Whirlpool | BSNF 8762 OX | Setup and user guide | Whirlpool BSNF 8762 OX Manualul utilizatorului

Whirlpool BSNF 8762 OX Manualul utilizatorului
GHID DE REFERINŢĂ PENTRU
UTILIZARE ZILNICĂ
RO
VĂ MULŢUMIM CĂ AŢI ACHIZIŢIONAT UN PRODUS WHIRLPOOL.
Pentru a beneficia de servicii complete de asistenţă,
vă rugăm să vă înregistraţi aparatul pe www.whirlpool.eu/register
Înainte de a utiliza aparatul, citiţi cu
atenţie ghidurile privind sănătatea şi
siguranţa, precum şi utilizarea şi
întreţinerea.
DESCRIEREA PRODUSULUI
APARATUL
2
3
4
5
8
9
10
11
12
13
14
16
6
7
1. Panoul de comandă
Compartimentul frigider
2. Iluminare cu LED-uri
3. Ventilator
4. Capacul ventilatorului şi zona filtrului antibacterian
5. Rafturi
6. Raft pentru sticle
7. Cutie pentru brânzeturi+ Capac
8. Zonă de aer rece Multi-flow
9. Capacul senzorului
10. Compartimentul Activ 0 (pentru păstrarea
prospeţimii alimentelor o perioadă mai îndelungată)
11. Plăcuţa cu date tehnice şi cu numele comercial
12. Sertar pentru fructe şi legume
13. Separator de sertar pentru frigider
14. Kit de reversibilitate pentru uşă
15. Rafturi pe uşă
16. Suport pentru ouă
17. Semiraft pentru articole mici
18. Separator pentru sticle
19. Raft pentru sticle
20. Garnitura uşii
Compartimentul congelator
20. Garniturile uşii
21. Sertarele congelatorului
22. Tavă pentru cuburi de gheaţă
23. Rafturi
24. Separator de sertar pentru congelator
25. Sertarul din mijloc: zona cea mai rece, adecvată
pentru congelarea alimentelor proaspete
15
17
18
19
1
20
21
22
23
24
25
PANOUL DE COMANDĂ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1. Buton TEMPERATURĂ FRIGIDER
2. AFIŞAJUL TEMPERATURII DIN FRIGIDER (°C)
3. Indicator CONTROLUL PROSPEŢIMII 6TH SENSE
4. AFIŞAJUL TEMPERATURII DIN CONGELATOR (°C)
5. Buton TEMPERATURĂ CONGELATOR
6. Indicator ALARMĂ FILTRU ANTIBACTERIAN
7. Indicator ALARMĂ DE ÎNTRERUPERE A CURENTULUI
8. Indicator ALARMĂ DEFECŢIUNE
9. Indicator ALARMĂ DE UŞĂ DESCHISĂ
10. Buton PORNIRE/STAND-BY
11. Butonul RĂCIRE RAPIDĂ
12. Butonul VACANŢĂ
13. Buton ACTIV 0
14. Buton BLOCARE TASTE
15. Buton CONTROL CONGELATOR
16. Butonul CONGELARE RAPIDĂ
17. Butonul OPRIRE ALARMĂ
1
ACCESORII
SUPORT PENTRU OUĂ
CUTIA PENTRU BRÂNZETURI
RAFT PENTRU STICLE
SEPARATOR PENTRU STICLE
SEPARATOR DE SERTAR PENTRU CONGELATOR
SEPARATOR DE SERTAR PENTRU FRIGIDER
TAVĂ PENTRU CUBURI DE GHEAŢĂ
PRIMA UTILIZARE
PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A APARATULUI
După ce aţi conectat aparatul la reţeaua electrică, acesta începe să
funcţioneze automat.
După pornirea aparatului, aşteptaţi cel puţin 4-6 ore înainte de a
introduce alimentele în frigider şi în compartimentul congelator.
UTILIZAREA ZILNICĂ
FUNCŢII
PORNIRE/STAND-BY
Pentru a pune produsul în modul Stand-by, apăsaţi şi menţineţi
apăsat butonul Pornire/Stand-by timp de 3 secunde. Toţi
indicatorii se sting, cu excepţia indicatorului Pornire/Stand-by.
Consultaţi Ghidul de utilizare şi întreţinere, pentru detalii suplimentare
despre funcţii / consultaţi ultima pagină, pentru informaţii despre
obţinerea Ghidului de utilizare şi întreţinere
TEMPERATURA DIN CONGELATOR
Pentru a regla temperatura din congelator, apăsaţi butonul °C
Congelator. Temperatura din frigider poate fi reglată între -16 °C
şi -24 °C, după cum indică afişajul temperaturii din frigider (°C).
AFIŞAJ INTELIGENT
Această funcţie opţională poate fi folosită pentru a economisi
energia. Pentru a activa funcția Afișaj inteligent, apăsați simultan
butoanele Temperatură frigider şi Temperatură congelator timp
de 3 secunde, până când se emite un semnal sonor. Pentru a
dezactiva funcţia, repetaţi procedura. Reţineţi că această funcţie
nu deconectează aparatul de la reţeaua de alimentare cu
energie electrică, ci doar reduce consumul de energie necesar
pentru funcţionarea afişajului extern.
FUNCŢIA VACANŢĂ
Această funcţie poate fi activată pentru a reduce consumul de
energie al aparatului pe perioade lungi de timp. Înainte de a
activa funcţia, scoateţi toate alimentele perisabile din
compartimentul frigider şi asiguraţi-vă că uşa este închisă bine,
deoarece frigiderul va menţine o temperatură adecvată pentru a
preveni formarea mirosurilor neplăcute (+12 °C). Pentru a o
activa/dezactiva, apăsaţi butonul pentru modul Vacanţă. Când
funcţia este activată, simbolul aferent se va aprinde. Modificarea
valorii de referinţă a temperaturii va dezactiva automat această
funcţie. Compartimentul congelator funcţionează corespunzător.
SETAREA TEMPERATURII
TEMPERATURA DIN FRIGIDER
Pentru a regla Temperatura din frigider, apăsaţi butonul °C
Frigider. Temperatura din frigider poate fi reglată între +2 °C şi +
8 °C, după cum indică afişajul temperaturii din frigider (°C).
BLOCAREA TASTELOR
Pentru a bloca/debloca tastele panoului de comandă, apăsaţi
timp de 3 secunde butonul Blocare taste: indicatorul Blocare
taste va fi afişat pentru o scurtă perioadă de timp şi se va emite
un semnal acustic.
Apăsaţi din nou pentru a reactiva aparatul.
2
Când aparatul este racordat la reţeaua de alimentare cu energie
electrică, afişajul se luminează şi toate simbolurile apar pe acesta
timp de aproximativ 1 secundă. Valorile implicite (din fabrică) ale
setărilor pentru compartimentul frigider se aprind pe afişaj.
RO
CONTROLUL CONGELĂRII
Controlul congelării este o tehnologie avansată care reduce la
minimum fluctuaţiile de temperatură din întregul compartiment
congelator, datorită unui sistem inovator de aer, complet
independent de frigider. Degerăturile sunt reduse cu până la
60%, alimentele păstrându-şi calitatea şi culoarea iniţiale.
Pentru a activa/dezactiva funcţia Control congelare, nu trebuie
decât să apăsaţi butonul CONTROL CONGELARE.
Funcţia acţionează corespunzător într-un anumit interval de
temperatură: între ­22 °C şi ­24 °C. Când funcţia este activată, iar
temperatura curentă din congelator este mai ridicată de ­22 °C,
temperatura este reglată automat la valoarea de ­22 °C, pentru a
corespunde intervalului de funcţionare.
Dacă funcţia este activată, iar utilizatorul modifică temperatura
din congelator la o valoare din afara intervalului de funcţionare,
funcţia este dezactivată automat. În cazul activării funcţiei
Congelare rapidă, funcţia „Control congelare” este dezactivată
până când funcţia Congelare rapidă este dezactivată.
mijloc a compartimentul congelator. Funcţia se
dezactivează automat după 48 ore sau poate fi dezactivată
manual apăsând butonul °C Congelator.
CONTROLUL PROSPEŢIMII 6TH SENSE
Această funcţie se activează automat pentru a asigura condiţiile
optime de păstrare a alimentelor depozitate. Dacă există variaţii
ale temperaturii, funcţia Controlul prospeţimii 6th Sense
recreează imediat condiţiile ideale. Rezultatele sunt remarcabile:
prospeţimea este menţinută la valori optime în interiorul
frigiderului pentru o perioadă de timp de 4 ori mai mare.
Compartimentul Activ 0 pornit:
buton iluminat în totalitate
RĂCIRE RAPIDĂ
Prin utilizarea funcţiei Răcire rapidă, este posibil să se intensifice
răcirea în compartimentul frigider. Se recomandă să se utilizeze
această funcţie când se introduc cantităţi foarte mari de
alimente în compartimentul frigider. Apăsaţi butonul Răcire
rapidă pentru a activa funcţia Răcire rapidă. Când funcţia este
activată, indicatorul Răcire rapidă se aprinde. Funcţia se
dezactivează automat după 6 ore sau poate fi dezactivată
manual, apăsând din nou pe butonul Frigider °C.
CONGELARE RAPIDĂ
Se recomandă să se utilizeze această funcţie când se introduc
pentru congelare cantităţi foarte mari de alimente în
compartimentul congelator. Cu 24 de ore înainte de a congela
alimente proaspete, apăsaţi butonul Congelator pentru a activa
funcţia de Congelare rapidă. Când funcţia este activată,
indicatorul de Congelare rapidă se aprinde. După 24 de ore,
introduceţi alimentele de congelat în zona de congelare din
COMPARTIMENT ACTIV 0
Compartimentul Activ 0 este special conceput să menţină o
temperatură joasă şi un nivel de umiditate adecvat pentru
păstrarea în stare proaspătă a alimentelor, pe perioade mai lungi
(de ex., carne, peşte, fructe şi legume de iarnă).
Activarea şi dezactivarea compartimentului
Pentru a activa/dezactiva compartimentul Activ 0, apăsaţi
butonul aferent de pe panoul de comandă (indicatorul din
figura de mai jos).
Compartiment Activ 0 dezactivat:
buton iluminat parţial
BECUL DIN INTERIORUL FRIGIDERULUI
Sistemul de iluminare din interiorul compartimentului frigider
utilizează un bec cu LED-uri, care permite o iluminare mai bună,
precum şi un consum de energie foarte redus.
Dacă sistemul de iluminat cu LED-uri nu funcţionează, vă rugăm să
contactaţi serviciul de asistenţă tehnică post-vânzare pentru a-l înlocui.
Important: Becul din compartimentul frigider se aprinde când se
deschide uşa frigiderului. Dacă uşa este lăsată deschisă mai mult
de 10 minute, becul se va stinge automat.
VENTILATOR + FILTRU ANTIBACTERIAN
Ventilatorul îmbunătăţeşte distribuirea temperaturii în
compartimentul frigider, permiţând o conservare mai bună a
alimentelor depozitate. Dacă aparatul are ventilator, acesta poate
fi echipat cu filtrul antibacterian. Scoateţi-l din cutia aflată în
sertarul pentru fructe şi legume şi introduceţi-l în capacul
ventilatorului. Instrucţiunile de înlocuire se găsesc în cutia filtrului.
TABELUL CU ALARME
TIP DE
ALARMĂ
Alarmă de uşă
deschisă
Semnal
Cauză
Soluţie
Alarma acustică este activată şi
indicatorul Alarmă clipeşte.
Uşa frigiderului sau congelatorului a
rămas deschisă mai mult de 2 minute.
Închideţi uşa sau apăsaţi pe butonul Oprire
alarmă pentru a întrerupe alarma acustică.
Alarma de
temperatură
Afişajul temperaturii clipeşte (°C) şi
indicatorul Alarmă rămâne aprins.
Temperatura din interior nu este
adecvată
Apăsaţi butonul Oprire alarmă; alarma
acustică se opreşte, afişajul temperaturii (°C)
clipeşte, iar indicatorul Alarmă rămâne aprins
până când se atinge o temperatură < -10 °C.
Alarmă filtrul
antibacterian
Indicatorul de alarmă privind filtrul
antibacterian este aprins
Filtrul antibacterian nu mai este
funcţional.
Înlocuiţi filtrul antibacterian, apăsaţi
butonul Alarmă pentru a reseta.
Alarma de
întrerupere
prelungită a
curentului
Pictograma pentru alarma de
Întreruperea prelungită a alimentării
întrerupere a curentului rămâne
cu curent poate cauza creşterea
activă, iar indicatorul Alarmă clipeşte. temperaturii din interior la 0°C.
Apăsaţi butonul Oprire alarmă; alarma
acustică se opreşte, afişajul temperaturii (°C)
clipeşte, iar indicatorul Alarmă rămâne aprins
până când se atinge o temperatură < -10 °C.
Defecţiune
3 LED-uri centrale privind temperatura Defectarea produsului.
din interiorul frigiderului clipesc pe afişaj.
Contactaţi serviciul de asistenţă tehnică
post-vânzare.
3
DEPOZITAREA ALIMENTELOR
ŞI A BĂUTURILOR
Legendă
ZONA TEMPERATĂ Recomandată pentru
depozitarea fructelor tropicale, conservelor, băuturilor,
ouălor, sosurilor, murăturilor, untului, gemurilor
ZONA RECE Recomandată pentru
depozitarea brânzei, laptelui, alimentelor de
consum zilnic, delicateselor, iaurtului
ZONA CEA MAI RECE Recomandată pentru
depozitarea mezelurilor, deserturilor
SERTAR PENTRU FRUCTE ŞI LEGUME
SERTAR ZONĂ CONGELARE
(ZONĂ RĂCIRE MAXIMĂ) Recomandată pentru
congelarea alimentelor proaspete/gătite.
SERTARELE CONGELATORULUI
Notă: Nuanţa de gri a legendei nu
corespunde culorii sertarelor
COMPARTIMENTUL FRIGIDER
Folosiţi recipiente din plastic reciclabil,
metal, aluminiu şi sticlă, precum şi folie
transparentă pentru a ambala alimentele.
Pentru lichidele şi alimentele care degajează
miros sau pot prinde miros sau gust, folosiţi
doar recipiente cu capac sau acoperiţi-le.
Dacă aveţi o cantitate mică de alimente de
păstrat în frigider, vă recomandăm să folosiţi
rafturile de deasupra sertarului pentru
fructe şi legume, având în vedere că aceasta
este zona cea mai rece din compartiment.
ÎNTREŢINERE, CURĂŢARE ŞI DEPANARE
Pentru procedurile de întreţinere, curăţare
şi depanare, consultaţi
Ghidul de utilizare şi întreţinere.
Ghidul de utilizare şi întreţinere poate fi
obţinut:
> de la serviciul de asistenţă tehnică postvânzare; a se consulta numărul de telefon din
certificatul de garanţie.
> prin descărcare de pe site-ul web al Whirlpool
http://docs.whirlpool.eu
Alimentele care produc o cantitate mare de
gaz etilenic şi cele care sunt sensibile la
acest gaz, precum fructele, legumele şi
salata, trebuie să fie separate întotdeauna
sau ambalate pentru a nu se reduce durata
de depozitare; de exemplu, nu depozitaţi
roşii împreună cu kiwi sau varză.
Pentru a evita răsturnarea sticlelor, folosiţi
suportul pentru sticle (disponibil doar la
anumite modele).
Nu apropiaţi alimentele prea mult unele de
celelalte, pentru a permite circularea
corespunzătoare a aerului.
Congelatorul este locul ideal pentru
depozitarea produselor congelate,
producerea cuburilor de gheaţă şi
congelarea alimentelor proaspete.
Numărul maxim de kilograme de produse
alimentare proaspete care pot fi congelate
într-un interval de 24 de ore este indicat pe
plăcuţa cu date tehnice (…kg/24h).
Dacă dispuneţi de o cantitate mică de
alimente care trebuie depozitate în
congelator, vă recomandăm să folosiţi cele
mai reci zone ale compartimentului
congelator, corespunzătoare zonei din mijloc.
CONTACTAREA SERVICIULUI DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ POSTVÂNZARE
Atunci când luaţi legătura cu reprezentanţii serviciului de asistenţă
tehnică post-vânzare, comunicaţi ambele numere de pe
autocolantul de service. http://www.whirlpool.eu
Informaţiile tehnice sunt specificate pe plăcuţa cu datele
tehnice de pe partea interioară a aparatului.
Marcă înregistrată Whirlpool®/Marcă comercială TM a grupului de societăţi Whirlpool © Copyright Whirlpool Europe s.r.l. 2014. Toate drepturile rezervate - http://www.whirlpool.eu
4
COMPARTIMENTUL CONGELATOR
n
RO
400010773992
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising