Whirlpool | HR 635 B | Instruction for Use | Whirlpool HR 635 B User guide

Whirlpool HR 635 B User guide
Gebrauchsanweisung
Instructions for use
Mode d’emploi
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l’uso
Ցուցումներ օգտագործման համար
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Manual de utilização
Instrucciones para el uso
Колдонуу нускамалары
Οδηγίες χρήσης
Instrukcje użytkowania
Használati utasítás
ИнструкциЯ за употреба
Пайдалану нұсқаулығы
Návod k použití
Návod na použitie
InstrucΣiuni de utilizare
Инструкции по эксплуатации
Foydalanish uchun ko’rsatmalar
120/210 mm
145 mm
120/165/210 mm
145 mm
120/210 mm
145 mm
145 mm
180 mm
145 mm
180 mm
145 mm
145x250 mm
120/165/210 mm
155 mm
180x275 mm
145 mm
120/165/210 mm
155 mm
145x250 mm
145 mm
ՀԱՅԵՐԷՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ
2
էջի 3
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐԱԳՈՒՅՆ ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐ
ՁԵՐ ԵՎ ՈՒՐԻՇՆԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ ՇԱՏ ԿԱՐԵՎՈՐ Է
Հետևյալ ձեռնարկը և սարքն ինքնին ուղեկցվում են անվտանգության կարևորագույն հաղորդագրությամբ, կարդացեք և միշտ հետևեք:
Սա վտանգի նշանն է՝ օգտագործողներին և այլ անձանց հնարավոր ռիսկերի մասին նախազգուշացնելու համար։
Անվտանգությանը վերաբերող բոլոր հաղորդագրությունները կուղեկցվեն վտանգի խորհրդանշով և հետևյալ պայմաններով:՝
Վտանգ
Զգշացմ
Մատնաշում է մի վտանգավոր իրավիճակ, որը, եթե չխուսափվի, ապա կհանգեցնի լուրջ վնասվածքների:
Մատնանշում է մի վտանգավոր իրավիճակ, որը, եթե չխուսափվի, ապա կհանգեցնի լուրջ վնասվածքների:
Անվտանգությանը վերաբերող բոլոր հաղորդագրությունները հավանական վտանգ են հատկորոշում և ցույց են տալիս թե ինչպես նվազեցնել
սարքի սխալ օգտագործման արդյունքում առաջացած վնասվածքների վտանգը, վնասը և էլեկտրացնցումը: Ուշադրությամբ հետևել նշված
հրահանգներին:՝
-- Ապափաթեթավորման և տեղադրման աշխատանքները կատարելիս օգտագործեք պաշտպանիչ ձեռնոցներ։
-- Սարքը պետք է անջատված լինի էլեկտրացանցից տեղադրման յուրաքանչյուր աշխատանքից առաջ:
-- Տեղադրումը և սպասարկումը պետք է իրականացվի մասնագետի կողմից, արտադրողի հրահանգների և անվտանգության գործող իրավական
ակտերի համաձայն: Չվերանորոգել և չփոխարինել սարքի որևէ մաս, եթե օգտագործման ձեռնարկում մասնավորապես չի նշվում այդ մասին:
-- Գործող օրենսդրության համաձայն, սարքավորման հողանցումը պարտադիր է։
-- Վերջնական դիրքում տեղադրելուց հետո, համոզվեք, որ լարն ունի բավականաչափ երկարություն սարքը պատի վարդակից միացնելու համար:
-- Որպեսզի տեղադրումը համապստխանի ներկայիս անվտանգության պայմաններին, անրաշեժտ է բազմաբևեռային անջատիչ, որի բևեռնեռրի
առանցքների միջև մինիմալ հեռավորությունը լինի 3 մմ:
-- Մի օգտվեք բազմապատիկ վարդակներից և երկարիչներից:
-- Մի դուրս ձգեք հոսանատար լարը սարքավորումից:
-- Վերջնական տեղադրումից հետո էլեկտրական բաղադրամասերը պիտի այլևս հասանելի չլինեն սպառողի կողմից:
-- Սարքը նախատեսված է բացառապես կենցաղային պայմաններում սննդի պատրաստման համար: Չեն թույլատրվում այլ կիրառումներ (օր՝
միջավայրի տաքացում): Արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում անհամապատասխան կիրառումների և հրամանների սխալ դրումների
դեպքում:
-- Սարքը և նրա մատչելի մասերը օգտագործման ընթացքում տաքանում են: Ուշադիր լինել և ձեռք չտալ տաքացած բաղադրիչները: Հեռու
պահել 8 տարեկանից փոքր երեխաներից, եթե նրանք անընդհատ վերահսկման տակ չեն:
-- Այս սարքից կարող են օգտվել 8 տարեկանից մեծ երեխաները և սահմանափակ ֆիզիկական, զգայական կամ մտավոր կարողություններով
կամ անբավարար գիտելիքնեով կամ փորձով անձինք միայն այն դեպքում, եթե ունեն սարքի անվտանգ օգտագործման ձեռնարկը և ընկալում
են հնարավոր վտանգները: Թույլ մի տվեք երեխաներին խաղալ սարքավորման հետ Մաքրման և տեխնիկական սպասարկման աշխատանքները
չպետք է կատարվեն երեխաների կողմից առանց մեծահասակի վերահսկողության:
-- Օգտագործման ընթացքում, ինչպես նաև օգտագործումից հետո, ձեռք չտալ սարքի տաքացած բաղադրիչներին: Գործվածքները և այլ
դյուրավառ նյութերը հեռու պահե՛ք սարքավորումից, մինչև դրա բոլոր բաղադրիչ մասերը ամբողջությամբ սառեն։
-- Չդնել և չմոտեցնել դյուրավառ նյութը սարքին:
-- Տաքացված ճարպը և ձեթը հեշտությամբ բռնկվում են: Ուշադիր լինել ճարպով և ձեթով հարուստ սննդի եփման ժամանակ:
-- Սարքի ստորին մասում առանձնացնող վահանակի տեղադրումը պարտադիր է, ինչև ներառված չէ կոմպլեկտի մեջ:
-- Եթե մակերեսը ճեղքված է, անջատել սարքը՝ հոսանքի հնարավոր հարվածից խուսափելու համար (միայն ապակե մակերեսով սարքերի դեպքում):
-- Սարքը նախատեսված չէ միացնել որևէ առանձին ժամաչափի կամ հեռակառավարման համակարգի միջոցով:
-- Սալօջախի վրա ճարպով և ձեթով սննդի անվերահսկվող պատրաստումը կարող է վտանգավոր լինել և հրդեհի պատճառ դառնալ: ԵՐԲԵՔ
չփորձեք կրակը ջրով հանգցնել: Ընդհակառակը, անջատեք սարքը և կոծկեք կրակը, օրինակ կափարիչով կամ հակահրդեհային ծածկոցով:
Հրդեհի վտանգ՝ իրեր չդնել գազօջախի վրա:
-- Չօգտագործել գոլորշով մաքրիչներ:
-- Սալօջախի վրա չդնել մետաղե իրեր՝ ինչպիսին են դանակները, պատառաքաղները, գդալները և կափարիչները, որովհետև կարող են տաքանալ:
-- Օգտագործելուց հետո, անջատեք եփման մակերեսի տարրը կառավարման վահանակից՝ առանց ուշադրություն դարձնելու կաթսայի համար
ցուցիչին (միայն ինդուկցիոն սարքավորումների համար)։
3
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ
Փաթեթավորման նյութի մշակում
Փաթեթավորման նյութը ամբողջովին վերամշակելի է և ցուցանշված է վերամշակման խորհրդանշով (
վերամշակվեն համաձայն տեղի իշխանությունների սահմանված օրենքների:
): Փաթեթավորման տարբեր հատվածներ չպիտի թափվեն միջավայրում, այլ պիտի
Վերամշակում
Այս սարքը նշագրված է համաձայն Եվրոպական Միության 2012/19/EC, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) հրահանգների պահանջներով:
Սարքավորման ճիշտ հեռացումը կարող է կանխել շրջակա միջավայրի և մարդու առողջության համար հնարավոր բացասական հետևանքները
Սարքի կամ ուղեկցվող փաստաթղթերի վրա դրված խորհրդանիշը ցույց է տալիս, որ այս սարքը չպիտի մշակվի կենցաղային պայամաններում, այլ պետք է հաննձնվի հատուկ էլեկտրոնային և
էլեկտրական թափոնների վերամշակման կետերին
:
Միջավայրի պահպանության խորհուրդներ
Լավագույն արդյունքը ստանալու համար՝ խորհուրդ է տրվում:
• Տարայի հատակի տրամագիծը պետք է հավասար լինի սալօջախի աչքերի տրամագծին:
• Օգտագործել միայն տափակ հատակ ունեցող կաթսաներ և թավաներ:
• Թե հնարավոր է՝ կափարիչը թողնել տարայի վրա եփման ընթացքում:
• Օգտագրործել շուտ եփող կաթսաներ, որոնք էլ ավելի են նվազեցնում էներգիայի սպառումը և եփման ժամկետը:
• Տարան տեղադրել սալօջախի աչքի կենտտրոնում, ինչպես նշված է հատակագծում:
ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԴԻԶԱՅՆԻ ՀՌՉԱԿԱԳԻՐ
-- Այս սարքը բավարարում է եվրոպական էկոնախագծման կանոնակարգերի հ. 66/2014 պայմաններին՝ համաձայն եվրոպական EN 60350-2 ստանդարտի:
ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ
Ապրանքը փաթեթավորումից ազատելուց հետո,
ստուգել թե այն վնասված չէ տեղափոխման
ընթացքում: Խնդիրնրի դեպքում կապնվել
մանրավաճառի կամ Սպասարկումների
Ծառայության հետ:
Ներկառուցման չափսերի և տեղադրման
ցուցումների համար, տե՛ս սույն պարբերության
նկարները։
Եփող մակերեսի և դրա վերևում օդաքարշի
միջև անհրաժեշտ է պահպանել նվազագույն
հեռավորություն։ Օդաքարշի վերաբերյալ
լրացուցիչ տեղեկությունների համար, խնդրում
ենք կարդալ օգտագործողի ձեռնարկը։
Min. 40 cm
Min. 10 cm
ԛԝӿԔԂӿԞԝԝԃԐӿԂԞԖԠԒ
580 X 510 mm
R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm
0
560 +2 mm
min 20 mm
42/46 mm
Min. 70 mm
0
580 mm
490 +2 mm
510 mm
482 mm
552 mm
ԎԖԛԢԖԜԝԃԐӿԂԞԖԠԒ
0
583 +2 mm
Min. 70 mm
R = Min. 6,5 mm
0
0
513 +2 mm
4
R = 11,5 mm
0
560+2
mm
490+2 mm
6 mm
ԛԝӿԔԂӿԞԝԝԃԐӿԂԞԖԠԒ
770 X 510 mm
B
750
0
+2
R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm
mm
min 20 mm
Min. 70 mm
490
510 mm
482 mm
742 mm
ԎԖԛԢԖԜԝԃԐӿԂԞԖԠԒ
R = 11,5 mm
0
R = Min. 6,5 mm
773 +2 mm
Min. 70 mm
0
0
513 +2 mm
Զգշացմ
----
6 mm
0
490+2 mm
750+2 mm
Սալօջախի ստորին մասում առանձնացնող վահանակ տեղադրել:
Ապրանքի ստորին հատվածը տեղադրումից հետո չպետք է հասանելի լինի:
Մի տեղադրե՛ք տարանջատիչ վահանակ, եթե մակերեսի տակ տեղակայված է ջեռոց։
ԿԱՐԵՎՈՐ Է՝
-- Սարքի ստորին հատվածի և առանձնացնող վահանակի միջև տարածությունը պետք է
համապատասխանի պատկերում բերված չափսերին:
-- Ստորին մասում վառարանի տեղադրման դեպքում համոզվել, որ վառարանը օժտված է սառեցման
համակարգով:
-- Սալօջախը չտեղադրել աման լվացող կամ լվացքի մեքենայի վրա, որպեսզի էլեկտրական
սխեմաները գոլորշու ու խոնավության պատճառով չվնասվեն:
Min. 5 mm
42/46 mm
770 mm
0
+2 mm
Min. 20 mm
6-7 cm
ԵՓՈՂ ՏԱՐԱԾՔԻ ՏԵՂԱԿԱՅՈՒՄ
Էլեկտրական միացումից հետո (տե՛ս «Էլեկտրական միացման» վերաբերյալ գլուխը) եփող մակերեսի կողային հատվածներում մեկուսացված բացվածքների վրա տեղադրե՛ք ամրացնող սեղմակները:
Այնուհետև տեղադրե’ք եփող մակերեսը բացվածքի մեջ և ստուգե՛ք թե արդյոք ապակին հարթ է և զուգահեռ աշխատանքային մակերեսին։ Ամրացնող սեղմակները նախատեսված են աշխատանքային
մակերեսի ցանկացած տեսակի նյութի համար (փայտ, մարմար, և այլն)։
ԿԱՐԵՎՈՐ Է՝
-- Եփող մակերեսի տեղադրման ժամանակ, օգտագործե՛ք պաշտպանիչ ձեռնոցներ:
4x
5
ՀԱՌԱՑՐԵՔ ԵՓՈՂ ՄԱԿԵՐԵՍԸ.
-- Եփման մակերեսը հեռացնելու համար օգտագործեք պտուտակահան (չի կցվում)՝ սարքավորման ստորին մասից ամրացվող շտիֆտերը հանելու համար։
1
2
3
X4
ՄԻԱՑՈՒՄ ԷԼԵԿՐԱԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՑԱՆՑԻՆ
-- Անջատել սարքը էլեկտրաէներգիայի ցանցից:
-- Տեղադրումը պետք է իրականացվի անվտանգության և տեղադրման կանոններին ծանոթ, որակավորված մասնագետի կողմից:
-- Արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում մարդկանց կամ կենդանիներին, ինչպես նաև սեփականությանը հասցված հավանական վնասների համար, եթե դրանք
այս բաժնի կանոններին չհետևելու արդյունքն են:
-- Հոսանատար լարը պետք է բավականաչափ երկար լինի, որպեսզի հնարավոր լինի սալօջախը հեռացնել աշխատասեղանից:
-- Ստուգել, որ սարքի ստորին հատվածում վարկանշի վրա լարման ցուցանիշը համապատսխանի կենցաղային էլեկտրաէներգիայի ցանցի լարման հետ:
Զգշացմ
Միացում տերմինալային բլոկին (միացման գլխիկ)
Էլեկտրական միացման համար, օգտագործե՛ք ստորև բերված աղյուսակում նշված H05RR-F մալուխները։
ЊШйпчЫврнЬч
ОШнШж[рШъ
Иa
[лл²
Иa
[лл² лвШмнϻхфцчШгвШ
Иa
[лл²
И1a
[лл²
И1a
[лл²
B
A
Սարքավորումը պետք է միացված լինի էլետրամատակարարմանը նվազագույնը 3մմ կոնտակտային հեռավորությամբ բազմաբևեռ անջատիչի օգնությամբ։
Միացրե՛ք դեղին/կանաչ հողանցման լարը
նշանով միացման գլխիկին։ Լարը պետք է մյուսներից երկար լինի։
• Ստուգե՛ք միացման սխեմայի պիտակը եփող մակերեսի ստորին հատվածում և տեղադրե՛ք/հեռացրե՛ք կամրջակները համաձայն միացման տեսակի:
• Էլեկտրամատակարարման մալուխից հեռացրե՛ք մոտ 70մմ երկարությամբ մալուխի պատյան (B);
• Հաղորդալարերից հեռացրե՛ք մոտ 10մմ երկարությամբ ծածկույթ։ Մտցնել հոսանատար լարը հաղորդալարի մեջ և միացնել լարերը հաղորդալարին ինչպես ցուցադրվում է հենց հաղորդալարի
կողքի սխեմայում:
• Ամրացնել հոսանատար լարը հաղորդալարով (B):
• Փակե՛ք տերմինալային բլոկը (միացման գլխիկը) (A) կափարիչով, ամրացնելով այն տրամարդված պտուտակի օգնությամբ:
• Էլեկտրական միացումից հետո, տեղադրե՛ք եփող մակերեսը բացվածքի ներսում։
ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐԻ ՎԱՀԱՆԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՈՒՄ
Հրահանգների վահանակ
ЉШчЪШхпчлШншпщшШЫчлШнЪпцв
ϿчжШжвЬуШжв
Шмчвр
ЉШчЪШхпчлШн
шпщшШЫчлШнЪпцв
ЊчШзШнЪнЬчвхШзШнШжв
ШчЪЬгШъШжпщл
6
ЎвШшпщлϻнтШцпщл
Ͽупщл
ЊШгпщл
Առաջին օգտագործում / հոսանքի խափանումից հետո
Եփող մակերեսը էլեկտրական սնուցմանը միացնելուց հետո, կառավարման վահանակը բլոկավորված է։ Կառավարման վահանակը ապաբլոկավորելու համար, սեղմե՛ք կարգավորիչները
2
վայրկյան։ Կառավարման վահանակի բլոկավորման (կողպեքի) ցուցիչը անջատվում է և եփող մակերեսը կարող է օգտագործվել։ Լրացուցիչ մանրամասների համար, կարդացե՛ք «Կառավարման
վահանակի բլոկավորման» մասին պարբերությունը։
Եփող մակերեսի ON/OFF «ՄԻԱՑՈՒՄ»/ «ԱՆՋԱՏՈՒՄ»
Եփող մակերեսը միացնելու համար, սեղմե՛ք
կարգավորիչը մինչև այրիչի էկրանին հայտնվի լույս։ Անջատելու համար դիպչել նույն կոճակին մինչև էկրանի հանգումը: Սալօջախի բոլոր
աչքերը ապաակտիվացվում են: Եթե սալօջախի միացնելուց հետո 30 վայկյանի ընթացքում որևէ ֆունկցիա չի ընտրվում, ապա սալօջախը ավտոմատ ապաակտիվացվում է:
ՍԱԼՕՋԱԽԻ ԱՉՔԵՐԻ ԱԿՏԻՎԱՑՈՒՄ և ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄ
Տեղադրե՛ք կաթսան այրիչի վրա, միացնելով եփող մակերեսը, ակտիվացրե՛ք պահանջվող այրիչը սեղմելով համապատասխան «-» կամ
ЊЭпчпщамШншпщшврвЮжчШн
«+» կարգավորիչները։ էկրանին հայտնվում է «5»։ «-» կամ «+» կոճակների օգնությամբ, հնարավոր է ընտրել պահանջվող ջերմության
ЂнцчхШесШцчШфцлШнЪпцпщноШнШжпщампщн
մակարդակը, նվազագույն «0»-ից մինչև առավելագույն «9»-ը։
жЬцЯаШчапщлЮЬчЩШмЫЪпцпщлЄШлШнШжШрШъЮШжцвхШшхШе
Սալօջախի աչքերի ապաակտիվացում:
Այրիչը անջատելու համար, միաժամանակ սեղմե՛ք «-» կամ «+» կարգավորիչը կամ «-» կարգավորիչի հետ ընտրե՛ք «0» մակարդակը։
Աչքերը անջատվում են, եթե դեռ տաք է, ապա էկրանի վրա առկա կլինի “H” տառը:
Կառավարման վահանակի բլոկավորում
Եփող մակերեսի պատահական միացումը կանխելու նպատակով այս ֆունկցիան բլոկավորում է կարգավորիչները։ Կառավարման վահանակի բլոկավորումը ակտիվացնելու համար, սեղմե՛ք
կարգավորիչը; հնչում է ձայնային ազդանշան և էկրանին հայտնվում՝ լուսավոր ցուցիչ։ Կառավարման վահանակը բլոկավորված է բացի անջատման ֆունկցիայից։ Կառավարման վահանակի
բլոկավորումը ապաակտիվացնելու համար, կրկնե՛ք ակտիվացման գործընթացը։
Կարգավորիչների վրա ջրի առկայությունը, կաթսաներից թափվող հեղուկը կամ ցանկացած օբյեկտ կարող է պատահաբար ակտիվացնել կամ ապաակտիվացնել կառավարման վահանակի բլոկավորումը։
Ժամանակաչափ
Ժամաչափը կարող է օգտագործվել սահմանելու պատրաստման ժամանակ՝ առավելագույնը 99 րոպե (1 ժամ և 39 րոպե) բոլոր այրիչների համար։ Ընտրե՛ք օգտագործվող այրիչը, սեղմե՛ք
ժամաչափը «-» կամ «+» կարգավորիչներով և ձայնը ազդարարում է ֆունկցիայի մեկնարկը։ Էկրանը ցույց է տալի «00»։ Ժամաչափի մեծությունը կարելի է իջեցնել և բարձրացնել մատը «+»
կամ «-» կարգավորիչների վրա պահելով։ Ժամաչափի մեծությունը ընտրելուց հետո, էկրանը շարունակում է թարթել 10 վայրկյան նախքան հետհաշվարկի մեկնարկը։ Ժամանակի ավարտից հետո
ձայնային ազդանշան է միանում և աչքերը ավտոմատ անջատվում են: Ժամաչափը ապաակտիվացնելու համար, ընտրե՛ք այրիչը, միաժամանակ սեղմե՛ք ժամաչափի «-» և «+» կարգավորիչները ։
ԿԱՐԵՎՈՐ Է՝
-- Ջերմության մակարդակը ցուցադրող էկրանի կողքին թարթող կետը ցույց է տալիս, որ ժամաչափի ֆունկցիան ակտիվ է տվյալ այրիչի համար։
-- Ժամաչափը մատչելի է բոլոր այրիչների, բայց միաժամանակ մեկի համար:
Մնացորդային ջերմության նշան:
Զգշացմ
Այս ցուցիչները զգուշացնում են օգտագործողին, երբ այրիչները դեռևս տաք են:
Եթե էկրանին հայտնվում է , աչքը դեռ տաք է: Եթե առկա է այդ նշանը, ապա կարելի է, օրինակ, տաք պահել ճաշատեսակը կամ կարագ հալեցնել:
Աչքի սառեցման հետ միասին անջատվում է նաև էկրանը:
Հատուկ ֆունկցիաներ
Որոշ մոդելներ ունեն հատուկ ֆունկցիաներ՝
Կոճակ
Ֆնկցիայի
անվանմը
Տեսողական
ցցմ
Երկակի /
եռակի
այրիչ
Էկրանի վրա
կհայտնվի.
Եռմ
Էկրանի վրա
կհայտնվի.
Հալմ
Նկարագրթյն
Կարգավորիչն ակտվացնմ է երկակի կամ եռակի այրիչները
(եթե առկա են) Կաթսան/պարագան ընտրված եփող այրիչի վրա
տեղադրելց հետո, ﬕացրե՛ք եփող մակերեսը և ընտրե՛ք եփող այրիչը։
Ընտրե՛ք ջերմթյան մակարդակը և սեղﬔ՛ք կարգավորիչը ﬔկ անգամ՝
երկակի այրիչը ակտիվացնել կամ երկ անգամ՝ եռակի այրիչը
ակտիվացնել համար։ Ֆնկցիան ապաակտիվացնել համար,
պարզապես սեղﬔ՛ք նյն կոճակը։ Կարգավորիչների վերևմ գտնվող
LED-երը ﬕացված են ﬕայն այն դեպքմ, երբ ֆնկցիան ակտիվ
է ընտրված այրիչի համար։
Այս ֆնկցիան սահմանմ է առավելագյն ջերմթյն այրիչի համար
(օրինակ՝ ջրը արագ եռման աստիճանի հասցնել համար)։
Կաթսան/պարագան ընտրված եփող այրիչի վրա տեղադրելց հետո,
ﬕացրե՛ք եփող մակերեսը, ընտրե՛ք եփող այրիչը և սեղﬔ՛ք եռման
պրոցեսի կարգավորիչները։ Այս ֆնկցիան 10 րոպե օգտագործելց
հետո, սարքավորմը ավտոմատ կերպով այրիչի համար սահմանմ է
մակարդակ «9»-ը։ Այս ֆնկիցան ապակատիվացնել համար,
պարզապես սեղﬔ՛ք նյն կարգավորիչը կամ նվազեցրե՛ք ջերմթյան
մակարդակը «-» նշանի օգնթյամբ։ Այս ֆնկիցան ապակատիվացնել
համար, պարզապես սեղﬔ՛ք նյն կարգավորիչը կամ նվազեցրե՛ք
ջերմթյան մակարդակը «-» նշանի օգնթյամբ։
Այս ֆնկցիան սահմանմ է ջերմթյան մակարդակ, որը
նախատեսված է նրբ արտադրանքների դանդաղ հալեցման
համար՝ առանց ﬖասել դրանց զգայական որակը (շոկոլադ,
կարագ, և այլն)։ Կաթսան/պարագան ընտրված եփող այրիչի վրա
տեղադրելց հետո, ﬕացրե՛ք եփող մակերեսը, ընտրե՛ք եփող
այրիչը և սեղﬔ՛ք հալման պրոցեսի կարգավորիչը։ Այս ֆնկիցան
ապակատիվացնել համար, պարզապես սեղﬔ՛ք նյն կոճակը
կամ «-» և «+» նշաններն՝ այրիչը ﬕացնել համար։
Այս ֆնկցիայի օգտագործմը հնարավոր է երկակի/եռակի
այրիչի ֆնկցիայի հետ համատեղ։
Եփող մակերեսը հագեցած է «ավտոմատ անջատման» ֆունկցիայով, որն անջատում է այրիչն, եթե որոշակի ժամանակահատվածում ջերմության մակարդակի փոփոխում չի կատարվել կախված
ջերմության կարգավորումներից/պարամետրերից։ Աղյուսակում ներկայացված է ջերմության յուրաքանչյուր մակարդակի ժամանակի տևողությունը։
7
ԎԱՃՋՃՍԴՀԬՁ
ԿԬԺԬՋԯԬԺ
ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՆ ԱՂՅՈՒՍԱԿ
ԎԱՃՋՃՍԴՀԬՁ
ԿԬԺԬՋԯԬԺ
ԒԬՏՈԶԿՃՍԿ
ԻԱՃՋՃՍԴՀՃՍՁ
ԘԬՊՋԬՈՊԿԬՁ
Պ԰ՈԬԺ
ԋԬՂՃՍԿ
ԀԬՋԼՋ
ԻԱՃՋՃՍԴՀՃՍՁ
ԒԶՆԶՁ
ԻԱՃՋՃՍԴՀՃՍՁ
ԟԬԹՋ
ԻԱՃՋՃՍԴՀՃՍՁ
ӿՉՊՃԿԬՊӿՁՆԬՊՉ԰ԷՃՍԵԬԿԬՁԬԺ
ИШмчжмШн
бШл
бШл
бШл
бШл
бШл
бШл
бШл
бШл
бШл
ԣԮՊԬԮՃՋԹԿԬՁԿԬԺԬՋԯԬԺ
ՌՃՍՀՌԲՊԬԷԶՈՅԬՊՋԬՈՊԿԬՁՎՃՋԼՁՃՍՈՃՉՃՋՃՍՀԴՁ԰ՋԳ
ϻчШЪцШыШшпщл
ЅЫЬШгШжШнЮтЬчлШфцвкШнвЩШчичШшлШнонпчзвхлаЬчывШчШЪцШыШшлШн
зШлШчCтчвжШлзЬйпщжпхжЬчШжпщчнЬчвШчШЪцШыШшлШнЫЬсыпщл
ЙШсШжЬгЬуШшнЬг
ЅЫЬШгШжнЮжШчлчШшнЬгпщЬъЬгпщдпчЯфШушШжШгШелаЬчынЬчЯцШсШжЬгпщ
внрсЬфнШюШчШЪЬуШшнЬгпщзШлШч
ЉШчлчШшнЬгЫШнЫШй
цШсШжЬгдШоЬгдпчпхЬг
ЅЫЬШгШжШнЮЫШнЫШйцШсШжЬгпщпщбЬйЬуШшнЬгпщЬъЬгпщюдпчпхЬгпщ
зШлШч жШчкцюпйпщампщнчпсЬ
ЉШчлчШшнЬгЬъЬг
опЪЬдШоЬгЫШнЫШй
цШсШжЬгдпчпхЬг
ЅЫЬШгШжШнЮЫШнЫШйцШсШжЬгпщпщбЬйЬуШшнЬгпщЬъЬгпщюдпчпхЬгпщ
зШлШч жШчкцюпйпщампщнчпсЬ нШдШсЬфцШыШшнЬг
ϿъЬгопЪЬдШоЬгЫШнЫШй
цШсШжЬгдпчпхЬг
ЅЫЬШгШжШнЮопЪЬдШоЬгпщлЬйлЬулШнЪпчеЯнаШшЯсШзсШнЬгпщЬъЬгпщ
юдпчпхЬгпщзШлШч ЬчжШчбШлШнШжШзШцхШепщл ϿъЬгЩгаЩгаШгдцШнШг
фЬчпщшыШмвнфпщпфпх
лШжШчпнЬйЬн
ЊШгЬшнЬгъШъжЬшЬнЬг
лаЬчыЯцШысШзЬг
фцШнШгфЬчпщшыШмвнфпщпф
ЅЫЬШгШжШнЮЬчжШчсШцчШфцхпйзЬйпщжпх ЩчвнифппщфнЬчцШсШжШе
лфЬйЬнипщж ЩШйШЫчШцплфЬчвзШлШч ьчCтпщчЪвнвШчЪШнШжжШа внрсЬфнШюфЬчпщшыШмвнфппщфпхлШжШчпнЬйЬнвзШлШч
ЅЫЬШгШжШнЮЬчжШчШцюсШцчШфцлШнзШлШч гвцчвшывреШхШгнЬчвзШлШчХ
ЩчвнифппщфнЬчцШсШжШелфЬйЬнипщж ЩШйШЫчШцплфЬчвзШлШч
ьчCтпщчЪвнвШчЪШнШжжШа
ЅЫЬШгШжШнЮжШчШЪЯъШъжЬшнЬгпщопжпгШЫЯлЬйлпчЬнзШгЬшнЬгпщъпыч
лаЬчынЬчзШгЬшнЬгпщюзЬншнпчсШцчШфцхШелаЬчыЯцШысШзЬгпщзШлШч
ьчCфппщфнЬчШспщчнЬчлвнЬфцчпнЬ ЅЫЬШгШжШнЮзЬншнпчсШцчШфцхШелаЬчыЯцШысШзЬгпщфЬчпщшыпх
увЭпццпнюлШцпщшхпйпщцЬфнЬчЯцШысШзЬгпщзШлШч
зШлШсШцШфдШнвнЫпщжшвпнсШчШЪШмпх
ՄԱՔՐՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
-Չօգտագործել գոլորշով մաքրիչներ:
-Մաքրման գործունեություն ծավալելուց առաջ համոզվել, որ աչքերը անջատված են և մնացորդային ջերմության (“H”)
ցուցանշանը անհետացել է:
ԿԱՐԵՎՈՐ Է՝ Չօգտագործել հղկանյութերով և մետաղյա սպունգեր՝ կարող են վնասել ապակին:
• Ամեն օգտագործումից հետո մաքրել սալօջախը (սառելուց հետո) սննդի հնարավոր մնացորդները և լաքաները հեռացնելու համար:
• Շաքարավազը և շաքարավազով հարուստ սնունդը վնաս են հասցնում սալօջախի մակերեսին և պետք է անմիջապես հեռացվեն:
• Աղը, շաքարավազը և ավազը կաող են խազխզել ապակե մակերեսը:
• Օգտագործել փափուկ կտոր, խոհանոցային ջրածծուն թուղթ հատուկ սալօջախ մաքրող նյութեր (հետևել արտադրողի խորհուրդներին):
Զգշացմ
8
ԱՆՍԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՏԿՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ
• Կարդալ և հետևել “ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐԻ ՎԱՀԱՆԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՈՒՄ” բաժնի դրույթներին:
• Դիտե՛ք հետևյալ աղյուսակը:
ӿԔԛӿԞԢԖԠԇԓӿԔ
ԔԍӿԞӿԁԞԖԠԇԓԖԠԔ
ԎԔӿԞӿԜԖԞ
ԘӿԝԑӿԚԔԃԞ
ԒԉԙԖԟ
ЁнЬчЪвШлШцШжШчШчпщлржШ
ЗцпщЪЬыпчЮнЬчЪвШмвШйЩмпщчЯлвШшхШегвнв
ЊпфШнывлШгпщдвфдШглвШшпщл
ϾвлЬыпчШжШхпчхШецЬднвжвнлШгпщдвлвШшпщлЯ
фцпщЪЬгпщзШлШч
ЗШгвжвШнфШчыпщампщн
ЀШнЪШзШчЬгхШкШухШеШсчШнынЬчв
фсШфШчжлШнжЬнцчпн
ЗШгвжЯлвШнпщлЮЩШмшшШнжШшШе
ЮжШчнвнзШмцнхпщлЮಮ)ಯзЬчапх“L”
ЎЬжнШчжвбШлШнШжсШцчШфцлШн
лШжЬчЬфЯпщбЬйгпщмфЮхШухпщл
ЃпщгШшчЬыгпщмфЯжШуШхШчлШнхШзШнШжпх
жчжвнлвШшчыфШгвжЯ
ШнтШцЬыюлвШшчЬызпфШнывШйЩмпщчвн ЕЬупшлвШшчЬыЩШмшœ)¬зЬчапх ЮлЬжЯ
Юœ$&(7+-8U¬
дпчзчЫШнвоЮшпщшШЫчхпщлЮЮжчШнвнV
ЗШгвжвШнфШчыпщампщн
ИЬчфжфЬгЮтЬупш ШнтШцЬгШмнЬщнпчвшлвШшнЬг
пчЮнЬчЪШлШцШжШчШчлШн ЬаЬднЫвчЯржШчЪШхпчхв
ЀШнЪШзШчЬызЬцпхШкШуывеШуШмпщамШн
ЕЬупщшврЯрвцШыШнпщл
ЩШмшЮжчШнЯлвШшШеЮ
ЗШгвжвШнфШчыпщампщн
ЀШнЪШзШчЬгхШкШухШеШсчШнынЬчв
фсШфШчжлШнжЬнцчпн
ЗШгвжЯиШмнШмвнШЭЫШноШн
ЮзШнпщлШсШШнтШцхпщл
ЎЬжжШлШхЬгжпкШжнЬчЬноШчпщнШж
фЬйлхпщлхШмчжмШнвшШхЬгцюпйпщамШлЩ
ЊЬуШшчЬыжШуШхШчлШнхШзШнШжвхчШЫчхШе
шШнжШшШеШуШчжШжШлзЬйпщж
ЊнШчШхпчрЮфШгвжЯШнтШцЬг
ЗШгвжвШнфШчыпщампщн
ϻнтШцЬыфШгвжЯзпфШнывШйЩмпщчвшШсШЭШнЪШзШчЬы
ИШкШухШеШсчШнынЬчвфсШфШчжлШнжЬнцчпн
ЗШгвжЯрвлвШнпщл
ЕЬупщшврЯлвоцлвШшШерЮШмнсШчЩЬчШЩШч
лвШнпщлюШнтШцхпщлЮнпщмнвфжЬаЬЮжчШнвн
зЭпчпщамШнлШжШчЫШжЯрвъпдхпщл
ЕЬупшлвШшчЬыЩШмшœ)¬зЬчапх
ЅнрсЬфœЪ¬ЮшпщшШЫчхпщлЮшпщшШЫчпщл
АпчлШгЪпчепщнЬпщампщнЯтЬупш
ЉШуШхШчлШнхШзШнШжШхЬгвтЬчлШфцвкШнв
ЎвШшлШнШнтШцлШншвжгЯзнШчШхпчпщампщнЮцШгвф
жШчЪШхпчЬгтЬупщшврвзЭпчпщампщнЯюгчвхнпчлШгЮ
ВчпоЫЬсыЬчпщлтЬчлШмвнсШоцсШнпщампщнЯжШчпйЮ
пчпобШлШнШжпхШнтШцЬгтЬупщшврЯдпщфШъЬгпщзШлШч
ШсШжвнхнШфЬгпщшАлШнЫЬсыЬчвьчвнШжнЬчЬнХЬчжШч
бШлШнШжЩШчичзЭпчпщамШнлШжШчЫШжпхсШцчШфцпщл
тЬупщшпйЮгЮлЬнцвшъпычжШафШнЬчвьЪцШЪпчепщл
жШафШнЬчвзШцШжЯзШчарЮ
ЗсШфЬылвнрЬщЉШуШхШчлШнхШзШнШжтЬчлШфцвкШнЯ
апщмннЬчыЬщЕЬупшжгвнвШхцплШцжЬчспхлвШшчЬы
ШмнбШлШнШжЬчЩвфжтЬчлШфцвкШнЯвтЬшнпщлфцпчЬщ
ьсЬчШшвпнфШзлШнШрШъвш
ԿԱՐԵՎՈՐ Է՝ Եփող մակերեսը մշտապես վնասելուց խուսափելու համար:
-- մի օգտագործե՛ք անհարթ հատակներով կաթսաներ;
-- մի օգտագործե՛ք էմալապատ հատակով մետաղական կաթսաներ;
-- մի տեղադրե՛ք տաք կաթսաներ /թավաներ կառավարման վահանակի վրա։
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ
Մինչ Ծառայությունների Սպասարկում զանգելը՝
1. Ստուգել թե հնարավոր է ինքնուրույն հեռացնել անսարքությունը (տես՝ “Անսարքությունների շտկման ուղեցույց”).
2. Անջատել և միացնել սարքը համոզվելու համար, որ թերությունը վերացվել է:
Եթե վերը նշված ստուգումներից հետո խնդիրը դեռ շարունակվում է, զանգահարել Ծառայությունների Սպասարկման կենտրոն:
Պատրաստ եղեք տրամադրել՝
• անսարքության կարճ նկարագումը;
• ապրանքի ճշգրիտ տեսակը և մոդելը;
• սպասարկման համարը (գտնվում է Service բառից հետո), գրված է սարքի տակ (մետաղե վահանակի վրա);
• ձեր ամբողջական հասցեն;
• ձեր հեռախոսահամարը:
Նորոգման անհրաժեշտության դեպքում, դիմել Ծառայությունների Սպասարկամն մի կենտրոն (օրիգինալ պահեստամասերի օգտագործում և կոռեկտ վերանորոգման երաշխավորում):
Պահեստամասերը հասանելի են 10 տարվա ընթացքում:
9
AM
400011185247
10
12/17
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising