Whirlpool | ADP 7442 A+ PC 6S IX | Instruction for Use | Whirlpool ADP 7442 A+ PC 6S IX Korisnički vodič

Whirlpool ADP 7442 A+ PC 6S IX Korisnički vodič
Grafikon
Brzi referentni priručnik
PRIJE PRVE UPORABE UREĐAJA PAŽLJIVO PROČITAJTE OVAJ BRZI REFERENTNI
VODIČ I UPUTE ZA MONTAŽU!
UPRAVLJAČKA PLOČA OVE PERILICE POSUĐA AKTIVIRA SE PRITISKOM BILO
KOJE TIPKE OSIM TIPKE ZA PONIŠTAVANJE/ISKLJUČIVANJE.
DA BISTE AKTIVIRALI FUNKCIJU UŠTEDE ENERGIJE, UPRAVLJAČKA SE PLOČA
AUTOMATSKI DEAKTIVIRA NAKON 30 SEKUNDI AKO SE NE POKRENE
NIJEDAN PROGRAM.
Opis opcija i zaslona
(opis opcija potražite na desnoj strani)
TIPKA ZA ODABIR PROGRAMA
Pritišćite tipku “P” (uzastopce) dok
se na zaslonu ne prikaže broj
programa (P1...Px) - pogledajte
“Tablicu s programima” u nastavku.
TIPKA ZA UKLJUČIVANJE/NASTAVAK
Pritisnite ovu tipku za pokretanje odabranog programa:
indikator će se u tom trenutku upaliti, a ugasit će se na
kraju programa. Ako otvorite vrata tijekom ciklusa pranja,
program će se privremeno zaustaviti: treperit će indikator
pokretanja. Da biste nastavili pranje, zatvorite vrata i
ponovno pritisnite tipku za pokretanje.
TIPKA ZA PONIŠTAVANJE/ISKLJUČIVANJE
Ovu tipku pritisnite ako želite isključiti upravljačku ploču.
Ako se tipka pritisne dok program radi, on se prekida, a
voda se izbacuje 1 minutu (na zaslonu se prikazuje 0:01).
Ako tipku pritisnete dok je perilica isključena, iz nje se
ispuštaju sve tekućine (postupak u trajanju od 1 minute).
Tablica s programima
Programi
Dostupne opcije
Preporučeni program za
Odgoda
uobičajeno pranje, sa
Pola punjenja sasušenim ostacima hrane
(npr. EN 50242).
P1
Senzor
40
– 70 °C
P2
Pretpranje
hladno
Odgoda
P3
Lomljivo
40 °C
P4
Brzo
45 °C
P5
Eko 2)
50 °C
P6
Brzo
svakodnevno
pranje
60 °C
1)
2)
Deterdžent
Litre
kWh
Minute 1)
1,00 –
70 – 155
1,60
Faza
sušenja
X
7 – 14
Posuđe koje će se prati
kasnije.
—
4,0
0,03
14
NE
Odgoda
Malo zaprljano, primjerice
čaše i šalice.
X
10,0
0,85
100
Lako
Odgoda
Malo zaprljano posuđe,
bez sasušenih ostataka.
Puno
X
11,0
0,80
30
NE
Normalno zaprljano posuđe.
Odgoda
za uštedu
Pola punjenja Program
električne energije.
X
12,0
1,03
150
Puno
Odgoda
Pola punjenja Normalno zaprljano posuđe.
X
10,0
1,30
80
Puno
Podaci o programima prikupljeni su u skladu s Europskim standardom EN 50242, pod normalnim uvjetima (bez dodatnih opcija) i ovise o uvjetima uporabe.
Pri uporabi programa sa senzorima moguće su razlike do 20 minuta kao posljedica automatskog sustava kalibracije uređaja.
Referentni program za označavanje u vezi s potrošnjom energije u skladu s propisima EN 50242. – Napomena za ustanove za testiranje: detaljne podatke o
usporednim testom punjenja i drugim testovima u skladu s EN standardom možete dobiti na sljedećoj adresi: “nk_customer@whirlpool.com”.
Whirpool is a registered trademark of Whirpool USA
INDIKATOR SREDSTVA ZA
ISPIRANJE
Kada je uključen (na kraju ciklusa),
mora se napuniti posuda sredstva za
ispiranje.
ZASLON TRAJANJA PRANJA
Prikazuje trajanje ciklusa i preostalo vrijeme (h:min). Ako je odabrana opcija “Odgoda početka”, prikazuje vrijeme
do početka programa (h.00) – manje od 1 h (0:min).
Ako se na zaslonu prikaže poruka “Fx Ey”, pogledajte str. 6 – poglavlje “Što učiniti ako...”.
Potrošnja
Upute za punjenje
INDIKATOR SOLI
Kada je uključen (na kraju ciklusa),
mora se napuniti spremnik soli.
TIPKA ZA ODGODU POČETKA
Pritisnite tipku (nekoliko puta) da biste odgodili
početak programa – uključuje se indikator
odgode. Odgodu možete podesiti na 1 do
24 sata. Pri svakom pritisku tipke odgoda se
povećava za jedan sat, a zatim se nakon “h 24”
vraća na “h 00”. Nakon odabira te opcije
uključuje se indikator odgode.
Zatim pritisnite tipku za pokretanje. Perilica
posuđa pokreće se nakon podešenog
vremena.
POSTAVKA TABLETE
Ova postavka omogućuje
optimiziranje rezultata ciklusa
ovisno o vrsti deterdženta.
Pritisnite i zadržite tipku za
tabletu 3 sekunde (dok se ne
uključi indikator) ako
upotrebljavate višenamjenski
deterdžent u tabletama
(sredstvo za ispiranje, sol i
deterdžent u istoj tableti).
Ako upotrebljavate deterdžent u
prahu ili tekući deterdžent,
indikator tableta na upravljačkoj
ploči mora biti isključen.
TIPKA ZA POLA PUNJENJA
Ciklus s pola punjenja može se upotrebljavati za gornju i
donju košaru. Odaberite potrebni program, a zatim
pritisnite tipku za pola punjenja – lampica će se uključiti.
Isključuje se na kraju programa.
Opcija Pola punjenja može se upotrebljavati s
programima navedenim u tablici s programima.
5019 396 03644
HR -1-
Prva upotreba
Kako podesiti tvrdoću vode kako bi se osigurali najbolji rezultati pranja
Tvrdoća vode treba se postaviti samo prije
prve upotrebe ili ako je promijenjena
Razina tvrdoće vode tvornički je
postavljena na srednje tvrdu vodu
(razina 4).
-
Istovremeno pritisnite i zadržite tipku za odabir programa i tipku za poništavanje/isključivanje najmanje 3 sekunde.
Trenutačna postavka tvrdoće vode prikazat će se na zaslonu.
Pritisnite tipku za odabir programa da biste povećali postavku. vrijednost se povećava s 1 na 7 (kada dostignete razinu 7, sljedećim
pritiskom tipke za početak programa ponovno ćete se vratiti na razinu 1).
Pričekajte 30 sekundi (upravljačka ploča se isključuje) ili pritisnite tipku za uključivanje/nastavak da biste spremili postavku.
1. Pitajte komunalnu tvrtku za podatak o tvrdoći vode...
Čak i ako upotrebljavate tablete
koje uključuju funkcionalnost soli,
morate dodati sol za regeneraciju
budući da takvi deterdženti nisu
dovoljno učinkoviti u omekšavanju
tvrde vode.
10
Pri prvoj upotrebi, spremnik za
sol mora se napuniti neovisno o
razini tvrdoće vode
(pogledajte opis u nastavku u
1. koraku, “Svakodnevne
provjere”)
4
9
1
Njemačka
ljestvica
stupnjeva °dH
Francuska
ljestvica
stupnjeva °fH
Engleska
ljestvica
stupnjeva °eH
2. ...unesite tu vrijednost
u perilicu
Razina tvrdoće vode
Unesena vrijednost
prikazat će se na zaslonu
0–5
0–9
0 – 6,3
Meka
1
6 – 10
10 – 18
7 – 12,6
Srednja
2
11 – 15
19 – 27
13,3 – 18,9
Prosječna
3
16 – 21
28 – 37
19,6 – 25,9
Srednje tvrda
4
22 – 28
38 – 50
26,6 – 35
Tvrda
5
29 – 35
51 – 63
35,7 – 44,1
Vrlo tvrda
6
36 – 50
64 – 90
44,8 – 62,4
Iznimno tvrda
7
Punjenje spremnika za sol – Rastvaranje kamenca (nije potrebno ako je tvrdoća vode postavljena na “meka”!)
1
Gel ili prašak
(sredstvo za ispiranje i sol)
idite na 1. korak
(pogledajte “Svakodnevne
provjere”)
6
7
1 – spremnik za sol
2 – posuda za sredstvo za ispiranje
3 – posuda za deterdžent
4 – sustav košara
5, 6, 7, 8 – funkcije dostupne putem
upravljačke ploče
9 – filtri
10 – ruke za pranje
8
Tablete
ako je voda TVRDA,
potrebno je dodati još
soli
(idite na 1. korak,
“Svakodnevne
provjere”)
Svakodnevne provjere
Vizualni indikator
(ovisno o modelu).
Odvijte poklopac.
Privijte poklopac.
Ostaci soli oko
poklopca moraju se
ukloniti. Neki
spremnici za sol
imaju ugrađen
indikator razine u
poklopcu (upute za
provjeru potražite u
nastavku).
2
3
5
Preporuke za upotrebu deterdženta
Spremnik za sol napunite vodom samo
prije prve upotrebe.
Dodavanje soli (nikada nemojte dodati
deterdžent! min. 0,8 kg / maks. 1 kg
Nakon dodavanja soli za regeneraciju, odmah započnite program pranja (samo program pretpranja nije dovoljan). Ostaci otopine soli ili zrnca soli mogu prouzročiti duboku koroziju
te nepopravljivo oštetiti komponente od nehrđajućeg čelika. Jamstvo se neće primijeniti ako su pogreške izazvane takvim okolnostima.
Lampica indikatora razine soli može ostati
upaljena na kraju nekoliko ciklusa pranja. Ako
razina tvrdoće vode padne u kategoriju meke
vode, dodavanje soli nije potrebno.
(ovisno o modelu)
Indikator razine soli na upravljačkoj ploči
Lampica indikatora pali se kada JE
POTREBNO DODATI SOL.
Indikator razine soli na kapici spremnika za sol
zeleno: u redu.
prozirno: POTREBNO JE
DODAVANJE
HR -2-
Svakodnevne provjere
Dodavanje sredstva za ispiranje (nije nužno ako upotrebljavate tablete). Kako podesiti regulator za doziranje sredstva za ispiranje
2
Vizualni
indikator
Ako je
potrebno,
otvorite
poklopac B
(pritisnite
odgovarajuću
tipku).
Doziranje sredstva za ispiranje može se
prilagoditi deterdžentu koji
upotrebljavate. Što je niža postavka,
ispušta se manje sredstva za ispiranje
(tvornička postavka: položaj 4).
Pritisnite tipku da biste otvorili poklopac
B. Novčićem ili nekim sličnim
predmetom okrenite strelicu na željenu
postavku. Nakon podešavanja postavke
sredstva za ispiranje zatvorite poklopac.
Dodajte
sredstvo za
ispiranje do
oznake max.
~150 ml
(ovisno o modelu)
Provjerite indikator sredstva za ispiranje da biste provjerili Indikator razine sredstva za ispiranje na upravljačkoj ploči
razinu u posudi.
Lampica indikatora pali se kada JE POTREBNO DODATI
SREDSTVO ZA ISPIRANJE.
Indikator sredstva za ispiranje na posudi
tamno: u redu.
prozirno: POTREBNO JE DODAVANJE
Upotrebljavajte samo sredstva za ispiranje za kućne perilice posuđa. Odmah obrišite sredstvo za ispiranje koje se slučajno prolilo. Time ćete spriječiti prekomjerno stvaranje ostataka pjene koja može prouzročiti pogrešan rad uređaja.
Ako su na posuđu trakaste mrlje: smanjite dozu okretanjem gumba na nižu postavku (1 – 3). Ako posuđe nije potpuno suho: povećajte dozu okretanjem gumba na višu postavku (5 – 6). Plastično posuđe teže se suši pa viša postavka
sredstva za doziranje neće popraviti tu situaciju.
Deterdženti koji sadrže sredstvo za ispiranje mogu biti učinkoviti samo s duljim programima. U slučaju kraćih programa problem mogu biti ostaci deterdženta (ako je potrebno, upotrijebite deterdžent u prahu). Deterdženti sa sredstvom za
ispiranje često stvaraju prekomjernu pjenu.
Svakodnevna upotreba
Dodavanje deterdženta – upotrijebite samo deterdžent posebno namijenjen perilicama u skladu s preporukama dobavljača
3
Dodavanje deterdženta: stavite tabletu/prašak/ tekućinu u veliku komoru.
Potražite preporuke proizvođača deterdženta na pakiranju.
Otvorite poklopac A
(pritisnite odgovarajuću tipku).
Posudu za deterdžent
napunite netom prije
početka programa
pranja.
Zatvorite poklopac pritiskom
odgovarajućih rebara.
Upotrijebite samo jednu tabletu po ciklusu i
uvijek je stavite u posudu za deterdžent.
Možete upotrebljavati sve vrste tableta, ali
ako upotrebljavate tablete “2 u 1”, morate
dodati i sol.
Neke vrste tableta možda se neće potpuno
otopiti tijekom kratkih ciklusa (brzo pranje,
pranje osjetljivog posuđa, ručno pranje); ako
stavite tabletu na dno perilice, ona će se
lakše otopiti, a posuđe će se bolje oprati.
HR -3-
Kako napuniti košare
GORNJA KOŠARA – ovisno o modelu
4
A – podesivi preklopi (2 ili 4): u horizontalnom položaju za
čaše/dugi pribor/čaše s dužim nožicama.
A – ZATVORENO
A – OTVORENO
B – košara za pribor: može se postaviti u gornju košaru kada se
odabere opcija “Pola punjenja/više zona”.
Rešetka (F) se mora ukloniti.
ZA OTVARANJE A:
Kako podesiti visinu gornje košare
(ako je dostupno).
Gornju košaru možete podići ako želite stvoriti više
prostora u donjoj košari, a možete je i spustiti ako
želite staviti čaše s dugim nožicama u gornju košaru.
– Uhvatite i izvucite dvije bočne ručke (C) (moraju biti
na istoj razini) i podignite ili spustite gornju košaru.
CLICK!
Kako ukloniti gornju košaru (ako je dostupno).
Ako je potrebno postavljanje velikog posuđa u donju košaru, gornju košaru možete ukloniti.
– Otvorite dva držača (D) da biste skinuli gornju košaru (dok je gornja košara postavljena,
držači uvijek moraju biti zatvoreni).
Okrenite preklop u
smjeru kazaljki na
satu i zakvačite ga
na košaru
A
A
B
D – ZATVORENO
D – OTVORENO
DONJA KOŠARA – ovisno o modelu
BOČNI SE DRŽAČI MOGU UKLONITI: povucite držače prema prednjoj
strani košare i podignite ih da biste je uklonili.
E – košara za pribor.
F – rešetka: pomaže u razdvajanju pribora kako bi se postigli bolji rezultati pranja.
G – vertikalni držači za tanjure: mogu se preklopiti prema dolje kako bi se postavili lonci.
H – bočni držači s pomičnim preklopima (ako je dostupno): za držanje dugog pribora
ili šalica možete upotrijebiti police.
H
CLICK!
F
E
5
G
Posuđe rasporedite tako da se voda ne nakuplja u šupljinama. Ruke za pranje moraju se slobodno okretati. Upotrebljavajte samo posuđe i pribor predviđeno za pranje u perilici. Ne upotrebljavajte perilicu za pranje drvenih
predmeta, aluminija, lima, srebrnog pribora ili ukrašenog posuđa (neglaziranog). Posuđe u košarama (npr. tanjuri, zdjele, lonci) moraju se postaviti na ispravan način kako bi se voda iscijedila!
Uključivanje uređaja. Pritisnite bilo koju tipku (osim tipke za poništavanje/isključivanje) da biste uključili upravljačku ploču i započeli odabir programa.
HR -4-
Odabir programa
6
Pregled programa
Maksimalni mogući broj programa naveden je u poglavlju “Grafikon”. Odgovarajući programi za vaš uređaj nalaze se na ploči (str. 1).
Program odaberite u skladu s priloženom tablicom programa (str. 1).
Trajanje programa ovisi o vanjskim uvjetima u stanu, temperaturi i tlaku itd.
Ciklus pranja
7
Vrata perilice moraju biti zatvorena, a ventil za vodu otvoren.
Privremeni prekid programa (npr. ako želite dodati posuđe):
- Oprezno otvorite vrata (program će se privremeno zaustaviti)
i dodajte posuđe,
(pazite na VRUĆU paru!).
- Zatvorite vrata i ponovno pritisnite tipku za pokretanje da biste
ponovno pokrenuli ciklus (program će se nastaviti od mjesta na
kojem je prekinut).
Poništavanje programa koji je u tijeku:
Promjena programa koji je u tijeku:
- Pritisnite tipku za poništavanje/
isključivanje.
- (perilica će izbacivati vodu 1 minutu,
a zatim će se isključiti).
- Pritisnite tipku za poništavanje/isključivanje da biste poništili program koji je u tijeku.
- (perilica će izbacivati vodu 1 minutu, a zatim će se isključiti).
- Pritisnite bilo koju tipku osim tipke za poništavanje/isključivanje da biste uključili
uređaj.
- Odaberite novi program.
- Zatim pritisnite tipku za pokretanje.
Isključivanje uređaja. Sve je u redu...
8
Nakon završetka programa uređaj automatski prelazi u stanje pripravnosti. Sve lampice indikatora se isključuju.
Pazite pri otvaranju vrata: pazite na VRUĆU paru.
Počnite vaditi posuđe iz perilice redom, počevši od donje police, kako biste izbjegli kapanje preostale vode na posuđe koje se nalazi ispod.
Održavanje
Održavanje
9
Filtri
Po potrebi ih
provjerite i
očistite.
Privijte mikrofiltar – OZNAKA!
Odvijte mikrofiltar
(1), uklonite ga (2)
i izvadite sito za
fino filtriranje (3)...
Postavite
Isperite ga pod
tekućom vodom...
Popravljanje manjih pogrešaka...
10
Ruke za
pranje
Uklanjanje
začepljenja/
naslaga.
Postavite i čvrsto pritegnite gornje i donje ruke za pranje.
Odvijte i uklonite
gornju ruku...
Odvijte i uklonite
donju ruku...
Očistite mlaznice
pod tekućom vodom
(ako je potrebno,
upotrijebite
čačkalice)...
HR -5-
Što učiniti ako...
Ako dođe do pogreške, prije nego što nazovete korisničku službu provedite sljedeće provjere kako biste pokušali sami otkloniti problem.
Većina pogrešaka može se ispraviti na sljedeći način, kojim se brzo obnavlja normalan rad uređaja.
Prikaz pogrešaka na zaslonu:
Uređaj...
...ne radi/ne pokreće se
Broj funkcije “F”x – treperi
...prikazuje “F6 E7” ili “F6 E1”
...prikazuje “F6 E3”/program
pranja prerano je završio
(posuđe je prljavo i mokro)
...prikazuje “F8 E1”
pauza od 0,5 s
Rješenja...
-
Uređaj se mora uključiti.
-
-
Vrata perilice se ne zatvaraju.
-
U slučaju da nema napajanja, provjerite osigurač u stanu.
Provjerite jesu li vrata perilice zatvorena.
Provjerite je li odabrana opcija odgode pokretanja (ako je dostupna). Ako jest, uređaj će se pokrenuti tek nakon što prođe postavljeno vrijeme. Ako je potrebno,
VRATITE UREĐAJ NA POČETNE POSTAVKE pritiskom tipke za PONIŠTAVANJE ili odmah započnite ciklus pranja pritiskom tipke za POKRETANJE.
Uključena je opcija odgode pokretanja.
-
-
Zatvoren je ventil za vodu.
-
-
Savijeno je crijevo za dovod vode ili su začepljeni filtri na dovodnom vodu. -
Crijevo za dovod vode ne smije biti savijeno, a pripadajući dovodni filtar u priključku ventila ne smije biti začepljen.
-
Tlak vode prenizak je.
Ventil za vodu mora biti potpuno otvoren tijekom dovoda vode (minimalni kapacitet: 0,5 litara u minuti).
-
Savijeno je crijevo za dovod vode ili su začepljeni filtri na dovodnom vodu. -
Crijevo za dovod vode ne smije biti savijeno, a pripadajući dovodni filtar u priključku ventila ne smije biti prljav.
-
Prljavi ili začepljeni filtri.
Filtri ne smiju biti prljavi ili začepljeni.
-
...prikazuje “F6 E2”
Broj pogreške “E”y – treperi
Mogući uzroci...
-
-
Ventil za vodu mora biti otvoren.
-
Premalo vode u sustavu za vodu perilice.
-
Konkavni predmeti (npr. zdjele, šalice) moraju biti postavljeni otvorom prema dolje.
-
Nepravilno montirano crijevo za izbacivanje vode.
-
Crijevo za izbacivanje vode mora biti ispravno montirano (na uređajima koji se instaliraju visoko ostavite najmanje 200 – 400 mm od donjeg ruba) – pogledajte upute
za montažu.
-
U perilici se stvara puno pjene.
-
Ponovite bez deterdženta ili pričekajte da pjena nestane.
-
Prljavi filtri.
-
Očistite filtre.
-
Savijeno crijevo za izbacivanje vode.
-
Crijevo za izbacivanje vode ne smije biti savijeno.
-
Zatvoren je priključak crijeva na odvod.
-
Morate ukloniti disk na priključku crijeva na odvod.
Nakon obavljanja gore navedenih radnji poruka o pogrešci mora se izbrisati. U većini slučajeva pogreške se nakon toga eliminiraju.
VRAĆANJE NA POČETNE POSTAVKE:
Posuđe i pribor za jelo...
...nisu savršeno čisti/na njima su
ostaci hrane
Pritisnite tipku za poništavanje/isključivanje.
Zatvorite vrata.
Perilica će automatski izbacivati vodu 1 minutu.
Uređaj će nakon toga biti spreman za ponovno pokretanje.
Mogući uzroci...
Rješenja...
-
Premalo prostora između posuđa (nepravilan raspored konkavnih
predmeta u košarama).
-
Rasporedite posuđe tako da se predmeti ne dodiruju. Konkavni predmeti (npr. zdjele, šalice) moraju biti postavljeni otvorom prema dolje.
-
Premalo deterdženta; deterdžent je prestar ili nije ispravno čuvan.
-
Ako je potrebno, upotrijebite više deterdženta, ali poštujte upute proizvođača za doziranje. Deterdžent uvijek čuvajte na suhom mjestu i ne predugo.
-
Temperatura nije dovoljno visoka za jako prljavo posuđe.
-
U slučaju da imate jako prljavo posuđe, odaberite program pranja s višom temperaturom (pogledajte tablicu programa – str. 1).
-
Posuđe ste stavili u gornju i donju košaru, a aktivirali ste opciju “Pola
punjenja/Više zona”.
-
Ako ste odabrali opciju “Pola punjenja/Više zona” (ako je dostupna), ne zaboravite staviti posuđe samo u gornju košaru ili samo u donju košaru da biste povećali
snagu pranja te tako dobili optimalne rezultate pranja.
-
Česta upotreba opcije Eko 50 °C.
-
U slučaju da često koristite program Eko 50 °C (ako je dostupan), s vremena na vrijeme odaberite intenzivni program 65 °C (ako je dostupan).
-
Začepljene ruke za pranje, prljavi filtri ili filtri nisu ispravno postavljeni.
-
Ruke za pranje ne smiju biti začepljene, filtri ne smiju biti prljavi i moraju biti ispravno postavljeni (pogledajte str. 5, “Održavanje”).
-
Ruke za pranje ne mogu se okretati zbog pogrešno postavljenog posuđa
ili pribora za jelo.
-
Ruke za pranje moraju se slobodno okretati, a posuđe ih u tome ne smije sprječavati.
HR -6-
Što učiniti ako...
Posuđe i pribor za jelo...
Mogući uzroci...
Rješenja...
...upaljen je indikator za sol
-
Upotrijebite tablete za meku vodu.
-
Podesite opciju “Tableta”; ako ta opcija nije dostupna, uključit će se indikator za sol.
...nakupljaju se naslage:
ostaci soli za regeneraciju
-
Voda je pretvrda.
-
U područjima s vrlo tvrdom vodom morate dodati više soli za regeneraciju
(pogledajte str. 2, “Kako podesiti tvrdoću vode”).
-
Otvoren je poklopac spremnika za sol.
-
Ispravno zatvorite poklopac spremnika za sol.
-
Nema dovoljno sredstva za ispiranje.
-
Ako upotrebljavate kombinirani deterdžent, pokušajte dodati više sredstva za ispiranje.
-
Plastični spremnici ne suše se dobro.
-
Sintetički materijali ne suše se dobro; ako su na kraju ciklusa mokri, obrišite ih.
-
Čisto posuđe ostavljeno je u perilicu posuđa dugo nakon
završetka ciklusa (npr. kada se upotrebljava opcija odgode
pokretanja).
-
U toj situaciji normalno je zadržavanje kapi vode na posuđu i bočnim stranicama perilice.
Pokušajte otvoriti vrata 5 minuta prije uklanjanja posuđa.
-
Nepravilno raspoređivanje konkavnih predmeta u košari.
-
Rasporedite posuđe tako da se voda ne nakuplja u šupljinama.
-
Nepravilno doziranje sredstva za ispiranje.
-
Povećajte dozu sredstva za ispiranje (pogledajte str. 3, “Dodavanje sredstva za ispiranje”).
-
Odabran je brzi program.
-
Brzi program 40 °C/45 °C namijenjen je brzom pranju malo zaprljanog posuđa. Ako se upotrebljava za srednje do jako
zaprljanog posuđa, ono se možda neće potpuno osušiti. Ako je tako, odaberite program standardne duljine. Da biste
postigli najbolje rezultate, otvorite vrata nakon završetka programa i pričekajte 15 minuta prije vađenja posuđa iz perilice.
...primjetni su plastični dijelovi koji su
izgubili boju
-
Sok od rajčice/mrkve.
-
Sok od rajčice, primjerice, može izazvati gubitak boje na plastičnim dijelovima. Preporučuje se deterdžent u prahu jer
omogućuje upotrebu malo viših doza koje poboljšavaju izbjeljivanje. Trebali biste upotrebljavati programe s višim
temperaturama pranja.
...čaše su neprozirne itd.
-
Posuđe nije prikladno za za pranje u perilicama (porculan),
-
Upotrebljavajte samo posuđe i pribor predviđen za pranje u perilici.
...na čašama se zadržavaju naslage koje se mogu
ukloniti
-
Za pranje čaša upotrebljavajte pogrešne programe.
-
Posuđe se mora poslagati tako da se međusobno ne dodiruje. Ne stavljajte staklene predmete zajedno u košare.
Upotrijebite odgovarajući program za pranje stakla.
...staklo se ne sjaji
-
Posuđe nije predviđeno za pranje u perilici (porculan).
-
Neke vrste čaša ne mogu se prati u perilici.
...na čašama se zadržavaju trajne naslage
-
Učinak duge.
-
Ta se pojava ne može popraviti. Preporučujemo sljedeće:
Promijenite kontrolu sustava za doziranje omekšivača.
Pazite, poštujte upute za doziranje deterdženta.
Ako upotrebljavate višenamjenske tablete, pročitajte preporuke proizvođača.
...šalice za čaj potamnile su, a prljavština ne nestaje ni nakon pranja u perilici
Nije poznato.
-
Ta je pojava neizbježna. Tein trajno mijenja boju.
...tragovi hrđe
-
Ne upotrebljava se program pretpranja.
-
Ostaci slane ili kisele hrane mogu ostaviti mrlje čak i na priboru od nehrđajućeg čelika. Da biste to izbjegli, uvijek koristite
program pretpranja ako posuđe treba oprati kasnije.
...drugi tragovi
-
Doza sredstva za ispiranje preniska je.
-
Ako primijetite mrlje, povećajte dozu sredstva za ispiranje (pogledajte str. 3, “Dodavanje sredstva za ispiranje”).
Ako upotrebljavate kombinirani deterdžent, pokušajte dodati više sredstva za ispiranje.
...pruge na posuđu
-
Doza sredstva za ispiranje je previsoka.
-
Ako primijetite prugaste mrlje, povećajte dozu sredstva za ispiranje (pogledajte str. 3, “Dodavanje sredstva za ispiranje”).
Ako upotrebljavate višenamjenski deterdžent koji sadrži i sredstvo za ispiranje, nemojte dodavati više sredstva za
ispiranje.
...ostaci pjene
-
Nepravilno doziranje deterdženta/sredstva za ispiranje.
-
Upotrebljavajte samo potrebnu količinu deterdženta/sredstva za ispiranje jer prekomjerne količine mogu prouzročiti
previše pjene.
...nisu suhi
HR -7-
Što učiniti ako...
Izvucite utikač
Ako se nakon obavljanja svih navedenih provjera problem ne riješi, izvucite utikač i zatvorite ventil. Obratite se korisničkoj službi (pogledajte jamstveni list).
Prije nego što nazovete korisničku službu, zabilježite sljedeće:
– opis pogreške,
– tip i model uređaja,
– servisnu šifru (broj naveden na ploči s tehničkim podacima) s unutarnje desne strane vrata:
Mjere opreza i opće preporuke
1. Pakiranje
Ambalaža uređaja proizvedena je od materijala koji se u potpunosti može reciklirati i nosi odgovarajuću oznaku
.
2. Uklanjanje pakiranja i pregled sadržaja
Nakon otpakiravanja provjerite ima li na perilici znakova oštećenja i zatvaraju li se vrata ispravno. Ako imate dvojbi, obratite
se kvalificiranom tehničaru ili lokalnom dobavljaču.
3. Prije prve upotrebe perilice
- Uređaj je namijenjen radu na temperaturama od 5 °C do 45 °C.
- Perilica je testirana u pogonu proizvođača kako bi se zajamčio njezin ispravan rad. Nakon takvog testiranja mogu se
zadržati kapljice ili tragovi vode koji će nestati nakon prve upotrebe.
4. Štednja električne energije i vode
- Nemojte prati posuđe pod tekućom vodom.
- Uvijek napunite perilicu do kraja prije pokretanja ili odaberite opciju “Pola punjenja/više zona” (ako je dostupna).
- Ako su vam na raspolaganju ekološki izvori energije poput zagrijavanja solarnim panelima, toplinske crpke ili
centralizirani sustavi grijanja, uređaj možete priključiti na dovod tople vode do maksimalne temperature od 60 °C.
Provjerite je li instalirano odgovarajuće crijevo za dovod vode (maks. 70 °C ili maks. 90 °C).
5. Sigurnost djece
- Čuvajte ambalažu podalje od dohvata djece.
- Djeca se ne smiju igrati s perilicom.
- Deterdžent, sredstvo za ispiranje i sol čuvajte izvan dohvata djece.
6. Sigurnosna upozorenja
- Uređaj nije namijenjen upotrebi od strane djece ili osoba s fizičkim ili mentalnim oštećenjima ako nisu pod
odgovarajućim nadzorom odgovorne odrasle osobe koja može jamčiti sigurnu upotrebu.
- Ne rukujte uređajem na otvorenom.
- Ne postavljajte zapaljive materijale u blizini perilice.
- Voda u perilici nije pitka.
- Ne upotrebljavajte otapala u perilici: opasnost od eksplozije!
- Budite pažljivi kada su vrata otvorena: opasnost od saplitanja!
- Otvorena vrata perilice mogu izdržati samo opterećenje izvučene košare. Nemojte stavljati druge predmete, sjedati na
njih ili stajati na njima.
- Oštri predmeti koji mogu prouzročiti ozljede (npr. noževi) moraju se postaviti u košaru za pribor oštricama okrenutim
prema dolje. Dugi pribor mora se postaviti horizontalno u gornju košaru oštricom okrenutom prema stražnjoj strani
uređaja.
- Prije čišćenja ili održavanja izvucite utikač i zatvorite ventil; to učinite i u slučaju bilo kakvog nepravilnog rada.
- Popravke i tehničke izmjene smiju obavljati isključivo kvalificirani tehničari.
7. Otpornost na smrzavanje
Ako se uređaj postavi u okruženje izloženo mrazu, iz njega se mora potpuno ispustiti voda. Zatvorite ventil, uklonite dovodno
i odvodno crijevo te ispustite svu vodu. Provjerite ima li u spremniku najmanje 1 kg otopljene soli za regeneraciju kako biste
zaštitili uređaj od temperatura do -20 °C. Nakon nastavka programa može se prikazati poruka o pogrešci (pogledajte str. 6).
“F6 E2” – uređaj mora ostati na sobnoj temperaturi od min. 5 °C najmanje 24 sati.
Nakon uklanjanja tih pogrešaka, VRATITE UREĐAJ NA POČETNE POSTAVKE (pogledajte poglavlje “Što učiniti ako...”).
8. Odlaganje
- Uređaj je proizveden od materijala koji se mogu reciklirati. Ako odlučite baciti perilicu, morate je odložiti u skladu s
lokalnim propisima o odlaganju otpada. Učinite je neupotrebljivom rezanjem kabela za napajanje. Da biste spriječili
potencijalno opasne situacije za djecu (npr. opasnost od gušenja), slomite bravu na vratima kako se ne bi mogla zatvoriti.
- Ovaj uređaj ima oznaku u skladu s Europskom direktivom 2002/96/CE o otpadnoj električnoj i elektronskoj opremi
(WEEE). Pravilnim odlaganjem možete spriječiti potencijalno štetne posljedice za okoliš i zdravlje. Nepravilno odlaganje
ovakvih uređaja u kućanski otpad može imati štetne posljedice na okoliš. Simbol
na uređaju ili na dokumentaciji koja
se s njim isporučuje označava da se on ne smije odlagati u kućanski otpad, već se mora predati u najbliži centar za
recikliranje električnih i elektronskih uređaja. Odlaganje se mora izvesti u skladu s lokalnim ekološkim propisima o
odlaganju otpada. Dodatne informacije o obradi, obnavljanju i recikliranju ovog uređaja potražite od nadležnih lokalnih
službi, službi za prikupljanje kućanskog otpada ili prodavaonici u kojoj ste ga kupili.
Izjava o sukladnosti s propisima Europske unije
Ovaj uređaj proizveden je, projektiran i distribuira se u skladu sa sigurnosnim propisima direktiva Europske unije:
2006/95/CE, 89/336/CE, 93/68/CE i 2002/95/CE (Direktiva RoHS).
Kapacitet: 13 kompleta posuđa.
Jamstvo ne vrijedi ako su pogreške prouzročene nepravilnom upotrebom uređaja.
Pridržavamo pravo na tehničke izmjene.
HR -8-
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising