Whirlpool | KIA 640 C | Instruction for Use | Whirlpool KIA 640 C пайдаланушы нұсқаулығы

Whirlpool KIA 640 C пайдаланушы нұсқаулығы
ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ
сайтынан
толық
пайдаланушы нұсқаулығын жүктеп алыңыз
немесе кепілдеме кітапшасында көрсетілген
телефон нөміріне қоңырау соғыңыз.
http:‌//d
‌ ocs‌.‌hotpoint‌.e
‌ u
Құрылғыны пайдаланбас бұрын осы нұсқауларды
мұқият оқып шығыңыз. Оларды болашақта қарау
үшін сақтап қойыңыз.
Бұл нұсқаулар мен құрал барлық уақытта ұстану
қажет маңызды қауіпсіздік ескертулерін қамтамасыз
етеді. Өндіршуі осы қауіпсіздік нұсқауларын
ұстанбау, құралды дұрыс пайдаланбау немесе
басқару параметрлерін дұрыс орнатпау нәтижесінде
туындаға ақаулық үшін жауапты болмайды.
Кішкентай сәбилерді (0-3 жастағы) құрылғыға
жақындатпау керек. Үнемі бақылау болмаса, жас
балаларды (3-8 жастағы) құрылғыға жақындатпау
керек. 8 жас және одан үлкен жастағы балалар
және физикалық, сезімдік немесе рухани
мүмкіншіліктері жеткіліксіз немесе тәжірибесі мен
білімі жеткіліксіз тұлғалар құрылғыны тек басқару
бойынша арнайы қауіпсіз пайдалану нұсқаулары
берілгеннен кейін пайдалана алады. Балалар
құрылғымен ойнамауы тиіс. Егер қасында
жетекшілік ететін ересек адам болмаса,
балалардың тазалау және жөндеу жұмыстарын
орындауына болмайды.
ЕСКЕРТУ: Құрал және оның қолжетімді бөліктері
пайдалану барысында қызады. Қыздырушы
элементтерді түртпес үшін абай болу керек. Үздіксіз
қарап отырмаған жағдайда 8 жасқа толмаған
балаларды құрылғыдан алыс ұстау керек.
ЕСКЕРТУ: Егер пісіретін беткі қабат шытынап
кетсе, пешті пайдаланбаңыз электр тоғы соғу
мүмкіндігі бар.
ЕСКЕРТУ: Өрт қаупі бар: заттарды пісіру
беттеріне қойып сақтамаңыз.
САҚТАНЫҢЫЗ: Пісіру процесі басқарылады.
Қысқа пісіру процесі үздіксіз басқарылу керек.
ЕСКЕРТУ: Тоң немесе сұйық маймен тамақ
пісірген кезде пешті қараусыз қалдыру қауіпті
болуы және өртке себеп болуы мүмкін. Отты
ЕШҚАШАН сумен өшіруге әрекеттенбеңіз:
құрылғыны өшіріп, отты қақпақ немесе өрт
сөндіру жапқышы сияқты нәрсемен бүркеңіз.
Пешті жұмыс беті немесе тіреуіш ретінде
пайдаланбаңыз. Барлық бөліктері толығымен
суымайынша, киімдеріңізді немесе басқа
жанатын заттарды құрылғыдан аулақ ұстаңыз өрт туу қаупі.
Пышақтар, шанышқылар, қасықтар және
қақпақтар сияқты металл заттарды пеш бетіне
қоюға болмайды, себебі олар қызып кетуі мүмкін.
Қолданыстан кейін пешті басқару тетіктері
арқылы өшіріңіз, таба детекторына сенім
артпаңыз.
KK
ОҚУ ЖӘНЕ САҚТАУ МАҢЫЗДЫ
РҰҚСАТ ЕТІЛГЕН ПАЙДАЛАНУ
САҚТАНЫҢЫЗ:
Бұл
құрылғы
сыртқы
таймермен немесе бөлек қашықтан басқару
жүйесімен пайдаланылуға арналмаған.
Бұл құрылғы тұрмыстық және соған ұқсас
қолданыстарда
пайдаланылуға
арналған,
мысалы: дүкендердегі, кеңселер мен жұмыс
орталарындағы
қызметкерлерге
арналған
асхана аумақтары; шаруашылық ғимараттары;
қонақ
үйлердің,
мотельдердің,
шағын
мейманханалардың
және
басқа
тұрғын
жайлардың клиенттерінің пайдалануы.
Басқа қолданыстарға рұқсат жоқ (мысалы,
бөлмелерді жылыту).
Бұл құрылғы кәсіптік мақсатта пайдалануға
арналмаған. Бұл құрылғыны сыртта пайдаланбаңыз.
ОРНАТУ
Құрылғыны екі не одан көп адам тасуы және
орнатуы керек - жарақат алу қатері. Қорабынан
шығарып, орнату үшін қолғап киіңіз - қолыңызды
кесіп алу қатері.
Орнатуды, соның ішінде сумен жабдықтауды
(егер болса) және электр сымдарын жалғауды
білікті техник маман жүзеге асыруы керек.
Құрылғыны ешбір бөлігін жөндеуге немесе
ауыстыруға болмайды, егер пайдаланушы
нұсқаулығында солай деп жазылмаса. Құрылғы
орнатылатын жерге балаларды жақындатпаңыз.
Құрылғыны орамнан шығарған соң, оның
тасмалдау барысында зақымдалмағанына көз
жеткізіңіз. Ақау пайда болған кезде дилерге
немесе жақын жердегі тұтынушыларға қолдау
көрсету қызметіне хабарласыңыз. Орнатылғаннан
кейін орауыштың қалдықтарын (пластик, көбікті
полистирол т.с.с.) балалардың қолы жетпейтін
жерде сақтау керек - тұншығып қалу қатері. Кез
келген орнату жұмысының алдында құрылғыны
қуат көзінен ажырату қажет - электр тоғы соғу
қатері. Орнату барысында құрылғының қуат
сымына нұқсан келтірмейтіндігіне көз жеткізіңіз өрт шығуы немесе электр тоғы соғу қатері.
Құрылғыны тек орнату аяқталған соң іске
қосыңыз.
Құрылғыны жиһазға салмас бұрын, барлық
шкафты кесу жұмысын орындап, ағаш қиқымдары
мен ұнтақтарын алып тастаңыз.
Құрлығы пештің алданыда орнатылмаған
кезде,оның астындағы бөлікке бөлгіш тақта
(құрылғымен бірге келмейді) орнату қажет.
ЭЛЕКТРИКАЛЫҚ ЕСКЕРТУЛЕР
Құрылғының ашасына қол жеткізу мүмкін
болған жағдайда, розеткадан суыру арқылы
немесе электр сымдар жүйесі ережесімен
бойынша ол розеткадан жоғары орнатылған көп
полюсті қосқыштың көмегімен қуат көзінен
ажыратыла алатын болуы керек және ұлттық
электр қауіпсіздігі стандарттарына сәйкес
құрылғыны жерге тұйықтау қажет.
Ұзартқыштарды, бірнеше розетканы немесе
адаптерлерді пайдаланбаңыз. Электр құрамдастары
орнатудан кейін пайдаланушы қатынаса алатындай
болуы қажет. Аяғыңыз су болса немесе жалаң аяқ
болсаңыз, құрылғыны пайдалануға болмайды.
Құрылғының қуат сымы немесе ашасы бүлінген
болса, дұрыс жұмыс істемесе немесе бұзылған
немесе құлаған болса, оны пайдаланбаңыз.
Егер
ұзартқыштар
зақымдалса,
қатерді
болдырмау мақсатында, өндіруші, оның қызмет
көрсетуші персоналы немесе сондай білікті маманы
соған ұқсас ұзартқышпен алмастыруы тиіс - электр
тоғымен зақымдану қаупі бар.
ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
ЕСКЕРТУ: Тазалау немесе техникалық қызмет
көрсету жұмыстарын жүргізерден бұрын құрылғының
өшіріліп, қуат көзінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз
- электр тоғымен зақымдану қаупі бар бумен тазалау
жабдығын ешқашан пайдаланбаңыз- электр тоғымен
зақымдану қаупі бар.
Абразивті немесе коррозиялы өнімдерді, хлор
негізіндегі тазалау құралдарын немесе табаларды
пайдаланбаңыз.
ОРАМ МАТЕРИАЛДАРЫН ТАСТАУ
Орам материалы 100% қайта өңделеді және ол қайта өңдеу
таңбасымен белгіленген
.
Буманың әр түрлі бөліктері қоқысты тастауға рұқсат беретін жергілікті
орган реттеулеріне толығымен сәйкес және жауапкершілігіне берілуі
қажет.
ПАЙДАЛАНЫЛЫП БОЛҒАН ТҰРМЫСТЫҚ
ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫ ҚОҚЫСҚА ТАСТАУ
Бұл құрал қайта өңделмелі немесе қайта қолданбалы материалдармен
жасалған. Оны жергілікті қалдықты тастау ережелеріне сәйкес
тастаңыз. Тұрмыстық электр құрылғыларын қолдану, қалпына келтіру
және қайта пайдалануға тапсыру бойынша қосымша ақпарат алу үшін
құзыретті жергілікті билік органына, тұрмыстық қалдықтарды жинау
қызметіне немесе құрылғы сатып алынған дүкенге хабарласыңыз. Бұл
құрал электрлік және электрондық жабдықты қоқысқа тастау (WEEE)
бойынша 2012/19/EU Еуропалық директивасына сай белгіленген.
Бұл өнімнен дұрыс арылу арқылы қоршаған ортаға және адамдардың
денсаулығына теріс әсердің салдарының алдын алуға көмектесесіз.
Құрылғыдағы немесе онымен бірге берілген құжаттамадағы белгісі
бұл құрылғы тұрмыстық қоқыс болып есептелмеуі керек және электрлік
және электрондық жабдықты қайта өңдеуге арналған арнайы жинау
орталығына өткізілуі тиіс екендігін көрсетеді.
ҚУАТ ҮНЕМДЕУ КЕҢЕСТЕРІ
Ыстық табақтың қалдық температурасың пайдалану үшін, тамақ пісіру
аяқталуына бірнеше минут қалғанда пешті сөңдіріңіз.
Кастрөлдердің немесе табалардың асты ыстық табақты толығымен жабу
керек; контейнер ыстық табақтан кішілеу болса, ол ыстықты жояды.
Кастрөлдерді немесе табаларды пісіру барысында тығыз жабылатын
қақпағымен жабыңыз және суды мүмкіндігінше аздау қолдаңыз. Пісіру
қақпасыз энергия шығынын айтарлықтай арттырады.
Тек түбі жалпақ кастрөлдер мен табаларды ғана пайдаланыңыз.
СӘЙКЕСТІЛІК ДЕКЛАРАЦИЯСЫ
Бұл құрылғы EN 60350-2 Еуропалық стандартына сәйкес, №66/2014
Еуропалық ереженің үнемді дизайн талаптарына сәйкес келеді.
KK
ОРНАТУ
•
Плита жұмыс бетінің 30 мм мен 60 мм арасында тереңдікке орнатылған
болу керек.
57
Бөлгіш тақтаны пеш плитасының астына орнатыңыз.
Өнімнің төменгі бөлігіне орнатудан кейін қол жетпейтіндей болуы
мин. 20 мм
керек.
75 80
Егер асты мен үсті бар пеш орнатылса, бөлгішті орнатпаңыз.
6-7 см
Құрылғының астыңғы жағы мен бөлгіш тақта арасындағы қашықтық
суретте берілген өлшемдерге сай болуы керек.
Өнім дұрыс жұмыс істесін десеңіз, пеш пен құрылғының жоғарғы жағындағы талап етілген минимум аралықты (мин. 5 мм) кедергісіз
қалдыруды ұмытпаңыз.
Егер асты мен үсті бар пеш орнатылса, пештің салқындату жүйесімен жабдықталғанына көз жеткізіңіз.
Құрылымдық өлшемдері және орнату нұсқауларын алу үшін бұл бөлімдегі суреттерді қараңыз.
Плита және оның үстіндегі сору түтігінің арасында минималды қашықтық сақталуы тиіс. Қосымша ақпарат алу үшін плитаның
пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.
Плита ыдыс жуғыш немесе кір жуғыш машинаның жақында орнатпаңыз, әйтпесе электр сымдарына бу немесе ылғал тиіп,
оларды зақымдауы мүмкін.
Беткі бөлікпен бірдей етіп орнатылған жағдайда, бұрандалар жинағын сұрау үшін қызмет орталығымен хабарласыңыз (4801 211 00112).
Плитаны алып тастау үшін, құрылғының астыңғы жағындағы периметр қысқыштарын көтеру үшін бұрауышты (бірге берілмейді)
пайдаланыңыз.
мин. 5 мм
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ПЕШТІ ОРНАТУ
Бетің тазалып болған соң, тығыздауышты плитаға қаптаңыз (егер ол әлі жабдықталмаған болса). Электрге жалғағаннан кейін ("Электр
сымдарын жалғау" тарауын қараңыз). Әр бекіту қысқыштарын пештің бүйіріндегі арнаулы саңылауларға суретте көрсетілгендей орнатыңыз.
Кейін пешті саңылаудың ішіне басып итеріп, әйнектің тегіс әрі жұмыс бетіне параллель екендігін тексеріңіз. Бекіту қысқыштары жұмыс беті
материалының әр түрі (ағаш, тас, т.б.) үшін арналған.
1
2
3
4x
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТІЛЕТІН ӨЛШЕМДЕР ЖӘНЕ ҚАШЫҚТЫҚТАР
i
L
мин. 40 см
мин.10 см
мин. 5 см
мин. 5 мм
СТАНДАРТТЫ ОРНАТУ
0
560 +2 мм
R = Мин. 6,5 мм
Макс. 8 мм
580 мм
650 мм
700 мм
510 mm
553 мм
+1
0
483 мм
мм
ТОЛЫҚ ОРНАТУ
30 мм
52/54 мм
Мин. 50 мм
0
490 +2
0
Мин. 50 мм
583 +2 мм
R = 11,5 мм
0
0
0
513 +2
мм
560+2 мм
490+2 мм
R = 11,5 мм
R = Мин. 6,5 мм
Макс. 8 мм
6 мм
ЭЛЕКТР ҚОСЫЛЫМЫ
Барлық электрлік байланыстарды құрылғы қуат көзіне қосылғанша дейін жалғау керек.
Орнатуды және электрге қосуды өнім жасаушысының нұсқаулары мен жергілікті қауіпсіздік ережелеріне сәйкес білікті техникалық маман
орындауы керек. Атап айтқанда, орнатуды жергілікті электр жеткізуші компаниясының ережелеріне сәйкес орнатқан қажет.
Құрылғының төменгі жағында орналасқан деректер тақтасында көрсетілген кернеу үй желісіндегі кернеумен бірдей болуы керек.
Ереже бойынша құрылғының жерге тұйықталуы талап етіледі: тиісті өлшеммен өткізгіштерді (соның ішінде жер өткізгіштерді де) пайдалаңыз.
ҰЯШЫҚТАР БЛОГЫНА ЖАЛҒАУ
көк/сұр
қара/қоңыр
сары/жасыл
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Плитаны жұмыс бетінен кедерсіз алу үшін қуат көзінің сымы ұзын болуы қажет және түбіне зақым келтірмеу немесе
қызып кетуіне жол бермеу үшін осылайша орнатылған болу керек.
•
•
•
•
Бұранданы бұрау арқылы ұяшық қақпағын ашып (A), қақпақты ұяшықтың (B) ілмегіне енгізіңіз.
Қуат сымын қысқышқа жалғап, сымдарды ұяшықтар блогына ұяшық қасында орналасқан сызбаға сай жалғаңыз.
Сым кабелін кабель қыстырғышқа бекітіңіз.
Қақпақты жабыңыз (C) жəне ұяшыққа осыған дейін шешіп алынған бұрандамен бекітіңіз.
Желіге əрбір қосылған сайын плита бірнеше секунд тексеру əрекеттерін орындап отырады.
380-415V 3N~
380-415V 2N~
220-240V ~
АВСТРАЛИЯ жəне
ҰЛЫБРИТАНИЯ
қара
қоңыр
көк
көк (сұр)
сары/жасыл
қара
қоңыр
}
ТЕК БЕЛЬГИЯ ҮШІН
230V 2фаза 2N~
ТЕК НИДЕРЛАНДИЯ ҮШІН
}
қара
қара
қоңыр
қоңыр
}
көк
көк (сұр)
сары/жасыл
сары/жасыл
көк
көк (сұр)
220-240V 3~
}
сары/жасыл
көк
көк (сұр)
ӨНІМ СИПАТТАМАСЫ
210 мм
145 мм
145 мм
210 мм
KK
БАСҚАРУ ПАНЕЛІ
Басқару панелінің
индикаторын құлыптау
Таймер
Қосу / Өшіру
Қуатты басқару / Автоматты функция /
Құлыптау функциясының
түймесін
Əзірлеу аймағының басқару тетіктері жəне сəйкес дисплей
КЕРЕК-ЖАРАҚТАР
КӘСТРӨЛДЕР МЕН ТАБАЛАР
Индукциялық плиталар бірге пайдалану үшін жарамды
OK
ЖOҚ
болып табылған ферромагнетик материалдардаң
жасалған кәстрөлдер мен табаларды қолданыз.
Кәстрөлді сәйкестігін анықтау үшін оны
таңбасына тексеріңіз (әдетте төменгі жағында мөрмен
куәландырылады). Магнитті кәстрөлдер магниттенгендігіне тексеру үшін
қолдануға болады. Кәстрөлдің сапасы мен түбінің құрылымы пісіру
процессіне әсер етеді.
ДИАМЕТР (см)
МАКС. (см)
МИН. (см)
14,5
18
21
14,5
18
21
10
12
15
ҰСЫНЫЛҒАН КАСТРӨЛ ОРНАЛАСУЫ
Екі кастрөлді бірге пайдаланып жатқан кезде тиімділікті арттыру
үшін, оларды мына суреттерге сай қойыңыз:
ҰСЫНЫЛҒАН КАСТРӨЛ ТҮБІНІҢ ЕНДЕРІ
Кастрөлді пеш іске қосылмас бұрын қажетті пісіру аймағына
қойыңыз.
Пісіру нəтижелері жақсы болуы үшін, таба негізінің диаметрі плита
көзінің диаметріне тең болуы керек.
МАҢЫЗДЫ: Егер кастрөлдердің көлемі сəйкес болмаса, пісіру
аймақтары іске қосылмайды.
Табаның өлшемін анықтау үшін табаның негізін өлшеп, өте дұрыс
пайдалану жəне дұрыс табаны анықтау үшін төменде берілген
ұсынылған таба түбінің ендері кестесін қараңыз. Əрбір пісіру
аймағында табаларлы анықтаудың ең төменгі шегі бар, ол таба
қандай материалдан жасалса, соған байланысты. Сондықтан,
табаңыздың диаметріне жақын пісіру аймағын пайдалануыңыз керек.
МАҢЫЗДЫ: Плитаның тұрақты зақымдалуын болдырмау үшін:
• асты тегіс емес кастрөлдерді пайдаланбаңыз;
• асты эмальмен қапталған металл кастрөлдерді пайдаланбаңыз;
• ыстық кастрөлдер/табаларды басқару тақтасына орнатпаңыз.
БІРІНШІ РЕТ ПАЙДАЛАНУ
“POWER MANAGEMENT” (ҚУАТТЫ БАСҚАРУ)
“Power management” (Қуатты басқару) функциясының арқасында
пайдаланушы плитаның ең жоғарғы қуатын қажет кезде орната алады.
Бұл параметрді кез келген уақытта пайдалануға болады жəне ол
келесі өзгеріске дейін сақталады.
Қажетті ең жоғарғы қуатты орнату арқылы плита əр түрлі пісіру
аймақтарындағы қызудың таралуын əрқашан реттеп отырады; сонымен
қатар барлық аймақтарды бір уақытта басқара алу артықшылығы бар,
бірақ қуаттың шамадан асып кету қаупінен қорғалмаған.
4 ең жоғарғы қуат деңгейі қол жетімді жəне олар дисплейде көрсетіледі:
2,5 кВ – 4,0 кВ – 6,0 кВ – 7,2 кВ (7,2 кВ – пісіру бетінің ең жоғарғы қуаты
болып есептеледі).
Сатып алу кезінде, плита ең жоғарғы қуат деңгейіне орнатылады.
Пештің қуатын орнату:
Құрылғыны электр розеткасына енгізген соң, алғашқы 60 секунд
ішінде қажетті қуат деңгейін мына нəрселерді іске қосу арқылы
орнатуға болады:
•
Шамамен 3 секунд бойы басып тұрыңыз
. Дисплейде көрсетіледі:
.
•
Алдыңғы қадамды растау үшін Қуатты басқару түймешігін
басыңыз. Дисплейде көрсетіледі:
.
A
•
•
Қажетті қуат деңгейін таңдау үшін
/
түймелерін басыңыз.
Дисплейде қолжетімді қуат деңгейлері көрсетіледі.
Алдыңғы қадамды растау үшін Қуатты басқару түймешігін A
басыңыз. Дисплейде шамамен 2 секунд бойы жыпылықтайтын
орнатылған деңгей көрсетіледі; одан кейін плита дыбыстық
сигнал шығарады жəне өздігінен өшеді; ол енді пайдалану үшін
дайын.
Қуатты орнату барысында қате орын алса,
белгісі ортада пайда
болып, дыбысты сигнал шамамен 5 секунд бойы шығады. Мұндай
жағдайда конфигурация процедурасын басынан бастап қайталаңыз.
Егер бұл қате қайталанса, қызмет орталығымен хабарласыңыз.
Қалыпты пайдалану барысында пайдаланушы ең жоғарғы қол
жетімді қуат деңгейін көбейтуге ол деңгейге жетіп қойған кезде
əрекеттенсе, қолданылып жатқан аймақ деңгейі екі рет жыпылықтап,
дыбысты сигнал шығады.
Сол аймақты көбірек қыздыру үшін, бұған дейін қызып тұрған бір
немесе бірнеше пісіру аймағының қуат деңгейін қолдап азайту қажет.
КҮНДЕЛІКТІ ПАЙДАЛАНУ
ПЛИТАНЫ ҚОСУЛЫ/ӨШІРУЛІ
Плитаны іске қосу үшін,
түймесін пісіру аймағының шамы
жанғанша шамамен 2 секунд басып тұрыңыз.
Өшіру үшін, дисплей өшкенше сол түймені басып тұрыңыз. Барлық
пісіру аймақтары өшеді.
Егер плита қолданылған болса, “H” қалған қызу индикаторы пісіру
аймақтары суығанша жанған күйде қалады.
Егер іске қосылғаннан кейін 10 секунд ішінде ешбір функция
таңдалмаса, плита автоматты түрде өшеді.
ІСКЕ ҚОСУ ЖƏНЕ ПІСІРУ АЙМАҚТАРЫН РЕТТЕУ
Кәстрөлді пеш іске қосылмай тұрып
Φ͚͇͙͏͔͋͏͇͙͕͔͑͗͢͢ί͋͏͖͒͌͐ͬ͘
қажетті пісіру аймағына қойыңыз.
̹͇ί͇͋͒Ο͇͔͖͚͇͓͇ͬͬ͗͐͘Ο͔͢͢ί͏͔͋͏͇͙͕͑͗͢
Плитаны қосыңыз. Содан кейін
сәйкес орын батырмасын басу
̶͚͇͓͇ͬͬ͗͐͘Ο͔͇͕͔͇͇͙͚͗͒͗͘͢͢
арқылы, таңдалған пісіру аймағын
іске қосыңыз. Дисплейде "0" көрсетіледі. Қажетті қуат деңгейін мин.
0 деңгейінен макс. 9 деңгейіне дейін таңдауға немесе “P” (егер болса)
тездету режимін таңдауға болады. Қуат деңгейін күшейту үшін, “+”
түймесін басыңыз. Қуат деңгейін азайту үшін, “−” түймесін басыңыз.
ПІСІРУ АЙМАҚТАРЫН АЖЫРАТУ
Пісіру аймағын өшіру үшін, сәйкес орын батырмасын 3 секундтан
артық басып тұрыңыз.
Пісіру аймағы өшеді, əлі де ыстық болса, аймақ дисплейінде “H”
əрібі көрініп тұрады.
ДАЙЫНДАУ АЙМАҚТАРЫН ӨШІРУ
Бұл функция плитаның байқаусызда қосылып кетуіне жол бермес
үшін басқару тақтасын құлыптайды.
Басқару тақтасының құлпын іске қосу үшін, плитаны іске қосып,
Lock (Құлыптау) функциясының түймесін үш секунд басып тұрыңыз;
дыбысты сигнал шығады жəне аспалы құлып белгісінің қасында
жарық индикатор іске қосылады.
Өшіру функциясынан басқа басқару тақтасындағы барлық басқару
элементтері құлыпталады.
Басқару тақтасының құлпын ажырату үшін, оны іске қосқан кездегі
əрекетті қайталаңыз. Жарық нүкте жоғалып, плита қайта іске
қосылады.
Кастрөлдерден немесе кез келген нəрседен төмендегі белгінің
астындағы түймеге шашыраған судың немесе сұйықтықтың болуы
басқару тақтасының құлпын іске қосуы не ажыратуы мүмкін.
ТАЙМЕР
Таймер пісіру уақытын ең көбі 99 минутқа (1 сағат жəне 39 минут)
барлық пісіру аймақтары үшін орнату мақсатында пайдалануға
болады.
Таймермен пайдаланылуы керек пісіру аймағын таңдап, таймерді
басыңыз, сол кезде дыбысты сигнал шығады. Дисплейде “00” белгісі
көрінеді жəне жарық диодты индикатор жанады. Таймер “+” жəне “−”
түймелерін басу арқылы азайтуға не көбейтуге болады.
Орнатылған уақыт өткен кезде, дыбысты сигнал шығады жəне
пісіру аймағы автоматты түрде іске қосылады.
Таймерді ажырату үшін, Timer (Таймер) түймесін кемінде 3 секунд
басып тұрыңыз.
Таймерді басқа аймаққа орнату үшін, жоғарыдағы қадамдарды
қайталаңыз. Таймер дисплейі таңдалған аймақ үшін таймерді
көрсетеді немесе ең қысқа таймерді көрсетеді.
Таймер уақытын өзгерту не оны өшіру үшін, пісіру аймағын таңдау
түймесін істеп тұрған таймер үшін басыңыз.
АРНАЙЫ ФУНКЦИЯЛАР
A
АВТОМАТТЫ ФУНКЦИЯ
Бұл функциясы төменгі қайнату температурасын ұстап тұруға
арналған қуат деңгейін автоматты түрде орнатады. Қайнаған
соң осы функцияны іске қосу үшін, алдымен тиісті пісіру аймағын
басып
A
түймесін басыңыз.
ҚАЛҒАН ҚЫЗУ ИНДИКАТОРЫ
Плитада əрбір пісіру аймағына арналған қалдық қызу индикаторы
бар. Бұл индикаторлар пісіру аймақтары əлі де ыстық болған кезде
пайдаланушыға ескерту жасайды.
Егер дисплейде
белгісі көрінсе, пісіру аймағы əлі де ыстық
болады. Егер белгілі бір аймақтың қалдық қызу индикаторы жанса,
сол аймақты, мысалы, тамақты жылы күйде сақтау немесе сары
майды еріту үшін пайдалануға болады.
Пісіру аймағы салқындаған кезде, дисплей өшеді.
ЖАРАМСЫЗ
КАСТРӨЛ
НЕМЕСЕ
КАСТРӨЛДІҢ
БОЛМАУЫН КӨРСЕТУ ИНДИКАТОРЫ
Егер жарамсыз кастрөлді пайдалансаңыз немесе кастрөлді дұрыс
орналастырмасаңыз немесе оның өлшемдері индукция плитасына
сəйкес болмаса, “no pot” (кастрөл жоқ) хабары дисплейде көрінеді
(
). Бұл жағдайларда кастрөлді плита үстіндегі пісіру аймағы
табылғанша дұрыстап қою ұсынылады. Егер 60 секунд ішінде ешбір
кастрөл табылмаса, плита өшеді.
ЖЫЛДАМ ҚАЙНАТУ ФУНКЦИЯСЫ (BOOSTER )
Тек кейбір пісіру аймақтарында ғана бар бұл функция плитаның
ең жоғарғы қуатын пайдалануды мүмкін етеді (мысалы, ыдыстағы
суды тез қайнату үшін).
Бұл функцияны іске қосу үшін тиісті позиция батырмасын басу
арқылы пісіру алаңын таңдап, дисплейде «P» пайда болғанша
«+» түймесін басыңыз. Тездету функциясын пайдаланған с оң 5
минуттен кейін құрылғы сол аймақты автоматты түрде 9-деңгейге
орнатады.
АКУСТИКАЛЫҚ СИГНАЛДЫ ҚОСУ/ӨШІРУ (СЛАЙДЕРІ БАР
НҰСҚАДА ҚОЛЖЕТІМДІ ЕМЕС)
Плитаны қосқаннан кейін, «+» түймешігі мен оң жақтағы ең шеткі
түймешікті бір мезгілде басып, кемінде үш секунд бойы ұстап
тұрыңыз (төменде көрсетілгендей төменде ).
3 сек.
KK
ҚУАТ ДЕҢГЕЙІ КЕСТЕСІ
ҚУАТ ДЕҢГЕЙІ
Mаксималды
қуат
Boost
(Тездету)
9–7
Жоғарғы
қуат
7–5
Орташа қуат
4–3
ПІСІРУ ТҮРІ
ДЕҢГЕЙДІ ПАЙДАЛАНУ
(пісіру тəжірибесі мен əдеттерін көрсетеді)
Тез қыздыру
Су немесе тез қызып қайнайтын сұйықтықтар болған кезде тез қайнату
үшін тамақтың температурасын тез көтеруге арналған.
Қуыру – қайнату
Күйдіруге, тамақ пісіруді бастауға, қатқан өнімдерді қуыруға, тез
қайнатуға арналған.
Қайнату – баяу қуыру –
қайнату – грильдеу
Баяу қуыруға, жоғарғы қайнау, пісіру жəне грильдеу температурасын
ұстап тұруға арналған (қысқа аралықта, 5-10 минут ішінде).
Қайнату – пісіру – бұқтыру
– баяу қуыру – грильдеу
Баяу қуыруға, жоғарғы қайнау, пісіру жəне грильдеу температурасын
ұстап тұруға арналған (қысқа аралықта, 10-20 минут ішінде).
Пісіру – бұқтыру – баяу
қуыру – грильдеу
Бұқтыруға, баяу қайнау, пісіру жəне грильдеу температурасын ұстап
тұруға арналған (ұзақ аралық).
Пісіру – қайнауға дейінгі
температурада ұстау –
қоюлату – кілегейлі паста
Төменгі қуат
2–1
Еріту – мұз жібіту –
тамақты ыстық күйінде
сақтау – ризотта кілегейін
жасау
Нөлдік қуат
OFF
(ӨШІРУЛІ)
Пештің беткі бөлігін
Ұзақ уақыт бойы сұйықтықтармен (мысалы, су, шарап, сорпа, сүт)
пісіруге (күріш, соустар, қуырылатын еттер, балық), кілегейлі паста
жасауға арналған.
Ұзақ уақыт бойы сұйықтықтармен (литрден аз көлемдерде: күріш,
соустар, қуырылатын еттер, балық) пісіруге арналған.
Сары майды жұмсартуға, шоколадты аздап жібітуге, шағын өнімдерді
жібітуге жəне жаңа ғана піскен тамақты ыстық күйінде сақтауға (мысалы,
соус, сұйық тамақ, минестроне) арналған.
Жаңа ғана піскен тамақты ыстық күйінде сақтауға, ризотталарды
кілегейлеуге жəне берілетін тамақтарды жылы күйде сақтап тұруға
(индукцияға жарамды қосымша құралмен) арналған.
Күту режимінде өшірулі күйде ұстап тұруға арналған ( “h” белгісімен
көрсетілетін, пісіруден кейінгі қызу қалуы мүмкін).
ЕСКЕРТПЕ: 28 см қос пісіру аймағында (егер болса) қызудың біркелкі таралуын қажет ететін, жылдам пісірілетін тамақтарды жасаған
кезде (мысалы, құймақ), диаметрі 24 см-ден аспайтын кастрөлдерді пайдаланыңыз. Нəзік пісіру үшін (мысалы, шоколадты немесе сары
майды еріту) диаметрі шағын жалғыз пісіру аймақтарын пайдаланыңыз.
ҚЫЗМЕТ ЕТУ ЖӘНЕ ТАЗАЛАУ
Қызмет көрсетуден бұрын қуатты өшіріңіз.
•
•
•
Бумен тазалау құрылғыларын пайдаланбаңыз.
Ысқыштарды немесе таба қырғыштарды қолданбаңыз өйткені
олар шыны зақымдалу мүмкін.
Әрбір қолданыстан соң, тағам қалдықтарынан қалған кез келген
қалдықтар мен дақтарды кетіру үшін плитаны тазалаңыз (ол
салқындаған кезде).
•
•
•
•
•
Қант және құрамында қанты көп тағамдар плитаны зақымдайды,
сондықтан оларды плитаға тиген соң дереу алып тастау керек.
Тұз, қант және құм шыны бетін сызып тастауы мүмкін.
Жұмсақ, сіңіргіш ас қағазын немесе арнайы плита тазартқышын
пайдаланыңыз (өнім жасаушысының нұсқауларын орындаңыз).
Оттыққа сұйықтықтың тасуы кәстрөлдің жылжуын және
дірілдеуін тудыруы мүмкін.
Плитаны тазалаған соң оны мұқият кептіріңіз.
АҚАУЛЫҚТАРДЫ ШЕШУ
Егер тартпа дұрыс жұмыс істемесе, сатылымнан кейінгі қызметке
хабарласу алдында мәселені анықтау үшін Ақаулықтарды жою
нұсқаулығын қараңыз.
•
•
“Daily Use” (Күнделікті пайдалану) бөлімінде берілген нұсқауларды
оқып шығып орындаңыз.
Электр көзі өшпегенін тексеріңіз.
ҚАТЕ КОДЫ
•
•
•
Плитаны тазалаған соң мұқият кептіріңіз.
Егер плита іске қосылған кезде дисплейде əріпті-санды кодтар
көрінсе, төмендегі кестедегі нұсқауларды оқыңыз.
Егер плита қолданылған соң өшпесе, оны розеткадан суырыңыз.
Егер жоғарыдағы тексерулерден кейін ақаулық кетпесе, ең жақын
Қызмет Көрсету орталығымен хабарласыңыз.
СИПАТТАМА
ЫҚТИМАЛ СЕБЕПТЕРІ
ҚАТЕНІ ЖОЮ
C81, C82
Басқару тақтасы шамадан
тыс жоғары температураның
кесірінен өшеді.
Электрлік бөліктердің ішкі
температурасы тым жоғары.
Плитаны қайта пайдаланбас бұрын, оны
суытып алыңыз.
C83
Басқару тақтасы электр
жүйесіндегі мəселеге
байланысты плитаның
өшуіне себеп болған қатенің
кодын көрсетеді.
Пісіру беті жоғарғы кернеумен
жұмыс істейді.
Пісіру бетін əлі де пайдалануға болады,
бірақ қызмет орталығымен хабарласыңыз.
C85
Плита кастрөлге қуат бере
алмайды.
Кастрөл индукциялық пешке
жарамайды.
Басқа индукциялық кастрөлді пайдаланыңыз.
F02 немесе F04 немесе C84
Байланыс кернеуі дұрыс емес
немесе қуат беру көзінде
проблема бар.
Сенсор құрылғы кернеуі мен
розетка кернеуінің арасындағы
айырмашылықты анықтайды.
Плитаны розеткадан ажыратыңыз жəне
электр байланысын тексеріңіз.
F01, F05, F06, F07, F10, F12,
F25, F33, F34, F36, F37, F46,
F47, F48, F49, F58, F61, F62,
F63, F72, F74, F77
Плитаны қуат көзінен ажыратыңыз.
Бірнеше секунд күтіп, қайта қосыңыз.
Егер проблема қайталана берсе, қызмет орталығымен хабарласып, қате кодын айтыңыз.
ЖҰМЫС БАРЫСЫНДА ЕСТІЛЕТІҢ ДЫБЫСТАР
Индукциялық пісіру беттері қалыпты пайдалану барысында əр түрлі
шуылдар шығаруы жəне дірілдеуі мүмкін, ол төменде көрсетілген
материал түрі мен тамақты пісіру түріне байланысты болады.
Бұл жағдайлар қалыпты жəне индукциялық жүйенің дұрыс қызмет
етуі үшін маңызды болып табылады, олар ақаулықтың немесе
зақымданудың белгісі емес.
КЕПІЛДІК БОЙЫНША ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
Толығырақ көмек алу үшін құрылғыңызды www‌.‌hotpoint.eu/register
веб-сайтында тіркеңіз.
•
қызмет көрсету нөмірі (техникалық тақтайшадағы Service
(Қызмет көрсету) сөзінен кейінгі нөмір). Сондай-ақ, қызмет
нөмірі кепілдік кітапшасында да көрсетілген;
•
•
толық мекенжайыңыз;
телефоныңыздың нөмірі.
САТУДАН КЕЙІН ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ОРНЫНА ХАБАРЛАСПАС
БҰРЫН:
1. Мәселені АҚАУЛЫҚТЫ ШЕШУ берілген ұсыныстар арқылы шешу
мүмкіндігін тексеріңіз.
2. Құралды өшіріп, ақаулықтың бар-жоғын қайта қосу арқылы тексеріңіз.
ЕГЕР ЖОҒАРЫДАҒЫ ТЕКСЕРІСТЕР АҚАУЛЫҒЫ ОРЫН АЛСА, ЕҢ
ЖАҚЫН САТЫЛЫМНАН КЕЙІНГІ ҚЫЗМЕТКЕ ХАБАРЛАСЫҢЫЗ.
Көмек алу үшін, кепілдік кітапшасында берілген нөмірге қоңырау шалыңыз
немесе www‌.‌hotpoint.eu сайтындағы нұсқауларды орындаңыз.
Кепілдік бойынша қызмет көрсету орталығына хабарласқан алдында,
әрқашан көрсетіңіз:
• ақаулықтың қысқаша сипаттамасы;
• құралдың нақты үлгісі және түрі;
Type: XXX
Mod.: XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Made in X
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
400011354013
01
XXXX XXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX XXXX XXXXX
Егер жөндеу жұмыстары талап етілсе, өкілетті Сатудан кейінгі
қызметке хабарласыңыз (түпнұсқалы қосалқы бөліктердің
пайдаланылғанын және дұрыс жөндеу жұмыстары орындалғанын
тексеру).
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising