Whirlpool | BSNF 9752 OX | Use and care guide | Whirlpool BSNF 9752 OX Керівництво користувача

Whirlpool BSNF 9752 OX Керівництво користувача
Інструкція з техніки безпеки, експлуатації,
догляду та монтажу
www.whirlpool.eu/register
Українська . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . стор. 3
2
UK
УКРАЇНСЬКА
ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ,
ЕКСПЛУАТАЦІЇ, ДОГЛЯДУ та МОНТАЖУ
Дякуємо за придбання виробу фірми Whirlpool.
Для отримання більш повної допомоги зареєструйте свій
прилад на сайті www.whirlpool.com
Покажчик
Настанова з техніки безпеки
РЕКОМЕНДАЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Інструкція з експлуатації та догляду
ОПИС ВИРОБУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ПРИЛАД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ТЕХНІЧНІ ДАНІ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ДВЕРЦЯТА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ОСВІТЛЕННЯ ХОЛОДИЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ПОЛИЦІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ВЕНТИЛЯТОР + АНТИБАКТЕРІАЛЬНИЙ ФІЛЬТР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ХОЛОДИЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ З СИСТЕМОЮ NO-FROST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
МОРОЗИЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ NO-FROST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
АКСЕСУАРИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ЕКСПЛУАТАЦІЇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
ЩОДЕННЕ ВИКОРИСТАННЯ / ФУНКЦІЇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
ПОРАДИ ЩОДО ЗБЕРІГАННЯ ПРОДУКТІВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
РЕКОМЕНДАЦІЇ У ВИПАДКУ НЕВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
ЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
ПОСІБНИК З УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ ТА ПІСЛЯПРОДАЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ . . . . . . . . 24
ЗВУКИ ПРИЛАДУ ПІД ЧАС ФУНКЦІОНУВАННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
ПОСІБНИК З УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
ЦЕНТР ПІСЛЯПРОДАЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Інструкція з монтажу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3
Інструкція з техніки безпеки
РЕКОМЕНДАЦІЇ З ТЕХНІКИ
БЕЗПЕКИ
ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
ВАША БЕЗПЕКА ТА БЕЗПЕКА
вильної експлуатації приладу.
ІНШИХ ЛЮДЕЙ — ПОНАД УСЕ. Ретельно дотримуйтеся наведених нижче інструкцій.
У цій інструкції та на самому
Недотримання цих інструкцій
приладі містяться важливі
може створити загрозу.
попередження про небезпеку,
Виробник не несе жодної відпоякі слід прочитати і завжди
відальності за пошкодження, що
виконувати.
трапились внаслідок недотримання інструкцій, наведених у
цій настанові.
Виробник не буде нести жодної
відповідальності за травми
Це позначка повідомлення про
людей або тварин чи пошконебезпеку.
дження майна, спричинене
Вона привертає вашу увагу до
недотриманням наведених
потенційної небезпеки, через
вище порад і вказівок.
яку ви або інші люди можуть
загинути чи отримати травми.
Збережіть ці інструкції у зручноУсі повідомлення, пов’язані з
му місці, щоб звірятися з ними в
технікою безпеки, супроводжуються позначкою повідомлення майбутньому.
про небезпеку та словами
ОБЕРЕЖНО чи ПОПЕРЕДЖЕН- Не зберігайте вибухонебезпечні
НЯ. Ці слова мають такі значення: речовини, наприклад контейнери з аерозолями, та не використовуйте й не розташовуйте
небезпечно
бензин та інші горючі речовини
Указує на небезпечну ситуацію,
усередині та поблизу виробу.
яка призведе до серйозної
травми, якщо не запобігти їй.
Перш ніж здавати прилад на
утилізацію, зробіть його неприпопередження датним до використання, відрізавши кабель живлення та
Указує на небезпечну ситуацію,
знявши дверцята й полиці (за
яка може призвести до серйозної травми, якщо не запобігти їй. наявності), щоб діти не змогли
залізти всередину та застрягти
Усі попередження про небезпе- там.
ку надають конкретні відомості
про наявний потенційний ризик Цей прилад не містить графітокомпозитних елементів. Контур
і вказують на те, як зменшити
холодильного агента містить
ризик травми, пошкодження
майна й ураження електричним R600a (HC).
Прилади з ізобутаном (R600a):
струмом у результаті непра4
Ізобутан — це природний легкозаймистий газ, який не шкодить
навколишньому середовищу.
Пильнуйте, щоб шланги контуру
циркуляції холодильного агента
не були пошкоджені. Будьте
особливо уважними, якщо з
пошкоджених шлангів виходить
холодильний агент.
Пентан – це легкозаймистий газ,
який використовується в пінопластовій ізоляції як пороутворюючий агент.
попередження
Не пошкодьте шланги контуру
циркуляції холодильного агента.
попередження
Не використовуйте жодних
механічних, електричних або
хімічних засобів, крім рекомендованих виробником, щоб
прискорити процес розморожування.
попередження
Не використовуйте та не кладіть
усередину відділень приладу
типи електричних пристроїв, які
не були явно дозволені виробником.
попередження
Льодогенератори та/або водороздатчики не підключені
безпосередньо до системи
водопостачання, тож їх потрібно
наповнювати виключно питною
водою.
попередження
Пильнуйте, щоб вентиляційні
отвори самого пристрою або
конструкції для його вбудовування не були закупорені.
попередження
Автоматичні пристрої для
виготовлення льоду та/або
дозатори води необхідно під'єднати до водопроводу, який
постачає лише питну воду та
тиск в якому становить від 0,17
до 0,81 МПа (1,7 та 8,1 бар).
Щоб забезпечити належну
вентиляцію, потурбуйтеся, щоб
між бічними та верхньою стінками приладу залишився певний
вільний простір.
Відстань між задньою стінкою
приладу та стіною позаду неї
має становити понад 50 мм.
Якщо відстань буде меншою,
збільшиться рівень споживання
енергії приладом.
ПРИЗНАЧЕННЯ ПРИЛАДУ
Цей прилад призначено для
застосування лише в домашніх
умовах. Заборонено використовувати цей прилад як професійне обладнання.
Виробник не несе жодної відповідальності за неналежне користування або неправильне
налаштування елементів керування.
Цей прилад не призначений для
експлуатації із зовнішнім таймером або окремою системою
дистанційного керування.
Не використовуйте цей прилад
поза межами приміщення.
Цей прилад призначено для
використання в домашніх
умовах,
а також у таких закладах:
– у кухонних зонах магазинів,
офісів та інших робочих середовищ;
– житлові будинки за містом,
мотелі, готелі й інші заклади, які
передбачають можливість
проживання;
– домашні готелі, які пропонують ночівлю та сніданок;
– заклади громадського харчування, а також заклади, де
прилад використовується в
аналогічних цілях, коли не
передбачено роздрібний продаж.
Лампа, що використовується у
приладі, розроблена спеціально
для побутових електричних
приладів, і не підходить для
побутового освітлення приміщень (Постанова EC 244/2009).
УСТАНОВЛЕННЯ
Увімкніть прилад лише після
завершення процедури його
встановлення.
Установлення та ремонт повинен виконувати кваліфікований
спеціаліст відповідно до інструкцій виробника та чинних правил
техніки безпеки. Не ремонтуйте
та не заміняйте жодну частину
приладу, якщо в інструкції з
експлуатації прямо не вказано,
що це необхідно зробити.
Розпаковувати та встановлювати прилад потрібно в захисних
рукавицях.
Прилад слід відключити від
електромережі перед проведенням будь-яких монтажних
робіт.
Розпакувавши прилад, перевірте, чи на ньому немає пошкоджень після транспортування. У
UK
випадку виникнення проблем
зверніться до продавця або
найближчого Центру післяпродажного обслуговування.
Під час установлення приладу
переконайтеся, що він не перетискає та не пошкоджує кабель
живлення.
Прилад мають переносити та
встановлювати принаймні дві
особи.
Під час встановлення приладу
переконайтеся, що всі чотири
ніжки міцно стоять на підлозі, за
потреби відрегулюйте їх, а потім
за допомогою спиртового рівня
перевірте, чи прилад ідеально
вирівняний по горизонталі.
Перш ніж вмикати прилад,
зачекайте принаймні дві години,
доки контур циркуляції холодильного агента досягне максимальної ефективності роботи.
Переконайтеся, щоб поблизу
приладу не було джерела тепла.
ПРАВИЛА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ
Переконайтеся, що величина
напруги, указана на табличці з
паспортними даними, відповідає тій, що у вас удома.
Характеристики електроживлення вказано на паспортній
табличці.
Відповідно до нормативних
вимог цей прилад треба заземлити.
Установлення приладу має
відповідати поточним правилам
техніки безпеки. Для дотримання цих правил використовуйте
омніполярний вимикач, який би
забезпечував розрив контактів
між усіма полюсами не менше
5
3 мм.
У разі пошкодження силового
кабелю замініть його ідентичним. Заміну кабелю живлення
повинен виконувати кваліфікований технік відповідно до
вказівок виробника та чинних
правил техніки безпеки. Звертайтеся в авторизований сервісний центр.
Після підключення електричні
компоненти не мають бути
досяжні користувачеві.
Довжина кабелю живлення має
бути достатньою для підключення приладу до електромережі після його встановлення в
меблевий корпус.
Не використовуйте подовжувачі.
Не тягніть за кабель живлення
приладу.
Якщо прилад оснащено вилкою,
не використовуйте численні
перехідники.
Якщо вилка, якою оснащено
прилад, не підходить для розетки, зверніться до кваліфікованого техніка.
Не торкайтеся приладу мокрими частинами тіла й не користуйтеся ним, перебуваючи
босоніж на підлозі.
Забороняється користуватися
цим приладом у разі пошкодження шнура живлення або
штепселя, неналежної роботи
або пошкодження чи падіння.
Забороняється занурювати
шнур живлення або штепсель у
воду. Тримайте шнур подалі від
гарячих поверхонь.
За використання пристрою
захисного відключення використовуйте лише моделі з
.
позначенням
6
Після заміни запобіжника кришПрилад придатний до викорику запобіжника слід поставити
стання у приміщеннях, темпера- на місце. Якщо кришка запобіжтура в яких відповідає наведеника загубилася, забороняється
ним нижче діапазонам
користуватися штепсельною
(відповідно до кліматичного
вилкою, доки не буде здійснено
класу, указаного на табличці з
правильну заміну.
паспортними даними).
Правильну заміну можна визнаПрилад може не працювати
чити за кольоровою вставкою
належним чином, якщо він
або кольоровим тисненням на
тривалий час перебуває в
словах в основі штепсельної
середовищі з температурою, що вилки.
виходить за межі зазначеного
Запасні кришки для запобіжнидіапазону.
ків можна придбати в місцевому
Кліматичний клас T навк. середо- магазині електротоварів.
вища ( C)
Тільки для Республіки ІрланSN Від 10 до 32
дія
N Від 16 до 32
Інформація, надана для корисST Від 16 до 38
тувачів у Великобританії, найT Від 16 до 43
частіше буде актуальною. Однак
ЕЛЕКТРИЧНИЙ РОЗ’ЄМ ТІЛЬтакож може використовуватися
КИ ДЛЯ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ Й
третій тип штепсельної вилки та
ІРЛАНДІЇ
розетки: 2-контактна з боковим
заземлювальним контактом.
Заміна запобіжника.
Якщо силовий кабель приладу
Розетка / штепсельна вилка
оснащено вилкою з запобіжни(інформація дійсна для обох
ком типу BS 1363A на 13 ампер,
країн)
щоб замінити запобіжник у
Якщо штепсельна вилка прилавилці такого типу, використоду не відповідає типу розетки,
вуйте запобіжник із маркуванзверніться в Центр післяпроням ASTA, схвалений для викодажного обслуговування, щоб
ристання із запобіжниками типу отримати подальші інструкції.
BS 1362. Виконайте наведені
Не намагайтеся самостійно
нижче дії:
замінити штепсельну вилку. Цю
операцію має виконувати
кваліфікований фахівець, дотримуючись при цьому інструкцій
виробника та чинних стандартів
техніки безпеки.
НАЛЕЖНЕ ВИКОРИСТАННЯ
1. Зніміть кришку запобіжника
(A) та вийміть запобіжник (Б).
2. Вставте новий запобіжник на
13 ампер у кришку запобіжника.
3. Вставте обидві деталі у вилку.
Важливо!
Використовуйте холодильне
відділення виключно для зберігання свіжих, а морозильне –
для зберігання заморожених
продуктів. Також у морозильному відділенні можна заморожувати свіжі продукти та кубики
льоду.
Не зберігайте в морозильному
та холодильному відділеннях
продукти, незагорнуті в харчову
плівку, і уникайте контакту
незагорнутих продуктів із
внутрішніми стінками цих
відділень.
три завжди потрібно використовувати, щоб холодильник
працював належним чином.
Не зберігайте в морозильному
відділенні скляні контейнери з
рідинами, оскільки вони можуть
зламатися.
У приладах можуть бути спеціальні відділення для зберігання
харчових продуктів.
Якщо в посібнику з експлуатації
не вказано інше, ці відділення
можна вилучити, зберігаючи
при цьому функціональність
пристрою.
Не проковтуйте вміст (нетоксичний) пакетів із льодом (у деяких
моделях).
Не закривайте вентилятор
продуктами (за наявності).
Поклавши продукти всередину,
переконайтеся, що дверцята
зачинено належним чином
(особливо дверцята морозильної камери).
Пошкоджену прокладку потрібно якнайшвидше замінити.
БЕЗПЕКА ДІТЕЙ
Не їжте кубики льоду або фруктовий лід відразу після витягання його з морозильного відділення, оскільки це може
призвести до обмороження.
Малолітніх (від 0 до 3 років) і
малих дітей (від 3 до 8 років) не
варто залишати біля приладу
без нагляду.
Якщо для деяких моделей
передбачено використання
фільтрів, що прикріпляються під
кришкою вентилятора, ці філь-
До використання приладу
допускаються діти віком від
8 років, особи з фізичними,
сенсорними чи розумовими
UK
вадами, а також особи, які
мають незначний досвід чи
знання щодо використання
цього приладу, за умови, що такі
особи отримали інструкції щодо
безпечного використання
приладу, розуміють можливий
ризик або використовують
прилад під наглядом інших
відповідальних осіб. Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
Не дозволяйте дітям проводити
очищення або обслуговування
приладу без нагляду дорослих.
Тримайте пакувальні матеріали
(поліетиленові пакети, полістирол тощо) в недоступному для
дітей місці.
ЧИЩЕННЯ
ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
Прилад слід відключити від
електромережі перед проведенням будь-яких робіт із чищення чи обслуговування.
Ніколи не застосовуйте пристрої для очищення паром
ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ
Утилізація
пакувальних
матеріалів
Пакувальний матеріал на
100% піддається вторинній
переробці та позначений
відповідним символом
переробки:
Тому різні частини упаковки
слід утилізувати
відповідально та згідно з
місцевими правилами щодо
утилізації відходів.
Утилізація побутових
приладів
Цей прилад виготовлено з
матеріалів, що підлягають
вторинній переробці або
придатні для повторного
використання. Утилізуйте
його відповідно до місцевих
правил утилізації відходів.
Для отримання додаткової
інформації про поводження з
побутовими електричними
приладами їх утилізацію та
вторинну переробку
зверніться до компетентних
місцевих органів, служби
утилізації побутових відходів
або в магазин, де ви
придбали прилад.
Цей прилад маркований
відповідно до Європейської
директиви 2012/19/ЄC про
відходи електричного та
електронного обладнання
(WEEE).
Забезпечивши належну
утилізацію продукту, ви
допоможете уникнути
можливих негативних
наслідків для довкілля та
здоров’я людей, до яких
може призвести неналежне
обслуговування цього
7
приладу під час утилізації.
Символ на виробі або в
супровідній
документації вказує на
те, що прилад не можна
утилізувати як побутові
відходи, і що його потрібно
здати на утилізацію у
відповідні центри збору
відходів для вторинної
переробки електричного й
електронного обладнання.
Поради щодо
енергозбереження
Установлюйте прилад у
кімнаті з хорошою
вентиляцією та незначною
вологістю повітря подалі від
джерела теплової енергії
(наприклад, радіатора,
кухонної плити тощо) та в
місцях, куди не потрапляє
пряме сонячне проміння. За
потреби використовуйте
ізоляційну пластину.
Щоб забезпечити належну
вентиляцію, дотримуйтесь
інструкцій з установки.
Недостатня вентиляція
задньої стінки приладу
спричиняє більше
споживання енергії та
зменшує охолоджувальні
властивості приладу.
На температуру всередині
приладу може вплинути
температура навколишнього
середовища, частота
відкривання дверцят, а також
розташування приладу.
Установлюючи температуру,
слід звертати увагу на ці
фактори.
Уникайте зайвого
відкривання дверцят
холодильника.
Заморожені продукти
розморожуйте в
холодильному відділенні.
Низька температура
заморожених продуктів
поширюється на продукти в
холодильному відділенні,
охолоджуючи їх.
Не ставте теплі напої та їжу в
холодильник – спочатку
дайте їм охолонути.
Розташування поличок у
холодильнику не впливає на
рівень споживання енергії.
На полицях слід так
розташовувати продукти,
щоб забезпечити належну
циркуляцію повітря
(продукти не мають
торкатися один одного, а між
задньою стінкою
холодильника та продуктами
має бути певна відстань).
Місце для зберігання
заморожених продуктів
можна збільшити, вилучивши
контейнери та, за наявності,
полицю для накопичення
інею. Рівень споживання
приладом електроенергії при
цьому не зміниться.
Енергоефективні прилади
оснащено потужними
моторами, які слугують
довше, але при цьому
споживають менше
електроенергії. Не
хвилюйтеся, якщо мотор
працює протягом
тривалішого часу.
ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО
ВІДПОВІДНІСТЬ
Цей прилад розроблено для
зберігання продуктів харчування та виготовлено відповідно до Стандарту (CE) №
1935/2004.
Цей прилад розроблено,
виготовлено та представлено
на ринку відповідно до:
— положень про безпеку,
зазначених у Директиві
2006/95/CE щодо низьковольтного обладнання (яка
8
замінює Директиву 73/23/CEE
та подальші доповнення);
— вимог до захисту, викладених у Директиві 2004/108/EC
щодо електромагнітної сумісності.
Електричну безпеку приладу
можна гарантувати, лише
якщо його належним чином
підключено до затвердженої
системи електрозаземлення.
Вірпул Юроп с.р.л. єдиний учасник
Віалє Г. Боргі, 27,
21025 – Комеріо (Варезе), Італія
Завод: Вірлпул Польська Сп. з.о.о.
Адреса: Вул. Ген.Т.Бора-Коморовскіего, 6,
51-210,
Вроцлав, Польща
Для України:
ТОВ «Вірлпул Україна»
01601, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44.
Телефон гарячої лінії в Україні:
0-800-501-15-00
Зроблено в Польщі
UK
Інструкція з експлуатації та догляду
ОПИС ВИРОБУ
ПРИЛАД
2
3
4
5
8
9
10
11
12
13
14
6
7
25
15
17
18
19
1
20
21
22
16
23
24
1. Панель керування
Холодильне відділення
2. Світлодіодне освітлення
3. Вентилятор
4. Кришка вентилятора та
антибактеріальний фільтр
5. Полиці
6. Лоток для пляшок
7. Контейнер для сиру + кришка
8. Зона багатоканального потоку
холодного повітря
9. Сенсорна кришка
10. Охолоджувальне відділення
(найкраще підходить для
зберігання м’яса та риби)
11. Табличка з технічними даними
та торговельною назвою
12. Контейнер для фруктів і овочів
13. Роздільник поличок
холодильника
14. Комплект для перевішування
дверцят на інший бік
15. Лотки на дверцятах
16. Лоток для яєць
17. Напівполичка для дрібних
продуктів
18. Розділювач пляшок
19. Поличка для пляшок
20. Ущільнювач для дверцят
Морозильне відділення
20. Ущільнювачі для дверцят
21. Лотки для швидкого
приготування льоду /
Накопичувачі холоду
22. Полиці
23. Середній контейнер:
найхолодніша зона, найкраща для
заморожування свіжих продуктів
24. Роздільник поличок
морозильного відділення
25. Контейнери морозильної
камери
9
ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ТЕХНІЧНІ ДАНІ
1. Кнопка «ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДИЛЬНОГО
ВІДДІЛЕННЯ»
2. ТЕМПЕРАТУРНИЙ ДИСПЛЕЙ (°C)
ХОЛОДИЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ
3. 6TH SENSE (6-Е ЧУТТЯ) FRESH CONTROL
4. ТЕМПЕРАТУРНИЙ ДИСПЛЕЙ (°C)
МОРОЗИЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ
5. Кнопка «ТЕМПЕРАТУРА МОРОЗИЛЬНОГО
ВІДДІЛЕННЯ»
6. Індикатор «ПОПЕРЕДЖЕННЯ
АНТИБАКТЕРІАЛЬНОГО ФІЛЬТРА»
7. Індикатор «ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО
ЗНЕСТРУМЛЕННЯ»
8. Індикатор «ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО
НЕНАЛЕЖНЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ»
9. Індикатор «ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО
ВІДКРИТІ ДВЕРЦЯТА»
10. Кнопка ВВІМКНЕННЯ/РЕЖИМУ STANDBY
11. Кнопка «ШВИДКЕ ОХОЛОДЖЕННЯ»
12. Кнопка «ВІДПУСТКА»
13. Кнопка «БЛОКУВАННЯ КНОПОК»
14. Кнопка «РЕГУЛЮВАННЯ МОРОЗУ»
15. Кнопка «ШВИДКЕ ЗАМОРОЖУВАННЯ»
16. Кнопка «ВИМКНУТИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ»
Габарити виробу
Висота
2010
мм
Ширина
595
мм
Глибина
655
мм
Корисний об'єм холодильника (l)
252
л
Корисний об'єм морозильної камери (l) 94
л
Система розморожування
Холодильник
Автоматично
Морозильна камера
Автоматично
Час піднімання (год.)
22
год.
Холодопродуктивність (кг/24 год.)
15,5
кг/24 год.
Енергоспоживання (кВтгод./24 год.)
0,68
кВтгод./24 год.
Рівень шуму (дБ)
42
дБ
Клас енергоспоживання
A++
10
UK
ДВЕРЦЯТА
ЗМІНА НАПРЯМКУ ВІДКРИВАННЯ ДВЕРЦЯТ
Примітка: Напрямок відкривання дверцят може
відрізнятися. Гарантія не поширюється на цю дію,
якщо її виконують працівники Центру
післяпродажного обслуговування.
Рекомендується перевішувати дверцята удвох.
Дотримуйтесь порад, вказаних у інструкції з
монтажу.
ОСВІТЛЕННЯ ХОЛОДИЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ
Для освітлення всередині холодильного
відділення використовується система
світлодіодів, які не лише забезпечують краще
освітлення,
а й заощаджують споживання електроенергії.
Якщо система світлодіодного освітлення не
працює, зверніться до центру обслуговування
клієнтів, щоб вам її замінили.
Важливо: Внутрішнє освітлення холодильного
відділення вмикається під час відкривання
дверцят. Якщо дверцята залишатимуться
відчиненими протягом понад 10 хвилин, світло
вимкнеться автоматично.
ПОЛИЦІ
Усі полиці, відкидні полички та кошики можна
вийняти.
ВЕНТИЛЯТОР + АНТИБАКТЕРІАЛЬНИЙ
ФІЛЬТР
Функція «Вентилятор» поліпшує розподіл
температури всередині приладу, забезпечуючи
кращі умови для зберігання продуктів.
Примітка: Не перекривайте продуктами зону
повітрозабірника.
Якщо прилад оснащено вентилятором, у ньому
може бути встановлений антибактеріальний
фільтр.
Вийміть його з коробки,
розташованої в контейнері для
фруктів і овочів, і вставте в
кришку вентилятора, як
зображено на малюнку.
Процедуру заміни наведено в
документації, що постачається в комплекті з
фільтром.
ХОЛОДИЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ З
СИСТЕМОЮ NO-FROST
Розморожування холодильного відділення
відбувається повністю автоматично.
Тала вода автоматично стікає в дренажний отвір,
що прихований за многопоточною системою
Multi-flow, і накопичується в контейнері, звідки
потім випаровується.
11
МОРОЗИЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ NO-FROST
У морозильних відділеннях No Frost циркуляція
холодного повітря відбувається навколо ділянок
зберігання продуктів, перешкоджаючи
утворенню льоду та звільняючи користувача від
потреби розморожувати прилад.
Заморожені продукти не примерзають до стінок
приладу, маркування продуктів залишається
читабельним, а ділянки зберігання продуктів –
чистими й охайними.
АКСЕСУАРИ
ЛОТОК ДЛЯ ЯЄЦЬ
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ СИРУ
ЛОТОК ДЛЯ ПЛЯШОК
РОЗДІЛЮВАЧ ПЛЯШОК
РОЗДІЛЬНИК ПОЛИЧОК
МОРОЗИЛЬНОГО
ВІДДІЛЕННЯ
РОЗДІЛЬНИК ПОЛИЧОК
ХОЛОДИЛЬНОГО
ВІДДІЛЕННЯ
ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ
ШВИДКОГО
ПРИГОТУВАННЯ ЛЬОДУ
НАКОПИЧУВАЧІ ХОЛОДУ/
ЛОТКИ ДЛЯ ШВИДКОГО
ПРИГОТУВАННЯ ЛЬОДУ
12
UK
ЕКСПЛУАТАЦІЯ
ПРИЛАДУ
ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ
ЗАПУСК ПРИЛАДУ
Якщо підключити прилад до електромережі, він
автоматично розпочне роботу.
Зачекайте принаймні 4–6 годин після запуску
холодильника, перш ніж заповнювати його
продуктами харчування.
НАЛАШТУВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ
За умовчанням прилад налаштовано на роботу в
межах рекомендованої середньої температури.
Докладні відомості про встановлення
температури наведено в документі «Інструкція
для щоденного використання».
Після підключення приладу до електромережі
його дисплей засвітиться, і приблизно протягом
1 секунди на ньому відображатимуться всі
значки. Активуються стандартні (заводські)
настройки холодильного відділення.
Примітка: Відображені значення відповідають
середньому рівню температури в усьому
холодильному відділенні
УСТАНОВЛЕННЯ
УСТАНОВЛЕННЯ ОДНОГО ВІДДІЛЕННЯ
Щоб забезпечити належну вентиляцію,
потурбуйтеся, щоб між бічними та верхньою
стінками приладу залишився певний вільний
простір.
Відстань між задньою стінкою приладу та стіною
позаду неї має становити понад 50 мм.
Якщо відстань буде меншою, збільшиться рівень
споживання енергії приладом.
ВСТАНОВЛЕННЯ ВСТАВОК
Встановіть вставки у верхній та нижній частині
конденсатора (відповідно до малюнка) із задньої
сторони приладу.
50mm
50mm
13
ЩОДЕННЕ ВИКОРИСТАННЯ
ЗБІЛЬШЕННЯ ПРОСТОРУ МОРОЗИЛЬНОГО
ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ПРОДУКТІВ
• Витягніть ящики, щоб розмістити в
морозильному відділенні великі продукти.
• Розташовуйте продукти безпосередньо на
полицях морозильного відділення.
• Вийміть додаткові знімні аксесуари.
• Не блокуйте продуктами харчування область
вентиляції повітря (задня стінка та нижня частина
всередині приладу).
• Усі полиці та висувні шухляди можна вийняти.
• На температуру всередині приладу може
вплинути температура навколишнього
середовища, частота відкривання дверцят, а
також розташування приладу. Установлюючи
температуру, слід звертати увагу на ці фактори.
• Аксесуари приладу не слід мити в посудомийній
машині, якщо не надано інших вказівок.
ФУНКЦІЇ
Ця функція активує режим «On/
Stand-by» у холодильному
відділенні. Щоб перевести прилад у
режим очікування, натисніть і
утримуйте протягом 3 секунд
кнопку «On/Stand-by».
Усі індикатори вимкнуться крім
індикатора «On/Stand-by», який
указує, що прилад перебуває в
режимі очікування.
Коли прилад перебуває в режимі
очікування,
освітлення в холодильному
відділенні не працює.
Пам’ятайте, що електроживлення
приладу при цьому не вимикається.
Щоб скасувати режим очікування,
просто натисніть і утримуйте
протягом 3 секунд кнопку «On/
Stand-By».
СМАРТ-ДИСПЛЕЙ
Цю додаткову функцію можна
використовувати для заощадження
електроенергії. Щоб активувати/
вимкнути цю функцію, дотримуйтеся
вказівок у «Короткому посібнику з
початку роботи».
Після активації функції «Смартдисплей» дисплей згасне за винятком
значка 6-е чуття Fresh Control. Якщо
функцію «Смарт-дисплей» увімкнено,
щоб налаштувати температуру або
активувати інші функції, натисніть
будь-яку кнопку й активуйте дисплей.
Якщо час очікування складає близько
15 секунд, дисплей знову згасне, й
видимим залишиться лише значок 6-е
чуття Fresh Control.
Після вимкнення цієї функції буде
відновлено нормальну роботу
дисплея. У випадку збою в
електромережі функція «Смартдисплей» вимкнеться автоматично.
Слід пам’ятати про те, що за
використання цієї функції
електроживлення приладу не
вимикається. Натомість просто
зменшується рівень споживання
електроенергії зовнішнім дисплеєм.
Примітка: Оголошений рівень
споживання електроенергії приладом
виміряно з увімкненою функцією
«Смарт-дисплей».
6TH SENSE (6-Е
ЧУТТЯ) FRESH
CONTROL
Ця функція вмикається автоматично
та забезпечує оптимальні умови для
зберігання продуктів. У разі будьяких відхилень функція 6th Sense
(6-е чуття) Fresh Control негайно
відновлює ідеальні умови.
Результати вражаючі:
свіжість зберігається якнайкраще у
всій камері холодильника в 4 рази
довше.
УВІМКНЕНО/РЕЖИМ
ОЧІКУВАННЯ
14
UK
ШВИДКЕ
ОХОЛОДЖЕННЯ
Цю функцію рекомендовано
використовувати, якщо в холодильне
відділення завантажено забагато
продуктів.
Функція «Швидке охолодження»
допомагає підвищити рівень
холодопродуктивності в
холодильному відділенні.
Увага!
• Несумісність із функцією
«Відпустка»
Щоб забезпечити нормальну роботу
приладу, не використовуйте
одночасно функції «Відпустка» і
«Швидке охолодження». Отож, якщо
активовано функцію «Відпустка»,
вимкніть її, перш ніж вмикати функцію
«Швидке охолодження» (і навпаки).
ШВИДКЕ
ЗАМОРОЖУВАННЯ
Цю функцію рекомендовано
використовувати, якщо в морозильне
відділення завантажено забагато
продуктів для заморожування. За
24 години до заморожування свіжих
продуктів натисніть кнопку «Швидке
заморожування», щоб активувати
функцію «Швидке заморожування».
Після її активації індикатор «Швидке
заморожування» ввімкнеться. Через
24 години покладіть продукти для
заморожування у середню частину
зони заморожування морозильного
відділення. Через 48 годин функція
автоматично вимкнеться. Щоб
вимкнути її вручну, натисніть кнопку
«Швидке заморожування».
Функція
«ВІДПУСТКА»
Цю функцію можна ввімкнути, щоб
зменшити рівень енергоспоживання
приладом на тривалий відтинок
часу, коли вас не буде вдома.
Перш ніж це зробити, із
холодильного відділення потрібно
вилучити всі продукти, які швидко
псуються, і переконатися, що
дверцята зачинено належним
чином, оскільки всередині приладу
підтримуватиметься температура,
достатня для того, щоб уникнути
утворення неприємних запахів
(+12°C).
Натисніть кнопку режиму
«Відпустка», щоб увімкнути або
вимкнути цю функцію. Коли функція
увімкнена, буде світитись
відповідний символ.
Якщо ви зміните значення
температури, функція вимкнеться
автоматично.
Морозильне відділення працює
належним чином.
Увага!
• Несумісність із функцією «Швидке
охолодження»
Щоб забезпечити нормальну роботу
приладу, не використовуйте
одночасно функції «Відпустка» і
«Швидке охолодження».
Отож, якщо активовано функцію
«Швидке охолодження», вимкніть її,
перш ніж вмикати функцію
«Відпустка» (і навпаки).
БЛОКУВАННЯ
КНОПОК
Ця функція запобігає ненавмисній
зміні налаштувань або вимиканню
приладу.
Щоб заблокувати кнопки, натисніть та
утримуйте кнопку «БЛОКУВАННЯ
КНОПОК» протягом 3 секунд, поки на
дисплеї не з'явиться індикатор
блокування кнопок, а звуковий
сигнал підтвердить вибір функції.
Через 3 секунди індикатор
блокування кнопок згасне.
Коли ця функція увімкнена,
натискання інших кнопок (крім
кнопки «Блокування кнопок») активує
звуковий сигнал, а на дисплеї буде
блимати індикатор блокування
кнопок.
Будь-яке попередження може бути
деактивоване, коли функція
блокування кнопок увімкнена.
Щоб розблокувати кнопки, виконайте
ту ж саму процедуру, доки на дисплеї
не з'явиться індикатор блокування
кнопок, а звуковий сигнал
підтвердить, що функція вимкнена.
Через 1 секунду індикатор згасне.
15
РЕГУЛЮВАННЯ
МОРОЗУ
Регулювання морозу - це передова
технологія, яка зменшує до мінімуму
коливання температури у всьому
холодильному відділенні завдяки
інноваційній повітряній системи, що є
цілковито незалежною від
холодильника. Намороження
скорочуються до 60%, і продукти
зберігають свою вихідну якість та
колір.
Щоб активувати/вимкнути функцію
регулювання морозу, просто
натисніть кнопку «РЕГУЛЮВАННЯ
МОРОЗУ»
Функція працює належним чином у
заданому діапазоні температури: від
­22°C до ­24°C. Коли функція
застосовується, й у морозильному
відділенні встановлена поточна
температура вище ­22°C, для
дотримання робочого діапазону
автоматично встановлюється
температура ­22°C.
Якщо функція застосовується, й
користувач змінює температуру
морозильного відділення так, що
вона виходить за межі робочого
діапазону, то функція автоматично
вимикається.
У разі застосування функції швидкого
заморожування, виконання функції
«Регулювання морозу» затримується,
поки буде вимкнено функцію
«Швидке заморожування».
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
ПРО
ЗНЕСТРУМЛЕННЯ
Якщо стався збій в електромережі,
після відновлення електропостачання
прилад автоматично стежитиме за
температурою в морозильному
відділенні. Якщо температура в
морозильному відділенні підніметься
вище рівня, потрібного для
заморожування, засвітиться значок
знеструмлення, почне блимати
індикатор попередження й пролунає
звуковий сигнал, як тільки
електропостачання буде відновлено.
Щоб скинути сигнал попередження,
натисніть один раз кнопку «Скидання
попередження».
Якщо ввімкнулося попередження про
знеструмлення, рекомендовано
виконати дії, описані нижче.
• Якщо продукти в морозильному
відділенні розморозилися, але
залишаються холодними, слід
перенести їх із морозильного в
холодильне відділення й спожити
протягом наступних 24 годин.
• Якщо продукти в морозильному
відділенні заморожені, це означає, що
вони відтанули, а потім повторно
заморозилися після відновлення
електропостачання, що негативно
впливає на їх смак, якість і поживну
цінність, а також може становити
небезпеку для здоров’я.
Рекомендовано не споживати такі
продукти, а викинути весь вміст
морозильного відділення.
Попередження про знеструмлення
допомагає користувачу визначити
якість продуктів харчування в разі
збою електропостачання приладу.
Ця система не гарантує якості або
безпечності продуктів і споживачам
рекомендується діяти на власний
розсуд при оцінюванні якості
продуктів у морозильному та
холодильному відділеннях.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
ПРО ПЕРЕВИЩЕННЯ
ТЕМПЕРАТУРИ
Випадки активації сигналу:
• після тривалого простою прилад
підключено до електромережі;
• у морозильному відділенні
спостерігається занадто висока
температура;
• кількість продуктів, завантажених у
морозильник, перевищує кількість,
указану в табличці з технічними
даними;
• дверцята морозильного відділення
були залишені відчиненими протягом
тривалого часу;
• щоб вимкнути гучність сигналу
попередження, натисніть один раз
кнопку «Вимкнути попередження»;
• індикатор попередження вимкнеться
автоматично, щойно температура в
морозильному відділенні опуститься до
значення -10°C.
16
UK
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
ПРО ВІДКРИТІ
ДВЕРЦЯТА
Якщо дверцята приладу залишаються
відчиненими протягом понад
2 хвилин, буде активовано сигнал
попередження про відкриті дверцята.
Щоб вимкнути звуковий сигнал,
закрийте дверцята або натисніть
кнопку «Вимкнути попередження».
ШВИДКЕ
ПРИГОТУВАННЯ
ЛЬОДУ
ПРИГОТУВАННЯ КУБИКІВ ЛЬОДУ
Поставте пусті лотки для приготування
кубиків льоду в морозильне відділення
за 24 години до використання функції
"Швидке приготування льоду", щоб
охолодити їх. Для забезпечення
найкращої роботи лотків для швидкого
приготування льоду, рекомендується
постійно тримати їх у морозильному
відділенні та підтримувати температуру
-18°C або нижче.
Вийміть лоток для швидкого
приготування льоду, потягнувши його
до себе.
Закрийте лоток кришкою та вставте
його назад у спеціальні жолобки у
верхній шухляді морозильного
відділення. Будьте обережними, щоб не
розхлюпати воду.
Зніміть кришку та заповніть лоток
питною водою (максимальний рівень =
2/3 всієї форми).
ВИТЯГУВАННЯ КУБИКІВ ЛЬОДУ
Коли льод готовий, відкрийте кришку
та дістаньте кубики.
ВИКОРИСТАННЯ ЛОТКІВ ДЛЯ
ШВИДКОГО ПРИГОТУВАННЯ
ЛЬОДУ В ЯКОСТІ НАКОПИЧУВАЧІВ
ХОЛОДУ
Лотки для швидкого приготування
льоду також можна використовувати
в якості накопичувачів холоду, щоб
Почекайте хоча б 30 хвилин, поки
будуть готові кубики льоду (цей час
може бути трохи довшим, якщо лотки
використовуються відразу після
першого використання).
допомогти тримати продукти
замороженими у разі знеструмлення.
З метою їх найкращого використання
розмістіть пакети з льодом над
продуктами, що зберігаються у
верхній шухляді морозильного
відділення. В цьому місці лотки все ще
можна використовувати для
приготування кубиків льоду, однак
для їх приготування може
знадобитись більше часу.
17
ПОРАДИ ЩОДО ЗБЕРІГАННЯ ПРОДУКТІВ
ХОЛОДИЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ
Холодильне відділення ідеально підходить для
зберігання приготованих страв, свіжих продуктів
і законсервованої їжі, молочних продуктів,
фруктів і овочів, а також напоїв.
ВЕНТИЛЯЦІЯ ПОВІТРЯ
Природна циркуляція повітря в холодильному
відділенні викликає різну температуру в певних
зонах холодильника. Найнижча температура
спостерігається над контейнером для овочів і
фруктів, а також біля задньої стінки
холодильника. Найвища температура – у верхній
частині відділення біля передньої стінки
відділення.
Недостатня вентиляція призводить до
підвищеного енергоспоживання та зменшення
охолоджувальних властивостей приладу.
Не блокуйте отвори для повітря продуктами на
інших полицях - вони оптимізовані для
забезпечення належної циркуляції повітря та
збереження продуктів.
ЗБЕРІГАННЯ СВІЖИХ ПРОДУКТІВ І НАПОЇВ
› Для зберігання продуктів використовуйте
пластикові, металеві, алюмінієві та скляні
контейнери, а також харчову плівку.
› Не зберігайте продукти надто близько один до
одного, щоб забезпечити належну циркуляцію
повітря.
› Завжди використовуйте герметично закриті
контейнери для зберігання рідин і їжі, яка може
виділяти специфічний запах або може
зіпсуватися через такий специфічний запах.
› Щоб уникнути падіння пляшок, можна
використовувати утримувач пляшок.
› Продукти, що виділяють велику кількість
етилену, та ті, які є чутливими до цього газу,
наприклад, фрукти, овочі та салат, завжди
необхідно зберігати окремо або загортати, щоб
не скоротити строк їхнього зберігання;
наприклад, не зберігайте помідори разом з ківі
або капустою.
› Якщо кількість продуктів для зберігання в
холодильнику невелика, рекомендуємо
використовувати для цього полиці над
контейнером для овочів і фруктів, адже в цій зоні
холодильного відділення спостерігається
найнижча температура.
› Будьте обережні, щоб не закрити продуктами
отвори для повітря.
МІСЦЕ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ СВІЖИХ ПРОДУКТІВ І
НАПОЇВ
› На полицях холодильника: приготовлені
страви, тропічні фрукти, сири, делікатеси.
› У контейнері для овочів і фруктів: фрукти, салат,
овочі.
› У зоні з найнижчою температурою (над
контейнером для овочів і фруктів): м’ясо, риба,
нарізка, пироги
› На поличках дверцят: масло, варення, соуси,
соління, консерви, напої у пляшках і картонних
пакетах, яйця.
18
UK
Умовні позначки
ЗОНА ПОМІРНОЇ
ТЕМПЕРАТУРИ
Рекомендується для зберігання
тропічних фруктів, консервів,
напоїв, яєць, соусів, соління,
масла, варення.
ЗОНА ОХОЛОДЖЕННЯ
Рекомендується для зберігання
сиру, молока, продуктів
щоденного споживання,
делікатесів, йогурту.
НАЙХОЛОДНІША ЗОНА
Рекомендується для зберігання
нарізки, десертів.
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ФРУКТІВ І
ОВОЧІВ
КОНТЕЙНЕР ЗОНИ
ЗАМОРОЖУВАННЯ
(ЗОНА МАКСИМАЛЬНОГО
ХОЛОДУ) Рекомендується для
заморожування свіжих/
приготовлених продуктів.
КОНТЕЙНЕРИ МОРОЗИЛЬНОЇ
КАМЕРИ
Примітка
Сірий колір умовної позначки
не співпадає з кольором
контейнерів
19
МОРОЗИЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ
Морозильне відділення холодильника ідеально
підходить для зберігання заморожених продуктів
харчування, приготування кубиків льоду та
заморожування свіжих продуктів.
Максимальну вагу свіжих продуктів, яку можна
ПОРАДИ ЩОДО ЗАМОРОЖУВАННЯ ТА
ЗБЕРІГАННЯ СВІЖИХ ПРОДУКТІВ
› Рекомендуємо додавати до заморожених
продуктів записки з назвою цих продуктів і
вказаною датою початку заморожування. Таким
чином, ви зможете швидко знайти потрібний
продукт і визначити продукти, термін
придатності яких добігає кінця. Повторно не
заморожуйте розморожені продукти.
› Перед заморожуванням свіжих продуктів їх
необхідно щільно упакувати, використовуючи
щось одне з наведеного нижче: алюмінієву
фольгу, харчову плівку, поліетиленові пакети, що
не пропускають повітря та воду, поліетиленові
контейнери з кришками або контейнери
морозильного відділення, призначені для
заморожування свіжих продуктів.
› Щоб отримати заморожені продукти найвищої
якості, слід використовувати свіжі, дозрілі та
високоякісні продукти.
заморозити протягом доби, указано на табличці з
технічними даними (... кг/24 год).
Якщо вам необхідно покласти у морозильну
камеру невелику кількість продуктів,
рекомендується використовувати найхолодніші
зони морозильного відділення в середній
частині.
› Свіжі фрукти й овочі бажано заморожувати
одразу після того, як вони були зібрані, щоб
зберегти оригінальні харчові властивості,
насиченість смаку, колір і запах продуктів. Деякі
види м’яса, наприклад дичину, перед
заморожуванням слід на певний час підвісити,
щоб висушити.
› Завжди давайте гарячій їжі охолонути, перш ніж
розташовувати її в морозильному відділенні.
› Повністю або частково розморожені продукти
потрібно негайно спожити.
Повторно не заморожуйте розталі неприготовані
продукти. Після приготування розталих
продуктів їх можна знову заморозити.
› Не заморожуйте пляшки з рідиною.
› Використовуйте функцію швидкого
охолодження для пришвидшення охолодження
процесу заморожування (див. «Інструкцію для
щоденного використання»).
заморожені продукти харчування:
поради щодо купівлі
Купуючи заморожені продукти, дотримуйтеся
наведених нижче вказівок:
› Після повернення додому негайно помістіть
заморожені продукти в морозильне відділення.
›
Перевіряйте, чи не пошкоджено упаковку
(заморожені продукти можуть зіпсуватися в
пошкодженій упаковці). Якщо упаковка здута або
має вологі ділянки, можливо, через погані умови
зберігання продукти в упаковці почали
розморожуватися.
› Якщо продукти навіть частково розморозилися,
не заморожуйте їх повторно. Такі продукти
потрібно спожити протягом однієї доби.
› Додавайте заморожені продукти до кошика
наприкінці свого купівельного маршруту та
переносьте їх у теплоізоляційній сумці, що
втримує холодну температуру.
20
› Уникайте або зводьте до мінімуму змінення
температури. Уживайте продукт протягом
періоду його найкращої якості, термін
завершення якого вказано на упаковці.
› Завжди дотримуйтеся умов зберігання
продуктів, зазначених на упаковці.
UK
ЧАС ЗБЕРІГАННЯ ЗАМОРОЖЕНИХ ПРОДУКТІВ
М’ясо
Яловичина
(у місяцях) Рагу
8 - 12
М’ясо, птиця
Свинина, телятина
6-9
Молочні продукти
Ягнятина
6-8
Масло
Кролятина
4-6
Фарш/тельбухи
Сосиски та ковбаси
(у місяцях) Фрукти
2-3
Яблука
(у місяцях)
12
Абрикоси
8
6
Ожина
8 - 12
Сир
3
Смородина/порічки
8 - 12
2-3
Сметана
1-2
Вишні та черешні
10
1-2
Морозиво
2-3
Персики
10
Яйця
8
Груші
8 - 12
Сливи
10
Птиця
Курка
5-7
Супи та соуси
Індичатина
6
Суп
2-3
Малина
8 - 12
Пташині тельбухи
2-3
Соус до м’ясних страв
2-3
Полуниця
10
Паштет
1
Ревінь
10
8
Фруктові соки
(апельсиновий,
лимоновий,
грейпфрутовий)
4-6
Ракоподібні
Річковий рак, омар
1-2
Рататуй
Краб, омар
1-2
Кондитерські та
хлібобулочні вироби
Молюски
Овочі
Хліб
Пироги
1-2
4
Спаржа
Базилік
8 - 10
6-8
Риба
Торти, тістечка
2-3
Квасоля
12
«Жирна» риба (лосось, 2 - 3
оселедець, скумбрія)
«Пісна» риба (тріска,
3-4
морський язик)
Млинці, оладки
1-2
Артишоки
8 - 10
Неприготовані
кондитерські вироби
Кіш
2-3
Броколі
8 - 10
1-2
Брюссельська капуста 8 - 10
Піца
1-2
Цвітна капуста
8 - 10
Морква
10 - 12
Селера
6-8
Гриби
8
Петрушка
6-8
Перець
10 - 12
Горох
12
Вогненні боби
12
Шпинат
12
Помідори
8 - 10
Кабачки
8 - 10
Устриці (обчищені)
1-2
21
РЕКОМЕНДАЦІЇ У ВИПАДКУ
НЕВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ
ВІДСУТНІСТЬ/ВІДПУСТКА
У випадку довготривалої відсутності
рекомендовано звільнити холодильник від
продуктів харчування та вимкнути його, щоб
заощадити споживання електроенергії.
ПЕРЕЇЗД
1. Вийміть усі внутрішні частини холодильника.
2. Добре обгорніть частини холодильника
папером та зафіксуйте їх за допомогою клейкої
стрічки так, щоб вони не стукались одна об одну
та не загубилися.
3. Закрутіть ніжки регульованої висоти, щоб
вони не торкалися опорної поверхні.
4. Закрийте дверцята та зафіксуйте їх за
допомогою клейкої стрічки, а також за
допомогою клейкої стрічки прикріпіть кабель
живлення до приладу.
ЗБІЙ В ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ
У разі виникнення збою в електромережі
зателефонуйте до місцевої компанії, що постачає
електроенергію, та запитайте, коли буде
відновлено постачання електроенергії.
Примітка: Зверніть увагу, що повністю
заповнений харчами холодильник
підтримуватиме низьку температуру довше, ніж
частково заповнений холодильник.
Якщо на продуктах спостерігаються кристалики
льоду, це означає, що вони все ще заморожені,
але їхні смакові властивості та запах може бути
втрачено.
Якщо стан продуктів харчування незадовільний,
їх краще викинути.
22
Якщо збій в електромережі триває до 24 годин,
виконайте наведені нижче дії.
Не відкривайте дверцята приладу. Це
забезпечить підтримання низької температури в
холодильнику протягом тривалішого часу.
Якщо збій в електромережі триває понад
24 години, виконайте наведені нижче дії.
Перекладіть продукти харчування з
морозильного відділення до переносного
холодильника. Якщо цю дію неможливо виконати
та якщо відсутні штучні пакети з льодом, у першу
чергу потрібно спожити ті продукти харчування,
що швидко псуються.
Спорожніть форму для кубиків льоду.
UK
ЧИЩЕННЯ ТА
ОБСЛУГОВУВАННЯ
попередження
Перш ніж виконувати чищення або технічне
обслуговування, від’єднайте прилад від
електромережі або витягніть вилку з розетки.
Ніколи не використовуйте абразивні миючі
засоби. Ніколи не використовуйте займисті
рідини для миття холодильника.
› Періодично мийте прилад за допомогою
ганчірки та розчину теплої води з нейтральним
миючим засобом (особливо, якщо мова йде про
внутрішні частини холодильника).
› Зовнішню поверхню приладу й ущільнювач для
дверцят почистіть за допомогою вологої
ганчірки, а потім витріть насухо м'якою
тканинною серветкою.
› Потрібно регулярно чистити конденсатор,
розташований на задній стінці приладу,
використовуючи пилосос.
попередження
Не застосовуйте пристрої чищення парою.
Кнопки та дисплей панелі керування не можна
протирати рідинами, які містять спирт, а лише
сухою ганчіркою.
Важливо!
› Кнопки та дисплей панелі керування не можна
протирати рідинами, які містять спирт, а лише
сухою ганчіркою.
› Труби системи охолодження розташовані
поблизу піддону для збору розмороженого
льоду та можуть нагріватися. Періодично чистьте
ці труби за допомогою пилососа.
23
ПОСІБНИК З УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ ТА ПІСЛЯПРОДАЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
ПЕРШ НІЖ ЗВЕРТАТИСЯ В ЦЕНТР
ПІСЛЯПРОДАЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ,
ОЗНАЙОМТЕСЯ З НАВЕДЕНОЮ НИЖЧЕ
ІНФОРМАЦІЄЮ.
Проблеми з ефективністю роботи приладу
можуть бути часто спричинені незначними
неполадками, які можна виправити самостійно та
без використання додаткових інструментів.
ЗВУКИ ПРИЛАДУ ПІД ЧАС ФУНКЦІОНУВАННЯ
Звук, що лунає під час функціонування приладу, –
це нормальне явище, адже прилад має певну
кількість вентиляторів і двигунів, що автоматично
вмикаються та вимикаються.
Деякі способи зменшення гучності
деяких звуків, що лунають під час
функціонування приладу:
› Підніміть прилад і встановіть його на рівній
поверхні.
› Перевірте, чи правильно встановлено
компоненти всередині приладу.
› Не встановлюйте прилад надто близько до
навколишніх меблів.
› Перевірте, чи пляшки та контейнери не
контактують один з одним.
Деякі звуки, що можуть лунати під час
функціонування приладу
Шипіння під час першого
ввімкнення приладу або
ввімкнення після тривалого
періоду простою.
Звук булькотіння, коли рідкий
холодильний агент надходить у
труби холодильника.
Звук «бр-р-р» лунає під час
роботи компресора.
Дзижчання, коли починає
працювати водопровідний
вентиль і вентилятор.
Потріскування, коли починає
працювати компресор.
Клацання термостата, який
регулює частоту роботи
компресора.
24
UK
ПОСІБНИК
З УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
Проблема
Можлива причина
Рішення
Прилад не працює
Можливо, виникли проблеми з
електропостачанням приладу.
› Перевірте, чи вставлено шнур
живлення в розетку з
відповідною напругою.
› Перевірте, чи справні захисні
пристрої і запобіжники
електричної системи будинку
Піддон для збору
розмороженого льоду
містить воду
Це нормальне явище за умов
спекотної або вологої погоди.
Піддон може навіть бути
наполовину заповненим.
› Переконайтеся, що прилад
стоїть рівно, й тала вода не
виливається з піддону.
Нагріваються краї
основної частини
приладу, що
контактують з
ущільнювачем для
дверцят
Це не є несправністю.
Це явище є нормальним в
умовах спекотної погоди або
під час роботи компресора.
Не працює освітлення
Можливо, потрібно замінити
лампочку.
Можливо, прилад перебуває в
режимі очікування
Двигун надто тривалий
час перебуває в роботі
На тривалість роботи двигуна
можуть впливати різні чинники:
частота відкривання дверцят,
обсяг продуктів харчування, що
зберігаються, температура у
приміщенні, налаштування
параметрів температури.
› Перевірте, чи справні захисні
пристрої і запобіжники
електричної системи будинку.
› Перевірте, чи вставлено шнур
живлення в розетку з
відповідною напругою
› Якщо світлодіоди розбиті,
користувачу слід звернутися в
сервісний центр, щоб замінити
несправні їх, а світлодіоди
такого типу є лише в наших
центрах післяпродажного
обслуговування або у
авторизованих продавців.
› Переконайтесь, що
встановлено правильні
налаштування приладу.
› Перевірте, щоб в приладі
зберігався не великий обсяг
продуктів.
› Не відкривайте занадто часто
дверцята приладу, якщо в
цьому немає нагальної потреби.
› Перевірте, щоб дверцята були
надійно зачинені.
25
Зависока температура
всередині приладу
Причин несправності може
бути кілька (див. розділ
«Рішення»)
› Переконайтесь, що
конденсатор не забився
конденсатор (задня частина
приладу) пилом і ворсом.
› Переконайтесь, щоб дверцята
були надійно закриті.
› Переконайтесь, щоб дверцята
були герметично закриті.
› Зазвичай двигун працює
довше, якщо надворі або в
кімнаті спекотно.
› Якщо дверцята приладу
залишити відчиненими
протягом тривалого часу або
якщо зберігається значний
обсяг продуктів харчування,
двигун працюватиме довше,
щоб установити низьку
температуру всередині
приладу.
Дверцята приладу
погано відчиняються та
зачиняються
Причин несправності може
бути кілька (див. розділ
«Рішення»)
› Перевірте, щоб продукти
харчування не блокували
дверцята приладу.
› Перевірте, щоб внутрішні
частини приладу або лоток для
льоду були розташовано
правильно.
› Перевірте, щоб ущільнювач
для дверцят не був брудним і
липким.
› Переконайтеся, що прилад
установлено рівно.
26
UK
ЦЕНТР
ПІСЛЯПРОДАЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
ПЕРШ НІЖ ЗВЕРТАТИСЯ ДО
ЦЕНТРУ ПІСЛЯПРОДАЖНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ, ВИКОНАЙТЕ НАВЕДЕНІ
НИЖЧЕ ДІЇ
1.
Перевірте, чи можна вирішити проблему
самостійно за допомогою порад, наведених у
розділі «ПОСІБНИК ІЗ УСУНЕННЯ
НЕСПРАВНОСТЕЙ».
2. Вимкніть прилад і знову ввімкніть його, щоб
перевірити, чи не зникла несправність
ЯКЩО ПІСЛЯ ВИЩЕВКАЗАНОЇ ПЕРЕВІРКИ
НЕСПРАВНІСТЬ НЕ ЗНИКНЕ, ЗВЕРНІТЬСЯ ДО
НАЙБЛИЖЧОГО ЦЕНТРУ ПІСЛЯПРОДАЖНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ
Щоб отримати допомогу, зверніться за номером,
що вказаний у гарантійному талоні, або
дотримуйтесь інструкцій на сайті
www.whirlpool.eu
Підготуйте таку інформацію:
• короткий опис несправності;
• тип і точну модель приладу;
• сервісний номер (номер після слова Service на
паспортній табличці). Сервісний номер також
указано в гарантійному талоні;
• повна поштова адреса;
• ваш номер телефону.
Якщо потрібен ремонт, зверніться до
авторизованого центру післяпродажного
обслуговування (щоб гарантувати правильність
ремонту та використання оригінальних
запчастин).
Виробник:
Whirlpool Europe s.r.l. - єдиний учасник
Viale Guido Borghi 27
21025 Comerio (VA)
Italy
27
7
SERVICE
28
1.
4x
C
B
A
1x
1x
UK
D
1x
min.
50 мм
2.
3.
29
4.
5.
6.
A
30
7.
8.
UK
9.
31
10.
11.
32
12.
13.
14.
15.
UK
A
33
16.
17.
B
18.
19.
A
A
34
B
UK
400010774297/A
Whirlpool® є зареєстрованою торговельною маркою компанії Whirlpool, США.
001
n
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising