KitchenAid | KOHSP 60602 | Setup and user guide | KitchenAid KOHSP 60602 Brugervejledning

KitchenAid KOHSP 60602 Brugervejledning
Quick Reference Guide
Cooking gestures are
invisible ingredients.
They turn inspiration
into emotions and
emotions into a
masterpiece.
It’s all about artisanality,
that’s why we take it so
seriously.
Thanks for choosing
Indeks
DA����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� side 3
Lamp Pyro
Oven
DA
Kvikreferencevejledning
Cooking gestures are
invisible ingredients.
They turn inspiration
into emotions and
emotions into a
masterpiece.
It’s all about artisanality,
that’s why we take it so
seriously.
Tak for dit valg af
3
Kvikguide
TAK FORDI DU HAR KØBT ET KITCHENAID PRODUKT
Registrér venligst dit produkt på
www‌.‌kitchenaid‌.‌eu/‌register, for at modtage en mere
komplet assistance
Læs sikkerhedsanvisningerne
med omhu, før apparatet
tages i brug.
Ovnens komponenter og egenskaber
3
1
6
2
7
5
12
4
8
11
10
9
1. Betjeningspanel
2. Øverste varmelegeme/grill
3. Ventilator (ikke synlig)
4. Dataskilt (fjern venligst ikke)
5. Lampe
6. Ringvarmelegeme (ikke synligt)
7. Ventilator
8. Drejespid (hvis de medfølger)
9. Nederste varmelegeme (ikke synligt)
10. Ovnlåge
11. Ribbernes position (niveauet vises på ovnens
forside)
12. Bagbeklædning
Betjeningspanel
DISPLAY
1
3
4
2
1. Funktionsknap: til tænding/slukning af ovnen og til
markering af de forskellige funktioner
2. Navigeringsknap: til at gennemse de foreslåede
menuer på displayet og ændre de forindstillede
værdier
3.
Returknap: til at vende tilbage til det
foregående skærmbillede
4.
OK-knap: til bekræftelse og aktivering af den
markerede funktion
Godt i gang og daglig brug af ovnen
Den første gang du tænder for din nye ovn, er det nødvendigt at indstille sproget og klokkeslættet.
Drej på Navigeringsknappen, for at gennemse listen over disponible sprog. Tryk på
knappen, når du
har fundet det ønskede sprog, for at bekræfte. Herefter blinker “12:00” straks på displayet, for at fise at du
skal indstille klokkeslættet. Dette gøres ved at dreje på Navigeringsknappen, indtil det korrekte klokkeslæt
vises på displayet og herefter trykke på
knappen, for at bekræfte.
DAGLIG BRUG AF OVNEN
1. Tænding af ovnen og markering af en funktion
Ved at dreje på Funktionsknappen vil ovnen tænde og du kan se alle de forskellige funktioner og deres
tilhørende undermenuer på displayet. Tryk på
knappen, for at bekræfte, hvis parametrene stemmer
overens med dine ønsker. Parameteret på displayet ændres ved, at dreje på Navigeringsknappen, indtil
den ønskede værdi vises, og herefter trykke på
knappen, for at bekræfte.
warm
risin
2. Markering af specialfunktioner DEFRO
Drej Funktionsknappen over på symbolet SPECIALFUNKTIONER: DEFROST vises på displayet som den
første specialfunktion. Drej på Navigeringsknappen, for at gennemse listen over funktioner.
Tryk på
knappen, når du har fundet den ønskede funktion, for at bekræfte.
Indhent venligst flere detaljer i Brugsanvisningen eller på www.kitchenaid.eu.
4
Funktionsoversigt
Traditionel: T / Special: S / Grill: G
Madtype
T
Slukning
Til afbrydelse af tilberedningscyklussen og slukning af ovnen
T
Lampe
Til tænding/slukning af lampen inde i ovnen
S
Defrost (Optøning)
Enhver
1
3
S
Keep Warm (Hold varm)
Enhver netop tilberedt ret
1
3
S
Yogurt
Ingredienser til yoghurt
1
1
Dryppebakke
S
Rising (Dejhævning)
Sød eller krydret dej
1
2
S
Slow Cooking
(Langtidsstegning)
Kød
1
3
Stegetermometer
S
Slow Cooking
(Langtidsstegning)
Fisk
1
3
S
Eco Forced Air
(Øko-varmluft)
Stege, kød med fyld
1
3
Stegetermometer
Conventional
(Over-/undervarme)
Enhver
1
3
T
Pizza, søde eller krydrede tærter med saftigt fyld
1
1 eller 2
Kød, tærter med fyld (ostekage, strudel,
frugttærte), fyldte grønsager
1
3
1
3
2
1, 4
3
1, 3, 5
T
T
Convection Bake
(Varmluftsbagning)
Forced Air (Varmluft)
Ribber
Forskellige retter på samme tid
Ribber/Tilbehør
G
Grill
Kød, bøf, grillspyd, pølser, grønsager, brød
1
4 eller 5
Dryppebakke
G
Turbo Grill
Store kødstykker, fjerkræ
1
1 eller 2
Dryppebakke,
Drejespid
T
Setting
Til indstilling af sprog, klokkeslæt, displayets lysstyrke, lydsignalets styrke og
energibesparelse
S
Bread/Pizza (Brød/pizza)
To programmer med defaultindstillinger
T
Automatic Cleaning
(Automatisk rengøring)
To cyklusser med automatisk rensning ved en meget høj temperatur (cirka
500°)
T
Fast Preheating (Hurtig
forvarme)
Brug denne funktion til hurtigt at forvarme ovnen
Indhent venligst flere detaljer om tilberedningsfunktionerne i Brugsanvisningen eller på www.kitchenaid.eu.
5
Tilbehør
Rist
Maden kan tilberedes direkte på risten, eller den kan anvendes som understøtning til
kogegrej, bradepander eller andre ovnfaste beholdere.
Dryppebakke
Man kan opsamle saften fra tilberedningen ved at sætte denne bakke under risten; man
kan også tilberede kød, fisk, grønsager, fladbrød, etc. direkte på bakken.
Bageplade
Brød eller pastaretter kan tilberedes på denne bakke, ligesom stegt kød, fisk en papillote,
etc.
Drejespid
(hvis de medfølger)
Fjerkræ og store kødstykker steges ensformigt med dette tilbehør.
Glideskinner (om
medfølgende)
Disse skinner gør det nemt at isætte og udtage plader og bakker.
Bemærk: Antallet af tilbehør kan variere afhængigt af, hvilken model der er købt.
Det er muligt at købe tilbehøret separat hos et kundeservicecenter.
Rengøring
Kontrollér at apparatet er kølet af, og kobl det fra ledningsnettet, før det rengøres. Brug af
damprengøringsudstyr, ståluldssvampe, ridsende klude og ætsende rengøringsmidler, som vil kunne
beskadige apparatet, bør undgås.
Fejlfinding
Hvis der opstår problemer med at betjene ovnen:
1. Kontrollér først, om der er elektrisk strøm, og at ovnen er forbundet korrekt til ledningsnettet;
2. Sluk for ovnen og tænd den så igen, for at se om problemet er løst;
3. Hvis der står et “F” efterfulgt af en fejlkode på displayet, skal du kontakte det nærmeste
servicecenter.
Det vil være nødvendigt, at oplyse teknikeren om de følgende oplysninger: ovnens type og model,
Assistancekoden (den er synlig for når ovnens låge står åben og sidder på den indre kant i højre side)
og fejlkoden, som vises på displayet. Disse oplysninger sætter teknikeren i stand til straks at finde
frem til den påkrævede indgrebstype.
Hvis ovnen har behov for reparation, vil vi anbefale, at dette gøres af et autoriseret teknisk servicecenter.
Den fulde Brugsanvisning findes på vores website www.kitchenaid.eu.
Her finder du desuden flere nyttige oplysninger om dine produkter samt inspirerende opskrifter,
skabt og testet af vores brand ambassadører, eller den nærmeste KitchenAid madlavningsskole.
6
DA
Trykt i Italien
400011128761
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising