Indesit | BWA 71483X W EU | Instruction for Use | Indesit BWA 71483X W EU Brugervejledning

Indesit BWA 71483X W EU Brugervejledning
Brugsvejledning
www.indesit.com/register
BRUGSVEJLEDNING
TAK FORDI DU HAR KØBT ET INDESIT PRODUKT.
For at modtage en mere komplet assistance,
bedes du registrere dit apparat på www.indesit.com/register
INDEX
SUNDHEDS- & SIKKERHEDSVEJLEDNING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Sikkerhedsforskrifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
BRUGSVEJLEDNING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Produkt- beskrivelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Sæbeskuffe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Tekniske data for vandtilslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Betjeningspanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Programmer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ekstrafunktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Push & Wash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Funktioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Programoversigt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Tilbehør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Brug af apparatet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Ved førstegangsbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Daglig brug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Råd og tip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Rengøring & vedligeholdelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Luk for vandet og strømmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Rengør vaskemaskinen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Rengør skuffen til vaskemiddel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Vær opmærksom på låge og tromle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Rengør pumpen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Kontroller vandforsyningsslangen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Fejlfinding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
manuel åbning af lågen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Transport og håndtering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Service. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
MONTERINGSVEJLEDNING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2
Sundheds- & Sikkerhedsvejledning
SIKKERHEDSFORSKRIFTER
Læs disse sikkerhedsanvisninger før apparatet tages
i brug. Opbevar dem i nærheden til senere reference.
Disse anvisninger og selve apparatet er forsynet
med vigtige oplysninger om sikkerhed, der altid skal
læses og overholdes. Fabrikanten frasiger sig ethvert
ansvar for manglende overholdelse af disse
sikkerhedsregler, for uhensigtsmæssig brug af
apparatet eller forkerte indstillinger.
Meget små børn (0-3 år) skal holdes på afstand af
apparatet. Små børn (3-8 år) skal holdes på afstand
af apparatet med mindre de er under konstant
opsyn. Dette apparat må kun bruges af børn fra en
alder på 8 år og personer med fysiske, sensoriske
eller mentale handicap eller med manglende
erfaring og viden, hvis disse personer er under
opsyn eller er oplært i at bruge apparatet på en
sikker måde og forstår de involverede farer. Børn må
aldrig lege med apparatet. Rengøring og
vedligeholdelse må ikke foretages af børn,
medmindre de er under opsyn.
Tving aldrig lugen op, og brug den aldrig som et
trin.
TILLADT BRUG
GIV AGT: Apparatet er ikke beregnet til at blive
startet ved hjælp af et eksternt tændingssystem,
som f.eks. en timer, eller af et separat fjernbetjent
system.
Dette produkt er beregnet til husholdningsbrug
samt til brug: I køkkenet på arbejdspladser, kontorer
og/eller forretninger; På landbrugsejendomme; Af
kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og
andre beboelsesomgivelser.
Undlad at fylde maskinen over den maksimale
kapacitet (kg tørt tøj) angivet i programtabellen.
Dette apparat er ikke beregnet til erhvervsbrug.
Brug ikke apparatet udendørs.
Brug aldrig opløsningsmidler (f.eks. terpentin,
benzen), vaskemidler med opløsningsmidler,
skurrepulver, glas eller almindelige rensemidler
eller brandbare væsker. Vask aldrig stoffer, der er
behandlet med opløsningsmidler eller brændbare
væsker.
INSTALLATION
Flytning og opstilling af apparatet skal foretages
af to eller flere personer - risiko for skader. Brug
beskyttelseshandsker under udpakning og
installation - snitfare.
Hvis du ønsker at placere en tørretumbler oven på
vaskemaskinen,
skal
du
først
kontakte
serviceafdelingen eller specialforhandleren for at
kontrollere, om det er muligt. Dette er kun muligt,
DA
VIGTIGT AT LÆSE OG OVERHOLDE
hvis tørretumbleren fastgøres på vaskemaskinen
ved hjælp af et særligt monteringssæt, der fås hos
serviceafdelingen eller en specialforhandler.
Flyt vaskemaskinen uden at løfte den i toppladen
eller overstykket.
Installation, inklusive vandforsyning (om
forudset) og elektriske tilslutninger, og reparation
skal udføres af en kvalificeret tekniker. Reparér eller
udskift ingen af apparatets dele, medmindre dette
er udtrykkeligt anført i brugsvejledningen. Hold
børn væk fra installationsområdet. Kontrollér, at
maskinen ikke er blevet beskadiget under
transporten. Kontakt forhandleren eller den
nærmeste serviceafdeling, hvis der er problemer.
Efter installation skal emballagen (plastik-,
flamingodele etc.) opbevares udenfor børns
rækkevidde - kvælningsrisiko. Tag stikket ud af
stikkontakten før, der udføres enhver form for
installationsindgreb - risiko for elektrisk stød.
Kontrollér at apparatet ikke beskadiger el-kablet
under installationen - brandfare eller risiko for
elektrisk stød. Tænd først for apparatet, når
installationen er fuldført.
Installér ikke apparatet, hvor det kan blive udsat
for ekstreme forhold, såsom: dårlig ventilation,
temperaturer under 5 °C eller over 35 °C.
Kontrollér, at alle fire fødder står stabilt og sikkert
på gulvet, og regulér dem efter behov. Sørg
desuden for, at apparatet er i vater ved hjælp af et
vaterpas.
Hvis apparatet installeres på et gulv af træ eller
på et “flydende” gulv (visse parketgulve og
laminatmaterialer), skal der fastgøres en plade af
krydsfiner på (mindst) 60 x 60 x 3 cm til gulvet
hvorpå apparatet skal stilles.
Forbind vandets indløbsslange/-slanger med
vandforsyningen, i henhold til det lokale vandværks
regler.
Kun for koldvandsmodeller: Forbind ikke til den
varme vandforsyning.
For varmtvandsmodeller: Temperaturen på
varmtvandstilførslen på ikke overstige 60 °C.
Maskinen er forsynet med transportbolte for at
forhindre eventuelle interne skader under
transporten. Inden maskinen startes, skal
transportbeslagene fjernes. Når transportboltene
er fjernet, skal hullerne dækkes med de 4
medfølgende plasthætter.
Vent med at starte anordningen, til et par timer
efter installation, så det kan akklimatisere i forhold
til miljøforholdene i rummet.
3
Sundheds- & Sikkerhedsvejledning
Sørg for, at ventilationsåbningerne i bunden af
vaskemaskinen (afhængigt af model) ikke er
dækket til af et tæppe eller andet materiale.
Der må kun bruges nye slanger til at forbinde
apparatet til vandforsyningen. De gamle slanger
må ikke genanvendes.
Vandforsyningens tryk skal falde inden for et
interval på 01-1 MPa.
ADVARSLER OM ELEKTRICITET
RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
ADVARSEL: Kontrollér at apparatet er slukket og
at stikket er trukket ud af stikkontakten, før der
udføres nogen form for vedligeholdelsesindgreb;
Anvend aldrig damprensere - risiko for elektrisk
stød.
BORTSKAFFELSE AF EMBALLAGEN
Emballagen kan genbruges 100% og er mærket med genbrugssymbolet
.
Emballagen bør derfor ikke efterlades i miljøet, men skal bortskaffes i
overensstemmelse med lokale regler.
Strømforsyningen skal kunne afbrydes enten
BORTSKAFFELSE AF HUSHOLDNINGSAPPARATER
ved at tage stikket ud eller ved hjælp af en multi- Apparatet
er fremstillet af materialer, der kan genbruges. Det skal
polet afbryder, der er anbragt før stikkontakten i skrottes i henhold til gældende lokale miljøregler for bortskaffelse
affald. Kontakt de lokale myndigheder, renovationsselskabet eller
henhold til el-reglerne, og apparatet skal af
den forretning, hvor apparatet er købt, for at indhente yderligere
jordforbindes i overensstemmelse med nationale oplysninger om behandling, genvinding og genbrug af elektriske
husholdningsapparater. Dette apparat er mærket i overensstemmelse
sikkerhedsstandarder for elektrisk materiel.
det europæiske direktiv 2012/19/EF, om affald af elektronisk og
Der må ikke anvendes forlængerledninger eller med
elektrisk udstyr (WEEE).
multistikdåser. Efter endt installation må der ikke Ved at sikre, at dette produkt bliver skrottet korrekt, hjælper man med
være direkte adgang til de elektriske dele. Rør til at forhindre negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden.
aldrig ved apparatet, hvis du er våd eller har bare Symbolet på produktet eller den ledsagende dokumentation angiver,
fødder. Anvend ikke dette apparat, hvis strømkablet at dette produkt ikke må bortskaffes som husholdningsaffald, men
at det skal afleveres på nærmeste indsamlingscenter for genbrug af
eller stikket er beskadiget, hvis apparatet ikke elektrisk og elektronisk udstyr.
fungerer korrekt, eller hvis det er beskadiget, eller
har været tabt på gulvet.
Eventuel udskiftning af el-kablet skal foretages
af en autoriseret tekniker eller af en tilsvarende
kvalificeret person, for at undgå fare for
personskade - risiko for elektrisk stød.
4
DA
Brugsvejledning
PRODUKT- BESKRIVELSE
1.
2.
3.
1. Arbejdsflade
2. Skuffe til vaskemiddel
3. Betjeningspanel
4.
5.
6.
7.
8.
4. Håndtag
5. Låge
6. Afløbspumpe (bag ved sokkelskinnen)
7. Sokkelskinne (kan tages af)
8. Justerbare ben (4)
SKUFFE TIL VASKEMIDDEL
Et godt vaskeresultat afhænger også af korrekt dosering
af vaskemidlet. Hvis man bruger for meget får man ikke et
bedre vaskeresultat, og man forårsager skorpedannelse på
vaskemaskinens inderside og medvirker til forurening af
naturen.
! Benyt aldrig vaskemidler til vask i hånden, idet de danner for
meget skum.
! Brug vaskemidler i pulverform til hvide bomuldstekstiler,
forvask og vask ved temperaturer på over 60 °C.
! Følg anvisningerne på vaskemiddelemballagen.
Træk skuffen til vaskemiddel ud og fyld vaskemiddel
eller tilsætningsmiddel i ved at følge nedenstående
fremgangsmåde:
1. Rum : Vaskemiddel til vask (pulver eller flydende)
• Ved brug af flydende vaskemiddel anbefales det at
anvende den medfølgende skillevæg A for korrekt
dosering.
• Ved brug af vaskemiddel i pulverform skal man bruge
skillevæggen i rummet B.
2. Rum
• Hæld ikke vaskemiddel i dette rum.
3. Rum : Tilsætningsmidler (skyllemiddel, etc.)
• Overskrid ikke ”max” niveauet på den midterste stift
ved påfyldning af skyllemiddel.
TEKNISKE DATA FOR VANDTILSLUTNING
Vandtilslutning
Vandforsyning
Vandhane
Minimumvandtilførselstryk
Maksimumvandtilførselstryk
Kold
tilslutning med 3/4” omløber med gevind
100 kPa (1 bar)
1000 kPa (10 bar)
5
Brugsvejledning
BETJENINGSPANEL
1
2
3
4
5
1
Tasten ON/OFF
2
Tast og kontrollampe for START/PAUSE
3
Kontrollampe for CYKLUS
4
Kontrollampe for BLOKERET LÅGE
5
Taster og kontrollamper for
TILVALGSFUNKTIONER
11
10
9
8
7
6
6
Tast og kontrollampe for Tastelås
7
Tasten Forsinket start
8
Tasten CENTRIFUGERING
9
Tasten TEMPERATUR
10 PROGRAMKNAP
11 Tasten PUSH & WASH
PROGRAMMER
Overhold anbefalingerne angivet på tøjets vaskemærkater. Den angivne værdi i symbolet er den maks. anbefalede temperatur for
vask af tøjet.
DAGLIGT BOMULD
BOMULD
Cyklus på 30°C til tekstiler i bomuld. Gør det muligt at
mindske energiforbruget til opvarmning af vandet og
bibeholde et godt vaskeresultat. Beregnet til let snavset tøj.
Til vask af håndklæder, undertøj, duge osv. i bomuld og
resistent hør fra moderat til meget snavset.
DAGLIGT SYNTETISK
Til vask af syntetiske fiber (såsom polyester, polyakryl,
viskose osv.) eller blandet bomuld, moderat snavset.
Cyklus på 30°C til syntetiske tekstiler. Gør det muligt at
mindske energiforbruget til opvarmning af vandet og
bibeholde et godt vaskeresultat. Beregnet til let snavset tøj.
KULØRT
Cyklus på 30°C, der hjælper med at bevare farverne og
beregnet til farvede tekstiler i Bomuld og Syntetiske
tekstiler. Gør det muligt at mindske energiforbruget til
opvarmning af vandet og bibeholde et godt vaskeresultat.
Beregnet til let snavset tøj.
FINVASK
Til vask af meget sarte tekstiler. Det anbefales at vende
vrangen ud af tøjet inden vask. For bedst mulig resultat
anbefales at bruge et flydende vaskemiddel til sarte til
sarte tekstiler. Til vask af tekstiler i Silke og Gardiner skal
man vælge cyklus 4 og aktivere tilvalgsfunktionen
.
Maskinen afslutter cyklussen med tøjet liggende i blød, og
lampen blinker. For at tømme vandet ud og tage tøjet ud
skal man trykke på knappen START/PAUSE
eller tasten
.
HURTIGVASK 30MIN
Til vask af let snavset tøj på kort tid. Ikke beregnet til uld,
silke eller tøj, der kræver håndvask.
6
SYNTETISK
MIX
Cyklus på 40°C til vask af tøj i Bomuld og Syntetiske tekstiler
sammen. Beregnet til let snavset tøj.
ØKO BOMULD
Til vask af moderat snavset tøj i bomuld. Med 40°C og 60°C
er dette standardprogrammet til vask af tøj i bomuld og er
mere effektivt hvad angår det kombinerede forbrug af vand
og strøm.
HVID BOMULD
Meget snavsede hvide og resistente kulørte tekstiler.
SPORT
Er beregnet til vask af sportsbeklædning (træningstøj,
sokker osv.), som kun er let snavset. For det bedste
vaskeresultat tilrådes det ikke at fylde maskinen mere
end angivet i “Programtabellen”. Det anbefales at bruge
flydende vaskemiddel og en dosering til halv fyldning.
DA
Brugsvejledning
DYNER
til vask af tekstiler med fyld af gåsedun, såsom dobbelteller enkeltdyner (som ikke vejer mere end 3,5 kg), puder,
jakker. Det anbefales at fylde dynerne i tromlen og folde
hjørnerne indad og ikke at fylde tromlen mere end ¾ op.
For en optimal vask anbefales det at anvende et flydende
vaskemiddel, som fyldes i skuffen.
ULD - WOOLMARK APPAREL CARE
- BLUE:
Vaskeprogrammet ”Uld” på denne
vaskemaskine er blevet godkendt
af Woolmark Company til vask af uldtekstiler med
mærkningen ”håndvask”, såfremt vasken udføres i henhold
til instruktionerne på vaskemærkatet og anvisningerne fra
maskinfabrikanten. (M1127)
OPFRISKNING
brug programmet (til syntetiske tekstiler) til vask af tøj, der
lugter grimt (fx af røg, sved, friture). Programmet er udviklet
til at fjerne dårlige lugte og bevare tekstilernes fibre.
SKYLNING + CENTRIFUGERING
beregnet til skylning og centrifugering.
CENTRIFUGERING + TØMNING
beregnet til at centrifugere og tømme vandet ud.
EKSTRAFUNKTIONER
! - Hvis den valgte tilvalgsfunktion ikke kan anvendes til det indstillede program, blinker lampen og funktionen vil ikke blive
aktiveret.
! - Hvis den valgte tilvalgsfunktion ikke kan køre sammen med en tidligere indstillet tilvalgsfunktion, blinker lampen og der høres en
lydalarm (3 bip), og det er så kun den anden funktion, der aktiveres. Lampen ud for den aktiverede funktion tænder.
PLETFJERNER
Denne tilvalgsfunktion gør det muligt at vælge, hvor,
så vasken bedst muligt kan fjerne pletter. Niveauerne af
snavs er følgende:
- Mad, til pletter fra fx mad og drikkevarer.
- Arbejde, til pletter fra fx fedt og blæk.
- Outdoor, til pletter fra fx mudder og græs.
! Vaskecyklussens varighed varierer alt efter den valgte type
snavs.
EKSTRA SKYLNING
Ved valg af denne funktion øges skylleeffektiviteten,
hvilket sikrer, at al vaskemiddel skylles ud. Denne funktion
er især nyttig til særligt sarte skindtyper.
STRYGELET
Ved valg af denne funktion ændres vasken og
centrifugeringen, så tøjet bliver mindre krøllet. Efter endt
vask udfører vaskemaskinen langsomme omdrejninger
af tromlen. Kontrollampen for funktionen STRYGELET og
lampen for START/PAUSE
blinker, og fasen forbliver
tændt. For at afslutte cyklussen skal man trykke på tasten
START/PAUSE
eller tasten STRYGELET.
FORSINKET START
For at indstille til forsinket start af det valgte program
skal man trykke på den pågældende tast, indtil den ønskede
forsinkelse vises (3h-6h-9h). Fjerde gang der trykkes på
tasten, deaktiveres funktionen.
Når der er trykket på tasten START/PAUSE , kan
forsinkelsestiden kun ændres med reducering indtil
programstart.
40°
60°
TEMPERATUR
Hvert program har en forudindstillet temperatur.
Hvis man vil ændre temperaturen, skal man trykke på tasten
.
40°
60°
CENTRIFUGERING
Hvert program har en forudindstillet
centrifugeringshastighed. Hvis man vil ændre
centrifugeringshastigheden, skal man trykke på tasten
..
7
Brugsvejledning
PUSH & WASH
Med denne funktion kan man starte en vaskecyklus, selv om maskinen er slukket, uden forinden at skulle trykke på ON/OFFtasten , eller efter at have tændt maskinen, uden at have aktiveret nogle taster og/eller knapper (ellers deaktiveres Push
& Wash programmet). For at starte cyklussen Push & Wash skal man trykke og holde knappen nede i 2 sekunder. En tændt
lampe angiver, at cyklussen er startet. Vaskecyklussen er egnet til bomuldstekstiler og syntetiske tekstiler og fungerer ved en
vasketemperatur på 30° og en maks. centrifugeringshastighed på 1000 omdr./min. Maks. fyldning 4 kg. (Varighed 45 min.).
Hvordan fungerer den?
N.B.: Start af vasken vha. tasten Push & Wash aktiverer en
1. Fyld vasketøjet i maskinen (bomuld og/eller syntetiske
automatisk cyklus, der anbefales til bomuld og syntetiske
tekstiler) og luk lågen.
tekstiler, som ikke kan indstilles. Programmet giver således
2. Hæld vaskemiddel og tilsætningsmidler i.
ikke mulighed for indstilling af tilvalgsfunktioner.
3. Start programmet ved at trykke og holde tasten Push &
For at åbne lågen under en automatisk cyklus skal man trykke
Wash nede i 2 sekunder. Den pågældende lampe tænder og
på tasten START/PAUSE . Hvis symbolet for blokeret låge
lyser grønt, og lågen blokeres (symbolet tændt).
er slukket, kan man åbne lågen. Tryk igen på tasten START/
PAUSE
for at genstarte programmet fra det punkt, hvor
det blev afbrudt.
4. Når programmet er færdigt, vises ordet END på displayet.
8
DA
Brugsvejledning
FUNKTIONER
ON/OFF
Tryk kort på tasten for at tænde eller slukke maskinen.
Hvis kontrollampen START/PAUSE blinker grønt langsomt,
betyder det, at maskinen er tændt. For at slukke for
vaskemaskinen under vask skal man holde tasten nede i
længere tid, ca. 3 sek. Trykkes tasten ned i for kort tid eller
ved et uheld, slukker maskinen ikke.
Hvis maskinen slukkes under en igangværende vask,
annulleres vasken.
INDICATOR LIGHTS
The indicator lights provide important information.
This is what they can tell you:
Delayed start
If the DELAY TIMER function has been activated (see
“Personalisation”), after the wash cycle has been started the
indicator light corresponding to the selected delay period
will begin to flash:
SKUFFE TIL VASKEMIDDEL
Til ifyldning af vaskemiddel og tilsætningsmidler
(se “Programoversigt”).
START/PAUSE
Når den grønt kontrollampe blinker langsomt, skal
man trykke på tasten for at starte en vask. Når vasken er
startet, lyser kontrollampen konstant. For at sætte vasken på
pause skal man trykke på tasten igen. Kontrollampen blinker
orange. Hvis symbolet ikke lyser, kan lågen åbnes. For at
genstarte vasken fra det punkt, hvor den blev afbrudt, skal
man trykke på tasten igen.
TASTELÅS
For at aktivere spærringen af betjeningspanelet,
skal man trykke og holde tasten nede i ca. 2 sekunder. Hvis
kontrollampen
lyser, angiver det, at betjeningspanelet
er spærret. På denne måde forhindrer man utilsigtede
ændringer af programmer (undtagen tasten ON/OFF
), især hvis der er børn i huset. For at slå spærringen af
betjeningspanelet fra, skal man trykke og holde tasten nede
i ca. 2 sekunder.
As time passes, the remaining delay will be displayed and
the corresponding indicator light will flash:
The set programme will start once the selected time delay
has expired.
Kontrollamper for igangværende fase
Efter valg og start af vaskecyklussen tænder
kontrollamperne i trin for at vise det aktuelle vaskeniveau.
Opvask
Skylning
Centrifugering
Tømning
Vasken er færdig
Kontrollampe for blokeret låge
En tændt lampe angiver, at lågen er blokeret. For at undgå
skader må lågen først åbnes, når kontrollampen er slukket.
For at åbne lågen under en igangværende vask skal man
trykke på tasten START/PAUSE ; hvis kontrollampen er
slukket, er det muligt at åbne lågen.
9
Brugsvejledning
PROGRAMOVERSIGT
Overskydende fugt %
Energiforbrug
kWh
I alt liter vand
Maks. fyldning 9 Kg
Vaskemidler og
Anbefalet
Absorberet effekt i off-mode 0,5 W / i left-on mode 8 W
tilsætningsmidler
vaskemiddel
SkylMaks. centriMaks. Varighed Opvask
Temperatur
Flylemiddel Pulver
Program
fugering (om- fyldning
dende
(Minutter)
(kg)
Default
Range
drejninger)
1
Daglig bomuld
30°C
- 30°C
1200
4,5
100


–

–
–
–
2
Dagligt syntetisk
30°C
- 30°C
1000
4,5
90


–

–
–
–
3
Farvet
30°C
- 30°C
1000
4,5
95


–

–
–
–
4
Sarte tekstiler
30°C
- 30°C
0
1.0
80


–

–
–
–
5
Hurtigvask 30min
30°C
- 30°C
800
4,5
30


–

70
0,18
42
6
Bomuld (2)
40°C
- 60°C
1200
9.0
225




53
1,10
97
7
Syntetisk (3)
40°C
- 60°C
1000
4,5
125




46
0,74
59
8
Mix
40°C
- 40°C
1200
9,0
105


–

–
–
–
60°C
1200
9,0
240




53
1,03
57,4
40°C
1200
9,0
225




53
1,10
97
9
Øko Bomuld
(1)
60°C
10
Hvid bomuld
60°C
- 90°C
1200
9,0
200




–
–
–
11
Sport
30°C
- 30°C
600
4
60


–

–
–
–
12
Dyner
30°C
- 30°C
1000
3.5
115


–

–
–
–
13
Uld
40°C
- 40°C
800
2,0
85


–

–
–
–
Opfriskning
40°C
Skylning +
–
Centrifugering
Centrifugering +
–
Tømning *
 Påkrævet dosering  Valgfri dosering
- 40°C
1000
3,5
105


–

–
–
–
–
1200
9,0
50
–

–
–
–
–
–
–
1200
9,0
10
–
–
–
–
–
–
–
14
Vaskens varighed, der angives på displayet eller i vejledningen,
er et skøn beregnet på baggrund af standardbetingelserne.
Den faktiske tid kan variere afhængigt af en lang række
faktorer såsom vandets temperatur og tryk, omgivelsernes
temperatur, mængden af vaskemiddel, den konkrete mængde
og type vasketøj samt fordelingen af vasketøjet og valget af
tilvalgsfunktioner.
Kontrolprogrammer iht. forordning 1061/2010:
1) Denne cyklus er egnet til vask af moderat snavsede
bomuldstekstiler og er den mest effektive hvad angår energi- og
vandforbrug. Programmet bruges til tekstiler, der kan vaskes på
60 °C eller 40 °C. Vasketemperaturen kan afvige fra den angivne
temperatur.
Til alle testinstitutioner:
2) Langt bomuldsprogram: indstil program 6 med en temperatur
på 40°C.
3) Langt syntetisk program: indstil program 7 med en temperatur
på 40°C.
* Ved at vælge programmet og fravælge centrifugering
udfører maskinen kun tømningen.
** Programmernes varighed vises på displayet.
TILBEHØR
Hver gang der foretages rengøring og vedligeholdelse, skal man
slukke og frakoble maskinen. Brug ikke brændbare væsker til at
rengøre vaskemaskinen.
10
Luk for vandet og strømmen
Luk vandhanen efter hver vask. På denne måde begrænses
sliddet på vaskemaskinens vandanlæg, og man fjerner faren
for lækage.
Træk stikket ud fra stikkontakten, når vaskemaskinen
rengøres og under vedligeholdelse.
DA
Brugsvejledning
BRUG AF APPARATET
VED FØRSTEGANGSBRUG
Efter installation, og inden brug bør man foretage en
vaskecyklus uden vasketøj, men med vaskemiddel, efter at
have indstillet programmet ”Auto rengøring”.
DAGLIG BRUG
DAGLIG BRUG
Tøm lommerne
• Genstande, såsom mønter eller lightere, kan
beskadige vaskemaskinen og tromlen. Kontroller
knapperne.
Sorter vasketøjet på grundlag af
• Tekstiltype (bomuld, blandede fibre, syntetisk, uld,
håndvask). Farve (sorter kulørt tøj fra hvidt, og vask nyt
kulørt tøj separat). Sarte tekstiler (fx nylonstrømper, tøj
med hægter, såsom bh’er, læg det i en vaskepose).
SÅDAN UDFØRES EN VASKECYKLUS
Hurtigprogrammering
1. Åbn lågen. Læg vasketøjet i, og vær opmærksom
på, at mængden ikke overstiger den mængde,
der er angivet i programtabellen.
2. Åbn skuffen, og hæld vaskemiddel i det
korrekte rum, som beskrevet i afsnittet
”VASKEMIDDELSKUFFE”.
3. Luk lågen.
4. Tryk på tasten PUSH & WASH for at starte
vaskeprogrammet.
Traditionel programmering
1. TTænd vaskemaskinen ved at trykke på tasten
ON/OFF . Alle kontrollamperne tænder i nogle
sekunder, og herefter forbliver kontrollamperne for
programindstillingerne og kontrollampen START/PAUSE
tændt .
2. Åbn lågen. Læg vasketøjet i, og vær opmærksom
på, at mængden ikke overstiger den mængde,
der er angivet i programtabellen.
3. Åbn skuffen, og hæld vaskemiddel i det korrekte
rum, som beskrevet i afsnittet ”Vaskemiddelskuffe”.
4. Luk lågen.
5. Indstil PROGRAM-vælgerknappen på det
ønskede program.
6. Indstil temperatur og/eller centrifugering: tryk på
40°
tasten
60° for gradvist at mindske temperaturen
til koldvask (20°C). Ved tryk på tasten
mindskes
centrifugeringshastigheden gradvist helt ned til fravalg
af centrifugering “ ”. Hvis der trykkes igen på en af
tasterne, gendannes indstillingerne for den maksimale
værdi.
7. Vælg de ønskede tilvalgsfunktioner.
- Hvis den valgte tilvalgsfunktion ikke kan anvendes til det indstillede
program, blinker lampen og funktionen vil ikke blive aktiveret.
- Hvis den valgte tilvalgsfunktion ikke kan køre sammen med en
tidligere indstillet tilvalgsfunktion, blinker lampen og der høres en
lydalarm (3 bip), og det er så kun den anden funktion, der aktiveres.
Lampen ud for den aktiverede funktion tænder.
8. Tryk på tasten START/PAUSE
for at starte. Den
tilsvarende kontrollampe lyser grønt og lågen blokeres
(symbol tændt).
SÅDAN SÆTTES ET PROGRAM PÅ PAUSE
For at sætte et vaskeprogram på pause skal man trykke på
tasten START/PAUSE ; kontrollampen blinker orange. Hvis
symbolet ikke lyser, kan man åbne lågen. For at genstarte
vasken fra det punkt, hvor den blev afbrudt, skal man igen
trykke på tasten START/PAUSE .
ÅBN LÅGEN, HVIS DET ER NØDVENDIGT
Efter start af et program, tænder symbolet for at angive,
at lågen ikke kan åbnes. Mens vaskecyklussen er i gang,
forbliver lågen blokeret. For at åbne lågen, mens et program
er i gang, fx for at tilføje eller fjerne noget tøj, skal man
trykke på tasten START/PAUSE
for at sætte på pause;
kontrollampen blinker orange. Hvis symbolet ikke lyser,
kan man åbne lågen. Tryk igen på tasten START/PAUSE
for
at fortsætte programmet.
SKIFT AF ET VASKEPROGRAM, MENS DET ER I
GANG
For at ændre programmet under en igangværende vask skal
man sætte vaskemaskinen på pause ved at trykke på tasten
START/PAUSE
(kontrollampen blinker langsomt orange).
Vælg det ønskede program og tryk igen på tasten START/
PAUSE .
! Hvis man ønsker at annullere en vask, der allerede er startet,
skal man trykke og holde tasten ON/OFF nede . Vasken
afbrydes og maskinen slukker.
11
Brugsvejledning
AFSLUTNING AF PROGRAM
Efter afslutning af programmet tænder kontrollampen , og
når kontrollampen slukker, kan man åbne lågen. Åbn lågen,
tag vasketøjet ud og sluk for maskinen. Hvis du ikke trykker
på knappen “TIL/FRA” vil vaskemaskinen automatisk slukke
efter cirka en halv time. Luk for vandhanen, åbn lågen og tag
vasketøjet ud. Lad lågen stå på klem, for at lade tromlen tørre.
! Hvis man ønsker at annullere en vask, der allerede er startet,
skal man trykke på tasten . Vasken afbrydes og maskinen
slukker.
System til afbalancering af vasketøjet
Inden centrifugeringen udfører tromlen nogle omdrejninger
ved en hastighed, der er lidt højere end under vask, for at
undgå vibrationer og for at fordele tøjet ligeligt. Hvis tøjet
efter gentagne forsøg stadig ikke af korrekt afbalanceret,
foretager maskinen centrifugeringen ved en lavere
hastighed end normalt. Hvis uligevægten er for stor, fordeler
vaskemaskinen tøjet frem for at udføre centrifugeringen.
For at opnå en bedre fordeling af tøjet og en korrekt
afbalancering, tilrådes det at blande store og små stykker tøj.
RÅD OG TIP
REGLER OM VASKETØJETS SORTERING
RENGØR VANDFILTERET REGELMÆSSIGT
•
•
•
•
•
Type af stof/vaskeanvisninger (bomuld, blandede fibre,
syntetisk, uld, tøj til håndvask)
Kulørt (adskil farvet og hvidt tøj, vask nye kulørte artikler
separat)
Størrelse (vask tøj med forskellig størrelse sammen
for at forbedre vaskeeffektiviteten og opnå en bedre
vægtfordeling i tromlen)
Finvask (læg alle mindre artikler – så som nylonstrømper
– og artikler med hægter – så som brystholdere – i en
vaskepose eller i en pudevår med lynlås).
VASKESYMBOLER PÅ TØJETS ETIKETTER
Den viste værdi i karrets symbol er den maksimale
temperatur, som genstanden må vaskes ved.
Normal mekanisk virkning
Reduceret mekanisk virkning
Meget reduceret mekanisk virkning
Må kun håndvaskes
Må ikke vaskes
12
Dette er nødvendigt, for at forebygge at filteret blokeres
og for at vandet kan udtømmes korrekt.
HVOR MEGET VEJER VASKETØJET?
•
•
•
•
•
1 lagen 400-500 g.
1 pudebetræk 150-200 g.
1 dug 400-500 g.
1 badekåbe 900-1.200 g.
1 håndklæde 150-250 g.
DA
Brugsvejledning
RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSE
Hver gang der foretages rengøring og vedligeholdelse, skal man slukke og frakoble maskinen. Brug ikke
brændbare væsker til at rengøre vaskemaskinen.
LUK FOR VANDET OG STRØMMEN
Luk vandhanen efter hver vask. På denne måde begrænses
sliddet på vaskemaskinens vandanlæg, og man fjerner faren
for lækage.
Træk stikket ud fra stikkontakten, når vaskemaskinen
rengøres og under vedligeholdelse.
RENGØR VASKEMASKINEN
Vaskemaskinens yderside og gummidele kan rengøres med
en klud, der er fugtet med lunkent vand og sæbe. Anvend
aldrig opløsningsmidler eller slibemidler.
Vaskemaskinen er udstyret med et program til ”Automatisk
rengøring” af de indvendige dele, som skal udføres med tom
tromle.
Man kan anvende vaskemiddel (i en mængde af 10 % af
anbefalet mængde til meget snavset tøj) eller særlige
tilsætningsmidler til rengøring af vaskemaskiner som
hjælpemidler under vaskeprogrammet. Det anbefales at
udføre rengøringsprogrammet for hver 40 vaskecyklus.
Programmet aktiveres ved at trykke samtidig på tasterne
og
i 5 sek.
Programmet starter automatisk og har en varighed på ca. 70
minutter. For at afslutte cyklussen skal man trykke på tasten
START/PAUSE .
VÆR OPMÆRKSOM PÅ LÅGE OG TROMLE
Lågen skal altid efterlades på klem, så der ikke opstår dårlig
lugt.
RENGØR PUMPEN
Vaskemaskinen er forsynet med en selvrensende pumpe,
der ikke kræver nogen form for vedligeholdelse. Det kan
dog hænde, at små genstande (mønter, knapper) falder ned
i forkammeret til beskyttelse af pumpen; dette forkammer er
placeret inde i selve pumpen.
! Kontroller, at vaskecyklussen er afsluttet, og træk stikket ud.
Adgang til forkammeret:
1. Fjern tildækningspanelet på forsiden af vaskemaskinen
ved at trykke det ind mod midten. Skub det derefter
nedad fra begge sider, og tag det ud.
2. Skru afløbspumpens dæksel af ved at dreje det venstre
om. Det er normalt, at der løber lidt vand ud.
1
2
3
A
B
3. Rengør indersiden omhyggeligt.
RENGØR SKUFFEN TIL VASKEMIDDEL
Skuffen trækkes ud ved at trykke på tappen (1) og trække den
udad (2) (se figuren).
Vask skuffen under rindende vand; denne rengøring skal
udføres med jævne mellemrum.
1
2
4. Skru dækslet på igen.
5. Genmonter panelet efter først at have sørget for, at
krogene er indsat i åbningerne, inden panelet skubbes
mod maskinen.
KONTROLLER
VANDFORSYNINGSSLANGEN
Kontroller vandforsyningsslangen mindst én gang om året.
Hvis der er revner, skal den udskiftes. Under vask kan de
kraftige tryk medføre pludselige brud.
! Udskift aldrig med brugte slanger.
13
Brugsvejledning
FEJLFINDING
Denne vaskemaskine er forsynet med forskellige automatiske sikkerheds- og feedbackfunktioner. De gør at fejl og nødvendig
vedligeholdelse detekteres og angives. Disse fejl er ofte så ubetydelige, at de kan afhjælpes på få minutter.
Fejl
Vaskemaskinen tændes ikke.
Mulige årsager / Løsning
Stikket er ikke sat i stikkontakten, eller er ikke sat helt ind.
Der er strømsvigt i huset.
Lågen er ikke lukket rigtigt.
Der er ikke blevet trykket på tasten ON/OFF
Vaskecyklussen starter ikke.
.
Der er ikke blevet trykket på tasten START/PAUSE
.
Vandhanen er ikke åben.
Der er indstillet forsinket start.
Slangen til vandforsyning er ikke tilsluttet vandhanen.
Vaskemaskinen tager ikke
vand ind (kontrollampen
for første vaskefase blinker
hurtigt).
Slangen er bøjet.
Vandhanen er ikke åben.
Der er ingen vandforsyning i huset.
Der er ikke tilstrækkeligt tryk.
Der er ikke blevet trykket på tasten START/PAUSE
.
Afløbsslangen er ikke monteret mellem 65 og 100 cm fra gulvet.
Den frie ende af afløbsslangen er dækket af vand.
Vaskemaskinen tager vand
ind og tømmer vand ud
samtidigt.
Afløbet i væggen er ikke forsynet med udluftningshul.
Hvis problemet ikke er blevet løst efter denne kontrol, skal vandhanen lukkes og vaskemaskinen slukkes. Ring
til Servicecenteret. Hvis boligen ligger på en høj etage, er der risiko for, at der opstår hævert-forstyrrelser,
således at vaskemaskinen tager vand ind og tømmer vand ud samtidigt. Denne form for forstyrrelse afhjælpes
ved montering af specielle anti-hævertventiler, der kan købes i almindelig handel.
Programmet tømmer ikke vandet ud. På nogle programmer skal det gøres manuelt.
Vaskemaskinen tømmer ikke
vandet ud og centrifugerer
ikke.
Afløbsslangen er bøjet.
Funktionen
er aktiveret. Tryk på tasten START/PAUSE
for at fuldføre programmet.
Afløbet er tilstoppet.
Vaskemaskinen
vibrerer kraftigt under
centrifugeringen.
Der kommer vand ud fra
vaskemaskinen.
Kontrollamperne
for “Funktioner” og
kontrollampen “START/
PAUSE” blinker og en
af kontrollamperne for
“programstatus” og “blokeret
låge” lyser fast.
Der dannes for meget skum.
Under installation er tromlen ikke blevet frigjort korrekt.
Vaskemaskinen står ikke plant.
Vaskemaskinen står for tæt op ad møbler og væg.
Slangen til vandforsyning er ikke korrekt strammet.
Skuffen til vaskemiddel er tilstoppet.
Afløbsslangen er ikke fastgjort korrekt.
Sluk for maskinen, tag stikket ud af stikkontakten, vent i ca. 1 minut og tænd den igen.
Hvis fejlen varer ved, skal man kontakte Servicecenteret .
Vaskemidlet er ikke egnet til vaskemaskiner (der skal stå “til maskinvask”, “til vask i hånden eller maskinvask”,
eller tilsvarende).
Der er fyldt for meget vaskemiddel i.
Push & Wash aktiveres ikke.
14
Efter at have tændt maskinen aktiveres en anden kommando end Push & Wash. Sluk maskinen og tryk på
knappen Push & Wash.
Brugsvejledning
DA
TRANSPORT OG HÅNDTERING
Løft aldrig vaskemaskinen ved at holde den i toppladen.
1. Træk stikket ud, og luk vandhanen.
2. Kontrollér, at lågen og sæbeskuffen er lukket ordentligt.
3. Frakobl indløbsslangen fra vandhanen, og fjern
afløbsslangen fra din dræningspunkt. Fjern alt resterende
vand fra slangerne, og fastgør dem, så de ikke kan blive
beskadiget under transport.
4. Genmontér transportboltene. Følg anvisningerne i
“monteringsvejledningen” i den modsatte rækkefølge, for
at fjerne transportboltene.
Vigtigt: Vaskemaskinen må ikke transporteres uden at have
fastgjort transportboltene.
15
Brugsvejledning
SERVICE
INDEN DER RINGES TIL SERVICETJENESTEN:
•
•
Kontroller, om du selv kan udbedre fejlen (se “Fejl og
afhjælpning”);
Start programmet igen for at undersøge om fejlen er
blevet udbedret;
• Hvis ikke, skal man kontakte det Tekniske Servicecenter.
! Tilkald aldrig uautoriserede teknikere.
KONTAKTE VORES SERVICEAFDELING
Kontakt den nærmeste serviceafdeling, hvis fejlen
stadig forekommer efter de ovenstående kontroller
(Telefonnummeret findes i garantihæftet)
Oplys venligst:
• Type af fejl;
• Maskinmodellen (Mod.);
• Serienummer (S/N).
16
Disse oplysninger finder man på typeskiltet, der sidder bag
på vaskemaskinen og nederst foran, hvis man åbner lågen.
XXXXXXXXXX
Monteringsvejledning
x1
17 mm - 0.67 inch
x1
12 mm - 0.47 inch
1a
1
1b
2
x4
1c
2 cm
x4
- 0,7
inch
1d
3
4
17
Monteringsvejledning
max 2,0 cm
max 0,8 inch
max 100cm / 39 inch
min 60cm / 24 inch
B
8,2
f e et
A
ma x 2 , 5
m
/
max 100cm / 39 inch
min 60cm / 24 inch
ext
x4
n
n
859991537520DA
18
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising