Whirlpool | HR 635 B | Instruction for Use | Whirlpool HR 635 B пайдаланушы нұсқаулығы

Whirlpool HR 635 B пайдаланушы нұсқаулығы
ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ
http:‌‌//d
‌‌ ocs.‌‌hotpoint.e
‌‌ u сайтынан толық пайдаланушы
нұсқаулығын жүктеп алыңыз немесе кепілдеме
кітапшасында көрсетілген телефон нөміріне қоңырау
соғыңыз.
Құрылғыны пайдаланбас бұрын осы нұсқауларды
мұқият оқып шығыңыз. Оларды болашақта қарау
үшін сақтап қойыңыз.
Бұл нұсқаулар мен құрал барлық уақытта ұстану
қажет
маңызды
қауіпсіздік
ескертулерін
қамтамасыз етеді. Өндіршуі осы қауіпсіздік
нұсқауларын
ұстанбау,
құралды
дұрыс
пайдаланбау немесе басқару параметрлерін
дұрыс орнатпау нәтижесінде туындаға ақаулық
үшін жауапты болмайды.
Кішкентай сәбилерді (0-3 жастағы) құрылғыға
жақындатпау керек. Үнемі бақылау болмаса, жас
балаларды (3-8 жастағы) құрылғыға жақындатпау
керек. 8 жас және одан үлкен жастағы балалар
және физикалық, сезімдік немесе рухани
мүмкіншіліктері жеткіліксіз немесе тәжірибесі
мен білімі жеткіліксіз тұлғалар құрылғыны тек
басқару бойынша арнайы қауіпсіз пайдалану
нұсқаулары берілгеннен кейін пайдалана алады.
Балалар құрылғымен ойнамауы тиіс. Егер
қасында жетекшілік ететін ересек адам болмаса,
балалардың тазалау және жөндеу жұмыстарын
орындауына болмайды.
ЕСКЕРТУ: Құрал және оның қолжетімді
бөліктері пайдалану барысында қызады.
Қыздырушы элементтерді түртпес үшін абай
болу керек. Үздіксіз қарап отырмаған жағдайда 8
жасқа толмаған балаларды құрылғыдан алыс
ұстау керек.
ЕСКЕРТУ: Егер пісіретін беткі қабат шытынап
кетсе, пешті пайдаланбаңыз электр тоғы соғу
мүмкіндігі бар.
ЕСКЕРТУ: Өрт қаупі бар: заттарды пісіру
беттеріне қойып сақтамаңыз.
САҚТАНЫҢЫЗ: Пісіру процесі басқарылады.
Қысқа пісіру процесі үздіксіз басқарылу керек.
ЕСКЕРТУ: Тоң немесе сұйық маймен тамақ
пісірген кезде пешті қараусыз қалдыру қауіпті
болуы және өртке себеп болуы мүмкін. Отты
ЕШҚАШАН сумен өшіруге әрекеттенбеңіз:
құрылғыны өшіріп, отты қақпақ немесе өрт
сөндіру жапқышы сияқты нәрсемен бүркеңіз.
Пешті жұмыс беті немесе тіреуіш ретінде
пайдаланбаңыз. Барлық бөліктері толығымен
суымайынша, киімдеріңізді немесе басқа
жанатын заттарды құрылғыдан аулақ ұстаңыз өрт туу қаупі.
РҰҚСАТ ЕТІЛГЕН ПАЙДАЛАНУ
САҚТАНЫҢЫЗ:
Бұл
құрылғы
сыртқы
таймермен немесе бөлек қашықтан басқару
жүйесімен пайдаланылуға арналмаған.
KK
ОҚУ ЖӘНЕ САҚТАУ МАҢЫЗДЫ
Бұл құрылғы тұрмыстық және соған ұқсас
қолданыстарда
пайдаланылуға
арналған,
мысалы: дүкендердегі, кеңселер мен жұмыс
орталарындағы
қызметкерлерге
арналған
асхана аумақтары; шаруашылық ғимараттары;
қонақ
үйлердің,
мотельдердің,
шағын
мейманханалардың
және
басқа
тұрғын
жайлардың клиенттерінің пайдалануы.
Басқа қолданыстарға рұқсат жоқ (мысалы,
бөлмелерді жылыту).
Бұл құрылғы кәсіптік мақсатта пайдалануға
арналмаған. Бұл құрылғыны сыртта пайдаланбаңыз.
ОРНАТУ
Құрылғыны екі не одан көп адам тасуы және
орнатуы керек - жарақат алу қатері. Қорабынан
шығарып, орнату үшін қолғап киіңіз - қолыңызды
кесіп алу қатері.
Орнатуды, соның ішінде сумен жабдықтауды
(егер болса) және электр сымдарын жалғауды
білікті техник маман жүзеге асыруы керек.
Құрылғыны ешбір бөлігін жөндеуге немесе
ауыстыруға болмайды, егер пайдаланушы
нұсқаулығында солай деп жазылмаса. Құрылғы
орнатылатын жерге балаларды жақындатпаңыз.
Құрылғыны орамнан шығарған соң, оның
тасмалдау барысында зақымдалмағанына көз
жеткізіңіз. Ақау пайда болған кезде дилерге
немесе жақын жердегі тұтынушыларға қолдау
көрсету қызметіне хабарласыңыз. Орнатылғаннан
кейін орауыштың қалдықтарын (пластик, көбікті
полистирол т.с.с.) балалардың қолы жетпейтін
жерде сақтау керек - тұншығып қалу қатері. Кез
келген орнату жұмысының алдында құрылғыны
қуат көзінен ажырату қажет - электр тоғы соғу
қатері. Орнату барысында құрылғының қуат
сымына нұқсан келтірмейтіндігіне көз жеткізіңіз өрт шығуы немесе электр тоғы соғу қатері.
Құрылғыны тек орнату аяқталған соң іске
қосыңыз.
Құрылғыны жиһазға салмас бұрын, барлық
шкафты кесу жұмысын орындап, ағаш қиқымдары
мен ұнтақтарын алып тастаңыз.
Құрлығы пештің алданыда орнатылмаған
кезде,оның астындағы бөлікке бөлгіш тақта
(құрылғымен бірге келмейді) орнату қажет.
ЭЛЕКТРИКАЛЫҚ ЕСКЕРТУЛЕР
Құрылғының ашасына қол жеткізу мүмкін
болған жағдайда, розеткадан суыру арқылы
немесе электр сымдар жүйесі ережесімен
бойынша ол розеткадан жоғары орнатылған көп
полюсті қосқыштың көмегімен қуат көзінен
ажыратыла алатын болуы керек және ұлттық
электр қауіпсіздігі стандарттарына сәйкес
құрылғыны жерге тұйықтау қажет.
Ұзартқыштарды, бірнеше розетканы немесе
адаптерлердіпайдаланбаңыз.Электрқұрамдастары
орнатудан кейін пайдаланушы қатынаса алатындай
болуы қажет. Аяғыңыз су болса немесе жалаң аяқ
болсаңыз, құрылғыны пайдалануға болмайды.
Құрылғының қуат сымы немесе ашасы бүлінген
болса, дұрыс жұмыс істемесе немесе бұзылған
немесе құлаған болса, оны пайдаланбаңыз.
Егер
ұзартқыштар
зақымдалса,
қатерді
болдырмау мақсатында, өндіруші, оның қызмет
көрсетуші персоналы немесе сондай білікті маманы
соған ұқсас ұзартқышпен алмастыруы тиіс - электр
тоғымен зақымдану қаупі бар.
ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
ЕСКЕРТУ: Тазалау немесе техникалық қызмет
көрсету жұмыстарын жүргізерден бұрын құрылғының
өшіріліп, қуат көзінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз
- электр тоғымен зақымдану қаупі бар бумен тазалау
жабдығын ешқашан пайдаланбаңыз- электр тоғымен
зақымдану қаупі бар.
Абразивті немесе коррозиялы өнімдерді, хлор
негізіндегі тазалау құралдарын немесе табаларды
пайдаланбаңыз.
ОРАМ МАТЕРИАЛДАРЫН ТАСТАУ
Орам материалы 100% қайта өңделеді және ол қайта өңдеу
таңбасымен белгіленген
.
Буманың әр түрлі бөліктері қоқысты тастауға рұқсат беретін жергілікті
орган реттеулеріне толығымен сәйкес және жауапкершілігіне берілуі
қажет.
ПАЙДАЛАНЫЛЫП БОЛҒАН ТҰРМЫСТЫҚ
ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫ ҚОҚЫСҚА ТАСТАУ
Бұл құрал қайта өңделмелі немесе қайта қолданбалы материалдармен
жасалған. Оны жергілікті қалдықты тастау ережелеріне сәйкес
тастаңыз. Тұрмыстық электр құрылғыларын қолдану, қалпына келтіру
және қайта пайдалануға тапсыру бойынша қосымша ақпарат алу үшін
құзыретті жергілікті билік органына, тұрмыстық қалдықтарды жинау
қызметіне немесе құрылғы сатып алынған дүкенге хабарласыңыз. Бұл
құрал электрлік және электрондық жабдықты қоқысқа тастау (WEEE)
бойынша 2012/19/EU Еуропалық директивасына сай белгіленген.
Бұл өнімнен дұрыс арылу арқылы қоршаған ортаға және адамдардың
денсаулығына теріс әсердің салдарының алдын алуға көмектесесіз.
Құрылғыдағы немесе онымен бірге берілген құжаттамадағы белгісі
бұл құрылғы тұрмыстық қоқыс болып есептелмеуі керек және электрлік
және электрондық жабдықты қайта өңдеуге арналған арнайы жинау
орталығына өткізілуі тиіс екендігін көрсетеді.
ҚУАТ ҮНЕМДЕУ КЕҢЕСТЕРІ
Ыстық табақтың қалдық температурасың пайдалану үшін, тамақ пісіру
аяқталуына бірнеше минут қалғанда пешті сөңдіріңіз.
Кастрөлдердің немесе табалардың асты ыстық табақты толығымен
жабу керек; контейнер ыстық табақтан кішілеу болса, ол ыстықты
жояды.
Кастрөлдерді немесе табаларды пісіру барысында тығыз жабылатын
қақпағымен жабыңыз және суды мүмкіндігінше аздау қолдаңыз. Пісіру
қақпасыз энергия шығынын айтарлықтай арттырады.
Тек түбі жалпақ кастрөлдер мен табаларды ғана пайдаланыңыз.
СӘЙКЕСТІЛІК ДЕКЛАРАЦИЯСЫ
Бұл құрылғы EN 60350-2 Еуропалық стандартына сәйкес, №66/2014
Еуропалық ереженің үнемді дизайн талаптарына сәйкес келеді.
KK
ОРНАТУ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Плита жұмыс бетінің 20 мм мен 50 мм арасында тереңдікке орнатылған болу керек.
Плита мен пеш арасында ештеңе жоқ болу керек (кросс рельстер, тіреуштер, т.б.).
Шыны керамикалық плитанының төменгі беті мен шкаф немесе бөліну панелінің
арасында 20 мм қашықтығы болу керек.
Егер плита үстелшенің қасында орнатылған болса, темірпеш қақпасының шет
мин. 20 мм
жағынаң үстелше жаққа 100 мм қашықтықты қалдырыңыз.
Құрылымдық өлшемдері және орнату нұсқауларын алу үшін бұл бөлімдегі суреттерді
қараңыз.
Плита және оның үстіндегі сору түтігінің арасында минималды қашықтық сақталуы тиіс. Қосымша ақпарат алу үшін плитаның
пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.
Бетің тазалып болған соң, тығыздауышты плитаға қаптаңыз (егер ол әлі жабдықталмаған болса).
Плита ыдыс жуғыш немесе кір жуғыш машинаның жақында орнатпаңыз, әйтпесе электр сымдарына бу немесе ылғал тиіп,
оларды зақымдауы мүмкін.
Егер пеш плитаның астында орнатылған болса ол салқындату жүйесімен жабдықталған болу керек.Егер электронды сұлбаның
температурасы максималдық жіберілетін мәнінен асқан болса, плита автоматты түрде сөнеді; бұл жағдайда,пешті жаңадан қосуға
мүмкін болу кезге дейін, электронды сұлбаның ішкі температурасы жіберілетін деңгейге жеткенше, бірнеше минут күтіңіз.
ПЕШТІ ОРНАТУ
Электрге жалғағаннан кейін ("Электр сымдарын жалғау" тарауын қараңыз). Әр бекіту қысқыштарын пештің бүйіріндегі арнаулы
саңылауларға суретте көрсетілгендей орнатыңыз. Кейін пешті саңылаудың ішіне басып итеріп, әйнектің тегіс әрі жұмыс бетіне параллель
екендігін тексеріңіз. Бекіту қысқыштары жұмыс беті материалының әр түрі (ағаш, тас, т.б.) үшін арналған.
1
2
4x
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТІЛЕТІН ӨЛШЕМДЕР ЖӘНЕ ҚАШЫҚТЫҚТАР
i
L
мин. 40 см
мин.10 см
мин. 7 см
42/46 мм
580 X 510 мм
580 мм
0
560 +2 мм
510 мм
Mин. 70 мм
0
490 +2
482 мм
552 мм
R = Mин. 6,5 мм
Mакс. 8 мм
мм
мин 20 мм
ЭЛЕКТР ҚОСЫЛЫМЫ
Барлық электрлік байланыстарды құрылғы қуат көзіне қосылғанша дейін жалғау керек.
Орнатуды және электрге қосуды өнім жасаушысының нұсқаулары мен жергілікті қауіпсіздік ережелеріне сәйкес білікті техникалық маман
орындауы керек. Атап айтқанда, орнатуды жергілікті электр жеткізуші компаниясының ережелеріне сәйкес орнатқан қажет.
Құрылғының төменгі жағында орналасқан деректер тақтасында көрсетілген кернеу үй желісіндегі кернеумен бірдей болуы керек.
Ереже бойынша құрылғының жерге тұйықталуы талап етіледі: тиісті өлшеммен өткізгіштерді (соның ішінде жер өткізгіштерді де)
пайдалаңыз.
ҰЯШЫҚТАР БЛОГЫНА ЖАЛҒАУ
Электр сымдарын жалғау үшін төмендегі кестеде көрсетілгендей H05RR-F кабелін пайдаланыңыз.
ӨТКІЗГІШТЕР
КӨЛЕМ X ӨЛШЕМ
220-240B ~ +
3 x 4 мм2
230-240B ~ +
3 x 4 мм2 (тек қана Австралия үшін)
220-240B 3~ +
4 x 1,5 мм2
380-415B 3N~ +
5 x 1,5 мм2
380-425B 2N~ +
4 x 1,5 мм2
B
A
Құрылғы минималды байланыс аралығы 3 мм болатын көп полюсті қосқыштың көмегімен электр көзіне қосылуы қажет.
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Плитаны жұмыс бетінен кедерсіз алу үшін қуат көзінің сымы ұзын болуы қажет және түбіне зақым келтірмеу
немесе қызып кетуіне жол бермеу үшін осылайша орнатылған болу керек.
белгісі бар ұяшыққа жалғанып, басқа сымдарға қарағанда ұзынырақ болуы тиіс.
ЕСКЕРТПЕ: сары/жасыл тұйықтау сымы
• Кабель қаптамасының қуатпен қамту кабелінен (B) шамамен 70 мм алып тастаңыз.
• Сымдардан шамамен 10 мм қаптамасын шешіңіз. Кейін кабель қысқышына қуатпен қамту кабелін енгізіп, сымдарды ұяшық блогына
жақын орналасқан байланыстыру схемасында көрсетілгендей, ұяшық блоктарына жалғаңыз.
• Қуат кабелін (B) кабель қысқышының көмегімен бекемдеңіз.
• Ұяшық тақтасын ұсынылған бұрандамен бекітіп тұратын қақпақпен (A) жабыңыз.
• Электр сымдарын жалғаған соң, пешті үстінен дәлдеп келтіріңіз де бекіту серіппелеріне, суретте көрсетілгендей, іліңіз.
ӨНІМ СИПАТТАМАСЫ
145 мм
120/210 мм
180 мм
145 мм
KK
БАСҚАРУ ПАНЕЛІ
Аймақтарды басқару элементтері және дисплей
Таймерді басқару
элементтері
және дисплей
Басқару
тақтасының
құлыптауы
Қосулы/Өшірулі
Қос/Үштік
аймақ
Қайнату Еріту
БІРІНШІ РЕТ ПАЙДАЛАНУ
Плитаны электр қуатының көзіне жалғағаннан кейін басқару
панелі құлыпталады. Басқару тақтасын ашу үшін, 2 секунд
басқару элементтері . Басқару тақтасын құлыптау индикаторы
өшеді, плита пайдалануға болады. Оқу Қосымша ақпарат алу
үшін тармақты «панельдік құлыптау бақылау».
КҮНДЕЛІКТІ ПАЙДАЛАНУ
ПІСІРУ ТАҚТАСЫН ІСКЕ ҚОСУ/ӨШІРУ
Плитаны қосу үшін, дайындау аймағы жанбағанша
басқару
элементін түртіңіз. Өшіру үшін, дисплей өшкенше сол түймені
басып тұрыңыз. Барлық пісіру аймақтары өшеді.
Егер іске қосылғаннан кейін 30 секунд ішінде ешбір функция
таңдалмаса, плита автоматты түрде өшеді.
ІСКЕ ҚОСУ ЖӘНЕ ПІСІРУ АЙМАҚТАРЫН РЕТТЕУ
Қуат индикаторының дисплейі
Таңдалған дайындау аймағының көрсеткіші
(бұл аймақта Таймер белсенді болғанда нүкте жыпылықтайды)
Плитаны қосып, кастрөлді дайындау аймағына орнатыңыз, сәйкес
“–” немесе “+” басқару элементтерін түрту арқылы қажет дайындау
аймағын белсендіріңіз: Дисплейде “5” жазуы пайда болады. “–” және
“+” басқару элементтерінің көмегімен 0-9 аралығындағы қажет қуат
деңгейін таңдау мүмкін.
ПІСІРУ АЙМАҚТАРЫН АЖЫРАТУ
Дайындау аймағын ауыстырып қосу үшін, “–” және “+” басқару элементтерін
бір уақытта түртіңіз немесе “–” басқару элементінің көмегімен “0” деңгейін
таңдаңыз.
Пісіру аймағы өшеді, әлі де ыстық болса, аймақ дисплейінде “H” әрібі
көрініп тұрады.
ДАЙЫНДАУ АЙМАҚТАРЫН ӨШІРУ
Бұл функция Плитаның кездейсоқ қосу болдырмау үшін басқару
элементтерін құлыптайды.
Басқару тақтасының құлпын іске қосу үшін,
бақылау түртіп;
дыбыстық сигнал естіледі және жылтыр индикаторы пайда болады.
Өшіру функциясынан басқа басқару тақтасындағы барлық басқару
элементтері құлыпталады.
Басқару тақтасының құлпын ажырату үшін, оны іске қосқан кездегі
әрекетті қайталаңыз.
Кастрөлдерден немесе кез келген нәрседен төмендегі белгінің
астындағы түймеге шашыраған судың немесе сұйықтықтың болуы
басқару тақтасының құлпын іске қосуы не ажыратуы мүмкін.
ТАЙМЕР
Таймер пісіру уақытын ең көбі 99 минутқа (1 сағат және 39 минут)
барлық пісіру аймақтары үшін орнату мақсатында пайдалануға
болады.
Пайдаланылатын дайындау аймағын таңдап, таймердің “–” немесе
“+” басқару элементтерін түртіңіз, дабыл жұмыс туралы хабарлайды.
Дисплейде “00” көрсетіледі. Таймер мәнін сырғытпа функциясының
“+” және “–” түймелерін басу арқылы азайтуға не көбейтуге болады.
Таймер мәнін таңдағаннан кейін, кері санау басталғанша, дисплей
10 секунд бойы жыпылықтайды.
Орнатылған уақыт өткен кезде, дыбысты сигнал шығады және
пісіру аймағы автоматты түрде іске қосылады. Таймерді өшіру
үшін, дайындау аймағын таңдап, таймердің “–” және “+” басқару
элементтерін бір уақытта түртіңіз.
МАҢЫЗДЫ:
• Қуат деңгейі дисплейінің жанында жыпылықтайтын нүкте
Таймер функциясының бұл аймақта белсенді екендігін білдіреді.
• Таймер барлық аймақтар үшін, бірақ бір уақытта тек бір аймаққа
қолжетімді.
ҚАЛҒАН ҚЫЗУ ИНДИКАТОРЫ
Егер дисплейде , белгісі көрінсе, пісіру аймағы әлі де ыстық
болады. Егер белгілі бір аймақтың қалдық қызу индикаторы жанса,
сол аймақты, мысалы, тамақты жылы күйде сақтау немесе сары
майды еріту үшін пайдалануға болады.
Пісіру аймағы салқындаған кезде, дисплей өшеді.
МАҢЫЗДЫ: Плитаның тұрақты зақымдалуын болдырмау үшін:
• асты тегіс емес кастрөлдерді пайдаланбаңыз;
• асты эмальмен қапталған металл кастрөлдерді пайдаланбаңыз;
• ыстық кастрөлдер/табаларды басқару тақтасына орнатпаңыз.
АРНАЙЫ ФУНКЦИЯЛАР
ТҮЙМЕСІ
ФУНКЦИЯ
АТАУЫ
КӨРСЕТКІШ
СИПАТТАМА
Қос/Үштік
аймақ
Басқару элементі қос немесе үштік
аймақты (қолжетімді болса) белсендіреді.
Таңдалған пісіру аймағына кастрөлді/
қосымша құралды қойған соң, плитаны
іске қосып, пісіру аймағын таңдаңыз. қуат
деңгейін таңдап, қос аймақты белсендіру
үшін басқару элементін бір рет және
үштік аймақты белсендіру үшін басқару
элементін екі рет түртіңіз. Функцияны
өшіру үшін, дәл осы түймешікті түртіңіз.
Басқару элементтерінің үстіндегі ЖД тек
таңдалған аймақ функциясы белсенді
болғанда ғана іске қосылады.
Қайнату
Бұл функция аймақтың максималды
қуатын орнатады (мысалы, суды жылдам
қайнату үшін). Кастрөл/керек-жарақты
таңдалған аймаққа орнатқаннан кейін,
плитаны қосып, дайындау аймағын
таңдаңыз және қайнату басқару элементін
түртiңiз. Бұл функцияны пайдаланудың
10 минутынан кейін құрылғы аймақты
автоматты түрде 9-деңгейге орнатады.
Функцияны өшіру үшін дәл осы басқару
элементін түртіңіз немесе қуат деңгейін
“–” түймешігі арқылы төмендетіңіз. Бұл
функцияны қос/үштік аймақ функциясымен
тіркесімде пайдалану мүмкін.
Дисплейде
көрсетіледі:
Дисплейде
көрсетіледі:
Еріту
Плита, сондай-ақ, белгіленген уақыттан кейін қуат параметріне
байланысты қуат деңгейінің өзгерістері болмаған жағдайда дайындау
аймағын “автоматты өшіру” функциясымен жабдықталған. Кестеде
әр қуат деңгейінің уақыт аралығы көрсетілген.
ҚУАТ ДЕҢГЕЙ
АВТОМАТТЫ ӨШІРУ УАҚЫТЫ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
30 секунд
10 сағат
5 сағат
5 сағат
4 сағат
3 сағат
2 сағат
2 сағат
2 сағат
1 сағат
Бұл функция нәзік өнімдерді баяу еріту
және олардың сапасын өзгертпеу
(шоколад, май, т.б.) үшін сәйкес келетін
қуат деңгейін орнатады. Кастрөл/
керек-жарақты таңдалған аймаққа
орнатқаннан кейін, плитаны қосып,
дайындау аймағын таңдаңыз және ерiту
басқару элементін түртiңiз. Функцияны
өшіру үшін дәл сол түймешікті басыңыз
немесе аймақты ауыстырып қосу үшін
“–” және “+” басқару элементтерін
түртіңіз. Бұл функцияны қос/үштік аймақ
функциясымен тіркесімде пайдалану
мүмкін.
ҚУАТ ДЕҢГЕЙІ КЕСТЕСІ
ҚУАТ ДЕҢГЕЙІ
Қайнату
ПІСІРУ ТҮРІ
Деңгейді пайдалану
(пісіру тәжірибесі мен әдеттерін көрсетеді)
Тез қыздыру
Су немесе тез қызып қайнайтын сұйықтықтар болған кезде тез
қайнату үшін тамақтың температурасын тез көтеруге арналған.
Қуыру – қайнату
Күйдіруге, тамақ пісіруді бастауға, қатқан өнімдерді қуыруға, тез
қайнатуға арналған.
Қайнату – баяу қуыру – қайнату
– грильдеу
Баяу қуыруға, жоғарғы қайнау, пісіру және грильдеу температурасын
ұстап тұруға арналған (қысқа аралықта, 5-10 минут ішінде).
Қайнату – пісіру – бұқтыру – баяу
қуыру – грильдеу
Баяу қуыруға, жоғарғы қайнау, пісіру және грильдеу температурасын
ұстап тұруға арналған (қысқа аралықта, 10-20 минут ішінде).
Пісіру – бұқтыру – баяу қуыру –
грильдеу
Бұқтыруға, баяу қайнау, пісіру және грильдеу температурасын
ұстап тұруға арналған (ұзақ аралық).
Макс. қуат
9–7
Жоғарғы қуат
7–5
Орташа қуат
4 –3
Төменгі қуат
2–1
Пісіру – қайнауға дейінгі
температурада ұстау – қоюлату –
кілегейлі паста
Еріту – мұз жібіту – тамақты
ыстық күйінде сақтау – ризотта
кілегейін жасау
Ұзақ уақыт бойы сұйықтықтармен (мысалы, су, шарап, сорпа, сүт)
пісіруге (күріш, соустар, қуырылатын еттер, балық), кілегейлі паста
жасауға арналған.
Ұзақ уақыт бойы сұйықтықтармен (литрден аз көлемдерде: күріш,
соустар, қуырылатын еттер, балық) пісіруге арналған.
Сары майды жұмсартуға, шоколадты аздап жібітуге, шағын
өнімдерді жібітуге және жаңа ғана піскен тамақты ыстық күйінде
сақтауға (мысалы, соус, сұйық тамақ, минестроне) арналған.
Жаңа ғана піскен тамақты ыстық күйінде сақтауға, ризотталарды
кілегейлеуге және берілетін тамақтарды жылы күйде сақтап тұруға
(индукцияға жарамды қосымша құралмен) арналған.
KK
ҚЫЗМЕТ ЕТУ ЖӘНЕ ТАЗАЛАУ
•
Қызмет көрсетуден бұрын қуатты өшіріңіз.
•
•
•
Бумен тазалау құрылғыларын пайдаланбаңыз.
Ысқыштарды немесе таба қырғыштарды қолданбаңыз өйткені
олар шыны зақымдалу мүмкін.
Әрбір қолданыстан соң, тағам қалдықтарынан қалған кез
келген қалдықтар мен дақтарды кетіру үшін плитаны тазалаңыз
(ол салқындаған кезде).
•
Қант және құрамында қанты көп тағамдар плитаны зақымдайды,
сондықтан оларды плитаға тиген соң дереу алып тастау керек.
Тұз, қант және құм шыны бетін сызып тастауы мүмкін.
Жұмсақ, сіңіргіш ас қағазын немесе арнайы плита тазартқышын
пайдаланыңыз (өнім жасаушысының нұсқауларын орындаңыз).
Оттыққа сұйықтықтың тасуы кәстрөлдің жылжуын және
дірілдеуін тудыруы мүмкін.
Плитаны тазалаған соң оны мұқият кептіріңіз.
•
•
Электр көзі өшпегенін тексеріңіз.
Плитаны тазалаған соң мұқият кептіріңіз.
•
•
•
АҚАУЛЫҚТАРДЫ ШЕШУ
Егер тартпа дұрыс жұмыс істемесе, сатылымнан кейінгі қызметке
хабарласу алдында мәселені анықтау үшін Ақаулықтарды жою
нұсқаулығын қараңыз.
•
•
“Daily use” (Күнделікті пайдалану) бөлімінде берілген нұсқауларды
оқып шығып орындаңыз.
Нұсқауларды төменде берілген кестеде қараңыз.
АҚАУЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ
Егер жоғарыдағы тексерулерден кейін ақаулық кетпесе, ең жақын
Қызмет Көрсету орталығымен хабарласыңыз.
ЫҚТИМАЛ СЕБЕПТЕРІ
ШЕШІМІ
Қуатпен қамту орнатылмаған.
Қуат көзінің қосулы екендігін тексеріңіз.
Негізгі кабельдің қосылымы
қате.
Кабель қосылымын тексеру
маманымен хабарласыңыз.
Плита ақаулығы.
Сатудан кейінгі қызметпен хабарласыңыз.
Плита қосулы, бірақ әр дисплейде кезекпен «L»
үшін «F» жазуы көрсетіледі.
Іске қосу барысында дайындау
бетінің үстінде жарық шам жануда.
Басқару панелінің үстіндегі шамды азайтып, плитаны
қайта іске қосыңыз (қуат көзін ажыратып, қайта қосыңыз).
Плита қосқыш, бірақ кезекпен бір «F» отыр «0, A,
C, E, T, H, J, U, 5, 3, 4, R» символы дисплейлерінде
көрсетіледі.
Плита ақаулығы.
Плитаны қайта іске қосыңыз (ажыратып, қайта
электрмен жабдықтау), проблема қоңырау шешілмесе,
егер Сатудан кейін қызмет көрсету.
Қыздырғыш қыздырмайды, бірақ дисплей қосулы.
Плита ақаулығы.
Сатудан кейінгі қызметпен хабарласыңыз.
Плита 3 акустикалық сигналды беріп, өшеді.
Бір немесе бірнеше түймешіктер
3 секундтан артық уақыт бойы
үздіксіз басылған.
Басқару панеліне орнатылған кез келген затты немесе
сұйықтықты алыңыз.
Плитаны өшіру мүмкін емес.
Плита ақаулығы.
Плитаны қуат көзінен ажыратып, сатудан кейінгі
қызметпен хабарласыңыз.
Қыздырғыш үздіксіз қосулы болмайды, ол тіпті
дисплейдегі қуат деңгейі өзгермеген жағдайда
циклдік түрде қосылып өшеді.
Плитаның қалыпты жұмысы.
Қосу/өшіру циклі қыздырғыштың қуатты басқаруына
мүмкіндік береді және бұл қалыпты болып табылады
Кейбір
жағдайларда
жылулық
қорғау
әйнектің
зақымдалуын болдырмау үшін, қыздырғышты өшіреді.
Мұндай жағдайлардың мысалдары келесідей: ұзақ
уақыт бойы жоғары қуат деңгейінде дайындау, қыздыру
элементінен кіші болатын кастрөлдерді, асты тегіс емес
кастрөлдерді пайдалану.
Кезекпен «F», бірақ плита қосқыш «c» дисплейлерде
көрсетіледі.
Басқару панелі қызып.
басқару панелі температурасын салқындату дейін
күтіңіз. плита автоматты түрде кезде қосылады
температура операциялық шектен төмен төмендетеді.
Плита қосылмайды.
үшін
білікті
техник
КЕПІЛДІК БОЙЫНША ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
Толығырақ көмек алу үшін құрылғыңызды www.‌hotpoint.‌eu/register
веб-сайтында тіркеңіз.
•
қызмет көрсету нөмірі (техникалық тақтайшадағы Service
(Қызмет көрсету) сөзінен кейінгі нөмір). Сондай-ақ, қызмет
нөмірі кепілдік кітапшасында да көрсетілген;
•
•
толық мекенжайыңыз;
телефоныңыздың нөмірі.
САТУДАН КЕЙІН ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ОРНЫНА ХАБАРЛАСПАС
БҰРЫН:
1. Мәселені АҚАУЛЫҚТЫ ШЕШУ берілген ұсыныстар арқылы шешу
мүмкіндігін тексеріңіз.
2. Құралды өшіріп, ақаулықтың бар-жоғын қайта қосу арқылы тексеріңіз.
ЕГЕР ЖОҒАРЫДАҒЫ ТЕКСЕРІСТЕР АҚАУЛЫҒЫ ОРЫН АЛСА, ЕҢ
ЖАҚЫН САТЫЛЫМНАН КЕЙІНГІ ҚЫЗМЕТКЕ ХАБАРЛАСЫҢЫЗ.
Көмек алу үшін, кепілдік кітапшасында берілген нөмірге қоңырау шалыңыз
немесе www.hotpoint.eu сайтындағы нұсқауларды орындаңыз.
Кепілдік бойынша қызмет көрсету орталығына хабарласқан алдында,
әрқашан көрсетіңіз:
• ақаулықтың қысқаша сипаттамасы;
• құралдың нақты үлгісі және түрі;
Type: XXX
Mod.: XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Made in X
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
01
XXXX XXX XXXXX
Егер жөндеу жұмыстары талап етілсе, өкілетті Сатудан кейінгі
қызметке хабарласыңыз (түпнұсқалы қосалқы бөліктердің
пайдаланылғанын және дұрыс жөндеу жұмыстары орындалғанын
тексеру).
XX XXXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
400011313923
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising