Whirlpool | BSNF 8762 OX | Use and care guide | Whirlpool BSNF 8762 OX User guide

Whirlpool BSNF 8762 OX User guide
Guies de Salut i seguretat, Ús i cura i Instal·lació
www.whirlpool.eu/register
CATALÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2
CA
CATALÀ
Guia d’higiene i seguretat,
Ús i cura i Instal·lació
GRÀCIES PER HAVER ADQUIRIT UN PRODUCTE WHIRLPOOL.
Si voleu rebre un servei més complet,
registreu l’aparell a www.whirlpool.eu/register
Índex
Guia de salut i seguretat
RECOMANACIONS DE SEGURETAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
CONSERVACIÓ DEL MEDI AMBIENT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
DECLARACIÓ DE CONFORMITAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Guia d’ús i manteniment
DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
APARELL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
TAULER DE CONTROL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
DADES TÈCNIQUES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
PORTA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
LLUM DE LA NEVERA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
PRESTATGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
VENTILADOR + FILTRE ANTIBACTERIÀ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
COMPARTIMENT NEVERA NO FROST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
COMPARTIMENT DEL CONGELADOR NO FROST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
ACCESSORIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
COM UTILITZAR L’APARELL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
PRIMER ÚS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
INSTAL·LACIÓ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
ÚS DIARI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
CONSELLS PER A L’EMMAGATZEMATGE D’ALIMENTS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
RECOMANACIONS EN CAS DE NO FER SERVIR L’APARELL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
NETEJA I MANTENIMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
GUIA DE RESOLUCIÓ DE PROBLEMES I SERVEI POSTVENDA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
SONS DE FUNCIONAMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
GUIA DE RESOLUCIÓ DE PROBLEMES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
SERVEI POSTVENDA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Guia d’instal·lació. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3
Guia de salut i seguretat
RECOMANACIONS
DE SEGURETAT
INSTRUCCIONS DE SEGURETAT IMPORTANTS
LA VOSTRA SEGURETAT I LA
DELS ALTRES ÉS MOLT
IMPORTANT.
Aquest manual i el propi aparell proporcionen advertències
importants de seguretat, que
s'han de llegir i seguir en tot
moment.
Aquest és el símbol d’alerta de
seguretat.
Aquest símbol us alerta dels
possibles riscos que poden
produir-vos danys o fins i tot
causar-vos la mort a vosaltres i
a altres persones.
Tots els missatges de seguretat van precedits del símbol
d’alerta de seguretat i la paraula PERILL o ADVERTÈNCIA.
Aquestes paraules signifiquen:
PERILL
Indica una situació perillosa
que, si no s’evita, provocarà
lesions greus.
ADVERTÈNCIA
Indica una situació perillosa
que, si no s’evita, pot provocar
lesions greus.
Totes les advertències de seguretat especifiquen el perill
potencial existent i indiquen
com reduir el risc de lesió,
4
danys i descàrregues elèctriques deguts a un ús incorrecte
de l’aparell. Seguiu amb cura
les instruccions següents:.
No seguir aquestes instruccions pot comportar riscos.
El fabricant declina qualsevol
responsabilitat per danys si no
es respecta aquesta guia.
El fabricant declina qualsevol
responsabilitat per danys a
persones o animals o danys a
la propietat si no es respecten
els consells i precaucions de
seguretat.
Guardeu aquestes instruccions
per a consultes futures.
No emmagatzemeu substàncies explosives com aerosols ni
guardeu ni feu servir benzina
o altres materials inflamables
l’interior o a prop de l’aparell.
Quan elimineu l’aparell, inutilitzeu-lo tallant el cable d’alimentació i traieu-li les portes
i els prestatges (si n’hi ha) per
tal que els infants no puguin
ficar-se a i queda-hi atrapats.
Aquest aparell no conté CFC.
El circuit de refrigeració conté
R600a (HC).
Els aparells amb Isobutà
(R600a): L’isobutà és un gas
natural sense impacte mediambiental, però és inflamable.
Per tant, comproveu que els
tubs del circuit de refrigeració
no estiguin fets malbé. Pareu
especial atenció en cas que els
tubs malmesos buidin el circuit
de refrigeració.
El C-Pentà s’utilitza com a
agent expansor en l’escuma
aïllant i és un gas inflamable.
ADVERTÈNCIA
no feu malbé els tubs del circuit de refrigeració de l’aparell.
ADVERTÈNCIA
No utilitzeu mitjans mecànics,
elèctrics o químics diferents
dels recomanats pel fabricant
per tal d’accelerar el procés de
descongelació.
ADVERTÈNCIA
No utilitzeu ni fiqueu dispositius elèctrics dins els compartiments de l’aparell si no són del
tipus expressament autoritzat
pel fabricant.
ADVERTÈNCIA
Els productors de gel o els
dispensadors d’aigua que no
estiguin connectats directament al subministrament
d’aigua només s’han d’omplir
amb aigua potable.
ADVERTÈNCIA
CA
Manteniu lliures els orificis de
ventilació de l’aparell o l’estructura.
ADVERTÈNCIA
Els productors automàtics de
gel i els dispensadors d’aigua
han d’estar connectats a un
subministrament d’aigua que
només subministri aigua potable amb una pressió de l’aigua
compresa entre 0,17 i 0,81 Mpa
(1,7 a 8,1 bar).
Per garantir-hi una ventilació
adequada, deixeu prou espai
lliure en ambdós costats i damunt l’aparell.
La distància entre la part
posterior de l’aparell i la paret
de darrere de l’aparell ha de ser
d’almenys 50 mm.
Una reducció d’aquesta distància augmentarà el consum
d’energia del producte.
ÚS DEL PRODUCTE
Aquest aparell s’ha dissenyat
només per a ús domèstic. Queda prohibit l’ús professional de
l’aparell.
El fabricant declina qualsevol
responsabilitat derivada de l’ús
inadequat o l’ajust incorrecte
dels comandaments.
L’aparell no s’ha dissenyat per
fer-lo servir mitjançant un temporitzador extern o un sistema
de control remot independent.
No feu servir l’aparell a l’aire lliure.
Aquest aparell ha estat dissenyat per ser utilitzat en aplicacions domèstiques i similars
com ara:
- les zones de cuina per al
personal de botigues, oficines i
altres entorns laborals;
- masies i habitacions d’hotel,
motel i altres entorns residencials;
- establiments d’allotjament
amb esmorzar inclòs;
- aplicacions de servei d’àpats
i que no siguin de venda al
detall o semblants.
La bombeta utilitzada a l’interior de l’aparell està especialment dissenyada per a aparells
domèstics i no és apta per a
la il·luminació general d’una
habitació de la llar (Reglament
CE 244/2009).
INSTAL·LACIÓ
No engegueu l’aparell fins que
no hagueu finalitzat el procés
d’instal·lació.
La instal·lació i les reparacions
ha de realitzar-les un tècnic
qualificat, de conformitat amb
les instruccions del fabricant i
amb la normativa local de seguretat. No repareu ni substituïu cap part de l’aparell a menys
que s’indiqui expressament al
manual de l’usuari.
Feu servir guants de protecció per desembalar l’aparell i
instal·lar-lo.
Abans de realitzar cap feina
d’instal·lació, cal desconnectar
l’aparell del subministrament
elèctric.
Després de desembalar l’aparell, comproveu que no s’hagi
danyat durant el transport. En
cas de problemes, poseu-vos
en contacte amb el distribuïdor o el Servei Postvenda més
proper.
Durant la instal·lació, compro-
veu que l’aparell no malmeti el
cable d’alimentació.
La manipulació i instal·lació de
l’aparell l’han de realitzar dues
o més persones.
Durant la instal·lació, assegureu-vos que els quatre peus
quedin estables i toquin a
terra, ajusteu-los si és necessari
i, a continuació, comproveu
que l’aparell estigui perfectament anivellat amb un nivell
de bombolla.
Espereu almenys dues hores
abans d’engegar l’aparell per
tal de garantir que el circuit de
refrigeració funcioni correctament.
Assegureu-vos que l’aparell no
estigui a prop d’una font de
calor.
ADVERTÈNCIES D’ELECTRICITAT
Comproveu que la tensió indicada a la placa identificativa es
correspongui amb la de l’habitatge.
Els intervals d’alimentació apareixen a la placa identificativa.
Segons la normativa, és obligatori que l’aparell estigui connectat a terra.
Per tal que la instal·lació compleixi les normatives de seguretat vigents, cal fer servir un
interruptor omnipolar amb una
separació mínima entre contactes de 3 mm.
Si el cable d’alimentació està
danyat, substituïu-lo per un
d’igual. El cable d’alimentació
només el pot substituir un
tècnic qualificat seguint les
5
instruccions del fabricant i la
normativa de seguretat vigent.
Contacteu amb un centre d’assistència tècnica autoritzat.
Els components elèctrics han
de quedar inaccessibles per a
l’usuari després de la instal·lació.
El cable d’alimentació ha de ser
prou llarg per connectar l’aparell, muntat a la seva ubicació,
a la presa de corrent.
No utilitzeu allargadors.
No tibeu el cable d’alimentació.
No utilitzeu adaptadors de
múltiples endolls si l’aparell
està equipat amb un endoll.
Per als aparells equipats amb
un endoll, si aquest no és adequat a la vostra presa de corrent, contacteu amb un tècnic
qualificat.
funcioni correctament si el
deixeu durant molt de temps
a una temperatura que sobrepassi els intervals indicats.
Classe climàtica T. Amb. (°C)
SN de 10 a 32
N de 16 a 32
ST de 16 a 38
T de 16 a 43
CONNEXIÓ ELÈCTRICA NOMÉS PER A LA GRAN BRETANYA I IRLANDA
Substitució del fusible.
Si el cable d’alimentació
d’aquest aparell té un endoll
amb fusible BS 1363A de 13
amperes, per canviar un fusible en aquest tipus d’endoll
utilitzeu un fusible aprovat per
ASTA del tipus BS 1362 i procediu de la manera següent:
No toqueu l’aparell amb cap
part del cos humida i no l’utilitzeu amb els peus descalços.
No feu servir l’aparell si té
malmesos el cable o l’endoll,
si no funciona correctament o
si ha patit algun desperfecte
o ha caigut. No submergiu el
cable d’alimentació ni l’endoll
en aigua. Mantingueu el cable
allunyat de superfícies calentes.
Si utilitzeu un interruptor
diferencial (RCCB), feu servir
només models amb el símbol
.
L’aparell pot funcionar en llocs
en què la temperatura estigui
dins dels límits següents, segons la classe climàtica indicada a la placa identificativa.
És possible que l’aparell no
6
Les tapes de fusible de recanvi
es troben a qualsevol botiga de
components elèctrics.
Només per a la República
d’Irlanda
A part de la informació indicada per a la Gran Bretanya,
també aplicable en aquest cas,
es fa servir un tercer tipus d’endoll, de dues clavilles, de presa
de terra lateral.
Connector i presa (vàlid per
a tots dos països)
Si l’endoll subministrat no és
adient per a la vostra presa de
corrent, poseu-vos en contacte
amb el Servei Postvenda per
rebre més instruccions. No intenteu canviar l’endoll. Aquest
procediment l’ha de realitzar
un tècnic qualificat seguint les
instruccions del fabricant i la
normativa de seguretat estàndard vigent.
ÚS CORRECTE
1. Desmunteu la tapa del fusible A) i el fusible (B).
2. Col·loqueu el fusible de
recanvi de 13 A a la tapa del
fusible.
3. Torneu a col·locar els dos a
l’endoll.
Important:
Cal tornar a col·locar la tapa
del fusible quan es canvia un
fusible; si l’heu perduda, no feu
servir l’endoll fins a col·locar-ne
una de recanvi.
Per saber si esteu utilitzant un
recanvi correcte, mireu el color
de les inscripcions a la base de
l’endoll.
Empreu el compartiment de la
nevera només per emmagatzemar-hi aliments frescos i el
compartiment del congelador
només per emmagatzemar-hi
aliments congelats, congelar-hi
aliments frescos i fer-hi glaçons.
Eviteu d’emmagatzemar aliments sense embolicar que estiguin en contacte directe amb
les superfícies internes dels
compartiments de la nevera o
del congelador.
Els aparells poden tenir compartiments especials per a
l’emmagatzematge d’aliments.
Tret que s’especifiqui el contrari al fullet específic del producte, es poden retirar, mantenint
CA
rendiments equivalents.
No ingeriu el contingut (no és
tòxic) dels paquets de gel (en
alguns models).
No mengeu glaçons o gelats
de pal immediatament després
d’haver-los tret del congelador
atès que poden causar cremades per fred.
En el cas dels productes dissenyats per fer servir un filtre
d’aire integrat en una coberta
de ventilador accessible, el
filtre ha d’estar sempre ben
col·locat si la nevera està en
funcionament.
No emmagatzemeu envasos
de vidre amb líquid en el compartiment del congelador ja
que es podrien trencar.
No obstruïu el ventilador (si
n’hi ha) amb els aliments.
Assegureu-vos que la porta
del compartiment quedi ben
tancada després d’introduir-hi
aliments, especialment la porta
del congelador.
Les juntes malmeses s’han de
substituir al més aviat possible.
SEGURETAT PER ALS INFANTS
Els infants (de 3 a 8 anys) i nens
molt petits (de 0 a 3 anys) han
de mantenir-se’n allunyats tret
que se’ls supervisi contínuament.
Els nens més grans de 8 anys i
les persones amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes o manca d’experiència i
coneixements poden fer servir
aquest aparell si estan supervisats o han rebut instruccions
sobre l’ús segur de l’aparell i si
són conscients dels perills als
quals s’exposen. Els nens no
poden jugar amb el dispositiu.
Els nens no han de realitzar
tasques de neteja ni de manteniment sense supervisió.
Manteniu el material d’embalatge (bosses de plàstic, peces de poliestirè, etc.) fora de
l’abast dels nens.
NETEJA I MANTENIMENT
L’aparell s’ha de desconnectar
de la xarxa elèctrica abans de
realitzar cap operació de neteja
o manteniment.
No utilitzeu mai aparells de
neteja amb vapor
CONSERVACIÓ
DEL MEDI AMBIENT
ELIMINACIÓ DEL MATERIAL
D’EMBALATGE
ELIMINACIÓ
D’ELECTRODOMÈSTICS
El material d’embalatge és
100% reciclable i està marcat
amb el símbol de reciclatge:
Aquest aparell està fabricant
amb materials reciclables o
reutilitzables. Elimineu-lo
d’acord amb la normativa local
d’eliminació de residus.
Per tant, cal que elimineu les
diferents parts de l’embalatge
manera responsable i
estrictament d’acord amb la
normativa d’eliminació de
residus vigent a la vostra zona.
Per a més informació sobre el
tractament, la recuperació i el
reciclatge d’aparells elèctrics
domèstics, contacteu amb
l’autoritat local pertinent, amb
el servei de recollida de residus
domèstics o amb la botiga on
el vau comprar.
Aquest aparell compleix la
Directiva europea 2012/19/
CE sobre residus d’aparells
elèctrics i electrònics (WEEE).
En desfer-vos d’aquest
producte correctament,
contribuïu a evitar potencials
conseqüències negatives
per al medi ambient i la salut
humana que podrien produirse a causa de la manipulació
inadequada dels residus
d’aquest producte.
El símbol que inclou el
producte o la
documentació que
7
l’acompanya indica que no
es pot tractar com un residu
domèstic, sinó que s’ha de dur
a un punt de recollida adequat
per al reciclatge d’aparells
elèctrics i electrònics.
CONSELLS PER A L’ESTALVI
D’ENERGIA
Instal·leu l’aparell en una
habitació seca, perfectament
ventilada i lluny de qualsevol
font de calor (com ara un
radiador, una cuina, etc.),
i en un lloc que no estigui
directament exposat al sol.
Si és necessari, feu servir una
placa aïllant.
Per tal de garantir una
ventilació adequada, seguiu
les instruccions d’instal·lació.
Una ventilació insuficient a la
part posterior del producte
augmenta el consum d’energia
i redueix l’eficiència de la
refrigeració.
La temperatura de l’interior
de l’aparell depèn de la
temperatura ambient, la
freqüència d’obertura de la
porta i la ubicació de l’aparell.
Quan ajusteu la temperatura,
tingueu en compte tots
aquests factors.
Obriu la porta el mínim
possible.
Quan vulgueu descongelar
aliments, poseu-los a la nevera.
La baixa temperatura dels
productes congelats refreda
els aliments de la nevera.
Deixeu que els aliments i les
begudes es refredin abans
d’introduir-los a l’aparell.
La posició dels prestatges
a la nevera no té cap mena
d’impacte sobre l’ús eficient
d’energia. Poseu els aliments
als prestatges de manera que
garantiu una circulació d’aire
adient (els aliments no es
poden tocar els uns amb els
altres, alhora que és necessari
mantenir la distància entre els
aliments i la paret posterior).
Es pot augmentar la capacitat
d’emmagatzematge d’aliments
congelats retirant les cistelles
i, si n’hi ha, el prestatge lliure
de gebre, mantenint el consum
d’energia equivalent.
Els productes amb alta
eficiència energètica estan
equipats amb motors d’alta
eficàcia que funcionen durant
més temps amb un baix
consum d’energia. No us
preocupeu si el motor segueix
funcionant durant períodes
més llargs.
DECLARACIÓ
DE CONFORMITAT
Aquest aparell ha estat
dissenyat per a la conservació
d’aliments i ha estat fabricat
d’acord amb la Normativa CE
núm. 1935/2004.
8
Aquest aparell ha estat
dissenyat, fabricat i
comercialitzat d’acord amb:
› els requisits de seguretat de
la Directiva 2006/95/CE de
Baix Voltatge (que substitueix
la Directiva 73/23/CEE i
modificacions posteriors);
› les normes de protecció de la
Directiva EMC 2004/108/CE.
La
seguretat elèctrica de l’aparell
només es pot garantir si es
connecta correctament a una
presa de terra homologada.
CA
Guia d’ús i manteniment
DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE
APARELL
2
3
4
5
8
9
10
11
12
13
14
6
7
15
17
18
19
1
20
21
22
23
24
25
16
1. Tauler de control
Compartiment de la nevera
2. Llums LED
3. Ventilador
4. Coberta del ventilador i filtre
antibacterià
5. Prestatges
6. Ampoller
7. Formatgera + tapa
8. Zona d’aire fred multiflux
9. Coberta del sensor
10. Compartiment Active 0 (per
mantenir els aliments més frescos
durant més temps)
11. Placa identificativa amb el
nom comercial
12. Calaix per a fruites i verdures
13. Divisor del calaix de la nevera
14. Equip de reversibilitat per a
portes
15. Safates de la porta
16. Ouera
17. Separador petit per a
productes petits
18. SEPARADOR D’AMPOLLES
19. Prestatge per a ampolles
20. Junta de la porta
Compartiment del congelador
20. Juntes de les portes
21. Calaixos del congelador
22. Safata per a gel
23. Prestatges
24. Divisor del calaix del
congelador
25. Calaix del mig zona més freda
ideal per congelar aliments
frescos
9
TAULER DE CONTROL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1. Botó de TEMPERATURA DE LA NEVERA
2. PANTALLA DE TEMPERATURA DE LA
NEVERA (°C)
3. Indicador 6TH SENSE FRESH CONTROL
4. PANTALLA DE TEMPERATURA DEL
CONGELADOR (°C)
5. Botó TEMPERATURA DEL
CONGELADOR
6. Indicador de l’ALARMA DEL FILTRE
ANTIBACTERIÀ
7. Indicador de l’ALARMA PER APAGADA
8. Indicador de l’ALARMA PER MAL
FUNCIONAMENT
9. Indicador de l’ALARMA DE PORTA
OBERTA
10. Botó Encès/En espera
11. Botó de REFRIGERACIÓ RÀPIDA
12. Botó de VACANCES
13. Botó ACTIVE 0
14. Botó BLOQUEIG DE TECLES
15. Botó CONTROL DE CONGELACIÓ
16. Botó de CONGELACIÓ RÀPIDA
17. Botó d'ATURADA D'ALARMA
DADES TÈCNIQUES
DIMENSIONS DEL PRODUCTE
Alçada
1885
mm
Amplada
595
mm
Profunditat
655
mm
VOLUM NET DE LA NEVERA (L)
186
L
VOLUM NET (L) DEL COMPARTIMENT DE REFRIGERACIÓ
16
L
VOLUM NET DEL CONGELADOR (L)
97
L
SISTEMA DE DESCONGELACIÓ
Nevera
Automàtic
Congelador
Automàtic
TEMPS DE REFREDAMENT (H)
16
h
CAPACITAT DE CONGELACIÓ (KG/24 H)
15,5
Kg/24 h
CONSUM D’ENERGIA (KWH/24H)
0,72
Kwh/24 h
NIVELL DE SOROLL (DBA)
42
dBA
CLASSE ENERGÈTICA
A++
10
CA
PORTA
REVERSIBILITAT DE LA PORTA
Nota: Podeu canviar el sentit d’obertura de la
porta. Si aquesta operació no la realitza el Servei
postvenda no està coberta per la garantia.
Us recomanem que dues persones duguin a terme
l’operació d’invertir la direcció d’obertura de la
porta.
Seguiu les instruccions de la Guia d’instal·lació.
LLUM DE LA NEVERA
El sistema d’il·luminació dins el compartiment de la
nevera fa servir llums de LED, els qual permeten una
millor il·luminació i un consum d’energia més baix.
Si el sistema de llums LED no funciona, contacteu
amb el Servei per canviar-lo.
Important: El llum del compartiment de la nevera
s’encén quan s’obre la porta de la nevera. Si deixeu
la porta oberta durant més de 10 minuts, el llum
s’apagarà automàticament.
PRESTATGES
Tots els prestatges, extensions i cistelles són
extraïbles.
VENTILADOR + FILTRE ANTIBACTERIÀ
El ventilador garanteix la distribució uniforme de
la temperatura dins l’aparell perquè els aliments es
conservin millor.
Nota: No obstruïu l’entrada d’aire amb aliments.
Si l’aparell té ventilador, el podeu equipar amb un
filtre antibacterià.
Traieu-lo del compartiment
situat al calaix per a fruites i
verdures i introduïu-lo a la
coberta del ventilador tal com
mostra la imatge.
El procediment de substitució
s’indica a la capsa del filtre.
COMPARTIMENT NEVERA NO FROST
La descongelació del compartiment de la nevera es
realitza de manera automàtica.
L’aigua de la descongelació s’elimina
automàticament per un orifici de desguàs que hi ha
darrere del multiflux i es recull en un recipient, on
s’evapora.
11
COMPARTIMENT DEL CONGELADOR NO FROST
Els congeladors No Frost proporcionen una
circulació d’aire fred al voltant de les àrees
d’emmagatzematge i impedeixen la formació de
gel, de manera que s’elimina completament la
necessitat de descongelar.
Els articles congelats no s’enganxen a les partes,
les etiquetes són sempre llegibles i l’espai
d’emmagatzemament roman endreçat i sempre
visible.
ACCESSORIS
OUERA
FORMATGERA
AMPOLLER
SEPARADOR D’AMPOLLES
DIVISOR DEL CALAIX DEL
CONGELADOR
DIVISOR DEL CALAIX DE LA
NEVERA
SAFATA DE GEL
12
CA
COM UTILITZAR
L’APARELL
PRIMER ÚS
COM ENGEGAR L’APARELL
L’aparell començarà a funcionar automàticament
quan l’endolleu a la xarxa elèctrica.
Després de posar l’aparell en marxa, espereu
almenys 4-6 hores abans de guardar-hi menjar.
AJUST DE LA TEMPERATURA
L’aparell sol venir programat de fàbrica per
funcionar a la temperatura mitjana recomanada.
Per a més informació sobre l’ajust de la temperatura,
vegeu la Guia de consulta diària.
Quan connecteu l’aparell a la xarxa elèctrica,
la pantalla s’encendrà i s’hi mostraran totes les
icones durant aproximadament 1 segon. Els valors
preestablerts (de fàbrica) del compartiment de la
nevera s’encendran.
Nota: Els punts d’ajust mostrats corresponen a la
temperatura mitjana de tota la nevera
INSTAL·LACIÓ
INSTAL·LACIÓ D’UN SOL APARELL
Per garantir-hi una ventilació adequada, deixeu
prou espai lliure en ambdós costats i damunt
l’aparell.
La distància entre la part posterior de l’aparell i la
paret de darrere de l’aparell ha de ser d’almenys 50
mm.
Una reducció d’aquesta distància augmentarà el
consum d’energia del producte.
INSTAL·LACIÓ DELS SEPARADORS
Col·loqueu els separadors a la part superior del
condensador (tal com mostra la imatge), al darrere
de l’aparell.
50mm
50mm
13
ÚS DIARI
COM AUGMENTAR LA CAPACITAT
D’EMMAGATZEMATGE DEL CONGELADOR
• traient les cistelles per tal de poder-hi
emmagatzemar productes de grans dimensions.
• col·locant els aliments directament als prestatges
del congelador.
• traient els accessoris addicionals extraïbles.
• No bloquegeu la zona de sortida d’aire (a la
paret posterior i inferior de dins de l’aparell) amb
aliments.
• Tots els prestatges i cistelles extraïbles són
desmuntables.
• Les temperatures de l’interior de l’aparell es
poden veure afectades per la temperatura ambient,
la freqüència amb la qual s’obren les portes i la
ubicació de l’aparell. Quan ajusteu la temperatura,
tingueu en compte tots aquests factors.
• Tret que s’especifiqui el contrari, els accessoris de
l’aparell no són aptes per a rentaplats.
FUNCIONS
ENCÈS/EN ESPERA
Aquesta funció encén o posa en
espera la nevera. Per posar l’aparell
en mode d’espera, premeu el botó
Encès/En espera durant tres segons.
Tots els indicadors s’apaguen tret del
llum posterior Encès/En espera: això
indica que l’aparell es troba En espera.
Quan l’aparell està En espera,
el llum de l’interior del compartiment
de la nevera no funciona.
Tingueu present que amb aquesta
operació no es desconnecta l’aparell
del subministrament elèctric.
Per tornar a encendre l’aparell, només
cal que premeu el botó Encès/En
espera durant tres segons.
PANTALLA
INTEL·LIGENT
Aquesta funció opcional es pot
fer servir per estalviar energia. Per
activar/desactivar la funció, seguiu les
instruccions que trobareu a la Guia de
referència diària.
Quan s’ha activat la Pantalla
intel·ligent, la pantalla s’apaga,
excepte la icona 6th Sense Fresh
Control. Si la funció Pantalla
intel·ligent està activada, per ajustar la
temperatura o utilitzar altres funcions,
cal que activeu la pantalla prement
qualsevol botó.
Uns quinze segons després de fer
l’última acció, la pantalla es tornarà a
apagar i només el símbol 6th Sense
Fresh Control quedarà visible.
Quan la funció es desactiva, es
restaura la pantalla normal. La
Pantalla intel·ligent es desactiva
automàticament en cas d’apagada.
Recordeu que aquesta funció no
desconnecta l’aparell de la xarxa de
subministrament elèctric, sinó que tan
sols redueix el consum energètic de la
pantalla externa.
Nota: El consum energètic declarat de
l’aparell fa referència al funcionament
amb la funció Pantalla intel·ligent
activada.
14
CA
CONTROL
D’ALIMENTS FRESCOS
6TH SENSE
Aquesta funció s’activa
automàticament per garantir
les condicions òptimes que
permeten conservar els aliments
emmagatzemats. Si hi ha variacions,
la funció 6th Sense Fresh Control
restableix immediatament les
condicions idònies.
Els resultats són excel·lents: es manté
una frescor màxima a tota la nevera
durant un temps fins a 4 vegades
superior.
REFRIGERACIÓ
RÀPIDA
Es recomana l’ús d’aquesta funció
quan es col·loca una gran quantitat
de menjar dins el compartiment de la
nevera.
La funció de Refrigeració ràpida
permet incrementar la capacitat de
refrigeració en el compartiment de la
nevera.
Atenció:
•
Incompatibilitat amb la funció
Vacances
Per garantir un rendiment òptim, les
funcions Vacances i Refrigeració ràpida
no es poden fer servir alhora. Per tant,
si ja heu activat la funció Vacances, cal
que la desactiveu per poder activar la
funció Refrigeració ràpida (i viceversa).
CONGELACIÓ RÀPIDA
Es recomana l’ús d’aquesta funció quan
es col·loca una gran quantitat de menjar
per congelar al compartiment del
congelador. 24 hores abans de congelar
aliments frescos, premeu el botó del
Congelador per activar la funció de
Congelació ràpida. Un cop activada,
l’indicador de Congelació ràpida
s’encén. Al cap de 24 hores, col·loqueu
el menjar que voleu congelar a la zona
mitjana de congelació del compartiment
congelador. La funció es desactiva
automàticament després de 48 hores, o
bé també pot desactivar-se manualment
prement el botó de Congelació Ràpida
una altra vegada.
VACANCES
Aquesta funció es pot activar per tal
de reduir el consum energètic de
l’aparell durant un període d’absència.
Abans d’activar aquesta funció, traieu
tots els aliments peribles de la nevera
i tanqueu bé la porta, ja que la nevera
mantindrà una temperatura adequada
per tal d’evitar la formació d’olors
desagradables (+12 °C).
Per activar o desactivar la funció
Vacances premeu el botó de
mode Vacances. Quan la funció
està activada, es mostra el símbol
corresponent.
Canviar el valor de la temperatura
desactivarà automàticament aquesta
funció.
El compartiment del congelador
funciona correctament.
Atenció:
•
Incompatibilitat amb la funció
Congelació ràpida
Per garantir un rendiment òptim,
les funcions Vacances i Refrigeració
ràpida no es poden fer servir alhora.
Per tant, si ja heu activat la funció
Refrigeració ràpida, cal que la
desactiveu per poder activar la funció
Vacances (i viceversa).
BLOQUEIG DE TECLES
Aquesta funció evita que ningú no
apagui o canviï accidentalment els
ajustaments de l’aparell.
Per bloquejar les tecles, manteniu
premut el botó de Bloqueig de tecles
durant tres segons fins que la pantalla
mostri la icona de Bloqueig de tecles i
un senyal acústic confirmi l’activació de
la funció. L’indicador s’apaga al cap de
tres segons.
Quan està activada, quan premeu
els altres botons (excepte el botó de
Bloqueig de tecles) sona un senyal
acústic i l’indicador de Boqueig de
tecles.apareix a la pantalla.
Les alarmes poden desactivar-se quan està
activada la funció de Bloqueig de tecles.
Per desbloquejar les tecles, seguiu
el mateix procediment fins que
aparegui a la pantalla l'indicador del
Bloqueig de tecles i soni un senyal
acústic que confirmi que la funció ha
estat desactivada. Al cap d'1 segon
l'indicador s'apaga.
15
CONTROL DE
CONGELACIÓ
La funció Control de congelació
Freeze Control incorpora tecnologia
avançada que redueix les fluctuacions
de temperatura a tot el compartiment
del congelador gràcies a un sistema
d’aire innovador que és totalment
independent de la nevera. Les cremades
que es produeixen als aliments per
la congelació es redueixen un 60% i
el menjar manté la qualitat i el color
originals.
Per activar/desactivar la funció Control
de congelació només cal prémer el botó
CONTROL DE CONGELACIÓ
Aquesta funció obté els millors resultats
dins un interval de temperatura definit:
entre 2
­ 2°C i ­24°C. Quan la funció
està activada i la temperatura del
congelador està posada a més de ­22°C,
la temperatura es posa automàticament
a ­22°C per adequar-se a l’interval de
funcionament.
Si la funció està activada i l’usuari
modifica la temperatura del congelador
a una temperatura que no es troba dins
l’interval de funcionament, aquesta
funció es desactiva automàticament.
En cas que estigui activada la funció
Congelació ràpida, la funció «Control
de congelació» s’inhibeix fins que es
desactiva la funció Congelació ràpida.
ALARMA PER
APAGADA
En cas que es produeixi un tall de
corrent, l’aparell està dissenyat
per controlar automàticament la
temperatura del congelador quan
torna l’electricitat. Si la temperatura del
congelador puja per sobre del nivell de
congelació, la icona d’apagada s’encén,
la icona d’alarma pampallugueja i el
senyal acústic d’alarma s’activa quan
torna l’electricitat. Per restablir l’alarma
premeu el botó de Reinici de l’alarma
un sol cop.
En cas que s’activi l’alarma per
apagada, us recomanem que seguiu
les instruccions següents:
• Si el menjar del congelador no està
congelat però està fred, guardeu-lo
en el compartiment de la nevera i
consumiu-lo en un termini de 24 hores.
• Si el menjar del congelador està
congelat vol dir que els aliments
s’han descongelat i tornat a congelar
quan ha tornat la llum, amb la qual
cosa han perdut el seu gust, qualitat i
valor nutricional i consumir-los podria
ser perillós. Us recomanem que no
consumiu aquests aliments i llenceu a
les escombraries tot el contingut del
congelador.
L’alarma per apagada s’ha dissenyat
per orientar sobre la qualitat del
menjar del congelador en cas que es
produeixi un tall de corrent.
Malgrat tot, el sistema no garanteix la
qualitat i la seguretat del menjar dels
compartiments del congelador i la
nevera i per això us aconsellem que feu
servir el vostre propi criteri per avaluar
aquests aspectes.
ALARMA PER
TEMPERATURA
ELEVADA
L’alarma s’activa quan:
• L’aparell es connecta a la xarxa
elèctrica després d’un període en
desús perllongat.
• La temperatura del compartiment
del congelador és massa alta.
• La quantitat de menjar carregada
al congelador supera la indicada a la
placa de característiques.
• La porta del congelador s’ha deixat
oberta massa estona.
• Per silenciar el senyal acústic
d’alarma, premeu el botó d’Aturada
un cop.
• L’indicador de l’Alarma s’apaga
automàticament quan la temperatura
del compartiment del congelador
baixa per sota dels -10 °C i l’indicador
s’apaga.
ALARMA DE PORTA
OBERTA
L’alarma de la porta oberta s’activa
quan la porta es deixa oberta durant
més de 2 minuts.
Tanqueu la porta o premeu el botó
d’Aturar l’alarma per silenciar el senyal
acústic.
16
CA
COMPARTIMENT
ACTIVE 0
El compartiment Active 0 s’ha
dissenyat específicament per mantenir
una temperatura baixa i un nivell
d’humitat adequat amb la finalitat de
conservar frescos durant més temps
els aliments (com ara la carn, el peix, la
fruita i les verdures d’hivern).
ACTIVACIÓ I DESACTIVACIÓ DEL
COMPARTIMENT
Per activar/desactivar el compartiment
Active 0, premeu el botó corresponent
del tauler de control (indicador de la
figura següent).
Compartiment Active 0 apagat:
botó parcialment il·luminat
Compartiment Active 0 encès:
botó totalment il·luminat
Quan està activada, la barra de llums
del compartiment Active 0 s’encén.
La temperatura a l’interior del
compartiment/calaix, quan està
activat, és d’aproximadament 0 °C.
Les condicions següents són
fonamentals perquè el compartiment
funcioni correctament:
-la temperatura del compartiment de
la nevera ha d’estar entre +2 °C i +4 °C.
-el calaix ha d’estar inserit per poder
activar-lo
-no heu d’haver seleccionat cap funció
especial (mode Espera, Vacances
, si és possible).
Si heu seleccionat alguna d’aquestes
funcions especials, heu de treure els
aliments de dins del compartiment
Active 0.
Nota:
- si la barra de llums i el símbol
no s’encenen però el símbol
pampallugueja quan la caixa s’activa,
comproveu que la caixa estigui ben
col·locada Quan inseriu el calaix,
podeu tornar a activar la funció al cap
d’uns segons si premeu el botó. Si el
problema continua, contacteu amb el
Servei Postvenda més proper
- si el compartiment Active 0 està
activat i el calaix queda obert més
de dos minuts la funció es desactiva
automàticament. Quan inseriu el
calaix, podeu tornar a activar la funció
al cap d’uns segons si premeu el botó.
- independentment de l’estat de la
caixa, és possible que se senti una
mica de soroll: això és normal i no cal
preocupar-se.
- quan la caixa no està activa, la
temperatura a l’interior depèn de
la temperatura general dins del
compartiment de la nevera.
En aquest cas, us recomanem que
l’utilitzeu per guardar-hi fruites i
verdures que no siguin sensibles a
les baixes temperatures (fruites del
bosc, pomes, albercocs, pastanagues,
espinacs, enciam, etc.)
Important: quan la funció és
activada i hi ha aliments amb un gran
contingut aquós, és probable que es
formi condensació als prestatges.
Atenció:
•
Incompatibilitat amb la funció
Vacances
Per garantir un rendiment òptim, les
funcions Vacances i Active 0 no es
poden fer servir alhora.
Per tant, si ja heu activat la funció
Vacances, cal que la desactiveu per
poder activar la funció Active 0 (i
viceversa).
EXTRACCIÓ DEL COMPARTIMENT
ACTIVE 0
Podeu treure el compartiment Active
0 per tenir més espai a la nevera. En
aquest cas, procediu de la manera
següent:
- desactiveu el
compartiment
- traieu el calaix
- traieu el prestatge de
vidre de sota l’Active 0
- traieu l’aïllament de plàstic blanc del
prestatge de vidre
17
- torneu a col·locar-hi el prestatge de
vidre.
Nota: el prestatge superior i les guies
laterals no es poden traure.
Per restablir el funcionament de la
caixa del compartiment Active 0,
recordeu-vos de canviar el prestatge
de plàstic blanc de sota de la caixa
(amb el prestatge de vidre encastat
al plàstic) abans d’introduir-hi el
calaix i tornar a activar la funció. El
compartiment Active 0 satisfà les
necessitats d’un compartiment de
refrigeració segons l’EN 62552.
18
Netegeu la caixa i totes les seves parts
regularment, fent servir un drap i
una solució d’aigua tèbia i detergent
neutre específicament formulat per
als interiors de nevera (no submergiu
en aigua el prestatge de plàstic blanc
de sota de la caixa).
Abans de netejar la caixa (i
l’exterior també), traieu el calaix
de manera que es desconnecti del
corrent elèctric.
No feu servir mai detergents abrasius.
CA
CONSELLS PER A L’EMMAGATZEMATGE
D’ALIMENTS
COMPARTIMENT DE LA NEVERA
La nevera és el lloc ideal per guardar-hi plats
preparats, aliments frescos i envasats, productes
lactis, fruites, verdures i begudes.
VENTILACIÓ D’AIRE
La circulació natural d’aire dins el compartiment
de la nevera fa que diferents zones estiguis a
diferents temperatures. La part més freda és tot
just damunt el calaix de les fruites i verdures, i a la
paret posterior. La part més calenta és la part frontal
superior del compartiment.
COM EMMAGATZEMAR ALIMENTS FRESCOS I
BEGUDES
› Feu sevir envasos reciclables de plàstic, metall,
alumini i vidre i paper film per embolicar els
aliments.
› Feu servir sempre envasos amb tapa per a líquids i
per a aliments que puguin desprendre o agafar olor
o sabor d’altres aliments o tapeu-los.
› Els aliments que desprenen una gran quantitat de
gas etilè i els que són sensibles a aquest gas, com
les fruites, les verdures i l’enciam, sempre han de
conservar-se per separat o embolicar-se per tal de
no reduir-ne el temps de conservació. Per exemple,
no hauríeu de conservar els tomàquets amb els
kiwis o la col.
Una ventilació insuficient fa augmentar el consum
d’energia i redueix l’eficiència de la nevera.
No tapeu les ranures d’aire amb aliments, ja que
estan optimitzades per a una correcta circulació de
l’aire i conservació dels aliments.
› No emmagatzemeu els aliments molt junts per
permetre una circulació de l’aire adequada.
› Per evitar que les ampolles caiguin, podeu fer
servir l’ampoller.
›..Si heu d’emmagatzemar una quantitat petita
d’aliments a la nevera, us recomanem que feu servir
els prestatges que hi ha damunt del calaix de les
fruites i les verdures, atès que és la zona més freda
del compartiment.
› Aneu amb compte de no tancar les ranures de
l’aire amb els aliments.
ON EMMAGATZEMAR ELS ALIMENTS FRESCOS I
LES BEGUDES
›
Als prestatges de la nevera: plats preparats,
fruites tropicals, formatges, xarcuteria.
›
A la zona més freda (damunt del calaix de les
fruites i les verdures): carn, peix, embotits, pastissos
›
Al calaix de les fruites i verdures: Fruites,
enciam,
verdures.
›
A la porta: mantega, melmelades, salses,
adobats, llaunes, ampolles, envasos de cartró per a
begudes, ous.
19
Llegenda:
ZONA DE TEMPERATURA
Recomanada per conservar-hi fruites
tropicals, llaunes, begudes, ous, salses,
envinagrats, mantega, confitura
ZONA FREDA Recomanada per
conservar-hi formatge, llet, productes
de consum diari, xarcuteria,iogurts
ZONA MÉS FREDA Recomanada per
conservar-hi viandes fredes, postres.
CALAIX DE FRUITES I VERDURES
CALAIX DE LA ZONA DEL
CONGELADOR
(ZONA MÉS FREDA) Recomanada per
congelar-hi aliments frescos/cuits.
CALAIXOS NORMALS DEL
CONGELADOR
Nota: El color gris de la llegenda no es
correspon amb el color dels calaixos
20
CA
COMPARTIMENT DEL CONGELADOR
El congelador és el lloc ideal per emmagatzemarhi aliments congelats, fer-hi glaçons i congelar-hi
aliments frescos.
El nombre màxim de quilograms d’aliments frescos
que es pot congelar en un període de 24 hores està
indicat a la placa identificativa (... kg/24 h).
Si heu d’emmagatzemar poca quantitat d’aliments
al congelador, us recomanem que feu servir les
zones més fredes del compartiment del congelador,
que corresponen a la zona del mig.
CONSELLS PER CONGELAR I EMMAGATZEMAR
ALIMENTS FRESCOS
›
Us recomanem que etiqueteu i poseu data a
tots els aliments que congeleu. Afegir-hi una etiqueta
us ajudarà a identificar els aliments i a saber la data
abans de la qual cal consumir-los abans que la seva
qualitat es deteriori. No torneu a congelar els aliments
descongelats.
›
Abans de congelar aliments frescos, emboliqueulos perquè quedin ben hermètics amb: paper
d’alumini, paper film, bosses de plàstic hermètiques,
envasos de polietilè amb tapa o envasos que siguin
adients per congelar aliments frescos.
›
Els aliments han de ser frescos, estar al seu punt
de maduració i ser de primera qualitat per aconseguir
aliments congelats d’alta qualitat.
›
Deixeu refredar sempre els aliments calents
abans de ficar-los al congelador.
›
Consumiu immediatament completament o de
manera parcial els aliments descongelats.
No torneu a congelar els aliments, tret que els hàgiu
cuinat després d’haver-los descongelat. Un cop
cuinats, els aliments descongelats es poden tornar a
congelar.
›
No congeleu ampolles amb líquid.
›
Feu servir la funció de refrigeració ràpida per
accelerar
el procés de congelació (vegeu la Guia de referència
diària).
›
Les fruites i verdures fresques s’han de congelar
preferiblement acabades de collir per tal de mantenir
els seus valors nutricionals, la consistència, color i
sabor originals. Algunes carns, especialment la de
caça, s’han de penjar abans de congelar-les.
ALIMENTS CONGELATS: CONSELLS PER A
L’HORA D’ANAR A COMPRAR-NE
Quan compreu aliments congelats:
› Quan arribeu a casa, col·loqueu els aliments
congelats immediatament al congelador.
› Comproveu que l’envàs no estigui malmès (els
aliments congelats en envasos malmesos poden
haver-se deteriorat). Si l’envàs està inflat o té
taques d’humitat, és possible que no hagi estat
emmagatzemat en condicions òptimes i que ja
s’hagi començat a descongelar.
› Si els aliments s’han descongelat, tot i que
només sigui parcialment, no els torneu a congelar.
Consumiu-los en un termini de 24 hores.
› Quan aneu a comprar, deixeu els aliments
congelats pel final i transporteu-los amb una bossa
tèrmica.
› Tingueu sempre en compte la informació de
conservació indicada a l’envàs.
› Eviteu les variacions de temperatura o reduïu-les al
mínim. Respecteu la data de caducitat de l’envàs.
21
TEMPS D’EMMAGATZEMAMENT D’ALIMENTS
CONGELATS
CARN
GUISATS
Bou
mesos
8-12
Carn, aviram
Porc, vedella
6-9
PRODUCTES LACTIS
Xai
6-8
Mantega
Conill
4-6
Carn picada / corada
Salsitxes
FRUITES
Pomes
mesos
12
Albercocs
8
6
Móres
8-12
Formatge
3
2-3
Nata doble
1-2
Groselles negres / Groselles 8-12
vermelles
Cireres
10
1-2
Gelats
2-3
Préssecs
10
Ous
8
Peres
8-12
Prunes
10
AVIRAM
mesos
2-3
Pollastre
5-7
SOPES I SALSES
Gall dindi
6
Sopa
2-3
Gerds
8-12
Menuderies
2-3
Salsa de carn
2-3
Maduixes
10
Paté
1
Ruibarbre
10
8
Sucs de fruita (taronja,
llimona, aranja)
4-6
CRUSTACIS
Mol·luscs, llagosta
1-2
Samfaina
Cranc, llagosta
1-2
PASTISSERIA I PA
1-2
Pa
Pastissos (senzills)
1-2
4
Espàrrecs
Alfàbrega
8-10
6-8
Pastissos (elaborats)
2-3
Mongetes
12
2-3
Creps
1-2
Carxofes
8-10
3-4
Pasta de pastisseria
sense cuinar
Quiche
2-3
Bròquil
8-10
1-2
Cols de Brussel·les
8-10
Pizza
1-2
Coliflor
8-10
Pastanagues
10-12
Api
6-8
Bolets
8
Julivert
6-8
Pebrots
10-12
Pèsols
12
Mongetes vermelles
12
Espinacs
12
Tomàquets
8-10
Carbassó
8-10
MARISC
Ostres, cloïsses
PEIX
blau (salmó, arengada,
verat)
blanc (bacallà, llenguado)
22
VERDURES
CA
RECOMANACIONS EN CAS DE NO FER SERVIR
L’APARELL
ABSÈNCIES / VACANCES
En cas d’absències prolongades, us recomanem
que consumiu tots els aliments i que desconnecteu
l’aparell per estalviar energia.
MUDANCES
1. Traieu totes les peces internes.
2. Emboliqueu-les bé totes juntes amb cinta
adhesiva per tal que no piquin entre elles i no es
perdin.
3. Cargoleu les potes ajustables perquè no toquin
la superfície de suport.
4. Tanqueu i subjecteu la porta amb cinta
adhesiva i, també amb cinta adhesiva, subjecteu el
cable d’alimentació a l’aparell.
TALL DE CORRENT
Si es produeix un tall de corrent, truqueu a l’oficina
local de la seva companyia elèctrica i pregunteu
quant durarà.
Nota: Tingueu en compte que un aparell ple es
mantindrà fred més temps que no pas un de mig
ple.
Si els cristalls de gel encara són visibles als aliments,
els podeu tornar a congelar, tot i que el sabor i
l’aroma podran veure’s afectats.
Si veieu que el menjar està en mal estat, és millor
llençar-lo.
Per a talls de corrent de fins a 24 hores.
Mantingueu tancada la porta de l’aparell. Això
permetrà que els aliments emmagatzemats es
mantinguin freds el màxim de temps possible.
Per a talls de corrent que superin les 24 hores.
Buideu el compartiment del congelador i col·loqueu
els aliments en un congelador portàtil. Si no teniu
cap congelador d’aquest tipus, i tampoc no teniu
paquets de gel artificial, intenteu consumir els
aliments que es facin malbé abans.
Buideu la safata de glaçons.
23
NETEJA I MANTENIMENT
ADVERTÈNCIA
Abans de realitzar qualsevol operació de neteja
o manteniment, desendolleu l’aparell de la xarxa
elèctrica o desconnecteu l’alimentació.
No feu servir mai productes abrasius. No netegeu
mai les peces de la nevera amb líquids inflamables.
› Netegeu periòdicament l’aparell amb un drap i una
solució d’aigua tèbia i un detergent neutre especial
per a interiors de nevera.
› Netegeu la part exterior de l’aparell i la junta de
la porta amb un drap humit i assequeu-los amb un
drap suau.
› Netegeu regularment el condensador que hi ha a
la part posterior de l’aparell amb una aspiradora.
24
ADVERTÈNCIA
No feu servir netejadores de vapor.
No netegeu els botons i la pantalla del tauler de
control amb alcohol ni amb substàncies derivades
de l’alcohol, sinó amb un drap sec.
Important:
› Els botons i la pantalla del tauler de control no
s’han de netejar amb alcohol ni amb substàncies
derivades de l’alcohol, sinó amb un drap sec.
› Els tubs del sistema de refrigeració estan situats
a la vora de la safata de descongelació i poden
escalfar-se. Netegeu-los periòdicament amb un
aspirador.
GUIA DE RESOLUCIÓ DE
PROBLEMES
I SERVEI POSTVENDA
ABANS DE POSAR-VOS EN CONTACTE AMB EL
SERVEI POSTVENDA:.
CA
Els problemes de funcionament solen estar causats
per petites coses que podeu identificar i solucionar
sense cap eina.
SONS DE FUNCIONAMENT
Els sons que provenen dels vostres
electrodomèstics són normals, atès que els aparells
tenen diversos ventiladors i motors que en regulen
el funcionament i que s’encenen i s’apaguen
automàticament.
PODEU REDUIR ALGUNS D’AQUESTS SONS DE
FUNCIONAMENT SI:
› Anivelleu l’aparell i l’instal·leu en una superfície
plana.
› Comproveu que els components interns estiguin
ben col·locats.
› Separeu l’aparell i eviteu el contacte amb els
mobles.
› Comproveu que les ampolles i els envasos no es
toquin entre ells.
ALGUNS DELS SONS DE FUNCIONAMENT
QUE PODEU SENTIR SÓN
Un so sibilant al moment
d’encendre l’aparell per primer
cop o després d’una pausa
prolongada.
Un borbolleig quan el líquid
refrigerant entra a dins dels tubs.
Un borbolleig quan el
compressor funciona.
Un brunzit quan la vàlvula de
l’aigua o el ventilador comencen
a funcionar.
Espetecs quan el compressor es
posa en funcionament.
El so CLIC és del termòstat
que ajusta la freqüència de
funcionament del compressor.
25
GUIA DE RESOLUCIÓ DE PROBLEMES
Problema
Causa possible
Solució
L’APARELL NO FUNCIONA
Es possible que s’hagi produït
un problema d’alimentació
elèctrica.
› Comproveu que el cable estigui
connectat a una presa de corrent
amb la tensió adequada.
› Comproveu els dispositius i
fusibles de protecció del sistema
elèctric de la vostra llar
HI HA AIGUA A LA SAFATA DE
DESCONGELACIÓ:
És normal en climes càlids i
humits. La safata fins i tot pot
estar mig plena.
› Comproveu que l’aparell estigui
anivellat perquè l’aigua no es
vessi.
LES VORES DEL MOBLE DE
LA NEVERA QUE ESTAN EN
CONTACTE AMB LA JUNTA DE
LA PORTA, ESTAN CALENTES
AL TACTE:
Això no és cap defecte.
És normal quan fa calor i quan el
compressor funciona.
EL LLUM NO FUNCIONA:
Pot ser que hagueu de canviar el
llum.
Pot ser que l’aparell estigui en
mode Encès/En espera
26
› Comproveu els dispositius i
fusibles de protecció del sistema
elèctric de la vostra llar.
› Comproveu que el cable
d’alimentació estigui connectat
a una presa de corrent amb la
tensió adequada
› Si se us trenquen els LED, haureu
de trucar al Servei d’Assistència
per aconseguir un recanvi del
mateix tipus, que només està
disponible als Centres de Servei
Postvenda o distribuïdors
autoritzats.
CA
Problema
Causa possible
Solució
SEMBLA QUE EL MOTOR
FUNCIONI MASSA ESTONA
Els temps de funcionament del
motor depenen de diversos
factors: la quantitat de vegades
que obriu les portes, la quantitat
de menjar emmagatzemat, la
temperatura ambient i l’ajust
dels comandaments de la
temperatura.
› Comproveu que els
comandaments de l’aparell
estiguin ajustats correctament.
› Comproveu que no hàgiu ficat
una gran quantitat de menjar a
l’interior de l’aparell.
› Comproveu que no obriu la
porta massa sovint.
› Comproveu que la porta tanqui
bé.
LA TEMPERATURA DE
L’APARELL ÉS MASSA ALTA:
Hi pot haver diverses causes
(vegeu «Solucions»)
› Comproveu que el condensador
(situat a la part posterior de
l’aparell) estigui net de pols i
borrissols.
› Assegureu-vos que la porta
estigui ben tancada.
› Assegureu-vos que les juntes de
la porta encaixin bé.
› Els dies que fa calor, o si
l’habitació està a una temperatura
alta, és normal que el motor
funcioni més temps.
› Si heu deixat la porta de l’aparell
oberta durant una estona o si
hi heu emmagatzemat grans
quantitats de menjar, el motor
funcionarà més estona per
refredar l’interior de l’aparell.
LES PORTES NO S’OBREN I
TANQUEN ADEQUADAMENT
Hi pot haver diverses causes
(vegeu «Solucions»)
› Comproveu que no hi hagi
aliments que bloquegin la porta.
› Comproveu que les peces
interiors o el productor automàtic
de gel no estiguin mal col·locats.
› Comproveu que les juntes de
la porta no estiguin brutes o
enganxoses.
› Assegureu-vos que l’aparell
estigui anivellat.
27
SERVEI
POSTVENDA
ABANS DE TRUCAR AL SERVEI
POSTVENDA
1.
Vegeu si podeu resoldre el problema
consultant les recomanacions que s’ofereixen a la
GUIA DE RESOLUCIÓ DE PROBLEMES.
2.
Apagueu l’aparell i torneu-lo a encendre per
veure si s’ha resolt el problema
SI EL PROBLEMA PERSISTEIX DESPRÉS
D’AQUESTES COMPROVACIONS, CONTACTEU
AMB EL SERVEI POSTVENDA MÉS PROPER
Per rebre assistència, telefoneu al número que
apareix al fullet de garantia o seguiu les instruccions
del lloc web www.whirlpool.eu
Indiqueu sempre:
• una breu descripció del problema;
• el tipus i model exactes;
• el número de servei (el número després de la
paraula Service (Servei) a la placa identificativa de
l’aparell). També apareix al fullet de la garantia;
• la vostra adreça completa
• el vostre número de telèfon.
Si calgués alguna reparació, contacteu amb un
Servei Postvenda autoritzat (per tal de garantir que
es faran servir recanvis originals i les reparacions es
faran correctament).
Fabricant:
Whirlpool Europe s.r.l. - Socio Unico
Viale Guido Borghi 27
21025 Comerio (VA)
Italy
28
CA
7
SERVICE
29
1.
4x
C
B
A
1x
1x
D
1x
min.
50 mm
2.
30
3.
4.
CA
5.
6.
A
31
7.
9.
32
8.
10.
CA
11.
33
12.
13.
14.
15.
A
34
16.
17.
CA
B
18.
19.
A
A
B
35
CA
400010825742
Whirlpool® és una marca registrada de Whirlpool, EUA.
001
n
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising