Whirlpool | WCIO 3T321 PS E | Setup and user guide | Whirlpool WCIO 3T321 PS E Käyttöohjeet

Whirlpool WCIO 3T321 PS E Käyttöohjeet
FI
PÄIVITTÄISEN KÄYTÖN
OPAS
KIITOS SIITÄ, ETTÄ OSTIT WHIRLPOOL-TUOTTEEN.
Jotta voit saada parempaa palvelua, rekisteröi laitteesi
osoitteessa www.whirlpool.eu/register
Voit ladata turvallisuusohjeet sekä käyttö- ja huoltooppaan
sivustoltamme docs.whirlpool.eu ja noudattamalla
tämän vihkosen takakannen ohjeita.
Terveys- ja turvallisuusopas on luettava huolellisesti ennen laitteen käyttämistä.
TUOTTEEN KUVAUS
LAITE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1
6
2
8
9
3
10
4
5
7
12
11
Service:
Yläkori
Taivutettavat läpät
Yläkorin korkeuden säätäjä
Ylempi suihkuvarsi
Alakori
Space Zone
Ruokailuvälinekori
Alempi suihkuvarsi
Sihtiryhmä
Suolasäiliö
Pesuaine- ja huuhtelukirkastelokerot
Arvokilpi
Käyttöpaneeli
0000 000 00000
13
KÄYTTÖPANEELI
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2
3 4
5
6 7 8
Virta/nollauspainike ja sen merkkivalo
Ohjelman valintapainike
Suolan täytön merkkivalo
Huuhtelukirkasteen täytön merkkivalo
Ohjelman numero ja viiveajan merkkivalo
Ajastuksen merkkivalo
Näyttö
9
10
8.
9.
10.
11.
12.
13.
11
12
13
Multizone-merkkivalo
Ajastuspainike
Multizone-painike
Turbo - painike ja sen merkkivalo
Power Clean® - painike ja sen merkkivalo
Tablettipainike (Tab) ja sen merkkivalo
1
ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA
SUOLA, HUUHTELUAINEEN JA PESUAINETTA
ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA KOSKEVIANEUVOJA
Poista asennuksen jälkeen korien pysäyttimet sekä yläkoria
pidättelevät joustavat kappaleet.
SUOLASÄILIÖN TÄYTTÄMINEN
Suolan käyttäminen estää KALKKEUTUMIEN syntymistä astioihin ja koneen toiminnan kannalta oleellisiin osiin.
• On tärkeää, että suolasäiliö ei ole koskaan tyhjä.
• Veden kovuuden asettaminen on tärkeä seikka.
Suolasäiliö sijaitsee astianpesukoneen alaosassa (ks. TUOTTEEN KUVAUS) ja se tulee täyttää kun SUOLASÄILIÖN TÄYTÖN merkkivalo
käyttöpaneelissa palaa.
1. Poista alakori ja kierrä auki säiliön korkki (vastapäivään).
2. Tee näin vain ensimmäisellä kerralla: täytä suolasäiliö vedellä.
3. Laita suppilo (ks. kuva) paikalleen ja täytä suolasäiliö reunaan asti (noin 1 kg); vähäisen vesimäärän valuminen ulos ei ole epätavallista.
4. Ota suppilo pois ja pyyhi aukolta kaikki suolajäänteet.
Varmista, että korkki on kierretty kiinni kunnolla, jotta säiliöön ei pääse
pesuainetta pesuohjelman aikana (tämä seikka saattaisi vahingoittaa
vedenpehmennintä korjaamattomalla tavalla).
Aina kun suolaa on tarpeen lisätä, toimenpide on vietävä loppuun
ennen pesujakson aloittamista.
VEDEN KOVUUDEN ASETTAMINEN
Jotta vedenpehmennin pystyy toimimaan asianmukaisesti, on asetetun veden kovuuden vastattava asunnon veden todellista kovuutta.
Tämä asia selviää paikalliselta vesilaitokselta.
Tehdasasetus vastaa keskitasoista veden kovuutta (3).
• Laita laite päälle painamalla VIRTA-painiketta.
• Sammuta laite painamalla VIRTA-painiketta.
• Pidä P-painiketta painettuna 5 sekunnin ajan, kunnes kuuluu äänimerkki.
• Laita laite päälle painamalla VIRTA-painiketta.
• Voimassa olevaa tasovalintaa kuvaava numero ja suolan merkkivalo
vilkkuvat.
• Valitse haluttu kovuustaso painamalla painiketta P (ks. VEDEN KOVUUSTAULUKKO).
Veden kovuustaulukko
Taso
1
Pehmeä
°dH
°fH
Saksalaiset asteet
Ranskalaiset asteet
0-6
0 - 10
2
Keskikova
7 - 11
11 - 20
3
Puolikova
12 - 17
21 - 30
4
Kova
18 - 34
31 - 60
5
Hyvin kova
35 - 50
61 - 90
• Sammuta laite painamalla VIRTA-painiketta.
Asetus on suoritettu!
Käynnistä tämän prosessin loputtua ohjelma konetta täyttämättä.
Käytä ainoastaan erityisesti astianpesukoneille suunniteltua
suolaa.
Kun suola on kaadettu koneeseen, SUOLAN TÄYTÖN merkkivalo
sammuu.
Jos suolasäiliötä ei täytetä, vedenpehmennin ja lämmityselementti
saattavat vahingoittua.
2
HUUHTELUKIRKASTESÄILIÖN TÄYTTÄMINEN
Huuhtelukirkaste helpottaa astioiden KUIVAAMISTA.
Huuhtelukirkastesäiliö A on täytettävä kun HUUHTELUKIRKASTEEN
TÄYTÖN merkkivalo
käyttöpaneelissa palaa.
35
25
MA X
B
A
1. Avaa säiliö B painamalla ja vetämällä kannen nupista.
2. Lisää huuhtelukirkastetta varovaisesti täyttötilan maksimimerkkiin
(110 ml) asti – älä läikytä ainetta. Jos näin käy, pyyhi vuotanut aine välittömästi pois kuivalla liinalla.
3. Paina kantta alaspäin kunnes kuulet sulkemisesta ilmoittavan
napsahduksen.
ÄLÄ koskaan kaada huuhtelukirkastetta suoraan pesutilaan.
HUUHTELUKIRKASTEEN ANNOSTELUN SÄÄTÄMINEN
Jos et ole täysin tyytyväinen kuivaustulokseen, voit säätää käytetyn
huuhtelukirkasteen määrää.
• Laita astianpesukone päälle VIRTA-painikkeesta.
• Laita se pois päältä VIRTA-painikkeesta.
• Paina P-painiketta kolme kertaa – kuuluu äänimerkki.
• Laita se päälle VIRTA-painikkeesta.
• Voimassa olevaa tasovalintaa kuvaava numero ja huuhtelukirkasteen
merkkivalo vilkkuvat.
• Valitse täytettävän huuhtelukirkastemäärän määrän taso painamalla
P-painiketta.
• Laita se pois päältä VIRTA-painikkeesta
Asetus on suoritettu!
Jos huuhtelukirkasteen tason arvoksi on asetettu NOLLA (SÄÄSTÖ), huuhtelukirkastetta ei annostella. ALHAISESTA HUUHTELUKIRKASTEMÄÄRÄSTÄ
ilmoittava merkkivalo ei syty, jos huuhtelukirkaste loppuu.
Astianpesukoneen mallista riippuen käytettävissä on korkeintaan 5 eri
tasoa. Tehdasasetus koskee erityisesti tätä mallia; noudata yllä annettuja
ohjeita tarkastaessasi tämän koneestasi.
• Jos astioissa näkyy sinertäviä raitoja, aseta arvoksi matala numero
(1-2).
• Jos astioissa on vesipisaroita tai kalkkijäämiä aseta arvoksi korkea
numero (3-4).
PESUAINELOKERON TÄYTTÄMINEN
Pesuainesäiliö avataan avauslaitteesta A. Laita pesuainetta
ainoastaan kuivaan säiliöön B. Laita esipesuun tarkoitettu
pesuainemäärä suoraan pesutilan sisään.
1. Kun mittaat pesuainetta, katso sen
oikea määrä aiemmin ilmoitetusta kohdasta. Lokeron B sisällä on pesuaineen
annostelua helpottavat merkinnät.
B
2. Poista pesuainejäämät säiliön reunasta
A
ennen kannen sulkemista ja sulje kansi;
se napsahtaa kiinni.
3. Sulje pesuainesäiliön kansi vetämällä
sitä ylöspäin, kunnes sulkulaite asettuu
paikalleen.
Pesuainelokero avautuu automaattisesti oikeaan aikaan ohjelman
mukaisesti.
Jos käytetään all-in-one-pesuainetta, on suositeltavaa käyttää
TABLETTI-painiketta, sillä se säätää ohjelman siten, että saadaan aina
parhaat pesu- ja kuivaustulokset.
FI
NaturalDry
Kuivausvaihe
OHJELMATAULUKKO
Pesuainelokero
Pesujakson
kesto
(h:min)**)
Veden
kulutus
(l/jakso)
Energiankulutus
(kWh/jakso)
50°
3:10
9,5
0,93
2. 6th Sense®
50-60°
1:25 - 3:00
7,0 - 14,0
0,90 - 1,40
3. Tehopesu
65°
-
2:50
14,0
1,50
4. Päivittäispesu
50°
-
1:35
13,0
1,15
5. Hiljainen
50°
-
-
3:30
15,0
1,15
6. Pika 30’
50°
-
-
0:30
9,0
0,55
7. Kristalli
45°
-
-
1:40
11,5
1,20
8. Esipesu
-
-
-
0:12
4,5
0,01
-
-
1:40
10,0
1,30
-
-
0:50
8,0
0,85
Ohjelma
1. Säästö
9. Sanitointi
65°
10. Itsepuhdistus
65°
Mahdolliset
lisävalinnat *)
Pesutila
-
-
-
-
B
-
SÄÄSTÖ-ohjelman tiedot on mitattu eurooppalaisen EN 50242 -standardin mukaisissa laboratorio-olosuhteissa. Huomautus testauslaitoksille: yksityiskohtaisten tietojen saamiseksi vertailevan EN testin ehdoista, lähetä pyyntö sähköpostiosoitteeseen: dw_test_support@whirlpool.com
Astioiden esikäsittelyä ei tarvita ennen mitään näistä ohjelmista.
*) Kaikkia lisävalintoja ei ole mahdollista käyttää samanaikaisesti.
**) Näytöllä tai oppaassa ilmoitettu ohjelman kesto on vakio-olosuhteiden mukaan laskettu arvio. Todellinen aika saattaa vaihdella eri tekijöiden
mukaisesti. Näitä ovat muun muassa veden lämpötila ja sen tulopaine, huoneen lämpötila, pesuaineen määrä, astioiden määrä ja niiden tyyppi, kuorman tasapaino, valitut lisätoiminnot sekä anturin kalibrointi. Anturin kalibrointi saattaa lisätä ohjelman kestoa jopa 20 minuuttia.
Kulutus valmiustilassa: Kulutus kun virta on päällä: 6 W - kulutus kun virta ei päällä: 0,5 W
OHJELMIEN KUVAUS
Ohjelman valintaa koskevat ohjeet.
SÄÄSTÖ
Normaalilikaiset astiat. Normaaliohjelma on tehokkain ohjelma veden ja
sähkön yhdistetyn kulutuksen mukaan mitattuna.
6th SENSE®
Normaalisti likaiset astiat, joissa on kuivuneita ruokatahroja. Tunnistaa
astioiden likaisuuden automaattisesti ja säätää ohjelmaa sen
mukaisesti. Kun anturi tunnistaa astioiden likaisuutta, näytössä näkyy
liikkuva kuva ja kone päivittää ohjelman keston.
TEHOPESU
PIKA 30’
Ohjelmaa käytetään hieman likaisille astioille, joissa ei ole kuivuneita
ruokatahroja.
KRISTALLI
Jakso on tarkoitettu aroille astioille, jotka ovat herkkiä korkeille
lämpötiloille, kuten esimerkiksi lasit ja kupit.
ESIPESU
Myöhemmin pestävät astiat. Tämän ohjelman kanssa ei käytetä
pesuainetta.
SANITOINTI
Suositeltu ohjelma erittäin likaisille astioille, sopii erityisesti pannuille
ja kattiloille (ei saa käyttää aroille astioille).
Normaalilikaiset tai hyvin likaiset astiat, lisänä antibakteerinen toiminto.
PÄIVITTÄISPESU
Ohjelmaa käytetään astianpesukoneen kunnossapidon suorittamiseen.
Se puhdistaa laitteen sisäosat kuumaa vettä käyttäen.
HILJAINEN
Huomautuksia:
Huomaa, että Pika sopivat parhaiten vain vähän likaisille astioille.
Kulutusta saadaan vähennettyä edelleen pesemällä astianpesukoneella ainoastaan täysiä koneellisia.
Normaalilikaiset astiat. Jokapäiväiseen pesuun, takaa parhaat
mahdolliset tulokset lyhyemmässä ajassa.
Soveltuu laitteen öiseen aikaan tapahtuvaan käyttöön. Takaa
optimaalisen tuloksen.
ITSEPUHDISTUS
3
LISÄVALINNAT JA TOIMINNOT
LISÄVALINNAT voidaan valita suoraan painamallavastaavaapainiketta (ks. Käyttöpaneeli).
Jos jokin lisävalinta ei sovi yhteen valitun ohjelman kanssa (ks. Ohjelmataulukko), vastaava LED vilkkuu nopeasti 3
kertaa ja kuuluu äänimerkki. Lisävalintaa ei voida käyttää.
AJASTUS
Ohjelman käynnistymisaika voidaan ajastaa alkamaan
myöhempänä ajankohtana, 1 – 12 tuntia myöhemmäksi.
1. Paina AJASTUS-painiketta: näyttöön ilmestyy vastaava symboli; painikkeen jokaisella painalluksella valitun pesujakson
käynnistyshetki (1h, 2h, jne., kork. 12 h) siirtyy myöhemmäksi.
2. Valitse pesuohjelma ja sulje luukku: ajastin alkaa lähtölaskennan.
3. Kun tämä aika on kulunut loppuun, merkkivalo sammuu ja pesujakso alkaa.
Ajastettua aikaa voidaan säätää ja lyhentää painamalla
AJASTUS-painiketta. Se peruutetaan painamalla
painiketta toistamiseen kunnes ajastetun käynnistyksen
valintaa tarkoittava merkkivalo sammuu.
Pesuohjelma käynnistyy automaattisesti heti kun luukku
on suljettu.
AJASTUS-toimintoa ei voida asettaa sen jälkeen kun ohjelma on alkanut.
MULTIZONE
Jos pestävinä ei ole paljon astioita, voidaan käyttää
puolitäyttöä, joka säästää vettä, sähköä ja pesuainetta.
Valitse ohjelma ja paina sitten MULTIZONE-painiketta:
valitun korin symboli tulee näkyviin näytölle. Oletusasetuksen
mukaan laite pesee kaikissa koreissa olevat astiat.
Jos haluat pestä vain tietyn korillisen, paina tätä
painiketta toistuvasti::
näkyy näytöllä (vain alakori)
näkyy näytöllä (vain yläkori)
näkyy näytöllä (valinta ei ole käytössä ja laite pesee kaikissa
koreissa olevat astiat).
Muista täyttää ainoastaan ylä- tai alakori ja vähentää
pesuaineen määrää vastaavasti.
TURBO
Tämä lisävalintaa voidaan käyttää pääohjelmien keston
lyhentämiseen säilyttäen kuitenkin pesu- ja kuivaustehot
samalla tasolla.
Paina ohjelman valinnan jälkeen TURBO-painiketta ja sen
merkkivalo syttyy. Lisätoiminnon valinta perutaan painamalla
samaa painiketta uudelleen.
POWER CLEAN®
Tämän toiminnon lisävesisuihkut parantavat pesutehoa
alakorin määrätyllä alueella. Toimintoa suositellaan
käytettäväksi pannujen ja kattiloiden pesuun. Aktivoi
POWER CLEAN® -tehopesutoiminto painamalla tätä
painiketta (merkkivalo syttyy).
4
TABLETTI
Tämä asetus optimoi ohjelman suorittamisen käytetyn
pesuainetyypin mukaisesti.
Paina TABLETTI -painiketta (merkkivalo syttyy), jos käytät
tablettimuotoisia yhdistelmäpesuaineita
(huuhtelukirkaste, suola ja pesuaine yhdessä
annoksessa).
Jos käytät jauhemaista tai nestemäistä pesuainetta,
kyseisen valinnan tulisi olla sammuneena.
TOIMINNAN ILMAISIN
Lattialle heijastuva LED-valo tarkoittaa, että astianpesukone
on käynnissä. Tältä osin voidaan valita jokin seuraavista
toimintatavoista:
a. Toiminto poissa käytöstä.
b. Kun jakso käynnistyy, valo syttyy muutaman sekunnin
ajaksi, pysyy sammuneena jakson ajan ja vilkkuu sen
lopussa.
c. Valo palaa jakson ajan ja vilkkuu sen lopussa
(oletustoimintatapa).
Jos asetettuna oli ajastus, valo syttyy joko ensimmäisten muutaman
sekunnin ajaksi tai koko lähtölaskennan ajaksi riippuen siitä onko
valittu toimintatapa b) ja c).
Valo sammuu aina kun luukku avataan. Haluttu toimintatapa
valitaan käynnistämällä kone, pitämällä painettuna painiketta
P kunnes yksi kolmesta kirjaimesta tulee näkyviin näytölle,
painamalla painiketta P kunnes saavutetaan haluttu kirjain
(tai toimintatapa), pitämällä painettuna painiketta P valinnan
vahvistamiseksi.
Huomaa: Jos NaturalDry on aktiivisena ja se avaa luukun,
toiminnan ilmaisin ei vilku jakson lopussa.
NaturalDry
NaturalDry on konvektioon perustuva kuivausjärjestelmä, joka
avaa luukun automaattisesti kuivausvaiheen aikana/jälkeen; tämän
tarkoituksena on varmistaa erinomaiset kuivaustulokset päivästä
päivään. Luukku avautuu keittiökalusteille turvallisessa lämpötilassa.
Luukku ei siis avaudu silloin kun POWER CLEAN® tai TURBO ovat
käynnissä.
Astianpesukoneeseen on lisäsuojaksi höyryltä lisätty erityisesti tähän
suunniteltu suojakalvo. Suojakalvon asentamisesta on kerrottu kohdassa
(ASENNUSOPAS).
Käyttäjä voi deaktivoida NaturalDry-toiminnon seuraavalla tavalla:
1. Avaa astianpesukoneen ohjelmiston valikko painamalla P-painiketta
ja pitämällä sitä painettuna (6 sekuntia).
2. Olet nyt valon ohjausvalikossa (katso kuvaus TOIMINNAN ILMAISIN);
jos et halua muuttaa mitään, paina P-painiketta ja pidä sitä painettuna
(mallin tyypistä riippuen - voi olla tarpeen ostaa se).
3. Olet siirtynyt NaturalDry-ohjausvalikkoon; voit muuttaa NaturalDrytoiminnon tilaa painamalla P-painiketta:
E – käytössä
d – ei käytössä
Muutos vahvistetaan ja ohjausvalikosta poistutaan painamalla
P-painiketta ja pitämällä sitä painettuna (3 sekuntia).
FI
PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
1.
TARKASTA VESILIITÄNTÄ
Tarkasta, että astianpesukone on kytketty vesijohtoverkkoon ja
että hana on auki.
2.
KYTKE ASTIANPESUKONE PÄÄLLE
Avaa luukku ja paina VIRTA-painiketta.
3.
TÄYTÄ TELINEET
(ks. KORIEN TÄYTTÄMINEN)
4.
PESUAINELOKERON TÄYTTÄMINEN
(ks. OHJELMATAULUKKO)
5.
VALITSE OHJELMA JA TEE JAKSON LISÄVALINNAT
Valitse sopivin ohjelma astiatyypin ja sen likaisuusasteen mukaan
(ks. OHJELMIEN KUVAUS) painamalla painiketta P.
Tee halutut lisävalinnat (ks. LISÄVALINNAT JA TOIMINNOT).
6.
KÄYNNISTÄ
Käynnistä pesujakso sulkemalla luukun. Kun ohjelma käynnistyy,
kuulet äänimerkin.
7.
PESUJAKSON PÄÄTTYMINEN
Ohjelman loppu osoitetaan äänimerkeillä ja ohjelman numero vilkkuu
näytöllä. Avaa luukku ja sammuta laite painamalla
VIRTA-painiketta.
Odota muutama minuutti ennen kuin otat astiat pois; näin vältyt
palovammoilta. Tyhjennä korit; aloita alakorista.
Kone sammuu automaattisesti, jos mikään toiminto ei ole aktiivisena
pitempään aikaan; tarkoituksena on säästää sähkön kulutusta.
Jos astiat ovat vain hieman likaisia tai ne on huuhdeltu vedellä ennen
astianpesukoneeseen laittamista, vähennä pesuaineen määrää
sopivassa suhteessa.
KÄYNNISSÄ OLEVAN OHJELMAN MUOKKAAMINEN
Jos on valittu väärä ohjelma, voidaan se vaihtaa siinä tapauksessa, että
se on juuri alkanut: avaa luukku, paina VIRTA-painiketta, kone sammuu.
Laita kone uudelleen päälle VIRTA -painikkeesta ja valitse uusi
pesujakso sekä mahdollisesti halutut lisätoiminnot; käynnistä jakso
sulkemalla luukku.
ASTIOIDEN LISÄÄMINEN
Avaa luukku konetta sammuttamatta (varo KUUMAA höyryä!) ja laita
astiat astianpesukoneeseen. Sulje luukku ja jakso alkaa uudelleen kohdasta, johon se keskeytettiin.
VAHINGOSSA TAPAHTUVAT KESKEYTYKSET
Jos luukku avataan pesujakson aika, tai sähkö katkeaa, jakso
pysähtyy. Se käynnistyy uudestaan kohdasta, johon se keskeytyi, kun
luukku suljetaan tai sähköt palaavat.
Toimintoja koskevia lisätietoja saat tilaamalla tai lataamalla käyttö- ja
huolto-oppaan Internetin kautta viimeisen sivun ohjeita noudattaen.
NEUVOJA JA VIHJEITÄ
NEUVOJA
Ennen korien täyttämistä poista astioista kaikki ruoantähteet ja tyhjennä
lasit. Huuhteleminen etukäteen juoksevalla vedellä ei ole tarpeen.
Asettele astiat siten, että ne pysyvät tukevasti paikallaan eivätkä pääse kaatumaan; aseta kaikki säiliöastiat ylösalaisin, aukinainen sivu alaspäin, ja
koverat/kuperat pinnat vinoon siten, että vesi pääsee kaikille pinnoille sekä
virtaamaan vapaasti.
Varoitus: kannet, kahvat, pellit ja paistinpannut eivät saa estää suihkuvarsia pyörimästä.
Aseta kaikki pienet esineet ruokailuvälinekoriin.
Erittäin likaiset astiat ja pannut olisi sijoitettava alakoriin, sillä alhaalla vesisuihku tulee voimakkaampana ja parantaa siten pesutulosta.
Varmista laitteen täyttämisen jälkeen, että suihkuvarret pääsevät pyörimään
vapaasti.
DESINFIOINTI
Hajujen ja astianpesukoneen pesutilan pohjalle laskeutuvien
kerääntymien estämiseksi on vähintään kerran kuussa käytettävä
kuuman lämpötilan ohjelmaa. Käytä laitteen puhdistamiseen tässä
yhteydessä teelusikallinen pesuainetta, ja anna sen käydä tyhjänä.
SOPIMATTOMAT ASTIAT
• Puiset astiat ja ruokailuvälineet.
• Arat, koristellut lasit, taidelasi ja antiikkiastiat. Näiden koristelut
eivät kestä konepesua.
• Synteettisistä materiaaleista valmistetut osat, jotka eivät kestä
korkeita lämpötiloja.
• Kupari- ja tina-astiat.
• Tuhkaan, vahaan, voitelurasvaan tai musteeseen likaantuneet
astiat.
Lasiin tehtyjen koristelujen värit sekä alumiiniset/hopeiset esineet
saattavat haalistua tai muuttaa sävyjään pesuprosessin aikana. Eräät
lasityypit (esim. kristalliesineet) saattavat myöskin muuttua himmeiksi
useiden pesujaksojen pesujaksojen seurauksena.
LASIEN JA ASTIOIDEN VAHINGOITTUMINEN
• Pese koneessa ainoastaan lasi- ja posliiniesineitä, joiden valmistaja
takaa kestävän konepesua.
• Käytä astioille sopivaa hellävaraista pesuainetta, jotta laseihin ei
tule valkoisia raitoja.
• Ota lasit ja ruokailuvälineet pois astianpesukoneesta heti kun
pesujakso on loppunut.
5
KORIEN TÄYTTÄMINEN
YLÄKORI
ALAKORI
Aseta koriin arat ja kevyet
astiat: lasit, kupit, teevadit,
matalat salaattikulhot.
Padoille, kansille, lautasille, salaattikulhoille, aterimille, veitsille ja
vastaaville. Suuret lautaset ja kannet on hyvä sijoittaa sivuille, jotta ne
eivät häiritse suihkuvarren toimintaa. Alakorissa on pystyyn nostettavia tukia, joita voidaan pystyasennossa käyttää lautasten järjestelyyn
tai vaaka-asennossa (ala-asento) pannujen ja salaattikulhojen sijoittelun helpottamiseen.
(yläkorin täyttöesimerkki)
YLÄKORIN KORKEUDEN SÄÄTÄMINEN
Yläkorin korkeutta voidaan säätää: korkea asento on tarpeen silloin,
kun alakoriin laitetaan kookkaita astioita, ja matala asento silloin, kun
halutaan lisätilaa ylös hyödyntämällä pystyyn nostettavia tukia, samalla
estäen törmäyksiä alakorissa olevien astioiden kanssa.
Yläkori on varustettu yläkorin korkeussäätimellä
(ks. kuva), nosta sitä yksinkertaisesti ylöspäin
korin sivuista pitäen ja vipuja painamatta heti
kun kori on tukevasti yläasennossaan.
A
Ala-asento palautetaan painamalla korin
sivuissa olevia vipuja A ja siirtämällä sitten
itse koria alaspäin.
Korin korkeutta ei saa säätää sen ollessa
täytettynä.
Älä KOSKAAN nosta tai laske koria vain
toiselta sivulta.
(alakorin täyttöesimerkki)
RUOKAILUVÄLINEKORI
Korin yläosassa on ritilät, jotka helpottavat ruokailuvälineiden
sijoittamista paikalleen. Ruokailuvälinekorin saa sijoittaa ainoastaan
alakorin etuosaan.
TAIVUTETTAVIEN LÄPPIEN SÄÄDETTÄVÄT ASENNOT
Taivutettavat sivuläpät voidaan asettaa
kolmelle eri korkeudelle koriin sijoitettavien
astioiden järjestelyn helpottamiseksi.
Viinilasit voidaan sijoittaa turvallisesti
taivutettaviin läppiin asettamalla kunkin
lasin varren niille tarkoitettuihin aukkoihin.
Parhaiden kuivaustulosten saamiseksi on
taivutettavia läppiä taivutettava lisää.
Kaltevuutta muutetaan vetämällä läpästä,
liu’uttamalla sitä hieman ja asettamalla se
sitten halutulla tavalla.
6
Veitset ja muut teräväreunaiset keittiövälineet on sijoitettava
ruokailuvälinekoriin terät alaspäin tai vaaka-asentoon yläkorin
pystyyn nostettaviin tukiosastoihin.
POWER CLEAN® ALAKORISSA
Power Clean® pesee erittäin likaiset astiat
tehokkaasti laitteen takaosassa olevien
erikoissuihkujen avulla. Aseta pannut/
kattilat Power Clean® -komponenttia
kohden ja käynnistä paneelista
POWER CLEAN.
Alakorissa on nk. Space Zone, erityinen esiinvedettävä tuki korin takaosassa, jota voidaan käyttää paistinpannujen ja leivinpeltien tukemiseen
pystyasennossa, jolloin ne tarvitsevat vähemmän tilaa.
Power Clean® käyttö:
1. Valmistele Power Clean® -alue G
taittamalla takana olevat
lautastelineet alas kattiloiden
sijoittamista varten.
2. Sijoita pannut ja kattilat Power
Clean® -alueelle pystyyn hieman
kallelleen. Pannujen täytyy olla
kallellaan vesisuihkuihin päin.
FI
PUHDISTUS JA HUOLTO
SIHTIRYHMÄN PUHDISTAMINEN
SUIHKUVARSIEN PUHDISTAMINEN
Puhdista sihtiryhmä säännöllisesti, jotta sihdit eivät tukkiudu ja jotta
jätevesi pääsee virtaamaan pois asianmukaisella tavalla.
Sihtiryhmään kuuluu kolme sihtiä, jotka poistavat pesuvedestä ruoan
jätteitä ja kierrättävät sitten vettä uudelleen. Ne on puhdistettava, jos
jokaisella pesukerralla halutaan parhaat pesutulokset.
Toisinaan ruokajätteitä saattaa tarttua suihkuvarsiin tukkien reiät, joista vettä suihkuaa. Tämän vuoksi on suositeltavaa tarkastaa varret ajoittain ja puhdistaa ne pienellä ei-metallisella harjalla.
Astianpesukonetta ei saa käyttää ilman sihtejä tai jos sihti on löysä.
Tarkasta sihtiryhmä useamman pesujakson jälkeen ja puhdista se tarpeen vaatiessa huolellisesti juoksevalla vedellä, ei-metallista harjaa
käyttäen ja seuraavien ohjeiden mukaisesti:
1. Käännä sylinterimäinen sihti A vastapäivään ja vedä se ulos
(Kuvio 1).
2. Irrota kuppimainen sihti B painamalla hiukan sivuläpistä (Kuvio 2).
3. Liu’uta ruostumattomasta teräksestä valmistettu levysihti C ulos.
(Kuvio 3).
4. Tarkasta lokero ja poista kaikki ruokajätteet. ÄLÄ KOSKAAN
POISTA pesujakson pumpun suojusta (musta osa) (Kuvio 4).
1
Ylempi suihkuvarsi poistetaan kiertämällä muovista lukitusrengasta
vastapäivään. Ylempi suihkuvarsi tulisi vaihtaa niin, että yläpuolelle tu-
2
B
A
A
lee se puoli, jossa on enemmän reikiä.
TAlempi suihkuvarsi voidaan poistaa painamalla sivukielekkeitä ja vetämällä sitä ylöspäin.
VEDENOTTOLETKUN PUHDISTAMINEN
C
3
4
Jos vesiletkut ovat uudet tai niitä ei ole käytetty pitkään aikaan, varmista, että letku on puhdas antamalla veden virrata ennen kytkentöjen
suorittamista. Jos tätä varotoimea ei suoriteta, vedenotto saattaa estyä, mikä puolestaan vahingoittaa astianpesukonetta.
Sihtien puhdistamisen jälkeen aseta sihtiryhmä uudelleen paikalleen
ja kiinnitä se oikein; tämä on oleellisen tärkeää astianpesukoneen toimintatehon säilyttämiseksi.
7
VIANETSINTÄ
Astianpesukoneesi ei ehkä toimi aina oikein.
Ennen kuin otat yhteyttä huoltopalveluun, tarkasta voitko ratkaista ongelman käymällä läpi seuraavan listan korjauskeinot.
ONGELMAT
Astianpesukone
ei käynnisty tai ei
vastaa ohjaustoimiin.
MAHDOLLISET SYYT
RATKAISUT
Laitetta ei ole kytketty kunnolla virtaan. Laita pistoke pistorasiaan.
Sähkökatko.
Astianpesukone käynnistyy automaattisesti kun virta palaa.
Astianpesukoneen luukku ei ole kiinni.
Työnnä luukkua päättäväisesti kunnes kuulet sen napsahtavan.
Se ei vastaa ohjaustoimiin.
Sammuta laite painamalla VIRTA-painiketta, laita se uudelleen
päälle noin minuutin kuluttua ja nollaa ohjelma.
Pesujakso ei ole vielä päättynyt.
Odota kunnes pesujakso päättyy.
Tyhjennysletku on mutkalla.
Varmista, että tyhjennysletku ei ole mutkalla (ks. ASENNUSOHJEET).
Tyhjennysputki viemäriin on tukossa.
Puhdista viemäriin johtava tyhjennysputki.
Sihti on tukossa ruoan jätteistä
Puhdista sihti (ks. SIHTIRYHMÄN PUHDISTAMINEN).
Astianpesukoneesta tulee liikaa
ääntä.
Astiat kolisevat toisiaan vasten.
Sijoita astiat koneeseen oikein (ks. KORIEN TÄYTTÄMINEN).
On syntynyt liikaa vaahtoa.
Pesuainetta ei ole annosteltu oikein tai se ei sovellu käytettäväksi
astianpesukoneissa (ks. PESUAINELOKERON TÄYTTÄMINEN). Nollaa
nykyinen sykli sammuttamalla astianpesukone ja kytke se uudelleen, valitse uusi ohjelma ja sulje ovi. Älä lisää pesuaineita.
Astiat eivät ole
puhtaita.
Astioita ei ole sijoitettu koneeseen
oikein.
Sijoita astiat koneeseen oikein (ks. KORIEN TÄYTTÄMINEN).
Suihkuvarret eivät pääse pyörimään
vapaasti, sillä astiat estävät liikettä.
Sijoita astiat koneeseen oikein (ks. KORIEN TÄYTTÄMINEN).
Pesujakso on liian hellävarainen.
Valitse sopiva pesujakso (ks. OHJELMATAULUKKO).
On syntynyt liikaa vaahtoa.
Pesuainetta ei ole annosteltu oikein tai se ei sovellu käytettäväksi
astianpesukoneissa (ks. PESUAINELOKERON TÄYTTÄMINEN).
Astianpesukone ei
tyhjennä vettä.
Huuhtelukirkastelokeron korkkia ei ole Varmista, että huuhtelukirkastesäiliön korkki on suljettu.
suljettu kunnolla.
Sihti on likainen tai tukossa.
Puhdista sihtiryhmä (ks. PUHDISTUS JA HUOLTO).
Suolaa ei ole.
Täytä suolasäiliö (ks. SUOLASÄILIÖN TÄYTTÄMINEN).
HUOLTO- JA VIANETSINTÄOPAS
Huoltotoimenpiteistä sekä vianetsinnästä on lisätietoja
käyttö- ja huolto-oppaassa.
Käyttö- ja huolto-oppaan saat haltuusi seuraavasti:
• Huoltopalvelu; puhelinnumero on ilmoitettu takuukirjasessa.
• Lataamalla sivustolta: docs.whirlpool.eu
• Käytä QR-koodia:
YHTEYDEN OTTAMINEN HUOLTOPALVELUUN
Kun otetaan yhteyttä huoltopalveluun,
on tässä yhteydessä ilmoitettava
astianpesukoneen luukun sisäpuolelle
vasempaan tai oikeaan kiinnitetyssä
arvokilvessä olevat koodit. Puhelinnumero on ilmoitettu takuukirjasessa
tai sivustolla: www.whirlpool.eu
IEC 436
:
TEKNISET TIEDOT
Tekniset tiedot, mukaan lukien energiankulutusta koskevat seikat, voidaan
ladata sivustolta docs.whirlpool.eu
400011375651
05/2019 ks - Xerox Fabriano
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising