Whirlpool | UI4 1 S UK.1 | Setup and user guide | Whirlpool UI4 1 S UK.1 Manualul utilizatorului

Whirlpool UI4 1 S UK.1 Manualul utilizatorului
RO
Ghid de referinţă rapidă
VĂ MULŢUMIM CĂ AŢI ACHIZIŢIONAT UN PRODUS
INDESIT
Pentru a beneficia de servicii complete de
asistenţă, vă rugăm să vă înregistraţi produsul pe
www‌.‌indesit‌.‌com/‌register
Înainte de a utiliza aparatul, citiţi cu atenţie instrucţiunile
de siguranţă.
DESCRIEREA PRODUSULUI
PRIMA UTILIZARE
După instalare, aşteptaţi cel puţin două ore înainte de a conecta
aparatul la reţeaua electrică.
Conectaţi aparatul la reţeaua electrică şi rotiţi butonul termostatului
pentru a porni aparatul.
După ce puneţi aparatul în funcţiune, trebuie să aşteptaţi 4-6 ore
până când se atinge temperatura adecvată de păstrare a alimentelor
pentru un aparat încărcat normal. Dacă aparatul este prevăzut cu filtru
antibacterian şi anti-miros, amplasaţi-l în ventilator, aşa cum se indică
pe ambalajul filtrului.
PANOUL DE COMANDĂ
1
2
1.
2.
3.
3
CONGELAREA ALIMENTELOR PROASPETE
Puneţi alimentele proaspete, care urmează a fi congelate, pe grătarul
din compartimentul congelator, evitând contactul direct cu alimentele
deja îngheţate.
Cantitatea de alimente proaspete care poate fi congelată în 24 de ore
este indicată pe plăcuţa cu date tehnice.
Pentru a congela alimente proaspete, aşezaţi grătarul din
compartimentul congelator în partea de sus.
Indicator luminos principal
Lumină indicator de alarmă
Buton de comandă a temperaturii
TEMPERATURA COMPARTIMENTULUI CONGELATOR ŞI A
COMPARTIMENTULUI FRIGIDER
Acest frigider cu congelator este pus în funcţiune acţionând asupra
grupului termostat situat în interiorul compartimentului frigider.
Temperatura din ambele compartimente se reglează prin rotirea
butonului termostatului.
Termostatul pe : refrigerare puţin intensă
Termostatul pe : răcire medie
Termostatul pe : răcire foarte intensă
Termostatul pe • : răcirea şi lumina sunt închise
Prin rotirea butonului termostatului în poziţia • se opreşte întregul
aparat.
COMPARTIMENTUL CONGELATOR ŞI DEPOZITAREA ALIMENTELOR
Legendă
ZONA DE CONGELARE
Toate alimentele
DEPANAREA
Ce trebuie să faceţi dacă...
Motive posibile
Soluţii
Aparatul nu funcţionează.
•
•
•
•
Este posibil să existe o problemă la
sursa de alimentare a aparatului.
•
•
•
Verificaţi dacă:
s-a întrerupt curentul;
ştecherul este introdus corect în priza de curent, iar întrerupătorul
bipolar (dacă intră în dotare) este în poziţia corectă (pornit);
dispozitivele de protecţie a sistemelor electrocasnice
funcţionează;
cablul de alimentare nu este defect;
butonul termostatului nu este pe poziţia „ ”.
•
Becul din interior nu
funcţionează.
•
Este posibil să fie necesară
înlocuirea becului.
•
Deconectaţi aparatul de la sursa de alimentare şi contactaţi
Serviciul de Asistenţă Tehnică dacă aveţi nevoie de un bec de
schimb.
Temperatura internă a
compartimentelor nu este
suficient de scăzută.
•
Motivele pot fi variate (a se vedea
coloana „Soluţie”).
•
•
•
•
•
Efectuaţi următoarele verificări:
uşile sunt închise corect;
aparatul nu este instalat în apropierea unei surse de căldură;
temperatura este setată corect;
circulaţia aerului prin grilajele de aerisire de la baza aparatului nu
este obstrucţionată.
Există apă în
partea inferioară a
compartimentului frigider.
•
Scurgerea apei de dezgheţare este
blocată.
•
Curăţaţi orificiul de scurgere a apei rezultate din dezgheţare
(consultaţi capitolul „Întreţinerea şi curăţarea aparatului”).
Cantitate prea mare de
gheaţă în compartimentul
congelator.
•
Uşa compartimentului congelator
nu este închisă corect.
•
•
•
Verificaţi să nu existe niciun obiect care împiedică închiderea
corectă a uşii.
Decongelaţi compartimentul congelator.
Asiguraţi-vă că aparatul a fost instalat corect.
Marginea din faţă a
aparatului, pe care se lipeşte
garnitura uşii, este fierbinte.
•
Aceasta nu este o problemă.
Acest lucru împiedică formarea
condensului.
•
Nu este necesară o soluţie.
Temperatura
compartimentului frigider
este prea scăzută.
•
Temperatura setată este prea
scăzută.
O cantitate mare de alimente
proaspete a fost aşezată în
compartimentul congelator.
•
•
Încercaţi să setaţi o temperatură mai puţin scăzută.
Dacă au fost introduse alimente proaspete în compartimentul
congelator, aşteptaţi până când congelarea se încheie.
Opriţi ventilatorul (dacă intră în dotare) conform descrierii de la
paragraful „VENTILATOR”.
•
•
Puteţi descărca instrucţiunile privind siguranţa, manualul de utilizare, fişa tehnică a produsului şi
datele energetice:
•
Vizitând site-ul nostru web docs‌.‌indesit‌.‌eu
•
Utilizând codul QR
•
Ca alternativă, contactaţi serviciul nostru de asistenţă tehnică post-vânzare (consultaţi numărul
de telefon din certificatul de garanţie). Când contactaţi serviciul nostru de asistenţă tehnică postvânzare, vă rugăm să precizaţi codurile specificate pe plăcuţa cu date de identificare a produsului
dumneavoastră.
19515369900
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising