Whirlpool | WBO 3T333 DF I | Setup and user guide | Whirlpool WBO 3T333 DF I Használati útmutató

Whirlpool WBO 3T333 DF I Használati útmutató
HU
MINDENNAPI HASZNÁLATI
ÚTMUTATÓ
KÖSZÖNJÜK, HOGY A WHIRLPOOL TERMÉKÉT
VÁLASZTOTTA! Teljes körű támogatásért kérjük, regisztrálja termékét honlapunkon:
www.whirlpool.eu/register
A Biztonsági útmutatót és a Használati és kezelési
útmutatót letöltheti honlapunkról: docs.whirlpool.eu
illetve kérjük, hogy kövesse a füzet hátulján levő
útmutatásokat.
A termék használata előtt figyelmesen olvassa el az Egészségvédelmi és biztonsági útmutatót!
A TERMÉK BEMUTATÁSA
KÉSZÜLÉK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
2
1
3
4
7
10
5
6
9
12
11
8
Service:
0000 000 00000
Felső kosár
Evőeszköztartó
Lehajtható polcok
Felső kosár magasságbeállítója
Felső permetezőkar
Alsó kosár
Nagyterű zóna
Alsó permetezőkar
Szűrőegység
Sótartály
Mosogatószer- és öblítőszer-adagoló
Adattábla
Kezelőpanel
13
KEZELŐPANEL
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2
3
4
Be/Ki/Újraindítás gomb és jelzőfény
Programválasztó gomb és jelzőfény
Multizone gomb és jelzőfény
Turbo gomb és jelzőfény / Gombzár
Öko program jelzőfénye
Gombzár jelzőfénye
Kijelző
Program száma és a hátralévő idő jelzése
5 6 7 8
9 10 1112
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
13
14
15
16
Tabletta (Tab) jelzőfény
Elzárt vízcsap jelzőfény
Öblítőszer utántöltése jelzőfény
Só utántöltése jelzőfény
Powe Clean® gomb és jelzőfény
Tabletta (Tab) gomb és jelzőfény
Késleltetés gomb és jelzőfény
Start/Szünet gomb és jelzőfény / Leeresztés
1
ELSŐ HASZNÁLAT
SÓ, ÖBLÍTŐSZER ÉS MOSOGATÓSZER
TANÁCSOK AZ ELSŐ HASZNÁLATHOZ
Az üzembe helyezés után távolítsa el az ütközőket a kosarakról és a
rugalmas rögzítőelemeket a felső kosárról.
A SÓTARTÁLY FELTÖLTÉSE
Só használatával elkerülhető, hogy VÍZKŐ képződjön az edényeken és
a gép funkcionális alkatrészein.
• Fontos, hogy a sótartály soha ne legyen üres.
• Fontos, hogy a vízkeménység be legyen állítva.
A sótartály a mosogatógép alsó részén található (lásd PROGRAMOK
ISMERTETÉSE), és akkor kell feltölteni, amikor a kezelőpanelen a SÓ
UTÁNTÖLTÉSE jelzőfény
kigyullad.
1. Vegye ki az alsó kosarat, és csavarja ki a tartály kupakját (az óramutató járásával ellentétes irányba).
2. Csak a legelső használatkor: töltse fel vízzel a
sótartályt!
3. Helyezze be a tölcsért (lásd az ábrát), és töltse fel teljesen a sótartályt (ehhez kb. 1 kg só
szükséges). Előfordulhat, hogy egy kevés víz
kifolyik a rekeszből.
4. Vegye ki a tölcsért, és törölje le az esetlegesen kiszóródott sót a nyílás környékéről.
Zárja vissza szorosan a kupakot úgy, hogy a mosogatási program során
ne kerülhessen mosogatószer a tartályba (ellenkező esetben a vízlágyító helyrehozhatatlanul károsodhat).
Ha esedékes a só hozzáadása, mindenképpen el kell végezni az
eljárást a mosogatási ciklus megkezdése előtt.
A VÍZKEMÉNYSÉG BEÁLLÍTÁSA
A vízlágyító akkor működik tökéletesen, ha a vízkeménységet a lakóhelyén elérhető víz tényleges keménysége alapján állítja be. Ezzel
kapcsolatban érdeklődjön a helyi vízműveknél.
A gyári beállítás a közepes (3) vízkeménység.
• Kapcsolja be a készüléket a BE/KI gombbal.
• Kapcsolja ki a készüléket a BE/KI gombbal.
• Nyomja meg és tartsa lenyomva a START/SZÜNET gombot 5
másodpercig, amíg sípolás nem hallatszik.
• Kapcsolja be a készüléket a BE/KI gombbal.
• Villogni kezd az aktuálisan kiválasztott szintet jelző szám és a sótöltetet
jelző fény.
• Nyomja meg a P gombot a kívánt keménységi szint kiválasztásához
(lásd VÍZKEMÉNYSÉGI TÁBLÁZAT).
Vízkeménységi táblázat
Szint
°dH
°fH
Német rendszer
Francia rendszer
0-6
0 - 10
1
Lágy
2
Közepes
7 - 11
11 - 20
3
Átlagos
12 - 17
21 - 30
4
Kemény
18 - 34
31 - 60
5
Nagyon kemény
35 - 50
61 - 90
• Kapcsolja ki a készüléket a BE/KI gombbal.
A beállítás megtörtént.
Ezután edények nélkül futtasson le egy programot.
Kizárólag mosogatógépekhez készült sót használjon.
Miután sót öntött a készülékbe, a „SÓ UTÁNTÖLTÉSE” jelzőfény kialszik.
Ha nem tölti fel a sótartályt, a vízlágyító és a fűtőelem károsodhat.
2
AZ ÖBLÍTŐSZER-ADAGOLÓ FELTÖLTÉSE
Az öblítőszerrel könnyebben SZÁRADNAK az edények. Az öblítőszeradagolót A akkor kell feltölteni, ha az ÖBLÍTŐSZER UTÁNTÖLTÉSE
jelzőfény
világít a kezelőpanelen.
35
25
MA X
B
A
1. Nyissa ki az adagolót B úgy, hogy a fedélen lévő fület lenyomja, majd
felfelé húzza.
2. Óvatosan öntse be az öblítőszert. Ne lépje túl a tartályban jelölt
maximális mennyiséget (110 ml), és ne öntse ki a folyadékot. Ha ez
mégis megtörténik, azonnal törölje fel a kiömlött folyadékot egy
száraz ruhával
3. Csukja vissza a fedelet: ehhez nyomja le, amíg kattanás nem hallatszik.
SOHA ne öntse az öblítőszert közvetlenül a mosogatótérbe.
AZ ÖBLÍTŐSZER ADAGOLÁSA
Ha nem elégedett a szárítási eredménnyel, módosítsa a használt
öblítőszer mennyiségét.
• Kapcsolja be a mosogatógépet a BE/KI gombbal.
• Kapcsolja ki a készüléket a BE/KI gombbal.
• Nyomja meg háromszor a START/SZÜNET gombot, ekkor sípolás
hallatszik.
• Kapcsolja be a készüléket a BE/KI gombbal.
• Az aktuálisan kiválasztott szintet jelző szám és az öblítőszer jelzőfénye villog.
• Az adagolandó öblítőszer mennyiségét jelző szint beállításához nyomja meg a P gombot.
• Kapcsolja ki a készüléket a BE/KI gombbal.
A beállítás megtörtént.
Ha az öblítőszer szintjét 1 állítja (ÖKO), a készülék nem adagol
öblítőszert. Az ÖBLÍTŐSZER UTÁNTÖLTÉSE jelzőfény nem fog kigyulladni, amikor kifogy az öblítőszer.
A mosogatógép típusától függően legfeljebb 5 szint állítható be.
A gyári beállítás a modelltől függ – az adott készüléken történő meghatározáshoz kövesse a fenti utasításokat.
• Ha kékes csíkok jelennek meg az edényeken, alacsony értéket állítson be (2-3).
• Ha vízcseppek vagy vízkő látható az edényeken, magas értéket állítson be (4-5).
A MOSOGATÓSZER-ADAGOLÓ FELTÖLTÉSE
A mosogatószer-adagoló nyitásához használja az A eszközt. A mosogatószer kizárólag a száraz B adagolóba önthető. Az előmosogatáshoz
használt mosogatószert közvetlenül a mosogatótérbe helyezze.
1. A mosogatószer kimérésekor a helyes
mennyiség meghatározását az eddigi
információk alapján végezze. A mosogatószeradagoló (B) belsejében
B
elhelyezett jelzések segítenek a megfelelő mennyiség meghatározásában.
A
2. Törölje le a kiömlött mosogatószert az adagoló széléről, majd zárja vissza a fedelet kattanásig.
3. Zárja vissza a mosogatószer-adagoló fedelét: húzza felfelé, amíg a
zárszerkezet rögzül.
A mosogatószer-adagoló automatikusan kinyílik, amikor a program az
adott szakaszba ér.
Kombinált mosogatószer használatakor javasoljuk, hogy nyomja meg
a TABLETTA gombot. Ezzel a program úgy módosul, hogy a legjobb
mosogatási és szárítási eredményt nyújtsa.
HU
Szárítási
fázis
PROGRAMTÁBLÁZAT
Program
Mosogatószer tartály
Választható beállítások *)
Kád
B
A mosogatási
program
időtartama
(óra:perc)**)
Vízfogyasztás
(liter/ciklus)
Energiafogyasztás
(kWh/ciklus)
1. Öko
50°
4:00
9,5
0,83
2. 6th Sense®
5060°
1:25 - 3:00
7 - 14
0,90 - 1,40
3. 1 órás mosogatás
és szárítás
55°
-
1:00
10,5
1,20
4. Intenzív
65°
-
2:50
16,0
1,60
5. Mindennapi
50°
-
1:35
13,0
1,15
6. Csendes
50°
-
3:30
15,0
1,15
7. 30 perces
Gyorsmosogatás
50°
-
0:30
9,0
0,55
8. Kristálypohár
45°
-
1:40
11,5
1,20
9. Előmosogatás
-
0:12
4,5
0,01
10. Higiénia
65°
1:40
10,0
1,30
11. Öntisztítás
65°
0:50
8,0
0,85
-
-
-
-
-
-
-
Az ÖKO program adatainak mérése laboratóriumi körülmények között, az EN 50242 európai szabvány előírásainak megfelelően történt.
Megjegyzés a vizsgáló laboratóriumok számára: az EN összehasonlító vizsgálatainak körülményeivel kapcsolatos információkért írjon a következő címre:
dw_test_support@whirlpool.com. Az edények előkezelése egyik programnál sem szükséges.
*) Nem minden opció használható egyszerre.
**) A program kijelzőn látható vagy útmutatóban jelzett időtartama becsült érték, amely szabványos feltételek esetén érvényes. A tényleges időtartam
számos tényezőtől függ, mint például a belépő víz hőmérsékletétől és nyomásától, a helyiség hőmérsékletétől, a mosogatószer mennyiségétől, az edények
mennyiségétől és típusától, a súlyelosztástól, a kiválasztott kiegészítő funkcióktól és az érzékelő kalibrációjától. Az érzékelő kalibrációja akár 20 perccel
is növelheti a program hosszát. Fogyasztás készenléti üzemmódban: Fogyasztás bekapcsolt állapotban: 5 W - Fogyasztás kikapcsolt állapotban: 0,5 W
A PROGRAMOK BEMUTATÁSA
Utasítások a mosogatási ciklus kiválasztásához.
ÖKO
Normál mértékben szennyezett edényekhez használható. Átlagosan
szennyezett edényekhez használatos program, amely az összesített
energia- és vízfogyasztás szempontjából a leghatékonyabb.
6th SENSE®
Normál szennyezettségű edényekhez, melyeken rászáradt ételmaradék
található. Érzékeli a szennyezettség szintjét az edényeken, és a programot ennek megfelelően állítja be. Amikor az érzékelő a szennyezettségi
szintet méri fel, a kijelzőn egy animáció látható, és frissül a mosogatási
ciklus időtartama.
1 ÓRÁS MOSOGATÁS ÉS SZÁRÍTÁS
Enyhe vagy átlagos szennyezettségű edényekhez használható program. A mindennapi mosogatáshoz használható program, amely megfelelő a friss, nem odaszáradt szennyeződésekhez, és mindössze 60 perc
alatt tiszta és száraz edényeket biztosít.
INTENZÍV
CSENDES
Ha a készüléket éjszaka kívánja működtetni, ez a megfelelő program.
Optimális mosogatási és szárítási eredményt nyújt a legalacsonyabb
zajszint mellett.
30 PERCES GYORSMOSOGATÁS
Program az enyhén szennyezett edényekhez, amelyeken nincs rászáradt ételmaradék.
KRISTÁLYPOHÁR
Program az olyan kényes edényekhez, melyek az átlagnál érzékenyebbek a magas hőmérsékletre (például üvegpoharak, csészék).
ELŐMOSOGATÁS
Az edények frissítéséhez, amennyiben azokat később szeretné elmosogatni. Ehhez a programhoz nem kell mosogatószert használni.
HIGIÉNIAI
Normál vagy erősen szennyezett edényekhez használható program,
amely egy kiegészítő antibakteriális mosogatást is tartalmaz. A mosogatógép karbantartására is használható.
Erősen szennyezett edényekhez ajánlott program, amely különösen
serpenyőkhöz és sütőedényekhez ideális (kényes edényekhez nem
használható).
ÖNTISZTÍTÁS
MINDENNAPI
Megjegyzések:
Normál mértékben szennyezett edényekhez használható. Mindennap
használható program, amely rövid idő alatt optimális mosogatási és
szárítási eredményt nyújt.
A mosogatógép karbantartására szolgáló program.
Forró vízzel tisztítja a készülék belsejét.
Ne feledje, hogy a gyorsabb programok inkább enyhén szennyezett edényekhez valók („1 órás mosogatás és szárítás” és „30 perces Gyorsmosogatás”).
A fogyasztás tovább csökkenthető, ha a mosogatógépet mindig
teljes töltettel indítja el.
3
OPCIÓK ÉS FUNKCIÓK
Az OPCIÓK kiválasztásához nyomja meg a megfelelő gombot (lásd: KEZELŐPANEL).
Ha valamely opció nem kompatibilis a kiválasztott programmal (lásd: PROGRAMOK TÁBLÁZATA), a megfelelő LED háromszor
gyorsan felvillan, és sípoló hangjelzések hallhatók. Az opció nem aktív.
KÉSLELTETÉS
A program kezdete 0,5–24 órával késleltethető.
1. Válassza ki a programot és a tetszőleges opciókat. A
program indításának késleltetéséhez nyomja meg (többször)
a KÉSLELTETÉS gombot. 30 perc és 24 óra közötti időtartam
állítható be. A gomb minden egyes megnyomására a késleltetett indítás 4 óránál kisebb beállítás esetén 30 perccel, 12
óránál kisebb beállítás esetén 1 órával, 12 óránál nagyobb
beállítás esetén pedig 4 órával későbbre kerül. Ha elérte a
24 órát, a gomb újabb megnyomásakor a késleltetett indítás
kikapcsol.
2. Nyomja meg a START/SZÜNET gombot. Az időzítő elkezdi a
visszaszámlálást.
3. A beállított idő leteltekor kialszik a jelzőfény, és automatikusan elindul a program.
Ha a visszaszámlálás alatt ismét megnyomja a START/SZÜNET
gombot, a KÉSLELTETÉS beállítás törlődik, és automatikusan
elindul a kiválasztott program.
A KÉSLELTETÉS funkció nem állítható be, ha a program
már fut.
MULTIZONE
Ha nincs sok mosatlan edény, vizet, áramot és mosogatószert
takaríthat meg úgy, hogy fél töltettel indítja el a készüléket.
Válassza ki a programot, majd nyomja meg a MULTIZONE
gombot: kigyullad a gomb feletti jelzőfény, és megjelenik
a választott kosárhoz tartozó szimbólum a kijelzőn.
Alapértelmezett beállításként a készülék mindkét kosárban
elvégzi a mosogatást.
Ha csak az egyik kosár tartalmát szeretné elmosni, nyomja
meg többször a gombot:
látható a kijelzőn (csak az alsó kosár aktív)
látható a kijelzőn (csak a felső kosár aktív)
látható a kijelzőn (csak az evőeszközkosár aktív)
látható a kijelzőn (a beállítás KI VAN KAPCSOLVA, a készülék
az összes kosár tartalmát elmossa).
Ne feledje, hogy elegendő csak a felső vagy az alsó
kosarat megtölteni, és ennek megfelelően csökkenthető
a mosogatószer mennyisége is.
POWER CLEAN®
TURBO
Ezzel az opcióval a fő programok hossza lerövidíthető
úgy, hogy a mosogatási és szárítási teljesítmény
változatlan marad.
A program kiválasztása után nyomja meg a TURBO
gombot. A jelzőfény kigyullad. A beállítás törléséhez
nyomja meg ismét a gombot.
GOMBZÁR
A GOMBZÁR funkció bekapcsolásához nyomja meg hosszan
(3 másodpercig) a TURBO gombot. A GOMBZÁR funkció a
BE/KI gomb kivételével lezárja a kezelőpanelt. A GOMBZÁR
kikapcsolásához nyomja meg ismét hosszan a gombot.
A VÍZCSAP EL VAN ZÁRVA - figyelmeztetés
A figyelmeztetés villog, ha nincs belépő víz, vagy el van zárva
a vízcsap.
A nagynyomású vízsugaraknak köszönhetően ez az opció
intenzívebb és hatékonyabb mosogatást biztosít az alsó
kosár meghatározott területén. Ez az opció lábasok és tálak
mosogatásához ajánlott. A gomb megnyomásával aktiválhatja
a Power Clean funkciót (a jelzőfény kigyullad).
TABLETTA
Ezzel a beállítással a használt mosogatószer típusának
megfelelően optimalizálható a program hatékonysága.
Ha tabletta formájában kombinált (öblítőt, sót és
mosogatószert egyaránt tartalmazó) mosogatószert
használ, nyomja meg és tartsa lenyomva a TABLETTA
gombot (kigyullad a jelzőfény).
Ha mosogatóport vagy folyékony mosogatószert
használ, ezt az opciót ki kell kapcsolni.
LEERESZTÉS
A folyamatban lévő ciklus leállításához és törléséhez használja
a Leeresztés funkciót.
Nyomja meg hosszan a START/SZÜNET gombot, ekkor
bekapcsol a LEERESZTÉS funkció. A folyamatban lévő program
leáll, és a rendszer leereszti a mosogatógépben lévő vizet.
4
HU
MINDENNAPI HASZNÁLAT
1. A VÍZCSATLAKOZÁS ELLENŐRZÉSE
Ellenőrizze, hogy a mosogatógép csatlakozik-e a
vízhálózathoz, és a csap nyitva van-e.
2. A MOSOGATÓGÉP BEKAPCSOLÁSA
Nyomja meg a BE/KI gombot.
3. A KOSARAK MEGTÖLTÉSE
(lásd: A KOSARAK MEGTÖLTÉSE)
4. A MOSOGATÓSZER-ADAGOLÓ FELTÖLTÉSE
(lásd: PROGRAMOK TÁBLÁZATA).
5. A PROGRAM KIVÁLASZTÁSA ÉS A CIKLUS BEÁLLÍTÁSA
Az edények típusa és szennyezettségi szintje alapján
válassza ki a leginkább megfelelő programot (lásd: PROGRAMOK ISMERTETÉSE) a P gombbal.
Állítsa be a kívánt opciókat (lásd: OPCIÓK ÉS FUNKCIÓK).
6. INDÍTÁS
Indítsa el a mosogatási ciklust a START/SZÜNET gombbal.
A program indulásakor sípolás hallatszik.
7. A MOSOGATÁSI CIKLUS VÉGE
A mosogatási ciklus végét sípoló hang jelzi, illetve a kijelzőn
az END. Nyissa ki az ajtót, és kapcsolja ki a készüléket a BE/KI
gombbal.
Az égési sérülések elkerülése érdekében az edények
kipakolása előtt várjon néhány percet.
Vegye ki az edényeket. Először az alsó kosarat ürítse ki.
A program befejezése után a kiegészítő szárítás további 30 percet vehet igénybe. A program lejárta után bármikor kiürítheti a
mosogatógépet. Azonban a jobb szárítási eredmény érdekében
javasoljuk, hogy hagyja futni a programot további 30 percig.
Az energiafogyasztás csökkentése érdekében a készülék
automatikusan kikapcsol, ha bizonyos ideig nem használják.
Ha az edények enyhén szennyezettek, vagy a mosogatógépbe helyezés előtt vízzel leöblítették azokat, használjon kevesebb mosogatószert.
FOLYAMATBAN LÉVŐ PROGRAM MÓDOSÍTÁSA
Ha rossz programot választott, röviddel a program indulása után
a kiválasztás még módosítható. Nyomja meg és tartsa lenyomva
a BE/KI gombot, ekkor a gép kikapcsol.
Kapcsolja vissza a mosogatógépet a BE/KI gombbal, majd
válassza ki az új mosogatási ciklust és az esetleges opciókat.
Indítsa el a ciklust: és nyomja meg a START/SZÜNET gombot.
TOVÁBBI EDÉNYEK HOZZÁADÁSA
Anélkül, hogy kikapcsolná a gépet, nyissa ki az ajtót
(vigyázzon, FORRÓ gőz távozhat!), és helyezze az edényeket
a mosogatógépbe. Csukja be az ajtót, és nyomja meg a START/
SZÜNET gombot. A ciklus onnan folytatódik, ahol korábban
megszakította azt.
VÉLETLEN MEGSZAKÍTÁS
Ha a mosogatási ciklus közben kinyitják az ajtót, vagy elmegy
az áram, a ciklus leáll. Miután becsukta az ajtót, illetve helyreállt az áramszolgáltatás, a ciklus folytatásához nyomja meg
a START/SZÜNET gombot.
A funkciókról további információkat kaphat, ha igényli vagy az
internetről a füzet hátulján lévő utasításokat követve letölti a Használati
és kezelési útmutatót.
TANÁCSOK ÉS TIPPEK
TANÁCSOK
A kosarak megtöltése előtt távolítsa el az ételmaradékokat az
edényekről, és ürítse ki a poharakat. Mosogatás előtt nem
szükséges folyó vízzel leöblíteni az edényeket.
Az edényeket úgy rendezze el, hogy biztosan álljanak, ne dőljenek el
könnyen. Az edények nyílása lefelé nézzen, és a homorú/domború
részek ferdén álljanak, hogy a víz mindenhova elérjen, és
akadálytalanul folyhasson.
Vigyázat! A fedők, fogantyúk, tálak és serpenyők nem állítják meg a
forgó szórókarokat.
A kisebb tárgyakat az evőeszközkosárba helyezze.
Az erősen szennyezett edényeket az alsó kosárba kell helyezni, mivel
ott erősebb a vízpermet, azaz jobb a mosogatási eredmény.
A készülék megtöltése után ellenőrizze, hogy a szórókarok forgását
nem akadályozza-e valami.
HIGIÉNIA
A mosogatógépben keletkező kellemetlen szag és lerakódások
elkerülése érdekében legalább havonta egyszer futtasson le egy magas
hőmérsékletű programot. Használjon egy teáskanál mosogatószert, és
a készülék tisztításához futtassa le a programot edények nélkül.
GÉPBEN NEM MOSOGATHATÓ EDÉNYEK
• Fából készült edények és evőeszközök.
• Kényes, díszes poharak, kézműves és antik edények. Ezek a
díszítések nem bírják a gépi mosogatást.
• Szintetikus anyagból készült részek, amelyek nem bírják a magas
hőmérsékletet.
• Réz- és bádogedények.
• Hamuval, viasszal, kenőzsírral vagy tintával szennyezett edények.
A poharakon lévő díszítés és az alumínium- vagy ezüstedények színe
megváltozhat, kifakulhat a mosogatás során. Egyes üvegtípusok (pl.
kristályüveg) néhány mosogatási ciklus után homályossá válhatnak.
A POHARAK ÉS AZ EDÉNYEK KÁROSODÁSA
• A készülékbe kizárólag olyan üveg- és porcelánedények helyezhetők, amelyek a gyártó állítása szerint mosogatógépben mosogathatók.
• Az edényekhez megfelelő, kímélő mosogatószert használjon.
• Az edényeket és az evőeszközöket a mosogatási ciklus végeztével azonnal vegye ki a mosogatógépből.
5
A KOSARAK MEGTÖLTÉSE
EVŐESZKÖZTARTÓ
ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ LEHAJTHATÓ POLCOK
A harmadik kosár az evőeszközök bepakolására szolgál. Az evőeszközöket az ábrán látható módon helyezze el. A külön gyűjtött
evőeszközök a mosogatás után könnyebben kivehetők, valamint így a
mosogatási és szárítási eredmény is javul.
A késeket és egyéb éles eszközöket hegyükkel lefelé rakja az evőeszközkosárba, vagy helyezze azokat vízszintesen a felső kosár lehajtható tartóelemeire.
A kosár kialakításának köszönhetően az olyan kisméretű edények,
mint a kávéscsészék középre helyezhetők.
FELSŐ KOSÁR
A kosárban lévő edények optimális elrendezése
érdekében a lehajtható polcok három
különböző magasságba állíthatók.
A borospoharak biztonságosan helyezhetők a
lehajtható polcokra: a poharak talpát illessze a
megfelelő nyílásokba.
A legjobb szárítási eredmény érdekében hajtsa
le jobban a polcokat. A dőlésszög
módosításához húzza felfelé a lehajtható polcot,
enyhén csúsztassa el, majd állítsa a kívánt
pozícióba.
ALSÓ KOSÁR
Ide fazekak, fedők, tányérok, salátástálak, evőeszközök stb. pakolhatók.
A nagyobb tányérokat és fedőket lehetőség szerint a kosár szélére
helyezze, hogy biztosan ne érjenek a szórókarokhoz.
Az alsó kosár lehajtható tartóelemekkel rendelkezik: függőleges
helyzetbe állítva tányérokat, vízszintes (leengedett) helyzetbe állítva
pedig tálakat, lábasokat pakolhat be egyszerűen.
Ide helyezhetők a kényesebb
és könnyű edények, például
poharak, csészék, tálkák, kis
salátástálak.
(Példa a megtöltött alsó kosárra)
(Példa a megtöltött felső kosárra)
A FELSŐ KOSÁR MAGASSÁGÁNAK BEÁLLÍTÁSA
A felső kosár magassága állítható. Ha a felső állásba állítja, az alsó
kosárba nagyobb edények helyezhetők; ha az alsó állásba állítja,
maximálisan kihasználhatók a lehajtható rögzítőelemek: függőlegesen
több hely áll rendelkezésre, és az alsó kosárba pakolt edényeknek is
elegendő hely jut.
A felső kosár magasságbeállítóval
rendelkezik (lásd az ábrát). Magasabbra
állításához fogja meg a kosár két
A
oldalát, és az emelőkarok megnyomása
nélkül emelje azt feljebb. A kosár a felső
helyzetbe áll. Az alsó helyzetbe állításához
nyomja meg a kosár két oldalán lévő
emelőkarokat A, és tolja lefelé a kosarat.
Kifejezetten javasoljuk, hogy ne módosítsa
a kosár magasságát akkor, amikor a kosárban edények találhatók.
A kosár lejjebb vagy feljebb helyezésekor SOHA ne csak az egyik
oldal magasságát módosítsa.
6
POWER CLEAN® AZ ALSÓ KOSÁRBAN
A Power Clean® során a készülék a mosogatótér hátsó része felől érkező
vízsugarak segítségével intenzívebben
mossa el az erősen szennyezett
edényeket. Az alsó kosárban található
egy ún nagyterű zóna (Power Clean®
támogatás). Ez a speciális, kihúzható
tartóelem a kosár hátsó részén található,
és lehetővé teszi a serpenyők és tepsik függőleges helyzetben történő
elhelyezését, amivel hely takarítható meg.
Helyezze be a gépbe a fazekakat/tálakat úgy, hogy a Power Clean®
berendezés felé nézzenek, majd kapcsolja be a kezelőpanelen a POWER
CLEAN opciót.
A Power Clean® funkció használata:
1. Készítse elő a Power Clean® területet (G): hajtsa le a hátsó tányértartókat, hogy beférjenek az
edények.
2. Tegye be a fazekakat és a tálakat
úgy, hogy a Power Clean® terület
felé dőljenek. A fazekakat a nagynyomású vízsugarak felé kell
megdönteni.
HU
ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS
A SZŰRŐEGYSÉG TISZTÍTÁSA
Rendszeresen tisztítsa ki a szűrőegységet, így megelőzhető a szűrők
eltömődése, és a víz szabadon tud távozni.
A szűrőegység három szűrőből áll, amelyek eltávolítják az
ételmaradékokat a mosogatóvízből, majd visszaforgatják a vizet: a
legjobb mosogatási eredményt úgy érheti el, ha a szűrőket mindig
tisztán tartja.
A mosogatógép nem használható szűrők nélkül vagy meglazult
szűrővel.
Néhány mosogatás után ellenőrizze a szűrőegységet, és szükség
esetén tisztítsa meg alaposan folyó víz alatt, nemfémes kefével, az
alábbi utasításoknak megfelelően:
1. Forgassa a henger alakú szűrőt A az óramutató járásával ellentétes
irányba, majd húzza ki (1. ábra).
2. Vegye ki a kehely alakú szűrőt B úgy, hogy enyhén megnyomja az
oldalsó füleket (2. ábra).
3. Csúsztassa ki a rozsdamentes acélból készült szűrőlemezt C (3. ábra).
4. Ellenőrizze a szűrőrészt, és távolítsa el az ételmaradékokat.
SOHA NE TÁVOLÍTSA EL a mosogatóciklust végző pumpa védőfedelét
(feketével jelölve) (4. ábra)!
1
A SZÓRÓKAROK TISZTÍTÁSA
Időnként ételmaradék száradhat a szórókarokra, és eltömítheti a víz
permetezésére szolgáló nyílásokat. Ezért javasoljuk, hogy rendszeresen
ellenőrizze a szórókarokat, és tisztítsa meg azokat egy kisméretű,
nemfémes kefével.
A felső szórókar leszereléséhez forgassa el a műanyag rögzítőgyűrűt az
óramutató járásával ellentétes irányba. A felső szórókar
visszahelyezésekor ügyeljen arra, hogy a több nyílást tartalmazó oldala
nézzen felfelé.
2
B
A
A
Az alsó szórókart felfelé húzva lehet kivenni a helyéről.
A VÍZBEVEZETŐ TÖMLŐ TISZTÍTÁSA
Ha a víztömlők újak, vagy azokat hosszabb ideig nem használták, a
csatlakoztatás előtt folyasson át rajtuk vizet, hogy biztosan tiszták és
szennyeződéstől mentesek legyenek. Ha nem végzi el ezt az
óvintézkedést, a vízbevezető tömlő eltömődhet, és károsíthatja a
mosogatógépet.
C
3
4
A szűrők tisztítása után helyezze vissza a szűrőegységet, és rögzítse
megfelelően a helyére. Ez elengedhetetlen a mosogatógép hatékony
működéséhez.
7
HIBAELHÁRÍTÁS
Előfordulhat, hogy a mosogatógép nem megfelelően működik. Mielőtt a vevőszolgálathoz fordulna, az alábbi lista segítségével ellenőrizze, hogy nem oldható-e meg a probléma önállóan.
HIBA
LEHETSÉGES OK
MEGOLDÁS
A mosogatógép
nem indul vagy
nem reagál a
parancsokra.
Nem megfelelően csatlakoztatta a
készüléket.
Csatlakoztassa a dugót a hálózati aljzatba.
Áramkimaradás.
A mosogatógép automatikusan elindul, amint visszatér az áramszolgáltatás.
Nincs bezárva a mosogatógép ajtaja.
Erőteljesen nyomja be az ajtót, amíg kattantást nem hall.
A készülék nem reagál a parancsokra.
Kapcsolja ki a készüléket a BE/KI gombbal, majd kb. 1 perc elteltével kapcsolja
vissza, és indítsa újra a programot.
Még tart a mosogatási ciklus.
Várja meg, amíg a mosogatási ciklus véget ér.
Meghajlott a leeresztőtömlő.
Ellenőrizze, hogy nem hajlott-e meg a leeresztőtömlő (lásd BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ).
Eltömődött a mosogató lefolyócsöve.
Tisztítsa meg a mosogató lefolyócsövét.
Az ételmaradékok eltömítették a
szűrőt.
Tisztítsa ki a szűrőt (lásd A SZŰRŐEGYSÉG TISZTÍTÁSA).
A mosogatógép
túl hangosan
működik.
Az edények egymáshoz ütődnek.
Az edényeket megfelelően rendezze el (lásd A KOSARAK MEGTÖLTÉSE).
Nem megfelelően mérte ki a mosogatószert, vagy az nem használható mosogatógépben (lásd A MOSOGATÓSZER-ADAGOLÓ FELTÖLTÉSE). Indítsa újra a mosogatógépet a LEERESZTÉS gombbal (lásd: OPCIÓK ÉS FUNKCIÓK), és futtasson le egy új
programot mosogatószer nélkül.
Az edények nem
tiszták.
Nem megfelelően rendezte el az
edényeket.
A mosogatógép
nem ereszti le a
vizet.
Túl sok hab képződött.
Az edényeket megfelelően rendezze el (lásd A KOSARAK MEGTÖLTÉSE).
A szórókarok nem forognak szabadon, Az edényeket megfelelően rendezze el (lásd A KOSARAK MEGTÖLTÉSE).
mivel az edények útban vannak.
A mosogatási ciklus túlzottan kímélő.
Válasszon megfelelő mosogatási ciklust (lásd: PROGRAMOK TÁBLÁZATA).
Túl sok hab képződött.
Nem megfelelően mérte ki a mosogatószert, vagy az nem használható mosogatógépben (lásd A MOSOGATÓSZER-ADAGOLÓ FELTÖLTÉSE).
Nem megfelelően zárta vissza az
öblítőszer rekeszének kupakját.
Zárja vissza az öblítőszer-adagoló kupakját.
A szűrő szennyezett vagy eltömődött.
Tisztítsa ki a szűrőegységet (lásd ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS).
Kifogyott a só.
Töltse fel a tartályt (lásd A SÓTARTÁLY FELTÖLTÉSE).
KARBANTARTÁSI ÉS HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ
További információkat, karbantartási eljárásokat
és hibaelhárítási ötleteket a Használati és kezelési
útmutatóban talál. A Használati és kezelési útmutató
beszerezhető:
• a vevőszolgálaton; a telefonszám a garanciafüzetben
található.
• töltse le honlapunkról: docs.whirlpool.eu
• shasználja a QR-kódot:
A VEVŐSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGEI
A vevőszolgálaton történő ügyintézéskor meg kell adnia
az adattáblán szereplő kódokat (az adattábla a mosogatógép ajtajának belső felén található, a jobb vagy a bal
oldalon). A telefonszámot keresse a garanciafüzetben
vagy a weboldalán:
www.whirlpool.eu
IEC 436
:
MŰSZAKI ADATLAP
A készülék technikai és energiafogyasztási adatait letöltheti a honlapunkról: docs.whirlpool.eu
400011285042B
09/2018 jk - Xerox Fabriano
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising