Whirlpool | BSNF 8762 OX | Setup and user guide | Whirlpool BSNF 8762 OX Használati útmutató

Whirlpool BSNF 8762 OX Használati útmutató
HU
MINDENNAPI HASZNÁLATI
ÚTMUTATÓ
KÖSZÖNJÜK, HOGY A WHIRLPOOL TERMÉKÉT VÁLASZTOTTA!
Ahhoz, hogy teljesebb támogatásban részesüljön, kérjük, regisztrálja
készülékét: www.whirlpool.eu/register
A készülék használata előtt gondosan
olvassa el az Egészségvédelmi és
biztonsági, valamint a Használati és
kezelési útmutatót.
A TERMÉK BEMUTATÁSA
KÉSZÜLÉK
2
3
4
5
8
9
10
11
12
13
14
16
6
7
1. Vezérlőpanel
Hűtőtér
2. LED-világítás
3. Ventilátor
4. Ventilátor burkolata és antibakteriális szűrő
5. Polcok
6. Palackállvány
7. Sajttartó + fedél
8. Multi-flow hideglevegő-keringető terület
9. Az érzékelő burkolata
10. Aktív 0 rekesz (az ételek hosszabb ideig történő
frissen tartásához)
11. Adattábla a kereskedelmi névvel
12. Rekesz a zöldségek és gyümölcsök frissen tartásához
13. Elválasztóelem a hűtőtér rekeszeihez
14. Ajtónyitás irányának megfordításához szükséges
készlet
15. Ajtópolcok
16. Tojástartó
17. Rövid polc kisméretű tárgyakhoz
18. Elválasztóelem palackokhoz
19. Palacktartó
20. Ajtótömítés
Mélyhűtőtér
20. Ajtótömítések
21. Fagyasztófiókok
22. Jégkockatartó
23. Polcok
24. Elválasztóelem a fagyasztótér rekeszeihez
25. Középső fiók: a leghidegebb zóna, ideális a friss
élelmiszerek fagyasztásához
15
17
18
19
1
20
21
22
23
24
25
VEZÉRLŐPANEL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1. HŰTŐTÉR HŐMÉRSÉKLETE gomb
2. HŰTŐTÉR HŐMÉRSÉKLETÉNEK KIJELZÉSE (°C)
3. 6TH SENSE FRISSEN TARTÁS ikonja
4. FAGYASZTÓTÉR HŐMÉRSÉKLETÉNEK KIJELZÉSE (°C)
5. FAGYASZTÓTÉR HŐMÉRSÉKLETE gomb
6. ANTIBAKTERIÁLIS SZŰRŐVEL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉS
ikonja
7. ÁRAMKIMARADÁSSAL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉS ikonja
8. MEGHIBÁSODÁSI FIGYELMEZTETÉS ikonja
9. NYITOTT AJTÓRA FIGYELMEZTETŐ JELZÉS ikonja
10. BE/KÉSZENLÉT gomb
11. GYORSHŰTÉS gomb
12. TÁVOLLÉT gomb
13. AKTÍV 0 gomb
14. GOMBZÁR gomb
15. VEZÉRELT FAGYASZTÁS gomb
16. GYORSFAGYASZTÁS gomb
17. FIGYELMEZTETÉS-KIKAPCSOLÓ gomb
1
TARTOZÉKOK
TOJÁSTARTÓ
SAJTTARTÓ
PALACKTARTÓ
ELVÁLASZTÓELEM PALACKOKHOZ
ELVÁLASZTÓELEM A FAGYASZTÓTÉR
REKESZEIHEZ
ELVÁLASZTÓELEM A HŰTŐTÉR
REKESZEIHEZ
JÉGKOCKATARTÓ
ELSŐ HASZNÁLAT
A KÉSZÜLÉK BEINDÍTÁSA
Miután a készüléket csatlakoztatta az elektromos hálózathoz, az
automatikusan működni kezd.
A készülék bekapcsolása után várjon legalább 4-6 órát, mielőtt az
élelmiszert a hűtőszekrénybe és a mélyhűtőtérbe helyezné.
MINDENNAPI HASZNÁLAT
FUNKCIÓK
BE/KÉSZENLÉT
A készülék készenléti üzemmódba történő állításához nyomja meg
és tartsa lenyomva 3 másodpercig a Be/Készenlét gombot. A
Be/Készenlét jelzőfény kivételével az összes kijelzés kialszik.
A készülék visszakapcsolásához nyomja meg ismét a gombot.
INTELLIGENS KIJELZŐ
Ezzel az opcionális funkcióval energiát takaríthat meg. Az
Intelligens kijelző aktiválásához nyomja meg egyszerre és tartsa
lenyomva 3 másodpercig a Hűtőtér hőmérséklete és a
Fagyasztótér hőmérséklete gombot, amíg hangjelzés nem
hallható. A funkció inaktiválásához ismételje meg ugyanezt az
eljárást. Kérjük, ne feledje, hogy ez a funkció nem kapcsolja le a
készüléket a hálózati áramforrásról, csupán a külső kijelző
áramfogyasztását csökkenti.
A HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA
A HŰTŐTÉR HŐMÉRSÉKLETE
A hűtőtér hőmérsékletének beállításához nyomja meg a Fridge
°C (Hűtőtér °C) gombot. A hűtőtér hőmérséklete +2 °C és +8 °C
között állítható, ahogyan azt a hűtőtér hőmérsékletének
kijelzése mutatja (°C).
2
Az elektromos hálózatra való csatlakoztatáskor a kijelző világítani
kezd, és körülbelül egy másodpercre az összes ikon megjelenik a
kijelzőn. A hűtőtér beállításainak alapértelmezett (gyári) értékei
világítani kezdenek.
A funkciókkal kapcsolatos további részleteket lásd a Használati és
kezelési útmutatóban / a Használati és kezelési útmutató beszerzésével
kapcsolatos információkat lásd az utolsó oldalon.
A FAGYASZTÓTÉR HŐMÉRSÉKLETE
A fagyasztótér hőmérsékletének beállításához nyomja meg a
Freezer °C (Fagyasztótér °C) gombot. A fagyasztótér
hőmérséklete -16 °C és -24 °C között állítható, ahogyan azt a
fagyasztótér hőmérsékletének kijelzése mutatja (°C).
TÁVOLLÉT
Ezzel a funkcióval hosszabb időre csökkentheti a készülék
energiafogyasztását. A funkció aktiválása előtt minden
romlandó élelmiszert távolítson el a hűtőtérből, és győződjön
meg arról, hogy az ajtó megfelelően zár, mivel a készülék a
kellemetlen szagok megelőzése érdekében adott hőmérsékleti
szintet (+12 °C) állít be. A be- és kikapcsoláshoz nyomja meg a
Távollét üzemmód gombot. Ha a funkció aktív, a hozzá tartozó
szimbólum világít. A hőmérséklet beállított értékének
megváltoztatásakor a funkció automatikusan kikapcsol.
A fagyasztótér megfelelően működik.
GOMBZÁR
A vezérlőpanel gombjainak lezárásához/feloldásához nyomja
meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a Gombzár gombot:
rövid ideig látható a Gombok lezárása jelzés, valamint
hangjelzés hallatszik.
VEZÉRELT FAGYASZTÁS
A Vezérelt fagyasztás egy fejlett technológia, amellyel a teljes
fagyasztótérben minimálisra csökkenthető a hőmérséklet
ingadozása a hűtőtől teljesen független, innovatív
levegőrendszernek köszönhetően. Az élelmiszerek fagyási
sérülései akár 60%-kal csökkenthetők, valamint az ételek
megőrzik eredeti állagukat és színüket.
A Vezérelt fagyasztás funkció be- és kikapcsolásához egyszerűen
nyomja meg a VEZÉRELT FAGYASZTÁS gombot.
A funkció egy adott hőmérsékleti tartományban működik
megfelelően: -22 °C és -24 °C között. Ha a funkció aktív és a
fagyasztótér aktuálisan beállított hőmérséklete magasabb, mint
-22 °C, a rendszer automatikusan visszaállítja a hőmérsékletet
-22 °C-ra, a működési tartománynak megfelelően.
Ha a funkció aktív, és a felhasználó a működési tartományon
kívüli hőmérsékletet állít be a fagyasztóhoz, a funkció
automatikusan kikapcsol. Ha a Gyorsfagyasztás funkció aktív, a
Vezérelt fagyasztás funkció mindaddig nem kapcsolható be,
amíg a Gyorsfagyasztás funkciót ki nem kapcsolja.
6TH SENSE FRISSEN TARTÁS
Ez a funkció automatikusan beállítja az élelmiszerek tárolásához
optimális feltételeket. Eltérés esetén a 6th Sense frissen tartás
funkció azonnal visszaállítja az ideális körülményeket. Kiváló
eredménnyel: akár 4-szer hosszabb ideig biztosít frissességet a
hűtőtérben.
GYORSHŰTÉS
A Gyorshűtés funkció használatával igény szerint növelheti a
hűtési teljesítményt a hűtőtérben. Ennek a funkciónak a
használata akkor ajánlott, amikor nagyon nagy mennyiségű
élelmiszert helyez be a hűtőtérbe. Nyomja meg a Gyorshűtés
gombot a Gyorshűtés funkció aktiválásához. A funkció
aktiválásakor a Gyorshűtés jelzőfénye világítani kezd. A funkció 6
óra eltelte után automatikusan kikapcsol, de igény szerint
manuálisan is kikapcsolható a Fridge °C (Hűtőtér °C) gomb
megnyomásával.
GYORSFAGYASZTÁS
A funkció használata akkor ajánlott, ha nagy mennyiségű
lefagyasztandó élelmiszert helyez a mélyhűtőtérbe. 24 órával a
friss élelmiszer fagyasztása előtt nyomja meg a Fagyasztás
gombot a Gyorsfagyasztás funkció aktiválásához. A funkció
aktiválásakor kigyullad a Gyorsfagyasztás jelzőfénye. 24 óra
elteltével tegye be a lefagyasztandó élelmiszert a fagyasztótér
HU
középső zónájába. A funkció 48 óra elteltével
automatikusan kikapcsol, illetve kikapcsolható a Freezer °C
(Fagyasztótér °C) gomb megnyomásával.
AKTÍV 0 REKESZ
Az Aktív 0 rekesz kifejezetten az élelmiszerek (pl. hús, hal,
gyümölcsök, téli zöldségek) hosszabb ideig történő frissen
tartására szolgál, ennek érdekében a rekeszben folyamatosan
alacsony a hőmérséklet és megfelelő a páratartalom.
A rekesz be- és kikapcsolása
Az Aktív 0 rekesz be- és kikapcsolásához nyomja meg a
megfelelő gombot a kezelőpanelen (az ikont lásd a lenti ábrán).
Kikapcsolt Aktív 0 rekesz:
részben világító gomb
Bekapcsolt Aktív 0 rekesz:
teljesen világító gomb
A HŰTŐSZEKRÉNY VILÁGÍTÁSA
A hűtőtér világítása LED-ekkel történik, ami jobb megvilágítást
és rendkívül alacsony energiafogyasztást eredményez.
Ha a LED világítás nem működik, a csere érdekében vegye fel a
kapcsolatot a vevőszolgálattal.
Fontos megjegyzés: A hűtőtér belső világítása akkor kapcsol be,
ha a hűtő ajtaját kinyitja. Ha az ajtó 10 percnél hosszabb ideig
marad nyitva, a világítás automatikusan kikapcsol.
VENTILÁTOR + ANTIBAKTERIÁLIS SZŰRŐ
A ventilátor segítségével egyenletesebb hőmérséklet
biztosítható a hűtőtérben, így hatékonyabban tárolhatók az
élelmiszerek. Ha a készülék rendelkezik ventilátorral, a
ventilátort antibakteriális szűrővel lehet felszerelni.
Vegye ki a frissen tartó rekeszben található dobozból, és illessze
a ventilátor burkolatába.
A csere menetének leírása a szűrődobozban található.
FIGYELMEZTETÉSEK TÁBLÁZATA
FIGYELMEZTETÉS
TÍPUSA
Nyitott ajtóra
figyelmeztető jelzés
Jelzés
Ok
A hangjelzés aktiválódik, és a
figyelmeztető jelzés villog.
A hűtőtér vagy a fagyasztótér ajtaja 2 percnél Csukja be a készülék ajtaját, vagy nyomja
hosszabb ideje van nyitva.
meg a figyelmeztetés-kikapcsoló gombot
a hangjelzés elnémításához.
Hőmérsékletre
figyelmeztető jelzés
A Hőmérséklet kijelző villog (°C), a
figyelmeztetések jelzőfénye világít.
A belső hőmérséklet nem megfelelő.
Antibakteriális szűrővel
kapcsolatos riasztás
Az antibakteriális szűrővel kapcsolatos
figyelmeztetés ikonja világít.
Az antibakteriális szűrő érvényessége
lejárt.
Tartós áramszünetre
történő figyelmeztetés
Az Áramkimaradás miatti riasztás ikon
világít, a figyelmeztető jelzés villog.
Hibás működés
Megoldás
Nyomja meg a figyelmeztetés-kikapcsoló
gombot; a hangjelzés megszűnik, a
Hőmérséklet kijelző (°C) villog, és a
figyelmeztető jelzés világít, amíg a
hőmérséklet -10 °C alá nem süllyed.
Cserélje ki az antibakteriális szűrőt, és nyomja
meg a Riasztás gombot a nullázáshoz.
Tartós áramszünet esetén a belső
Nyomja meg a figyelmeztetés-kikapcsoló
hőmérséklet akár 0 °C fölé is emelkedhet. gombot; a hangjelzés megszűnik, a
Hőmérséklet kijelző (°C) villog, és a
figyelmeztető jelzés világít, amíg a
hőmérséklet -10 °C alá nem süllyed.
A hűtőtér hőmérsékletét jelző LED-ek közül A készülék hibás működése.
Tájékoztassa a vevőszolgálatot.
a 3 középső villog a kijelzőn.
3
ÉLELMISZEREK
ÉS ITALOK TÁROLÁSA
Jelmagyarázat
MÉRSÉKELT HŐMÉRSÉKLETŰ ZÓNA
Déligyümölcs, konzerv, italok, tojás, szósz,
savanyúság, vaj, lekvár tárolásához ajánlott.
HIDEG ZÓNA Sajt, tej, mindennapi
élelmiszerek, csemegeáruk, joghurt
tárolásához ajánlott.
LEGHIDEGEBB ZÓNA Felvágottak,
desszertek tárolásához ajánlott.
ZÖLDSÉGES ÉS GYÜMÖLCSÖS REKESZ
MÉLYHŰTÖTT ZÓNA REKESZE
(LEGHIDEGEBB ZÓNA) Friss/elkészített
ételek fagyasztásához.
FAGYASZTÓ REKESZEI
Megjegyzés: A jelmagyarázatban használt
szürke árnyalatok nem a rekeszek valódi
színét jelzik.
HŰTŐTÉR
Az ételek csomagolásához használjon
újrahasznosítható, műanyagból, fémből,
alumíniumból és üvegből készült
tárolóedényeket, illetve háztartási fóliát.
Mindig zárt tárolóedényeket használjon
azokhoz a folyadékokhoz és
élelmiszerekhez, amelyek erőteljes szagokat
vagy ízeket bocsátanak ki, és átvehetik
egymás szagát, vagy fedje be őket.
Ha a hűtőtérben kis mennyiségű élelmiszert
szeretne tárolni, azt javasoljuk, hogy a
gyümölcsös és zöldséges rekesz feletti
polcokat használja, mivel a hűtőtérnek ez a
leghidegebb része.
KARBANTARTÁS, TISZTÍTÁS
ÉS HIBAELHÁRÍTÁS
A karbantartási és tisztítási,
valamint a hibaelhárítási eljárásokat lásd a
Használati és kezelési útmutatóban.
A Használati és kezelési útmutató
> beszerezhető a vevőszolgálaton; a
telefonszámot lásd a garanciafüzetben.
> letölthető a Whirlpool weboldaláról:
http://docs.whirlpool.eu
A nagy mennyiségű etilént kibocsátó és az
erre érzékeny élelmiszereket (pl.
gyümölcsök, zöldségek, saláta) egymástól
elkülönítve vagy becsomagolva kell tárolni
eltarthatóságuk megőrzése érdekében;
például ne tároljon együtt paradicsomot
kivivel vagy fejes káposztával.
Az üvegek felborulása megelőzhető a
palacktartó segítségével (bizonyos
modellek esetén elérhető).
Ne tegye túl közel egymáshoz az
élelmiszereket, hogy a levegő megfelelően
tudjon áramlani.
A mélyhűtő a fagyasztott ételek tárolására,
jégkockák készítésére és friss élelmiszerek
lefagyasztására használható.
A készülék adattábláján megtekinthető,
hogy 24 óra alatt maximum hány kilogramm
friss élelmiszer lefagyasztása lehetséges (…
kg/24 óra).
Ha csak kis mennyiségű élelmiszert kíván
tárolni a fagyasztóban, javasoljuk, hogy a
mélyhűtőtér leghidegebb részét, azaz a
középső zónát használja.
KAPCSOLATFELVÉTEL A VEVŐSZOLGÁLATTAL
Ha a vevőszolgálathoz fordul, adja meg a szervizmatricán található
mindkét számot. http://www.whirlpool.eu
A műszaki adatok a készülék belső oldalán lévő
adattáblán vannak feltüntetve.
Whirlpool® Bejegyzett védjegy/TM A Whirlpool vállalatcsoport védjegye –
© Copyright Whirlpool Europe s.r.l. 2014. Minden jog fenntartva. - http://www.whirlpool.eu
4
MÉLYHŰTŐTÉR
n
HU
400010773992
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising