Whirlpool | HBO 3C21 W X | Setup and user guide | Whirlpool HBO 3C21 W X Használati útmutató

Whirlpool HBO 3C21 W X Használati útmutató
HU
MINDENNAPI HASZNÁLATI
ÚTMUTATÓ
KÖSZÖNJÜK, HOGY A HOTPOINT- ARISTON
TERMÉKÉT VÁLASZTOTTA! Teljes körű támogatásért
kérjük, regisztrálja termékét honlapunkon:
www.hotpoint.eu/register
A Biztonsági útmutatót és a Használati és kezelési
útmutatót letöltheti honlapunkról:
docs.hotpoint.eu, illetve kérjük, hogy kövesse a füzet
hátulján levő útmutatásokat.
A termék használata előtt figyelmesen olvassa el az Egészségvédelmi és biztonsági útmutatót!
A TERMÉK BEMUTATÁSA
KÉSZÜLÉK
1
7
1. Felső kosár
2. Lehajtható polcok
3. Felső kosár magasságbeállítója
4. Felső permetezőkar
5. Alsó kosár
6. Evőeszközkosár
7. Alsó permetezőkar
8. Szűrőegység
9. Sótartály
10. Mosogatószer- és öblítőszer-adagoló
11. Adattábla
12. Kezelőpanel
2
8
3
4
5
9
6
Service:
11
10
0000 000 00000
12
KEZELŐPANEL
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2
Be/Ki/Újraindítás gomb és jelzőfény
Programválasztó gomb és jelzőfény
Zone Wash 3D gomb és jelzőfény / Gombzár
Öko program jelzőfénye
Gombzár jelzőfénye
Kijelző
Program száma és a hátralévő idő jelzése
3
4 5 6 7
8 9 1011
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
12
13
14
Tabletta (Tab) jelzőfény
Elzárt vízcsap jelzőfény
Öblítőszer utántöltése jelzőfény
Só utántöltése jelzőfény
Turbo gomb és jelzőfény / Tabletta (Tab)
Késleltetés gomb és jelzőfény
Start/Szünet gomb és jelzőfény / Leeresztés
1
ELSŐ HASZNÁLAT
SÓ, ÖBLÍTŐSZER ÉS MOSOGATÓSZER
TANÁCSOK AZ ELSŐ HASZNÁLATHOZ
AZ ÖBLÍTŐSZER-ADAGOLÓ FELTÖLTÉSE
Az üzembe helyezés után távolítsa el az ütközőket a kosarakról és a
rugalmas rögzítőelemeket a felső kosárról.
Az öblítőszerrel könnyebben SZÁRADNAK az edények. Az öblítőszeradagolót A akkor kell feltölteni, ha az ÖBLÍTŐSZER UTÁNTÖLTÉSE
jelzőfény
világít a kezelőpanelen.
A SÓTARTÁLY FELTÖLTÉSE
Só használatával elkerülhető, hogy VÍZKŐ képződjön az edényeken és
a gép funkcionális alkatrészein.
• Fontos, hogy a sótartály soha ne legyen üres.
• Fontos, hogy a vízkeménység be legyen állítva.
A sótartály a mosogatógép alsó részén található (lásd PROGRAMOK
ISMERTETÉSE), és akkor kell feltölteni, amikor a kezelőpanelen a SÓ
kigyullad.
UTÁNTÖLTÉSE jelzőfény
1.Vegye ki az alsó kosarat, és csavarja ki a tartály
kupakját (az óramutató járásával ellentétes
irányba).
2.Csak a legelső használatkor: töltse fel vízzel a
sótartályt!
3.Helyezze be a tölcsért (lásd az ábrát), és töltse fel
teljesen a sótartályt (ehhez kb. 1 kg só szükséges).
Előfordulhat, hogy egy kevés víz kifolyik a rekeszből.
4. Vegye ki a tölcsért, és törölje le az esetlegesen kiszóródott sót a
nyílás környékéről.
Zárja vissza szorosan a kupakot úgy, hogy a mosogatási program során
ne kerülhessen mosogatószer a tartályba (ellenkező esetben a
vízlágyító helyrehozhatatlanul károsodhat).
Ha esedékes a só hozzáadása, javasoljuk, hogy azt a mosogatási
ciklus indítása előtt végezze el.
A VÍZKEMÉNYSÉG BEÁLLÍTÁSA
A vízlágyító akkor működik tökéletesen, ha a vízkeménységet a
lakóhelyén elérhető víz tényleges keménysége alapján állítja be. Ezzel
kapcsolatban érdeklődjön a helyi vízműveknél.
A gyári beállítás a közepes (3) vízkeménység.
• Kapcsolja be a készüléket a BE/KI gombbal.
• Kapcsolja ki a készüléket a BE/KI gombbal.
• Nyomja meg és tartsa lenyomva a START/SZÜNET gombot 5
másodpercig, amíg sípolás nem hallatszik.
• Kapcsolja be a készüléket a BE/KI gombbal.
• Villogni kezd az aktuálisan kiválasztott szintet jelző szám és a
sótöltetet jelző fény.
• Nyomja meg a P gombot a kívánt keménységi szint
kiválasztásához (lásd VÍZKEMÉNYSÉGI TÁBLÁZAT).
Vízkeménységi táblázat
Szint
°dH
°fH
Német rendszer
Francia rendszer
1
Lágy
0–6
0–10
2
Közepes
7–11
11–20
3
Átlagos
12–17
21–30
4
Kemény
17 - 34
31–60
5
Nagyon kemény
35–50
61–90
• Kapcsolja ki a készüléket a BE/KI gombbal.
A beállítás megtörtént.
Ezután edények nélkül futtasson le egy programot.
Kizárólag mosogatógépekhez készült sót használjon.
Miután sót öntött a készülékbe, a „SÓ UTÁNTÖLTÉSE” jelzőfény kialszik.
Ha nem tölti fel a sótartályt, a vízlágyító és a fűtőelem károsodhat.
2
35
25
MA X
B
A
1. Nyissa ki az adagolót B úgy, hogy a fedélen lévő fület lenyomja,
majd felfelé húzza.
2. Óvatosan öntse be az öblítőszert. Ne lépje túl a tartályban jelölt
maximális mennyiséget (110 ml), és ne öntse ki a folyadékot. Ha ez
mégis megtörténik, azonnal törölje fel a kiömlött folyadékot egy
száraz ruhával.
3. Csukja vissza a fedelet: ehhez nyomja le, amíg kattanás nem hallatszik.
SOHA ne öntse az öblítőszert közvetlenül a mosogatótérbe.
AZ ÖBLÍTŐSZER ADAGOLÁSA
Ha nem elégedett a szárítási eredménnyel, módosítsa a használt öblítőszer mennyiségét.
• Kapcsolja be a mosogatógépet a BE/KI gombbal.
• Kapcsolja ki a készüléket a BE/KI gombbal.
• Nyomja meg háromszor a START/SZÜNET gombot, ekkor sípolás
hallatszik.
• Kapcsolja be a készüléket a BE/KI gombbal.
• Az aktuálisan kiválasztott szintet jelző szám és az öblítőszer
jelzőfénye villog.
• Az adagolandó öblítőszer mennyiségét jelző szint beállításához
nyomja meg a P gombot.
• Kapcsolja ki a készüléket a BE/KI gombbal.
A beállítás megtörtént.
Ha az öblítőszer szintjét 1-ra állítja (ÖKO), a készülék nem adagol öblítőszert. Az ÖBLÍTŐSZER UTÁNTÖLTÉSE jelzőfény nem fog kigyulladni,
amikor kifogy az öblítőszer.
A mosogatógép típusától függően legfeljebb 4 szint állítható be. A gyári beállítás a közepes szint.
• Ha kékes csíkok jelennek meg az edényeken, alacsony értéket
állítson be (2-3).
• Ha vízcseppek vagy vízkő látható az edényeken, magas értéket
állítson be (4-5).
A MOSOGATÓSZER-ADAGOLÓ FELTÖLTÉSE
A mosogatószer-adagoló
nyitásához használja az A eszközt.
A mosogatószer kizárólag a száraz
B adagolóba önthető.
Az előmosogatáshoz használt
B
mosogatószert közvetlenül a
A
mosogatótérbe helyezze.
1.A mosogatószer kimérésekor a
helyes mennyiség meghatározását az
eddigi információk alapján végezze. A
mosogatószer-adagoló (B) belsejében
elhelyezett jelzések segítenek a megfelelő mennyiség
meghatározásában.
2. Törölje le a kiömlött mosogatószert az adagoló széléről, majd zárja
vissza a fedelet kattanásig.
3. Zárja vissza a mosogatószer-adagoló fedelét: húzza felfelé, amíg a
zárszerkezet rögzül.
A mosogatószer-adagoló automatikusan kinyílik, amikor a program az
adott szakaszba ér. Kombinált mosogatószer használatakor javasoljuk,
hogy nyomja meg a TABLETTA gombot. Ezzel a program úgy módosul,
hogy a legjobb mosogatási és szárítási eredményt nyújtsa.
HU
Szárítási
fázis
PROGRAMTÁBLÁZAT
Program
Választható beállítások
*)
Mosogatószer-tartály
MosogaB
tótér
A mosogatási
program
időtartama
(óra:perc)**)
Vízfogyasztás
(liter/ciklus)
Energiafogyasztás
(kWh/ciklus)
3:10
9
0.93
2:00 - 3:10
14 - 17
1.50 - 1.85
1:30 - 2:30
14.5 - 16
1.15 - 1.30
1. Öko
50°
2. Auto Intenzív
65°
3. Auto Normál
55°
4. Gyors mosás
50°
-
-
1:00
12 - 13
1.15
5. Expressz 30’
50°
-
-
0:30
9
0.50 - 0.55
6. Good Night
50°
-
3:30
15
1.15
7. Fertőtlenítő
65°
-
1:40
10
1.30
0:12
4.5
0.01
0:50
8
0.80 - 0.85
8. Áztatás
9. Öntisztítás
-
-
-
-
65°
-
-
-
Az ÖKO program adatainak mérése laboratóriumi körülmények között, az EN 50242 európai szabvány előírásainak megfelelően történt.
*) Nem minden opció használható egyszerre.
**) A program kijelzőn látható vagy útmutatóban jelzett időtartama becsült érték, amely szabványos feltételek esetén érvényes. A tényleges időtartam számos
tényezőtől függ, mint például a belépő víz hőmérsékletétől és nyomásától, a helyiség hőmérsékletétől, a mosogatószer mennyiségétől, az edények mennyiségétől és
típusától, a súlyelosztástól, a kiválasztott kiegészítő funkcióktól és az érzékelő kalibrációjától. Az érzékelő kalibrációja akár 20 perccel is növelheti a program hosszát.
Fogyasztás készenléti üzemmódban: Fogyasztás bekapcsolt állapotban: 5 W - Fogyasztás kikapcsolt állapotban: 0,5 W
A PROGRAMOK BEMUTATÁSA
Utasítások a mosogatási ciklus kiválasztásához.
ÖKO
ÁZTATÁS
Normál mértékben szennyezett edényekhez használható. Átlagosan
szennyezett edényekhez használatos program, amely az összesített
energia- és vízfogyasztás szempontjából a leghatékonyabb.
Ezt a programot olyan edényekhez használhatja, amelyeket később
szeretne elmosogatni. Ehhez a programhoz nem kell mosogatószert
használni.
AUTO INTENZÍV
ÖNTISZTÍTÁS
Erősen szennyezett edények és serpenyők mosogatásához (kényes
edényekhez nem használható).
AUTO NORMÁL
Normál szennyezettségű edényekhez.
GYORS MOSÁS
Hétköznapi szennyezettség korlátozott mennyiségben. (4 terítékhez
ideális).
A mosogatógép karbantartására szolgáló ciklus. Forró vízzel tisztítja a
készülék belsejét.
Megjegyzések:
Az „1 órás” és „Expressz” programok optimális teljesítménye akkor
garantálható, ha betartja a maximális terítékszámot.
A fogyasztás tovább csökkenthető, ha a mosogatógépet mindig
teljes töltettel indítja el.
EXPRESSZ 30’
Ez a program az enyhén szennyezett edényekhez használható,
amelyeken nincs rászáradt ételmaradék. (2 terítékhez ideális.)
GOOD NIGHT
Ha a készüléket éjszaka kívánja működtetni, ez a megfelelő program.
Az optimális teljesítmény garantált. .
FERTŐTLENÍTŐ
Normál vagy erősen szennyezett edényekhez használható program,
amely egy kiegészítő antibakteriális mosogatást is tartalmaz.
3
OPCIÓK ÉS FUNKCIÓK
Az OPCIÓK kiválasztásához nyomja meg a megfelelő gombot (lásd: KEZELŐPANEL).
Ha valamely opció nem kompatibilis a kiválasztott programmal (lásd: PROGRAMOK TÁBLÁZATA), a megfelelő LED háromszor gyorsan
felvillan, és sípoló hangjelzések hallhatók. Az opció nem aktív.
ZONE WASH 3D (ZÓNAMOSOGATÁS 3D)
TABLETTA (Tab)
A mosogatótér alján elhelyezett extra 3D vízsugaraknak
köszönhetően a ZONE WASH 3D (ZÓNAMOSOGATÁS 3D)
opcióval energiát takaríthat meg, vagy javíthat a
mosogatógép teljesítményén.
Normál és intenzív programokkal is használható, és
egyszerre egy kosárnál működik.
• 3D ZONE WASH (3D ZÓNAMOSOGATÁS) + NORMÁL
PROGRAM: Akár 40%-kal csökkenti az energiafelhasználást.
• 3D ZONE WASH (3D ZÓNAMOSOGATÁS) + INTENZÍV
PROGRAM: Akár 40%-kal javítja a mosogatógép
teljesítményét. Ez a mosogatási ciklus ideális a nagyon
szennyezett, vegyes edényekhez, pl. lábasokhoz és
serpenyőkhöz, lerakódásokkal erősen szennyezett
edényekhez és nehezen tisztítható edényekhez
(reszelő, zöldségdaráló, piszkos evőeszközök).
• Az opció aktiválásához:
Az opció aktiválásához:
1. Válasszon egy kompatibilis programot.
2. Alapértelmezett beállításként a készülék mindkét kosárban
elvégzi a mosogatást. Ha csak az egyik kosár tartalmát
szeretné elmosni, nyomja meg többször a gombot:
látható a kijelzőn (csak az alsó kosár aktív)
Ezzel a beállítással a használt mosogatószer típusának
megfelelően optimalizálható a program hatékonysága.
Ha tabletta formájában kombinált (öblítőt, sót és
mosogatószert egyaránt tartalmazó) mosogatószert
használ, nyomja meg és tartsa lenyomva a TURBO
gombot 3 másodpercig (kigyullad a jelzőfény, kigyullad a
megfelelő szimbólum).
Ha mosogatóport vagy folyékony mosogatószert
használ, ezt az opciót ki kell kapcsolni.
látható a kijelzőn (csak a felső kosár aktív)
látható a kijelzőn (a beállítás KI VAN KAPCSOLVA, a
készülék az összes kosár tartalmát elmossa).
Csak a kiválasztott kosárba tegye be az edényeket.
GOMBZÁR
A GOMBZÁR funkció bekapcsolásához nyomja meg
hosszan (3 másodpercig) a ZONE WASH 3D gombot. A
GOMBZÁR funkció a BE/KI gomb kivételével lezárja a
kezelőpanelt. A GOMBZÁR kikapcsolásához nyomja meg
ismét hosszan a gombot.
TURBO
Ezzel az opcióval a fő programok hossza lerövidíthető
úgy, hogy a mosogatási és szárítási teljesítmény
változatlan marad.
A program kiválasztása után nyomja meg a TURBO
gombot. A jelzőfény kigyullad. A beállítás törléséhez
nyomja meg ismét a gombot.
4
KÉSLELTETÉS
A program kezdete 0,5–24 órával késleltethető.
1.Válassza ki a programot és a tetszőleges opciókat. A
program indításának késleltetéséhez nyomja meg
(többször) a KÉSLELTETÉS gombot. 30 perc és 24 óra
közötti időtartam állítható be. A gomb minden egyes
megnyomására a késleltetett indítás 4 óránál kisebb
beállítás esetén 30 perccel, 12 óránál kisebb beállítás
esetén 1 órával, 12 óránál nagyobb beállítás esetén
pedig 4 órával későbbre kerül. Ha elérte a 24 órát, a
gomb újabb megnyomásakor a késleltetett indítás
kikapcsol.
2. Nyomja meg a START/SZÜNET gombot. Az időzítő
elkezdi a visszaszámlálást.
3. A beállított idő leteltekor kialszik a jelzőfény, és
automatikusan elindul a program.
Ha a visszaszámlálás alatt ismét megnyomja a START/
SZÜNET gombot, a KÉSLELTETÉS beállítás törlődik, és
automatikusan elindul a kiválasztott program.
A KÉSLELTETÉS funkció nem állítható be, ha a
program már fut.
A VÍZCSAP EL VAN ZÁRVA - figyelmeztetés
A figyelmeztetés villog, ha nincs belépő víz, vagy el van
zárva a vízcsap.
LEERESZTÉS
A folyamatban lévő ciklus leállításához és törléséhez
használja a Leeresztés funkciót.
Nyomja meg hosszan a START/SZÜNET gombot, ekkor
bekapcsol a LEERESZTÉS funkció. A folyamatban lévő
program leáll, és a rendszer leereszti a mosogatógépben
lévő vizet.
HU
MINDENNAPI HASZNÁLAT
1. A VÍZCSATLAKOZÁS ELLENŐRZÉSE
Ellenőrizze, hogy a mosogatógép csatlakozik-e a vízhálózathoz, és
a csap nyitva van-e.
2. A MOSOGATÓGÉP BEKAPCSOLÁSA
Nyomja meg a BE/KI gombot.
3. A KOSARAK MEGTÖLTÉSE
(lásd: A KOSARAK MEGTÖLTÉSE)
4. A MOSOGATÓSZER-ADAGOLÓ FELTÖLTÉSE
(lásd: PROGRAMOK TÁBLÁZATA).
5. A PROGRAM KIVÁLASZTÁSA ÉS A CIKLUS BEÁLLÍTÁSA
Az edények típusa és szennyezettségi szintje alapján válassza ki a
leginkább megfelelő programot (lásd: PROGRAMOK ISMERTETÉSE) a
P gombbal.
Állítsa be a kívánt opciókat (lásd: OPCIÓK ÉS FUNKCIÓK).
6. INDÍTÁS
Indítsa el a mosogatási ciklust a START/SZÜNET gombbal. . A
program indulásakor sípolás hallatszik.
7. A MOSOGATÁSI CIKLUS VÉGE
A mosogatási ciklus végét sípoló hang jelzi, illetve a kijelzőn az
END. Nyissa ki az ajtót, és kapcsolja ki a készüléket a BE/KI
gombbal.
Az égési sérülések elkerülése érdekében az edények kipakolása
előtt várjon néhány percet.
Vegye ki az edényeket. Először az alsó kosarat ürítse ki.
FOLYAMATBAN LÉVŐ PROGRAM MÓDOSÍTÁSA
Ha rossz programot választott, röviddel a program indulása után a
kiválasztás még módosítható. Nyomja meg és tartsa lenyomva a BE/KI
gombot, ekkor a gép kikapcsol.
Kapcsolja vissza a mosogatógépet a BE/KI gombbal, majd válassza ki az
új mosogatási ciklust és az esetleges opciókat. Indítsa el a ciklust: és
nyomja meg a START/SZÜNET gombot.
TOVÁBBI EDÉNYEK HOZZÁADÁSA
Anélkül, hogy kikapcsolná a gépet, nyissa ki az ajtót (vigyázzon,
FORRÓ gőz távozhat!), és helyezze az edényeket a mosogatógépbe.
Csukja be az ajtót, és nyomja meg a START/SZÜNET gombot. A ciklus
onnan folytatódik, ahol korábban megszakította azt.
VÉLETLEN MEGSZAKÍTÁS
Ha a mosogatási ciklus közben kinyitják az ajtót, vagy elmegy az áram,
a ciklus leáll. Miután becsukta az ajtót, illetve helyreállt az
áramszolgáltatás, a ciklus folytatásához nyomja meg a START/SZÜNET
gombot.
A funkciókról további információkat kaphat, ha igényli vagy az internetről
a füzet hátulján lévő utasításokat követve letölti a Használati és kezelési
útmutatót.
Az energiafogyasztás csökkentése érdekében a készülék
automatikusan kikapcsol, ha bizonyos ideig nem használják.
Ha az edények enyhén szennyezettek, vagy a mosogatógépbe
helyezés előtt vízzel leöblítették azokat, használjon kevesebb
mosogatószert.
TANÁCSOK ÉS TIPPEK
TANÁCSOK
GÉPBEN NEM MOSOGATHATÓ EDÉNYEK
A kosarak megtöltése előtt távolítsa el az ételmaradékokat az
edényekről, és ürítse ki a poharakat. Mosogatás előtt nem szükséges
folyó vízzel leöblíteni az edényeket.
Az edényeket úgy rendezze el, hogy biztosan álljanak, ne dőljenek el
könnyen. Az edények nyílása lefelé nézzen, és a homorú/domború
részek ferdén álljanak, hogy a víz mindenhova elérjen, és
akadálytalanul folyhasson.
Vigyázat! A fedők, fogantyúk, tálak és serpenyők nem állítják meg a
forgó szórókarokat.
A kisebb tárgyakat az evőeszközkosárba helyezze.
Az erősen szennyezett edényeket az alsó kosárba kell helyezni, mivel
ott erősebb a vízpermet, azaz jobb a mosogatási eredmény.
A készülék megtöltése után ellenőrizze, hogy a szórókarok forgását
nem akadályozza-e valami.
•
•
HIGIÉNIA
•
•
A mosogatógépben keletkező kellemetlen szag és lerakódások
elkerülése érdekében legalább havonta egyszer futtasson le egy magas
hőmérsékletű programot. Használjon egy teáskanál mosogatószert, és
a készülék tisztításához futtassa le a programot edények nélkül.
Fából készült edények és evőeszközök.
Kényes, díszes poharak, kézműves és antik edények. Ezek a
díszítések nem bírják a gépi mosogatást.
• Szintetikus anyagból készült részek, amelyek nem bírják a magas
hőmérsékletet.
• Réz- és bádogedények.
• Hamuval, viasszal, kenőzsírral vagy tintával szennyezett edények.
A poharakon lévő díszítés és az alumínium- vagy ezüstedények színe
megváltozhat, kifakulhat a mosogatás során. Egyes üvegtípusok (pl.
kristályüveg) néhány mosogatási ciklus után homályossá válhatnak.
A POHARAK ÉS AZ EDÉNYEK KÁROSODÁSA
•
A készülékbe kizárólag olyan üveg- és porcelánedények
helyezhetők, amelyek a gyártó állítása szerint mosogatógépben
mosogathatók.
Az edényekhez megfelelő, kímélő mosogatószert használjon.
Az edényeket és az evőeszközöket a mosogatási ciklus végeztével
azonnal vegye ki a mosogatógépből.
5
A KOSARAK MEGTÖLTÉSE
FELSŐ KOSÁR
ALSÓ KOSÁR
Ide helyezhetők a kényesebb és
könnyű edények, például
poharak, csészék, tálkák, kis
salátástálak.
Ide fazekak, fedők, tányérok, salátástálak, evőeszközök stb. pakolhatók.
A nagyobb tányérokat és fedőket lehetőség szerint a kosár szélére
helyezze, hogy biztosan ne érjenek a szórókarokhoz.
Az alsó kosár lehajtható tartóelemekkel rendelkezik: függőleges
helyzetbe állítva tányérokat, vízszintes (leengedett) helyzetbe állítva
pedig tálakat, lábasokat pakolhat be egyszerűen.
(Példa a megtöltött felső kosárra.)
A FELSŐ KOSÁR MAGASSÁGÁNAK BEÁLLÍTÁSA
A felső kosár magassága állítható. Ha a felső állásba állítja, az alsó
kosárba nagyobb edények helyezhetők; ha az alsó állásba állítja,
maximálisan kihasználhatók a lehajtható rögzítőelemek: függőlegesen
több hely áll rendelkezésre, és az alsó kosárba pakolt edényeknek is
elegendő hely jut.
A felső kosár magasságbeállítóval
rendelkezik (lásd az ábrát). Magasabbra
állításához fogja meg a kosár két oldalát,
és az emelőkarok megnyomása nélkül
emelje azt feljebb. A kosár a felső
helyzetbe áll.
Az alsó helyzetbe állításához nyomja meg
a kosár két oldalán lévő emelőkarokat A, és
tolja lefelé a kosarat.
Kifejezetten javasoljuk, hogy ne
módosítsa a kosár magasságát akkor,
amikor a kosárban edények találhatók.
A kosár lejjebb vagy feljebb helyezésekor SOHA ne csak az egyik
oldal magasságát módosítsa.
ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ LEHAJTHATÓ POLCOK
A kosárban lévő edények optimális
elrendezése érdekében a lehajtható polcok
három különböző magasságba állíthatók.
A borospoharak biztonságosan
helyezhetők a lehajtható polcokra: a
poharak talpát illessze a megfelelő
nyílásokba.
A legjobb szárítási eredmény érdekében
hajtsa le jobban a polcokat. A dőlésszög
módosításához húzza felfelé a lehajtható
polcot, enyhén csúsztassa el, majd állítsa a
kívánt pozícióba.
6
(Példa a megtöltött alsó kosárra)
EVŐESZKÖZKOSÁR
A moduláris kosár felső ráccsal
rendelkezik, melynek segítségével
jobban elrendezhetők az evőeszközök.
Az evőeszközkosár kizárólag az alsó kosár
elülső részére helyezhető.
A késeket és egyéb éles eszközöket
hegyükkel lefelé rakja az
evőeszközkosárba, vagy helyezze
azokat vízszintesen a felső kosár
lehajtható tartóelemeire.
ZONE WASH 3D (Zónamosogatás 3D)
A Zone Wash 3D (Zónamosogatás 3D) extra
vízsugarakkal működik, melyek a
mosogatótér felső és alsó részein
helyezkednek el (narancs színnel jelölve).
Ezek több vizet juttatnak az erősen
szennyezett edényekre, így növelve a
mosogatás hatékonyságát. Példa: Helyezzen
fazekakat és sütőtálakat szájukkal lefelé a
Zona Wash 3D ( Zónamosogatás 3D) alul
elhelyezett tartozékai fölé, majd aktiválja a
Zona Wash 3D (Zónamosogatás 3D) opciót a
kezelőlapon.
HU
ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS
A SZŰRŐEGYSÉG TISZTÍTÁSA
A SZÓRÓKAROK TISZTÍTÁSA
Rendszeresen tisztítsa ki a szűrőegységet, így megelőzhető a szűrők
eltömődése, és a víz szabadon tud távozni.
A szűrőegység három szűrőből áll, amelyek eltávolítják az
ételmaradékokat a mosogatóvízből, majd visszaforgatják a vizet: a
legjobb mosogatási eredményt úgy érheti el, ha a szűrőket mindig
tisztán tartja.
A mosogatógép nem használható szűrők nélkül vagy meglazult
szűrővel.
Néhány mosogatás után ellenőrizze a szűrőegységet, és szükség
esetén tisztítsa meg alaposan folyó víz alatt, nemfémes kefével, az
alábbi utasításoknak megfelelően:
1. Forgassa a henger alakú szűrőt A az óramutató járásával ellentétes
irányba, majd húzza ki (1. ábra).
2. Vegye ki a kehely alakú szűrőt B úgy, hogy enyhén megnyomja az
oldalsó füleket (2. ábra).
3. Csúsztassa ki a rozsdamentes acélból készült szűrőlemezt C (3. ábra).
4. Ellenőrizze a szűrőrészt, és távolítsa el az ételmaradékokat.
SOHA NE TÁVOLÍTSA EL a mosogatóciklust végző pumpa védőfedelét
(feketével jelölve) (4. ábra)!
Időnként ételmaradék száradhat a szórókarokra, és eltömítheti a víz
permetezésére szolgáló nyílásokat. Ezért javasoljuk, hogy rendszeresen
ellenőrizze a szórókarokat, és tisztítsa meg azokat egy kisméretű,
nemfémes kefével.
1
A felső szórókar leszereléséhez forgassa el a műanyag rögzítőgyűrűt az
óramutató járásával ellentétes irányba. A felső szórókar
visszahelyezésekor ügyeljen arra, hogy a több nyílást tartalmazó oldala
nézzen felfelé.
2
B
A
A
Az alsó szórókart felfelé húzva lehet kivenni a helyéről.
A VÍZBEVEZETŐ TÖMLŐ TISZTÍTÁSA
Ha a víztömlők újak, vagy azokat hosszabb ideig nem használták, a
csatlakoztatás előtt folyasson át rajtuk vizet, hogy biztosan tiszták és
szennyeződéstől mentesek legyenek. Ha nem végzi el ezt az
óvintézkedést, a vízbevezető tömlő eltömődhet, és károsíthatja a
mosogatógépet.
C
3
4
A szűrők tisztítása után helyezze vissza a szűrőegységet, és rögzítse
megfelelően a helyére. Ez elengedhetetlen a mosogatógép hatékony
működéséhez.
7
HIBAELHÁRÍTÁS
Előfordulhat, hogy a mosogatógép nem megfelelően működik. Mielőtt a vevőszolgálathoz fordulna, az alábbi lista
segítségével ellenőrizze, hogy nem oldható-e meg a probléma önállóan.
HIBA
LEHETSÉGES OK
MEGOLDÁS
A mosogatógép
nem indul vagy
nem reagál a
parancsokra.
Nem megfelelően csatlakoztatta a készüléket.
Csatlakoztassa a dugót a hálózati aljzatba.
Áramkimaradás.
A mosogatógép automatikusan elindul, amint visszatér az áramszolgáltatás.
Nincs bezárva a mosogatógép ajtaja.
Erőteljesen nyomja be az ajtót, amíg kattantást nem hall.
A készülék nem reagál a parancsokra.
Kapcsolja ki a készüléket a BE/KI gombbal, majd kb. 1 perc elteltével kapcsolja vissza, és indítsa újra a programot.
Még tart a mosogatási ciklus.
Várja meg, amíg a mosogatási ciklus véget ér.
Meghajlott a leeresztőtömlő.
Ellenőrizze, hogy nem hajlott-e meg a leeresztőtömlő (lásd BESZERELÉSI
ÚTMUTATÓ).
Eltömődött a mosogató lefolyócsöve.
Tisztítsa meg a mosogató lefolyócsövét.
Az ételmaradékok eltömítették a szűrőt.
Tisztítsa ki a szűrőt (lásd A SZŰRŐEGYSÉG TISZTÍTÁSA).
A mosogatógép túl
hangosan működik.
Az edények egymáshoz ütődnek.
Az edényeket megfelelően rendezze el (lásd A KOSARAK MEGTÖLTÉSE).
Túl sok hab képződött.
Nem megfelelően mérte ki a mosogatószert, vagy az nem használható
mosogatógépben (lásd A MOSOGATÓSZER-ADAGOLÓ FELTÖLTÉSE). Indítsa
újra a mosogatógépet a LEERESZTÉS gombbal (lásd: OPCIÓK ÉS FUNKCIÓK), és futtasson le egy új programot mosogatószer nélkül.
Az edények nem
tiszták.
Nem megfelelően rendezte el az edényeket.
Az edényeket megfelelően rendezze el (lásd A KOSARAK MEGTÖLTÉSE).
A szórókarok nem forognak szabadon,
mivel az edények útban vannak.
Az edényeket megfelelően rendezze el (lásd A KOSARAK MEGTÖLTÉSE).
A mosogatási ciklus túlzottan kímélő.
Válasszon megfelelő mosogatási ciklust (lásd: PROGRAMOK TÁBLÁZATA).
Túl sok hab képződött.
Nem megfelelően mérte ki a mosogatószert, vagy az nem használható
mosogatógépben (lásd A MOSOGATÓSZER-ADAGOLÓ FELTÖLTÉSE).
Nem megfelelően zárta vissza az öblítőszer rekeszének kupakját.
Zárja vissza az öblítőszer-adagoló kupakját.
A szűrő szennyezett vagy eltömődött.
Tisztítsa ki a szűrőegységet (lásd ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS).
Kifogyott a só.
Töltse fel a tartályt (lásd A SÓTARTÁLY FELTÖLTÉSE).
A mosogatógép
nem ereszti le a
vizet.
KARBANTARTÁSI ÉS HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ
A VEVŐSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGEI
További információkat, karbantartási eljárásokat és hibaelhárítási
ötleteket a Használati és kezelési útmutatóban talál.
A Használati és kezelési útmutató beszerezhető
• a vevőszolgálaton; a telefonszám a garanciafüzetben található.
• töltse le honlapunkról: docs.hotpoint.eu
• használja a QR-kódot:
A vevőszolgálaton történő ügyintézéskor
meg kell adnia az adattáblán szereplő
kódokat (az adattábla a mosogatógép
ajtajának belső felén található, a jobb
vagy a bal oldalon). A telefonszámot
keresse a garanciafüzetben vagy a
weboldalán: www.hotpoint.eu
IEC 436
:
MŰSZAKI ADATLAP
A készülék technikai és energiafogyasztási adatait letöltheti a
honlapunkról: docs.hotpoint.eu
195157171.00
6/2017 - mk- Xerox Fabriano
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising