Whirlpool | CTAI 9640FFS IN | Instruction for Use | Whirlpool CTAI 9640FFS IN Керівництво користувача

Whirlpool CTAI 9640FFS IN Керівництво користувача
210 mm
145 mm
145 mm
210 mm
210 mm
145 mm
280/180 mm
210 mm
145 mm
280/180 mm
210 mm
145 mm
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Οδηγίες χρήσης
Σελίδα
10
Üzembe helyezés
Oldal 17
Használati útmutató
Oldal
19
Установкa
Страницa 27
Инструкции по пользованию приборо
Страницa
29
БЪЛГАРСКИ
Инсталиранe
Страницa 37
Инструкции за употребa
Страницa
38
ROMÂNĂ
УКРАЇНЕЦЬ
Instalarea
Установлення
Pagină 46
Сторінкa 55
Instrucţiuni de utilizare
Інструкції з використання
Pagină
Сторінкa
47
56
MAGYAR
РУССКИУЙ
Εγκατ άσταση
Σελίδα
9
3
A
0
560 +2 mm
R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm
0
490 +2 mm
483 mm
553 mm
+1
0
mm
510 mm
30
52 mm
Min. 50 mm
580 mm
4
Min. 10 cm
Min. 5 mm
Min. 5 mm
Min. 3 cm
Max. 6 cm
1
2
X4
3
5
УКРАЇНСЬКА
Установлення
Сторінка
4
Інструкції з використання
Сторінка
ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Ці інструкції також можна переглянути на веб-сайті: www.whirlpool.eu
ВАША БЕЗПЕКА ТА БЕЗПЕКА ІНШИХ ЛЮДЕЙ – ПОНАД УСЕ
У цій інструкції та на самому приладі містяться важливі повідомлення про безпеку, які слід прочитати і
завжди виконувати.
Символ небезпеки попереджує про потенційні ризики для користувачів та інших людей.
Усі повідомлення про небезпеку супроводжуються символом небезпеки і таким написом:
НЕБЕЗПЕЧНО
Указує на небезпечну ситуацію, яка призведе до серйозної
травми, якщо не запобігти їй.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Указує на небезпечну ситуацію, яка може призвести до
серйозної травми, якщо не запобігти їй.
Усі повідомлення про небезпеку надають відомості про відповідний потенційний ризик
і вказують, як зменшити ризик травмування, пошкодження майна й ураження
електричним струмом у результаті неправильної експлуатації приладу. Обов’язково
дотримуйтеся наведених нижче правил.
- Розпаковувати та встановлювати прилад потрібно в захисних рукавицях.
- Прилад слід відключити від електромережі перед проведенням будь-яких
монтажних робіт.
- Відповідно до інструкцій виробника та чинних правил техніки безпеки встановлення
та технічне обслуговування повинен виконувати кваліфікований технічний
спеціаліст. Не ремонтуйте і не заміняйте жодних частин приладу, якщо в інструкції
з експлуатації прямо не вказано, що це необхідно зробити.
- Прилад необхідно заземлити.
- Кабель живлення повинен бути достатньо довгим для підключення приладу до
електромережі після його встановлення в меблевий корпус.
- Щоб підключення відповідало чинним нормативам техніки безпеки, слід
використовувати омніполярний вимикач, який би забезпечував розрив контактів
між усіма полюсами не менше 3 мм.
- Не використовуйте розгалужувачі або подовжувачі.
- Не тягніть за кабель живлення приладу.
- Після підключення електричні компоненти не повинні бути досяжні користувачеві.
- Цей прилад призначений для використання лише в побутових умовах для
приготування їжі. Забороняється використовувати його для інших цілей (наприклад,
для опалення приміщень). Виробник не несе жодної відповідальності за неналежне
користування або неправильне налаштування елементів керування.
- Під час використання прилад і його експлуатаційні частини нагріваються. Слід бути
обережними, щоб не торкнутися нагрівальних елементів. Малолітніх (0–3 роки)
і малих дітей (3–8 роки) не варто залишати біля приладу без нагляду.
UK52
- До використання приладу допускаються діти віком від 8 років, особи з фізичними,
сенсорними чи розумовими вадами, а також особи, які мають незначний досвід чи
знання щодо використання цього приладу, за умови, що такі особи отримали
інструкції щодо безпечного використання приладу, розуміють можливий ризик або
використовують прилад під наглядом інших відповідальних осіб. Не дозволяйте
дітям гратися з приладом. Не дозволяйте дітям проводити очищення або
обслуговування приладу без нагляду.
- Не торкайтеся нагрівальних елементів приладу під час або після його використання.
Стежте за тим, щоб прилад не торкався тканин або інших займистих матеріалів,
доки всі його компоненти повністю не охолонуть.
- Не ставте займисті матеріали на прилад або поблизу нього.
- Перегріті жир і олія можуть легко спалахнути. Будьте завжди пильні, готуючи їжу
з високим вмістом жиру або олії.
- У відсіку під приладом необхідно встановити піддон для збирання вологи
(постачається окремо).
- Якщо на поверхні з’явилися тріщини, вимкніть прилад, щоб уникнути враження
електричним струмом (тільки для приладів зі скляною поверхнею).
- Цей прилад не призначений для експлуатації із зовнішнім таймером або окремою
віддаленою системою керування.
- Приготування без нагляду їжі зі вмістом жиру або олії на варильній панелі може
бути небезпечним і призвести до виникнення пожежі. НІКОЛИ не намагайтеся
загасити вогонь водою. Вимкніть прилад і накрийте чимось вогонь, наприклад,
кришкою або протипожежною ковдрою.
Щоб уникнути пожежі, не зберігайте жодних предметів на поверхнях для приготування.
- Ніколи не застосовуйте пристрої чищення парою.
- Не кладіть металеві предмети, зокрема ножі, виделки, ложки або кришки на
варильну панель, оскільки вони можуть нагріватися.
- Після використання варильної панелі завжди вимикайте її нагрівальні частини за
допомогою елементів керування, не покладаючись на функцію виявлення посуду
(тільки для індукційних приладів).
UK53
ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ
Утилізація пакувальних матеріалів
Пакувальні матеріали на 100% підлягають вторинній переробці і позначені символом вторинної переробки (
довільно викидати, їх слід утилізувати відповідно до місцевих норм.
). Різні частини пакування не можна
Утилізація
Цей прилад маркований відповідно до Європейської директиви 2002/96/EC про відходи електричного та електронного обладнання (WEEE).
Забезпечивши належну утилізацію виробу, користувач може допомогти уникнути можливих потенційних негативних наслідків для довкілля та здоров'я людей.
Символ
на приладі чи у супровідній документації вказує на те, що з ним не слід поводитися як із побутовими відходами; його слід здавати на утилізацію
у відповідні центри збору відходів для вторинної переробки електричного та електронного обладнання.
Поради стосовно енергозберігання
Для отримання оптимальних результатів слід дотримуватись таких рекомендацій:
• Користуйтеся каструлями та сковорідками, ширина дна яких дорівнює ширині конфорок.
• Користуйтеся кухонним посудом лише із пласким дном.
• По можливості, під час готування накривайте посуд кришкою.
• Скороварка дозволяє заощадити ще більше енергії та часу.
• Розміщуйте посуд по центру конфорки, позначеної на варильній панелі.
ДЕКЛАРАЦІЯ ЄС ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ
-
Прилад розроблено, виготовлено і надано у продаж відповідно до вимог безпеки Директиви про низьку напругу 2006/95/CE (яка замінює директиву
73/23/CEE з поправками) і вимог захисту згідно з Директивою про електромагнітну сумісність 2004/108/CE.
Конструкція цього приладу відповідає екологічним вимогам, які наведено в Регламенті ЄС №66/2014, а також відповідає європейському стандарту
EN 60350-2.
ПЕРЕД ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ
ВАЖЛИВО! Конфорка не ввімкнеться, якщо на неї поставлено каструлю невідповідного розміру. Використовуйте тільки каструлі з
позначкою «ІНДУКЦІЙНА СИСТЕМА» (як на рисунку поряд). Перш ніж вмикати варильну панель, поставте каструлю на потрібну конфорку.
ПРИДАТНІ КАСТРУЛІ ТА СКОВОРОДИ
OK
НІ
За допомогою магніту перевірте придатність каструлі для використання на індукційній варильній панелі: каструлі та сковороди, до яких магніт не
притягується, є непридатними.
- Переконайтеся, що в каструлі гладке дно, інакше вона може подряпати варильну панель. Перевірте посуд.
- Ніколи не ставте гарячі каструлі або сковороди на панель керування варильної панелі. Це може призвести до її пошкодження.
РЕКОМЕНДОВАНА ПЛОЩА ДНА КАСТРУЛІ
XL
L
Ø
(діаметр)
28 см
Ø
(діаметр)
21 см
Ø (діаметр)
M
17 см (мін.)
28 см (макс.)
Ø (діаметр)
S
15 см (мін.)
21 см (макс.)
Макс.
Ефективний
розподіл конфорок
Ø
(діаметр)
Ø
(діаметр)
Мін.
Ø
(діаметр)
12 см
23 см
39 см
UK54
Ø (діаметр)
12 см (мін.)
18 см (макс.)
Ø (діаметр)
10 см (мін.)
(макс.)
14,5 см
УСТАНОВЛЕННЯ
Розпакуйте виріб і перевірте його на предмет пошкодження під час транспортування. У разі виникнення проблем зверніться до продавця або центру
післяпродажного обслуговування.
Інструкції щодо розмірів вбудовування та встановлення див. на рисунках на сторінці 2.
ПІДГОТОВКА МЕБЛІВ ДО ВСТАНОВЛЕННЯ
-
Установіть під варильною
панеллю піддон.
- Після встановлення нижня
частина продукту має бути
недоступною.
мін. 20 мм
- Не встановлюйте піддон, якщо
під варильною панеллю
мін. 5 мм
встановлено вбудовану духову
шафу.
Відстань між нижньою поверхнею приладу та піддоном має відповідати розмірам, указаним на рисунках.
Щоб продукт працював належним чином, мінімальний обов’язковий просвіт між варильною панеллю та верхівкою меблів має дорівнювати 5 мм.
Якщо встановлено вбудовану духову шафу, переконайтеся, що її оснащено системою охолодження.
Не встановлюйте варильну панель над посудомийною або пральною машиною, оскільки пар чи волога можуть потрапити на електронні плати цих приладів і
пошкодити їх.
У випадку встановлення продукту врівень зверніться до центру післяпродажного обслуговування, щоб отримати монтажний набір гвинтів
4801 211 00112.
Щоб видалити варильну панель, за допомогою викрутки (не постачається в комплекті) на нижній поверхні приладу по периметру зніміть із важеля
скріпки.
мін. 5 мм
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
•
•
•
•
•
•
ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ
-
Відключіть прилад від електромережі.
Установлення приладу має здійснювати кваліфікований спеціаліст, який ознайомлений із
поточними нормами безпеки та монтажу.
Виробник не несе жодної відповідальності за травми людей або тварин і за пошкодження майна в результаті недотримання правил,
наведених у цьому розділі.
Кабель живлення має бути достатньо довгим, щоб знімати варильну панель із робочої поверхні.
Переконайтеся, що напруга, вказана на таблиці основних параметрів, розташованої на дні приладу, відповідає напрузі будівлі.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
-
Підключення до клемника
Для підключення до електромережі скористайтеся кабелем H05RR-F або H05V2V2-F, указаним у таблиці нижче.
5 x 1,5 мм2
380–415 В 2N ~ +
4 x 1,5 мм2
C
380–415 В 2N ~
230 В
230 В
B
220–240 В 3 ~
(тільки для Бельгії)
220–240 В ~ (тільки для
Австрії та Великобританії)
230 В
380–415 В 3N ~ +
220–240 В ~
230 В
4 x 1,5 мм2
230 В
230 В
230 В
3 x 4 мм
220–240 В 3 ~ +
A
380–415 В 3N ~
2
380–415 В 2N ~
(тільки для Голландії)
230 В
230 В
Номер x розмір
220–240 В ~ +
230 В
230 В
Дроти
Важливо!
- Відповідно до монтажної схеми з’єднань (див. рисунок) потрібно або зберегти, або видалити металеві сполучні дроти між гвинтами на клемнику L1-L2 і
N1-N2.
- Якщо постачається кабель, див. інструкції зі з’єднання, з якими надається кабель.
- Підключивши кабелі, переконайтеся, що всі шість гвинтів на клемнику надійно закручено.
UK55
Приклад наявного (ліворуч) або видаленого (праворуч) сполучного дроту. Докладніше див. монтажну схему з’єднань (сполучні дроти можуть
розташовуватися між клемником L1-L2 і N1-N2).
Підключіть жовтий/зелений дріт заземлення до клеми з позначкою
.
Цей дріт має бути довшим за інші.
1. Зніміть кришку клемника (A), викрутивши гвинт і вставивши кришку в завісу клемника (B).
2. Вставте кабель живлення в затискач кабелю та підключіть дроти до клемника, як позначено на схемі з’єднань, розташованій поряд.
3. Закріпіть кабель живлення затискачем кабелю.
4. Закрийте кришку (C) і закрутіть її на клемнику за допомогою видаленого гвинта.
Із кожним увімкненням варильної панелі відбувається її автоматична перевірка, яка триває декілька секунд.
Якщо до варильної панелі підключено кабель живлення, виконайте інструкції, що постачаються з цим кабелем. За допомогою багатополюсного перемикача
підключіть прилад до джерела живлення (мінімальний розрив контактів – 3 мм).
ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ
Опис панелі керування
Панель керування
Керування рівнем нагрівання (крок 1)
Увімк./вимк.
Таймер
Блокування доступу до панелі керування/
особлива функція/керування рівнем
нагрівання (кроки 2 та 4)
Керування рівнем нагрівання (крок 1)
Елементи живлення конфорок і їх відповідне позначення
Увімкнення та вимкнення варильної панелі
Щоб увімкнути варильну панель, протягом близько 2 секунд утримуйте натиснутою кнопку , доки не засвітяться елементи панелі керування. Щоб
вимкнути панель, утримуйте натиснутою ту ж саму кнопку, доки елементи панелі керування не перестануть підсвічуватися. Усі конфорки буде вимкнено
Якщо варильна панель використовувалася нещодавно, після її вимкнення індикатор остаточного тепловиділення «H» світитиметься, доки не охолонуть
конфорки.
Якщо протягом 10 секунд не вибрати жодної функції, варильна панель автоматично вимкнеться.
Увімкнення та налаштування конфорок
Індикатор рівня нагрівання конфорки
Позначення вибраної конфорки
Розташування конфорки
Розмістіть каструлю на конфорці, увімкніть варильну панель, увімкніть потрібну конфорку, натиснувши відповідну кнопку «+». На дисплеї відобразиться
цифра 0. Можна вибрати функцію підсилювача «P» (за наявності) або необхідний рівень потужності – від 0 (мінімум) до 9 (максимум). Щоб збільшити рівень
нагрівання, натисніть кнопку «+». Щоб зменшити рівень нагрівання, натисніть кнопку «-».
UK56
Вимкнення конфорок
Щоб вимкнути конфорку, натисніть і утримуйте протягом 3 секунд відповідну кнопку «+» і «-».
Конфорка вимкнеться, а на дисплеї відображатиметься літера «H», доки вимкнута конфорка остаточно не вихолоне.
Блокування доступу до панелі керування
Ця функція блокує елементи керування, щоб запобігти випадковому ввімкненню варильної панелі. Щоб активувати блокування доступу до панелі керування,
увімкніть варильну панель, натисніть кнопку Блокування доступу до панелi керування і утримуйте її протягом 3 секунд. Про активацію функції повідомить
звуковий сигнал і активований індикатор біля символу замка. Панель керування, крім функції вимкнення приладу, буде заблоковано. Щоб відключити блокування
доступу, повторіть процедуру її активації. Активована точка згасне, а варильна панель стане знову доступною для використання.
Краплі води або рідини можуть потрапити з каструлі чи іншого посуду на кнопку, розташовану під символом замка, і випадково активувати або вимкнути
блокування доступу до панелі керування.
Таймер
Таймер можна використовувати, щоб установити час готування для всіх конфорок (максимальне значення, яке можна встановити –
99 хвилин або 1 година 39 хвилин).
Виберіть необхідну конфорку, для якої застосовуватиметься функція таймера, і торкніться елемента керування таймером. Про активацію
функції повідомить звуковий сигнал (див. рисунок). На екрані з'являться цифри «00» і ввімкнеться світлодіодний індикатор. Значення таймера можна
зменшити або збільшити, утримуючи натиснутими кнопки «+» і «-» повзунка. Коли мине встановлений час, пролунає звуковий сигнал, а конфорки
автоматично вимкнуться. Щоб деактивувати таймер, натисніть кнопку таймера і утримуйте її принаймні 3 секунди.
Щоб установити таймер для іншої конфорки, повторіть описані вище кроки. В області таймера завжди відображається установлений час приготування для
вибраної конфорки або залишок часу.
Щоб змінити налаштування таймера або вимкнути його, натисніть кнопку вибору конфорки, для якої встановлено відповідний таймер.
Попередження на панелі керування.
Спеціальні функції (за наявності)
Деякі моделі мають спеціальні функції, ознайомитися з якими можна нижче.
Автоматична функція A
Ця функція автоматично встановлює рівень напруги, необхідний для підтримання слабкого кипіння. Активуйте цю функцію після доведення до кипіння,
спочатку натиснувши кнопку відповідної зони, а потім – кнопку A .
Готування за повільного кипіння
Після доведення до кипіння натисніть кнопку A і варильна панель автоматично налаштує необхідний рівень напруги для підтримання слабкого кипіння.
На дисплеї відобразиться повідомлення «A». Засвітиться індикатор. Щоб вимкнути функцію, повторно торкніться кнопки A .
Розтоплення
Ця функція підтримує постійну низьку температуру конфорки. Розмістивши на конфорці каструлю/посудину, увімкніть варильну панель і активуйте вибрану
конфорку. Натисніть кнопку A : На дисплеї відобразиться повідомлення «A» і засвітиться індикатор. Щоб вимкнути функцію, повторно торкніться
кнопки A .
Індикатор остаточного тепловиділення.
Для кожної конфорки на варильній панелі відображається індикатор остаточного тепловиділення. Якщо конфорки гарячі, індикатори
попереджають користувача про це.
Якщо на дисплеї відображається позначка , конфорка все ще гаряча. Якщо індикатор остаточного тепловиділення певної конфорки світиться, це
означає, що її ще можна використати (наприклад, щоб розігріти страву або розтопити масло).
Щойно конфорка вихолоне, дисплей перестане світитися.
Індикатор, що позначає неправильне розташування або відсутність каструлі.
Якщо використовується неправильно розташована каструля чи каструля, що має несумісний розмір або не підходить для використання із
пристроєм, на дисплеї індукційної варильної панелі відобразиться повідомлення «no pot» – (Немає каструлі) (див. рисунок збоку). Якщо
протягом 60 секунд не розташувати сумісну з варильною панеллю каструлю, поверхня автоматично вимкнеться.
Функція швидкого закипання (підсилювач)
Ця функція, наявна лише на деяких конфорках, дає можливість використовувати максимальну потужність варильної панелі (наприклад, щоб дуже швидко
закип'ятити воду). Щоб активувати цю функцію, натисніть кнопку «+» і утримуйте її, доки на дисплеї не з'явиться літера «P». Через 10 хвилин після
використання функції підсилювача для конфорки приладу буде автоматично встановлено рівень потужності зі значенням «9».
UK57
«Регулювання потужності» (за наявності такої функції)
Завдяки функції «Регулювання потужності» користувач може задати потрібну максимальну потужність варильної панелі.
Установка цього параметра можлива в будь-який час, і задане значення зберігається до наступної зміни.
Після встановлення потрібної максимальної потужності варильна панель автоматично регулює розподіл потужності між конфорками так, щоб не
перевищувати задане обмеження; при цьому залишається можливість керувати всіма конфорками одночасно, не спричиняючи перевантаження.
Наявні 4 рівня максимальної потужності, які відображаються на дисплеї: 2,5 – 4,0 – 6,0 – 7,2 кВт (7,2 кВт є максимальною потужністю варильної поверхні)
У новому щойно придбаному приладі для варильної панелі встановлено максимальну потужність
Протягом перших 60 секунд після підключення приладу до електричної розетки можна встановити необхідний рівень потужності, виконавши описані далі дії:
Крок
1
2
3
4
Панель керування
Натисніть і утримуйте протягом 3 секунд
обидві кнопки керування рівнем
нагрівання (крок 1)
Натисніть кнопку керування рівнем
нагрівання (крок 2), щоб підтвердити
правильність дій на попередньому кроці
Натисніть кнопку, щоб вибрати один із
запропонованих рівнів і встановити його
Натисніть кнопку керування рівнем
нагрівання (крок 4), щоб підтвердити
правильність дій на попередньому кроці
Позначення на дисплеї
На дисплеї відобразиться повідомлення
Засвітиться освітлення та індикатори окремих
конфорок, які перебувають у режимі використання
На дисплеї відобразиться значення встановленого
рівня, яке блиматиме протягом 2 секунд. Потім
пролунає звуковий сигнал і варильна панель
автоматично вимкнеться. Це свідчить про те, що
панель готова до використання
Якщо під час установлення потужності сталася помилка, посередині з'являється символ
і протягом приблизно 5 секунд лунає звуковий сигнал. У
такому випадку повторіть процедуру установки наново. Якщо помилка повториться, зверніться до центру післяпродажного обслуговування.
Якщо під час звичайного використання приладу користувач спробує збільшити максимальну потужність після її досягнення, значення потужності конфорки,
що використовується, блимне двічі і пролунає звуковий сигнал.
Для того щоб збільшити потужність для цієї конфорки, необхідно буде вручну зменшити потужність однієї чи декількох уже працюючих конфорок.
Увімкнення та вимкнення звукового сигналу
Увімкнувши варильну панель, натисніть і утримуйте протягом п’яти секунд одночасно кнопку «-» першої конфорки та зовнішню кнопку праворуч, як
показано нижче.
5с
Ефективний розподіл конфорок
За наявності ця функція дає змогу ділити конфорки на дві невеликі зони або ж поєднувати їх в одну велику.
Вона допоможе ефективно розподілити конфорки за умови приготування їжі в овальних або прямокутних каструлях чи в каструлях видовженої форми
(розмір основи яких не перевищує такі значення: 38х23 см), а також у випадку необхідності одночасно використовувати кілька стандартних каструль. Щоб
увімкнути функцію «Ефективний розподіл конфорок», увімкніть варильну панель і одночасно натисніть 2 кнопки вибору конфорок, як показано на рисунку
нижче. Для обох конфорок установлено рівень потужності «0». Обидва індикатори навпроти значення рівня горять, а це означає, що функцію «Ефективний
розподіл конфорок» увімкнуто.
Щоб змінити рівень потужності, скористайтеся кнопками «-/+» (виберіть значення 1–9 або «P»). Щоб вимкнути функцію «Ефективний розподіл конфорок»,
одночасно натисніть 2 кнопки вибору конфорок. Щоб негайно вимкнути конфорки, натисніть і утримуйте одну із кнопок вибору впродовж 3 секунд.
UK58
i Повідомлення «каструлі немає»
відобразиться на дисплеї відповідної конфорки, якщо каструлю не буде виявлено (наприклад, через її
відсутність, неправильне розміщення, або ж якщо вона не підходитиме для використання на індукційній варильній панелі). Це повідомлення буде активним
упродовж 60 секунд. Протягом цього часу каструлі на конфорках можна додавати або переміщати на власний розсуд.
Якщо протягом 60 секунд ви не поставите каструлю на конфорку, система припинить процес «пошуку» каструлі на цій конфорці, а символ
відображатиметься на дисплеї, щоб нагадати вам про те, що конфорку вимкнуто.
і надалі
Щоб повторно ввімкнути функцію «Ефективний розподіл конфорок», натисніть одну із 2 кнопок
Функція «Ефективний розподіл конфорок» також визначає, що каструлю було переміщено з однієї конфорки на іншу, і підтримує на новій конфорці такий
самий рівень потужності, який було встановлено для конфорки, де каструля стояла спочатку (див. приклад на рисунку нижче). Якщо перемістити каструлю
з передньої конфорки на задню, на дисплеї відображатиметься рівень потужності поточної конфорки.
За допомогою функції «Ефективний розподіл конфорок» конфорки можна розділити на дві окремі робочі зони, використовуючи для цього кнопку
відповідної конфорки. Розмістіть каструлю в центрі конфорки, а потім за допомогою повзунка сенсорного екрана встановіть рівень потужності.
i Важливо! Переконайтеся, що каструлю розміщено точно в центрі конфорки.
Якщо ви використовуєте велику, овальну або прямокутну каструлю чи каструлю видовженої форми, переконайтеся, що її розміщено точно в центрі конфорки.
На рисунку нижче наведено приклади правильного та неправильного розміщення каструль.
ОЧИЩЕННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
-
Для очищення приладу не застосовуйте пристрої чищення парою.
Перед очищенням приладу переконайтеся, що конфорки вимкнуто, а ідентифікатор остаточного
тепловиділення («H») не світиться.
ВАЖЛИВО! Не використовуйте шліфувальні губки та губки для чищення. Вони можуть значно пошкодити скло.
• Після кожного використання очищуйте варильну панель (коли вона охолоджена) від залишків їжі.
• Залишки цукру або продуктів і страв зі значним вмістом цукру слід видаляти негайно, тому що це завдає значної шкоди варильній панелі.
• Сіль, цукор і пісок можуть подряпати скляну поверхню.
• Використовуйте м’яку ганчірку, кухонну серветку, що вбирає вологу, або спеціальний засіб чищення для варильної панелі (дотримуйтесь інструкцій
виробника).
UK59
ПОСІБНИК З УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
•
•
•
•
•
Прочитайте і виконайте інструкції, наведені в розділі «Інструкції з використання».
Перевірте, чи не перекрито постачання живлення.
Очистивши варильну панель, ретельно протріть її м’якою сухою ганчіркою.
Якщо після ввімкнення варильної панелі на дисплеї відображаються цифри та букви, перегляньте інструкції в таблиці нижче.
Якщо використавши варильну панель, не вдається вимкнути її, від’єднайте панель від джерела живлення.
КОД ПОМИЛКИ
ОПИС
МОЖЛИВІ ПРИЧИНИ
ВИПРАВЛЕННЯ
C81, C82
Панель керування вимикається
через надзвичайно високу
внутрішню температуру
Внутрішня температура електронних
частин панелі зависока
Перш ніж знову
використовувати варильну
панель, зачекайте, доки вона
охолоне.
F42 або F43
Неправильна напруга
підключення
Датчик виявляє розбіжність у
напрузі приладу та джерела
живлення
Від’єднайте варильну панель
від джерела живлення та
перевірте підключення до
електромережі
F12, F21, F25, F36, F37, F40, F47,
F56, F58, F60
Зверніться до центру післяпродажного обслуговування та повідомте код помилки
ШУМ, ЯКИЙ СТВОРЮЄ ВАРИЛЬНА ПАНЕЛЬ
Під час нормальної роботи індукційні варильні панелі можуть створювати звуки свистіння або потріскування. Власне ці звуки спричинені сковорідками та
каструлями через характерні ознаки їхніх ден (наприклад, багатошарові або нерівні дена). Природа цих звуків залежить від каструль і сковорідок, які
використовуються, а також кількості їжі, яку вони містять. Такі звуки не є ознакою несправної роботи варильної панелі.
Крім того, індукційні варильні панелі обладнано внутрішньою системою охолодження, яка регулює температуру електронних частин панелі. Як наслідок,
можна почути звук обертання вентилятора охолодження під час вимкнення варильної панелі або декілька секунд потому. Такий шум не є ознакою
несправності, а навпаки свідчить про нормальне функціонування приладу.
ЦЕНТР ПІСЛЯПРОДАЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
Перш ніж звертатися до Центру післяпродажного обслуговування, виконайте такі дії:
1. Спробуйте самостійно вирішити проблему, дотримуючись інструкцій у посібнику з усунення несправностей.
2. Вимкніть, а потім увімкніть прилад, і перевірте, чи проблема не зникла.
Якщо наведені нижче дії не допомогли знешкодити проблему, зверніться до найближчого Центру післяпродажного обслуговування.
Підготуйте таку інформацію:
• короткий опис несправності;
• дані про тип і точну модель продукту;
• дані про Номер послуги (номер після слова «Service» («Послуги») на паспортній табличці), розташований на приладі (на його металевій табличці).
• повна адреса вашого місця проживання;
• ваш номер телефону.
Якщо знадобиться ремонт приладу, зверніться до авторизованого Центру післяпродажного обслуговування (щоб отримати для ремонту необхідні
оригінальні та правильні запчастини). Запасні частини доступні протягом 10 років.
UK60
ТАБЛИЦЯ РІВНІВ ПОТУЖНОСТІ
Рівень потужності
Макс.
потужність
Тип приготування
страви
Характеристика рівня
(позначає навички і вміння з приготування страв)
Підсилена
напруга
Швидке нагрівання
Ідеально підходить для різкого підвищення температури страви, що призводить до кип’ятіння
(якщо мова йде про воду) або швидкого нагрівання рідин
8–9
Смаження – кип’ятіння
7–8
Обсмаження –
тушкування – кип’ятіння –
приготування на грилю
6–7
Ідеально підходить для тушкування, підтримання процесу кип’ятіння на незначному вогні,
Обсмаження – варіння –
тушкування – приготування варіння та приготування на грилю (займає середній проміжок часу, наприклад, 10–20 хвилин),
нагрівання певних компонентів страви
на грилю
Висока
потужність
4–5
Середня
потужність
3–4
2–3
Низька
потужність
ВИМК.
1–2
1
Нульова
потужність
Варіння – тушкування –
приготування на грилю
Ідеально підходить для обсмаження, початку приготування, розмороження продуктів,
швидкого кип’ятіння
Ідеально підходить для тушкування, підтримання процесу кип’ятіння на великому вогні,
варіння та приготування на грилю (займає незначний проміжок часу, наприклад, 5–10 хвилин)
Ідеально підходить для тушкування, підтримання процесу кип’ятіння на малому вогні, варіння
(займає значний період часу). Приготування соусу для макаронних страв
Ідеально підходить для страв, приготування яких займає чимало часу (рис, соуси, печеня,
риба), з використанням певних рідин (вода, вино, бульйон, молоко), приготування соусу для
макаронних страв
Варіння – кип’ятіння (на
малому вогні) – згущення –
Ідеально підходить для страв, приготування яких займає чимало часу (об’єм цих страв,
утворення піни
зазвичай, менше одного літра: рис, соуси, печеня, риба), з використанням рідин (вода, вино,
бульйон, молоко)
Розтоплення –
розморожування –
підігрівання – утворення
піни
Підтримка поверхні
Ідеально підходить для розтоплення масла, шоколаду, розмороження незначних за розміром
продуктів і розігрівання їжі (соусів, супів, супів із великою кількістю інгредієнтів)
Ідеально підходить для підтримання щойно приготованих страв гарячими, приготування
ризото (з використанням кухонного приладдя, сумісного з індукційною варильною панеллю)
Варильна панель вимкнена або в перебуває режимі очікування (після нещодавнього
завершення приготування страв може виділяти тепло, про що свідчить індикатор «H»)
ПРИМІТКА.
Готуючи страви (наприклад, млинці), приготування яких займає мало часу та вимагає рівномірного розповсюдження тепла, на подвійній конфорці
діаметром 28 см (за наявності), використовуйте сковорідки діаметром до 24 см. Для приготування делікатних страв (наприклад, розтоплення шоколаду
або масла) використовуйте одиничні конфорки з меншим діаметром.
UK61
WHIRLPOOL EMEA S.p.A.
Via Carlo Pisacane n.1
20016 PERO (MI) ITALY
Factory: Whirlpool EMEA S.p.A.
ВИРЛПУЛ EMEA С.п.А.
Завод: ВИРЛПУЛ EMEA С.п.А.
Виa Карло Пизакане 1
Aдрес: Виa Пьяни Ди Мapиcкьo н°48
20016 ПЕРО (МИЛАНИ) ИТАЛИЯ
60044 Марискьо Ди Фабриано (АН), ИТАЛИЯ
ВІРЛПУЛ ЕМЕА С.п.А.
Фабрика: WHIRLPOOL EMEA С.п.А.
вул. Карло Пізакане, 1
Адреса: Віа Пьяні Ді Маріскьо н° 48
20016 Перо (Мілан), Італія
60044 Маріскьо Ді Фабріано (АН),
Address: Via Piani di Marischio n.48
60044 Marichio di Fabriano (AN) ITALY
ІТАЛІЯ
Завo: ВИРПУЛ ИМЭА С.п.а.
Мекен-жай: Виа Пьяни Ди Марискьо н° 48,
60044 Марискьо Ди Фабриано (АН),
ИТАЛИЯ
Для России и стран Таможенного союза:
ООО «ВИРЛПУЛ РУС»
Россия, 127018, Москва
ул. Двинцев, дом 12, корп. 1
Ресей жэне Кедендік одак елдері ушін:
«ВИРЛПУЛ РУС» ЖІЩ
Корпус 1, 12 - үй, Двинцев көшесі
127018 Мәскеу, Ресей
For Ukraine:
Для України:
"Whirlpool Ukraine" LLC
ТОВ «Вірлпул Україна»
01601, Kyiv, ul. Shelkovichnaya, 42-44.
01601, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44.
Hot Line in Ukraine: 0-800-501-15-00
Телефон гарячої лінії в Україні: 0-800-501-15-00
001
400011121264
GR
HU
RU
BG
RO
UA
05/17
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising