Whirlpool | BSNF 8893 PB | Use and care guide | Whirlpool BSNF 8893 PB Használati útmutató

Whirlpool BSNF 8893 PB Használati útmutató
Egészségvédelmi és biztonsági, használati és kezelési,
valamint üzembe helyezési útmutató
www.whirlpool.eu/register
MAGYAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2
HU
MAGYAR
EGÉSZSÉGVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI,
HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI,
valamint ÜZEMBE HELYEZÉSI ÚTMUTATÓ
KÖSZÖNJÜK, HOGY A WHIRLPOOL TERMÉKÉT VÁLASZTOTTA!
Ahhoz, hogy átfogóbb támogatásban részesüljön,
kérjük, regisztrálja készülékét a www.whirlpool.eu/register oldalon.
Index
Egészségvédelmi és biztonsági útmutató
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Használati és kezelési útmutató
A TERMÉK BEMUTATÁSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
KÉSZÜLÉK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
VEZÉRLŐPANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
AJTÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
A HŰTŐSZEKRÉNY VILÁGÍTÁSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
POLCOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
VENTILÁTOR + ANTIBAKTERIÁLIS SZŰRŐ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
JEGESEDÉSMENTES HŰTŐTÉR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
JEGESEDÉSMENTES FAGYASZTÓTÉR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
TARTOZÉKOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ELSŐ HASZNÁLAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ÜZEMBE HELYEZÉS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
MINDENNAPI HASZNÁLAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
ÉLELMISZER-TÁROLÁSI TANÁCSOK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AJÁNLÁSOK ARRA AZ ESETRE, HA NEM HASZNÁLJA A KÉSZÜLÉKET. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS VEVŐSZOLGÁLAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MŰKÖDÉSI ZAJOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VEVŐSZOLGÁLAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
20
21
22
22
25
Üzembe helyezési útmutató. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
OLVASSA EL ÉS TARTSA BE
A készülék használata előtt
olvassa el az alábbi biztonsági
útmutatót.
Őrizze meg a későbbi
felhasználás érdekében.
A kézikönyvben és a készüléken
található fontos biztonsági
figyelmeztetéseket mindig
olvassa el és tartsa be.
A gyártó nem vállal jogi
felelősséget a biztonsági
utasítások figyelmen kívül
hagyásából, a készülék nem
rendeltetésszerű használatából
vagy a készülék
kezelőszerveinek helytelen
beállításaiból eredő károkért.
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
A nagyon kicsi (0-3 éves) és a
kisgyermekeket (3-8 éves) távol
kell tartani a készüléktől, hacsak
nincsenek folyamatos felügyelet
alatt.
A 8 éves vagy idősebb
gyermekek, továbbá csökkent
fizikai, érzékszervi vagy mentális
képességekkel élő, illetve kellő
tapasztalattal és a készülékre
vonatkozó ismeretekkel nem
rendelkező személyek csak
felügyelet mellett használhatják
a készüléket, továbbá ha
előzőleg ellátták őket
útmutatásokkal a készülék
használatára vonatkozóan, és
ismerik a használatból eredő
esetleges kockázatokat. Soha ne
engedje, hogy a gyermekek
játsszanak a készülékkel.
Gyermekek nem végezhetik a
készülék tisztítását és
karbantartását felügyelet nélkül.
RENDELTETÉSSZERŰ
HASZNÁLAT
FIGYELEM: Kialakításából
adódóan a készülék
működtetése nem lehetséges
külső időzítő szerkezettel vagy
külön távirányítóval.
A készüléket kizárólag
háztartási, nem ipari használatra
tervezték.
4
Ne használja a készüléket a
szabadban.
Ne tároljon robbanásveszélyes
vagy gyúlékony anyagokat (pl.
aeroszolos flakont) a
készülékben vagy annak
közelében. Ne tegyen benzint
vagy egyéb gyúlékony anyagot
a készülékbe vagy annak
közelébe: ezek ugyanis a
készülék véletlen bekapcsolása
esetén meggyulladhatnak.
A készülék háztartási
használatra, illetve hasonló
felhasználási célra készült,
úgymint:
– üzletekben, irodákban és
munkahelyeken lévő
konyhákban;
– vidéki házakban, továbbá
hotelek, motelek és más
lakókörnyezetek vendégei
számára;
– panzió jellegű szálláshelyek
számára;
– vendéglátóipari és más
hasonló, nem kereskedelmi
környezetek számára.
A készülékben lévő izzót
kifejezetten háztartási gépekhez
tervezték, ezért helyiségek
megvilágítására nem alkalmas
(244/2009/EK rendelet).
A készüléket az alábbi
hőmérsékleti tartományok közül
abban a klímaosztályban kell
üzemeltetni, amelynek jelzése a
készülék adattábláján fel van
tüntetve. Előfordulhat, hogy a
készülék nem működik
megfelelően, ha hosszabb időn
át az előírt tartományon kívüli
hőmérsékleten üzemelteti.
Klímaosztály Körny. hőm. (°C)
SN 10–32
N 16–32
ST 16–38
T 16–43
Ez a készülék nem tartalmaz
CFC-ket. A hűtőkör R600a (HC)
hűtőközeget tartalmaz.
Izobutánt (R600a) alkalmazó
készülékek: Az izobután olyan
földgáz, amely nem károsítja a
környezetet, viszont gyúlékony.
Ezért győződjön meg arról, hogy
nem sérültek-e a hűtőkör csövei.
Legyen fokozottan körültekintő,
amennyiben a hűtőrendszer
csövei sérültek.
VIGYÁZAT! Tilos a készülék
hűtőkörének csöveit
megrongálni.
VIGYÁZAT! Hagyja szabadon a
készülék házán és a beépített
részeken lévő szellőzőnyílásokat.
VIGYÁZAT! A leolvasztás
felgyorsítása érdekében
kizárólag a gyártó ajánlásait
kövesse, és ne alkalmazzon
egyéb mechanikus, elektromos
vagy vegyi módszereket.
VIGYÁZAT! Ne tegyen a
készülékbe a gyártó által
ajánlottaktól eltérő típusú
elektromos berendezéseket,
illetve ne használjon ilyeneket.
VIGYÁZAT! A vízvezetékre nem
közvetlenül csatlakoztatott
jégkockakészítőt és/vagy
vízadagolót kizárólag ivóvízzel
szabad feltölteni.
VIGYÁZAT! Az automata
jégkockakészítőt és/vagy
vízadagolót kizárólag olyan
ivóvízhálózatra szabad
csatlakoztatni, amelynek
nyomása a 0,17 és 0,81 MPa (1,7
és 8,1 bar) közötti tartományba
esik.
Ne nyelje le a jégakkuban lévő
(nem mérgező) folyadékot (ha a
készülék jégakkuval rendelkezik).
Miután a jégkockákat vagy a
jégkrémet kivette a készülékből,
ne fogyassza el azonnal, mert
fagyási sérüléseket szenvedhet.
Ha a készülék ventilátorának
burkolata alatt levegőszűrő
található, a szűrőnek a készülék
használata közben mindig a
helyén kell lennie.
A fagyasztótérben ne tároljon
folyadékot üvegedényekben,
mert az edények széttörhetnek.
A ventilátort (ha van) ne takarja
el élelmiszerekkel.
Az élelmiszerek behelyezése
után győződjön meg arról, hogy
a hűtőszekrény ajtajai –
különösen a fagyasztó ajtaja –
megfelelően be vannak zárva.
HU
A sérült tömítést a lehető
leghamarabb ki kell cserélni.
A hűtőteret kizárólag friss
élelmiszerek tárolására, a
fagyasztóteret pedig mélyhűtött
ételek tárolására, friss ételek
lefagyasztására és
jégkockakészítésre használja.
A nem csomagolt élelmiszereket
úgy helyezze el, hogy azok ne
érjenek hozzá a hűtőtér/
fagyasztótér falához.
A készülékek speciális
rekeszekkel rendelkezhetnek (pl.
friss élelmiszereket tároló rekesz,
zéró hőmérsékletű rekesz stb.).
Ha a készülékhez kapott
tájékoztató másként nem
rendelkezik, a rekeszek
eltávolíthatók anélkül, hogy a
teljesítmény csökkenne.
A c-pentán egy gyúlékony gáz,
amelyet habosítóanyagként
használnak a szigetelőhabhoz.
ÜZEMBE HELYEZÉS
A készülék mozgatását és
üzembe helyezését két vagy
több személy végezze.
Használjon védőkesztyűt a
készülék kicsomagolásakor és
üzembe helyezésekor.
A készülék üzembe helyezését
és javítását szakembernek kell
végeznie a gyártó utasításaival
és a helyi biztonsági előírásokkal
összhangban. Csak akkor javítsa
meg vagy cserélje ki a készülék
egyes alkatrészeit, ha az adott
művelet szerepel a felhasználói
kézikönyvben.
Gyermekek nem végezhetik az
üzembe helyezési műveleteket.
Az üzembe helyezés során tartsa
távol a gyermekeket a
készüléktől. Az üzembe helyezés
során és az után a
csomagolóanyagot (műanyag
zacskók, polisztirolból készült
elemek stb.) tartsa gyermekek
által nem elérhető helyen.
A készülék mozgatása közben
ügyeljen a padló (pl. parketta)
épségére. A készüléket olyan
helyiségben helyezze el, ahol a
padló vagy az emelvény elbírja a
készülék súlyát, és amely
megfelel a készülék méretének
és rendeltetésének.
A kicsomagolás után ellenőrizze,
hogy a készülék sérült-e a
szállítás során. Probléma esetén
vegye fel a kapcsolatot a
kereskedővel vagy a
legközelebbi vevőszolgálattal.
Az üzembe helyezési műveletek
előtt húzza ki a készülék hálózati
csatlakozóját.
Az üzembe helyezés során
ügyeljen, hogy a készülék ne
károsítsa a tápkábelt.
A megfelelő szellőzés érdekében
hagyjon üres helyet a készülék
két oldalánál, illetve a készülék
felett. A készülék hátoldala és a
készülék mögötti fal között 50
mm távolságnak kell lenni a
forró felületekkel való érintkezés
elkerülésére. Ennél kisebb
távolság esetén nő a készülék
energiafogyasztása.
A készüléket csak a megfelelő
üzembe helyezést követően
kapcsolja be.
A készülék bekapcsolása előtt
várjon legalább két órát, hogy a
hűtőrendszer tökéletes
hatásfokkal működjön.
Ügyeljen arra, hogy a készülék
közelében ne legyen hőforrás.
ELEKTROMOS ÁRAMMAL
KAPCSOLATOS
FIGYELMEZTETÉSEK
Az érvényben lévő biztonsági
előírásoknak megfelelően a
beszereléshez egy többpólusú,
legalább 3 mm-es
érintkezőtávolságú, földelt
kapcsoló szükséges.
Szükség esetén a hálózati kábelt
az eredetivel megegyező
kábellel kell kicserélni. A
tápkábel cseréjét képzett
szakembernek kell elvégeznie a
gyártó utasításainak és az
érvényben lévő biztonsági
előírásoknak megfelelően.
Vegye fel a kapcsolatot a
hivatalos vevőszolgálattal.
Ha a készülékre szerelt
csatlakozó nem megfelelő az Ön
konnektorába, kérje szakképzett
villanyszerelő segítségét.
A tápkábelnek elég hosszúnak
kell lennie ahhoz, hogy a házba
beszerelt készülék
csatlakoztatható legyen a
hálózati aljzathoz. Ne feszítse
meg a tápkábelt.
Ne használjon hosszabbítót,
elosztót vagy adaptert!
Ne használja a készüléket akkor,
ha a hálózati tápkábel vagy a
villásdugó sérült, továbbá ha a
készülék nem működik
megfelelően, vagy ha megsérült
vagy leesett. A hálózati
tápkábelt ne helyezze meleg
felületek közelébe.
Beszerelés után az elektromos
alkatrészeknek
hozzáférhetetlennek kell lenniük
a felhasználó számára.
Ne érjen a készülékhez nedves
testrésszel, és ne használja a
készüléket, ha mezítláb van.
TISZTÍTÁS ÉS
KARBANTARTÁS
Soha ne használjon
gőznyomással működő
tisztítókészüléket.
Viseljen védőkesztyűt a készülék
tisztításához és
karbantartásához.
A karbantartási műveletek előtt
húzza ki a készülék hálózati
csatlakozóját.
Ne használjon maró hatású vagy
erős tisztítószereket, például
ablaktisztító sprayt, súrolószert,
gyúlékony folyadékot,
ápolóviaszt, mosogatószerkoncentrátumot vagy
kőolajszármazékokat a készülék
műanyag részein, belsejében,
illetve az ajtó tömítésein. Ne
használjon papírtörlőt,
dörzsszivacsot vagy más durva
tisztítóeszközt.
5
KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK
A CSOMAGOLÓANYAGOK
ÁRTALMATLANÍTÁSA
A csomagolóanyag 100%-ban
újrahasznosítható, és el van látva az
újrahasznosítás jelével.
A csomagolás különféle részeinek
hulladékba helyezését ezért
felelősségteljesen és a hulladékok
elhelyezését szabályozó helyi
rendelkezésekkel teljes összhangban
végezze.
HÁZTARTÁSI KÉSZÜLÉKEK
LESELEJTEZÉSE
A készülék kiselejtezésekor tegye azt
használhatatlanná: vágja le a
tápkábelt, távolítsa el az ajtókat és
kihúzható elemeket (ha vannak), így
elkerülhető, hogy a gyermekek
könnyedén bemásszanak és a
készülékbe szoruljanak.
Ez a készülék újrahasznosítható
vagy újrafelhasználható anyagok
felhasználásával készült.
Leselejtezésekor a helyi
hulladékelhelyezési szabályokkal
összhangban járjon el.
Az elektromos háztartási készülékek
kezelésére, hasznosítására és
újrafeldolgozására vonatkozó további
információkért forduljon az illetékes
helyi hatósághoz, a háztartási
hulladékok begyűjtését végző
vállalathoz vagy az üzlethez, ahol a
készüléket vásárolta.
Ez a készülék az elektromos és
elektronikus berendezések
hulladékairól szóló 2012/19/EK
irányelv szerinti jelölésekkel
rendelkezik.
A termék megfelelő hulladékkezelése
esetén elkerülhetők a környezetet és
az emberi egészséget érintő esetleges
negatív következmények, amelyek a
termék nem megfelelő
ártalmatlanítása esetén fennállnak.
A terméken vagy a kísérő
jel
dokumentumokon található
azt jelzi, hogy a készüléket nem
szabad háztartási hulladékként
kezelni, hanem az elektromos és
elektronikai készülékeknek megfelelő
gyűjtőhelyen kell leadni.
ENERGIATAKARÉKOSSÁGI
TANÁCSOK
A készülék beüzemelésére egy száraz,
jól szellőző helyiséget válasszon
hőforrásoktól (pl. radiátortól,
tűzhelytől stb.) távol, olyan helyen,
amelyet nem ér közvetlenül napfény.
Igény szerint használjon
szigetelőlapot.
A megfelelő szellőzés biztosítása
érdekében kövesse a beszerelési
utasításokat. Ha a készülék
hátoldalánál nem megfelelő a
szellőzés, nő az energiafogyasztás, és
csökken a hűtési hatékonyság.
A gyakori ajtónyitás az
energiafogyasztás növekedéséhez
vezethet.
A készülék belső hőmérsékletét és
energiafogyasztását a környezeti
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
A készülék tervezése, gyártása és
forgalmazása a következő EKirányelvek előírásainak betartásával
történt:
LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU és
RoHS 2011/65/EU.
6
A készülék tervezése, kialakítása és
forgalmazása az alábbi EK-irányelvek
környezetbarát tervezésre és
energiafogyasztást jelölő címkézésre
vonatkozó követelményeinek
megfelelően történt: 2009/125/EK és
2010/30/EU.
hőmérséklet, az ajtónyitások
gyakorisága, valamint a készülék
elhelyezkedése befolyásolhatja. A
hőmérséklet beállításánál ezeket a
tényezőket figyelembe kell venni.
Minél kevesebbszer nyissa ki az ajtót.
Kiolvasztáskor tegye a fagyasztott
élelmiszereket a hűtőtérbe. A
fagyasztott élelmiszerek alacsony
hőmérséklete lehűti a hűtőtérben lévő
élelmiszereket.
Várja meg, amíg a meleg élelmiszerek
és italok lehűlnek, mielőtt betenné
őket a hűtőszekrénybe.
A hűtőszekrényben lévő polcok
elrendezése nem befolyásolja a
hatékony energiafelhasználást. Az
élelmiszereket úgy kell elhelyezni a
polcokon, hogy a levegőzés megfelelő
legyen (ügyeljen arra, hogy az
élelmiszerek ne érjenek egymáshoz,
és tartson megfelelő távolságot az
élelmiszerek, illetve a készülék
hátlapja között).
A fagyasztott élelmiszerek tárolási
kapacitásának növelése érdekében a
kosarak és a jégtelenítő polcok
eltávolíthatók anélkül, hogy az
energiafogyasztás megváltozna.
A magas energiaosztályú termékek
olyan, nagy teljesítményű motorokkal
rendelkeznek, amelyek kisebb
energiafogyasztás mellett hosszabb
ideig maradnak működőképesek.
Nem kell aggódnia, ha a motor hosszú
ideig folyamatosan üzemel.
HU
Használati és kezelési útmutató
A TERMÉK BEMUTATÁSA
KÉSZÜLÉK
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
21
25
16
15
17
18
1
19
20
22
23
24
1. Kezelőlap
Hűtőtér
2. LED-világítás
3. Ventilátor
4. Ventilátor burkolata és
antibakteriális szűrő
5. Polcok
6. Palackállvány
7. Sajttartó + fedél
8. Multi-flow hideglevegő-keringető
terület
9. Az érzékelő burkolata
10. Aktív 0 rekesz (az ételek hosszabb
ideig történő frissen tartásához)
11. Adattábla a kereskedelmi névvel
12. Rekesz a zöldségek és gyümölcsök
frissen tartásához
13. Elválasztóelem a hűtőtér
rekeszeihez
14. Ajtónyitás irányának
megfordításához szükséges készlet
15. Ajtópolcok
16. Tojástartó
17. Rövid polc kisméretű tárgyakhoz
18. Elválasztóelem palackokhoz
19. Palacktartó polc
20. Ajtótömítés
Fagyasztótér
20. Ajtótömítések
21. Fagyasztófiókok
22. Gyors jégkockakészítés
23. Középső fiók: a leghidegebb
zóna, ideális a friss élelmiszerek
fagyasztásához
24. Elválasztóelem a fagyasztótér
rekeszeihez
25. Polcok
7
VEZÉRLŐPANEL
A vezérlőpanel innovatív technológiája segítségével végigvezeti Önt
a hűtő beállításain. Amikor egy opció vagy funkció aktív, a jelzőfény
teljes erővel világít; amikor egy opció elérhető, de nincs kiválasztva, a
jelzőfény gyengébben világít.
MEGJEGYZÉS: Amikor Ön a hőmérsékletet állítja be, vagy amikor a
vezérlőpanelt használja, minden gomb be van kapcsolva. Amikor Ön nem
használja a vezérlőpanelt, az csak a fontosabb információkat jeleníti meg
(a beállított hőmérsékletet és az aktív opciókat), így energiát takarít meg.
Ha bármikor használni szeretné a vezérlőpanelt és megnézni az összes
funkciót, csupán meg kell érintenie bármelyik gombot, és a vezérlőpanel
aktiválódik.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
8
11
12
13
14
15
16
17
18
1. HŰTŐTÉR HŐMÉRSÉKLETE gomb
2. HŰTŐTÉR HŐMÉRSÉKLETÉNEK
KIJELZÉSE (°C)
3. 6TH SENSE FRISSEN TARTÁS ikonja
4. FAGYASZTÓTÉR
HŐMÉRSÉKLETÉNEK KIJELZÉSE (°C)
5. FAGYASZTÓTÉR HŐMÉRSÉKLETE
gomb
6. ANTIBAKTERIÁLIS SZŰRŐVEL
KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉS
ikonja
7. ÁRAMKIMARADÁSSAL
KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉS
ikonja
8. MEGHIBÁSODÁSI FIGYELMEZTETÉS
ikonja
9. NYITOTT AJTÓRA FIGYELMEZTETŐ
JELZÉS ikonja
10. BE/KÉSZENLÉT gomb
11. GYORSHŰTÉS gomb
12. TÁVOLLÉT gomb
13. AKTÍV 0 gomb
14. GOMBZÁR gomb
15. PARTY ÜZEMMÓD gombja
16. VEZÉRELT FAGYASZTÁS gomb
17. GYORSFAGYASZTÁS gomb
18. FIGYELMEZTETÉSKIKAPCSOLÓ
gomb
HU
AJTÓ
MEGFORDÍTHATÓ AJTÓ
Megjegyzés: Az ajtónyitás iránya módosítható. Ha ezt a
műveletet a vevőszolgálat végzi, a munkára nem terjed
ki a garancia.
Azt javasoljuk, hogy az ajtónyitás irányának
megfordítását két személy végezze.
Kövesse az Üzembe helyezési útmutató utasításait.
A HŰTŐSZEKRÉNY VILÁGÍTÁSA
A hűtőtérben lévő világítórendszer LED világítást
használ, ami jobb megvilágítást és rendkívül alacsony
energiafogyasztást eredményez.
Ha a LED-világítás nem működik, a csere érdekében
vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal.
Fontos megjegyzés: A hűtőtér belső világítása akkor
kapcsol be, ha a hűtő ajtaját kinyitja. Ha az ajtó 10
percnél hosszabb ideig marad nyitva, a világítás
automatikusan kikapcsol.
POLCOK
Az összes polc, eszköztartó elem és kihúzható kosár
eltávolítható.
VENTILÁTOR + ANTIBAKTERIÁLIS SZŰRŐ
A ventilátor segítségével egyenletesebb hőmérséklet
biztosítható a készülékben, így hatékonyabban
tárolhatók az élelmiszerek.
Megjegyzés: Ne takarja el élelmiszerekkel a
levegőbemenetet.
Ha a készülék rendelkezik ventilátorral, a ventilátort
antibakteriális szűrővel lehet felszerelni.
Vegye ki a frissen tartó rekeszben található dobozból,
és illessze a ventilátor burkolatába
az ábrán látható módon.
A csere menetének leírása a
szűrődobozban található.
JEGESEDÉSMENTES
HŰTŐTÉR
A hűtőtér leolvasztása teljesen automatikus.
A leolvasztott víz automatikusan a Multi-flow
mögötti leeresztő nyílásba folyik, és összegyűlik egy
edényben, amelyből elpárolog.
9
JEGESEDÉSMENTES
FAGYASZTÓTÉR
A jegesedésmentes fagyasztók hűtött levegőt
áramoltatnak a tárolóterületek körül, és
megakadályozzák a jégképződést, így egyáltalán
nincs szükség leolvasztásra.
A fagyasztott élelmiszerek nem tapadnak hozzá a
készülék falához, a címkék olvashatók maradnak, és a
tárolóterület is tiszta marad.
TARTOZÉKOK
TOJÁSTARTÓ
SAJTTARTÓ
PALACKTARTÓ
ELVÁLASZTÓELEM PALACKOKHOZ
ELVÁLASZTÓELEM A FAGYASZTÓTÉR
REKESZEIHEZ
ELVÁLASZTÓELEM A HŰTŐTÉR
REKESZEIHEZ
GYORSHŰTŐ REKESZ JÉGKOCKA
KÉSZÍTÉSÉHEZ
EUTEKTIKUS HŰTÉS/TÁL GYORS
JÉGKOCKAKÉSZÍTÉSHEZ
10
HU
A KÉSZÜLÉK
HASZNÁLATA
ELSŐ HASZNÁLAT
A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA
Miután a készüléket csatlakoztatta az elektromos
hálózathoz, automatikusan működni kezd.
A készülék bekapcsolása után várjon legalább 4-6
órát, mielőtt az élelmiszert a készülékbe helyezné.
A HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA
A készülék gyárilag az ajánlott közepes hőmérsékletre
van beállítva.
A hőmérséklet beállítására vonatkozó részletes
tudnivalókat lásd a Rövid használati útmutatóban.
Az elektromos hálózatra való csatlakoztatáskor a
kijelző világítani kezd, és körülbelül egy másodpercre
az összes ikon megjelenik a kijelzőn. A hűtőtér
beállításainak alapértelmezett (gyári) értékei világítani
kezdenek.
Megjegyzés: A megjelenített értékek a készülék
egészében mért átlaghőmérsékletet jelzik
ÜZEMBE HELYEZÉS
EGYETLEN KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE
A megfelelő szellőzés érdekében hagyjon üres helyet
a készülék két oldalánál, illetve a készülék felett.
A készülék hátoldala és a készülék mögötti fal között
legalább 50 mm távolságnak kell lennie.
Ennél kisebb távolság esetén nő a készülék
energiafogyasztása.
50mm
50mm
11
MINDENNAPI HASZNÁLAT
A FAGYASZTÓTÉR KAPACITÁSÁNAK NÖVELÉSE
•
•
•
•
•
Ne takarja el élelmiszerekkel a (készülék belsejének
hátsó falán és alján lévő) levegőkimeneti zónákat.
Az összes polc és kihúzható kosár kivehető.
•
•
Nagyméretű élelmiszerek tárolásához vegye ki a
kosarakat.
Helyezze az élelmiszereket közvetlenül a fagyasztó
polcaira.
Vegye ki a kiegészítő kivehető tartozékokat.
A készülék belső hőmérsékletét a környezeti
hőmérséklet, az ajtónyitások gyakorisága, valamint
a készülék elhelyezkedése befolyásolhatja. A
hőmérséklet beállításánál ezeket a tényezőket
figyelembe kell venni.
Eltérő jelölés hiányában a készülék tartozékai
mosogatógépben nem moshatók.
FUNKCIÓK
BE/KÉSZENLÉT
Ezzel a funkcióval bekapcsolhatja,
illetve készenléti üzemmódra állíthatja
a hűtőszekrényt. A termék készenléti
üzemmódba kapcsolásához nyomja
meg és tartsa lenyomva a Be/
Készenlét gombot 3 másodpercig.
A bekapcsolt/készenléti állapot
ikonjának háttérfénye kivételével az
összes ikon jelzőfénye kialszik, ami
azt jelzi, hogy a készülék készenléti
üzemmódra van állítva.
Amikor a készülék készenléti
üzemmódra van állítva, a hűtőtér
belsejében lévő lámpa nem világít.
Ne feledje, hogy ez a művelet nem
kapcsolja le a készüléket az elektromos
hálózatról.
Ha ismét be szeretné kapcsolni
a készüléket, tartsa lenyomva 3
másodpercig a bekapcsolt/készenléti
állapot gombját.
INTELLIGENS KIJELZŐ
Ezzel az opcionális funkcióval
energiát takaríthat meg. A funkció
bekapcsolásához/kikapcsolásához
kövesse a Rövid használati útmutatóban
lévő utasításokat.
Az intelligens kijelző aktiválása
után a kijelző kialszik, kivéve a 6th
Sense frissen tartás ikonját. Ha az
intelligens kijelző aktív, a hőmérséklet
beállításához vagy más funkciók
használatához aktiválnia kell a kijelzőt
valamelyik gomb megnyomásával.
Ha kb. 15 másodpercig semmilyen
műveletet nem végez, a kijelző ismét
kikapcsol, és csak a 6th Sense frissen
tartás ikonja látható.
Amikor kikapcsolja a funkciót, a normál
kijelző áll vissza. Az intelligens kijelző
áramkimaradás esetén automatikusan
kikapcsol. Kérjük, ne feledje, hogy ez a
funkció nem kapcsolja le a készüléket a
hálózati áramforrásról, csupán a külső
kijelző áramfogyasztását csökkenti.
Megjegyzés: A közölt energiafogyasztás
úgy lett megállapítva, hogy a készülék
aktivált intelligens kijelzővel üzemelt.
12
HU
6TH SENSE FRISSEN
TARTÁS
Ez a funkció automatikusan beállítja
az élelmiszerek tárolásához optimális
feltételeket. Eltérés esetén a 6th
Sense frissen tartás funkció azonnal
visszaállítja az ideális körülményeket.
Kiváló eredménnyel:
akár 4-szer hosszabb ideig biztosít
frissességet a hűtőtérben.
GYORSHŰTÉS
Ennek a funkciónak a használata
akkor ajánlott, amikor nagyon nagy
mennyiségű élelmiszert helyez be a
hűtőtérbe.
A Gyorshűtés funkció segítségével
növelhető a hűtési kapacitás a
hűtőtérben.
Figyelmeztetés:
• Inkompatibilitás a Távollét
funkcióval
Az optimális teljesítmény érdekében a
Távollét és a Gyorshűtés funkciót nem
lehet egyszerre használni, ezért ha a
Távollét funkciót már bekapcsolta, a
Gyorshűtés funkció aktiválása előtt
először ki kell azt kapcsolnia (és ez
fordítva is igaz).
GYORSFAGYASZTÁS
A funkció használata akkor ajánlott,
ha nagy mennyiségű lefagyasztandó
élelmiszert helyez a fagyasztótérbe.
24 órával a friss élelmiszer fagyasztása
előtt nyomja meg a Fagyasztás
gombot a Gyorsfagyasztás funkció
aktiválásához. A funkció aktiválásakor
kigyullad a Gyorsfagyasztás
jelzőfénye. 24 óra elteltével tegye
be a lefagyasztandó élelmiszert
a fagyasztótér középső zónájába.
A funkció 48 óra eltelte után
automatikusan kikapcsol, de igény
szerint manuálisan is kikapcsolható a
Gyorsfagyasztás gomb megnyomásával.
TÁVOLLÉT
Ezzel a funkcióval hosszabb
távolmaradás esetén csökkentheti a
készülék energiafogyasztását.
A funkció aktiválása előtt minden
romlandó élelmiszert távolítson el a
hűtőtérből, és győződjön meg arról,
hogy az ajtó megfelelően zár, mivel
a készülék a kellemetlen szagok
megelőzése érdekében egy megfelelő
hőmérsékleti szintre áll be (+12 °C).
Az aktiváláshoz/inaktiváláshoz tartsa
megnyomva a Távollét gombot 3
másodpercig. Ha a funkció aktív, a
hozzá tartozó szimbólum világít.
A hőmérséklet beállított értékének
megváltoztatásakor a funkció
automatikusan kikapcsol.
A fagyasztótér megfelelően működik.
Figyelmeztetés:
• Inkompatibilitás a Gyorshűtés
funkcióval
Az optimális teljesítmény érdekében a
Távollét és a Gyorshűtés funkciót nem
lehet egyszerre használni,
ezért ha a Gyorshűtés funkciót már
bekapcsolta, a Távollét funkció
aktiválása előtt először ki kell azt
kapcsolnia (és ez fordítva is igaz).
GOMBZÁR
Ez a funkció megakadályozza,
hogy bárki is véletlenül módosítsa
a beállításokat, vagy kikapcsolja a
készüléket.
A gombok lezárásához tartsa lenyomva
a Gombzár gombot 3 másodpercig,
amíg a kijelzőn megjelenik a Gombzár
ikon, és a funkció kiválasztását
hangjelzés jelzi. 3 másodperc múlva a
Gombzár ikon kikapcsol.
Ha a gombzár aktív, (a Gombzár
gomb kivételével) bármely gomb
megnyomásakor hangjelzés hallható, és
a kijelzőn villog a Gombzár ikon.
Ha a gombzár aktív,
bármelyik figyelmeztetést ki lehet
kapcsolni.
A gombzár kikapcsolásához kövesse
ugyanazokat a lépéseket, amíg a
kijelzőn meg nem jelenik a Gombzár
ikon, és egy hangjelzés meg nem erősíti
a funkció kikapcsolását. 1 másodperc
elteltével az ikon kialszik.
13
VEZÉRELT FAGYASZTÁS
A vezérelt fagyasztás egy fejlett
technológia, amellyel a teljes
fagyasztótérben minimálisra
csökkenthető a hőmérséklet ingadozása
a hűtőtől teljesen független, innovatív
levegőrendszernek köszönhetően. Az
élelmiszerek fagyási sérülései akár 60%kal csökkenthetők, valamint az ételek
megőrzik eredeti állagukat és színüket.
A Vezérelt fagyasztás funkció be- és
kikapcsolásához egyszerűen nyomja
meg a VEZÉRELT FAGYASZTÁS gombot.
A funkció egy adott hőmérsékleti
tartományban működik megfelelően:
-22 °C és -24 °C között.
Ha a funkció aktív, és a fagyasztótér
aktuálisan beállított hőmérséklete
magasabb, mint -22 °C, a rendszer
automatikusan visszaállítja a
hőmérsékletet -22 °C-ra a működési
tartománynak megfelelően.
Ha a funkció aktív, és a felhasználó
a működési tartományon kívüli
hőmérsékletet állít be a fagyasztóhoz, a
funkció automatikusan kikapcsol.
Ha a Gyorsfagyasztás funkció
aktív, a Vezérelt fagyasztás funkció
mindaddig nem kapcsolható be, amíg
a Gyorsfagyasztás funkciót ki nem
kapcsolja.
ÁRAMKIMARADÁSSAL
KAPCSOLATOS
FIGYELMEZTETÉS
A készülék úgy lett megtervezve, hogy
egy esetleges áramszünetet követően
automatikusan ellenőrizze a mélyhűtő
hőmérsékletét, amint az áramellátás
helyreáll. Ha a mélyhűtőben lévő
hőmérséklet a fagyasztási szint fölé
emelkedik, az áramkimaradás jelzőfénye
bekapcsol, a figyelmeztető jelzőfény
villogni kezd, és egy figyelmeztető
hangjelzés hallható, amikor helyreáll
az áramellátás. A figyelmeztetés
jóváhagyásához nyomja meg egyszer a
figyelmeztetéskikapcsoló gombot.
Áramkimaradással kapcsolatos
figyelmeztetés esetén az alábbi
műveletek elvégzése ajánlott:
• Ha a fagyasztóban levő élelmiszer
nem fagyott, de még hideg, akkor a
fagyasztóban lévő minden élelmiszert
át kell helyezni a hűtőtérbe, és
a következő 24 órán belül el kell
fogyasztani.
•
MAGAS
HŐMÉRSÉKLETRE
FIGYELMEZTETŐ JELZÉS
A figyelmeztetés akkor kapcsol be, ha:
• A készüléket sokáig nem használta,
majd ismét hálózati tápforráshoz
csatlakoztatja.
• A mélyhűtőtér hőmérséklete túl
magas.
• A mélyhűtőbe berakott élelmiszerek
mennyisége meghaladja a gyári
adattáblán jelzett mennyiséget.
• A mélyhűtőtér ajtaja túl sokáig
maradt nyitva.
•
NYITOTT AJTÓRA
FIGYELMEZTETŐ JELZÉS
Az „Ajtó nyitva” figyelmeztetés akkor
kapcsol be, ha az ajtó 2 percnél tovább
marad nyitva.
Csukja be a készülék ajtaját, vagy
nyomja meg a figyelmeztetéskikapcsoló gombot a hangjelzés
elnémításához.
PARTY ÜZEMMÓD
Ezzel a funkcióval italokat hűthet le a
mélyhűtőtérben. A funkció kiválasztása
után 30 perccel (vagyis egy 0,75 literes
üveg lehűtéséhez szükséges idő eltelte
után) a szimbólum villogni kezd, és egy
hangjelzés hallható. Ekkor távolítsa el
az üveget a mélyhűtőtérből, és nyomja
meg a figyelmeztetés-kikapcsoló
gombot a jelzés kikapcsolásához.
Fontos megjegyzés: A lehűtéshez
szükséges időn túl tilos a palackot a
mélyhűtőben hagyni.
14
Ha a fagyasztóban lévő élelmiszer
fagyott, ez azt jelzi, hogy az élelmiszer
kiolvadt, majd ismét megfagyott,
amikor az áramellátás visszatért,
ami csökkenti az élelmiszer ízét,
minőségét és tápértékét, továbbá
veszélyes is lehet. Azt javasoljuk, hogy
ne fogyassza el az élelmiszert, hanem
a fagyasztó teljes tartalmát dobja ki.
Az áramkimaradással kapcsolatos
figyelmeztetés úgy lett megtervezve,
hogy áramszünet esetén segítséget
nyújtson a fagyasztóban lévő
élelmiszerek minőségének
megállapításához.
Ez a rendszer nem garantálja
az élelmiszer minőségét vagy
biztonságosságát, és a fogyasztóknak
azt ajánljuk, hogy saját megítélésük
szerint járjanak el a hűtőtérben és
a fagyasztótérben lévő élelmiszer
minőségének értékelésekor.
•
A figyelmeztető hangjelzés
elnémításához nyomja meg egyszer a
figyelmeztetéskikapcsoló gombot.
A figyelmeztető jelzés automatikusan
kikapcsol, amint a fagyasztórekesz
hőmérséklete -10 °C alá csökken.
Ilyenkor a figyelmeztető ikon is
eltűnik.
HU
AKTÍV 0 REKESZ
Az Aktív 0 rekesz kifejezetten az
élelmiszerek (pl. hús, hal, gyümölcsök,
téli zöldségek) hosszabb ideig történő
frissen tartására szolgál, ennek
érdekében a rekeszben folyamatosan
alacsony a hőmérséklet és megfelelő a
páratartalom.
A REKESZ BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA
Az Aktív 0 rekesz be- és
kikapcsolásához nyomja meg a
megfelelő gombot a kezelőpanelen (az
ikont lásd a lenti ábrán).
Kikapcsolt Aktív 0 rekesz:
részben világító gomb
Bekapcsolt Aktív 0 rekesz:
teljesen világító gomb
A funkció aktiválásakor bekapcsol az
Aktív 0 rekeszen lévő világítás.
A bekapcsolt rekesz/fiók hőmérséklete
körülbelül 0 °C.
A rekesz megfelelő működéséhez az
alábbiakat feltétlenül biztosítani kell:
-- a hűtőtér beállított hőmérséklete
essen a +2 °C és +4 °C közötti
tartományba
-- a bekapcsoláshoz a rekeszt be kell
helyezni
-- ne legyen kiválasztva különleges
funkció (Készenlét, Távollét üzemmód
– ahol elérhető).
Ha valamelyik különleges funkció
aktív, ki kell venni az Aktív 0 rekeszbe
helyezett friss élelmiszert.
Megjegyzés:
-- Ha a rekesz bekapcsolásakor nem
kapcsol be a világítás, illetve az ikon
nem világít, hanem villog, ellenőrizze,
hogy megfelelően helyezte-e be a
rekeszt. A fiók behelyezését követően
a funkció néhány másodperc elteltével
ismét bekapcsolható a gomb
megnyomásával. Ha a hiba továbbra is
fennáll, kérjen segítséget a legközelebbi
hivatalos vevőszolgálattól.
-- Ha az Aktív 0 rekesz be van kapcsolva,
és a fiók 2 percnél hosszabb ideig
nyitva van, a funkció automatikusan
kikapcsol. A fiók behelyezését
követően a funkció néhány másodperc
elteltével ismét bekapcsolható a gomb
megnyomásával.
A rekesz állapotától függetlenül
előfordulhat, hogy enyhe zaj hallható:
ez normális, és nem kell miatta aggódni.
-- Kikapcsolt rekesznél annak belső
hőmérséklete a hűtőtér belső
hőmérsékletétől függ.
Ilyen esetben célszerű olyan
gyümölcsöket és zöldségeket tárolni
itt, amelyek nem érzékenyek a hidegre
(erdei gyümölcsök, alma, sárgabarack,
sárgarépa, spenót, fejes saláta stb.).
Fontos megjegyzés: bekapcsolt funkció
és magas víztartalmú élelmiszerek
tárolása esetén páralecsapódás
következhet be az üvegpolcokon.
Figyelmeztetés:
• Inkompatibilitás a Távollét
funkcióval
Az optimális teljesítmény érdekében
a Távollét és az Aktív 0 funkció nem
használható egyszerre.
Ennek megfelelően, ha a Távollét
funkció aktív, az Aktív 0 funkció
bekapcsolása előtt ki kell kapcsolnia azt
(és fordítva).
AZ AKTÍV 0 REKESZ ELTÁVOLÍTÁSA
A készülék hűtőterének növelése
érdekében az Aktív 0 rekesz kivehető.
Ilyen esetben az alábbiak szerint járjon
el:
-- kapcsolja ki a rekeszt,
-- húzza ki a fiókot,
-- húzza ki az Aktív
0 rekesz alatti
üvegpolcot,
-- vegye le a fehér színű,
műanyag szigetelést
az üvegpolcról,
-- helyezze vissza az
üvegpolcot.
--
Megjegyzés: a felső polc és az oldalsó
tartók kiemelése nem lehetséges.
Ha ismét használni kívánja az Aktív 0
rekeszt, helyezze vissza a fehér műanyag
polcot a rekesz alá (az üvegpolcra
szerelve), mielőtt behelyezné a fiókot,
illetve bekapcsolná a funkciót. Az
Aktív 0 rekesz megfelel az EN 62552
szabvány sokkoló hűtőterekre vonatkozó
előírásainak. Rendszeresen tisztítsa meg
a rekeszt és annak részeit kifejezetten
hűtőszekrénybelsők tisztítására szolgáló,
semleges tisztítószeres, meleg vizes
oldatba mártott törlőkendővel (ügyeljen
arra, hogy a rekesz alatti fehér műanyag
polcot ne merítse vízbe).
Mielőtt a rekesz bármilyen (akár külső)
tisztításába kezdene, vegye ki a fiókot,
és kapcsolja le a rekesz áramellátását.
Soha ne használjon korrozív
tisztítószereket.
15
ÉLELMISZER-TÁROLÁSI TANÁCSOK
HŰTŐTÉR
A hűtőszekrény készételek, friss és tartósított
élelmiszerek, tejtermékek, gyümölcsök, zöldségek és
italok tárolására szolgál.
SZELLŐZÉS
A hűtőtérben a levegő természetes áramlása
különböző hőmérsékletű zónákat eredményez. A
hőmérséklet közvetlenül a gyümölcsös és zöldséges
rekesz felett, illetve a készülék hátlapjánál a
legalacsonyabb. A hőmérséklet a hűtőtér elülső felső
részén a legmagasabb.
Ha a szellőzés nem megfelelő, az energiafogyasztás
nő, a hűtési teljesítmény pedig csökken.
Ne takarja el a szellőzőket élelmiszerrel vagy más
tárgyakkal – ezek biztosítják a levegő megfelelő
keringetését és az ételek megfelelő tárolását.
FRISS ÉLELMISZEREK ÉS ITALOK TÁROLÁSA
› Az ételek csomagolásához használjon
újrahasznosítható, műanyagból, fémből,
alumíniumból és üvegből készült tárolóedényeket,
illetve háztartási fóliát.
› Használjon zárt tárolóedényeket a folyadékokhoz
és azokhoz az élelmiszerekhez, amelyek erőteljes
szagokat/ízeket bocsáthatnak ki vagy vehetnek át,
illetve fedje be ezeket.
› A nagy mennyiségű etilént kibocsátó és az erre
érzékeny élelmiszereket (pl. gyümölcsök, zöldségek,
saláta) egymástól elkülönítve vagy becsomagolva
kell tárolni eltarthatóságuk megőrzése érdekében;
például ne tároljon együtt paradicsomot kivivel vagy
fejes káposztával.
› Ne tegye túl közel egymáshoz az élelmiszereket,
hogy a levegő megfelelően tudjon áramlani.
› Az üvegek felborulása megelőzhető a palacktartó
segítségével.
› Ha a hűtőtérben kis mennyiségű élelmiszert kíván
tárolni, javasoljuk, hogy a gyümölcsös és zöldséges
rekesz feletti polcokat használja, mivel a hűtőtérnek
ez a leghidegebb része.
› Ügyeljen arra, hogy ne takarja el a szellőzőnyílásokat
az élelmiszerrel.
FRISS ÉLELMISZEREK ÉS ITALOK TÁROLÁSI HELYE
› A hűtőszekrény polcain: készételek, déligyümölcsök,
sajtok, csemegeáruk.
› A leghidegebb területen (a gyümölcsös és zöldséges
rekesz felett): hús, hal, felvágott, torta
16
› A gyümölcsös és zöldséges rekeszben: gyümölcsök,
saláták, zöldségek.
› Az ajtóban: vaj, lekvár, szósz, savanyúságok,
konzervek, üvegek, italos dobozok, tojás.
HU
Jelmagyarázat
MÉRSÉKELT HŐMÉRSÉKLETŰ ZÓNA
Déligyümölcs, konzerv, italok, tojás,
szósz, savanyúság, vaj, lekvár tárolásához
ajánlott
HIDEG ZÓNA
Sajt, tej, mindennapi élelmiszerek,
csemegeáruk, joghurt tárolásához
ajánlott.
LEGHIDEGEBB ZÓNA
Felvágottak, desszertek tárolásához
ajánlott.
ZÖLDSÉGES ÉS GYÜMÖLCSÖS REKESZ
MÉLYHŰTÖTT ZÓNA REKESZE
(LEGHIDEGEBB ZÓNA) Friss/elkészített
ételek fagyasztásához.
NORMÁL FAGYASZTÓREKESZEK
Megjegyzés: A jelmagyarázatban használt
szürke árnyalatok nem a rekeszek valódi
színét jelzik
17
MÉLYHŰTŐTÉR
A fagyasztó a fagyasztott ételek tárolására, jégkockák
készítésére és friss élelmiszerek lefagyasztására
használható.
A készülék adattábláján megtekinthető, hogy 24
óra alatt maximum hány kilogramm friss élelmiszer
lefagyasztása lehetséges (… kg/24 óra).
Ha csak kis mennyiségű élelmiszert kíván tárolni
a fagyasztóban, javasoljuk, hogy a fagyasztótér
leghidegebb részét, azaz a középső zónát használja.
TANÁCSOK FRISS ÉLELMISZEREK
FAGYASZTÁSÁHOZ ÉS TÁROLÁSÁHOZ
› Javasoljuk, hogy minden fagyasztott ételt címkézzen
fel, és tüntesse fel rajtuk a dátumot. A címkék
segítségével azonosítani tudja az ételeket, és láthatja
rajtuk, hogy meddig kell felhasználnia őket, mielőtt
megromlanának. A felengedett ételeket soha ne
fagyassza le újra.
› Fagyasztás előtt csomagolja be és zárja le a friss
élelmiszereket a következők segítségével: alufólia,
folpack, levegő- és vízzáró műanyag zacskó, fedővel
ellátott polietilén tárolóedény, friss élelmiszerek
fagyasztásához megfelelő fagyasztóedény.
› Ha jó minőségű fagyasztott élelmiszert kíván
készíteni, az élelmiszernek frissnek, érettnek és kiváló
minőségűnek kell lennie.
› A forró ételeket hagyja kihűlni, mielőtt a fagyasztóba
tenné őket.
› A teljesen vagy részben kiolvadt ételeket azonnal
fogyassza el.
Ne fagyassza le újra az ételeket, hacsak nem főzte
meg azokat kiolvasztás után. Főzés után a kiolvasztott
élelmiszert vissza lehet fagyasztani.
› Ne fagyasszon le folyadékkal teli üvegeket.
› Használja a gyorshűtés funkciót
a hűtési vagy fagyasztási folyamat felgyorsításához
(lásd a Rövid használati útmutatót).
› A friss zöldségeket és gyümölcsöket lehetőség
szerint közvetlenül a leszedés után kell lefagyasztani,
hogy megőrizzék teljes tápértéküket, eredeti
állagukat, színüket és ízüket. Egyes húsokat,
különösen a vadakat, lefagyasztás előtt érlelni kell.
VÁSÁRLÁSI TANÁCSOK FAGYASZTOTT
ÉLELMISZEREKHEZ
Fagyasztott élelmiszerek vásárlásakor:
› Győződjön meg arról, hogy a csomagolás nem sérült
(előfordulhat, hogy a sérült csomagolású élelmiszer
megromlott). Ha a csomagolás felpuffadt vagy
nedvességfoltok láthatók rajta, előfordulhat, hogy a
tárolás nem megfelelő körülmények között történt, és
az élelmiszer már elkezdett kiolvadni.
› A fagyasztott élelmiszereket a vásárlás végén vegye
meg, és hőszigetelt hűtőtáskában szállítsa.
18
› Otthon azonnal tegye be a fagyasztott
élelmiszereket a fagyasztóba.
› Ha az élelmiszer akár csak részben kiolvadt, ne
fagyassza le újra. 24 órán belül fogyassza el.
› Kerülje el vagy csökkentse minimálisra a
hőmérséklet-változásokat. Tartsa be a csomagoláson
feltüntetett szavatossági időt.
› Tartsa be a csomagoláson jelzett tárolási
utasításokat.
HU
FAGYASZTOTT ÉLELMISZEREK
ELTARTHATÓSÁGA
HÚS
Marha
hónap
8-12
PÖRKÖLT
Hús, szárnyas
GYÜMÖLCSÖK
Alma
hónap
12
Disznóhús, borjúhús
6-9
TEJTERMÉKEK
Sárgabarack
8
Bárány
6-8
Vaj
6
Szeder
8-12
Nyúlhús
4-6
Sajt
3
Ribizli/fekete ribizli
8-12
Darált hús/belsőség
2-3
Tejszín
1-2
Cseresznye
10
Kolbász
1-2
Jégkrém
2-3
Őszibarack
10
Tojás
8
Körte
8-12
Szilva
10
SZÁRNYAS
hónap
2-3
Csirke
5-7
LEVESEK ÉS SZÓSZOK
Pulyka
6
Leves
2-3
Málna
8-12
Szárnyasaprólék
2-3
Hússzósz
2-3
Eper
10
Pástétom
1
Rebarbara
10
8
Gyümölcslé (narancs, 4-6
citrom, grépfrút)
RÁKFÉLÉK
Puhatestűek, homár
1-2
Ratatouille
Rák, homár
1-2
TÉSZTAFÉLÉK ÉS
KENYEREK
ZÖLDSÉGEK
Kenyér
1-2
Sütemény (töltelék nélkül) 4
Spárga
Bazsalikom
8-10
6-8
Torta
2-3
Bab
12
KAGYLÓK
Osztriga (héjában)
1-2
HAL
„Zsíros” (lazac,
hering, makréla)
2-3
Palacsinta
1-2
Articsóka
8-10
„Sovány” (tőkehal,
nyelvhal)
3-4
Nyers tészta
2-3
Brokkoli
8-10
Lepény
1-2
Kelbimbó
8-10
Pizza
1-2
Karfiol
8-10
Répa
10-12
Zeller
6-8
Gomba
8
Petrezselyem
6-8
Paprika
10-12
Borsó
12
Futóbab
12
Spenót
12
Paradicsom
8-10
Cukkini
8-10
19
AJÁNLÁSOK ARRA AZ ESETRE,
HA NEM HASZNÁLJA A KÉSZÜLÉKET
TÁVOLLÉT / NYARALÁS
Hosszabb távollét esetén javasoljuk, hogy használja
fel az élelmiszert, és energiatakarékossági okokból
válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.
KÖLTÖZÉS
1.
Vegye ki az összes belső alkatrészt.
2.
Csomagolja be és rögzítse egymáshoz
őket ragasztószalaggal úgy, hogy ne ütődjenek
egymáshoz, és ne vesszenek el.
3.
Csavarja vissza az állítható lábakat, hogy ne
érjenek hozzá a támasztófelülethez.
4.
Zárja be az ajtót és rögzítse ragasztószalaggal,
majd rögzítse a csatlakozókábelt a készülékhez
szintén ragasztószalaggal.
ÁRAMSZÜNET
Áramkimaradás esetén hívja fel az áramszolgáltató
ügyfélszolgálatát, és kérdezze meg, milyen hosszú
ideig fog tartani az áramszünet.
Megjegyzés: Ne feledje, hogy a teljesen telepakolt
készülék hosszabb ideig tartja a hideget, mint a csak
részben feltöltött.
Ha még láthatók jégkristályok az élelmiszereken, azok
ismét lefagyaszthatók, bár elképzelhető, hogy ízük és
aromájuk romlik.
Ha az élelmiszer rossz állapotban van, a legbiztosabb,
ha kidobja.
20
24 óránál rövidebb áramkimaradás esetén
Tartsa zárva a készülék ajtaját. Ezáltal a készülékben
lévő élelmiszerek a lehető leghosszabb ideig hidegen
maradnak.
24 óránál hosszabb áramkimaradás esetén
Ürítse ki a fagyasztóteret, és tegye az élelmiszereket
hordozható fagyasztóba. Ha nem rendelkezik
ilyen fagyasztódobozzal, és jégakkuk sem állnak
rendelkezésére, próbálja meg felhasználni a
könnyebben romló élelmiszereket.
Ürítse ki a jégkockatartót.
HU
TISZTÍTÁS ÉS
KARBANTARTÁS
VIGYÁZAT!
A tisztítási vagy karbantartási műveletek
megkezdése előtt húzza ki a készülék tápkábelét a
csatlakozóaljzatból, vagy szüntesse meg a tápellátást.
Soha ne használjon súrolószereket. Soha ne tisztítsa a
hűtőszekrény alkatrészeit gyúlékony folyadékkal.
› Időnként tisztítsa meg a készüléket kifejezetten
hűtőszekrények belsejének tisztítására szolgáló
semleges tisztítószeres, langyos vizes oldatba mártott
törlőkendővel.
› A készülék külső felületét és az ajtó tömítését nedves
ruhadarabbal tisztítsa, majd egy puha ruhadarabbal
törölje szárazra.
› A készülék hátoldalán lévő kondenzátort
rendszeresen meg kell tisztítani porszívóval.
VIGYÁZAT!
Ne használjon gőzzel tisztító berendezéseket.
A gombok és a vezérlőpanel kijelzője nem tisztítható
alkohollal vagy alkoholszármazékokkal; kizárólag
száraz törlőkendőt használjon.
Fontos megjegyzés:
› A gombok és a vezérlőpanel kijelzője nem tisztítható
alkohollal vagy alkoholszármazékokkal; kizárólag
száraz törlőkendőt használjon.
› A hűtőrendszer csövei a leolvasztótálca közelében
találhatók, és felforrósodhatnak. Időnként tisztítsa
meg ezeket porszívóval.
21
HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ
ÉS VEVŐSZOLGÁLAT
MIELŐTT A VEVŐSZOLGÁLATHOZ FORDUL...
A teljesítménnyel kapcsolatos problémák gyakran
olyan, apró dolgokból adódnak, amelyeket
mindenféle szerszám nélkül Ön is ki tud küszöbölni.
MŰKÖDÉSI ZAJOK
A készülék által kiadott zajok hozzátartoznak
a normál működéshez, mivel a berendezés a
teljesítményszabályozás érdekében számos
ventilátorral és motorral rendelkezik, amelyek
automatikusan be- és kikapcsolnak.
ENNEK ELLENÉRE A MŰKÖDÉS KÖZBEN HALLHATÓ
ZAJOK EGY RÉSZE CSÖKKENTHETŐ, HA:
› a készüléket vízszintesen, egyenletes felületen
helyezi üzembe.
› elegendő szabad helyet hagy a készülék és a bútorok
között.
› ellenőrzi, hogy a belső alkatrészek megfelelően
vannak-e elhelyezve.
› ellenőrzi, hogy az üvegek és tárolóedények nem
érintkeznek-e egymással.
A KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSE KÖZBEN HALLHATÓ
ZAJOK
Sípoló hang, amikor első
alkalommal vagy hosszú idő után
kapcsolja be a készüléket.
Csörgedező hang, amikor a
hűtőfolyadék befolyik a csövekbe.
Búgó hang, amikor a vízszelep vagy Recsegő hang, amikor a
a ventilátor aktiválódik.
kompresszor elindul.
22
Zúgó hang, amikor a kompresszor
működik.
Kattanó hang, amikor a termosztát
beállítja, milyen gyakran kapcsoljon
be a kompresszor.
HU
HIBAELHÁRÍTÁSI
ÚTMUTATÓ
Probléma
Lehetséges ok
Megoldás
A KÉSZÜLÉK NEM MŰKÖDIK
Lehetséges, hogy a készülék
elektromos tápellátásával van
gond.
› Ellenőrizze, hogy a tápkábel
működő, megfelelő feszültségű
konnektorba van-e csatlakoztatva.
› Ellenőrizze a lakás elektromos
rendszerének védelmi
berendezéseit és biztosítékait.
VÍZ TALÁLHATÓ A
LEOLVASZTÓTÁLCÁBAN
Ez meleg, párás időben normális
jelenség. A tálca akár félig is tele
lehet.
› Győződjön meg arról, hogy a
készülék vízszintesen áll, nehogy a
víz kifolyjon.
A KÉSZÜLÉK AJTÓTÖMÍTÉSSEL
ÉRINTKEZŐ SZÉLEI ÉRINTÉSKOR
MELEGEK
Nem jelent meghibásodást.
Meleg időben és a kompresszor
működése esetén ez normális
jelenség.
NEM MŰKÖDIK A VILÁGÍTÁS
Lehetséges, hogy ki kell cserélni
az izzót.
Lehetséges, hogy a készülék
bekapcsolt/készenléti állapotban
van.
ÚGY TŰNIK, HOGY A MOTOR TÚL
HOSSZAN MŰKÖDIK
A motor működési ideje az
alábbiaktól függ: az ajtónyitások
száma, a tárolt élelmiszer
mennyisége, a helyiség
hőmérséklete, a hőmérsékletszabályozók beállítása.
› Ellenőrizze, hogy a lakás
elektromos rendszerének védelmi
berendezései és biztosítékai
megfelelően működnek-e.
› Ellenőrizze, hogy a tápkábel
működő, megfelelő feszültségű
konnektorba van-e csatlakoztatva.
› Ha a LED-ek kiégtek, vegye fel
a kapcsolatot a vevőszolgálattal
az azonos típusú izzóra történő
csere érdekében, amely kizárólag
a vevőszolgálatnál vagy a hivatalos
forgalmazóknál szerezhető be.
› Ellenőrizze, hogy a készülék
vezérlőelemei megfelelően
vannak-e beállítva.
› Ellenőrizze, hogy nem helyezett-e
nagy mennyiségű élelmiszert a
készülékbe.
› Ellenőrizze, hogy nem nyitják-e ki
túl gyakran az ajtót.
› Ellenőrizze, hogy az ajtó
megfelelően zár-e.
23
A KÉSZÜLÉK HŐMÉRSÉKLETE TÚL
MAGAS
Ennek különböző okai lehetnek
(lásd a „Megoldások” oszlopot)
› Ellenőrizze, hogy a (készülék
hátulján lévő) kondenzátor nem túl
poros, szennyezett-e.
› Ellenőrizze, hogy az ajtó
megfelelően be van-e csukva.
› Ellenőrizze, hogy az ajtó tömítése
megfelelő-e.
› Forró napokon vagy ha a
helyiségben meleg van, a motor
természetesen hosszabb ideig
működik.
› Ha a készülék ajtaja egy ideig
nyitva volt, vagy nagyobb
mennyiségű élelmiszert helyezett a
készülékbe, a motor hosszabb ideig
működik annak érdekében, hogy a
készülék belsejét lehűtse.
AZ AJTÓK NYITÁSA VAGY
ZÁRÁSA NEM MEGFELELŐ
Ennek különböző okai lehetnek
(lásd a „Megoldások” oszlopot).
› Ellenőrizze, hogy az élelmiszer
nem akadályozza-e az ajtó
csukását.
› Ellenőrizze, hogy a belső
alkatrészek és az automatikus
jégkockakészítő a megfelelő helyen
van-e.
› Ellenőrizze, hogy nincs-e
szennyeződés vagy ragadós anyag
az ajtótömítésen.
› Győződjön meg arról, hogy a
készülék vízszintesen áll.
24
HU
VEVŐSZOLGÁLAT
MIELŐTT A
VEVŐSZOLGÁLATOT HÍVNÁ
1.
Ellenőrizze, hogy a probléma megoldható-e a
HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ részben ismertetett
javaslatok segítségével.
2.
Kapcsolja ki, majd ismét be a készüléket, és
ellenőrizze, hogy a hiba továbbra is fennáll-e
HA A FENTI LÉPÉSEK ELVÉGZÉSE UTÁN A HIBA
TOVÁBBRA IS FENNÁLL, LÉPJEN KAPCSOLATBA A
HELYI VEVŐSZOLGÁLATTAL
Ha segítségre van szüksége, hívja a
garanciafüzetben található telefonszámot, vagy
kövesse a www.whirlpool.eu weboldalon
megadott utasításokat.
Mindig adja meg:
• a hiba rövid leírását;
• a készülék típusát és pontos modellszámát;
• a szervizszámot (az adattáblán a „Service” szó
után látható). A szervizszám a garancialevélen is
fel van tüntetve;
• a teljes címét;
• a telefonszámát.
Ha bármilyen javításra van szükség, csak a hivatalos
vevőszolgálathoz forduljon (így biztosítható az
eredeti alkatrészek használata és a megfelelő
javítás).
Gyártó:
Whirlpool Europe s.r.l. - Socio Unico
Viale Guido Borghi 27
21025 Comerio (VA)
Italy
25
2
50mm
abc
4x
1x
1x
1x
A
B
C
D
1
c
2
3
4
5
b
a
c
c
6
c
c
a
26
HU
8
7
9
c
a
10
11
12
c
b
13
B
14
b
a
D
B
15
A
b
27
21
1
1
2
2
3
1
2
3
4
5
6
1
1
45
o
2
2
1
1
45
o
3
2
HU
400010879102
A Whirlpool a Whirlpool, USA bejegyzett védjegye.
28
001
n
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising