болсун: Коррозиялык же абразивдүү
айналарды, катуу щеткаларды, мочалкаларды
колдонуу менен каталитикалык беттин өз алдынча
тазалануу өзгөчөлүктөрүн иштен чыгара.
Биздин Саткандан кийинки тейлөө кызматына
кайрылыңыз эгерде сизге алмаштыруу панелдер
керек болсо.
ЖАБДУУЛАР
Колдонуудан кийин жабдуулар дагы эле ысык
болсо, аларды духовканын кол кабы менен
кармап, тазалоочу суюк кошулмага чылап
коюңуз. Тамактын калдыктарын тазалоочу
щетка же губка менен кетирүүгө болот.
Сым жуугучтарын, катуу
жуугучтарды же катуу/
жегич тазалоо каражаттарын
колдонбоңуз, алар жабдуунун
беттерине зыян келтириши
мүмкүн.
•
Жегич жана дордогой тазалоочу
каражаттарды колдонбоңуз. Эгер бул
өнүмдөр приборго кокусунан түшсө, дароо
микробулалуу ным чүпүрөк менен тазалаңыз.
•
Ар бир колдонуудан кийин, мешти
муздаткыла жана аны тазалагыла, аны
жылуу болгондо тамак аштан калган
калдыктарды же тактарды тазалоого
ыңгайлуу. Курамында суусу көп тамак
аштарды бышыруу убагында конденсатты
кургатууга меш толугу менен муздаш керек
жана аны чүпүрөк же губка менен сүрүп
койгула.
Эшиктин айнегин жарактуу суюк каражат
менен тазалаңыз.
Айнекти оңой тазалоого эшикти оңой алып
чыгарып жана кайра ордуна салса болот.
Грилдин жогорку ысытуу элементи,
духовканын жогорку панелин тазалоо үчүн
ылдыйлатышы мүмкүн.
•
•
•
Тамак калдыктары щетканы же губканы
колдонуу менен оңой алып салынат.
19
КАРОО
Бардык аткаруулардын
учурунда, коргоочу кол
каптарды колдонуңуз.
Талап кылынган
аткарууларды духовка
муздак болгон учурда
аткарыңыз.
Электр тогунан духовканы
ажыратыңыз.
ЭШИКТИ ЧЫГАРУУ
1.
Эшикти толугу менен ачыңыз.
4. Эки колуңуз менен эшикти эки жагынан
катуу кармаңыз – эшикти кармагычынан
кармабаңыз.
Эшикти жабууну улантуу менен жогору
көтөрүп, анын кармоочторунан чыккыча
алыңыз.
~15°
b
2. Кармоолорду мүмкүн болушунча
төмөндөткүлө.
a
5. Эшикти бир жак тарабына, жумшак
нерсенин үстүнө коюңуз.
3. Эшикти канчалык жаба алсаңыз ошончолук
жапканга аракет кылыңыз.
20
ЭШИКТИ КАЙРА ОРНОТУУ
1. Эшикти мешке карай жылдыргыла,
илгичтерди илмектердин орду менен түздөңүз.
KIR
5. Эшикти жаап көрүңүз жана анын башкаруу
панели менен бир сызыкта болгонун
ырастаңыз. Эгер андай болбосо, жогорудагы
кадамдарды кайталаңыз: Эгер эшик жакшы
иштебесе, ал бузулуп калышы мүмкүн.
2. Үстүнкү бөлүмүн илмектердин ордуна
бириктиргиле.
3. Эшикти ылдыйлатып, андан соң аны толугу
менен ачыңыз.
4. Кармоочторду баштапкы абалына
ылдыйлатыңыз: Аларды толугу менен
ылдыйлатканыңызды текшериңиз.
a
b
21
ТАЗАЛООГО БАСКЫЛА - АЙНЕКТИ ТАЗАЛОО
1. Эшикти алып салгандан кийин жана
аны жумшак бетке кармагычтарын ылдый
койгондон кийин, ошол эле убакытта эки
кармагыч жапкычтарды басып жана эшиктин
үстүнкү четин өзүңүзгө тартып алып салгыла.
3. Кайра ички айнекти туура орнотууга, “R”
тамгасы оң бурч жагында көрүнгөнүн жана таза
бети (басылган эмес) өйдө карап турганын
текшергиле.
Биринчиден "R" тамгасы менен белгиленген
айнектин узун жагын колдоо отургучтарга
койгула, андан кийин ордуна ылдыйлаткыла.
4. Үстүнкү четин кайра орноштургула: Клик
деген үн туура орноштурулганын билдирет.
Эшикти кайра орноштуурунун алдында
тыгыздоочу туура коюлганын текшергиле.
2. Көтөргүлө жана ички айнекти эки кол менен
каттуу кармап аны алып чыгаргыла жана аны
жумшак бетке тазалоонун астында койгула.
22
КИЧИНЕ ЛАМПАНЫ АЛМАШТЫРУУ
1. Электр тогунан духовканы ажыратыңыз.
2. Лампанын мукабасын бурап чыгарыңыз,
лампаны алмаштырыңыз да, мукабасын кайра
лампага бурап тагыңыз.
KIR
Эсиңизде болсун: 25 Вт/230 В түрүндөгү G9, T300
°C галогендик лампаларды колдонгула.
Өнүмдө колдонулуучу лампочка атайын үйдѳ
колдонуулу шаймандарга жасалган жана үйдүн
ичиндеги бѳлмѳлѳргѳ жарык берүүгѳ жараксыз
(244/2009 EC нускамасы).
Кичине лампалар Сатып алгандан кийинки тейлөө
кызматында бар.
- Жынаңач кол менен лампочкаларды кармабагыла
анткени манжалардын тактары аларды бузушу
мүмкүн. Лампа мукабасы кайра тагылганга чейин
духовканы колдонбоӊуз.
3. Электр тогуна духовканы кайра кошуңуз.
ЖОГОРКУ ЫСЫТУУ ЭЛЕМЕНТИН ЫЛДЫЙЛАТУУ
1. Ысытуу элементти өзүнүн ордунан алып
салгыла.
3. Ысытуу элементин кайра ордуна
келтирүүгө, аны көтөргүлө, өзүнүзгө карай
кичине тартыңыз жана колдоо кармагычы
туура ордуна турганын текшергиле.
2. Ысытуу элементин ылдыйлатыңыз.
23
БУЗУКТУКТАРДЫ ТАБУУ
Кандайдыр бир пайда болгон көйгөйлөр же бузулуулар көп учурларда оңой эле чечилет.
Жакынкы саткандан кийинки тейлөө кызматына кайрылардан мурда, кѳйгѳйдү ѳзүүз чечүүгѳ
болорун текшерүү үчүн тѳмѳнкү таблицаны караңыз.
Эгерде кѳйгѳй сакталып калса, эң жакынкы саткандан кийинки тейлөө кызматына кайрылыыз.
Тѳмѳнкү иштерди аткарардан мурда коопсуздук нускамаларын
кунт коюу менен окуӊуз
КӨЙГӨЙ
Духовка иштебейт.
МҮМКҮН БОЛГОН СЕБЕП
Электр камсыздоодон
ажыратыңыз.
Бузуктук.
ЧАРА
Меш электр камсыздоого
туташылганын текшергиле.
Духовканы ѳчүрүңүз жана
бузуктуктун сакталгандыгын
текшерүү үчүн кайра иштетиңиз.
Дисплей "Hot" деген
билдирүүнү көрсөтөт
жана тандалган функция
башталбайт.
Температурасы өтө жогору.
Функцияны иштетүүдөн мурда мешти
муздаткыла. Башка функцияны
тандап көрүңүз.
Бышыруу башталбай жатат.
Температурасы коюулган эмес/
термостат баскычы туура
эмес орунда турат.
Сиз тандаган функцияны баштоого,
термостат баскычын бурап сизге
керектүү температураны же ордун
койгула.
Убакыт күйүп турат.
Электр энергиясы жок.
Убакытты кайра жѳнгѳ салуу керек:
«Жабдууну биринчи жолу колдонуу»
бѳлүгүндѳгү берилген нускамаларды
сактаңыз.
Дисплей сан менен
коштолгон «F» тамгасын
кѳргѳзѳт.
Программа камсыздоосундагы
бузуктугу.
Эӊ жакынкы саткандан кийинки
Кызмат Борборуна кайрылыӊыз
жана «F» тамгасын коштогон санды
кѳрсѳтүӊүз.
Кичине лампа иштебейт.
24
Духовка ӨЧҮК.
Лампочка жок.
тандоо баскычын бурап функцияны
тандаңыз жана мешти күйгүзүнүз.
Эгерде ката чечилбесе, "Тейлөө"
бѳлүгүндѳгү лампочканы
алмаштыруу нускамаларын
аткарыңыз.
ТЕХНИКАЛЫК ДАЙЫНДАРЫНЫН МААЛЫМДАМА
БАРАКЧАСЫ
KIR
Бул өнүмдүн техникалык дайындарынын маалымдама баракчасын энергия кѳрсѳткүчтѳрү
менен docs.hotpoint.eu вебсайтынан жүктөй аласыз
WWW
САТКАНДАН КИЙИНКИ ТЕЙЛӨӨ КЫЗМАТЫ
САТЫП АЛГАНДАН КИЙИНКИ ТЕЙЛӨӨ
КЫЗМАТЫНА КАЙРЫЛАРДАН МУРДА
1. «Бузуктуктарды табуу» бѳлүгүндѳгү
сүрѳттѳлгѳн чараларды колдонуу менен
кѳйгѳйдү ѳзүӊүз чече ала турганыӊызды
текшериӊиз.
2. Духовканы ѳчүрүңүз жана бузуктуктун
сакталгандыгын текшерүү үчүн кайра
иштетиңиз.
БАРДЫК КЕРЕК БОЛГОН ТЕКШЕРҮҮЛѲРДҮ
АТКАРГАНДАН КИЙИН ЖЕТИШПЕСТИК
САКТАЛГАН УЧУРДА, ЭҢ ЖАКЫНКЫ
САТКАНДАН КИЙИНКИ ТЕЙЛӨӨ КЫЗМАТ
БОРБОРУНА КАЙРЫЛЫҢЫЗ.
Жардам алуу үчүн өнүмгө тиркелген кепилдик
талонундагы телефонго чалыңыз же биздин
веб-сайттагы нускамаларды сактаңыз.
Буларды камсыз кылууга даяр болуңуз:
• бузуктуктун кыскача сүрөттөмөсүн;
• Өнүмдүн моделинин анык түрү
• Жардам коду (өнүмгө тиркелген тастыктоо
тактачасындагы КЫЗМАТ деген сѳздѳн
кийинки сан; бул тамак-аш даярдоо бөлүмдүн
сол капталынан духовканын эшиги ачык
болгондо көрсө болот)
• сиздин толук дарегиңиз;
• Байланышуу телефон номериңиз.
XXXXXXXXXX
XXX
XX
XXXXXX
XXXX
XX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Model: xxxXXXXxx
XXXXXX XXXXXX
XXXXX XXXXXXX
XXXXXX
Эсиңизде болсун: Оңдоолор талап кылынса,
ыйгарым укуктуу тейлөө борборуна кайрылыңыз, ал
оригиналдуу кошумча тетиктерин кепилдейт жана
оңдоолорду туура аткарат.
Кепилдик боюнча толук маалымат үчүн тиркелген
кепилдик талонуна кайрылыңыз.
25
x2
90°C
26
KIR
20
423
557
97
478
525
595
89° макс
570
5
4
595
549
мин 560
мин 560
560
600
мин 40
560
583+2
мин 40
5
27
=
=
x2
KIR
29
001
400010864407
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising