Whirlpool | WBO 3T323 6P X | Setup and user guide | Whirlpool WBO 3T323 6P X Korisnički vodič

Whirlpool WBO 3T323 6P X Korisnički vodič
HR
VODIČ ZA
SVAKODNEVNU UPOTREBU
ZAHVALJUJEMO VAM NA KUPOVINI
PROIZVODA WHIRLPOOL.
Sigurnosne upute i Vodič za čišćenje i održavanje možete
preuzeti na adresi docs.whirlpool.eu i prateći upute na
poleđini ove knjižice.
Kako biste dobili potpuniju pomoć i podršku svoj
proizvod registrirajte na web-mjestu:
www.whirlpool.eu/register
Prije upotrebe uređaja pažljivo pročitajte vodič za zdravlje i sigurnost.
OPIS PROIZVODA
UREĐAJ
1.Gornja košara
2.Pomični preklopi
3.Mehanizam za podešavanje gornje košare po visini
4.Gornji nosač prskalica
5.Donja košara
6.Prostrano područje
7.Košara za pribor za jelo
8.Donji nosač prskalica
9.Sklop filtra
10.Spremnik za sol
11.Spremnici za deterdžent i sredstvo za ispiranje
12.Natpisna pločica
13.Upravljačka ploča
1
6
2
8
9
3
10
4
5
7
12
11
Service:
0000 000 00000
13
UPRAVLJAČKA PLOČA
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2
3
4
5 6 7 8
Gumb za uklj/isklj/ponovno postavljanje sa svjetlom indikatora
Gumb za odabir programa sa svjetlom indikatora
Gumb Multizone sa svjetlom indikatora
Gumb Turbo sa svjetlom indikatora / Zaključavanje tipki
Svjetlo indikatora Eko programa
Svjetlo indikatora zaključavanja tipki
Zaslon
Indikator broja programa i preostalog vremena
9 10 1112
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
13
14
15
16
Svjetlo indikatora tablete (Tab)
Svjetlo indikatora zatvorene slavine za vodu
Svjetlo indikatora za dodavanje sredstva za ispiranje
Svjetlo indikatora za dodavanje svjetlo
Gumb Power Clean sa svjetlom indikatora
Gumb Tableta sa svjetlom indikatora
Gumb odgode sa svjetlom indikatora
Gumb Start/Pauza sa svjetlom indikatora / Ispuštanje vode
1
PRVA UPOTREBA
SOL, SREDSTVO ZA ISPIRANJE I DETERDŽENT
SAVJETI ZA PRVU UPOTREBU
PUNJENJE DOZATORA SREDSTVA ZA ISPIRANJE
Nakon postavljanje uklonite graničnike s košara i pričvrsne elastične
elemente s gornje košare.
Sredstvo za ispiranje olakšava SUŠENJE posuđa. Dozator sredstva za ispiranje A treba se
napuniti kada se svjetlo indikatora PUNJENJE SPREMNIKA ZA ISPIRANJE
uključi
na upravljačkoj ploči.
PUNJENJE SPREMNIKA ZA SOL
Upotreba soli sprječava stvaranje kamenca na posuđu i na
funkcionalnim sastavnim dijelovima stroja.
• Spremnik za sol nikada ne smije biti prazan.
• Tvrdoća vode mora se postaviti.
Spremnik soli nalazi se na donjem dijelu perilice suđa (pogledajte OPIS
PROGRAMA) i treba se napuniti kada se svjetlo indikatora PUNJENJE
uključi na upravljačkoj ploči.
SOLI
1.Skinite donju košaru i odvijte čep spremnika (u
smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu).
2.Postavite lijevak (pogledajte sliku) i spremnik soli
napunite do samog ruba (približno 1 kg); Curenje
male količine vode nije neobično.
3.Uklonite lijevak i obrišite ostatke soli s otvora.
Provjerite je li poklopac čvrsto zategnut tako da
deterdžent ne može ući u spremnik tijekom programa pranja (to bi
moglo nepovratni oštetiti omekšivač vode).
Kada god trebate dodati sol preporučujemo da postupak
provedete prije pokretanja ciklusa pranja.
POSTAVLJANJE TVRDOĆE VODE
Kako bi omekšivač vode mogao savršeno raditi, tvrdoća vode mora se
postaviti na temelju stvarne tvrdoće vode u domaćinstvu. Tu
informaciju možete dobiti u lokalnom vodoopskrbnom poduzeću.
Tvornička postavka je za prosječnu (3) tvrdoću vode.
1. Uključite uređaj tako da pritisnete gumb za uključivanje/
isključivanje.
2. Uređaj isključite tako da pritisnete gumb za uključivanje/
isključivanje.
3. Gumb START/PAUZA držite pritisnut 5 sekundi, dok ne začujete
zvučni signal bip.
4. Uključite uređaj tako da pritisnete gumb za uključivanje/
isključivanje.
5. Broj trenutačno odabrane razine i svjetlo indikatora soli trepću.
6. Pritisnite gumb P za odabir željene razine tvrdoće (pogledajte Tablica
tvrdoće vode).
Tablica tvrdoće vode
Razina
1
Meka
°dH
°fH
Njemački stupnjevi
Francuski stupnjevi
0-6
0 - 10
2
Srednja
7 - 11
11 - 20
3
Prosječna
12 - 17
21 - 30
4
Tvrda
17 - 34
31 - 60
5
Vrlo tvrda
35 - 50
61 - 90
7. Uređaj isključite tako da pritisnete gumb za uključivanje/
isključivanje.
Postavljanje je dovršeno!
Čim taj postupak završi, pokrenite program bez punjenja.
Upotrebljavajte isključivo sol koja je napravljena posebno za
perilice suđa.
Nakon što se sol ulije u stroj, isključuje se svjetlo indikator PUNJENJE SOLI.
Ako spremnik za sol nije napunjen, može doći do oštećenje
omekšivača vode i grijača.
2
35
25
MA X
B
A
1. Otvorite dozator B tako da pritisnete i povučete jezičac na poklopcu.
2. Pažljivo uvedite sredstvo za ispiranje do referente oznake maksimalne
količine (110 ml) prostora za punjenje, pazite da ne dođe do prolijevanja.
Ako se to dogodi, suhom krpom odmah očistite proliveno.
3. Pritisnite poklopac dok se ne zatvori uz klik.
Sredstvo za ispiranje NIKADA ne ulijevajte izravno u kadicu.
PODEŠAVANJE DOZIRANJA SREDSTVA ZA ISPIRANJE
Ako niste potpuno zadovoljni rezultatima sušenja, možete podesiti količinu
upotrijebljenog sredstva za ispiranje.
• Perilicu suđa uključite pomoću gumba za uključivanje/isključivanje.
• Isključite je pomoću gumba za uključivanje/isključivanje.
• Tri puta pritisnite gumb START/PAUZA začut će se zvučni signal bip.
• Uključite je pomoću gumba za uključivanje/isključivanje.
• Broj trenutačno odabrane razine i svjetlo indikatora sredstva za ispiranje
trepere.
• Pritisnite gumb P za odabir razine količine sredstva za ispiranje koja će se
upotrijebiti.
• Isključite ga pomoću gumba za uključivanje/isključivanje
Postavljanje je dovršeno!
Ako je razina sredstva za ispiranje postavljena na 1 (EKO), sredstvo za ispiranje
neće se upotrijebiti. Svjetlo indikatora NISKA RAZINA SREDSTVA ZA ISPIRANJE
neće se uključiti ako ste potrošili sredstvo za ispiranje.
Ovisno o vrsti perilice suđa mogu se postaviti najviše 4 razine. Tvornička postavka namijenjena je srednjoj razini.
• Ako na suđu primijetite plavičaste pruge, postavite niži broj (2 – 3).
• Ako na suđu ima kapi vode ili tragova kamenca, postavite viši broj (4 – 5).
PUNJENJE SPREMNIKA ZA DETERDŽENT
Za otvaranje spremnika za deterdžent
upotrijebite uređaj za otvaranje A.
Deterdžent stavite samo u suhi spremnik B.
B
Količinu deterdženta za pretpranje stavite
A
izravno u kadu.
1.Prilikom mjerenja deterdženta pogledajte
(pogledajte TABLICU PROGRAMA) kako biste dodali
ispravnu količinu. Spremnik B ima oznaku razinu koja prikazuje
maksimalnu količinu tekućeg deterdženta ili deterdženta u prahu koju
treba dodati svakom ciklusu.
2. Uklonite ostatke deterdženta s rubova spremnika prije no što poklopac
zatvorite tako da sjedne.
3. Poklopac spremnika za deterdžent zatvorite tako da ga povučete dok se
mehanizam za zatvaranje ne učvrsti.
Spremnik za deterdžent automatski se otvara u odgovarajućem trenutku
ovisno o programu.
Ako se upotrebljava kombinirani deterdžent, preporučujemo upotrebu
gumba TABLETE jer on prilagođava program tako da se uvijek ostvaruju
najbolju rezultati pranja i sušenja.
HR
Sušenje
FAZA
TABLICA PROGRAMA
Program
1. Eko
Dostupne opcije
*)
Spremnik
za
deterdžent
Kada B
Trajanje programa pranja
(h:min)**)
Potrošnja
Potrošnja
vode (litara po energije (kWh
ciklusu)
po ciklusu)
50°
4:00
6,0
0,93
th
2. Funkcija 6
Sense
50° –
60°
1:25-3:00
7,0 – 14,0
0,9 – 1,40
3. Intenzivno
65°
-
2:50
14,0
1,50
4. Dnevno
50°
-
1:30
12,0
1,15
5. Tiho
50°
-
3:30
15,0
1,15
6. BRZO 30'
50°
-
0:30
9,0
0,50
7. Kristal
45°
-
1:40
11,0
1,10
0:12
4,5
0,01
1:40
10,0
1,30
1:35
14,0
1,15
8. PRETPRANJE
9. Higijena
10. Samočišćenje
-
-
-
65°
65°
-
-
-
Podaci EKO programa izmjereni su u laboratorijskim uvjetima u skladu s europskom normom EN 50242.
*) Sve opcije ne mogu se istovremeno upotrebljavati.
**) Trajanje programa prikazano na zaslonu ili u knjižici predstavlja procijenjeno trajanje izračunato prema uobičajenim uvjetima. Stvarno vrijeme može
se razlikovati ovisno o brojnim čimbenicima kao što su temperatura i tlak ulazne vode, sobna temperatura, količina deterdženta, količina i vrsta punjenja,
ravnoteža punjenja, dodatne odabrane opcije i baždarenje senzora. Baždarenje senzora može povećati trajanje programa do 20 min.
Potrošnja u mirovanju: Potrošnja u stanju uključenosti: 5 W / Potrošnja u stanju isključenosti: 0,5 W
OPIS PROGRAMA
Upute za odabir ciklusa pranja.
EKO
BRZO 30'
Normalno zaprljano posuđe. Standardni program najučinkovitiji u
pogledu potrošnje energije i vode.
Program koji se treba upotrebljavati za malo zaprljano posuđe bez
osušenih ostataka. Idealno za 2 kompleta posuđa.
6th SENSE ®
KRISTAL
Za uobičajeno prljavo posuđe s ostacima sasušene hrane. Osjeća razinu
zaprljanosti posuđa i prema tome podešava program. Kad senzor
otkrije razinu zaprljanosti prikazuje se animacija na zaslonu i ažurira se
trajanje ciklusa.
INTENZIVNO
Preporučeni program za jako prljavo posuđe, posebno pogodan za
tave i tave za umake (ne upotrebljavati za osjetljivo posuđe).
SVAKODNEVNO
Normalno zaprljano posuđe. Svakodnevni ciklus koji omogućuje
optimalne rezultate čišćenja za kraće vrijeme.
TIHO
Prikladno za noćni rad uređaja. Zajamčena je optimalna učinkovitost.
Ciklus za osjetljivo posuđe koje je osjetljivije na visoke temperature,
primjerice čaše i šalice.
PRETPRANJE
Posuđe koje će se prati kasnije. S ovim programom ne upotrebljava se
deterdžent.
HIGIJENA
Uobičajeno ili jače zaprljano posuđe s dodatnim antibakterijskim
pranjem.
SAMOČIŠĆENJE
Ciklus koji treba upotrijebiti za provođenje održavanja perilice suđa.
Njime se vrućom vodom čisti unutrašnjost uređaja.
Napomene:
Optimalne razine učinkovitosti kada se upotrebljavaju programi “1 sat”
i “Brzo” mogu se postići pridržavanjem maksimalnih količina postavki
navedenog mjesta.
Kako bi se dodatno smanjila potrošnja, perilicu uključujte samo
kada je puna.
3
OPCIJE I FUNKCIJE
OPCIJE se mogu izravno odabrati pritiskom na odgovarajući gumb
(pogledajte UPRAVLJAČKA PLOČA).
Ako neka opcija nije kompatibilna s odabranim programom
(pogledajte TABLICU PROGRAMA) odgovarajuće LED svjetlo 3 puta
brzo trepne i oglašava se zvučno upozorenje bip. Opcija se
neće omogućiti.
TABLETA (Tab)
Ova postavka omogućuje optimiziranje učinkovitosti
programa ovisno o vrsti deterdženta.
Pritisnite gumb TABLET (uključit će se svjetlo indikatora)
ako upotrebljavate kombinirani deterdžent u obliku
tableta (sredstvo za ispiranje, sol i deterdžent u 1 dozi).
Ako upotrebljavate deterdžent u prahu ili tekući
deterdžent, ta opcija treba biti isključena.
MULTIZONE
Ako nemate puno suđa koje treba oprati, može se
upotrijebiti pola punjenja kako biste uštedjeli vodu,
struju i deterdžent.
Odaberite program i zatim pritisnite gumb MULTIZONE:
uključuje se indikator iznad gumba i na zaslonu se
pojavljuje simbol odabrane košare. Po zadanim
postavkama uređaj pere posuđe u svim košarama.
Za pranje samo određene košare uzastopce pritišćite taj
gumb:
prikazano na zaslonu (samo donja košara)
prikazano na zaslonu (samo gornja košara)
prikazano na zaslonu (opcija je isključena i uređaj će prati
suđe u svim košarama).
Zapamtite da trebate napuniti samo donju ili gornju
košaru i sukladno tome smanjiti količinu
deterdženta.
TURBO
Ta se opcija može upotrebljavati za smanjenje trajanja
glavnih programa održavajući pritom iste razine
učinkovitosti pranja i sušenja.
Nakon odabira programa pritisnite gumb TURBO i
uključit će se svjetlo indikatora. Ponovno pritisnite isti
gumb kako biste poništili opciju.
ZAKLJUČAVANJE TIPKI
Dugim pritiskom (3 sekunde) na gumb TURBO , uključit
ćete funkciju ZAKLJUČAVANJE TIPKI. Funkcija
ZAKLJUČAVANJE TIPKI blokirat će upravljačku ploču,
osim gumba za uključivanje/isključivanje. Za
isključivanje ZAKLJUČAVANJA TIPKI ponovno dulje
pritisnite.
ZATVORENA SLAVINA ZA VODU - ALARM
Treperi kada nema ulazne vode ili je slavina zatvorena.
POWER CLEAN
Zahvaljujući dodatnim snažnim sapnicama ova opcija
omogućuje intenzivnije i snažnije pranje u donjem
koritu, na određenom području. Ta se opcija preporučuje
za pranje lonaca i posuda za pečenje. Pritisnite taj gumb
kako biste aktivirali Power Clean (zasvijetlit će indikator).
4
ODGODA
Pokretanje programa može se odgoditi u razdoblju
između 0:30 i 24 sata.
1.Odaberite program i sve željene opcije. Pritisnite gumb
ODGODA (uzastopce) kako biste odgodili pokretanje
programa. Može se podesiti od 0:30 do 24 sata. Svakim
pritiskom na gumb odgoda početka povećava se za: 0:30
ako je odabir manji od 4 sata, 1:00 ako je odabir manji od
12 sati, 4 sata ako je odabir veći od 12 sati. Ako se dosegne
24 sata i pritisne se gumb, odgođeno pokretanje se
isključuje.
2. Pritisnite gumb START/PAUZA: mjerač vremena započet
će odbrojavanje;
3. Po isteku vremena svjetlo indikatora isključuje se i
program automatski započinje.
Ako se tijekom odbrojavanja ponovno pritisne gumb
START/PAUZA, opcija ODGODE se poništava i odabrani
program automatski započinje.
Funkcija ODGODE ne može se postaviti nakon
početka programa.
ISPUŠTANJE VODE
Za zaustavljanje ili poništavanje aktivnog ciklusa možete
upotrijebiti funkciju ISPUŠTANJE VODE.
Dugo pritisnite gumb START/PAUZA, uključit će se
funkcija ISPUŠTANJE VODE. Aktivni program će se
zaustaviti i ispustit će se voda iz perilice suđa.
SUSTAV RECIKLIRANJA VODE
Ova perilica suđa omogućuje uštedu do 3 litre vode upotrebom Eko
programa.
Ušteđena vode se filtrira i sprema u tome namijenjen spremnik i
ponovno će se upotrijebiti u sljedećem Eko programu.
Ako se Eko program na upotrebljava tri dana ili dulje, iz higijenskih se
razloga preporučuje da obavite ciklus čišćenja perilice suđa. To se može
obaviti pomoću ciklusa samočišćenja (pogledajte tablicu programa).
HR
SVAKODNEVNA UPORABA
1. PROVJERA PRIKLJUČKA ZA VODU
Provjerite je li perilica suđa spojena na dovod vode i je li otvorena
slavina.
2. UKLJUČIVANJE PERILICE SUĐA
Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje.
3. PUNJENJE KOŠARA
(pogledajte PUNJENJE KOŠARA)
4. PUNJENJE SPREMNIKA ZA DETERDŽENT
(pogledajte TABLICU PROGRAMA).
5. ODABIR PROGRAMA I PRILAGOĐAVANJE CIKLUSA
Odaberite najprikladniji program prema vrsti posuđa i razini zaprljanja
(pogledajte OPIS PROGRAMA) pritiskom na gumb P.
Odaberite željene opcije (pogledajte OPCIJE I FUNKCIJE).
6. POKRETANJE
Ciklus započnite pritiskom na gumb START/PAUZA. Kada program
započne čut ćete zvučni signal bip.
7. KRAJ CIKLUSA PRANJA
Kraj ciklusa označen je zvučnim signalima bip i na zaslonu se prikazuje
END. Otvorite vrata i uređaj isključite tako da pritisnete gumb za
uključivanje/isključivanje.
Pričekajte nekoliko minuta prije vađenja posuđa kako biste izbjegli
opekotine.
Ispraznite košare, započinjući s donjom košarom.
Nakon dovršetka programa dodatni program sušenja može trajati
daljnjih 30 min. Perilicu suđa možete isprazniti u bilo kojem trenutku
nakon završetka programa. Kako biste poboljšali učinak sušenja
preporučujemo da je ostavite da radi 30 min.
Stroj će se automatski isključiti tijekom produženog razdoblja
neaktivnosti kako bi se smanjila potrošnja struje.
Ako je posuđe samo malo prljavo ili ako ga ispirete prije stavljanja
u perilicu posuđa, u skladu s tim smanjite količinu deterdženta.
IZMJENA PROGRAMA RADA
Ako odaberete pogrešan program, možete ga promijeniti pod uvjetom
da je tek započeo:pritisnite i držite gumb za uključivanje/
isključivanje, stroj će se isključiti.
Ponovno uključite stroj pomoću gumba za uključivanje/isključivanje
i odaberite novi ciklus pranja i sve željene opcije; ciklus započnite
pritiskom na gumb START/PAUZA.
DODAVANJE DODATNOG SUĐA
Ne isključujući stroj otvorite vrata (pazite na VRUĆU paru!) i stavite
suđe u perilicu suđa. Zatvorite vrata i pritisnite gumb START/PAUZA,
ciklus će započeti od mjesta na kojem je prekinut.
SLUČAJNI PREKIDI
Ako se tijekom ciklusa pranja vrata otvore ili ako je došlo do nestanka
struje, ciklus se zaustavlja. Kada se vrata zatvore ili se obnovi dovod
struje, za ponovno pokretanje ciklusa od točke prekida, pritisnite gumb
START/PAUZA.
Dodatne informacije o funkcijama možete zatražiti ili preuzeti s WEB
mjesta Vodič za upotrebu i održavanje prateći upute na posljednjoj
stranici.
SAVJETI
SAVJETI
NEPRIKLADNO SUĐE
Prije punjenja košara uklonite sve ostatke hrane s posuđa i ispraznite
čaše. Ne morate ih ispirati tekućom vodom.
Posuđe složite tako da čvrsto stoji i ne prevrće se; spremnike složite
tako da su otvori okrenuti prema dolje,a konkavni/konveksni dijelovi
ukošeni kako bi se omogućilo da voda dođe do svih površina i
slobodno protiče.
Upozorenje: poklopci,ručke, pladnjevi i tave ne sprječavaju okretanje
nosača mlaznica.
Sitne predmete stavite u košare za pribor za jelo.
Vrlo prljavo suđe i tave treba staviti u donju košaru jer je u tom dijelu
jači mlaz vode i omogućuje se bolja učinkovitost pranja.
Nakon punjenja uređaja provjerite mogu li se nosači mlaznica
slobodno okretati.
•
•
Drveno suđe i pribor za jelo.
Osjetljive ukrašene čaše, umjetnički predmeti i antičko suđe.
Njihovi ukrasi nisu otporni.
• Dijelovi od sintetičkog materija koji ne podnose visoke
temperature.
• Suđe od bakra i lima.
• Suđe zaprljano pepelom, voskom, mazivima ili tintom.
Boje ukrasa na čašama i aluminijski/srebrni dijelovi mogu se promijeniti
i izblijediti tijekom postupka pranja. Neke vrste čaša (npr. kristali
predmeti) mogu se postati neprozirni nakon određenog broja ciklusa
pranja.
OŠTEĆENJE ČAŠA I SUĐA
•
HIGIJENSKI PROGRAM
Kako bi se izbjegla pojava neugodnih mirisa i taloga koji se može
nakupiti u perilici suđa, program s visokom temperaturom pokrećite
najmanje jednom mjesečno. Upotrijebite čajnu žlicu deterdženta i
pokrenite perilicu bez punjenja kako biste očistili uređaj.
•
•
Upotrebljavajte samo čaše i porculansko suđe za koje proizvođač
jamči da se može prati u perilici suđa.
Upotrebljavajte deterdžent za osjetljivo posuđe prikladan za
posuđe
Čaše i pribor za jelo izvadite iz perilice suđa čim ciklus pranja završi.
5
PUNJENJE KOŠARA
GORNJA KOŠARA
DONJA KOŠARA
Punite je osjetljivim, laganim suđem: čašama, šalicama, posudama za
umake i laganim zdjelama za salatu.
Za lonce, tave, tanjure, zdjele za salatu, pribor za jelo itd. Velike tanjure
i poklopce idealno bi bilo postaviti sa strane kako bi se izbjeglo da
ometaju nosače mlaznica.
(primjer punjenja za gornju košaru)
(primjer punjenja za donju košaru)
Donja košara ima potpornje za postavljanje koji se mogu upotrebljavati
u okomitom položaju prilikom slaganja tanjura ili u vodoravnom
(donjem) položaju za jednostavno slaganje zdjela za salatu.
PODEŠAVANJE GORNJE KOŠARE PO VISINI
Visina gornje košare može se podesiti: visoki položaj za postavljanje
glomaznog suđa u donju košaru i niski položaj za potpuno
iskorištavanje potpornja za postavljanje stvaranjem više mjesta u
gornjem dijelu i izbjegavanje udaraca s predmetima u donjoj košari.
Gornja je košara opremljena
mehanizmom za podešavanje gornje
košare po visini (pogledajte sliku) i bez
pritiska na ručice podignite je tako da
smo uhvatite stranice košare čim je
košara stabilna u svom gornjem
položaju.
Za ponovno postavljanje u donji
položaj pritisnite ručice A na
stranicama košare i pomaknite je
prema dolje.
Preporučujemo da podešavanje po
visini ne obavljate s punom
košarom.
Košaru NIKADA ne podižite ili spuštajte samo na jednoj strani.
POMIČNI PREKLOPI S PODESIVIM POLOŽAJEM
Pomični preklopi mogu se postaviti na različite
visine kako bi se poboljšalo slaganje suđa u
košari.
Čaše za vino mogu se sigurno postaviti u
pomične preklope tako da se nožica svake čaše
umetne u odgovarajući otvor.
Za optimalne rezultate sušenja više nagnite
pomične preklope. Za promjenu nagiba izvucite
pomični preklop, malo ga skliznite i postavite
kako želite.
6
KOŠARA ZA PRIBOR ZA JELO
Modularna košara može se klizno pomicati kako bi se optimizirao
prostor u donjoj košari. Opremljena je gornjim rešetkama za bolje
slagane pribora za jelo.
Noževi i ostali pribor trebaju se postaviti u košaru pribora za jelo s
vrhom okrenutim prema dolje ili se moraju staviti vodoravno u
spremnike s potpornjem u gornjoj košari.
POWER CLEAN U DONJOJ KOŠARI
Način Power Clean® koristi posebne mlaznice
vode u stražnjem dijelu kako bi se intenzivnije
opralo jako zaprljano posuđe. Donja košara
ima Prostrano područje, poseban potporanj
za izvlačenje u stražnjem dijelu košare koji se
može upotrijebiti kao potpora za tave ili posude za pečenje u
uspravnom položaju kako bi zauzimale manje mjesta.
Kada stavljate lonce/posude za pečenje okrenute prema sastavnom
dijelu Power Clean®, na ploči uključite POWER CLEAN.
Način upotrebe dijela Power
Clean®:
1. Podesite područje dijela
Power Clean® G
preklapanjem držača
stražnje ploče tako da
možete postaviti lonce.
2. Lonce i posude za pečenje
postavite nagnute okomito
u područje snažnog čišćenja
Power Clean®. Posuđe
nagnite prema sapnicama snažnog čišćenja.
HR
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
ČIŠĆENJE SKLOPA FILTRA
ČIŠĆENJE NOSAČA MLAZNICA
Redovito čistite sklop filtra tako da se filtri ne začepe i da otpadna voda
ispravno istječe.
Sklop filtra sastoji se od tri filtra koji uklanjaju ostatke hrane iz vode za
pranje i zatim ponovno pokreću kruženje vode: za najbolje rezultate
pranja održavajte ih čistim.
Perilica suđa ne smije se upotrebljavati bez filtara ili s otpuštenim
filtrom.
Nakon nekoliko pranja provjerite sklop filtra i po potrebi ga potpuno
očistite tekućom vodom upotrebljavajući četku koja nije od metala i
prema uputama u nastavku:
1. Cilindrični filtar A okrenite u smjeru suprotnom od smjera kazaljke
na satu i izvucite ga (sl. 1).
2. Skinite filtar šalicu B tako da lagano pritisnete bočna krilca (sl. 2).
3. Klizno izvadite pločasti filtar od nehrđajućeg čelika C (sl. 3).
4. Pregledajte otvor i uklonite sve ostatke hrane.
NIKADA NE SKIDAJTE štitnik pumpe ciklusa pranja (crni detalj) (sl. 4).
Povremeno, ostaci hrane mogu se skoriti na nosačima mlaznica i
blokirati otvore za raspršivanje vode. Zbog toga se preporučuje da
povremeno provjerite nosače i očistite ih malom četkicom koja nije
metalna.
1
2
Za uklanjanje gornjeg nosača mlaznice okrenite plastični prsten za
zabravljivanje u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu. Gornji
nosač mlaznice treba se zamijeniti tako da je strana s većim brojem
otvora okrenuta prema gore.
B
A
A
Donji krak mlaznice može se skinuti tako da se povuče prema gore.
ČIŠĆENJE ULAZNOG CRIJEVA ZA VODU
Ako su crijeva za vodu nova ili se dulje vrijeme nisu upotrebljavala
pustite da kroz njih prođe voda kako biste bili sigurni da nema
nečistoća prije obavljanja potrebnih priključivanja. Ako se ne
pridržavate te mjera opreza, može se dogoditi da je blokiran ulaz vode
u da se perilica suđa ošteti.
C
3
4
Nakon čišćenje filtara vratite sklop filtra i pravilno ga učvrstite na
mjesto; to je važno za održavanje učinkovitog rada perilice suđa.
7
RJEŠAVANJE PROBLEMA
Perilica suđa ne radi ispravno.
Prije no što se obratite servisnom centru provjerite u sljedećoj tablici možete li samo riješiti problem.
PROBLEMI
MOGUĆI UZROCI
RJEŠENJA
Perilica suđa se ne
pokreće ili ne odgovara na komande.
Uređaj nije ispravno priključen.
Uključite utikač u električnu utičnicu.
Nestanak struje.
Perilica suđa automatski se pokreće kada se struja vrati.
Vrata perilice suša nisu zatvorena.
Vrata čvrsto zatvorite tako da začujete “klik”.
Ne odgovara na komande.
Uređaj isključite pritiskom na gumb uključivanje/isključivanje pa ga
nakon otprilike jedne minute ponovno uključite i ponovno postavite program.
Perilica suđa ne ispu- Ciklus pranja još nije završio.
šta vodu.
Odvodno crijevo je savijeno.
Perilica suđa stvara
preveliku buku.
Suđe nije čisto.
Pričekajte da ciklus pranja završi.
Provjerite da crijevo za pražnjenje nije savijeno (pogledajte UPUTE ZA
POSTAVLJANJE).
Crijevo za pražnjenje izljeva je blokirano.
Očistite crijevo za pražnjenje izljeva.
Filtar je začepljen ostacima hrane
Čišćenje filtra (pogledajte ČIŠĆENJE SKLOPA FILTRA).
Suđe se međusobno udara.
Pravilno složite suđe (pogledajte PUNJENJE KOŠARA).
Došlo je do stvaranja prevelike količine
pjene.
Deterdžent nije pravilno izmjeren ili nije prikladan za upotrebu u perilici
suđa (pogledajte PUNJENJE DOZATORA ZA DETERDŽENT). Ponovno postavite
perilicu suđa pritiskom na gumb ISPUŠTANJE VODE (pogledajte OPCIJE I
FUNKCIJE)i pokrenite novi program bez deterdženta.
Suđe nije ispravno složeno.
Pravilno složite suđe (pogledajte PUNJENJE KOŠARA).
Nosači mlaznica ne mogu se slobodno
okretati jer ih ometa suđe.
Pravilno složite suđe (pogledajte PUNJENJE KOŠARA).
Ciklus pranja je prenježan.
Odaberite odgovarajući ciklus pranja (pogledajte TABLICU PROGRAMA).
Došlo je do stvaranja prevelike količine
pjene.
Deterdžent nije pravilno izmjeren ili nije prikladan za upotrebu u perilici
suđa (pogledajte PUNJENJE DOZATORA ZA DETERDŽENT).
Čep na spremniku sredstva za ispiranje nije Provjerite je li čep spremnika za ispiranje zatvoren.
pravilno zatvoren.
Filtar je prljav ili začepljen.
Očistite sklop filtra (pogledajte ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE).
Nema soli.
Napunite spremnik soli (pogledajte Punjenje i Spremnik soli).
OBRAZAC PROIZVODA
KONTAKTIRANJE POSTPRODAJNOG SERVISA
Obrazac proizvoda s energetskim podacima proizvoda može se
preuzeti na web-mjestu tvrtke Whirlpool
docs.whirlpool.eu.
Podatke za kontakt možete pronaći u
priručniku jamstva. Kada se obraćate
našem postprodajnom servisnu za
korisnika navedite kodove navedene na
identifikacijskoj pločici proizvoda
WWW
NAČIN DOBIVANJA VODIČA ZA UPOTREBU I
ODRŽAVANJE
WWW Vodič za upotrebu i održavanje preuzmite s našeg
web-mjesta docs.whirlpool.eu (možete upotrijebiti ovaj
QR kod) navodeći prodajnu šifru proizvoda.
>Ili kontaktirajte naš postprodajni servis za korisnike.
001
8
IEC 436
:
195145047.00
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising