Whirlpool | HR 642 X CM | Instruction for Use | Whirlpool HR 642 X CM User guide

Whirlpool HR 642 X CM User guide
HR 642 X CM
КЫРГЫЗЧА
Колдонуу нускамалары
2 барак
1
КОЛДОНУУ НУСКАМАЛАРЫ
МААНИЛҮҮ КООПСУЗДУК НУСКАМАЛАР
АЙНЕК КЕРАМИКАЛЫК КОНФОРКАНЫ КОЛДОНУУДАН МУРДА
ОРНОТУУ
ЭЛЕКТР ТУТАШТЫРУУЛАР
ЭНЕРГИЯ ҮНѲМДѲѲ БОЮНЧА КЕҢЕШТЕР
АЙЛАНА ЧӨЙРӨНҮ КОРГОО
АЙНЕК КЕРАМИКАЛЫК КОНФОРКАГА КАМ КӨРҮҮ ЖАНА ТЕЙЛӨӨ
БУЗУКТУКТАРДЫ ЖОЮУ ҮЧҮН ЖОЛ КӨРСӨТКҮЧ
САТКАНДАН КИЙИНКИ ТЕЙЛӨӨ КЫЗМАТЫ
ӨНҮМДҮН СҮРѲТТѲЛҮШТҮН БАРАГЫ
2
МААНИЛҮҮ КООПСУЗДУК НУСКАМАЛАР
СИЗДИН ЖАНА БАШКАЛАРДЫН
КООПСУЗДУГУ ӨТӨ МААНИЛҮҮ
Бул колдонмо жана шаймандын өзү маанилүү
коопсуздук билдирүүлөрдү камтыйт, аларды окуп
жана ар дайым сактоо керек.
ЭТИЯТ БОЛУҢУЗ:
Коопсуздукка караштуу баардык билдирүүлөр
потенциалдык рисктерди билдирет жана
шайманды туура эмес колдонуунун кесепетинен
жаракат алуу, зыян жана электр шок рискти
кантип азайтууну билдирет. Төмөнкүлөрдү
сактоого кам көрүңүз:
• Шаймандын кандай гана орнотуу иштери
болбосун анын электр камсыздоосуу өчүрүүлүгө
тийиш.
• Орнотуу жана тейлөө иштерин өндүрүүчүнүн
нускамаларына жана жергиликтүү коопсуздук
эрежелерине ылайык атайын адис өткөрүш
керек. Колдонуучунун колдонмосунда
кѳрсѳтүлгѳндү эске албастан жабдуунун бир да
бѳлүгүн оңдоого жана алмаштырууга болбойт.
• Шайман жердетилиш керек.
• Шкафта орнотулган шайманды электр
камсыздоого туташтуруу үчүн электр кабельдин
узундугу жетиштүү болуш керек.
• Орнотуу учурдагы коопсуздук эрежелерге
ылайык болуш үчүн 3 мм минималдык аралыгы
бар көп полюстук өчүргүч талап кылынат.
• Узартуу кабельдерди же көп вилкалуу
розеткаларды колдонбогула.
• Шаймандын электр кабелин тартпагыла.
• Электрдик бөлүктөр орнотуудан кийин
колдонуучуга жеткиликтүү болбошу керек.
• Шайман жалан гана ич жакта тамак-аш жасоого
иштелип чыгарылган. Мындан башкача
колдонууга уруксат берилбейт (мисалы:
бѳлмѳлѳрдү жылытууга). Туура эмес колдонуу
же болбосо туура эмес жөнгө салуу үчүн иштеп
чыгаруучу кандай болбосун жоопкерчиликтен
баш тартат.
• Шайман жана анын жеткиликтүү бөлүктөрү
колдонуу учурунда ысыйт. Ысыган элементтерге
тийбөө үчүн сактык сакталышы керек.
Үзгүлтүктүзсүз кароо болбосо, 8 жаштан ылдый
балдарды андан алыс кармаш керек.
• Жеткиликтүү бөлүктөр колдонуу учурунда
өтө ысык болуп кетиши мүмкүн. Жаш балдар
шаймандан алыс болуш керек жана алар
шайман менен ойнобогонун камсыз кылыш
керек.
• Колдонуу жана колдонуп бүткөндөн кийин
шаймандын ысытуучу элементтерин тийбеш
керек. Бардык компоненттер толугу менен
муздаганга чейин, шайман менен кийим же
тез тутануучу материалдардын байланышын
болтурбаңыз.
• Тез тутануучу буюмдарды шаймандын үстүнө
же болбосо жанына койбош керек.
• Ѳтѳ ысытылган майлар жана мал майлар бат
тутанат. Май жана мал майга бай тамак-ашты
жасоо учурунда көнүл буруңуз.
• Кѳзѳмѳл астында болгондугун же жабдууну
коркунучсуз колдонуу боюнча нускама
берилгендигин жана күтүлбөгөн кырдаалдар
бар экендигин 8 жаштагы жана бул жаштан
ѳйдѳ балдар жана физикалык, сезгич же акыл
жѳндѳмдүүлүгү чектелген же тажрыйбасы жана
билими жетишпеген адамдар түшүнгөндө гана
бул шайманды колдонууга болот. Балдардар
көзөмөлсүз тазалоо жана тейлөө иштерин
кылбаш керек.
• Эгерде шаймандын үстү жаракка кетсе,
электрдик шокту болтурбоо үчүн шайманды
өчүрүнүз.
• Шайман тышкы таймер же ѳзүнчѳ пульт тутуму
менен башкарууга жасалган эмес.
• Көзөлмөлдөөсүз тамак-ашты даярдоо учурунда
конфорканын үстүндө май жана малдын майы
болсо коркунучтуу жана өрт чыгышына алып
келиши мүмкүн. Өрттү ЭЧ КАЧАН суу менен
өчүрбөгүлө, бирок шайманды өчүргүлө жана
өрттүн үстүн жапкыла, мисалы капкак же
болбосо өрткө туруштук берген жууркан менен.
Өрт чыгуу коркунуч: нерселерди бышыруу
аянттын үстүндө сактабагыла.
• Буу тазалоо каражаттарын колдонбоңуз.
• Бычактар, айрылар, кашыктар жана капкактар
сыяктуу темир буюмдарды конфорканын үстүнө
койбош керек анткени алар ысып кетиши
мүмкүн.
3
АЙНЕК КЕРАМИКАЛЫК КОНФОРКАНЫ КОЛДОНУУДАН МУРДА
• Шаймандан эң мыкты натыйжаны алууга, колдонуу нускамаларды
кунт коюп окугула жана келечектеги кайрылууга сактап койгула.
Бышыруу плита
• Бышыруу аянты 20 мм ден 50 мм ге чейин тереңдикте иштөө
бетинде орнотулуш керек
• Бышыруу аянттын жана мештин ортосунда эч нерсе болбош
керек (туурасынан кеткен тактайчалар, скобалар, жана башкалар).
• Айнек керамикалык конфорканын төмөнкү беттин жана идиш
шкафтын же бөлгүч панельдин ортосундагы аралык жок дегенде
20 мм болуш керек.
• Эгерде бышыруу аянтты колонна түзүмдүн жанына орнотуш
керек болсо, бышыруу аянттын четинен жана колонна түзүмдүн
аралыгын жок дегенде 100 мм кылыш керек.
• Салынган Өнүмдүн сүрөттөлүш баракчасындагы көрсөтүлгөн
өлчөмдөргө ылайык иштөө бетинде тешикти жасалыга.
• Бышыруу аянтына тыгыздоону орноткула (ал мурда орнотулган
болбосо), анын бетин тазалоодон кийин.
чекке келмеинче бир нече мүнөт күткүлө, ал конфорканы кайра күйгүзүүгө
мүмкүн болгон чекитине келишинче.
• Колдонуудан кийин конфорканы өчүргүлө.
Арткы дубал
мин. 5 мм
ОРНОТУУ
мин. 20 мм
мин. 5 мм
1
Маанилүү
Электр контур өтө ысып кетүүнү алдын алууга, жана ошондуктан ага
зыян келтирбөөгө, биз төмөнкүнү сунуштайбыз:
• Электр чынжырлар буу же ным менен байланышпаш үчүн
бышыруу аянты идиш жуучу же болбосо кир жуучу машинанын
үстүнө орнотпоңүз, анткени буу же ным чынжырларды бузушу
мүмкүн.
Эгерде меш (биздин мештердин ассортиментинен) бышыруу аянттын
астында орнотулса, ал муздатуу система менен жабдылганын
камсыздагыла. Эгерде электр чынжырлардагы максималдуу уруксат
берилген температурасынан ашса, бышыруу аянт автоматтык түрдө өзү
өчөт; бул учурда, электр чынжырлардагы ички температурасы белгилүү
2
3
4
Алдынкы
ЭЛЕКТР ТУТАШТЫРУУЛАР
Шайманды электр камсыздоого туташтыруудан мурда, электр
байланыштарды жасаш керек. Учурдагы коопсуздук жана орнотуу
эрежелерин билген квалификациясы бар электрик шайманды орнотуш
керек. Өзгөчө, орнотууну жергиликтүү электр камсыздоо компаниянын
эрежелерине ылайык өткөрүш керек. Дайындар көрнөкчөсүндө
көрсөтүлгөн вольтаж сиздин электр камсыздооңуз менен бирдей экенин
тактаңыз. Эрежелер шаймандын жердетилишин талап кылат: тиешелүү
өлчөмдөгү өткөргүчтөрдү гана колдонгула (жерге туташтыруучу өткөргүчү
менен кошо). Эгерде келтирилген эрежелер сакталбаса, адамдар
же жаныбарлардын жабыркоосуна жана мүлккө болгон бузулуусуна
өндүрүүчү бардык жоопкерчиликтен баш тартат. Электрге туташтыруу
үчүн төмөнкү таблицада көрсөтүлгөндөй H05RR-F кабелди колдонуңуз:
• Клеммаларды жапкыч (A) менен жапкыла жана берилген бурамалар
менен бекиткиле.
• Электр туташтыруулардан кийин, конфорканы үстүнө орноткула жана
аны колдоо пружиналарга сүрөттө көрсөтүлгөндөй орноткула.
Чыңалуу вольтаж.
Өткөргүчтөр
Өткөргүчтөр
220-240V ~ +
3 x 4 мм2
230-240V ~ +
3 x 4 мм2 (Австралияга гана)
220-240V 3~ +
4 x 1,5 мм2
380-415V 3N~ +
5 x 1,5 мм2
380-425V 2N~ +
4 x 1,5 мм2
Шайманды электр камсыздоого бардык полярдуу өчургүч менен
туташтырыңыз. Өчүргүчтүн контактар аралыгы минимум 3 мм
болуш керек.
Көңүл бургула: кубаттуулук камсыздоо кабели бышыруу аянтын иштөө
бетинен алып салууга жетишерлүү узун болуш керек жана ал зыян
келтирүүдөн алдын алууга же базасы менен контрактта болуп өтө ысып
кетүүнү алдын алгандай коюлуш керек.
Клеммаларга туташтыруу
Эскертүү: сары/жашыл жер кабели
белгиси бар клеммага
туташтырылыш керек жана башка кабельдерден узунураак болуш керек.
• Кубаттуулук камсыздоо кабельден болжолу 70 мм сыртын алып
салгыла (B).
• Болжолу зымдын кабыгын 10 мм алып салгыла. Андан кийин электр
кабельди кабель кыстыргычка салгыла жана зымдарды туташтыруу
диаграммада көрсөтүлгөндөй клеммалар блогуна туташтыргыла.
• Кабель кыстыргычты колдонуп кубаттуулукту камсыздоо кабельди
(B) бекиткиле.
ЭНЕРГИЯНЫ ҮНѲМДѲѲ БОЮНЧА КЕҢЕШТЕР
• Идиштердин жана мискейлердин түбү жана тамак жасоо зонасы
бирдей же кичине чоңураак болуш керек.
• Жалаң жалпак түптү идиштерди жана мискейлерди колдонуңуз.
• Мүмкүн болушунча тамаш-аш жасоо учурунда идиштин капкактарды
жабык кармаш керек.
• Бышыруу убакытын азайтууга жашылчаларды, картөшкөнү жана
башкаларды аз суу менен бышыргыла.
• Андан дагы көбүрөөк энергия жана убакыт унөмдөөгө тез бышыруучу
мискейди колдонгула.
NO!
5
АЙЛАНА-ЧѲЙРѲНҮН КООПСУЗДУГУН КАМСЫЗ КЫЛУУ
1. Таңгактоо
• Таңгактоо материал 100% кайра иштетилет, ал
белги менен ырасталат.
кайра иштетүү
2. Өнүмдөр
Бул шайман Электр жана Электрондук Жабдуулардын Калдыктары
(ЭЭЖК) боюнча ЕБ 2012/19/ Европа көрсөтмөсүнө ылайык белгиленген.
Өңумдү туура жок кылуу менен колдонуучу айлана-чөйрөгө потенциалдуу
терс таасирин жана адамдардын ден соолугун сактоого салым кошот.
Өнүмдөгү же аны коштогон документтердеги белгиси бул шайман үй
таштанды катары жок кылынбашы керектигин билдирет. Анын ордуна,
аны тиешелүү чогултуу жерге электр жана электроникалык жабдууларды
кайра иштетүүгө алып барыш керек. Керектөө, калдыктарды ыргытуу
боюнча жергиликтүү жаратылыш эрежелерине ылайык жүргүзүлүшү
керек. Продукцияны тазалоо, калыбына келтирүү жана кайра иштетүү
боюнча кенен маалымат алууга тийиштүү жергиликтүү кеңсеге, үй
таштандысын чогултуу кызматына же жабдууну сатып алган дүкѳнгѳ
кайрылыңыз.
CE шайкештикти жарыялоо
• Бул бышыруу аянт тамак аштар менен контактта болууга жарактуу
жана EEC (CE) Эреже 1935/ 2004 менен ылайык.
• Шаймандар жалаң гана бышыруу шаймандар катары иштеп
чыгарылган. Шаймандарды башка максаттарга колдонуу (мисалы,
бөлмөнү жылытуу) туура эмес колдонуу жана кооптуу болуп
эсептелинет.
• Шаймандар төмөнкүлөр менен ылайык иштеп чыгарылган, жасалган
жана сатылга:
• 2006/95/EС «Тѳмѳнкү чыңалуу» кѳрсѳтмѳсүнүн коопсуздук
максаттарына (ал 73/23/EEС жана кийинки түзѳтүүлѳрдүн ордуна
колдонулат);
• 2004/108/EC «Электромагниттик шайкештик» кѳрсѳтмѳсүнүн коргоо
талаптарына;
АЙНЕК КЕРАМИКАЛЫК КОНФОРКАГА КАМ КӨРҮҮ ЖАНА ТЕЙЛӨӨ
Ар бир колдонуудан кийин ал муздагандан кийин бышыруу аянтты
тазалагыла. Ал кир тактарды алдын алат жана тазалоону женилдетет.
Маанилүү: жогору басымдагы аба же буу менен тазалоо шаймандарды
колдонуудан алыс болгула.
• Таза чүпүрөктү, соруп ала турган ашкана сүлгүлөрдү жана тазалоо
суюктукту же атайын айнек керамиканы тазалаган каражатты
колдонгула.
• Катып калган кирди атайын сүрткүч аспап (камсыздалган болсо) жана
атайын тазалоо каражаттар менен тазалагыла.
• Тамак аштын чачырандылары айнек керамикалык бетине катып
калуудан мурда тазаланыш керек.
• Курамында канты көп тамак аштар (тоффии, жемиш шире, жана
башкалар), кайноо учурунда төгүлүп кетсе, же канттын тактары түшсө
аларды дароо сүрткүч менен тазалаш керек.
• Кесек продукттарды, агартуу каражаттарды, мешке чачыратып
тазалаган каражаттарды же темир щеткаларды колдонбогула.
Фирмалык айнек керамикалык конфоркаларга арналган коргоо мом
менен бышыруу аянтты дайыма сүртүп тургула.
БУЗУКТУКТАРДЫ ЖОЮУ ҮЧҮН ЖОЛ КӨРСӨТКҮЧ
Бышыруу аянт иштебей жатат
• Камсыздалган "Өнүмдү сурөттөлүш барагындагы" "Конфорканы
колдонуу" бөлүмдөгү нускамаларды сиз контролдоо баскычтарды
басканда аткардыңызбы?
• Электр тогу өчүрүлгөнү мүмкүнбү?
• Сиз конфорканы жуугандан кийин толук кургаттыңыз беле?
1. Эгерде бышыруу зона тандалган болсо жана “F” же “ER” дисплейде
сан менен коштолуп пайда болсо, Саткандан кийин тейлөө кызмат
менен байланышкыла жана аларды маалымдагыла.
-- “F03” же “ER03” билдирүүдөн тышкары ал контролдоо аянты туура
эмес тазаланганын билдирет.
-- Айнек керамикалык конфорканы тазалоо жана тейлөө параграфында
берилген нускамаларды аткарып көйгөйдү чечкиле.
2. Эгерде конфорка көпкө колдонгондон кийин күйгүзүлбөсө, конфорканын
ички температурасы өтө жогору. Конфорка муздаганга чейин бир нече
мүнөт күткүлө.
САТУУДАН КИЙИНКИ ТЕЙЛӨӨ КЫЗМАТЫ
Сатып алгандан кийинки кызматына кайрылардан мурда:
1. Көйгөйдү чечүүгө аракеттенгиле (“Бузулгандыктарды жоюу
колдонмосун" карагыла).
2. Шайманды ѳчүрүңүз жана бузуктуктун сакталгандыгын текшерүү
үчүн кайра иштетиңиз
Эгерде жогоруда аталып чыкан текшерүүлөрдөн кийин бузуктук
жоюлбаса жакынкы Сатуудан кийинки тейлөөгө кайрылыңыз.
Төмөнкүлөрдү бергиле: бузуктуктун кыскача сүрөттөмөсү,
• шаймандардын түрүн жана анык моделин,
• тейлоо номери ("Сервис" деген сөздөн кийинки номер техникалык
маалымат тактасында),ал конфорканын астында жайгашкан же
Өнүмдүн сүрөттөлүш барагында.
6
• сиздин толук дарегиңиз жана телефон номуруңуз. Эгерде оңдоо
керек болсо, кепилдикте көрсөтүлгөндөй ыйгырым укуктуу Саткандан
кийинки тейлөөгө кайрылгыла. Эгерде операция же оңдоо
квалификациясы жок техник тарабынан өткөрүлгөн деген шек
санасанар, ар дайым жасалган иштин сертификатын талап кылгыла
жана оригиналдуу тетиктерди колдонууну талап кылгыла. Бул
нускамалар аткарылбаса ал шаймандын коопсуздугуна жана
сапатына шек келтириши мүмкүн.
ӨНҮМДҮН СҮРӨТТӨЛҮШ БАРАГЫ
1.
2.
3.
4.
5.
1
4
Бышыруу зонанын радианы Ø 145
Бышыруу зонанын радианы Ø 180
Бышыруу зонанын радианы Ø 145
Бышыруу зонанын радианы Ø 210
Дисплей
3
2
5
КОНФОРКАНЫН ӨЛЧӨМДӨРҮ (мм)
0
560+2 mm
R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm
580 mm
510 mm
482 mm
min 20 mm
0
490 +2 mm
R = 11,5 mm
552 mm
0
583 +2 mm
R = Min. 6,5 mm
0
0
0
513 +2
mm
560+2 mm
490+2 mm
6 mm
min. 5 mm
42 mm
Min. 70 mm
min. 20 mm
min. 5 mm
Min. 40 cm
Min. 7 cm
Min. 10 cm
7
C
D
F
B
A
E
A
Күйгүзү/Өчүрү
B
Бышыруу зонаны жана таймерди тандоо
C-E
H
Ысыктыкты көбөйтүү жана азайтуу жөндөө
D
Баскычка бөгөт коюу
F
КӨП ЗОНАНЫ Күйгүзүү / Өчүрүү
Биринчи жолу орнотуп жатканда, контролдоо панели функционалдуу текшерүүнү
болжолу 1 секундага өткөрөт, андан кийин ал автоматтык түрдө "Key lock"
фукнцияны күйгүзөт. Функцияны өчүрүүгө, “D” баскычты баскыла жана кармап тургула;
акустикалык белги угулат жана тиешелүү жарык өчөт.
ЭСКЕРТҮҮ: Эгерде кайра орнотуу болсо, өйдөдө көрсөтүлгөн процедураны кайталагыла.
Конфорканы күйгүзүүгө, “A” баскычын болжолу 2 секундага басып тургула. 4 бышыруу
зона “0” көрсөтөт. Эгерде 20 секунданын ичинде эч кандай бышыруу зона иштетилбесе,
конфорка коопсуздук чара катары өзү автоматтык түрдө өчүп калат. “B” бышыруу
зонанын баскычтарын бирин баскыла. “E” же “C” баскычтар аркылуу керектүү
ысыктыктын жөндөөсун тандагыла. Башка тандалатурган бышыруу жөндөөлөр 1ден
9га чейин болот. Бардык жөндөөлөрдү жокко чыгарууга +/- баскычтарын бир
убакытта баскыла. “+” баскычты 9 деңгээлге жеткенде басканда, “Кубаттоо” функциясы
күйгүзүлөт жана дисплейде “A” деген тамга пайда болот.
МААНИЛҮҮ: контролдоо ысыктыктын жөндөөсү тандалгандан кийин 10 секундадан
кийин өчөт. Ысыктыктын жөндөөсүн өзгөртүүгө, биринчиден “B” тандоо баскычты
кайра баскыла, андан кийин жөндөөнү өзгөртүүгө өткүлө, ага “E” же “C”
баскычтарын колдонгула. КӨП ЗОНАСЫ: Керектүү зонаны тандагандан кийин жана
деңгээлди койгондон кийин (мурдагы бөлүмдө сүрөттөлгөндөй) “F” баскыла:
баскычтын үстүндөгү көрсөткүч күйөт, кошумча зона күйгүзүлөт.
Көп зонаны жалаң гана төмөнкү учурларда колдонсо болот:
1) Бышыруу зонада көп зона бар болсо;
2) Тандалган кубаттуулук деңгээл 0 көп болсо.
Көп зонаны өчүрүүгө, керектүү зонадагы “B” баскычын баскыла, андан кийин
“F” баскычын кайра баскыла. Таймер функциясын жөндөөгө, керектүү бышыруу
зонаны жана кубаттуулук жөндөөнү тандагыла андан кийин бышыруу зонанын
баскычын кайра баскыла жана таймер менен контролдонгон бышыруу зонанын
дисплейинде жарык чекит пайда болот. “00” деген билдирүү 2 дисплейде
өчүп күйүп турат. “C” же “E” баскычтарын басып 1ден 99га чейин убакытты койгула.
МААНИЛҮҮ: 10 секундадан кийин таймердин дисплейи башка бышыруу зоналардын
кубаттуулук жөндөөсун көрсөтөт. Калган бышыруу убакытты көрүүгө, таймер менен
контролдонгон бышыруу зонанын баскычын эки жолу баскыла.
KEY LOCK функциясын “D” баскычын басып туруп күйгүзүлөт, функция баскычтын
үстүндө жарык чекит күйгөнгө чейин. Баскычты бөгөттө функциясы конфорканын
бардык функциялардын бөгөттөйт, Күйгүзүү/Өчүрүү “A” баскычынан тышкары.
Функция конфорка өчүрүлгөндөн кийин деле күйгөн бойдон калып турат жана “D”
баскычын кайра басып аны өчүрсө болот, функция баскычтын үстүндөгү жарык
чекит өчкөнгө чейин.
КАЛДЫК ЖЫЛУУЛУК ИНДИКАТОРУ
Бышыруу зона өчүп турганда, “H” калдык жылуулук индикатору күйгөн бойдон же “0”
менен коштолуп өчүп күйүп турат, ал конфорканын температурасы коопсуз
деңгээлге келгенге чейин күйгөн бойдон калат.
МААНИЛҮҮ: Конфорканын коопсуздугу автоматтык функцияны өчүрүүсүн камтыйт.
Бир ысыктык жөндөөнү көпкө колдонулса бышыруу зонанын автоматтык өчүрүүсү өткөрүлөт
(мисалы, болжолу 1 саат максималдуу ысыктык жөндөөсү иштеп жатканда, бышыруу зона өчүрүлөт).
САК БОЛУЪУЗ: түбөлүккө айнек-керамикалык катмарын бузуп албашы үчүн, туура эмес болуп калат:
- Кемчиликсиз жалпак эмес, түбүнө менен Pots.
- Enamelled түбүнө менен металл идиш.
Кандайдыр бир эстетикалык кемчиликтер (казган, жер бетиндеги белгилер ж.б.) орнотуу боюнча
дароо эле билдирилүүгө тийиш.
KG
400011100018
8
04/17
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising