Whirlpool | ADP 7442 A+ PC 6S IX | Instruction for Use | Whirlpool ADP 7442 A+ PC 6S IX Kasutusjuhend

Whirlpool ADP 7442 A+ PC 6S IX Kasutusjuhend
Diagramm
Kiirjuhend
ENNE SEADME ESMAKORDSET KASTUMIST LUGEGE PALUN KÄESOLEV
KIIRJUHEND JA KOOSTEJUHEND TÄHELEPANELIKULT LÄBI!
SELLE NÕUDEPESUMASINA JUHTPANEEL KÄIVITUB IGALE NUPULE,
VÄLJA ARVATUD TÜHISTA/VÄLJAS NUPULE, VAJUTAMISEL.
ENERGIA SÄÄSTMISEKS LÜLITUB JUHTPANEEL AUTOMAATSELT VÄLJA,
KUI 30 SEKUNDI JOOKSUL POLE ÜHTEGI TSÜKLIT KÄIVITATUD.
(paremal on toodud valikute kirjeldused)
PROGRAMMI VALIMISE
NUPP
Vajutage nuppu „P“ (korduvalt)
kuni displeile ilmub valitud
programmi number (P1...Px) vt alltoodud „Programmide
tabelit“.
START/JÄTKA NUPP
Vajutage sellele nupule valitud programmi
käivitamiseks: näidik süttib põlema ning kustub
programmi lõppedes.
Kui uks pesutsükli ajal avatakse, peatatakse tsükkel
ajutiselt: näidik Start hakkab vilkuma. Tsükli
jätkamiseks sulgege uks ning vajutage uuesti
nuppu Start.
TÜHISTA/VÄLJAS NUPP
Vajutage sellele nupule juhtpaneeli
väljalülitamiseks.
Kui nupule vajutada programmi töötamise ajal,
tühistab see programmi ning juhib vee 1 minuti
vältel välja (displeile on kuvatud 0:01).
Kui nupule vajutada ajal, mil nõudepesumasin on
välja lülitatud, juhib see nõudepesumasinast kõik
võimalikud vedelikud välja (kestab 1 minuti).
Programmide tabel
Kulunäitajad
Kuivatusetapp
Pesuvahend
Võimalikud
valikud
Programmid
Laadimisjuhised
Liitrid
kWh
Minutid 1)
X
7-14
1,00-1,65
80-165
Täielik
Valikute ja näidikute kirjeldus
SOOLANÄIDIK
Kui näidik on süttinud (tsükli
lõpus), tuleb soola nõusse juurde
lisada.
LOPUTAMISVAHENDI NÄIDIK
Kui näidik on süttinud (tsükli
lõpus), tuleb loputusvahendit
nõusse juurde valada.
PESEMISAJA DISPLEI
Näitab tsükli kestust ning järelejäänud aega (h:min). Kui on valitud „Viitkäivitus“, näitab displei
programmi alguseni jäänud aega (h.00) - alla 1h (0:min).
Kui displeile ilmub sõnum „Fx Ey“, vt lk 6 - peatükk „Mida teha kui...“.
Soovitatav programm
P1
Sensor
Viivitus
tavapärasele pesemisele, kui
40-70 °C Power
Clean nõudel on kuivanud toitu
(näiteks EN 50242).
1)
2)
P2
Pre-Wash
külm
Viivitus
Hiljem pestavad sööginõud.
—
4,0
0,03
14
EI
P3
Fragile
40 °C
Viivitus
Kergelt määrdunud, näiteks
klaasid ja tassid.
X
10,0
0,85
100
Kerge
Viivitus
Kergelt määrdunud
sööginõud, kus pole kinni
kuivanud toitu.
P4
Rapid
45 °C
P5
Eco 2)
50 °C
P6
Fast Daily
60 °C
Normaalselt määrdunud
Viivitus
Power Clean toidunõud.
Energiasäästmise programm.
Viivitus
Normaalselt määrdunud
toidunõud.
X
11,0
0,80
30
EI
X
12,0
1,03
150
Täielik
X
10,0
1,30
80
Täielik
Kooskõlas Euroopa standardiga EN 50242 saadud programmiandmed on saadud tavatingimustes (ilma lisavalikuteta) ning võivad tingimustest
sõltuvalt olla erinevad. Seadme automaatse kalibreerimissüsteemi tulemusena võivad sensorprogrammide puhul olla võimalikud kuni 20 minutilised
erinevused.
Energiamärgise referentsprogramm vastavalt EN 50242 eeskirjadele. - Märkus testimisasutustele: täpsema teabe saamiseks EN/standard laadimise
võrdlustesti ning teiste testide kohta, võtke palun ühendust järgmisel aadressil: „nk_customer@whirlpool.com“.
Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA
VIITKÄIVITUSE NUPP
Programmi käivituse
edasilükkamiseks vajutage
nupule (korduvalt) - viitkäivituse
näidik süttib põlema.
Viitkäivitus on reguleeritav
vahemikus 1 kuni 24 tundi. Iga
nupule vajutamisega pikeneb
viitkäivitus ühe tunni võrra ning
peale näitu „h 24“ naaseb
tagasi näidule „h 00“. Selle
valiku valimisel süttib
viitkäivituse näidik põlema.
Seejärel vajutage nuppu
START. Nõudepesumasin
käivitub määratud aja
möödumisel.
POWER CLEAN
Tänu täiendavatele
võimsatele veejugadele
tagab see valik alumisel
restil konkreetses
piirkonnas intensiivsema
ja võimsama
pesemistulemuse. Seda
valikut soovitatakse
kasutada pottide ja
haudepottide pesemisel
(vt lk 4). Vajutage sellele
nupule Power Clean
sisselülitamiseks (näidik
süttib põlema).
PESUTABLETI SEADED
Pesutableti seaded
võimaldab teil optimeerida
tsükli tulemusi vastavalt
kasutatavale pesuvahendile.
Kui kasutate kombineeritud
pesuvahenditega
(loputusvahend, sool ja
pesuvahend) tabletti,
vajutage 3 sekundi vältel
Pesutableti nupule (kuni
näidik süttib).
Kui te kasutate pulbrilist või
vedelat pesuvahendit, peab
juhtpaneeli Pesutableti näidik
olema kustunud.
5019 300 02246
ET -1-
Esimest korda kasutamine
Kuidas määrata vee karedust, et tagada alati parimad pesutulemused.
Vee karedust tuleks seadistada ainult
enne esimest pesu või kui vee
karedus on muutunud.
Vee kareduse tase on tehasest
väljudes seadistatud keskmise
karedusega vee tasemele
(tase 4).
-
1. Küsige oma veevarustusettevõtte käest järele, milline on vee
kareduse väärtus...
Isegi, kui te kasutate soola
toimet sisaldavaid tablette,
tuleb teil sellegi poolest lisada
regenereerivat soola, kuna
sellised pesuvahendid pole
kareda vee pehmendamiseks
piisavalt mõjusad.
10
9
1
Esimesel kasutuskorral
tuleb soolanõu täita
sõltumata vee kareduse
tasemest (vt alljärgnevat
kirjeldust 1. sammus
„Igapäevane kontroll“).
4
Vajutage ja hoidke korraga nuppe PROGRAMMI valimine ja TÜHISTA/Väljas vähemalt 3 sekundit.
Displeil on näha olemasolev vee kareduse seade.
Seadistuse suurendamiseks vajutage nuppu PROGRAMMI valimine. Väärtusvahemik on 1 kuni 7 (kui tase jõuab 7-ni, seab
järgmine nupule vajutamine tasemeks uuesti 1-e).
Seadistuse salvestamiseks oodake 30 sekundit (juhtpaneel lülitub välja) või vajutage nuppu Start/Jätka.
Saksa
°dH kraadid
Prantsuse
°fH kraadid
Inglise
°eH kraadid
2. ...sisestage see
väärtus oma
nõudepesumasinasse
Vee kareduse tase
Sisestatud väärtus on
kuvatud displeile
0-5
0-9
0 - 6,3
Pehme
1
6 - 10
10 - 18
7 - 12,6
Keskmine
2
11 - 15
19 - 27
13,3 - 18,9
Tavapärane
3
16 - 21
28 - 37
19,6 - 25,9
Keskmine-kare
4
22 - 28
38 - 50
26,6 - 35
Kare
5
29 - 35
51 - 63
35,7 - 44,1
Väga kare
6
36 - 50
64 - 90
44,8 - 62,4
Äärmiselt kare
7
Soolanõu täitmine - lahustage katlakivi (pole vajalik, kui vee kareduse seadeks on valitud „pehme“!)
3
5
1
2
6
7
Geel või pulber
(loputusvahend või
sool)
mine 1. sammu
(vt „Igapäevane
kontroll“)
Tabletid
kui vesi on KARE,
tuleb soola
täiendavalt juurde
lisada
(mine 1. sammu
„Igapäevane
kontroll“)
Igapäevane kontroll
Visuaalne
näidik
(sõltuvalt
mudelist).
Keerake kork
lahti.
Keerake kork peale.
Korgi ümber leiduvad
soolajäägid tuleb
eemaldada. Osadel
soolanõudel on korgi
sisse integreeritud
nivoonäidik (vt
alljärgnevalt, kuidas
seda kontrollida).
8
Täitke soolanõu veega ainult enne
esimest pesu.
1- soolanõu
2- loputusvahendi jaotur
3- pesuvahendi jaotur
4- restide süsteem
5,6,7,8- paneelil olemasolevad
funktsioonid
9- filtrid
10- pihustihoovad
Soovitused pesuvahendi kasutamiseks
Lisage soola (mitte mingil juhul
pesuvahendit!) min. 0,8 kg / maks. 1 kg
Kui regenereerimissool on lisatud, käivitage koheselt pesuprogramm (pelgalt „eelpesuprogrammist“ ei piisa).
Soolalahuse või soolaterade jäägid võivad tuua kaasa sügava korrosiooni, mis võib roostevabast terasest detaile pöördumatult kahjustada.
Garantii ei kehti, kui tõrked on põhjustatud sellistest asjaoludest.
(sõltuvalt mudelist)
Soolataseme näidiklamp võib jääda põlema Soolanäidik juhtpaneelil
mitme pesutsükli lõpus. Kui veekareduse
Näidiklamp süttib põlema, kui
tase langeb sellesse kategooriasse
SOOLA ON VAJA JUURDE LISADA.
(pehme), pole sool vajalik.
Soolanäidik soolanõu korgil
roheline:
OK.
selge: TULEB
JUURDE LISADA
ET -2-
Igapäevane kontroll
Loputusvahendi lisamine (tablettide kasutamisel pole vajalik). Kuidas kasutada loputusvahendi koguse regulaatorit
2
Visuaalne
näidik
Vajaduse
korral avage
kaas B
(vajutage
ettenähtud
nupule).
Kontrollige loputusvahendi näidikut, et kontrollida
taset jaoturi sees.
Loputusvahendi kogust saab
reguleerida vastavalt kasutatavale
pesuvahendile. Mida madalam on
seadistus seda vähem
loputusvahendit väljastatakse
(tehaseseadistus: asend 4).
Vajutage kaane B avamiseks
nupule. Münti või muud sarnast
eset kasutades pöörake nool
vajaliku seadistuse peale.
Loputusvahendi seadistuse
reguleerimise järel sulgege uuesti
kaas.
Lisage
loputusvahendit kuni
Max.-jooneni
~150 ml
(sõltuvalt mudelist)
Loputusvahendi näidik juhtpaneelil
Loputusvahendi näidik jaoturil
Näidiklamp süttib põlema, kui
LOPUTUSVAHENDIT ON VAJA JUURDE LISADA.
tume: OK.
selge: TULEB JUURDE LISADA
Kasutage ainult koduses majapidamises kasutatavatele nõudepesumasinatele ettenähtud loputusvahendeid. Pühkige juhuslikult maha läinud loputusvahend koheselt ära. See hoiab ära liigse vahu tekkimise, mis
võiks tuua kaasa tõrkeid seadme töös.
Triipude puhul: vähendage kogust pöörates ketast madalama seade suunas (1-3). Kui toidunõud pole täiesti kuivad: suurendage kogust pöörates ketast kõrgema seade suunas (5-6). Plastiknõud kuivavad
raskemini ning loputusvahendi kõrge seadistus ei muuda olukorda paremaks.
Pesuvahendid, millele on lisatud loputusvahendit, on mõjusad ainult pikemate programmide puhul. Lühemate programmide puhul võivad probleemiks olla pesuvahendi jäägid (vajaduse korral kasutage pulbrilist
pesuvahendit). Pesuvahendid, millele on lisatud loputusvahendit, kipuvad liigselt vahutama.
Igapäevane kasutamine
Pesuvahendi lisamine - kasutage ainult nõudepesumasinatele mõeldud pesuvahendit vastavalt tootja juhistele
Avage kaas A
(vajutage vastavale nupule).
3
Lisage pesuvahend: Tablett / pulber / vedelik suurde kambrisse.
Palun lugege läbi pesuvahendi pakendil ära toodud pesuvahendi tootja soovitused.
Täitke pesuvahendi
jaotur alles vahetult
enne pesuprogrammi
käivitamist.
Vastavatele ribidele vajutades
sulgege kaas.
Kasutage ühe tsükli kohta ainult üks
tablett, mis on asetatud pesuvahendi
jaoturisse.
Kasutada võib igat tüüpi tablette, kuid
kaks-ühes tüüpi tablettide puhul on
kohustuslik soola kasutamine.
Osa tüüpi tabletid ei suuda lühikeste
tsüklite jooksul täielikult lahustuda
(Rapid, Fragile, Handwash);
lahustumisele ja pesemisele aitab
kaasa tableti asetamine vanni põhja.
ET -3-
Kuidas laadida reste
ÜLEMINE REST - sõltuvalt mudelist
4
A - Reguleeritavad klapid (2 või 4): horisontaalses asendis
tasside/pikkade söögiriistade/jalaga klaaside puhul.
A - SULETUD
A - AVATUD
B - Söögiriistade korv: võib paigutada ülemisele
restile, kui on valitud valik „Pool koormust/Multizone“.
Võre (F) tuleb eemaldada.
ET AVADA A:
CLICK!
Pöörake
klappi
Rotate the
flap
päripäeva
clockwisening
and
hook onresti
rack
haakige
külge
A
A
B
Kuidas reguleerida ülemise resti kõrgust (kui on
olemas).
Teinekord võib olla kasulik tõsta ülemist resti
alumisel restil ruumi juurde tegemiseks või
langetada ülemist resti, et mahutada ülesse restile
jalaga klaasid.
- Haarake kinni ning tõmmake välja kaks külgmist
käepidet (C) (peavad olema samal tasemel) ning
tõstke või langetage ülemist resti.
Kuidas eemaldada ülemist resti
(kui on olemas)
Teinekord võib olla vaja
eemaldada ülemist resti, et panna
alumisele restile kogukamaid
esemeid.
- Avage kaks kinnitajat (D), et
eemaldada ülemine rest (kui
ülemine rest on omal kohal,
peavad kinnitused olema alati
D - SULETUD
C
D
D - AVATUD
ALUMINE REST - sõltuvalt mudelist
Kuidas kasutada Power Clean
Power Clean kasutab
pesumasina tagaosas
spetsiaalseid veejugasid, et
pesta tugevalt määrdunud
esemeid suurema
intensiivsusega.
1. Reguleerige Power Clean ala (G) voltides
pottide laadimiseks tagumised taldrikuhoidjad
kokku.
2. Laadige potid ja kastrulid vertikaalselt
Power Clean alale. Potid peavad olema
kallutatud võimsate veejugade suunas.
E - Söögiriistade korv
F - Võre: aitab söögiriistu paremate pesutulemuste saavutamiseks eraldi hoida.
G - Vertikaalsed taldrikuhoidjad: pottide laadimiseks võib need kokku panna.
H - Kokkupandavate klappide külgtugi (kui on olemas): riiuleid saab kasutada
pikkade vahendite või tasside hoidmiseks.
KÜLGTOED VÕIB ÄRA VÕTTA:
tõmmake tugi korvi etteossa ning
tõstke eemaldamiseks.
F
G
E
5
Paigutage sööginõud selliselt, et vesi ei koguneks nende õnarustesse; jälgige, et pihustihoovad saavad vabalt ringi käia. Kasutage ainult nõudepesumasina kindlaid söögi- ja toiduvalmistusnõusid. Ärge
kasutage nõudepesumasinat puidust, alumiiniumist või tinast esemete, lauahõbeda või kaunistustega sööginõude (glasuurimata) pesemiseks. Nõud (näiteks taldrikud, kausid ja potid) tuleb korvidesse
panna õigesti selliselt, et vesi saaks vabalt alla voolata!
Seadme sisselülitamine. Vajutage suvalisele nupule (välja arvatud nupule TÜHISTA/Väljas), et lülitada sisse juhtpaneel ning alustada programmeerimist.
ET -4-
Valige programm
6
Programmide ülevaade
Suurim võimalik programmide arv on toodud ära peatükis „Diagramm“. Teie seadet puudutavad vastavad programmid on toodud ära paneelil (lk 1).
Valige vastavalt lisatud programmitabelile programm (lk 1).
Programmi kestus sõltub korteri välistest tingimustest, temperatuurist ja survest jms.
Pesutsükkel
7
Nõudepesumasina uks peab olema suletud ning veekraan avatud.
Programmi ajutine peatamine (näiteks, kui soovite mõnda
nõud juurde lisada):
- Avage ettevaatlikult uks (programm peatub) ning lisage
vajalikud esemed.
(ettevaatust KUUMA auru suhtes!).
- Sulgege uks ning vajutage uuesti nuppu START, et tsükkel
uuesti käivitada (programm jätkab tsüklit sealt, kus see katkes).
Töötava programmi tühistamine:
- Vajutage nuppu TÜHISTA/Väljas.
- (Vesi voolab umbes 1 minuti välja
ning seejärel lülitub seade välja).
Töötava programmi muutmine:
- Töötava programmi tühistamiseks vajutage nuppu TÜHISTA/Väljas.
- (Vesi voolab umbes 1 minuti välja ning seejärel lülitub seade välja).
- Seadme sisselülitamiseks vajutage ükskõik millist nuppu välja arvatud
nuppu TÜHISTA/Väljas.
- Valige uus programm.
- Vajutage nuppu START.
Seadme välja lülitamine. Kõik on korras...
8
Programmi lõppedes lülitub seade automaatselt Ooterežiimi. Kõik näidiklambid kustuvad.
Olge ukse avamisel ettevaatlikud: ettevaatust kuuma auru suhtes.
Laadige seade tühjaks alustades alumisest restist, et vältida võimalike veetilkade kukkumist all asuvatele nõudele.
Hooldamine
Hooldamine
9
Keerake külge mikrofilter
JÄLGIGE MÄRKI!
Filtrid
Kontrollige ja
puhastage
vastavalt
vajadusele
Keerake lahti
mikrofilter (1),
eemaldage see (2)
ning eemaldage
võrk (3)...
Sisestage
Loputage jooksva
vee all...
Väiksemate rikete ise parandamine...
10
Pihustihoovad
Kõrvaldage
ummistused/
setted.
Sisestage ning keerake kindlalt külge ülemised ja
alumised pihustihoovad.
Keerake lahti ja
eemaldage
ülemine hoob...
Keerake lahti ja
eemaldage
alumine hoob...
Puhastage
pihustidüüse
voolava vee all
(vajaduse korral
kasutage
hambaorke)...
ET -5-
Mida teha kui...
Tõrgete tekkimisel kontrollige palun alltoodud punkte enne, kui pöördute Müügijärgse teenindusepoole.
Enamikku probleeme saab järgnevate tegevustega kõrvaldada ning taastada kiirelt seadme normaalne töö.
Seade...
Võimalikud põhjused...
Lahendused...
soolanäidik põleb
-
Soolanõu on tühi. (Juurdevalamise järel võib soolataseme indikaatortuli
jääda mitme pesutsükli lõpus põlema.)
-
Täitke nõu soolaga (lisateave — vt lk 2).
Kohandage vee karedust — vt tabelit lk 2.
loputusvahendi indikaator põleb
-
Loputusvahendi dosaator on tühi.
-
Täitke dosaator loputusvahendiga (lisateave — vt lk 3).
-
Seade peab olema sisse lülitatud.
-
Voolu puudumise korral vaadake üle majapidamise voolukaitsmed.
-
Nõudepesumasina uks ei sulgu.
-
Kontrollige, kas nõudepesumasina uks on suletud.
-
Valik „Viitkäivitus“ on SEES.
-
Kontrollige, kas valik „Viitkäivitus“ (kui on kasutatav) on valitud. Kui on, käivitub seade alles peale määratud aja möödumist. Vajaduse korral
LÄHTESTAGE seade vajutades nuppu TÜHISTA või käivitage tsükkel kohe vajutades nuppu START.
-
Veekraan on suletud.
-
Veekraan peab olema avatud.
-
Veesurve on liiga madal.
-
Veekraan peab vee sisselaskmise ajal olema lõpuni avatud (minimaalne vooluhulk: 0,5 liitrit minutis).
-
Paindes vee sisselaskevoolik või ummistunud sisselaskefiltrid.
-
Vee sisselaskevoolik ei tohi olla paindes ning veekraani liitmikus asuv sisselaskefilter ei tohi olla must ega ummistunud.
-
Määrdunud või ummistunud filtrid või pihustihoovad.
-
Puhastage filtrid ja pihusti hoovad.
-
Nõudepesumasina veesüsteemis on liiga vähe vett.
-
Seest nõgusad esemed (näiteks tassid ja kausid) tuleb panna restile põhi ülespoole.
-
Äravooluvoolik on valesti kinnitatud.
-
Äravooluvoolik peab olema õigesti kinnitatud (kõrgele paigutatud seadmete puhul vähemalt 200-400 mm seadme alumisest servast)
vt Paigaldusjuhendit.
...ei tööta/ei käivitu
...näitab „F6 E7“ või „F6 E1“ või „H2O“
...näitab „F6 E3“/pesuprogramm lõppes liiga vara
(nõud on määrdunud ja märjad)
...näitab „F8 E1“
-
Seadmes on palju vahtu.
-
Korrake ilma pesuvahendita või oodake kuni vaht kaob.
-
Määrdunud filtrid.
-
Puhastage filtrid.
-
Voltis äravooluvoolik.
-
Äravooluvoolik ei tohi olla voltis.
-
Sifooniga voolikuühendus on suletud.
-
Sifooniga voolikuühenduse sulgurketas tuleb ära võtta.
Peale eeltoodud tegevuse teostamist tuleb tõrketeade lähtestada. Enamikul juhtudel saab tõrke sellisel moel ära kõrvaldada.
LÄHTESTAMINE:
Sööginõud ja söögiriistad...
...pole täielikult puhtad/on toidujääkidega
Vajutage nuppu TÜHISTA/Väljas.
Sulgege uks.
Vesi voolab automaatselt välja umbes 1 minuti jooksul.
Seade on nüüd taaskäivitamiseks valmis.
Võimalikud põhjused...
Lahendused...
-
Nõude vahel on liiga vähe ruumi (nõgusad esemed on valesti restile
asetatud).
-
Paigutage sööginõud selliselt, et esemed ei puutuks üksteise vastu. Seest nõgusad esemed (näiteks tassid ja kausid) tuleb panna restile põhi
ülespoole.
-
Liiga vähe pesuvahendit, pesuvahend on liiga vana või valesti hoiustatud olnud.
-
Vajaduse korral kasutage suuremast kogust pesuvahendit pidades doseerimise suhtes kinni tootja poolsetest juhistest. Hoidke
pesuvahendit alati kuivas kohas ning ärge säilitage pesuvahendit liga pikka aega.
-
Temperatuur pole tugevalt määrdunud sööginõude jaoks piisavalt kõrge.
-
Tugevalt määrdunud sööginõude puhul valige kõrgema temperatuuriga pesuprogramm (vt programmitabelit - lk 1).
-
Nõudepesumasina ülemise ja alumise riiuli samaaegne laadimine „Pool
koormust/Multizone“ suvandiga.
-
Kui valite suvandi „Pool koormust/Multizone“ (kui see on olemas), siis laadige pesemisvõimsuse suurendamiseks ja parimate tulemuste
saamiseks kas ainult ülemine või ainult alumine riiul.
-
Ummistunud pihustihoovad, määrdunud filtrid või siis pole need õigesti
paigaldatud.
-
Pihustihoovad ei tohi olla ummistunud, filtrid ei tohi olla määrdunud ning peavad olema õigesti paigaldatud (vt lk 5 „Hooldamine“).
-
Pihustihoovad jäävad sööginõude või söögiriistade taha kinni.
-
Pihustihoovad peavad saama vabalt pöörelda ning nende liikumist ei tohi söögiriistad ega -nõud takistada.
ET -6-
Mida teha kui...
Sööginõud ja söögiriistad...
Võimalikud põhjused...
Lahendused...
-
Vesi on liiga kare.
-
Soolanõu kork on avatud.
-
Sulgege soolanõu kork korralikult.
-
Pole piisavalt loputusvahendit.
-
Kui kasutate kombineeritud toimega pesuvahendit, proovige lisada rohkem loputusvahendit.
-
Plastiknõud kuivavad halvasti.
-
Sünteetilised materjalid ei kuiva hästi; kui nad on tsükli lõppedes märjad, pühkige nad kuivaks.
-
Peske tsükli lõppedes pikaks ajaks nõudepesumasinasse jäetud nõusid (näiteks, kui kasutatakse „Viitkäivituse“
valikut).
Sellises olukorras on veetilkade leidumine nõudel ning nõudepesumasina külgedel normaalne.
Proovige ukse vabastamist 5 minutit enne nõude välja võtmist.
-
Nõgusate nõude vale paigutamine restile.
-
Paigutage sööginõud nii, et vesi ei koguneks nende õnarustesse.
-
Loputusvahendi vale doseerimine.
-
Suurendage loputusvahendi doosi (vt lk 3 „Loputusvahendi lisamine“).
-
Valitud on kiire programm.
-
Programm Rapid 40 °C / 45 °C on mõeldud kergelt määrdunud nõude kiireks pesemiseks. Kui seda kasutada
masina täie keskmiselt või tugevalt määrdunud nõude pesemiseks ei pruugi nõud täielikult ära kuivada.
Peaks nii juhtuma, valige standardpikkusega programm. Parimate tulemuste saavutamiseks avage
programmi lõppedes uks ning oodake 15 minutit enne, kui nõudepesumasina tühjaks teete.
...plastikosade värv on muutunud
-
Tomati-/porgandimahl.
-
Tomatimahl võib näiteks tuua kaasa plastikosade värvuse muutumise. Soovitatav on kasutada pulbrilist
pesuvahendit, kuna selle puhul on võimalik koguseid parema valgendustulemuse saavutamiseks natukese
haaval suurendada. Kasutama peaks kõrgema pesutemperatuuriga programme.
...kollakad klaasid jms.
-
Nõudepesumasinas pesemiseks mitte sobivad nõud
(portselan),
-
Kasutage ainult nõudepesumasina kindlaid söögi- ja toiduvalmistusnõusid.
...klaasidel on eemaldatav sete
-
Kasutatud on klaasidele mitte sobivat programmi.
-
Nõud tuleb paigutada nii, et need ei puutuks üksteisega kokku. Ärge pange klaasnõusid korvidesse kokku.
Kasutage klaasi jaoks sobivat programmi.
...klaasid ei sära
-
Klaasid ei sobi nõudepesumasinas pesemiseks
(portselan).
-
Teatud tüüpi klaasi pole võimalik nõudepesumasinas pesta.
...klaasidel on püsiv sete
-
Vikerkaareefekt.
-
See nähtus on pöördumatu. Tulevikku silmas pidades soovitame järgmist.
Muutke pehmendi doseerimissüsteemi juhtimist.
Olge ettevaatlikud - pidage kinni soovitatud pesuvahendi kogusest.
Kombineeritud toimega tabletti puhul lugege läbi tootja soovitused.
...teetassid muutuvad tumedamaks ning
mustus ei kao peale nõudepesumasina
-
Pole teada.
-
See nähtus on vältimatu. Teiin muudab püsivalt värve.
...roostemärgid
-
Kasutatud on eelpesuprogrammi.
-
Soolased või happelised toidujäägid võivad põhjustada roostemärke isegi roostevabast terasest
söögiriistadel. Selle vältimiseks kasutage alati eelpesuprogrammi (pre-wash), kui nõusid kavatsetakse hiljem
pesta.
...muud märgid
-
Loputusvahendi doos on liiga väike.
-
Märkide olemasolu korral suurendage loputusvahendi doosi (vt lk 3 „Loputusvahendi lisamine“).
Kui kasutate kombineeritud toimega pesuvahendit, lisage rohkem loputusvahendit.
...triibud
-
Loputusvahendi doos on liiga suur.
-
Triipude olemasolu korral vähendage loputusvahendi doosi (vt lk 3 „Loputusvahendi lisamine“).
Kui te kasutate kombineeritud toimega pesuvahendit, mis sisaldab ka loputusvahendit, ärge täiendavalt
loputusvahendit juurde lisage.
...vaht
-
Vale kogus pesuvahendit/loputusvahendit.
-
Vaja on kasutada ainult nõutud kogust pesuvahendit/loputusvahendit, kuna liigsed kogused võivad tuua
kaas ohtra vahutamise.
...on setetega: regeneratsioonisoola jääk
...on määrdunud
-
Väga kareda veega piirkondades tuleb lisada rohkem regenereerivat soola (vt lk 2 „Kuidas määrata vee
karedust“).
ET -7-
Mida teha kui...
Ühendage lahti toitepistik
Kui eeltoodu kontrollide tegemise järel tõrge ei kao, tõmmake toitejuhtme pistik pesast välja ning sulgege veekraan. Võtke ühendust Müügijärgse teenindusega (vt garantiid).
Enne Müügijärgse teeninduse poole pöördumist märkige üles:
- tõrke kirjeldus;
- seadme tüüp ja mudel;
- paremal pool ukse sees olev teeninduskood (kleebitud nimiplaadil olev number):
Hoiatused ja üldised soovitused
1. Pakend
Pakkematerjalid on 100% ümbertöödeldavad ning on märgistatud taaskäitluse sümboliga
.
2. Pakendi eemaldamine ning sisu ülevaatamine
Veenduge peale lahtipakkimist, et nõudepesumasin pole kahjustatud ning, et uks sulgub korralikult. Kahtluste
korral võtke ühendust kvalifitseeritud tehniku või oma kohaliku edasimüüjaga.
3. Enne nõudepesumasina esimest korda kasutamist
- Seade on mõeldud töötama ümbritseva temperatuuri juures vahemikus 5 °C kuni 45 °C.
- Nõudepesumasin on tootja poolt korraliku funktsioneerimise osas järele testitud. Selline testimine võib olla
jätnud tilkasid / vee jälgi, mis esimese pesuga kaovad.
4. Energia ja vee kokkuhoid
- Ärge loputage sööginõusid jooksva vee all.
- Täitke nõudepesumasin enne kasutamise alati täielikult nõudega või valige valik „Pool koormust/Multizone“
(kui on olemas).
- Kui läheduses on loodussäästlikud energiaallikad, näiteks päikesepaneeliga küte, soojuspumbad või
keskküttesüsteemid, võib seadet ühendada kuumaveevõrku, mille vee temperatuur ei ületa 60 °C.
Veenduge, et vee sisselaskevoolik on õiget tüüpi („70 °C Max“ või „90 °C Max“).
5. Laste turvalisus
- Hoidke pakkematerjalid lastele kättesaamatult.
- Lastel ei tohi lubada nõudepesumasinaga mängida.
- Hoiustage nõudepesuvahend, loputusvahend ja sool lastele kättesaamatult.
6. Ohutushoiatused
- Seade pole mõeldud kasutamiseks laste või füüsilise või vaimse puudega isikute poolt välja arvatud juhul,
kui nende tegevust jälgib vastutav täiskasvanu, kes suudab tagada seadme ohutu kasutamise.
- Ärge kasutage seadet vabas õhus.
- Ärge hoidke nõudepesumasina läheduses kergsüttivaid materjale.
- Nõudepesumasinas leiduv vesi pole joomiskõlblik.
- Ärge kasutage nõudepesumasina sees lahusteid: plahvatuse oht!
- Olge ettevaatlikud, kui uks on avatud: ümberminemise oht!
- Nõudepesumasina avatud uks suuda toetada ainult välja tõmmatud laaditud resti kaalu. Ärge asetage
esemeid avatud uksele ega istuge ega seiske sellel.
-
Teravad esemed, mis võivad tekitada vigastusi (näiteks noad) tuleb asetada terav ots allpool söögiriistade
korvi. Pika käepidemega söögiriistad tuleb asetada horisontaalselt ülemisele restile, terav ots seadme
esiosa poolt eemale suunatult.
- Enne puhastamist või hooldamist tuleb toitepistik pesast välja tõmmata ning veekraan kinni keerata; samuti
tuleb tegutseda võimaliku rikke korral.
- Seadet võivad remontida ja seadme juures tehnilisi täiendusi teha ainult kvalifitseeritud tehnikud.
7. Külmakindlus
Kui seade asetatakse keskkonda, kus temperatuur võib langeda alla külmumispunkti, tuleb seade täielikult
veest tühjaks lasta. Keerake veekraan kinni, eemaldage sisse- ja väljalaskevoolikud ning laske kogu veel ära
voolata. Veenduge, et soolanõus oleks vähemalt 1 kg lahustatud regenereerimissoola, et kaitsta seadet kuni
-20 °C temperatuuri juures. Programmi taastudes võidakse kuvada veateade (vt lk 6).
„F6 E2“ - seade peab jääma vähemalt 5 °C ümbritseva tempeatuuri juurde vähemalt 24 tunniks.
Peale nende rikete kõrvaldamist LÄHTESTAGE seade (vt peatükk „Mida teha kui...“).
8. Utiliseerimine
- Seade on valmistatud taaskäideldavaid materjale kasutades. Kui otsuste oma nõudepesumasina ära visata
tuleb sellest vabaneda vastavalt kohalikele kehtivatele jäätmekäitluseeskirjadele. Muutke toitejuhe
läbilõikamise teel kasutuks. Lastele võimalike ohuolukordade vältimiseks (näiteks lämbumisoht), purustage
ukse lukk nii, et sead poleks rohkem võimalik kasutada.
- Antud seade on märgistatud vastavalt Euroopa elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiivile
2002/96/EÜ. Seadme õige utiliseerimise tagamisega aitate vältida potentsiaalselt kahjulikke tagajärgi
keskkonnale ja tervisele. Seda tüüpi seadme mittekohane utiliseerimine olmejäätmeina võib omada
keskkonnale kahjulikke mõjusid. Seadmel või seadmega kaasas oleval dokumentatsioonil toodud sümbol
näitab, et seadet ei tohi käidelda olmejäätmeina, vaid tuleb toimetada lähimasse elektri-ja
elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kogumiskeskusesse. Utiliseerimine peab toimuma vastavalt
kehtivatele jäätmekäitluse keskkonnanõuetele. Selle seadme töötlemise, taastamise ja taaskäitlemise kohta
täiendava teabe saamiseks võtke ühendust oma kompetentse kohaliku valitsusasutuse, olmejäätmete
kogumisteenistuse või kauplusega, kust te seadme ostsite.
EÜ vastavusdeklaratsioon
See seade on loodud, ehitatud ja kätte toimetatud kooskõlas EÜ direktiivide ohutusnõudmistega:
2006/95/EÜ, 89/336/EÜ, 93/68/EÜ ja 2002/95/EÜ (RoHS-direktiiv).
Laadimismaht: 13 komplekti
Garantii ei kehti, kui rikked on põhjustatud seadme valest kasutamisest.
Jätame endile õiguse teha tehnilisi muudatusi.
ET -8-
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising