Whirlpool | WIC 3C24 PS E | Setup and user guide | Whirlpool WIC 3C24 PS E Használati útmutató

Whirlpool WIC 3C24 PS E Használati útmutató
HU
MINDENNAPI HASZNÁLATI
ÚTMUTATÓ
KÖSZÖNJÜK, HOGY A WHIRLPOOL TERMÉKÉT
VÁLASZTOTTA! Teljes körű támogatásért kérjük, regisztrálja termékét honlapunkon:
www.whirlpool.eu/register
A Biztonsági útmutatót és a Használati és kezelési
útmutatót letöltheti honlapunkról: docs.whirlpool.eu
illetve kérjük, hogy kövesse a füzet hátulján levő
útmutatásokat.
A termék használata előtt figyelmesen olvassa el az Egészségvédelmi és biztonsági útmutatót!
A TERMÉK BEMUTATÁSA
KÉSZÜLÉK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1
6
2
8
9
3
10
4
5
7
12
11
Service:
Felső kosár
Lehajtható polcok
Felső kosár magasságbeállítója
Felső permetezőkar
Alsó kosár
Nagyterű zóna
Evőeszközkosár
Alsó permetezőkar
Szűrőegység
Sótartály
Mosogatószer- és öblítőszer-adagoló
Adattábla
Kezelőpanel
0000 000 00000
13
KEZELŐPANEL
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2
3 4
5
Be/Ki/Újraindítás gomb és jelzőfény
Programválasztó gomb
Só utántöltése jelzőfény
Öblítőszer utántöltése jelzőfény
Program száma és a késleltetés kijelzése
Késleltetés jelzőfénye
Kijelző
6 7 8
9
10
8.
9.
10.
11.
12.
13.
11
12
13
Multizone jelzőfénye
Késleltetés gomb
Multizone gomb
Turbo gomb és jelzőfény
Powe Clean® gomb és jelzőfény
Tabletta (Tab) gomb és jelzőfény
1
ELSŐ HASZNÁLAT
SÓ, ÖBLÍTŐSZER ÉS MOSOGATÓSZER
TANÁCSOK AZ ELSŐ HASZNÁLATHOZ
Az üzembe helyezés után távolítsa el az ütközőket a kosarakról és a
rugalmas rögzítőelemeket a felső kosárról.
A SÓTARTÁLY FELTÖLTÉSE
Só használatával elkerülhető, hogy VÍZKŐ képződjön az edényeken és
a gép funkcionális alkatrészein.
• Fontos, hogy a sótartály soha ne legyen üres.
• Fontos, hogy a vízkeménység be legyen állítva.
A sótartály a mosogatógép alsó részén található (lásd PROGRAMOK
ISMERTETÉSE), és akkor kell feltölteni, amikor a kezelőpanelen a SÓ
UTÁNTÖLTÉSE jelzőfény kigyullad.
1. Vegye ki az alsó kosarat, és csavarja ki a tartály
kupakját (az óramutató járásával ellentétes
irányba).
2. Csak a legelső használatkor: töltse fel vízzel a
sótartályt!
3. Helyezze be a tölcsért (lásd az ábrát), és töltse
fel teljesen a sótartályt (ehhez kb. 1 kg só szükséges). Előfordulhat, hogy egy kevés víz kifolyik
a rekeszből.
4. Vegye ki a tölcsért, és törölje le az esetlegesen
kiszóródott sót a nyílás környékéről.
Zárja vissza szorosan a kupakot úgy, hogy a mosogatási program során
ne kerülhessen mosogatószer a tartályba (ellenkező esetben a
vízlágyító helyrehozhatatlanul károsodhat).
Ha esedékes a só hozzáadása, javasoljuk, hogy azt a mosogatási
ciklus indítása előtt végezze el.
A VÍZKEMÉNYSÉG BEÁLLÍTÁSA
A vízlágyító akkor működik tökéletesen, ha a vízkeménységet a
lakóhelyén elérhető víz tényleges keménysége alapján állítja be. Ezzel
kapcsolatban érdeklődjön a helyi vízműveknél.
A gyári beállítás a közepes (3) vízkeménység.
• Kapcsolja be a készüléket a BE/KI gombbal.
• Kapcsolja ki a készüléket a BE/KI gombbal.
• Nyomja meg és tartsa lenyomva a P gombot 5 másodpercig, amíg sípolás
nem hallatszik.
• Kapcsolja be a készüléket a BE/KI gombbal.
• Villogni kezd az aktuálisan kiválasztott szintet jelző szám és asótöltetet
jelző fény.
• Nyomja meg a P gombot a kívánt keménységi szint
kiválasztásához (lásd VÍZKEMÉNYSÉGI TÁBLÁZAT).
Vízkeménységi táblázat
Szint
°dH
°fH
Német rendszer
Francia rendszer
0-6
0 - 10
1
Lágy
2
Közepes
7 - 11
11 - 20
3
Átlagos
12 - 17
21 - 30
4
Kemény
18 - 34
31 - 60
5
Nagyon kemény
35 - 50
61 - 90
• Kapcsolja ki a készüléket a BE/KI gombbal.
A beállítás megtörtént.
Ezután edények nélkül futtasson le egy programot.
Kizárólag mosogatógépekhez készült sót használjon.
Miután sót öntött a készülékbe, a „SÓ UTÁNTÖLTÉSE” jelzőfény kialszik.
Ha nem tölti fel a sótartályt, a vízlágyító és a fűtőelem károsodhat.
2
AZ ÖBLÍTŐSZER-ADAGOLÓ FELTÖLTÉSE
Az öblítőszerrel könnyebben SZÁRADNAK az edények. Az
öblítőszeradagolót A akkor kell feltölteni, ha az ÖBLÍTŐSZER
UTÁNTÖLTÉSE jelzőfény világít a kezelőpanelen.
35
25
MA X
B
A
1. Nyissa ki az adagolót B úgy, hogy a fedélen lévő fület lenyomja, majd
felfelé húzza.
2. Óvatosan öntse be az öblítőszert. Ne lépje túl a tartályban jelölt
maximális mennyiséget (110 ml), és ne öntse ki a folyadékot. Ha
ez mégis megtörténik, azonnal törölje fel a kiömlött folyadékot
egy száraz ruhával.
3. Csukja vissza a fedelet: ehhez nyomja le, amíg kattanás nem hallatszik.
SOHA ne öntse az öblítőszert közvetlenül a mosogatótérbe.
AZ ÖBLÍTŐSZER ADAGOLÁSA
Ha nem elégedett a szárítási eredménnyel, módosítsa a használt
öblítőszer mennyiségét.
• Kapcsolja be a mosogatógépet a BE/KI gombbal.
• Kapcsolja ki a készüléket a BE/KI gombbal.
• Nyomja meg háromszor a P gombot, ekkor sípolás hallatszik.
• Kapcsolja be a készüléket a BE/KI gombbal.
• Az aktuálisan kiválasztott szintet jelző szám és az öblítőszer jelzőfénye
villog.
• Az adagolandó öblítőszer mennyiségét jelző szint beállításához nyomja
meg a P gombot.
• Kapcsolja ki a készüléket a BE/KI gombbal.
A beállítás megtörtént.
Ha az öblítőszer szintjét 0-ra állítja (ECO), a készülék nem adagol
öblítőszert. Az ÖBLÍTŐSZER UTÁNTÖLTÉSE jelzőfény nem fog kigyulladni, amikor kifogy az öblítőszer.
A mosogatógép típusától függően legfeljebb 5 szint állítható be. A gyári
beállítás a modelltől függ – az adott készüléken történő meghatározáshoz
kövesse a fenti utasításokat.
• Ha kékes csíkok jelennek meg az edényeken, alacsony értéket állítson
be (1-2).
• Ha vízcseppek vagy vízkő látható az edényeken, magas értéket állítson
be (3-4).
A MOSOGATÓSZER-ADAGOLÓ FELTÖLTÉSE
A mosogatószer-adagoló nyitásához
használja az A eszközt. A mosogatószer
kizárólag a száraz B adagolóba
önthető. Az előmosogatáshoz
használt mosogatószert közvetlenül
B
a mosogatótérbe helyezze.
A
1. A mosogatószer kimérésekor a helyes
mennyiség meghatározását az eddigi
információk alapján végezze. A mosogatószer-adagoló B belsejében elhelyezett jelzések segítenek a megfelelő
mennyiség meghatározásában.
2. Törölje le a kiömlött mosogatószert az adagoló széléről, majd zárja vissza
a fedelet kattanásig.
3. Zárja vissza a mosogatószer-adagoló fedelét: húzza felfelé, amíg a
zárszerkezet rögzül.
A mosogatószer-adagoló automatikusan kinyílik, amikor a program az adott szakaszba ér.
Kombinált mosogatószer használatakor javasoljuk, hogy nyomja meg a
TABLETTA gombot. Ezzel a program úgy módosul, hogy a legjobb mosogatási
és szárítási eredményt nyújtsa.
HU
2. 6th Sense®
Vízfogyasztás
(liter/ciklus)
Energiafogyasztás
(kWh/ciklus)
50°
3:10
9,5
0,93
50-60°
1:25 - 3:00
7,0 - 14,0
0,90 - 1,40
-
2:50
14,0
1,50
-
1:35
13,0
1,15
-
-
3:30
15,0
1,15
-
-
0:30
9,0
0,55
-
-
1:40
11,5
1,20
-
-
0:12
4,5
0,01
3. Intenzív
65°
4. Mindennapi
50°
5. Csendes
50°
6. 30 perces
Gyorsmosogatás
50°
7. Üveg
45°
8. Előmosogatás
Mosogatószer tartály
A mosogatási
program
időtartama
(óra:perc)**)
Program
1. ECO
NaturalDry
Szárítási fázis
PROGRAMTÁBLÁZAT
-
Választható beállítások *)
Kád
-
-
-
B
-
Az ECO program adatainak mérése laboratóriumi körülmények között, az EN 50242 európai szabvány előírásainak megfelelően történt.
Megjegyzés a vizsgáló laboratóriumok számára: az EN összehasonlító vizsgálatainak körülményeivel kapcsolatos információkért írjon a következő címre:
dw_test_support@whirlpool.com. Az edények előkezelése egyik programnál sem szükséges.
*) Nem minden opció használható egyszerre.
**) A program kijelzőn látható vagy útmutatóban jelzett időtartama becsült érték, amely szabványos feltételek esetén érvényes. A tényleges időtartam számos tényezőtől függ, mint például a belépő víz hőmérsékletétől és nyomásától, a helyiség hőmérsékletétől, a mosogatószer mennyiségétől, az
edények mennyiségétől és típusától, a súlyelosztástól, a kiválasztott kiegészítő funkcióktól és az érzékelő kalibrációjától. Az érzékelő kalibrációja akár 20
perccel is növelheti a program hosszát.
Fogyasztás készenléti üzemmódban: Fogyasztás bekapcsolt állapotban: 6 W - Fogyasztás kikapcsolt állapotban: 0,5 W
A PROGRAMOK BEMUTATÁSA
Utasítások a mosogatási ciklus kiválasztásához.
ECO
Normál mértékben szennyezett edényekhez használható. Átlagosan
szennyezett edényekhez használatos program, amely az összesített
energia- és vízfogyasztás szempontjából a leghatékonyabb.
6th SENSE®
Normál szennyezettségű edényekhez, melyeken rászáradt ételmaradék
található. Érzékeli a szennyezettség szintjét az edényeken, és a programot ennek megfelelően állítja be. Amikor az érzékelő a szennyezettségi
szintet méri fel, a kijelzőn egy animáció látható, és frissül a mosogatási
ciklus időtartama.
INTENZÍV
Erősen szennyezett edényekhez ajánlott program, amely különösen
serpenyőkhöz és sütőedényekhez ideális (kényes edényekhez nem
használható).
MINDENNAPI
Normál mértékben szennyezett edényekhez használható. Mindennap
használható program, amely rövid idő alatt optimális mosogatási és
szárítási eredményt nyújt.
CSENDES
Ha a készüléket éjszaka kívánja működtetni, ez a megfelelő program.
Optimális mosogatási és szárítási eredményt nyújt a legalacsonyabb
zajszint mellett.
30 PERCES GYORSMOSOGATÁS
Program az enyhén szennyezett edényekhez, amelyeken nincs rászáradt
ételmaradék.
ÜVEG
Program az olyan kényes edényekhez, melyek az átlagnál érzékenyebbek
a magas hőmérsékletre (például üvegpoharak, csészék).
ELŐMOSOGATÁS
Az edények frissítéséhez, amennyiben azokat később szeretné elmosogatni.
Ehhez a programhoz nem kell mosogatószert használni.
Megjegyzések:
Ne feledje, hogy a gyorsabb programok inkább enyhén szennyezett edényekhez valók.
A fogyasztás tovább csökkenthető, ha a mosogatógépet mindig
teljes töltettel indítja el.
3
OPCIÓK ÉS FUNKCIÓK
Az OPCIÓK kiválasztásához nyomja meg a megfelelő gombot (lásd: KEZELŐPANEL).
Ha valamely opció nem kompatibilis a kiválasztott programmal (lásd: PROGRAMOK TÁBLÁZATA), a megfelelő LED háromszor
gyorsan felvillan, és sípoló hangjelzések hallhatók. Az opció nem aktív.
KÉSLELTETÉS
A program kezdő időpontja 1-12 órával késleltethető.
1. Nyomja meg a KÉSLELTETÉS gombot: a kijelzőn kigyullad a
megfelelő szimbólum; a gomb minden megnyomásakor nő
a beállított mosogatási ciklus indításáig hátralévő idő (1 óra,
2 óra stb., de legfeljebb 12 óra).
2. Válassza ki a mosogatási programot, majd csukja be az ajtót.
Az időzítő elkezdi a visszaszámlálást.
3. A beállított idő leteltekor kialszik a jelzőfény, és elindul a
mosogatási ciklus.
A késleltetési idő módosításához, azaz rövidebb idő
kiválasztásához nyomja meg a KÉSLELTETÉS gombot. A
késleltetés törléséhez nyomja meg többször egymás után a
gombot, amíg a késleltetett indításhoz tartozó jelzőfény kialszik.
Az ajtó becsukásakor a mosogatási program automatikusan
elindul.
A KÉSLELTETÉS funkció nem állítható be, ha a program
már fut.
MULTIZONE
Ha nincs sok mosatlan edény, vizet, áramot és mosogatószert
takaríthat meg úgy, hogy fél töltettel indítja el a készüléket.
Válassza ki a programot, majd nyomja meg a MULTIZONE
gombot: : kigyullad a gomb feletti jelzőfény, és megjelenik a
választott kosárhoz tartozó szimbólum a kijelzőn.
Alapértelmezett beállításként a készülék mindkét kosárban
elvégzi a mosogatást.
Ha csak az egyik kosár tartalmát szeretné elmosni, nyomja meg
többször a gombot:
látható a kijelzőn (csak az alsó kosár aktív)
látható a kijelzőn (csak a felső kosár aktív)
látható a kijelzőn (a beállítás KI VAN KAPCSOLVA, a készülék az
összes kosár tartalmát elmossa).
Ne feledje, hogy elegendő csak a felső vagy az alsó
kosarat megtölteni, és ennek megfelelően csökkenthető a
mosogatószer mennyisége is.
TURBO
This option can be used to reduce the duration of the main
programs while maintaining the same washing and drying
performance levels.
After selecting the program, press the TURBO button and the
indicator light will switch on. To deselect the option, press
the same button again.
POWER CLEAN®
A nagynyomású vízsugaraknak köszönhetően ez az opció
intenzívebb és hatékonyabb mosogatást biztosít az alsó
kosár meghatározott területén. Ez az opció lábasok és
tálak mosogatásához ajánlott. A gomb megnyomásával
aktiválhatja a Power Clean funkciót (a jelzőfény kigyullad).
4
TABLETTA
Ezzel a beállítással a használt mosogatószer típusának
megfelelően optimalizálható a program hatékonysága. Ha
tabletta formájában kombinált (öblítőt, sót és mosogatószert
egyaránt tartalmazó) mosogatószert használ, nyomja meg és
tartsa lenyomva a TABLETTA gombot (kigyullad a jelzőfény).
Ha mosogatóport vagy folyékony mosogatószert használ,
ezt az opciót ki kell kapcsolni.
ÜZEMI JELZÉSEK
A padlóra vetített LED-fény jelzi, hogy a mosogatógép
működik. A következő üzemmódok választhatók ki:
a) Kikapcsolt funkció.
b) A ciklus indításakor a jelzőfény néhány másodpercig világít,
a ciklus időtartama alatt nem világít, míg a ciklus végén
villog.
c) A jelzőfény a ciklus időtartama alatt világít, majd a ciklus
végén villog (alapértelmezett beállítás).
Ha a késleltetett indítás aktív, a jelzés világít a visszaszámlálás
első néhány másodpercében vagy a teljes hossza alatt (attól
függően, hogy a b) vagy c) üzemmódot választotta).
Az ajtó nyitásakor a fény kialszik. A kívánt üzemmód
kiválasztásához kapcsolja be a gépet, nyomja meg és tartsa
lenyomva a P gombot, amíg a három betű valamelyike meg
nem jelenik a kijelzőn, majd nyomja meg a P gombot többször
egymás után, amíg meg nem jelenik a kívánt betű (vagy
üzemmód). A kiválasztás megerősítéséhez tartsa lenyomva
a P gombot.
Megjegyzés: Ha a NaturalDry aktív és kinyitja az ajtót, a
működés kijelzője nem villog a ciklus végén.
NaturalDry
NaturalDry egy olyan konvekciós szárítórendszer, amely automatikusan
kinyitja az ajtót a szárítási fázis közben/után a folyamatos, kiemelkedően
jó szárítási eredmény érdekében. Az ajtó csak olyan hőmérsékleten nyílik
ki, amely nem károsítja a konyhaszekrényeket, tehát a POWER CLEAN®
vagy TURBO funkciók során az ajtó nem fog kinyílni.
A gőz ellen további védelmet nyújt a mosogatógéphez mellékelt, külön
erre a célra tervezett védőfólia. A védőfólia felhelyezésének lépéseit az
ÜZEMBE HELYEZÉSI ÚTMUTATÓBAN találja.
A NaturalDry működését a felhasználó kikapcsolhatja:
1. Lépjen be a mosogatógép szoftver menüjébe a P gomb nyomva
tartásával (kb. 6 másodpercig).
2. Ekkor a Light Control (Fényszabályzás) menü nyílik meg (lásd ÜZEMI
JELZÉSEK). Ha nem kíván semmit átállítani, nyomja meg ismét és
tartsa lenyomva a P gombot (amíg a két betű egyike nem jelenik
meg a kijelzőn).
3. Ekkor megjelenik a NaturalDry Control (NaturalDry vezérlés) menü,
ahol a P gombbal ki- vagy bekapcsolhatja a NaturalDry funkciót:
E – engedélyez
d – letilt
A beállítás jóváhagyásához és a menüből való kilépéshez tartsa nyomva
a P gombot (3 másodpercig).
HU
MINDENNAPI HASZNÁLAT
1.
A VÍZCSATLAKOZÁS ELLENŐRZÉSE
Ellenőrizze, hogy a mosogatógép csatlakozik-e a vízhálózathoz,
és a csap nyitva van-e.
2.
A MOSOGATÓGÉP BEKAPCSOLÁSA
Nyissa ki az ajtót, és nyomja meg a BE/KI gombot.
Az energiafogyasztás csökkentése érdekében a készülék
automatikusan kikapcsol, ha bizonyos ideig nem használják.
Ha az edények enyhén szennyezettek, vagy a mosogatógépbe
helyezés előtt vízzel leöblítették azokat, használjon kevesebb
mosogatószert.
3.
A KOSARAK MEGTÖLTÉSE
(lásd: A KOSARAK MEGTÖLTÉSE)
FOLYAMATBAN LÉVŐ PROGRAM MÓDOSÍTÁSA
4.
A MOSOGATÓSZER-ADAGOLÓ FELTÖLTÉSE
(lásd: PROGRAMOK TÁBLÁZATA)
5.
A PROGRAM KIVÁLASZTÁSA ÉS A CIKLUS BEÁLLÍTÁSA
Az edények típusa és szennyezettségi szintje alapján válassza ki a
leginkább megfelelő programot (lásd: PROGRAMOK ISMERTETÉSE)
a P gombbal.
Állítsa be a kívánt opciókat (lásd: OPCIÓK ÉS FUNKCIÓK).
6.
INDÍTÁS
Indítsa el a mosogatási ciklust a Csukja be az ajtót. A program indulásakor sípolás hallatszik.
7.
A MOSOGATÁSI CIKLUS VÉGE
A mosogatási ciklus végét szaggatottan sípoló hang, illetve a mosogatási ciklus számának villogása jelzi a kijelzőn.
Nyissa ki az ajtót, és kapcsolja ki a készüléket a BE/KI gombbal. Az
égési sérülések elkerülése érdekében az edények kipakolása előtt
várjon néhány percet. Vegye ki az edényeket. Először az alsó kosarat
ürítse ki.
Ha rossz programot választott, röviddel a program indulása után a
kiválasztás még módosítható. Nyissa ki az ajtót. Nyomja meg és tartsa
lenyomva a BE/KI gombot, ekkor a gép kikapcsol.
Kapcsolja vissza a mosogatógépet a BE/KI gombbal, majd válassza ki az
új mosogatási ciklust és az esetleges opciókat. Indítsa el a ciklust: csukja
be az ajtót.
TOVÁBBI EDÉNYEK HOZZÁADÁSA
Anélkül, hogy kikapcsolná a gépet, nyissa ki az ajtót (vigyázzon,
FORRÓ gőz távozhat!), és helyezze az edényeket a mosogatógépbe.
Csukja be az ajtót, és A ciklus onnan folytatódik, ahol korábban
megszakította azt.
VÉLETLEN MEGSZAKÍTÁS
Ha a mosogatási ciklus közben kinyitják az ajtót, vagy elmegy az áram, a
ciklus leáll. Miután becsukta az ajtót, illetve helyreállt az áramszolgáltatás,
a ciklus onnan folytatódik, ahol korábban megszakadt.
A funkciókról további információkat kaphat, ha igényli vagy az internetről
a füzet hátulján lévő utasításokat követve letölti a Használati és kezelési
útmutatót.
TANÁCSOK ÉS TIPPEK
TANÁCSOK
A kosarak megtöltése előtt távolítsa el az ételmaradékokat az
edényekről, és ürítse ki a poharakat. Mosogatás előtt nem szükséges
folyó vízzel leöblíteni az edényeket.
Az edényeket úgy rendezze el, hogy biztosan álljanak, ne dőljenek el
könnyen. Az edények nyílása lefelé nézzen, és a homorú/domború
részek ferdén álljanak, hogy a víz mindenhova elérjen, és
akadálytalanul folyhasson.
Vigyázat! A fedők, fogantyúk, tálak és serpenyők nem állítják meg a
forgó szórókarokat.
A kisebb tárgyakat az evőeszközkosárba helyezze.
Az erősen szennyezett edényeket az alsó kosárba kell helyezni, mivel
ott erősebb a vízpermet, azaz jobb a mosogatási eredmény.
A készülék megtöltése után ellenőrizze, hogy a szórókarok forgását
nem akadályozza-e valami.
HIGIÉNIA
A mosogatógépben keletkező kellemetlen szag és lerakódások
elkerülése érdekében legalább havonta egyszer futtasson le egy magas
hőmérsékletű programot. Használjon egy teáskanál mosogatószert, és
a készülék tisztításához futtassa le a programot edények nélkül.
GÉPBEN NEM MOSOGATHATÓ EDÉNYEK
• Fából készült edények és evőeszközök.
• Kényes, díszes poharak, kézműves és antik edények. Ezek a díszítések
nem bírják a gépi mosogatást.
• Szintetikus anyagból készült részek, amelyek nem bírják a magas hőmérsékletet.
• Réz- és bádogedények.
• Hamuval, viasszal, kenőzsírral vagy tintával szennyezett edények.
A poharakon lévő díszítés és az alumínium- vagy ezüstedények színe
megváltozhat, kifakulhat a mosogatás során. Egyes üvegtípusok (pl.
kristályüveg) néhány mosogatási ciklus után homályossá válhatnak.
A POHARAK ÉS AZ EDÉNYEK KÁROSODÁSA
• A készülékbe kizárólag olyan üveg- és porcelánedények helyezhetők,
amelyek a gyártó állítása szerint mosogatógépben mosogathatók.
• Az edényekhez megfelelő, kímélő mosogatószert használjon.
• Az edényeket és az evőeszközöket a mosogatási ciklus végeztével azonnal vegye ki a mosogatógépből.
5
A KOSARAK MEGTÖLTÉSE
FELSŐ KOSÁR
Ide helyezhetők a kényesebb és könnyű edények, például poharak,
csészék, tálkák, kis salátástálak.
ALSÓ KOSÁR
Ide fazekak, fedők, tányérok, salátástálak, evőeszközök stb. pakolhatók.
A nagyobb tányérokat és fedőket lehetőség szerint a kosár szélére
helyezze, hogy biztosan ne érjenek a szórókarokhoz.
Az alsó kosár lehajtható tartóelemekkel rendelkezik: függőleges
helyzetbe állítva tányérokat, vízszintes (leengedett) helyzetbe állítva
pedig tálakat, lábasokat pakolhat be egyszerűen.
(Példa a megtöltött felső kosárra)
A FELSŐ KOSÁR MAGASSÁGÁNAK BEÁLLÍTÁSA
A felső kosár magassága állítható. Ha a felső állásba állítja, az alsó
kosárba nagyobb edények helyezhetők; ha az alsó állásba állítja,
maximálisan kihasználhatók a lehajtható rögzítőelemek: függőlegesen
több hely áll rendelkezésre, és az alsó kosárba pakolt edényeknek is
elegendő hely jut.
A felső kosár magasságbeállítóval
rendelkezik (lásd az ábrát). Magasabbra
állításához fogja meg a kosár két
A
oldalát, és az emelőkarok megnyomása
nélkül emelje azt feljebb. A kosár a felső
helyzetbe áll. Az alsó helyzetbe állításához
nyomja meg a kosár két oldalán lévő
emelőkarokat A, és tolja lefelé a kosarat.
Kifejezetten javasoljuk, hogy ne módosítsa
a kosár magasságát akkor, amikor a kosárban edények találhatók.
A kosár lejjebb vagy feljebb helyezésekor SOHA ne csak az egyik
oldal magasságát módosítsa.
(Példa a megtöltött alsó kosárra)
EVŐESZKÖZKOSÁR
A kosár felső ráccsal rendelkezik, melynek segítségével jobban elrendezhetők
az evőeszközök. Az evőeszközkosár kizárólag az alsó kosár elülső részére helyezhető.
A késeket és egyéb éles eszközöket hegyükkel lefelé rakja az
evőeszközkosárba, vagy helyezze azokat vízszintesen a felső kosár
lehajtható tartóelemeire.
ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ LEHAJTHATÓ POLCOK
A kosárban lévő edények optimális elrendezése
érdekében a lehajtható polcok három
különböző magasságba állíthatók.
A borospoharak biztonságosan helyezhetők a
lehajtható polcokra: a poharak talpát illessze a
megfelelő nyílásokba.
A legjobb szárítási eredmény érdekében hajtsa
le jobban a polcokat. A dőlésszög
módosításához húzza felfelé a lehajtható polcot,
enyhén csúsztassa el, majd állítsa a kívánt
pozícióba.
6
POWER CLEAN® AZ ALSÓ KOSÁRBAN
A Power Clean® során a készülék a
mosogatótér hátsó része felől érkező
vízsugarak segítségével intenzívebben
mossa el az erősen szennyezett edényeket.
Az alsó kosárban található egy ún nagyterű zóna (Power Clean® támogatás).
Ez a speciális, kihúzható tartóelem a kosár hátsó részén található, és lehetővé
teszi a serpenyők és tepsik függőleges helyzetben történő elhelyezését,
amivel hely takarítható meg. Helyezze be a gépbe a fazekakat/tálakat úgy,
hogy a Power Clean® berendezés felé nézzenek, majd kapcsolja be a kezelőpanelen a POWER CLEAN opciót.
A Power Clean® funkció használata:
1. Készítse elő a Power Clean®
területet (G): hajtsa le a hátsó
tányértartókat, hogy beférjenek
az edények.
2. Tegye be a fazekakat és a tálakat
úgy, hogy a Power Clean® terület
felé dőljenek. A fazekakat a
nagynyomású vízsugarak felé kell
megdönteni.
HU
ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS
A SZŰRŐEGYSÉG TISZTÍTÁSA
Rendszeresen tisztítsa ki a szűrőegységet, így megelőzhető a szűrők
eltömődése, és a víz szabadon tud távozni.
A szűrőegység három szűrőből áll, amelyek eltávolítják az ételmaradékokat a mosogatóvízből, majd visszaforgatják a vizet: a legjobb
mosogatási eredményt úgy érheti el, ha a szűrőket mindig tisztán tartja.
A mosogatógép nem használható szűrők nélkül vagy meglazult
szűrővel.
Néhány mosogatás után ellenőrizze a szűrőegységet, és szükség
esetén tisztítsa meg alaposan folyó víz alatt, nemfémes kefével, az
alábbi utasításoknak megfelelően:
A SZÓRÓKAROK TISZTÍTÁSA
Időnként ételmaradék száradhat a szórókarokra, és eltömítheti a víz
permetezésére szolgáló nyílásokat. Ezért javasoljuk, hogy rendszeresen
ellenőrizze a szórókarokat, és tisztítsa meg azokat egy kisméretű,
nemfémes kefével.
1. Forgassa a henger alakú szűrőt A az óramutató járásával ellentétes
irányba, majd húzza ki (1. ábra).
2. Vegye ki a kehely alakú szűrőt B úgy, hogy enyhén megnyomja az
oldalsó füleket (2. ábra).
3. Csúsztassa ki a rozsdamentes acélból készült szűrőlemezt C (3. ábra).
4. Ellenőrizze a szűrőrészt, és távolítsa el az ételmaradékokat. SOHA
NE TÁVOLÍTSA EL a mosogatóciklust végző pumpa védőfedelét
(feketével jelölve) (4. ábra)!
1
A felső szórókar leszereléséhez forgassa el a műanyag rögzítőgyűrűt az
óramutató járásával ellentétes irányba. A felső szórókar
visszahelyezésekor ügyeljen arra, hogy a több nyílást tartalmazó oldala
nézzen felfelé.
2
B
A
A
Az alsó szórókart felfelé húzva lehet kivenni a helyéről.
A VÍZBEVEZETŐ TÖMLŐ TISZTÍTÁSA
C
3
4
Ha a víztömlők újak, vagy azokat hosszabb ideig nem használták, a
csatlakoztatás előtt folyasson át rajtuk vizet, hogy biztosan tiszták és
szennyeződéstől mentesek legyenek. Ha nem végzi el ezt az
óvintézkedést, a vízbevezető tömlő eltömődhet, és károsíthatja a
mosogatógépet.
A szűrők tisztítása után helyezze vissza a szűrőegységet, és rögzítse
megfelelően a helyére. Ez elengedhetetlen a mosogatógép hatékony
működéséhez.
7
HIBAELHÁRÍTÁS
Előfordulhat, hogy a mosogatógép nem megfelelően működik. Mielőtt a vevőszolgálathoz fordulna, az alábbi lista segítségével ellenőrizze, hogy nem oldható-e meg a probléma önállóan.
HIBA
LEHETSÉGES OK
MEGOLDÁS
A mosogatógép
nem indul vagy
nem reagál a
parancsokra.
Nem megfelelően csatlakoztatta a
készüléket.
Csatlakoztassa a dugót a hálózati aljzatba.
Áramkimaradás.
A mosogatógép automatikusan elindul, amint visszatér az áramszolgáltatás.
Nincs bezárva a mosogatógép ajtaja.
Erőteljesen nyomja be az ajtót, amíg kattantást nem hall.
A készülék nem reagál a parancsokra.
Kapcsolja ki a készüléket a BE/KI gombbal, majd kb. 1 perc elteltével kapcsolja
vissza, és indítsa újra a programot.
Még tart a mosogatási ciklus.
Várja meg, amíg a mosogatási ciklus véget ér.
Meghajlott a leeresztőtömlő.
Ellenőrizze, hogy nem hajlott-e meg a leeresztőtömlő (lásd BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ).
Eltömődött a mosogató lefolyócsöve.
Tisztítsa meg a mosogató lefolyócsövét.
Az ételmaradékok eltömítették a
szűrőt.
Tisztítsa ki a szűrőt (lásd A SZŰRŐEGYSÉG TISZTÍTÁSA).
A mosogatógép
túl hangosan
működik.
Az edények egymáshoz ütődnek.
Az edényeket megfelelően rendezze el (lásd A KOSARAK MEGTÖLTÉSE).
Nem megfelelően mérte ki a mosogatószert, vagy az nem használható mosogatógépben (lásd A MOSOGATÓSZER-ADAGOLÓ FELTÖLTÉSE). Állítsa vissza az aktuális
ciklust a mosogatógép kikapcsolásával, majd kapcsolja be újra, válassza ki az új
programot és zárja be az ajtót. Kérjük, ne adjon hozzá semmilyen mosószert.
Az edények nem
tiszták.
Nem megfelelően rendezte el az
edényeket.
A mosogatógép
nem ereszti le a
vizet.
Túl sok hab képződött.
Az edényeket megfelelően rendezze el (lásd A KOSARAK MEGTÖLTÉSE).
A szórókarok nem forognak szabadon, Az edényeket megfelelően rendezze el (lásd A KOSARAK MEGTÖLTÉSE).
mivel az edények útban vannak.
A mosogatási ciklus túlzottan kímélő.
Válasszon megfelelő mosogatási ciklust (lásd: PROGRAMOK TÁBLÁZATA).
Túl sok hab képződött.
Nem megfelelően mérte ki a mosogatószert, vagy az nem használható mosogatógépben (lásd A MOSOGATÓSZER-ADAGOLÓ FELTÖLTÉSE).
Nem megfelelően zárta vissza az
öblítőszer rekeszének kupakját.
Zárja vissza az öblítőszer-adagoló kupakját.
A szűrő szennyezett vagy eltömődött.
Tisztítsa ki a szűrőegységet (lásd ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS).
Kifogyott a só.
Töltse fel a tartályt (lásd A SÓTARTÁLY FELTÖLTÉSE).
KARBANTARTÁSI ÉS HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ
További információkat, karbantartási eljárásokat és hibaelhárítási
ötleteket a Használati és kezelési útmutatóban talál. A Használati és
kezelési útmutató beszerezhető:
• a vevőszolgálaton; a telefonszám a garanciafüzetben található.
• töltse le honlapunkról: docs.whirlpool.eu
• shasználja a QR-kódot:
A VEVŐSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGEI
A vevőszolgálaton történő ügyintézéskor
meg kell adnia az adattáblán szereplő
kódokat (az adattábla a mosogatógép
ajtajának belső felén található, a jobb vagy
a bal oldalon). A telefonszámot keresse a
garanciafüzetben vagy a weboldalán:
www.whirlpool.eu
IEC 436
:
MŰSZAKI ADATLAP
A készülék technikai és energiafogyasztási adatait letöltheti
a honlapunkról: docs.whirlpool.eu
400011383657
07/2019 ks - Xerox Fabriano
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising