Indesit | BWE 91484X WSSS EU | Instruction for Use | Indesit BWE 91484X WSSS EU Uživatelská příručka

Indesit BWE 91484X WSSS EU Uživatelská příručka
Návod k použití
www.indesit.com/register
NÁVOD K POUŽITÍ
DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY INDESIT.
Chcete-li získat komplexnější podporu,
zaregistrujte svůj spotřebič na adrese www.indesit.com/register
OBSAH
PRŮVODCE ZDRAVÍ A BEZPEČNOST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Bezpečnostní pokyny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
NÁVOD K POUŽITÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Popis výrobku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Dávkovač pracího prostředku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Technické údaje pro připojení k rozvodu vody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Ovládací panel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Programy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Možnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Push & Wash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Funkce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Tabulka programů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Příslušenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Jak používat spotřebič. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
První použití. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Denní používání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Rady a tipy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Čištění a údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Odpojení od přívodu vody a elektřiny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Čištění pračky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Čištění přihrádky na prací prostředky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Zacházení s dvířky a bubnem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Čištění čerpadla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Kontrola přívodní hadice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Odstraňování závad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Ruční otevření dvířek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Přeprava a manipulace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Servisní služba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
PRŮVODCE INSTALACÍ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2
Průvodce Zdraví a bezpečnost
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Před použitím spotřebiče si přečtěte tento návod
k použití. Uschovejte si jej pro pozdější použití.
V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou
uvedena důležitá bezpečnostní upozornění, která
musíte dodržovat. Výrobce se zříká jakékoli
odpovědnosti za nedodržení těchto bezpečnostních
pokynů, nevhodné používání spotřebiče nebo
nesprávné nastavení ovladačů.
Velmi malé děti (0−3 roky) je třeba držet
v bezpečné vzdálenosti od spotřebiče. Nejsou-li
malé děti (3−8 let) pod dohledem, je třeba je držet
v bezpečné vzdálenosti od spotřebiče. Děti starší
8 let a osoby s fyzickým, smyslovým či duševním
postižením nebo bez patřičných zkušeností a znalostí
mohou tento spotřebič používat pouze pod
dohledem nebo tehdy, pokud obdržely informace
o bezpečném použití spotřebiče a rozumějí rizikům,
která s jeho používáním souvisejí. Nedovolte dětem,
aby si se spotřebičem hrály. Nedovolte dětem, aby
bez dohledu prováděly čištění a vykonávaly běžnou
údržbu spotřebiče.
Nikdy neotvírejte dvířka násilím, ani je nepoužívejte
jako stupínek.
SCHVÁLENÉ POUŽITÍ
UPOZORNĚNÍ: Tento spotřebič není určen k řízení
pomocí externího zařízení, jako je např. časovač,
nebo samostatného systému dálkového ovládání.
Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti
a podobných zařízeních jako: kuchyňské kouty pro
zaměstnance v obchodech, kancelářích a na jiných
pracovištích; statky; klienty hotelů, motelů, penzionů
a jiných ubytovací zařízení.
Nepřekračujte při plnění stroje jeho maximální
kapacitu (v kg suchého prádla) uvedenou v tabulce
programů.
Tento spotřebič není určen pro profesionální
použití. Spotřebič nepoužívejte ve venkovním
prostředí.
Nepoužívejte žádná rozpouštědla (např.
terpentýn, technický benzín), čisticí prostředky
obsahující rozpouštědla, tekuté čisticí prášky, čisticí
prostředky na sklo, univerzální čisticí prostředky či
hořlavé tekutiny. V pračce neperte látky, které byly
ošetřeny rozpouštědly nebo hořlavými tekutinami.
INSTALACE
Stěhování a instalaci spotřebiče musejí provádět
minimálně dvě osoby – nebezpečí zranění! Při
rozbalování a instalaci používejte ochranné rukavice
– nebezpečí pořezání!
Pokud chcete na pračku umístit sušičku, vyžádejte si
nejdříve od poprodejního servisu nebo prodejce
informaci, zda je to možné. Umístění sušičky na
CS
JE DŮLEŽITÉ SI JE PŘEČÍST A DODRŽOVAT
pračku je dovoleno pouze tehdy, je-li sušička
připevněna k pračce pomocí příslušné spojovací
instalační soupravy, kterou získáte v poprodejním
servisním středisku nebo od specializovaného
prodejce.
Při přemisťování nikdy nedržte spotřebič za horní
desku nebo víko.
Instalaci, včetně připojení přívodu vody (pokud
nějaký existuje) a elektřiny, a opravy musí provádět
kvalifikovaný technik. Neopravujte ani nevyměňujte
žádnou část spotřebiče, pokud to není výslovně
uvedeno v návodu k použití. Nedovolte dětem, aby
se přibližovaly k místu instalace. Po vybalení
spotřebiče se přesvědčte, že během přepravy
nedošlo k jeho poškození. V případě problémů se
obraťte na prodejce nebo na nejbližší servisní
středisko. Po instalaci musí být obalový materiál
(plasty, polystyrenová pěna atd.) uložen mimo dosah
dětí – nebezpečí udušení. Před zahájením instalace je
nutné spotřebič odpojit od elektrické sítě – nebezpečí
úrazu elektrickým proudem. Během instalace se
ujistěte, že zařízení nepoškozuje napájecí kabel –
nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem.
Spotřebič zapněte až po dokončení jeho instalace.
Neumisťujte zařízení do míst, kde by mohlo být
vystaveno následujícím extrémním podmínkám:
špatné větrání, teplota nižší než 5 °C nebo vyšší než
35 °C.
Přesvědčte se, zda všechny čtyři nožičky stojí
pevně na zemi, podle potřeby je nastavte a pomocí
vodováhy zkontrolujte, zda je spotřebič dokonale
vodorovný.
Instalujete-li spotřebič na dřevěnou nebo plovoucí
podlahu (určité parketové nebo laminátové
materiály), připevněte k podlaze desku z překližky
o rozměrech nejméně 60 × 60 × 3 cm a na ni spotřebič
postavte.
Přívodní hadici(e) připojte v souladu s platnými
předpisy místního vodárenského podniku.
Pro modely pouze s přívodem studené vody:
Nepřipojujte přívod teplé vody.
Pro modely s přívodem horké vody: Teplota
přiváděné teplé vody nesmí překročit 60 °C.
Pračka je vybavena ochrannými přepravními
šrouby, které chrání vnitřek pračky před poškozením
při přepravě. Před použitím pračky musí být
přepravní šrouby bezpodmínečně odstraněny. Po
odstranění šroubů zakryjte otvory čtyřmi přiloženými
plastovými krytkami.
Po dokončení instalace zařízení a před jeho
zapnutím je třeba několik hodin vyčkat, než se
přizpůsobí podmínkám v místnosti.
3
Průvodce Zdraví a bezpečnost
Zkontrolujte, zda nejsou větrací otvory v podstavci
pračky (je-li u daného modelu k dispozici) zakryté
kobercem nebo jiným předmětem.
Pro připojení spotřebiče k rozvodu vody
používejte pouze nové hadice. Stará souprava hadic
není určena k opětovnému použití.
Tlak přívodní vody se musí pohybovat v rozmezí
01–1 MPa.
VÝSTRAHY TÝKAJÍCÍ SE ELEKTRICKÉHO PROUDU
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VÝSTRAŽNÉ UPOZORNĚNÍ: Než zahájíte jakoukoli
údržbovou operaci, ujistěte se, že je spotřebič
vypnutý a odpojený od zdroje napájení; nikdy
nepoužívejte parní čistič – riziko elektrického šoku!
LIKVIDACE OBALOVÉHO MATERIÁLU
Obal je ze 100% recyklovatelného materiálu a je označen recyklačním
symbolem
.
Jednotlivé části obalového materiálu proto zlikvidujte odpovědně podle
platných místních předpisů týkajících se nakládání s odpady.
LIKVIDACE DOMÁCÍCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
V souladu s národními bezpečnostními normami Tento
spotřebič byl vyroben z recyklovatelných nebo opakovaně
týkajícími se elektrických zařízení musí být možné použitelných materiálů. Zlikvidujte jej podle místních předpisů pro
odpadu. Další informace o likvidaci, renovaci a recyklaci
odpojit spotřebič od elektrické sítě vytažením likvidaci
elektrických spotřebičů získáte na místním úřadě, ve středisku pro
zástrčky, pokud je zástrčka přístupná, nebo, sběr domácího odpadu nebo v obchodě, kde jste spotřebič zakoupili.
v souladu s pravidly pro zapojování, prostřednictvím Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU
odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).
vícepólového vypínače umístěného před zásuvkou oZajištěním
správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit
negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví.
a spotřebič musí být uzemněn.
Nepoužívejte prodlužovací kabely, sdružené Symbol na výrobku nebo doprovodné dokumentaci udává, že tento
zásuvky nebo adaptéry. Po provedení instalace výrobek nesmí být likvidován spolu s domácím odpadem, ale je nutné
nesmí být elektrické prvky spotřebiče pro uživatele ho odevzdat do příslušného sběrného střediska k recyklaci elektrických
a elektronických zařízení.
přístupné. Nepoužívejte spotřebič, pokud jste mokří
nebo naboso. Tento spotřebič nezapínejte, pokud je
poškozen napájecí síťový kabel či zástrčka, pokud
správně nefunguje nebo byl poškozen či spadl.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, za identický
ho smí vyměnit pouze výrobce, servisní technik
nebo osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak
by mohlo dojít k úrazu – riziko elektrického šoku!
4
CS
Návod k použití
POPIS VÝROBKU
1.
2.
3.
1. Pracovní plocha
2. Přihrádka na prací prostředky
3. Ovládací panel
4.
5.
6.
7.
8.
4. Rukojeť
5. Dvířka
6. Vypouštěcí čerpadlo (za podstavcem)
7. Podstavec (odstranitelný)
8. Nastavitelné nožky (4)
DÁVKOVAČ PRACÍHO PROSTŘEDKU
Dobrý výsledek praní závisí také na správném dávkování
pracího prostředku: použití jeho nadměrného množství
snižuje efektivitu praní a napomáhá tvorbě vodního kamene
na vnitřních částech pračky a zvyšuje znečištění životního
prostředí.
! Nepoužívejte prací prostředky určené pro ruční praní,
protože způsobují tvorbu nadměrného množství pěny.
! Pro předpírku a praní při teplotě vyšší než 60 °C používejte
práškové prací prostředky pro bílé bavlněné prádlo.
! Dodržujte pokyny uvedené na obalu pracího prostředku.
Při vytahování dávkovače pracích prostředků a při jeho plnění
pracími nebo přídavnými prostředky postupujte následovně.
1. Vanička : Prací prostředek (práškový nebo tekutý)
• V případě tekutého pracího prostředku se doporučuje
použít pro správné dávkování malou přepážku A
z příslušenství.
• Pro použití práškového pracího prostředku vložte
malou přepážku do prohloubeniny B.
2. Vanička
• Do této vaničky nevkládejte prací prostředek.
3. Vanička : Přídavné prostředky (aviváž atd.)
• Aviváž nesmí překročit „max.“ úroveň vyznačenou na
středovém kolíku.
TECHNICKÉ ÚDAJE PRO PŘIPOJENÍ K ROZVODU VODY
Vodovodní přípojka
Přívod vody
Vodovodní kohoutek
Minimální tlak přiváděné vody
Maximální tlak přiváděné vody
Studená voda
3/4" hadicová přípojka se závitem
100 kPa (1 bar)
1000 kPa (10 bar)
5
Návod k použití
OVLÁDACÍ PANEL
1
10
2
9
3
8
4
5
7
6
1
Tlačítko ZAPNOUT/VYPNOUT
2
Tlačítko a kontrolka START/PAUZA
3
Tlačítko TEPLOTA
4
Displej
5
Tlačítko Zablokování tlačítek
6
Tlačítka VOLITELNÉ FUNKCE
7
Tlačítko Odložený start
8
Tlačítko ODSTŘEĎOVÁNÍ
9
VOLIČ PROGRAMŮ
10 Tlačítko PUSH & WASH
PROGRAMY
Dodržujte doporučení uvedená na symbolech pro praní. Hodnota uvedená na symbolu představuje maximální doporučenou teplotu
pro praní daného kusu prádla.
KAŽDODENNÍ BAVLNA
cyklus na 30 °C pro bavlněné prádlo. Umožňuje snížit
spotřebu energie nutné k ohřátí vody při zachování dobré
kvality praní. Je určen pro praní mírně znečištěného prádla.
KAŽDODENNÍ SYNTETIKA
SYNTETIKA
pro praní středně špinavého prádla ze syntetických vláken
(jako například polyesteru, polyakrylu, viskózy atd.) nebo
směsí s bavlnou.
MIX
cyklus na 30 °C pro syntetické prádlo. Umožňuje snížit
spotřebu energie nutné k ohřátí vody při zachování dobré
kvality praní. Je určen pro praní mírně znečištěného prádla.
cyklus na 40 °C pro společné praní bavlněného a
syntetického prádla. Určen pro mírně špinavé prádlo.
BAREVNÉ PRÁDLO
pro praní středně špinavého bavlněného prádla. Standardní
program na 40 °C a 60 °C pro praní bavlněného prádla,
nejefektivnější, pokud jde o kombinovanou spotřebu vody
a elektřiny.
CHOULOSTIVÉ PRÁDLO
Silně znečištěné bílé a barevné prádlo z odolných tkanin.
cyklus na 30 °C, který pomáhá zachovat barvy. Je určen
pro barevné bavlněné a syntetické prádlo. Umožňuje snížit
spotřebu energie nutné k ohřátí vody při zachování dobré
kvality praní. Je určen pro praní mírně znečištěného prádla.
cyklus určený k praní velmi jemného prádla. Doporučuje
se prádlo před praním převrátit naruby. Pro dosažení
nejlepších výsledků se doporučuje použít tekutý prací
prostředek pro choulostivé prádlo.
RYCHLÝ 30 MIN
cyklus určený k rychlému praní mírně znečištěného prádla.
Není určen pro vlnu, hedvábí a prádlo, které se má prát
ručně.
BAVLNA
pro praní středně až velmi špinavých ručníků, spodního
prádla, ubrusů atd. z bavlny a odolného lnu.
6
EKO BAVLNA
BÍLÁ BAVLNA
RYCHLÉ PRANÍ
umožňuje zvolit dobu praní prádla v rozsahu od 20‘ do 60‘.
-2
0‘: program, který osvěží vaše prádlo za pouhých 20
minut.
-4
5‘: krátký cyklus určený k praní prádla ze směsi bavlny a
syntetiky.
-6
0‘: program určený k praní odolného, středně
znečištěného bavlněného prádla na 60 °C během jedné
hodiny a při zaručení dobrých výsledků praní. Pro
syntetické nebo smíšené prádlo se doporučuje snížit
teplotu na 40 °C.
CS
Návod k použití
RÁDLO PLNĚNÉ PEŘÍM
cyklus určený k praní prádla plněného husím peřím, jako
například peřin na jednolůžko či dvoulůžko (nepřesahujících
hmotnost 3,5 kg), polštářů, bund. Doporučujeme vkládat
peřiny do bubnu tak, že se jejich oba okraje složí směrem
dovnitř, a nepřekročit přitom ¾ celkového objemu bubnu.
Za účelem optimálního vyprání se doporučuje použít tekutý
prací prostředek a nadávkovat jej prostřednictvím přihrádky
na prací prostředky.
VLNA - WOOLMARK APPAREL CARE
- BLUE:
Prací cyklus „Vlna“ této pračky byl schválen
společností Woolmark Company pro praní
prádla z vlny, které je klasifikováno jako „prádlo určené pro
ruční praní“, a to za předpokladu, že bude praní provedeno
v souladu s pokyny uvedenými na etiketě oblečení a
instrukcemi poskytnutými výrobcem této pračky. (M1127)
PROTI ZÁPACHU:
tento program (pro syntetické tkaniny) se používá k praní
prádla, u něhož je třeba zajistit odstranění nepříjemného
zápachu (např. od kouře, potu, smažených jídel). Tento
program byl navržen pro odstranění nepříjemného zápachu
s ohledem na vlákna tkanin.
MÁCHÁNÍ + ODSTŘEĎOVÁNÍ
cyklus slouží k máchání a odstřeďování.
ODSTŘEĎOVÁNÍ + VYPOUŠTĚNÍ
cyklus slouží k odstřeďování a vypouštění vody.
MOŽNOSTI
! V případě, že zvolená volitelná funkce není kompatibilní s nastaveným pracím programem, kontrolka začne blikat a volitelná
funkce nebude aktivována.
! -Pokud zvolená funkce není kompatibilní s jinou předtím nastavenou funkcí, tato nekompatibilita bude signalizována blikáním
kontrolky a zvukovým signálem (3 pípnutí), přičemž bude aktivována pouze druhá možnost; rozsvítí se kontrolka aktivované
volitelné funkce.
ODSTRANĚNÍ SKVRN
Tato možnost slouží k volbě druhu znečištění tak,
aby došlo k optimálnímu přizpůsobení cyklu za účelem
odstranění skvrn. Původem znečištění může být:
- Jídlo, které způsobuje např. skvrny od potravin a nápojů.
- Pracovní činnost, při níž vznikají např. skvrny od
mazacího tuku a inkoustu.
- Venkovní aktivity, během nichž vznikají např. skvrny
od bláta a trávy.
! Doba trvání pracího cyklu se mění v závislosti na druhu
zvoleného znečištění.
RYCHLÉ
Při prvním stisknutí se rozsvítí ikona 45‘, při
druhém ikona 60‘ a při třetím ikona 20‘.
ODLOŽENÝ START
Pro nastavení odloženého startu zvoleného programu
mačkejte příslušné tlačítko, dokud nenavolíte požadovanou
dobu odložení. Když je tato volitelná funkce aktivní, na
displeji se rozsvítí symbol . Pro zrušení odloženého startu
je třeba mačkat tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí nápis
„OFF“.
40°
60°
TEPLOTA
Pro každý program je stanovena určitá teplota.
Přejete-li si teplotu změnit, stiskněte tlačítko
. Příslušná
hodnota se zobrazí na displeji.
40°
60°
ODSTŘEĎOVÁNÍ
Pro každý program je stanovena určitá rychlost
odstřeďování. Přejete-li si rychlost odstřeďování změnit,
stiskněte tlačítko . Příslušná hodnota se zobrazí na
displeji.
7
Návod k použití
PUSH & WASH
Tato funkce umožňuje zahájit prací cyklus i tehdy, je-li pračka vypnutá, aniž by bylo třeba nejdříve stisknout tlačítko ZAPNOUT/
VYPNOUT , nebo následně při zapnutí pračky, aniž by bylo třeba použít další tlačítko a/nebo otočný ovladač (jinak bude
program Push & Wash deaktivován). Za účelem zahájení cyklu Push & Wash držte stisknuté tlačítko po dobu 2 sekund.
Rozsvícená kontrolka signalizuje spuštění cyklu. Tento prací cyklus na 30 °C s maximální rychlostí odstřeďování 1000 otáček za
minutu je ideální pro bavlněné a syntetické prádlo. Max. naplnění 4 kg. (Doba trvání cyklu 45‘).
Postup
POZN.: Při zahájení praní tlačítkem Push & Wash se aktivuje
1. Vložte do pračky prádlo (bavlněné a/nebo syntetické) a
automatický cyklus doporučený pro bavlněné a syntetické
zavřete dvířka.
prádlo, který nelze dále uživatelsky přizpůsobovat. Tento
2. Vložte prací prostředek a přídavné prostředky.
program neumožňuje nastavení dalších možností.
3. Spusťte program podržením tlačítka Push & Wash na dobu
Pro otevření dvířek v průběhu automatického cyklu stiskněte
2 sekund. Zeleně se rozsvítí příslušná kontrolka a dojde
tlačítko START/PAUZA ; pokud symbol zablokovaná dvířka
k zablokování dvířek (symbol rozsvícený).,
nesvítí, dvířka lze otevřít. Opětovným stisknutím tlačítka
START/PAUZA
bude program pokračovat tam, kde byl
přerušen.
4. Po skončení programu se na displeji rozsvítí nápis END.
8
CS
Návod k použití
FUNKCE
ON/OFF
Zapněte nebo vypněte pračku krátkým stisknutím
tlačítka. Kontrolka START/PAUSE pomalu blikající zeleným
světlem poukazuje na to, že je zařízené zapnuté. Za účelem
vypnutí pračky během praní je třeba držet tlačítko stisknuté
déle, přibližně 3 sek.; krátké nebo náhodné stisknutí
neumožní vypnutí pračky. Vypnutí zařízení během praní
způsobí zrušení probíhajícího pracího programu.
OTOČNÝ OVLADAČ PROGRAMŮ:
Slouží k nastavení požadovaného programu (viz
“Tabulka programů“).
START/PAUSE
Když zelená kontrolka začne pomalu blikat, stiskněte
toto tlačítko pro zahájení praní. Po zahájení cyklu se
kontrolka rozsvítí stálým světlem. Přejete-li si přerušit praní,
znovu stiskněte tlačítko; kontrolka bude blikat jantarovým
světlem. Když symbol není rozsvícen, je možné otevřít
dvířka. Za účelem opětovného zahájení cyklu z místa, v
němž byl přerušen, opětovně stiskněte tlačítko.
ZABLOKOVÁNÍ TLAČÍTEK
Zablokování ovládacího panelu se provádí
podržením tlačítka
přibližně na 2 sekundy. Zablokování
ovládacího panelu signalizuje rozsvícená kontrolka „
„. Takto se zamezí náhodným změnám programů (s
výjimkou zmáčknutí tlačítka ZAPNOUT/VYPNOUT ),
zejména v případě, že jsou v domácnosti děti. Odblokování
ovládacího panelu se provádí podržením tlačítka
přibližně na 2 sekundy.
DISPLEJ
B
A
C
C
V části A je zobrazována doba trvání různých programů,
které jsou k dispozici, a po zahájení cyklu i zbývající doba do
jeho ukončení; v případě nastavení ODLOŽENÉHO STARTU
bude zobrazena doba chybějící do zahájení zvoleného
programu.
Kromě toho budou při stisknutí příslušného tlačítka
zobrazeny maximální hodnoty rychlosti odstřeďování a
teploty, kterých pračka může dosáhnout v závislosti na
nastaveném programu.
Přesýpací hodiny budou blikat ve fázi, kdy pračka
zpracovává údaje na základě zvoleného programu. Max.
po 10 minutách od zahájení programu ikona přestane
blikat a dojde k zobrazení konečné zbývající doby. Ikona
přesýpacích hodin zhasne přibližně 1 minutu od zobrazení
konečné zbývající doby.
V části B jsou zobrazovány „fáze praní“, které jsou součástí
zvoleného cyklu, a po zahájení programu také probíhající
„fáze praní“.
Praní
Máchání
Odstřeďování
Vypouštění
Rozsvícený symbol „odložení“
informuje o tom, že na
displeji je zobrazena nastavená hodnota „Odloženého
startu“.
V části C se nacházejí tři úrovně týkající se možností praní.
Kontrolka zablokovaná dvířka
Rozsvícený symbol signalizuje zablokování dvířek. Aby se
předešlo poškození, před otevřením dvířek je třeba vyčkat
na zhasnutí uvedeného symbolu.
Pro otevření dvířek v průběhu pracího cyklu stiskněte
tlačítko START/PAUZA ; až symbol zhasne, dvířka lze
otevřít.
9
Návod k použití
TABULKA PROGRAMŮ
Maximální naplnění 9 kg
Příkon v režimu off (vypnuto) 0,5 W / v režimu left-on (ponechání v zap. stavu) 8 W
Spotřeba
energie kWh
Celkové množství
vody v litrech
Doporučený prací
prostředek
Zbytková
vlhkost %
Prací a přídavné
prostředky
1
Každodenní bavlna
30°C
– 30°C
1200
4.5
**


–

–
–
–
2
Každodenní syntetika
30°C
– 30°C
1000
4.5
**


–

–
–
–
3
Barevné prádlo
30°C
– 30°C
1000
4.5
**


–

–
–
–
4
Choulostivé prádlo
30°C
– 30°C
0
1.0
**

–

–
–
–
5
Rychlý 30 min
30°C
– 30°C
800
4.5
30


–

70
0.18
42
6
Bavlna (2)
40°C
– 60°C
1400
9.0
225




53
1.10
97
7
Syntetika (3)
40°C
– 60°C
1200
4.5
200




32
0.80
78
8
Mix
40°C
– 40°C
1400
9.0
**


–

–
–
–
9
Eko bavlna
60°C
1400
9.0
250




53
1.03
57.5
40°C
1400
9.0
225




53
1.10
97
Teplota
Program
Standardní Rozmezí
(1)
60°C
Maximální Maximální
odstřeďová- naplnění
(kg)
ní (otáčky)
Trvání
(minuty)
Praní
Aviváž

Tekutý
Prášek prací prostředek
10
Bílá bavlna
60°C
– 90°C
1400
9.0
**




–
–
–
11
Rychlý
20°C
– 20°C
800
1.5
**


–

–
–
–
11
Rychlý
40°C
– 40°C
1200
4.5
**


–

–
–
–
11
Rychlý
60°C
– 60°C
1000
9.0
**




–
–
–
12
Prádlo plněné peřím
30°C
– 30°C
1000
3.5
**


–

–
–
–
13
Vlna
40°C
– 40°C
800
2.0
**


–

–
–
–
14
Proti pachům
40°C
– 40°C
1000
3.5
**


–

–
–
–
–
1400
9.0
**
–

–
–
–
–
–
–
1400
9.0
**
–
–
–
–
–
–
–
Máchání + odstřeďování
–
Odstřeďování +
–
vypouštění *
 Požadované dávkování  Volitelné dávkování
Doba trvání cyklu uvedená na displeji nebo v návodu představuje
odhad vypočítaný na základě standardních podmínek. Skutečná
doba se může měnit v závislosti na četných faktorech, jako např.
teplotě a tlaku vody na přívodu, teplotě prostředí, množství
pracího prostředku, množství a druhu prádla, vyvážení prádla a
zvolené volitelné funkci.
Kontrolní program podle nařízení 1061/2010:
1) Tento cyklus je vhodný pro praní běžně znečištěné bavlny,
přičemž se jedná o nejúčinnější cyklus z hlediska kombinované
spotřeby energie a vody určený pro prádlo, které lze prát na 60 a
40 °C. Skutečná teplota praní se od uvedené může lišit.
Pro všechny subjekty provádějící zkoušky:
2) Dlouhý program bavlna: nastavte program 6 na teplotu 40 °C.
3) Dlouhý program syntetika: nastavte program 7 na teplotu 40 °C.
* Zvolením programu
vypustí vodu.
a vypnutím odstřeďování pračka pouze
** D
obu trvání pracích programů je možné kontrolovat na displeji.
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Kontaktujte naše servisní služby a zeptejte se, zda je následující
příslušenství k dispozici pro tento model pračky.
10
Sada k upevnění sušičky na pračku
Pomocí tohoto příslušenství lze sušičku upevnit k horní části
pračky, ušetřit tak prostor a usnadnit vkládání prádla do
sušičky a jeho vytahování.
CS
Návod k použití
JAK POUŽÍVAT SPOTŘEBIČ
PRVNÍ POUŽITÍ
Po instalaci pračky je před prvním použitím třeba provést
jeden prací cyklus s použitím pracího prostředku bez prádla s
nastavením programu „Samočištění“.
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
PŘÍPRAVA PRÁDLA
Vyprázdněte kapsy
• Předměty jako mince či zapalovače mohou
poškodit pračku a buben. Zkontrolujte knoflíky.
Roztřiďte prádlo podle:
• Typu tkaniny (bavlna, směsná vlákna, syntetika, vlna,
prádlo určené k ručnímu praní). Barvy (oddělte barevné
prádlo od bílého, nové prádlo perte zvlášť). Choulostivosti
(malé oděvy, například nylonové punčochy, a prádlo s
háčky, například podprsenky, vložte do látkového pytlíku).
JAK PROVÉST PRACÍ CYKLUS
Rychlé naprogramování
1. Otevřete dvířka. Naplňte pračku prádlem a dbejte
přitom, aby nedošlo k překročení hmotnosti
prádla uvedené v tabulce programů.
2. Vytáhněte přihrádku a způsobem popsaným
v kapitole „PŘIHRÁDKA NA PRACÍ PROSTŘEDEK“
vložte do příslušných vaniček prací prostředek.
3. Zavřete dvířka.
4. Zahajte prací program stisknutím tlačítka
PUSH & WASH.
Tradiční nastavení programu
1. Stiskněte tlačítko ON/OFF (ZAPNOUT/VYPNOUT) ;
kontrolka tlačítka START/PAUZA
bude pomalu zeleně
blikat.
2. Otevřete dvířka. Naplňte pračku prádlem a dbejte
přitom, aby nedošlo k překročení hmotnosti
prádla uvedené v tabulce programů.
3. Vytáhněte přihrádku a způsobem popsaným
v kapitole „Přihrádka na prací prostředek“ vložte
do příslušných vaniček prací prostředek.
4. Zavřete dvířka.
5. Voličem PROGRAMŮ zvolte požadovaný
program; je mu přiřazena určitá teplota a rychlost
odstřeďování, které lze upravit. Na displeji se zobrazí
doba trvání cyklu.
6. Upravte teplotu a/nebo odstřeďování: Zařízení
automaticky zobrazuje maximální teplotu a rychlost
odstřeďování pro nastavený program nebo poslední
zvolené hodnoty, jsou-li kompatibilní se zvoleným
40°
programem. Stisknutím tlačítka
60° je možné postupně
snížit teplotu až po praní ve studené vodě „OFF“.
Stisknutím tlačítka
je možné postupně snížit rychlost
odstřeďování až po jeho úplné vyloučení „OFF“. Dalším
stisknutím tlačítek se obnoví nastavení maximálních
přednastavených hodnot.
7. Zvolte požadované možnosti.
- V případě, že zvolená volitelná funkce není kompatibilní
s nastaveným pracím programem, kontrolka začne blikat a volitelná
funkce nebude aktivována.
- Pokud zvolená funkce není kompatibilní s jinou předtím
nastavenou funkcí, tato nekompatibilita bude signalizována blikáním
kontrolky a zvukovým signálem (3 pípnutí), přičemž bude aktivována
pouze druhá možnost; rozsvítí se kontrolka aktivované volitelné
funkce.
8. Pro spuštění pracího programu stiskněte tlačítko START/
PAUZA , příslušná kontrolka se zeleně rozsvítí a dvířka
se zablokují (rozsvícený symbol ).
PŘERUŠENÍ PROGRAMU - PAUZA
Přejete-li si praní přerušit, stiskněte tlačítko START/PAUZA
; kontrolka začne oranžově blikat. Pokud symbol není
rozsvícen, je možné otevřít dvířka. Pro opětovné zahájení
cyklu tam, kde byl přerušen, opětovně stiskněte tlačítko
START/PAUZA .
OTEVŘENÍ DVÍŘEK V PŘÍPADĚ POTŘEBY
Po spuštění programu se rozsvítí symbol signalizující,
že dvířka nelze otevřít. Během pracího cyklu zůstanou
dvířka zablokovaná. Pro otevření dvířek během programu,
například chcete-li některé prádlo přidat nebo odstranit,
stiskněte tlačítko START/PAUZA , čímž dojde k jeho
přerušení; kontrolka začne oranžově blikat. Pokud symbol
není rozsvícen, je možné otevřít dvířka. Pro pokračování v
programu opětovně stiskněte tlačítko START/PAUZA .
ZMĚNA PRACÍHO PROGRAMU V JEHO PRŮBĚHU
Pro změnu programu v jeho průběhu přerušte chod pračky
stisknutím tlačítka START/PAUZA
(příslušná kontrolka bude
oranžově blikat); poté zvolte požadovaný cyklus a znovu
stiskněte tlačítko START/PAUZA .
! Přejete-li si zrušit již zahájený cyklus, stiskněte a podržte
tlačítko ZAPNOUT/VYPNOUT . Cyklus bude přerušen a
pračka se vypne.
11
Návod k použití
UKONČENÍ PROGRAMU
Bude oznámeno zobrazením nápisu „END“ na displeji. Po
zhasnutí symbolu bude možné otevřít dvířka. Otevřete
dvířka, vytáhněte prádlo a pračku vypněte. Pokud tlačítko
„ZAP./VYP.“ nestisknete, pračka se po přibližně půlhodině
vypne automaticky. Uzavřete vodovodní kohoutek, otevřete
dvířka a vyprázdněte obsah pračky. Dvířka nechejte
pootevřená, aby mohl vyschnout buben.
! Přejete-li si zrušit již zahájený cyklus, stiskněte déle tlačítko
. Cyklus bude přerušena a dojde k vypnutí zařízení.
Systém automatického vyvážení náplně
Před každým odstřeďováním buben provede otáčení
rychlostí lehce převyšující rychlost praní, aby se odstranily
vibrace a aby se náplň rovnoměrně rozložila. V případě, že
po několikanásobných pokusech o vyvážení prádlo ještě
nebude správně vyváženo, zařízení provede odstřeďování
nižší rychlostí, než je přednastavená rychlost. Při nadměrném
nevyvážení pračka provede namísto odstřeďování vyvážení.
Pro dosažení rovnoměrnějšího rozložení náplně a jejího
správného vyvážení se doporučuje míchat velké a malé kusy
prádla.
RADY A TIPY
PRAVIDLA PRO TŘÍDĚNÍ PRÁDLA
•
•
•
•
Druh látky / údaje na visačce (bavlna, smíšená vlákna,
syntetické materiály, vlna, textilie určené pro ruční praní)
Barva (oddělujte barevné prádlo od bílého a nové barevné
prádlo perte zvlášť)
Velikost (v rámci jedné náplně perte dohromady prádlo
různých rozměrů, zvýšíte tak účinek praní a hmotnost
prádla se v bubnu lépe rozloží)
Jemné prádlo (vkládejte malé kusy oděvů, jako
jsou nylonové punčochy, a oděvy s háčky, jako jsou
podprsenky) do textilního sáčku nebo povlaku na polštář
se zipem.
• SYMBOLY PRO PRANÍ NA VISAČKÁCH
Hodnota uvedená v symbolu vaničky je maximální možná
teplota pro praní daného kusu oděvu.
Normální mechanické působení
Omezené mechanické působení
Značně omezené mechanické působení
Praní pouze ruční
Výrobek se nesmí prát
PRAVIDELNĚ ČISTĚTE VODNÍ FILTR
•
To je třeba provádět jako prevenci před zablokováním
filtru, aby mohla voda správně odtékat.
KOLIK VÁŽÍ PRÁDLO?
•
•
•
•
•
12
1 prostěradlo 400-500 g
1 povlak na polštář 150-200 g
1 ubrus 400-500 g
1 župan 900-1.200 g
1 ručník 150-250 g
CS
Návod k použití
ÚDRŽBA A PÉČE
Je-li třeba vykonat jakékoli čištění či údržbu, vypněte pračku a odpojte ji od elektřiny a přívodu vody. Nepoužívejte
k čištění pračky hořlavé kapaliny.
ODPOJENÍ OD PŘÍVODU VODY A
ELEKTŘINY
Po každém praní zatáhněte vodovodní kohoutek. Tímto
způsobem dochází ke snížení opotřebení pračky a ke
odstranění nebezpečí úniku vody.
Před zahájením čištění pračky a během údržby je třeba
vytáhnout zástrčku přívodního kabelu ze zásuvky.
ČIŠTĚNÍ PRAČKY
Vnější části a části z gumy se mohou čistit hadrem
navlhčeným ve vlažné vodě a saponátu. Nepoužívejte
rozpouštědla ani abrazivní látky.
Pračka je vybavena programem „Samočištění“ vnitřních
částí, který musí být proveden bez jakéhokoli druhu prádla
v bubnu.
Prací prostředek (množství rovnající se 10 % množství
doporučeného pro mírně znečištěné prádlo) nebo zvláštní
přídavné prostředky pro čištění pračky budou moci být
použity jako pomocné prostředky v pracím programu.
Doporučuje se provést samočisticí program každých 40 cyklů
praní.
Pro aktivování programu současně na 5 vteřin stiskněte
tlačítko a
.
Program bude zahájen automaticky a bude trvat přibližně
70 minut. Cyklus je možné ukončit stisknutím tlačítka START/
PAUZA .
ZACHÁZENÍ S DVÍŘKY A BUBNEM
Dvířka ponechte pokaždé pootevřená, aby se zabránilo
tvorbě nepříjemných pachů.
ČIŠTĚNÍ ČERPADLA
Součástí pračky je samočisticí čerpadlo, které nevyžaduje
údržbu. Může se však stát, že se v jeho vstupní části, která
slouží k jeho ochraně a nachází se v jeho spodní části, zachytí
drobné předměty (mince, knoflíky).
! Ujistěte se, že byl prací cyklus ukončen a vytáhněte zástrčku
ze zásuvky.
Přístup ke vstupní části čerpadla:
1. Sejměte krycí panel na přední straně pračky zatlačením
na jeho střed a následným zatlačením směrem dolů
z obou stran; poté jej vytáhněte;
2. odšroubujte víko vypouštěcího čerpadla jeho otočením
proti směru hodinových ručiček: je normální, pokud z něj
vyteče trocha vody;
1
2
3
A
B
3. dokonale vyčistěte vnitřek;
4. zašroubujte víko zpět;
ČIŠTĚNÍ PŘIHRÁDKY NA PRACÍ
PROSTŘEDKY
Za účelem vytažení dávkovače stiskněte páčku (1) a
potáhněte jej směrem ven (2) (viz obrázek).
Umyjte jej pod proudem vody; tento druh vyčištění je třeba
provádět pravidelně.
1
5. namontujte zpět panel; před jeho zatlačením do pračky
se ujistěte, že došlo ke správnému zachycení háčků do
příslušných podélných otvorů.
KONTROLA PŘÍVODNÍ HADICE
2
Přívodní hadici je třeba kontrolovat aspoň jednou za rok.
Pokud jsou v ní praskliny nebo trhliny, je třeba ji vyměnit silný tlak působící na hadici během pracího cyklu by mohl
způsobit její náhlé roztržení.
! Nikdy nepoužívejte již jednou použité hadice.
13
Návod k použití
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
Pračka je vybavena různými automatickými bezpečnostními funkcemi i funkcemi zpětné vazby. Umožňují, aby závady byly
náležitě rozpoznány a stanoveny potřebné servisní práce. Většinou jde o malé poruchy, které odstraníte během několika
minut.
Poruchy
Pračku nelze zapnout.
Možné příčiny / Řešení
Zástrčka není zasunuta v zásuvce nebo není zasunuta natolik, aby došlo ke spojení kontaktů.
V celém domě je vypnutý proud.
Nejsou řádně zavřená dvířka.
Nebylo stisknuto tlačítko
Nelze spustit prací cyklus.
ZAPNOUT/VYPNOUT.
Nebylo stisknuto tlačítko
START/PAUZA.
Nebyl otevřen kohoutek přívodu vody.
Byl nastaven odložený start.
Přívodní hadice není připojena k vodovodnímu kohoutku.
Hadice je příliš ohnutá.
Do pračky se nenapouští
voda (na displeji je zobrazen
nápis „H2O“).
Nebyl otevřen kohoutek přívodu vody.
V celém domě je uzavřený přívod vody.
Není dostatečný tlak.
Nebylo stisknuto tlačítko
START/PAUZA.
Vypouštěcí hadice není instalována 65 až 100 cm od země.
Konec vypouštěcí hadice je ponořen do vody.
Pračka neustále napouští a
vypouští vodu
Pračka nevypouští nebo
neodstřeďuje
Pračka během odstřeďování
silně vibruje.
Odpad ve stěně není vybaven odvzdušňovacím otvorem.
Pokud se problém ani po provedení těchto kontrol nevyřeší, uzavřete přívod vody, vypněte pračku a zavolejte
na servisní služby. V případě, že se byt nachází v jednom z nejvyšších poschodí, je možné, že dochází
k sifonovému efektu, jehož následkem pračka nepřetržitě napouští a vypouští vodu. Pro odstranění uvedeného
efektu jsou v prodeji běžně dostupné speciální protisifonové ventily.
V rámci programu nemá dojít k vypuštění vody - u některých programů je třeba to udělat ručně.
Vypouštěcí hadice je ohnutá.
Vypouštěcí potrubí je ucpané.
Během instalace nebyl správně odjištěn buben.
Pračka není ve vodorovné poloze.
Pračka je umístěna v úzkém prostoru mezi nábytkem a stěnou.
Přívodní hadice není správně připojena.
Z pračky uniká voda.
Přihrádka na prací prostředky je ucpaná.
Vypouštěcí hadice není dobře upevněna.
Kontrolky „volitelných funkcí“
rychle
Vypněte pračku a vytáhněte zástrčku ze zásuvky, vyčkejte přibližně 1 minutu a pračku znovu zapněte.
a START/PAUZA
blikají a na displeji se zobrazil Pokud porucha přetrvává, zavolejte na servisní služby .
kód poruchy (např.: F-01, F-..).
Tvoří se příliš mnoho pěny.
Použitý prací prostředek není vhodný k použití v automatické pračce (musí obsahovat označení „pro praní
v pračce“, „pro ruční praní nebo pro praní v pračce“ nebo podobné označení).
Bylo použito nadměrné množství pracího prostředku.
Nelze aktivovat Push & Wash
14
Po zapnutí pračky byl aktivován jiný ovládací příkaz než Push & Wash. Vypněte pračku a stiskněte tlačítko Push
& Wash.
CS
Návod k použití
PŘEPRAVA A MANIPULACE
Nikdy pračku nezvedejte tak, že ji budete držet za její horní desku.
1. Vytáhněte kabel hlavního vedení elektrické energie
a uzavřete kohoutek přívodu vody.
2. Zkontrolujte, zda jsou dvířka a zásobník pracího
prostředku úplně zavřené.
3. Odpojte přívodní hadici a sejměte odpadní hadici
z odpadu. Vypusťte ze všech hadic zbývající vodu
a upevněte je, aby se během přepravy nepoškodily.
4. Zašroubujte přepravní šrouby. Postupujte přitom podle
pokynů pro odstranění přepravních šroubů v „Průvodci
instalací“, ale v opačném pořadí.
Upozornění: Nepřepravujte pračku bez zašroubovaných
přepravních šroubů.
15
Návod k použití
SERVISNÍ SLUŽBA
PŘED PŘIVOLÁNÍM SERVISNÍ SLUŽBY:
•
•
Zkontrolujte, zda nejste schopni poruchu odstranit sami
(viz “Poruchy a způsob jejich odstranění”);
Znovu uveďte do chodu prací program, abyste ověřili, zda
byla porucha odstraněna;
•
V záporném případě se obraťte na středisko servisní
služby.
! Nikdy se neobracejte s žádostí o pomoc na techniky, kteří
nejsou k výkonu této činnosti oprávněni.
OBRAŤTE NA NAŠE POPRODEJOVÉ SERVISNÍ STŘEDISKO
Jestliže porucha přetrvává i po provedení výše uvedených
kroků, kontaktujte nejbližší servisní středisko (viz telefonní
číslo v záruční knize)
Při hlášení poruchy uveďte:
• druh poruchy;
• • model zařízení (Mod.);
• • výrobní číslo (S/N).
16
Tyto informace jsou uvedeny na štítku aplikovaném na zadní
částí pračky a v její přední části, dostupné po otevření dvířek.
XXXXXXXXXX
Průvodce instalací
x1
17 mm - 0.67 inch
x1
12 mm - 0.47 inch
1a
1
1b
2
x4
1c
2 cm
x4
- 0,7
inch
1d
3
4
17
Průvodce instalací
max 2,0 cm
max 0,8 inch
max 100cm / 39 inch
min 60cm / 24 inch
B
8,2
f e et
A
ma x 2 , 5
m
/
max 100cm / 39 inch
min 60cm / 24 inch
ext
x4
n
n
859991534500CS
18
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising